1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt"

Transkript

1 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget skal som hovedregel udføres med åben sikkerhedsledning, men må udføres med trykekspansion, hvis der for den pågældende kedel foreligger skriftlig tilladelse fra Arbejdstilsynet. frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Kedelshuntventil, der kan sikre, at returvandstemperaturen til kedlen altid er over det af kedelfabrikanten specificerede minimum. Aftap.-, påfyld.- og Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres. Afspærringsventiler kan -V3 afspær.ventiler monteres efter forventet behov. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Manuel reguleringsventil V5 Kan være termostatisk returløbsventil, skal være håndvarm. Sikkerhedsventil Minimum 15 mm lysning. Åbningstryk mindre end 2,5 bar. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. Ventil med låsebeslag Vlås Almindelig ventil med afmonteret betjeningsgreb kan benyttes. - For henholdsvis kedel-, kedelretur-, røg- og anlægsreturtemperatur. Manometer Kedeltryk. Pumpe Kedel- og anlægspumpe. Termostatisk ventil V For varmtvandsbeholder. Temperaturføler Tf1-Tf2 Tf1 bestemmer kedelreturtemperaturen. Tf2 bestemmer varmtvandstemperaturen.. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie, skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

2 2. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg med anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 P2 Tf 2 V5 V2 V Tf 3 Brandsikring V3 2 q:\acadtegn\ars\ars\05 rev 1.dwg Stokerfyret kedel og Anlægget skal som hovedregel udføres med åben sikkerhedsledning, men må udføres med trykekspansion, hvis der for den pågældende kedel foreligger skriftlig tilladelse fra Arbejdstilsynet. Ekspansion skal - hvis den ikke er anbragt i frostfrit rum - sammen med sikkerhedsledningen frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Shuntventiler, der kan sikre, at returvandstemperaturen til kedlen altid er over det af kedelfabrikanten specificerede minimum, og at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Aftap.-, påfyld.- og Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres. Afspærringsventiler kan -V3 afspær.ventiler monteres efter forventet behov. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Manuel reguleringsventil V5 Kan være termostatisk returløbsventil, skal være håndvarm. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. Sikkerhedsventil Minimum 15 mm lysning. Åbningstryk mindre end 2,5 bar. Ventil med låsebeslag Vlås Benyttes ved forindstilling af tryk på ekspansionsbeholder. - For henholdsvis kedel-, kedelretur-, røg- og anlægsreturtemperatur. Manometer Kedeltryk. Pumpe - Kedel- og anlægspumpe samt pumpe til varmtvandsproduktion. Kontraventil V Forhindrer, at varmtvandsbeholderen "tappes" for varme. Temperaturføler Tf1-Tf3 Tf1 bestemmer kedelreturtemperaturen. Tf2 bestemmer varmtvandstemperaturen. Tf3 bestemmer anlægstemperaturen.. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

3 3. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg med anlægsshunt og blanderør. Blanderøret kan være en akkumuleringstank Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 P2 Tf 2 V5 V2 V Tf 3 Rør Brandsikring V3 3 q:\acadtegn\ars\ars\05a rev 1.dwg Stokerfyret kedel og Anlægget skal som hovedregel udføres med åben sikkerhedsledning, men må udføres med trykekspansion, hvis der for den pågældende kedel foreligger skriftlig tilladelse fra Arbejdstilsynet. frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Shuntventiler, der kan sikre henholdsvis, at returvandstemperaturen til kedlen altid er over det af kedelfabrikanten specificerede minimum, og at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Gør det muligt for de to shuntkredse at virke uden et meget stort trykfald over Blande- eller Rør kortslutningsrør. Aftap.-, påfyld.- og Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres. Afspærringsventiler kan -V3 afspær.ventiler monteres efter forventet behov. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Manuel ventil V5 Kan være termostatisk returløbsventil, skal være håndvarm. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. Sikkerhedsventil Minimum 15 mm lysning. Åbningstryk mindre end 2,5 bar. Ventil med låsebeslag Vlås Benyttes ved forindstilling af tryk på ekspansionsbeholder. - For henholdsvis kedel-, kedelretur-, røg- og anlægsreturtemperatur. Manometer Kedeltryk. Pumpe - Kedel- og anlægspumpe samt pumpe til varmtvandsproduktion. Kontraventil V Forhindrer, at varmtvandsbeholderen "tappes" for varme. Temperaturføler Tf1-Tf3 Tf1 bestemmer kedelreturtemperaturen. Tf2 bestemmer varmtvandstemperaturen. Tf3 bestemmer anlægstemperaturen.. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

4 4. Brændefyret kedel eller stokerfyr som åbent anlæg med akkumuleringstank og anlægsshunt Tf2 FJVR V2 Brandsikring T6 T7 T8 V6 V3 V P2 4 q:\acadtegn\ars\ars\10 rev 1.dwg Brænde- eller stokerfyret kedel og Brændefyrede kedler og stokerfyrede kedler, der kan fyres med brænde, skal udføres med åben sikkerhedsledning. Stokerfyrede kedler, der ikke kan fyres med brænde, må udføres med trykekspansion, hvis der for den pågældende kedel foreligger skriftlig tilladelse fra Arbejdstilsynet. Ekspansion skal - hvis den ikke er anbragt i frostfrit rum - sammen med sikkerhedsledningen frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Shuntventiler, der kan sikre henholdsvis, at returvandstemperaturen til kedlen altid er over det af kedelfabrikanten specificerede minimum, og at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Returløbstermostat FJVR Benyttes ved returløb fra frostsikringen (som ved gulvvarme). Akkumuleringstank Størrelsen bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Aftap.-, påfyld.- og Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres. Afspærringsventiler kan -V3 afspær.ventiler monteres efter forventet behov. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Afspærringsventil V6 Kan afspærre akkumuleringstanken ved opfyring af koldt hus. Sikkerhedsventil Minimum 15 mm lysning. Åbningstryk mindre end 2,5 bar. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. - T6-T8 For kedel-, kedelretur-, røg- og anlægsreturtemperatur. Temperatur i akkumuleringstankens top, midte og bund. Manometer Kedeltryk. Pumpe - Kedel- og anlægspumpe samt pumpe til varmtvandsproduktion. Kontraventil V Forhindrer, at varmtvandsbeholderen "tappes" for varme. Temperaturføler Tf1, Tf2 og Tf4 Tf1 bestemmer kedelreturtemperaturen. Tf2 bestemmer varmtvandstemperaturen. Tf4 starter og stopper.. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

5 5. Kedel som åbent anlæg med veksler til lukket anlæg med akkumuleringstank. Til stokerfyr kan princippet benyttes uden akkumuleringstank Tf2 V5 Vlås V2 P4 V VEX Brandsikring V V6 V3 Tf1 5 q:\acadtegn\ars\ars\13 rev 1.dwg Brændefyret eller stokerfyret kedel Brændefyret kedel eller stokerfyret kedel uden tilladelse til lukket ekspansion. frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Ventil med låsebeslag Vlås Almindelig ventil med afmonteret betjeningsgreb kan benyttes. Aftap.-, påfyld.- og Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres. Afspærringsventiler kan monteres efter forventet behov. -V3 afspær.ventiler Akkumuleringstank Størrelsen af akkumuleringstanken bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Kan undværes til stokerfyr. Termostatisk ventil V- V V for varmtvandsbeholder. V for kedelreturtemperatur. Shuntventil, der kan sikre, at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Kan undværes til stokerfyr. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Manuel reguleringsventil V5 Kan være termostatisk returløbsventil, skal være håndvarm. Afspærringsventil V6 Kan afspærre akkumuleringstanken ved opfyring af koldt hus. Sikkerhedsventil Minimum 15 mm lysning. Åbningstryk mindre end 2,5 bar. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. - For kedel-, kedelretur-, røg- og anlægsreturtemperatur. Manometer Kedeltryk. Veksler Pumpe VEX P4 Skiller kedel med lavtsiddende åben ekspansion fra anlæg med højere beliggende radiatorer. Kedelpumpe monteres evt. i fremløb, se under Gode råd - pumpe i fremløb. Anlægspumpe. Pumpe for veksler. P4 og kan undværes til stokerfyr Temperaturføler Tf1,Tf2 Tf1 bestemmer kedelreturtemperaturen. Tf2 bestemmer varmtvandstemperaturen.. Det styringsmæssige installationsprincip er frit. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

6 6. Brændeovn med vandtank og akkumuleringstank Tf 5 VB3 GV VT VV KV 0 V B 6 q:\acadtegn\ars\ars\16 rev 1.dwg Brændeovn B Brændeovne med vandtank skal udføres med åben sikkerhedsledning. Vandtank VT Vandtanken skal have en aftapningsventil. frostsikres. Det kan ske enten ved at påfylde anlægget frostvæske eller ved at benytte "el-tracing". Ofte kan man lade loftisoleringen gå hen over ekspansionsbeholderen. Akkumuleringstank Størrelsen vælges frit, men kan bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Aftapningsventil Vandtanken skal kunne tømmes effektivt. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Gulvvarmeventil 0 Returløbstermostatventil er ikke hensigtsmæssig, hvis gulvet skal have en vis akkumulerende virkning. Sikkerhedsventil Minimum 15 mm lysning. Åbningstryk mindre end 2,5 bar. For vandtankens temperatur. For røgtemperaturen. Manometer For tryk i vandtank. Pumpe Anlægspumpe. en, der kan være med elpatron, indgår som en del af akkumuleringskapaciteten, og det varme vands temperatur kan blive højere end 65 EC. Derfor skal der monteres skoldningssikring på det varme vand. VV = varmt vand, KV = koldt vand Kontraventil V Forhindrer, at varmtvandsbeholderen "tappes" for varme. VB3 Skoldningssikring for varmt brugsvand. Det er ikke hensigtsmæssigt at montere termostatventiler på radiatorerne, da man risikerer, at vandtanken ikke kan komme af med varmen. Gulvvarme - dybtliggende Det er ikke hensigtsmæssigt at montere termostatventiler på gulvvarmen, da GV Trægulve maks. 38 C man risikerer, at vandtanken ikke kan komme af med varmen. Temperaturføler Tf5 Tf5 starter, når der er varme i.. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

7 7. Brændeovn med vandtank GV VT VB3 FJVR B VV VK V 7 q:\acadtegn\ars\ars\17a rev1.dwg Brændeovn B Brændeovne med vandtank skal udføres med åben sikkerhedsledning. Vandtank VT Vandtanken skal have en aftapningsventil. Ekspansion skal - hvis den ikke er anbragt i frostfrit rum sammen med sikkerhedsledningen frostsikres. Det kan ske enten ved at påfylde anlægget frostvæske eller ved at benytte "el-tracing". Ofte kan man lade loftisoleringen gå hen over ekspansionsbeholderen. Aftapningsventil Vandtanken skal kunne tømmes effektivt. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Det er ikke altid hensigtsmæssigt at montere termostatventiler på radiatorerne, da man risikerer, at vandtanken ikke kan komme af med varmen. Sikkerhedsventil Minimum 15 mm lysning. Åbningstryk mindre end 2,5 bar. Gulvvarmeventil FJVR Returløbstermostatventil kan benyttes, hvis varmtvandsbeholderen er så stor, at Manometer For tryk i vandtank. Pumpe Anlægspumpe. gulvet ikke behøver at have akkumulerende virkning. For vandtankens temperatur. For røgtemperaturen. en indgår som en del af akkumuleringskapaciteten, og det varme vands temperatur kan blive højere end 65 EC. Derfor skal der monteres skoldningssikring på det varme vand. VV = varmt vand, KV = koldt vand Kontraventil V Forhindrer, at varmtvandsbeholderen "tappes" for varme. VB3 Shuntventil, der kan sikre, at vandtankens temperatur hurtigt når op på driftstemperatur. Skoldningssikring for varmt brugsvand. Gulvvarme, dybtliggende GV Maks. 38 C overfladetemperatur. Returløbstermostatventil Temperaturføler FJVR Tf1, Tf4 Det kan være hensigtsmæssigt at montere termostatventiler på gulvvarmen, hvis varmtvandsbeholderen har tilstrækkelig akkumuleringskapacitet. Tf1 bestemmer kedelreturtemperaturen (kedel = vandtank). Tf4 starter.. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

8 8. Brændefyret kedel som åbent anlæg med anlægsshunt og akkumuleringstank med indbygget varmtvandsbeholder KV VV VB3 A2 V6 V7 8 q:\acadtegn\ars\ars\21 rev 1.dwg Brændefyret kedel Brændefyrede kedler og stokerfyrede kedler, der kan fyres med brænde, skal udføres med åben sikkerhedsledning. Stokerfyrede kedler, der ikke kan fyres med brænde, må udføres med trykekspansion, hvis der for den pågældende kedel foreligger skriftlig tilladelse fra Arbejdstilsynet. Ekspansion skal - hvis den ikke er anbragt i frostfrit rum - sammen med sikkerhedsledningen frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Akkumuleringstank, A2 Størrelsen bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Aftap.-, påfyld.- og afspær.ventiler VB3, V6, V7 Shuntventiler, der kan sikre henholdsvis, at returvandstemperaturen til kedlen altid er over det af kedelfabrikanten specificerede minimum, og at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Skoldningssikring. Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres. V6 og V7 Kan afspærre akkumuleringstankene ved opfyring af koldt hus. V7 kan eventuelt afspærre den ene tank om sommeren. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. - For kedel-, kedelretur-, røg- og anlægreturtemperatur. Manometer Kedeltryk. Pumpe - Kedel- og anlægspumpe. Indbygget i akkumuleringstanken. en indgår som en del af akkumuleringskapaciteten, og det varme vands temperatur kan blive højere end 65 EC. Derfor skal der monteres skoldningssikring på det varme vand. VV = varmt vand, KV = koldt vand Temperaturfølere Tf1, Tf4 Tf1 bestemmer kedelreturtemperaturen Tf4 starter. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

9 9. Halmfyret kedel som åbent anlæg med akkumuleringstank og anlægsshunt Tf2 FJVR V V6 V 9 q:\acadtegn\ars\ars\23 rev 1.dwg Halmfyret kedel Halmfyret (eller brændefyret) kedel. og frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Shuntventiler, der kan sikre henholdsvis, at returvandstemperaturen til kedlen altid er over det af kedelfabrikanten specificerede minimum, og at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Returløbstermostat FJVR Benyttes ved returløb fra frostsikringen (som ved gulvvarme). Akkumuleringstank Størrelsen bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Aftapnings- og Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres. Afspærringsventiler kan påfyldningsventil monteres efter forventet behov. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Afspærringsventil V6 Kan afspærre akkumuleringstanken ved opfyring af koldt hus. Termostatisk ventil V V for varmtvandsbeholder. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. - Manometer Kedeltryk. Pumpe, For kedel-, kedelretur-, røg- og anlægsreturtemperatur. Termometre i akkumuleringstankens top, midte og bund bør monteres, men det er ikke noget krav. Kedel- og anlægspumpe. kan placeres i returledningen, se under Gode råd - pumpe i fremløb. Kontraventil V Forhindrer, at varmtvandsbeholderen "tappes" for varme. Tf1 bestemmer kedelreturtemperaturen. Tf2 bestemmer varmtvandstemperaturen. Temperaturføler Tf1-Tf2. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

10 10. Halmfyret kedel som åbent anlæg med naturlig cirkulation, akkumuleringstank og anlægsshunt V7 V6 Tf 2 V V 10 q:\acadtegn\ars\ars\24 rev 1.dwg Halmfyret kedel Halmfyret kedel. Kan være en akkumuleringskedel. Ekspansion skal sammen med sikkerhedsledningen frostsikres. Shuntventil, der kan sikre, at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Akkumuleringskedler skal monteres med anlægsshunt for at opnå tilskud. Akkumuleringstank Størrelsen bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Aftapnings- og Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres, afspærringsventiler kan påfyldningsventil monteres efter forventet behov. Med ventilerne V6 og V7 kan man vælge, hvor stor en del af akkumuleringstanken man vil Afspærringsventiler V6,V7 udnytte. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. - Manometer Kedeltryk. Pumpe Pumpe For kedel-, kedelretur-, røg- og anlægsreturtemperatur. Termometre i akkumuleringstankens top, midte og bund bør monteres, men det er ikke noget krav. Kedelpumpe, der pumper varmt vand fra kedeltop til kedelbund. Hvis temperaturen ikke holdes over 70 EC under drift, kan kedlen tære urimeligt hurtigt. Pumpen skal som minimum kunne cirkulere det halve af kedlens vandindhold i timen - også hvis der er tale om en akkumuleringskedel, hvor kedel og akkumuleringstank ikke er adskilt. Anlægspumpe kan placeres i returledningen, se under Gode råd pumpe i fremløb. Termostatisk ventil V V for varmtvandsbeholder. Kontraventil V Forhindrer at varmtvandsbeholderen "tappes" for varme. Temperaturføler Tf2 Tf2 bestemmer varmtvandstemperaturen.. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie, skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

11 11. Brændefyret kedel eller stokerfyr som åbent anlæg med eller uden akkumuleringstank og anlægsshunt, kombineret med oliefyret eller tung gasfyret kedel Tf 2 FJVR Akk.- tank Tf 5 T5 M2 Olie- eller gasfyretkedel V P2 Brandsikring V6 11 q:\acadtegn\ars\ars\46 rev 1.dwg Brænde- eller stokerfyret kedel Olie- eller gasfyret kedel og Brændefyrede kedler og stokerfyrede kedler, der kan fyres med brænde, skal udføres med åben sikkerhedsledning. Stokerfyrede kedler, der ikke kan fyres med brænde, må udføres med trykekspansion, hvis der for den pågældende kedel foreligger skriftlig tilladelse fra Arbejdstilsynet. Oliefyret eller tung gasfyret kedel. De lette kan sjældent tilsluttes åben ekspansion. Ekspansion skal - hvis den ikke er anbragt i frostfrit rum - sammen med sikkerhedsledningen frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Shuntventiler, der kan sikre henholdsvis, at returvandstemperaturen til kedlen altid er over det af kedelfabrikanten specificerede minimum, og at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Returløbstermostat FJVR Benyttes ved returløb fra frostsikringen (som ved gulvvarme). Akkumuleringstank Størrelsen bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Kan udelades ved stokerfyr. Tf3 flyttes da til. Ved stokerfyr med anlægsshunt erstattes af et 1 rør, hvor Tf3 anbringes. Aftap., påfyld.- og Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres. Afspærringsventiler kan afspær.ventiler monteres efter forventet behov. Afspærringsventil V6 Kan afspærre akkumuleringstanken ved opfyring af koldt hus. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Sikkerhedsventil Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. -T5 For kedel-, kedelretur-, røgtemperatur for, anlægsreturtemperatur og olie/gaskedeltemperatur. Termometre i akkumuleringstankens top, midte og bund bør monteres, men det er ikke et krav. Manometer og M2 Kedeltryk. Pumpe, P2, Kedelpumpe, varmtvandspumpe og anlægspumpe. Kontraventil V Forhindrer, at varmtvandsbeholderen "tappes" for varme. Zoneventil Ventil, der kobler kedel 1 og akkumuleringstanken fra, når der ikke er varme i akkumuleringstanken. Tf4 starter pumpe 1, når der fyres i kedel 1. Tf1 bestemmer kedelreturtemperatur. Temperaturfølere Tf5 starter den olie- eller gasfyrede kedel, når der ikke er varme Tf1, Tf2 Tf4, Tf5 i akkumuleringstanken, og kobler samtidig zoneventilen,, om. Tf2 bestemmer varmtvandstemperaturen.. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32

12 12. Brændefyret kedel som åbent anlæg med akkumuleringstank og anlægsshunt kombineret med oliefyret eller tung gasfyret kedel med indbygget varmtvandsbeholder Tf 5 T5 M2 V6 P2 V9 12 q:\acadtegn\ars\ars\49 rev 1.dwg V. Brændefyret kedel Brændefyrede kedler skal udføres med åben ekspansion. Olie- eller gasfyret kedel og Oliefyret eller tung gasfyret kedel. De lette kan sjældent tilsluttes åben ekspansion. frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Shuntventiler, der kan sikre henholdsvis, at returvandstemperaturen til kedlen altid er over det af kedelfabrikanten specificerede minimum, og at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Akkumuleringstank Størrelsen bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Aftapnings- og Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres, afspærringsventiler kan påfyldningsventiler monteres efter forventet behov. Afspærringsventil V6 Kan afspærre akkumuleringstanken ved opfyring af koldt hus, og når brændekedlen ikke benyttes. Afspærringsventil V9 Kan afspærre olie/gaskedlen med den indbyggede varmtvandsbeholder, hvilket kun er aktuelt, hvis man har el- eller solopvarmet varmtvandsbeholder til sommerbrug. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. -T5 For kedel-, kedelretur-, røgtemperatur for, anlægsreturtemperatur og olie/gaskedeltemperatur. Termometre i akkumuleringstankens top, midte og bund bør monteres, men det er ikke et krav. Manometer og M2 Kedeltryk. Pumpe, P2, Kedelpumpe, varmtvandspumpe og anlægspumpe. indbygget i olie/gaskedel. Kontraventil Temperaturfølere V Tf1, Tf4 Tf5 Tf4 starter pumpe 1, når der fyres i kedel 1. Tf1 bestemmer kedelreturtemperatur. Tf5 starter P2, når der er varme på akkumuleringstanken. V9 kan klemmes for at give mindre flow gennem. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

13 13. Brændefyret kedel som åbent anlæg med akkumuleringstank og anlægsshunt kombineret med oliefyret eller tung gasfyret kedel med indbygget varmtvandsbeholder VM2 V De to magnetventiler kan erstattes af een 3-vejs zoneventil T5 M2 Tf 5 Tf 2 P2 V VM2 13 q:\acadtegn\ars\ars\50 rev 1.dwg V Brændefyret kedel Brændefyrede kedler skal udføres med åben ekspansion.. Olie-/gasfyret kedel Oliefyret eller tung gasfyret kedel. De lette kan ikke tilsluttes åben ekspansion. og frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Shuntventiler, der kan sikre henholdsvis, at returvandstemperaturen til kedlen altid er over det af kedelfabrikanten specificerede minimum, og at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Akkumuleringstank Størrelsen bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Aftapnings- og Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres. Afspærringsventiler kan påfyldningsventiler monteres efter forventet behov. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. Zoneventil Magnetventil V Kobler brændekedel og akkumuleringstank fra ved lav temperatur ved Tf3. VM2 Sikkerhedsventil ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. -T5 For kedel-, kedelretur-, røgtemperatur for, anlægreturtemperatur og olie/gaskedeltemperatur. Termometre i akkumuleringstankens top, midte og bund bør monteres, men det er ikke et krav. Manometer, M2 Kedeltryk.,, Kedel- og anlægspumpe og pumpe til varmtvandsproduktio. P2 går i gang ved Pumpe P2 varmtvandsforbrug ved lukkede radiatorer. indbygget i olie/gaskedel. Kontraventil Temperaturfølere V Tf1, Tf2 Tf4, Tf5 Tf4 starter pumpe 1, når der fyres i kedel 1. Tf1 bestemmer kedelreturtemperatur. Tf5 kobler brændekedel og akkumuleringstank til og fra. Tf2 starter P2 når der er varmtvandsbehov uden samtidigt varmebehov. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie, skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

14 14. Brændefyret kedel eller stokerfyr som åbent anlæg med akkumuleringstank kombineret ved veksler med oliefyret eller gasfyret kedel som lukket anlæg med anlægsshunt Tf 2 P4 Brandsikring V2 Tf 5 VEX V Vlås Tf 6 M2 T5 Olie- eller gasfyretkedel FJVR P2 V 14 q:\acadtegn\ars\ars\52 rev 1.dwg Brænde- eller stokerfyret kedel Brændefyrede kedler og stokerfyrede kedler, der kan fyres med brænde, skal udføres med åben sikkerhedsledning. Olie-/gasfyret kedel Oliefyret eller gasfyret kedel. frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Ventil med låsebeslag Vlås Almindelig ventil med afmonteret betjeningsgreb kan benyttes. og Shuntventiler, der kan sikre henholdsvis, at returvandstemperaturen til kedlen altid er over det af kedelfabrikanten specificerede minimum, og at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Returløbstermostat FJVR Benyttes ved returløb fra frostsikringen (som ved gulvvarme). Akkumuleringstank Størrelsen bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Veksler VEX Skiller kedel med åben ekspansion fra kedel og anlæg med lukket ekspansion. Aftap.-, påfyld.- og afspær.ventiler Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres, afspærringsventiler kan monteres efter forventet behov. Afspærringsventil V2 Kan afspærre akkumuleringstanken ved opfyring af koldt hus. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Sikkerhedsventil Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. Manometer Pumpe -T5 og M2, P2, P4 For kedel-, kedelretur-, røgtemperatur for, anlægsreturtemperatur og olie/gaskedeltemperatur. Termometre i akkumuleringstankens top, midte og bund bør monteres, men det er ikke et krav. Kedeltryk. Kedelpumpe monteres evt. i fremløb, se under Gode råd pumpe i fremløb. P2 er pumpe for varmtvandsproduktion, er anlægspumpe, og P4 er pumpe til vekslerens primærside.. Kontraventil V Forhindrer, at varmtvandsbeholderen "tappes" for varme. Termostatisk ventil V V for flow på vekslerens primærside. Zoneventil Temperaturfølere Tf1, Tf2 Tf4, Tf5 Tf6 Ventil, der kobler kedel 1, akkumuleringstank og veksler fra, når der ikke er varme i akkumuleringstanken. Tf4 starter pumpe 1, når der fyres i kedel 1. Tf1 bestemmer kedelreturtemperatur. Tf5 starter den olie- eller gasfyrede kedel, når der ikke er varme i akkumuleringstanken, og kobler samtidig zoneventilen,, om. Tf6 styrer ved hjælp af en termostatisk ventil, V, flowet på vekslerens primærside. Tf2 styrer varmtvandsproduktionen. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

15 15. Brændefyret kedel eller stokerfyr som åbent anlæg med akkumuleringstank og anlægsshunt kombineret med let gasfyret kedel med veksler som lukket anlæg Tf 2 Akk.- tank Tf 5 Vlås Tf 7 T5 M2 P4 Let gasfyret kedel VEX FJVR V Brandsikring V6 V P2 15 q:\acadtegn\ars\ars\53 rev 1.dwg Brænde- eller stokerfyret kedel Brændefyrede kedler og stokerfyrede kedler, der kan fyres med brænde, skal udføres med åben sikkerhedsledning. Olie-/gasfyret kedel Oliefyret eller gasfyret kedel. frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Ventil med låsebeslag Vlås Almindelig ventil med afmonteret betjeningsgreb kan benyttes. Shuntventiler, der kan sikre henholdsvis, at returvandstemperaturen til kedlen og altid er over det af kedelfabrikanten specificerede minimum, og at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Returløbstermostat FJVR Benyttes ved returløb fra frostsikringen (som ved gulvvarme). Akkumuleringstank Størrelsen bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Veksler VEX Skiller kedel med lukket ekspansion fra kedel og anlæg med åben ekspansion. Aftap.-, påfyld.- og Aftapnings- og påfyldningsventiler skal monteres, afspærringsventiler kan afspær.ventiler monteres efter forventet behov. Afspærringsventil V2 Kan afspærre akkumuleringstanken ved opfyring af koldt hus. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Sikkerhedsventil Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. -T5 Manometer, M2 Kedeltryk. Pumpe, P2, P4 For kedel-, kedelretur-, røgtemperatur for, anlægsreturtemperatur og gaskedeltemperatur. Termometre i akkumuleringstankens top, midte og bund bør monteres, men det er ikke et krav. Kedelpumpe monteres evt. i fremløb, se under Gode råd pumpe i fremløb. P2 er pumpe for varmtvandsproduktion, er anlægspumpe, og P4 er gaskedlens pumpe til vekslerens primærside.. Kontraventil Zoneventil Temperaturfølere V, V Forhindrer varmtvandsbeholderen og gaskedlen i at fungere som radiatorer. Ventil, der kobler kedel 2 og veksler til, når der ikke er varme i akkumuleringstanken. Tf1, Tf2 Tf4 starter pumpe 1, når der fyres i kedel 1. Tf1 bestemmer kedelreturtemperatur. Tf5 starter den gasfyrede kedel, når der ikke er varme i akkumuleringstanken, og kobler samtidig zoneventilen,, om. Tf7 er gaskedlens termostat. Tf4, Tf5 Tf7 Tf2 styrer varmtvandsproduktionen. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

16 16. Brændeovn med vandtank kombineret med oliefyret eller tung gasfyret kedel B VT M2 B VT M2 V 16 q:\acadtegn\ars\ars\55 rev 1.dwg 16 a q:\acadtegn\ars\ars\55 A rev 1.dwg 1,0 bar VT M2 Brændeovn med vandtank < 0,4 m 2 hedeflade B 16 b q:\acadtegn\ars\ars\55 B rev 1.dwg Brændeovn B Brændeovne med vandtank skal udføres med åben sikkerhedsledning. Vandtank VT Vandtanken skal have en aftapningsventil. Olie-/gasfyret kedel Oliefyret eller tung gasfyret kedel, de lette kan sjældent tilsluttes åben ekspansion. frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Zoneventil Ventil, der kobler brændeovnens vandtank fra, når der ikke er varme i ovnens vandtank. Sikkerhedsventil Minimum 15 mm lysning. Åbningstryk mindre end 2,5 bar i eksempel 16. Åbningstryk mindre end 1,0 bar i eksempel 16b. Aftapningsventil Vandtanken skal kunne tømmes effektivt. ventil For vandtankens temperatur. For den olie- eller gasfyrede kedels temperatur. Røgtemperaturen fra brændeovnen. Manometer, M2 For tryk i vandtank og olie-/gasfyret kedel. Pumpe, Pumpe for brændeovnens vandtank og pumpe for olie-/gasfyret kedel og anlæg. Kontraventil V Forhindrer, at ovnens vandtank fungerer som radiator, når ovnen ikke benyttes. når kedlen fungerer som akkumuleringstank for brændeovnen. Shuntventil, der kan holde anlægstemperaturen lavere end kedeltemperaturen, Temperaturføler Tf4 Tf4 kobler vandtanken ind, enten ved at starte i 16a eller ved at skifte zoneventil i 16 og 16b... Eksempel 16b, hvor sikkerhedsledningen udgår fra bunden af brændeovnens vandtank og føres dykket til returledningen på den olie- eller gasfyrede kedel, er tilladt for ovne med vandtanke med mindre end 0,4 m 2 hedeflade. Sikkerhedsventilen ved toppen af vandtanken er en ekstra sikkerhed og erstatter ikke kravet om åben ekspansionsbeholder. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie, skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

17 17. Brændefyret kedel som åbent anlæg med anlægsshunt og akkumuleringstank med indbygget varmtvandsbeholder kombineret med solvarme Tf 7 Sol Vlås A2 KV VV VB3 A3 V P5 Tf 5 V6 V7 V8 17 q:\acadtegn\ars\ars\56 rev 1.dwg. Brændefyret kedel Brændefyrede kedler og stokerfyrede kedler, der kan fyres med brænde, skal udføres med åben sikkerhedsledning. Stokerfyrede kedler, der ikke kan fyres med brænde, må udføres med trykekspansion, hvis der for den pågældende kedel foreligger skriftlig tilladelse fra Arbejdstilsynet. Ekspansion skal hvis den ikke er anbragt i frostfrit rum - sammen med sikkerhedsledningen frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Ventil med låsebeslag Vlås Almindelig ventil med afmonteret betjeningsgreb kan benyttes. Shuntventiler, der kan sikre henholdsvis, at returvandstemperaturen til kedlen altid er over det af kedelfabrikanten specificerede minimum, og at anlægstemperaturen kan holdes lavere end kedeltemperaturen. Skoldningssikring. VB3 Akkumuleringstank -A3 Størrelsen bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Aftapnings og påfyldningsventil Aftapnings- og påfyldningsventil skal monteres. Afspærringsventiler V6, V7 V8 Kan afspærre akkumuleringstankene efter behov. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Kontraventil V Forhindrer solfangeren i at fungere som radiator, når det er koldt. Sikkerhedsventil Minimum 15 mm lysning. Åbningstryk mindre end 2,5 bar. - For kedel-, kedelretur-, røg- og anlægsreturtemperatur. Manometer Kedeltryk. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. Pumpe, Kedel- og anlægspumpe. Pumpe P5 Pumpe for solvarme. Indbygget i akkumuleringstanken. en indgår som en del af akkumuleringskapaciteten, og det varme vands temperatur kan blive højere end 65 EC. Derfor skal der monteres skoldningssikring på det varme vand. VV = varmt vand, KV = koldt vand Temperaturfølere Tf4 starter kedelpumpen, når der fyres. Tf1 bestemmer kedelreturtemperaturen.tf7 og Tf5 styrer pumpen til solvarme efter temperaturen i toppen af Tf1, Tf4 Tf5, Tf7 solfangeren og bunden af akkumuleringstanken. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

18 18. Brændeovn med vandtank og akkumuleringstank som åbent anlæg kombineret med solvarme Tf 7 Tf 5 Sol Tf 2 Brugsvand VV Vlås VT Tf 8 V P5 V GV B KV V Tf 9 AVDO Føler i stuen RAVK FJVR 18 q:\acadtegn\ars\ars\57 rev 1.dwg.. Brændeovn B Brændeovne med vandtank skal udføres med åben sikkerhedsledning. Vandtank VT Vandtanken skal have en aftapningsventil. frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Ventil med låsebeslag Vlås Almindelig ventil med afmonteret betjeningsgreb kan benyttes. Akkumuleringstank Størrelsen vælges frit, men kan bestemmes efter beregningsprogrammet "Biofuel". Aftapningsventil Vandtanken skal kunne tømmes effektivt. Overstrømningsregulator AVDO Sikrer et vist minimalt flow i systemet, selv om der skulle være lukket for gulvvarme og radiator. Termostatventil RAVK Giver mulighed for hurtigere opvarmning af. Sikkerhedsventil Termostatventil FJVR på solvarmen minimum 15 mm lysning. Åbningstryk mindre end 2,5 bar. på koldt vand til åbningstryk 6-10 bar. Returløbstermostatventil er hensigtsmæssig, hvis gulvet ikke skal have en akkumulerende virkning. Se også eksempel 6. For vandtankens temperatur. For anlægsreturtemperatur. For røgtemperaturen. Manometer For tryk i vandtank. Pumpe, P5 Anlægspumpe og pumpe til solkreds. Kontraventil V V en indgår som en del af akkumuleringskapaciteten, og det varme vands temperatur kan blive højere end 65 EC. Derfor skal der monteres skoldningssikring på det varme vand. VV = varmt vand, KV = koldt vand Kontraventil på koldtvandsforsyningen til varmtvandsbeholderen. Forhindrer, at varmtvandsbeholderen "tappes" for varme. Termostatisk ventil V termostatventil med føler i stuen. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. Gulvvarme GV Maks. 38 C overfladetemperatur. Temperaturføler Tf2, Tf5, Tf7 Tf8, Tf9 Tf5 starter, når der er varme i akkumuleringstanken. Tf7 i toppen af solfangeren styrer sammen med Tf9 i bunden af varmtvandsbeholderen pumpen til solfangeren. Tf2 starter ved 65 EC, så varmen flyttes til centralvarmesystemet. Tf8 styrer RAVK-ventilen for hurtig varmtvandsproduktion. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

19 19. Brændeovn med vandtank (primær varmekilde) som åbent anlæg kombineret ved veksler med solvarme og med oliefyret eller let gasfyret kedel som lukket anlæg Tf 7 Sol Vlås Tf5 VEX VT VZ2 M2 Vlås RAVK 19 B q:\acadtegn\ars\ars\59 rev 1.dwg Tf8 Tf9 V P5 GV.. Brændeovn B Brændeovne med vandtank skal udføres med åben sikkerhedsledning. Vandtank VT Vandtanken skal have en aftapningsventil. Olie-/gasfyret kedel Oliefyret eller let gasfyret kedel. frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Ventil med låsebeslag Vlås Almindelig ventil med afmonteret betjeningsgreb kan benyttes. Varmeveksler VEX Kappebeholder som veksler og akkumuleringstank. Zoneventil, VZ2 VZ2 kobler brændeovnens vandtank til og fra. kobler fra eller til, styret af Tf5. Sikkerhedsventil Minimum 15 mm lysning. Åbningstryk mindre end 2,5 bar. Aftapningsventil Vandtanken skal kunne tømmes effektivt. Kontraventil V Forhindrer, at varmtvandsbeholderen "tappes" for varme. Termostatventil RAVK Giver mulighed for hurtigere opvarmning af, styres af Tf8. Manometer For tryk i vandtank. For vandtankens temperatur. For den olie- eller gasfyrede kedels temperatur. Røgtemperaturen fra brændeovnen. Anlægstemperatur. Pumpe, P5 kedel/anlægspumpe, P5 pumpe til solfanger. Skal udstyres med skoldningssikring. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Gulvvarme GV Maks. 38 C overfladetemperatur. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. Temperaturføler Tf5, Tf7, Tf8, Tf9 Tf5 stiller VZ2, når der er varme fra brændeovnen. Tf7 i toppen af solfangeren styrer sammen med Tf9 i bunden af varmtvandsbeholderen pumpen til solfangeren. Tf8 styrer RAVK-ventilen for hurtig varmtvandsproduktion. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

20 20. Brændeovn med vandtank som åbent anlæg kombineret med solvarme, hvor varmtvandsbeholderen fungerer som akkumuleringstank Tf7 Brugsvand Vlås Sol Vlås VV Tf3 VT Tf4 V GV VK3 B FJVR P5 20 q:\acadtegn\ars\ars\60 rev1.dwg KV V Tf9.. Brændeovn B Brændeovne med vandtank skal udføres med åben sikkerhedsledning. Vandtank VT Vandtanken skal have en aftapningsventil. frostsikres fra en del af anlægget, der er varme på, når der er varme på radiatorerne. Ventil med låsebeslag Vlås Almindelig ventil med afmonteret betjeningsgreb kan benyttes. Aftapningsventil Vandtanken skal kunne tømmes effektivt. ventil Nye anlæg skal monteres med termostatisk ventil. Termostatventil FJVR Returløbstermostatventil er hensigtsmæssig, hvis gulvet ikke skal have en akkumulerende virkning. Sikkerhedsventil på solvarmen minimum 15 mm lysning. Åbningstryk mindre end 2,5 bar. på Manometer For tryk i vandtank. Pumpe Kontraventil P5 V V VK3 Returløbstermostatventil FJVR koldt vand til åbningstryk 6-10 bar. For vandtankens temperatur. For anlægsreturtemperatur. For røgtemperaturen. Pumpe til brændeovnens vandtank. Anlægspumpe. Pumpe for solfanger. en indgår som en del af akkumuleringskapaciteten, og det varme vands temperatur kan blive højere end 65 EC. Derfor skal der monteres skoldningssikring på det varme vand. VV = varmt vand, KV = koldt vand Forhindrer, at brændeovnens vandtank tapper varme fra varmtvandsbeholderen, når der ikke fyres. Kontraventil på koldtvandsforsyningen til varmtvandsbeholderen. Forhindrer, at solfangeren tapper varmtvandsbeholderen for varme. Shuntventil, der styrer fremløbstemperaturen i varmeanlægget. Det kan være hensigtsmæssigt at montere termostatventiler på gulvvarmen, hvis varmtvandsbeholderen har tilstrækkelig akkumuleringskapacitet. Udluftningsventil Udluftningsventil med luftpotte anbringes, hvor det er nødvendigt. Gulvvarme GV Maks. 38 C overfladetemperatur. Temperaturføler Tf3, Tf4 Tf7, Tf9 Tf4 starter brændeovnspumpen, når der er varme i vandtanken VT. Tf7 i toppen af solfangeren styrer sammen med Tf9 i bunden af varmtvandsbeholderen pumpen til solfangeren. Tf3 styrer fremløbstemperaturen i anlægget. Den del af anlægget, der ligger til venstre for den lodrette, punkterede linie skal, hvis anlægget installeres med tilskud, udføres som vist i dette eksempel. Den del af anlægget, der ligger til højre for den lodrette, punkterede linie, skal betragtes som forslag, der kan følges. Brandsikring skal udføres i henhold til BTV 32.

Kombinationer af VE anlæg. Leon Steen Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Kombinationer af VE anlæg. Leon Steen Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Kombinationer af VE anlæg Leon Steen Buhl Teknologisk Institut, Hovedoverskrifter Hvad er betingelserne for drift af forskellige anlægstyper Sikkerhed for biomaseanlæg Kombinationer af anlæg Hvad er betingelserne

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe:

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe: Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Informationer vedr. mini-midi-maxi-anlæg, som (endnu) ikke er nået med i standard-vejledningsmaterialet, eller som jeg godt vil minde

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler 9. Fyringsteknik Mindre træpillefyringsanlæg kan groft opdeles i følgende hovedtyper: Kompaktkedler, hvor brændselsmagasin, fyringssystem og kedel udgør en sammenbygget enhed Løse stokere med integreret

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. M20i - M40i - M80i. Udgave 1.5 af Maj 2011. Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes!

INSTALLATIONSVEJLEDNING. M20i - M40i - M80i. Udgave 1.5 af Maj 2011. Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i - M40i - M80i Udgave 1.5 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af

Læs mere

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme Roskilde Varme A/S Januar 2015 Vejledende forindstillinger sd swbilag 5.5 side 1 af 1 Vejledende forindstillinger til radiatorer i enfamiliehuse Areal,

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

VANDVARMERE COMBI L

VANDVARMERE COMBI L VANDVARMERE COMBI 60 110 160 L Creating hot water STORMTRYK Combi vandvarmere 60 110 160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Fjern-/ centralvarmevandvarmere 180-200-300-450 liter 08:020 0206 Type 2818, 20020, 20030 og 20040 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget.

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet Varmeanlæg En af de helt basale ting at få styr på for at få en god varmeøkonomi er dit varmeanlæg. Hvad enten du varmer dit hus op med naturgas, fjernvarme, olie eller noget helt fjerde, er det for det

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.3 af maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Samling af anlæg... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Værd at vide om Solvarme for VVSinstallatøren

Værd at vide om Solvarme for VVSinstallatøren Værd at vide om Solvarme for VVSinstallatøren Hvorfor skal jeg sælge solvarme? Hvorfor ikke? Det er jo ikke sikkert at kunden overhovedet kender til fordelene ved solvarme, så hvorfor ikke bruge 5 minutter

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

Gulvvarme og træpillefyr.

Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme bliver mere og mere udbredt, da det er en meget behagelig og fordi det er meget anvendeligt sammen med lavtemperatur opvarmningsanlæg. Det smarte ligger egentlig i størrelsen

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING BATEC A/S, Danmarksvej 8, 4681 Herfølge. Tlf.: 56 27 50 50 Fax: 56 27 67 87 Side 1 INSTALLATION BESKRIVELSE Varmtvandsbeholderen er færdigmonteret med alle komponenter

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark

Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark August 1996 Installatør hæfte Prøvestationen for Solenergi Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark baseret på godkendte komponenter 1. Godkendelsesordningen 4 2. Anlægstyper

Læs mere

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1 .................................... 0... Side Side køleanlæg i bygninger ( Norm for varme- og Side Side Side Side BV BC BK VVB VV VF FF VR M FR 0 FORSYNINGENS LSLUTNINGSDIAGRAM SIGNATURFORKLARING: 0 Forsyningens

Læs mere

Installationsvejledning for biobrændselskedler

Installationsvejledning for biobrændselskedler Installationsvejledning for biobrændselskedler Udarbejdet for Energistyrelsen J.nr. 51161/98-0069 Oktober 2000 Energi Installationsvejledning for biobrændselskedler Udarbejdet for Energistyrelsen J.nr.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget Indhold 1. Forside 2. Varmeanlæg: Flere delanlæg 3. Varmeanlæg: Opsætning (Split, Todelt, Unit) 4. Radiatorvand: Indirekte, Direkte 5. Radiatorvand: Vejrkompensering

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

Fjernvarmesystemer. Ejendomsservice

Fjernvarmesystemer. Ejendomsservice Ejendomsservice Fjernvarmesystemer Forbrugeranlæg Direkte fjernvarme anlæg med returtermostatventiler anlæg med trykdifferens-regulator Styring af direkte fjernvarme Anlæg med blandepotte og vejrkompenseret

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Gældende for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. & Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. april 2013 Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April 2013 1

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse Art nr 580731001/1 Gäller fr o m tillv.nr 7065-0414-224 Dk Mars -04 VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 01 04-01 161 503 05 04-01 01 INDLEDNING...5,6 Generelt: Frontlåge Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned.

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Afkøling af fjernvarme Generelt Forskellen mellem fjernvarme- vandets fremløbs- og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme-

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi BRUGERVEJLEDNING Queen Combi VARMEPUMPENS BETJENINGSPANEL E E2 E3 97 A B C D E F L E Sikring E3 Temperaturbegrænser L Kontrollampe A sikring for manøvrestrøm Hvis temperaturen i anlæggets el-patron ved

Læs mere

Instruktion. til Alcon 5-16. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet biobrændsel

Instruktion. til Alcon 5-16. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet biobrændsel Instruktion til Alcon 5-16 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet biobrændsel 1. udgave 02. 2003 1 Indholdsfortegnelse side 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 3 1.1 Oversigt over kedlen og

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Sol til vand og varme SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Det handler i høj grad om CO 2 -udslip og hvordan vi forholder os til det. Solvarme skåner miljøet for CO 2... Udnyttelse af solens energi er

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brændefyringskompendium

Brændefyringskompendium Brændefyringskompendium Vejledning i dimensionering og installation af brændefyringsanlæg Professionelle løsninger til fornuftige priser Indhold Forbrændingsteknik 5 Miljøvenlig fyring med ATMOS 6 ATMOS

Læs mere

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

Termix Brugsvandsunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Brugsvandsunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 4 Opbevaring... 4 Bortskaffelse... 4 Montering og opstart... 5 Rørtilslutning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen

BRUGERVEJLEDNING Queen BRUGERVEJLEDIG Queen Legionellafunktion on - 1 - VARMEPUMPES BETJEIGSPAEL Menu 1 Menu 1-1 Legionellafunktion on Legionellafunktion 02 min Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et højt varmeforbrug Dårlig

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

Monterings-/brugervejledning

Monterings-/brugervejledning Combivandvarmere 60-110 og 160 liter 08:012 0807 Type 622C, 644C, 605C Monterings-/brugervejledning INDHOLD Transport 2 Placering 3 Mål 4 VVS-Montering 5 EL-Montering (Inkl. el-diagram) 7 TRANSPORT Undersøg

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO. Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO. Uponor Pro 1 Q&E fordeler med tilbehør UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør 06 2010 5050 Uponor Pro 1" Q&E fordeler Et komplet fordelersystem til gulvvarme Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør Uponor Pro

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Tekniske bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Tekniske bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse:... Side 1. Definitioner.... 2 2. Indledning.... 2 3. Tilslutning af ejendomme

Læs mere

Blandepotter og blanderør hvor godt fungerer de på gaskedelanlæg?

Blandepotter og blanderør hvor godt fungerer de på gaskedelanlæg? Blandepotter og blanderør hvor godt fungerer de på gaskedelanlæg? Dansk Gasteknisk Center (DGC) har gennemført et lille måleprogram på tre mellemstore gaskedelanlæg i kaskadeinstallation udstyret med såkaldte

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere