Budget for perioden 01. Januar december 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget for perioden 01. Januar december 2017"

Transkript

1 Udgifter Budget for perioden 01. Januar december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser ORDINÆRE UDGIFTER * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter , Vandafgift 3.583, Renovation , Forsikringer 4.750, Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , El og varme til ungdomsboliger 0, Målerpasning m.v , Bidrag til foreningen: 1. Administrationsbidrag , Tillægsydelse 0, Dispositionsfond 4.986, Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 0, G-indskud , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT , VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , Fælleskonto A-ordning 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , Fælleskonto B-ordning 1. Afholdte udgifter 0, Heraf dækkes af henlæggelser 0, Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0, Heraf dækkes af henlæggelser 0, * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0, Andel i fællesfaciliteters drift 0, Drift af møde- og selskabslokaler 0, Diverse udgifter 1. Advokatomkostninger 0, Afdelingsmøder og fester m.v 72, Beboeraktiviteter 0, Afdelingsbestyrelsen 0, Beboerblad 0, Kontingent til BL 1.005, Kursus afdelingsbetyrelsen 0, EDB udgifter 457, Telefonudgifter 119, Div udgifter ifm ejendomsfunkt. 807, Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen 0, RKI 0, Repræsentantskabskursus 58, Boligsociale aktiviteter 0, Diverse udgifter 128, VARIABLE UDGIFTER IALT ,

2 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser HENLÆGGELSER 120 Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) , Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) , Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) 0, Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) 0, Tab ved frafl. (konto 405) 0, Andre henlæggelser (konto 406) 0, HENLÆGGELSER IALT , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 0, Renter m.v. 0, Heraf dækket ved løb. off. Tilskud 0, Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 303.1) , Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader: 1. Afdrag (konto 303.2) 0, Renter m.v. 0, Rentebidrag 0, Ydelsesstøtte 0, Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 0, Heraf dækket af tidligere henlæggelse 0, Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 0, Heraf dækket af tidligere henlæggelse 0, Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 261, Morarenter vedr. prioritetsydelser 0, Diverse renter 0, Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0, Midlertidige driftslån 0, Beboerindskudslån 0, Særstøttelån 0, Andre driftstøttelån 0, Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 9.055, Underfinansiering (konto 411/412) 0, Korrektion vedr. tidligere år , Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 0, EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT , UDGIFTER IALT , Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0, Overført til opsamlet resultat 0, Udgifter og evt. overskud i alt ,

3 Indtægter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger , Almene ældreboliger 0, Private familieboliger 0, Almene ungdomsboliger 0, Erhverv 0, Institutioner 0, Institutioner 0, Kælderrum m.v. 0, Garager , Indvendig vedligeholdelse B-ordning 0, Istandsættelse køkken og bad 0, Individuel modernisering , Hund og kat 0, Andre lejeindtægter 0, * Renter 0 Renter mellemregning med boligorganisation , Renter individuel modernisering m.m. -261, Andre renteindtægter 0, Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 0, Drift af fællesvaskeri 0, Andel af fællesfaciliteters drift 0, Drift af møde- og selskabslokaler 0, Indeksoverskud 0, Overført fra opsamlet resultat 0, Bidrag merinvestering solcelleanlæg 0, ORDINÆRE INDTÆGTER IALT , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte 0, Ydelse vedr. beboerindskudslån 0, Korrektion vedr. tidligere år 0, Ekstraordinære indtægter 0, EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT 0, INDTÆGTER IALT , Nødvendig merindtægt/underskud , Indtægter og evt. underskud i alt ,

4 Huslejeberegning for boliglejemål Areal boliglejemål 612 Huslejeændring m2 Nyt budget Nuværende Ændring Nettohusleje pr. kvm. pr. år. 787,79 723,49 64,30 B-ordning pr. m2. pr. år. 0,00 0,00 0,00 Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning 787,79 723,49 64,30 Nettohuslejeændring i % 8,89 Huslejeberegning Nuværende leje Stigning Ny leje Ændring af husleje hvis budgettet stiger kr. 2 lejemål på 71,0 m ,67 2 lejemål på 73,0 m ,94 2 lejemål på 80,0 m ,89 2 lejemål på 82,0 m ,17

5 Faste noter Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser Noter til resultatopgørelsen Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån: Henlæg. svarende til prioritetsafdrag 5.932, Prioritetsrenter 1.987, Aministrationsbidrag 360, Ydelsesstøtte fra staten 0, ,1 Reservefondsandel 0, Afdragsbidrag 0, Rentebidrag 0, Ydelsesstøtte 0, Ungdomsboligbidrag 0, Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp , Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) , Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri) 0, Nettokapitaludgifter i alt , Renholdelse.1 Løn ejendomsfunktionærer , Trappevask/vinduespolering m.v 0, Grønneområder/vinterforanstaltninger , Renholdelse i alt , Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn 196, Bygning, klimaskærm 3.190, Bygning, bolig-/erhvervsenhed , Bygning, fælles indvendig 223, Bygning, tekniske installationer , Materiel 340, Almindelig vedligeholdelse i alt , Planlagt vedligeholdelse og fornyelser.1 Terræn , Bygning, klimaskærm 0, Bygning, bolig-/erhvervsenhed 0, Bygning, fælles indvendig 0, Bygning, tekniske installationer , Materiel 0, Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt ,

6 Faste noter Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser Noter til resultatopgørelsen /203 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 0, Indtægt af fællesvaskeri 0, Netto udgift 0, Andel i fællesfaciliteters drift 0, Indtægt fællesfaciliteters drift 0, Netto udgift 0, Drift af møde og selskabslokaler 0, Indtægt af møde og selskabslokaler 0, Netto udgift 0, Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt 0, Renter mellemregning - sats i procent 0,54 2,50 3,00 2,00-1,00 Henlæggelser pr. 31/ Regnskab 401 Planlagt periodisk vedligeholdelse , A-ordning , B-ordning fælleskonto 0, B-ordning lejlighedskonti 405 Tab på flyttere , Resultatkonto Regnskab 1. Saldo Primo ,37 Årets underskud 2015 (konto 210) ,93 Årets overskud 2015 (konto 140) 0,00 Budgetmæssigafv. af underskud 2015 (kt 133.1) ,04 Overført til drift 2015 (konto 203.6) 0,00 2. Ultimo saldo ,48

7 LANGTIDSPLAN AFD. 75 Ny Kirkevej Budgetperiode: Bygningsareal: 612 m2 Alle beløb er i dkk Konto Tekst Fundament Facade Tag Døre/Vinduer Vindue i opgang Omfugning af vinduer Komfurer/køleskabe/emh Kloak rens mm Vand måler Varme Vaskeri 50 Årenes totale forbrug Årets henlæggelse Primosaldo konto Ultimo henlæggelse Anden kap. pr. m2 Terræn Klimaskærm Boliger Fællesarealer Tekniske anlæg Materiel

8 LANGTIDSPLAN AFD. 75 Ny Kirkevej Budgetperiode: Bygningsareal: 612 m2 Alle beløb er i dkk Konto Tekst Fundament Facade Tag Døre/Vinduer Vindue i opgang Omfugning af vinduer Komfurer/køleskabe/emh Kloak rens mm Vand måler Varme Vaskeri 60 Årenes totale forbrug Årets henlæggelse Primosaldo konto 401 Ultimo henlæggelse Anden kap. pr. m2 Terræn Klimaskærm Boliger Fællesarealer Tekniske anlæg Materiel

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2018

Budget for perioden 01. Januar december 2018 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2018-31. december 2018 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2016 2016 2017 2018 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2018

Budget for perioden 01. Januar december 2018 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2018-31. december 2018 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2016 2016 2017 2018 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2018

Budget for perioden 01. Januar december 2018 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2018-31. december 2018 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2016 2016 2017 2018 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2019

Budget for perioden 01. Januar december 2019 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2019-31. december 2019 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2017 2017 2018 2019 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2019

Budget for perioden 01. Januar december 2019 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2019-31. december 2019 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2017 2017 2018 2019 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Notat fra afdelingsmøde i afd. 71 Mågevej/Randersvej, onsdag den 19. september 2018

Notat fra afdelingsmøde i afd. 71 Mågevej/Randersvej, onsdag den 19. september 2018 Notat fra afdelingsmøde i afd. 71 Mågevej/Randersvej, onsdag den 19. september 2018 Sted: Beboerhuset, Moselunden 16 Tilstede: ingen beboere Fra administrationen: Claus Leiszner Dagsorden: Pkt. 1. Velkomst

Læs mere

Notat fra afdelingsmøde i afd. 80 Jægergårdsvej, onsdag den 19. september 2018

Notat fra afdelingsmøde i afd. 80 Jægergårdsvej, onsdag den 19. september 2018 Notat fra afdelingsmøde i afd. 80 Jægergårdsvej, onsdag den 19. september 2018 Sted: Beboerhuset, Moselunden 16 Tilstede: ingen beboere Fra administrationen: Claus Leiszner Dagsorden: Pkt. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 76 Skansehøj, torsdag den 13. september 2018

Referat af afdelingsmøde i afdeling 76 Skansehøj, torsdag den 13. september 2018 Referat af afdelingsmøde i afdeling 76 Skansehøj, torsdag den 13. september 2018 Tilstede: 8 husstande Fra afdelingen: Selskabsbestyrelsen: Administrationen m.v.: Claus Leiszner Dagsorden 1 Velkomst ved

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 14, torsdag, den 6. september 2018

Referat af afdelingsmøde i afdeling 14, torsdag, den 6. september 2018 Referat af afdelingsmøde i afdeling 14, torsdag, den 6. september 2018 Tilstede: 1 husstand Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Administrationen m.v.: Allan Overgaard Lene Willis (ref.) Dagsorden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling onsdag, den 12. september 2018

Referat af afdelingsmøde i afdeling onsdag, den 12. september 2018 Referat af afdelingsmøde i afdeling 82-83 onsdag, den 12. september 2018 Tilstede: 7 husstande Afdelingsbestyrelsen Selskabsbestyrelsen: Administrationen m.v.: Claus Leiszner Dagsorden 1 Velkomst ved Østjysk

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 77 Søkildevej, mandag den 17. september 2018

Referat af afdelingsmøde i afdeling 77 Søkildevej, mandag den 17. september 2018 Referat af afdelingsmøde i afdeling 77 Søkildevej, mandag den 17. september 2018 Tilstede: husstande Kontaktperson: Kaj Andersen Selskabsbestyrelsen: Administrationen m.v.: Claus Leiszner Dagsorden 1 Velkomst

Læs mere

Notat fra afdelingsmøde i afd. 80 Jægergårdsvej, mandag den 18. september 2017

Notat fra afdelingsmøde i afd. 80 Jægergårdsvej, mandag den 18. september 2017 Notat fra afdelingsmøde i afd. 80 Jægergårdsvej, mandag den 18. september 2017 Sted: Ruggaardsvej 5, 1. sal, lokale 21-22 Tilstede: ingen beboere Fra administrationen: Claus Leiszner Dagsorden: Pkt. 1.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling onsdag, den 13. september 2017

Referat af afdelingsmøde i afdeling onsdag, den 13. september 2017 Referat af afdelingsmøde i afdeling 82-83 onsdag, den 13. september 2017 Tilstede: 4 husstande Kontaktperson Aase Jensen Selskabsbestyrelsen: Administrationen m.v.: Claus Leiszner Bente Grouleff Allan

Læs mere

Afdeling 12 - Afdelingsmøde d. 4./

Afdeling 12 - Afdelingsmøde d. 4./ Afdeling 12 - Afdelingsmøde d. 4./9. 2018 Velkomst Velkomst ved Søren. Valg af dirigent Søren er dirigent. Valg af stemmeudvalg Line og Anette. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning Der blev

Læs mere

Notat fra afdelingsmøde i afd. 84 Stadion Allé, mandag den 18. september 2017

Notat fra afdelingsmøde i afd. 84 Stadion Allé, mandag den 18. september 2017 Notat fra afdelingsmøde i afd. 84 Stadion Allé, mandag den 18. september 2017 Sted: Ruggaardsvej 5, 1. sal, lokale 21-22 Tilstede: ingen beboere Fra administrationen: Claus Leiszner Dagsorden: Pkt. 1.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 76 Skansehøj, torsdag den 14. september 2017

Referat af afdelingsmøde i afdeling 76 Skansehøj, torsdag den 14. september 2017 Referat af afdelingsmøde i afdeling 76 Skansehøj, torsdag den 14. september 2017 Tilstede: 5 husstande Fra afdelingen: Tommy Jørgensen- kontaktperson Mette Aaby - suppleant Selskabsbestyrelsen: Administrationen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 87, torsdag, den 20. september 2018

Referat af afdelingsmøde i afdeling 87, torsdag, den 20. september 2018 Referat af afdelingsmøde i afdeling 87, torsdag, den 20. september 2018 Tilstede: 8 husstande Afdelingsbestyrelsen: Alex H. Nielsen Inger Knudsen Selskabsbestyrelsen: Administrationen m.v.: Claus Leiszner

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 73, tirsdag den 18. september 2018

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 73, tirsdag den 18. september 2018 Referat af afdelingsmøde, Afdeling 73, tirsdag den 18. september 2018 Tilstede: 4 husstande Afdelingsbestyrelsen: Ib Pedersen Rosa Melgaard Marianne Berggren Nina Laursen Administrationen m.v.: Claus Leiszner

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 14-Tuestensvej, torsdag den 7. september 2016

Referat af afdelingsmøde i afdeling 14-Tuestensvej, torsdag den 7. september 2016 Referat af afdelingsmøde i afdeling 14-Tuestensvej, torsdag den 7. september 2016 Tilstede: 2 husstande Afdelingsbestyrelsen: - Selskabsbestyrelsen: - Administrationen m.v.: Rikke Wortmann Dagsorden 1

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afd. 75 Ny kirkevej 26-28, onsdag den 12. september 2018

Referat fra afdelingsmøde i afd. 75 Ny kirkevej 26-28, onsdag den 12. september 2018 Referat fra afdelingsmøde i afd. 75 Ny kirkevej 26-28, onsdag den 12. september 2018 Sted: Beboerhuset, Moselunden 16 Tilstede: 4 Husstande Fra administrationen: Claus Leiszner Dagsorden: Pkt. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 87, torsdag, den 21. september 2017

Referat af afdelingsmøde i afdeling 87, torsdag, den 21. september 2017 Referat af afdelingsmøde i afdeling 87, torsdag, den 21. september 2017 Tilstede: 5 husstande Afdelingsbestyrelsen: Alex H. Nielsen Inger Knudsen Selskabsbestyrelsen: Administrationen m.v.: Claus Leiszner

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 85 tirsdag, den 19. september 2017

Referat af afdelingsmøde i afdeling 85 tirsdag, den 19. september 2017 Referat af afdelingsmøde i afdeling 85 tirsdag, den 19. september 2017 Tilstede: 21 husstande Afdelingsbestyrelsen: Susanne Madsen Hanne Sørensen Selskabsbestyrelsen: Administrationen m.v.: Allan Overgaard

Læs mere

4) Afdelingsbestyrelsens beretning Nicolai præsenterer afdelingsbestyrelsen beretning - fokus på at det sociale i afdelingen er blevet forbedret.

4) Afdelingsbestyrelsens beretning Nicolai præsenterer afdelingsbestyrelsen beretning - fokus på at det sociale i afdelingen er blevet forbedret. Referat af afdelingsmøde for Afdeling 10, 14. september 2017 Referant: Rune Eggers 1) Velkomst Bestyrelsen byder velkommen til afdelingsmødet 2017. 2) Valg af dirigent Peter vælges som dirigent for mødet.

Læs mere

sættes i værk før det er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Den nye brugerbetaling i forbindelse med evt administrationsmedarbejderes deltagelse i

sættes i værk før det er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Den nye brugerbetaling i forbindelse med evt administrationsmedarbejderes deltagelse i REFERAT AFDELINGSMØDE 15. SEPTEMBER 2018, AFD 74 Mødet blev afholdt hos Karin Holm, Isagervej 22. Afdelingsbestyrelsen var til stede. Alle husstande var repræsenteret. 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden ved afdelingsmøde i afdeling 23 City torsdag den 7. September husstande

Dagsorden ved afdelingsmøde i afdeling 23 City torsdag den 7. September husstande Referat af afdelingsmøde Afdeling 23 07-09-2017 Dagsorden ved afdelingsmøde i afdeling 23 City torsdag den 7. September 2017 19 husstande 1 Velkomst ved bestyrelsen 2 Valg af dirigent Lotte 3 Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 5 Rosengården, tirsdag den 11. september 2018

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 5 Rosengården, tirsdag den 11. september 2018 Referat af afdelingsmøde i Afdeling 5 Rosengården, tirsdag den 11. september 2018 Tilstede: 10 husstande Afdelingsbestyrelsen: Heidi Lindhardt Søren Enghoff Daniel Bødskov Kenny Jensen Organisationsbestyrelsen:

Læs mere

Referat af Beboermøde den 13. september 2018

Referat af Beboermøde den 13. september 2018 Referat af Beboermøde den 13. september 2018 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen - Angela byder velkommen. 2. Valg af dirigent - Det er ikke nødvendigt, fordi vi er så få tilstede. - 3. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 1, onsdag den 5. september 2018

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 1, onsdag den 5. september 2018 Referat af afdelingsmøde, Afdeling 1, onsdag den 5. september 2018 Tilstede: 12 husstande Afdelingsbestyrelsen: Nick Kramhøft Selskabsbestyrelsen: Administrationen m.v.: Allan Søstrøm Rino Jensen Lene

Læs mere

Afdelingsmøde. Afd Bjørnholms Allé 2G

Afdelingsmøde. Afd Bjørnholms Allé 2G 06/09-2017 Afdelingsmøde Afd. 22 - Bjørnholms Allé 2G Referat Dagsorden 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen... 2 1.1 Hvad er der sket siden sidst... 2 2. Valg af dirigent... 2 3. Valg af stemmetæller...

Læs mere

AFDELINGSMØDE. Afdeling 3 Ryhaven. I fælleshuset, Ryhaven 10B. Mødet holdes TORSDAG den 30. august 2018 kl

AFDELINGSMØDE. Afdeling 3 Ryhaven. I fælleshuset, Ryhaven 10B. Mødet holdes TORSDAG den 30. august 2018 kl AFDELINGSMØDE Afdeling 3 Ryhaven Mødet holdes TORSDAG den 30. august 2018 kl. 19.00 I fælleshuset, Ryhaven 10B Indkomne forslag Budgetudkast 2019 Forretningsorden for afdelingsmøde: Afdelingsmødet tager

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 89, torsdag den 6. september 2018

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 89, torsdag den 6. september 2018 Referat af afdelingsmøde, Afdeling 89, torsdag den 6. september 2018 Tilstede: 8 husstande Afdelingsbestyrelsen: Mariann Nørhede Elsebeth Persson Stig Nørhede Administrationen m.v.: Katja Hillers (OB)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 73, torsdag den 7. september 2017

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 73, torsdag den 7. september 2017 Referat af afdelingsmøde, Afdeling 73, torsdag den 7. september 2017 Tilstede: 5 husstande Afdelingsbestyrelsen: Ib Pedersen Rosa Melgaard Marianne Berggren Jeanette Boye Rasmussen Søren Berggren Administrationen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 11 mandag den 4. september 2017

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 11 mandag den 4. september 2017 Referat af afdelingsmøde i Afdeling 11 mandag den 4. september 2017 Tilstede: 5 husstande Afdelingsbestyrelsen: Pia Olesen Marianne S. Jensen Hans Jørgen Knipping Selskabsbestyrelsen: Administrationen

Læs mere

STIFTENDE AFDELINGSMØDE

STIFTENDE AFDELINGSMØDE STIFTENDE AFDELINGSMØDE AFDELING 26 RYHAVEN TORSDAG DEN 18. JANUAR 2018 KL. 18.30 FÆLLESLOKALET, RYHAVEN 10B INDKOMNE FORSLAG BUDGET FOR 2018 Forretningsorden for afdelingsmøde: 1. Afdelingsmødet tager

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 19, onsdag den 30. august 2017

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 19, onsdag den 30. august 2017 Referat af afdelingsmøde, Afdeling 19, onsdag den 30. august 2017 Tilstede: 9 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Administrationen m.v.: Morten Kraft Lene Willis Dagsorden 1 Velkomst ved

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 88 Skæphøj, tirsdag den 19. september 2018

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 88 Skæphøj, tirsdag den 19. september 2018 Referat af afdelingsmøde i Afdeling 88 Skæphøj, tirsdag den 19. september 2018 Tilstede: 12 husstande Afdelingsbestyrelsen: Organisationsbestyrelsen: Katja Hillers Administrationen m.v.: Claus Leiszner

Læs mere

Referat af afdelingsmøde d. 10. september 2018 afdeling 15 Stavnsvej

Referat af afdelingsmøde d. 10. september 2018 afdeling 15 Stavnsvej Referat af afdelingsmøde d. 10. september 2018 afdeling 15 Stavnsvej Tilstedeværende: Bestyrelsesmedlemmer: Heidi Lykke Rosenberg William Emil Bagge Kaarsberg Nicolai Bonde Elaina Askham Petersen Anne-Sofie

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 90, torsdag, den 21. september 2017

Referat af afdelingsmøde i afdeling 90, torsdag, den 21. september 2017 Referat af afdelingsmøde i afdeling 90, torsdag, den 21. september 2017 Tilstede: 9 husstande Afdelingsbestyrelsen: Morten Lewandowski Andreas Kring Søren Martinsen Sara Abou-Ali Runa Mattesen Selskabsbestyrelsen:

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet d. 18. september

Referat fra afdelingsmødet d. 18. september 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen. Referat fra afdelingsmødet d. 18. september 2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Gregersen. Han vælges enstemmigt. 3. Valg af stemmeudvalg. Mindst 2 personer

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015-31.12.2015 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation 2015 2016 (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 4 Langengevej 1-19 Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER 2013/2014

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 20. september Antal deltagende lejemål: 8. Velkomst Bestyrelsen bød velkommen. Valg af dirigent Runa nummer 9

Referat af afdelingsmøde den 20. september Antal deltagende lejemål: 8. Velkomst Bestyrelsen bød velkommen. Valg af dirigent Runa nummer 9 Referat af afdelingsmøde den 20. september 2018 Antal deltagende lejemål: 8 Velkomst Bestyrelsen bød velkommen. Valg af dirigent Runa nummer 9 Bestyrelsens beretning Solceller Solcellerne har været i stykker/ikke

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 10 Vejlby Vænge Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER 2013/2014 2013/2014

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 19, onsdag den 29. august 2018

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 19, onsdag den 29. august 2018 Referat af afdelingsmøde, Afdeling 19, onsdag den 29. august 2018 Tilstede: 14 husstande Afdelingsbestyrelsen: Hanne Andersen Jonna Holm Pedersen Poul Jensen Helene Hansen Organisationsbestyrelsen: Administrationen

Læs mere

Referat, afdelingsmøde

Referat, afdelingsmøde 1. Velkomst ved Afdelingsbestyrelsen Referat, afdelingsmøde 30.8.18 Rasmus byder velkommen. Bestyrelsens præsenterer sig. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rasmus C. Han er valgt. 3. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Afdelingsmøde onsdag den 30 august 2017 for afdeling 17

Afdelingsmøde onsdag den 30 august 2017 for afdeling 17 Afdelingsmøde onsdag den 30 august 2017 for afdeling 17 Fremmødte: 21 husstande (25 beboere). Til stede fra Østjysk boligs administration. Rikke Wortmann, controller. Vibeke Thiim Harder, kommunikationsansvarlig.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 20, mandag den 10. september 2018

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 20, mandag den 10. september 2018 Referat af afdelingsmøde, Afdeling 20, mandag den 10. september 2018 Tilstede: 24 husstande Afdelingsbestyrelsen: Organisationsbestyrelsen: Administrationen m.v.: Lena Hillgaard Kim Kjærgaard Allan Søstrøm

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 2, tirsdag den 5. september 2017

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 2, tirsdag den 5. september 2017 Referat af afdelingsmøde, Afdeling 2, tirsdag den 5. september 2017 Tilstede: 25 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Lene Hansen Susanne Hansen Lars Christensen Flemming Hansen Maria Andersen

Læs mere

Afdelingsmødet d. 5. september 2018

Afdelingsmødet d. 5. september 2018 Afdelingsmødet d. 5. september 2018 Afd. 22, Bjørnholms Alle. 7 husstande 1. Velkommen Oliver bød velkommen 2. Valg af dirigent Stefan vælges som dirigent. 3. Valg af stemmeudvalg Sidsel og Mette melder

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 9 Rønnehegnet, onsdag d. 12. september 2018

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 9 Rønnehegnet, onsdag d. 12. september 2018 Referat af afdelingsmøde i Afdeling 9 Rønnehegnet, onsdag d. 12. september 2018 Tilstede: 42 husstande Afdelingsbestyrelsen: Lone Jespersen Ingelise Hansen Poul Hansen Ole Nielsen Robert Jensen Annette

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 1, onsdag den 6. september 2017

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 1, onsdag den 6. september 2017 Referat af afdelingsmøde, Afdeling 1, onsdag den 6. september 2017 Tilstede: 14 husstande Afdelingsbestyrelsen: Susanne Jørgensen Nick Kramhøft Frederikke G. Thomsen Selskabsbestyrelsen: Administrationen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 78, torsdag den 13. september 2018

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 78, torsdag den 13. september 2018 Referat af afdelingsmøde, Afdeling 78, torsdag den 13. september 2018 Tilstede: 17 husstande Afdelingsbestyrelsen: Hans Henrik Egebjerg Nasir Kohistani Organisationsbestyrelsen: Administrationen m.v.:

Læs mere

Referat, ordinært afdelingsmøde, afdeling 25

Referat, ordinært afdelingsmøde, afdeling 25 31. august 2017 kl. 19 i fælleslokalet 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Laura byder velkommen 2. Valg af dirigent Line Meyer er valgt 3. Valg af stemmeudvalg Jonathan Byskov og Khalid Hamid Referat,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørre Alle Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørre Alle Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 35.790 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Banehegnet Budget for perioden 1. januar december 2017

Banehegnet Budget for perioden 1. januar december 2017 96153 - Banehegnet Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Banehegnet 1-60, 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2012 Afd. 74 Elmely Maj 2011 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1995 Boliger: 20 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.549,00 Garager: Areal i

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 101 - Nivåhøj I Skæringsdato: 01-11-1975 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 78, torsdag den 14. september 2017

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 78, torsdag den 14. september 2017 Referat af afdelingsmøde, Afdeling 78, torsdag den 14. september 2017 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Laila Johansen Hans Henrik Egeberg Nasir Kohistani Martin Foget Knudsgaard Manuela Jørgensen

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 106-106 Skæringsdato: 01-12-1977 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 15.296 190 Almene

Læs mere

Referat af afdelingsmøde mandag den 11. september 2017, afd Marienlystvangen

Referat af afdelingsmøde mandag den 11. september 2017, afd Marienlystvangen Referat af afdelingsmøde mandag den 11. september 2017, afd. 20 - Marienlystvangen Tilstede: 15 husstande Afdelingsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen: Administrationen: Merete Vind Jensen Katja Hillers

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 121 - Afdeling - Charlotteager I Skæringsdato: 01-11-1979 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Eddie (Vestergade 1. 9), formand for aktivitetsudvalget, reklamerer for festudvalget og efterspørger nye medlemmer.

Eddie (Vestergade 1. 9), formand for aktivitetsudvalget, reklamerer for festudvalget og efterspørger nye medlemmer. Referat - Afdelingsmøde, Afdeling 23 city 6. September 2018 1 Fie (Norsgade 2. 5), bestyrelsesformand, byder velkommen 2 Lotte (Vestergade 3. 12) foreslås som dirigent uden modsigelser. 3 Der vælges 2

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 113 - Støberigården Skæringsdato: 01-11-1984 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

Ibrugtagning 1957 Familieboliger 2 209 Brutto kvm. 1050 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 0 0 Erhverv 4 810 Institutioner 0 0

Ibrugtagning 1957 Familieboliger 2 209 Brutto kvm. 1050 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 0 0 Erhverv 4 810 Institutioner 0 0 Afdeling 21 Side 1 Afdelingsdata: Driftsbudget 2014 Lejemålsart Antal enheder Areal Ibrugtagning 1957 Familieboliger 2 209 Brutto kvm. 1050 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 0 0 Erhverv 4 810 Institutioner 0

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 50.645 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1982 Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 377.501 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 113 - Støberigården Skæringsdato: 01-11-1984 Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 151.592 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbyparken Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbyparken Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 62.451 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 135 - Afdeling - Charlotteager II Skæringsdato: 01-06-1981 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Ibrugtagning 1976 Familieboliger 200 17.235 Brutto kvm. 17.270 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 1 35 Erhverv 0 0 Institutioner 0 0

Ibrugtagning 1976 Familieboliger 200 17.235 Brutto kvm. 17.270 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 1 35 Erhverv 0 0 Institutioner 0 0 Afdeling 31 Side 1 Afdelingsdata: Driftsbudget 2016 Lejemålsart Antal enheder Areal Ibrugtagning 1976 Familieboliger 200 17.235 Brutto kvm. 17.270 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 1 35 Erhverv 0 0 Institutioner

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,36% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 3 216,00 147.236 681,65 672,50

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 108.864 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 88.575 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Ibrugtagning 1944 Familieboliger 277 19.132 Brutto kvm. 22.734 Ungdomsboliger 64 2.828 Værelser 17 476 Erhverv 7 298 Institutioner 0 0

Ibrugtagning 1944 Familieboliger 277 19.132 Brutto kvm. 22.734 Ungdomsboliger 64 2.828 Værelser 17 476 Erhverv 7 298 Institutioner 0 0 Afdeling 1 Side 1 Afdelingsdata: Driftsbudget 2016 Lejemålsart Antal enheder Areal Ibrugtagning 1944 Familieboliger 277 19.132 Brutto kvm. 22.734 Ungdomsboliger 64 2.828 Værelser 17 476 Erhverv 7 298 Institutioner

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Uændret leje Ældreboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 48 3.220,80 2.609.236

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Afdelingens årsregnskab for 2015 Der har i 2015 været et overskud på 33.580 kr., der er overført

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 2, tirsdag den 4. september 2018

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 2, tirsdag den 4. september 2018 Referat af afdelingsmøde, Afdeling 2, tirsdag den 4. september 2018 Tilstede: 24 husstande Afdelingsbestyrelsen: Susanne Hansen Lene Hansen Lars Christensen Flemming Hansen Karin Ahlmann Jensen Maria Nørgaard

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,4% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 19 1.330,99 1.566.804 1.176,94

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019 FOR PERIODEN 1/10 2018-30/9 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 1,59% Ældreboliger Huslejeforøgelsen udgør: 1,17% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere