Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune. frivillige (cirka) i Slagels e km

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune. frivillige (cirka) i Slagels e km"

Transkript

1 Nr. Forening / organisationens navn Foreningens frivillige sociale arbejde / formålet Målgruppen Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune Antal frivillige (cirka) i Slagels e km Der søges om kr/øre Hvad skal beløbet anvendes til? 18 i i i 2014 Udvalgs et Kongehave centret - Brugerråd Brugerrådet består af en gruppe frivillige brugere, der arbejder for centret. De skal blandt andet medvirke til, at alle stedets funktioner bliver tilgodeset og udnyttet bedst - samt sørger for at fremme brugernes frivillige indsats i centret.støtte og udvikle kontakten mellem alle grupper og enkeltpersoner, være talerør for de "stille" brugere. Centret skal fungerer som et tilbud til Slagelse kommunes borgere på 60+ samt førtidspensionister - samt fastholdelse og støtte af ca. 100 frivillige. brugerne Udflugter af forskellig art, musikcafeer, 1 årlig fest for de frivillige, samt hjælp til daglig fortæring og møder i grupperne. Der vedlægges detaljeret budget

2 2 Dansk Præmatur Foreninger hjælper med forening støtte og oplysning, via foredrag og rådgivning. For tidligt fødte børn har ofte vanskeligheder med mad, sprog, søvn og motorik mv. og foreningen sætter fokus på de mindre synlige senfølger Foreningen støtter og rådgiver forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for tidligt, pårørende til begge grupper, samt faggrupper Arrangement er med foredragshol der i Slagelse, annoncering og invitationer Vester mose Hyggeklub Skabe sammenhold mellem byens/kommunens socialt udsatte borgere. Foreninger huser en masse mennesker, der glade og opløftede kommer hver gang til socialt samvær, hygge og netværksdannelse. Der er næsten 100 % deltagelse og snakken går. Ældre over 60 år, med tilknytning - eller tidl hjemmehørende i det gamle Vestermoseområde, dog også en del nye medlemmer er kommet til Foredrag, musik aftener, annoncering, trykning af programmer, bingo, Busture samt jule- og forårsarrange menter

3 4 Foreningen Humlebien Foreningen er en videreførelse af Misbrugscentrets lukkede værested (også kaldt Humlebien - i 2012). Stedet har åbent alle ugens dage fra kl. 10. Det er tænkt som et værested som skal skabe fysiske og psykiske rammer der sikre, at der ikke sker en yderligere udstødelse af brugerne Adresse: Stationsvej 3, Skælskør. Forening for enlige, socialt udsatte, misbrugere og ex-misbrugere. Alle er dog velkommen på stedet uanset baggrund. Socialt samvær og aktiviteter er med til at skabe et positivt miljø Beløbet skal bruges til sociale arrangement er og ture, såsom biograf, cykelture, bowling, seværdighed er osv., Kreative Kvinder, Slagelse. Foreningens medlemmer samles 1 gang månedligt til socialt samvær, som foredrag, udflugter, modeopvisninger mv., Der skabes kontakt /netværk mellem medlemmer. Forening for kvinder 60+ samt førtidspensionister De søgte midler skal bruges til sommer udflugt - samt foredragshol dere i vinteren Klub Kontakt - Halskov Kirke At skabe kontakt og netværk til dem som har behov for at komme lidt ud og være sammen med andre. Klubben er derved med til at højne livskvaliteten og skabe netværk Klubben holder til i Halskov Kirke. Målgruppen, som er ældre, pensionister og efterlønsmodtagere fra området, samles til sociale og kulturelle arrangementer 1 gang månedligt Der søges midler til de månedlige arrangement er, foredrag, sangaftener, udflugt med bus i marts 2015 ( bustransport, entre og lidt forplejning)

4 7 Parkinson forening - Vest sjælland Nystartet forening 1. januar Udbrede kendskab til og forståelse for Parkinsons sygdom, symptomer, konsekvenser. Personer med Parkisons sygdom og pårørende. Erfaringudveksling, netværksdannelse, støtte til pårørende og sociale aktiviteter Foredrag ved neuropsykolo g, sang og musik (lærer med viden om parkinsom), annonceringe r og andre start og administratio nsudgifter (printerpapir mv.,) KLO-Vejen Frivillig organisation med den filosofi, at blinde og andre synshandicappede også skulle have glæde af den trykte tekst. I dag er KLO selvejende med bestyrelse. Alle, der har brug for at lytte til den trykte tekst, som ikke kan se, læse eller på anden måde har et handicap, der gør det umuligt at læse en bog. Målgruppen er specielt børn og unge i folkeskolen m.fl produktion af lydbøger, CD -skiver, cover, papir mv., Foreningen til bevarelse af gamle bygninger og miljøer i Korsør og Omegn Virke for bevaring af gamle bygninger og miljøers særpræg. Udbrede kendskab og interesse for historiske og æstetiske værdifulde bygninger og miljøer Bevaringsforeningen tilbyder, fortrinsvis medlemmer, kulturture, byvandringer og udflugter, med socialt samvær tilskud til kultur-tur til København (transport, entre og guide). Medlemmern e betaler selv en del

5 10 Eggeslev magle I.F, Stole motion Der tilbydes flere former for idræt og kultur til seniorer.det er altafgørende, at der skabes gode og positive sociale netværker til brug i dagligdagen 1 gang ugentlig mødes ældre, handicappede og rollatorbruger til socialt samvær, motion, sangaftener og andre arrangementer Udflugt med bus, fortærring. Hjælp til nedbringelse af medlemmern es egenbetaling Diabetes forening Slagelse lokal afdeling Oplysende virksomhed om diabetes og arrangementer for foreningen medlemmer Sociale arangementer for foreningens medlemmer, andre diabetikere, potentielle diabetikere og pårørende til diabetikere Socialt arrangement i forbindelse med verdens diabetesdag 14. nov Underholdnin g, forplejning og annoncering HK s Seniorklub Slagelse afdeling Afholdelse af sociale og kulturelle arrangementer. Socialt samvær og skabe netværk Alle Slalgelse klubbens HK efterlønnere og pensionister, primært enlige Teatertur (Krabsken), løvfaldstur (udflugt med bus), foredrag, bankospil mv

6 13 HSP Slagelse (Highly Sensitive Person) Ikke en diagnose, men et specielt karaktertræk.støtte og hjælpe sensitive, udbrede kendskab, intergration i samfundet. Udveksling og erfaring om sensitive personer Særligt sensitive mennesker, der udgør % af befolkningen. Specielt forældre til særligt sensitive børn og unge, pædagoger, lærere, sundhedspleje, behandlere samt politikere Foredrag, underviser til ungeworkshop, start-oppakker/ grundbøger, annoncering Korsør Aktive Kvinder Socialt samvær - skabe kontakt mellem medlemmer, som kan være ensomme Kvinder mellem 50 og 90 år. Mænd kan deltage i arrangementer Virksomheds besøg (Bencke), Munkene Korsør Lystskov, foredrag v. Mads gudiksen, udflugt til Klampenborg og erimitage slottet Flex Team Slagelse Arbejder for forbedringer for personer med nedsat erhvervsevne, herunder rådgivning og bisider for den enkelte. Personer med nedsat erhvervsevne Markedsførin g og videreudvikli ng af foreningen. Foredragshol dere, til gavn for medlemmern e

7 16 Folke kirkens Nødhjælp, Gebrugs butik Slagelse Folkekirkens nødhjælp har 124 genbrugsbutikker landet over, der drives af frivillige. Genbrugsarbejdet er en vigtigt del af arbejdet, da det gavner miljøet, skaber socialt netværk og hjælper verdens fattigste Målgruppen er de 17 flittige og frivillige medarbejdere, der dækker butikkens åbningstid Tilskud til medarbejder pleje. F.eks. teatertur (Krabsken), tur på Sorø Sø. Det er endnu ikke endeligt fastlagt Dansk Blindesamfund - Vest sjælland At give personer med synshandicap mulighed for at deltage i arrangementer med socialt samvær, som møder, udflugter og festligholdelse af højtider. Personer med synshandicap. Medlemmerne mødet hver torsdag et par timer, i Cafeen på Smedegade Plejecenter Taxakørsel, idet mange medlemmer ikke selv er i s tand til at transporterer sig. Udflugt med bus, foredrag og julearrangem ent mv., Osteopo rose forening lokalafd Vest sjælland Foreningen arbejder for at forebygge brud som følge af knogleskørhed, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem.bl.a ved oplysning og foredrag om kost, motion, forebyggelse, behandling og forskning Lidt ældre borgere i Slagelse kommune, både medlemmer og ikke medlemmer er velkommen. Sygdommen er i dag en folkesygdom, hvor hver 3. kvinde og hver 8. mand vil få et brud pga knogleskørhed. 150 i Slagelse km Midlerne skal bruges til oplysende foredrag om motion den 25 marts 2015 samt foredrag i efteråret

8 19 Astma- Allergi foreningen. Projekt "Luftballon" Luftballonen er et landsdækkende tilbud under Astma-Allergi Foreningen. Astmaskoler suppleret med Luftballonens sommerkursus. Tilbud til unge med astma, allergi eller eksem. 14-dages sommerophold i skoleferien på et astmaog træningskursus.her får de vejledning og støtte. Ved kursets afslutning udarbejdes handlingsplaner, der overdrages til børn og forældre Astma - og allergiramte børn i alderen 9-17 år. De unge får nogle anvisninger på hvorledes de kan forbedre deres fysik og kondition, så de er fysisk og mentalt sikre når de deltager i lokale aktiviteter i deres lokalområde. Det hele sker i en utvungen atmosfære, for lejren skal være sjov og spændende. 2 0 frivllige i Slagels e 5200 Beløbet skal anvendes til at dække de udgifter der medfølger ved afholdelse af projekt Luftballon

9 20 Alzheimers forening Vest sjælland (dækker det gamle Vestsjællands Amt) Bekæmpelse og behandling af Alzherimers sygdom og andre demenssygdomme, samt forbedring af vilkårerne for personer med demens og deres pårørende. Desuden udbreder vi kendskab til sygdommen. Foreningen støtter ved pårørendegrupper og cafemøder. Ferie-og kursusophold for ægtepar/samlevende, hvor den ene part har demenssygdom Personer med demens og deres pårørende. Praktisk arbejde på ferie/ kursusophold udføres af frivllige, hvoraf to er sygeplejersker med erfaring indenfor demens 77 2 frivillige sygeple jersker samt frivillige fra andre kommu ner Der søges om støtte / tilskud til 4 dages ferieog kursusophold på Musholm Bugt, for 8 ægtepar/sam levende, hvor den ene har en demenssygd om Sorø-Slagelse Landboseniorklu b Klubbens formål er at virke for en aktiv og udbytterig senioralder for nuværende og tidligere landmandsfamilier, ved hyggeligt socialt og kulturelt samvær med ligestillede - og derved højne livskvaliteten og danne netværk Nuværende og tidligere landmandsfamilier samt øvrige med tilknytning til landbruget - i lokalområdet Slagelse og Sorø. Der arrangeres socialt samvær, foredrag, udflugter mv., for at give indhold og danne netværk, i den tredje alder i bestyrel sen 8000 Der søges om støtte til busture, foredrag, julearrangem ent og kulturelle indslag

10 22 Mødre hjælpens Lokal afdeling Mødrehjælpens lokalafdeling har butikken "Børnestafetten", hvor der sælges billigt, brugt børnetøj, legetøj og udstyr. Der uddeles Julehjælp til 100 børn, samt sommeraktiviteter til 100 børn i kommunen Målgruppen er vanskeligt stillede børnefamilier, enlige fædre / mødre og gravide Der søges om støtte til julehjælp og sommeraktivi teter for børnene - samt kurser, møder og socialt samvær for de frivillige Mission Afrika / d`in Genbrug, Slagelse Vi er med til at gøre en forskel til nødlidende og svage i Afrika. F.eks ved at fremme uddannelse og afhjælpe nød, med det overskud vores butik giver.med vores arrangement er vi med til at give hjælp til selvhjælp her i Slagelse og Afrika Alle medarbejdere er ulønnede, frivllige, som hjælper 1-4 gange ugentligt. Alle med lyst til og behov for socialt netværk, studerende, personer med anden etnisk baggrund end dansk, efterlønnere, svage, ensomme personer, førtidspensionsiter og folkepensionister. Desuden personer fra jobcentret, som skal hjælpes videre frem i livet. brugere / købere Der søges om støtte til personaleplej e, socialt samvær i form af fælles oplevelser. Nytårskur, sommerudflu gt, hygge mv., for de frivillige. Endvidere en hilsen til de frivillige på fødselsdage mv.,

11 24 Mission Afrika Genbrug, Korsør Genbrugsbutikken drives i det daglige af hjælpsomme og engagerede frivillige. Formålet er at støtte projektermission Afrikas projketer, at være et godt sted at komme / handle for kunderne. Der er tid til at lytte og tale med mennesker, der måtte have lyst til det. Målgruppen er de 35 frivillige, som hver uge øver en stor indsats i butikken. Genbugsarbejdet er vigtigt, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.de frivillige får gavn af 18 midlerne i form af kurser mv., brugerne / kunder årlige medarbejder møder, generalforsa mling og orienteringm øde, kursusdag om frivillighed, heldagskursu s lokalt for medarbejder e i genbrug (jfr. Budget)

12 25 Tårnborg Forsamlingshus - støtteforeningen "Husets venner" I 1971 blev støtteforeningen "Husets Venner" oprettet. Aktivitetsudvalget /foreningen siden stået for mange aktiviteter, hele året rundt. husets venner" arbejder hårdt for at sikre et samlingssted til socialt samvær for lokalområdets børn, unge og voksne. Der arrangeres aktiviteter som bankospil hver mandag, juletræsfest for det gamle Tårnborg sogns ældre, samt fastelavnsfest for børn og voksne. Ældre borgere og børn i gamle Tårnborg sogns område, for at holde sammen på lokalsamfundet, møde ligestillede, socialt samvær og netværk Der søges om midler til plakater, annoncering, musik, rekvisitter, fortæring mv., i forbindelse med afholdelse af arrangement erne (juletræsfest er og fastelavnsfes t

13 26 De Ældres klub De Ældres Klub startede i 1962 med det formål at samle pensionister og efterlønsmodtagere i Korsør til socialt samvær og netværksdannelse. Klubben har ikke medlemmer, men "gæster". Der betales ikke kontingent. Fra september til april arrangeres sociale og kulturelle indslag som foredrag, bankospil og anden underholdning. Der holdes også julefest, fastelavn og afslutning på sæsonen. Klubben arrangerer socialt samvær. De 8 kaffepiger arrangerer kulturelle indslag, foredrag, bankospil, undrholdning, julefest og fastelavnsfest Sommerudflu gt for pensionister. Beløbet skal bruges til leje af busser, entre mv.,. Deltagerne betaler selv et mindre beløb, så arrangement et kan gennemføres

14 27 Ældre Sagen, Korsør Forbedre ældres og svages livskvalitet. Afdækning af ensomme ældre, med mangel på netværk og sociale grupper. Aflastning af pårørende til demente. Afdækning og hjælp til ældre svage borgere vedr fx nødopkald, besøgstjeneste, IT_:hjælp, cafemøder, udflugter mv.. 75 frivillige arbejder for ensomme borgere i Korsør Området samt alle ældres borgere vi kan til at hjælpe j.fr. budget: Ud af buske (ensomme ældre), 2 busture, førstehjælpsk urser, telefonstjern er (tryghedsopk ald), erfamøder for f rivillige og dannelse af netværk for ca. 100 personer Unge for ligeværd - Vest sjælland Foreningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. ligeværdighed.foreninge n styrker det sociale og kulturelle samvær.via et lokalt mødested gives der mulighed for at møde ligestillede og få nye venner Unge bogligt svage med særlig behov, fra år.unge der gerne vil have et socialt samvær og et aktivit fritidsliv med ligestillede Midlerne skal bruges som tilskud til klubaktivitet er, weekenture, motionsdag og udflugter

15 29 ADHD Vest sjælland Skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Ved at yde vejledning, rådgivning, skabet netværk og kontakt med ligestillede, holde foredrag og kurser Mennesker med ADHD og deres pårørende, samt fagfolk som kan gøre livet nemmere for folk med ADHD Kurser og foredrag. Lejr med ligestillede. Netværkscafe, messer, sundhedsdag mv., Danske handicap organisationer (DH-Slagelse) 31 Støtte foreningen for Ringsted krisecenter Selvejende institution DH' formål er er være et samlingssted for Slagelse kommunes Målgruppen er handicappede borgere, der er med til bl.a. at handicaporganisationer. DH-rådgive via Slagelse udpeger Handicaprådet, CSU, repræsentanter til en række Kostrådet, 18 mv., kommunale råd - ikke mindst til det kommunale handicapråd, beskæftigelsesråd, klageråd og fritidsråd. Støtteforeningen har til formål at støtte Krisecentret og de kvindelige voldsramte beboere. Kvinder og deres børn tilbydes ophold, krisehjælp og behandling. syndrom) De frivilliges arbejde er til glæde og gavn for de voldsramte kvinder og børn, der til enhver tid opholder sig på krisecentret. Det er derfor en uvurderlig hjælp, at de frivillige er så godt glædt på til opgaverne, som muligt. (fx. godt kendskab til PTSD (post traumatisk stress) pt. Ingen fra Slagelse kommune Udgifter forbundet med FUmøder, bestyrelsesm øder, fyraftensmød er. Årsmøder, IT Centret s ansatte og frivillige Hjælp til afholdelse af kurser og foredrag mv., for de frivillige på krisecentret

16 32 Seniorbadminto n + 65 De ældre holder sig i form ved fysisk aktivitet og udbygger samtidigt et socialt netværk og samvær. Målgruppen er ældre mellem 65 år og til de ikke gider mere Der søges om tilskud til socialt samvær. Endvidere opfølgning på sidste års hjertestarter kursus, turneringsbol de til træning og transport til ligestillede klubber på Sjælland (venskabs kampe) Bjergby parkens Venne forening Venneforeningen ønsker at bidrage til en god tilværelse for beboerne i Bjergbyparken ved at afholde arrangmenter, at give tilskud til nyanskaffelser og at være til hjælp for beboerne og personale, når det er muligt. Beboerne på plejecentret samt deres pårørende Musik og underholdnin g for Bjergbyparke ns beboere. Arrangement er fastlægges først i januar 2015, udfra foreningens økonomi samt under hensyntagen til de arrangement er som hjemmet afholder

17 34 Slagelse Efterløn - og Pensionistforeni ng Foreningen varetager medlemmernes interesser over for myndigheder og institutioner. Skabe en indholdsrig, meningsfyldt tilværelser, samt fremme socialt samvær - samarbejde og sammenhold gennem aktiviteter, i samarbejde med Aktivitetshuset Midgård. Ældre - fyldt 55 år og alle der modtager social pension Midlerne skal være med til at nedbringe brugerbetalin gen til aktiviteter. Der arrangeres udflugter med kulturelle formål, bankospil, temadage, sang og andet socialt samvær Døve foreningen af 1866 Døveforeningen er et særligt tilrettelagt tilbud ( på tegnsprog) der ligestiller unge/yngre handicappede Slagelse borgere. Formålet er at forebygge gennem et bredt og varieret udbud af fritids aktiviteter Målgruppen er unge og lidt ældre døve, hørehæmmede og CI tegnsprogsbrugere. 4 i slagelse Der søges om støtte til sociale fritidstilbud til kommunens døve / hørehæmme de tegnsprogsbr ugere.tilskud det der søges om, dækker mange aktiviteter

18 36 Hygge klubben i Kirke Stillinge Hyggeklubben arbejder for at skabe socialt samvær uanset økonomisk, social eller helbreds mæssig baggrund.fællesskabet og samværet styrker selvværd, øger livskvalitete og yder støtte til øget selvhjælp og til hinanden. Et mødested for pensionister/ ældre som har stor tilknytning til Kirke Stillinge sogn & område enten gennem deres tidligere virke eller de bor / eller har boet i området.de fleste er enlige ældre med aldersbetinget handicap, hvilket gør at de ikke kan benytte offentlig transport Der søges om midler til minibusser, der skal bringe medlemmerne sikkert fra deres hjem til Stillinge Præstegård t/rt, ca. 42 tirsdage eftermiddage om året. Der er flere kørestolsbruge re

19 37 Arbejds skade foreningen AVS AVS er en frivillig forening der hjælper alle som søger vores hjælp i forbindelse med en arbejdsskade og mistet erhvervsevne. Vi udfører meget bisidderarbejde og er i tæt kontakt med kommunens, bla Jobcentret Der er 2 målgrupper: En hvor vi medvirker til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde for at undgå arbejdsskader. Og vi hjælper dem som bliver ramt af en arbejdsskade og dem der mister deres erhvervsevne pga sygdom eller fritidsskader IT-redskaber er en uundværlig del af vort arbejde.dels til kommunikati on, men også i forhold til dem der lider af social fobi.der er planer om at sætte fokus på "funktionelle lidelser". Vi skal dygtiggøre os i forhold til love mv., og vi har udvidet målgruppen, så vi rådgiver alle med et erhvervsevne tab(se budgetforsla g)

20 38 Tårnborg Idræts forenings - Aktivitetsudvalg Aktivitetsudvalget under TIF arbejder for at ældre og børn fra lokalområdet kan mødes til socialt samvær, få et aktivit fritidsliv med ligestillede og på den måde skabe netværk. Der arrangeres bankospil hver torsdag, julemarked og Tårnborg Revyen. Børn, voksne og ældre - alle med tilknytning fra lokalområdet /omegnen. TIF har også mange medlemmer fra Korsør syd/nord 6 omegen (specielt pga svømmeafdelingen). 432 medlemme r at TIF De søgte midler skal bruges til socialt samvær for foreningens medlemmer (børn som voksne). Tilskud til bankospil, fastelavnsfes t, hyggeklubbe n, julelotteri,tår nborg Revyen og opstart af aktiviteter for +60 år (dart, bordtennis og petanque)

21 39 Børns voksen venner - slagelse og Omegn Foreningen, der blev stiftet i 2011, er en afdeling af den landsdækkende organisation. Formålet er,gennem visitation af børn og voksenvenner, at finde en voksen, der passer præcist til det enkelte barn Børn og unge - hovedparten af børnene kommer fra små familier med enlig forsøger, hvor voksenog familienetværket er spinkelt. I foreningen er der nu 7 venskaber og vi har fortsat både børn og voksenven ner på venteliste Sociale aktivitetsdag e for børn og deres voksenvenne r. Annoncering er, møder, foredrag, hjemmebesø g, markedsførin g med T- shirts, pins og balloner Røde Kors - Skælskør Røde Kors hjælper og støtter alle udsatte borgere m.fl i Slagelse kommune, gennem mange aktiviteter : Nørkleklubben, Telefonkæden, besøgstjenesten, børne ferielejr og julepakker Målgruppen i denne ansøgning er de ældre og handicappede - samt ensomme borgere (blandt andet 24 besøgs venner og 22 modtag ere). 4 telefon damer. 19 damer der nørkler Sommertur og julekomsam men for besøgsvenne r og modtager. Telefonkæde n - udkørsel til / og socialt samvær med borgeren (jul, sommer mv.,). Nørklergrupp ens materialer og socialt samvær / netværk

22 41 Cykling uden alder - Slagelse Slagelse har uddannet 41 frvillige rickshaw cykelpiloter til at give de ældre på plejecentre og i private boligere - samt børn og unge med handicaps, vind i håret, frisk luft og gode oplevelser på cykelture rundt om i kommunen Kronisk syge borgere - bla. Også demente. Ældre og yngre handicappede og mindre mobile borgere. Familier med handicappede børn. Ved indmeldelse bliver piloter og passagerer forsikret på ulykke og ansvar rickshaws kr samt 2 pilotuddannel ser kr , vedligehold af cykler kr. 6000, hjelme og veste kr Sjov Motion Sjov Motion er en ny forening, der tilbyder motion til borgere med hukommelsesbesvær/de mens samt eventuelle interesserede pårørende i 11 motionscaféer rundt om i Slagelse Kommune.God og alsidig motionsaktiviteter, der øger medlemmernes trivsel igennem sundhed, netværk og sociale relationer. Kronisk syge. Borgere med hukommelsesbesvær og demens - samt interesserede pårørende. Fysisk handicappede og udsatte og vanskeligt stille grupper Instruktørkur ser, juleafslutning er i 11 cafeer, indkøb af rekvisitter, kontorartikler, PR og annonceringe r, foredragsarra ngementer, lokale tiltag i de 4 lokalområder

23 43 Søndags klubben (underafdeling af foreingen Hit- Club) Søndagsklubben er en underafdeling af foreningen Hit-club. Slagelse kommunes udviklingshæmmede kan deltage i foreningens Cafedage, som bliver afholdt på aftalte søndage. Der skabes venskaber og oplevelser sammen med de frivillige og deres familier. Målgruppen er udviklingshæmmede der er fyldt 15 år. Der laves aktiviteter og sjov Cafedag, banko, stomp, dans, sang, filmdage og kreative udfoldelser for de udviklingshæmmede Arrangement er med kaffe og kage, banko med gevinster, materialer og rekvisitter til kreativitet, Nye CD'ere, Tur ud af huset og socialt samvær

24 44 Børns vilkår Der udføres frivilligt socialt arbejde gennem anonym rådgivning til børn og unge på Målgruppen for Børns vilkårs rådgivning er børn og unge, der har problemer i deres børnetelefonen - chatten - hverdag.rådgivningen sms til børnetelefonen, brevkassen. Rådgivningen, der er bemandet med ca 400 frivillige, som er i gang med en børnefaglig uddannelse, foretages fra Valby, men har et barn brug for yderligere støtte, så har Børns vilkår konkrete handlemuligheder, som foregår lokalt i Slagelse er åbent alle dage fra kl og det er gratis at ringe til Børnetelefonen Metodeudvikl ing af SMSrådgivning, kampagner, rekruttering, annonceringe r, uddannelser, børnerådgive ruddannelse, 2 årlige arrangement er for de frivillige, redskaber, manualer, info kampagner som udsendes til alle klasser i Slagelse kommune

25 45 Tårnborg Sogn Hyggeklub Klubben driver klubvirksomhed og andre aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere i Tårnborg sogn. Det er formålet at samle borgere til hyggeligt socialt og kulturelt samvær - for på denne måde at højne livskvaliteten og skabe netværk Der kræves ikke medlemskab.ældre, pensionister og efterlønsmodtagere som bor - eller har boet i Tårnborg sogn Transport af ældre til og fra møder som holdes i Præstegårde n. Endvidere til løvfaldstur, bankospil, juleafslutning, film og foredrag Hjerne sagen - Slagelse og Sorø kommune Støtteforening for hjerneskadede og deres pårørende. Foreningen arbejder for at sikre bedst mulg støtte til ramte og pårørende. Skabe mulighed for at ramte og pårørende kommer ud til socialt samvær, skabe netværk, få motion, udflugter, foredrag og møder., Mennesker der er ramt af en blodprop eller blødning i hjernen, uanset alder og pårørende til disse Der søges om støtte til bustur til Geo-Center Møn (bus og entre)

26 47 Ældre Sagen, Slagelse Ældresagen arbejder målrettet for at alle skal kunne leve et godt og aktivt liv, ved bla at stille krav til politikere omkring vores mange mærkesager, ved at deltage i samfundsdebatten. Ældresagen virker for den ældres sag for medindflydelse og medbestemmelse, muligheder, rettigheder mv., med støtte, tilbud og aktiviteter. Udsatte grupper, svage ældre, ensomme ældre, borgere med anden etninsk baggrund j.fr Budget. EDBundervisning kr , Søndagscafe er og socialt samvær, 8 foredrag kr Udflugt for besøgsvenne r, besøgsværter, telefonstjern er kr , Socialt samvær kr tryghedsopka ld og besøgsvenne r kr Erfra og orienterings møder, skræddersye de kurser (fx. demens) kr

27 48 Bedre Psykiatri - Slagelse Vi arbejder for bedre forhold for mennesker med psykiske sygdomme.rådgivning, bistand, oplysning og øget inddragelse af til pårørende, netværk, foredrag mv.. Psykiske syge borgere i Slagelse kommune og deres pårørende. Foreningen samarbejde med psykiatrier, jobcenter, kommunen m.fl Midlerne skal bruges til samtalegrup per med terapeut for unge og voksne Cafemøder, oplysende arrangement er, informations materialer, uddannelse af frivillige Trelleborg IF (3 ansøgninger) Foreningens arbejde består i at etablere idræt som er særlig tilrettelagt til at støtte borgere som er psykisk udfordret. Foreningen har øget fokus på at idræt er sundhedsfremmende samt netværksskabende Målgruppen er borgere i slagelse kommune der har psykiske samt sociale udfordringer. Borgerne er i alderen fra 18 år og opefter (herunder psykisk sårbare kontanthjælpsmodtage re) Ansøgning 1: der søges om kr til nyt krolfudstyr og spillertøj. Ansøgning 2: der søges om kr til Friluftsugen/ DAI mesterskab i krolf Ansøgning 3 : kr til Idrætsfestiva l i Vejle

28 50 FDF Korsør Frivilligt Drenge- og Pigeforbund. Aktiviteterne i FDF ligner på mange punkter dem i spejderkorpsene. FDF er ikke er medlem af nogen af spejdernes verdensorganisationer.f DF Korsør organiserer udendørs aktiviteter året rundt. Altid med voksne tilknyttet hver børnegruppe. Der er vide rammer, gode faciliteter og god plads ved Storebælt og Korsør Lystskov. Børn med ADHD, ADD, autisme - og i øvrigt børn med behov for vide rammer. Vi har meget "højt til loftet" og store muligheder for fysisk udfoldelse og tryghed ved stabile voksenkontakter Der søges om kr til aktiviteter og udflugter. Kr til Internatsemi nar og foredrag for de f rivillige. Kr til ekstra voksne på lejre Teater gruppen Casa Blanca Teatergruppen optræder der, hvor de er : på skoler, institutioner, plejecentre og private arrangementer.giver sjove og fælles oplevelerse, hvor alle er med til at finde på og føre ud i livet(sketches, skuespil, cabaret, revy, fortælliger,sang og musik). Teatergruppen er en amatørgruppe, som drives udelukkende på frivilligt grundlag.deltagerantal let er pt 18 aktive personer, og det er stigende. Målgruppen for optræden er børn, unge, voksne og ældre - de steder hvor de er Der søges om tilskud til at gøre vores forestillinger mere professionell e. Fremmed instruktør, som kan stramme op på vores egen instruktion, stemmetræni ng og efteruddanne lse af skuespillerne

29 52 Hjerne skade foreningen Vest sjælland Lokalafdeling, som har til Projekt: huse i Slagelse (CSU). Hjerneskadeforeningen Arbejder for frivilligt og vil etablere et nyt ulønnet med at tilbud for unge (15 til gennemføre 30 år) med arrangementer, senhjerneskade og medlemsmøder, pårørende under over planlægger og forbereder skriften "netværk og ture, miniferie, foredrag aktiviteter for unge for yngre og voksne med med erhvervet en erhvervet hjerneskade - et nyt hjerneskade ( tilbud i Slagelse". senhjerneskade) Tilbud, som er netværksskabende og giver de unge mulighed for at mødes Midlerne skal bruges til opstartsmød e med oplægsholder, undervisning af f rivillige i projektet, informations materiale, seminar og ophold, kursus på rehabilitering scenter, hjælpere mv., Kvinde forum Motalavej Foreningen arbejder på at støtte nydanske kvinder i at danne et socialt betværk og få dem ud af isolationen. Der arrangeres aktiviteter, der styrker kvinderne og hjælper dem til at aktive borgere og bidrage positivt i samfundet Medlemmerne er primært nydanske kvinder og piger fra 16 år Beløbet skal bruges til leje af Korsør Svømmehal mindst en gang om måneden ( kr ). Endvidere tilskud til et motionsbeløb med zumba / yoga hver mandag (kr )

30 54 Danske Seniorer, Korsør 55 Folke kirkens Nødhjælp - Genbrugs butik Korsør Foreningen arbejder for at samle medlemmer fra Korsør til møder, udflugter, kurser og andre aktiviteter, for på en indholdsrig måde at stimulere medlemmernes livslyst og aktivitet. Genbrugsarbejdet er vigtig, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.vores genbrugsbutikker støtter Folkekirkens Nødhjælps mange projekter i udviklingslandene, samt til kastastrofehjælp ved naturkatastrofer og hjælp til de mange der må leve i flygtningelejre Målgruppen er pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, der samles til socialt samvær Målgruppen er de frivligge medarbejdere i butikken Der søges om tilskud til aktiviteter (se budget) kr Kurser og administratio n/annoncerin g mv., kr Udflugter, nytårskoncer t, hyggemøder mv., kr brugerne Højskoleopho ld / kursus for 2 medarbejder e, Landsmøde og regionsmøde, sommerudflu gt for de frivllige medarbejder e, juleafslutning for de frivillige

31 56 Brugerrådet Midgård Brugerrådet består af en gruppe frivillige borgere som ved hjælp af frivillige serviceres mere end 9oo pensionister i vores hus - samt opsøgende arbejde og aktiviteter på plejehjem og handymændordning med praktisk hjælp i hjemmene. Tovholder for 30 aktiviteter (glas, træ, edb, motion sprog osv.), reception, kantinefunktion osv Målgruppen er pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, med henblik på forebyggelse af blandt andet ensomhed Brugeråd /Internatkurs us kr Takkefest for 90 frivillige kr Kaffe/daglig forpljening til de frivillige i huset kr , Inspirationst ur for de f rivillige kr Højskoleuge ensomme ældre kr Aktivitetsdag e børn og pensinister kr kultur og naturoplevels er kr søndagscafe kr

32 57 Metal Midt-Vest sjælland, Fag - mentorer Fagmentorernes mål er at fastholde unge i at gennemføre deres erhvervsuddannelse, ved frivillige mentorer. 2 gange om ugen i undervisning, opståede situationer og være fagligt netværk for dem. Være supplerende voksenven, støtte dem i lektielæsningen Unge af anden etnisk oprindelse og svage danske unge uden netværk, samt unge fra udatte hjem, som også er fastholdelseskaravane ns nye målgruppe Midler skal bruges til frivilligpleje, mødeudgifter, transport forbundet med mentorordnin gen, konsulentstøt te, hvervning og annoncering efter nye frivillige, forældrearra ngementer, virksomheds besøg, intrkurser for nye frivillige

33 58 Sclerose foreningen lokal afdeling Slagelse/ Sorø foreningens sociale arbejde og mål er at forbedre mennesker med sleroses forhold og livskvalitet og at skabe forståelse for deres situation. Det gøres ved forskning, støtte og rådgive mennesker med sclerose og deres familier samt udbrede kendskabet til sygdommen. Målgruppen er personer med sclerose og deres pårørende Foredrag til medlemsmød er og arrangement er med socialt samvær (musik, bankospil, fastelavn mv). Udflugt for medlemmer og pårørende (liftbus). Sundhedsdag e, foreningsdag e, oplysning, information og samarbejde med det offentlige. Uddannelse og kurser for frivillige

34 59 Bydels mødre i Slagelse kommune Foreningens formål er at støtte isolerede kvinder til at styrke sig selv, deres børn og familier, så de får indflydelse på alle de livsvilkår, som har betydning for deres og familiens liv.bydelsmødre er rollemodeller for andre kvinder. Der arbejdes ved samtaler, brobygning og etablering af netværk Kvinder, primært med anden etnisk baggrund end dansk, med ringe viden om det danske samfunds muligheder og pligter og med svage eller ingen tilknytning til lokalsamfundet. Mål områderne er ringparken, sydbyen, Motalavej, parkvej og i landdistrikterne Publikationer og reklamemerc handise, synliggørelse af bydelsmødre i lokalområdet, generalforsa mling, opkvalificerin g af viden og kompetencer og oprettelses af nye grupper, erfamøder, besøg og arrangement er

35 60 Frivillig gruppen for flygtninge og ind vanderer i Slagelse Kommun At fremme flygtninge og indvadreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerence mellem flygtninge, indvandrere og den øvrige befolkning. Der arbejdes aktivt med integration med fokus på børn og unge samt kursister på Slagelse Sprogcenter Flygtninge og indvandrere i slagelse kommune. Målet er at medvirke til dels integration, dels fremme forståelse for det danske samfund. Hvad er ret og hvad er pligt. Vi ønsker at udføre en særlig indsats for børn og unge Der søges støtte til cykler, ordbøger, musikundervi sning for børn, børns tilmeldinger til foreninger, hjælp til sportstøj, kontorhold, annoncering mv., (i tæt samarbejde med Slagelse Sprogcenter) s

36 61 Offerråd givningen for Syd sjælland / Lolland Falsters Politikreds Offerrådgivn. har eksisteret siden 1998, hvor Rigspolitichefen, som led i den voldspakke Folketinget vedtog i 1997 blev pålagt at oprette rådgivn.i kredsene. Lokalt har foreningen fungeret i Slagelse, som Røde Kors tilbud. Siden kmreformen og politireformen er de lokale rådgivninger blev lagt sammen til en rådgivning, med lokalafd tilknyttet de største lokalpolitistationer. Offerrådgivningen tilbyder hele døgnet gratis og anonym vejledning/støtte/oms org til ofre, samt til pårørende, og vidner der har været udsat for en forbrydelse eller en ulykke. Rådgivning, bisidderordning, supplement til politiets vejledningsforpligtelse mv. Hjælp til erstatning, psykologhjælp, advokatbistand mv., Der er døgnåbent Beløbet skal bruges til rekruttering af nye rådgivere i Slagelse og efterfølgende uddannelse af disse. De erfarne rådgivere ønskes efteruddanne t og have uddannelse i specielle rådgivningso pgaver Red Barnet - Slagelse Lokal afdeling Nyoprettet. Red Barnets familieoplevelsesklub i Slagelse er for forældre som af forskellige grunde har brug for lidt hjlp til at få gode og fælles oplevelser med børnene Primært børn i alderen 5-12 sammen med deres forældre. Herudover er både mindre og større søskende velkomne Udgifter til start af foreningen / klubben - og til drift. Dvs annoncering, rekruttering, kurser, kompetenceu dvikling, fastholdelse af de frivllige - samt 12 aktiviteter (1 pr. måned)

37 63 Røde Korsør - Slagelse Røde Kors hjælper og støtter alle udsatte og svage borgere i Slagelse og omegn gennem vore mange aktiviteter. Julehjælp uddeles til trængende borgere udvalgt af kommunen. Ældre, ensmomme, handicappede og svage borgere. Udsatte børn, der kommer fra belastende familier. Unge mødre med børn og svage familier Besøgstjenes ten kr , netværksgru pper kr , sorggruppe for børn kr , vågetjeneste n kr ,, telefonkæder kr unge mødre kr familiegrupp en kr , syghusbesøg stjenesten kr , 2 nørklergrupp er kr , cafeer for ældre og ensomme kr og julehjælp kr

38 64 Foreningen Multi kulturelle Plejehjem Uafhængig nystartet forening.formålet er at skabe sociale relationer og være netværksdannende, igennem aktiviteter, imellem ældre med anden etniske minoriteter og etniske danske. Foreningens største formål er etablering af et nyt projekt "besøgsven ordningen". Afventer på eventuelle midler fra Socialministeriets satspulje til lokale /leje. Projektets målgruppe er ældre med behov for at være sammen med ligestillede. Borgere, der føler ensmohed i dagligdagen samt anden etniske ensomhed. At få dem bragt sammen i nogle kontekster i dagligdagen gennem aktiviteter, besøgsven, kulturelle arrangementer til fordel for en bedre integration, inklusion for alle parter Til iværksættels e af projekt "multikuturel besøgsven": indkøb af ITudstyr, service og bestik sæt til 30 personer, kaffekander, tekander, elkoger, kaffemaskine r, projektor til filmaftener, stole, borde til cafeen mv.,

39 65 Dansk folkehjælp - Korsør Flittige hænder er en gruppe af frivillige der arbejder under Dansk folkehjælps forretningsorden. Foreningens overordnede formål er, at hjælpe de svageste grupper, til at komme ud og få kontakt. Foreningen har mange sociale emner. Besøgsvenner, indsamling til julepakker, frivillige i Teglværksparken som hjælper på ture, eller følger beboere til og fra søndagscefeer i aktivitetscentret Til aktiviteter i ældreboliger ne Møllegårdspa rken i Korsør: bankospil en gang månedligt samt et sommer og og julearrangem ent Torsdags klubben - Bisserup Pensionistforeni ng Foreningens formål er at drive klubvirksomhed og andre aktiviteter for pensionister, efterlønsmodtagere o.a. i Bisserup.Fællesskabet og samværet i klubben styrker selvværd, øger livskvaliteten. man om en masse aktiviteter og skaber derved også et netværk. pensionister, efterlønsmodtagere o.a. i Bisserup Der søges om tilskud til løvspringstur (bus), Den Blå Planet (entre mv.), musik og foredrag. Endvidere til nyoprettede aktiviteter (stolegymnas tik og Internetforbi ndelse ifm kursus i Internet)

40 67 Hashøj Pensionistforeni ng 68 Folke kirkens Nødhjælp - Genbrugs butik Skælskør Samler alle pensionister i området for at varetage deres særlige interesser. Foreningsarbejdet fremmer samarebjde og sammenholdet med alsidige aktiviteter og socialt samvær. Genbrugsarbejdet er vigtig, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.vores genbrugsbutikker støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde Ældre og pensionister fra 60 åri og fra det gamle Hashøj kommune 28 kvinder arbejder frivilligt og ulønnet i Genbrugsbutikken i Skælskør 72 brugerne Der søges om tilskud til udflugter, bus for medlemmer der kommer langt væk fra, i det gamle Hashøj. Til bankospil, annoncering, foredrag 9700 mv., socialt samvær, besøg Zen Garden - eventyrlige have (entre) mv.,. Udflugt til Gyrstinge Skovkro, tilskud til kursus på højskole (afholdes af Folkekirkens nødhjælp)

41 69 Dansk Handicap Forbund - Slagelse afdeling Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle og vi håber med lokalafdelingens arrangementer at de kan gøre en forskel for medlemmer i Slagelse, kan komme ud på lige fod med andre borgere Vores medlemmer er borgere i Slagelse med bevægelseshandicap, pårørende, politikere og andre med interesse i at skabe værdige rammer for alle mennesker i samfundet jfr. bilag: Social arrangement er (fordrag, sang,musik, banko) kr , Årlig udflugt (liftbus og hjælpere) kr , Ferierejser kr (dækning af 9 hjælpere, bus til lufthavn og retur) LAP- Vestsjælland (Forening af nuværende og tidligere Psykiatri brugere i Vest sjælland) Foreningen er et tilbud til de psykiske syge. Formålet er at samle nuværende og tidligere psykiatribrugere og vaetage deres interesse socialt, arbejdsmæssigt, sundhedsmæssigt og på en hver anden måde, som må anses for påkrævet og hensigtsmæssigt nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Vestsjælland "Psykisk sårbarhed - Kost - mindfulness" foråret foedragshold ere kr

42 71 Solbak- kens Venner Foreningens hensigt er at gøre en forskel i dagligdagen for beboerne, ved socialt samvær og aktiviteter, som søndagscafe, byture, erindringsværksted, ture, luciaoptog mv., De ældre på plejecenter Solbakken Der søges om midler til bustur (bus / liftbus) til Tivoli, Cafebyture, Sangaftener med musik, forårsfest, Skt.hans fest, høstfest

43 72 Dansk Handicap Forbund - Korsør / Skælskør afdeling Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle og vi håber med lokalafdelingens arrangementer at de kan gøre en forskel for medlemmer i Korsør og Skælskør, kan komme ud på lige fod med andre borgere Vores medlemmer er borgere i Korsør og skælskør med bevægelseshandicap, pårørende, politikere og andre med interesse i at skabe værdige rammer for alle mennesker i samfundet Desværre er det meget dyrt med taxa, liftbusser mv., Lokalafdeling en søger om midler til kontorhold, trykning af lokalblad, IT, kurser, møder, medlemsafte ner, ture og arrangement er med socialt samvær, tilskud til ferierejse i 6 dage (liftbus). Se bilag i sagen

44 73 D.S.B Pensionistforeni ng - Korsør afdeling Foreningens sociale formål er at arrangere socialt samvær vis udflugter, museum, banko, mv.. Endvidere at skabe adspredelser, netværk og bistå svage og syge medlemmer samt pårørende, med oplysning om særlige forhold vedr. pensionister. Ældre / pensionister efter et langt arbejdsliv ved DSB. Endvidere enker og samlevere Midlerne skal anvendes til kontorhold og informations materiale, socialt samvær med foredrag, filmaftener og udflugter

45 74 Ringen i Slagelse Alkoholfrit værested, der fungerer efter hjælp til selvhjælp. Netværk med faste åbningstider også i weekenden.ringen giver håb og omsorg - et holdepunkt for en skrøbelig gruppe. Alle der ønsker et godt liv uden alkohol. Alkoholafhængige, pårørende, frivillige der vil være med til at gøre en forskel og atøtte op om det gode ædru liv, uden fordomme men respektfuldt. Der kommer alle aldersgrupper. Alkoholmisbrug kender ikke alder Kr til zoneterapi (Når en alkoholiker starter et ædru liv, så er det et tilbud tænkt som 5 gange terapi over 10 uger). Beløbet dækker 10 personer. Endvidere kr til uddannelse, konference og foredrag for de frivillige (de frivillige i ringen bliver udfordret på forskellig vis)

46 75 Gigt foreningen Morbus Bechterew Udbredelse af kendskab Sygdomsgrupper med til sygdommen og "rygsøjlegigt" - behandlinger. betændelse i led og Sygdommen er ledbånd i ryggen - "rygsøjlegigt" - samt pårørende m.fl. betændelse i led og ledbånd i ryggen. Oplysning om socialt netværk. Kontakt til sygehus om hjælp til ny - diagnosticerede og der pårørende, hjælp til ansøgninger mv., Udbredelse af kendskab til foreingen, socialt netvært og samvær ved en udflugt. Annoncering, informations maeriale, foredrag af læger, fysioterapeut er mfl Ældre Sagen - Slagelse kommunes Koordina tions udvalg Ældre Politisk Udvalgs netværk af frivillige der koordinerer den lokale indsats, overvåger og er opmærksomme på den politiske indsats inden for Slagelse kommunes Ældre og sundheds poilitik Målgruppen er i dennne ansøgning de 15 frivillige, som arbejder med Ældreog Sundhedspolitik Midler til studiebesøg indenfor Slagelse kommune

47 77 Slagelse DH's 8. spiller Klubben er en support klub. Et godt alternativ til mennesker, der har svært ved at blive accepteret i andre grupper og sociale sammenhænge. I denne klub er der plads til alle. Hovedformålet er at samles om den fælles interesse for håndbold og bakke op. Der arrangeres socialt samvær vedf.eks. busture, bankospil, hygge, spisning mv., Klubben har i dag 60 medlemmer i aldergruppen 40 og op til 75 år. Arbejdstagere, ledige, førtids- og alderspensionister, fysisk og psykisk handicappede, sindslidende og ædru alkoholmisbrugere Der søges om tilskud til medlemsmød er, arrangement er, busture, foredrag og socialt samvær Afasi og Apopleksi foreningen - Slagelse Det primære mål er, at hjælpe personer der er ramt af blodprop eller hjerneblødning. Foreningen giver ramte en mulighed for øget livskvaltet i deres hverdag og gode oplevelser i form af bla udflugter og et årligt 5 dages vandrehjem ophold i en dansk by. Endvidere at opmuntre, støtte og hjælpe - herunder pårørende. medlemmer som er ramt af afasi - og apopleksi og som ikke kan klare sig blandt raske pensionister i foreninger (f.eks. At man går dårrligt, har et dårligt sprog eller er kørestolsbruger) Der er hårdt brug for tilskud til ophold på vandrehjem kr , Udflugter og oplevelser kr , Entre ved ture og oplevelser kr , socialet samvær ved bankospil, grill aften, julefest mv., kr

48 79 Elev klubben - Blok 6 Elevklubben har bestået siden 1994 og har haft diverse tilbud til kursister når de har afsluttet deres kursus på Hellig Anders Skolen (nu CSU). En klub for gamle og nye elever der har deltaget i kursus på CSU. Socialt netværk og sammenhold med venner, være ligestillede og få oplevelser.ugentlige sammenkomster, møder og udflugter. Mere livskvalitet i hverdagen Foreningens målgruppe er gamle og nye kursister fra Hellig Anders Skolen. Foreningen bidrager til at de fortsat kan deltage i fælles oplevelser og arrangementer og ikke mindst bevare gode venskaber der er opstået som følge at at man er blevet handicappet j.fr. budget: Udflugter og oplevelser (inkl. Transport) kr , entre ved oplevelser og ture kr , Socialt samvær og aktiviteter som sangkor, ugentlige cafe sammenkom ster mv., kr

49 80 Motions venner i Slagelse kommune Motionsvenner er en selvstændig forening. Motionsvenner besøger ældre i eget hjem i hele Slagelse kommune. Hjemmetræning ved motionsvenner, som kan være med til ved let træning i hjemmet at den ældre og svage borger bibeholder kræfter i arme, ben mv.. Ligeledes kan den ældre borger komme på en gåtur sammen med motionsvennen for at øge trivslen, sundhed, skabe netværk og sociale relationer De svageste borgere, som gerne vil have en motionsven - og motionsvennerne, således at de bliver klædt fagligt på j.fr. budget: Til nye motionsvenn er førstehjælpsk urser og kursus DAI. Brochurerma teriale, annoncering og printer til frivillig webmaster, (?) 23000

50 81 Juleaftensgrupp en i Slagelse - projekt (se under formål) Juleaftensgr. består af frivillige med tilknytning til en række forskellige foreninger og org.. Gruppens formål er at planlægge og afholde en juleaftensfest, for "juleløse" i slagelse kommune. Gruppen er ograniseret som en selvstændig arbejdsgr. under foreningen " folkemusik på Fattiggården". Gruppen kan når projektet er gennemført, vælge at oprette sig som en selvstændig forening Det gør ondt på de mennesker der af den ene eller anden grund ikke kan være sammen med den nære familie i julen. Det kan der være mange årsager til. Målgruppen er familie, økonomisk trængte enlige med børn, Ældre / enlige der er alene juleaften. Handicappede, både fysiks og prsykisl, udsatte og vanskeligt stille borgere - bredt defineret. forventet Se budget i sagen Der vil være en symbolsk deltagerbetal ing på kr Udgifter til: lokaleleje, transport, juletræ, pynt, duge, servietter mv., pjecer, plakater, sange, revisor, julemiddag, godteposer, underholdnin g og gaver

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk.

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk. HUS-AVISEN 2015 T R Æ N I N G O G A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk Uge 18 maj Fredag d. 1. Uge 19 Mandag d.4. -16.00 Tirsdag

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 om frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 Nr: 1 Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 1a Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 2 Vestfyns Ferieklub, Aarup 3 KLO

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER

Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Ældreafdelingen, Vejen Kommune

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj.

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj. Nyhedsmail gggggggg fra Lokalforeningen i Albertslund Udgivet maj 2015 E-mail: albertslund@diabetes.dk Hjemmeside: albertslund.diabetes.dk Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1.

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1. Frivilligjob Avis Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet Frivilligjob Avis nr. 1. Som ny frivillig er det vigtigt at du vælger det frivillige job, der passer bedst til dig. Det

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere