Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 - Juni 14 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætningsøkonomi B Morten Kjær Jensen ks1hhb12 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Forløb med emnet: Virksomheden som begreb Forløb med emnet: Virksomhedens metode Forløb med emnet: Virksomhedens makro forhold Forløb med emnerne: Virksomhedens interne forhold Forløb med emnet: Virksomhedens strategiske planlægning Forløb med emnet: Virksomhedens efterspørgsel Forløb med emnet: Virksomhedens udbudsforhold Forløb med emnet: Virksomhedens marketingsmix Forløb med emnet: Virksomhedens internationalisering Forløb med emnet: Virksomhedens marketingplan Forløb med emnet: Forløb med emnet: Forløb med emnet: Undervisningen er struktureret som forløb, der følger de emner som behandles i lærebogen Afsætning B, Trojka Side 1 af 15

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Forløb med emnet: Virksomheden som begreb Kap. 1: Hvad er en virksomhed Kap. 2: Markedsføringsbegreber Opgave Egen opgave med Lego A/S hvor alle relevante fagbegreber skal i spil. Dansker i spidsen for Adidas, Markedsføringsbladet, 23/ Film: Lego-film. Animationsfilm om Lego s historie Virksomheden Markedsføring At kunne redegøre for og forklare virksomheden som begreb. Virksomhedstyper Markeder Brancher Virksomhedskoncepter De 4 handlingsparametre Målgruppe Virksomhedens interessegrupper Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning Gruppefremlæggelser af stof + opgaver Side 2 af 15

3 Titel 2 Forløb med emnet: Virksomhedens metode Kap. 3: Metode Del 1: (1. semester) Del 2: (2. semester) Opg: Opgave i relation til eøo projekt 1 / FUR Datakilder Dataindsamling Eleverne skal kunne: - Redegøre for generel erhvervsøkonomisk metode, anvende databaser ved informationsindsamling om et marked, forklare de anvendte metoders formål og indhold, diskutere og vurdere de indsamlede informationers troværdighed og relevans Databaser Søgestrategier, Kvalitative og kvantitative metoder Kildekritik Repræsentativitet Markedsanalyseprocessen Markedsanalysetyper Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning og diskussion Gruppefremlæggelser af opgaver Induktiv og deduktiv erfaringsbaseret undervisning Side 3 af 15

4 Titel 3 Forløb med emnet: Virksomhedens makro forhold Kap. 5: Virksomhedens omverden Egen opgave med 4 opgaver med fokus på afprøvning af teori og informationssøgning. Bl.a. fokus på B&O og Fitness.dk som virksomheder. - På jagt efter det unikke, JP 3/ Mere handlefrihed til danskerne, JP 2/ Fair trade-festen er gået ned i gear, JP 21/ Forbrugere kobler hjernen til, JP 22/ Succes og fiasko for pladesalget, JP 14/ Ældre danskere i økonomisk boom, JP 4/ Styr på de grønne pralerier, JP 14/ Grønne Glansbilleder, JP 14/ Makroforhold Eleverne skal kunne: Redegøre for eksterne faktorer af væsentlig betydning for virksomhedens fortsatte vækst på det internationale marked, analysere og diskutere betydningen af ændrede omverdensvilkår for virksomheder. Redegøre for, forklare og analysere elementer i virksomhedens omverden, der har indflydelse på virksomhedens strategitilpasning, udvikling og overlevelse. Omverdensmodellen PEST-analyse Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning Gruppefremlæggelser Elevfeedback Side 4 af 15

5 Titel 4 Forløb med emnerne: Virksomhedens interne forhold Kap. 4: Virksomhedens stærke og svage sider Opgaver: Diverse opgaver fra opgavebog. Egne opgaver: - Værdikædeanalyseopgave på selvvalgt virksomhed - SWOT- analyse på selvvalgt virksomhed. Diskussion af diverse artikler, virksomhedseksempler elever medbringer fra dagspressen. UGENS avislæser Eleverne skal kunne redegøre for modeller til analyse af virksomhedens interne forhold, udarbejde en værdikædeanalyse og på baggrund heraf kunne bestemme virksomhedens kernekompetencer, på baggrund af virksomhedens interne forhold og makroforholdene på markedet udarbejde en swot-analyse.. Forstå SWOT-analysen som den strategiske platform for den strategiske planlægning. Interne forhold Den simple værdikæde SWOT-analyse (kobling til eksterne forhold OT-del) Strategisk planlægning (del 1) Strategiske niveauer Idé PLC Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning og diskussion Gruppefremlæggelser af opgaver Side 5 af 15

6 Titel 5 Forløb med emnet: Virksomhedens strategiske planlægning Kap. 12: Virksomhedens fremtidige strategi Opgaver: Egne opgaver: - Elever laver PP-præsentationer af udvalgte dele af kapitel. - Med artikler dokumentere samtlige Ansoffs 8 forskellige vækststrategier - Arla case med opgaver, der samler op på kapitel. Strategisk planlægning (del 2) Artiklerne: Diskussion af diverse artikler, virksomhedseksempler elever medbringer fra dagspressen.ugens avislæser!! Eleverne skal kunne: - Redegøre for forskellige strategimodeller og deres egenskaber og forudsætninger, diskutere virksomhedens valg af konkurrencestrategi, analysere en virksomheds muligheder for vækst på baggrund af viden om virksomhedens interne og eksterne forhold Mål Strategisk planlægningsgab Vækststrategier: Intensivering, integration, diversifikation, frasalg/lukning + Porters konkurrencestrategier.. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning og diskussion Gruppefremlæggelser af opgaver Elever træne i at give hinanden feedback og modtage feedback på opgave Induktiv og deduktiv undervisning. Afleveringsopgave med fokus på mål, konkurrence- og vækststrategier. Side 6 af 15

7 Titel 6 Forløb med emnet: Virksomhedens efterspørgsel Kap. 6: Konsumentmarkedet (B-2-C) Kap. 7: Producentvaremarkedet (B-2-B) Kap. 8: Segmentering og målgruppevalg Kap. 9: Virksomhedens positionering Kap. 6: Diverse opgaver fra opgavebog. Egne opgaver/gruppearbejde med fokus på behov og købemotiver. Egen opgave med en komplet købsadfærdsanalyse ift. køb af familiebil. PP præs.. Maslow-pyramide forældet nye behov på spil, Johannes Andersen, Tid & Tendenser, august Kender du fremtidens forbrugertyper, Tid & Tendenser, Portræt af generation Z, TT, 2011 De nye unge gider ikke lalle, JP 2012 Ekstremt forbrug, nej tak + Den skjulte luksus, JP 2012 UGENS avislæser. DVD: Mode og lir for millioner, DR, Penge (Om forbrug i forskellige alderscyklusser) Ramt i hjernen, DR, Penge (Brug af Neuromarketing i markedsføring) Shop-amok, TV2, Praxis (Kønsforskelle i købsadfærd) Kap. 7: Elever præsenteret kap. 7 over to omgange. PP. Diverse opgaver fra opgavebog + egen opgave. Kap. 8: Opgaver: Diverse opgaver fra opgavebog + egne større opgaver. + Diskussion med udgangspunkt i tre nedenstående artikler. Tekst- og artikelsamling omhandlende segmenteringsbegrebet (10 sider), bla. - Situationisme i forbruget - forklaringerne på tilsyneladende tilfældigheder og perspektiver for fremtiden, Af Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker, Januar Når man ikke kan se skoven for bare træer: Segmentering i dag, Af Henrik Dahl, Direktør og Henrik Andersen, Projektleder, Advice Analyse A/S, Målgruppesegmentering - et spørgsmål om enten eller? Af Signe Marie Reeholm, Side 7 af 15

8 cand.comm, Maria Wolfke, Cand.Comm. Communications Coordinator, 23/1 2008, Andet: Diverse materiale Segmentbetegnelsens ABC TV udsendelser: Klædt på til handel, Geomatic, DR1, Penge, 22/ Kap. 9: Egen større opgave med udgangspunkt i selvvalgt virksomhed Bøger: Uddrag fra Markedskommunikations lærebog, Systime, 2006, s USP/ESP/ISP B-2-C B-2-B At eleverne kan: - diskutere forhold af betydning for afgrænsning og bestemmelse af et markeds størrelse. - redegøre for modeller og teorier til bestemmelse af kundernes købsadfærd på konsument- og producentmarkedet, forklare forskellen på købsadfærd på konsument- og producentmarkedet, analysere købsadfærden i en given situation og diskutere betydningen heraf for virksomhedens strategiske beslutninger. - redegøre for formålet med at segmentere et marked, redegøre for forskelle mellem konsument- og producentmarkedet, anvende segmenteringsprocessen til segmentering og valg af målgrupper på såvel konsument- som producentmarkedet, vurdere potentialet i en given målgruppe og diskutere valg af målgruppestrategi - redegøre for og analysere virksomhedens positionering på et marked i forhold til målgruppe og konkurrenter. S-O-R modellen, Baggrundsforhold som påvirker købsadfærden (O et) Købemotiver, Behov Deltagere i købsbeslutningen Købsadfærdstyper Beslutningsprocessen Målgrupper Det industrielle marked Det offentlige marked Mellemhandlermarkedet B-2-B karakteristika Forhold som påvirker købsadfærden Købstyper, Købscenter, Beslutningsprocessen Forskelle købsadfærd B-2-C ift. B-2-B. Side 8 af 15

9 Relationer og netværk Segmentering og målgrp.valg Transaktions-/relationsmarkedsføring Relationer på B-2-C og B-2-B Netværker på B-2-C og B-2-B Virksomhedens positionering Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning og diskussion Gruppefremlæggelser af opgaver Elever træne i at give hinanden feedback og modtage feedback på opgave Side 9 af 15

10 Titel 7 Virksomhedens udbudsforhold Jenrich et al. Afsætning Niveau B - 2.udgave 1.oplag Trojka 2010 Kap. 10: Konkurrenceforhold Kap. 11: Konkurrencemæssige positioner Kap. 10: Diverse opgaver fra opgavebog + egen opgave. Diverse artikler. Kap. 11: Diverse opgaver fra opgavebog. + Egen opgave med 4 opgaver. "Bestseller i hård kopi-strid", JP, 5/ Eleverne skal kunne: - Redegøre for virksomhedens marked, forklare hvorledes afgrænsningen af virksomhedens marked har betydning for analysen af konkurrencesituationen, analysere og diskutere hvorledes konkurrenceforholdene i en branche kan påvirke virksomhedens muligheder for vækst, redegøre for de konkurrencemæssige positioner på markedet, analysere konkurrencesituationen på virksomhedens marked og diskutere implikationerne for virksomhedens strategi, herunder positionering, diskutere betydningen af strategiske grupper på et marked. Konkurrenceforhold Konkurrentidentifikation Konkurrenceformer Brancheanalyse Konkurrentanalyse Markedsføringsmæssige konsekvenser Konkurrencemæssige positioner Klassediskussion Side 10 af 15

11 Elev-/gruppefremlæggelser Side 11 af 15

12 Titel 8 Forløb med emnet: Virksomhedens marketingmix Kap. 13: Virksomhedens produkt og serviceprodukt Kap. 14: Virksomhedens pris Kap. 15: Virksomhedens distribution Kap. 16: Virksomhedens promotion Kap. 17: Virksomhedens samlede parametermix Kap. 13: Diverse opgaver fra opgavebog. Egen opgave, hvor elever med udgangspunkt i selvvalgt virksomhed skal anvende teori om fysisk produktet. Øvelse: Udarbejd liste over verdens 10 mest værdifulde brands. Sammenhold med Interbrand. - Kædernes mærker vokser hastigt og Chipsproducent vil fortsat være kendt, JP 13/ Brandingens grammatik. Hjemmeside: Film: FISH - fiskemarked og oplevelsesøkonomi. SAS størst, bedst og smukkest DR1 15/ Kap. 14: Elevpræsentation af kap. 14/ Powerpoints Diverse opgaver fra opgavebog. Egen opgave: Elever finde 3 artikler, som kan analyseres med begreber tilknyttet prisparameteren. Artikler og analyser: - Olieselskaber har tabt på priskrigen, JP 10/ Butikker opdeler kunder i klasser, JP 21/ Kap. 15: Elevrpæsentation af kap. 15 / PP Diverse opgaver fra opgavebog. Adskillige artikler omhandlende udvikling indenfor kæder og dansk dagligvarehandel. Arbejdet med oversigt over fordele/ulemper ved de forskellige kædetyper. Kap. 16: Diverse opgaver fra opgavebog + egne opgaver.. - De røde tyre flyver mod nye højder, JP 23/ Side 12 af 15

13 - Bøger: Kap. 5, s om PR Kap. 7 s om sponsering FRA Markedskommukation, Systime 2011, 2. udgave, 1. oplag. Film: TV-serie Mad Men: Reklamekampagne for Sonofon i 2000 erne (analyseret med udgangspunkt i kampagneplanlægningsmodellen) TV!TV!TV!, tema om product placement, 30 min. DR2, 18/ Kap. 17: Diverse opgaver fra opgavebog + egen opgave. Eleverne skal kunne: - Redegøre for produkt som en del af en virksomhedens samlede marketingmix, forklare specielle forhold for servicevirksomheder, analysere en virksomheds branding- og mærkestrategi, diskutere sammenhængen mellem produkt og målgruppevalg. - Redegøre for pris som en del af en virksomhedens samlede marketingmix, forklare specielle forhold for prisfastsættelse, analysere en virksomheds prisstrategi for såvel nye som eksisterende produkter, diskutere sammenhængen mellem pris og målgruppevalg - Redegøre for distribution som en del af en virksomhedens samlede marketingmix, redegøre for forskellige distributionsformer i detailhandelen, herunder e-business, redegøre for forskellige kædeformer i detailhandelen, forklare specielle forhold vedrørende distribution for servicevirksomheder, analysere en virksomheds distributionsstrategi og indtrængningsstrategi, diskutere sammenhængen mellem distribution og målgruppevalg. - Redegøre for promotion som en del af virksomhedens samlede marketingmix, redegøre for forskellige promotionformer og kommunikationsmodeller, analysere en virksomheds promotionsstrategi, diskutere sammenhængen mellem promotion og målgruppevalg. - Redegøre for sammenhængen i parametermixet. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning Gruppefremlæggelser Elevfeedback Side 13 af 15

14 Titel 9 Forløb med emnet: Virksomhedens internationalisering Kap. 18: Virksomhedens internationalisering Kap. 19: Markedsudvælgelse Kap. 18: Diverse opgaver fra opgavebog + egen opgave, hvor finde artikler med danske virksomheder og analyse af deres internationalisering. Kap. 19: Diverse opgaver fra opgavebog + egen opgave, hvor finde artikler med danske virksomheder og analyse af deres markedsanalyse. Eleverne skal kunne: - Redegøre for interne og eksterne forhold af betydning for virksomhedens internationalisering, forklare sammenhængen mellem virksomhedens interne forhold og dennes internationaliseringsproces, analysere virksomhedens internationaliseringsproces og på baggrund heraf diskutere vækstmuligheder. - Redegøre for forskellige former for markedsudvælgelse, forklare sammenhængen mellem virksomhedens interne forhold og valg af markedsudvælgelsesmodel, analysere generelle og specifikke markedsforhold og forklare hvorledes de påvirker virksomhedens valg af parameterstrategi, diskutere forskellige markeders egnethed som eksportland for en virksomhed Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning Gruppefremlæggelser Elevfeedback Side 14 af 15

15 Titel 11 Forløb med emnet: Virksomhedens marketingplan Kap. 20: Virksomhedens marketingplan Eleverne skal kunne: - Redegøre for formålet med en markedsføringsplan, udarbejde en markedsføringsplan, diskutere og vurdere en markedsføringsplans realisme samt økonomiske konsekvenser. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning Gruppefremlæggelser Elevfeedback Side 15 af 15

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3hhd 01.08.2012-30.06.2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2011 juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse hhx Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning A Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen i Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College Hhx Afsætning B Lisbeth Storm Christiansen STU-AfsætningBhh1314-F16-VØ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hf enkeltfag Fag og niveau Erhvervsøkonomi C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Hold Bemærkning Kasper Qvist

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2010 til juni 1012. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bornholms Erhvervsskole Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2012 Institution Zealand Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2009, 3. semester af 6. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Afsætning niveau B Undervisningsvejledning

Afsætning niveau B Undervisningsvejledning Afsætning niveau B Undervisningsvejledning 1. del: Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2013 maj 2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Afsætning B LEHO (overtaget uge 17,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2008-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C

Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Andreas Kildevæld

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningsbeskrivelse 2011-2014 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Indhold Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15

Indhold Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15 Indhold 5 Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15 1.1. Markedsføring gennem tiderne........................... 16 1.1.1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET SALG OG SERVICE FAGBILAG 19

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET SALG OG SERVICE FAGBILAG 19 VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET SALG OG SERVICE FAGBILAG 19 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning...2 1. Fagets formål og relevans for EUD... 2 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Erhvervsøkonomi C Michael Fallesen

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

MARKETING I EN GLOBAL VERDEN

MARKETING I EN GLOBAL VERDEN 1 MARKETING I EN GLOBAL VERDEN Novo Nordisk er dansk og global I løbet af de seneste år er Novo Nordisk blevet den mest værdifulde danske virksomhed med en markedsværdi på mere end 300 mia. kr. Antallet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse 2012-2015 3b Innovation IBC Fredericia

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2013-14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Campus Vejle, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Informationsteknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Nordvest, Thisted Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Handelsskolen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Informationsteknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution International Business College, Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - maj 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Sommereksamen 2015 Institution VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011/2012

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 10/11 Institution Tradium, Hobro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Studieplan. Hh1312-E12-1.0-VØ (15.08. 2012-21.12. 2012)

Studieplan. Hh1312-E12-1.0-VØ (15.08. 2012-21.12. 2012) Studieplan Hh1312-E12-1.0-VØ (15.08. 2012-21.12. 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1312-E12-1.0-VØ Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 6 2.0 Engelsk-A... 8 3.0 Matematik-B...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Handelsskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Januar 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere