Europa-Kommissionen. Skriv. klart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Kommissionen. Skriv. klart"

Transkript

1 Europa-Kommissionen Skriv klart DA 1

2 Skriv klart Som ansat i Europa-Kommissionen skal man beherske mange forskellige former for skriftlig kommunikation. Alle typer tekster retsakter, tekniske rapporter, mødereferater, pressemeddelelser og taler tjener deres formål bedst og er lettere at forstå, hvis de er formuleret klart. Denne vejledning kan hjælpe dig med at skrive klart, uanset om du skriver på dit modersmål eller et af de andre officielle sprog, som alle er arbejdssprog i Kommissionen ifølge Rådets forordning nr. 1 fra 1958, der gælder den dag i dag. Den giver dig nogle tip, som dog ikke skal opfattes som regler, og når du bruger dem, er det vigtigt, at du hele tiden er opmærksom på målgruppen og formålet med din tekst. Der er mindst tre gode grunde til at skrive klart: Samarbejdet bliver mere effektivt. Man undgår unødigt skriveri frem og tilbage. Det skaber tillid. Tip 1: Tænk, før du skriver... side 3 Tip 2: Kend dine læsere og deres behov... side 4 Tip 3: Få form på din tekst... side 5 Tip 4: Skriv kort og enkelt... side 6 Tip 5: Tænk over tekstens indre logik... side 7 Tip 6: Ud med overflødige substantiver... side 8 Tip 7: Vær konkret, ikke abstrakt... side 9 Tip 8: Undgå for mange passiver...side 10 Tip 9: Pas på lumske ord og vendinger, og vær forsigtig med jargon og forkortelser...side 11 Tip 10: Tjek din tekst...side 14 Interne skrivevejledninger på nettet...side 15 2

3 1. Tænk, før du skriver Før man kan skrive klart, må man tænke klart. Overvej følgende spørgsmål: Hvem skal læse teksten? Kommissionens tekster henvender sig især til tre målgrupper: EU-ansatte kolleger i Kommissionen og andre institutioner eksperter uden for institutionerne offentligheden som er langt den største gruppe. De fleste af Kommissionens tekster er nu på internettet og offentligt tilgængelige. Alt, hvad vi skriver og offentliggør som repræsentanter for Kommissionen, påvirker EU s image. Mere herom i tip 2. Hvad vil du opnå? Hvad er formålet med din tekst? Hvad vil du have læserne til? at træffe en beslutning? at forholde sig på en bestemt måde? at løse et problem? at ændre holdning til noget? Hvordan vil du opnå det? Læg dig fast på budskabet. Lav en brainstorming med dig selv, og skriv stikord ned i tilfældig rækkefølge, f.eks. i et boblediagram (se illustration). Streg de irrelevante stikord ud. Saml beslægtede stikord i grupper. Skaf dig de informationer, du mangler: Notér, hvilke informationer du skal tjekke, og find ud af, om du er nødt til at kontakte eksperter. Denne metode kan bruges på så at sige alle vores tekster: notater, rapporter, breve, vejledninger osv. Der gælder særlige regler for formelle dokumenter som f.eks. retsakter. Alternativt kan man stille følgende 7 spørgsmål, som sikrer, at man får alle relevante punkter med. HVAD? Hovedbudskab HVEM? Berørte personer HVORNÅR? Tidspunkter, tidslinjer og frister HVOR? Sted(er) HVORDAN? Rammer, vilkår, midler og måder HVORFOR? Baggrund og/eller mål HVOR MEGET? Antal, mængde, beløb og andre målelige størrelser forkortelser jargon langt passiv abstrakt 3

4 2. Kend dine læsere og deres behov Skriv direkte og vedkommende Tænk hele tiden på, hvem teksten egentlig er beregnet på: ikke din chef, ikke den, der skal revidere din oversættelse, men de endelige brugere. De har lige så travlt som dig. Hvem er de, hvad ved de i forvejen, og hvad har de brug for at få forklaret? Sæt dig i læsernes sted: Prøv at fange deres opmærksomhed, eventuelt ved at henvende dig direkte til dem (lad valget mellem en direkte og en mere upersonlig stil afhænge af målgruppe og teksttype). Forestil dig, hvilke spørgsmål de kunne finde på at stille, og giv svarene med det samme. Nogle af spørgsmålene kan måske endda bruges som overskrift (f.eks.: Hvad indebærer denne nye politik? Hvorfor er der brug for en ny politik? Hvem berører den nye politik? Hvad forventer vi at opnå? ). Hold dig til sagen. Giv kun læserne de oplysninger, de virkelig har brug for. Skriv så lidt som muligt om Kommissionens procedurer og de interinstitutionelle formaliteter. De er irrelevante for de fleste læsere og forstærker blot offentlighedens opfattelse af Kommissionen som bureaukratisk og fjern. Hvis de virkelig er så vigtige, at du er nødt til at tage dem med, så forklar kort hvorfor. Nu kan du gå i gang med at lave din disposition. 4

5 3. Få form på din tekst Når du begynder Hvis du har tænkt dig, at der skal være et resumé i din tekst, så begynd med det. Det er mest praktisk, at resuméet står først, for så kan læseren straks danne sig et indtryk af, hvad teksten drejer sig om. Somme tider er det også det eneste, der bliver læst. Måske finder du endda ud af, at du kan nøjes med resuméet. Sørg for, at der er logisk sammenhæng i teksten, så læseren kan følge din tankegang. Brug overskrifter, underoverskrifter og andre fremhævelser til at markere tekstens hovedpunkter. Jo mere sigende en overskrift er, jo bedre. En overskrift som Bedre kontrol med fusioner er meget mere informativ end Fusionskontrol. Hav hele tiden i baghovedet, hvordan du bedst får budskabet frem, og gør teksten læservenlig. Kunne billeder, figurer eller tabeller klare det bedre end ord? Bør der være en ordforklaring eller en liste med definitioner? Mange læsere springer direkte fra indledningen og et eventuelt resumé til konklusionen. Gør derfor konklusionen kortfattet, klar og præcis. Lav også en indholdsfortegnelse, så læserne kan se, hvordan teksten er bygget op. Mens du skriver Følg tippene i denne vejledning Brug de interne skrivevejledninger (se sidste side) Lug ud! Vær hård se på hvert afsnit og hvert ord, og overvej, om de virkelig er nødvendige. Fjern det overflødige, men uden at det går ud over budskabet. Fristen for indsendelse af ansøgninger er fastsat til den 31. marts 2010 Fristen for at indsende ansøgninger er den 31. marts 2010 Ansøgningsfrist: 31. marts 2010 Når du er færdig Se tip 10 om tjek af teksten. To problemer, vi tit har i Kommissionen: 1. Genbrug uden tilpasning Den tekst, der genbruges, kan være uklar og afspejler måske ikke ændrede forhold og ny skrivepraksis. Vær omhyggelig med at tilpasse formuleringerne. 2. Kritikløs sammenstykning En ny tekst må undertiden stykkes sammen af passager fra flere forskellige eksisterende dokumenter. Men vær så på vagt over for gentagelser, udeladelser og inkonsekvent terminologi. Ellers ender teksten let med at blive usammenhængende og tåget. 5

6 4. Skriv kort og enkelt Kort... En tekst bliver ikke bedre af at være lang. Du stiger ikke i læsernes agtelse, fordi du skriver 20 sider i stedet for 10, særlig ikke hvis de finder ud af, at du kun havde behøvet at skrive 10. De vil snarere blive irriteret over, at du har spildt deres tid.... og enkelt Brug så vidt muligt enkle ord. Du kommer ikke til at fremstå som mindre klog eller velformuleret ved at bruge et ukompliceret sprog. Tværtimod kommer du til at virke mere troværdig. Her er nogle tip til at undgå unødvendigt fyld: Sig ikke det, der siger sig selv. Stol på læsernes sunde fornuft, men overvurder ikke deres forhåndskendskab til emnet. Fyld ikke din tekst med overflødige udtryk som der er almindelig enighed om, som bekendt, efter min personlige mening, på den ene side..., på den anden side..., og så fremdeles. Undgå gentagelser. Hvis du f.eks. omtaler et udvalg med et langt navn, så skriv kun navnet fuldt ud første gang: Spørgsmålet blev forelagt Udvalget for Udarbejdelse af Visdomsbøger. Udvalget mente.... Korte tekster og korte sætninger har som regel større gennemslagskraft. Tommelfingerregel: 1 tekst = højst 15 sider 1 sætning = 20 ord i gennemsnit (men variér sætningernes længde!) Unødvendigt lange sætninger kan gøre din tekst uklar. Forsøg at udtrykke dig i kortere sætninger, men sørg for at kæde sætningerne sammen med ord, som skaber logisk sammenhæng mellem dem (f.eks. men, så, dog ). Vær dog i den forbindelse opmærksom på, at en ophobning af meget korte sætninger kan gå ud over læseligheden. i betragtning af at hovedparten af inden for rammerne af således at i tilfælde af at hvis dette ikke er tilfældet hvis dette er tilfældet i den hensigt at med henblik på at udbede sig påbegynde forespørge fremsende da de fleste under så hvis hvis ikke i så fald for at for at bede om begynde spørge sende 6

7 En enkel og ukompliceret stil er også at:... undgå flertydighed Hvis du bruger samme ord om forskellige ting, risikerer du at forvirre læseren: Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Du kan også indsende en ansøgning om at få fristen forlænget. Ansøgningen... (hvad for en ansøgning taler vi nu om?). Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Du kan også bede om at få fristen udsat. Ansøgningen lade være med at lave om på terminologien bare for variationens skyld Måske synes du, du kan gøre din tekst mindre kedelig ved at bruge forskellige ord om samme ting. Men også her risikerer læseren at blive forvirret: Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Udvalget kan afvise anmodningen... (dvs. ansøgningen eller hvad?). Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Udvalget kan afvise den undgå dobbeltnægtelser Det er ikke ualmindeligt at ansøgninger bliver afvist, så lad være med at klage, medmindre du er sikker på, at din ikke er udfyldt forkert. Det sker jævnligt, at ansøgninger bliver afvist, så klag kun, hvis du er sikker på, at din er udfyldt rigtigt. 5. Tænk over tekstens indre logik Emne ß ny information På dansk står emnet, som læseren kender, normalt først i sætningen. Derefter kommer det nye, man vil fortælle. Det er også bedst, hvis der kun er én ny information pr. punktum. Sammenhæng i teksten kan du dels markere med forbinderord (se tip 4), men du kan også sikre den ved at genoptage forrige sætnings nye information som emne for den efterfølgende. Et emne må ikke optræde som kendt, hvis det først forklares senere. Her er en sætning, som de fleste nok skal læse mere end én gang for at forstå, selv om den kun er få ord for lang. Særlig svær bliver sætningen at læse, fordi forringelsen omtales som kendt undervejs, selv om den først præsenteres til allersidst. Det bliver lettere, hvis informationerne rykkes på plads i en mere logisk rækkefølge: Der betales erstatning med så mange procent af forsikringssummen, som forringelsen er opgjort til, hvis en skade, der er omfattet af forsikringen, bevirker, at forsikringsgenstandens brugsværdi bliver forringet. En skade, der er omfattet af forsikringen, kan forringe forsikringsgenstandens brugsværdi; 1 i så fald udregnes forringelsen som en procentdel af brugsværdien, 2 og erstatningen udbetales med denne procentdel af forsikringssummen. 3 Gør det klart, hvem der gør hvad Det kan også gøre sætningens sammenhænge klarere, hvis det fremgår umiddelbart, hvem der gør hvad (se også tip 8). I ovenstående eksempel kunne man vise det på denne måde: En skade, som forsikringen dækker, vil i nogle tilfælde kun forringe den forsikrede genstands brugsværdi delvis; i så fald regner forsikringsselskabet ud, hvor mange procent brugsværdien er forringet med, og som erstatning udbetaler det denne procentdel af forsikringssummen. 7

8 Vigtige sætningsled må ikke gemme sig Biomstændigheder kan komme til at skygge for de led, der er centrale for forståelsen. Her er et simpelt eksempel på det: Emnet gemmer sig midt i den nye information, som er splittet i to dele: Det er sandsynligt, at et rygeforbud i restauranter snart vil blive en realitet. Et rygeforbud i restauranter bliver nok snart en realitet. 6. Ud med overflødige substantiver Prøv, om ikke din sætning kan blive klarere, hvis du ændrer... Det er ikke kun substantiver, der ender på else og ing, der med fordel kan laves om: dette til dette: gennem udnyttelsen af ved indførelse af ved at udnytte ved at indføre Her er substantivet ændret til et verbum. Verber er mere direkte og mindre abstrakte end substantiver. Mange substantiver, der ender på else og ing, er simpelthen forklædte verber. De optræder ofte i udtryk som nedenstående, hvor en verbalform ville gøre udtrykket mindre tungt: indgive en klage foretage indkøb af føre kontrol med holde møde klage købe kontrollere mødes Man kan altså gøre sætninger mindre tunge ved at lave substantiver om til verber: På grund af tilsidesættelsen af de interne regler, er der sket en forlængelse af sagsbehandlingstiden. foretage en evaluering af gennemføre en undersøgelse af gøre sig overvejelser om evaluere undersøge overveje Fordi de interne regler er blevet tilsidesat, tager det længere tid at behandle sagerne. 8

9 7. Vær konkret, ikke abstrakt Konkrete budskaber er klare abstrakte formuleringer kan virke vage og fremmedgørende. Alt for abstrakt sprog kan forlede læseren til at tro, at du ikke ved, hvad du taler om, eller at du har en skjult dagsorden. Brug konkrete eller specifikke ord, hvis der ikke er meget vægtige grunde til ikke at gøre det. Budskabet bliver mere direkte og tydeligt. Som eksemplerne viser, er det tit et spørgsmål om at vælge det relevante abstraktionsniveau. Som overbegreb er befordringsmiddel f.eks. udmærket, men brug hellere det mere specifikke begreb, hvis det er muligt. TIP: I Word kan du markere og højreklikke på et ord og vælge synonymfunktionen i den rullemenu, der kommer frem, og få hjælp til at finde et andet mere konkret eller rammende ord: I stedet for...:... så prøv: acceptere en beslutning godkende en beslutning beskæftigelsesmuligheder negativ udvikling skrivelse publikation arbejdspladser fald, forringelse brev bog, vejledning, rapport, brochure acceptere et synspunkt acceptere et forslag anerkende et synspunkt være indforstået med et forslag befordringsmiddel - køretøj - motorkøretøj - bil 9

10 8. Undgå for mange passiver Ved at bruge passiv kan man lade den, der handler (agenten), træde i baggrunden. Det kan ofte være praktisk, men man skal passe på med at overdrive det: Ud fra et ønske om, at længden af dokumenter udarbejdet af generaldirektoraterne begrænses til 15 sider, er generalsekretæren af Kommissionen blevet pålagt at fastsætte nye retningslinjer. Kommissionen har pålagt generalsekretæren at fastsætte nye retningslinjer ud fra et ønske om, at generaldirektoraterne begrænser dokumenternes længde til 15 sider. Se her, hvordan man kan gøre denne uklare sætning langt mere letlæst uden tab af mening : uklart: Der blev af Europa-Parlamentet fremsat forslag om, at kontrollen af de af ansøgerne indsendte projektforslag forestås af medlemsstaterne. lidt bedre: Europa-Parlamentet fremsatte forslag om, at medlemsstaterne forestår kontrollen af de projektforslag, som ansøgerne indsender.... og derpå erstatte de abstrakte substantiver med verber: og nævn agenten Hvis du bruger aktive verber i stedet for passive, bliver din tekst mere præcis, fordi du er nødt til at nævne agenten, dvs. den person, organisation eller ting, der udfører handlingen. Det er let at afgøre, hvem der er agent her: Projektet blev forkastet på kommissionsniveau. Kommissionen forkastede projektet. Men her er det umuligt: Det overvejes at forbyde tobaksreklamer i EU. Hvem står bag disse overvejelser? Kommissionen, medlemsstaterne, et udvalg? Men du behøver ikke at undgå passiver for enhver pris. De kan som sagt være praktiske, f.eks. hvis det ikke er nødvendigt at sige, hvem der udfører handlingen, fordi det er irrelevant ( De ansatte opfordres til at skrive klart ). Husk altid på, at EU-tekster skal oversættes til mange sprog. Hvis originalen er uklar, risikerer man, at teksten oversættes forskelligt til de forskellige sprog, fordi hver enkelt oversætter forsøger at gætte, hvad meningen mon er. meget bedre: Europa-Parlamentet foreslog, at medlemsstaterne selv kontrollerer de projektforslag, som ansøgerne indsender. 10

11 9. Pas på lumske ord og vendinger, og vær forsigtig med jargon og forkortelser Pas på lumske ord og vendinger Når man arbejder i et flersproget miljø som Kommissionen, er man nødt til at kunne begå sig på andet end sit modersmål, typisk engelsk. Det kan være en stor udfordring at skulle udtrykke sig på et fremmedsprog, især skriftligt, og i sagens natur udsættes man for påvirkninger fra mange sprog og risikerer at blande elementer fra de forskellige sprog sammen. Til illustration heraf har vi nedenfor samlet en liste med eksempler på ord, som danskere erfaringsmæssigt har problemer med på engelsk. Der er ikke tale om en ordbog, og listen er ikke udtømmende, ligesom der kan være løsninger, som i det konkrete tilfælde er mere korrekte. Dansk Hedder ikke Hvori består fælden? Forslag aktuel actual "actual" betyder "faktisk, reel" current, topical eventuelt eventually "eventually" betyder "til sidst" possibly, if any genial genial "genial" betyder "mild", "venlig" brilliant gymnasium gymnasium "gymnasium" betyder "gymnastiksal" upper secondary school højskole high school "high school" svarer til "gymnasium" folk high school (folkehøjskole) på amerikansk overbærende overbearing "overbearing" betyder "overlegen" tolerant overse oversee "oversee" betyder "holde opsyn" miss, fail to see overtage overtake "overtake" betyder "overhale" take over paragraf paragraph "paragraph" betyder "afsnit", "stk." article sensibel sensible "sensible" betyder "fornuftig" sensitive 11

12 Vær forsigtig med jargon Jargon er indforstået sprog, som bruges af en bestemt kreds af sprogbrugere (f.eks. fagfolk), når de kommunikerer med hinanden. Jargon bør kun bruges inden for denne kreds. Udenforstående har svært ved at forstå en tekst, der er fyldt med jargon. Nogle opgiver måske endda at komme igennem den, så sørg for, at der er så lidt jargon som muligt i tekster henvendt til offentligheden. Hvis du ikke synes, du kan komme uden om jargon i tekster til offentligheden, så forklar jargonudtrykkene første gang, du bruger dem, eller indsæt en ordliste, et link eller en henvisning til et af webstederne nederst på denne side. Denne ikke-udtømmende liste indeholder eksempler på jargon, der ofte bruges i EU-institutionerne: Jargon tiltrædende land acquis communautaire kandidatland komitologi fællesskabsmetode mainstreaming proportionalitet subsidiaritet Forklaring land, der står lige for at blive medlem af EU EU-retten land, der stadig forhandler om at blive medlem af EU procedure, hvor Kommissionen hører ekspertudvalg den sædvanlige beslutningsproces i EU, hvor Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet arbejder sammen det, at der tages hensyn til et bestemt spørgsmål i alle EU-politikker det princip, at en myndighed kun handler i det omfang, det er nødvendigt for at nå de fastsatte mål det princip, at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt Der findes gode forklaringer på EU-jargon i: Guide til EU-jargon forklaret, så alle kan forstå det (http://europa.eu/abc/eurojargon/index_da.htm). Definitioner af tekniske og juridiske udtryk i EU-sammenhæng findes her: (http://europa.eu/scadplus/glossary/index_da.htm). 12

13 Pas på med forkortelser For mange uigennemskuelige forkortelser kan gøre en tekst uforståelig og få læseren til at falde i søvn: EFRU + ELFUL + ESF = ZZZZZZZ. Hvis du er usikker på, om læseren vil forstå, hvad en forkortelse står for, bør du: undlade at bruge den og skrive udtrykket helt ud, hvis det kun forekommer en eller to gange i teksten, eller skrive udtrykket helt ud første gang, du bruger det i en tekst, og sætte forkortelsen i parentes bagefter; herefter kan du bruge forkortelsen i resten af teksten, og/eller indsætte en forkortelsesliste eller et link, hvor forkortelserne forklares. Listen over akronymer i Vejledning i Udformning af EU-publikationer (http://publications.europa.eu/ code/da/da htm) forklarer mange af de akronymer og forkortelser, der anvendes i Kommissionens tekster. Undertiden vil lange og tunge udtryk, der forekommer mange gange i teksten, med fordel kunne forkortes. I stedet for at skrive centrale støtteteknologier på hver anden linje, kunne man korte det ned til støtteteknologier eller eventuelt CST. Husk, at forkortelser og akronymer kan betyde forskellige ting i forskellige sammenhænge. står for dansk standard Danmarks Statistik Danske Slagterier Dansk Standardiseringsråd Dansk Sejlunion Dansk Smedemesterforening Dansk Socialrådgiverforening Dansk Speditørforening osv. Kilde: Tænk som altid på læserne: Det støder nogle læsere, hvis helt almindelige forkortelser skrives helt ud. 13

14 10. Check Tjek din tekst Brug endelig stave- og grammatikkontrollen, men husk, at den kan tage fejl. Læs din tekst kritisk igennem, og sæt dig i læserens sted. Er der logisk sammenhæng mellem sætninger og afsnit? Der vil altid være noget, der kan gøres bedre eller enklere. Bed en kollega om at læse teksten igennem, gerne en, der ikke har været inddraget før. Lyt til kollegaens råd. Følg de råd, som gør teksten kortere, klarere og mere læservenlig. Har du brug for mere hjælp? Selv om du har bestræbt dig på at gøre din tekst så klar som muligt og brugt tippene i denne vejledning, kan du måske sidde med en fornemmelse af, at den kan gøres lidt bedre, især hvis det ikke er dit modersmål, du har skrevet på. Måske er du i tvivl om ord eller vendinger, eller måske synes du ikke, at sproget flyder så godt. Som medarbejder i Kommissionen kan du kontakte Generaldirektoratet for Oversættelse (DGT) og bede om at få din tekst redigeret. Der er to muligheder, alt efter hvilken type tekst der er tale om: Under hensyntagen til de stærkt negative virkninger af fjendtlighederne anmoder vi hermed om øjeblikkelig indstilling af disse fjendtligheder Fred? Websider: dvs. de sider på et websted, der er i html-format. Sådanne sider kan du få hjælp til at få redigeret ved at sende en anmodning via Poetrysystemet: Under code skal du angive WEB (ikke dit GD), og under product REV. Har du brug for hjælp, så kontakt DGT-D-2 (Weboversættelse). Yderligere oplysninger om redigering af webtekster: web/tutorial/index_en.htm Andre tekster: Tekster på engelsk eller fransk: Kan sendes til DGT-D-4 (Redigering). Ηar du brug for hjælp, kan du sende en til DGT-EDIT med en kort beskrivelse af dit problem. Yderligere oplysninger: editing_en.htm Tekster på andre officielle EU-sprog: Er dokumentet vigtigt, kan du få en sprogkyndig, der har dokumentets sprog som modersmål, til at revidere den sproglige form. Send en Poetry-anmodning. Under product skal du angive REV. 14

15 Interne skrivevejledninger på nettet Hvis du har brug for flere oplysninger om interne retningslinjer for stavning og tegnsætning og om vedtagen sprogbrug på dansk, kan du slå op i Retskrivningsinstruksen og Visdomsbogen på henholdsvis: og Tilsvarende vejledninger for mange af de andre officielle EU-sprog findes på webstedet for Generaldirektoratet for Oversættelse: Vejledning i Udformning af EU-publikationer, som udgives af Publikationskontoret, indeholder retningslinjer for udgivelser på de officielle EU-sprog, herunder Den Europæiske Unions Tidende: htm. Fælles praktisk vejledning i affattelse af fællesskabslovgivning på alle officielle EU-sprog kan ses her: Råd om at skrive til nettet findes i Information Provider s Guide : Dette markerer afslutningen på vores korte afhandling om den overordentlig store betydning af enkelhed i... SLUT! 15

16 Litteraturhenvisninger Denne vejledning bygger bl.a. på: The Oxford Guide to Plain English af Martin Cutts, Oxford, Det Forenede Kongerige Écrire pour Être Lu, Ministère de la Communauté française, Belgien 30 Regole per Scrivere Testi Amministrativi Chiari, Università di Padova, Italien Bürgernahe Verwaltungssprache, Bundesverwaltungsamt, Tyskland Klarspråk lönar sig, Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Sverige Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Finland Writing for Translation, Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer The OECD Style Guide, 2nd Edition, OECD, Paris Publications Office Graphic Design Service Layout made by DGT.02 Den danske udgave bygger derudover på: Hansen, Erik: Ping- og pampersprog, Hans Reitzels Forlag, 1986 Jacobsen, Henrik Galberg; Jørgensen, Peter Stray: Håndbog i Nudansk, Politikens Forlag, 2005 Møller, Bent (i samarbejde med Erik Hansen): og uden omsvøb tak!, Statens Informationstjeneste, 1981 Togeby, Ole: Skribentens 10 bud, i Fremstillingens kunst, i Gymsprog, s Se også: Illustrationer: Zeta Field, Generaldirektoratet for Oversættelse, Europa-Kommissionen. Denne vejledning findes online på: 16

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSEN AF FORMATET TIL DET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE

VEJLEDNING I ANVENDELSEN AF FORMATET TIL DET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE VEJLEDNING I ANVENDELSEN AF FORMATET TIL DET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE Indledning Udfærdigelsen af et curriculum vitae er en vigtig etape i forbindelse med jobsøgning. Læs de følgende informationer omhyggeligt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

SU-medlemmet som mødeleder og mødedeltager

SU-medlemmet som mødeleder og mødedeltager SU-medlemmet som mødeleder og mødedeltager Indledning Ved et møde forstås den situation, at flere mennesker befinder sig samme sted, på samme tidspunkt, for at drøfte samme emne. Mødet er et arbejdsinstrument

Læs mere

til at oprette et effektivt CV

til at oprette et effektivt CV august 2006 DIT CV ER I TRYGGE HÆNDER Dit CV vises i første omgang anonymt overfor de virksomheder, der søger efter medarbejdere i OFiR's CV-database. Ønsker virksomheden kontakt til dig, skal de bede

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte.

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte. Amino Annonceguide Kære Amino Annoncør Vi er rigtigt glade for at du vil annoncere på Amino og vi vil gøre vores yderste for at du får en god oplevelse og får de kunder du forventer at få og lidt til.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

PowerPoint præsentation

PowerPoint præsentation PowerPoint præsentation Gå først i Start programmer Microsoft Office PowerPoint 1. Du begynder med et enkelt dias helt blankt, medmindre du vil bruge en af de forudlavede skabeloner. Det gør vi ikke her

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur Program Sådan læser vi på nettet Formål og modtager Skriv til nettet - guidelines Skriv bedre - 10 gode skriveråd 1 Brugeren har et ærinde Brugerne skanner teksten for nytteværdi Skimmer de første ord

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere