Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune. frivillige (cirka) i Slagels e km

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune. frivillige (cirka) i Slagels e km"

Transkript

1 Nr. Forening / organisationens navn Foreningens frivillige sociale arbejde / formålet Målgruppen Antal brugere / gæster eller medlemme r (cirka) i Slagelse kommune Antal frivillige (cirka) i Slagels e km Der søges om kr/øre Hvad skal beløbet anvendes til? 18 i i i 2014 Udvalgs et Kongehave centret - Brugerråd Brugerrådet består af en gruppe frivillige brugere, der arbejder for centret. De skal blandt andet medvirke til, at alle stedets funktioner bliver tilgodeset og udnyttet bedst - samt sørger for at fremme brugernes frivillige indsats i centret.støtte og udvikle kontakten mellem alle grupper og enkeltpersoner, være talerør for de "stille" brugere. Centret skal fungerer som et tilbud til Slagelse kommunes borgere på 60+ samt førtidspensionister - samt fastholdelse og støtte af ca. 100 frivillige. brugerne Udflugter af forskellig art, musikcafeer, 1 årlig fest for de frivillige, samt hjælp til daglig fortæring og møder i grupperne. Der vedlægges detaljeret budget

2 2 Dansk Præmatur Foreninger hjælper med forening støtte og oplysning, via foredrag og rådgivning. For tidligt fødte børn har ofte vanskeligheder med mad, sprog, søvn og motorik mv. og foreningen sætter fokus på de mindre synlige senfølger Foreningen støtter og rådgiver forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for tidligt, pårørende til begge grupper, samt faggrupper Arrangement er med foredragshol der i Slagelse, annoncering og invitationer Vester mose Hyggeklub Skabe sammenhold mellem byens/kommunens socialt udsatte borgere. Foreninger huser en masse mennesker, der glade og opløftede kommer hver gang til socialt samvær, hygge og netværksdannelse. Der er næsten 100 % deltagelse og snakken går. Ældre over 60 år, med tilknytning - eller tidl hjemmehørende i det gamle Vestermoseområde, dog også en del nye medlemmer er kommet til Foredrag, musik aftener, annoncering, trykning af programmer, bingo, Busture samt jule- og forårsarrange menter

3 4 Foreningen Humlebien Foreningen er en videreførelse af Misbrugscentrets lukkede værested (også kaldt Humlebien - i 2012). Stedet har åbent alle ugens dage fra kl. 10. Det er tænkt som et værested som skal skabe fysiske og psykiske rammer der sikre, at der ikke sker en yderligere udstødelse af brugerne Adresse: Stationsvej 3, Skælskør. Forening for enlige, socialt udsatte, misbrugere og ex-misbrugere. Alle er dog velkommen på stedet uanset baggrund. Socialt samvær og aktiviteter er med til at skabe et positivt miljø Beløbet skal bruges til sociale arrangement er og ture, såsom biograf, cykelture, bowling, seværdighed er osv., Kreative Kvinder, Slagelse. Foreningens medlemmer samles 1 gang månedligt til socialt samvær, som foredrag, udflugter, modeopvisninger mv., Der skabes kontakt /netværk mellem medlemmer. Forening for kvinder 60+ samt førtidspensionister De søgte midler skal bruges til sommer udflugt - samt foredragshol dere i vinteren Klub Kontakt - Halskov Kirke At skabe kontakt og netværk til dem som har behov for at komme lidt ud og være sammen med andre. Klubben er derved med til at højne livskvaliteten og skabe netværk Klubben holder til i Halskov Kirke. Målgruppen, som er ældre, pensionister og efterlønsmodtagere fra området, samles til sociale og kulturelle arrangementer 1 gang månedligt Der søges midler til de månedlige arrangement er, foredrag, sangaftener, udflugt med bus i marts 2015 ( bustransport, entre og lidt forplejning)

4 7 Parkinson forening - Vest sjælland Nystartet forening 1. januar Udbrede kendskab til og forståelse for Parkinsons sygdom, symptomer, konsekvenser. Personer med Parkisons sygdom og pårørende. Erfaringudveksling, netværksdannelse, støtte til pårørende og sociale aktiviteter Foredrag ved neuropsykolo g, sang og musik (lærer med viden om parkinsom), annonceringe r og andre start og administratio nsudgifter (printerpapir mv.,) KLO-Vejen Frivillig organisation med den filosofi, at blinde og andre synshandicappede også skulle have glæde af den trykte tekst. I dag er KLO selvejende med bestyrelse. Alle, der har brug for at lytte til den trykte tekst, som ikke kan se, læse eller på anden måde har et handicap, der gør det umuligt at læse en bog. Målgruppen er specielt børn og unge i folkeskolen m.fl produktion af lydbøger, CD -skiver, cover, papir mv., Foreningen til bevarelse af gamle bygninger og miljøer i Korsør og Omegn Virke for bevaring af gamle bygninger og miljøers særpræg. Udbrede kendskab og interesse for historiske og æstetiske værdifulde bygninger og miljøer Bevaringsforeningen tilbyder, fortrinsvis medlemmer, kulturture, byvandringer og udflugter, med socialt samvær tilskud til kultur-tur til København (transport, entre og guide). Medlemmern e betaler selv en del

5 10 Eggeslev magle I.F, Stole motion Der tilbydes flere former for idræt og kultur til seniorer.det er altafgørende, at der skabes gode og positive sociale netværker til brug i dagligdagen 1 gang ugentlig mødes ældre, handicappede og rollatorbruger til socialt samvær, motion, sangaftener og andre arrangementer Udflugt med bus, fortærring. Hjælp til nedbringelse af medlemmern es egenbetaling Diabetes forening Slagelse lokal afdeling Oplysende virksomhed om diabetes og arrangementer for foreningen medlemmer Sociale arangementer for foreningens medlemmer, andre diabetikere, potentielle diabetikere og pårørende til diabetikere Socialt arrangement i forbindelse med verdens diabetesdag 14. nov Underholdnin g, forplejning og annoncering HK s Seniorklub Slagelse afdeling Afholdelse af sociale og kulturelle arrangementer. Socialt samvær og skabe netværk Alle Slalgelse klubbens HK efterlønnere og pensionister, primært enlige Teatertur (Krabsken), løvfaldstur (udflugt med bus), foredrag, bankospil mv

6 13 HSP Slagelse (Highly Sensitive Person) Ikke en diagnose, men et specielt karaktertræk.støtte og hjælpe sensitive, udbrede kendskab, intergration i samfundet. Udveksling og erfaring om sensitive personer Særligt sensitive mennesker, der udgør % af befolkningen. Specielt forældre til særligt sensitive børn og unge, pædagoger, lærere, sundhedspleje, behandlere samt politikere Foredrag, underviser til ungeworkshop, start-oppakker/ grundbøger, annoncering Korsør Aktive Kvinder Socialt samvær - skabe kontakt mellem medlemmer, som kan være ensomme Kvinder mellem 50 og 90 år. Mænd kan deltage i arrangementer Virksomheds besøg (Bencke), Munkene Korsør Lystskov, foredrag v. Mads gudiksen, udflugt til Klampenborg og erimitage slottet Flex Team Slagelse Arbejder for forbedringer for personer med nedsat erhvervsevne, herunder rådgivning og bisider for den enkelte. Personer med nedsat erhvervsevne Markedsførin g og videreudvikli ng af foreningen. Foredragshol dere, til gavn for medlemmern e

7 16 Folke kirkens Nødhjælp, Gebrugs butik Slagelse Folkekirkens nødhjælp har 124 genbrugsbutikker landet over, der drives af frivillige. Genbrugsarbejdet er en vigtigt del af arbejdet, da det gavner miljøet, skaber socialt netværk og hjælper verdens fattigste Målgruppen er de 17 flittige og frivillige medarbejdere, der dækker butikkens åbningstid Tilskud til medarbejder pleje. F.eks. teatertur (Krabsken), tur på Sorø Sø. Det er endnu ikke endeligt fastlagt Dansk Blindesamfund - Vest sjælland At give personer med synshandicap mulighed for at deltage i arrangementer med socialt samvær, som møder, udflugter og festligholdelse af højtider. Personer med synshandicap. Medlemmerne mødet hver torsdag et par timer, i Cafeen på Smedegade Plejecenter Taxakørsel, idet mange medlemmer ikke selv er i s tand til at transporterer sig. Udflugt med bus, foredrag og julearrangem ent mv., Osteopo rose forening lokalafd Vest sjælland Foreningen arbejder for at forebygge brud som følge af knogleskørhed, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem.bl.a ved oplysning og foredrag om kost, motion, forebyggelse, behandling og forskning Lidt ældre borgere i Slagelse kommune, både medlemmer og ikke medlemmer er velkommen. Sygdommen er i dag en folkesygdom, hvor hver 3. kvinde og hver 8. mand vil få et brud pga knogleskørhed. 150 i Slagelse km Midlerne skal bruges til oplysende foredrag om motion den 25 marts 2015 samt foredrag i efteråret

8 19 Astma- Allergi foreningen. Projekt "Luftballon" Luftballonen er et landsdækkende tilbud under Astma-Allergi Foreningen. Astmaskoler suppleret med Luftballonens sommerkursus. Tilbud til unge med astma, allergi eller eksem. 14-dages sommerophold i skoleferien på et astmaog træningskursus.her får de vejledning og støtte. Ved kursets afslutning udarbejdes handlingsplaner, der overdrages til børn og forældre Astma - og allergiramte børn i alderen 9-17 år. De unge får nogle anvisninger på hvorledes de kan forbedre deres fysik og kondition, så de er fysisk og mentalt sikre når de deltager i lokale aktiviteter i deres lokalområde. Det hele sker i en utvungen atmosfære, for lejren skal være sjov og spændende. 2 0 frivllige i Slagels e 5200 Beløbet skal anvendes til at dække de udgifter der medfølger ved afholdelse af projekt Luftballon

9 20 Alzheimers forening Vest sjælland (dækker det gamle Vestsjællands Amt) Bekæmpelse og behandling af Alzherimers sygdom og andre demenssygdomme, samt forbedring af vilkårerne for personer med demens og deres pårørende. Desuden udbreder vi kendskab til sygdommen. Foreningen støtter ved pårørendegrupper og cafemøder. Ferie-og kursusophold for ægtepar/samlevende, hvor den ene part har demenssygdom Personer med demens og deres pårørende. Praktisk arbejde på ferie/ kursusophold udføres af frivllige, hvoraf to er sygeplejersker med erfaring indenfor demens 77 2 frivillige sygeple jersker samt frivillige fra andre kommu ner Der søges om støtte / tilskud til 4 dages ferieog kursusophold på Musholm Bugt, for 8 ægtepar/sam levende, hvor den ene har en demenssygd om Sorø-Slagelse Landboseniorklu b Klubbens formål er at virke for en aktiv og udbytterig senioralder for nuværende og tidligere landmandsfamilier, ved hyggeligt socialt og kulturelt samvær med ligestillede - og derved højne livskvaliteten og danne netværk Nuværende og tidligere landmandsfamilier samt øvrige med tilknytning til landbruget - i lokalområdet Slagelse og Sorø. Der arrangeres socialt samvær, foredrag, udflugter mv., for at give indhold og danne netværk, i den tredje alder i bestyrel sen 8000 Der søges om støtte til busture, foredrag, julearrangem ent og kulturelle indslag

10 22 Mødre hjælpens Lokal afdeling Mødrehjælpens lokalafdeling har butikken "Børnestafetten", hvor der sælges billigt, brugt børnetøj, legetøj og udstyr. Der uddeles Julehjælp til 100 børn, samt sommeraktiviteter til 100 børn i kommunen Målgruppen er vanskeligt stillede børnefamilier, enlige fædre / mødre og gravide Der søges om støtte til julehjælp og sommeraktivi teter for børnene - samt kurser, møder og socialt samvær for de frivillige Mission Afrika / d`in Genbrug, Slagelse Vi er med til at gøre en forskel til nødlidende og svage i Afrika. F.eks ved at fremme uddannelse og afhjælpe nød, med det overskud vores butik giver.med vores arrangement er vi med til at give hjælp til selvhjælp her i Slagelse og Afrika Alle medarbejdere er ulønnede, frivllige, som hjælper 1-4 gange ugentligt. Alle med lyst til og behov for socialt netværk, studerende, personer med anden etnisk baggrund end dansk, efterlønnere, svage, ensomme personer, førtidspensionsiter og folkepensionister. Desuden personer fra jobcentret, som skal hjælpes videre frem i livet. brugere / købere Der søges om støtte til personaleplej e, socialt samvær i form af fælles oplevelser. Nytårskur, sommerudflu gt, hygge mv., for de frivillige. Endvidere en hilsen til de frivillige på fødselsdage mv.,

11 24 Mission Afrika Genbrug, Korsør Genbrugsbutikken drives i det daglige af hjælpsomme og engagerede frivillige. Formålet er at støtte projektermission Afrikas projketer, at være et godt sted at komme / handle for kunderne. Der er tid til at lytte og tale med mennesker, der måtte have lyst til det. Målgruppen er de 35 frivillige, som hver uge øver en stor indsats i butikken. Genbugsarbejdet er vigtigt, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.de frivillige får gavn af 18 midlerne i form af kurser mv., brugerne / kunder årlige medarbejder møder, generalforsa mling og orienteringm øde, kursusdag om frivillighed, heldagskursu s lokalt for medarbejder e i genbrug (jfr. Budget)

12 25 Tårnborg Forsamlingshus - støtteforeningen "Husets venner" I 1971 blev støtteforeningen "Husets Venner" oprettet. Aktivitetsudvalget /foreningen siden stået for mange aktiviteter, hele året rundt. husets venner" arbejder hårdt for at sikre et samlingssted til socialt samvær for lokalområdets børn, unge og voksne. Der arrangeres aktiviteter som bankospil hver mandag, juletræsfest for det gamle Tårnborg sogns ældre, samt fastelavnsfest for børn og voksne. Ældre borgere og børn i gamle Tårnborg sogns område, for at holde sammen på lokalsamfundet, møde ligestillede, socialt samvær og netværk Der søges om midler til plakater, annoncering, musik, rekvisitter, fortæring mv., i forbindelse med afholdelse af arrangement erne (juletræsfest er og fastelavnsfes t

13 26 De Ældres klub De Ældres Klub startede i 1962 med det formål at samle pensionister og efterlønsmodtagere i Korsør til socialt samvær og netværksdannelse. Klubben har ikke medlemmer, men "gæster". Der betales ikke kontingent. Fra september til april arrangeres sociale og kulturelle indslag som foredrag, bankospil og anden underholdning. Der holdes også julefest, fastelavn og afslutning på sæsonen. Klubben arrangerer socialt samvær. De 8 kaffepiger arrangerer kulturelle indslag, foredrag, bankospil, undrholdning, julefest og fastelavnsfest Sommerudflu gt for pensionister. Beløbet skal bruges til leje af busser, entre mv.,. Deltagerne betaler selv et mindre beløb, så arrangement et kan gennemføres

14 27 Ældre Sagen, Korsør Forbedre ældres og svages livskvalitet. Afdækning af ensomme ældre, med mangel på netværk og sociale grupper. Aflastning af pårørende til demente. Afdækning og hjælp til ældre svage borgere vedr fx nødopkald, besøgstjeneste, IT_:hjælp, cafemøder, udflugter mv.. 75 frivillige arbejder for ensomme borgere i Korsør Området samt alle ældres borgere vi kan til at hjælpe j.fr. budget: Ud af buske (ensomme ældre), 2 busture, førstehjælpsk urser, telefonstjern er (tryghedsopk ald), erfamøder for f rivillige og dannelse af netværk for ca. 100 personer Unge for ligeværd - Vest sjælland Foreningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. ligeværdighed.foreninge n styrker det sociale og kulturelle samvær.via et lokalt mødested gives der mulighed for at møde ligestillede og få nye venner Unge bogligt svage med særlig behov, fra år.unge der gerne vil have et socialt samvær og et aktivit fritidsliv med ligestillede Midlerne skal bruges som tilskud til klubaktivitet er, weekenture, motionsdag og udflugter

15 29 ADHD Vest sjælland Skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Ved at yde vejledning, rådgivning, skabet netværk og kontakt med ligestillede, holde foredrag og kurser Mennesker med ADHD og deres pårørende, samt fagfolk som kan gøre livet nemmere for folk med ADHD Kurser og foredrag. Lejr med ligestillede. Netværkscafe, messer, sundhedsdag mv., Danske handicap organisationer (DH-Slagelse) 31 Støtte foreningen for Ringsted krisecenter Selvejende institution DH' formål er er være et samlingssted for Slagelse kommunes Målgruppen er handicappede borgere, der er med til bl.a. at handicaporganisationer. DH-rådgive via Slagelse udpeger Handicaprådet, CSU, repræsentanter til en række Kostrådet, 18 mv., kommunale råd - ikke mindst til det kommunale handicapråd, beskæftigelsesråd, klageråd og fritidsråd. Støtteforeningen har til formål at støtte Krisecentret og de kvindelige voldsramte beboere. Kvinder og deres børn tilbydes ophold, krisehjælp og behandling. syndrom) De frivilliges arbejde er til glæde og gavn for de voldsramte kvinder og børn, der til enhver tid opholder sig på krisecentret. Det er derfor en uvurderlig hjælp, at de frivillige er så godt glædt på til opgaverne, som muligt. (fx. godt kendskab til PTSD (post traumatisk stress) pt. Ingen fra Slagelse kommune Udgifter forbundet med FUmøder, bestyrelsesm øder, fyraftensmød er. Årsmøder, IT Centret s ansatte og frivillige Hjælp til afholdelse af kurser og foredrag mv., for de frivillige på krisecentret

16 32 Seniorbadminto n + 65 De ældre holder sig i form ved fysisk aktivitet og udbygger samtidigt et socialt netværk og samvær. Målgruppen er ældre mellem 65 år og til de ikke gider mere Der søges om tilskud til socialt samvær. Endvidere opfølgning på sidste års hjertestarter kursus, turneringsbol de til træning og transport til ligestillede klubber på Sjælland (venskabs kampe) Bjergby parkens Venne forening Venneforeningen ønsker at bidrage til en god tilværelse for beboerne i Bjergbyparken ved at afholde arrangmenter, at give tilskud til nyanskaffelser og at være til hjælp for beboerne og personale, når det er muligt. Beboerne på plejecentret samt deres pårørende Musik og underholdnin g for Bjergbyparke ns beboere. Arrangement er fastlægges først i januar 2015, udfra foreningens økonomi samt under hensyntagen til de arrangement er som hjemmet afholder

17 34 Slagelse Efterløn - og Pensionistforeni ng Foreningen varetager medlemmernes interesser over for myndigheder og institutioner. Skabe en indholdsrig, meningsfyldt tilværelser, samt fremme socialt samvær - samarbejde og sammenhold gennem aktiviteter, i samarbejde med Aktivitetshuset Midgård. Ældre - fyldt 55 år og alle der modtager social pension Midlerne skal være med til at nedbringe brugerbetalin gen til aktiviteter. Der arrangeres udflugter med kulturelle formål, bankospil, temadage, sang og andet socialt samvær Døve foreningen af 1866 Døveforeningen er et særligt tilrettelagt tilbud ( på tegnsprog) der ligestiller unge/yngre handicappede Slagelse borgere. Formålet er at forebygge gennem et bredt og varieret udbud af fritids aktiviteter Målgruppen er unge og lidt ældre døve, hørehæmmede og CI tegnsprogsbrugere. 4 i slagelse Der søges om støtte til sociale fritidstilbud til kommunens døve / hørehæmme de tegnsprogsbr ugere.tilskud det der søges om, dækker mange aktiviteter

18 36 Hygge klubben i Kirke Stillinge Hyggeklubben arbejder for at skabe socialt samvær uanset økonomisk, social eller helbreds mæssig baggrund.fællesskabet og samværet styrker selvværd, øger livskvalitete og yder støtte til øget selvhjælp og til hinanden. Et mødested for pensionister/ ældre som har stor tilknytning til Kirke Stillinge sogn & område enten gennem deres tidligere virke eller de bor / eller har boet i området.de fleste er enlige ældre med aldersbetinget handicap, hvilket gør at de ikke kan benytte offentlig transport Der søges om midler til minibusser, der skal bringe medlemmerne sikkert fra deres hjem til Stillinge Præstegård t/rt, ca. 42 tirsdage eftermiddage om året. Der er flere kørestolsbruge re

19 37 Arbejds skade foreningen AVS AVS er en frivillig forening der hjælper alle som søger vores hjælp i forbindelse med en arbejdsskade og mistet erhvervsevne. Vi udfører meget bisidderarbejde og er i tæt kontakt med kommunens, bla Jobcentret Der er 2 målgrupper: En hvor vi medvirker til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde for at undgå arbejdsskader. Og vi hjælper dem som bliver ramt af en arbejdsskade og dem der mister deres erhvervsevne pga sygdom eller fritidsskader IT-redskaber er en uundværlig del af vort arbejde.dels til kommunikati on, men også i forhold til dem der lider af social fobi.der er planer om at sætte fokus på "funktionelle lidelser". Vi skal dygtiggøre os i forhold til love mv., og vi har udvidet målgruppen, så vi rådgiver alle med et erhvervsevne tab(se budgetforsla g)

20 38 Tårnborg Idræts forenings - Aktivitetsudvalg Aktivitetsudvalget under TIF arbejder for at ældre og børn fra lokalområdet kan mødes til socialt samvær, få et aktivit fritidsliv med ligestillede og på den måde skabe netværk. Der arrangeres bankospil hver torsdag, julemarked og Tårnborg Revyen. Børn, voksne og ældre - alle med tilknytning fra lokalområdet /omegnen. TIF har også mange medlemmer fra Korsør syd/nord 6 omegen (specielt pga svømmeafdelingen). 432 medlemme r at TIF De søgte midler skal bruges til socialt samvær for foreningens medlemmer (børn som voksne). Tilskud til bankospil, fastelavnsfes t, hyggeklubbe n, julelotteri,tår nborg Revyen og opstart af aktiviteter for +60 år (dart, bordtennis og petanque)

21 39 Børns voksen venner - slagelse og Omegn Foreningen, der blev stiftet i 2011, er en afdeling af den landsdækkende organisation. Formålet er,gennem visitation af børn og voksenvenner, at finde en voksen, der passer præcist til det enkelte barn Børn og unge - hovedparten af børnene kommer fra små familier med enlig forsøger, hvor voksenog familienetværket er spinkelt. I foreningen er der nu 7 venskaber og vi har fortsat både børn og voksenven ner på venteliste Sociale aktivitetsdag e for børn og deres voksenvenne r. Annoncering er, møder, foredrag, hjemmebesø g, markedsførin g med T- shirts, pins og balloner Røde Kors - Skælskør Røde Kors hjælper og støtter alle udsatte borgere m.fl i Slagelse kommune, gennem mange aktiviteter : Nørkleklubben, Telefonkæden, besøgstjenesten, børne ferielejr og julepakker Målgruppen i denne ansøgning er de ældre og handicappede - samt ensomme borgere (blandt andet 24 besøgs venner og 22 modtag ere). 4 telefon damer. 19 damer der nørkler Sommertur og julekomsam men for besøgsvenne r og modtager. Telefonkæde n - udkørsel til / og socialt samvær med borgeren (jul, sommer mv.,). Nørklergrupp ens materialer og socialt samvær / netværk

22 41 Cykling uden alder - Slagelse Slagelse har uddannet 41 frvillige rickshaw cykelpiloter til at give de ældre på plejecentre og i private boligere - samt børn og unge med handicaps, vind i håret, frisk luft og gode oplevelser på cykelture rundt om i kommunen Kronisk syge borgere - bla. Også demente. Ældre og yngre handicappede og mindre mobile borgere. Familier med handicappede børn. Ved indmeldelse bliver piloter og passagerer forsikret på ulykke og ansvar rickshaws kr samt 2 pilotuddannel ser kr , vedligehold af cykler kr. 6000, hjelme og veste kr Sjov Motion Sjov Motion er en ny forening, der tilbyder motion til borgere med hukommelsesbesvær/de mens samt eventuelle interesserede pårørende i 11 motionscaféer rundt om i Slagelse Kommune.God og alsidig motionsaktiviteter, der øger medlemmernes trivsel igennem sundhed, netværk og sociale relationer. Kronisk syge. Borgere med hukommelsesbesvær og demens - samt interesserede pårørende. Fysisk handicappede og udsatte og vanskeligt stille grupper Instruktørkur ser, juleafslutning er i 11 cafeer, indkøb af rekvisitter, kontorartikler, PR og annonceringe r, foredragsarra ngementer, lokale tiltag i de 4 lokalområder

23 43 Søndags klubben (underafdeling af foreingen Hit- Club) Søndagsklubben er en underafdeling af foreningen Hit-club. Slagelse kommunes udviklingshæmmede kan deltage i foreningens Cafedage, som bliver afholdt på aftalte søndage. Der skabes venskaber og oplevelser sammen med de frivillige og deres familier. Målgruppen er udviklingshæmmede der er fyldt 15 år. Der laves aktiviteter og sjov Cafedag, banko, stomp, dans, sang, filmdage og kreative udfoldelser for de udviklingshæmmede Arrangement er med kaffe og kage, banko med gevinster, materialer og rekvisitter til kreativitet, Nye CD'ere, Tur ud af huset og socialt samvær

24 44 Børns vilkår Der udføres frivilligt socialt arbejde gennem anonym rådgivning til børn og unge på Målgruppen for Børns vilkårs rådgivning er børn og unge, der har problemer i deres børnetelefonen - chatten - hverdag.rådgivningen sms til børnetelefonen, brevkassen. Rådgivningen, der er bemandet med ca 400 frivillige, som er i gang med en børnefaglig uddannelse, foretages fra Valby, men har et barn brug for yderligere støtte, så har Børns vilkår konkrete handlemuligheder, som foregår lokalt i Slagelse er åbent alle dage fra kl og det er gratis at ringe til Børnetelefonen Metodeudvikl ing af SMSrådgivning, kampagner, rekruttering, annonceringe r, uddannelser, børnerådgive ruddannelse, 2 årlige arrangement er for de frivillige, redskaber, manualer, info kampagner som udsendes til alle klasser i Slagelse kommune

25 45 Tårnborg Sogn Hyggeklub Klubben driver klubvirksomhed og andre aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere i Tårnborg sogn. Det er formålet at samle borgere til hyggeligt socialt og kulturelt samvær - for på denne måde at højne livskvaliteten og skabe netværk Der kræves ikke medlemskab.ældre, pensionister og efterlønsmodtagere som bor - eller har boet i Tårnborg sogn Transport af ældre til og fra møder som holdes i Præstegårde n. Endvidere til løvfaldstur, bankospil, juleafslutning, film og foredrag Hjerne sagen - Slagelse og Sorø kommune Støtteforening for hjerneskadede og deres pårørende. Foreningen arbejder for at sikre bedst mulg støtte til ramte og pårørende. Skabe mulighed for at ramte og pårørende kommer ud til socialt samvær, skabe netværk, få motion, udflugter, foredrag og møder., Mennesker der er ramt af en blodprop eller blødning i hjernen, uanset alder og pårørende til disse Der søges om støtte til bustur til Geo-Center Møn (bus og entre)

26 47 Ældre Sagen, Slagelse Ældresagen arbejder målrettet for at alle skal kunne leve et godt og aktivt liv, ved bla at stille krav til politikere omkring vores mange mærkesager, ved at deltage i samfundsdebatten. Ældresagen virker for den ældres sag for medindflydelse og medbestemmelse, muligheder, rettigheder mv., med støtte, tilbud og aktiviteter. Udsatte grupper, svage ældre, ensomme ældre, borgere med anden etninsk baggrund j.fr Budget. EDBundervisning kr , Søndagscafe er og socialt samvær, 8 foredrag kr Udflugt for besøgsvenne r, besøgsværter, telefonstjern er kr , Socialt samvær kr tryghedsopka ld og besøgsvenne r kr Erfra og orienterings møder, skræddersye de kurser (fx. demens) kr

27 48 Bedre Psykiatri - Slagelse Vi arbejder for bedre forhold for mennesker med psykiske sygdomme.rådgivning, bistand, oplysning og øget inddragelse af til pårørende, netværk, foredrag mv.. Psykiske syge borgere i Slagelse kommune og deres pårørende. Foreningen samarbejde med psykiatrier, jobcenter, kommunen m.fl Midlerne skal bruges til samtalegrup per med terapeut for unge og voksne Cafemøder, oplysende arrangement er, informations materialer, uddannelse af frivillige Trelleborg IF (3 ansøgninger) Foreningens arbejde består i at etablere idræt som er særlig tilrettelagt til at støtte borgere som er psykisk udfordret. Foreningen har øget fokus på at idræt er sundhedsfremmende samt netværksskabende Målgruppen er borgere i slagelse kommune der har psykiske samt sociale udfordringer. Borgerne er i alderen fra 18 år og opefter (herunder psykisk sårbare kontanthjælpsmodtage re) Ansøgning 1: der søges om kr til nyt krolfudstyr og spillertøj. Ansøgning 2: der søges om kr til Friluftsugen/ DAI mesterskab i krolf Ansøgning 3 : kr til Idrætsfestiva l i Vejle

28 50 FDF Korsør Frivilligt Drenge- og Pigeforbund. Aktiviteterne i FDF ligner på mange punkter dem i spejderkorpsene. FDF er ikke er medlem af nogen af spejdernes verdensorganisationer.f DF Korsør organiserer udendørs aktiviteter året rundt. Altid med voksne tilknyttet hver børnegruppe. Der er vide rammer, gode faciliteter og god plads ved Storebælt og Korsør Lystskov. Børn med ADHD, ADD, autisme - og i øvrigt børn med behov for vide rammer. Vi har meget "højt til loftet" og store muligheder for fysisk udfoldelse og tryghed ved stabile voksenkontakter Der søges om kr til aktiviteter og udflugter. Kr til Internatsemi nar og foredrag for de f rivillige. Kr til ekstra voksne på lejre Teater gruppen Casa Blanca Teatergruppen optræder der, hvor de er : på skoler, institutioner, plejecentre og private arrangementer.giver sjove og fælles oplevelerse, hvor alle er med til at finde på og føre ud i livet(sketches, skuespil, cabaret, revy, fortælliger,sang og musik). Teatergruppen er en amatørgruppe, som drives udelukkende på frivilligt grundlag.deltagerantal let er pt 18 aktive personer, og det er stigende. Målgruppen for optræden er børn, unge, voksne og ældre - de steder hvor de er Der søges om tilskud til at gøre vores forestillinger mere professionell e. Fremmed instruktør, som kan stramme op på vores egen instruktion, stemmetræni ng og efteruddanne lse af skuespillerne

29 52 Hjerne skade foreningen Vest sjælland Lokalafdeling, som har til Projekt: huse i Slagelse (CSU). Hjerneskadeforeningen Arbejder for frivilligt og vil etablere et nyt ulønnet med at tilbud for unge (15 til gennemføre 30 år) med arrangementer, senhjerneskade og medlemsmøder, pårørende under over planlægger og forbereder skriften "netværk og ture, miniferie, foredrag aktiviteter for unge for yngre og voksne med med erhvervet en erhvervet hjerneskade - et nyt hjerneskade ( tilbud i Slagelse". senhjerneskade) Tilbud, som er netværksskabende og giver de unge mulighed for at mødes Midlerne skal bruges til opstartsmød e med oplægsholder, undervisning af f rivillige i projektet, informations materiale, seminar og ophold, kursus på rehabilitering scenter, hjælpere mv., Kvinde forum Motalavej Foreningen arbejder på at støtte nydanske kvinder i at danne et socialt betværk og få dem ud af isolationen. Der arrangeres aktiviteter, der styrker kvinderne og hjælper dem til at aktive borgere og bidrage positivt i samfundet Medlemmerne er primært nydanske kvinder og piger fra 16 år Beløbet skal bruges til leje af Korsør Svømmehal mindst en gang om måneden ( kr ). Endvidere tilskud til et motionsbeløb med zumba / yoga hver mandag (kr )

30 54 Danske Seniorer, Korsør 55 Folke kirkens Nødhjælp - Genbrugs butik Korsør Foreningen arbejder for at samle medlemmer fra Korsør til møder, udflugter, kurser og andre aktiviteter, for på en indholdsrig måde at stimulere medlemmernes livslyst og aktivitet. Genbrugsarbejdet er vigtig, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.vores genbrugsbutikker støtter Folkekirkens Nødhjælps mange projekter i udviklingslandene, samt til kastastrofehjælp ved naturkatastrofer og hjælp til de mange der må leve i flygtningelejre Målgruppen er pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, der samles til socialt samvær Målgruppen er de frivligge medarbejdere i butikken Der søges om tilskud til aktiviteter (se budget) kr Kurser og administratio n/annoncerin g mv., kr Udflugter, nytårskoncer t, hyggemøder mv., kr brugerne Højskoleopho ld / kursus for 2 medarbejder e, Landsmøde og regionsmøde, sommerudflu gt for de frivllige medarbejder e, juleafslutning for de frivillige

31 56 Brugerrådet Midgård Brugerrådet består af en gruppe frivillige borgere som ved hjælp af frivillige serviceres mere end 9oo pensionister i vores hus - samt opsøgende arbejde og aktiviteter på plejehjem og handymændordning med praktisk hjælp i hjemmene. Tovholder for 30 aktiviteter (glas, træ, edb, motion sprog osv.), reception, kantinefunktion osv Målgruppen er pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, med henblik på forebyggelse af blandt andet ensomhed Brugeråd /Internatkurs us kr Takkefest for 90 frivillige kr Kaffe/daglig forpljening til de frivillige i huset kr , Inspirationst ur for de f rivillige kr Højskoleuge ensomme ældre kr Aktivitetsdag e børn og pensinister kr kultur og naturoplevels er kr søndagscafe kr

32 57 Metal Midt-Vest sjælland, Fag - mentorer Fagmentorernes mål er at fastholde unge i at gennemføre deres erhvervsuddannelse, ved frivillige mentorer. 2 gange om ugen i undervisning, opståede situationer og være fagligt netværk for dem. Være supplerende voksenven, støtte dem i lektielæsningen Unge af anden etnisk oprindelse og svage danske unge uden netværk, samt unge fra udatte hjem, som også er fastholdelseskaravane ns nye målgruppe Midler skal bruges til frivilligpleje, mødeudgifter, transport forbundet med mentorordnin gen, konsulentstøt te, hvervning og annoncering efter nye frivillige, forældrearra ngementer, virksomheds besøg, intrkurser for nye frivillige

33 58 Sclerose foreningen lokal afdeling Slagelse/ Sorø foreningens sociale arbejde og mål er at forbedre mennesker med sleroses forhold og livskvalitet og at skabe forståelse for deres situation. Det gøres ved forskning, støtte og rådgive mennesker med sclerose og deres familier samt udbrede kendskabet til sygdommen. Målgruppen er personer med sclerose og deres pårørende Foredrag til medlemsmød er og arrangement er med socialt samvær (musik, bankospil, fastelavn mv). Udflugt for medlemmer og pårørende (liftbus). Sundhedsdag e, foreningsdag e, oplysning, information og samarbejde med det offentlige. Uddannelse og kurser for frivillige

34 59 Bydels mødre i Slagelse kommune Foreningens formål er at støtte isolerede kvinder til at styrke sig selv, deres børn og familier, så de får indflydelse på alle de livsvilkår, som har betydning for deres og familiens liv.bydelsmødre er rollemodeller for andre kvinder. Der arbejdes ved samtaler, brobygning og etablering af netværk Kvinder, primært med anden etnisk baggrund end dansk, med ringe viden om det danske samfunds muligheder og pligter og med svage eller ingen tilknytning til lokalsamfundet. Mål områderne er ringparken, sydbyen, Motalavej, parkvej og i landdistrikterne Publikationer og reklamemerc handise, synliggørelse af bydelsmødre i lokalområdet, generalforsa mling, opkvalificerin g af viden og kompetencer og oprettelses af nye grupper, erfamøder, besøg og arrangement er

35 60 Frivillig gruppen for flygtninge og ind vanderer i Slagelse Kommun At fremme flygtninge og indvadreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerence mellem flygtninge, indvandrere og den øvrige befolkning. Der arbejdes aktivt med integration med fokus på børn og unge samt kursister på Slagelse Sprogcenter Flygtninge og indvandrere i slagelse kommune. Målet er at medvirke til dels integration, dels fremme forståelse for det danske samfund. Hvad er ret og hvad er pligt. Vi ønsker at udføre en særlig indsats for børn og unge Der søges støtte til cykler, ordbøger, musikundervi sning for børn, børns tilmeldinger til foreninger, hjælp til sportstøj, kontorhold, annoncering mv., (i tæt samarbejde med Slagelse Sprogcenter) s

36 61 Offerråd givningen for Syd sjælland / Lolland Falsters Politikreds Offerrådgivn. har eksisteret siden 1998, hvor Rigspolitichefen, som led i den voldspakke Folketinget vedtog i 1997 blev pålagt at oprette rådgivn.i kredsene. Lokalt har foreningen fungeret i Slagelse, som Røde Kors tilbud. Siden kmreformen og politireformen er de lokale rådgivninger blev lagt sammen til en rådgivning, med lokalafd tilknyttet de største lokalpolitistationer. Offerrådgivningen tilbyder hele døgnet gratis og anonym vejledning/støtte/oms org til ofre, samt til pårørende, og vidner der har været udsat for en forbrydelse eller en ulykke. Rådgivning, bisidderordning, supplement til politiets vejledningsforpligtelse mv. Hjælp til erstatning, psykologhjælp, advokatbistand mv., Der er døgnåbent Beløbet skal bruges til rekruttering af nye rådgivere i Slagelse og efterfølgende uddannelse af disse. De erfarne rådgivere ønskes efteruddanne t og have uddannelse i specielle rådgivningso pgaver Red Barnet - Slagelse Lokal afdeling Nyoprettet. Red Barnets familieoplevelsesklub i Slagelse er for forældre som af forskellige grunde har brug for lidt hjlp til at få gode og fælles oplevelser med børnene Primært børn i alderen 5-12 sammen med deres forældre. Herudover er både mindre og større søskende velkomne Udgifter til start af foreningen / klubben - og til drift. Dvs annoncering, rekruttering, kurser, kompetenceu dvikling, fastholdelse af de frivllige - samt 12 aktiviteter (1 pr. måned)

37 63 Røde Korsør - Slagelse Røde Kors hjælper og støtter alle udsatte og svage borgere i Slagelse og omegn gennem vore mange aktiviteter. Julehjælp uddeles til trængende borgere udvalgt af kommunen. Ældre, ensmomme, handicappede og svage borgere. Udsatte børn, der kommer fra belastende familier. Unge mødre med børn og svage familier Besøgstjenes ten kr , netværksgru pper kr , sorggruppe for børn kr , vågetjeneste n kr ,, telefonkæder kr unge mødre kr familiegrupp en kr , syghusbesøg stjenesten kr , 2 nørklergrupp er kr , cafeer for ældre og ensomme kr og julehjælp kr

38 64 Foreningen Multi kulturelle Plejehjem Uafhængig nystartet forening.formålet er at skabe sociale relationer og være netværksdannende, igennem aktiviteter, imellem ældre med anden etniske minoriteter og etniske danske. Foreningens største formål er etablering af et nyt projekt "besøgsven ordningen". Afventer på eventuelle midler fra Socialministeriets satspulje til lokale /leje. Projektets målgruppe er ældre med behov for at være sammen med ligestillede. Borgere, der føler ensmohed i dagligdagen samt anden etniske ensomhed. At få dem bragt sammen i nogle kontekster i dagligdagen gennem aktiviteter, besøgsven, kulturelle arrangementer til fordel for en bedre integration, inklusion for alle parter Til iværksættels e af projekt "multikuturel besøgsven": indkøb af ITudstyr, service og bestik sæt til 30 personer, kaffekander, tekander, elkoger, kaffemaskine r, projektor til filmaftener, stole, borde til cafeen mv.,

39 65 Dansk folkehjælp - Korsør Flittige hænder er en gruppe af frivillige der arbejder under Dansk folkehjælps forretningsorden. Foreningens overordnede formål er, at hjælpe de svageste grupper, til at komme ud og få kontakt. Foreningen har mange sociale emner. Besøgsvenner, indsamling til julepakker, frivillige i Teglværksparken som hjælper på ture, eller følger beboere til og fra søndagscefeer i aktivitetscentret Til aktiviteter i ældreboliger ne Møllegårdspa rken i Korsør: bankospil en gang månedligt samt et sommer og og julearrangem ent Torsdags klubben - Bisserup Pensionistforeni ng Foreningens formål er at drive klubvirksomhed og andre aktiviteter for pensionister, efterlønsmodtagere o.a. i Bisserup.Fællesskabet og samværet i klubben styrker selvværd, øger livskvaliteten. man om en masse aktiviteter og skaber derved også et netværk. pensionister, efterlønsmodtagere o.a. i Bisserup Der søges om tilskud til løvspringstur (bus), Den Blå Planet (entre mv.), musik og foredrag. Endvidere til nyoprettede aktiviteter (stolegymnas tik og Internetforbi ndelse ifm kursus i Internet)

40 67 Hashøj Pensionistforeni ng 68 Folke kirkens Nødhjælp - Genbrugs butik Skælskør Samler alle pensionister i området for at varetage deres særlige interesser. Foreningsarbejdet fremmer samarebjde og sammenholdet med alsidige aktiviteter og socialt samvær. Genbrugsarbejdet er vigtig, da det gavner miljøet, skaber socialt arrangement og hjælper verdens fattigste.vores genbrugsbutikker støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde Ældre og pensionister fra 60 åri og fra det gamle Hashøj kommune 28 kvinder arbejder frivilligt og ulønnet i Genbrugsbutikken i Skælskør 72 brugerne Der søges om tilskud til udflugter, bus for medlemmer der kommer langt væk fra, i det gamle Hashøj. Til bankospil, annoncering, foredrag 9700 mv., socialt samvær, besøg Zen Garden - eventyrlige have (entre) mv.,. Udflugt til Gyrstinge Skovkro, tilskud til kursus på højskole (afholdes af Folkekirkens nødhjælp)

41 69 Dansk Handicap Forbund - Slagelse afdeling Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle og vi håber med lokalafdelingens arrangementer at de kan gøre en forskel for medlemmer i Slagelse, kan komme ud på lige fod med andre borgere Vores medlemmer er borgere i Slagelse med bevægelseshandicap, pårørende, politikere og andre med interesse i at skabe værdige rammer for alle mennesker i samfundet jfr. bilag: Social arrangement er (fordrag, sang,musik, banko) kr , Årlig udflugt (liftbus og hjælpere) kr , Ferierejser kr (dækning af 9 hjælpere, bus til lufthavn og retur) LAP- Vestsjælland (Forening af nuværende og tidligere Psykiatri brugere i Vest sjælland) Foreningen er et tilbud til de psykiske syge. Formålet er at samle nuværende og tidligere psykiatribrugere og vaetage deres interesse socialt, arbejdsmæssigt, sundhedsmæssigt og på en hver anden måde, som må anses for påkrævet og hensigtsmæssigt nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Vestsjælland "Psykisk sårbarhed - Kost - mindfulness" foråret foedragshold ere kr

42 71 Solbak- kens Venner Foreningens hensigt er at gøre en forskel i dagligdagen for beboerne, ved socialt samvær og aktiviteter, som søndagscafe, byture, erindringsværksted, ture, luciaoptog mv., De ældre på plejecenter Solbakken Der søges om midler til bustur (bus / liftbus) til Tivoli, Cafebyture, Sangaftener med musik, forårsfest, Skt.hans fest, høstfest

43 72 Dansk Handicap Forbund - Korsør / Skælskør afdeling Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle og vi håber med lokalafdelingens arrangementer at de kan gøre en forskel for medlemmer i Korsør og Skælskør, kan komme ud på lige fod med andre borgere Vores medlemmer er borgere i Korsør og skælskør med bevægelseshandicap, pårørende, politikere og andre med interesse i at skabe værdige rammer for alle mennesker i samfundet Desværre er det meget dyrt med taxa, liftbusser mv., Lokalafdeling en søger om midler til kontorhold, trykning af lokalblad, IT, kurser, møder, medlemsafte ner, ture og arrangement er med socialt samvær, tilskud til ferierejse i 6 dage (liftbus). Se bilag i sagen

44 73 D.S.B Pensionistforeni ng - Korsør afdeling Foreningens sociale formål er at arrangere socialt samvær vis udflugter, museum, banko, mv.. Endvidere at skabe adspredelser, netværk og bistå svage og syge medlemmer samt pårørende, med oplysning om særlige forhold vedr. pensionister. Ældre / pensionister efter et langt arbejdsliv ved DSB. Endvidere enker og samlevere Midlerne skal anvendes til kontorhold og informations materiale, socialt samvær med foredrag, filmaftener og udflugter

45 74 Ringen i Slagelse Alkoholfrit værested, der fungerer efter hjælp til selvhjælp. Netværk med faste åbningstider også i weekenden.ringen giver håb og omsorg - et holdepunkt for en skrøbelig gruppe. Alle der ønsker et godt liv uden alkohol. Alkoholafhængige, pårørende, frivillige der vil være med til at gøre en forskel og atøtte op om det gode ædru liv, uden fordomme men respektfuldt. Der kommer alle aldersgrupper. Alkoholmisbrug kender ikke alder Kr til zoneterapi (Når en alkoholiker starter et ædru liv, så er det et tilbud tænkt som 5 gange terapi over 10 uger). Beløbet dækker 10 personer. Endvidere kr til uddannelse, konference og foredrag for de frivillige (de frivillige i ringen bliver udfordret på forskellig vis)

46 75 Gigt foreningen Morbus Bechterew Udbredelse af kendskab Sygdomsgrupper med til sygdommen og "rygsøjlegigt" - behandlinger. betændelse i led og Sygdommen er ledbånd i ryggen - "rygsøjlegigt" - samt pårørende m.fl. betændelse i led og ledbånd i ryggen. Oplysning om socialt netværk. Kontakt til sygehus om hjælp til ny - diagnosticerede og der pårørende, hjælp til ansøgninger mv., Udbredelse af kendskab til foreingen, socialt netvært og samvær ved en udflugt. Annoncering, informations maeriale, foredrag af læger, fysioterapeut er mfl Ældre Sagen - Slagelse kommunes Koordina tions udvalg Ældre Politisk Udvalgs netværk af frivillige der koordinerer den lokale indsats, overvåger og er opmærksomme på den politiske indsats inden for Slagelse kommunes Ældre og sundheds poilitik Målgruppen er i dennne ansøgning de 15 frivillige, som arbejder med Ældreog Sundhedspolitik Midler til studiebesøg indenfor Slagelse kommune

47 77 Slagelse DH's 8. spiller Klubben er en support klub. Et godt alternativ til mennesker, der har svært ved at blive accepteret i andre grupper og sociale sammenhænge. I denne klub er der plads til alle. Hovedformålet er at samles om den fælles interesse for håndbold og bakke op. Der arrangeres socialt samvær vedf.eks. busture, bankospil, hygge, spisning mv., Klubben har i dag 60 medlemmer i aldergruppen 40 og op til 75 år. Arbejdstagere, ledige, førtids- og alderspensionister, fysisk og psykisk handicappede, sindslidende og ædru alkoholmisbrugere Der søges om tilskud til medlemsmød er, arrangement er, busture, foredrag og socialt samvær Afasi og Apopleksi foreningen - Slagelse Det primære mål er, at hjælpe personer der er ramt af blodprop eller hjerneblødning. Foreningen giver ramte en mulighed for øget livskvaltet i deres hverdag og gode oplevelser i form af bla udflugter og et årligt 5 dages vandrehjem ophold i en dansk by. Endvidere at opmuntre, støtte og hjælpe - herunder pårørende. medlemmer som er ramt af afasi - og apopleksi og som ikke kan klare sig blandt raske pensionister i foreninger (f.eks. At man går dårrligt, har et dårligt sprog eller er kørestolsbruger) Der er hårdt brug for tilskud til ophold på vandrehjem kr , Udflugter og oplevelser kr , Entre ved ture og oplevelser kr , socialet samvær ved bankospil, grill aften, julefest mv., kr

48 79 Elev klubben - Blok 6 Elevklubben har bestået siden 1994 og har haft diverse tilbud til kursister når de har afsluttet deres kursus på Hellig Anders Skolen (nu CSU). En klub for gamle og nye elever der har deltaget i kursus på CSU. Socialt netværk og sammenhold med venner, være ligestillede og få oplevelser.ugentlige sammenkomster, møder og udflugter. Mere livskvalitet i hverdagen Foreningens målgruppe er gamle og nye kursister fra Hellig Anders Skolen. Foreningen bidrager til at de fortsat kan deltage i fælles oplevelser og arrangementer og ikke mindst bevare gode venskaber der er opstået som følge at at man er blevet handicappet j.fr. budget: Udflugter og oplevelser (inkl. Transport) kr , entre ved oplevelser og ture kr , Socialt samvær og aktiviteter som sangkor, ugentlige cafe sammenkom ster mv., kr

49 80 Motions venner i Slagelse kommune Motionsvenner er en selvstændig forening. Motionsvenner besøger ældre i eget hjem i hele Slagelse kommune. Hjemmetræning ved motionsvenner, som kan være med til ved let træning i hjemmet at den ældre og svage borger bibeholder kræfter i arme, ben mv.. Ligeledes kan den ældre borger komme på en gåtur sammen med motionsvennen for at øge trivslen, sundhed, skabe netværk og sociale relationer De svageste borgere, som gerne vil have en motionsven - og motionsvennerne, således at de bliver klædt fagligt på j.fr. budget: Til nye motionsvenn er førstehjælpsk urser og kursus DAI. Brochurerma teriale, annoncering og printer til frivillig webmaster, (?) 23000

50 81 Juleaftensgrupp en i Slagelse - projekt (se under formål) Juleaftensgr. består af frivillige med tilknytning til en række forskellige foreninger og org.. Gruppens formål er at planlægge og afholde en juleaftensfest, for "juleløse" i slagelse kommune. Gruppen er ograniseret som en selvstændig arbejdsgr. under foreningen " folkemusik på Fattiggården". Gruppen kan når projektet er gennemført, vælge at oprette sig som en selvstændig forening Det gør ondt på de mennesker der af den ene eller anden grund ikke kan være sammen med den nære familie i julen. Det kan der være mange årsager til. Målgruppen er familie, økonomisk trængte enlige med børn, Ældre / enlige der er alene juleaften. Handicappede, både fysiks og prsykisl, udsatte og vanskeligt stille borgere - bredt defineret. forventet Se budget i sagen Der vil være en symbolsk deltagerbetal ing på kr Udgifter til: lokaleleje, transport, juletræ, pynt, duge, servietter mv., pjecer, plakater, sange, revisor, julemiddag, godteposer, underholdnin g og gaver

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

frivillige (cirka) i Slagelse km 110 10 80.000 Bustransport til udflugter, ture,

frivillige (cirka) i Slagelse km 110 10 80.000 Bustransport til udflugter, ture, Nr. Forening / organisationens navn 1 Vestermose Hyggeklub 2 Dansk Blindesamfund, Torsdagsklubben i Slagelse Foreningens frivillige sociale arbejde Klubben holder til i Hallelev forsamlingshus. Formålet

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne Foreningens navn Aktivitetscenter Vikingegården Balle Hyllested Rosmus Beboerpårørenderådet, v. Plejeboligerne Ringparken Bruger pårørende råd Mørke/Ådalen Ældreområdet Formål Søger om Kr. Tildelt. Kr.

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008.

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Nr. Ansøger Att. Ansøgt beløb Bemærkning Aktivitet Målgruppe 1 Lokalkomite i 19.000 kr. ønskes Fik tildelt

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 1 Budget / regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 1 3 UFL-Vestjylland (Unge for

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Aktiviteter på Pedershave

Aktiviteter på Pedershave Aktiviteter på Pedershave Farvekoderne refererer til de områder, der stimuleres hos beboeren. Farvekoderne er beskrevet i pjecen. Aktiviteter for alle: Gymnastik Træning af smidighed, styrke, balance,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende sigte jf.

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2015 beløb i kr. beløb i 2016 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000

Læs mere

[Frodesgade 25, Esbjerg]

[Frodesgade 25, Esbjerg] [Frodesgade 27, Esbjerg] [Finsensgade 11, Esbjerg] [Frodesgade 25, Esbjerg] [Tangevej 10, Ribe] [Tangevej 6, Ribe] Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Kraftcenter for Unge Læringsforløb

Læs mere

AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune

AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune Fællesskab og gode oplevelser for efterlønsmodtagere og pensionister 2 1 2 Aktivitetscentrene i Lejre Kommune: 1. Østergaard Aktivitetscenter 2. Aktivitetscenter Nødager/Herslev

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Referat Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 22 Budget/regnskab 1 23 Godkendelse af referat fra mødet den 25. februat 2016 1 24 Roland 1

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Amaliehavens Venner Augustenborg Kontaktperson: Ulla L. Petersen E-mail: bryllupskagen@bbsyd.dk Postnummer: 6440 By: Augustenborg Tlf.

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014 Beskrivelse af foreningernes/projektets formål, hvad der søges til og Administrationens vurdering. 1. Foreningen Familierum, Glostrup. Foreningens formål er at skabe netværk, hvor forældre kan udveksle

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Opblomstring af liv på plejecentre. Kobling af plejehjem og lokalsamfund

Opblomstring af liv på plejecentre. Kobling af plejehjem og lokalsamfund Opblomstring af liv på plejecentre Kobling af plejehjem og lokalsamfund Fokusområder Medindflydelse Respekten for forskelligheden Gode oplevelser hver dag Medmenneskelighed og nærhed En værdig afslutning

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende Aktiviteter 2015

Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende Aktiviteter 2015 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 eller mitras@roskilde.dk Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015 Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Generel introduktion til. rederiksberg eater. Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.

Generel introduktion til. rederiksberg eater. Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater. Generel introduktion til rederiksberg eater Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.dk Indhold Forord 3 Foreningen Forældresamarbejdet Produktionsgruppen

Læs mere

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2012 - budgetramme: 882.000 Ansøger Formål Begrundelse Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Overført fra 79 1. Svage ældre a) Ældrecentre o.lign. Optimistforeningen Solgavens Venner Arden Pensionistforening

Læs mere