Europa-Kommissionen. Skriv. klart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Kommissionen. Skriv. klart"

Transkript

1 Europa-Kommissionen Skriv klart DA 1

2 Skriv klart Som ansat i Europa-Kommissionen skal man beherske mange forskellige former for skriftlig kommunikation. Alle typer tekster retsakter, tekniske rapporter, mødereferater, pressemeddelelser og taler tjener deres formål bedst og er lettere at forstå, hvis de er formuleret klart. Denne vejledning kan hjælpe dig med at skrive klart, uanset om du skriver på dit modersmål eller et af de andre officielle sprog, som alle er arbejdssprog i Kommissionen ifølge Rådets forordning nr. 1 fra 1958, der gælder den dag i dag. Den giver dig nogle tip, som dog ikke skal opfattes som regler, og når du bruger dem, er det vigtigt, at du hele tiden er opmærksom på målgruppen og formålet med din tekst. Der er mindst tre gode grunde til at skrive klart: Samarbejdet bliver mere effektivt. Man undgår unødigt skriveri frem og tilbage. Det skaber tillid. Tip 1: Tænk, før du skriver... side 3 Tip 2: Kend dine læsere og deres behov... side 4 Tip 3: Få form på din tekst... side 5 Tip 4: Skriv kort og enkelt... side 6 Tip 5: Tænk over tekstens indre logik... side 7 Tip 6: Ud med overflødige substantiver... side 8 Tip 7: Vær konkret, ikke abstrakt... side 9 Tip 8: Undgå for mange passiver...side 10 Tip 9: Pas på lumske ord og vendinger, og vær forsigtig med jargon og forkortelser...side 11 Tip 10: Tjek din tekst...side 14 Interne skrivevejledninger på nettet...side 15 2

3 1. Tænk, før du skriver Før man kan skrive klart, må man tænke klart. Overvej følgende spørgsmål: Hvem skal læse teksten? Kommissionens tekster henvender sig især til tre målgrupper: EU-ansatte kolleger i Kommissionen og andre institutioner eksperter uden for institutionerne offentligheden som er langt den største gruppe. De fleste af Kommissionens tekster er nu på internettet og offentligt tilgængelige. Alt, hvad vi skriver og offentliggør som repræsentanter for Kommissionen, påvirker EU s image. Mere herom i tip 2. Hvad vil du opnå? Hvad er formålet med din tekst? Hvad vil du have læserne til? at træffe en beslutning? at forholde sig på en bestemt måde? at løse et problem? at ændre holdning til noget? Hvordan vil du opnå det? Læg dig fast på budskabet. Lav en brainstorming med dig selv, og skriv stikord ned i tilfældig rækkefølge, f.eks. i et boblediagram (se illustration). Streg de irrelevante stikord ud. Saml beslægtede stikord i grupper. Skaf dig de informationer, du mangler: Notér, hvilke informationer du skal tjekke, og find ud af, om du er nødt til at kontakte eksperter. Denne metode kan bruges på så at sige alle vores tekster: notater, rapporter, breve, vejledninger osv. Der gælder særlige regler for formelle dokumenter som f.eks. retsakter. Alternativt kan man stille følgende 7 spørgsmål, som sikrer, at man får alle relevante punkter med. HVAD? Hovedbudskab HVEM? Berørte personer HVORNÅR? Tidspunkter, tidslinjer og frister HVOR? Sted(er) HVORDAN? Rammer, vilkår, midler og måder HVORFOR? Baggrund og/eller mål HVOR MEGET? Antal, mængde, beløb og andre målelige størrelser forkortelser jargon langt passiv abstrakt 3

4 2. Kend dine læsere og deres behov Skriv direkte og vedkommende Tænk hele tiden på, hvem teksten egentlig er beregnet på: ikke din chef, ikke den, der skal revidere din oversættelse, men de endelige brugere. De har lige så travlt som dig. Hvem er de, hvad ved de i forvejen, og hvad har de brug for at få forklaret? Sæt dig i læsernes sted: Prøv at fange deres opmærksomhed, eventuelt ved at henvende dig direkte til dem (lad valget mellem en direkte og en mere upersonlig stil afhænge af målgruppe og teksttype). Forestil dig, hvilke spørgsmål de kunne finde på at stille, og giv svarene med det samme. Nogle af spørgsmålene kan måske endda bruges som overskrift (f.eks.: Hvad indebærer denne nye politik? Hvorfor er der brug for en ny politik? Hvem berører den nye politik? Hvad forventer vi at opnå? ). Hold dig til sagen. Giv kun læserne de oplysninger, de virkelig har brug for. Skriv så lidt som muligt om Kommissionens procedurer og de interinstitutionelle formaliteter. De er irrelevante for de fleste læsere og forstærker blot offentlighedens opfattelse af Kommissionen som bureaukratisk og fjern. Hvis de virkelig er så vigtige, at du er nødt til at tage dem med, så forklar kort hvorfor. Nu kan du gå i gang med at lave din disposition. 4

5 3. Få form på din tekst Når du begynder Hvis du har tænkt dig, at der skal være et resumé i din tekst, så begynd med det. Det er mest praktisk, at resuméet står først, for så kan læseren straks danne sig et indtryk af, hvad teksten drejer sig om. Somme tider er det også det eneste, der bliver læst. Måske finder du endda ud af, at du kan nøjes med resuméet. Sørg for, at der er logisk sammenhæng i teksten, så læseren kan følge din tankegang. Brug overskrifter, underoverskrifter og andre fremhævelser til at markere tekstens hovedpunkter. Jo mere sigende en overskrift er, jo bedre. En overskrift som Bedre kontrol med fusioner er meget mere informativ end Fusionskontrol. Hav hele tiden i baghovedet, hvordan du bedst får budskabet frem, og gør teksten læservenlig. Kunne billeder, figurer eller tabeller klare det bedre end ord? Bør der være en ordforklaring eller en liste med definitioner? Mange læsere springer direkte fra indledningen og et eventuelt resumé til konklusionen. Gør derfor konklusionen kortfattet, klar og præcis. Lav også en indholdsfortegnelse, så læserne kan se, hvordan teksten er bygget op. Mens du skriver Følg tippene i denne vejledning Brug de interne skrivevejledninger (se sidste side) Lug ud! Vær hård se på hvert afsnit og hvert ord, og overvej, om de virkelig er nødvendige. Fjern det overflødige, men uden at det går ud over budskabet. Fristen for indsendelse af ansøgninger er fastsat til den 31. marts 2010 Fristen for at indsende ansøgninger er den 31. marts 2010 Ansøgningsfrist: 31. marts 2010 Når du er færdig Se tip 10 om tjek af teksten. To problemer, vi tit har i Kommissionen: 1. Genbrug uden tilpasning Den tekst, der genbruges, kan være uklar og afspejler måske ikke ændrede forhold og ny skrivepraksis. Vær omhyggelig med at tilpasse formuleringerne. 2. Kritikløs sammenstykning En ny tekst må undertiden stykkes sammen af passager fra flere forskellige eksisterende dokumenter. Men vær så på vagt over for gentagelser, udeladelser og inkonsekvent terminologi. Ellers ender teksten let med at blive usammenhængende og tåget. 5

6 4. Skriv kort og enkelt Kort... En tekst bliver ikke bedre af at være lang. Du stiger ikke i læsernes agtelse, fordi du skriver 20 sider i stedet for 10, særlig ikke hvis de finder ud af, at du kun havde behøvet at skrive 10. De vil snarere blive irriteret over, at du har spildt deres tid.... og enkelt Brug så vidt muligt enkle ord. Du kommer ikke til at fremstå som mindre klog eller velformuleret ved at bruge et ukompliceret sprog. Tværtimod kommer du til at virke mere troværdig. Her er nogle tip til at undgå unødvendigt fyld: Sig ikke det, der siger sig selv. Stol på læsernes sunde fornuft, men overvurder ikke deres forhåndskendskab til emnet. Fyld ikke din tekst med overflødige udtryk som der er almindelig enighed om, som bekendt, efter min personlige mening, på den ene side..., på den anden side..., og så fremdeles. Undgå gentagelser. Hvis du f.eks. omtaler et udvalg med et langt navn, så skriv kun navnet fuldt ud første gang: Spørgsmålet blev forelagt Udvalget for Udarbejdelse af Visdomsbøger. Udvalget mente.... Korte tekster og korte sætninger har som regel større gennemslagskraft. Tommelfingerregel: 1 tekst = højst 15 sider 1 sætning = 20 ord i gennemsnit (men variér sætningernes længde!) Unødvendigt lange sætninger kan gøre din tekst uklar. Forsøg at udtrykke dig i kortere sætninger, men sørg for at kæde sætningerne sammen med ord, som skaber logisk sammenhæng mellem dem (f.eks. men, så, dog ). Vær dog i den forbindelse opmærksom på, at en ophobning af meget korte sætninger kan gå ud over læseligheden. i betragtning af at hovedparten af inden for rammerne af således at i tilfælde af at hvis dette ikke er tilfældet hvis dette er tilfældet i den hensigt at med henblik på at udbede sig påbegynde forespørge fremsende da de fleste under så hvis hvis ikke i så fald for at for at bede om begynde spørge sende 6

7 En enkel og ukompliceret stil er også at:... undgå flertydighed Hvis du bruger samme ord om forskellige ting, risikerer du at forvirre læseren: Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Du kan også indsende en ansøgning om at få fristen forlænget. Ansøgningen... (hvad for en ansøgning taler vi nu om?). Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Du kan også bede om at få fristen udsat. Ansøgningen lade være med at lave om på terminologien bare for variationens skyld Måske synes du, du kan gøre din tekst mindre kedelig ved at bruge forskellige ord om samme ting. Men også her risikerer læseren at blive forvirret: Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Udvalget kan afvise anmodningen... (dvs. ansøgningen eller hvad?). Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Udvalget kan afvise den undgå dobbeltnægtelser Det er ikke ualmindeligt at ansøgninger bliver afvist, så lad være med at klage, medmindre du er sikker på, at din ikke er udfyldt forkert. Det sker jævnligt, at ansøgninger bliver afvist, så klag kun, hvis du er sikker på, at din er udfyldt rigtigt. 5. Tænk over tekstens indre logik Emne ß ny information På dansk står emnet, som læseren kender, normalt først i sætningen. Derefter kommer det nye, man vil fortælle. Det er også bedst, hvis der kun er én ny information pr. punktum. Sammenhæng i teksten kan du dels markere med forbinderord (se tip 4), men du kan også sikre den ved at genoptage forrige sætnings nye information som emne for den efterfølgende. Et emne må ikke optræde som kendt, hvis det først forklares senere. Her er en sætning, som de fleste nok skal læse mere end én gang for at forstå, selv om den kun er få ord for lang. Særlig svær bliver sætningen at læse, fordi forringelsen omtales som kendt undervejs, selv om den først præsenteres til allersidst. Det bliver lettere, hvis informationerne rykkes på plads i en mere logisk rækkefølge: Der betales erstatning med så mange procent af forsikringssummen, som forringelsen er opgjort til, hvis en skade, der er omfattet af forsikringen, bevirker, at forsikringsgenstandens brugsværdi bliver forringet. En skade, der er omfattet af forsikringen, kan forringe forsikringsgenstandens brugsværdi; 1 i så fald udregnes forringelsen som en procentdel af brugsværdien, 2 og erstatningen udbetales med denne procentdel af forsikringssummen. 3 Gør det klart, hvem der gør hvad Det kan også gøre sætningens sammenhænge klarere, hvis det fremgår umiddelbart, hvem der gør hvad (se også tip 8). I ovenstående eksempel kunne man vise det på denne måde: En skade, som forsikringen dækker, vil i nogle tilfælde kun forringe den forsikrede genstands brugsværdi delvis; i så fald regner forsikringsselskabet ud, hvor mange procent brugsværdien er forringet med, og som erstatning udbetaler det denne procentdel af forsikringssummen. 7

8 Vigtige sætningsled må ikke gemme sig Biomstændigheder kan komme til at skygge for de led, der er centrale for forståelsen. Her er et simpelt eksempel på det: Emnet gemmer sig midt i den nye information, som er splittet i to dele: Det er sandsynligt, at et rygeforbud i restauranter snart vil blive en realitet. Et rygeforbud i restauranter bliver nok snart en realitet. 6. Ud med overflødige substantiver Prøv, om ikke din sætning kan blive klarere, hvis du ændrer... Det er ikke kun substantiver, der ender på else og ing, der med fordel kan laves om: dette til dette: gennem udnyttelsen af ved indførelse af ved at udnytte ved at indføre Her er substantivet ændret til et verbum. Verber er mere direkte og mindre abstrakte end substantiver. Mange substantiver, der ender på else og ing, er simpelthen forklædte verber. De optræder ofte i udtryk som nedenstående, hvor en verbalform ville gøre udtrykket mindre tungt: indgive en klage foretage indkøb af føre kontrol med holde møde klage købe kontrollere mødes Man kan altså gøre sætninger mindre tunge ved at lave substantiver om til verber: På grund af tilsidesættelsen af de interne regler, er der sket en forlængelse af sagsbehandlingstiden. foretage en evaluering af gennemføre en undersøgelse af gøre sig overvejelser om evaluere undersøge overveje Fordi de interne regler er blevet tilsidesat, tager det længere tid at behandle sagerne. 8

9 7. Vær konkret, ikke abstrakt Konkrete budskaber er klare abstrakte formuleringer kan virke vage og fremmedgørende. Alt for abstrakt sprog kan forlede læseren til at tro, at du ikke ved, hvad du taler om, eller at du har en skjult dagsorden. Brug konkrete eller specifikke ord, hvis der ikke er meget vægtige grunde til ikke at gøre det. Budskabet bliver mere direkte og tydeligt. Som eksemplerne viser, er det tit et spørgsmål om at vælge det relevante abstraktionsniveau. Som overbegreb er befordringsmiddel f.eks. udmærket, men brug hellere det mere specifikke begreb, hvis det er muligt. TIP: I Word kan du markere og højreklikke på et ord og vælge synonymfunktionen i den rullemenu, der kommer frem, og få hjælp til at finde et andet mere konkret eller rammende ord: I stedet for...:... så prøv: acceptere en beslutning godkende en beslutning beskæftigelsesmuligheder negativ udvikling skrivelse publikation arbejdspladser fald, forringelse brev bog, vejledning, rapport, brochure acceptere et synspunkt acceptere et forslag anerkende et synspunkt være indforstået med et forslag befordringsmiddel - køretøj - motorkøretøj - bil 9

10 8. Undgå for mange passiver Ved at bruge passiv kan man lade den, der handler (agenten), træde i baggrunden. Det kan ofte være praktisk, men man skal passe på med at overdrive det: Ud fra et ønske om, at længden af dokumenter udarbejdet af generaldirektoraterne begrænses til 15 sider, er generalsekretæren af Kommissionen blevet pålagt at fastsætte nye retningslinjer. Kommissionen har pålagt generalsekretæren at fastsætte nye retningslinjer ud fra et ønske om, at generaldirektoraterne begrænser dokumenternes længde til 15 sider. Se her, hvordan man kan gøre denne uklare sætning langt mere letlæst uden tab af mening : uklart: Der blev af Europa-Parlamentet fremsat forslag om, at kontrollen af de af ansøgerne indsendte projektforslag forestås af medlemsstaterne. lidt bedre: Europa-Parlamentet fremsatte forslag om, at medlemsstaterne forestår kontrollen af de projektforslag, som ansøgerne indsender.... og derpå erstatte de abstrakte substantiver med verber: og nævn agenten Hvis du bruger aktive verber i stedet for passive, bliver din tekst mere præcis, fordi du er nødt til at nævne agenten, dvs. den person, organisation eller ting, der udfører handlingen. Det er let at afgøre, hvem der er agent her: Projektet blev forkastet på kommissionsniveau. Kommissionen forkastede projektet. Men her er det umuligt: Det overvejes at forbyde tobaksreklamer i EU. Hvem står bag disse overvejelser? Kommissionen, medlemsstaterne, et udvalg? Men du behøver ikke at undgå passiver for enhver pris. De kan som sagt være praktiske, f.eks. hvis det ikke er nødvendigt at sige, hvem der udfører handlingen, fordi det er irrelevant ( De ansatte opfordres til at skrive klart ). Husk altid på, at EU-tekster skal oversættes til mange sprog. Hvis originalen er uklar, risikerer man, at teksten oversættes forskelligt til de forskellige sprog, fordi hver enkelt oversætter forsøger at gætte, hvad meningen mon er. meget bedre: Europa-Parlamentet foreslog, at medlemsstaterne selv kontrollerer de projektforslag, som ansøgerne indsender. 10

11 9. Pas på lumske ord og vendinger, og vær forsigtig med jargon og forkortelser Pas på lumske ord og vendinger Når man arbejder i et flersproget miljø som Kommissionen, er man nødt til at kunne begå sig på andet end sit modersmål, typisk engelsk. Det kan være en stor udfordring at skulle udtrykke sig på et fremmedsprog, især skriftligt, og i sagens natur udsættes man for påvirkninger fra mange sprog og risikerer at blande elementer fra de forskellige sprog sammen. Til illustration heraf har vi nedenfor samlet en liste med eksempler på ord, som danskere erfaringsmæssigt har problemer med på engelsk. Der er ikke tale om en ordbog, og listen er ikke udtømmende, ligesom der kan være løsninger, som i det konkrete tilfælde er mere korrekte. Dansk Hedder ikke Hvori består fælden? Forslag aktuel actual "actual" betyder "faktisk, reel" current, topical eventuelt eventually "eventually" betyder "til sidst" possibly, if any genial genial "genial" betyder "mild", "venlig" brilliant gymnasium gymnasium "gymnasium" betyder "gymnastiksal" upper secondary school højskole high school "high school" svarer til "gymnasium" folk high school (folkehøjskole) på amerikansk overbærende overbearing "overbearing" betyder "overlegen" tolerant overse oversee "oversee" betyder "holde opsyn" miss, fail to see overtage overtake "overtake" betyder "overhale" take over paragraf paragraph "paragraph" betyder "afsnit", "stk." article sensibel sensible "sensible" betyder "fornuftig" sensitive 11

12 Vær forsigtig med jargon Jargon er indforstået sprog, som bruges af en bestemt kreds af sprogbrugere (f.eks. fagfolk), når de kommunikerer med hinanden. Jargon bør kun bruges inden for denne kreds. Udenforstående har svært ved at forstå en tekst, der er fyldt med jargon. Nogle opgiver måske endda at komme igennem den, så sørg for, at der er så lidt jargon som muligt i tekster henvendt til offentligheden. Hvis du ikke synes, du kan komme uden om jargon i tekster til offentligheden, så forklar jargonudtrykkene første gang, du bruger dem, eller indsæt en ordliste, et link eller en henvisning til et af webstederne nederst på denne side. Denne ikke-udtømmende liste indeholder eksempler på jargon, der ofte bruges i EU-institutionerne: Jargon tiltrædende land acquis communautaire kandidatland komitologi fællesskabsmetode mainstreaming proportionalitet subsidiaritet Forklaring land, der står lige for at blive medlem af EU EU-retten land, der stadig forhandler om at blive medlem af EU procedure, hvor Kommissionen hører ekspertudvalg den sædvanlige beslutningsproces i EU, hvor Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet arbejder sammen det, at der tages hensyn til et bestemt spørgsmål i alle EU-politikker det princip, at en myndighed kun handler i det omfang, det er nødvendigt for at nå de fastsatte mål det princip, at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt Der findes gode forklaringer på EU-jargon i: Guide til EU-jargon forklaret, så alle kan forstå det (http://europa.eu/abc/eurojargon/index_da.htm). Definitioner af tekniske og juridiske udtryk i EU-sammenhæng findes her: (http://europa.eu/scadplus/glossary/index_da.htm). 12

13 Pas på med forkortelser For mange uigennemskuelige forkortelser kan gøre en tekst uforståelig og få læseren til at falde i søvn: EFRU + ELFUL + ESF = ZZZZZZZ. Hvis du er usikker på, om læseren vil forstå, hvad en forkortelse står for, bør du: undlade at bruge den og skrive udtrykket helt ud, hvis det kun forekommer en eller to gange i teksten, eller skrive udtrykket helt ud første gang, du bruger det i en tekst, og sætte forkortelsen i parentes bagefter; herefter kan du bruge forkortelsen i resten af teksten, og/eller indsætte en forkortelsesliste eller et link, hvor forkortelserne forklares. Listen over akronymer i Vejledning i Udformning af EU-publikationer (http://publications.europa.eu/ code/da/da htm) forklarer mange af de akronymer og forkortelser, der anvendes i Kommissionens tekster. Undertiden vil lange og tunge udtryk, der forekommer mange gange i teksten, med fordel kunne forkortes. I stedet for at skrive centrale støtteteknologier på hver anden linje, kunne man korte det ned til støtteteknologier eller eventuelt CST. Husk, at forkortelser og akronymer kan betyde forskellige ting i forskellige sammenhænge. står for dansk standard Danmarks Statistik Danske Slagterier Dansk Standardiseringsråd Dansk Sejlunion Dansk Smedemesterforening Dansk Socialrådgiverforening Dansk Speditørforening osv. Kilde: Tænk som altid på læserne: Det støder nogle læsere, hvis helt almindelige forkortelser skrives helt ud. 13

14 10. Check Tjek din tekst Brug endelig stave- og grammatikkontrollen, men husk, at den kan tage fejl. Læs din tekst kritisk igennem, og sæt dig i læserens sted. Er der logisk sammenhæng mellem sætninger og afsnit? Der vil altid være noget, der kan gøres bedre eller enklere. Bed en kollega om at læse teksten igennem, gerne en, der ikke har været inddraget før. Lyt til kollegaens råd. Følg de råd, som gør teksten kortere, klarere og mere læservenlig. Har du brug for mere hjælp? Selv om du har bestræbt dig på at gøre din tekst så klar som muligt og brugt tippene i denne vejledning, kan du måske sidde med en fornemmelse af, at den kan gøres lidt bedre, især hvis det ikke er dit modersmål, du har skrevet på. Måske er du i tvivl om ord eller vendinger, eller måske synes du ikke, at sproget flyder så godt. Som medarbejder i Kommissionen kan du kontakte Generaldirektoratet for Oversættelse (DGT) og bede om at få din tekst redigeret. Der er to muligheder, alt efter hvilken type tekst der er tale om: Under hensyntagen til de stærkt negative virkninger af fjendtlighederne anmoder vi hermed om øjeblikkelig indstilling af disse fjendtligheder Fred? Websider: dvs. de sider på et websted, der er i html-format. Sådanne sider kan du få hjælp til at få redigeret ved at sende en anmodning via Poetrysystemet: Under code skal du angive WEB (ikke dit GD), og under product REV. Har du brug for hjælp, så kontakt DGT-D-2 (Weboversættelse). Yderligere oplysninger om redigering af webtekster: web/tutorial/index_en.htm Andre tekster: Tekster på engelsk eller fransk: Kan sendes til DGT-D-4 (Redigering). Ηar du brug for hjælp, kan du sende en til DGT-EDIT med en kort beskrivelse af dit problem. Yderligere oplysninger: editing_en.htm Tekster på andre officielle EU-sprog: Er dokumentet vigtigt, kan du få en sprogkyndig, der har dokumentets sprog som modersmål, til at revidere den sproglige form. Send en Poetry-anmodning. Under product skal du angive REV. 14

15 Interne skrivevejledninger på nettet Hvis du har brug for flere oplysninger om interne retningslinjer for stavning og tegnsætning og om vedtagen sprogbrug på dansk, kan du slå op i Retskrivningsinstruksen og Visdomsbogen på henholdsvis: og Tilsvarende vejledninger for mange af de andre officielle EU-sprog findes på webstedet for Generaldirektoratet for Oversættelse: Vejledning i Udformning af EU-publikationer, som udgives af Publikationskontoret, indeholder retningslinjer for udgivelser på de officielle EU-sprog, herunder Den Europæiske Unions Tidende: htm. Fælles praktisk vejledning i affattelse af fællesskabslovgivning på alle officielle EU-sprog kan ses her: Råd om at skrive til nettet findes i Information Provider s Guide : Dette markerer afslutningen på vores korte afhandling om den overordentlig store betydning af enkelhed i... SLUT! 15

16 Litteraturhenvisninger Denne vejledning bygger bl.a. på: The Oxford Guide to Plain English af Martin Cutts, Oxford, Det Forenede Kongerige Écrire pour Être Lu, Ministère de la Communauté française, Belgien 30 Regole per Scrivere Testi Amministrativi Chiari, Università di Padova, Italien Bürgernahe Verwaltungssprache, Bundesverwaltungsamt, Tyskland Klarspråk lönar sig, Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Sverige Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Finland Writing for Translation, Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer The OECD Style Guide, 2nd Edition, OECD, Paris Publications Office Graphic Design Service Layout made by DGT.02 Den danske udgave bygger derudover på: Hansen, Erik: Ping- og pampersprog, Hans Reitzels Forlag, 1986 Jacobsen, Henrik Galberg; Jørgensen, Peter Stray: Håndbog i Nudansk, Politikens Forlag, 2005 Møller, Bent (i samarbejde med Erik Hansen): og uden omsvøb tak!, Statens Informationstjeneste, 1981 Togeby, Ole: Skribentens 10 bud, i Fremstillingens kunst, i Gymsprog, s Se også: Illustrationer: Zeta Field, Generaldirektoratet for Oversættelse, Europa-Kommissionen. Denne vejledning findes online på: 16

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Skriv så det fænger. - til nettet

Skriv så det fænger. - til nettet Skriv så det fænger - til nettet Dagens program Lyt, spørg, lær Kaffe og hygge Fri leg Tak for i dag Hvorfor skal vi skrive bedre på vores hjemmesider? Du sikrer, at modtageren får den rigtige information

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU HVORFOR? På Aalborg Universitet ønsker vi, at vores interne politikker, regler og procedurer skal være enkle og meningsfulde. De

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G Sprogpolitik Skriv godt Aa p G 2 SPROGPOLITIK Skriv godt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive godt. Hvordan får du bedst muligt dit budskab frem til modtageren, så det både er forståeligt

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet.

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider 2013 Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Når du selv er på nettet Hvad kan irritere dig, når du besøger

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea. Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004

Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea. Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004 Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004 Oversigt l Baggrund for at gå ind i VID-projektet l Hvad har vi arbejdet med i projektet? l Hvad har vi lært

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Pressefif og mediekontakt

Pressefif og mediekontakt Pressefif og mediekontakt Disposition for dette dokument Side 1: Mediekontakt (inkl. den gode historie) Side 3: Interviewteknik Side 5: Artikelskrivning (inkl. målgruppe, sprog, opbygning) Side 7: Pressemeddelelse

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster FORORD Denne folder indeholder vejledninger og værktøjer til at skrive tekster, der er vedkommende og relevante personlige og konkrete læsevenlige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Indhold. Indledning 10

Indhold. Indledning 10 Indhold Indledning 10 KAPITEL 1 Kend dit medie 18 Forskellige typer hjemmesider 19 Hvad er nettet for noget? 19 Velkommen til vores hjemmeside 21 Hvad gjorde du, sidst du var på nettet? 22 Din bruger læser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Replikgengivelse en gennemgang af 59

Replikgengivelse en gennemgang af 59 Replikgengivelse en gennemgang af 59 Lars Christensen, Dansk Sprogrevision, 28.3.2014. Indhold Problemet 1 Hvad skal du gøre? 1 Anførselstegnets udseende 2 Indryk 2 Anførende udtryk ( 59.2) 2 Replikstreger

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: SPROG og TEKSTLIG FREMSTILLING version opd/prt 2011-09-07 Teori og eksempler: ORD OG SÆTNING BLIVER TIL TEKST

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

FORMÅL. Medie. Budskab EFFEKT

FORMÅL. Medie. Budskab EFFEKT Den udvidede kommunikationsmodel FORMÅL Medie Målgruppe/ modtager Kommunikationsmiljø Budskab Udformning Afsender EFFEKT Spørgsmål i forbindelse med den skriftlige kommunikation Formål Afsender Hvad er

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

DTP MED WORD af listemageren

DTP MED WORD af listemageren DTP MED WORD af listemageren dtp med word: en billede-til-kant-publikation word er, som jeg har været inde på en del gange i andre sammenhænge, først og fremmest et tekstbehandlingsprogram (og et glimrende

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Skriv godt! ikke flot...

Skriv godt! ikke flot... Skriv til nettet Skriv godt! ikke flot... Vi læser 25% langsommere på skærmen 79% af alle net-læsere skimmer kun online FØR du skriver en tekst til din hjemmeside Før du skriver din tekst til din hjemmeside,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Der Sprung 2, Kapitel 1

Der Sprung 2, Kapitel 1 Der Sprung 2, Kapitel 1 Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier. Eleven kan ved hjælp af spørgsmålene og præsentationsteksterne indgå i dialoger med hinanden.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4 BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 7. SEPTEMBER 2015 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere