Europa-Kommissionen. Skriv. klart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Kommissionen. Skriv. klart"

Transkript

1 Europa-Kommissionen Skriv klart DA 1

2 Skriv klart Som ansat i Europa-Kommissionen skal man beherske mange forskellige former for skriftlig kommunikation. Alle typer tekster retsakter, tekniske rapporter, mødereferater, pressemeddelelser og taler tjener deres formål bedst og er lettere at forstå, hvis de er formuleret klart. Denne vejledning kan hjælpe dig med at skrive klart, uanset om du skriver på dit modersmål eller et af de andre officielle sprog, som alle er arbejdssprog i Kommissionen ifølge Rådets forordning nr. 1 fra 1958, der gælder den dag i dag. Den giver dig nogle tip, som dog ikke skal opfattes som regler, og når du bruger dem, er det vigtigt, at du hele tiden er opmærksom på målgruppen og formålet med din tekst. Der er mindst tre gode grunde til at skrive klart: Samarbejdet bliver mere effektivt. Man undgår unødigt skriveri frem og tilbage. Det skaber tillid. Tip 1: Tænk, før du skriver... side 3 Tip 2: Kend dine læsere og deres behov... side 4 Tip 3: Få form på din tekst... side 5 Tip 4: Skriv kort og enkelt... side 6 Tip 5: Tænk over tekstens indre logik... side 7 Tip 6: Ud med overflødige substantiver... side 8 Tip 7: Vær konkret, ikke abstrakt... side 9 Tip 8: Undgå for mange passiver...side 10 Tip 9: Pas på lumske ord og vendinger, og vær forsigtig med jargon og forkortelser...side 11 Tip 10: Tjek din tekst...side 14 Interne skrivevejledninger på nettet...side 15 2

3 1. Tænk, før du skriver Før man kan skrive klart, må man tænke klart. Overvej følgende spørgsmål: Hvem skal læse teksten? Kommissionens tekster henvender sig især til tre målgrupper: EU-ansatte kolleger i Kommissionen og andre institutioner eksperter uden for institutionerne offentligheden som er langt den største gruppe. De fleste af Kommissionens tekster er nu på internettet og offentligt tilgængelige. Alt, hvad vi skriver og offentliggør som repræsentanter for Kommissionen, påvirker EU s image. Mere herom i tip 2. Hvad vil du opnå? Hvad er formålet med din tekst? Hvad vil du have læserne til? at træffe en beslutning? at forholde sig på en bestemt måde? at løse et problem? at ændre holdning til noget? Hvordan vil du opnå det? Læg dig fast på budskabet. Lav en brainstorming med dig selv, og skriv stikord ned i tilfældig rækkefølge, f.eks. i et boblediagram (se illustration). Streg de irrelevante stikord ud. Saml beslægtede stikord i grupper. Skaf dig de informationer, du mangler: Notér, hvilke informationer du skal tjekke, og find ud af, om du er nødt til at kontakte eksperter. Denne metode kan bruges på så at sige alle vores tekster: notater, rapporter, breve, vejledninger osv. Der gælder særlige regler for formelle dokumenter som f.eks. retsakter. Alternativt kan man stille følgende 7 spørgsmål, som sikrer, at man får alle relevante punkter med. HVAD? Hovedbudskab HVEM? Berørte personer HVORNÅR? Tidspunkter, tidslinjer og frister HVOR? Sted(er) HVORDAN? Rammer, vilkår, midler og måder HVORFOR? Baggrund og/eller mål HVOR MEGET? Antal, mængde, beløb og andre målelige størrelser forkortelser jargon langt passiv abstrakt 3

4 2. Kend dine læsere og deres behov Skriv direkte og vedkommende Tænk hele tiden på, hvem teksten egentlig er beregnet på: ikke din chef, ikke den, der skal revidere din oversættelse, men de endelige brugere. De har lige så travlt som dig. Hvem er de, hvad ved de i forvejen, og hvad har de brug for at få forklaret? Sæt dig i læsernes sted: Prøv at fange deres opmærksomhed, eventuelt ved at henvende dig direkte til dem (lad valget mellem en direkte og en mere upersonlig stil afhænge af målgruppe og teksttype). Forestil dig, hvilke spørgsmål de kunne finde på at stille, og giv svarene med det samme. Nogle af spørgsmålene kan måske endda bruges som overskrift (f.eks.: Hvad indebærer denne nye politik? Hvorfor er der brug for en ny politik? Hvem berører den nye politik? Hvad forventer vi at opnå? ). Hold dig til sagen. Giv kun læserne de oplysninger, de virkelig har brug for. Skriv så lidt som muligt om Kommissionens procedurer og de interinstitutionelle formaliteter. De er irrelevante for de fleste læsere og forstærker blot offentlighedens opfattelse af Kommissionen som bureaukratisk og fjern. Hvis de virkelig er så vigtige, at du er nødt til at tage dem med, så forklar kort hvorfor. Nu kan du gå i gang med at lave din disposition. 4

5 3. Få form på din tekst Når du begynder Hvis du har tænkt dig, at der skal være et resumé i din tekst, så begynd med det. Det er mest praktisk, at resuméet står først, for så kan læseren straks danne sig et indtryk af, hvad teksten drejer sig om. Somme tider er det også det eneste, der bliver læst. Måske finder du endda ud af, at du kan nøjes med resuméet. Sørg for, at der er logisk sammenhæng i teksten, så læseren kan følge din tankegang. Brug overskrifter, underoverskrifter og andre fremhævelser til at markere tekstens hovedpunkter. Jo mere sigende en overskrift er, jo bedre. En overskrift som Bedre kontrol med fusioner er meget mere informativ end Fusionskontrol. Hav hele tiden i baghovedet, hvordan du bedst får budskabet frem, og gør teksten læservenlig. Kunne billeder, figurer eller tabeller klare det bedre end ord? Bør der være en ordforklaring eller en liste med definitioner? Mange læsere springer direkte fra indledningen og et eventuelt resumé til konklusionen. Gør derfor konklusionen kortfattet, klar og præcis. Lav også en indholdsfortegnelse, så læserne kan se, hvordan teksten er bygget op. Mens du skriver Følg tippene i denne vejledning Brug de interne skrivevejledninger (se sidste side) Lug ud! Vær hård se på hvert afsnit og hvert ord, og overvej, om de virkelig er nødvendige. Fjern det overflødige, men uden at det går ud over budskabet. Fristen for indsendelse af ansøgninger er fastsat til den 31. marts 2010 Fristen for at indsende ansøgninger er den 31. marts 2010 Ansøgningsfrist: 31. marts 2010 Når du er færdig Se tip 10 om tjek af teksten. To problemer, vi tit har i Kommissionen: 1. Genbrug uden tilpasning Den tekst, der genbruges, kan være uklar og afspejler måske ikke ændrede forhold og ny skrivepraksis. Vær omhyggelig med at tilpasse formuleringerne. 2. Kritikløs sammenstykning En ny tekst må undertiden stykkes sammen af passager fra flere forskellige eksisterende dokumenter. Men vær så på vagt over for gentagelser, udeladelser og inkonsekvent terminologi. Ellers ender teksten let med at blive usammenhængende og tåget. 5

6 4. Skriv kort og enkelt Kort... En tekst bliver ikke bedre af at være lang. Du stiger ikke i læsernes agtelse, fordi du skriver 20 sider i stedet for 10, særlig ikke hvis de finder ud af, at du kun havde behøvet at skrive 10. De vil snarere blive irriteret over, at du har spildt deres tid.... og enkelt Brug så vidt muligt enkle ord. Du kommer ikke til at fremstå som mindre klog eller velformuleret ved at bruge et ukompliceret sprog. Tværtimod kommer du til at virke mere troværdig. Her er nogle tip til at undgå unødvendigt fyld: Sig ikke det, der siger sig selv. Stol på læsernes sunde fornuft, men overvurder ikke deres forhåndskendskab til emnet. Fyld ikke din tekst med overflødige udtryk som der er almindelig enighed om, som bekendt, efter min personlige mening, på den ene side..., på den anden side..., og så fremdeles. Undgå gentagelser. Hvis du f.eks. omtaler et udvalg med et langt navn, så skriv kun navnet fuldt ud første gang: Spørgsmålet blev forelagt Udvalget for Udarbejdelse af Visdomsbøger. Udvalget mente.... Korte tekster og korte sætninger har som regel større gennemslagskraft. Tommelfingerregel: 1 tekst = højst 15 sider 1 sætning = 20 ord i gennemsnit (men variér sætningernes længde!) Unødvendigt lange sætninger kan gøre din tekst uklar. Forsøg at udtrykke dig i kortere sætninger, men sørg for at kæde sætningerne sammen med ord, som skaber logisk sammenhæng mellem dem (f.eks. men, så, dog ). Vær dog i den forbindelse opmærksom på, at en ophobning af meget korte sætninger kan gå ud over læseligheden. i betragtning af at hovedparten af inden for rammerne af således at i tilfælde af at hvis dette ikke er tilfældet hvis dette er tilfældet i den hensigt at med henblik på at udbede sig påbegynde forespørge fremsende da de fleste under så hvis hvis ikke i så fald for at for at bede om begynde spørge sende 6

7 En enkel og ukompliceret stil er også at:... undgå flertydighed Hvis du bruger samme ord om forskellige ting, risikerer du at forvirre læseren: Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Du kan også indsende en ansøgning om at få fristen forlænget. Ansøgningen... (hvad for en ansøgning taler vi nu om?). Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Du kan også bede om at få fristen udsat. Ansøgningen lade være med at lave om på terminologien bare for variationens skyld Måske synes du, du kan gøre din tekst mindre kedelig ved at bruge forskellige ord om samme ting. Men også her risikerer læseren at blive forvirret: Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Udvalget kan afvise anmodningen... (dvs. ansøgningen eller hvad?). Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Udvalget kan afvise den undgå dobbeltnægtelser Det er ikke ualmindeligt at ansøgninger bliver afvist, så lad være med at klage, medmindre du er sikker på, at din ikke er udfyldt forkert. Det sker jævnligt, at ansøgninger bliver afvist, så klag kun, hvis du er sikker på, at din er udfyldt rigtigt. 5. Tænk over tekstens indre logik Emne ß ny information På dansk står emnet, som læseren kender, normalt først i sætningen. Derefter kommer det nye, man vil fortælle. Det er også bedst, hvis der kun er én ny information pr. punktum. Sammenhæng i teksten kan du dels markere med forbinderord (se tip 4), men du kan også sikre den ved at genoptage forrige sætnings nye information som emne for den efterfølgende. Et emne må ikke optræde som kendt, hvis det først forklares senere. Her er en sætning, som de fleste nok skal læse mere end én gang for at forstå, selv om den kun er få ord for lang. Særlig svær bliver sætningen at læse, fordi forringelsen omtales som kendt undervejs, selv om den først præsenteres til allersidst. Det bliver lettere, hvis informationerne rykkes på plads i en mere logisk rækkefølge: Der betales erstatning med så mange procent af forsikringssummen, som forringelsen er opgjort til, hvis en skade, der er omfattet af forsikringen, bevirker, at forsikringsgenstandens brugsværdi bliver forringet. En skade, der er omfattet af forsikringen, kan forringe forsikringsgenstandens brugsværdi; 1 i så fald udregnes forringelsen som en procentdel af brugsværdien, 2 og erstatningen udbetales med denne procentdel af forsikringssummen. 3 Gør det klart, hvem der gør hvad Det kan også gøre sætningens sammenhænge klarere, hvis det fremgår umiddelbart, hvem der gør hvad (se også tip 8). I ovenstående eksempel kunne man vise det på denne måde: En skade, som forsikringen dækker, vil i nogle tilfælde kun forringe den forsikrede genstands brugsværdi delvis; i så fald regner forsikringsselskabet ud, hvor mange procent brugsværdien er forringet med, og som erstatning udbetaler det denne procentdel af forsikringssummen. 7

8 Vigtige sætningsled må ikke gemme sig Biomstændigheder kan komme til at skygge for de led, der er centrale for forståelsen. Her er et simpelt eksempel på det: Emnet gemmer sig midt i den nye information, som er splittet i to dele: Det er sandsynligt, at et rygeforbud i restauranter snart vil blive en realitet. Et rygeforbud i restauranter bliver nok snart en realitet. 6. Ud med overflødige substantiver Prøv, om ikke din sætning kan blive klarere, hvis du ændrer... Det er ikke kun substantiver, der ender på else og ing, der med fordel kan laves om: dette til dette: gennem udnyttelsen af ved indførelse af ved at udnytte ved at indføre Her er substantivet ændret til et verbum. Verber er mere direkte og mindre abstrakte end substantiver. Mange substantiver, der ender på else og ing, er simpelthen forklædte verber. De optræder ofte i udtryk som nedenstående, hvor en verbalform ville gøre udtrykket mindre tungt: indgive en klage foretage indkøb af føre kontrol med holde møde klage købe kontrollere mødes Man kan altså gøre sætninger mindre tunge ved at lave substantiver om til verber: På grund af tilsidesættelsen af de interne regler, er der sket en forlængelse af sagsbehandlingstiden. foretage en evaluering af gennemføre en undersøgelse af gøre sig overvejelser om evaluere undersøge overveje Fordi de interne regler er blevet tilsidesat, tager det længere tid at behandle sagerne. 8

9 7. Vær konkret, ikke abstrakt Konkrete budskaber er klare abstrakte formuleringer kan virke vage og fremmedgørende. Alt for abstrakt sprog kan forlede læseren til at tro, at du ikke ved, hvad du taler om, eller at du har en skjult dagsorden. Brug konkrete eller specifikke ord, hvis der ikke er meget vægtige grunde til ikke at gøre det. Budskabet bliver mere direkte og tydeligt. Som eksemplerne viser, er det tit et spørgsmål om at vælge det relevante abstraktionsniveau. Som overbegreb er befordringsmiddel f.eks. udmærket, men brug hellere det mere specifikke begreb, hvis det er muligt. TIP: I Word kan du markere og højreklikke på et ord og vælge synonymfunktionen i den rullemenu, der kommer frem, og få hjælp til at finde et andet mere konkret eller rammende ord: I stedet for...:... så prøv: acceptere en beslutning godkende en beslutning beskæftigelsesmuligheder negativ udvikling skrivelse publikation arbejdspladser fald, forringelse brev bog, vejledning, rapport, brochure acceptere et synspunkt acceptere et forslag anerkende et synspunkt være indforstået med et forslag befordringsmiddel - køretøj - motorkøretøj - bil 9

10 8. Undgå for mange passiver Ved at bruge passiv kan man lade den, der handler (agenten), træde i baggrunden. Det kan ofte være praktisk, men man skal passe på med at overdrive det: Ud fra et ønske om, at længden af dokumenter udarbejdet af generaldirektoraterne begrænses til 15 sider, er generalsekretæren af Kommissionen blevet pålagt at fastsætte nye retningslinjer. Kommissionen har pålagt generalsekretæren at fastsætte nye retningslinjer ud fra et ønske om, at generaldirektoraterne begrænser dokumenternes længde til 15 sider. Se her, hvordan man kan gøre denne uklare sætning langt mere letlæst uden tab af mening : uklart: Der blev af Europa-Parlamentet fremsat forslag om, at kontrollen af de af ansøgerne indsendte projektforslag forestås af medlemsstaterne. lidt bedre: Europa-Parlamentet fremsatte forslag om, at medlemsstaterne forestår kontrollen af de projektforslag, som ansøgerne indsender.... og derpå erstatte de abstrakte substantiver med verber: og nævn agenten Hvis du bruger aktive verber i stedet for passive, bliver din tekst mere præcis, fordi du er nødt til at nævne agenten, dvs. den person, organisation eller ting, der udfører handlingen. Det er let at afgøre, hvem der er agent her: Projektet blev forkastet på kommissionsniveau. Kommissionen forkastede projektet. Men her er det umuligt: Det overvejes at forbyde tobaksreklamer i EU. Hvem står bag disse overvejelser? Kommissionen, medlemsstaterne, et udvalg? Men du behøver ikke at undgå passiver for enhver pris. De kan som sagt være praktiske, f.eks. hvis det ikke er nødvendigt at sige, hvem der udfører handlingen, fordi det er irrelevant ( De ansatte opfordres til at skrive klart ). Husk altid på, at EU-tekster skal oversættes til mange sprog. Hvis originalen er uklar, risikerer man, at teksten oversættes forskelligt til de forskellige sprog, fordi hver enkelt oversætter forsøger at gætte, hvad meningen mon er. meget bedre: Europa-Parlamentet foreslog, at medlemsstaterne selv kontrollerer de projektforslag, som ansøgerne indsender. 10

11 9. Pas på lumske ord og vendinger, og vær forsigtig med jargon og forkortelser Pas på lumske ord og vendinger Når man arbejder i et flersproget miljø som Kommissionen, er man nødt til at kunne begå sig på andet end sit modersmål, typisk engelsk. Det kan være en stor udfordring at skulle udtrykke sig på et fremmedsprog, især skriftligt, og i sagens natur udsættes man for påvirkninger fra mange sprog og risikerer at blande elementer fra de forskellige sprog sammen. Til illustration heraf har vi nedenfor samlet en liste med eksempler på ord, som danskere erfaringsmæssigt har problemer med på engelsk. Der er ikke tale om en ordbog, og listen er ikke udtømmende, ligesom der kan være løsninger, som i det konkrete tilfælde er mere korrekte. Dansk Hedder ikke Hvori består fælden? Forslag aktuel actual "actual" betyder "faktisk, reel" current, topical eventuelt eventually "eventually" betyder "til sidst" possibly, if any genial genial "genial" betyder "mild", "venlig" brilliant gymnasium gymnasium "gymnasium" betyder "gymnastiksal" upper secondary school højskole high school "high school" svarer til "gymnasium" folk high school (folkehøjskole) på amerikansk overbærende overbearing "overbearing" betyder "overlegen" tolerant overse oversee "oversee" betyder "holde opsyn" miss, fail to see overtage overtake "overtake" betyder "overhale" take over paragraf paragraph "paragraph" betyder "afsnit", "stk." article sensibel sensible "sensible" betyder "fornuftig" sensitive 11

12 Vær forsigtig med jargon Jargon er indforstået sprog, som bruges af en bestemt kreds af sprogbrugere (f.eks. fagfolk), når de kommunikerer med hinanden. Jargon bør kun bruges inden for denne kreds. Udenforstående har svært ved at forstå en tekst, der er fyldt med jargon. Nogle opgiver måske endda at komme igennem den, så sørg for, at der er så lidt jargon som muligt i tekster henvendt til offentligheden. Hvis du ikke synes, du kan komme uden om jargon i tekster til offentligheden, så forklar jargonudtrykkene første gang, du bruger dem, eller indsæt en ordliste, et link eller en henvisning til et af webstederne nederst på denne side. Denne ikke-udtømmende liste indeholder eksempler på jargon, der ofte bruges i EU-institutionerne: Jargon tiltrædende land acquis communautaire kandidatland komitologi fællesskabsmetode mainstreaming proportionalitet subsidiaritet Forklaring land, der står lige for at blive medlem af EU EU-retten land, der stadig forhandler om at blive medlem af EU procedure, hvor Kommissionen hører ekspertudvalg den sædvanlige beslutningsproces i EU, hvor Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet arbejder sammen det, at der tages hensyn til et bestemt spørgsmål i alle EU-politikker det princip, at en myndighed kun handler i det omfang, det er nødvendigt for at nå de fastsatte mål det princip, at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt Der findes gode forklaringer på EU-jargon i: Guide til EU-jargon forklaret, så alle kan forstå det (http://europa.eu/abc/eurojargon/index_da.htm). Definitioner af tekniske og juridiske udtryk i EU-sammenhæng findes her: (http://europa.eu/scadplus/glossary/index_da.htm). 12

13 Pas på med forkortelser For mange uigennemskuelige forkortelser kan gøre en tekst uforståelig og få læseren til at falde i søvn: EFRU + ELFUL + ESF = ZZZZZZZ. Hvis du er usikker på, om læseren vil forstå, hvad en forkortelse står for, bør du: undlade at bruge den og skrive udtrykket helt ud, hvis det kun forekommer en eller to gange i teksten, eller skrive udtrykket helt ud første gang, du bruger det i en tekst, og sætte forkortelsen i parentes bagefter; herefter kan du bruge forkortelsen i resten af teksten, og/eller indsætte en forkortelsesliste eller et link, hvor forkortelserne forklares. Listen over akronymer i Vejledning i Udformning af EU-publikationer (http://publications.europa.eu/ code/da/da htm) forklarer mange af de akronymer og forkortelser, der anvendes i Kommissionens tekster. Undertiden vil lange og tunge udtryk, der forekommer mange gange i teksten, med fordel kunne forkortes. I stedet for at skrive centrale støtteteknologier på hver anden linje, kunne man korte det ned til støtteteknologier eller eventuelt CST. Husk, at forkortelser og akronymer kan betyde forskellige ting i forskellige sammenhænge. står for dansk standard Danmarks Statistik Danske Slagterier Dansk Standardiseringsråd Dansk Sejlunion Dansk Smedemesterforening Dansk Socialrådgiverforening Dansk Speditørforening osv. Kilde: Tænk som altid på læserne: Det støder nogle læsere, hvis helt almindelige forkortelser skrives helt ud. 13

14 10. Check Tjek din tekst Brug endelig stave- og grammatikkontrollen, men husk, at den kan tage fejl. Læs din tekst kritisk igennem, og sæt dig i læserens sted. Er der logisk sammenhæng mellem sætninger og afsnit? Der vil altid være noget, der kan gøres bedre eller enklere. Bed en kollega om at læse teksten igennem, gerne en, der ikke har været inddraget før. Lyt til kollegaens råd. Følg de råd, som gør teksten kortere, klarere og mere læservenlig. Har du brug for mere hjælp? Selv om du har bestræbt dig på at gøre din tekst så klar som muligt og brugt tippene i denne vejledning, kan du måske sidde med en fornemmelse af, at den kan gøres lidt bedre, især hvis det ikke er dit modersmål, du har skrevet på. Måske er du i tvivl om ord eller vendinger, eller måske synes du ikke, at sproget flyder så godt. Som medarbejder i Kommissionen kan du kontakte Generaldirektoratet for Oversættelse (DGT) og bede om at få din tekst redigeret. Der er to muligheder, alt efter hvilken type tekst der er tale om: Under hensyntagen til de stærkt negative virkninger af fjendtlighederne anmoder vi hermed om øjeblikkelig indstilling af disse fjendtligheder Fred? Websider: dvs. de sider på et websted, der er i html-format. Sådanne sider kan du få hjælp til at få redigeret ved at sende en anmodning via Poetrysystemet: Under code skal du angive WEB (ikke dit GD), og under product REV. Har du brug for hjælp, så kontakt DGT-D-2 (Weboversættelse). Yderligere oplysninger om redigering af webtekster: web/tutorial/index_en.htm Andre tekster: Tekster på engelsk eller fransk: Kan sendes til DGT-D-4 (Redigering). Ηar du brug for hjælp, kan du sende en til DGT-EDIT med en kort beskrivelse af dit problem. Yderligere oplysninger: editing_en.htm Tekster på andre officielle EU-sprog: Er dokumentet vigtigt, kan du få en sprogkyndig, der har dokumentets sprog som modersmål, til at revidere den sproglige form. Send en Poetry-anmodning. Under product skal du angive REV. 14

15 Interne skrivevejledninger på nettet Hvis du har brug for flere oplysninger om interne retningslinjer for stavning og tegnsætning og om vedtagen sprogbrug på dansk, kan du slå op i Retskrivningsinstruksen og Visdomsbogen på henholdsvis: og Tilsvarende vejledninger for mange af de andre officielle EU-sprog findes på webstedet for Generaldirektoratet for Oversættelse: Vejledning i Udformning af EU-publikationer, som udgives af Publikationskontoret, indeholder retningslinjer for udgivelser på de officielle EU-sprog, herunder Den Europæiske Unions Tidende: htm. Fælles praktisk vejledning i affattelse af fællesskabslovgivning på alle officielle EU-sprog kan ses her: Råd om at skrive til nettet findes i Information Provider s Guide : Dette markerer afslutningen på vores korte afhandling om den overordentlig store betydning af enkelhed i... SLUT! 15

16 Litteraturhenvisninger Denne vejledning bygger bl.a. på: The Oxford Guide to Plain English af Martin Cutts, Oxford, Det Forenede Kongerige Écrire pour Être Lu, Ministère de la Communauté française, Belgien 30 Regole per Scrivere Testi Amministrativi Chiari, Università di Padova, Italien Bürgernahe Verwaltungssprache, Bundesverwaltungsamt, Tyskland Klarspråk lönar sig, Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Sverige Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Finland Writing for Translation, Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer The OECD Style Guide, 2nd Edition, OECD, Paris Publications Office Graphic Design Service Layout made by DGT.02 Den danske udgave bygger derudover på: Hansen, Erik: Ping- og pampersprog, Hans Reitzels Forlag, 1986 Jacobsen, Henrik Galberg; Jørgensen, Peter Stray: Håndbog i Nudansk, Politikens Forlag, 2005 Møller, Bent (i samarbejde med Erik Hansen): og uden omsvøb tak!, Statens Informationstjeneste, 1981 Togeby, Ole: Skribentens 10 bud, i Fremstillingens kunst, i Gymsprog, s Se også: Illustrationer: Zeta Field, Generaldirektoratet for Oversættelse, Europa-Kommissionen. Denne vejledning findes online på: 16

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Bedre møder gennem facilitering

Bedre møder gennem facilitering Bedre møder gennem facilitering Bedre møder gennem facilitering af Ib Ravn, Ph.D., ravn@lld.dk, Learning Lab Denmark 1. Indledning At facilitere et møde er at sørge for, at det bliver gennemført ordentligt.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Klarsprog. kommunikationsteknik eller holdningsændring? Leif Becker Jensen

Klarsprog. kommunikationsteknik eller holdningsændring? Leif Becker Jensen Leif Becker Jensen Klarsprog kommunikationsteknik eller holdningsændring? Gamle Hansen kom engang hjem fra sygehuset uden sine kunstige tænder. Det var jo ikke så godt, så familien ringede til sygehuset

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere