EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen"

Transkript

1 EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter

2 EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent over det, fordi den er skjult bag vægge og i gulve. Isolering holder på varmen i vores huse ved at nedbringe varmespild og bidrager dermed til en reduktion af energiforbruget. Et af de materialer, vi i dag bruger til isolering, er EPS, som fortrinsvis anvendes til isolering af gulve og tagkonstruktioner i alle former for bygninger, lige fra boligbyggeri til erhvervsbyggeri. EPS-isolering er kendetegnet ved god isoleringsevne, stor trykstyrke og formstabilitet samt en meget lav vægt, der gør materialet let og nemt at håndtere og bearbejde. Den store trykstyrke og formstabilitet gør EPS yderst velegnet i konstruktioner, der kræver stor trykstyrke, fx ved isolering af terrændæk, af gulve belastet med store maskiner samt af kælderydervægge. Brugen af EPS som isoleringsmateriale i Danmark har inden for de seneste 20 år udviklet sig markant. Tidligere var kun et meget begrænset antal bygninger isoleret med EPS. I dag er en overvejende del af alle bygninger isoleret med EPS, og der er ikke noget, der tyder på, at udviklingen stopper her. Udviklingen i anvendelsen af EPS som isoleringsmateriale og den stadig stigende fokus på miljø i samfundet har medført, at Sektionen for EPS-producenter under Plastindustrien i Danmark har taget initiativ til en miljøvurdering af isoleringsmaterialet EPS. Miljøvurderingen er udarbejdet af det uafhængige konsulentfirma DOR Århus A/S og er revideret af Lars- Gunnar Lindfors, Scientific Director på IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd. Indholdet af denne folder er baseret på miljøvurderingen, og rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Plastindustrien i Danmark og på 2

3 Hvad er EPS? EPS er en forkortelse for Ekspanderet PolyStyren, der er et plastprodukt. Råvaren til fremstilling af EPS-isoleringsplader er EPS-perler, der består af ca. 94% polystyren og 6% pentan. Fremstillingen indledes med en opvarmning af EPS-perlerne med vanddamp, hvorved pentanen får dem til at ekspandere, hvilket vil sige, at volumen øges. Pentan er en naturgasart, der ikke påvirker ozonlaget. De ekspanderede EPS-perler presses sammen i en stor støbeform, hvilket får dem til at smelte sammen i store blokke. Blokkene skæres til sidst op i forskellige størrelser med glødetråde, hvorefter de færdige EPS-isoleringsplader emballeres og gøres klar til at blive leveret til byggepladser. De færdige EPSisoleringsplader indeholder 98% luft og 2% polystyren. Af den totale råoliemængde, der hvert år bruges på verdensplan, anvendes ca. 4% til plast. Under én promille anvendes til EPS altså en minimal andel af det samlede forbrug. I Danmark fordeler forbruget af EPS sig på emballage (53%), isolering (40%) og andre produkter som fx barnesæder og dekorationsartikler (7%). EPS er kendetegnet ved god isoleringsevne, lav vægt og meget stor formstabilitet og styrke. Det giver store fordele i isoleringen af boligbyggeri såvel som institutions- og erhvervsbyggeri. 3

4 Miljøvurdering Bag om isolering... Når man står over for valget mellem forskellige isoleringsmaterialer, er der mange forskellige hensyn at tage. Egenskaber og pris er to af de vigtigste, men miljøfaktorer spiller også en væsentlig rolle i slutbrugerens valg. Den uvildige miljøvurdering 1 af EPS-isoleringsmaterialet skal ses i lyset af, at EPS-branchen gennem de senere år har arbejdet målrettet på at minimere miljøbelastningen ved brug af EPS. Målet har været at klarlægge, hvordan en EPS-isoleringsløsning bestående af 160 mm isolering af 120 m 2 gulv eller loft, med en samlet vægt på 249 kg., påvirker miljø og ressourceforbrug i hele livscyklus fra vugge-til-grav. I miljøvurderingen er der beregnet en såkaldt normalisering på baggrund af en opgørelse af de udvekslinger af stoffer, materialer og ressourcer, som EPSisoleringsløsningen giver anledning til i dens livscyklus. Normaliseringen gør det muligt at sammenligne EPS-isoleringsløsningens miljøeffekt og ressourceforbrug med andre løsninger. Desuden gør normaliseringen det muligt at sammenligne EPS-isoleringsløsningens miljøeffekter og ressourceforbrug med de tilsvarende tal for en gennemsnitsdansker på et år 2. 1)Miljøvurderingen er gennemført efter UMIP-metoden, og resultaterne er afrapporteret i overensstemmelse med kravene i ISO 14040:1997. Resultaterne er beregnet på grundlag af indsamlede data for et modelleret livsforløb, hvor der er anvendt en række antagelser og forudsætninger. For mere detaljeret information henvises til rapporten. 2) Resultaterne af normaliseringen er udtrykt i milli-personækvivalenter (mpe), dvs. brøkdele af en gennemsnitsdanskers bidrag i

5 Figur 1 mpe 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0 Figur 2 mpe 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 Miljøeffekter EPS isoleringsløsninger Drivhuseffekt Forsuring Volumenaffald Næringssalt- Fotokemisk belastning ozondannelse Ressourceforbrug EPS isoleringsløsninger Figur 1 Miljøeffekter viser resultaterne af normaliseringen for fem væsentlige miljøeffekter. Resultaterne viser, at det største relative bidrag til miljøeffekter i EPS-isoleringsløsningens livscyklus stammer fra fotokemisk ozondannelse. Det næststørste relative bidrag stammer fra drivhuseffekten. EPS-isoleringsløsningens bidrag til drivhuseffekten på et år udgør 2,63 promille af, hvad en gennemsnitsdansker bidrager med på et år. Med andre ord svarer det til, at en gennemsnitsdanskers bidrag til drivhuseffekten på et år er det samme som bidraget fra m 2 isolering med 160 mm EPS. I figur 2 Ressourceforbrug er resultaterne af normaliseringen for fire væsentlige ressourceforbrug illustreret. Resultaterne viser, at det største relative bidrag til ressourceforbrug i EPS-isoleringsløsningens livscyklus stammer fra forbrug af råolie. Forbruget udgør 9,77 promille af, hvad en gennemsnitsdansker bidrager med på et år. Det svarer til, at en gennemsnitsdanskers bidrag til forbrug af råolie på et år er det samme som bidraget fra m 2 isolering med 160 mm EPS. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 Råolie Naturgas Stenkul Brunkul Samlet set viser miljøvurderingen, at brugen af EPS til isolering er fuldt ud miljømæssig forsvarlig. For at gøre anvendelsen af EPS til isoleringsformål endnu mere miljøvenlig vil de danske producenter af isoleringsmaterialer fortsætte arbejdet med yderligere at nedbringe energiforbruget til fremstillingen. En EPS-isoleringsløsning er et godt valg ikke kun på grund af materialets egenskaber, men også på grund af dets ringe påvirkning af miljøet. 5

6 Et rent arbejdsmiljø I forbindelse med håndtering og bearbejdning på byggepladsen har EPS som isoleringsmateriale en række fordele, når det handler om at skabe et godt arbejdsmiljø. Den meget lave vægt, der kendetegner EPS-isoleringsmaterialet, gør det let og nemt at håndtere på byggepladsen. Det giver et behageligt arbejdsmiljø og en nedsat risiko for arbejdsskader i form af fx løfte- og slidskader. EPS-isoleringsmaterialet støver ikke under tilskæring med sav eller kniv. Det betyder, at der under forarbejdningen på byggepladsen ikke kræves brug af åndedrætsmaske eller anden personlig beskyttelse. Ny energi fra brugt EPS Spild fra byggepladsen eller brugt EPS-isoleringsmateriale kan enten forbrændes eller genanvendes. Når isoleringsmaterialer af EPS forbrændes i forbrændingsanlæg, giver de et nyttigt tilskud til produktionen af fjernvarme. I anlæggene blandes EPS med andre affaldstyper, og materialet forbrændes fuldstændigt ved en temperatur på over 800 C med den samme høje brændværdi som olie. Rent hvidt EPS kan også omsmeltes og omdannes til polystyren og dermed genanvendes til fremstilling af andre plastprodukter som bøjler, møbler, blomsterbakker mv. Endelig kan brugt EPS-isoleringsmateriale granuleres og genanvendes til jordforbedring på gartnerier uden nogen risiko for forurening. 6

7 Sikkerhed ved brand EPS-isoleringsmateriale skal som alle andre isoleringsmaterialer anvendes i overensstemmelse med Bygningsreglementet, herunder skal reglementets forskrifter vedrørende sikkerhed ved brand følges. Bygningsreglementet kræver bl.a., at isoleringsmateriale af EPS skal være tilstrækkelig beskyttet mod smeltning og antændelse. EPS-isoleringsmateriale bliver blødt ved ca. 100 C, smelter ved ca. 300 C og selvantænder ved ca. 490 C. Er uheldet ude, og en brand opstår, vil vægge, der i overensstemmelse med Bygningsreglementet er beklædt med 13 mm gipsplader give en tilstrækkelig brandbeskyttelse, da den bagvedliggende isolering af EPS kun vil opnå en temperatur på ca. 140 C efter 20 minutters brand. EPS-isoleringsmaterialet er derfor fuldt forsvarligt ved isolering af såvel boligbyggeri som erhvervsbyggeri. 7

8 Producenter til byggeindustrien i Danmark: SCA Packaging Flamingo tel Styrolit A/S tel Sundolitt tel ThermiSol Denmark tel KAUNSEL Kommunikation as Produktion: Kramme Møller & Ko. Plastindustrien i Danmark Plastindustrien i Danmark EPS sektionen Nørre Voldgade 48 DK-1358 København K Telefon Telefax

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Miljøvurdering af mobiltelefon

Miljøvurdering af mobiltelefon Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 28 2003 Miljøvurdering af mobiltelefon Miljørigtig udvikling af produktfamilier Hanne Erichsen og Ole Willum Institut for Produktudvikling Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere