Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 31 Nr. 3. December 2013"

Transkript

1 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland

2 HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik: Tryk: Forside & Bagside: Thorkil Brandt Tindbæk Byvej 30, 8830 Tjele Henning Christensen A. Søe-Knudsen Tonny Ravn Kristiansen Oplag: 540 eks. ISSN BESTYRELSE FOR DOF-NORDVESTJYLLAND: Karsten Hansen (KAHA) Nørrehedevej 12, Tange, 8850 Bjerringbro Formand Henriette Tøttrup Hansen (HTH) Næstformand Susanne Primdahl (SPR) Kasserer Ole Lilleør (OLI) Sekretær Savværksvej 14, 7870 Roslev Bangsvej 15, 7850 Stoholm Balders vej 19, 8800 Viborg Søren Michelsen Krag (SMK) Hesselbjergvej 29, 7900 Nykøbing M Erling Andersen (EA) Lars Mogensen (LM) Anni Oppelstrup (AO) Jan S. Kristensen (JSK) Skyumvej 126, Skyum 7752 Snedsted Østervangsvej 71, 8830 Tjele Bådsgårdvej 61, Hald Højslev Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm KONTAKTPERSONER: Revisor: Karsten M. Andersen Repræsentantskabsmedlemmer: JSK, HTH Kontaktperson i DOFs hovedbestyrelse: Kirsten Marie Haugstrup Ekskursioner: SMK m.fl. Lokalrapport (Nordjyllands Fugle): Frits Rost, Thorkil Brandt Fugleregistrering: OLI, LM Friluftsrådet: JSK Fugleværnsfonden: Eyvind Lyngsie Jakobsen Se desuden kontaktpersoner i kommunale grønne råd, sidst i bladet 2

3 2013/3 Indhold INDHOLD Information: side Hjemmesiden 3 Et godt tilbud 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Atlas III 12 Kommende ture og møder Så er den nye hjemmeside kommet på vingerne! Af Henriette Tøttrup Hansen Efter et langt tilløb, er det nu endelig lykkedes for bestyrelsen at få en ny og forbedret hjemmeside i luften. Vi har i mange år været tilfredse med den tidligere side, men nu synes vi, at tiden var løbet fra den. Der kommer til at ske meget i lokalafdelingen de næste 4 år, når Atlas III er i fuld gang med optællingerne. Vi har et stort område vi skal dække, med mange kvadrater, derfor får vi brug for en spændende platform til information. It-teknologien vil spille en stor rolle i projektet, da de løbende indtastninger i Dofbasen/atlas, vil gøre, at vi hele tiden kan følge med i registreringerne. Disse resultater vil vi bedre kunne formidle nu. I det hele taget håber vi, at der kommer flere brugere af hjemmesiden, når den ser mere spændende og indbydende ud. Men det Turreferater: side Naturens dag 14 Agerø Mors 16 Fuglekonge og skovskade 18 Tur til Vejlerne 20 Artikler: Tårnfalkene 7 Spættet sæl i Tange Sø 9 Cykelferie i natravneland 10 kræver jo hele tiden nyt aktuelt stof. Det vil vi gøre vores bedste for at leve op til, og vi modtager meget gerne beretninger om lokale fugleoplevelser, små anekdoter, en beskrivelse af en god fuglelokalitet etc. Tøv ikke med at sende stof til Vi er alle med til at gøre hjemmesiden værd at besøge. Klik ind på og se jer omkring. Bl.a. er der lavet en ny beskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne og en fin arrangementskalender som kan vises som en månedsoversigt. Vi vil opfordre jer alle til at melde sig til vores nyhedsbrev på hjemmesiden, så I kan følge med i nyheder, arrangementer og lign. Dem der tidligere har fået en nyhedsmail er ikke automatisk tilmeldt, det skal man selv gøre via hjemmesiden. Til slut vil vi gerne takke tidligere hjemmesideredaktører for deres store arbejde! For og Bagside: I dette nummer af Hjejlen er det Bjerglærken, der har indtaget for- og bagsiden. I Danmark er Bjerglærken en regelmæssig omend forholdsvis fåtallig træk- og vintergæst, der oftest ses langs den jyske vestkyst. Det første danske fund af Bjerglærke er gjort så sent som omkring 1850 og arten menes først at have etableret sig som ynglefugl i Skandinavien i løbet af 17- og 18- hundredetallet. De 2 billeder er taget på fyldpladsen sydvest for Hanstholm Havn i starten af november i år af Tonny Ravn Kristiansen. Red. 3

4 HJEJLEN Hjemmesiden 4

5 2013/3 SE HER ET GODT TILBUD TIL DIG! Der er nu blevet et par pladser ledige i vores Fuglestudiegruppe, og derfor vil jeg fortælle lidt om gruppen: Fuglestudiegruppen opstod i januar 2009 efter vi havde deltaget i et af Ole Lilleørs fuglekurser i Viborg. Vi kunne simpel hen ikke undvære hinanden, da kurset stoppede derfor fremkom ideen. Vi har hidtil været 12 medlemmer. Det er selvfølgelig gratis at deltage i gruppen, men vi forventer, at du/i er medlem af DOF. Vi mødes den 3. tirsdag aften i hver måned i sommerhalvåret til fugleture og i vinterhalvåret til fuglesnak indendørs. Foreløbig har snakken indendørs f.eks. handlet om yndlingsfugle og lokaliteter, fjer, ringmærkning, rejseberetninger og fortællinger om gode oplevelser siden sidst. Alle yder et bidrag, men det behøver ikke Et godt tilbud være stort. Vi har talt om, at være mere fleksible mht. mødesteder, da vi bor lidt spredt i NV-Jylland. Og vi tænker også, at vi i vinterhalvåret kan holde en lidt længerevarende udendørs fugletur en lørdag el. søndag evt. med påhæng. Desuden afholder vi hvert år en forlænget weekend om foråret i Skagen og i Skåne om efteråret. Vores gruppes mailliste bruger vi også, hvis vejrudsigten er lys og vi impulsivt får lyst til en fugletur i godt selskab. Vi synes vi har nogle spændende stunder sammen, med masser af oplevelser og socialt samvær. Har disse oplysninger skærpet din interesse for Fuglestudiegruppen, så kontakt undertegnede for flere oplysninger og en HELT uforpligtende samtale! Anni Oppelstrup, mobil Studiegruppetur i Ø Bakker Foto: Anni Oppelstrup 5

6 HJEJLEN Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Af: Karsten Hansen Bestyrelsen har holdt sit årlige visionsmøde 1-2. november i Vejlerhuset ved Bygholm Vejle. Til dette møde inviteres også suppleanter, hovedbestyrelseskontakt, kommunekontakter, bladredaktion og arrangementsudvalg. I alt deltog 11, hvilket jeg synes var flot. I disse herlige rammer i Vejlerne får vi en lidt bredere drøftelse af, hvad vi går og laver, end på de almindelige bestyrelsesmøder. En fugletur lørdag morgen indgår naturligvis også i programmet. Fra mødet kan nævnes: Vi er ved at være klar til starten på atlasprojektet, hvor Danmarks ynglefugle skal registreres de kommende 4 år. Mange kvadrater skal dækkes, og vi forsøger at finde frem til alle, der kunne tænke sig at være ansvarlig for et kvadrat. Alle interesserede opfordres til at møde op til informationsmødet i Skive den 13. november, hvor ledelsen af projektet fra Fuglenes Hus også møder op for at informere og besvare spørgsmål. Atlas-projektet vil også blive præsenteret på julehyggemødet i Viborg den 29. november. Den nye hjemmeside mangler stadig lidt afpudsning af teknisk art for at gå i luften, men til julehyggemødet er den klar og vil blive præsenteret. Hjemmesiden bliver flot, har mange fine funktioner, og vi forventer os meget af den i fremtiden. Ole Lilleør, Henriette Tøttrup Hansen og Jette Lynge Jensen vil udgøre det hjemmesideudvalg, der skal passe den fremover. Facebooks rolle i foreningen blev også drøftet ved mødet, og her vil vi komme med lidt idéer på et tidspunkt. Der har været udskiftninger i arrangementsudvalget i år, og det består nu af Martin Høj Hansen, Gitte Jensen, Kaj Jensen og Jens Albrectsen. Da ingen er medlem af bestyrelsen, vil kontakten hertil sikres ved bl.a. at et bestyrelsesmedlem deltager i udvalgets møder efter behov. Vi er nu blevet medlem af Naturplejenetværket for Nordvestjylland, som har til formål at fremme de landskabelige værdier og levesteder for den vilde flora og fauna i Nordvestjylland. Foreningen har som medlemmer organisationer, der arbejder for naturen og naturpleje i praksis, og har kommuner, landbrug og andre naturorganisationer som vigtige samarbejdspartnere. Foreningen har præsenteret sig på et bestyrelsesmøde for et stykke tid siden, og vi har haft kontakt med dem i flere sager om naturpleje. Jan S. Kristensen er vores repræsentant i foreningen. Det er besluttet, at foreningens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden får et serviceeftersyn i de kommende måneder. 6

7 2013/3 Tårnfalkene Tårnfalkene yngler igen Tekst og foto: Elly Hansen. Vinteren var lang og streng. Det kostede mange fugle og dyr livet. Jorden var i en lang periode dækket af et tykt lag sne, og det værst tænkelige skete. Der faldt islag. Det lagde sig som en uigennemtrængelig hinde ovenpå sneen. Det blev nu umuligt for vildtet at trænge igennem. Under sneen stortrivedes gnaverne i deres beskyttede gange. Imens måtte bl.a. musejægerne lide sultedøden. Her tænker jeg specielt på Tårnfalken. Dens hovedføde er markmus, og den lille elegante falk forsvandt stort set fra vores egn. Kasserne stod tomme. Den efterfølgende sommer stod næsten alle Tårnfalkekasser i Thy tomme. Også vores i Svankær. Vi har siden 2007 kunne glæde os over ynglende Tårnfalke, som fik større eller mindre kuld på vingerne. Sidste gang i 2009 med seks unger. Men i årene 2010 og 2011 var der stille omkring kassen. Kun en enkelt gang i 2012 dukkede en Tårnfalk op, men den forsvandt igen. Unger i kassen. Men så først i april i år viste en Tårnfalk interesse for kassen. Det var en enlig han. Den 12. april fik han selskab af en hun, og det så ud som om de ville blive. Det var et meget diskret par. Jeg hørte og så dem kun sjældent, og på et tidspunkt frygtede jeg, at de alligevel ikke ynglede. Den 20. juni blev jeg meget glædelig overrasket. Jeg havde i lang tid haft min store kikkert rettet mod kassen, og nu kunne jeg se et lille hvidt hoved derinde. De næste dage dukkede flere små hvide dunede hoveder frem. Fire unger var der. De voksede sig store og stærke og den 6. juli fløj de ud i den store verden. 7

8 HJEJLEN Tårnfalkene Flere ynglende Tårnfalke. Vi var dog ikke de eneste, som kunne glæde sig over igen at have ynglende Tårnfalkene. I kassen, som sidder oppe i tårnet på Vestervig kirke, var der seks æg i reden. De klækkede alle og ungerne fløj ud den 12. juli. De holdt til omkring kirken de følgende dage og blev fulgt med stor spænding, både af de ansatte ved kirken og af turisterne, når de forsøgte at lande på det glatte blytag. På Letsvej i Visby var der tre unger i kassen. I Vildsund sad fire unger på række og i Tygstrup er der mindst to unger i kassen. De sidste er i skrivende stund ikke fløjet fra reden. Mon ikke vi hermed alle kan glæde os over at Tårnfalken er tilbage i Thy. Forfatterens adresse: Kystvejen 75, Svankær 7755 Bedsted Thy Mail: Hjemmeside: livet er fuldt af overraskelser. Den ene af de seks unger fra Vestervig prøver at lande på taget, men kan ikke få fodfæste på det glatte blytag. 8

9 2013/3 Spættet Sæl Spættet Sæl i Tange Sø Af: Hans Jeppesen På en af vore mange ture til Tangeværket og den dejlige Tange Sø, oplevede vi noget andet, end det vi egentlig kom for, nemlig at se på fugle. Vi kom gående på jernbroen neden for turbinerne, da vi pludselig så noget mystisk nede i vandet, men det forsvandt kortvarigt, før vi var sikre på, hvad det var. Da vi igen så bevægelser i vandet, viste det sig at være en spættet sæl med det sødeste hoved, man kan tænke sig. Den lange rejse til trods Kattegat, Randers Fjord, Gudenåen og helt op til Tangeværket virkede den frisk. Foto: Hans Jeppesen Da vi gik hjem, så vi den igen, nu med en fisk på ca. 35 cm. i munden. Men nu var det desværre blevet for mørkt til at tage et billede af oplevelsen. Sælen blev på lokaliteten i ca. 14 dage. Foto: Hans Jeppesen 9

10 HJEJLEN Cykeltur i natravneland Cykelferie i natravneland Af: Verner V. Hansen Vi har alle hørt det økonomisk krise med efterfølgende lavvande i pengekassen og dermed ingen udlandsrejser i ferien. Men kan man på en billig måde holde ferie med masser af sol, oplevelser heriblandt naturoplevelser og også gerne lidt fugl? Her faldt jeg over beskrivelser over North Sea Trail, et net af cykel- og gangstier store dele af vejen rundt om Nordsøen. Den kunne man vel tage udgangspunkt i og starte her i Danmark med vestkysten fra Skagen til Tønder en strækning, der er spækket med gode fuglelokaliteter og andre naturområder. Der er gode bilfrie stier for gående og cyklister og gratis overnatningspladser, hvor man kan booke ind døgnet rundt. Det besluttede jeg mig at prøve på min mountain-bike. Ikke noget med at fare af sted og æde kilometer bare dovne af sted. Første år 2012 gjaldt det kysten fra Bulbjerg til Skagen, i år var det så fra Agger til Bulbjerg samt noget Limfjordskyst. Næste år bliver det antageligt Thyborøn til Blåvand og når jeg engang går på efterløn, kunne det jo blive hele vejen rundt med norske kulturfyrtårne og skotske whiskydestillerier planlægning og drømme er en del af det! Udstyret var som nævnt en mountainbike. Første år brugte jeg en (for) billig cykeltrailer, og andet år forhåndenværende billige cykeltasker. Konklusionen her må være, at man om muligt køber noget ordentligt grej, der ikke hele tiden går i stykker. Ellers var princippet, ud over telt- og kogegrej, at medbringe så lidt som mulig oppakning 10 det vil bl.a. sige håndkikkert som vejer og fylder mindre end teleskop så må man leve med, at man ikke ser alt i biografkvalitet! Jeg ville så vidt muligt holde mig til det, der i Danmark hedder Redningsstien eller de steder hvor trafik er tilladt og forsvarligt på strandbredden og som cyklist de steder skal man huske altid at tage hensyn til de gående og naturen. Ind imellem er man nu selv gående, da nogle stier kan være føget til i sand. Overnatning foregik på de gratis telt- og shelterpladser, der efterhånden er mange af husk bogen Overnatning i det fri der er 1000 af dem beskrevet. På pladsen er der shelters, teltpladser, bålsted med brænde og das og engang imellem vand - så man har for alle tilfældes skyld altid vandflaskerne fyldt op. Man møder mange andre cykelturister og vandrere fra både Danmark og alle vore nabolande. Jeg har også tit oplevet, at børnefamilier hensynsfuldt parkerer bilen så tæt på som muligt og giver børnene deres første lejroplevelser For nogle år siden oplevede jeg, at en familie havde et ekstra villatelt med til legetøjet selvfølgelig! På turene har jeg været på ca. 10 af overnatningspladserne fra Agger til Skagen. Fuglemæssigt bærer strækningen præg af, at man er i området mellem havet og klitplantagerne Redningsvejen går typisk hvor plantagen bliver til bjergfyr og herefter grå klit. Dermed er man også i det område, hvor der er sikkerhed for natravne stort set hver aften og nat i første halvdel af sommeren. Flere gange hørte jeg op til 5 ad gangen med deres snurrende sang. Et godt sted begge årene var Kollerup Klitplantage ved Fjerritslev.

11 2013/3 Cykeltur i natravneland Shelterpladsen ligger her i første parket til både at se deres papirflyverlette flugt, høre dem klappe vingerne sammen lige foran shelteren og ellers snurre hele natten. Jeg har også her oplevet en natravn på vadefuglemaner spille brækket vinge, da jeg gik på skovvejen den har helt sikkert haft en unge lige i nærheden. Natravne kan opleves i alle klitplantagerne, som f.eks. Stenbjerg, Tvorup, Torup, Kollerup, Tranum, Tornby og Skagen. Det er yderst i klitplantagerne, at den lille gråsisken har en af sine hovedbiotoper. Det har været nævnt, at den var ved at forsvinde fra den biotop igen, men det er mit indtryk, at den er overalt. Også grønsisken og lille korsnæb observerede jeg jævnligt men mere i regulær plantage. For vadefuglene er det allerede efterår, når vi har sommerferie. Efterårets første sandløber så jeg i høj sommersol ved stranden i Vorupør, og jævnligt var der træk af småflokke af lille regnspove, som har en vigtig trækrute i Danmark langs den jyske vestkyst. Man tager selvfølgelig ikke gennem dette område uden at kigge efter traner. Jeg hørte jævnligt deres trompeteren mest om aftenen, men jeg skulle se godt efter, hvis jeg skulle spotte dem ude i vådområderne som Ålvand og Hanstedreservatet. En aften var jeg taget ud og se solen gå ned syd for Bøgstedrende. Så kom to traner lige mellem to klittoppe og sømærket var der jo også. Med andre ord Nationalpark Thy s logo live! Også nogle af rovfuglene var jeg heldige at se således en enkelt havørn ved Lyngby Thy (her er også gode muligheder for begge arter bynkefugl samt rødrygget tornskade) og to havørne ved redningsvejen langs nordkysten af Thy en strækning med mange ynglende tårnfalke, en flot flora, bl.a. klokkeensian og en forfærdelig masse stikkende klæger! Flottest var dog den unge kongeørn, der jagede over søen Tormål i Hansted-Reservatet. Den almindelige kjove er ingen rovfugl, men den lever dog af at stjæle byttet fra andre fugle ved Jyllands vestkyst mest splitterner, som den følger som en skygge indtil de slipper deres bytte. Ud over splitternen ses også dværgternen ind imellem, mest på den stenede nordvendte Thy- og Hanherredkyst, som ikke er så trafikeret af mennesker, og derfor yngler den også hist og her så går man i en stor bue udenom dens strand, for ikke at forstyrre! Da man ikke skal være fanatiker, huskede jeg selvfølgelig at supplere alle disse og mange andre naturoplevelser med almindelige sommeroplevelser som at dyppe fødderne i havvand og nyde en enkelt kold øl på en strandcafe. Jeg vil opfordre læserne til selv at opleve noget af strækningen til fods eller på cykel. Der er sikkerhed for oplevelser. Huskede jeg at nævne Danmarks eneste fuglefjeld, Bulbjerg? eller den specielle oplevelse en kilometer før målet i Lønstrup at skulle ud på en 20 kilometer lang omvej, fordi skrænten er skredet i havet! 11

12 HJEJLEN Atlas III Atlas III Kom og vær med! ATLAS III ( ) I DOF NORDVESTJYLLAND. Tiden er nu inde til at gøre sig klar til det tredje danske fugleatlas. Opråb til alle fuglevenner i Nordvestjylland. Vær med til at dække et kvadrat. Vi mangler stadig at få dækket kvadrater i vores område. Status på Atlas III ultimo november i det nordvestjyske Atlas III Status pr. 20/ i det nordvestjyske. 63 Atlaskvadrater er allerede dækket i Nordvestjylland. 109 kvadrater mangler dækning her i Nordvestjylland. N.B: Feltarbejdet begynder den 1. marts

13 2013/3 Atlas III En kort introduktion til Atlas III i vores område; Vi har i Nordvestjylland henved 172 kvadrater (5x5km), som skal dækkes af vores medlemmer i lokalforeningen. Da vi er henved 500 medlemmer, håber vi, at vi opnår fuld dækning af disse kvadrater. Se også DOF-hjemmesiden og Dofbasen under Atlas III for nærmere info eller ring til os!! Atlas III koordinatorer i Nordvestjylland. Vi er 3 Atlas-koordinatorer, som har taget ansvaret for, at Atlas III kvadraterne bliver dækket i de 4 kommuner i vores område, nemlig Viborg, Skive, Morsø og Thisted kommuner. Så alt afhængig af hvilken kommune, du bor i og hvor du gerne vil dække et kvadrat, kan du henvende dig telefonisk, hvis du har spørgsmål til selve tilmeldingen, metode o. lign. Atlas III Koordinator i Viborg kommune: Lars Mogensen. Telefon / el. Atlas III Koordinator i Skive kommune: Ole Lilleør. Telefon el. Atlas III Koordinator i Thisted og Morsø kommuner: Søren M. Krag. Telefon / el. Med venlig hilsen Atlas III i Nordvestjylland. 13

14 HJEJLEN Naturens Dag ved Hald Hovedgård Tekst & foto Af: Gitte Jensen, Kaj Jensen og Ole Lilleør Søndag den 8. september var en lang række grønne organisationer og friluftsorganisationer samlet på Hald Hovedgård i anledningen af det landsdækkende arrangement Naturens Dag, der i år havde temaet Vild Med Natur. DOF-Nordvestjylland deltog naturligvis også i år i arrangementet. Rundt om i parken og skoven var der spændende aktiviteter og poster, som gæsterne kunne besøge, og vejret var heldigvis skønt, så der kom masser af gæster. DOF s stand fik besøg af over 100 børn og voksne, så der blev spillet ryle-spil, tegnet fugle og teleskopquizzet hele dagen lang. Daniela og Kamilla tegnede nogle flotte fugle. En hyggelig dag med meget fuglesnak DOF er naturligvis på plads igen til næste år. 14 Naturens Dag

15 2013/3 Naturens dag 15

16 HJEJLEN Turreferater Agerø, Mors den 6. oktober Af: Jens Albrechtsen Præcis klokken 8.00 drejede Verner og jeg ind på parkeringspladsen på Agerøvej 32. Turleder Erling Andersen og 12 andre fugleinteresserede var mødt. De havde allerede set landsvaler og gråspurve, Erling bød velkommen og vi gik ned mod fugleskjulet. På vejen så og hørte vi bl.a. storspoven. I hegnet sås skovspurve, grønirisker og bogfinker. Vi fik stillet skopet op ved fugleskjulet og så bl.a. 40 strandhjejler, 35 lille kobbersnepper, stor præstekrave, hvid Turreferater vipstjert, rødben, en masse engpibere og sædvanen tro vandrefalken (hun) siddende på en pæl. Solen skinnede og vi havde det mest fantastiske lys. Vi besluttede at forsøge at nå ud til stenklipperne. Ud over holmene så vi dobbeltbekkasin og enkelte bjerglærker. Helt ude ved strandbredden talte vi i alt 19 bjerglærker, Vi nød længe at iagttage denne skønne fugl. Ude på stenklipperne sås knopsvaner, 16 lysbugede knortegæs, 450 toppede skalleslugere, 114 kortnæbbede gæs, 100 gråænder, 25 gravænder, 140 pibeænder, 20 islandske ryler og alm ryler. 16

17 2013/3 Turreferater Turreferater Vi forsøgte at gå over til stenklipperne, men vandet var for dybt til langskaftede støvler, så vi vendte om for at nå tilbage til fugleskjulet, hvor kaffen ventede. På tilbagevejen så vi en overflyvende vandrefalk (han) passere over fugleskjulet. Kaffepause og herefter gåtur over forbi kirken og over på østsiden af Agerø. På vej op til bilerne så vi tårnfalk og hjejler på marken og da vi nåede P-pladsen så vi pludselig en lille hurtig rovfugl komme flyvende. En dværgfalk fløj hen over hovederne på os. Den var interesseret i småfuglene, men blev nok forstyrret af os og den forsvandt hurtigt. På østsiden havde vi nok forventet at se en masse hjejler, men de var trukket væk. Vi så en spurvehøg, gråænder, måger og nogle hvide vipstjerter. En rigtig skøn formiddag var til ende. Vi så i alt 41 arter. P.S. Da jeg kom til Skive, kunne jeg ikke lade være med at tage en tur på havnen. Jeg så derved min tredje vandrefalk på dagen. Artiklens fotos er taget af Poul Holm Pedersen 17

18 HJEJLEN Turreferater Turreferater Fuglekonge og skovskade Referat af gråmejsetur i Sønderhå Plantage den 10. oktober 2013 Af: Erlend Thorvardarson Vejrmeldingerne var truende hele døgnet inden. Overraskende nok endte det med fint turvejr, tørt, solen var fremme i glimt. Willy Mardal og Erling Andersen var klar, og de fire deltagere (Thyholm, Viborg og Thy) fik et spændende indblik i arbejdet med ringmærkning. Fangstnettene var opsat i plantagen og et enkelt tæt ved bredden af Ove sø. Den første fangst var klar, små poser med fugle hang på kanten af bordet, og Willy gik i gang med at påsætte ring, måle vingen på fuglen og notere nummer, art, alder og køn i en protokol. Vi fik forklaring på køns- og aldersbestemmelse og mange supplerende oplysninger om fuglenes træk, diskussion af problemer med afgrænsningen af gråsisken - stor og lille og hybridformer, og så er der også hvidsisken. Mens vi fulgte med ved ringmærkerbordet, hørte vi stor flagspætte kalde og hakke i et træ lige ved. Foto: Erlend Thorvardarson 18

19 2013/3 Turreferater Turreferater Vi vandrede gennem plantagen og så nettene og de enkelte nye fugle. Nede ved shelterpladsen ved søbredden var der kaffepause, mens Willy mærkede de sidste fugle, bl.a. gærdesmutte og bogfinke hun. På himlen mod sydvest stod en fuldendt regnbue, og senere fyldte en sortblå regnsky hele vesthimlen. En ålefisker røgtede garn ude på søen. På tilbagevejen blev nettene skubbet sammen og rullet, så fuglene kan undgå dem. Så kan de foldes ud igen, når næste omgang ringmærkning skal foregå. Det begyndte at dryppe, og inden vi var henne ved bilerne igen, var det styrtregn. Den sidste fugl, en velnæret skovskade, fik en stor ring på og forsvandt mellem træerne. Så rystede vi regnen af og kom ind i bilerne. En god tur. Foto: Erlend Thorvardarson Foto: Erlend Thorvardarson Fangsttal den 10. oktober 2013 i Sønderhå Plantage: Fuglekonge 2, Gransanger 2, Blåmejse 9, Lille Gråsisken 1, Gærdesmutte 2, Rødhals 3, Munk 3, Bogfinke 1, Musvit 2, Gulspurv 2, Solsort 2 Skovskade 1. I alt 30 fugle fordelt på 12 arter. 19

20 HJEJLEN Turreferater Turreferater Tur til Vejlerne den 19. september 2013 Af: Finn Andersen Med solen fremme og ingen vind skulle vi mødes på Hovsør-dæmningen kl. 9. Der var knap nok plads til de 10 biler, der dukkede op. Og med Erling som turleder blev vi 17 deltagere. Efter velkomsten kørte vi til Arup Dæmning med udsigt til Østerild Fjord, hvor der blev spejdet efter Skestorke. Det varede ikke længe, så kom de flyvende og landede ikke langt fra os. Jeg tror, at de var bestilt godt klaret Erling. 20 stk. var der, nogle af dem med ring på. En Blå Kærhøg kom sejlende lavt ind over området, så alle fik den at se, et fint sted med Stenpikker på dæmningen og små flokke af Hjejler over os. Da det var ved at være kaffepausetid, måtte vi skynde os til Arupskjulet, hvor der nedenfor kunne ses forskellige ænder og vadefugle, men ingen overraskelser. Så efter at vi havde nydt udsigten og noget af madpakken her, kørte vi til Bygholm Vejle, hvor vi snuppede den første rasteplads, vi kom til. Her sås Havørn, Skestork, Rørhøg og en Vandrefalk, der fik gang i en lille flok Islandske Ryler, som stod ud for os. Næste stop blev ved Naturcenteret, hvor vi blev udenfor i det gode vejr. Her sås 2 Havørne kredse højt i retning af Kraptårnet sammen med 5 Traner; dem 20

21 2013/3 Turreferater Turreferater Foto: Finn Hansen måtte vi ud og se nogle flere af. Der var trængsel i Kraptårnet, når vi kom sådan en flok, men Traner fik vi set, 42 stk. i retning af Han Vejle, og i samme retning spottedes en Sølvhejre, men de formerede sig hurtigt. Én efter én dukkede de frem bag fra buskene, så der til sidst var 4. Men der var stadig noget hvidt bag busken, så der var muligvis en mere det fik vi ikke opklaret, vi skulle jo videre. Samtidig så vi en Tårnfalk hænge og muse ude bag tårnet. Næste stop var Han Vejle. Det er altid hyggeligt at holde pause ude i Rørskoven med lyden af Skægmejserne og så deres faren rundt. Gad vide hvor mange, der er herude? Det er svært at sætte tal på, men jeg så 9 på én gang. En Rørdrum lettede tæt ved og tog en tur længere ud i rørene, den var vi kun 3, der så, men på vej ind til bilerne kom en Sølvhejre flyvende i retning af Lund Fjord. Det sidste sted, vi besøgte, var Kærup Holme skjulet. Her blev vi modtaget af 13 Skestorke og forskellige ande- og vadefuglearter, som Rørhøgene holdt i gang. Modlys gjorde det lidt svært at se, men det var lige meget det havde jo været en god dag, og vejret havde været godt. Og vi var blevet lovet Trane, Skestork, Havørn, Fiskeørn, Vandrefalk, Dværgfalk og Rørhøg. Det eneste vi ikke så, var en Fiskeørn. Men i stedet blev det til 4 Sølvhejrer, så det er okay. Så tak til Erling og en masse hyggelige mennesker for en hyggelig tur. 21

22 HJEJLEN Reklamer 22

23 2013/3 Kommende ture Kommende ture og møder Håsum Enge Gl. Fugletårn Gråmejsetur 12. december kl.13:00-16:30 Mødested: Shell stationen ved rundkørslen før Håsum (hvis du kommer fra Skive), Skive (hvor hovedvej 591 møder hovedvej 189). Turleder: Anni Oppelstrup, mobil At stå i skumringen i et fugletårn og skue ud over rørskov og enge, mens flere blå kærhøge flyver rundt over rørskoven, før de går til nattero det er en helt fantastisk oplevelse. Det syn håber vi at kunne vise jer denne dag! Men vi starter forinden med en lille rundtur omkring engene og ser, hvad de gemmer netop denne dag! Vandtæt fodtøj anbefales. Morgenfugletur til Hald Sø 15. december kl. 09:00-12:00 Mødested: P-pladsen ved Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, Viborg. Turleder: Ole Lilleør, tlf Den traditionelle juletur, som byder på en dejlig pause fra juletravlheden. Vi går en tur gennem parken til ruinen og en tur i Troldeslugten. Hvis der er stemning for det, besøger vi også Non Mølle. Mængden af fugle afhænger stærkt af vintervejret. Der er mulighed for at se vandstær, isfugl og bjergvipstjert, og måske møder vi også flokke af sjaggere, vindrosler og kvækerfinker. Husk varmt tøj og medbring gerne kaffe el. lign. til pausen undervejs GODT NYTÅR Vinterfugletur på Agger Tange 5. januar kl. 09:00-12:00 Mødested: P-pladsen ved færgelejet på Agger Tange. Turledere: Per Wessel Buchwald, tlf og Frits Rost, tlf Den traditionsrige nytårstur til Agger Tange, som huser en mængde overvintrende fugle, f.eks. storspove, rødben, bjergirisk, vandrefalk og forskellige ænder. Desuden kan der ofte ses sortgrå ryle og med lidt held måske også bjerglærke, snespurv og mosehornugle. Vi ser, hvad der dukker op. Det er meget afhængigt af, hvordan vinteren arter sig. Men husk, at uanset vejret er det altid koldt på Agger Tange på denne tid af året. Husk derfor varmt tøj og noget varmt at drikke. 23

24 HJEJLEN Kommende ture Kommende ture og møder Fugletur i Ormstrup Skov Gråmejsetur 16. januar 2014 kl. 09:00-12:00 Mødested: P-pladsen ved trækstien i Ans, Frisholtvej, 8643 Danmark. Turleder: Karsten Hansen, tlf Vi går en tur på i alt 7 km ad trækstien fra Ans gennem Ormstrup Skov langs Tange Sø og tilbage. I skoven vil der være gode muligheder for småfugle, spætter og rovfugle. Og på og ved vandet svaner, ænder, isfugl m.m. Kørselsvejledning: Kør fra Vestre Langgade i Ans By ad Søgade mod Sahl og Bjerringbro, kør over Ans Bro og drej til venstre umiddelbart efter broen ved skiltet Trækstien P. Spændende dobbeltforedrag om husmandsuglen og specialiserede dinosaurer 21. januar 2014 kl.19:00-22:00 Sted: Sønder Mølle, Vinkelvej 40, Viborg Foredragsholder: Mette Hesselholt Henne Hansen. Husmandsuglen. Et foredrag om verdens mest talrige ugle og om forsøget på at sikre dens sidste bestand i Danmark. Helt vildt specialiserede dinosaurer. Et foredrag om nogle af de tilpasningsmæssige nyskabelser, der har gjort fuglene til den mest artsrige gruppe af landlevende hvirveldyr, længe efter, at alle de andre dinosaurer forsvandt. Foredragsholderen er uddannet evolutionærbiolog og er derudover foredragsholder, fuglekigger og naturfotograf. Hun er ansat i AgriNord, hvor et af hendes ansvarsområder er bevaring af Kirkeuglen. Vandstære- og isfugletur ved Viborg Gråmejsetur 4. februar 2014 kl. 09:00-12:00 Sted: P-pladsen ved Niels Bugges kro, Ravnsbjergvej 69, Viborg. Turleder: Karsten Hansen, tlf Vi besøger flere forskellige lokaliteter og kigger efter vandstær, isfugl, bjergvipstjert og andre småfugle som spætter, træløbere, mejser m.m. 24

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Årgang 29 Nr. 2. August 2011

Årgang 29 Nr. 2. August 2011 Årgang 29 Nr. 2 August 2011 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland Hjejlen årgang 29 nr.2 August 2011 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Årgang 23 Nr. 4 November 2005. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 23 Nr. 4 November 2005. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 23 Nr. 4 November 2005 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 23 nr. 4 november 2005 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Årgang 28 Nr. 2. August 2010

Årgang 28 Nr. 2. August 2010 Årgang 28 Nr. 2 August 2010 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland Hjejlen årgang 28 nr.2 august 2010 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 51 august 2014

Nyhedsbrev nr. 51 august 2014 Mandag d. 14. august 2014 Nyhedsbrev nr. 51 august 2014 Vildmarkstur i Lille Vildmose. Lørdag d. 16. august kl. 10.00-14.00 afholder Vildmoseforeningen sin årlige vildmarkstur i Lille Vildmose. Vi mødes

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012

ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012 ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012 MEGET I VENTE! Du modtager denne oversigt over de kommende arrangementer i Naturpark Åmosen, fordi du har skrevet dig på vores nyhedsliste under et

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. februar 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 4 SEPTEMBER - DECEMBER 2015 Tekst: Henrik Knudsen og John Frikke Så kom

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Årgang 31 Nr. 1. April 2013

Årgang 31 Nr. 1. April 2013 Årgang 31 Nr. 1 April 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.1 april 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Billedserie fra Fyn Tur 2013.

Billedserie fra Fyn Tur 2013. Billedserie fra Fyn Tur 2013. Vespa klub Fyn havde denne gang skubbet årets Fyn tur lidt frem i kalenderen, tidligere års Fyn ture har været placeret i maj måned, og vejrliget har mange gange været meget

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Efterår Fugle i naturen

Efterår Fugle i naturen Efterår Fugle i naturen 24.09.17 30.09.17 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger og få en flyvende start på efteråret.

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år.

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. Tårnfalkene 2014 Af Knud Erik Sonne Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. 15. maj. Middag flakser en fugl rundt på græsset foran huset. En tårnfalk, viser det sig. Undersøger

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Program November 2015 April 2016

Program November 2015 April 2016 Program November 2015 April 2016 "Formanden har ordet..." Kære naturven, du står nu med foreningens program for vintersæsonen i hånden. Og selv om det er vinter med ikke mange planter i naturen, så går

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere