KSM-Multistoker Med PCT 300 Iltstyring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring."

Transkript

1 Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf Fax Mobil Som noget nyt har KSM og vore forhandler indgået samarbejde om at servicere netop jeres stokeranlæg. Dette samarbejde bygger på at yde jer den bedste vejledning og service på jeres nyerhvervede stokeranlæg. For at sikre jer der den bedste fyringsøkonomi, anbefaler KSM at jeres installatør eller KSM s Servicemontør kommer en gang årligt, og tilser stokeranlæget. I forbindelse med service besøget vil følgende blive checket: Kedlen renses. Blæserens vinger renses. Elektrisk blæserklap checkes. Sprinklerventilen renses og kontrolleres. Gearmotoren checkes for oliespild. Utætheder ved tætningslister chekes. Luftdyser renses og kontrolleres. Ildfaste sten efterses. Sliddele er ikke dækket af den udvidede garanti. Så som: Knækkede ildfaste sten. Luftdyser Pakninger Isolering Ild-sonde Slidt snegl Prisen på et sådan eftersyn er kr. 1295,- + moms pr år, og ekskl. evt. forbrug af reservedele. Ret til prisændringer forbeholdes. Denne pris gælder for anlæg på op til 50kW, ved større anlæg aftales prisen i det enkelte tilfælde. Bemærk: der er et tillæg på for Sjælland og Sydhavs øerne. Garanti. På alle KSM-stokeranlæg gives 1 års garanti. Benytter man sig af serviceordningen for minimum 5 år, før anlægget er 6 mdr. gammel, giver KSM 5 års garanti på alle fejl og mangler der ikke kan betragtes som almindelig slidtage. Ved misligholdelse af betalingsbetingelser mm., bortfalder serviceaftalen, og dermed den udvidede Garanti. Evt. opsigelse af service ordningen skal ske skriftlig Service Installatør.:. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato:

2 Brugervejledning. KSM-Multistoker Med PCT 300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf A/S

3 KSM-STOKER A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf Fax Mobil EU-Overensstemmelseserklæring FABRIKANT: KSM-STOKER A/S ADRESSE: NÆSSUNDVEJ 440, BY: DK-7960 KARBY TELEFON: FAX: Erklærer herved, at - KSM-Multistoker, serie nr. CE nr 2006/97/56/EEC/016 - er fremstillet i overensstemmelse med Maskindiriktivets bestemmelser (direktiv 98/37/EF) - er konstruktionsgodkendt i henhold til direktiv 97/23/EC for trykbærende udstyr, modul B1 under anvendelse af - den fælleseuropæiske norm EN Sted Dato Underskrift G:\dokumenter\div. formularer\overensstemmelseserklæring 2010.doc

4

5 KSM-Multistoker med PCT 300. Version Introduktion Brændsel Træpiller Korn Alternative brændselstyper Brænde Styrepanel Styringens opbygning Opstart Alarm Trin Pause Pausefyring Programmer Styrepanelets knapper og deres funktioner Stop snegl Start snegl Pil op/ned Menu Opstart Betjening Hovedskærm Ændring af indstillinger Sprog Brændselstype Kedeltemperatur Pausetid Træ tempratur Man/Auto Man. Udg Askesnegl Skrabebund ON Skrabebund OFF Transport snegl ON Transport snegl OFF Snegl trin Snegl trin Snegl trin Snegl trin Blæser trin Blæser trin Blæser trin Blæser trin Ilt % trin Ilt % trin Ilt % trin

6 6.26 Ilt % trin Opstarts tid Opstarts ilt Opstarts blæser Opstart ilt grænseværdi Pause blæser Pause blæser tid Pause snegl tid Start portion Efterløb Start portion Kedeltemp start Røgsuger Røgsuger opstart El-tænding OSP Vis snegl pause Hovedafbryder Opstart af stokeren Indregulering Nedlukning Brændefyring Virkemåde Brændemængde Brændeblæser Buffertank Luftdysser Automatisk fyldeenhed, Brandspjæld/transportsnegl (hvis monteret) Skrabebund. (hvis monteret) Askesnegl. (hvis monteret) Automatisk tænding. (hvis monteret) Opstarts problemer Kedelrensning Sikkerhedsanordninger Brandsikring, termisk Personsikring Elektrisk sikring Overkognings sikring Kølespiral Vedligeholdelse Gear

7 19.2 Brandsikring Luftdyserne Sneglerøret Ildfaste sten Blæseren Tætningslister Driftsforstyrrelser Uforbrændt brændsel i aske Kedlen bliver sodet Sort display Blæseren kører ikke i drift Sneglen kører ikke Tilbagebrænding Slagger Generende røg Kondens i røgafgang Monteringsvejledning Fyrrummet Stoker Placering Røgafgang Rørinstallation Frostsikring Kontrol af sneglens omløbsretning Vandtilslutning Opstart Tilbehør Tekniske data Rørdiagram El-Diagram

8 1.0 Introduktion. KSM-Multistokeren lever op til myndighedernes krav vedrørende sikkerhed på maskiner, og er derfor også CE-mærket i henhold til maskindirektivet 98/37/EF. KSM-Multistoker er godkendt af Prøvestationen for mindre Biobrændselskedler. KSM-Multistokerens kedel har en varmeflade på 2,3 m2, den store varmeflade er med til at give en god røgafkøling. Kedlen er opbygget af kraftige plader og med riste af støbejern. KSM-Multistokeren leveres med en silo, på 275 l. som standard, men kan også leveres med automatisk fødning fra ekstern lagersilo. KSM-Multistokerens brændkammer er opbygget af varmefast betonsten, som kan modstå de meget høje forbrændingstemperaturer en KSM-Stoker forbrænder ved. De høje forbrændingstemperaturer, som i en KSM-Stoker kan komme helt op på 1200 C, er medvirkende til at man får en fuldstændig forbrænding af de udviklede røggasser, og dermed en høj virkningsgrad KSM-Multistokerens luftdyser er fremstillet af rustfrit stål, da dette kan modstå meget højere temperaturer, end almindeligt stål. KSM-Multistokerens fuld modulerende iltstyring er opbygget efter gældende regler, og betjeningen heraf er beskrevet på de efterfølgende sider. Fordelen ved KSM s fuld modulerende iltstyring, er at denne sørger for at stokeren altid har en ydelse der svarer til forbruget på anlægget. Luftmængden justeres automatisk så den passer til det aktuelle forbrug, ligesom brændselsmængden reguleres i forhold til modtagne signaler fra iltsonden, således at stokeren altid har en korrekt forbrænding. Hvis man håndfyrer, når der er installeret iltstyring, justeres pillemængden automatisk ned indtil brændet er brugt

9 2.0 Brændsel. KSM-Multistokeren er som før nævnt konstrueret til at køre på træpiller. På prøvestationen for mindre Biobrændselskedler er den afprøvet og godkendt til træpiller med ca. 8% vand. Vore egne og vore kunders erfaringer har dog vist, at der også er en meget fin økonomi, i at bruge korn som brændsel. 2.1 Træpiller Træpiller bliver efterhånden fremstillet mange steder her i landet, de er alle lige anvendelige. Der kan dog være forskel på størrelsen fra de forskellige leverandører. Derfor bør man, hvis man skifter leverandør, kontrollere at doseringen af brændslet er korrekt, og at der bliver tilført den rette luftmængde. Træpillerne bør opbevares et tørt sted, da de ellers smuldre let, og kan give en del savsmuld. 2.2 Korn Korn er meget nemt at opbevare, samtidig med at det brænder godt, har korn den uheldige egenskab, at der ved forbrændingen dannes en del slagger. Disse slagger kan give problemer i brændkammeret. Men hvis man tilsætter 1-2% foderkalk hver gang tanken fyldes, reduceres slaggedannelsen væsentlig. KSM foreslår derfor at, den resterende slagge fjernes hver dag, eller efter behov. Mængden af slagger kan være forskellig for de enkelte kornsorter, ligesom det kan ændre sig fra mark til mark. Hveden er at foretrække, da det er den kornsort der giver mindst aske. Brændværdien er den samme for de forskellige kornsorter. 2.3 Alternative brændselstyper Det er kun fantasien der sætter grænser for hvilke typer brændsel man kan anvende i sit stokeranlæg. Træpiller Korn Kakaopiller Ærter Olivensten Men man skal huske at anlægget kun er afprøvet med træpiller på Teknologiske Institut, dog står KSM inde for at korn også er et udmærket brændsel. 2.4 Brænde I alle KSM Multistoker har man muligheden for at supplere med brænde. Man bør kun benytte sig af denne mulighed, når der er et stort forbrug af varme, det vil sige at man ikke supplerer med brænde, når man har en C udenfor. Hvordan vi anvender brænde kommer vi mere ind på i afsnit

10 3.0 Styrepanel På de efterfølgende sider har vi beskrevet hvordan man betjener styringen på en KSM-Stoker. KSM har bestræbt sig på at lave en styring, der er let anvendelig og overskuelig. Herunder er vist et billede af styrepanelet, hvorpå man tydelig kan se de enkelte betjeningsknapper, som der henvises til på de efterfølgende sider. TRIN 1 ILT: 10% TEMP: 65 PRG 1 STOP START SNEGL MENU OPSTART Styrepanelet består af 6 trykknapper, som bruges til indstilling af stokeren. Betydningen af hver enkelt knap vil blive beskrevet herefter. Alle beskeder vises i displayet med 10mm store bogstaver, som er baggrundsbelyst. Når stokeren er i drift, vises der fire forskellige informationer i displayet. * Anlæggets status, her vises om anlægget er i drift, pause, undertemperatur eller i opstart. * Ilt %: Dette er en værdi for ilt overskuddet i forbrændingen, ilt overskuddet varierer under driften fra 4% op til 16-18%. Høj ydelse giver lav ilt % og lav ydelse giver høj ilt %. * Kedlens aktuelle temperatur, udlæses hele tiden. * Hvilket program, der er valgt. Der ligger 3 faste programmer for Biobrændsel i styringen, samt et for benyttelse af fastbrændsel. En nærmere forklaring af de viste beskeder, følger i næste afsnit

11 4.0 Styringens opbygning Udgangspunktet, for hvordan styringen skal reagere i de forskellige situationer, er afhængig af anlæggets aktuelle temperatur, i forhold til den valgte drift temperatur. KSM s Ilt-styring regulerer automatisk ydelsen mellem fuldlast og 30% last. Falder varmebehovet under 30% af fuldlast, går styringen i pause og starter op igen når anlægget mangler varme. Af hensyn til kedlens levetid, og opretholdelse af garantien, skal man køre med en driftstemperatur på min 70, denne temperatur kaldes også for set-punkt. Denne betegnelse vil blive anvendt i efterfølgende forklaring. 4.1 Opstart. OPSTART ILT: 12% TEMP 50 C PRG 1 Hvis anlægget er stoppet på grund af for høj ilt (manglende brændsel eller ilden er af anden årsag gået ud) og derfor viser ALARM i displayet, skal man trykke på knappen OPSTART, for at genstarte. Der vil herefter stå OPSTART i displayet, som indikerer at man er i opstartsfasen. Blæseren vil nu pulse og dermed ikke blæse så kraftig. Når der er kommet gang i bålet og ilten er kommet under Iltgrænse (Se afsnit 6.30) - Ilt differens.(se afsnit 6.28), vil styring gå i drift. Lykkedes det derimod ikke at få så meget gang i bålet, inden Opstartstid (se afsnit 6.27) er udløbet stopper anlægget, og der står ALARM i displayet. Og en genoptænding er nødvendig. 4.2 Alarm ALARM ILT: 18% TEMP 30 C PRG 1 Har anlægget i mere en 3 minutter kørt med en ilt % der er højere end Iltgrænsen (se afsnit 6.30), går anlægget i opstart og forsøger at gentænde bålet, og lykkedes dette ikke inden udløbet af tiden Opstartstid (se afsnit 6.27) stopper anlægget og der står ALARM i displayet. 4.3 Trin. TRIN 0 til 3 ILT: 12% TEMP 70 C PRG 1 I alm. drift kører stokeren med variabel ydelse, og der vil i displayet vises hvilke trin der benyttes. Det vil sige at styringen tilpasser ydelsen efter forbruget på varmeanlægget. Dog vil styringen gå i pause hvis forbruget bliver mindre end 25% af fuldlast. Eller med andre ord, hvis temperaturen bliver mere end 5 C over set-punktet går anlægget ned i trin 0, men er dette ikke nok og temperaturen stiger til 10 C over setpunktet skifter styringen til pause. Blæseren kører i fire trin, og dette foregår grundlæggende som beskrevet herefter, temperaturen hvor den skifter fra trin til trin, kan variere afhængig af belastning. Trin 3: Temperaturen er mere end 6 C under setpunktet. Blæseren kører konstant. Trin 2: Fra 5 C under set, og til 1 C over setpunktet køres i trin 2. Blæseren pulser, med lang blæs og kort pause

12 Trin 1: Når temperaturen er mere en 1 C over set, og indtil 5 C over set, vil styringen skifte til trin 1. Her pulser blæseren med kort blæs og lang pause. Trin 0: Når temperaturen bliver mere end 5 C over set-punktet, vil styringen skifte til trin 0, her kører blæseren som i trin 1, men sneglens køretid, bliver halveret i forhold til trin 1. Da blæseren fortsat kører i trin 0, kan temperaturen fortsat være stigende, hvis der ingen forbrug er. Er temperaturen forsat stigende, efter 10 min i trin 0, eller bliver temperaturen mere end 10 C over setpunktet, går styringen i pause. BEMÆRK: De angivne C for skift imellem trinene, kan variere afhængig af belastning. 4.4 Pause. PAUSE ILT: 18% TEMP 75 C PRG 1 Hvis anlæggets temperatur, bliver ved med at stige selv om ydelsen er på minimum, vil anlægget gå i pause, når temperaturen er mere end 10 C over set-punkt. Er forbruget rimelig stort, vil temperaturen begynde at falde, efter nogen tid kommer den under setpunktet, herefter vil anlægget starte igen, - og det aktuelle TRIN vil vises i displayet. 4.5 Pausefyring. Når anlægget er gået i pause og ikke kører, sikres det at ilden ikke går ud, ved at der med passende mellemrum startes op, hvor der tilføres lidt brændsel og blæseren kører kort. Indstillingen af pausefyring beskrives senere. 4.6 Programmer. Der er i styringen mulighed for at have 3 faste programmer, med indstillinger for 3 forskellige typer brændsel. Denne mulighed gør det meget nemt at skifte mellem de forskellige typer brændsel. Alle programmer er ved levering grundindstillet af KSM Det kan selvfølgelig være nødvendigt at ændre i de enkelte programmer. I næste afsnit kommer vi ind på hvordan man skifter program, og indstiller disse

13 5.0 Styrepanelets knapper og deres funktioner TRIN 1 ILT: 10% TEMP: 65 PRG 1 STOP START SNEGL MENU OPSTART KSM har gjort meget ud af at lave en brugervenlig styring der er så let at betjene som mulig. De enkelte knapper på panelet vil blive gennemgået herefter. 5.1 Stop snegl. Med denne knap stoppes sneglen, og denne kører ikke igen før man starter den. Mens stop snegl er aktiveret, vil der vises SN OFF i displayet. 5.2 Start snegl. Med denne knap startes sneglen, og holder man knappen nede kører sneglen konstant, for eksempel når man skal have noget brændsel ført frem til optænding af stokeren. Ved aktivering vil der i displayet blive vist SNEGL ON. 5.3 Pil op/ned. Disse to taster anvendes til at vælge parametre, der ønskes ændret. Samme taster bruges til at ændre værdien på den aktuelle parameter. 5.4 Menu. Med denne knap kan man gå ind og se værdien på parameteren man ønsker at ændre. Når værdien er tilpasset gemmes den ved endnu et tryk på menu

14 5.5 Opstart. Er anlægget gået i stå og der står STOP i displayet, kan man ved at trykke på OPSTART, genstarte anlægget. Man skal selvfølgelig inden genstart, afklare grunden til at anlægget var stoppet. Og er der ingen gløder tilbage skal man manuel tænde op igen, før der trykkes OPSTART. Holder man opstarts knappen nede mens man trykker på menu knappen, vil man efter de normale menuer, kommer til nogle undermenuer, hvor man stiller forskellige værdier. De er alle forklaret i afsnit 6. Herunder en kort beskrivelse af knappernes funktioner. Beskrivelse Gå i Menu Gå til undermenu Vælg parameteren der ønskes ændret Ændre parameter værdi Justere parameter værdi Gem den nye værdi Gå ud af menu igen Tryk tast. Menu 3-5sek. + opstart / Menu / Menu Opstart og menu

15 6.0 Betjening. 6.1 Hovedskærm. Viser de aktuelle ønskede data under drift. TRIN 1 ILT: 10% * Det aktuelle ydelses trin TEMP: 70 C PRG 1 * Ilt indholdet i afgangsrøgen * Kedlens fremløbs temperatur * Benyttede program 6.2 Ændring af indstillinger. I dette afsnit, vil beskrive de forskellige parametre, man kan ændre, og hvilke betydning de har. I forbindelse med betjeningen af styringen, anvendes efterfølgende kommandoer. * Tryk MENU 3-5 sek, for at komme ind i menuen. * Med tasterne og scrolles frem til den parameter, man ønsker at ændre. * Når parameteren man ønsker at ændre står i øverste linie, trykkes på MENU og værdien for pågældende parameter, vises. * Indstillingen ændres med tasterne og. * Efter at ændringen er foretaget, tastes MENU, og valget er gemt. * Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.3 Sprog. Softwaren har som standard indlagt tekster i 5 forskellige sprog. DANSK DK Tryk MENU DANSK DK TRÆPILLER PRG 1 INDSTIL Sprog kan vælges med tasterne og, og der kan vælges mellem DK/S/F/D/EN. Efter valg af den ønskede sprog, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.4 Brændselstype. Styringen har 3 programmer indlagt, som kan indstilles til hver sin brændsels type. Herefter er det kun nødvendig at skifte program nr. ved brænselskift. TRÆPILLER PRG 1 Tryk MENU TRÆPILLER PRG 1 KEDELTEMP INDSTIL Ønskede program vælges med tasterne og, der kan vælges mellem

16 Træpiller PRG 1 Flis PRG 2 Diverse PRG 3. Efter at valget er afslutter, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.5 Kedeltemperatur. Kedlens fremløbs temperatur kan frit vælges, men KSM anbefaler minimum 70 C ved anvendelse af træpiller, og 80 C ved benyttelse af Flis eller korn som brændsel. KEDELTEMP Tryk MENU KEDELTEMP PAUSETID INDSTIL 80 C Kedeltemperaturen vælges med piletasterne, der kan vælges imellem 1-99 C. Efter valg af den ønskede temperatur, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.6 Pausetid. Når kedel er kommet op over set temperatur og går i pause, skal tilføres der brændsel med passende intervaller, dette har 2 formål, at opretholde vågeflammen i pause, eller at undgå at gløderne kan trænge tilbage i sneglrøret. Er pausetiden for lang, risikerer man at vågeflammen går ud, eller at man får en tilbagebrand, og modsat sætter man pausetiden for langt ned, tilføres der for meget brændsel i pause og temperaturen vil stille og rolig stige indtil styringen går i overkog. PAUSETID Tryk MENU PAUSETID TRAE TEMP INDSTIL 010 MIN Pausetiden vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0 til 255 min. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.7 Træ tempratur. Ved anvendelse af brænde, køres kedlen højere op i temperatur, nærmere beskrivelse og forklaring kan læses i afsnittet om anvendelse af brænde. TRAE TEMP Tryk MENU TRAE TEMP MAN/AUT INDSTIL 080 C

17 Træ temperaturen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 80 til 99 C. Efter valg af den ønskede temperatur, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.8 Man/Auto. Ved indsættelse af en fast værdi for sneglens pausetid sætter man iltstyringen ud af funktion og låser styringen. MAN/AUT Tryk MENU MAN/AUT MAN udg INDSTIL 000 S Sneglepausen (P2) vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0 til 255 sek. Efter valg af den ønskede temperatur, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.9 Man. Udg. Man har mulighed for at aktivere diverse funktioner og motorer manuel, og kan derved se det fungere. MAN udg Tryk MENU MAN udg ASKESNEGL INDSTIL 000 Udgangen der ønskes testet vælges med piletasterne, der kan vælges mellem udgang 0 til 8. Nr. Betegnelse 01 Stokersnegl 02 Blæser 03 TT Blæser eller Røgsuger 04 Brandspjæld 05 Skrabbund 06 Tænding 07 Askesnegl 08 Fri Efter at udgangen er testet skal man huske at sætte 0 ind igen og tast MENU, og test mode er afsluttet. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig

18 6.10 Askesnegl. Askesneglen på en KSM kedel styres og kontrolleres af % på Motor 3, i forhold til stokersneglen. Ved at køre i % forhold stokersneglen, vil askesneglen automatisk køre mere når stokeren er i Trin 3, end den vil når stokeren er i Trin 1. Askesneglen justeres efter hvilke brændsel man anvender, og bør justeres således at askeskuffen i kedelbunden er halv fuld det meste af tiden. Kører askesneglen for meget, er asken for varme når den kommer ud i askespanden. ASKESNEGL Tryk MENU ASKESNEGL SKRABEBUND on INDSTIL 25 % Køretiden for askesnegl i % af stokersneglen vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 1 og op til 255%. Efter valg af det ønskede forhold i %, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.11 Skrabebund ON. Skrabebunden og kedlens rensesystem ( hvis en sådan er monteret) aktiveres i indtastede antal sekunder. Tiden skal altid være kortere end tiden det tager skraberen i brændehovedet at køre helt frem, og helt tilbage, ellers vil skraben køre flere gange i træk pr. aktivering. På kedler med automatisk røgrørsrenser, bør den sættes tæt på det maximale. SKRABEBUND on Tryk MENU SKRABEBUND on SKRABEBUND off INDSTIL 005 S Aktiveringstiden for skrabebunden vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0 til 255 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.12 Skrabebund OFF. Hvor lang tid der skal gå imellem at skrabebunden og kedlens rensesystem ( hvis en sådan er monteret) skal aktiveres, kommer helt and på hvilke brændsel der anvendes. Ved brændsel der producerer meget aske og slagger lader vi systemet køre ca. hvert 20. minut, og ved træpiller og lignende kun en gang i timen, eller sjældenere. SKRABEBUND off Tryk MENU SKRABEBUND off TRANSPORT SN. on INDSTIL 020 m Pausetiden for skrabebunden vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0 til 255 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt

19 Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.13 Transport snegl ON Transportsneglen der henter brændsel ind fra fjernlager, vil maksimal køre den tid pr. fyldning, der her er tastet ind. Melder brændselsføleren fuld, før udløb af ON tiden stopper sneglen på føler signalet. TRANSPORT SN. on Tryk MENU TRANSPORT SN. on TRANSPORT SN. off INDSTIL 090 S Max. køretid for transport sneglen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0 til 255 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.14 Transport snegl OFF. For at transportsneglen ikke skal starte og stoppe hele tiden, kan man ved hjælp af OFF tiden bestemme hvor lang tid der skal gå imellem den starter. Selvom OFF tiden er udløbet, vil transportsneglen ikke starte hvis brændselsføleren er påvirket. TRANSPORT SN. off Tryk MENU TRANSPORT SN. off SNEGL TRIN 0 INDSTIL 008 M Pausetiden for transport sneglen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0 til 255 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.15 Snegl trin 0. Stokersneglens køre tid er afhængig af brændslet, og kan frit justeres, som udgangspunkt bør man anvende de værdier bilaget bagerst i manualen. Med hensyn til finindstilling, henvises til afsnittet Indregulering. SNEGL TRIN 0 Tryk MENU SNEGL TRIN 0 SNEGL TRIN 1 INDSTIL 0,20 S Køretiden for stokersneglen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0,3 til 52 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig

20 6.16 Snegl trin 1. Køretiden i trin 1, skal som udgangs punkt altid være det dobbelte af tiden i trin 0, kun under specielle forhold, justeres det anderledes. SNEGL TRIN 1 Tryk MENU SNEGL TRIN 1 SNEGL TRIN 2 INDSTIL 0,40 S Køretiden for stokersneglen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0,3 til 52 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.17 Snegl trin 2. Køretiden i trin 2, skal som udgangs punkt altid være det dobbelte af tiden i trin 2, og også kun under specielle forhold, justeres anderledes. SNEGL TRIN 2 Tryk MENU SNEGL TRIN 2 SNEGL TRIN 3 INDSTIL 0,80 S Køretiden for stokersneglen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0,3 til 52 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.18 Snegl trin 3. Køretiden i trin 3, som er højeste ydelsestrin, skal lige som de andre som udgangs punkt altid være det dobbelte af tiden forgående trin, og kun under specielle forhold, justeres anderledes. SNEGL TRIN 3 Tryk MENU SNEGL TRIN 3 *KSM-STOKER* INDSTIL 1,60 S Køretiden for stokersneglen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0,3 til 52 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast OPSTART + for at komme videre til undermenuerne, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.19 Blæser trin 0. Hastigheden på blæseren er bestemmende for ydelsen, og i trin 0 ønskes en meget lille ydelse, da det er lige før der skiftes til pause. Hastigheden reguleres ved at blæseren får pulsende signaler, dette høres tydelig i de lave trin

21 BLAESER TRIN 0 Tryk MENU BLAESER TRIN 0 BLAESER TRIN 1 INDSTIL 005 Hastighed for blæseren vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 001 til 100%. Efter valg af den ønskede blæser hastighed, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.20 Blæser trin 1. Hastigheden på trin 1 stilles som udgangs punkt på det 3 dobbelte af værdien i trin 0. BLAESER TRIN 1 Tryk MENU BLAESER TRIN 2 BLAESER TRIN 2 INDSTIL 010 Hastigheden for blæseren vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 001 til 100%. Efter valg af den ønskede blæser hastighed, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.21 Blæser trin 2. Hastigheden på trin 2 stilles som udgangs punkt, også på det 3 dobbelte af værdien for det forgående trin, altså af i trin 1. BLAESER TRIN 2 Tryk MENU BLAESER TRIN 2 BLAESER TRIN 3 INDSTIL 030 Hastigheden for blæseren vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 001 til 100%. Efter valg af den ønskede blæser hastighed, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.22 Blæser trin 3. Hastigheden på trin 3 stilles som udgangs punkt, altid på 100%, som er maksimal hastighed. Ved meget lette brændsler, kan det være nødvendig at sætte den ned. BLAESER TRIN 3 Tryk MENU BLAESER TRIN 3 ILT TRIN 0 INDSTIL

22 Hastigheden for blæseren vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 001 til 080. Efter valg af den ønskede blæser hastighed, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.23 Ilt % trin 0. Ilt-målingen, der hele tiden fortages, er for at opnå den optimale forbrænding. Den målte ilt indhold er rest ilt indholdet i røggassen. Ved lav ydelse er det svær at udnytte ilten, derfor er den ønskede ilt-værdi i de lave trin højere end i de høje ydelses trin. ILT TRIN 0 Tryk MENU ILT TRIN 0 ILT TRIN 1 INDSTIL 14 % Ilt % vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 5 til 21%. Efter valg af den ønskede ilt %, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.24 Ilt % trin 1. Ilten % i trin 1 stilles lidt lavere end i trin 0, for at opnå den optimale forbrænding. ILT TRIN 1 Tryk MENU ILT TRIN 1 ILT TRIN 2 INDSTIL 12 % Ilt % vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 5 til 21%. Efter valg af den ønskede ilt %, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.25 Ilt % trin 2. Ilt %, i trin 2 sættes som udgangspunkt altid på 10%. ILT TRIN 2 Tryk MENU ILT TRIN 2 ILT TRIN 3 INDSTIL 10 % Ilt % vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 5 til 21%. Efter valg af den ønskede ilt %, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig

23 6.26 Ilt % trin 3. I trin 3 ønsker vi højeste ydelse, og det er mulig at udnytte en stor del af ilten, derfor sættes ilt % ganske lav. Det skal dog ikke sættes så lav at der kommer sort røg fra skorstenen. ILT TRIN 3 Tryk MENU ILT TRIN 3 OPSTARTS TID INDSTIL 8 % Ilt % vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 5 til 21%. Efter valg af den ønskede ilt %, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.27 Opstarts tid Når stokeren er i opstart, har stokeren OPSTARTS TID en til at få ilten under OPSTART ILT GR OPSTARTS ILT (17%-3%=14%). Når ilten i dette eksempel bliver <14% skiftes til drift og stokeren kører løs, men skulle det ikke se at ilten kummer under 14% før udløb af OPSTARTS TID stopper anlægget og skriver STOP i displayet. Ved nogle brændselstyper, kan det knibe lidt at få ilten ned indenfor tidsrummet, og det kan derfor være en fordel at sætte OPSTART TID længere op. Er ilden gået ud, kører den ligeledes også kun brændsel ind i OPSTART TID og man får ikke kedlen fyldt helt op. OPSTARTS TID Tryk MENU OPSTARTS TID ILT DIFFERENS INDSTIL 15 m Opstarts tiden vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 0 til 255 min. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.28 Opstarts ilt. For at styringen ikke skal komme til at stå og skifte imellem OPSTART og DRIFT hele tiden når der startes op, har vi parameteren ILT DIFFERENS. ILT DIFFERENS en er udtryk for hvor meget ilt skal under ILT GRAENSE., så vi er sikker på at der er ordentlig gang i bålet, før der skiftes til drift. ILT DIFFERENS Tryk MENU ILT DIFFERENS OPSTART BLAESER INDSTIL 03 % Ilt % i opstart vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 0 til 5%. Efter valg af den ønskede ilt %, tastes MENU, og valget er gemt

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Brugervejledning. KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Mobil.

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Brugervejledning til Stoker controller.

Brugervejledning til Stoker controller. Brugervejledning til Stoker controller. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse 1 Indstilling drift 2 Indstilling pause 3 Opsætning 4 Termostat 5 Statistik 6 Ilt regulering 8 Lavdrift 10 Forbrugs måling 12

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L

BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L 060310 BRUGSANVISNING SK-STOKER BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L 1 060310 BRUGSANVISNING SK-STOKER EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING I henhold ti/ Maskindirektivet 98/37/EEC, bilag II-A

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Let at betjene Usædvanlig høj nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DANMARKS VARMEMESTER Fuldautomatisk

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 2.0 STOKERANLÆG ME20i ME40i ME80i Styring type TH2006 Nørrevangen 7 9631 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner over

Læs mere

11. Mindre træpilleanlæg

11. Mindre træpilleanlæg 11. Mindre træpilleanlæg Moderne træpillefyrede anlæg er indrettet til automatisk drift, således at brændselstilførsel og regulering af forbrændingen kræver et minimum af manuel indgriben. Derfor har træpillefyr

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/08/18-08-2004 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell,

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, 1 Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, lagertank O og ekstern VV beholder...5 3.2 Underlag...6

Læs mere

REFO FullFlex Turn-Key

REFO FullFlex Turn-Key REFO FullFlex Turn-Key Modulære Biomasse Varme & El Løsninger November 2013 Indhold 1. Introduktion... 3 2. REFO FullFlex Turn-Key... 3 2.1. REFO FullFlex Turn-Key 900kW Konfiguration... 4 2.2. REFO 300

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5: Monteringsvejledning. Side 6: Fyld sneglen med træpiller

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\1186949\988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc 29-08-2007 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere