Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune. frivillige (cirka) i Slagels e km

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune. frivillige (cirka) i Slagels e km"

Transkript

1 Nr. Forening / organisationens navn Foreningens frivillige sociale arbejde / formålet Målgruppen Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune Antal frivillige (cirka) i Slagels e km Der søges om kr/øre Hvad skal beløbet anvendes til? 18 i i i 2014 Udvalgs et Kongehave centret - Brugerråd Brugerrådet består af en gruppe frivillige brugere, der arbejder for centret. De skal blandt andet medvirke til, at alle stedets funktioner bliver tilgodeset og udnyttet bedst - samt sørger for at fremme brugernes frivillige indsats i centret.støtte og udvikle kontakten mellem alle grupper og enkeltpersoner, være talerør for de "stille" brugere. Centret skal fungerer som et tilbud til Slagelse kommunes borgere på 60+ samt førtidspensionister - samt fastholdelse og støtte af ca. 100 frivillige. brugerne Udflugter af forskellig art, musikcafeer, 1 årlig fest for de frivillige, samt hjælp til daglig fortæring og møder i grupperne. Der vedlægges detaljeret budget

2 2 Dansk Præmatur Foreninger hjælper med forening støtte og oplysning, via foredrag og rådgivning. For tidligt fødte børn har ofte vanskeligheder med mad, sprog, søvn og motorik mv. og foreningen sætter fokus på de mindre synlige senfølger Foreningen støtter og rådgiver forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for tidligt, pårørende til begge grupper, samt faggrupper Arrangement er med foredragshol der i Slagelse, annoncering og invitationer Vester mose Hyggeklub Skabe sammenhold mellem byens/kommunens socialt udsatte borgere. Foreninger huser en masse mennesker, der glade og opløftede kommer hver gang til socialt samvær, hygge og netværksdannelse. Der er næsten 100 % deltagelse og snakken går. Ældre over 60 år, med tilknytning - eller tidl hjemmehørende i det gamle Vestermoseområde, dog også en del nye medlemmer er kommet til Foredrag, musik aftener, annoncering, trykning af programmer, bingo, Busture samt jule- og forårsarrange menter

3 4 Foreningen Humlebien Foreningen er en videreførelse af Misbrugscentrets lukkede værested (også kaldt Humlebien - i 2012). Stedet har åbent alle ugens dage fra kl. 10. Det er tænkt som et værested som skal skabe fysiske og psykiske rammer der sikre, at der ikke sker en yderligere udstødelse af brugerne Adresse: Stationsvej 3, Skælskør. Forening for enlige, socialt udsatte, misbrugere og ex-misbrugere. Alle er dog velkommen på stedet uanset baggrund. Socialt samvær og aktiviteter er med til at skabe et positivt miljø Beløbet skal bruges til sociale arrangement er og ture, såsom biograf, cykelture, bowling, seværdighed er osv., Kreative Kvinder, Slagelse. Foreningens medlemmer samles 1 gang månedligt til socialt samvær, som foredrag, udflugter, modeopvisninger mv., Der skabes kontakt /netværk mellem medlemmer. Forening for kvinder 60+ samt førtidspensionister De søgte midler skal bruges til sommer udflugt - samt foredragshol dere i vinteren Klub Kontakt - Halskov Kirke At skabe kontakt og netværk til dem som har behov for at komme lidt ud og være sammen med andre. Klubben er derved med til at højne livskvaliteten og skabe netværk Klubben holder til i Halskov Kirke. Målgruppen, som er ældre, pensionister og efterlønsmodtagere fra området, samles til sociale og kulturelle arrangementer 1 gang månedligt Der søges midler til de månedlige arrangement er, foredrag, sangaftener, udflugt med bus i marts 2015 ( bustransport, entre og lidt forplejning)

4 7 Parkinson forening - Vest sjælland Nystartet forening 1. januar Udbrede kendskab til og forståelse for Parkinsons sygdom, symptomer, konsekvenser. Personer med Parkisons sygdom og pårørende. Erfaringudveksling, netværksdannelse, støtte til pårørende og sociale aktiviteter Foredrag ved neuropsykolo g, sang og musik (lærer med viden om parkinsom), annonceringe r og andre start og administratio nsudgifter (printerpapir mv.,) KLO-Vejen Frivillig organisation med den filosofi, at blinde og andre synshandicappede også skulle have glæde af den trykte tekst. I dag er KLO selvejende med bestyrelse. Alle, der har brug for at lytte til den trykte tekst, som ikke kan se, læse eller på anden måde har et handicap, der gør det umuligt at læse en bog. Målgruppen er specielt børn og unge i folkeskolen m.fl produktion af lydbøger, CD -skiver, cover, papir mv., Foreningen til bevarelse af gamle bygninger og miljøer i Korsør og Omegn Virke for bevaring af gamle bygninger og miljøers særpræg. Udbrede kendskab og interesse for historiske og æstetiske værdifulde bygninger og miljøer Bevaringsforeningen tilbyder, fortrinsvis medlemmer, kulturture, byvandringer og udflugter, med socialt samvær tilskud til kultur-tur til København (transport, entre og guide). Medlemmern e betaler selv en del

5 10 Eggeslev magle I.F, Stole motion Der tilbydes flere former for idræt og kultur til seniorer.det er altafgørende, at der skabes gode og positive sociale netværker til brug i dagligdagen 1 gang ugentlig mødes ældre, handicappede og rollatorbruger til socialt samvær, motion, sangaftener og andre arrangementer Udflugt med bus, fortærring. Hjælp til nedbringelse af medlemmern es egenbetaling Diabetes forening Slagelse lokal afdeling Oplysende virksomhed om diabetes og arrangementer for foreningen medlemmer Sociale arangementer for foreningens medlemmer, andre diabetikere, potentielle diabetikere og pårørende til diabetikere Socialt arrangement i forbindelse med verdens diabetesdag 14. nov Underholdnin g, forplejning og annoncering HK s Seniorklub Slagelse afdeling Afholdelse af sociale og kulturelle arrangementer. Socialt samvær og skabe netværk Alle Slalgelse klubbens HK efterlønnere og pensionister, primært enlige Teatertur (Krabsken), løvfaldstur (udflugt med bus), foredrag, bankospil mv

6 13 HSP Slagelse (Highly Sensitive Person) Ikke en diagnose, men et specielt karaktertræk.støtte og hjælpe sensitive, udbrede kendskab, intergration i samfundet. Udveksling og erfaring om sensitive personer Særligt sensitive mennesker, der udgør % af befolkningen. Specielt forældre til særligt sensitive børn og unge, pædagoger, lærere, sundhedspleje, behandlere samt politikere Foredrag, underviser til ungeworkshop, start-oppakker/ grundbøger, annoncering Korsør Aktive Kvinder Socialt samvær - skabe kontakt mellem medlemmer, som kan være ensomme Kvinder mellem 50 og 90 år. Mænd kan deltage i arrangementer Virksomheds besøg (Bencke), Munkene Korsør Lystskov, foredrag v. Mads gudiksen, udflugt til Klampenborg og erimitage slottet Flex Team Slagelse Arbejder for forbedringer for personer med nedsat erhvervsevne, herunder rådgivning og bisider for den enkelte. Personer med nedsat erhvervsevne Markedsførin g og videreudvikli ng af foreningen. Foredragshol dere, til gavn for medlemmern e

7 16 Folke kirkens Nødhjælp, Gebrugs butik Slagelse Folkekirkens nødhjælp har 124 genbrugsbutikker landet over, der drives af frivillige. Genbrugsarbejdet er en vigtigt del af arbejdet, da det gavner miljøet, skaber socialt netværk og hjælper verdens fattigste Målgruppen er de 17 flittige og frivillige medarbejdere, der dækker butikkens åbningstid Tilskud til medarbejder pleje. F.eks. teatertur (Krabsken), tur på Sorø Sø. Det er endnu ikke endeligt fastlagt Dansk Blindesamfund - Vest sjælland At give personer med synshandicap mulighed for at deltage i arrangementer med socialt samvær, som møder, udflugter og festligholdelse af højtider. Personer med synshandicap. Medlemmerne mødet hver torsdag et par timer, i Cafeen på Smedegade Plejecenter Taxakørsel, idet mange medlemmer ikke selv er i s tand til at transporterer sig. Udflugt med bus, foredrag og julearrangem ent mv., Osteopo rose forening lokalafd Vest sjælland Foreningen arbejder for at forebygge brud som følge af knogleskørhed, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem.bl.a ved oplysning og foredrag om kost, motion, forebyggelse, behandling og forskning Lidt ældre borgere i Slagelse kommune, både medlemmer og ikke medlemmer er velkommen. Sygdommen er i dag en folkesygdom, hvor hver 3. kvinde og hver 8. mand vil få et brud pga knogleskørhed. 150 i Slagelse km Midlerne skal bruges til oplysende foredrag om motion den 25 marts 2015 samt foredrag i efteråret

8 19 Astma- Allergi foreningen. Projekt "Luftballon" Luftballonen er et landsdækkende tilbud under Astma-Allergi Foreningen. Astmaskoler suppleret med Luftballonens sommerkursus. Tilbud til unge med astma, allergi eller eksem. 14-dages sommerophold i skoleferien på et astmaog træningskursus.her får de vejledning og støtte. Ved kursets afslutning udarbejdes handlingsplaner, der overdrages til børn og forældre Astma - og allergiramte børn i alderen 9-17 år. De unge får nogle anvisninger på hvorledes de kan forbedre deres fysik og kondition, så de er fysisk og mentalt sikre når de deltager i lokale aktiviteter i deres lokalområde. Det hele sker i en utvungen atmosfære, for lejren skal være sjov og spændende. 2 0 frivllige i Slagels e 5200 Beløbet skal anvendes til at dække de udgifter der medfølger ved afholdelse af projekt Luftballon

9 20 Alzheimers forening Vest sjælland (dækker det gamle Vestsjællands Amt) Bekæmpelse og behandling af Alzherimers sygdom og andre demenssygdomme, samt forbedring af vilkårerne for personer med demens og deres pårørende. Desuden udbreder vi kendskab til sygdommen. Foreningen støtter ved pårørendegrupper og cafemøder. Ferie-og kursusophold for ægtepar/samlevende, hvor den ene part har demenssygdom Personer med demens og deres pårørende. Praktisk arbejde på ferie/ kursusophold udføres af frivllige, hvoraf to er sygeplejersker med erfaring indenfor demens 77 2 frivillige sygeple jersker samt frivillige fra andre kommu ner Der søges om støtte / tilskud til 4 dages ferieog kursusophold på Musholm Bugt, for 8 ægtepar/sam levende, hvor den ene har en demenssygd om Sorø-Slagelse Landboseniorklu b Klubbens formål er at virke for en aktiv og udbytterig senioralder for nuværende og tidligere landmandsfamilier, ved hyggeligt socialt og kulturelt samvær med ligestillede - og derved højne livskvaliteten og danne netværk Nuværende og tidligere landmandsfamilier samt øvrige med tilknytning til landbruget - i lokalområdet Slagelse og Sorø. Der arrangeres socialt samvær, foredrag, udflugter mv., for at give indhold og danne netværk, i den tredje alder i bestyrel sen 8000 Der søges om støtte til busture, foredrag, julearrangem ent og kulturelle indslag

10 22 Mødre hjælpens Lokal afdeling Mødrehjælpens lokalafdeling har butikken "Børnestafetten", hvor der sælges billigt, brugt børnetøj, legetøj og udstyr. Der uddeles Julehjælp til 100 børn, samt sommeraktiviteter til 100 børn i kommunen Målgruppen er vanskeligt stillede børnefamilier, enlige fædre / mødre og gravide Der søges om støtte til julehjælp og sommeraktivi teter for børnene - samt kurser, møder og socialt samvær for de frivillige Mission Afrika / d`in Genbrug, Slagelse Vi er med til at gøre en forskel til nødlidende og svage i Afrika. F.eks ved at fremme uddannelse og afhjælpe nød, med det overskud vores butik giver.med vores arrangement er vi med til at give hjælp til selvhjælp her i Slagelse og Afrika Alle medarbejdere er ulønnede, frivllige, som hjælper 1-4 gange ugentligt. Alle med lyst til og behov for socialt netværk, studerende, personer med anden etnisk baggrund end dansk, efterlønnere, svage, ensomme personer, førtidspensionsiter og folkepensionister. Desuden personer fra jobcentret, som skal hjælpes videre frem i livet. brugere / købere Der søges om støtte til personaleplej e, socialt samvær i form af fælles oplevelser. Nytårskur, sommerudflu gt, hygge mv., for de frivillige. Endvidere en hilsen til de frivillige på fødselsdage mv.,

11 24 Mission Afrika Genbrug, Korsør Genbrugsbutikken drives i det daglige af hjælpsomme og engagerede frivillige. Formålet er at støtte projektermission Afrikas projketer, at være et godt sted at komme / handle for kunderne. Der er tid til at lytte og tale med mennesker, der måtte have lyst til det. Målgruppen er de 35 frivillige, som hver uge øver en stor indsats i butikken. Genbugsarbejdet er vigtigt, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.de frivillige får gavn af 18 midlerne i form af kurser mv., brugerne / kunder årlige medarbejder møder, generalforsa mling og orienteringm øde, kursusdag om frivillighed, heldagskursu s lokalt for medarbejder e i genbrug (jfr. Budget)

12 25 Tårnborg Forsamlingshus - støtteforeningen "Husets venner" I 1971 blev støtteforeningen "Husets Venner" oprettet. Aktivitetsudvalget /foreningen siden stået for mange aktiviteter, hele året rundt. husets venner" arbejder hårdt for at sikre et samlingssted til socialt samvær for lokalområdets børn, unge og voksne. Der arrangeres aktiviteter som bankospil hver mandag, juletræsfest for det gamle Tårnborg sogns ældre, samt fastelavnsfest for børn og voksne. Ældre borgere og børn i gamle Tårnborg sogns område, for at holde sammen på lokalsamfundet, møde ligestillede, socialt samvær og netværk Der søges om midler til plakater, annoncering, musik, rekvisitter, fortæring mv., i forbindelse med afholdelse af arrangement erne (juletræsfest er og fastelavnsfes t

13 26 De Ældres klub De Ældres Klub startede i 1962 med det formål at samle pensionister og efterlønsmodtagere i Korsør til socialt samvær og netværksdannelse. Klubben har ikke medlemmer, men "gæster". Der betales ikke kontingent. Fra september til april arrangeres sociale og kulturelle indslag som foredrag, bankospil og anden underholdning. Der holdes også julefest, fastelavn og afslutning på sæsonen. Klubben arrangerer socialt samvær. De 8 kaffepiger arrangerer kulturelle indslag, foredrag, bankospil, undrholdning, julefest og fastelavnsfest Sommerudflu gt for pensionister. Beløbet skal bruges til leje af busser, entre mv.,. Deltagerne betaler selv et mindre beløb, så arrangement et kan gennemføres

14 27 Ældre Sagen, Korsør Forbedre ældres og svages livskvalitet. Afdækning af ensomme ældre, med mangel på netværk og sociale grupper. Aflastning af pårørende til demente. Afdækning og hjælp til ældre svage borgere vedr fx nødopkald, besøgstjeneste, IT_:hjælp, cafemøder, udflugter mv.. 75 frivillige arbejder for ensomme borgere i Korsør Området samt alle ældres borgere vi kan til at hjælpe j.fr. budget: Ud af buske (ensomme ældre), 2 busture, førstehjælpsk urser, telefonstjern er (tryghedsopk ald), erfamøder for f rivillige og dannelse af netværk for ca. 100 personer Unge for ligeværd - Vest sjælland Foreningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. ligeværdighed.foreninge n styrker det sociale og kulturelle samvær.via et lokalt mødested gives der mulighed for at møde ligestillede og få nye venner Unge bogligt svage med særlig behov, fra år.unge der gerne vil have et socialt samvær og et aktivit fritidsliv med ligestillede Midlerne skal bruges som tilskud til klubaktivitet er, weekenture, motionsdag og udflugter

15 29 ADHD Vest sjælland Skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Ved at yde vejledning, rådgivning, skabet netværk og kontakt med ligestillede, holde foredrag og kurser Mennesker med ADHD og deres pårørende, samt fagfolk som kan gøre livet nemmere for folk med ADHD Kurser og foredrag. Lejr med ligestillede. Netværkscafe, messer, sundhedsdag mv., Danske handicap organisationer (DH-Slagelse) 31 Støtte foreningen for Ringsted krisecenter Selvejende institution DH' formål er er være et samlingssted for Slagelse kommunes Målgruppen er handicappede borgere, der er med til bl.a. at handicaporganisationer. DH-rådgive via Slagelse udpeger Handicaprådet, CSU, repræsentanter til en række Kostrådet, 18 mv., kommunale råd - ikke mindst til det kommunale handicapråd, beskæftigelsesråd, klageråd og fritidsråd. Støtteforeningen har til formål at støtte Krisecentret og de kvindelige voldsramte beboere. Kvinder og deres børn tilbydes ophold, krisehjælp og behandling. syndrom) De frivilliges arbejde er til glæde og gavn for de voldsramte kvinder og børn, der til enhver tid opholder sig på krisecentret. Det er derfor en uvurderlig hjælp, at de frivillige er så godt glædt på til opgaverne, som muligt. (fx. godt kendskab til PTSD (post traumatisk stress) pt. Ingen fra Slagelse kommune Udgifter forbundet med FUmøder, bestyrelsesm øder, fyraftensmød er. Årsmøder, IT Centret s ansatte og frivillige Hjælp til afholdelse af kurser og foredrag mv., for de frivillige på krisecentret

16 32 Seniorbadminto n + 65 De ældre holder sig i form ved fysisk aktivitet og udbygger samtidigt et socialt netværk og samvær. Målgruppen er ældre mellem 65 år og til de ikke gider mere Der søges om tilskud til socialt samvær. Endvidere opfølgning på sidste års hjertestarter kursus, turneringsbol de til træning og transport til ligestillede klubber på Sjælland (venskabs kampe) Bjergby parkens Venne forening Venneforeningen ønsker at bidrage til en god tilværelse for beboerne i Bjergbyparken ved at afholde arrangmenter, at give tilskud til nyanskaffelser og at være til hjælp for beboerne og personale, når det er muligt. Beboerne på plejecentret samt deres pårørende Musik og underholdnin g for Bjergbyparke ns beboere. Arrangement er fastlægges først i januar 2015, udfra foreningens økonomi samt under hensyntagen til de arrangement er som hjemmet afholder

17 34 Slagelse Efterløn - og Pensionistforeni ng Foreningen varetager medlemmernes interesser over for myndigheder og institutioner. Skabe en indholdsrig, meningsfyldt tilværelser, samt fremme socialt samvær - samarbejde og sammenhold gennem aktiviteter, i samarbejde med Aktivitetshuset Midgård. Ældre - fyldt 55 år og alle der modtager social pension Midlerne skal være med til at nedbringe brugerbetalin gen til aktiviteter. Der arrangeres udflugter med kulturelle formål, bankospil, temadage, sang og andet socialt samvær Døve foreningen af 1866 Døveforeningen er et særligt tilrettelagt tilbud ( på tegnsprog) der ligestiller unge/yngre handicappede Slagelse borgere. Formålet er at forebygge gennem et bredt og varieret udbud af fritids aktiviteter Målgruppen er unge og lidt ældre døve, hørehæmmede og CI tegnsprogsbrugere. 4 i slagelse Der søges om støtte til sociale fritidstilbud til kommunens døve / hørehæmme de tegnsprogsbr ugere.tilskud det der søges om, dækker mange aktiviteter

18 36 Hygge klubben i Kirke Stillinge Hyggeklubben arbejder for at skabe socialt samvær uanset økonomisk, social eller helbreds mæssig baggrund.fællesskabet og samværet styrker selvværd, øger livskvalitete og yder støtte til øget selvhjælp og til hinanden. Et mødested for pensionister/ ældre som har stor tilknytning til Kirke Stillinge sogn & område enten gennem deres tidligere virke eller de bor / eller har boet i området.de fleste er enlige ældre med aldersbetinget handicap, hvilket gør at de ikke kan benytte offentlig transport Der søges om midler til minibusser, der skal bringe medlemmerne sikkert fra deres hjem til Stillinge Præstegård t/rt, ca. 42 tirsdage eftermiddage om året. Der er flere kørestolsbruge re

19 37 Arbejds skade foreningen AVS AVS er en frivillig forening der hjælper alle som søger vores hjælp i forbindelse med en arbejdsskade og mistet erhvervsevne. Vi udfører meget bisidderarbejde og er i tæt kontakt med kommunens, bla Jobcentret Der er 2 målgrupper: En hvor vi medvirker til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde for at undgå arbejdsskader. Og vi hjælper dem som bliver ramt af en arbejdsskade og dem der mister deres erhvervsevne pga sygdom eller fritidsskader IT-redskaber er en uundværlig del af vort arbejde.dels til kommunikati on, men også i forhold til dem der lider af social fobi.der er planer om at sætte fokus på "funktionelle lidelser". Vi skal dygtiggøre os i forhold til love mv., og vi har udvidet målgruppen, så vi rådgiver alle med et erhvervsevne tab(se budgetforsla g)

20 38 Tårnborg Idræts forenings - Aktivitetsudvalg Aktivitetsudvalget under TIF arbejder for at ældre og børn fra lokalområdet kan mødes til socialt samvær, få et aktivit fritidsliv med ligestillede og på den måde skabe netværk. Der arrangeres bankospil hver torsdag, julemarked og Tårnborg Revyen. Børn, voksne og ældre - alle med tilknytning fra lokalområdet /omegnen. TIF har også mange medlemmer fra Korsør syd/nord 6 omegen (specielt pga svømmeafdelingen). 432 medlemme r at TIF De søgte midler skal bruges til socialt samvær for foreningens medlemmer (børn som voksne). Tilskud til bankospil, fastelavnsfes t, hyggeklubbe n, julelotteri,tår nborg Revyen og opstart af aktiviteter for +60 år (dart, bordtennis og petanque)

21 39 Børns voksen venner - slagelse og Omegn Foreningen, der blev stiftet i 2011, er en afdeling af den landsdækkende organisation. Formålet er,gennem visitation af børn og voksenvenner, at finde en voksen, der passer præcist til det enkelte barn Børn og unge - hovedparten af børnene kommer fra små familier med enlig forsøger, hvor voksenog familienetværket er spinkelt. I foreningen er der nu 7 venskaber og vi har fortsat både børn og voksenven ner på venteliste Sociale aktivitetsdag e for børn og deres voksenvenne r. Annoncering er, møder, foredrag, hjemmebesø g, markedsførin g med T- shirts, pins og balloner Røde Kors - Skælskør Røde Kors hjælper og støtter alle udsatte borgere m.fl i Slagelse kommune, gennem mange aktiviteter : Nørkleklubben, Telefonkæden, besøgstjenesten, børne ferielejr og julepakker Målgruppen i denne ansøgning er de ældre og handicappede - samt ensomme borgere (blandt andet 24 besøgs venner og 22 modtag ere). 4 telefon damer. 19 damer der nørkler Sommertur og julekomsam men for besøgsvenne r og modtager. Telefonkæde n - udkørsel til / og socialt samvær med borgeren (jul, sommer mv.,). Nørklergrupp ens materialer og socialt samvær / netværk

22 41 Cykling uden alder - Slagelse Slagelse har uddannet 41 frvillige rickshaw cykelpiloter til at give de ældre på plejecentre og i private boligere - samt børn og unge med handicaps, vind i håret, frisk luft og gode oplevelser på cykelture rundt om i kommunen Kronisk syge borgere - bla. Også demente. Ældre og yngre handicappede og mindre mobile borgere. Familier med handicappede børn. Ved indmeldelse bliver piloter og passagerer forsikret på ulykke og ansvar rickshaws kr samt 2 pilotuddannel ser kr , vedligehold af cykler kr. 6000, hjelme og veste kr Sjov Motion Sjov Motion er en ny forening, der tilbyder motion til borgere med hukommelsesbesvær/de mens samt eventuelle interesserede pårørende i 11 motionscaféer rundt om i Slagelse Kommune.God og alsidig motionsaktiviteter, der øger medlemmernes trivsel igennem sundhed, netværk og sociale relationer. Kronisk syge. Borgere med hukommelsesbesvær og demens - samt interesserede pårørende. Fysisk handicappede og udsatte og vanskeligt stille grupper Instruktørkur ser, juleafslutning er i 11 cafeer, indkøb af rekvisitter, kontorartikler, PR og annonceringe r, foredragsarra ngementer, lokale tiltag i de 4 lokalområder

23 43 Søndags klubben (underafdeling af foreingen Hit- Club) Søndagsklubben er en underafdeling af foreningen Hit-club. Slagelse kommunes udviklingshæmmede kan deltage i foreningens Cafedage, som bliver afholdt på aftalte søndage. Der skabes venskaber og oplevelser sammen med de frivillige og deres familier. Målgruppen er udviklingshæmmede der er fyldt 15 år. Der laves aktiviteter og sjov Cafedag, banko, stomp, dans, sang, filmdage og kreative udfoldelser for de udviklingshæmmede Arrangement er med kaffe og kage, banko med gevinster, materialer og rekvisitter til kreativitet, Nye CD'ere, Tur ud af huset og socialt samvær

24 44 Børns vilkår Der udføres frivilligt socialt arbejde gennem anonym rådgivning til børn og unge på Målgruppen for Børns vilkårs rådgivning er børn og unge, der har problemer i deres børnetelefonen - chatten - hverdag.rådgivningen sms til børnetelefonen, brevkassen. Rådgivningen, der er bemandet med ca 400 frivillige, som er i gang med en børnefaglig uddannelse, foretages fra Valby, men har et barn brug for yderligere støtte, så har Børns vilkår konkrete handlemuligheder, som foregår lokalt i Slagelse er åbent alle dage fra kl og det er gratis at ringe til Børnetelefonen Metodeudvikl ing af SMSrådgivning, kampagner, rekruttering, annonceringe r, uddannelser, børnerådgive ruddannelse, 2 årlige arrangement er for de frivillige, redskaber, manualer, info kampagner som udsendes til alle klasser i Slagelse kommune

25 45 Tårnborg Sogn Hyggeklub Klubben driver klubvirksomhed og andre aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere i Tårnborg sogn. Det er formålet at samle borgere til hyggeligt socialt og kulturelt samvær - for på denne måde at højne livskvaliteten og skabe netværk Der kræves ikke medlemskab.ældre, pensionister og efterlønsmodtagere som bor - eller har boet i Tårnborg sogn Transport af ældre til og fra møder som holdes i Præstegårde n. Endvidere til løvfaldstur, bankospil, juleafslutning, film og foredrag Hjerne sagen - Slagelse og Sorø kommune Støtteforening for hjerneskadede og deres pårørende. Foreningen arbejder for at sikre bedst mulg støtte til ramte og pårørende. Skabe mulighed for at ramte og pårørende kommer ud til socialt samvær, skabe netværk, få motion, udflugter, foredrag og møder., Mennesker der er ramt af en blodprop eller blødning i hjernen, uanset alder og pårørende til disse Der søges om støtte til bustur til Geo-Center Møn (bus og entre)

26 47 Ældre Sagen, Slagelse Ældresagen arbejder målrettet for at alle skal kunne leve et godt og aktivt liv, ved bla at stille krav til politikere omkring vores mange mærkesager, ved at deltage i samfundsdebatten. Ældresagen virker for den ældres sag for medindflydelse og medbestemmelse, muligheder, rettigheder mv., med støtte, tilbud og aktiviteter. Udsatte grupper, svage ældre, ensomme ældre, borgere med anden etninsk baggrund j.fr Budget. EDBundervisning kr , Søndagscafe er og socialt samvær, 8 foredrag kr Udflugt for besøgsvenne r, besøgsværter, telefonstjern er kr , Socialt samvær kr tryghedsopka ld og besøgsvenne r kr Erfra og orienterings møder, skræddersye de kurser (fx. demens) kr

27 48 Bedre Psykiatri - Slagelse Vi arbejder for bedre forhold for mennesker med psykiske sygdomme.rådgivning, bistand, oplysning og øget inddragelse af til pårørende, netværk, foredrag mv.. Psykiske syge borgere i Slagelse kommune og deres pårørende. Foreningen samarbejde med psykiatrier, jobcenter, kommunen m.fl Midlerne skal bruges til samtalegrup per med terapeut for unge og voksne Cafemøder, oplysende arrangement er, informations materialer, uddannelse af frivillige Trelleborg IF (3 ansøgninger) Foreningens arbejde består i at etablere idræt som er særlig tilrettelagt til at støtte borgere som er psykisk udfordret. Foreningen har øget fokus på at idræt er sundhedsfremmende samt netværksskabende Målgruppen er borgere i slagelse kommune der har psykiske samt sociale udfordringer. Borgerne er i alderen fra 18 år og opefter (herunder psykisk sårbare kontanthjælpsmodtage re) Ansøgning 1: der søges om kr til nyt krolfudstyr og spillertøj. Ansøgning 2: der søges om kr til Friluftsugen/ DAI mesterskab i krolf Ansøgning 3 : kr til Idrætsfestiva l i Vejle

28 50 FDF Korsør Frivilligt Drenge- og Pigeforbund. Aktiviteterne i FDF ligner på mange punkter dem i spejderkorpsene. FDF er ikke er medlem af nogen af spejdernes verdensorganisationer.f DF Korsør organiserer udendørs aktiviteter året rundt. Altid med voksne tilknyttet hver børnegruppe. Der er vide rammer, gode faciliteter og god plads ved Storebælt og Korsør Lystskov. Børn med ADHD, ADD, autisme - og i øvrigt børn med behov for vide rammer. Vi har meget "højt til loftet" og store muligheder for fysisk udfoldelse og tryghed ved stabile voksenkontakter Der søges om kr til aktiviteter og udflugter. Kr til Internatsemi nar og foredrag for de f rivillige. Kr til ekstra voksne på lejre Teater gruppen Casa Blanca Teatergruppen optræder der, hvor de er : på skoler, institutioner, plejecentre og private arrangementer.giver sjove og fælles oplevelerse, hvor alle er med til at finde på og føre ud i livet(sketches, skuespil, cabaret, revy, fortælliger,sang og musik). Teatergruppen er en amatørgruppe, som drives udelukkende på frivilligt grundlag.deltagerantal let er pt 18 aktive personer, og det er stigende. Målgruppen for optræden er børn, unge, voksne og ældre - de steder hvor de er Der søges om tilskud til at gøre vores forestillinger mere professionell e. Fremmed instruktør, som kan stramme op på vores egen instruktion, stemmetræni ng og efteruddanne lse af skuespillerne

29 52 Hjerne skade foreningen Vest sjælland Lokalafdeling, som har til Projekt: huse i Slagelse (CSU). Hjerneskadeforeningen Arbejder for frivilligt og vil etablere et nyt ulønnet med at tilbud for unge (15 til gennemføre 30 år) med arrangementer, senhjerneskade og medlemsmøder, pårørende under over planlægger og forbereder skriften "netværk og ture, miniferie, foredrag aktiviteter for unge for yngre og voksne med med erhvervet en erhvervet hjerneskade - et nyt hjerneskade ( tilbud i Slagelse". senhjerneskade) Tilbud, som er netværksskabende og giver de unge mulighed for at mødes Midlerne skal bruges til opstartsmød e med oplægsholder, undervisning af f rivillige i projektet, informations materiale, seminar og ophold, kursus på rehabilitering scenter, hjælpere mv., Kvinde forum Motalavej Foreningen arbejder på at støtte nydanske kvinder i at danne et socialt betværk og få dem ud af isolationen. Der arrangeres aktiviteter, der styrker kvinderne og hjælper dem til at aktive borgere og bidrage positivt i samfundet Medlemmerne er primært nydanske kvinder og piger fra 16 år Beløbet skal bruges til leje af Korsør Svømmehal mindst en gang om måneden ( kr ). Endvidere tilskud til et motionsbeløb med zumba / yoga hver mandag (kr )

30 54 Danske Seniorer, Korsør 55 Folke kirkens Nødhjælp - Genbrugs butik Korsør Foreningen arbejder for at samle medlemmer fra Korsør til møder, udflugter, kurser og andre aktiviteter, for på en indholdsrig måde at stimulere medlemmernes livslyst og aktivitet. Genbrugsarbejdet er vigtig, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.vores genbrugsbutikker støtter Folkekirkens Nødhjælps mange projekter i udviklingslandene, samt til kastastrofehjælp ved naturkatastrofer og hjælp til de mange der må leve i flygtningelejre Målgruppen er pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, der samles til socialt samvær Målgruppen er de frivligge medarbejdere i butikken Der søges om tilskud til aktiviteter (se budget) kr Kurser og administratio n/annoncerin g mv., kr Udflugter, nytårskoncer t, hyggemøder mv., kr brugerne Højskoleopho ld / kursus for 2 medarbejder e, Landsmøde og regionsmøde, sommerudflu gt for de frivllige medarbejder e, juleafslutning for de frivillige

31 56 Brugerrådet Midgård Brugerrådet består af en gruppe frivillige borgere som ved hjælp af frivillige serviceres mere end 9oo pensionister i vores hus - samt opsøgende arbejde og aktiviteter på plejehjem og handymændordning med praktisk hjælp i hjemmene. Tovholder for 30 aktiviteter (glas, træ, edb, motion sprog osv.), reception, kantinefunktion osv Målgruppen er pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, med henblik på forebyggelse af blandt andet ensomhed Brugeråd /Internatkurs us kr Takkefest for 90 frivillige kr Kaffe/daglig forpljening til de frivillige i huset kr , Inspirationst ur for de f rivillige kr Højskoleuge ensomme ældre kr Aktivitetsdag e børn og pensinister kr kultur og naturoplevels er kr søndagscafe kr

32 57 Metal Midt-Vest sjælland, Fag - mentorer Fagmentorernes mål er at fastholde unge i at gennemføre deres erhvervsuddannelse, ved frivillige mentorer. 2 gange om ugen i undervisning, opståede situationer og være fagligt netværk for dem. Være supplerende voksenven, støtte dem i lektielæsningen Unge af anden etnisk oprindelse og svage danske unge uden netværk, samt unge fra udatte hjem, som også er fastholdelseskaravane ns nye målgruppe Midler skal bruges til frivilligpleje, mødeudgifter, transport forbundet med mentorordnin gen, konsulentstøt te, hvervning og annoncering efter nye frivillige, forældrearra ngementer, virksomheds besøg, intrkurser for nye frivillige

33 58 Sclerose foreningen lokal afdeling Slagelse/ Sorø foreningens sociale arbejde og mål er at forbedre mennesker med sleroses forhold og livskvalitet og at skabe forståelse for deres situation. Det gøres ved forskning, støtte og rådgive mennesker med sclerose og deres familier samt udbrede kendskabet til sygdommen. Målgruppen er personer med sclerose og deres pårørende Foredrag til medlemsmød er og arrangement er med socialt samvær (musik, bankospil, fastelavn mv). Udflugt for medlemmer og pårørende (liftbus). Sundhedsdag e, foreningsdag e, oplysning, information og samarbejde med det offentlige. Uddannelse og kurser for frivillige

34 59 Bydels mødre i Slagelse kommune Foreningens formål er at støtte isolerede kvinder til at styrke sig selv, deres børn og familier, så de får indflydelse på alle de livsvilkår, som har betydning for deres og familiens liv.bydelsmødre er rollemodeller for andre kvinder. Der arbejdes ved samtaler, brobygning og etablering af netværk Kvinder, primært med anden etnisk baggrund end dansk, med ringe viden om det danske samfunds muligheder og pligter og med svage eller ingen tilknytning til lokalsamfundet. Mål områderne er ringparken, sydbyen, Motalavej, parkvej og i landdistrikterne Publikationer og reklamemerc handise, synliggørelse af bydelsmødre i lokalområdet, generalforsa mling, opkvalificerin g af viden og kompetencer og oprettelses af nye grupper, erfamøder, besøg og arrangement er

35 60 Frivillig gruppen for flygtninge og ind vanderer i Slagelse Kommun At fremme flygtninge og indvadreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerence mellem flygtninge, indvandrere og den øvrige befolkning. Der arbejdes aktivt med integration med fokus på børn og unge samt kursister på Slagelse Sprogcenter Flygtninge og indvandrere i slagelse kommune. Målet er at medvirke til dels integration, dels fremme forståelse for det danske samfund. Hvad er ret og hvad er pligt. Vi ønsker at udføre en særlig indsats for børn og unge Der søges støtte til cykler, ordbøger, musikundervi sning for børn, børns tilmeldinger til foreninger, hjælp til sportstøj, kontorhold, annoncering mv., (i tæt samarbejde med Slagelse Sprogcenter) s

36 61 Offerråd givningen for Syd sjælland / Lolland Falsters Politikreds Offerrådgivn. har eksisteret siden 1998, hvor Rigspolitichefen, som led i den voldspakke Folketinget vedtog i 1997 blev pålagt at oprette rådgivn.i kredsene. Lokalt har foreningen fungeret i Slagelse, som Røde Kors tilbud. Siden kmreformen og politireformen er de lokale rådgivninger blev lagt sammen til en rådgivning, med lokalafd tilknyttet de største lokalpolitistationer. Offerrådgivningen tilbyder hele døgnet gratis og anonym vejledning/støtte/oms org til ofre, samt til pårørende, og vidner der har været udsat for en forbrydelse eller en ulykke. Rådgivning, bisidderordning, supplement til politiets vejledningsforpligtelse mv. Hjælp til erstatning, psykologhjælp, advokatbistand mv., Der er døgnåbent Beløbet skal bruges til rekruttering af nye rådgivere i Slagelse og efterfølgende uddannelse af disse. De erfarne rådgivere ønskes efteruddanne t og have uddannelse i specielle rådgivningso pgaver Red Barnet - Slagelse Lokal afdeling Nyoprettet. Red Barnets familieoplevelsesklub i Slagelse er for forældre som af forskellige grunde har brug for lidt hjlp til at få gode og fælles oplevelser med børnene Primært børn i alderen 5-12 sammen med deres forældre. Herudover er både mindre og større søskende velkomne Udgifter til start af foreningen / klubben - og til drift. Dvs annoncering, rekruttering, kurser, kompetenceu dvikling, fastholdelse af de frivllige - samt 12 aktiviteter (1 pr. måned)

37 63 Røde Korsør - Slagelse Røde Kors hjælper og støtter alle udsatte og svage borgere i Slagelse og omegn gennem vore mange aktiviteter. Julehjælp uddeles til trængende borgere udvalgt af kommunen. Ældre, ensmomme, handicappede og svage borgere. Udsatte børn, der kommer fra belastende familier. Unge mødre med børn og svage familier Besøgstjenes ten kr , netværksgru pper kr , sorggruppe for børn kr , vågetjeneste n kr ,, telefonkæder kr unge mødre kr familiegrupp en kr , syghusbesøg stjenesten kr , 2 nørklergrupp er kr , cafeer for ældre og ensomme kr og julehjælp kr

38 64 Foreningen Multi kulturelle Plejehjem Uafhængig nystartet forening.formålet er at skabe sociale relationer og være netværksdannende, igennem aktiviteter, imellem ældre med anden etniske minoriteter og etniske danske. Foreningens største formål er etablering af et nyt projekt "besøgsven ordningen". Afventer på eventuelle midler fra Socialministeriets satspulje til lokale /leje. Projektets målgruppe er ældre med behov for at være sammen med ligestillede. Borgere, der føler ensmohed i dagligdagen samt anden etniske ensomhed. At få dem bragt sammen i nogle kontekster i dagligdagen gennem aktiviteter, besøgsven, kulturelle arrangementer til fordel for en bedre integration, inklusion for alle parter Til iværksættels e af projekt "multikuturel besøgsven": indkøb af ITudstyr, service og bestik sæt til 30 personer, kaffekander, tekander, elkoger, kaffemaskine r, projektor til filmaftener, stole, borde til cafeen mv.,

39 65 Dansk folkehjælp - Korsør Flittige hænder er en gruppe af frivillige der arbejder under Dansk folkehjælps forretningsorden. Foreningens overordnede formål er, at hjælpe de svageste grupper, til at komme ud og få kontakt. Foreningen har mange sociale emner. Besøgsvenner, indsamling til julepakker, frivillige i Teglværksparken som hjælper på ture, eller følger beboere til og fra søndagscefeer i aktivitetscentret Til aktiviteter i ældreboliger ne Møllegårdspa rken i Korsør: bankospil en gang månedligt samt et sommer og og julearrangem ent Torsdags klubben - Bisserup Pensionistforeni ng Foreningens formål er at drive klubvirksomhed og andre aktiviteter for pensionister, efterlønsmodtagere o.a. i Bisserup.Fællesskabet og samværet i klubben styrker selvværd, øger livskvaliteten. man om en masse aktiviteter og skaber derved også et netværk. pensionister, efterlønsmodtagere o.a. i Bisserup Der søges om tilskud til løvspringstur (bus), Den Blå Planet (entre mv.), musik og foredrag. Endvidere til nyoprettede aktiviteter (stolegymnas tik og Internetforbi ndelse ifm kursus i Internet)

40 67 Hashøj Pensionistforeni ng 68 Folke kirkens Nødhjælp - Genbrugs butik Skælskør Samler alle pensionister i området for at varetage deres særlige interesser. Foreningsarbejdet fremmer samarebjde og sammenholdet med alsidige aktiviteter og socialt samvær. Genbrugsarbejdet er vigtig, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.vores genbrugsbutikker støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde Ældre og pensionister fra 60 åri og fra det gamle Hashøj kommune 28 kvinder arbejder frivilligt og ulønnet i Genbrugsbutikken i Skælskør 72 brugerne Der søges om tilskud til udflugter, bus for medlemmer der kommer langt væk fra, i det gamle Hashøj. Til bankospil, annoncering, foredrag 9700 mv., socialt samvær, besøg Zen Garden - eventyrlige have (entre) mv.,. Udflugt til Gyrstinge Skovkro, tilskud til kursus på højskole (afholdes af Folkekirkens nødhjælp)

41 69 Dansk Handicap Forbund - Slagelse afdeling Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle og vi håber med lokalafdelingens arrangementer at de kan gøre en forskel for medlemmer i Slagelse, kan komme ud på lige fod med andre borgere Vores medlemmer er borgere i Slagelse med bevægelseshandicap, pårørende, politikere og andre med interesse i at skabe værdige rammer for alle mennesker i samfundet jfr. bilag: Social arrangement er (fordrag, sang,musik, banko) kr , Årlig udflugt (liftbus og hjælpere) kr , Ferierejser kr (dækning af 9 hjælpere, bus til lufthavn og retur) LAP- Vestsjælland (Forening af nuværende og tidligere Psykiatri brugere i Vest sjælland) Foreningen er et tilbud til de psykiske syge. Formålet er at samle nuværende og tidligere psykiatribrugere og vaetage deres interesse socialt, arbejdsmæssigt, sundhedsmæssigt og på en hver anden måde, som må anses for påkrævet og hensigtsmæssigt nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Vestsjælland "Psykisk sårbarhed - Kost - mindfulness" foråret foedragshold ere kr

42 71 Solbak- kens Venner Foreningens hensigt er at gøre en forskel i dagligdagen for beboerne, ved socialt samvær og aktiviteter, som søndagscafe, byture, erindringsværksted, ture, luciaoptog mv., De ældre på plejecenter Solbakken Der søges om midler til bustur (bus / liftbus) til Tivoli, Cafebyture, Sangaftener med musik, forårsfest, Skt.hans fest, høstfest

43 72 Dansk Handicap Forbund - Korsør / Skælskør afdeling Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle og vi håber med lokalafdelingens arrangementer at de kan gøre en forskel for medlemmer i Korsør og Skælskør, kan komme ud på lige fod med andre borgere Vores medlemmer er borgere i Korsør og skælskør med bevægelseshandicap, pårørende, politikere og andre med interesse i at skabe værdige rammer for alle mennesker i samfundet Desværre er det meget dyrt med taxa, liftbusser mv., Lokalafdeling en søger om midler til kontorhold, trykning af lokalblad, IT, kurser, møder, medlemsafte ner, ture og arrangement er med socialt samvær, tilskud til ferierejse i 6 dage (liftbus). Se bilag i sagen

44 73 D.S.B Pensionistforeni ng - Korsør afdeling Foreningens sociale formål er at arrangere socialt samvær vis udflugter, museum, banko, mv.. Endvidere at skabe adspredelser, netværk og bistå svage og syge medlemmer samt pårørende, med oplysning om særlige forhold vedr. pensionister. Ældre / pensionister efter et langt arbejdsliv ved DSB. Endvidere enker og samlevere Midlerne skal anvendes til kontorhold og informations materiale, socialt samvær med foredrag, filmaftener og udflugter

45 74 Ringen i Slagelse Alkoholfrit værested, der fungerer efter hjælp til selvhjælp. Netværk med faste åbningstider også i weekenden.ringen giver håb og omsorg - et holdepunkt for en skrøbelig gruppe. Alle der ønsker et godt liv uden alkohol. Alkoholafhængige, pårørende, frivillige der vil være med til at gøre en forskel og atøtte op om det gode ædru liv, uden fordomme men respektfuldt. Der kommer alle aldersgrupper. Alkoholmisbrug kender ikke alder Kr til zoneterapi (Når en alkoholiker starter et ædru liv, så er det et tilbud tænkt som 5 gange terapi over 10 uger). Beløbet dækker 10 personer. Endvidere kr til uddannelse, konference og foredrag for de frivillige (de frivillige i ringen bliver udfordret på forskellig vis)

46 75 Gigt foreningen Morbus Bechterew Udbredelse af kendskab Sygdomsgrupper med til sygdommen og "rygsøjlegigt" - behandlinger. betændelse i led og Sygdommen er ledbånd i ryggen - "rygsøjlegigt" - samt pårørende m.fl. betændelse i led og ledbånd i ryggen. Oplysning om socialt netværk. Kontakt til sygehus om hjælp til ny - diagnosticerede og der pårørende, hjælp til ansøgninger mv., Udbredelse af kendskab til foreingen, socialt netvært og samvær ved en udflugt. Annoncering, informations maeriale, foredrag af læger, fysioterapeut er mfl Ældre Sagen - Slagelse kommunes Koordina tions udvalg Ældre Politisk Udvalgs netværk af frivillige der koordinerer den lokale indsats, overvåger og er opmærksomme på den politiske indsats inden for Slagelse kommunes Ældre og sundheds poilitik Målgruppen er i dennne ansøgning de 15 frivillige, som arbejder med Ældreog Sundhedspolitik Midler til studiebesøg indenfor Slagelse kommune

47 77 Slagelse DH's 8. spiller Klubben er en support klub. Et godt alternativ til mennesker, der har svært ved at blive accepteret i andre grupper og sociale sammenhænge. I denne klub er der plads til alle. Hovedformålet er at samles om den fælles interesse for håndbold og bakke op. Der arrangeres socialt samvær vedf.eks. busture, bankospil, hygge, spisning mv., Klubben har i dag 60 medlemmer i aldergruppen 40 og op til 75 år. Arbejdstagere, ledige, førtids- og alderspensionister, fysisk og psykisk handicappede, sindslidende og ædru alkoholmisbrugere Der søges om tilskud til medlemsmød er, arrangement er, busture, foredrag og socialt samvær Afasi og Apopleksi foreningen - Slagelse Det primære mål er, at hjælpe personer der er ramt af blodprop eller hjerneblødning. Foreningen giver ramte en mulighed for øget livskvaltet i deres hverdag og gode oplevelser i form af bla udflugter og et årligt 5 dages vandrehjem ophold i en dansk by. Endvidere at opmuntre, støtte og hjælpe - herunder pårørende. medlemmer som er ramt af afasi - og apopleksi og som ikke kan klare sig blandt raske pensionister i foreninger (f.eks. At man går dårrligt, har et dårligt sprog eller er kørestolsbruger) Der er hårdt brug for tilskud til ophold på vandrehjem kr , Udflugter og oplevelser kr , Entre ved ture og oplevelser kr , socialet samvær ved bankospil, grill aften, julefest mv., kr

48 79 Elev klubben - Blok 6 Elevklubben har bestået siden 1994 og har haft diverse tilbud til kursister når de har afsluttet deres kursus på Hellig Anders Skolen (nu CSU). En klub for gamle og nye elever der har deltaget i kursus på CSU. Socialt netværk og sammenhold med venner, være ligestillede og få oplevelser.ugentlige sammenkomster, møder og udflugter. Mere livskvalitet i hverdagen Foreningens målgruppe er gamle og nye kursister fra Hellig Anders Skolen. Foreningen bidrager til at de fortsat kan deltage i fælles oplevelser og arrangementer og ikke mindst bevare gode venskaber der er opstået som følge at at man er blevet handicappet j.fr. budget: Udflugter og oplevelser (inkl. Transport) kr , entre ved oplevelser og ture kr , Socialt samvær og aktiviteter som sangkor, ugentlige cafe sammenkom ster mv., kr

49 80 Motions venner i Slagelse kommune Motionsvenner er en selvstændig forening. Motionsvenner besøger ældre i eget hjem i hele Slagelse kommune. Hjemmetræning ved motionsvenner, som kan være med til ved let træning i hjemmet at den ældre og svage borger bibeholder kræfter i arme, ben mv.. Ligeledes kan den ældre borger komme på en gåtur sammen med motionsvennen for at øge trivslen, sundhed, skabe netværk og sociale relationer De svageste borgere, som gerne vil have en motionsven - og motionsvennerne, således at de bliver klædt fagligt på j.fr. budget: Til nye motionsvenn er førstehjælpsk urser og kursus DAI. Brochurerma teriale, annoncering og printer til frivillig webmaster, (?) 23000

50 81 Juleaftensgrupp en i Slagelse - projekt (se under formål) Juleaftensgr. består af frivillige med tilknytning til en række forskellige foreninger og org.. Gruppens formål er at planlægge og afholde en juleaftensfest, for "juleløse" i slagelse kommune. Gruppen er ograniseret som en selvstændig arbejdsgr. under foreningen " folkemusik på Fattiggården". Gruppen kan når projektet er gennemført, vælge at oprette sig som en selvstændig forening Det gør ondt på de mennesker der af den ene eller anden grund ikke kan være sammen med den nære familie i julen. Det kan der være mange årsager til. Målgruppen er familie, økonomisk trængte enlige med børn, Ældre / enlige der er alene juleaften. Handicappede, både fysiks og prsykisl, udsatte og vanskeligt stille borgere - bredt defineret. forventet Se budget i sagen Der vil være en symbolsk deltagerbetal ing på kr Udgifter til: lokaleleje, transport, juletræ, pynt, duge, servietter mv., pjecer, plakater, sange, revisor, julemiddag, godteposer, underholdnin g og gaver