HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ v) Lene Puck Ishøy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy"

Transkript

1 HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ v) Lene Puck Ishøy

2 f\1 8 s!

3

4

5 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den 3 l.marts 191 O i Nykøbing Sjælland. Denne dato skulle senere irritere mig lidt, det var jo den sidste dag i det gamle finansår, og i alle mine unge år som toldelev og toldmedhjælper måtte jeg på denne dato som regel arbejde over på toldkammeret til langt ud på altenen og ofte til henimod midnat, så fødselsdagsfest blev der ikke meget af. Mine forældre var snedker.jens CIIRISTIAN OSKAR PEDERSEN Cckn 21.november 1884 i Nykobing Sja lland, død den 4. november 1954, og hustru, EMMA CHARLOTTE, f. Larsen den S.januar l SS3 i Stårup pr. Nykøbing Sj. død d. 2.november Dem vender jeg tilbage til, når jeg!.~ :r fortalt om slægten, så godt jeg formår. Mine bedsteforældre husker jeg ganske tydeligt: men jeg nåede aidrig at forske i slægten, såjcg har intet nærmere kendskab til forfædrene. Min farfar, NIELS PEDER SEN, var skomager. Han var af håndværkerslægt, mens farmor, der var uddannet som sygeplejerske, var af læn:r- og længere tilbagt: af præstcslægt. Hun traf efter sigende farfar på hospitalet, hvor han blcv behandlet for en skade, der medførte, at hans venstre ben blev stift. Når vi var til fodselsdag eller anden sammenkomst i de små stuer i Lindealle, skulle vi hele tiden passe på ikke at falde over det stive ben, der ragede langt ud i stuen. Jeg ser farfar for mig ved skomagerbordet, der stod ved vinduet i stuen ud mod gården, som også var soveværelse. Siddende på den trebenede stol med benet strittende ud under skødeskindet pløkkede han,såler på gamle sko eller han - sjældneresyede et par fine, langskaflede damestovler lioc fra o

6 b grunden, ti l de stod der med snørehuller og det hele. Senere hen, da bedstefar, som vi kaldte ham, havde opgivet det meste af skomageriet. kunne man se ham med hans karakteristiske gang vandre gennem byens gader med incassomappen fra Landmandsbanken eller sammen med eri anden gammel mand, Laurits Jensen, hed han vist, drage af sted med desinfektionsapparatet, som de bar mellem sig. Dengang kunne man få tyfus og meningitis og andre forfærdcli- - ge ting, som man oftest døde af, og så skulle hele hjermnet decinticeres. Det ordnede bedstefar og Laurits, der vel sagtens var så gamle, at de ikke kunne smittes. Laurits Jensen var for øvrigt også nattevægter. Der var to af dem i byen, og dem kunne man mode på gaden, når man ko!t} sent hjem sammen med sine forældre. Når disse to brave fyre nåede op til det gamle Landmandshotel, kunne man se dem stoppe op, se sig lidt omkring og derefter forsvinde ind ad porten en bajers tid. Bedstefar "nede i gaden" var fåmælt og lidt streng, man havde respekt for ham. Bedstemor, hvis fornavn jeg ikke husker, var venligere, og hun bød altid på et bolsje fra en dåse, som hun selv spiste af hele dagen. Hun var en stor, kraftig kvinde og var altid iført et kæmpeforklæde. H u n sad meget i en stol i hjørnet ved vinduet ud til gaden og strikkede, og herfra kunne hun i et gadespe j l følge med i alt, hvad der foregik i Lindeallc. En skønne dag havde hun kun to tænder tilbage i munden, men de sad over for hinanden, og til det sidste kunne hun til vor store forundring knække noelder med dem. Både hun og bedstefar levede, til de var højt oppe i firserne. De havde tre sønner og to døtre. Onkel, Carl Petersen, var den ældste. Han blev smed og gift med Emma. Han var den livligstemand i familien og også lidt stor i slaget. Han blev smedemester ret tidligt og tjente mange penge under forstc verdenskrig, så om-

7 7 kring l no i crtcrkrigsi\rem: købte han en stor gård, "Nakkchagcgi\rd" i Nakke ved Rørvig. Herfra har jeg mange gode ferieminder sammen med l'a:trenc Poul og Orla og kusinerne Elvira og Amalie. G~rden l~ med sine store marker, moser, eng og l ijt skov ned mod IselJorden med ålcgårjsn::t ug var t:l sa11jt l'ldorado for os børn, selv om vi jo måtte være med i alt foretaldende arbejde, navnlig med høsten, der fore-gik lidt anderip.dl~s den~<lng l~ihin11 Det var en af mine opgaver hver morgen klok, ken fem al vande alle heste-ne, de to sorte og de tre bru ~he. En sommer!cric påtogjeg mig ~il male en kæmpemæs ~ sig stor lade rod. Det svære~ste ved./ det var næsten at få de 20 kr. af onkel Carl, som var aftalt. Der var liv og glade dage på "Nakkehagegård", og ved de mange fester blev der s pi Ilet på en stor grammofon med tragt; det var der ikke mange, der havde dengang. Men det endte galt efter nogle år, og en skønne dag var godsejcren igen smedemester i Nykøbing Sjælland sammen med sine to drenge. Humøret var dog det samme, og selv på dødslejet på R igshospit::~lct, h vor jeg besøgte ham, kunne han sige: "Henry, giv mig et glas vand med en skid i" (dansk vand). eller: "llcnry, kan du forslå, at man engang har haft tid til at lave sådan nogle dore?" Han døde alt for tidligt, så vidtjeg kan skønne af cancer, og drengene førte virksomheden videre. Tante Emma, som jeg efterhiinden mistede forbindelsen med, blev derimod meget gammel. hvilket nok kunne undre efter et l i v med smeden. Fæller l'oul, der var en dygtig og flittig smed, døde også tidligt, mens fætter Orla, der slægtede faderen på og var en dygtig sælger, indlagde sig fortjeneste på fodboldbanen og i den lille hys forlystelsesliv og hlev rigtig gammel. Kusinerne Elvin\ og Amalie v~.:j j~.:g ikk~.: rigtiglnugd uut. Efter barneårene havde familiens mange fætre og kusiner ikke meget med hverandre at go re.

8 8 Slægtstavle Far Farfar Farmor Farfars forældre Farmors forældre Jens Christian Oscar Petersen f i Nyk. Sj. snedkersvend, møbelhandler som yngre også kelner Niels Pedersen, skomager f i Plejerup, Grevinge sogn Lise Caroline Mathiesen f i Sædder sogn, Præstø amt Peder Nielsen, husmand og møllersvend f i Regstrup, Nr. Jernløse sogn og Karen Madsdatter f i Plejerup, Grevinge sogn.jens Christian Mathiesen, skolelærer f i Sædder sogn, l'ræstø amt søn af en skolelærer og landmåler og Marie Hansen f. ca i Køge Far og hans søskende: Carl Frederik Mathias Petersen. f , døbt i Nykøbing Sj Jens Christian Oscar Petersen, f , døbt l)eter Hilbert Ludvig Petersen, f Emil Hilbert Petersen, f , død Emma Marie Dorthea Cecilie Petersen, f , døbt Anna Dorthea Christine Petersen f , døbt Valdemar Emil Petersen, f

9 Mor Morfar Mormor Morfars forældre Mormors forældre 9 Emma Charlotte Larsen f i Staarup, Højby sogn Hans Larsen, fisker og vejmand f i Yderby, Odden sogn Boline Martine Jensen f i Stårup, Højby sogn Lars Nielsen, husmand og bådfører f i Yderby, Odden sogn død ved et forlis og Ane Dorthea Larsdatter f i Yderby, Odden sogn Jens Larsen, husmand i Stårup f i Lumsås, Højby sogn og Ane Marie Lorentzdatter f.l i Stårup, Højby sogn Mor og hendes søskende: Jens Laurits Larsen, f i Stårup, Højby sogn Anna Marie Larsen, f Emma Charlotte Larsen. f Kamilla Martine Larsen, f Hansine Mathilde Larsen, f Emil Larsen, f. efter 1891 i Stårup Udarbejdet af Flemming Aasklint, Nyk.Sj.

10 ID Onkel 1-lilhert, clen yngste af sønnerne, var vel Jen, det gik ringest for. Han blev udlært som skrædder, men <:ndtc som arbejdsmand ved Stenværket på Sjællands Odde. Han blev gift med Kai'Oiine, og de fik nogle born, som jeg ikke har rede på. blandt an Jet for d i vi ikke kom sammen. Onkel Hilbert kom aldrig på torren og var tilmed plaget af leddegigt. Fætter Poul udtalte som ganske lille hans navn som Hihberlak, og Jet hed han så siden. Tante Chrisline, dl!n a:ldste af døtrene, var en myndig og streng dame med et stort, flot hår. Hun ble\ t;ii'l med onkel Johannes, der var tømrer og lærer på Teknisk skole. Han ragede lidt up i l~unilit:krejsen både rent bogstaveligt og gennem helt: sin korrekte måde at være på. Han havde lidt mere uddannelse end de andre og endte som forretningsfører for Nykøbing Sj. sygekasse. Der var lu bum i ægteskabet, fætter l lans, der endte som kriminalassistent i llolbæk og døde i en ung alder, og kusine Gcnla, der blev gudl gift, men som jeg har mistet forbindelsen med som med andre kusiner og fætre. Den anden af fars søstre, tante Emma, var også en høj og flot dame, men mindre end tante Christine, sl!'gteren. :. l lun blev gift med snedker Søren Bendixen, en bror til min fars mester, Carl 8endixen. Smen Renelixen var beskæftiget på Statsbanernes centralværksted i.århus, hvor han og tante Emma boede i Trepkasgade med en son, de havde adopteret, eller at onkel Sørens svigerinde var død i en ung alder. Til.Århus f;rctogjcg i 8-9 års alderen en uforglemmelig rejse med toget til Kalundborg og derfra med damperen til Århus. Ved indsejlingen hertil passerede vi kongeskibet "Dannebrog", og om det nu var kong Christian X, der stod på broen, eller en anden, så skrev jeg omgående et kort hjem, hvori jeg hlandt andet skrev:" Jeg har set kongen"! Det var gode dage i Århus hos Emma og Søren, hun lidt ilter og meget levende, han urokkelig rolig og sindig. Hvis han fik en lille omgang

11 al" tantl: Emma, sagde han blot efter en stund i tavshed: "N~h", og så var det l"orhi. Vi var på mange dejlige ture i Århus og omegn, hvor dengang Marselisborgparken var under anlæg. Cn uforglemmelig tur gik til Mols L3jerge. hvor jeg bed mærke i et sk.ilt, hvorpå der var malet: "Hvis du ikke træffer nogen molboer, så er det, fordi de er rejst til Kobenhavn alle sammen" - det spe k u lerede jeg meget over, for molbohistorier var jo moderne dengang, som Århushistorier senere blev det. En anden u forglemmelig oplevelse var et besøg i en frimærkehandel i Bruunsgade (det nuværende AF/\), hvor jeg købte et par gamle danske frimærker. Måske er det nogle af dem, der i dag er flere hundrede kroner værd. Tante Emma døde pludseligt en dag, hun sad på to i lettet, og hvad der senere er sket i denne del affamilien, ved jeg ikke. Det var så min f~1rs familie. Af min mors mindesjeg fors! og fremmest bedstemor fra Stårup, der blev meget gammel. Min morfar var vl:jmand og liskl:r. og både hans og mormors t~1milie stammer så vidt vides udelukkende fra småh;årsfolk (landarbejdere og fiskere). Redstefar hed l lans Larsen, og bedstemor hej derfor derude på landet M a 'tinc llans Laves. De boede i et lille stråtækt hus i Stårup, tre km. fra Nykøbing Sjælland; det ligger der endnu, men er odelagt af nye vinduer og eternittag. Her kom vi ofte på bl:sug 0111 sundagl:n, til lods frem og tilbage, og det var meget hyggeligt. IJedstefar og far fik sig et par snapse til frokosten, ogjeg fik en gammel avis og en sciks, og så!clveje jeg "kaninntad", førs.t klippede man avisen den ene vej i tynde strimlt:r ug så den anden vej, så det blev til små bitte stykker. Blev man tørstig. gik man ud ti l spanden i kokkenet og drak lidt vand af den øse, der hang ned i spanden. Ofte fulgtes jeg med bedstemor ned Li l byens brund, der lå ved den gamle smedie, med Jc to spande, som bedstemor har i et åg. Der skulle et særligt tag ti l at rå spandene l)ddt nede i brønden, og så

12 IZ trak vi dem op ved hjælp af et håndsving. Der hørte en ret stor have til huset med mange frugttræer, og -buske. Bedstefar fiskede sammen med nogle andre om sommeren og gik den lange vej til stranden et sted i Sejrøbugten og hjem igen. Om vinteren passede han sin vejstrækning med grtls og skærver, og han måtte selv slå de skærver, der skulle bruges. Jeg kendte ikke dengang Jeppe Aakjærs digt, men det kunne godt være skrevet om min bedstefar. Jeg har set ham sidde bag en halvskænn, som kunne flyttes efter vinden, med en jernring til at holde stenen med i den ene hånd og hammeren i den anden. Det var sjovt, syntes jeg, men det har næppe været sjovt at drage af sted klokken fem om morgenen med hjemmestrikkede vant~r og tørklæder, med madtejnen i den ene hånd og kæppen i den anden og en pægleflaske brændevin i lommen, øl var der ikke råd til. Det var i sandhed den fattige mands snaps. som blev et yndet politisk slagmd. da spiritusafgilh:n skulle indl'ores omkring ved den tid ( ). Morfar døde ret tidligt, han var sidst i halvtredserne, tror jeg, af noget, de kaldte "tæring". Bedstemor og bedstefar i Stårup fik ialt syv børn, der levede, og de måtte alle bidrage til hjemmets opretholdelse fra de var 8-1 O år gamle og iøvrigt passe hverandre. Så ofte, det var muligt, gik mormor ud og hjalp til på gårdene med vask, rengøring, slagtning, madlavning osv, og det var oftest mad, hun havde med hjem fra disse steder. som vi fik serveret om søndagen. Da hun var blevet alene, kunne det hænde, at maden eller kagen havde ligget lidt for længe, men vi havde strenge ordrer til ikke at sige noget om det. l påkommende tilfælde sørgede mor diskret for at få det fjernet, uden at bedstemor så det. Jeg tror, at min hustru Ellen nåede at opleve denne situation. Bedstemor blev 86 år gammel, og helt op ti l et års tid før hun døde, blev hun ved med at gå ud og vaske for folk, hos hvem hun holdt

13 i3 sa:rligtnh.:gd al' al kon1n1l:, og hvor hun fik gammelttøj med hjem. som hun har ned på Eliinge mark (det skal jeg senere vende tilbage til). Blandt de steder, som hun passede til det sidste, var også restauratør Olsen på Y c- s lerbro i NykøbingSj.Her mødte hun kl. syv morgen og arb~jdcdc så til klokken 18 for en dagløn på to kroner+ kosten og som regel noget brugt tøj. l disse tilfælde blev detmin opgave, navnlig i vinterhalvåret, at følge hende hjem til fods i Stårup. Jeg havde min cykel med, såjeg kunne køre tilbage. De første gange vai;jeg ikke særlig glad for disse ture, som fandt sted, da jeg var l 0-12 år gammel, men efterhånden blev det noget af en oplevclse at følge Jen gamle kone de tre kilometer ud ad landevejen. Når der en sjælden gang kom en bil, gik vi helt ind i grøftekanten og gjorde front mod vejen. Vi havde vel heller ikke så meget at snakke om, men vi sludrede da sammen hele vejen og blev meget gode venner. Bedstemor i Stån1p var nok den i familien, jeg kom nærmest. Hvert år fikjeg af hi:nde t.:n blank tokrone i fødselsdagsgave, og det var altså en hel dagløn for hende. llvisjeg havde gemt disse lokraner i stedet for at sætte dem i banken, vi Ile de have taget sig godt ud i min møntsamling i dag, og hvis bedstemor havde met at vide, at de ville blive flere hundrede kroner værd, ville hun med sin milde røst have udbrudt: " Ih, men doghcden"! 13edstemor havde ikke behøvet at arbejde, som hun gjorde, der var børn nok, der kunne og ville hjælpe hende, men hun ville selv, som hun havde mållet fra barnsben, og det var en katastrofal misforståelse, da nogle af børnene (ikke moi ) på det sidste fik hende anbragt på,alderdomshjemmel i Nygård. Så dette målte hurtigst muligt laves om, men skaden var i et eller andet omfang uoprettelig. Dette skyldtes nok ikke alene hendes stærke ønske om at være hjemme i det lille hus, hvoraf halvdelen efter bedstefars død,var lejet ud, men sikkert også den omstændighed, at alderdomshjemmet i Nygård, der ligger der endnu. var den tidligere

14 Ilf fattigg~rd, hvor min mor i øvrigt havde tjent som purung pige. Det var forresten her, mor havde en oplevelse, der må have gjort et uudsletteligt indtryk på hende, for hun talte ofte om den. Fattiglemmerne, som beboerne k<tldtes og v<lr, levede under elendige kår. Bestyreren så en opgave i at drive fattiggården ;å billigt som muligt, derved blev der mere til ham selv, og det gik først og fremmest ud over kosten. En aften, da en gammel kone. som oven i knhet vnr meget syg, bad så mindeligt oru at få en kop mælk, listede min rnor sig nt:d i k.a:ijeren ( i fadeburet) og skummede lidt af det ovcrste af et fad s0drnælk op i en kop. Da hun på vej op ad trappen, så hun lyslevende foran sig Jesns med løftet hånd, og med den kristelige indstilling, som fulgte hende hele livet, blev hun frygtelig angst for det, hun havde gjort, og skyndte sig at hælde floden tilhage i fadet. H u n var i det hele taget meget ked af <l t tjene på fattiggården, men hun blev der i overensstemmelse med sin opdragelse hele lidt.:n ud, og mange gange har hun i t i dens løb sagt t i l m i g: Du mft aldrig rende af pladsen, hvad der end sker." Og Jet har jt.:g så lidler ikke gjort. Min mor var en god og kærl i g og l id t streng mor. Ganske pæn var hun ogst1. Hun var pillen og sirlig og havde sans for pæne ting. Hun var rm:gel økuuurnisk, ug det var hende, der holdt sammen på stumperne. Men hvad der skulle til, det skulle til. Hun satte noget igang hos os alle sammen, og hvis der varmening i vore onskcr og fi.)rslag, så var hun ikke påholdende. Jeg glemmer aldrig, da jeg engang som 15-årig - uden noget som helst håb- fortalte hende, at jeg var den eneste i det store symfoniorkester, jeg vnr blevet medlem af, der ikke havde en smoking til brug ved de store koncerter, vi gav rundt um i Odsherred. "Jamen, så køb da en", sagde hun uden nogen som helst hct:cnkningstid, "du har jo råd til det". Og så fikjeg syci en smoking hos skræddermester Gulbrandsen på Vesterbro, den kostede 175 kr., som j~:g hævt.:dt.: i barrkerl.

15 J5 M i 11 l~1r var ogsii en pæn mand, kan jeg se nu, men en helt anden type end mor. altid glad og ikke særligt dybttænkende, dygtig og stræbsom og uhyre flittig. Med mor ved roret drev han det faktisk vidt, eller rettere, de gjorde det sammen gennem fælles arbejdsomhed, flid og sparsommelighed. Mit barndomshjem var et lille arbejderhjem, som var præget af datidens små kår, af strejker og lockouter og af!.verdenskrig, der brød ud i august Egentlig f~tlligdom var der ikke tale om, og for begge mine forældre var detlille håndværkerhjem et stort fremskridt i deres tilværelse. De var begge kommel ud al tjene, som det hed, som børn, min mor, da hun var 12 år, og min far, da han var 14 cl' ter adskillige småjobs som bydreng o.lign. De var ikke bitre over deres barndoms små kår, men de glædede sig desmere over hvert et lille fremskridt i deres tilværelse. Spisestuemøblementet lavcde min far under en stor strejke, og herreværelsesmøblementet blev tilunder en lockout. Ind i mellem købte mor en reproduktion. og så måtte l~1r i gang med al ~. lave en poleret mahogniramme, det er den slags rammer, der i dag er kostbare antikviteter. 13åde far og mor var som nævnt meget arbejdsomme. Far, der altså var snedkersvend, tog alten- og søndagsarbejde som tjener- eller kelner, som man dengang sagde, meget dygtig og afholdt. Og så kunne han lide det. Mor, der havde sendt ham af sted med så og så mange kroner og øre i byttepenge, sad oppe og syede, til han kom hjem over midnat. Sammen gjorde de så fortjenesten op, og alle pengene blev lagt i den lille pengekasse til venstre i den 3.skuffe i den kommode, der nu står i vort bondehus (Tolderens hus) på Reersø. Selvfølgelig har jeg været der et par gange og lånt en 25øre. og det har jeg også senere fået tilgivelse lor. Men hvis jeg havde gemt disse 25ører og l Oører til min møntsamling ville de have pyntet og rigeligt forrenlet sig. K9mmoden er i øvrigt min mors ungpigekommode, som hun nyttede rundt med ti l ski licdag. Den indgik derefter i soveværel-

16 Ib sesmøblementet som en slags toiletrnobel, idet far havde sat et stativ på, hvori var ophængt et ovalt spejl, der altså kunne vippes. Min mor havde seks søskende. Tante Anna var den ældste, den sjoveste og djærveste og den, der måtte mest igennem. Hun blev gift med La u ri t s og fik J børn, nemlig Oluf, Andrea og Herman. Kort tid efter at den sidste var født, rejste Laurits til A merika for at finde arbejde, og så skulle han nok skrive og sende penge hjem, så familien kunne samles i det nye land. Siden er der ingen, der har hørt eller set noget til Laurits, så tante Anna måtte alene tage affære derude i Lumsås, hvor hun boede med sine 3 born. Hun vaskede og strøg for folk, hun hjalp til med hvad som helst og bley navnlig meget dygtig til at tapetsere. l-lun varmeget bramfri og skabte liv og lyst, hvor hun kom frem. Ingen kunne som hun ruske op i mor, hvis hun var ked af noget, men jeg må indrommc, at jeg somme tider skammede mig lidt over hendes sprog, som ellers ikke kendtes i vort hjem (f.eks. "Hvad kan det nytte, man er millionær, hvis man ikke kan skide?"). Senere lærte jeg at sætte tante Anna meget højt, og hun fik da også brug for alle dem, der holdt afhende. Først blev den ældste søn indblandet i noget kriminelt og fik fængselsstraf, så døde datteren i Holbæk af galoperende tuberkulose fra mand og to mindre børn, og endelig druknede Herman, der var letmatros på en lille galease, under en storm ved fjornhol m. Men stadig var det tante Anria, der holdt fanen højt. Hun købte et lille hus på Vestre Lyng ("l-lyldbo") og tog sig a f drengene fra Holbæk. Hun tog arbejde på slagteriet, og ingen slagteriarbejder skulle prøve at hamle op med hende. Det var stadig hende, der satte liv i mor, når hun var deprimeret ar den fremadskridende forkalkning, der tog livet ar mor, da hun var 59 år. Den dag i dag kan jeg ikke hore sangen om "Tante Anna" uden at mindes den rigtige tante Anna med stor respekt og taknemmelighed.

17 17 Tante Boline, mors na.:sta.:lt.lsle søster, blev gift med Jen~ l-lansen, som havde et lille "sted" i Nygård. Han var parcellist, noget mere end husmand og noget mindre end gfmlejcr. Han sad godt i del. men jamrede altid, så det var en festforestilling, når han og tarsnakkede politik og økonomi. Inderst inde godtede far sig lidt, da skattevæsenet engang lik fat i Jens Hansen. Vi kom meget hos tante 13olinc og onkel.lens, det var en.:;n ~ gtrtur til Nyg<lrd, men vi sparede lidt vej, når vi om arten en sent gik ad jernbanclinien hjem et stykke af vejen. Det var p<'i disse natlige ture li a Nygård og fra bedstemor i Stårup, at far røbede et betydeligt kendskab til s~ernehimlen. Jens og 13oline havde J børn : Knud, Jer var et par år ældre end jeg, og som en skønne dag girtede sig med en bankassistent og fik sit eget lille sted ude i nærheden af Ståru p. Boholdt, der var l id t yngre end jeg, og Gudrun, der altså var den yngste. Boholdt og jeg kom meget sammen som drenge urhier noje opsigt ar tante l3oline, der var meget bestemt i sine op- fatte l ser. og som jeg faktisk ikke brød mig meget om. Onkel Jens h(\vdc ikke meget at skulle have sagt, og han sagde heller ikke så meget. Han talte elmeget udpræget odsherrcdsk (H v a sej sten, æ hun bang' for ky'ernc, sagde han engang om vor ældste datter Jette, der virkelig var lidt bange for køerne). Boholdt var lidt speciel, og jeg var nok ikke fri for at føle mig lidt som byboer over for bondedrengen. Men han gik stille med det, han lærte sig at spille violin, han tog på landbrugsskoler, han var gymnastiklærer, han købte jord og udvidede og moderniscrede drirtcn af den lille gård, som han stadig har. Endelig giftede denne fødte og ensomme ungkarl sig som 60-årig med en nyde l i g dame fra København. Søsteren, Gudrun, lang. ranglet og kridende hvidhåret, tog på Husassistenternes Fagskole i Kobenhavn og uddannede sig derefter i restaurationsbranchen. Hun gittede ~igen skønne dag med en ældre, blind storrestaurator i Hornbæk og overtog ved hans død den store virksomhed. Der var

18 18 ingen, der vidste. at hun havde en søn med restauratøren, end ikke Boline. men det var tante l-lansine fra.amerika "mand" for at opklare, da hun kom hjem på besøg. Denne tante Hansine var et kapitel for sig, somjeg skal prøve at gøre kort, efter at situationen senere hen har tegnet sig for inig. Hun var i sin tid forelsket i min far, og da han havde giftet sig med mor i 1908, rejste hun i vrede til Amerika, hvor hun gennemgik alleje genvordigheder, som en udvandrer på 3. klasse i S/S "Frederik d. Ottende" dengang mil ttc igennem. H u n blev gi n med en dansk malersvend, Martin Svendsen, og bosatte sig i Omaha, Nebraska. Da jeg var 6-7 år, kom hun p<i besøg i Danmark med sin lille datter Ca r la på et par år. De boede hos os i Linde alle, og jeg måtte lege med min lille kusine, men pludselig brod tante Hansine op og tog ud til Jens og Boline en tid. inden hun rejste tilbage til USA. Jeg lixstod naturligvis ingenting dengang, men det, der skete, var faktisk, at hun sta- dig lagde an på far. hvorfor mor resolut smed hende ud. Først ener at far var dod, kom hun hjem igen, og her var det, at hun udmærkede sig ved at opklare sagen om Gudruns søn, hvorefter hun og Boline blev rygende uvenner. Min hustru ogjeg holdt dog forbindelse med tante Hansine i mange år, blandt andet på den måde, at vi efter hendes stærke ønske sendte hende Familie Journalen hver uge. Hun var trods alt en festlig og meget underholdende dame, der havde oplevetmere end de lleste. l 197'2 kom. Carla og hendes mand, f( a ri, der var truek Jriver og en brilliant fyr, på besøg i Danmark. De boede hos os en overgang, og vi stod på hovedet for dem, korte rundt med dem i bil og gav dyre middage, men vi gav ingen parties, og det var nok galt, men jo ikke vor style. Hvorom alting er, modtog vi senere fra Carla et så uforskammet brev, at al forbindelse med familien i A merika blev afbrudt- for e ve r. Det var tante Hansine. Så vnr tnnte Camilla, mors

19 yngste søster, noget helt andet; men hende kendte vi til gengæld kun lidt til, jeg s5 hende kun et par gange. Hun var meget køn, nærmest smuk og fint skabt. Hun giftede sig med en gårdmand i Skovsgård, nord for Limfjorden, og vi var nok mest på julekort med denne del af familien. Hjemme i Nykøbing Sjælland gik tømrermester Laurits Nielsen rundt som ungkarl hele sit liv. Det gik først sent op for mig hvorfor, og hvorfor han si\ ofte kom hos os. Engang hcsogte tante L3oline, mor og jeg tante Camilla, jeg har nok været 6-7 år, og det var en stor oplevelse for mig at rejse så langt med toget. Vi nåede Ålborg ved midnatstid og kunne ikke komme videre. Det var vist ikke forudset, og vi har nok udgjort et trist syn der på Ålborg Jernbanestation, midt i hallen, midt om natten. l hvert fald kom en pa:n og venlig heri e hen og spurgte, hvad der var ga lt og hjalp os med N fimk et hotel. Næste dag blev vi hentet på landstationen af gårdejer Pcte Nielsen og i jumbe knrt ud til giirdcn, hvm vi skulle være i nogle dage. Det blev ikke nogen opmuntrende oplevelse for nogen af os. Allerede i jumben, der var forspændt en stor. jysk hest, som pruttede tor hvert skridt, den tog, blev jeg klar over, at her måtte ikke grines eller noget som helst andet. Hjemme på gården gik en fors l id t tante Camilla og gjorde alt det grove arbejde samtidig med, at hun måtte passe 4 børn. Vi var kommet til en af de sorteste missionsreder, jeg nogen sinde har oplevet. Peter Nielsen tog på missionshøjskole og tilmissionsmoder evig og altid, og i de dage, vi var der, sii vi kun tante Camilla, når der blev spist og bedt bordbøn med bøjede hoveder. Resten af tiden kørte Peter Nielsen os rundt på alle mulige os uvedkommende gårde i nabolaget, og hvert sted måtte vi spise store mellemmadder og bede bord bon. På vejen hjem i toget blev der talt meget om denne besynderlige oplevelse, og jeg mener at kunne huske, at tante L3oline og mor lovede hinanden, at de aldrig ville fortælle bedstemor, hvordan del virkelig stod til deroppe i

20 20 det nordlige. Tante Camilla døde ret ung, og siden har jeg intet bort om familien. l 1977, da vi kørte tur på egnen under et besog hos Eva og Al{sel i Blokhus, forsøgte jeg at spore familien, men det lykkedes ikke. Min mors ældste bror, Laurits, så vi kun ved ganske særlige lcjligih!jer i l~unilien. Han var gift med Emma (der var mange Emma'er i vor familie) og havde en gård i Prejlerup, hvor jeg ikke mindes at have været nogen sinde. De havde ingen børn, men tog en af morbror Emils mange drenge i pleje. og havde vist kun sorg af det. Morbror Emil var den yngste i tlokken og den, det gik lidt skævt for, veg og svagelig, som han var. Han blev gift med Agnes og fik et statshusmandsbrug på Eliinge Mark, nær Højby dengang man anså det for lykken at udstykke sådanne små lodder af herregårdenes dår! igste jord og yde slatsstøtte hertil. Onkel Emil var som na:vnt ikke særlig stærk uden egentlig at være syg, og han havde alle de uheld, man kan have på sådan cl l i Ile landbrug. Dyrene blev ofte syge og døde. og købte han en lille hest, kunne man næsten være forvisset om, at den havde ' - \, ' spat. Jorden var dårlig, og sommetider mislykkedes afgrøden helt, så der ikke engang var til såsæd næste år. Men på eet område kan man sige, at tingene lykkedes for Agnes og Emil: de fik 16 børn. hvoraf et par døde og et par var tvillinger. Det vides med sikkerhed, at tante Agnes kunne stå ude i gården ved vaskebaljen, gå ind og fode et barn og derefter gå ud og vaske færdigt! Det var her til Eliinge mark, at bedstemor (til fods selvfølgelig) bar alt det tøj og mad, hun kunne skrabe sammen, og det har nok været medvirkende til, at de klarede sig. Hvert år var vi til barnedåb derude, og de sidste år, jeg var hjemme, både til barnedåb og konfirmation. Da det hele var overstået, var tante Agnes lige så slank og pæn, som hun altid havde været kun en enkelt lille run: ved munden viste, at hun var over 40 år. Det var lidt om den familie,

21 der omgav mig i min barndom. l øvrigt er mine erindringer om min tidligste barndom naturlig vis uden egentlig sammenhæng. De består af en række tixpunkter, mere eller mindre ligegyldige oplevelser eller hændelser, der rager op i en svunden periode og sammen med mere vage forestillinger tegner billedet aren lys og lykkelig tid. Jeg var meget otte i min barndom og i det små ude for <'d held, som fulgte mig gennem hele livet, og skulle blive afgørende for hele mit personlige livsforløb og tildels naturligvis også for min families. Min lorste helt klare erindring kan tidsfæstes til 3års alderen. Jeg mærker næsten endnu. at mor tørrer mig en sidste gang i ansigtet med en våd vaskeklud. Jeg sidder på. kokkenbordet ved siden af vasken, iførtmit stiveste puds, og vi skal tiljuletræ hoso'hkei'carl, smeden, som dengang havde bopæl og værksted lige over for Sygchusvej. hvor der nu er autoft)jtetning og -værksteu. Onkel Carl kunne gore en juletræsfest helt uforglemmelig med alle sanglegene, "Jeg gik mig over sø og land", "Bro, bro, brille", "Så går vi rundt om en enebærbusk" osv. hvad ingen andre i familien kunne. På den tid boede vi yderst på Vesterbro lige før mollen hos frk. Bokkenheuser, der var fotograf. Herfra husker jeg i øvrigt kun, at der var stikkelsbær i haven, mens jeg ikke har nogen erindring om, at fi k. Bokkenheuser fotograferede mig iført matrostoj og halvstrømper, stående med hvide krøller foran et birketræsstakit og med et stort dannebrogsflag i hånden, tilsyneladende veltilfreds og lidt buttet. Der foreligger også fra frk. 8okkenheusers atclier et billede af os alle tre: far, mor og mrg. Gennem hele min barndorn flyttede vi ustandseligt. Vi skiftede bolig otte gange ialt, de første gange velsagtens for at få en bedre lejlighed og senere, fordi min far byggede eller koble ialt fire ejendomme. som alle blev solgt igen med fortjeneste. Herved og ved tjenergerningen skabtes grundlaget tor

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere