Referenceblad for SPT-forsøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referenceblad for SPT-forsøg"

Transkript

1 Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test i bunden af et borehul. Ved SPT-forsøg registreres jordens modstand mod nedtrængning af et standardiseret cylindrisk stålprøverør (SPT-sonde), hvormed der også udtages en ikke intakt prøve til identifikation. Den registrerede nedtrængningsmodstand (N) kan benyttes ved en vurdering af lejringstætheden for friktionsjord. 2. UDSTYR 2.1 Generelt SPT-udstyret består af 3 standardiserede hovedelementer, nemlig SPT-sonden, der rammes ned i jorden, stængerne samt hammeren. I det følgende beskrives hvert element nærmere. 2.2 SPT-sonde SPT-sonden er udformet som en kugleventil SPT-sonde med prøverør bestående af to halvrør holdt sammen dels af optagerens kugleventilhoved, dels af et skær (rammesko). SPT-sondens halvrør skal være fremstillet af hærdet stål med glat indvendig og udvendig overflade. Den ydre diameter skal være 51 mm ± 1 mm, og den indvendige, gennemgående diameter skal være 35 mm ± 1 mm. Halvrørenes samlede længde skal minimalt være 457 mm. Skæret skal have en længde på 76 mm ± 1 mm med samme udvendige og indvendige diameter som halvrørene. Over de nederste 19 mm skal skæret spidse jævnt til indefter. Den indvendige afskæringskant forneden på skæret skal afrundes og have en godstykkelse på 1,6 mm. Skæret skal fremstilles af samme ståltype som halvrørene.

2 2 Fig. 1. SPT-sonde Kugleventilhovedet skal være forsynet med en kobling til stængerne. Ventilen skal være en kontraventil, og kugleventilhovedets væg skal være forsynet med 4 ventilhuller med stor diameter (min 13 mm), således at vand og luft kan undslippe under selve forsøget. Ved SPT-forsøg i grusede eller stenede aflejringer kan skæret udskiftes med en massiv keglespids. Sonden med de standardiserede mål er vist på figur Stænger Stængerne mellem SPT-sonden og hammeren skal være fremstillet af stål og være tilstrækkeligt stive for minimering af den vandrette udbøjning. Stænger tungere end 10 kg/m må ikke anvendes (se Tabel 1). Stængerne skal jævnligt kontrolleres, og kun lige stænger må benyttes. Pilhøjden over 1 m af stangen må maksimalt være 1 mm. Stængerne skal have gevindsamlinger og være skruet stramt sammen. Såfremt borehullet er dybere end 15 m, skal stængerne forsynes med et styr for hver 3 m til hindring af vandret udbøjning. Tabel 1. Eksempler på anvendelige stænger Type Diameter (mm) Modstandsmoment (10-6 m 3 ) Masse (kg/m) massiv 32,0 3,2 6,3 hul 40,5 4,3 4,3 hul 50,0 8,6 7,2 hul 60,0 13,0 10,0 2.4 Hammer Hammeren består af 4 elementer, nemlig - et rammehoved af stål, som overfører slagenergien fra hammer til stænger - en stålhammer med en masse på 63,5 kg ± 0,5 kg

3 - styrestang af stål, der sikrer, at hammeren falder med minimal friktion - en udløsningsanordning, der sikrer, at hammeren får et konstant frit fald på 760 mm ± 20 mm. 3 Den samlede masse af den del af hammerelementet, der hviler på stængerne, må ikke overstige 115 kg. 3. UDFØRELSE 3.1 Oprensning Borehullets diameter skal være mellem 60 og 200 mm og være oprenset til eller umiddelbart under foringsrørets underkant. Ved oprensningen skal det tilstræbes at fjerne al jord, der er forstyrret ved borearbejdet uden samtidigt at løsne den intakte jord. Det er vigtigt, at vandtilstrømning ved borehullets bund undgås. Boreværktøjet skal derfor trækkes langsomt op, og der skal i borehullet opretholdes et vandspejl, der er over grundvandsspejlet. 3.2 Forsøgets udførelse Inden forsøget kontrolleres det, at SPT-sonden er korrekt samlet og rengjort både udvendigt og indvendigt, at skæret er intakt, at kugleventilen kan arbejde frit, og at alle stængerne er retlinede. SPT-sonden sænkes forsigtigt til kontakt med boringens bund, og nedsynkningen registreres efter montering af hammer. På borestængerne afmarkeres 6 delintervaller à 75 mm på en samlet strækning af 450 mm. Sonden rammes 450 mm ned, idet antallet af slag pr. 75 mm registreres. Forsøget opdeles i en indramning og forsøgsramning. Indramningen omfatter de første 2 gange 75 mm. Såfremt det samlede slagantal når 25, inden denne nedtrængning opnås, anses indramningen for afsluttet. Efter eventuel justering af afmærkningen påbegyndes forsøgsramningen umiddelbart. Forsøget omfatter 300 mm, dog kan forsøgsramningen afbrydes, når 50 slag er nået for at undgå beskadigelse af sonden i faste jordarter. Den tilhørende nedtrængning registreres. I faste jordarter kan der anvendes keglespids, hvor forsøgsramningen kan afbrydes efter 100 slag. Yderligere ramning kan eventuelt forbedre muligheden for at få prøvematerialet op. Ramningen udføres så vidt muligt uden pauser og med en rammehastighed, der ikke overstiger 30 slag pr. minut. 3.3 Jordprøve Efter afslutning af ramningen trækkes sonden forsigtigt op for at undgå tab af prøve. Prøverøret åbnes, og jordart(er) og eventuel lagdeling beskrives. En eller flere repræsentative prøver udtages, forsegles og registreres.

4 4 4. JOURNAL SPT-forsøget rapporteres i journalen, der foruden sædvanlig identifikation, inklusive angivelse af grejtype og angivelse af evt. brug af keglespids, skal indeholde: - dybde til forsøgets start - dybde til vandspejl i boring - sondens nedsynkning ved egenvægt - antal slag pr. 75 mm (se afsnit 3.2) - antal slag og den tilsvarende nedsynkning, hvis indramning eller forsøgsramning afbrydes i et delinterval - særlige observationer, f.eks. ujævn ramning på grund af sten mv. - prøvelængde - prøvebeskrivelse, inklusive laggrænser mv. - identifikation af udtagne delprøver 5. BEREGNING AF N-VÆRDI SPT-forsøget rapporteres med N-værdien, der er defineret som det samlede antal slag for forsøgsramningen. Hvis forsøgsramningen afbrydes før 300 mm nedramning, rapporteres det totale slagantal og nedsynkningens størrelse (f.eks. N: 50/200 mm). Har forsøget været udført med keglespids, anvendes betegnelsen N kegle. I forbindelse med N-værdiens beregning bør SPT-journalens detailoplysninger vurderes. F.eks. kan stærk vækst i slagantallet i delintervallerne indicere en forstyrrelse af jorden, der bør medføre, at resultatet kasseres. 6. KVALITETSSIKRING 6.1 Udstyret Det kontrolleres ved hver boring, at: - hammer, stænger og sonde er i god stand og svarer til de krav, der fremgår af afsnit 2., - hammeren fungerer uden utilsigtede friktionsbidrag og med korrekt faldhøjde, - sondens skær ikke er slidt eller beskadiget. 6.2 Udførelsen Det kontrolleres før hvert forsøg, at: - borehullets etablering er sket med konstant vandovertryk i foringen, - alle forbindelser i stænger og sonde er fast sammenspændte, - borehullets dybde er korrekt i forhold til foring (se afsnit 3.1).

5 5 7. AFVIGELSER FRA ISSMFE REFERENCEPROCEDURE Nærværende dgf-referenceblad afviger fra ISSMFE referenceprocedure på visse punkter. De væsentligste afvigelser er angivet i tabel 2. Tabel 2: Væsentlige forskelle mellem dgf-referenceblad og ISSMFE's referenceprocedure Emne dgf-referenceblad ISSMFE-standard 1) SPT-sonde, ventilationshuller 4 huller à 13 mm ikke defineret SPT-sonde, massiv keglespids tilladt ikke tilladt Borestænger, minimumsstørrelse Ø 32 mm, massive Ø 40,5 mm, hule Borestænger, max. udbøjning 1:1000 1:750 Hammer, udløsningsmekanisme ikke defineret mekanisk Borehuld, diameter 200 mm 150 mm Udførelse, indramning kan afbrydes efter 25 slag kan afbrydes efter 50 slag Udførelse, forsøgsramning kan afsluttes efter 50 slag kan afsluttes efter 50 slag inden for 150 mm Udførelse, generelt slagantal registreres pr. 75 mm slagantal registreres pr. 150 mm 1) Report of the ISSMFE Technical Committee on Penetration Testing of Soils-TC16, with Reference Test Procedures, CPT-SPT-DP-WST. Swedish Geotechnical Society, Information 7, 1989.

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Kapitel 7 STED DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Adam Brun Afdeling for Grundvand, Affald og Mikrobiologi, DHI - Institut for Vand og Miljø Nøglebegreber: Randbetingelser, stationær, ikke stationær,

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Kornfordelingen i nogle danske jordarter

Kornfordelingen i nogle danske jordarter Kornfordelingen i nogle danske jordarter ALBRT FBIAN Fobian, A. 000--: Kornfordelingen i nogle danske jordarter. Geologisk Tidsskrift, hæfte, pp. -. København. Kornstørrelsernes naturlige fordelingsmønster

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 20. januar 2011 vedr. EU-udbud nr. 2010-148563: Demonstrationsforsøg

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune. Gudenåkomitéen Rapport nr. 15 FISKENES PASSAGE GENNEM TURBINEANLÆG I GUDENÅEN

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune. Gudenåkomitéen Rapport nr. 15 FISKENES PASSAGE GENNEM TURBINEANLÆG I GUDENÅEN Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomitéen Rapport nr. 15 FISKENES PASSAGE GENNEM TURBINEANLÆG I GUDENÅEN FISKENES PASSAGE GENNEM TURBINEANLÆG I GUDENÅEN Udarbejdet for Gudenåkomitéen af Hansen

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere