Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 31 Nr. 3. December 2013"

Transkript

1 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland

2 HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik: Tryk: Forside & Bagside: Thorkil Brandt Tindbæk Byvej 30, 8830 Tjele Henning Christensen A. Søe-Knudsen Tonny Ravn Kristiansen Oplag: 540 eks. ISSN BESTYRELSE FOR DOF-NORDVESTJYLLAND: Karsten Hansen (KAHA) Nørrehedevej 12, Tange, 8850 Bjerringbro Formand Henriette Tøttrup Hansen (HTH) Næstformand Susanne Primdahl (SPR) Kasserer Ole Lilleør (OLI) Sekretær Savværksvej 14, 7870 Roslev Bangsvej 15, 7850 Stoholm Balders vej 19, 8800 Viborg Søren Michelsen Krag (SMK) Hesselbjergvej 29, 7900 Nykøbing M Erling Andersen (EA) Lars Mogensen (LM) Anni Oppelstrup (AO) Jan S. Kristensen (JSK) Skyumvej 126, Skyum 7752 Snedsted Østervangsvej 71, 8830 Tjele Bådsgårdvej 61, Hald Højslev Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm KONTAKTPERSONER: Revisor: Karsten M. Andersen Repræsentantskabsmedlemmer: JSK, HTH Kontaktperson i DOFs hovedbestyrelse: Kirsten Marie Haugstrup Ekskursioner: SMK m.fl. Lokalrapport (Nordjyllands Fugle): Frits Rost, Thorkil Brandt Fugleregistrering: OLI, LM Friluftsrådet: JSK Fugleværnsfonden: Eyvind Lyngsie Jakobsen Se desuden kontaktpersoner i kommunale grønne råd, sidst i bladet 2

3 2013/3 Indhold INDHOLD Information: side Hjemmesiden 3 Et godt tilbud 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Atlas III 12 Kommende ture og møder Så er den nye hjemmeside kommet på vingerne! Af Henriette Tøttrup Hansen Efter et langt tilløb, er det nu endelig lykkedes for bestyrelsen at få en ny og forbedret hjemmeside i luften. Vi har i mange år været tilfredse med den tidligere side, men nu synes vi, at tiden var løbet fra den. Der kommer til at ske meget i lokalafdelingen de næste 4 år, når Atlas III er i fuld gang med optællingerne. Vi har et stort område vi skal dække, med mange kvadrater, derfor får vi brug for en spændende platform til information. It-teknologien vil spille en stor rolle i projektet, da de løbende indtastninger i Dofbasen/atlas, vil gøre, at vi hele tiden kan følge med i registreringerne. Disse resultater vil vi bedre kunne formidle nu. I det hele taget håber vi, at der kommer flere brugere af hjemmesiden, når den ser mere spændende og indbydende ud. Men det Turreferater: side Naturens dag 14 Agerø Mors 16 Fuglekonge og skovskade 18 Tur til Vejlerne 20 Artikler: Tårnfalkene 7 Spættet sæl i Tange Sø 9 Cykelferie i natravneland 10 kræver jo hele tiden nyt aktuelt stof. Det vil vi gøre vores bedste for at leve op til, og vi modtager meget gerne beretninger om lokale fugleoplevelser, små anekdoter, en beskrivelse af en god fuglelokalitet etc. Tøv ikke med at sende stof til Vi er alle med til at gøre hjemmesiden værd at besøge. Klik ind på og se jer omkring. Bl.a. er der lavet en ny beskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne og en fin arrangementskalender som kan vises som en månedsoversigt. Vi vil opfordre jer alle til at melde sig til vores nyhedsbrev på hjemmesiden, så I kan følge med i nyheder, arrangementer og lign. Dem der tidligere har fået en nyhedsmail er ikke automatisk tilmeldt, det skal man selv gøre via hjemmesiden. Til slut vil vi gerne takke tidligere hjemmesideredaktører for deres store arbejde! For og Bagside: I dette nummer af Hjejlen er det Bjerglærken, der har indtaget for- og bagsiden. I Danmark er Bjerglærken en regelmæssig omend forholdsvis fåtallig træk- og vintergæst, der oftest ses langs den jyske vestkyst. Det første danske fund af Bjerglærke er gjort så sent som omkring 1850 og arten menes først at have etableret sig som ynglefugl i Skandinavien i løbet af 17- og 18- hundredetallet. De 2 billeder er taget på fyldpladsen sydvest for Hanstholm Havn i starten af november i år af Tonny Ravn Kristiansen. Red. 3

4 HJEJLEN Hjemmesiden 4

5 2013/3 SE HER ET GODT TILBUD TIL DIG! Der er nu blevet et par pladser ledige i vores Fuglestudiegruppe, og derfor vil jeg fortælle lidt om gruppen: Fuglestudiegruppen opstod i januar 2009 efter vi havde deltaget i et af Ole Lilleørs fuglekurser i Viborg. Vi kunne simpel hen ikke undvære hinanden, da kurset stoppede derfor fremkom ideen. Vi har hidtil været 12 medlemmer. Det er selvfølgelig gratis at deltage i gruppen, men vi forventer, at du/i er medlem af DOF. Vi mødes den 3. tirsdag aften i hver måned i sommerhalvåret til fugleture og i vinterhalvåret til fuglesnak indendørs. Foreløbig har snakken indendørs f.eks. handlet om yndlingsfugle og lokaliteter, fjer, ringmærkning, rejseberetninger og fortællinger om gode oplevelser siden sidst. Alle yder et bidrag, men det behøver ikke Et godt tilbud være stort. Vi har talt om, at være mere fleksible mht. mødesteder, da vi bor lidt spredt i NV-Jylland. Og vi tænker også, at vi i vinterhalvåret kan holde en lidt længerevarende udendørs fugletur en lørdag el. søndag evt. med påhæng. Desuden afholder vi hvert år en forlænget weekend om foråret i Skagen og i Skåne om efteråret. Vores gruppes mailliste bruger vi også, hvis vejrudsigten er lys og vi impulsivt får lyst til en fugletur i godt selskab. Vi synes vi har nogle spændende stunder sammen, med masser af oplevelser og socialt samvær. Har disse oplysninger skærpet din interesse for Fuglestudiegruppen, så kontakt undertegnede for flere oplysninger og en HELT uforpligtende samtale! Anni Oppelstrup, mobil Studiegruppetur i Ø Bakker Foto: Anni Oppelstrup 5

6 HJEJLEN Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Af: Karsten Hansen Bestyrelsen har holdt sit årlige visionsmøde 1-2. november i Vejlerhuset ved Bygholm Vejle. Til dette møde inviteres også suppleanter, hovedbestyrelseskontakt, kommunekontakter, bladredaktion og arrangementsudvalg. I alt deltog 11, hvilket jeg synes var flot. I disse herlige rammer i Vejlerne får vi en lidt bredere drøftelse af, hvad vi går og laver, end på de almindelige bestyrelsesmøder. En fugletur lørdag morgen indgår naturligvis også i programmet. Fra mødet kan nævnes: Vi er ved at være klar til starten på atlasprojektet, hvor Danmarks ynglefugle skal registreres de kommende 4 år. Mange kvadrater skal dækkes, og vi forsøger at finde frem til alle, der kunne tænke sig at være ansvarlig for et kvadrat. Alle interesserede opfordres til at møde op til informationsmødet i Skive den 13. november, hvor ledelsen af projektet fra Fuglenes Hus også møder op for at informere og besvare spørgsmål. Atlas-projektet vil også blive præsenteret på julehyggemødet i Viborg den 29. november. Den nye hjemmeside mangler stadig lidt afpudsning af teknisk art for at gå i luften, men til julehyggemødet er den klar og vil blive præsenteret. Hjemmesiden bliver flot, har mange fine funktioner, og vi forventer os meget af den i fremtiden. Ole Lilleør, Henriette Tøttrup Hansen og Jette Lynge Jensen vil udgøre det hjemmesideudvalg, der skal passe den fremover. Facebooks rolle i foreningen blev også drøftet ved mødet, og her vil vi komme med lidt idéer på et tidspunkt. Der har været udskiftninger i arrangementsudvalget i år, og det består nu af Martin Høj Hansen, Gitte Jensen, Kaj Jensen og Jens Albrectsen. Da ingen er medlem af bestyrelsen, vil kontakten hertil sikres ved bl.a. at et bestyrelsesmedlem deltager i udvalgets møder efter behov. Vi er nu blevet medlem af Naturplejenetværket for Nordvestjylland, som har til formål at fremme de landskabelige værdier og levesteder for den vilde flora og fauna i Nordvestjylland. Foreningen har som medlemmer organisationer, der arbejder for naturen og naturpleje i praksis, og har kommuner, landbrug og andre naturorganisationer som vigtige samarbejdspartnere. Foreningen har præsenteret sig på et bestyrelsesmøde for et stykke tid siden, og vi har haft kontakt med dem i flere sager om naturpleje. Jan S. Kristensen er vores repræsentant i foreningen. Det er besluttet, at foreningens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden får et serviceeftersyn i de kommende måneder. 6

7 2013/3 Tårnfalkene Tårnfalkene yngler igen Tekst og foto: Elly Hansen. Vinteren var lang og streng. Det kostede mange fugle og dyr livet. Jorden var i en lang periode dækket af et tykt lag sne, og det værst tænkelige skete. Der faldt islag. Det lagde sig som en uigennemtrængelig hinde ovenpå sneen. Det blev nu umuligt for vildtet at trænge igennem. Under sneen stortrivedes gnaverne i deres beskyttede gange. Imens måtte bl.a. musejægerne lide sultedøden. Her tænker jeg specielt på Tårnfalken. Dens hovedføde er markmus, og den lille elegante falk forsvandt stort set fra vores egn. Kasserne stod tomme. Den efterfølgende sommer stod næsten alle Tårnfalkekasser i Thy tomme. Også vores i Svankær. Vi har siden 2007 kunne glæde os over ynglende Tårnfalke, som fik større eller mindre kuld på vingerne. Sidste gang i 2009 med seks unger. Men i årene 2010 og 2011 var der stille omkring kassen. Kun en enkelt gang i 2012 dukkede en Tårnfalk op, men den forsvandt igen. Unger i kassen. Men så først i april i år viste en Tårnfalk interesse for kassen. Det var en enlig han. Den 12. april fik han selskab af en hun, og det så ud som om de ville blive. Det var et meget diskret par. Jeg hørte og så dem kun sjældent, og på et tidspunkt frygtede jeg, at de alligevel ikke ynglede. Den 20. juni blev jeg meget glædelig overrasket. Jeg havde i lang tid haft min store kikkert rettet mod kassen, og nu kunne jeg se et lille hvidt hoved derinde. De næste dage dukkede flere små hvide dunede hoveder frem. Fire unger var der. De voksede sig store og stærke og den 6. juli fløj de ud i den store verden. 7

8 HJEJLEN Tårnfalkene Flere ynglende Tårnfalke. Vi var dog ikke de eneste, som kunne glæde sig over igen at have ynglende Tårnfalkene. I kassen, som sidder oppe i tårnet på Vestervig kirke, var der seks æg i reden. De klækkede alle og ungerne fløj ud den 12. juli. De holdt til omkring kirken de følgende dage og blev fulgt med stor spænding, både af de ansatte ved kirken og af turisterne, når de forsøgte at lande på det glatte blytag. På Letsvej i Visby var der tre unger i kassen. I Vildsund sad fire unger på række og i Tygstrup er der mindst to unger i kassen. De sidste er i skrivende stund ikke fløjet fra reden. Mon ikke vi hermed alle kan glæde os over at Tårnfalken er tilbage i Thy. Forfatterens adresse: Kystvejen 75, Svankær 7755 Bedsted Thy Mail: Hjemmeside: livet er fuldt af overraskelser. Den ene af de seks unger fra Vestervig prøver at lande på taget, men kan ikke få fodfæste på det glatte blytag. 8

9 2013/3 Spættet Sæl Spættet Sæl i Tange Sø Af: Hans Jeppesen På en af vore mange ture til Tangeværket og den dejlige Tange Sø, oplevede vi noget andet, end det vi egentlig kom for, nemlig at se på fugle. Vi kom gående på jernbroen neden for turbinerne, da vi pludselig så noget mystisk nede i vandet, men det forsvandt kortvarigt, før vi var sikre på, hvad det var. Da vi igen så bevægelser i vandet, viste det sig at være en spættet sæl med det sødeste hoved, man kan tænke sig. Den lange rejse til trods Kattegat, Randers Fjord, Gudenåen og helt op til Tangeværket virkede den frisk. Foto: Hans Jeppesen Da vi gik hjem, så vi den igen, nu med en fisk på ca. 35 cm. i munden. Men nu var det desværre blevet for mørkt til at tage et billede af oplevelsen. Sælen blev på lokaliteten i ca. 14 dage. Foto: Hans Jeppesen 9

10 HJEJLEN Cykeltur i natravneland Cykelferie i natravneland Af: Verner V. Hansen Vi har alle hørt det økonomisk krise med efterfølgende lavvande i pengekassen og dermed ingen udlandsrejser i ferien. Men kan man på en billig måde holde ferie med masser af sol, oplevelser heriblandt naturoplevelser og også gerne lidt fugl? Her faldt jeg over beskrivelser over North Sea Trail, et net af cykel- og gangstier store dele af vejen rundt om Nordsøen. Den kunne man vel tage udgangspunkt i og starte her i Danmark med vestkysten fra Skagen til Tønder en strækning, der er spækket med gode fuglelokaliteter og andre naturområder. Der er gode bilfrie stier for gående og cyklister og gratis overnatningspladser, hvor man kan booke ind døgnet rundt. Det besluttede jeg mig at prøve på min mountain-bike. Ikke noget med at fare af sted og æde kilometer bare dovne af sted. Første år 2012 gjaldt det kysten fra Bulbjerg til Skagen, i år var det så fra Agger til Bulbjerg samt noget Limfjordskyst. Næste år bliver det antageligt Thyborøn til Blåvand og når jeg engang går på efterløn, kunne det jo blive hele vejen rundt med norske kulturfyrtårne og skotske whiskydestillerier planlægning og drømme er en del af det! Udstyret var som nævnt en mountainbike. Første år brugte jeg en (for) billig cykeltrailer, og andet år forhåndenværende billige cykeltasker. Konklusionen her må være, at man om muligt køber noget ordentligt grej, der ikke hele tiden går i stykker. Ellers var princippet, ud over telt- og kogegrej, at medbringe så lidt som mulig oppakning 10 det vil bl.a. sige håndkikkert som vejer og fylder mindre end teleskop så må man leve med, at man ikke ser alt i biografkvalitet! Jeg ville så vidt muligt holde mig til det, der i Danmark hedder Redningsstien eller de steder hvor trafik er tilladt og forsvarligt på strandbredden og som cyklist de steder skal man huske altid at tage hensyn til de gående og naturen. Ind imellem er man nu selv gående, da nogle stier kan være føget til i sand. Overnatning foregik på de gratis telt- og shelterpladser, der efterhånden er mange af husk bogen Overnatning i det fri der er 1000 af dem beskrevet. På pladsen er der shelters, teltpladser, bålsted med brænde og das og engang imellem vand - så man har for alle tilfældes skyld altid vandflaskerne fyldt op. Man møder mange andre cykelturister og vandrere fra både Danmark og alle vore nabolande. Jeg har også tit oplevet, at børnefamilier hensynsfuldt parkerer bilen så tæt på som muligt og giver børnene deres første lejroplevelser For nogle år siden oplevede jeg, at en familie havde et ekstra villatelt med til legetøjet selvfølgelig! På turene har jeg været på ca. 10 af overnatningspladserne fra Agger til Skagen. Fuglemæssigt bærer strækningen præg af, at man er i området mellem havet og klitplantagerne Redningsvejen går typisk hvor plantagen bliver til bjergfyr og herefter grå klit. Dermed er man også i det område, hvor der er sikkerhed for natravne stort set hver aften og nat i første halvdel af sommeren. Flere gange hørte jeg op til 5 ad gangen med deres snurrende sang. Et godt sted begge årene var Kollerup Klitplantage ved Fjerritslev.

11 2013/3 Cykeltur i natravneland Shelterpladsen ligger her i første parket til både at se deres papirflyverlette flugt, høre dem klappe vingerne sammen lige foran shelteren og ellers snurre hele natten. Jeg har også her oplevet en natravn på vadefuglemaner spille brækket vinge, da jeg gik på skovvejen den har helt sikkert haft en unge lige i nærheden. Natravne kan opleves i alle klitplantagerne, som f.eks. Stenbjerg, Tvorup, Torup, Kollerup, Tranum, Tornby og Skagen. Det er yderst i klitplantagerne, at den lille gråsisken har en af sine hovedbiotoper. Det har været nævnt, at den var ved at forsvinde fra den biotop igen, men det er mit indtryk, at den er overalt. Også grønsisken og lille korsnæb observerede jeg jævnligt men mere i regulær plantage. For vadefuglene er det allerede efterår, når vi har sommerferie. Efterårets første sandløber så jeg i høj sommersol ved stranden i Vorupør, og jævnligt var der træk af småflokke af lille regnspove, som har en vigtig trækrute i Danmark langs den jyske vestkyst. Man tager selvfølgelig ikke gennem dette område uden at kigge efter traner. Jeg hørte jævnligt deres trompeteren mest om aftenen, men jeg skulle se godt efter, hvis jeg skulle spotte dem ude i vådområderne som Ålvand og Hanstedreservatet. En aften var jeg taget ud og se solen gå ned syd for Bøgstedrende. Så kom to traner lige mellem to klittoppe og sømærket var der jo også. Med andre ord Nationalpark Thy s logo live! Også nogle af rovfuglene var jeg heldige at se således en enkelt havørn ved Lyngby Thy (her er også gode muligheder for begge arter bynkefugl samt rødrygget tornskade) og to havørne ved redningsvejen langs nordkysten af Thy en strækning med mange ynglende tårnfalke, en flot flora, bl.a. klokkeensian og en forfærdelig masse stikkende klæger! Flottest var dog den unge kongeørn, der jagede over søen Tormål i Hansted-Reservatet. Den almindelige kjove er ingen rovfugl, men den lever dog af at stjæle byttet fra andre fugle ved Jyllands vestkyst mest splitterner, som den følger som en skygge indtil de slipper deres bytte. Ud over splitternen ses også dværgternen ind imellem, mest på den stenede nordvendte Thy- og Hanherredkyst, som ikke er så trafikeret af mennesker, og derfor yngler den også hist og her så går man i en stor bue udenom dens strand, for ikke at forstyrre! Da man ikke skal være fanatiker, huskede jeg selvfølgelig at supplere alle disse og mange andre naturoplevelser med almindelige sommeroplevelser som at dyppe fødderne i havvand og nyde en enkelt kold øl på en strandcafe. Jeg vil opfordre læserne til selv at opleve noget af strækningen til fods eller på cykel. Der er sikkerhed for oplevelser. Huskede jeg at nævne Danmarks eneste fuglefjeld, Bulbjerg? eller den specielle oplevelse en kilometer før målet i Lønstrup at skulle ud på en 20 kilometer lang omvej, fordi skrænten er skredet i havet! 11

12 HJEJLEN Atlas III Atlas III Kom og vær med! ATLAS III ( ) I DOF NORDVESTJYLLAND. Tiden er nu inde til at gøre sig klar til det tredje danske fugleatlas. Opråb til alle fuglevenner i Nordvestjylland. Vær med til at dække et kvadrat. Vi mangler stadig at få dækket kvadrater i vores område. Status på Atlas III ultimo november i det nordvestjyske Atlas III Status pr. 20/ i det nordvestjyske. 63 Atlaskvadrater er allerede dækket i Nordvestjylland. 109 kvadrater mangler dækning her i Nordvestjylland. N.B: Feltarbejdet begynder den 1. marts

13 2013/3 Atlas III En kort introduktion til Atlas III i vores område; Vi har i Nordvestjylland henved 172 kvadrater (5x5km), som skal dækkes af vores medlemmer i lokalforeningen. Da vi er henved 500 medlemmer, håber vi, at vi opnår fuld dækning af disse kvadrater. Se også DOF-hjemmesiden og Dofbasen under Atlas III for nærmere info eller ring til os!! Atlas III koordinatorer i Nordvestjylland. Vi er 3 Atlas-koordinatorer, som har taget ansvaret for, at Atlas III kvadraterne bliver dækket i de 4 kommuner i vores område, nemlig Viborg, Skive, Morsø og Thisted kommuner. Så alt afhængig af hvilken kommune, du bor i og hvor du gerne vil dække et kvadrat, kan du henvende dig telefonisk, hvis du har spørgsmål til selve tilmeldingen, metode o. lign. Atlas III Koordinator i Viborg kommune: Lars Mogensen. Telefon / el. Atlas III Koordinator i Skive kommune: Ole Lilleør. Telefon el. Atlas III Koordinator i Thisted og Morsø kommuner: Søren M. Krag. Telefon / el. Med venlig hilsen Atlas III i Nordvestjylland. 13

14 HJEJLEN Naturens Dag ved Hald Hovedgård Tekst & foto Af: Gitte Jensen, Kaj Jensen og Ole Lilleør Søndag den 8. september var en lang række grønne organisationer og friluftsorganisationer samlet på Hald Hovedgård i anledningen af det landsdækkende arrangement Naturens Dag, der i år havde temaet Vild Med Natur. DOF-Nordvestjylland deltog naturligvis også i år i arrangementet. Rundt om i parken og skoven var der spændende aktiviteter og poster, som gæsterne kunne besøge, og vejret var heldigvis skønt, så der kom masser af gæster. DOF s stand fik besøg af over 100 børn og voksne, så der blev spillet ryle-spil, tegnet fugle og teleskopquizzet hele dagen lang. Daniela og Kamilla tegnede nogle flotte fugle. En hyggelig dag med meget fuglesnak DOF er naturligvis på plads igen til næste år. 14 Naturens Dag

15 2013/3 Naturens dag 15

16 HJEJLEN Turreferater Agerø, Mors den 6. oktober Af: Jens Albrechtsen Præcis klokken 8.00 drejede Verner og jeg ind på parkeringspladsen på Agerøvej 32. Turleder Erling Andersen og 12 andre fugleinteresserede var mødt. De havde allerede set landsvaler og gråspurve, Erling bød velkommen og vi gik ned mod fugleskjulet. På vejen så og hørte vi bl.a. storspoven. I hegnet sås skovspurve, grønirisker og bogfinker. Vi fik stillet skopet op ved fugleskjulet og så bl.a. 40 strandhjejler, 35 lille kobbersnepper, stor præstekrave, hvid Turreferater vipstjert, rødben, en masse engpibere og sædvanen tro vandrefalken (hun) siddende på en pæl. Solen skinnede og vi havde det mest fantastiske lys. Vi besluttede at forsøge at nå ud til stenklipperne. Ud over holmene så vi dobbeltbekkasin og enkelte bjerglærker. Helt ude ved strandbredden talte vi i alt 19 bjerglærker, Vi nød længe at iagttage denne skønne fugl. Ude på stenklipperne sås knopsvaner, 16 lysbugede knortegæs, 450 toppede skalleslugere, 114 kortnæbbede gæs, 100 gråænder, 25 gravænder, 140 pibeænder, 20 islandske ryler og alm ryler. 16

17 2013/3 Turreferater Turreferater Vi forsøgte at gå over til stenklipperne, men vandet var for dybt til langskaftede støvler, så vi vendte om for at nå tilbage til fugleskjulet, hvor kaffen ventede. På tilbagevejen så vi en overflyvende vandrefalk (han) passere over fugleskjulet. Kaffepause og herefter gåtur over forbi kirken og over på østsiden af Agerø. På vej op til bilerne så vi tårnfalk og hjejler på marken og da vi nåede P-pladsen så vi pludselig en lille hurtig rovfugl komme flyvende. En dværgfalk fløj hen over hovederne på os. Den var interesseret i småfuglene, men blev nok forstyrret af os og den forsvandt hurtigt. På østsiden havde vi nok forventet at se en masse hjejler, men de var trukket væk. Vi så en spurvehøg, gråænder, måger og nogle hvide vipstjerter. En rigtig skøn formiddag var til ende. Vi så i alt 41 arter. P.S. Da jeg kom til Skive, kunne jeg ikke lade være med at tage en tur på havnen. Jeg så derved min tredje vandrefalk på dagen. Artiklens fotos er taget af Poul Holm Pedersen 17

18 HJEJLEN Turreferater Turreferater Fuglekonge og skovskade Referat af gråmejsetur i Sønderhå Plantage den 10. oktober 2013 Af: Erlend Thorvardarson Vejrmeldingerne var truende hele døgnet inden. Overraskende nok endte det med fint turvejr, tørt, solen var fremme i glimt. Willy Mardal og Erling Andersen var klar, og de fire deltagere (Thyholm, Viborg og Thy) fik et spændende indblik i arbejdet med ringmærkning. Fangstnettene var opsat i plantagen og et enkelt tæt ved bredden af Ove sø. Den første fangst var klar, små poser med fugle hang på kanten af bordet, og Willy gik i gang med at påsætte ring, måle vingen på fuglen og notere nummer, art, alder og køn i en protokol. Vi fik forklaring på køns- og aldersbestemmelse og mange supplerende oplysninger om fuglenes træk, diskussion af problemer med afgrænsningen af gråsisken - stor og lille og hybridformer, og så er der også hvidsisken. Mens vi fulgte med ved ringmærkerbordet, hørte vi stor flagspætte kalde og hakke i et træ lige ved. Foto: Erlend Thorvardarson 18

19 2013/3 Turreferater Turreferater Vi vandrede gennem plantagen og så nettene og de enkelte nye fugle. Nede ved shelterpladsen ved søbredden var der kaffepause, mens Willy mærkede de sidste fugle, bl.a. gærdesmutte og bogfinke hun. På himlen mod sydvest stod en fuldendt regnbue, og senere fyldte en sortblå regnsky hele vesthimlen. En ålefisker røgtede garn ude på søen. På tilbagevejen blev nettene skubbet sammen og rullet, så fuglene kan undgå dem. Så kan de foldes ud igen, når næste omgang ringmærkning skal foregå. Det begyndte at dryppe, og inden vi var henne ved bilerne igen, var det styrtregn. Den sidste fugl, en velnæret skovskade, fik en stor ring på og forsvandt mellem træerne. Så rystede vi regnen af og kom ind i bilerne. En god tur. Foto: Erlend Thorvardarson Foto: Erlend Thorvardarson Fangsttal den 10. oktober 2013 i Sønderhå Plantage: Fuglekonge 2, Gransanger 2, Blåmejse 9, Lille Gråsisken 1, Gærdesmutte 2, Rødhals 3, Munk 3, Bogfinke 1, Musvit 2, Gulspurv 2, Solsort 2 Skovskade 1. I alt 30 fugle fordelt på 12 arter. 19

20 HJEJLEN Turreferater Turreferater Tur til Vejlerne den 19. september 2013 Af: Finn Andersen Med solen fremme og ingen vind skulle vi mødes på Hovsør-dæmningen kl. 9. Der var knap nok plads til de 10 biler, der dukkede op. Og med Erling som turleder blev vi 17 deltagere. Efter velkomsten kørte vi til Arup Dæmning med udsigt til Østerild Fjord, hvor der blev spejdet efter Skestorke. Det varede ikke længe, så kom de flyvende og landede ikke langt fra os. Jeg tror, at de var bestilt godt klaret Erling. 20 stk. var der, nogle af dem med ring på. En Blå Kærhøg kom sejlende lavt ind over området, så alle fik den at se, et fint sted med Stenpikker på dæmningen og små flokke af Hjejler over os. Da det var ved at være kaffepausetid, måtte vi skynde os til Arupskjulet, hvor der nedenfor kunne ses forskellige ænder og vadefugle, men ingen overraskelser. Så efter at vi havde nydt udsigten og noget af madpakken her, kørte vi til Bygholm Vejle, hvor vi snuppede den første rasteplads, vi kom til. Her sås Havørn, Skestork, Rørhøg og en Vandrefalk, der fik gang i en lille flok Islandske Ryler, som stod ud for os. Næste stop blev ved Naturcenteret, hvor vi blev udenfor i det gode vejr. Her sås 2 Havørne kredse højt i retning af Kraptårnet sammen med 5 Traner; dem 20

21 2013/3 Turreferater Turreferater Foto: Finn Hansen måtte vi ud og se nogle flere af. Der var trængsel i Kraptårnet, når vi kom sådan en flok, men Traner fik vi set, 42 stk. i retning af Han Vejle, og i samme retning spottedes en Sølvhejre, men de formerede sig hurtigt. Én efter én dukkede de frem bag fra buskene, så der til sidst var 4. Men der var stadig noget hvidt bag busken, så der var muligvis en mere det fik vi ikke opklaret, vi skulle jo videre. Samtidig så vi en Tårnfalk hænge og muse ude bag tårnet. Næste stop var Han Vejle. Det er altid hyggeligt at holde pause ude i Rørskoven med lyden af Skægmejserne og så deres faren rundt. Gad vide hvor mange, der er herude? Det er svært at sætte tal på, men jeg så 9 på én gang. En Rørdrum lettede tæt ved og tog en tur længere ud i rørene, den var vi kun 3, der så, men på vej ind til bilerne kom en Sølvhejre flyvende i retning af Lund Fjord. Det sidste sted, vi besøgte, var Kærup Holme skjulet. Her blev vi modtaget af 13 Skestorke og forskellige ande- og vadefuglearter, som Rørhøgene holdt i gang. Modlys gjorde det lidt svært at se, men det var lige meget det havde jo været en god dag, og vejret havde været godt. Og vi var blevet lovet Trane, Skestork, Havørn, Fiskeørn, Vandrefalk, Dværgfalk og Rørhøg. Det eneste vi ikke så, var en Fiskeørn. Men i stedet blev det til 4 Sølvhejrer, så det er okay. Så tak til Erling og en masse hyggelige mennesker for en hyggelig tur. 21

22 HJEJLEN Reklamer 22

23 2013/3 Kommende ture Kommende ture og møder Håsum Enge Gl. Fugletårn Gråmejsetur 12. december kl.13:00-16:30 Mødested: Shell stationen ved rundkørslen før Håsum (hvis du kommer fra Skive), Skive (hvor hovedvej 591 møder hovedvej 189). Turleder: Anni Oppelstrup, mobil At stå i skumringen i et fugletårn og skue ud over rørskov og enge, mens flere blå kærhøge flyver rundt over rørskoven, før de går til nattero det er en helt fantastisk oplevelse. Det syn håber vi at kunne vise jer denne dag! Men vi starter forinden med en lille rundtur omkring engene og ser, hvad de gemmer netop denne dag! Vandtæt fodtøj anbefales. Morgenfugletur til Hald Sø 15. december kl. 09:00-12:00 Mødested: P-pladsen ved Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, Viborg. Turleder: Ole Lilleør, tlf Den traditionelle juletur, som byder på en dejlig pause fra juletravlheden. Vi går en tur gennem parken til ruinen og en tur i Troldeslugten. Hvis der er stemning for det, besøger vi også Non Mølle. Mængden af fugle afhænger stærkt af vintervejret. Der er mulighed for at se vandstær, isfugl og bjergvipstjert, og måske møder vi også flokke af sjaggere, vindrosler og kvækerfinker. Husk varmt tøj og medbring gerne kaffe el. lign. til pausen undervejs GODT NYTÅR Vinterfugletur på Agger Tange 5. januar kl. 09:00-12:00 Mødested: P-pladsen ved færgelejet på Agger Tange. Turledere: Per Wessel Buchwald, tlf og Frits Rost, tlf Den traditionsrige nytårstur til Agger Tange, som huser en mængde overvintrende fugle, f.eks. storspove, rødben, bjergirisk, vandrefalk og forskellige ænder. Desuden kan der ofte ses sortgrå ryle og med lidt held måske også bjerglærke, snespurv og mosehornugle. Vi ser, hvad der dukker op. Det er meget afhængigt af, hvordan vinteren arter sig. Men husk, at uanset vejret er det altid koldt på Agger Tange på denne tid af året. Husk derfor varmt tøj og noget varmt at drikke. 23

24 HJEJLEN Kommende ture Kommende ture og møder Fugletur i Ormstrup Skov Gråmejsetur 16. januar 2014 kl. 09:00-12:00 Mødested: P-pladsen ved trækstien i Ans, Frisholtvej, 8643 Danmark. Turleder: Karsten Hansen, tlf Vi går en tur på i alt 7 km ad trækstien fra Ans gennem Ormstrup Skov langs Tange Sø og tilbage. I skoven vil der være gode muligheder for småfugle, spætter og rovfugle. Og på og ved vandet svaner, ænder, isfugl m.m. Kørselsvejledning: Kør fra Vestre Langgade i Ans By ad Søgade mod Sahl og Bjerringbro, kør over Ans Bro og drej til venstre umiddelbart efter broen ved skiltet Trækstien P. Spændende dobbeltforedrag om husmandsuglen og specialiserede dinosaurer 21. januar 2014 kl.19:00-22:00 Sted: Sønder Mølle, Vinkelvej 40, Viborg Foredragsholder: Mette Hesselholt Henne Hansen. Husmandsuglen. Et foredrag om verdens mest talrige ugle og om forsøget på at sikre dens sidste bestand i Danmark. Helt vildt specialiserede dinosaurer. Et foredrag om nogle af de tilpasningsmæssige nyskabelser, der har gjort fuglene til den mest artsrige gruppe af landlevende hvirveldyr, længe efter, at alle de andre dinosaurer forsvandt. Foredragsholderen er uddannet evolutionærbiolog og er derudover foredragsholder, fuglekigger og naturfotograf. Hun er ansat i AgriNord, hvor et af hendes ansvarsområder er bevaring af Kirkeuglen. Vandstære- og isfugletur ved Viborg Gråmejsetur 4. februar 2014 kl. 09:00-12:00 Sted: P-pladsen ved Niels Bugges kro, Ravnsbjergvej 69, Viborg. Turleder: Karsten Hansen, tlf Vi besøger flere forskellige lokaliteter og kigger efter vandstær, isfugl, bjergvipstjert og andre småfugle som spætter, træløbere, mejser m.m. 24

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Årgang 28 Nr. 3. December 2010

Årgang 28 Nr. 3. December 2010 Årgang 28 Nr. 3 December 2010 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland Hjejlen årgang 28 nr.3 december 2010 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Årgang 30 Nr. 1. April 2012

Årgang 30 Nr. 1. April 2012 Årgang 30 Nr. 1 April 2012 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 30 nr.1 april 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 4 December 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 4 december 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Program november 2011 april 2012

Program november 2011 april 2012 Program november 2011 april 2012 Onsdag den 9. november, kl. 19.00 22.00 GMO: "Kan gensplejsning redde verden? foredrag Aftenens foredragsholder, Inga Christensen Bach fra Institut for plantebiologi og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Af Willy Mardal Stærke naturkræfter I 1800-tallet var der strandenge på den ubrudte tange, som også dengang hed Agger Tange, mellem Harboøre og Agger.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Stald Vinur. islandske heste veninder klitter strand vand mor-datter oplevelser

Stald Vinur. islandske heste veninder klitter strand vand mor-datter oplevelser - i Da n ma rks sidste vildmark Rideferie langs Vesterhavet islandske heste veninder klitter strand vand mor-datter oplevelser Stald Vinur Hamborgvej 95. DK-7730 Hanstholm. Tel. +45 97 96 51 98. www.hanstholm-camping.dk

Læs mere

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater.

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater. Sommer med Ungdomsskolen Til 10 18 årige i Thisted Kommune og deres forældre. Thisted Kommune Ungdomsskolen ønsker børn, unge og deres forældre en god sommer. Vi glæder os til møde kendte og ukendte ansigter,

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Redaktørens klumme Min rejse til Costa Rica.

Redaktørens klumme Min rejse til Costa Rica. Redaktørens klumme Jeg er på mine lidt ældre dage blevet hjemmemenneske. Det forhindre mig ikke i at drømme. Den drøm, jeg her beskriver er en tur til Costa Rica. Selv om det er en drøm / et håb, så er

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116.

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. PROGRAM FORÅR 2015 Besøg på Industrimuseet i Horsens Der vil være rundvisning kl 11:00 med to rundvisninger. Vi kan igen komme på besøg i den gamle skolestue

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere