Overnatning pi Strandmollen Camping. Fodbold VM, danske kano-uroligans med Idratspark-bit-horn. Da var Norge ude af VM. Se side 3 NU N'IED TWINOO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overnatning pi Strandmollen Camping. Fodbold VM, danske kano-uroligans med Idratspark-bit-horn. Da var Norge ude af VM. Se side 3 NU N'IED TWINOO"

Transkript

1 G6 rhe gutntler of '94 Arets store sommerhit var tropiske netter og rekordhoje varmegrader og bare numser. Hotellet holdt sit personale hjemme. Vi har billederne. Se side 4 I(ANO T PARKEN Hotellets personale wang i hojsommeren BesteMargareths datter Catherine og hendes helt personlige Valdds, hr. Reni pi weekendkanotur pi Molleien. BITIEDBREV FRA KONIINENTET \ BestePapa har varet ude med spejlrefleksen og foreviget en herlig familie efterirsweekend pi hotellet. Side 5, 8 og 9. t*ilt Denne Liu-fgur liger nu og passer pd tasteoperdtorens'puter. INTERVIEW H9TETDTREKTOREN: 'UED PA DEN 2. SIDE Tasteoperatoren gir tat pi hotellets lettere anlsbne (det er den eneste motion han frr) chef. Overnatning pi Strandmollen Camping. Fodbold VM, danske kano-uroligans med Idratspark-bit-horn sorgede for den rette stemning Da var Norge ude af VM. Se side 3 NU N'IED TWINOO Hotellets Golf blev pi mekanikerens rid skrotret. Sraten ville bidrage med for denne gerning. Det lvkkedes voco$ $,., Fo'togr.F rt \'uu tage et billede efter skrotning, og han provede ogsi at forevige den nyanskaffede Renault Twingo. Her er resultatet.

2 PA DEN 2. slde Spingdamtej 18, Ginkgos udnrngne. l,ad det vare sagt mcd det samme. Da Deres udsendte pl redakdonsmsdet blev bedt om at age det obligatoriske lrlige interview med hotellets vrrt, bad jeg een af de andre tasteoperatorer overtage i lr. De sidste lrs ansatse r til et slags interview har givet jrvnlige natlige marerit, som jeg gerne ville vare foruden. Chefredaktsren var dog ubojelig (senere fandtjeg ud afat de andre tasteop ratorer ville opsige deres erhverv, hvis de blev rvunget). Si her sidder jeg si med verrparret pl hotellet og med en masse skrigende unger, der fiser omkring. Da indserjeg, atjeg burde soge et andetjob. Tvun ge t af omstandighederne sporger jeg spydigt hotelles vert: -Har De opsogtyagt- Yogterne siden si&t? - Jamen goddag og aclhom' rnen, min gode mand. Til Deres uenlige sporgsmdl kun dan bemarkning at jeg na efer 3 dr adcn cigarettt, har sparet ca kr. som jcg har in' acstclet i hotclltts dif, Jeggor Yarten opmerkrcm pl mit manglende humor og synes ikke jeg er "hans gode mand". Jeg forbereder et Elsra-Blad'sk sporgsmll: - Har Hotcllet virkclig rld til at kobc ny automobil i diss &, hvor hotcllct synes at verc lettere forfaldent? - Hotell* har bnidst hoat igen med udbeding af shader pn bdde uag og gula, svarer varten, da derjo harforegda bornepasning i houedpartm af hhalona bddc af hotelhts piccolo samt naboar Roscma' ie. Da begge nu a komma i bornehaue, uil ti igcn for*age no da endige a e dligeh o lde k er. - Har De overhovcdet lavet nog t nyt i lr? udfritterjeg. -Ja i bornettes soaehaarter er dcr indretta ctagescngc med disco-lys. Nu synes jeg at kunne sette ind med et lammende sporgsmll, d jeg slryder fra hoften: - Ja, hvad med underholdningen pl hotellet i det forgangnc &.? Huh? Huh? Nudgc NudgE lnowwhat I mean? - Nrj,4, kvekker denne gnom afen v*rt, ui skal ikke haacflerc bomforchbig. - Jeg mcner, er dcr nyrc tiltag pl hotcllet i dct nye lr? forsoger jeg. - Vorcs Ginhgo-trc o ued at aare ibbet af sundheds' hangendc nabot og tilrej' sende. Har De ihhe set disse annoncer og n-rek kmer for Ginhgo produhter. Ginhgo mig her og Ginkgo mig der. Vi er arlig tab ued at aere trette af ihhe at hune aare i fed. og ginhgo i aingerze. Ginhgo mod forstoppe ke og ginkgo Libresse med dryweaue mod podagra.det md stoppe! Nu synes jeg at have verten i et lettere oprevet humor, sl jeg s tter ind med et sidste hug: - Kan man ikke ft Ginkgo mod dlrligt humor? - Jamen, jeg wr i godt h*mor for de kom. Huadfandm hgner da at homme her med de' res infame sporgsmdl. Men efter at have dvelet lidt ved mit geniale sporgsmill, siger dette skvat: - Pd den 2. side... SPRIffiHLENS - nil med bdde ginkgo ogtwingo

3 Hu sa Roil og Cathohc i ai arbdqhcdpt rcj ganem 'hrct" u&r Lyngbycjca FRA FESTI\/AI fll PAGAI Den kare Catherine og hendes Reni valgte igen i lr at besoge det ydmyge hotel, efter at havde veret pl Roskilde-festival. De blev indlogeret i hotellets annex, hvor man havde friheden og den danske sommernat for sig selv. Man benyttede lejligheden til at tage pt udflugt til Christianso et par dage, men var ellers med til at fesdiggore de dejligp sommerdage. RenC tog straks fat pil restaurering af annexets vinduer og sarnmen med fruen fik man temet taget og genmalet det. RenCs arbejdsiver forte ogsl dl en total opmaling af facaden pl vartsparrets fritidsarbej dsplads: Tegnestuen pl Christianshavn. Danskc-bltcr Den sidste weekend gik Rene og Catherine med til at man foretog en lengere kanoroning pl Mollden. Start lordag, igen i dejligt vejr, med kurs mod kysten. Vi srodte dog straks ind i et par typiske "danskc-bilter". Fyldt med bodega-danskere udstyret med blt- (og her mener vi BAT) horn forfulgte de os. Overnrtningen pl Strandmollen Camping blev kun forstyrret (og her mener vi FORSTYRRET) af selvsamme danikere/ blthorn. Vi var nlet til kampen om 3. og4. pladsen ved fodbold-vm. Svenskerne vandt jo stort, se blthornet synes at det var rimeligt at bltte til 2 om natten. Neste dag lod vi blt-danskerne A lidt tid ril at komme af glrde forst, men gudhjalpe-os (og her mener vi GUD-HJELPE-OS) stodte vi strala ind i dem, da vi satte bldene i vandet sondag. Trette og udkorte var vi dlbage pt hotellet sondag aften. Vi klarede os igennem pl godt humor og Catherines skonsang ud over de danske lkander. Vi gleder os dl julen, hvor vi Er C&R pl besog fra 2. juledag og nytlr over. Og naste llr er der jo Roskildefestival igen. BESIE. OO OTDEMAMA pa srsoo Hotellet er flere gange i lobet aflret (og tak for det) blevet besogt afbeste- og OldeMama. BesteMama har ogsl pl sine ture succesivt forsynet kskkenet med stole. Sl nu kan hotellet prale af norsk almue i sit bersmte landkokken. Sederne stlr for fald.

4 I O-2O-3O Rosemarie og Jon Frederik for fuld telling' Ingen tankte pi at snart skulle vi sige farvel til hjemmepasningsordningen med dejlige Lone og i september ikull. d. statte i Bornehaven pi Skowej 1' For det var en hed sommer , n rmest 40 grader svedt' Biilrdcro, pd denne side r 'fanget" uia Mac-computer fa en uideo, som pd opfordring han uises i hotellets uideolounge STUEPIOENS VARTT,IE ENDE Stuep.igen benyttede sommeren til at flyde ud for hun pi skolen tog fat pi 1. klasses arbe.ide med matematik, dansk, musik-workshop, svomning og skojtelob, teater-, luciaoptog. En tandbojle gil tabt midt i arb jdet" '

5 Den forste weekend i November mined, tilbrakte min bedre halvdel og jeg, pi Deres utmerkede hotell. Jeg vil med dette lille epos i billeder, gi Dem og Deres familie den hyldest De absolutt fortjener. Pi en spasertur, lordag formiddag, tok jeg disse fotografier med mit medbrakte speilreflekskamera. Resultatet er jeg si tilfreds med at jeg syns resten av verden ogsi burde fi del i dette praktfulle arbeide. Kanskje som et vedlegg i Deres Ginko-post Hr. redaktor? Bilderne forevises omtrent i den rekkefolge jeg selv oplevet denne dagen. Ragnar. 4' 'ffi,,'irr*"; :$$ i,,i,, -:,ji" Personalet samt noen afgjestene hadde henfab til drihh og spill. Hotellex piccolo uar suart oppbragt ouer et eller annet, og dro seg og drog seg betnht i shjegget ued flere anledninger. Jeg mdtte bare ut! En detalj fa Hotellex inngangsparti, satte meg imidlertid snabs i et hedre tumor. Se flere af Ragnars praktfulde billeder pi side 8 og 9.

6 Hagen er et prahtfulb syn pd denne tiden au dret I da jeg runder hjornet ued hjohhnnet, Jhr jeg oye pd bestyerindcns lille priuate hemmelighet. Hef,nes uftehaue! Nemlig! Ihhe si ueldig rckteb, men dog, Og ndr de er modne faller de ned. Dette fomnderlige hlenodium. Sannsyliguis en souuenir.frafierne knd som en takhnemlig gie* har satt lgjen.

7 En au hotellat gje*er som ui sencre oppda.g t i intim samtale med holdjomfuen i annehset. I nnc h aucrens c lt amante datter, mcd sit shjelmshe blihh, fir n eldre hme til d smebe fallstnd.ig. Pdtiom pd Hotcllets bahside barer prag au flittig bnh i sommnhaludrct. Vi hiper pi en ny tur snart. Imellomtiden m5. vi leve pi minnene. Ragnar & Margareth

8 FAMILIEN TIANNE MOttER PA PIISTOP FOR. CANADA.TUR Den 21. august blev Ole kg nicce bortgiftet til en hdfsdt ovcr i det Calgary'ske i Canada. I den forbindelse valfartede den halve familie derover, Ove, Ann, Pia, Lisa og Hanne, Jens, Maja og Peter. De sidsmevnte havde le ttere hotelophold pt vej over og hjem fra over there. I forbindelse med brylluppet fandt man dette nodskrig pl gulvet i lokalerne i Den Danske Klub, som nar havde kostet den kare niece et giftermll: Det fremstir som en fax. BoRN, I starten aflret fik Ea, Graham og Melanie en dejlig lille son/bror. Ved fsrstgivne lejlighed for hoteller personale til Jylland hvor mor og soster presenterede vidunderet. Sod var den kere Domiiic, men det er mor og soster jo ogsl. URGENT! Stop the wedding - I'm coming over!! To Susanne (STILL?)Laursen! Dearest SUE-HONEY, you know that I'm the one who really loves you most, so don't go and marry that terrible Darryl-character. tvhat you need is a real man. If you insist, I could try to wash my own socks. I will also make an effort to get up before 12 in the morning. And i AM planning to join the AA-club. I will throw away the worst porno-videos. And I promise to lose those 120 pounds next month. So please, take me instead. Say yes, and I'll come over right now. Do you sdll have that car? Yours forever. Dan Mark. PS: Should this fax come too late, I'll just have to wish you all the best. Congratulations to you both, on your big day. (sob). PPS:'\7ould you then be able to maybe wash a couple of socla for me? lliflhc*ffi REDAI(TIONELT: Sidste Grundet klager har Ginkgos fcte udsendte pl eget initiativ, afegen fri vilje, selv valgt at soge nye udfordringer. Redaktionen bcklager, at der visse steder kan vare udtryk om personer, som ml stl for medarbejderens egen regning. Det har ikke vare muligt teknisk at $erne de slibrige udsagn fra denne udgave.

9 BoRN, BoRN, BoRN Eval Rud og Tina i det jyske fik deres fsrstefsdte i starten afjuli. IdaJohanne kom til verden midt i den varmeste danske sommer. Hotellcs personde har ved flere lejligheder kunne konstatere, hun er noget af det hedeligste og gladeste, vi har set. Pe ter og Nina ogjulie, fil i august en ny medlogerende, den dejlige Kristine, som inviterede dl stor barnedlb i november. Peter - det dejlige morgenbrod - har holdt pause med fredags-morgenmaden, men vi hlber det kan genoptages i det nye lr. VI ER KOR.REKSET! Eval Rud, har jo mods sin jyske herkomst, en vis form for humor. Den var ogsl nodvendig, for et besog pt hotellet i en tidligere s son var desverre blevet glemt i lrets "gastelisten. Det medfsrte at denne liste fremover udgir, men ogsl denne fax, som vi iler med at bringe i uddrag: Dateret Kere Ole Leif, Ida, Liv og Jon og gladelig jul. Tak for dette irs eksemplar af Ginkgo. Der e r flere ting jeg gerne vil plpege...min kare bedre halvdel hedder: Tina BORCHER]J7ellev, og ikke alt muligt andet. (hedder hun sl stadig det, nu I er blevet gift i lr? red.) Jeg forstlr ikke hvorfor jeg som en af to (ogst Anna) skal stl opfort under efternavn, og ikke under fornavn som andre i familien? Det er muligt, at vores besog ikke gor de store indtryk, men Tina og jeg har faktisk besogt je r i sommerferien i nogle dage, samtidig med fatter Morten, men vi er ikke smllige, endsige fornermede. Ellers en god ide med fsdselsdagslisten, jeg bemarker, at p.t. er jeg jevnaldrende med gennemsnittet. De bedste julehilsner. Eval. PS.: Jeg forstlr ikke al den snak om Ole kif og vegt? Saar: Om det sidste: NQ uel?. Om efernaan i databasen (sh eat, ordet op): I lr uil Jbrc std med fientaun. D* er en hader. Ioarigt: check lige gennemmit i dr!! Anna og Per og Magnus' forste llge i julekalenderen var en ny norsk jente, som skal hedde Maria, iflg. kilder tat pl redaktionen. Hotelle t hilste pl det lille vidunder pl en eendagstur til det norske, midt i december.2 sksnne pigervar det. TINA OG EVAI OG IDA PA uleekend IdaJohanne, Tina og Eval Rud tilbragte en (synes vi) dejlig forlenget weekend hos os fsrste weekend i december, med god mad og strogtur. En dejlig oplevelse, ogsi for stuepigen og piccoloen, som syntes godt om alle, specielt Ida Johanne. ll:txkkcit

10 NOROE SVTNOEDE HLTEHAMTNEREN: Knapt havde Norge brendt lojperne varme under vinter-ol, fsr man i sin berusede sej rsstemn ing begyndte at overveje en isolation fra det ovrige EUropa. Som bekendt forte kampen til en btt pi Hjemmeholdet tabte, men pi een eller anden mide mi man tage luen af for dem. Og hvad hjalper det si at Danmark kan stille med hindboldens jernhirde ladies, nir de norske blondiner siger nej. I Norden!eldsk Vensfamilien tog igen iir nordpi, for at holde piske i det nordenfeldske hos Anna og Per pi Orskog-fjellet. Vejret anede sig ikke helt som sidste ir, i stedet fik vi lejlighed til adskillige besog hos Pers familie i nerheden. De ridede nemlig over bide mad, kaffe, varmt vand og h.ienerum. Nannesta&k 17. mal valgte Norge at fejre nationaldag (nogle troede det skulle blive den sidste). Hotellets personale havde da netop erhvervet sig en ny automobil, og ville prove langturseffekten af den. Derfor forflvrtede familien sig til Martine og Age i Nannestad. D t dr en stoh pige der dehog i optogct i sin ny folkedrugt Stuepige Liv blev sat i skole af og hos sin fetter Martin for at ove sig i norsk optogstradition, idet Liv skulle deltage i optoget pi dagen. Den norske familie havde bidraget til Livs flotte folkedragt. Martin yderst th. Inden familien drog tilbage, blev man sammen med Anna, Kathinka og Julie bespist med et overdidigt 17.-maj-bord. Jon kastede ikke op pi tilbageturen. slz"/*ad?g' q7*4,lryil&o?g',alunryzu*ulnr - tilfest... nu ogsl tilfaruer