JP Data. Systemudvikler / Projektleder. Personlig profil. Primær arbejdsområder. Primær brancheerfaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JP Data. Systemudvikler / Projektleder. Personlig profil. Primær arbejdsområder. Primær brancheerfaring"

Transkript

1 Systemudvikler / Projektleder Navn: Jesper Pedersen Født: 8. marts 1966 IT-erfaring siden: 1990 Certifikater: ITIL V3 Foundation PRINCE2 Foundation Scrum Master Personlig profil Jesper er en alsidig konsulent der har deltaget i projekter af alle størrelser som projektleder, systemudvikler, Scrum Master og Product Owner. Hans mange år i større organisationer som Maersk, Danske Bank og KMD har givet ham en solid erfaring i at arbejde i komplekse organisation og projekter med mange interessenter. Jesper startede sin karriere med i det tekniske som systemprogrammør i Maersk Data, men gennem årene har han flyttet sit fokus på projektplanlægning, udviklingsmodeller, arkitektur og de mange aspekter der indgår i et succesfuldt projekt. Som projektdeltager har Jesper sit fokus på at nå de ønskede resultater inden for de aftalte rammer. Planlægning, koordinering og opfølgning er mærkesager for Jesper. Gennem sine mange år i branchen har Jesper været nøgleperson i række større projekter inden for nyudvikling, konvertering og optimering. Jespers analytiske sans har gjort ham i stand til hurtigt at gennemskue komplekse problemstillinger og han har dermed opnået stor anerkendelse hos alle interessenter. Som person er Jesper meget engageret og har stor selvindsigt og humoristisk sans. Han er arbejdsom og har meget stor ansvarsfølelse over for opgaverne, medarbejderne og målet. Jesper er certificeret PRINCE 2 Foundation, ITIL V3 Foundation samt Scrum Master. Primær arbejdsområder Projektledelse Systemudvikling Datamodellering Konvertering Optimering Primær brancheerfaring Finans systemer Offentlige systemer Forsikringssystemer Pensions systemer Afregnings systemer

2 Historik Danske Bank 5/ / 2013 Projekt : System management Custody Rolle: Systemudvikler Systemudvikler i Global Custody / Custody infrastructure Settlement Safekeeping of securities Corporate actions management Tax management Reporting - the information chain - SWIFT etc. Banking facilities Investment accounting Master custody / master record-keeping Portfolio valuation Collateral management Værktøjer: RDz, RPD EGL, PL1, Cobol, DB2, QC, CMan, DSAG, CICS, NetStyr, CCS, QMF, Access/Move, MQ, RSM, HTML, XML TeliaSonera 9/ / 2013 Projekt : Servermigrering Rolle: Projektleder Projektleder på migrering af to Danske datacenter til Svensk datacenter, ca. 225 systemer/800 servere. Ansvarlig for koordinering og afvikling af ca. 50 projekter i perioden med op til 25 sideløbende projekter. Systemejer i Danmark, danske teams og svenske teams til flytning/reetablering af systemerne. Hovedparten Windows og Linux systemer, men også flytning/etablering af særlig hard-/software. Etablering af procedure og skabeloner for migrering af systemer. Prestudies/analyse og planlægning af komplekse systemer Migrering af systemer, herunder o Indsamling af tilbud fra eksterne leverandører o Bestilling af servere, netwærk, VPN, logservere, m.v. o Planlægning af migrering, go-live m.v. o Dekommisioneringsaktiviteter Værktøjer: MS Project, FW-order, It-order

3 Schultz Information 1/ / 2012 Projekt : FASIT Jobcenter, nyudviklingsprojekt i MS Dynamics CRM Rolle: Løsningsspecialist / Product Owner Løsningsspecialist på integration mod KMD Sygedagpenge, KMD Aktiv samt integration Arbejdsmarkedsstyrelsen via webservices, WSRM samt batch dataleverancer. Koordinator mod KMD Sygedagpenge og KMD Aktiv. Product Owner med løbende opgaver; Indsamling af krav fra kommuner Udarbejdelse af procesbeskrivelser User stories Planlægning af test PO review. Værktøjer: MS Dynamics CRM, Sharepoint, Scrum Danske Bank 7/ / 2012 Projekt: Koncern rykkersystem Rolle: Systemudvikler Systemudvikler og koordinator på migration af Credit Card-rykkersystem til koncernrykkersystem, samt udfasning af Credit Card-rykkersystem. Udarbejdelse af projektplan, løbende opfølgning Koordinering mellem 2 danske forretningsteam, 2 danske udviklingsteams, samt 2 indiske udviklings teams. Rapportering til projektledelse samt PO. Diverse forvaltningsopgaver i Scrum team, grooming og estimering af opgaver. Anvendt: Scrum, RTC, RDz, RSM, CICS, PL/1, DB2, QMF, Spufi

4 KMD 3 / / 2010 Projekt: KMD Opera Jobcenter, videreudvikling Rolle: Teknisk projektleder, systemudvikler samt arkitekt Videreudvikling af KMD Opera, sagsbehandlingssystem til jobcentre. Projektleder med ansvar for mainframe udviklere. Ansvar for kravstyring, estimering, projektplanlægning, løbende opfølgning samt koordinering og rapportering. Konvertering af jobcenter-data for Københavns Kommune o Integration til Arbejdsmarkedsstyrelsen via Webservices og WSRM samt batchdataleverancer på baggrund af udfasning af Amanda. Afdækning af problematikker omkring synkronisering af data, afklaringer omkring dataejerskab samt udarbejdelse af løsningsmodeller. Lead programmer på udvikling af konverteringsprogrammer til konvertering af data vedr. ledige i Københavns kommune fra konkurrence system til KMD Opera. Sideløbende systemudvikler på kernefunktionalitet samt sparring, review og oplæring af nye medarbejdere. Anvendt: PRINCE2, Scrum, MS Project, CICS, PL/1, DB2, SPUFI, MQ, Webservices (SOA), MVS Batch, JCL.

5 KMD 6 / / 2007 Projekt: KMD Opera Jobcenter, basis funktionalitet Rolle: Systemudvikler, arkitekt, database ansvarlig Udvikling af basisfunktionalitet til sagsbehandling i kommunale jobcentre. Etablering af dokumentstandarder og udviklingsmodel for projektet i samarbejde med forretning, test. Ansvarligt for formulering af produktarkitektur og komponent baseret arkitektur, etablering af processer og standarder for udvikling i projektet, samt ansvarlig for oplæring af nye medarbejdere. Lead programmer på nyudvikling sagsbehandlingssystem, KMD Opera, til kommunale Jobcentre. CICS baseret kernefunktionalitet udstillet via webservices og MQ..Net klienter. Udvikling af koncern state-event maskine til processtyring i KMD Integration til KMD Systemer; KMD Aktiv, KMD Sygedagpenge, KMD SAG. Løbende migration af data fra eksisterende sagsbehandlingssystem KMD Komma, ca. 50 kommuner. Anvendt: CICS, PL/1, DB2, SPUFI, MQ, Webservices (SOA), MVS Batch, JCL. BEC 6/ / 2005 Rolle: Systemudvikler Udvikling af investeringsprojekter. Udvikling og design af program til beregning af tidsvægtet afkast på depoter Udvikling af depotoversigt og portefølje-rapport udviklet i WSAD. Løbende forvaltningsopgaver. Anvendt: WSAD Java/J2EE, WebSphere, ClearCase

6 JP Data 1/ / 2004 Rolle: Systemudvikler (freelance) Udvikling af diverse mindre.net baserede applikationer. Udvikling af VBScript til logning af trafik på websider. Udvikling af analyseværktøj samt GUI til præsentation af log. Anvendt: MS Visual Studio.NET, C#, SQL, VBScript, MS Windows Server, MS SQL Server. ATP 9/ / 2003 Rolle: Systemudvikler (freelance) Tilpasning af pensionssystem til håndtering af nye regler i forbindelse med ATP-reformen, herunder karensberegning, kapitalisering af pension. Udvikling af diverse CRUD-komponenter, business- og join-servere. Anvendt: VAG, PL/1, DB2, CICS, Xpediter, SPUFI, JCL, QMF, FA, QualiWare, Move- Access. Danske Bank 1/ / 2003 Rolle: Systemudvikler Udvikling af fælles nordisk platform for Nordania Leasing Danmark, Sverige og Norge. Systemet udviklet i SDF2 og Cobol. Diverse opgaver i forbindelse med indførsel af Basel II. Betalingsservice, betaling af forhandlerfaktura, opbygning af posterings-oversigter, postering af DMA faktura. Beregning af ÅOP, delrente på leasingaftaler mm. Opfølgning på daglig drift af batch-afvikling (OPC og JCL). Anvendt: VAG, PL/1, Cobol, CICS, MVS Batch, DB2, SPUFI, Netstyr.

7 SAS Airlines Data 1/ / 2001 Rolle: Systemudvikler (freelance) Optimering af system IMPALA til efterbehandling samt afregning af flybilletter via IATA Bank Settlement Plan. Videreudvikling af afregningssystemet til at hoste flere flyselskaber. Y2K-sikring samt test af applikationer. Implementering af EURO som basisvaluta for hostede flyselskaber. Analyse af det eksisterende billetafregningssystem med henblik på udvikling af en decentral løsning. Ansvarlig for vedligehold/nyudvikling af diverse mindre nyudviklingsprojekter i forbindelse med indførsel af Travel Pass, E-Ticket, Euro bonus, Codeshare, Star Alliance, Resident discount, IMPALA revenue accounting. Oprettelse af batchjobs i OPC samt konstruktion af JCL. Daglig afstemning af ind- og uddata. Anvendt: PL/1, Cobol, MVS batch, IMS, DL1, DB2, CSP, EGL. KMD Aalborg 9/ / 1994 Rolle: Systemudvikler (freelance) Udvikling af et mindre online system til bestilling og vedligeholdelse af KSP-sikkerhedsprofiler. Anvendt: CICS, Cobol, DB2.

8 Mærsk Data 1/ / 1994 Rolle: Systemprogrammør Pilotprojekt til vurdering af caseværktøj IEF (CA:GEN) og efterfølgende implementering af værktøjet i Mærsk Data. Udvikling af et bibliotek af services på bestilling af systemudviklerne og de forskellige drift- og supportfunktioner internt i Mærsk Data. Udvikling af en central log og opfølgnings dialog til brug for applikationer i MVS batch, TSO, CICS og IMS. Daglig teknisk support til applikationsprogrammører i Mærsk Data Udlånt som applikationsudvikler LOGIT container styrings projekt for samtidig at fungere som support til applikationsudviklere omkring brug af IEF Case Anvendt: CICS, MVS batch, OS/2, Assembler H, PL/I, Cobol, IEF Case /CA:GEN) Mærsk Data 1/ / 1992 Rolle: Systemprogrammør Generel oplæringsprogram i Mærsk Data. Oplæring som systemprogrammør på IBM S/370, CICS, MVS Batch, JCL, Assembler H, PL/1, Cobol, DB2 osv. Daglig teknisk support til applikationsprogrammører i Mærsk Data, primært Mærsk Line Anvendt: CICS, MVS batch, OS/2, Assembler H, PL/I, Cobol, IEF Case /CA:GEN)

9 Kompetencer Projektledelse Projektledelse Product Owner Ændringsstyring Scrum / Agile Microsoft Project Arbejdsområde Systemanalyse Systemudvikling Datamodellering Systemoptimering Web Services Arkitektur Systemanalyse Platforme CICS TSO MVS/MVS batch Windows IMS DOS Databaser DB2 DL/1 Microsoft Access MS SQL Server Erfaring Senest Niveau Meget højt Middel Meget højt Meget højt Meget højt Erfaring Senest Niveau Meget højt Meget højt Meget højt Meget højt Meget højt Meget højt Meget højt Meget højt Meget højt Meget højt Middel Meget højt Højt Meget højt Meget højt Middel Middel Sprog PL/ Meget højt COBOL Meget højt SQL Meget højt JCL Højt MQ-series Højt VAG Højt WSAD Middel ClearCase Middel C# Middel HTML Middel Rexx Middel ASP, VBScript Middel Java Middel JavaScript Middel Visual Basic Lavt

10 C++ CLIST Cool:Gen (IEF) EGL Assembler H GML Script Udviklingsværktøjer DataManager Netstyr Spufi Intertst XPEDITER Cman HP Quality Center MS Visual Studio.NET Librarian QMF Cool:Biz QML Source Manager (SCLM) SDF Middel Middel Middel Middel Middel Højt Højt Middel Meget højt Højt Højt Højt Middel Middel Middel Meget højt Middel Middel Middel Middel

11 Kurser Software test Relationsdatabaser Præsentationsteknik Projekt ledelse Normalisering af databaser Mødeteknik Programkonstruktion (Datanom) Objektorienteret programmering (Datanom) Neurale Netværker (Datalogi) kvalitetssikring IT-Sikkerhed Grafisk databehandling (Datanom) DB2 Performance DB2 for applikationsprogrammører DB2 Nyeste faciliteter og "best practice" Datamanager OS/2 Cool:Biz CICS internals Change Control VAG 4.0 Grundlæggende MVS/ESA System services MVS/ESA Subsystem Concepts IEF CASE tool Driftsager og generelle værktøjer Windows C programmering Thinking in Java ITIL V3 Foundation PRINCE2 certificeringer Java for applikationsprogrammører Enterprise Application Development using WSAD CSM Scrum Master Certificeringskursus Certificeringer ITIL V3 Foundation PRINCE2 Foundation Scrum Master Basisuddannelse EFG-handel og kontor Kontorassistent EDB-assistent på Roskilde Edb-skole

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil Personlige data navn Ulla Sprogøe født 14. november 1956 adresse Azaleagangen 12, 2300 København S. telefon 2731 4150 email sprogoe@privat.dk barn Sofie, født oktober 1996 Uddannelser 1982 edb-assistent

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk Eva Smidt Adresse: Lysefjordsgade 0, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +5 068 833 Email: evasmidt@mail.dk Profil Roller Brancher Projektkoordinator Porteføljestyringsmedarbejder Ressource Manager

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Engagér dine kunder. Forøg og optimer din online forretning. Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform.

Engagér dine kunder. Forøg og optimer din online forretning. Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Engagér dine kunder. Forøg og optimer din online forretning. Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov For at levere den

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 1 Generelle bestemmelser for samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen Studieordning Gældende for udbydere

Læs mere

Brug af Silverlight i SharePoint

Brug af Silverlight i SharePoint Brug af Silverlight i SharePoint IT-Diplomingeniør bacheloropgave udført hos Webtop A/S Frederik Gaarn Kiær s063500 Institut for Matematisk Modellering, IMM Danmarks Tekniske Universitet Kongens Lyngby,

Læs mere

FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER

FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER If, as it is said to be not unlikely in the near future, the principle of sight is applied to the telephone as well as that of sound, earth will be in truth a paradise,

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Synergi mellem bank og it Bankdata

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere