Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning"

Transkript

1 Bose SoundLink around-ear Bluetooth hovedtelefoner Brugervejledning

2 Sikkerhedsinformation Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af dets avancerede funktioner. Gem denne vejledning til fremtidig brug. ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. Dette produkt indeholder magneter, som kan være skadelige for pacemakerbrugere. Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. Vær forsigtig, når du bruger hovedtelefonerne, mens du kører bil og ved andre aktiviteter, der kræver din fulde opmærksomhed. Tjek og følg lokale love for brug af mobiltelefoner og hovedtelefoner/headsæt. I nogle jurisdiktioner gælder der særlige begrænsninger som f.eks. konfigurationer med ét ørestykke for brugen af sådanne produkter under kørslen. Lyde, du er vant til at opfatte som påmindelser eller advarsler, kan ændre karakter, når du bruger hovedtelefoner. Vær opmærksom på, at disse lyde kan være anderledes, så du kan genkende dem, når der er behov for det. Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flysædestik, da dette kan medføre personskader som f.eks. forbrændinger eller tingsskader som følge af overophedning. Fjern og sluk enheden med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder. Med undtagelse af nødstilfælde anbefaler Bose, at du UNDLADER at benytte disse hovedtelefoner til luftfartskommunikation, fordi: --Der høres ingen indgående lyd, hvis batteriet er afladet ellerinstalleret forkert. Dette kan føre til, at piloter kan risikere at gå glip af kommunikation, mens de fører flyet. --Ekstremt høje omgivelsesstøjniveauer, som forekommer i mange propelfly, kan svække din muligheden for at modtage indgående lydkommunikation. Dette gælder især under start og opstigning. -Bose - SoundLink around-ear Bluetooth -hovedtelefonerne er ikke designet til de støjforhold, højder, temperaturer eller andre miljøforhold, der er karakteristiske for ikke-kommercielle fly, hvilket kan medføre risiko for interferens med kritisk vigtig kommunikation Produktet må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for vand eller slid i længere tid, mens du deltager i vandsport som f.eks. svømning, vandski, surfing osv. Lad ikke et batteri oplade i længere tid, når det ikke er i brug. FORSIGTIG! Du kan finde sikkerhedsrelaterede oplysninger i brugervejledningen. Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr. Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især i længere perioder. Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. godkendt af UL, CSA, VDE, CCC). Du kan finde sikkerhedsrelaterede oplysninger i brugervejledningen til strømforsyningen. Brug ikke hovedtelefoner under betjening af motorkøretøjer eller andre steder, hvor manglende evne til at høre udefra kommende lyde kan udgøre en fare for dig selv eller andre. Undgå at tabe eller sætte dig på hovedtelefonerne. Undgå at komme dem i vand. Sørg for at holde ørekoppernes åbninger rene, og sørg for, at der ikke kan trænge fugt ind i ørekopperne. Bose SoundLink around-ear Bluetooth -hovedtelefonerne kræver ikke jævnlig rengøring. Hvis det bliver nødvendigt at rengøre hovedtelefonerne, skal de udvendige overflader tørres af med en blød klud. Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 8. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. I USA: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en særskilt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres du til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. I USA og Canada: Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Dette digitale apparat i klasse B er i overensstemmelse med CAN ICES-3 B/NMB-3 B. Udgangseffekt på over 6,3 mw (8 dbm). Andre mærkninger FCC ID: A94BA1 IC: 3232A-BA1 Udviklet i USA Produceret i Kina Overholder IDA-kravene Bose SoundLink around-ear Bluetooth-hovedtelefoner Model BA1 Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Giftige eller farlige stoffer og elementer Delens Polybromeret Polybromeret navn Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) biphenyl (PBB) diphenylether (PBDE) Metaldele X Plastikdele Højttalere X Kabler X O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne publikation eller dele deraf er forbudt uden skriftlig tilladelse. 2 - Dansk

3 Indhold Anvendelse af hovedtelefonerne... 4 Indledning... 4 Tak... 4 Følger med hovedtelefonerne... 4 Kontrolmodulfunktioner... 4 Opladning af batteriet... 5 Tips til længere batteridriftstid... 5 Tilslutning af hovedtelefonerne til Bluetooth-enheden... 6 Sådan parres hovedtelefonerne med enheden... 6 Sådan findes Bluetooth-enhedslisten... 7 Batteriopladningsniveau (for ios-enheder)... 7 Parring af yderligere enheder... 7 Brug af flere forskellige enheder... 7 Anvendelse af hovedtelefonerne... 7 Forklaring af lys og toner... 8 Bluetooth-indikator... 8 Batteriindikator... 8 Lydtoner... 8 Handlinger ved afspilning og telefonopkald... 8 Brug af lydkabel (ekstraudstyr)... 9 Sådan tilsluttes lydkablet... 9 Reference...10 Vedligeholdelse...10 Pleje af batteriet...10 Rengøring af hovedtelefonerne...10 Løsdele og tilbehør...10 Påsætning af puderne til ørekopperne på ny Fejlfinding Kundeservice Begrænset garanti Tekniske oplysninger Dansk - 3

4 Anvendelse af hovedtelefonerne Indledning Tak Tak for dit valg af Bose SoundLink around-ear Bluetooth -hovedtelefoner. Disse trådløse hovedtelefoner kombinerer den lyd og komfort, du forventer fra Bose, med friheden til at bevæge dig væk fra kilden. Følger med hovedtelefonerne Lydkabel (ekstraudstyr) Taske Bluetooth -kontrolmodul (aftageligt) USB-opladekabel Kontrolmodulfunktioner Multifunktionsknap Lydstyrke op Lydstyrke ned Bluetooth-indikator Batteriindikator Hovedafbryder USB-opladningsstik 4 - Dansk

5 Anvendelse af hovedtelefonerne Opladning af batteriet Selvom batteriet er delvist opladet fra fabrikken, anbefaler vi, at du oplader batteriet helt, inden du bruger det for første gang. En fuld opladning tager op til 3 timer. 1. Sæt USB-kablets lille ende i hovedtelefonerne. 2. Sæt USB-kablets store ende i en godkendt USB-vægoplader (medfølger ikke) eller en aktiv USB-port på din computer. Bemærk: Kontrolmodulet kan også oplades, når det ikke er tilsluttet hovedtelefonens ørekop. USB-vægoplader (medfølger ikke) Aktiv USB-port på computer 3. En fuld opladning tager op til 3 timer. Batteriindikatoren blinker gult under opladningen og lyser grønt, når opladningen er gennemført. Batteriindikator Batteriindikatorfarve Grøn (lyser) Gul (lyser) Rød (blinker) Gul (blinker) Grøn (under opladning) Rød (under opladning) Betydning 1/2 time til 7 timers resterende batteridriftstid Mindre end ½ times batteridriftstid tilbage Genoplad hovedtelefonerne nu Hovedtelefonerne oplades Hovedtelefonerne er fuldt opladet Hovedtelefonerne er ikke inden for det acceptable temperaturinterval Bemærk: Hovedtelefonerne kan ikke bruges under opladningen. Bemærk: Inden du oplader hovedtelefonerne, skal du sørge for, at de er ved stuetemperatur mellem 5 C og 40 C. Tips til længere batteridriftstid Ved fuld opladning giver dine Bose SoundLink around-ear Bluetooth -hovedtelefoner cirka 7 timers trådløs lyd. Flyt altid tænd/sluk-knappen til Off, når hovedtelefonerne ikke er i brug. Dette er med til at bevare batteridriftstiden. Vær opmærksom på, at visse lydkilde opbruger batteriet hurtigere end andre. Lad ikke batteriet være afladet i længere tid. Oplad det fuldt inden opbevaring. Dansk - 5

6 Anvendelse af hovedtelefonerne Tilslutning af hovedtelefonerne til Bluetooth-enheden Hvis du vil bruge dine SoundLink around-ear Bluetooth-hovedtelefoner med en Bluetooth-enhed (f.eks. en smartphone eller tablet), skal du først oprette en trådløs forbindelse mellem hovedtelefonerne og enheden. Denne proces kaldes parring. Når hovedtelefonerne og en enhed er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse til hinanden igen, næste gang du bruger dem sammen. Sådan parres hovedtelefonerne med enheden 1. Tænd kontrolmodulet. Hovedafbryder 2. Tryk på multifunktionsknappenog Lydstyrke + samtidig, og hold dem nede, indtil Bluetooth-indikatoren blinker lilla. Hovedtelefonerne er nu synlige og klar til at blive parret med din enhed. 00:01 Synlig 3. Aktiver Bluetooth på din enhed, og find Bluetooth-enhedslisten. (Se Sådan findes Bluetooth-enhedslisten på side 7 for at få mere hjælp). 4. Vælg Bose SoundLink around-ear på listen med enheder. Hvis din enhed kræver en adgangskode, skal du indtaste Når den trådløse forbindelse er oprettet, lyser Bluetooth-indikatoren blåt konstant. Settings Bluetooth Bluetooth ON Devices Bose AE Soundlink Connected Tilsluttet Bemærk: Hvis Bluetooth-indikatoren ikke lyser blåt, er den trådløse forbindelse ikke oprettet. Sluk hovedtelefonerne, og gentag trin 1 til 4, eller se Fejlfinding på side Dansk

7 Sådan findes Bluetooth-enhedslisten ios 5: Indstillinger > Generelt > Bluetooth > TIL > Bose AE SoundLink Anvendelse af hovedtelefonerne ios 6: Indstillinger > Bluetooth > TIL > Bose AE SoundLink Android: Indstillinger > Trådløs og netværk > Bluetooth eller Bluetooth-indstillinger > TIL > Søg eller scan efter enheder > Bose AE SoundLink Blackberry: Hjem > Administrer forbindelser > Konfigurer Bluetooth > Søg > Bose AE SoundLink Mac OS X: Systemindstillinger > Bluetooth > TIL > Bose AE SoundLink Windows 7: Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Vis enheder og printere > Tilføj en enhed > Bose AE SoundLink Windows XP: Start > Kontrolpanel > Bluetooth-enheder > Bose AE SoundLink Bemærk: Du kan finde yderligere oplysninger om at finde enhedslisten i den brugervejledning, der fulgte med din enhed. Batteriopladningsniveau (for ios-enheder) Når ios-enhederne er tilsluttet SoundLink around-ear Bluetooth-hovedtelefonerne, viser de SoundLink around-ear Bluetoothbatteriopladningsniveauet i skærmens øverste højre hjørne. Parring af yderligere enheder Du kan parre op til otte Bluetooth-enheder med dine hovedtelefoner. Hvis du vil parre flere enheder med dine hovedtelefoner, skal du gentage trin 2-3 på side 6 for hver enhed. Der kan kun tilsluttes to lydenheder på samme tid. Brug af flere forskellige enheder Hvis du har to lydenheder tilsluttet til dine hovedtelefoner, kan du nemt holde op med at lytte til den ene enhed og begynde at lytte til den anden i stedet. Du skal bare stoppe musikken eller videoen (eller sætte den på pause) på den første enhed og derefter starte musikken eller videoen på den anden enhed. Hovedtelefonerne skifter til den enhed, der afspilles fra. Hvis du modtager et telefonopkald på en tilsluttet telefon, mens du lytter til en tilsluttet lydkilde, afbrydes lydkilden midlertidigt og starter igen, når opkaldet er afsluttet. Du finder flere oplysninger under Handlinger ved afspilning og telefonopkald på side 8. Anvendelse af hovedtelefonerne Sørg for at have dinesoundlink around-ear Bluetooth-hovedtelefoner på med venstre ørekop (L) og kontrolmodul over venstre øre. Du kan nemt få adgang til kontrolmodulet med venstre hånd (som vist). Brug din tommelfinger til betjening af lydstyrke- og tænd/slukknapperne; brug din pegefinger til betjening af multifunktionsknappen. L R Brug af lydstyrkeknapperne Brug af multifunktionsknappen Dansk - 7

8 Anvendelse af hovedtelefonerne Forklaring af lys og toner Bluetooth-indikator Farve Lilla (blinker) Blå (blinker) Blå (lyser) Betydning Hovedtelefonerne er synlige til parring. Hovedtelefonerne forsøger at oprette forbindelse til en Bluetoothenhed. Hovedtelefonerne har forbindelse til Bluetooth-enheden. Batteriindikator Farve Grøn (lyser) Gul (lyser) Rød (blinker) Gul (blinker) Grøn (under opladning) Lydtoner Tone To stigende toner Tre stigende toner Fire stigende toner Fire faldende toner Tre faldende toner Enkelt tone To faldende toner Betydning 1/2 time til 7 timers resterende batteridriftstid Mindre end ½ times batteridriftstid tilbage Genoplad hovedtelefonerne nu Hovedtelefonerne oplades Hovedtelefonerne er fuldt opladet Betydning Hovedtelefonerne er synlige Hovedtelefonerne har forbindelse til en enhed Der er tændt for strømmen Sluk Trådløs forbindelse afsluttet Advarsel om lavt batteriniveau Indgående opkald Bluetoothindikator Batteriindikator Handlinger ved afspilning og telefonopkald Handlinger ved afspilning af lyd/video Afspil, eller stop midlertidigt Kontrolelement på hovedtelefonerne Tryk på multifunktionsknappen én gang Næste nummer Tryk to gange på multifunktionsknappen Forrige nummer Tryk tre gange på multifunktionsknappen Juster lydstyrken Tryk på Lydstyrke + eller Lydstyrke - Spol frem Spol tilbage Handlinger ved telefonopkald Besvar eller afslut et opkald Ignorer et opkald Besvar et andet opkald Ignorer et andet opkald Aktiver stemmekontrol Handlinger ved flere enheder Stop lyden midlertidigt på den primære enhed, og besvar opkald på en anden enhed Ignorer indgående opkald på en anden enhed, og start lyden igen på den primære enhed Tryk på multifunktionsknappen, og tryk derefter på den, og hold den nede Tryk to gange på multifunktionsknappen, og tryk derefter på den, og hold den nede Kontrolelement på hovedtelefonerne Tryk på multifunktionsknappen én gang Tryk på multifunktionsknappen, og hold den nede Tryk på multifunktionsknappen Tryk på multifunktionsknappen, og hold den nede Tryk på multifunktionsknappen, og hold den nede Kontrolelement på hovedtelefonerne Tryk på multifunktionsknappen én gang Tryk på multifunktionsknappen, og hold den nede 8 - Dansk

9 Anvendelse af hovedtelefonerne Brug af lydkabel (ekstraudstyr) Dine SoundLink around-ear Bluetooth-hovedtelefoner leveres med et 3,5 mm lydkabel, der er kompatibelt med de fleste musikkilder. Brug lydkablet i følgende tilfælde: Den ønskede lydkilde er ikke kompatibel med Bluetooth-teknologi. Hovedtelefonernes batteri er ikke opladet. Du er i et område, hvor Bluetooth-tilslutning er forbudt. Sådan tilsluttes lydkablet 1. Flyt tænd/sluk-knappen til Off. 2. Fjern Bluetooth-kontrolmodulet fra hovedtelefonerne ved at trække det forsigtigt lige ud. 3. Sæt lydkabelstikket (A) i stikket på hovedtelefonerne, indtil det er sat helt i. 4. Sæt lydkabelstikket (B) i det 3,5 mm hovedtelefonstik på din lydkilde, indtil det er sat helt i. A B Dansk - 9

10 Reference Vedligeholdelse Pleje af batteriet Sørg for at slukke hovedtelefonerne, når de ikke er i brug. Inden du opbevarer hovedtelefonerne i mere end et par måneder, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet. Rengøring af hovedtelefonerne Bose SoundLink around-ear Bluetooth-hovedtelefoner kræver ikke jævnlig rengøring. Hvis det bliver nødvendigt at rengøre hovedtelefonerne, skal de udvendige overflader tørres af med en blød og tør klud. Undgå, at der kommer fugt i ørekopperne eller i lydindgangsstikket. Brug ikke væsker eller spray. Løsdele og tilbehør Erstatningsdele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice. Se kontaktoplysningerne for dit område i denne vejledning. Delens navn Delen produktkode Bæretaske Ørekoperstatningssæt USB-opladningskabel Lydkabel (3,5 mm) Vægoplader Vægoplader plus adapter Dansk

11 Reference Påsætning af puderne til ørekopperne på ny Puderne til ørekopperne holdes på plads af en monteringsflange, som går på plads med et klik under otte små tapper indvendigt i hver ørekops kant. Hvis en pude til ørekopperne går helt eller delvis af, skal du skubbe monteringsflangen på ørekoppuden tilbage i ørekoppen. Brug en finger eller tommelfingeren til at trykke hele vejen rundt på monteringsflangens kant, og sørg for, at den går på plads med et klik hele vejen rundt om ørekoppen. Fejlfinding Problem Hovedtelefonerne oplades ikke Hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden parres ikke Hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden tilsluttes ikke Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet fra en audiostreamingkilde/-applikation Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet fra en tilsluttet enhed Lyden passer ikke til billederne Gør følgende Kontrollér, at begge USB-kablets ender er tilsluttet korrekt under opladning. Hvis du bruger en stikkontakt, skal du kontrollere, at stikket er sat helt ind, og at stikkontakten fungerer. Hvis du bruger computeren, skal du sørge for, at den er sat til, og der er strøm på USB-porten. Hvis indikatoren lyser rødt, er hovedtelefontemperaturen for høj eller lav. Vend tilbage til omgivelser med stuetemperatur inden opladning. Tænd hovedtelefonerne, og sluk dem derefter. Tag USB-opladekablet ud, og tilslut det derefter igen. Kontrollér, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet opladeren, og at tænd/sluk-knappen er sat til On. Sluk enheden, og tænd den derefter igen. Aktiver enhedens Bluetooth-funktion. Deaktiver Bluetooth-funktionen på alle andre enheder, der er parret med hovedtelefonerne. Ryd listen over parrede enheder fra hovedtelefonerne ved at trykke på multifunktionsknappen og knappen Lydstyrke - og holde dem nede i 10 sekunder. Se Sådan parres hovedtelefonerne med enheden på side 6. Prøv at parre med en anden enhed for at kontrollere, at hovedtelefonerne fungerer korrekt. Kontrollér, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet opladeren, og at tænd/sluk-knappen er sat til On. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen på enheden er tændt. Kontrollér, at hovedtelefonerne er inden for enhedens rækkevidde: op til 10 meter. Deaktiver Bluetooth-funktionen på alle andre enheder, der er parret med hovedtelefonerne. Sluk hovedtelefonerne, og tænd dem derefter igen. Hovedtelefonerne bør automatisk oprette forbindelse til enheden. Hvis der ikke automatisk oprettes forbindelse igen, skal du vælge Bose AE SoundLink i enhedens parringsliste. Sluk enheden, og tænd den derefter igen. Prøv at oprette forbindelse til en anden parret enhed for at kontrollere, at hovedtelefonerne fungerer korrekt. Kontroller, at audiostreamingkilden er tændt og afspiller. Kontrollér, at lydenheden understøtter A2DP-audiostreaming. Prøv en anden audiostreamingkilde/-applikation, eller prøv et andet nummer. Kontroller, at der er skruet op for enhedens Bluetooth-lydstyrke, og at lyden ikke er slået fra. Flyt enheden tættere på hovedtelefonerne (10 meter). Flyt enheden og hovedtelefonerne væk fra alle enheder, der kan forårsage interferens, f.eks. en anden enhed, der understøtter Bluetooth, trådløse telefoner, en mikrobølgeovn eller en trådløs computernetværksrouter. Reducer det antal programmer, som kører på din enhed. Hvis du deaktiverer Wi-Fi-funktionerne på enheden, kan det også forbedre lydkvaliteten. Hvis du bruger en Bluetooth-enhed, skal du kontrollere, at kontrolmodulet er korrekt tilsluttet til hovedtelefonerne. Hvis du bruger 3,5 mm lydkablet, skal du kontrollere, at begge lydkablets ender er sat helt i. Prøv en anden musikapplikation, eller prøv et andet nummer. Prøv en anden lydenhed. Sørg for, at begge ørepuder er sat solidt fast. Prøv en anden audiostreamingenhed eller applikation, eller prøv et andet nummer. Fra nogle kilder eller applikationer kan der forventes en vis forsinkelse. Dansk - 11

12 Reference Problem Pude med forkert form Kort batteridriftstid Gør følgende Ørekoppens højdensitetsskum genvinder sin form efter et par minutter i en neutral position. Oplad hovedtelefonerne helt. Når de er opladet helt, lyser batteriindikatoren grønt (mens de er tilsluttet opladeren). Når dine SoundLink around-ear Bluetooth-hovedtelefoner er fuldt opladet, leverer de cirka 7 timers trådløs lyd eller cirka 200 timers standbytid. Deaktiver toner og meddelelser i din enhed, som ofte kan blive sendt til hovedtelefonerne. Vær opmærksom på, at visse enheder kan bruge hovedtelefonernes batteri hurtigere end andre. Du kan finde flere oplysninger om batteriets ydeevne på side 5 i dette dokument. Kundeservice Du kan få online support på: owners.bose.com (i USA) eller global.bose.com (uden for USA). Se adresselisten i produktkassen, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kontakter Bose direkte. Yderligere hjælp til fejlfinding får du ved at kontakte din Bose -forhandler. Begrænset garanti Dine Bose SoundLink around-ear-hovedtelefoner er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Sådan får du begrænset garantiservice Returner produktet sammen med købsbeviset fra en autoriseret Bose-forhandler på følgende måde: Kontakt Boses support i dit land/område (gå til Global.Bose.com for at finde kontaktoplysninger for dit land/områder) for at få specifik vejledning til returnering og forsendelse. Angiv navn og adresse på kassen, og send den med fragt forudbetalt til den adresse, som du har fået oplyst af Bose i dit land. Placer et eventuelt påkrævet returautorisationsnummer tydeligt uden på æsken. Æsker, der ikke er udstyret med et returautorisationsnummer, vil i tilfælde, hvor et sådant er påkrævet, blive afvist. Serienummeret kan findes indvendigt på den venstre ørekop eller på den originale kasse. Tekniske oplysninger Temperaturintervaller: Produktet bør kun betjenes inden for temperaturintervallet -20 til 45 C. Produktet bør kun opbevares inden for temperaturintervallet -20 til 45 C. Batteriet bør kun oplades, hvor temperaturen er mellem 5 og 40 C. Batteri: Genopladelige, ikke-udskiftelige litium-ion polymer. Opladningstid: Fuldt opladt på 3 timer. Driftstid: Cirka 7 timer. Driftsrækkevidde: Op til 10 meter fra enheden. Bluetooth Version 4.0 Profiler omfatter: Hovedtelefoner (HSP 1.1); Håndfri (HFP 1.5); Avanceret lyddistributionsprofil (A2DP 1.2); Profil for lyd-/ videofjernbetjening (AVRCP 1.4). Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens Dansk

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på  NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips NC1 Brugervejledning Contents 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Høresikkerhed 2 Generelle

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. velkommen...3 2. Æskens indhold... 4 3. sådan bæres de...5 3.1 Justerbare i højden 4. sådan oplades de... 6 4.1 Batteristatus 5. Sådan tilsluttes

Læs mere

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Læs mere

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc Brugervejledning jabra.com/stealthuc 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion Brugermanual jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm Brugervejledning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning SOUNDLINK MICRO Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Elite 25e Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærk tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning SOUNDLINK REVOLVE Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning Jabra Sport Coach special edition Brugervejledning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation BLUETOOTH HEADSET Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Omistajan opas Notice d utilisation Felhasználói útmutató Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

JABRA SPORT coach wireless

JABRA SPORT coach wireless JABRA SPORT coach wireless Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925 JABRA PRO 925 Brugervejledning jabra.com/pro925 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT50 BT25. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT50 BT25. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT50 BT25 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din bærbare højttaler 3

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BrugerManual jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere