Visa Electron. Regler. Januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208"

Transkript

1 Visa Electron Regler Januar 2009

2 Gode råd om Visa Electron Pas godt på kortet, hold øje med det, og lad ikke andre låne det. Kortet er dit og kun dit. Husk din pinkode. Hvis den er svær at huske, så brug pinkode-huskeren bagest i denne folder eller hent den på dankort.dk. Du kan også få den i banken. Fortæl aldrig pinkoden til nogen, og lad være med at vælge din pinkode som kode til din mobiltelefon eller pc. Pinkoden er din elektroniske underskrift. Brug begge hænder, når du taster din pinkode på en terminal eller pengeautomat tast med den ene hånd, og dæk tasterne med den anden. Se efter, at beløb og dato er rigtige, når du underskriver en nota. Husk dit pas, når du vil hæve kontanter i en udenlandsk bank. Pas på kortets magnetstribe. Informationerne i magnetstriben kan blive ødelagt, hvis striben kommer tæt på et magnetisk felt, f.eks. magnetlåse på tasker og punge. Gem dine kvitteringer, og hold øje med, at de passer med de beløb, der står på kontoudskriften fra banken. Hvis beløbene ikke passer, skal du straks kontakte banken. Hold øje med kortets udløbstidspunkt. Når kortet er udløbet, vil det blive afvist i automater og forretninger. Kom ind i banken før udløb, og få kortet byttet til et nyt. Hvis du er i udlandet og får problemer med dit kort så ring til din Sydbank-afdeling eller til bankens generelle nummer, Er det uden for bankens åbningstid, kan du ringe på tlf Har du spørgsmål til rejseforsikringen? Ring til tlf Hvis du mister dit kort, eller hvis du tror, at nogen har afluret din pinkode, eller at andre bruger dit kort, så ring straks på tlf og fortæl dit navn din adresse at din bank er Sydbank dit kortnummer, kontonummer eller CPR-nummer. Sydbanks regler for Visa Electron Bankens almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold, gælder for ethvert mellemværende mellem banken og dens kunder, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne eller fastsat af banken. For Visa Electron udstedt af Sydbank gælder følgende yderligere betingelser: Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller et andet sted, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi himmelfartsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne. Fjernsalg: Betalingstransaktioner, hvor der ikke sker aflæsning af kortet i kombination med pinkode eller underskrift, f.eks. transaktioner, som er foretaget på grundlag af oplysning om kortnummer via f.eks. internettet (evt. kombineret med sikkerhedsproceduren Verified by Visa) eller telefon-ordre, transaktioner, som er foretaget på grundlag af oplysning om kortnummer via f.eks. postordre, hvor kortindehaver har afgivet underskrift, transaktioner, hvor kortet aflæses, men hvor kortindehaver ikke indtaster pinkode eller afgiver underskrift, f.eks. selvbetjente automater uden pinkode ved broer. Kvittering: Oplysninger om en betaling, som gives på papir eller i elektronisk form. Visa Electron: Hæve- og betalingskort, der kan bruges i Danmark og i udlandet. Der er saldokontrol på kortet, som derfor kun kan bruges, når der er penge på kontoen. Danmark: Danmark, Grønland og Færøerne. Udlandet: Resten af verden. PBS: PBS Danmark A/S og PBS International A/S er de selskaber, der administrerer Dankort-systemet og Visa/ Dankort-systemet for pengeinstitutterne. 2

3 Visa International: Den organisation, som fastlægger de internationale regler for Visa-systemet, og som PBS International A/S og Sydbank er medlem af. Pinkode: Den personlige, hemmelige kode, der er knyttet til kortet. Prisliste: Sydbanks til enhver tid gældende liste over gebyrer m.m. Verified by Visa: Verified by Visa er en ekstra beskyttelse mod misbrug af kortdata ved handel på nettet. Før bruger kan benytte Verified by Visa til internethandel, skal bruger oprette en Verified by Visa-kode. Verified by Visa-kode: En kode, som bruger opretter til Verified by Visa. Koden skal anvendes ved fremtidige køb i forretninger, der anvender Verified by Visa. 1. Visa Electrons anvendelsesmuligheder Du kan få udleveret et Visa Electron i tilknytning til en konto i Sydbank. Se dog pkt. 4. Visa Electron kan bruges som hævekort og som betalingskort Brug af kortet som hævekort I Danmark 1) Til udbetaling af kontanter ved kasser i Sydbank 2) Til udbetaling af kontanter fra pengeautomater tilsluttet Sydbank. Det maksimale beløb, du kan få udbetalt pr. døgn, fremgår af prislisten. 3) Til udbetaling af kontanter fra pengeautomater tilsluttet andre pengeinstitutter. Det maksimale beløb, du kan få udbetalt pr. døgn, fremgår af prislisten. 4) Til udbetaling af kontanter på valutakontorer i kasinoer m.m. I udlandet 5) Til udbetaling af kontanter ved kasser hos kontant udbetalingssteder i udlandet, der er tilsluttet Visa Electron. 6) Til udbetaling af kontanter i lokal valuta fra pengeautomater i udlandet, der er tilsluttet Visa Electron. Det maksimale beløb, du kan få udbetalt i kontanter i udenlandsk valuta, fremgår af prislisten, jf. også pkt Der kan forekomme lokale begrænsninger, som kan medføre, at du skal betale minimumsgebyr flere gange Brug af Visa Electron som betalingskort Visa Electron kan bruges til betaling af varer og tjenesteydelser hos danske og udenlandske betalingsmodtagere, der tager imod Visa Electron. Den enkelte betalingsmodtager kan have regler for begrænsning i anvendelsen. Sydbank og PBS International A/S påtager sig intet ansvar for, at betalingsmodtager nægter at acceptere Visa Electron som betalingsmiddel Maksimumforbrug for Visa Electron Der er fastsat et maksimumforbrug pr. døgn for brug af Visa Electron til betalinger og kontanthævninger. Maksimumbeløbet fremgår af prislisten oplysning om Visa Electrons anvendelsesmuligheder i udlandet Oplysninger om Visa Electrons anvendelsesmuligheder i forskellige lande kan fås i Sydbank eller ses på visa.dk Hævning på kontoen Beløbet reserveres på kontoen, straks efter at Sydbank har modtaget besked om transaktionen. Det betyder, at du ikke længere kan disponere over det reserverede beløb. Beløbet hæves på kontoen, straks efter at Sydbank har modtaget betalingskravet fra betalingsmodtageren. I Sydbanks egne pengeautomater og visse andre pengeinstitutters pengeautomater i Danmark hæves beløbet med det samme. Du kan kun hæve penge eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet med Sydbank. Ved betaling eller hævning i udenlandsk valuta omregnes beløbet til danske kroner, jf. prislisten Arbejdskonflikter Du kan ikke bruge Visa Electron i Danmark, hvis Sydbank og/eller pengeinstitutternes tekniske centre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil du hurtigst muligt blive orienteret herom, bl.a. gennem annoncering i dagspressen. Du kan ikke forvente at kunne bruge Visa Electron uden for Danmark, hvis et eller flere af pengeinstitutternes tekniske centre og/eller hvis en eller flere af pengeinstitutternes internationale samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt. Ved arbejdskonflikter alene uden for Danmark vil Visa Electron fortsat kunne bruges i Danmark. 2. Regler for at eje, opbevare og bruge visa electron 2.1. Udlevering og opbevaring af kort, pinkode og Verified by Visa-kode Kort Banken ejer det udleverede kort og kan ombytte kortet. Banken udleverer eller sender kortet til dig. Du skal opbevare kortet forsvarligt og med jævne mellemrum kontrollere, at du ikke har mistet kortet, eller at der ikke er foretaget uberettigede hævninger på din konto. Når du har modtaget kortet, skal du underskrive det på bagsiden. Pinkode Banken sender dig en pinkode til kortet. Pinkoden konstrueres og udskrives maskinelt, uden at nogen kan få kendskab til koden. Du skal underrette banken, hvis brevet med kortet eller brevet med pinkoden har været åbnet eller ikke er intakt ved modtagelsen. 3

4 Af sikkerhedsmæssige årsager bør du lære pinkoden udenad, hvorefter du skal destruere brevet med pinkoden. Hvis du ikke kan lære pinkoden udenad eller ønsker at opbevare pinkoden, skal du opbevare pinkoden forsvarligt og helst på pinkode-huskeren fra banken. Bed om flere pinkode-huskere, hvis du får brug for det. Du må ikke opbevare pinkoden sammen med kortet eller skrive den på kortet. Du må ikke oplyse din pinkode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til pinkoden. Verified by Visa-kode Inden eller senest i forbindelse med første Verified by Visa internetkøb skal du oprette din Verified by Visakode. Du skal bruge koden ved fremtidige køb i forretninger, der anvender Verified by Visa. Verified by Visa-koden skal bestå af mindst 6 karakterer uden mellemrum og skal indeholde både tal og bogstaver. Du må ikke benytte din pinkode som en del af Verified by Visa-koden. Du må ikke opbevare Verified by Visa-koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. Du må ikke oplyse Verified by Visa-koden til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden. Hvis du har glemt din Verified by Visa-kode, kan du oprette en ny via bankens hjemmeside eller i forbindelse med næste køb ved at trykke på knappen glemt kode. Du behøver ikke foretage dig yderligere i forbindelse med din glemte Verified by Visakode Udskiftning af kort med eget design Dit billede gemmes i ca. 18 mdr. Her tages dog forbehold for evt. ændringer, som kan betyde, at billedet bliver slettet og skal uploades på ny. Hvis et kort med eget design udskiftes på bankens foranledning: inden for ca. 18 mdr. fra du har uploadet billedet på bankens kortdesigner, vil det ske med det samme billede og uden omkostninger for dig efter 18 mdr. fra du har uploadet billedet, vil du få bankens standardkort uden billede. Hvis et kort med eget design udskiftes på din foranledning se prisliste Fuldmagt Kort, pinkode og Verified by Visa-kode må kun bruges af dig personligt. Ønsker du, at en anden person skal kunne hæve på din konto med Visa Electron, skal personen have sit eget kort, sin egen pinkode og sin egen Verified by Visa-kode. Personens brug af Visa Electron sker efter samme regler, som gælder for dig selv. Ønsker du ikke længere, at personen skal kunne hæve på kontoen, skal kortet leveres tilbage til Sydbank Brug af kortet Med pinkode Når du ved brug af Visa Electron indtaster din pinkode, skal du sikre dig, at andre ikke kan aflure koden. Du må kun anvende din pinkode i pin-baserede terminaler og pengeautomater, hvor Visa Electron-symbolet fremgår, og som er tilsluttet Visa-systemet. Før du godkender en betaling, skal du sikre dig, at det korrekte beløb fremgår af terminalen Med underskrift Når du ved brug af Visa Electron skal underskrive en nota, skal du kontrollere, at beløbet er korrekt anført på notaen. Skriv aldrig under på en nota hvis beløbet ikke er påført, eller hvis beløbet er forkert. Når du bruger Visa Electron i betalingsautomater, hvor du ikke indtaster din pinkode eller underskriver en nota, skal du sikre dig, at det beløb, der fremgår af automaten, er korrekt, inden du godkender transaktionen Fjernsalg Når du benytter kortet til køb via internet, skal du oplyse kortnummer, kortets udløbsdato, kontrolcifre samt evt. navn og adresse. Hvis forretningen er tilmeldt Verified by Visa, skal du derudover indtaste din Verified by Visa-kode. Når du benytter kortet til køb ved telefon- og postordre, skal du oplyse kortnummer, kortets udløbsdato, kortets kontrolcifre samt evt. navn og adresse. Ved postordrekøb skal du endvidere underskrive bestillingssedlen. Ved gennemførelse af transaktioner i betalingsautomater, hvor du ikke indtaster din pinkode eller underskriver en nota, skal du sikre dig, at det beløb, der fremgår af automaten, er korrekt, inden du godkender transaktionen Abonnement Har du brugt dit kortnummer til betaling af en løbende ydelse, f.eks. i form af et abonnement, skal du sikre dig, at betalingsmodtager får skriftlig besked, hvis du ønsker at opsige abonnementet eller ikke længere ønsker at betale med Visa Electron Kvittering Sørg altid for at få en kvittering, når du køber med dit Visa Electron. Kvitteringen skal bl.a. vise dato, beløb og kortnummer eller dele heraf. Du skal sikre dig, at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og at korrekt dato er anført. Gem kvitteringen, til du har modtaget din kontoudskrift, jf. pkt Kontoudskrift og kontrol Du modtager kontoudskrift efter aftale med banken, dog senest 45 dage efter, at kortet har været brugt til udbetaling af kontanter eller til betaling af varer og tjenesteydelser. Når Visa Electron har været brugt i Danmark, indeholder kontoudskriften bl.a. oplysninger om, hvor Visa Electron har været brugt, datoen og beløbet. Ønsker du, at oplysning om, hvor Visa Electron har været brugt, ikke skal fremgå af kontoudskriften, bedes du kontakte banken. Når Visa Electron har været brugt i udlandet, oplyses som minimum beløbet i både danske kroner og udenlandsk valuta

5 Du skal kontrollere din kontoudskrift omhyggeligt, dvs. at der ikke forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner skal kontrolleres ekstra grundigt. Hvis der forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der står på kontoudskriften, skal du straks kontakte Sydbank. Banken vil herefter undersøge din indsigelse og vil sædvanligvis indsætte det beløb, der er tvivl om, på din konto, mens undersøgelsen står på. Hvis din indsigelse er uberettiget, vil banken igen hæve beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om misbrug af kortet fra tredjemands side, afhænger dit ansvar af reglerne i pkt. 2.9., for så vidt angår unge under 18 år dog pkt Ved uberettigede indsigelser kan banken opkræve renter fra det tidspunkt, hvor beløbet blev indsat på din konto, og indtil beløbet igen hæves, samt eventuelt et gebyr for fremskaffelse af notakopi, jf. prislisten. Modtager du ikke kontoudskrifter på papir, men i elektronisk form, gælder dette også Dit ansvar, hvis andre misbruger kortet Hvis kortet og pinkoden er blevet misbrugt af en anden, skal du dække tab op til kr. (selvrisiko). Du skal højst betale kr. i alt i selvrisiko, hvis flere af dine kort med samme pinkode misbruges i forbindelse med den samme hændelse. Det forudsætter dog, at du spærrer alle kort med samme pinkode samtidig. Du skal dog dække tab op til kr. (inklusiv selvrisiko), hvis udsteder kan godtgøre, at pinkoden har været brugt, og du ikke har kontaktet udsteder snarest muligt, efter du har fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller du har opdaget, at en anden har fået kendskab til pinkoden, eller du har oplyst koden til misbrugeren, eller du ved groft uforsvarlig adfærd har gjort misbruget muligt. Du skal desuden dække tab op til kr., hvis kortet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og der er brugt falsk underskrift, og udsteder kan godtgøre, at du ikke har kontaktet udsteder hurtigst muligt, efter du eller én, du har overladt kortet til, har opdaget, at kortet er mistet, eller du eller én, du har overladt kortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget Fejl og mangler ved ydelsen Banken har intet ansvar for fejl og mangler mv. ved de ydelser, betalingsmodtager leverer. Vil du klage over fejl og mangler ved de leverede ydelser, skal du kontakte betalingsmodtager Tilbagekaldelse Du kan ikke tilbagekalde (kontramandere) transaktioner foretaget med Visa Electron Din pligt til at få kortet spærret Du skal kontakte Sydbank snarest muligt, hvis: du mister kortet eller en anden får kendskab til din pinkode eller du opdager, at kortet er blevet misbrugt eller du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret eller du får mistanke om, at kortet på anden måde kan blive misbrugt. Du skal ikke spærre dit kort, hvis du har glemt din Verified by Visa-kode. Hvis du har mistanke om, at andre har fået kendskab til din Verified by Visa-kode, skal du straks ændre den via bankens hjemmeside. Uden for bankens åbningstid skal du give besked på tlf , der svarer døgnet rundt. Ved henvendelse til PBS skal du oplyse navn og adresse, i hvilken Sydbank-afdeling kontoen føres og om muligt kortnummer, kontonummer eller CPR-nummer for straks at få kortet spærret. Ved kontakt til PBS kan du også bruge telefax nr Når banken eller PBS har spærret kortet, vil du modtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen. Samlet kan du ikke hæfte for mere end kr. pr. kort, selvom du hæfter efter begge kr.-reglerne. Du skal dog højst betale kr. i alt, inklusiv selvrisiko, hvis flere af dine kort med samme pinkode misbruges i forbindelse med den samme hændelse. Det forudsætter dog, at du spærrer alle kort med samme pinkode samtidig. Du skal dog dække det fulde tab, hvis udsteder godtgør, at du har oplyst pinkoden til misbrugeren, og du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Hvis du har flere kort med samme pinkode, gælder den ubegrænsede hæftelse for hvert kort, der er misbrugt. Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter pengeinstituttet har fået besked om spærring. Du kan læse nærmere om ansvarsreglerne i lov om visse betalingsmidler, 11 og 12, som er gengivet sidst i brugerreglerne (side 36). Se også uddrag af værgemålsloven på side 39, som gælder, hvis du er under 18 år Unge under 18 år (umyndige) Umyndiges ansvar for en anden persons (tredjemands) misbrug af kortet skal gøres gældende i overensstemmelse med værgemålslovens regler og reglerne om umyndiges erstatningsansvar. Kun i de tilfælde, hvor den umyndiges retsstilling vil blive forbedret ved at anvende ansvarsreglerne i lov om visse betalingsmidler, 11 og 12, gælder disse regler. Ønsker banken at gøre et ansvar gældende over for den umyndige i forbindelse med tredjemands misbrug af kortet, vil banken give besked til den umyndiges værge(r) Lov om visse betalingsmidler 11, stk. 2 Selvrisikoreglen på kr. i henhold til lov om visse betalingsmidler 11, stk. 2, gælder ikke for umyndige. 5

6 Lov om visse betalingsmidler 11, stk. 3-6 I de tilfælde, hvor banken efter værgemålsloven eller dansk rets almindelige erstatningsregler kan gøre et ansvar gældende over for en umyndig i forbindelse med tredjemands misbrug af kortet, er bankens krav mod den umyndige begrænset til de krav, der kan gøres gældende i henhold til lov om visse betalingsmidler 11, stk Bankens ret til at spærre kortet Banken er berettiget til at spærre for brug af Visa Electron, hvis: den konto, dit kort er knyttet til, er ophævet du overtræder reglerne, herunder overtrækker den konto, som Visa Electron er knyttet til kortet er blevet misbrugt, eller hvis Sydbank får en begrundet mistanke om misbrug. I tilfælde af overtræk vil du blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog komme på tale, hvis der er tale om et særligt groft og/ eller gentagne overtræk. Banken kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage. Når banken har spærret kortet, vil du modtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen Kortets udløbs- og fornyelsestidspunkt Visa Electron udstedes normalt for 3 år. Kortet kan bruges til og med det udløbstidspunkt, der står på kortet, hvorefter kortet er ugyldigt. Du vil, før kortet udløber, modtage et nyt kort eller få besked om, at det nye kort kan hentes i banken. Du kan også i løbet af gyldighedsperioden få kortet ombyttet i banken Ophør Hvis du ikke længere ønsker at bruge kortet, skal du levere det tilbage til banken. Hvis kontoen ophæves, skal alle kort, der er udleveret til kontoen, leveres tilbage. Hvis du sender kortet tilbage til banken, skal du klippe kortet over. 3. Omkostninger ved at få og bruge Visa Electron 3.1. Gebyrer Der kan opkræves et årligt kortgebyr, der betales forud. Gebyret hæves på kontoen. Ved brug af Visa Electron kan pengeinstitutter og betalingsmodtagere opkræve et gebyr. Årligt kortgebyr, gebyr for brug af kortet, eventuelt kontogebyr, eventuelt gebyr for kontoudskrift samt for kopi af nota fremgår af prislisten. Danske betalingsmodtagere må dog ikke opkræve gebyr hos brugeren for betalingstransaktioner, som foregår, hvor bruger og betalingsmodtager mødes fysisk. Gebyrerne kan ændres med 3 måneders varsel. Besked om ændringen vil blive givet ved skriftlig eller elektronisk meddelelse eller ved annoncering i dagspressen Renter og provision Du kan i banken få oplysning om renter og provision på den konto, som Visa Electron er knyttet til Omregningskurs ved brug i udlandet Køb og udbetaling i udlandet omregnes til danske kroner, jf. prislisten, og hæves altid på kontoen i danske kroner. Ved omregning tager banken udgangspunkt i den valuta, som købet/udbetalingen er foretaget i, eller den valuta, som transaktionen er modtaget i. Sidstnævnte kan afvige fra den valuta, som købet/ udbetalingen er foretaget i. Det fremgår af prislisten, i hvilke tilfælde der sker ekstraomregning. Der kan være sket ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvor du har brugt dit kort, til beløbet trækkes på din konto. Ligeledes kan der i visse lande uden for Europa være tale om flere officielle kurser. 4. Vurdering af kortansøgere Visa Electron udstedes efter individuel vurdering. Banken er berettiget til at afvise udstedelse af kort til personer, der står i pengeinstitutternes register over check- og hævekortmisbrugere Opsigelse Banken kan med 3 måneders varsel meddele dig, at kortet ikke længere kan bruges og derfor skal leveres tilbage. Du vil få refunderet en forholdsmæssig del af eventuelle gebyrer, du måtte have betalt for kortet Ændring af reglerne Reglerne kan ændres med 1 måneds varsel. Ændringer meddeles ved brev eller ved annoncering i dagspressen. Væsentlige ændringer vil blive meddelt ved brev med 3 måneders varsel Klager Hvis du har klager, kan du henvende dig i banken. Får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Hvis du ønsker at klage over, at dit kort er blevet spærret, kan du henvende dig til banken. Får du ikke medhold hos banken, kan du klage til Datatilsynet. 5. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb mv. Ved brug af Visa Electron registreres kortnummer, beløb, dato for brug af Visa Electron, samt hvor kortet har været brugt. Oplysningerne videresendes af betalingsmodtager til banken. Dette sker via betalingsmodtagers pengeinstitut og dettes datacentral, via PBS eller Visa International. Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtager, i betalingsmodtagers pengeinstitut eller i Sydbank. Oplysningerne bruges i pengeinstitutternes bogføring, på kontoudskrifter og ved eventuel senere rettelse af fejl. Oplysninger videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det, eller til brug for retssager om krav opstået i forbindelse med brug af Visa Electron. Oplysningerne opbevares i 5 år. 6

7 6. Udsendelse af advarsel, hvis kortet spærres Når banken eller PBS har spærret kortet, jf. pkt. 2.8 og 2.10, vil kortnummeret blive spærret for brug. Kortet vil blive registreret som spærret i Sydbank og hos PBS. 7. Fortrydelsesret privatkunder Forbrugeraftalelovens 17 indeholder regler om fortrydelsesret ved fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Reglerne om fortrydelsesret fremgår herunder og gælder alene for privatkunder. Fortrydelsesret Du har ret til inden for 14 dage at fortryde en aftale, du har indgået med Sydbank. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på aftalen eller afgivet bestillingen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift, f.eks. på papir eller elektronisk post. Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fortrydelsesfristen den efterfølgende hverdag. Meddelelse om fortrydelse Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du telefonisk eller skriftligt meddele Sydbank, at du fortryder aftalen. Meddelelsen kan sendes til den filial, hvor du har konto. Du kan sikre dig bevis for rettidig udnyttelse af fortrydelsesretten ved at sende et anbefalet brev og opbevare postkvitteringen. Betaling Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal du tilbagelevere den ydelse, som du har modtaget fra Sydbank. Banken skal tilbagebetale det beløb, som du har betalt for ydelsen, dog ikke almindelige ekspeditionsgebyrer og stiftelsesprovision samt omkostninger til tredjemand. Du skal desuden betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Bortfald af fortrydelsesretten Fortrydelsesretten bortfalder inden fortrydelsesfristens udløb, hvis aftalen efter dit udtrykkelige samtykke opfyldes helt af både Sydbank og dig. 8. Garantifonden for indskydere og investorer Banken er omfattet af lov om garantifond for indskydere og investorer. Uddrag af Lov om visse betalingsmidler, nr af Hæftelses- og ansvarsregler 11 Stk. 1. Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk Brugeren hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis udsteder godtgør, at den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og 1. at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, 2. at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3. at brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Brugeren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når betalingsmidlet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og udsteder godtgør: 1. at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til at betalingsmidlet er bortkommet, eller 2. at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Hæfter brugeren efter såvel stk. 3 som 4, kan brugerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Brugeren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt, og udsteder godtgør, at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udsteder har fået underretning om, at betalingsmidlet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker betalingsmidlet 7

8 spærret. Udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at meddele, at betalingsmidlet skal spærres, og skal snarest over for brugeren skriftligt eller på anden bevissikker måde bekræfte, at udstederen har modtaget en sådan underretning. Bekræftelsen skal angive tidspunktet for underretningen. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsmidlet. Uanset stk. 2 er udsteder endvidere ansvarlig, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse med en aftale om fjernsalg. Stk. 9. Erhvervsministeren kan, i det omfang det betinges af prisudviklingen, ændre beløbsangivelserne i stk Stk. 1. En udsteder er ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Har brugeren fået meddelelse om, at betalingstransaktionen er anerkendt, er udsteder endvidere ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes, at den pågældende betalingstransaktion ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt. Bestemmelsen i 2. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis udstederen godtgør, at udsteder ikke har haft mulighed for at gennemføre betalingstransaktionen, og dette skyldes ekstraordinært indgribende omstændigheder, som udstederen ikke har nogen indflydelse på, og som udstederen ikke burde have taget i betragtning, da brugeren modtog den i 2. pkt. nævnte meddelelse. Har brugeren forsætligt eller groft uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Stk. 2. Er betaling udeblevet eller forsinket under omstændigheder som nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., kan misligholdelsesbeføjelser ikke af den grund gøres gældende over for brugeren, bortset fra krav på rente. Er der sket træk på brugerens konto eller på et forudbetalt betalingsmiddel, anses betaling for sket med frigørende virkning for brugeren. Stk. 3. Indløser er ansvarlig for tab hos betalingsmodtager, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Indløser er dog ikke ansvarlig for tab, som er en følge af forhold hos betalingsmodtageren. Stk. 4. Erstatter udsteder efter stk. 1 tab hos brugeren som følge af forhold hos betalingsmodtager eller indløser, kan udsteder kræve erstatningen betalt af henholdsvis betalingsmodtager eller indløser. Erstatter indløser efter stk. 3 tab hos betalingsmodtager som følge af forhold hos udsteder, kan indløser kræve erstatningen betalt af udsteder. Stk. 5. Udsteder og indløser har bevisbyrden for, at et tab ikke skyldes de i stk. 1 og 3 nævnte forhold. Uddrag af Værgemålsloven 1 Stk. 1. Børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er mindreårige og dermed umyndige. Unge under 18 år, der har indgået ægteskab, er dog mindreårige og dermed umyndige, hvis statsamtet ved tilladelsen til ægteskabet har fastsat vilkår herom. Stk. 2. Mindreårige kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, medmindre andet er bestemt. Stk. 3. For så vidt ikke andet særligt er bestemt, handler værgerne på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender. 42 Stk. 1. Umyndige råder selv over, 1) hvad de har erhvervet ved eget arbejde, efter at de er fyldt 15 år, eller efter at de er frataget den retlige handleevne, 2) hvad de har fået til fri rådighed som gave eller som friarv ved testamente, og 3) hvad værgen har overladt dem efter 25, stk. 3. Stk. 2. Rådigheden omfatter også indtægter af det erhvervede, og hvad der træder i stedet herfor. Den medfører ikke adgang til at påtage sig gældsforpligtelser. Stk. 3. Værgen kan med statsamtets godkendelse fratage den umyndige rådigheden, hvis det er nødvendigt af hensyn til dennes velfærd. 8

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi himmelfart, grundlovsdag,

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne.

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne. Regler for VISA Dankort Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor De kan anvende kortet. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Gode råd om Visa Electron Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

Sydbank visa/dankort Private Banking

Sydbank visa/dankort Private Banking Sydbank visa/dankort Private Banking Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler Kortregler 4 Regler Fortrydelsesret privatkunder 19 Gode råd om Sydbank Visa/Dankort Private Banking 20 Gode

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 25 Gode råd om

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Juli 2013 Version 2.1 Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af

Læs mere

Brugerregler for hævekort. Kortets anvendelses muligheder

Brugerregler for hævekort. Kortets anvendelses muligheder Regler for Hævekort 2 Indholdsfortegnelse 1. Brugerregler for hævekort... 4 2. Kortets anvendelses muligheder... 4 3. Vilkår knyttet til indehavelse og anvendelse af kortet.. 4 4. Omkostninger ved erhvervelse

Læs mere

Brugerregler for. Nykredit Hævekort

Brugerregler for. Nykredit Hævekort Gældende pr. 1. januar 2018 Brugerregler for Nykredit Hævekort R8850 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler for Nykredit Hævekort... 1 Ordliste...

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Regler for Visa Electron Gælder fra januar 2011

Regler for Visa Electron Gælder fra januar 2011 Regler for Visa Electron Gælder fra januar 2011 Indholdsfortegnelse Vejledning om brugen af Visa Electron til unge under 18 år...2 1 Regler for Visa Electron...2 2 Hvad kan du bruge kortet til?...2 3 Opbevaring

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.gl Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Private

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen,

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for MasterCard Guld

Regler for MasterCard Guld Regler for MasterCard Guld Gælder fra september 2008 Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 25 Gode råd

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode Visa/Dankort-råd

Gode Visa/Dankort-råd Gode Visa/Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort.

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Gode råd om Visa Electron Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler Juli 2013 Version 1.2 Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler Kortregler 3 Fortrydelsesret privatkunder 20 Gode råd om Dankort,

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 4 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER regler_visadankort_0909.indd - 09.09 - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler 4 Fortrydelsesret privatkunder 20 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard 22 Gode råd, når

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Regler for Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille.

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse Brugerregler for Dankort... 3 Ordliste... 18 Gode Dankort råd... 19 Gode råd når du handler på nettet... 21 Uddrag af Lov om betalingstjenester... 23 Prisliste...

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 26 Gode råd om Sydbank

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 GODE VISA/DANKORT-RÅD Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også f

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven... 28 Uddrag af

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk Side 1 af 6 2.4 Maksimumforbrug Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet

Læs mere

Gode råd om dit Visa/Dankort

Gode råd om dit Visa/Dankort Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort og

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Business Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere