Borgerforeningens kasserer kunne samtidig fremlægge et regnskab, som viser et lille overskud på projektet. Du kan se regnskabet på næste side.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerforeningens kasserer kunne samtidig fremlægge et regnskab, som viser et lille overskud på projektet. Du kan se regnskabet på næste side."

Transkript

1

2 Af Erling Hosbond Så skulle det efter kalenderen være forår, selv om det ikke er til at få øje på, men det kommer jo nok engang. Jeg var sidste torsdag til generalforsamling i Forsamlingshuset og Borgerforeningen. Som Claus skriver, var der ikke så mange til stede. Det er lidt beskæmmende, at der ikke kommer flere. Forsamlingshuset har visse problemer, blev der sagt ved generalforsamlingen. Jeg kan kort beskrive et par af deres problemer: Der er nøgler i omløb, som man ikke ved, hvem har - så har du en nøgle, som ikke er registreret, så ring til bestyrelsen. Man har også problemer med at få udlejningsgebyret betalt. Folk betaler det, de vil - eller slet ikke. Deadline for næste nr. af Tappen er den 31. maj Borgerforeningens kasserer kunne samtidig fremlægge et regnskab, som viser et lille overskud på projektet. Du kan se regnskabet på næste side. Udover en gennemgang af aktiviteterne blev borgerforeningens regnskab fremlagt. Regnskabet kan også ses på side 5. Af Claus Bo Andreasen Generalforsamling Torsdag den 25. februar var der generalforsamling i borgerforeningen, hvor vi bl.a. gav beretning om aktiviteterne i det forløbne år. Det, som helt klart har fyldt mest i 2009, har været etableringen af legepladsen og aktivitetsområdet syd for Stationsvej. Der mangler nu kun nogle småting i projektet. I forbindelse med generalforsamlingen blev der holdt valg til borgerforeningens bestyrelse. De medlemmer, som var på valg modtog alle genvalg. Bestyrelsen består således af Claus Bo Andreasen (formand) Jan Henriksen Connie Jensen (næstformand) Dan Jensen (kasserer) Anders Midtgård (Fortsættes næste side) 2

3 (Fortsat fra forrige side) Tapdrup Puljen Borgerforeningen administrerer Tapdrup Puljen, som indeholder penge fra salget af den gamle brugsbygning. Alle borgere i Tapdrup kan søge om penge til almennyttige projekter i Tapdrup. I 2009 modtog vi to ansøgninger, som begge er blevet bevilget penge. Det første beløb er bevilget til Niels Brasen og Hasse Krebs, som vil arrangere forskellige kulturelle indslag i Tapdrup. Det andet beløb går til produktion af nye informationsskilte i Tapdrup. Det vil sige skilte, som kan anvendes til annoncere arrangementer m.m. Regnskabet for Tapdrup Puljen er ligeledes vedlagt på næste side. Vedtægter og ansøgningsfrister m.m. kan i øvrigt ses på Planer for friområdet vest for legepladsen. Et af formålene med legepladsen og aktivitetsområdet er, at det skal fungere som socialt omdrejningspunkt for hele byen. Vi har derfor spekuleret over, hvorledes vi kan skabe aktiviteter i området, som henvender sig til hele byen. En ide, som vi vil arbejde videre med, er at lave en teltoverdækket scene i det nordvestlige hjørne af området. Vi forestiller os, at der i sommerperioden holdes koncerter, fx en lørdag eftermiddag, hvor der er fri adgang, og hvor vi slutter med at tænde grillen. Teltet skal samtidig kunne anvendes til børnefødselsdage, folkedans og lignende, men nok ikke til natkoncerter og høj musik. Herudover vil vi søge at få jævnet arealet vest for legepladsen således, at det kan anvendes til boldspil m.m. Gruppemøde Sidste år blev der nedsat en række grupper i Tapdrup. Vi fik bl.a. en kreativ gruppe, en festgruppe, en fugle-gruppe, en legegruppe, en naturgruppe, en kulturgruppe, en historisk gruppe samt en seniorklub. I forvejen havde vi bl.a. en boldbanegruppe og løbegruppe. Medlemmerne af grupperne har på alle måder selv ansvaret for de aktiviteter, der skal være i grupperne. Borgerforeningen kan imidlertid til en vis grad spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under aktiviteter, som kommer hele byen til gavn. For at skabe mulighed for at koordinere aktiviteterne vil vi gerne invitere til et møde i Sognehuset tirsdag den 20. april kl Både gruppemedlemmerne og alle andre, som er interesserede, er velkomne til at deltage i mødet. Rent faktisk har vi noget, som vi kalder Tapdrup Lokalråd. Lokalrådet er ment som et forum for alle foreninger og grupper m.m. i Tapdrup. (Fortsættes næste side) 3

4 (Fortsat fra forrige side) Samarbejde med kommunen En af borgerforeningens opgaver er at samarbejde med kommunen om udvikling i Tapdrup. På det seneste møde med Teknik og Miljøs afdeling for Trafik og Veje har vi bl.a. henledt opmærksomheden på følgende behov i Tapdrup: Der mangler fortov og cykelsti fra Kokærvænget til Tapdrup. Af hensyn til skolebørnene er der behov for fartdæmpende foranstaltninger på de steder, hvor Nørreåstien krydser Vibækvej I forbindelse med etableringen af den nye omfartsvej vest for Tapdrup er der behov for et (stort) busskur til skolebørnene. Der er behov for fartdæmpende foranstaltninger ud for børnehaven (Tapdrupvej/Taphedevej). Vi vil gerne have lys på cykelstien mellem Tapdrup og Overlund. Endelig vil vi gerne have bybusser til Tapdrup. Vi har en positiv dialog med kommunen omkring disse ting, men de budgetmæssige udfordringer, som kommunen står overfor, gør det vanskeligt at sætte tid på, hvornår de forskellige ting etableres. Borgerforeningen vil i øvrigt gerne have tilkendegivelser fra borgerne om hvilke ting, vi skal prioritere i samarbejdet med kommunen. Efterskrift Der deltog kun ca. 25 personer i generalforsamlingen, hvilket må siges at være meget få. Det bør give anledning til overvejelser. Ikke så meget blandt dem som deltog, men snarere blandt dem som ikke deltog. Peter Seeberg har engang skrevet en novelle om et ægtepar, som flyttede fra storbyen til en landsby. Deres store ønske var at få "et vedkommende liv". Men før de kunne deltage i landsbylivet, så skulle rammerne være i orden. Det nyindkøbte landsbyhus skulle sættes i stand fra A til Z, karrieren skulle passes, børnene skulle køres til fodbold osv. Men efter nogle års forløb var ægteparret omsider parate til at deltage i landsbylivet. Til deres store bestyrtelse opdagede de, at der ikke længere var noget landsbyliv. Vi vil overlade til Tappens læsere at spekulere over, hvorfor der ikke længere var noget landsbyliv. Skitse til den informationsstander, som tænkes placeret ved indfaldsvejene til Tapdrup. Standeren kan anvendes til annoncering af aktiviteter og begivenheder. Begge sider af standeren kan benyttes, således at det er muligt at annoncere flere ting på samme tid. Før fremstilling af standeren skal denne godkendes i Teknisk Forvaltning. 4

5 Regnskab Tapdrup Borgerforening 2009 Tapdrup Borgerforening Indtægter Udgifter Kontingent ,00 Forsikringer 2.518,50 Renter og gebyrer 108,92 60,00 Arrangementer + bankospil , ,65 Kontorholdsudgifter incl. Tappen 4.235,35 Udgifter til juletræ 1.531,93 Vedligeholdelse af fællesarealer 3.273,63 Julekurve m.m. 520,91 Udlejning af flagallé 180,00 "Overskud" fra Naturgruppen 3.246,55 I alt , ,97 Årets overskud ,25 Balance , ,22 Status Primo Ultimo Kassebeholdning 3.730,00 172,00 Bankkonto , ,80 I alt , ,80 Årets overskud ,25 Balance , ,80 Tapdrup Puljen Indtægter Udgifter Overført fra ,21 Bankrenter og gebyrer 4.333,26 Uddeling (emhætte til forsamlingshus) ,88 I alt , ,88 Saldo Totalkonto pr ,04 Saldo Aftalekonto pr ,55 Balance , ,47 Ovenstående regnskab og kassebog med bilag er gennemgået og fundet i orden uden yderligere bemærkninger. Tapdrup, den / Else Krogh Poul Pilgaard

6 Regnskab for På vej i Nørreådalen Indtægter Udgifter Bidrag ,00 Kontorholdsudgifter 488,45 Hjemmeside og anden reklame 1.190,00 Finansiering 161, ,00 Vandpost 6.700,00 Tapdrup Entreprenørforening / Claus Provst ,00 CC Natur ,00 Byggesagsgebyr 1.843,00 Renter og gebyrer 1.137, ,27 Revisoromkostning ,00 Forplejning til arbejdsdage 4.723,28 Avisannoncer 669,64 Bålsæt 199,95 Materialer 2.198,51 Køb af jord ,00 Redegynge 8.987,50 I alt , ,60 Overskud 3.246,55 Balance , ,15 Af Connie Jensen og Lise Bach Så er det igen blevet tid for aktiviteter på boldbanen. For tilflyttere og andre som ikke har været der før: Sportspladsen ligger lidt skjult på venstre side af Tapdrupvej, når man kører ud af byen mod Vejrumbro. Vi starter ons. d. 19. maj kl ca , og herefter hver onsdag til og med uge 32 (dog med mulighed for aflysninger i sommerferie perioden). Så hold øje med Vi håber så mange så muligt vil møde op, både børn, unge og voksne til nogle hyggelige og sjove timer. Der mangler tovholder til flere onsdage. Håber der er nogle, der vil give en hånd med. For nærmere oplysning, ring til Connie Jensen eller Lise Bach VEL MØDT 6

7 Af Jan Andersen Selv om vinteren har svært ved at slippe sit tag, er foråret på vej. Prøv at gå udenfor og hør, hvordan fuglene allerede er i gang - fuglesangen er blevet mere intens. Vi så den første vibe i Nørreådalen d. 28. feb. For fuglene er det ikke så meget temperaturen, der bestemmer, om det er forår; men derimod lysmængden og d. 1. marts var dagen tiltaget med ca. 3 timer 50 min. Fuglene har en indbyrdes kamp om at komme først og få de bedste ynglepladser, men ekstrem kulde kan sætte en dæmper på fuglenes aktivitet. Forårstrækket kan godt blive forsinket lidt ved ekstrem kulde og sne. Det kan endda betyde at fugle, som er kommet hertil, vender om igen og venter på lidt bedre vejr, inden de vender tilbage. Vinteren har været lang og hård ved fuglene, og der er uden tvivl mange, der er døde, ligesom der er arter, hvor antallet er blevet markant mindre efter denne vinter. Men for de fleste fugle vil en eller to ynglesæsoner være nok til, at bestanden er oppe på normalt niveau igen. Selv om vinteren har været hård ved dyrene i naturen, er det ikke nødvendigvis negativt. De dyr, der først bukker under for vinterens strabadser, er de svage og syge, hvilket betyder, at det er de sunde og stærke dyr, der kommer til at reproducere bestanden igen. Her i foråret vil de fugle, der tog sydpå inden vinteren, begynde at komme tilbage, nogle vil blive i landet, og andre vil raste her i en kortere periode for så at trække videre til deres yngle områder længere mod nord. Af de fugle, som her i foråret kommer til landet for at yngle og i den grad sætte præg på forår og forsommer, er sangfuglene, bl.a. drosler, piber, lærker, vipstjerter, sangere, nattergal, gøg og mange andre. Vi, der bor i Tapdrup og langs ådalen, er begunstiget med noget natur, der er helt unik. Det synes fuglene også, så vi har mulighed for at se og høre en stor artsrigdom af fugle lige uden for vores dør. Vi hører ofte fuglene mere, end vi ser dem, og det kan være svært at bestemme, hvilke fuglestemmer det er, man hører. For at lære nogle af de mange fuglestemmer at kende, har vi fået en aftale med en meget erfaren ornitolog, som vil komme en aften og gå en tur med os rundt i Nørreådalen. Det er ikke kun sangfuglene, der kommer hertil i foråret. Det gør andefuglene og vadefuglene også. Da vi i Nørreådalen har flere større vådområder, har vi gode muligheder for at se dem. (Fortsættes næste side) 7

8 (Fortsat fra forrige side) Vi vil også arrangere en aften, hvor vi skal se, hvad der ellers er ved disse vådområder. Mandag d. 3. maj kl Vi vil tage et nærmere kig på vådområdet Vejrum vestsø (rastepladsen mellem Tapdrup og Vejrumbro) for at se, hvad der er af ande- og vadefugle. Måske kan vi få mudder-kliren at se, og er vi heldige, ser vi måske også en af de flotte rovfugle. Hvis der er tid, kan vi også besøge området ved Viskum kirke, hvor der bag kirken er to store søer. Vi vil medbringe et par teleskoper. Hvis du har en håndkikkert, tager du bare den med. Vi mødes kl ved rastepladsen. Turen varer ca. 2 timer Mandag d. 7. juni Kl Fuglestemmetur med Ole Lilleør. Kom og vær med til en aften, hvor vi vil prøve, om vi kan lære nogle enkelte af de mange fuglestemmer at kende. Ole Lilleør har stor erfaring med fugle og deres stemmer. Han har lovet at guide os igennem en forårsaften, hvor der forhåbentlig er mange fuglestemmer. Nattergalen og gøgen kender de fleste, men hvad med græshoppesangeren. Hvis vi er heldige, får vi også den at høre. Af Ninna Frederiksen Så kan I godt starte træningen til årets 24 timers løb, som afvikles den august Det ser ud til, at sne og is er ved at være væk på cykelstien, så vi kan komme ud og lufte løbeskoene igen. Jeg har bestilt teltplads til os igen i år, så nu mangler vi bare at få tilmeldt en masse løbere. Hvis du ikke før har deltaget i 24 timers løbet sammen med "Tapdrup Dream Team" og brænder for at være med, så tag kontakt til mig, Ninna Frederiksen Der er altid plads til nye løbere. Vi har hold for familien og et hold for de mere entusiastiske. Det sociale er en stor del af oplevelsen ved 24 timers løbet, en rigtig god og aktiv måde at være sammen med familie, venner og naboer på. Hvis du slet ikke er til løb, er du jo altid velkommen til at kigge forbi vores telt og hjælpe med at heppe på løberne. 8

9 et lille frimærke til have, så vi skulle lidt ud i oplandet for at kigge. En dag på mit arbejde i Landboforeningen, kom en af vores landmænd ind på foreningen, medens jeg og mine kollegaer stod og snakkede. Han skulle vide, hvad vi havde gang i, og så fortalte vi ham, at vi kikkede på et hus til mig. Jamen, han havde noget familie ude i Tapdrup, som skulle have solgt deres hus, da manden var blevet syg. Jeg anede ikke, hvor Tapdrup var, men det fandt vi da ud af. Vi kom ud og besøgte Hilda og Børge. Ja, vi var solgt med det samme. Det var lige det, vi havde drømt om. Den 14. december 1982 kom vi til Tapdrup. Vi følte os hjemme med det samme. Vores naboer kom over og bød os velkommen, et venskab, der stadigvæk består, selvom Dagny er flyttet ned i byen. Af Else Krogh Jeg blev ringet op af Lars Dahl, som spurgte, om jeg ville tage imod Borgerstafetten. Det valgte jeg at sige ja til, så her vil jeg fortælle lidt om, hvordan vi landede i Tapdrup. Jeg er født og opvokset på et lille husmandssted i Naundrup, tæt på Bjerregrav ved Møldrup. Jeg kan huske, at en lærer engang spurgte mig, hvor jeg ville bo, når jeg blev voksen. Ja, jeg skulle da bo i Bjerregrav. Der kendte jeg jo alle folk, så det var da nærliggende. Men sådan gik det ikke. Vi havde ikke boet her ret længe før bestyrelsen for Tapdrup forsamlingshus kom og spurgte, om vi ville med i bestyrelsen og ja, det ville vi da gerne. På den måde kom vi til at lære en masse mennesker at kende. Det var bare rigtig godt. Der var også nok arbejde, men når man er flere om det, ja så er det jo sjovt. Senere blev det til Brugsens bestyrelse og I 1982 var Jan og jeg på udkik efter et hus eller et nedlagt landbrug. På det tidspunkt derefter Borgerforeningen. boede vi i en lejlighed inde i Viborg. Jan (Fortsættes næste side) er Viborgenser, men vi var enige om, at vi ikke ville bo i Viborg med 9

10 (Fortsat fra forrige side) Jeg tager gerne turen ind til Viborg på cykel, så kan man rigtig fornemme årets gang. De første forårstegn lærken der synger, jorden der begynder at dufte, og pludselig er der masser anemoner, ja alle sanser kommer i brug. Vi har næsten altid været med i noget, men det er også sjovt at være med til at præge udviklingen i en by. Arbejdsmæssigt, så plejer jeg at sige: 18 år hjemme hos mor, 18 år hos Landboforeningen og indtil videre 15 år hos HTH Køkkenforum, Viborg, så må vi se, om Vi valgte den rigtige by, TAPDRUP. det også bliver til 18 år her eller mere. Jeg er uddannet kontorassistent og videre Jeg vil gerne give stafetten videre til vores uddannede mig så med en merkonom- genbo, Charlotte Olsen. uddannelse i revision, som jeg afsluttede i 1994 med en registrering som revisor. Ja, så er jeg jo gift med Jan, som er tømrerfaglærer på Mercantec i Viborg. Vores børn er flyttet hjemmefra, men de har også nydt dette landsbysamfund, hvor alle kender alle. Vi er utrolig glade for at bo herude. Der er masser af dejlig natur og dejlige mennesker. Tilbyder ergoterapeutisk rådgivning og fysiurgisk massage i private omgivelser på Anders Nielsensvej 1 eller hjemme hos den enkelte. Hel krops behandling; 1. gang: 400 kr., efterfølgende gange 300 kr. Halv krops behandling (f.eks. ryg, nakke og bryst): 1. gang: 300 kr., efterfølgende gange 200 kr. Ergoterapeut og fysiurgisk massør Susanne Østerby. Tlf

11 11

12 Sognefogedgården. Af Erik Langvad Den gamle slægtsgård, der før 1988 lå over for kirken midt i landsbyen, blev i folkemunde kaldt Sognefogedgården. Grunden til, at gården netop fik dette navn, skyldtes, at gårdens ejere igennem 4 generationer har bestridt hvervet som sognefoged ( ). Gården lå lidt tilbagetrukket med en toft liggende på højre side af den smalle alle, som førte fra vejen op til gårdens port. Sognefogedgården set fra Tapdrupvej. Sognefogedordningen blev indført 1791 i forbindelse med udskiftningen af landsbyjorden, og det var amtmanden, der fik opgaven at skulle udpege den skikkeligste, redeligste, kyndigste og mest agtede mand blandt sognets almue til stillingen. Herefter skulle sognepræsten bekendtgøre beskikkelsen fra kirkens prædikestol. Sognefogeden fik som myndighedsperson udleveret en guldtresset kasket, der dog kun blev benyttet i særlige tilfælde. Sognefogeden skulle som politimesterens (herredsfogedens) forlængede arm være den tilsynsførende myndighed i sognet med hensyn til at holde almindelig ro og orden. Hertil kom en lang række andre opgaver, som også skulle varetages. I tidligere tid var det nok opsynet med sognets veje, der var det vigtigste, eftersom det var pålagt sognets beboere at vedligeholde disse efter bestemte regler. (Fortsættes næste side) 12

13 Sognefogedgården set fra syd. (Fortsat fra forrige side) Hertil kom udstedelsen af jagttegn i 1922 samt hundetegn i Endelig var det også sognefogedens opgave at være pantefoged samt at være lægdsmand med forpligtelsen til at føre protokol (lægdsrulle) over, hvilke af sognets unge mænd, han skulle have med på session. Den først udnævnte sognefoged i Tapdrup sogn hed Anders Jensen. Han efterfulgtes i 1794 af Christen Bach. Herefter var det ejerne af Bjørnsgård, der bestred hvervet som lovens håndhæver, med Søren Louring, som den første efterfulgt af hans søn Jacob Sørensen Louring. (Fortsættes næste side) Dernæst kom pligtkørslerne for sognet, hvilke blev fordelt mellem jordbesidderne med 1 kørsel pr. påbegyndt tdr. hartkorn. Det kunne f. eks. være kørsel med brændsel eller byggematerialer til skole og kirke, forskellig slags persontransport som det at hente og bringe jordemoder og fattiglemmer, men også mange andre påkrævede kørsler. I perioden skulle sognefogeden også føre tyendeprotokol over tjenestefolk, som flyttede til og fra sognet. Fra 1922 kom forpligtelsen til at foretage borgerlig vielse og dermed muligheden for at kunne indgå ægteskab i sognefogedens stue. 13

14 (Fortsat fra forrige side) overtog gården, blev svigersønnen ikke I 1858 overtager så det sidste dynasti umiddelbart accepteret som værende sognefogedhvervet med Christen Chri- indfødt, og derfor blev hvervet i en kort stensen Meldgård som den første. Da hans periode overtaget af en mand ved navn P. datter og ægtefællen Chresten Hansen Moustsen. Sognefogedfamilien i 1930 erne. Bagerst Chresten Meldgaard og hans kone Line. Foran på trappen Karen og Olivia Meldgaard. Ved hesten Søren Meldgaard. efter ordre at skaffe indkvartering og tilmed udføre de tyske soldaters krav. I 1943 bliver han som 83-årig endelig afløst af sin søn Søren Meldgård. Denne omkom imidlertid i 1958 under markarbejde, idet han med sin traktor væltede ned ad den stejle skrænt, der findes på bakkeskråningen lige syd for Nedertoften. (Fortsættes næste side) Men i 1904 bliver Chresten Hansen dog godtaget og beskikket som sognefoged. Chresten søgte da om og fik ændret sit efternavn fra Hansen til Meldgård. Han opnåede herefter at være sognefoged under 2 verdenskrige med de tunge opgaver, der fulgte med, f. eks. at skulle indkalde folk til sikringsstyrken under 1. Verdenskrig samt under 2. Verdenskrig 14

15 Forordning om sognefogeders pligter. Sognefogeden fik dog en vis godtgørelse for varetagelsen af alle disse pligter. 15

16 (Fortsat fra forrige side) det til stillingen hørende kontorarbejde, Da hans ugifte søster Olivia Meldgård, var det naturligt først at konstituere og der boede og førte hus for ham på gården, senere at udnævne hende til sognefoged. i høj grad havde bistået broderen med al På dette tidspunkt var det sjældent, at en kvinde blev udnævnt som sognefoged. Til trods for, at hun var landets tredje udnævnte kvinde, vakte det stor opsigt i dagspressen. Hun blev ikke kun omtalt og beskrevet gennem interviews, men der verserede også en debat om muligheden for, at en kvinde i det hele taget kunne blive respekteret som myndighedsperson og gøre sig gældende i sognefogedernes rækker. En ting slap hun dog for, nemlig hvervet som lægdsmand. Dette med at indkalde de unge mænd til session blev i stedet overtaget af sognefogeden i nabosognet. Da gården efter broderens død, blev overtaget af en yngre søster og svoger, lod Olivia et mindre hus opføre til sig selv (nu Tapdrupvej 71). Hun blev Tapdrups sidste sognefoged, idet en ny lov i 1973 ophævede hele dette system. Tapdrups sidste sognefoged Olivia Meldgaard siddende ved sine to hobbyer knipling og kunstmaling. Rettelse. I sidste udgave af Tappen (dec. 2009) skrev jeg, at huset, som Kathrine Bak ses stående foran, måtte være Tapdrupvej 130. Johs. Saabye, der kan huske Kathrine Bak, gør opmærksom på, at dette ikke er korrekt, selv om det kunne se sådan ud. Huset, hvor Kathrine boede, eksisterer ikke mere, men lå på adressen Langdalsvej 2. Billedet med Kathrine stående på trappen viser husets sydside, der vendte over mod mejeriet. Hun har heller ikke kunnet hente vand fra selve hæverten, da denne alene skulle pumpe vand op i en vandbeholder, der lå på højdedraget mod nord ved Thistedgård, for at kunne forsyne de omkring liggende ejendomme med vand. Stenen over C. M. C. Bak på familiegravstedet er altså blot en mindesten, da soldaten i lighed med mange andre soldater ligger begravet et eller andet sted i den Nordfranske jord. Erik Langvad 16

17 vagter, og man skulle have et adgangskort for at komme ind. Vi skulle bo i et 5 etagers hus, hvor Shi s mor havde den øverste lejlighed, som var i 2 plan. Vild luksus, og så med 3 altaner. Her boede vi sammen med Shi i de 10 dage, vi var i Foshan. Shi s mor havde et hus i nærheden af den militærplads, hvor Shi s far arbejdede. Shi s far var ude på en militæropgave, så ham så vi overhovedet ikke. Han skulle være med til at forberede 50 års jubilæet for Den kinesiske Folkerepublik på den Himmelske Fredsplads den 1. oktober Den første morgen inviterede Shi os på en morgenmadsrestaurant. Ja, det var en oplevelse. Vi fik bl.a. hønsefødder og komaver, og vi spiste selvfølgelig med pinde. Vi var også en tur inde i Foshan, hvor vi så et tempel. Her var en del tiggere, men Shi fortalte os, at vi ikke måtte give dem penge. Disse tiggere var organiseret, så det ville hurtig rygtes. Hvis vi gav dem penge, kunne vi slet ikke gå i fred. I forbindelse med det boligområde vi boede i, var der et stort supermarked, hvor man kunne købe næsten alt. Der var levende høns, og man kunne bare vælge den høne ud, man kunne tænke sig. Så slagtede de den, og man fik den med hjem. Du kunne også købe net med levende frøer, og der var masser af akvarier, hvor der var fisk i, og så kunne man bare vælge den fisk, man kunne tænke sig at købe. Vi havde inviteret Shi s mor til middag, og vi skulle have frikadeller, kartofler og løgsovs. (Fortsættes næste side Af Else Krogh og Jan Andersen Vi skulle flyve til Ganzhou, hvor Shi og hans mor ville hente os. Det tog en time at flyve, så kl havde vi fået vores bagage udleveret, og der stod Shi og hans mor klar til at tage imod os. De var ankommet i en lille militær bus med chauffør. Vi fik stoppet bagagen ind i bilen, og så kørte vi. Shi fortalte, at vi skulle ud og spise. Hans mor havde bestilt bord på en restaurant, hvor der var en rigtig flot gårdhave, da hun vidste, at det var noget, vi satte pris på. Det var også en rigtig flot restaurant, hvor vi igen sad omkring et rundt bord med en glasplade i midten, der kunne drejes rundt. Der blev bestilt mad, og så spurgte Shi, om vi kunne lide skildpaddesuppe. Ja - det troede vi da, vi kunne, så der blev bestilt skildpaddesuppe. Shi s mor fortalte, at det var godt for vores hud, så derfor spiste hun det tit. Så kom suppen, og det viste sig, at vi hver fik en terrin med en hel skildpadde i!! Vi skulle slå skjoldet i stykker, og der havde de så puttet noget svinekød ind i skildpadden, som vi så spiste. Men vi skulle jo lige først fjerne selve skjoldet, og så skulle vi heller ikke lige spise hovedet og fødderne, som også var i suppen. Ja, Shi fortalte os, at vi skulle fjerne de skorpioner, som også var i suppen. De gav en god smag, men de var giftige at spise, så det var en speciel oplevelse. Vi kan kun sige, at det smagte godt. Så skulle vi ud til den lejlighed, hvor vi skulle bo, medens vi besøgte Shi. Det var Shi s mor, der havde en stor lejlighed i et lukket boligområde i Foshan. Der var 17

18 (Fortsat fra forrige side) Vi havde nogle rigtige gode dage hos Shi, hvor vi bl.a. var hos en skrædder, hvor vi fik syet tøj, som vi fik med hjem. Vi fik også massage og lakeret negle. Shi s mor har en salon, hvor man kan få sat håret og ordnet negle. I al den tid vi var hos Shi, stod der en bil til rådighed med chauffør, så det var jo vild luksus. Shi fortalte, at sådan gjorde militæret. Når en af forældrene var ansat i militæret, og vedkommende var væk, var det den hjælp, militæret kunne yde til familien. Så vidste de jo også, hvor vi var Foshan er ikke en turistby. De er ikke vant til at se vesterlændinge, så vi vakte lidt opsigt. Som Stephan sagde, så følte han sommetider, at han havde 3 hoveder, sådan som folk kikkede efter ham. Kina er et fantastisk land, og jeg kunne fortsætte med at berette. Vi var 26 dage i Kina, og så var vi også klar til at komme hjem til Danmark igen. Nu er vi klar til at tage til Kina igen, der var så meget, vi ikke fik set. Vores ferie var jo en storbyferie, så næste gang vi skal til Kina, skal vi ud på landet og opleve noget mere med rismarkerne og befolkningen. Vi havde fundet ud af, at de havde fars i dette store supermarked, og vi troede, at det var grisefars. Louise gik hen til en af ekspedienterne og gryntede som en gris og pegede så på farsen. De grinede og nikkede. Vi købte så et kilo fars og lavede frikadeller, kogte kartofler og fik løgsovs til. Det var en succes. Shi havde jo ikke fået frikadeller, siden han forlod Danmark. Shi s mor havde taget andevinger og andefødder med. Hun ville også bidrage med noget til middagen. Vi havde bestemt, at vi ville en tur til Hong Kong, nu vi var i Kina. Vi havde fået lavet et visum hjemmefra, så vi kunne rejse dertil. Shi fortalte, at han også skulle have lavet et visa, da de ikke frit kunne rejse over landegrænsen til Hong Kong. Shi s mor bestilte hotelværelser til os. Vi rejste om mandagen og blev der til om onsdagen. Vi tog toget til Hong Kong, og rejsen tog 2 timer. Det viste sig at være et 5 stjernet hotel, hun havde booket til os, men det kostede ikke ret meget, da der var halv pris de første 3 dage i ugen, så det var vild luksus. Det var en rigtig flot by, og vi var vildt imponeret af den. Her var temperaturen også blevet mere behagelig, da vi jo var ved vandet. Vi havde 3 rigtig gode dage i Hong Kong. Vi tog en båd, da vi skulle hjemad igen, så havde vi efterhånden prøvet at rejse på alle mulige måder. Hong Kong 18

19 Af Dan Jensen, Stationsvej 13 opereret og derfor desværre blev forhindret i at deltage. Til stor glæde for alle havde vi også fornøjelsen af at gense vores tidligere klasselærer Anne Grethe Hansen og matematiklærer Erling Hosbond. Efter en god kop kaffe begav vi os ud på en spadseretur i Tapdrup, så flere af klassekammeraterne kunne se deres gamle barndomshjem samt den udvikling, der trods alt er sket i Tapdrup siden 1980 erne. Stor ros fik bl.a. vores nyanlagte legeplads og fællesområde ved I løbet af 2009 lykkedes det dog ved flere Banestien. tilfælde at få kontakt til et par gamle venner, og der var enighed om, at det Det var lykkedes os at få adgang til vores kunne være sjovt at mødes med de andre skole, som jo i dag fungerer som Tapdrup fra klassen. Noget benarbejde skulle der Børnehave. En sjov oplevelse at gå samlet til, men det lykkedes til sidst at opspore rundt i vores gamle klasselokaler, og hér samtlige, der havde gået i vores klasse på skal jeg love for, at snakken gik med Tapdrup Skole i tidens løb. Spændingen gamle anekdoter. Også sjovt, at alting jo var stor, da vi sendte invitationer af sted er meget mindre i virkeligheden, end man til et gensyn. Var der andre, der syntes, at husker det, fra da man var barn. det kunne være sjovt at mødes igen eller Tilbage på Stationsvej samledes vi til var der gået for lang tid uden kontakt? aftensmad og hyggesnak, og da de fleste Den sidste lørdag i oktober skulle slaget først tog hjem 12 timer senere, er der stå, og jeg havde åbnet dørene i hjem- noget, der tyder på, at vi hyggede os i hinandens selmet på Stationsskab her mange vej. Til vores år efter at vores store glæde og veje skiltes. Det også overraskelblev også yderlise modtog vi gere bekræftet, ikke ét eneste at der absolut afbud. Alle ikke bør gå så havde lyst til et mange år, før gensyn om end vores næste gender var en syn. enkelt, som lige Som nævnt i et tidligere nummer af Tappen er min baggrundshistorie, at jeg som barn voksede op i Tapdrup. I 1984 flyttede min familie og jeg til København indtil jeg besluttede at flytte tilbage til denne lille perle af en by i Jeg har således haft min skolegang på Tapdrup Skole om end jeg ikke har haft kontakt med mine gamle klassekammerater i de sidste 25 år, ligesom jeg ved, at mange af mine klassekammerater heller ikke har set noget til hinanden i mange år. op til vores møde var blevet 19

20 Der er foreløbig aftalt følgende omkring træningsstart for de enkelte hold. U 18 piger er startet træning. U 11, U 12 og U 13 piger starter træning i Sdr Rind den 23. marts U 9 og U 10 piger starter træning i BT den 12. april U 9, U 10 og U 11 drenge er startet træning den 6. marts U 5, U 6, U 7 starter træning i BT den 9. april Af Leo Jacobsen Håndbold i BT I lighed med sidste år sender BT flere hold til stævner. I år skal 5 håndboldhold U 8, U 10 og U 12 piger samt U 10 og U Se nærmere på BT`s hjemmeside 12 drenge deltage i et stævne i Herning i påsken. Vi håber, at vi også i år må få stor tilgang af nye ungdomsspillere i klubben. Du kan Seniorfodbold i BT På trods af vejrsituationen er BT`s kontakte Leo Jacobsen på telefon herreseniorhold i fuld gang med 21 18, såfremt du er i tvivl om, hvornår dit hold træner. træningen, idet de om onsdagen lejer sig ind på VFF s kunststofbane på Kirkebækvej i Viborg, og mandag den 8. BT`s sportsuge marts 2010 er damespillerne påbegyndt I løbet af kort tid går vi i gang med træningen. Der er i sæsonen 2010 tilmeldt planlægningen af BT`s årlige sportsuge, herrehold i Serie 2, 4, old boys og som også i år gennemføres i uge 33, veteraner, ligesom der er tilmeldt nærmere bestemt fra 17. august til 21. damehold såvel i 11 mands fodbold og 7 august mands. Holdet i Serie 2 har spillet sin Har du evt. en god idé til et nyt tiltag, første kamp i træningsturneringen mod hører vi gerne herom. Skals. BT kom bagud 3-0, men kampen Fodboldskole i BT sluttede 3-3. I lighed med sidste år kan vi tilbyde såvel drenge som piger deltagelse i DBU`s Ungdomsfodbold i BT I lighed med tidligere år samarbejder BT fodboldskole i sommerferien 2010, idet en tidligere spiller og træner i klubben og SVIF omkring fodbold for ungdomsmorten Sørensen, tidligere Tapdrup, igen spillere i udendørssæsonen. har stillet sig til rådighed som skoleleder, (Fortsættes næste side) 20

21 (Fortsat fra forrige side) Henvendelse kan rettes til Leo Jacobsen når fodboldskolen afvikles i uge 28 på på tlf BT`s anlæg på Vibækvej 43. Der er plads til 96 deltagere på fodboldskolen. Sidste BT s generalforsamling år var alle pladser udsolgt, og enkelte var På generalforsamlingen blev det oplyst, at på venteliste. Tilmeld dig derfor i god tid. klubben i 2009 har haft 588 aktivitetsprisen for deltagelse er kr. 695,00 + gebyr medlemmer, hvilket er det højeste antal kr. 30,00. Fodboldskolen er et ferietilbud medlemmer i klubbens 40 års historie. Medlemmerne fordeler sig med 237, der for drenge og piger i alderen 8 14 år. spiller fodbold udendørs og 351, der Det vil formentlig være sidste år, vi dyrker en idrætsgren i Møllehøjhallen. afvikler DBU`s fodboldskole med mindre, der findes en ny skoleleder til at stå for Der deltog ca. 25 deltagere i fodbold i Kunne du have interesse generalforsamlingen. De hørte bl.a. en for at blive skoleleder, vil det være en god række beretninger fra de enkelte udvalg i ide og være træner i sæsonen 2010, så du klubben, hvor det fremgik, at der sker får kendskab til afviklingen af fodbold- utrolig meget i klubben, og der hentes en skolen. Kunne du tænke dig jobbet som række flotte resultater ved kommuneskoleleder i 2010, bedes du kontakte Leo mesterskaber, landsmesterskaber m.v. Jacobsen på tlf På generalforsamlingen blev Kurt Tapdrup valgt til Billetsalget til fodboldskolen starter Kristensen, onsdag den 10. marts Du kan hovedbestyrelsen i stedet for Jannie tilmelde dig på billetnets hjemmeside Petersen, der ikke ønskede genvalg. Leo eller telefon 7015 Jacobsen, Bruunshåb blev genvalgt til Frank Staugaard, 6565, på et posthus eller hos Tinghallen, hovedbestyrelsen. Bruunshåb blev valgt som suppleant til Viborg. hovedbestyrelsen. Der var valg af Jan Birch Nielsen, Brian Andersen, Morten Hjælp til kiosken i BT De fleste hjælpere i BT`s kiosk på Staugaard, Bruunshåb og Niels Krogh, klubbens anlæg på Vibækvej 43 er Bruunshåb til Fodbold Senior. Til efterhånden stoppet, og vi har nu behov Fodbold Ungdom var der valg af Thomas for at nye forældre og andre melder sig Høj, Torben Agerup, Bruunshåb og Thorup, Bruunshåb. Til for at give en hånd med i klubben. Har du Martin tid og lyst til og hjælpe med et par vagter håndboldudvalget var der valg af Conny om måneden i løbet af månederne april, Dobrick, Lone Skyum og Jakob Skyum maj og juni samt i august og september alle Bruunshåb. (Fortsættes næste side) hører vi meget gerne fra dig. Såfremt der ikke er nogen der melder sig kan konsekvensen være, at kiosken vil være lukket de fleste dage i løbet af ugen. 21

22 (Fortsat fra forrige side) Rind, der i en periode på år har været kampfordeler i klubben og bl.a. har Til badmintonafdelingen blev valgt Niels skullet holde styr på placering af ca. 300 Kroustrup, Tapdrup og Christian Høyer, fodboldkampe pr. år. Bruunshåb. Til gymnastikudvalget blev valgt Thomas Højen og Vibeke Husk gymnastikopvisningen i MølleHøgsgaard begge Tapdrup. Til bord- højhallen søndag den 28. marts 2010 kl. tennisudvalget valgtes Mogens Balslev, 13,30. ligesom Leo Jacobsen er medlem af udvalget, indtil et nyt medlem er fundet. Hovedbestyrelsen består efter generalforsamlingen af Kurt Kristensen, Pauli Birch Nielsen begge Tapdrup og Leo Jacobsen, Bruunshåb. ODIN pokalen, der blev uddelt for 31. gang, blev tildelt Poul Dalsgaard, Sdr arrangerer Vild med dans torsdag d. 11. marts 2010 kl.19:00 ca hvor Marianne Eihilt (kendt fra det rigtige Vild med dans på TV2) kommer og instruerer. Har du lyst til at lære et par dansetips fra Marianne Eihilt, så kan du få et par lektioner. Tag din partner med og få sjov og god motion!!! Der kan købes øl og vand Entré 50,- kr. Venlig hilsen Kulturudvalget i Møllehøjhallen PS. Vi laver go nat idræt til efteråret 1. eller 8. oktober

23 d. 27. og 28. marts og børnene glæder sig rigtig meget til at komme derned, så håber vi blot de kan gøre det lige så godt som sidste år hvor vores U/13 hold vandt landsmesterskabet. Vi ved det bliver rigtig svært da der altid er nogle stærke hold med fra Sjælland. Af Niels Kroustrup Vi har i år hele to hold som har kvalificeret sig til Landsmesterskaberne, ved at vinde deres pulje, det er vores to U/15 hold der har været så dygtige. Landsmesterskaberne finder sted i Vejen Fra venstre mod højre: Træner Lene Mortensen, Anna Mortensen, Victor Vestergaard, Andreas Høyer, Andreas Pedersen og Træner Christian Høyer Fra venstre mod højre: Træner Niels Kroustrup, Carola Kroustrup, Rasmus Høeg Hagensen, Emil Moselund og Casper Hjort Johansen. 23

24 Anders Markusssen og Kevin Kriegbaum vandt guld i double i U/13 D rækken Kasper Møller Toftgaard og Andreas Sundstrup vandt sølv i double i U/13 D rækken Trine Serup Diemar vandt guld i single i U/13 D rækken Anne Katrine H. Troelsen vandt sølv i single i U/13 D rækken Af Niels Kroustrup I lørdags var mange af BT/SVIF s badmintonspillere til kommunemesterskabet 2010, som foregik i Tjele hallen i Ørum, og aldrig før har vores spillere deltaget i et stævne med så stor succes, ikke mindre end 26 medaljer blev bragt hjem til klubben. Trine Serup Diemar og Anne Katrine H. Troelsen vandt guld i double i U/13 D rækken Daniel Visti Saugbjerg og Mads Skriver Møller vandt guld i double i U/11 D rækken Carola Kroustrup vandt guld i single i U/15 C rækken Anne Louise Bergstrøm og Katrine B Lauersen vandt sølv i double i U/13 D rækken Carola Kroustrup og Anna Mortensen vandt guld i double i U/15 C rækken Mads Skriver Møller vandt Bronze i single U/11 D rækken. Anna Mortensen vandt guld i single i U/15 D rækken Mathias Mikkelsen vandt guld i single i U/11 B rækken Casper Hjort Johansen vandt guld i single i U/15 D rækken Kathleen Kroustrup og Maja Jensen vandt guld i double i U/11 D rækken Kathleen Kroustrup vand guld i single i U/11 D rækken Casper Hjort Johansen og Victor Vestergård vandt guld i double i U/15 D rækken Anders Markussen vandt bronze i single i U/13 D rækken Mathias Poulsen Øster vandt guld i single i U/17 D rækken 24

25 Daniel Visti Saugbjerg og Mads Skriver Møller Mathias Mikkelsen Mads Skriver Møller Kathleen Kroustrup og Maja Jensen Kathleen Kroustrup Casper Hjort Johansen Victor Vestergård og Casper Hjort Johansen Carola Kroustrup Anna Mortensen Mathias Poulsen Øster Kevin Kriegbaum, Anders Markussen og Kasper Møller Toftgaard 25

26 der har været arbejdet med hen over vinteren. Er der børn og unge, der skulle have lyst til at prøve nogle af de redskabsopstillinger, vi benytter, er der mulighed herfor midt på eftermiddagen. Der arbejdes på at få et gæstehold til at komme og vise, hvad gymnastik og spring kan udvikle sig til. Der vil være entre på kr. 30, fra 15 år. Vel mødt til en hyggelig eftermiddag, hvor der, ud over masser af bevægelse, vil være mulighed for at få hilst på naboen over en kop kaffe. Af Thomas Randi. Gymnastiksæsonen i BT/SVIF sluttes af med en traditionsrig opvisning, hvor børn og unge glæder sig til at vise noget af det, Gymnastikudvalget BT/SVIFidrætsforening 26

27 Af Niels Ove Sørensen. Torsdag den 29. april kl Møde hos Villy Frandsen, Vibækvej 13. Af Niels Ove Sørensen. Tirsdag den 11. maj kl Kredsens Torsdag den 25. marts kl forårsmøde i Houlkær Kirke ved pastor Danmissionsmøde i Sognehuset. Tidligere Frederik Sørensen, Frederikshavn. missionær i Pakistan, Lorens Hedelund taler. - Tag en pakke med. Mandag den 17. maj kl Kvindekredsmøde hos Kirstine Sørensen, Torsdag den 15. april kl Fælles Engvej 4. samfundsmøde i Ørum Missionshus ved missionær Finn Najbjerg. Torsdag den 10. juni kl Danmissionsmøde hos Laila og Søren Mandag den 19. april kl Sørensen, Højtoften 11. Sune Hjertmann Kvindekredsmøde hos Bente Nyrup, Frederiksen taler. Tapdrupvej

28 5. Budget Evt. Menighedsrådet har med baggrund i tidligere debatter med menigheden og en temadag for menighedsrådet formuleret følgende vision og mål: Af Aase Langvad, formand Vision: At Tapdrup Kirke er kirke for alle aldersgrupper og giver mulighed for rummelighed og plads til forskellige holdninger og meninger. At skabe dialog om det kristne budskab gennem kirkens forskellige aktiviteter. 1. Gudstjenesten: Mål: Gudstjenesten højmessen skal fremstå for menigheden som det bærende omdrejningspunkt. 2. Undervisning: Mål: Undervisningtilbud til forskellige aldersgrupper 3. Engagere og inddrage forskellige aldersgrupper: Mål: Tapdrup kirke er for alle i sognet. Engagere et korps af frivillige. 4. Medarbejdere og menighedsråd. Mål: Fremme kirken som den gode arbejdsplads. (Fortsættes næste side) Menighedsmøde: I Tappen nr omtalte jeg et nyt lovbestemt tiltag i menighedsrådet, et menighedsmøde, som afholdes søndag, d.14. marts kl Jeg kan nu orientere om dagsorden /debatemner. Dagsorden er som følger: 1.Beretning. Menighedsrådets virksomhed det forløbne år. Sidste års regnskab. 2. Hvordan ser sognet ud? Alderssammensætning mv. 3. Visioner i det fremtidige arbejde. Gudstjenesten. Undervisningen. Engagere og inddrage forskellige aldersgrupper. Medarbejdere og menighedsråd. Kirke, Sognehus og kirkegård. 4. Det videre arbejde. 28

29 (Fortsat fra forrige side) Det er meget vigtigt for os i menighedsrådet at høre menighedens reaktioner og synspunkter på vores forslag og ideer. Vores overordnede mål er at varetage sognets interesser og styre ud fra de ressourcer, såvel menneskelige som økonomiske, der er til stede eller kan frembringes samt at være kirke for alle. At samles om kirken og forskellige relaterede aktiviteter er meget værdifuldt. At tilbuddene også udspringer af menighedens ønsker er ligeledes meget værdifuldt. Derfor ser vi frem til, at mange vil deltage i menighedsmødet, så vi kan få nye input til at arbejde videre med konkrete aktiviteter, som også afspejler jeres ønsker. Menighedsrådet er i forbindelse med mødet vært ved en kirkebrunch. Vel mødt. Tilfredse og engagerede medarbejdere. Udviklende og konstruktivt samarbejde. 5. Kirken, Sognehuset og kirkegården. Mål: Der værnes om kulturarven i og omkring den gamle kirke. Kirkens bygninger og omgivelser er/fremstår som velholdte. Herudover har vi formuleret forslag til metoder/aktiviteter, som det vil være for omfattende at omtale her. Disse vil i stedet blive uddelt på mødet og kan dermed sammen med vision og mål danne grundlag for en debat. Formand : Søren Davidsen, Ndr. Ringvej 18. Tlf.: Næstform. : Lars Glerup, Tapdrupvej 136. Tlf.: Sekretær : Ole Lund, Subækvej 9. Tlf.: Kasserer : Poul Pilgaard, Åbrinken 3. Tlf.: Best. medl.: Lisa Rust Midtgaard, Tapdrupvej 73. Tlf.: Af Ole lund Forsamlingshusets bestyrelse på 5 personer har konstitueret til følgende fordeling: 29

30 Tilbyder følgende kurser forår 2010 Onsdagskursus Træarbejde, dekupørsav og trædrejning Værkstedsleder: Vagn Steffensen tlf Som åbent værksted Kursusdage og tid: Onsdage kl , 10 x 3 timer Start: Onsdag den 6. januar 2010 Indtil ultimo marts 2010 (starter igen sept. 2010) Sted: Tapdrup gl. skole sløjdlokalet Weekendkursus: Savning med dekupørsav Instruktør: Vagn Steffensen - tlf Kursusdage og Lørdag d. 20. marts 2010, kl tid: Søndag d. 21. marts 2010, kl Sted: Tapdrup gl. skole sløjdlokalet Pris: 16 timer, Kr. 380,00 Pens. 295,00 Weekendkursus: Pil - Forårsflet Instruktør: Birgitte Bach tlf Kursusdage Fredag d. 19. marts 2010, kl og tid: Lørdag d. 20. marts 2010, kl Sted: Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup Pris: 12 timer. Kr. 290,00 Pens. Kr. 230,00 Under planlægning Rollespils kursus/aktivitet Yderligere oplysninger ved Niels Andersen, tlf Generalforsamling Generalforsamling afholdes onsdag den 17 marts 2009, kl Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup Program, tilmelding og yderligere oplysninger vedrørende kurser ved Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg. Tlf Mobil (bedst kl ) eller Tilmelding for alle kurser senest 1 uge før kursusstart 30

31 Marts 2010: 7. kl Højmesse ved Lisbeth Andersen. 14. kl Gudstjeneste ved Henriette Korsgaard. 14. kl Menighedsmøde og kirkebrunch. 17. kl Tapdrup Husflid, generalforsamling i Sognehuset. 19. kl Pileflet i Sognehuset 20. kl Pileflet i Sognehuset 20. kl Dekupørsavning i sløjdlokalet i den gamle skole 21. kl Dekupørsavning i sløjdlokalet i den gamle skole 21. kl Højmesse ved Lisbeth Andersen. 25. kl Danmissionsmøde i Sognehuset (Tag en pakke med) 27. kl "Kunstmission" på Vigstrupvej 2 i Vinkel. 28. kl Gudstjeneste ved Per Bucholdt Andreasen. 28. kl Gymnastikopvisning i Møllehøjhallen. 28. kl "Kunstmission" på Vigstrupvej 2 i Vinkel. 19. kl Kvindekredsmøde hos Bente Nyrup 20. kl Borgerforeningen afholder gruppemøde i Sognehuset. 29. kl Møde hos Villy Frandsen Maj 2010: 03. kl Fuglegruppen tager på tur. 11. kl Kredsens forårsmøde i Houlkær Kirke 17. kl Kvindekredsmøde hos Kirstine Sørensen. 31 Deadline for Tappen. Juni 2010: 07. kl Fuglegruppen tager på tur med Ole Lilleør 10. kl Danmissionsmøde hos Laila og Søren Sørensen. 19. kl Aktiviteter på boldbanen i Tapdrup. April 2010: 1. kl Nadvergudstjeneste ved Henriette Korsgaard 2. kl Passionsgudstjeneste ved Henriette Korsgaard 4. kl Højmesse ved Per Bucholdt Andreasen. 5. kl Højmesse ved Lisbeth Andersen. 15. kl Fælles samfundsmøde i Ørum Missionshus. 31

32 Asmild-Tapdrup Jagtforening Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a Tlf Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening B/T Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 Bruunshåb. Tlf Udlejning af flagallé Gunnar Rasmussen, A.Nielsensv Gadebelysning Viborg Kommunale Værker. Tlf Indre Mission Formand, N. O. Sørensen, Engvej 4 Tlf Møllehøjskolen Bruunshåbvej 25, Bruunshåb Tlf Formand : Frank Laursen, Vibækvej 30. Tapdrup Tlf Møllehøjhallen Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf Inspektør: Knud Brøndum, Tapdrup. Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 Bruunshåb. Tlf Overlund Skole Skolevej 10, Overlund, Tlf Tapdrup Børnehave Tapdrupvej 100 Tlf Leder: Mette Tipsmark, Baunevej 3, Hjarbæk, 8831 Løgstrup. Tlf Sundhedsplejen Sundhedsplejerske: Mette Engholm. Tlf Mandag og fredag Tapdrup Forsamlingshus Tapdrupvej 108. Formand: Søren Davidsen Tlf.: Udlejning: Jette Bille, Nyvej 9 st. Overlund Tlf.: , Mail: Husflidsforening Formand: Niels Søgaard Jensen, Pramhusvej 1. Tlf eller Tapdrup Kroket og Petanqueklub (afd. under B/T) Formand: Carl Erik Dalsgaard, Tapdrupvej 56. Tlf Tapdrup Kirke Præster: Per Bucholdt Andreasen, Gl. Randersvej 2, Overlund. Tlf Lisbeth Andersen, Hellevej 10, Overlund. Tlf Henriette Korsgaard, Kærvænget Viborg. Tlf.: Kirkekontoret, Gl. Randersvej 2, Overlund. Tlf.: Menighedsrådet: Formand: Åse Langvad, Stationsvej 15, Tlf Graver: Ole S Jensen Tlf Mail: Sekretær: Niels Toftegaard KFUM spejderne, Nørreå Gruppe Formand: Solveig Berthelsen, Sdr. Rindvej 39 Sdr. Rind, 8800 Viborg. Tlf Grundejerforningen Ådalen Formand: Michael Neiiendam, A. Nielsensvej 27. tlf Tapdrup og Omegns Borgerforening Formand: Claus Bo Andreasen, Tørvevejen 1, Tapdrup tlf Mobil: Mail: Næstformand: Connie Jensen, Mobil: Hjemmeside: TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns Borgerforening. DEADLINE Næste Nr. : 31 Maj 2010 Redaktion: Erling Hosbond, Engvej 3. Tlf Mail: Medhjælper: Erik Langvad, Stationsvej 15, Tlf Lay-out: Gunnar Rasmussen, A. Nielsensvej 3. Tlf Distribution: Borgerforeningen Tryk: Poul Pilgaard. Tlf Forside: Tina Jensen Der tages forbehold for fejl og mangler i ovenstående oversigt. Eventuelle ændringer og/eller tilføjelser bedes meddelt TAPPENs redaktion.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Mødereferat. Bestyrelsesmøde nr. 343 Odder Lille Friskole Tirsdag den. 12. marts 2013

Mødereferat. Bestyrelsesmøde nr. 343 Odder Lille Friskole Tirsdag den. 12. marts 2013 ID Dagsordenspunkt Ansvar Beskrivelse Mødedeltagelse 0. Valg af referent Esben Afbud fra: Jonas 1. Fællessang Esben Svantes vise 2. Godkendelse af dagsorden Alle Godkendt 3. Godkendelse af referat nr.

Læs mere

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 Velkommen til en ny sæson vi glæder os til at se jer, og håber I møder talstærkt frem, så vi også i fremtiden kan tilbyde gymnastik for alle aldre og være

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere