Organisationen. Tekstanalyse af Star Tour på Facebook

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationen. Tekstanalyse af Star Tour på Facebook"

Transkript

1 Organisationen Mål: Best profitability, most recommended og enviromental leaders. Vision: Making holiday dreams come true. I 2010 var der danskere der rejste på ferie med Star Tour, hvilket var en stigning på personer i forhold til Ikke desto mindre er Star Tour kun placeret på en tredjeplads hvad angår markedsandele blandt rejsearrangører i Danmark, og dermed overgået af Apollo rejser/falk Lauritsen og Spies. Både Apollo rejser og Spies har specialiseret sig i charterrejser, og flere af selskabernes destinationer er de samme som Star Tours, hvilket gør dem til direkte konkurrenter. I marts 2011 annoncerede Star Tour at de ville være størst i 2013, og for at det skal lykkes vil de satse på deres jyske målgruppe, som stadigvæk rejser mere med konkurrenterne. Selvom syv ud af 10 henvendelser om bestilling af rejse i sommerferien via Star Tour er fra familier, udgør de kun 35 % af de samlede rejsende. De resterende 65 % er par uden børn, hvoraf et stigende antal af disse er i alderen Sidstnævnte gruppe er desuden afgørende for Star Tours off season salg, da de ikke er afhængige af skolernes ferier. Star Tour har gennem flere år markedsført sig via tv-reklamer, hvor sangen your song af Billy Paul efterhånden er blevet en kendingsmelodi for selskabet. Men udtrykket med lykkelige familier der bader ved en solbeskinnet strand ligner til forveksling konkurrencernes reklamer og det var derfor nødvendigt med en alternativ reklamestrategi, hvis Star Tour skulle differentiere sig fra konkurrenterne. En af disse strategier blev Facebook, hvor de oprettede en profil, og det er denne strategi vi vil fokusere på på de kommende sider. Tekstanalyse af Star Tour på Facebook I Facebooks velkendte omgivelser har Star Tour opnået stor succes med over likes, og en stor aktivitet på sidens væg. I dette afsnit vil vi kort se på, hvad Star Tour fra et tekstanalytisk perspektiv gør for at tiltrække så mange brugere, som det har været tilfældet. På Facebooksidens forside bliver vi mødt af et farvestrålende foto med et par i en hængekøje på en solrig og indbydende bounty strand og nederst på billedet ser vi Star Tours smilende logo med teksten dage du aldrig glemmer. Klikker vi videre ind på siden finder vi øverst ligeledes en lang række farvestrålende feriebilleder. Således er både forsiden og disse billeder ikke anderledes end dem vi kender fra det klassiske rejsekatalog, der lokker med enestående rejseoplevelser i smukke omgivelser. Hvad der imidlertid skiller sig ud, og hvor Star Tour gør brug af de sociale mediers

2 styrke er, at der i billedstriben også indgår en række behind the scenes fotos, som inviterer brugeren af Facebook bag facaden på virksomheden. Man bygger herved en slags imagined community for brugerene, der opnår et dybere kendskab til Star Tour og dermed knytter stærkere bånd til virksomheden. Denne form for community building finder vi videre i Star Tours måde at kommunikere med brugerne på. Under Oplysninger inviteres brugere af Facebooksiden indenfor med ordene vi glæder os til at møde dig, og under fanen Mød Facebook-teamet præsenteres medarbejderne i bedste Facebookstil med fornavn, billede, favoritrejsemål og en kort beskrivelse af sig selv. Medarbejderne ophøjes således ikke til noget særligt, men præsenteres som var de en af dine andre Facebookvenner. På Facebooksidens væg føres dette videre. Diskursen er uformel, venskabelig og personlig og når Facebook-teamet svarer brugerne af siden, indledes svaret altid med Hej XXX, og der gøres næsten hver gang brug af den velkendte smiley. Der er således vægt på en interpersonel kommunikationsform (Sepstrup). Alle brugernes posts besvares uanset om det drejer sig om spørgsmål vedrørende vejrudsigten i Thailand, praktiske oplysninger vedrørende en forstående rejse eller ønsker om rejsetips. Alle svar afsluttes med Hilsen Mie fra Facebookteamet, hvilket igen understreger den personlige kontakt. Vi har altså at gøre med en håndgribelig person, og ikke noget så udefinerbart som en virksomhed, der taler til os. Med Facebook har Star Tour altså inviteret kunderne indenfor og agerer som en anden Facebookven, der altid reagerer på dine posts, hvilket styrker relationerne mellem brugerne og virksomheden og resulterer i et imagined community, hvor brugere kan udveksle oplevelser og være i direkte og personlig kontakt med Star Tour. Communities: Star Tours Facebook-side fungerer som en form for online, offentlig kundeservice med fokus på rejseråd. Dog er der en tendens til, at brugerne internt kommenterer på hinandens forespørgsler eller kommentarer omkring rejsemål. På Star Tours Facebookside er der en fælles interesse for rejser (med Star Tour), som får brugerne til at dele erfaringer og anbefalinger med hinanden. Anbefalingerne og erfaringsudvekslingerne kan med Bourdieus termer betragtes som offentlig display af kulturel kapital. Heraf følger at der skabes forskellige former for communities på siden; Der er en grad af fællesskab mellem brugerne som er aktive og selve brandet, og en følelse af community for de brugere, der er

3 lurkere på siden; som nyder godt af andres råd uden selv at deltage. De communities der opbygges på Star Tour siden ligger således i den bløde ende af community-building teorien. Den affektive, følelsesmæssige forbindelse og følelsen af tilhørsforhold og forpligtigelse overfor hinanden som Blanchard & Markus (2004) beskriver udebliver, og der er derfor med Tækkes (2006) begreber nærmere tale om et selvorganiseret interaktionssystem i forhold til de aktive; og et Anderson sk imagined community (1983) i forhold til lurkerne. I forlængelse heraf kan man i forhold til de selvorganiserende interaktionssystemer sige, at der opbygges en meningsgrænse gennem kommunikationen; grænser for hvad man kan sige på hvilke tidspunkter diskursen. Man taler om rejsemål herunder anbefalinger og spørgsmål. Udbredelse af Star Tour communities Anbefalingerne og erfaringsudvekslingerne spiller, sammen med lancering af konkurrencer, en stor rolle i forhold til udbredelse af Star Tour communitiet. I begge tilfælde får brandet en blåstempling af den deltagende bruger, som spreder brandnavnet i sit netværk, da deltagelsen er synlig i vedkommendes netværks news feeds. Den reelle opmærksomhed afhænger dog af modtageren i netværkets antal af venner og side-likes, da et højt antal vil få Star Tour til at drukne i mængden; her bliver karakteristika ved målgruppen således relevante. Star Tours brug af Facebook fokuserer især på en social vinkel hvorigennem communitiet kan udvides. Dette gøres bl.a. gennem deres brug af konkurrencer, med en gulerod som incitament for deltagelse, hvor den deltagende skal vælge en af sine Facebook-venner at dele præmien med, hvorefter dette bliver postet direkte på den inviterede vens væg. Således opstår der en direkte interpersonel henvendelse, hvor brandet er i spil, hvilket fordrer en adfærdsændring (Sepstrup). Det massemedierede aspekt betyder herudover at mange eksponeres, hvorfor konkurrencer kan betragtes som en lavpraktisk måde at skabe opmærksomhed, hvilket imødekommer deres eksplicitte mål omkring most recommended. Denne måde at lave konkurrencer på, hvor sociale relationer udover Star Tour fællesskabet kommer i fokus kan betragtes som et offentligt display af sociale relationer; et display af social kapital. Denne håndsrækning fra den deltagende part kan betragtes som en form for gave, der gives til den udvalgte ven, deltageren ønsker at rejse med, hvilket kan være et led i en social kontrakt der dannes mellem den givende og den modtagende, som efterfølgende ifølge Mauss (1993) reciprocitets teori forventes at gengælde håndsrækningen på et senere tidspunkt.

4 Således kan en sådan konkurrence være med til at styrke og opretholde sociale bånd fordre social integration - og trække andre ind i det community Star Tour forsøger at skabe. Mediekredsløbet Som tidligere nævnt er Star Tours kommunikation på Facebook i høj grad modtagerstyret. Den modtagerstyrede kommunikation har til formål at skabe så attraktiv et produkt, at brugeren selv opsøger og interagerer med dette (Sepstrup 2010: 256). Fokus på brugerinvolvering går igen i Star Tours sideløbende tv-kampagne Star Tour Legatet, hvor danskerne opfordres til at nominere en ven de mener fortjener legatet. Det kommunikationsstrategiske fokus på brugerinvolvering går således igen på tværs af medieplatforme. Det er i denne sammenhæng ærgerligt at Star Tours ikke formår at knytte kommunikationen i de forskellige medier bedre sammen, og derved skabe et mere naturligt flow gennem deres mediekredsløb. Begrebet mediekredsløb dækker oftest over sammenhænget mellem kommunikationsprodukter indenfor en given kampagne, og henviser til hvorledes modtageren ønskes ledt igennem kampagneelementerne. Vi ønsker dog i denne sammenhæng at bruge begrebet en smule bredere, så det dækker over en virksomheds samlede eksterne kommunikation, og forholdet mellem de enkelte tiltag. Star Tour har som vist tidligere opbygget et utrolig stærkt kundepleje-forum via deres Facebook side, og har formået at skabe et modtagerstyret community. Det er derfor ærgerligt at denne kommunikation fuldstændig afskæres fra deres samlede mediekredsløb, idet ingen af deres andre kommunikationskanaler viser derhen. Den eneste henvisning til deres Facebook side er et link nederst på forsiden af deres hjemmeside, der siger Mød os på Facebook. De kunne med fordel have implementeret en Facebook-bjælke øverst på siden med live feeds fra Facebook siden for derigennem at gøre den besøgende på hjemmeside opmærksom på deres popularitet, og muligheden for at få svar på diverse rejsespørgsmål. I deres tv-kampagne ville det have været oplagt at lade nomineringen finde sted via Facebook, i stedet for en særskilt hjemmeside, eller lade deres Facebook-fans deltage i udvælgelsen af vinderen. Mange virksomheder er desuden i slutningen af tv-reklamer begyndt at henvise til deres Facebook sider, et tiltag Star Tour om nogen burde tage til sig. Mulighederne er således mange, men deres Facebook kampagne fungerer mest af alt som en form for isoleret i ø i deres samlede kommunikationslandskab, hvilket i lyset af dens succes virker spildt.

5 Crossmedia kommunikation er blevet et buzz-word indenfor kommunikationsbranchen de seneste år, og med rette. Med opblomstringen af nye kommunikationskanaler bliver vigtigheden af at knytte sin samlede kommunikationsindsats sammen større og større. Star Tours Facebook side er et glimrende eksempel på en isoleret kampagne med et kæmpe uudnyttet potentiale. Sociale mediekampagner begrænser sig ikke til det enkelte medie, men bør være en integreret del af det bredere mediekredsløb.

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk Gratis e-bog om internetplatforme Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

3 fejl du ikke må lave,

3 fejl du ikke må lave, 3 fejl du ikke må lave, hvis du vil tjene penge på din blog! #1 Mette Høholt Frederiksen - Blogvision.dk Indhold Fejl #1 Du går glip af flere hundrede besøgende dagligt fra Google... 5 #1 Giv dit blogindlæg

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere