Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser"

Transkript

1 Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

2 baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i Jylland: Enten en gradvis udbygning af -korridoren grøn Et stort flertal i Folketinget fastlagde i 2009 de overordnede rammer for en grøn transportpolitik. Aftalen blev indgået mellem den daværende VK-regering samt Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. Når det gælder fremtidens vejtransport blev man bl.a. enige om følgende principper: eller en ny parallel motorvejskorridor gennem Midtjylland, som kan skabe et alternativ for den gennemkørende trafik og give nye mobilitetsmuligheder i det GRØN, JA TAK! midtjyske, påpeger ministeriet. Fra Aftale om Grøn Transportpolitik, 29. januar 2009 Find de strategiske analyser på Rent konkret blev man enige om at gennemføre en række strategiske analyser af fremtidens transportudfordringer blandt andet af det langsigtede kapacitetsbehov for den nord/sydgående vejtrafik i Jylland. Hærvejskomitéens hjemmeside, KØER, NEJ TAK! Vejkapaciteten skal udbygges, dér hvor behovet er størst, dvs. dér hvor der i dag er de største trængselsproblemer, men også, hvor man kan se, at den fremtidige trafikvækst som følge af erhvervs- og samfundsudviklingen vil kræve en udbygning af infrastrukturen. Desuden blev politikerne enige om at afsætte penge til Landstrafikmodellen for at få et bedre grundlag for de langsigtede analyser. Modellen skal være klar i foråret 2012, og de strategiske analyser skal være endeligt afsluttede i 20.

3 Frederikshavn Hanstholm Aalborg den østjyske vækst mangler luft Den helt centrale udfordring for fremtidens trafik i Jylland er trængslen på Østjyske Motorvej. Siden 1980 er trafikken næsten fordoblet på de centrale strækninger. Og det bliver endnu værre, for trafikvæksten ventes at fortsætte de kommende årtier. Med den kraftige udvikling langs det østjyske bybånd fungerer mere og mere som en lokal pendlerkorridor i Østjylland. Hobro Skive VIDSTE DU? Motorvejsbroen over Vejle Fjord er et billede på udviklingen, hvor væksten i både lokal pendlertrafik, landstrafik og international fjerntrafik har gjort, at Vejle Fjord-broen er en evig flaskehals. Og selvfølgelig skal udvides på de mest belastede strækninger - uanset hvad. Hærvejsmotorvejen giver en kæmpe aflastning, men kan ikke løse det hele. Randers Viborg Holstebro Udbygning med et ekstra spor i hver ret- Grenaa ning på koster lige så meget som anlæg af en helt ny fire-sporet motorvej! Samtidig Ebeltoft slipper trafikanterne på for de gener Herning og forsinkelser, der altid vil være, når man skal udbygge en eksisterende vej. Men samtidig skal jo også fungere som hovedfærdselsåre for den nord/sydgående vejtrafik i Jylland. Det skaber store problemer for trafikken, og det én-strengede transportsystem er meget sårbart overfor forstyrrelser. Vi ser jævnligt, at selv mindre trafikuheld eller tekniske havarier hurtigt udvikler sig til større ulykker, der lukker i timevis med store menneskelige og økonomiske omkostninger. Silkeborg Ikast Ringkøbing Århus Sj. Odde Give Rapport om udvidelser af den østjyske Billund ministeriets hjemmeside, under Temaer > Strategiske Analyser i 2030 undgås kritisk trængsel på de gule strækninger. På de røde skal der ske ud- Kalundborg Vejle motorvejskorridor kan ses på Transport- Hærvejsmotorvejen vil aflaste, så der Horsens Esbjerg Kolding Fredericia Middelfart Ribe videlser, og de første arbejder er allerede Haderslev i gang. Aabenraa Tønder Sønderborg Odense Nyborg Korsør

4 Løsninger der flytter noget Det vigtigste argument for en ny Hærvejsmotorvej er aflastning af. Det kræver, at det er attraktivt at bruge den nye vej, og med den mest optimale linjeføring kan der flyttes virkelig mange biler. Den endelige linjeføring er ikke lagt fast, og der blev i første omgang screenet ni forskellige løsninger. Konsulentvirksomheden Cowi og organisationen Trekantområdet Danmark har senere regnet på de mest effektive løsninger. Her er der udelukkende optimeret efter at overflytte mest muligt trafik fra, og resultatet er overbevisende: Overordnet set vil trafikken i 2030 svare til den nuværende trafik mellem Vejle og Aalborg! Både i den nordlige og sydlige ende giver Hærvejsmotorvejen rigtig god mening og vil betyde en markant aflastning af og det øvrige vejnet. Nord for Viborg vil trafikken f. eks. være på over køretøjer i døgnet. Og når det gælder flaskehalsen over Vejle Fjord-broen vil Hærvejsmotorvejen give en markant aflastning af trafikken. Mellem en trediedel og halvdelen af den gennemkørende trafik vil flytte over på Hærvejsmotorvejen, hvis den placeres optimalt med de rigtige stikveje til Trekantområdets motorveje. Transportministeriet anerkender, at Hærvejsmotorvejen vil få meget stor trafik (op mod køretøjer pr. døgn). I sin statusrapport over de strategiske analyser fokuserer ministeriet på de to linjeføringer, der ses her på siderne. Dels en vestlig løsning, som genbruger den eksisterende motorvej mellem Herning og Give, binder en række midt- og vestjyske byer sammen og giver direkte forbindelse til den internationale lufthavn i Billund. Og dels en østlig løsning, som ligger tæt på den eksisterende rute, hvor den giver en kortere strækning nord/ syd og byder på en betydelig aflastning af. Med den østlige linjeføring vil trafikken på Hærvejsmotorvejen på den centrale og nordlige del være på mellem og køretøjer i døgnet. Det svarer til dagens trafik på Esbjerg-motorvejen, Sydmotorvejen på Sjælland og store dele af.! AFSTED

5 Hvad koster det? Skagen Skagen Seneste overslag fra Transportministeriet Hirtshals Hirtshals anslår en anlægspris på 10- mia. kr. for Frederikshavn Frederikshavn den vestlige linjeføring og -18 mia. kr. for den østlige. Hanstholm Hanstholm Aalborg Aalborg VIDSTE DU? Trafikken på en kommende HærvejsmoHobro Hobro Skive Skive Randers Viborg Holstebro Grenaa Randers Viborg Holstebro torvej vil i 2030 være lige så kraftig som Ebeltoft Ikast Ringkøbing Herning Århus Silkeborg Sj. Odde Sj. Odde Give Horsens Give Kalundborg Vejle Kalundborg Billund Kolding Fredericia Middelfart Odense Nyborg Korsør Esbjerg Kolding Danmark, som Hærvejskomitéen bruger i sit arbejde for en ny Hærvejsmotorvej, Fredericia Middelfart PASSER TALLENE? Analyserne fra Cowi og Trekantområdet Horsens Vejle Billund Århus Silkeborg Ikast Ringkøbing Esbjerg og Aalborg. Ebeltoft Herning den nuværende trafik på mellem Vejle Grenaa anvender nøjagtigt samme regnemetoder og Odense Nyborg Korsør analysemodeller som Transportministeriet. Ribe Ribe Haderslev Haderslev Aabenraa Aabenraa Tønder Tønder Sønderborg Sønderborg Se analysen fra Cowi og Trekantområdet Danmark om overflytning af trafik på Hærvejskomitéens hjemmeside: Kilde: Transportministeriet - Status for de strategiske løsninger

6 investeringer der betaler $ig Nye vejanlæg er dyre, så vi skal selvfølgelig investere dér, hvor vi får meget for pengene. Det er et kæmpestort og kompliceret regnestykke at finde frem til gevinsten for samfundet, men resultatet er ret enkelt: Hærvejsmotorvejen bliver en særdeles god forretning for det danske samfund. Afkastet af investeringen den såkaldt interne rente vil ligge fra 8,5 og helt op til 11,1 pct., alt afhængig af den endelige linjeføring. Det er en rigtig flot forrentning. Til sammenligning er den interne rente ved udvidelse af til seks eller otte spor beregnet til 8,0 pct. Med andre ord selv i værste fald er Hærvejsmotorvejen en bedre forretning for os allesammen. Når man skal beregne de samfundsøkonomiske gevinster af en ny vej kigger man selvfølgelig på anlægsprisen og holder den op mod fordelene. Det gælder f. eks. tidsgevinster for brugerne, færre trafikuheld, mindre støj og lavere klimabelastning. VIDSTE DU? At der altid lægges 50 pct. til anlægsprisen for nye motorveje i den såkaldte korrektionsreserve for at tage højde for uforudsete udgifter. Alle beregninger fra Hærvejskomitéen, følger selvfølgelig disse retningslinjer fra Transportministeriet. Se analysen fra Cowi og Trekantområdet Danmark om samfundsgevinsten ved Hærvejsmotorvejen på Hærvejskomitéens hjemmeside, Hvor meget tid sparer du? Udvalgte rejsetidsbesparelser for en trafikalt set optimeret linjeføring af ny midtjyskmotorvej. Fra Aalborg til Esbjerg - 25 min. Give - 30 min. Herning - 25 min. Kolding - 20 min. Lillebælt - 15 min. Fra Padborg til Aars - 35 min. Ikast - 20 min. Silkeborg - 20 min. Thisted - 20 min. Viborg - 30 min. Fra Lillebælt til Aars - 30 min. Billund - 10 min. Fjerritslev - 25 min. Skive - 15 min. Viborg - 20 min. Kilde: COWI /Trekantområdet Danmark

7 at spille på FLERE STRENGE Hirtshals Skagen Frederikshavn Veje skal bygges dér, hvor der er mest trafik, lyder et gammelt mantra. Og det virker jo meget logisk. Men problemet er bare, at større veje tiltrækker endnu mere trafik, og så er man lige vidt i løbet af kort tid. Udviklingen klumper sig sammen i få, koncentrerede områder, som i sig selv giver nye trafikproblemer. I andre lande som f.eks. USA har man lært på den hårde måde, at 8,- 10- eller 12-sporede mega-motorveje ikke løser problemerne. Måske snarere tværtimod. Og udbygning af kapaciteten bliver hurtigt et håbløst kapløb med tiden og trafikvæksten. I stedet satser man på parallel udbygning, så det overordnede vejnet bliver mindre sårbart ved ulykker og forstyrrelser. I Danmark har vi nu chancen for at forlade den én-strengede strategi ved at vælge en ny og mere fremtidssikker vej. Både omkostningerne, de trafikale fordele og hensynet til et helt Danmark i balance taler for en parallel udbygning af vejnettet. Den spreder ikke bare trafikken, men breder også væksten mere ud til gavn for hele landet. TÆNK PÅ! Et ekstra spor i hver retning på en firesporet motorvej giver kun 50 pct. mere kapacitet, som i praksis er svær at udnytte fuldt ud. Men en helt ny motorvej giver 100 pct. forøgelse af kapaciteten plus alle fordelene ved et mere fleksibelt og mindre sårbart system. Se kronik fra Hærvejskomitéens formand med endnu flere argumenter for en parallel udbygning på komitéens hjemmeside, Dobbelt H-visionen for den overordnede trafikstruktur i Danmark er ideen om en parallel udbygning, der på langt sigt vil give mindre sårbarhed og mere fleksibilitet. Hanstholm Aalborg Hobro Skive Randers Viborg Holstebro Herning Århus Silkeborg Ikast Ringkøbing Give Horsens Vejle Billund Kolding Fredericia Esbjerg Middelfart Odense Ribe Haderslev Aabenraa Tønder Sønderborg Grenaa Ebeltoft Sj. Odde Kalundborg Korsør Nyborg

8 Giv os din støtte! En Hærvejsmotorvej vil... Give bedre nord-syd forbindelser til gavn for hele landet Give et stort udviklingsløft til Jyllands vækst- og yderområder Aflaste og Vejle Fjord hurtigst og mest effektivt Give bedre tid og mere plads til udbygning af Give dobbelt så meget kapacitet for de samme penge Hærvejskomitéen arbejder for seriøs og saglig oplysning om Hærvejsmotorvejen, men vi har også brug for din hjælp. Fortæl om Hærvejsmotorvejen og alle dens fordele i alle relevante sammenhænge, find flere argumenter, bagrundsdata og analyser på vores hjemmeside og deltag i debatten på vores Facebook-side. Du kan også rekvirere flere eksemplarer af denne brochure til at fremlægge ved relevante arrangementer med vækst og udvikling på dagsordenen. Gøre det overordnede vejnet mindre sårbart Tak for din støtte - og kør forsigtigt! Give bedre forbindelser til Billund Lufthavn Give mere tid til en gennemarbejdet øst-vest løsning Være en god og rigtig samfundsinvestering Give relativt lille belastning af naturområder tik tak... Hærvejskomitéen c/o Billund Erhvervsfremme Rådhuscentret 16 DK Billund Tlf

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...3 De fem

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

Danmark som én metropol

Danmark som én metropol Danmark som én metropol Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Udarbejdet for Kattegatkomitéen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusioner 2. Baggrund og rammer

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår

DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår DEN 3. FORBINDELSE Flertal i Folketinget: Ny Limfjordsforbindelse skal anlægges via Egholm Nordjyske kommuner: Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår Nye beregninger ved Limfjorden:

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. INFRASTRUKTUR OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. Infrastruktur er en lang række ting, der er helt nødvendige for, at et land

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Mobilitet i nordjylland

Mobilitet i nordjylland Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed)

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Skriftlig redegørelse Redegørelse om Fremtidens godstransport April I Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Infrastrukturkommissionen har i sin betænkning fra januar 2008 analyseret godstransporten

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort (SIDE 2) Parterne i Letbanesamarbejdet har fået udarbejdet en undersøgelse,

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Investeringer i vækst & beskæftigelse Havnepakke 3 Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Titel: Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 Udgiver: Danske Havne, brancheorganisation

Læs mere

Fremtidens infrastruktur

Fremtidens infrastruktur Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. februar 2008 Teknologirådets rapporter 2008/2 Høring om

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik KOLLEKTIV TRAFIK Flere passagerer MINDRE TRÆNGSEL BEDRE MILJØ Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Danske Regioner, KL, Trafikselskaberne

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere