INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER"

Transkript

1 INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få?

2 DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et andet land eller tilbageholdes i udlandet. Du kan også læse om, hvor du kan henvende dig og om, hvordan én myndighed (Koordinationsenheden) koordinerer indsatsen. INDHOLD Hvad er en international børnebortførelse? 3 Hvor skal jeg gå hen, og hvilken hjælp kan jeg få? 4 Advokat og retshjælp 5 Behandling af sager til et land, som Danmark har et konventionssamarbejde med 6 Behandling af sager til et land, som Danmark ikke har et konventionssamarbejde med 8 Mere om reglerne 8 2 INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

3 HVAD ER EN INTERNATIONAL BØRNEBORTFØRELSE? Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, for at et barn kan betragtes som bortført fra Danmark eller ulovligt tilbageholdt i et andet land: Før bortførelsen boede barnet i Danmark. Den forælder, der ønsker barnet tilbage, har (del i) forældremyndigheden efter reglerne i Danmark. Det er i strid med reglerne i Danmark, at barnet er blevet bragt til eller bliver tilbageholdt i et andet konventionsland. Den forælder, der ønsker barnet tilbage, har før bortførelsen udøvet sin forældremyndighed. Barnet behøver ikke at have boet hos den forælder, der ønsker barnet tilbage. En ulovlig tilbageholdelse kan f.eks. være, hvis I var enige om, at barnet skulle på ferie i et andet land, og den ene af jer nægter at lade barnet vende hjem fra ferien. 3 INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

4 HVOR KAN JEG GÅ HEN, OG HVILKEN HJÆLP KAN JEG FÅ? Hvis du har del i forældremyndigheden og står i en situation, hvor du mener, at den anden forælder uden dit samtykke har bragt jeres fælles barn ud af landet eller ulovligt tilbageholder jeres barn i udlandet, kan du uanset hvilket land, dit barn er bortført til henvende dig til Koordinationsenheden for Børnebortførelser. Koordinationsenheden ligger i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og kan kontaktes på: Koordinationsenheden kan bl.a.: hjælpe dig med at starte en sag om tilbagegivelse af dit barn vejlede dig om sagsgangen og de muligheder, du har koordinere sagsgangen med andre danske myndigheder Hvis du starter en sag om tilbagegivelse af dit barn, vil du altid blive tilbudt et personligt møde i Koordinationsenheden, så du sikres hurtig og kompetent vejledning. Du er selvfølgelig velkommen til at tage en advokat eller anden bisidder med til mødet. 4 INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

5 ADVOKAT OG RETSHJÆLP På boernebortfoerelse.dk finder du en liste over advokater, som er særligt egnede til at håndtere sager om børnebortførelse. Du kan også søge om retshjælp. Retshjælp er en økonomisk støtteordning, hvor du kan få dækket nogle af de væsentligste udgifter, der kan være i forbindelse med en sag om tilbagegivelse af dit bortførte barn. Retshjælpen kan eksempelvis dække rimelige udgifter til dansk og/eller udenlandsk advokatbistand og udgifter til oversættelse af relevante dokumenter i forbindelse med sagen. Retshjælpen kan også dække dine rimelige transport- og opholdsudgifter, hvis det er nødvendigt for dig at deltage i retsmøder i udlandet. Retshjælpen er uafhængig af din indtægt, men du kan ikke få retshjælp, hvis du har en privat retshjælpsforsikring, som dækker udgifterne, eller dine udgifter bliver dækket i det land, som barnet er bortført til. Det er Koordinationsenheden, der afgør, om du kan få retshjælp, og hvor meget du kan få. Det er også i Koordinationsenheden, du kan få mere at vide om retshjælpsordningen. 5 INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

6 BEHANDLING AF SAGER TIL ET LAND, SOM DANMARK HAR ET KONVENTIONSSAMARBEJDE MED Danmark har ligesom en række andre lande tilsluttet sig Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser. På boernebortfoerelse.dk kan du se listen over de lande, der har tilsluttet sig Haagerkonventionen, og som Danmark har et samarbejde med. Formålet med Haagerkonventionen er at sikre en umiddelbar tilbagegivelse af et barn, som er bortført til eller ulovligt tilbageholdt i et andet land end der, hvor barnet har bopæl. Det betyder, at barnet skal bringes tilbage til bopælslandet, sådan at uenighed mellem forældrene om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær kan løses der. Alle de lande, der har tilsluttet sig Haagerkonventionen, forpligter sig til umiddelbart at give et bortført barn tilbage til det konventionsland, det blev bortført fra. Reglerne i Haagerkonventionen og børnebortførelsesloven gælder kun, hvis barnet endnu ikke er fyldt 16 år. Alle konventionslande har en centralmyndighed, der modtager og formidler henvendelser fra forældre, der ønsker deres barn tilbagegivet. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er centralmyndigheden i Danmark. 6 INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

7 Sagsgangen: 1 Hvis en forælder beder Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om hjælp til at få barnet tilbage, bliver der sendt en anmodning til centralmyndigheden i det land, hvor barnet opholder sig. 2 Når centralmyndigheden modtager anmodningen, bliver den sendt videre til den myndighed eller domstol, der skal behandle sagen. 3 Det er myndigheden/domstolen i det andet konventionsland, der skal vurdere, om der er tale om en børnebortførelse. Centralmyndigheden står kun for kontakten mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og myndigheden/domstolen i det andet konventionsland. Hvis myndigheden/domstolen vurderer, at der er tale om bortførelse, skal barnet som udgangspunkt tilbagegives til Danmark. Den afgørende myndighed eller domstol kan dog i særlige tilfælde bestemme, at barnet ikke skal tilbagegives. Dette kan være tilfældet hvis: Der på det tidspunkt, hvor myndigheden eller domstolen bliver anmodet om tilbagegivelse, er gået 1 år siden bortførelsen eller tilbageholdelsen, og barnet er faldet til i sine nye omgivelser. Der er en alvorlig risiko for, at tilbagegivelsen vil være til skade for barnets sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte det i en situation, som barnet ikke bør tåle. Barnet selv modsætter sig tilbagegivelsen, og barnet har nået en sådan alder og modenhed, at der bør tages hensyn til dets mening. Tilbagegivelsen ikke vil være forenelig med grundlæggende principper i det andet konventionsland til beskyttelse af menneskelige friheder og rettigheder. 7 INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

8 BEHANDLING AF SAGER TIL ET LAND, SOM DANMARK IKKE HAR ET KONVENTIONSSAMARBEJDE MED Den bedste mulighed for at løse børnebortførelsessager i lande, som Danmark ikke har et internationalt samarbejde med, er at bidrage til forsoning og kontakt mellem jer som forældre, så I sammen kan finde en mindelig løsning i jeres barns interesse. Det er Udenrigsministeriet ofte ved den danske repræsentation i det pågældende land der forsøger at mægle i sagen. Dette gøres først og fremmest ved at tage direkte kontakt til den forælder, der har bortført barnet og bl.a. forklare konsekvenserne af handlingen. Nogle gange sker kontakten gennem familiemedlemmer eller andre i nærmiljøet. Udenrigsministeriet hjælper også med at anvise advokater, som kan yde juridisk rådgivning om den familieretlige lovgivning i opholdslandet. Herved kan der ske en vurdering af retsgrundlaget for barnets ophold i det pågældende land og mulighederne for et positivt udfald af at bringe sagen for domstolene. Udenrigsministeriet har også mulighed for at rette henvendelse til barnets opholdslands myndigheder om udlevering, hvis det har udsigt til at kunne nytte. I nogle dele af verden fører dette skridt dog ikke altid til en løsning af sagen, idet en forældreparts bortførelse af sit eget barn ikke nødvendigvis anerkendes som lovstridigt. Der kan også være løbende kontakt omkring rent praktiske spørgsmål, som f.eks. kontakt til familiemedlemmer i Danmark og undervisningsmateriale og bøger mv. på dansk til det bortførte barn, hvor dette er muligt. Også i disse sager koordinerer Koordinationsenheden den danske indsats, og hvis du undervejs i sagen har behov for vejledning om de muligheder, du har i forhold til andre danske myndigheder, hjælper Koordinationsenheden dig. MERE OM REGLERNE Hvis du ønsker mere information om området, er du velkommen til at kontakte Koordinationsenheden og læse mere på vores hjemmeside: 8 INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

9 KONTAKTOPLYSNINGER: KOORDINATIONSENHEDEN FOR BØRNEBORTFØRELSER MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Holmens Kanal København K Tlf.: UDENRIGSMINISTERIET Asiatisk Plads København K Tlf.: Forfatter: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Årstal: 2014 Udgave: 1

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere