KSM-Multistoker Med PCT 300 Iltstyring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring."

Transkript

1 Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf Fax Mobil Som noget nyt har KSM og vore forhandler indgået samarbejde om at servicere netop jeres stokeranlæg. Dette samarbejde bygger på at yde jer den bedste vejledning og service på jeres nyerhvervede stokeranlæg. For at sikre jer der den bedste fyringsøkonomi, anbefaler KSM at jeres installatør eller KSM s Servicemontør kommer en gang årligt, og tilser stokeranlæget. I forbindelse med service besøget vil følgende blive checket: Kedlen renses. Blæserens vinger renses. Elektrisk blæserklap checkes. Sprinklerventilen renses og kontrolleres. Gearmotoren checkes for oliespild. Utætheder ved tætningslister chekes. Luftdyser renses og kontrolleres. Ildfaste sten efterses. Sliddele er ikke dækket af den udvidede garanti. Så som: Knækkede ildfaste sten. Luftdyser Pakninger Isolering Ild-sonde Slidt snegl Prisen på et sådan eftersyn er kr. 1295,- + moms pr år, og ekskl. evt. forbrug af reservedele. Ret til prisændringer forbeholdes. Denne pris gælder for anlæg på op til 50kW, ved større anlæg aftales prisen i det enkelte tilfælde. Bemærk: der er et tillæg på for Sjælland og Sydhavs øerne. Garanti. På alle KSM-stokeranlæg gives 1 års garanti. Benytter man sig af serviceordningen for minimum 5 år, før anlægget er 6 mdr. gammel, giver KSM 5 års garanti på alle fejl og mangler der ikke kan betragtes som almindelig slidtage. Ved misligholdelse af betalingsbetingelser mm., bortfalder serviceaftalen, og dermed den udvidede Garanti. Evt. opsigelse af service ordningen skal ske skriftlig Service Installatør.:. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato:

2 Brugervejledning. KSM-Multistoker Med PCT 300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf A/S

3 KSM-STOKER A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf Fax Mobil EU-Overensstemmelseserklæring FABRIKANT: KSM-STOKER A/S ADRESSE: NÆSSUNDVEJ 440, BY: DK-7960 KARBY TELEFON: FAX: Erklærer herved, at - KSM-Multistoker, serie nr. CE nr 2006/97/56/EEC/016 - er fremstillet i overensstemmelse med Maskindiriktivets bestemmelser (direktiv 98/37/EF) - er konstruktionsgodkendt i henhold til direktiv 97/23/EC for trykbærende udstyr, modul B1 under anvendelse af - den fælleseuropæiske norm EN Sted Dato Underskrift G:\dokumenter\div. formularer\overensstemmelseserklæring 2010.doc

4

5 KSM-Multistoker med PCT 300. Version Introduktion Brændsel Træpiller Korn Alternative brændselstyper Brænde Styrepanel Styringens opbygning Opstart Alarm Trin Pause Pausefyring Programmer Styrepanelets knapper og deres funktioner Stop snegl Start snegl Pil op/ned Menu Opstart Betjening Hovedskærm Ændring af indstillinger Sprog Brændselstype Kedeltemperatur Pausetid Træ tempratur Man/Auto Man. Udg Askesnegl Skrabebund ON Skrabebund OFF Transport snegl ON Transport snegl OFF Snegl trin Snegl trin Snegl trin Snegl trin Blæser trin Blæser trin Blæser trin Blæser trin Ilt % trin Ilt % trin Ilt % trin

6 6.26 Ilt % trin Opstarts tid Opstarts ilt Opstarts blæser Opstart ilt grænseværdi Pause blæser Pause blæser tid Pause snegl tid Start portion Efterløb Start portion Kedeltemp start Røgsuger Røgsuger opstart El-tænding OSP Vis snegl pause Hovedafbryder Opstart af stokeren Indregulering Nedlukning Brændefyring Virkemåde Brændemængde Brændeblæser Buffertank Luftdysser Automatisk fyldeenhed, Brandspjæld/transportsnegl (hvis monteret) Skrabebund. (hvis monteret) Askesnegl. (hvis monteret) Automatisk tænding. (hvis monteret) Opstarts problemer Kedelrensning Sikkerhedsanordninger Brandsikring, termisk Personsikring Elektrisk sikring Overkognings sikring Kølespiral Vedligeholdelse Gear

7 19.2 Brandsikring Luftdyserne Sneglerøret Ildfaste sten Blæseren Tætningslister Driftsforstyrrelser Uforbrændt brændsel i aske Kedlen bliver sodet Sort display Blæseren kører ikke i drift Sneglen kører ikke Tilbagebrænding Slagger Generende røg Kondens i røgafgang Monteringsvejledning Fyrrummet Stoker Placering Røgafgang Rørinstallation Frostsikring Kontrol af sneglens omløbsretning Vandtilslutning Opstart Tilbehør Tekniske data Rørdiagram El-Diagram

8 1.0 Introduktion. KSM-Multistokeren lever op til myndighedernes krav vedrørende sikkerhed på maskiner, og er derfor også CE-mærket i henhold til maskindirektivet 98/37/EF. KSM-Multistoker er godkendt af Prøvestationen for mindre Biobrændselskedler. KSM-Multistokerens kedel har en varmeflade på 2,3 m2, den store varmeflade er med til at give en god røgafkøling. Kedlen er opbygget af kraftige plader og med riste af støbejern. KSM-Multistokeren leveres med en silo, på 275 l. som standard, men kan også leveres med automatisk fødning fra ekstern lagersilo. KSM-Multistokerens brændkammer er opbygget af varmefast betonsten, som kan modstå de meget høje forbrændingstemperaturer en KSM-Stoker forbrænder ved. De høje forbrændingstemperaturer, som i en KSM-Stoker kan komme helt op på 1200 C, er medvirkende til at man får en fuldstændig forbrænding af de udviklede røggasser, og dermed en høj virkningsgrad KSM-Multistokerens luftdyser er fremstillet af rustfrit stål, da dette kan modstå meget højere temperaturer, end almindeligt stål. KSM-Multistokerens fuld modulerende iltstyring er opbygget efter gældende regler, og betjeningen heraf er beskrevet på de efterfølgende sider. Fordelen ved KSM s fuld modulerende iltstyring, er at denne sørger for at stokeren altid har en ydelse der svarer til forbruget på anlægget. Luftmængden justeres automatisk så den passer til det aktuelle forbrug, ligesom brændselsmængden reguleres i forhold til modtagne signaler fra iltsonden, således at stokeren altid har en korrekt forbrænding. Hvis man håndfyrer, når der er installeret iltstyring, justeres pillemængden automatisk ned indtil brændet er brugt

9 2.0 Brændsel. KSM-Multistokeren er som før nævnt konstrueret til at køre på træpiller. På prøvestationen for mindre Biobrændselskedler er den afprøvet og godkendt til træpiller med ca. 8% vand. Vore egne og vore kunders erfaringer har dog vist, at der også er en meget fin økonomi, i at bruge korn som brændsel. 2.1 Træpiller Træpiller bliver efterhånden fremstillet mange steder her i landet, de er alle lige anvendelige. Der kan dog være forskel på størrelsen fra de forskellige leverandører. Derfor bør man, hvis man skifter leverandør, kontrollere at doseringen af brændslet er korrekt, og at der bliver tilført den rette luftmængde. Træpillerne bør opbevares et tørt sted, da de ellers smuldre let, og kan give en del savsmuld. 2.2 Korn Korn er meget nemt at opbevare, samtidig med at det brænder godt, har korn den uheldige egenskab, at der ved forbrændingen dannes en del slagger. Disse slagger kan give problemer i brændkammeret. Men hvis man tilsætter 1-2% foderkalk hver gang tanken fyldes, reduceres slaggedannelsen væsentlig. KSM foreslår derfor at, den resterende slagge fjernes hver dag, eller efter behov. Mængden af slagger kan være forskellig for de enkelte kornsorter, ligesom det kan ændre sig fra mark til mark. Hveden er at foretrække, da det er den kornsort der giver mindst aske. Brændværdien er den samme for de forskellige kornsorter. 2.3 Alternative brændselstyper Det er kun fantasien der sætter grænser for hvilke typer brændsel man kan anvende i sit stokeranlæg. Træpiller Korn Kakaopiller Ærter Olivensten Men man skal huske at anlægget kun er afprøvet med træpiller på Teknologiske Institut, dog står KSM inde for at korn også er et udmærket brændsel. 2.4 Brænde I alle KSM Multistoker har man muligheden for at supplere med brænde. Man bør kun benytte sig af denne mulighed, når der er et stort forbrug af varme, det vil sige at man ikke supplerer med brænde, når man har en C udenfor. Hvordan vi anvender brænde kommer vi mere ind på i afsnit

10 3.0 Styrepanel På de efterfølgende sider har vi beskrevet hvordan man betjener styringen på en KSM-Stoker. KSM har bestræbt sig på at lave en styring, der er let anvendelig og overskuelig. Herunder er vist et billede af styrepanelet, hvorpå man tydelig kan se de enkelte betjeningsknapper, som der henvises til på de efterfølgende sider. TRIN 1 ILT: 10% TEMP: 65 PRG 1 STOP START SNEGL MENU OPSTART Styrepanelet består af 6 trykknapper, som bruges til indstilling af stokeren. Betydningen af hver enkelt knap vil blive beskrevet herefter. Alle beskeder vises i displayet med 10mm store bogstaver, som er baggrundsbelyst. Når stokeren er i drift, vises der fire forskellige informationer i displayet. * Anlæggets status, her vises om anlægget er i drift, pause, undertemperatur eller i opstart. * Ilt %: Dette er en værdi for ilt overskuddet i forbrændingen, ilt overskuddet varierer under driften fra 4% op til 16-18%. Høj ydelse giver lav ilt % og lav ydelse giver høj ilt %. * Kedlens aktuelle temperatur, udlæses hele tiden. * Hvilket program, der er valgt. Der ligger 3 faste programmer for Biobrændsel i styringen, samt et for benyttelse af fastbrændsel. En nærmere forklaring af de viste beskeder, følger i næste afsnit

11 4.0 Styringens opbygning Udgangspunktet, for hvordan styringen skal reagere i de forskellige situationer, er afhængig af anlæggets aktuelle temperatur, i forhold til den valgte drift temperatur. KSM s Ilt-styring regulerer automatisk ydelsen mellem fuldlast og 30% last. Falder varmebehovet under 30% af fuldlast, går styringen i pause og starter op igen når anlægget mangler varme. Af hensyn til kedlens levetid, og opretholdelse af garantien, skal man køre med en driftstemperatur på min 70, denne temperatur kaldes også for set-punkt. Denne betegnelse vil blive anvendt i efterfølgende forklaring. 4.1 Opstart. OPSTART ILT: 12% TEMP 50 C PRG 1 Hvis anlægget er stoppet på grund af for høj ilt (manglende brændsel eller ilden er af anden årsag gået ud) og derfor viser ALARM i displayet, skal man trykke på knappen OPSTART, for at genstarte. Der vil herefter stå OPSTART i displayet, som indikerer at man er i opstartsfasen. Blæseren vil nu pulse og dermed ikke blæse så kraftig. Når der er kommet gang i bålet og ilten er kommet under Iltgrænse (Se afsnit 6.30) - Ilt differens.(se afsnit 6.28), vil styring gå i drift. Lykkedes det derimod ikke at få så meget gang i bålet, inden Opstartstid (se afsnit 6.27) er udløbet stopper anlægget, og der står ALARM i displayet. Og en genoptænding er nødvendig. 4.2 Alarm ALARM ILT: 18% TEMP 30 C PRG 1 Har anlægget i mere en 3 minutter kørt med en ilt % der er højere end Iltgrænsen (se afsnit 6.30), går anlægget i opstart og forsøger at gentænde bålet, og lykkedes dette ikke inden udløbet af tiden Opstartstid (se afsnit 6.27) stopper anlægget og der står ALARM i displayet. 4.3 Trin. TRIN 0 til 3 ILT: 12% TEMP 70 C PRG 1 I alm. drift kører stokeren med variabel ydelse, og der vil i displayet vises hvilke trin der benyttes. Det vil sige at styringen tilpasser ydelsen efter forbruget på varmeanlægget. Dog vil styringen gå i pause hvis forbruget bliver mindre end 25% af fuldlast. Eller med andre ord, hvis temperaturen bliver mere end 5 C over set-punktet går anlægget ned i trin 0, men er dette ikke nok og temperaturen stiger til 10 C over setpunktet skifter styringen til pause. Blæseren kører i fire trin, og dette foregår grundlæggende som beskrevet herefter, temperaturen hvor den skifter fra trin til trin, kan variere afhængig af belastning. Trin 3: Temperaturen er mere end 6 C under setpunktet. Blæseren kører konstant. Trin 2: Fra 5 C under set, og til 1 C over setpunktet køres i trin 2. Blæseren pulser, med lang blæs og kort pause

12 Trin 1: Når temperaturen er mere en 1 C over set, og indtil 5 C over set, vil styringen skifte til trin 1. Her pulser blæseren med kort blæs og lang pause. Trin 0: Når temperaturen bliver mere end 5 C over set-punktet, vil styringen skifte til trin 0, her kører blæseren som i trin 1, men sneglens køretid, bliver halveret i forhold til trin 1. Da blæseren fortsat kører i trin 0, kan temperaturen fortsat være stigende, hvis der ingen forbrug er. Er temperaturen forsat stigende, efter 10 min i trin 0, eller bliver temperaturen mere end 10 C over setpunktet, går styringen i pause. BEMÆRK: De angivne C for skift imellem trinene, kan variere afhængig af belastning. 4.4 Pause. PAUSE ILT: 18% TEMP 75 C PRG 1 Hvis anlæggets temperatur, bliver ved med at stige selv om ydelsen er på minimum, vil anlægget gå i pause, når temperaturen er mere end 10 C over set-punkt. Er forbruget rimelig stort, vil temperaturen begynde at falde, efter nogen tid kommer den under setpunktet, herefter vil anlægget starte igen, - og det aktuelle TRIN vil vises i displayet. 4.5 Pausefyring. Når anlægget er gået i pause og ikke kører, sikres det at ilden ikke går ud, ved at der med passende mellemrum startes op, hvor der tilføres lidt brændsel og blæseren kører kort. Indstillingen af pausefyring beskrives senere. 4.6 Programmer. Der er i styringen mulighed for at have 3 faste programmer, med indstillinger for 3 forskellige typer brændsel. Denne mulighed gør det meget nemt at skifte mellem de forskellige typer brændsel. Alle programmer er ved levering grundindstillet af KSM Det kan selvfølgelig være nødvendigt at ændre i de enkelte programmer. I næste afsnit kommer vi ind på hvordan man skifter program, og indstiller disse

13 5.0 Styrepanelets knapper og deres funktioner TRIN 1 ILT: 10% TEMP: 65 PRG 1 STOP START SNEGL MENU OPSTART KSM har gjort meget ud af at lave en brugervenlig styring der er så let at betjene som mulig. De enkelte knapper på panelet vil blive gennemgået herefter. 5.1 Stop snegl. Med denne knap stoppes sneglen, og denne kører ikke igen før man starter den. Mens stop snegl er aktiveret, vil der vises SN OFF i displayet. 5.2 Start snegl. Med denne knap startes sneglen, og holder man knappen nede kører sneglen konstant, for eksempel når man skal have noget brændsel ført frem til optænding af stokeren. Ved aktivering vil der i displayet blive vist SNEGL ON. 5.3 Pil op/ned. Disse to taster anvendes til at vælge parametre, der ønskes ændret. Samme taster bruges til at ændre værdien på den aktuelle parameter. 5.4 Menu. Med denne knap kan man gå ind og se værdien på parameteren man ønsker at ændre. Når værdien er tilpasset gemmes den ved endnu et tryk på menu

14 5.5 Opstart. Er anlægget gået i stå og der står STOP i displayet, kan man ved at trykke på OPSTART, genstarte anlægget. Man skal selvfølgelig inden genstart, afklare grunden til at anlægget var stoppet. Og er der ingen gløder tilbage skal man manuel tænde op igen, før der trykkes OPSTART. Holder man opstarts knappen nede mens man trykker på menu knappen, vil man efter de normale menuer, kommer til nogle undermenuer, hvor man stiller forskellige værdier. De er alle forklaret i afsnit 6. Herunder en kort beskrivelse af knappernes funktioner. Beskrivelse Gå i Menu Gå til undermenu Vælg parameteren der ønskes ændret Ændre parameter værdi Justere parameter værdi Gem den nye værdi Gå ud af menu igen Tryk tast. Menu 3-5sek. + opstart / Menu / Menu Opstart og menu

15 6.0 Betjening. 6.1 Hovedskærm. Viser de aktuelle ønskede data under drift. TRIN 1 ILT: 10% * Det aktuelle ydelses trin TEMP: 70 C PRG 1 * Ilt indholdet i afgangsrøgen * Kedlens fremløbs temperatur * Benyttede program 6.2 Ændring af indstillinger. I dette afsnit, vil beskrive de forskellige parametre, man kan ændre, og hvilke betydning de har. I forbindelse med betjeningen af styringen, anvendes efterfølgende kommandoer. * Tryk MENU 3-5 sek, for at komme ind i menuen. * Med tasterne og scrolles frem til den parameter, man ønsker at ændre. * Når parameteren man ønsker at ændre står i øverste linie, trykkes på MENU og værdien for pågældende parameter, vises. * Indstillingen ændres med tasterne og. * Efter at ændringen er foretaget, tastes MENU, og valget er gemt. * Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.3 Sprog. Softwaren har som standard indlagt tekster i 5 forskellige sprog. DANSK DK Tryk MENU DANSK DK TRÆPILLER PRG 1 INDSTIL Sprog kan vælges med tasterne og, og der kan vælges mellem DK/S/F/D/EN. Efter valg af den ønskede sprog, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.4 Brændselstype. Styringen har 3 programmer indlagt, som kan indstilles til hver sin brændsels type. Herefter er det kun nødvendig at skifte program nr. ved brænselskift. TRÆPILLER PRG 1 Tryk MENU TRÆPILLER PRG 1 KEDELTEMP INDSTIL Ønskede program vælges med tasterne og, der kan vælges mellem

16 Træpiller PRG 1 Flis PRG 2 Diverse PRG 3. Efter at valget er afslutter, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.5 Kedeltemperatur. Kedlens fremløbs temperatur kan frit vælges, men KSM anbefaler minimum 70 C ved anvendelse af træpiller, og 80 C ved benyttelse af Flis eller korn som brændsel. KEDELTEMP Tryk MENU KEDELTEMP PAUSETID INDSTIL 80 C Kedeltemperaturen vælges med piletasterne, der kan vælges imellem 1-99 C. Efter valg af den ønskede temperatur, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.6 Pausetid. Når kedel er kommet op over set temperatur og går i pause, skal tilføres der brændsel med passende intervaller, dette har 2 formål, at opretholde vågeflammen i pause, eller at undgå at gløderne kan trænge tilbage i sneglrøret. Er pausetiden for lang, risikerer man at vågeflammen går ud, eller at man får en tilbagebrand, og modsat sætter man pausetiden for langt ned, tilføres der for meget brændsel i pause og temperaturen vil stille og rolig stige indtil styringen går i overkog. PAUSETID Tryk MENU PAUSETID TRAE TEMP INDSTIL 010 MIN Pausetiden vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0 til 255 min. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.7 Træ tempratur. Ved anvendelse af brænde, køres kedlen højere op i temperatur, nærmere beskrivelse og forklaring kan læses i afsnittet om anvendelse af brænde. TRAE TEMP Tryk MENU TRAE TEMP MAN/AUT INDSTIL 080 C

17 Træ temperaturen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 80 til 99 C. Efter valg af den ønskede temperatur, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.8 Man/Auto. Ved indsættelse af en fast værdi for sneglens pausetid sætter man iltstyringen ud af funktion og låser styringen. MAN/AUT Tryk MENU MAN/AUT MAN udg INDSTIL 000 S Sneglepausen (P2) vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0 til 255 sek. Efter valg af den ønskede temperatur, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.9 Man. Udg. Man har mulighed for at aktivere diverse funktioner og motorer manuel, og kan derved se det fungere. MAN udg Tryk MENU MAN udg ASKESNEGL INDSTIL 000 Udgangen der ønskes testet vælges med piletasterne, der kan vælges mellem udgang 0 til 8. Nr. Betegnelse 01 Stokersnegl 02 Blæser 03 TT Blæser eller Røgsuger 04 Brandspjæld 05 Skrabbund 06 Tænding 07 Askesnegl 08 Fri Efter at udgangen er testet skal man huske at sætte 0 ind igen og tast MENU, og test mode er afsluttet. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig

18 6.10 Askesnegl. Askesneglen på en KSM kedel styres og kontrolleres af % på Motor 3, i forhold til stokersneglen. Ved at køre i % forhold stokersneglen, vil askesneglen automatisk køre mere når stokeren er i Trin 3, end den vil når stokeren er i Trin 1. Askesneglen justeres efter hvilke brændsel man anvender, og bør justeres således at askeskuffen i kedelbunden er halv fuld det meste af tiden. Kører askesneglen for meget, er asken for varme når den kommer ud i askespanden. ASKESNEGL Tryk MENU ASKESNEGL SKRABEBUND on INDSTIL 25 % Køretiden for askesnegl i % af stokersneglen vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 1 og op til 255%. Efter valg af det ønskede forhold i %, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.11 Skrabebund ON. Skrabebunden og kedlens rensesystem ( hvis en sådan er monteret) aktiveres i indtastede antal sekunder. Tiden skal altid være kortere end tiden det tager skraberen i brændehovedet at køre helt frem, og helt tilbage, ellers vil skraben køre flere gange i træk pr. aktivering. På kedler med automatisk røgrørsrenser, bør den sættes tæt på det maximale. SKRABEBUND on Tryk MENU SKRABEBUND on SKRABEBUND off INDSTIL 005 S Aktiveringstiden for skrabebunden vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0 til 255 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.12 Skrabebund OFF. Hvor lang tid der skal gå imellem at skrabebunden og kedlens rensesystem ( hvis en sådan er monteret) skal aktiveres, kommer helt and på hvilke brændsel der anvendes. Ved brændsel der producerer meget aske og slagger lader vi systemet køre ca. hvert 20. minut, og ved træpiller og lignende kun en gang i timen, eller sjældenere. SKRABEBUND off Tryk MENU SKRABEBUND off TRANSPORT SN. on INDSTIL 020 m Pausetiden for skrabebunden vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0 til 255 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt

19 Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.13 Transport snegl ON Transportsneglen der henter brændsel ind fra fjernlager, vil maksimal køre den tid pr. fyldning, der her er tastet ind. Melder brændselsføleren fuld, før udløb af ON tiden stopper sneglen på føler signalet. TRANSPORT SN. on Tryk MENU TRANSPORT SN. on TRANSPORT SN. off INDSTIL 090 S Max. køretid for transport sneglen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0 til 255 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.14 Transport snegl OFF. For at transportsneglen ikke skal starte og stoppe hele tiden, kan man ved hjælp af OFF tiden bestemme hvor lang tid der skal gå imellem den starter. Selvom OFF tiden er udløbet, vil transportsneglen ikke starte hvis brændselsføleren er påvirket. TRANSPORT SN. off Tryk MENU TRANSPORT SN. off SNEGL TRIN 0 INDSTIL 008 M Pausetiden for transport sneglen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0 til 255 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.15 Snegl trin 0. Stokersneglens køre tid er afhængig af brændslet, og kan frit justeres, som udgangspunkt bør man anvende de værdier bilaget bagerst i manualen. Med hensyn til finindstilling, henvises til afsnittet Indregulering. SNEGL TRIN 0 Tryk MENU SNEGL TRIN 0 SNEGL TRIN 1 INDSTIL 0,20 S Køretiden for stokersneglen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0,3 til 52 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig

20 6.16 Snegl trin 1. Køretiden i trin 1, skal som udgangs punkt altid være det dobbelte af tiden i trin 0, kun under specielle forhold, justeres det anderledes. SNEGL TRIN 1 Tryk MENU SNEGL TRIN 1 SNEGL TRIN 2 INDSTIL 0,40 S Køretiden for stokersneglen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0,3 til 52 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.17 Snegl trin 2. Køretiden i trin 2, skal som udgangs punkt altid være det dobbelte af tiden i trin 2, og også kun under specielle forhold, justeres anderledes. SNEGL TRIN 2 Tryk MENU SNEGL TRIN 2 SNEGL TRIN 3 INDSTIL 0,80 S Køretiden for stokersneglen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0,3 til 52 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.18 Snegl trin 3. Køretiden i trin 3, som er højeste ydelsestrin, skal lige som de andre som udgangs punkt altid være det dobbelte af tiden forgående trin, og kun under specielle forhold, justeres anderledes. SNEGL TRIN 3 Tryk MENU SNEGL TRIN 3 *KSM-STOKER* INDSTIL 1,60 S Køretiden for stokersneglen vælges med piletasterne, der kan vælges fra 0,3 til 52 sek. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast OPSTART + for at komme videre til undermenuerne, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.19 Blæser trin 0. Hastigheden på blæseren er bestemmende for ydelsen, og i trin 0 ønskes en meget lille ydelse, da det er lige før der skiftes til pause. Hastigheden reguleres ved at blæseren får pulsende signaler, dette høres tydelig i de lave trin

21 BLAESER TRIN 0 Tryk MENU BLAESER TRIN 0 BLAESER TRIN 1 INDSTIL 005 Hastighed for blæseren vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 001 til 100%. Efter valg af den ønskede blæser hastighed, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.20 Blæser trin 1. Hastigheden på trin 1 stilles som udgangs punkt på det 3 dobbelte af værdien i trin 0. BLAESER TRIN 1 Tryk MENU BLAESER TRIN 2 BLAESER TRIN 2 INDSTIL 010 Hastigheden for blæseren vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 001 til 100%. Efter valg af den ønskede blæser hastighed, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.21 Blæser trin 2. Hastigheden på trin 2 stilles som udgangs punkt, også på det 3 dobbelte af værdien for det forgående trin, altså af i trin 1. BLAESER TRIN 2 Tryk MENU BLAESER TRIN 2 BLAESER TRIN 3 INDSTIL 030 Hastigheden for blæseren vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 001 til 100%. Efter valg af den ønskede blæser hastighed, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.22 Blæser trin 3. Hastigheden på trin 3 stilles som udgangs punkt, altid på 100%, som er maksimal hastighed. Ved meget lette brændsler, kan det være nødvendig at sætte den ned. BLAESER TRIN 3 Tryk MENU BLAESER TRIN 3 ILT TRIN 0 INDSTIL

22 Hastigheden for blæseren vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 001 til 080. Efter valg af den ønskede blæser hastighed, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.23 Ilt % trin 0. Ilt-målingen, der hele tiden fortages, er for at opnå den optimale forbrænding. Den målte ilt indhold er rest ilt indholdet i røggassen. Ved lav ydelse er det svær at udnytte ilten, derfor er den ønskede ilt-værdi i de lave trin højere end i de høje ydelses trin. ILT TRIN 0 Tryk MENU ILT TRIN 0 ILT TRIN 1 INDSTIL 14 % Ilt % vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 5 til 21%. Efter valg af den ønskede ilt %, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.24 Ilt % trin 1. Ilten % i trin 1 stilles lidt lavere end i trin 0, for at opnå den optimale forbrænding. ILT TRIN 1 Tryk MENU ILT TRIN 1 ILT TRIN 2 INDSTIL 12 % Ilt % vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 5 til 21%. Efter valg af den ønskede ilt %, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.25 Ilt % trin 2. Ilt %, i trin 2 sættes som udgangspunkt altid på 10%. ILT TRIN 2 Tryk MENU ILT TRIN 2 ILT TRIN 3 INDSTIL 10 % Ilt % vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 5 til 21%. Efter valg af den ønskede ilt %, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig

23 6.26 Ilt % trin 3. I trin 3 ønsker vi højeste ydelse, og det er mulig at udnytte en stor del af ilten, derfor sættes ilt % ganske lav. Det skal dog ikke sættes så lav at der kommer sort røg fra skorstenen. ILT TRIN 3 Tryk MENU ILT TRIN 3 OPSTARTS TID INDSTIL 8 % Ilt % vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 5 til 21%. Efter valg af den ønskede ilt %, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.27 Opstarts tid Når stokeren er i opstart, har stokeren OPSTARTS TID en til at få ilten under OPSTART ILT GR OPSTARTS ILT (17%-3%=14%). Når ilten i dette eksempel bliver <14% skiftes til drift og stokeren kører løs, men skulle det ikke se at ilten kummer under 14% før udløb af OPSTARTS TID stopper anlægget og skriver STOP i displayet. Ved nogle brændselstyper, kan det knibe lidt at få ilten ned indenfor tidsrummet, og det kan derfor være en fordel at sætte OPSTART TID længere op. Er ilden gået ud, kører den ligeledes også kun brændsel ind i OPSTART TID og man får ikke kedlen fyldt helt op. OPSTARTS TID Tryk MENU OPSTARTS TID ILT DIFFERENS INDSTIL 15 m Opstarts tiden vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 0 til 255 min. Efter valg af den ønskede tid, tastes MENU, og valget er gemt. Tast for at gå til næste parameter, der ønskes ændret, eller tast OPSTART og MENU samtidig 6.28 Opstarts ilt. For at styringen ikke skal komme til at stå og skifte imellem OPSTART og DRIFT hele tiden når der startes op, har vi parameteren ILT DIFFERENS. ILT DIFFERENS en er udtryk for hvor meget ilt skal under ILT GRAENSE., så vi er sikker på at der er ordentlig gang i bålet, før der skiftes til drift. ILT DIFFERENS Tryk MENU ILT DIFFERENS OPSTART BLAESER INDSTIL 03 % Ilt % i opstart vælges med piletasterne, der kan vælges værdier fra 0 til 5%. Efter valg af den ønskede ilt %, tastes MENU, og valget er gemt

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Brugervejledning. KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Mobil.

Læs mere

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato:

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato: Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato:

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato: Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

KC Stokerstyring PCT 241

KC Stokerstyring PCT 241 KC Stokerstyring PCT 241 - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz. - Tyristor-styret

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk TM3010 brugermanual Revision: 1.01r3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning 2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning Indholdsfortegnelse Manuel Styring 1 Interval tider (drift) 2 Interval tider (pause) 4 Menu princip grafisk 5 Opsætning 6 Ventilator min. indstilling

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 13 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag Tilslut skorsten til kedlen Tilslut fremløb og retur

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING Version 2 MONTERINGS VEJLEDNING Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Kontroller at der er tilstrækkelig med plads i kedlen. 3. Lav et h12 xb12 cm. ( 16-30 kw modeller ) Hul

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK Økologisk Gasogen kedel med røgsuger Orlan-Wood 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK VVS Eksperten præsenterer nu denne videreudviklede, økologiske fastbrændselskedel til det danske marked. VVS

Læs mere

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation MONTERINGS VEJLEDNING PÅ COMFORT KEDLEN. Montering af brænder i Comfort kedlen:

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

Servicemanual for TM 3006

Servicemanual for TM 3006 Servicemanual for TM 3006 3/2005 Per Øster R/A 1 Denne manual er skrevet til det autoriserede servicefirmas teknikere. I manualen er beskrevet indstillinger, der har at gøre med grundlæggende funktioner

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

INSTALLATIONS- MANUAL - LAMBDA. TPK HS20 LAMBDA Side 1. Iltstyring TPK HS20

INSTALLATIONS- MANUAL - LAMBDA. TPK HS20 LAMBDA Side 1. Iltstyring TPK HS20 Side 1 Iltstyring TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. LEVERING... 3 2. INSTALLATION... 4 2.1 MONTAGE AF ILTSONDE... 4 2.2 MONTAGE AF ILTMODULET (ECOLAMBDA)... 4 3. OPKOBLING AF ELFORBINDELSER... 5 4.

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Bio-comfort. Version trins modulerende Woody Generation. EN godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA.

Bio-comfort. Version trins modulerende Woody Generation. EN godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA. Bio-comfort Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA. MONTERINGS VEJLEDNING PÅ GAMMEL KEDEL Montering i kedlen: 1. Kontroller

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems.

NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds ( til det Tyske marked ) 2: Fremløb til

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugervejledning til Stoker controller.

Brugervejledning til Stoker controller. Brugervejledning til Stoker controller. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse 1 Indstilling drift 2 Indstilling pause 3 Opsætning 4 Termostat 5 Statistik 6 Ilt regulering 8 Lavdrift 10 Forbrugs måling 12

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 8.0 STOKERANLÆG M20i M40i M80i Styring type TH2006 Nørrevangen 7 963 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner over TWIN

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere