EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE /19-39 ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til udtalelse (PE ) Angelika Niebler Gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser Forslag til direktiv (KOM(2003) C5-0654/ /0265(CNS)) Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag af Lord Inglewood Ændringsforslag 19 Betragtning 11 a (ny) (11a) Forskelsbehandling på grundlag af køn skal forbydes, men det er vigtigt, at det anerkendes, at der ikke er tale om forskelsbehandling på grundlag af køn, hvis der indgår kønsspecifikke faktorer i forbindelse med forsikringsaftaler. Forsikringsvirksomhed er en objektiv og verificerbar proces, der tager højde for en lang række faktorer - herunder kønsspecifikke faktorer, der er af altafgørende betydning for en vurdering af den potentielle risiko, den enkelte udgør. AM\ rtf 1/15 PE /19-39

2 Forsikringsaftaler på grundlag af kønsspecifikke faktorer er ikke forskelsbehandling på grundlag af køn. Forsikringsvirksomhed er en objektiv og verificerbar proces, der tager højde for en lang række faktorer - herunder kønsspecifikke faktorer, der er af betydning for en vurdering af den potentielle risiko, den enkelte udgør. Hvis de kønsspecifikke faktorer blev fjernet, ville risikovurderingen blive mindre præcis med negative følger for forbrugerne, for så vidt angår priser og udvalg. Ændringsforslag af Fiorella Ghilardotti Ændringsforslag 20 Betragtning 12 (12) Princippet om ligebehandling må ikke udelukke forskelle, der vedrører varer og tjenesteydelser, hvor mænd og kvinder ikke befinder sig i en sammenlignelig situation, fordi varerne og tjenesteydelserne udelukkende eller først og fremmest er beregnet for personer af det ene køn, f.eks. private klubber, eller færdigheder, som praktiseres forskelligt for de to køns vedkommende. udgår Hvis mænd og kvinder, som behandles forskelligt "ikke befinder sig i en sammenlignelig situation", er der ifølge sagens natur ikke tale om forskelsbehandling. Det er derfor overflødigt at nævne denne mulighed. Desuden er der anvendt vage formuleringer og eksempler, hvilket kan føre til betydelig forvirring med hensyn til direktivets gyldighedsområde. For det andet berettiger Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse ifølge Domstolens retspraksis med hensyn til de objektive grunde til indirekte forskelsbehandling på grund af køn kun forskelsbehandling i forbindelse med beskæftigelse. Direktivet indeholder imidlertid ingen undtagelser med hensyn til adgang til og levering af varer og tjenesteydelser generelt. Det tjener derfor ikke noget formål med en udtrykkelig henvisning hertil i denne betragtning. PE / /15 AM\ rtf

3 Ændringsforslag af Lord Inglewood Ændringsforslag 21 Betragtning 13 (13) Anvendelse af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer er almindelig udbredt, for så vidt angår forsikringsydelser, selv når faktorerne ikke afspejler objektive forskelle. Anvendelse af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer bør derfor afskaffes for at sikre ligebehandling af mænd og kvinder. For at undgå en pludselig omlægning af markedet bør forbuddet mod anvendelse af sådanne faktorer kun gælde for nye kontrakter, der er indgået efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv, og indføres gradvist over en tilstrækkelig lang periode. Direktivet bør derfor ikke finde anvendelse på brugen af sådanne faktorer i kontrakter, der er indgået første gang før denne dato. udgår Forsikringsaftaler på grundlag af kønsspecifikke faktorer er ikke forskelsbehandling på grunddlag af køn. Forsikringsvirksomhed er en objektiv og verificerbar proces, der tager højde for en lang række faktorer - herunder kønsspecifikke faktorer, der er af betydning for en vurdering af den potentielle risiko, den enkelte udgør. Hvis de kønsspecifikke faktorer blev fjernet, ville risikovurderingen blive mindre præcis med negative følger for forbrugerne, for så vidt angår priser og udvalg. Ændringsforslag af Giuseppe Gargani Ændringsforslag 22 Betragtning 13 (13) Anvendelse af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer er almindelig udbredt, for så vidt angår forsikringsydelser, selv når faktorerne ikke afspejler objektive forskelle. Anvendelse af kønsrelaterede (13) Anvendelse af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer er almindelig udbredt, for så vidt angår forsikringsydelser, og i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser er anvendelsen af kønsspecifikke kriterier til AM\ rtf 3/15 PE /19-39

4 aktuarmæssige faktorer bør derfor afskaffes for at sikre ligebehandling af mænd og kvinder. For at undgå en pludselig omlægning af markedet bør forbuddet mod anvendelse af sådanne faktorer kun gælde for nye kontrakter, der er indgået efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv, og indføres gradvist over en tilstrækkelig lang periode. Direktivet bør derfor ikke finde anvendelse på brugen af sådanne faktorer i kontrakter, der er indgået første gang før denne dato. prisdifferentiering ikke forskelsbehandling på grundlag af køn, såfremt denne differentiering er legitim og berettiget af objektive grunde, og såfremt dette krav er rimeligt, dvs. er udtryk for forskelle i de underliggende udgifter eller omkostninger. I forbindelse med forsikringsydelser er præmie-, bidrags- og godtgørelsesdifferentiering legitimt, såfremt denne differentiering er baseret på forsvarlige og anerkendte forsikringsprincipper, som f.eks. aktuarmæssige faktorer og statistiske data, der er udtryk for forskelle i den underliggende risiko. Ændringsforslag af Sir Neil MacCormick Ændringsforslag 23 Betragtning 13 (13) Anvendelse af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer er almindelig udbredt, for så vidt angår forsikringsydelser, selv når faktorerne ikke afspejler objektive forskelle. Anvendelse af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer bør derfor afskaffes for at sikre ligebehandling af mænd og kvinder. For at undgå en pludselig omlægning af markedet bør forbuddet mod anvendelse af sådanne faktorer kun gælde for nye kontrakter, der er indgået efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv, og indføres gradvist over en tilstrækkelig lang periode. Direktivet bør derfor ikke finde anvendelse på brugen af sådanne faktorer i kontrakter, der er indgået første gang før denne dato. (13) Anvendelse af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer er almindelig udbredt, for så vidt angår forsikringsydelser, selv når faktorerne ikke afspejler objektive forskelle. Anvendelse af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer bør derfor for at sikre ligebehandling af mænd og kvinder kun være tilladt, såfremt forsikringsaftaleprocessen og udarbejdelsen af tabeller med aktuarmæssige data er objektiv og verificerbar. Det retsmiddel, Kommissionen foreslår, står ikke i et rimeligt forhold til det problem, det skal afhjælpe. Hvis Kommissionen har dokumentation for, at der i en given medlemsstat drives PE / /15 AM\ rtf

5 ikke-objektiv og ikke-verificerbar forsikringsvirksomhed, ville en adfærdskodeks for denne branche i højere grad leve op til principperne for nærhed og forholdsmæssighed. Ændringsforslag af Lord Inglewood Ændringsforslag 24 Betragtning 14 (14) Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne overgangsperiode, bør anvendelsen af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer, når der beregnes præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og andre finansielle tjenesteydelser, være tilstrækkelig gennemskuelig for forbrugeren. Derfor bør medlemsstaterne opstille, offentliggøre og jævnligt ajourføre tabeller med aktuarmæssige data som vejledning for forsikringsselskaber. udgår Betragtning 14 hænger sammen med betragtning 13 og bør derfor også udgå. Ændringsforslag af Sir Neil MacCormick Ændringsforslag 25 Betragtning 14 (14) Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne overgangsperiode, bør anvendelsen af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer, når der beregnes præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og andre finansielle tjenesteydelser, være tilstrækkelig gennemskuelig for forbrugeren. Derfor bør medlemsstaterne opstille, offentliggøre og jævnligt ajourføre tabeller med aktuarmæssige data som vejledning for forsikringsselskaber. udgår AM\ rtf 5/15 PE /19-39

6 Betragtning 14 hænger sammen med betragtning 13 og bør derfor udgå. Ændringsforslag af Giuseppe Gargani Ændringsforslag 26 Betragtning 14 (14) Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne overgangsperiode, bør anvendelsen af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer, når der beregnes præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og andre finansielle tjenesteydelser, være tilstrækkelig gennemskuelig for forbrugeren. Derfor bør medlemsstaterne opstille, offentliggøre og jævnligt ajourføre tabeller med aktuarmæssige data som vejledning for forsikringsselskaber. (14) Anvendelsen af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer, når der beregnes præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og andre finansielle tjenesteydelser, bør være tilstrækkelig gennemskuelig for forbrugeren. Derfor bør medlemsstaterne opstille, offentliggøre og jævnligt ajourføre tabeller med aktuarmæssige data som vejledning for forsikringsselskaber. Ændringsforslag af Fiorella Ghilardotti Ændringsforslag 27 Artikel 1, stk Dette direktiv må ikke udelukke forskelle, der vedrører varer og tjenesteydelser, hvor mænd og kvinder ikke befinder sig i en sammenlignelig situation, fordi varerne og tjenesteydelserne udelukkende eller først og fremmest er beregnet for personer af det ene køn, eller færdigheder, som praktiseres forskelligt for de to køns vedkommende. udgår PE / /15 AM\ rtf

7 Hvis mænd og kvinder, som behandles forskelligt "ikke befinder sig i en sammenlignelig situation", er der ifølge sagens natur ikke tale om forskelsbehandling. Det er derfor overflødigt at nævne denne mulighed. Desuden er der anvendt vage formuleringer og eksempler, hvilket kan føre til betydelig forvirring med hensyn til direktivets gyldighedsområde. For det andet berettiger Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse ifølge Domstolens retspraksis med hensyn til de objektive grunde til indirekte forskelsbehandling på grund af køn kun forskelsbehandling i forbindelse med beskæftigelse. Direktivet indeholder imidlertid ingen undtagelser med hensyn til adgang til og levering af varer og tjenesteydelser generelt. Det tjener derfor ikke noget formål med en udtrykkelig henvisning hertil i denne artikel. Ændringsforslag af Lord Inglewood Ændringsforslag 28 Artikel 1, stk Direktivet finder hverken anvendelse på uddannelse eller på medieindhold og reklame, navnlig reklame og fjernsynsreklame som defineret i artikel 1, litra b), i Rådet direktiv 89/552/EØF. 4. Direktivet finder hverken anvendelse på uddannelse eller på medieindhold og reklame, navnlig reklame og fjernsynsreklame som defineret i artikel 1, litra b), i Rådet direktiv 89/552/EØF. Det finder heller ikke anvendelse på kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer i forbindelse med levering af forsikringsydelser. Forsikringsaftaler på grundlag af kønsspecifikke faktorer er ikke forskelsbehandling på grunddlag af køn. Forsikringsvirksomhed er en objektiv og verificerbar proces, der tager højde for en lang række faktorer - herunder kønsspecifikke faktorer, der er af betydning for en vurdering af den potentielle risiko, den enkelte udgør. Hvis de kønsspecifikke faktorer blev fjernet, ville risikovurderingen blive mindre præcis med negative følger for forbrugerne, for så vidt angår priser og udvalg. Ændringsforslag af Sir Neil MacCormick Ændringsforslag 29 Artikel 1, stk Direktivet finder hverken anvendelse på 4. Direktivet finder hverken anvendelse på AM\ rtf 7/15 PE /19-39

8 uddannelse eller på medieindhold og reklame, navnlig reklame og fjernsynsreklame som defineret i artikel 1, litra b), i Rådet direktiv 89/552/EØF. uddannelse eller på medieindhold og reklame, navnlig reklame og fjernsynsreklame som defineret i artikel 1, litra b), i Rådet direktiv 89/552/EØF. Det finder heller ikke anvendelse på objektive og verificerbare kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer i forbindelse med levering af forsikringsydelser. Det er ikke forskelsbehandling på grundlag af køn, når der i forbindelse med forsikringsydelser tages højde for kønsspecifikke faktorer. Forsikringsvirksomhed er en objektiv og verificerbar proces, der tager højde for en lang række faktorer - herunder kønsspecifikke faktorer, der er af betydning for en vurdering af den potentielle risiko, den enkelte udgør. Hvis de kønsspecifikke faktorer blev fjernet, ville risikovurderingen blive mindre præcis med negative følger for forbrugerne, for så vidt angår priser og udvalg. Ændringsforslag af Lord Inglewood Ændringsforslag 30 Artikel 4 forbindelse med forsikring og lignende finansielle tjenesteydelser forbydes i alle nye kontrakter, der er indgået efter den jf. dato i artikel 16, stk Medlemsstaterne må udskyde gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme stykke 1, til senest seks år efter datoen i stykke 1. Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne bestemmelse, underretter de straks Kommissionen herom. De skal opstille, offentliggøre og jævnligt ajourføre omfattende tabeller om dødelighed og forventet levetid for kvinder og mænd. udgår PE / /15 AM\ rtf

9 Forsikringsaftaler på grundlag af kønsspecifikke faktorer er ikke forskelsbehandling på grunddlag af køn. Forsikringsvirksomhed er en objektiv og verificerbar proces, der tager højde for en lang række faktorer - herunder kønsspecifikke faktorer, der er af betydning for en vurdering af den potentielle risiko, den enkelte udgør. Hvis de kønsspecifikke faktorer blev fjernet, ville risikovurderingen blive mindre præcis med negative følger for forbrugerne, for så vidt angår priser og udvalg. Ændringsforslag af Lord Inglewood and Malcolm Harbour, Ændringsforslag 31 Artikel 4 forbindelse med forsikring og lignende finansielle tjenesteydelser forbydes i alle nye kontrakter, der er indgået efter den [jf. dato i artikel 16, stk. 1]. 2. Medlemsstaterne må udskyde gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme stykke 1, til senest [seks år efter datoen i stykke 1]. Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne bestemmelse, underretter de straks Kommissionen herom. De skal opstille, offentliggøre og jævnligt ajourføre omfattende tabeller om dødelighed og forventet levetid for kvinder og mænd. forbindelse med forsikring og i tilknytning til finansielle tjenesteydelser er tilladt og ikke betragtes som forskelsbehandling: - såfremt den uensartede behandling er baseret på et objektivt kønsspecifikt træk - såfremt et sådant kønsspecifikt træk, som følge af den pågældende vare eller tjenesteydelse eller den sammenhæng, hvori de prissættes eller leveres, er fremkommet ved statistiske data, der genspejler forskelle i de underliggende risici. AM\ rtf 9/15 PE /19-39

10 Forsikringsbranchens brug af køn som risikofaktor er objektiv og baseret på statistiske data. Udelukkelsen af køn ville få en række utilsigtede og uønskede konsekvenser. Navnlig for så vidt angår bilforsikringer, ville det medføre højere præmier for unge kvindelige chauffører og lavere præmier for unge mandlige chauffører og have negative følger for den generelle færdselssikkerhed. Hvad angår private pensionsordninger, er forskellen mellem mænd og kvinder objektivt begrundet af kvinders længere forventede levetid. Hvis man udelukkede køn, ville det medføre lavere pensionsindtægter generelt. Ændringsforslag af Giuseppe Gargani Ændringsforslag 32 Artikel 4 Aktuarmæssige faktorer forbindelse med forsikring og lignende finansielle tjenesteydelser forbydes i alle nye kontrakter, der er indgået efter den [jf. dato i artikel 16, stk. 1]. 2. Medlemsstaterne må udskyde gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme stykke 1, til senest [seks år efter datoen i stykke 1]. Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne bestemmelse, underretter de straks Kommissionen herom. De skal opstille, offentliggøre og jævnligt ajourføre omfattende tabeller om dødelighed og forventet levetid for kvinder og mænd. forbindelse med forsikring og i tilknytning til finansielle tjenesteydelser er tilladt og ikke betragtes som forskelsbehandling: - såfremt den uensartede behandling er baseret på et objektivt kønsspecifikt træk - såfremt et sådant kønsspecifikt træk, som følge af den pågældende vare eller tjenesteydelse eller den sammenhæng, hvori de prissættes eller leveres, er fremkommet ved statistiske data, der genspejler forskelle i de underliggende risici. PE / /15 AM\ rtf

11 Ændringsforslag af Sir Neil MacCormick Ændringsforslag 33 Artikel 4 forbindelse med forsikring og lignende finansielle tjenesteydelser forbydes i alle nye kontrakter, der er indgået efter den [jf. dato i artikel 16, stk. 1]. 2. Medlemsstaterne må udskyde gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme stykke 1, til senest seks år efter datoen i stykke 1. forbindelse med forsikring og lignende finansielle tjenesteydelser forbydes, medmindre forsikringsaftaleprocessen er baseret på objektive og verificerbare data. 2. Har Kommissionen dokumentation for, at der i en given medlemsstat drives ikkeobljektiv og ikke-verificerbar forsikringsvirksomhed, sasmarbejder den med den pågældende medlemsstat for at udarbejde en effektiv adfærdskodeks for branchen. Det er ikke forskelsbehandling på grundlag af køn, når der i forbindelse med forsikringsydelser tages højde for kønsspecifikke faktorer. Forsikringsvirksomhed er en objektiv og verificerbar proces, der tager højde for en lang række faktorer - herunder kønsspecifikke faktorer, der er af betydning for en vurdering af den potentielle risiko, den enkelte udgør. Hvis de kønsspecifikke faktorer blev fjernet, ville risikovurderingen blive mindre præcis med negative følger for forbrugerne, for så vidt angår priser og udvalg. Ændringsforslag af Maria Berger Ændringsforslag 34 Artikel 4, stk. 1 forbindelse med forsikring og lignende finansielle tjenesteydelser forbydes i alle nye kontrakter, der er indgået efter den jf. dato i artikel 16, stk. 1. forbindelse med forsikring og andre finansielle tjenesteydelser forbydes i alle nye kontrakter, der er indgået efter den jf. dato i artikel 16, stk. 1. AM\ rtf 11/15 PE /19-39

12 Alle tjenesteydelser er dækket af denne retsakt, og alle finansielle tjenesteydelser falder derfor nødvendigvis ind under anvendelsesområdet. Det er derfor mere passende at henvise til andre finansielle tjenesteydelser. Ændringsforslag af Maria Berger Ændringsforslag 35 Artikel 4, stk Medlemsstaterne må udskyde gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme stykke 1, til senest [seks år efter datoen i stykke 1]. Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne bestemmelse, underretter de straks Kommissionen herom. De skal opstille, offentliggøre og jævnligt ajourføre omfattende tabeller om dødelighed og forventet levetid for kvinder og mænd. 2. I tilfælde af vanskeligheder med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme stykke 1 må medlemsstaterne træffe afgørelse om at udskyde gennemførelsen af disse foranstaltninger i en periode på op til [fire år efter datoen i stykke 1]. Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne bestemmelse, underretter de straks Kommissionen herom. Derudover fremsender de jævnligt en rapport til Kommissionen om de fremskridt, der er gjort med at overvinde disse vanskeligheder. De skal endvidere årligt offentliggøre og ajourføre omfattende tabeller om dødelighed og forventet levetid for kvinder og mænd. Kommissionen fremsender ovennævnte oplysninger til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør sideløbende med Europa-Parlamentet og Rådet regelmæssigt underrettes om de fremskridt, medlemsstaterne har gjort med at overvinde vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme stk. 1, i betragtning af den forlængede overgangsperiode der gives medlemsstaterne for at efterkomme dette stykke. PE / /15 AM\ rtf

13 Ændringsforslag af Fiorella Ghilardotti Ændringsforslag 36 Artikel 4, stk Medlemsstaterne må udskyde gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme stykke 1, til senest [seks år efter datoen i stykke 1]. Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne bestemmelse, underretter de straks Kommissionen herom. De skal opstille, offentliggøre og jævnligt ajourføre omfattende tabeller om dødelighed og forventet levetid for kvinder og mænd. 2. I tilfælde af vanskeligheder med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme stykke 1 må medlemsstaterne træffe afgørelse om at udskyde gennemførelsen af disse foranstaltninger i en periode på op til [tre år efter datoen i stykke 1]. Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne bestemmelse, underretter de straks Kommissionen herom og fremsender derefter en rapport til Kommissionen om de fremskridt, de har gjort med at overvinde disse vanskeligheder. Medlemsstaterne skal endvidere årligt ajourføre og offentliggøre omfattende tabeller om dødelighed og forventet levetid for kvinder og mænd. Kommissionen fremsender ovennævnte oplysninger til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør sideløbende med Europa-Parlamentet og Rådet regelmæssigt underrettes om de fremskridt, medlemsstaterne har gjort med at overvinde vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme stk. 1 Ændringsforslag af Fiorella Ghilardotti Ændringsforslag 37 Artikel 7, stk Medlemsstaterne indfører i deres nationale retsorden foranstaltninger efter eget valg, der er nødvendige for at sikre, at der virkelig kompenseres for eller rådes bod på den krænkelse, som den forulempede person har været udsat for på grund af forskelsbehandling i henhold til 2. Medlemsstaterne indfører i deres nationale retsorden foranstaltninger efter eget valg, der er nødvendige for at sikre, at der virkelig effektivt kompenseres for eller rådes bod på den krænkelse, som den forulempede person har været udsat for på grund af forskelsbehandling i henhold til AM\ rtf 13/15 PE /19-39

14 dette direktiv, således at det har afskrækkende virkning og står i forhold til den forvoldte skade. En sådan kompensation eller godtgørelse begrænses ikke på forhånd ved fastsættelse af et loft. dette direktiv, således at det har afskrækkende virkning og står i forhold til den forvoldte skade. En sådan kompensation eller godtgørelse begrænses ikke på forhånd ved fastsættelse af et loft eller ved udelukkelse af betaling af en rente som kompensation for det tab modtageren af kompensationen har lidt som følge af den tid, der er medgået indtil det bevilgede beløb reelt blev udbetalt. Formålet er at sikre overensstemmelse med betragtning 18 og artikel 6, stk. 2, i direktiv 2002/73/EF og med Domstolens retspraksis. Kompensationen må derfor ikke begrænses af et fast loft eller ved udelukkelse af betaling af en rente som kompensation for det eventuelle tidsspilde, der har været, indtil den bevilgede kompensation reelt blev udbetalt. Ændringsforslag af Fiorella Ghilardotti Ændringsforslag 38 Artikel 9 Medlemsstaterne indfører i deres retsorden de nødvendige foranstaltninger til at beskytte enkeltpersoner mod ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som reaktion på en klage eller for retsforfølgning med det formål at sikre, at princippet om ligebehandling iagttages. Medlemsstaterne indfører i deres retsorden de nødvendige foranstaltninger til at beskytte alle, herunder også personer, der ikke selv er ofre, mod ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som reaktion på en klage eller på retsforfølgning eller eventuelle foranstaltninger til støtte herfor med det formål at sikre, at princippet om ligebehandling iagttages. Denne artikel er ændret for at skabe overensstemmelse med begrundelsen, hvor det med rette konstateres, at ikke kun ofre for forskelsbehandling på grund af køn, men også eventuelle andre personer, der er parate til at bistå dem, bør have adgang til effektiv retsbeskyttelse i tilfælde af repressalier fra en leverandør af varer og tjenesteydelser. PE / /15 AM\ rtf

15 Ændringsforslag af Fiorella Ghilardotti Ændringsforslag 39 Artikel 11, stk. 2, litra a (a) give ofre for forskelsbehandling uvildig bistand til at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, jf. artikel 7, stk. 3 (a) indlede retssager, hvor det måtte være nødvendigt for at bekæmpe forskelsbehandling og give ofre for forskelsbehandling uvildig bistand til at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, jf. artikel 7, stk. 3 Disse organer bør have ret til at forsvare menneskerettighederne generelt. AM\ rtf 15/15 PE /19-39

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering

Læs mere

EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og -ydelser til mænd og kvinder

EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og -ydelser til mænd og kvinder EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og -ydelser til mænd og kvinder 1. Introduktion Den 1. marts 2011 traf EU-Domstolen afgørelse i en sag om forsikringsydelser indbragt for Domstolen af Belgien.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD)) EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. februar 2004 PE 338.477/9-14 AMENDEMENTS 9-14 Udkast til udtalelse (PE 338.477) Anne-Marie Schaffner Forslag til direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.10.2008 KOM(2008) 636 endelig 2008/0192 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af princippet om ligebehandling

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 1999 KOM (1999) 0565 Offentligt

Europaudvalget 1999 KOM (1999) 0565 Offentligt Europaudvalget 1999 KOM (1999) 0565 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.10.2000 KOM(2000) 652 endelig 1999/0225 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS DIREKTIV OM GENERELLE

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 2.4.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 Udkast til udtalelse Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) om udkast til Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I

P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. juni 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

XT 21023/17 bh 1 TFUK

XT 21023/17 bh 1 TFUK Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Vejledende principper for gennemsigtighed

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere