Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7"

Transkript

1 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side 8 Tyveri, indbrud og alarmer...side Regnvandskonferencer i bydelene...side 12 DONG og Elforsyningssikkerhed...side 13 Grøn er vårens hæk...side 14 Vedligeholdskontrakter i pilotprojekt...side 15 Gadehistorier...side 16

2 Fakta om grundejeren.dk Bestyrelsen Sekretariat Valgt på repræsentantskabsmøde: Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe Valgt i 2011 for Valby og Omegns Byggef. Byplanlægning/byggeri og miljø Kasserer: Poul Hounsgaard Valgt i 2012 for GF Sundbyvang Vand og kloak Bjarne Kallesøe Valgt i 2011 for Italiensvej Nordøst Energi Hans Bo Larsen Valgt i 2011 for GF Utterslevhøj Natur/have og byfortætning Hanne Skovsgaard Valgt i 2012 for GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Gurbakhsh Singh Sanotra Valgt i 2011 for Brønshøj Præstegårds GF Jørn Palm Valgt i 2012 for GF Søndervang 2100 Østerbro Horserødvej Vejlaug Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug Solvænget m. v., Ejerlaug vedr. rækkehuse Strandpromenadekvarerets Grundejerlaug 2300 Sundbyerne Fredenshøj GF Italiensvej Nordøst GF Lykkehøj GF Møllely GF Odin GF Strandengen GF Sundbyvang GF Ulrick Birchs Allé Vejlaug Valhal GF Vestre Solvang GF 2400 NV Dortheavejs Vejlaug Enebærvej GF Utterslevhøj GF 2500 Valby Ankeret GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej GF Gl. Østengaard GF Hestehaven GF Højmark GF, 2500 Kløverbladet GF Bydelsudpegede medlemmer: Næstformand: Birgit Philipp Særligt valgt i 2012 for ét år Jura Steen A. S. von Lorenzen Permanent for Vanløse Grundejersammensl. Parkering og skiltning Hans Aage Zabel Permanent medlem for Brønshøj Grundejerf. Vejsyn og grænsen privat/offentlig Valgte suppleanter: Leif Petersen Valgt i 2011 for GF Søndervang Inge-Merete Feilberg Valgt i 2011 for Vejforeningen af 11/ Michael Christensen Valgt i 2012 for Danas Park Valgte revisorer: Per Rahbek 2012-Valby og Omegns Byggeforening Suppleant Bent Roloff 2011-GF Ulriksdal Medlemsforeninger Lyset GF Nybovej GF Ny Østergaard Villaby GF Strandlyst GF Søholm GF Søholm Park GF Søndervang GF Søndre Hanssted GF Trekantens Vejlaug Ulriksdal GF Valby Bakkes Vejlaug Valby og Omegns Byggeforening Vigerslev Haveforstad GF 2700 Brønshøj Boeslunde GF Brønshøjgårds Haveby GF Brønshøj Kirkevejs Vejlaug Brønshøj Parcelforening Brønshøjs Præstegård GF, Brønshøj Præstegårdsø Danas Park Enighedens Vejlaug Frederikssundsvej 333 EF Holcks Plads Håbets Allé Vejlaug m.fl. Kirkemosens Haveby GF Søgaard GF Grundejeren.dk - sekretariatet v/sekretariatsleder Jette Balslev Vendersgade 22, 1363 København K. Tlf.: Juridisk Hot-line Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, parkering, lejeforhold, byggesager m.m. Forsikring Kollektiv ledelsesog bestyrelsesesansvar, erhvervsansvar samt underslæb. 900 kr. årligt Grundejeren.dk Redaktionsudvalget: Hans Bo Larsen, Hanne Skovsgaard, Jette Balslev og Erik Honoré. Foto s: Jan Mørch, Erik Honoré og Ulrik Danneskiold-Samsøe. Vejforeningen af 11/ Vanløse Bakke Allé GF Bakkedal GF Damhussøen GF, Fossgården GF Frederiksgårds Allé Vejlaug Hasselvængets Ejerlaug Holmestien GF Katrinedal GF Kildeåens Haveby GF Kirkestiens Villakvarter GF Kæragervej GF Langkærvej/Ledagersti GF Lille Husum GF Løvholmens Vejlaug Morsøvej af 1945 GF Ofea Plads GF Slotsherrens Bro GF Thorupgårdens Haveby GF Toftøjevejens Vejlaug Vanløse Haveby GF Vanløse Ny Villakvarter GF Vanløse Stationsby GF Aabakken GF Udgiver: Grundejeren.dk Layout: Erik Honoré Tryk: Lasertryk ISSN:

3 Kommuner på private afveje Af Erik Honoré Kommuner i gavehumør I disse for vort land så trange tider er også kommunerne økonomisk trængte og søger nu - ved besparelser, nemme indtægter og brugerbetalinger at få lukket budgethullerne. Og det er vel helt fair - tingene skal hænge sammen, og der er kun borgerne til at betale for samfundsudgifterne. Som det fremgik af TV-Avisens Pengemagasinet, er kommunerne kommet i gavehumør og forærer gavmildt deres vejanlæg og disses gadebelysning til beboerne. Nu er denne lyst til at hælde udgifterne i hovedet på vejenes beboere ikke drevet af ret og rimelighed, men fordi man ved hjælp af en forældet lovgivning kan slippe af sted med det. Gadebelysningen Sagen om gadebelysningen i Odense - hvor Statsforvaltningen Syddanmark gjorde opmærksom på, at det stred mod kommunalfuldmagten, når kommunerne betalte for gadebelysningen på de private fællesveje - har fået mange kommuner til at øjne en mulighed for at slippe af med den udgift. Og selv om man i Københavns Kommune i 1962 mente, at gadebelysningen burde være en kommunal opgave, tog man sagen alvorligt og lagde an til at give gadebelysningen tilbage de private fællesveje. I mellemtiden reviderede den forrige regering privatvejsloven således, at det ikke længere var i strid med kommunalfuldmagten for kommunerne at bære udgifterne. Nu kunne man som kommune skønne det var nødvendigt af f. eks. trafikmæssige eller kriminalpræventive hensyn. Københavns Kommune, der altså ville privatisere gadebelysningen af angst for at handle i strid med kommunalfuldmagten, fik nu mulighed for selv at bære udgiften. Men da de nu fik muligheden for at skønne, hvem der skulle betale, kunne de alligevel ikke stå for fristelsen til at forære udgiften til beboerne på fællesvejene. I Grundejeren.dk fik vi foretræde for Teknik- og Miljøudvalget og gjorde opmærksom på denne urimelige særskat, man pålagde beboerne, hvorefter forslaget faldt - i denne omgang. Private fællesveje Der blev også gjort en ændring på, hvordan man kan nedklassificere offentlige veje til private fællesveje. Først og fremmest kan det ikke gøres over en nat efter en beslutning i kommunalbestyrelsen. Nu skal det varsles fire år i forvejen, hvorved borgerne får lejlighed til at afklapse deres politikere ved et kommunevalg inden gennemførelsen af en vejoverdragelse. Og det er da ikke så ringe. Så kan situationer som den, der opstod i Lyngby, hvor kommunalbestyrelsen vedtog at overdrage 25% af vejnettet til beboerne på vejene straks efter kommunalvalget, undgås. Og i denne sag var vi da også ude på overdrevet, idet Lyngby Kommune ikke blot ville forære borgerne udgiften på vejnettets fremtidige vedligehold, men sandelig også udgiften på flere års manglende vedligeholdelse. Vejene, der var i en elendig forfatning, ville nemlig med påbud til beboerne blive krævet istandsat med øjeblikkelig virkning, så snart overdragelsen var en realitet. Det må vel være tilladt med lidt moral hos de lokale politikere. Normalt er det - ved opklassificering af private fællesveje til offentlige - at kommunen kræver vejene istandsat af beboerne inden en overtagelse. Københavns Kommune Da Pengemagasinet henvendte sig til grundejeren.dk i et forsøg på at finde grundejere, der for nylig havde fået overdraget veje fra kommunen med store omkostninger til følge, måtte vi skuffe dem. I København er det gået modsat, hvor en hel del veje er blevet offentlige, men kun i City og Brokvartererne. Det var nu ikke, fordi de var for trafikbelastede, for dem er der rigtig mange flere af, men fordi de lå i vejen for indførelsen af parkeringszoner. Kommunen må som bekendt ikke opkræve p-gebyrer på de private fællesveje. De overtagne veje blev - rimeligt nok også den vej - forlangt istandsat inden overtagelsen. Derimod er der adskillige eksempler på uforstålige påbud om istandsættelser, og så kommer det stadig bag på mange husejere, at de bor på en privat fællesvej. I Pengemagasinet var eksemplet fra København et sådant eksempel med nogle veje, der ikke har et vejlaug eller en grundejerforening og formentlig derfor ingen opsparede midler i en vejfond. Og så er det selvfølgelig en ordenlig udskrivning, der måske ikke lige var indregnet i budgettet. To gode grunde til fællesskab Så opfordringen skal være følgende: 1. At oprette et vejfællesskab, der lokalt kan varetage de fælles interesser. Det er billigere at vedligeholde vejen løbende end at vente til den går op i limningen, hvor skaderne på vejens øvrige lag allerede kan være sket. Og så bliver det for alvor dyrt. 2. At indgå i en paraplyorganisation, hvor man over for forsyningsvirksomheder, kommune og forvaltning kommer bedre til orde i kampen om status på de private fællesvej. 3

4 Svanemøllekvarteret på godt og ondt! Af Erik Honoré Grundejeren.dk s lokalaktiviteter rundt omkring i bydelene sker i høj grad i samarbejde med bydelenes egne bestyrelsesrepræsentanter fra Amager, Brønshøj, Valby og Vanløse. Den voksende medlemsskare på Østerbro har nødvendiggjort oprettelsen af en forbindelseslinie til én af bydelens foreninger, der i øjeblikket har generne af en voldsom trafikforøgelse på de smalle private fællesveje pga. tunnelbyggeriet ved Svanemøllen. I Svanemøllekvarteret, der bliver en af naboerne til Nordhavstunnelen, ligger bl. a. Solvængets Ejerlaug. De har en meget informativ hjemmeside - www. solvaenget.dk - hvor du kan orientere dig om slagets gang i kvarteret. Så det måtte være det helt rigtige sted at henvende sig. Jeg kontakede derfor formanden, Ulrik Danneskiold- Samsøe, der velvilligt lagde hus til et møde. Han tilbød også at være guide, hvis vi tog en rundtur i kvarteret på de to-hjulede, og endelig kunne han da præsentere mig for to naboformænd som han arbejder tæt sammen med. Bingo - Tre fluer med et smæk! Rækkehusene i soldalen Jeg ankom den 11. april på min forårstrimmede cykel til Ulriks domicil i Soldalens karakteristiske rækkehuse, der fik vedtaget den bevarende lokalplan (411) i Borgerrepræsentationen i Vi fik en kop te og en hurtig snak om samarbejdet med kommune og forvaltning i forbindelse med de både færdige og igangværende projekter. Store skader på vejarealet Vi har da haft et godt og fornuftigt samarbejde med kommunen om flere af vores lokale projekter, men synes vi bliver ladt noget i stikken mht. vores trafikbelastede private fællesveje, siger Ulrik Danneskiold-Samsøe. Tunnelbyggeriet, der vil vare flere år, giver selvfølgelig nogle udfordringer, og vi må tåle en del mere trafik på vore veje. Men det kan ikke være rigtigt, at forvaltningen beder os om at reparere de mange skader - der sker på vore veje - for egen regning, når den øgede trafik netop forårsages af anlægsarbejdet med trafikafspærringer på de kommunale hovedveje. Og en fuldt læsset lastvogn, som der kommer en del af fra tunnelbyggeriet, kan jo på et par sekunder gøre os mange tusind kroner fattigere. Da vi besigtiger forholdene, er det endnu ikke blevet myldretid, men køen på Strandpromenaden med de mange biler, som skal ud på strandvejen er allerede blevet lang. De utålmodige bilister vælger så at svinge op ad de De smalle veje med kun en kørebane har store problemer, når færdslen foregår i begge retninger. Især de tunge køretøjer, der inddrager fortovet i kørebanen, forårsager voldsomme skader. smalle sideveje, hvor der parkeres tæt, idet beboerne på Strandvejen mangler p-pladser. Så gevinsten ved denne smutvej er ofte beskeden, når der er færdsel i begge retninger og kun en fri kørebane Det idyllisk beliggende område med de tre foreninger Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug, Svanevængetsog Solvængets Ejerlaug er blevet hårdt prøvet. De forholdsvis store beløb, der opspares i deres vejfonde, kan hurtigt få ben at gå på, når kommunen ikke vil vedkende sig nogen form for andel i de mange ødelæggelser på vej og fortov. At kalde de private fællesveje for private er jo ganske simpelt falsk varebetegnelse, siger Ulrik. Det eneste private ved vejene er pligten til at betale for deres vedligeholdelse. Solvængets informative hjemmeside 4

5 Norhavnstunnelen Efter min samtale med Ulrik tager vi et par timer rundt i kvarteret. Tunnelbyggeriet er noget af en opgave, og Københavns Kommunes vision er ifølge at Nordhavn skal være fremtidens bæredygtige bydel med energineutralt byggeri i alle prisklasser, med metrobetjening og med de bedste betingelser for cyklisterne. En bydel, der på sigt kan komme til at huse op til beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser. Nordhavnsvej skal forbinde Helsingørmotorvejen og Nordhavn. Vejen vil aflaste tætbeboede gader på Østerbro. Den tunge trafik fra containerhavnen kan i fremtiden benytte Nordhavnsvej til og fra Nordhavn. Dermed aflastes Indre By også for tung trafik. Målet er, at trafikken i den nye del af Nordhavnen skal fordele sig med mindst 1/3 cykeltrafik, mindst 1/3 kollektiv trafik og højst 1/3 biltrafik. Nordhavnsvej bliver en del af Ring 2, vejen får to spor i hver retning, og farten bliver maks. 60 km/t. Vejen bliver 1650 m, hvoraf 620 m bliver lagt i tunnel. Der bliver sat 2,5 km støjskærm op, og der bliver lagt støjreducerende asfalt. Vejen vil stå færdig i 2015 og vil dagligt lede biler uden om centrale beboelsesgader på Østerbro. Jagtvej, Tuborgvej, Lyngbyvej, Ryvangs Allé, Strandvejen, Strandvæn-get, Strandøre, Strandpromenaden, Sejrøgade, Nygårdsvej, Vognmands-marken og Bellmansgade bliver aflastet for trafik. Lastbiltrafikken til og fra Nordhavn kan i fremtiden benytte Nordhavnsvej. Ulrik Danneskiold-Samsøe orienterer sig hos folkene på tunnelbyggeriet Tunnel, ramper og pumpesystemer er konstrueret, så tunnelen kan klare meget kraftige regnskyl og skybrud. Der er afsat ca. 2 mia. kr. til vejen. Heraf bidrager staten med 700 mio. kr. Nordhavnsvej får til- og afkørsel til Vejen er en del af aftalen mellem Helsingørmotorvejen lige nord for Københavns Kommune og staten om Ryparken Station. Vejen går langs jern- metrocityring og udbygning af Nordhavn. banen, gennem området ved Svanemøllens Kaserne, under jernbanen og under krydset ved Ryvangs Allé/ Strandvænget/Strandvejen og munder ud i Ring 2 ved Svanemøllehavnen. Miljøundersøgelser Nordhavnsvejs konsekvenser for miljøet er undersøgt. Resultaterne er samlet i en miljørapport (VVM). Til højre: Visualisering af tunnelforbindelsen. Nederst: Projekt Nordhavnsvej med Svanemøllekvarteret 3 foreninger nordvest for Svanemøllen Station. Området med de 3 foreninger 5

6 Svanemøllekvarteret... Egen sandstrand Når Nordhavnstunnelen i 2015 er færdig, bliver Svanemøllekvarteret igen et attraktivt område. Ud over en kæmpe lystbådehavn har man fået anlagt Svanemøllestranden. Ulrik erkender, at der også er positive erfaringer med kommunen. Vi har da fået kvarterets egen sandstrand. Men den gave, kommunen vil give Østerbros badegæster i form af at udbygge strandens 43 kvm. store toiletbygning med 66 kvm. yderligere til flere toiletetter, omklædningsrum og en kiosk, er ikke alle lige begejstrede for. Planerne møder kritik hos flere beboere i området og medlemmer af Østerbro Lokaludvalg. Vi skal passe på, der ikke kommer en bygning, der fylder mere end stranden. Vi har mobile kiosker, så hvad skal vi med en kiosk? Til sidst sidder vi allesammen i vandet, siger Annette Engell (V) fra lokaludvalget. Men planerne har også sine tilhængere, så meningerne er delte. En bid af kvarterets egen sandstrand De tre formænd Lars Gøtke, Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug, Ulrik Danneskiold-Samsøe, Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v. og Søren-Michael Pihl, Svanevængets Ejerlaug. Den nye cykelforbindelse til byggeriet i Tubog Havn Gode cykelforbindelser De tre foreninger har været foregangsmænd mht. den nye gang- og cykelsti, der anlægges for enden af Strandpromenaden som genvej til Tuborg Havn af Københavns Kommune, Gentofte Kommune og Carlsberg Ejendomme i fællesskab. Den er nu færdig og indvies den 29. april. Indtil videre går den til den i juli 2011 nedlagte Berlinmur på grænsen til Gentofte Kommune. Man venter og venter og... Samarbejdet mellem de tre foreninger og andre interessenter i kvarteret har været sat på en hård prøve, og samarbejdet med Københavns Kommune har været ualmindeligt fodslæbende. Den massive trafik på vore veje, de mange skader, trafikuheld og kvæstede cyklister har ikke fået Teknik- og Miljøforvaltningen ud af starthullerne. Ved møde den 2. sept aftaltes der en plan med TMF. Men efterfølgende har TMF ignoreret alle aftaler. Først her langt ud på foråret 2012 er der tegn på handling. TMF skriver for nylig, at den optimale løsning på jeres veje er en spærring og trafikchikaner med tilhørende skiltning - Forvaltningen forventer at fortsætte dialogen med jer i løbet af foråret, lige så snart...! Det er jo ikke dialog, der er behov for, men handling. Skal der virkelig lig på gaden, før de ansvarlige myndigheder kan tage sig sammen til at komme i gang med at løse de påtrængende trafikproblemer i området? 6

7 Det kan kun gå for hurtigt! Når Københavns Kommune sætter dette kæmpearbejde i gang i Svanemøllekvarteret med lukning af Strandvejen, kan det jo ikke komme bag på dem, at småvejene vil blive flittigt brugt af den massive trafik. Og politiets trafiktællinger bliver jo misvisende, når de foretages midt på dagen, idet de voldsomme problemer hovedsageligt opstår i myldretiden. Kære borgmester Ayfer Baykal Søndag den 29. april blev Svanemølleruten åbnet af områdets beboerne, Østerbro Lokalråd, Dansk Cyklist- og Dansk Fodgænger Forbund og mange flere. Den røde snor blev klippet over af 8-årige Karen Kroon Vi kender jo - på de private fællesveje - til bevidstløshed problematikken med vore veje som smut/genveje. Når man som bilist ikke har lyst til at holde i kø på de stærkt trafikerede offentlige veje og vælger at svinge ind på småvejene, skal der da helst være en tidsmæssig gevinst, hvorfor der trykkes lidt for hårdt på speederen, når de smalle ensporede veje tages i brug. Det kan vel ikke være så svært at få indført nogle midlertidige foranstaltninger for at få begrænset den voldsomme trafik på de private fællesveje mellem Strandpromenaden/Strandøre og Strandvejen. Trafikkø på Strandøre Efter ledningsomlægningerne i Strandvænget har entreprenørernes tunge lastvogne påført de smalle veje og tilhørende fortove mange skader, hvilket man selvfølgelig forventer, at de - eller kommunen - udbedrer. Og så ville det være klædeligt, hvis man tog de skader med, som er forårsaget af smutvejstrafikken. Man kan selvfølgelig være bekymret for, hvilke ulykker disse skader kan påføre sagesløse trafikanter og fodgængere i mellemtiden. Og skulle der ske noget, hvem har så ansvaret - grundejerne? Tak til Københavns Kommune På vegne af vore medlemmer vil vi hermed rette en stor tak til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøudvalget for den store entusiasme og vedholdenhed, vi har oplevet i forbindelse med virkeliggørelsen af den nye sti mellem Strandpromenaden og Philip Heymans Allé. Vi har med glæde oplevet, hvordan Københavns Kommune har sat sig i førersædet for dette projekt og løst alle de forhindringer, som vi har oplevet af lovgivningsmæssig og økonomisk karakter. Sådan lyder indledningen i det takkebrev, der markerede åbningen af stiarealet og afsendtes til Københavns og Gentofte Kommuner samt Carlsberg Ejendomme. Afsenderne var beboerne syd og nord for stien, EF Tuborg Havnepark A+D, EF Tuborg Sundpark, EF Ved Eltham, Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug, Svanevængets Ejerlaug, Ejerlauget vedr. rækkehusene ved Solvænget samt Østerbro Lokalråd og Ryvang Lokalråd. Tak til Trafikudvalget/Sti Nu Vi har med stor interesse fulgt vores formand for trafikudvalget Ulrik Danneskiold-Samsøe s kamp for at fremme projekt sti nu, som er en del af den kommende Svanemøllerute, sagde Anet Burchard fra Østerbro Lokalråd ved åbningen. Nu er den her, og derfor må vi i dag glædes over, at grænsen til Gentofte kommune nu er åbnet, og at cyklister og fodgængere får mulighed for at komme videre ad denne sti, hvor der før har været en mur. Når vi løfter i flok I juni 2009 var mange af os organisationsrepræsentanter mødt frem på Café Jorden Rundt for at drøfte, hvorledes vi kunne bevæge Københavns og Gentofte Kommuner til at etablere en sti. I dag kan vi glæde os over, at stien er en realitet, sagde Ulrik Danneskiold- Samsøe bl. a. i sin tale. Har det grænseoverskridende samarbejde mellem beboerorganisationer nord og syd for kommunegrænsen haft betydning for tempoet? JA, jeg tror, at det har lettet den politiske beslutningsproces. Alle har været fortalere for den gode idé. De, som har været imod, har i hvert fald ikke været synlige. Så vores nye sti er et symbol på, at det betaler sig at løfte i flok. Nu kan vore venner, der kommer fra nordsiden, glæde sig over nem adgang til Svanemøllestranden, sejl- og roklubberne, cafeerne og en genvej til København. Vi, der kommer syd fra, kan se frem til nem adgang til Waterfront butikscenter, til Eksperi-mentarium, restauranter og cafeer. Den unikke bygning, der rummer Café Jorden Rundt, hvor projektet Sti nu startede, lå desværre i vejen for tilkørslen til Nordhavnstunnelen. 7

8 Brugerforum på husholdningsaffald en realitet! Københavns Kommune har vedtaget oprettelsen af et brugerforum på affaldshåndteringen. Den 18. april blev det aftalt, hvem og hvor mange der skal have sæde i forsamlingen. Håndterligt brugerforum Så blev et brugerforum på affaldshåndteringen i København en realitet. Den 18. april mødtes organisationsrepræsentanter fra brugerne med Københavns kommunes affaldsservice hos Center for Miljø på Islands Brygge. Der var enighed om, at et brugerforum af en håndterlig størrelse - set i forhold til det 67 mand store repræsentantskab i det nedlagte R98 - var at foretrække. Nu var det ved mødet kun sammensætningen og den fremtidige struktur, der skulle konfirmeres, men på organisationsrepræsentanterne kunne det høres at forskellige emner allerede trængte sig på. Repræsentanterne Til stede ved dette indledende møde var Boligselskabernes Landsforening, Grundejerforeningen Danmark, andelsog ejerboligernes landsorganisationer og Grundejeren.dk. Og vi genkendte selvfølgelig de forskellige repræsentanter fra samarbejdet i repræsentantskabet fre R98. Til stede fra Grundejeren.dk var Bjarne Kallesøe og Poul Hounsgaard fra Sundbyerne, Hans-Åge Zabel fra Brønshøj, Hanne Skovsgaard fra Valby og Erik Honoré fra Vanløse. Fra mødet den 18. april i mødelokale Soyakagen, under ledelse af Jens Purup Kim L. Røgen og Merete Kristoffersen fra Københavns Kommune (til højre). Et årligt ordinært møde Aftalen blev, at hver organisation stiller med fra 3-5 repræsentanter. Der holdes et årligt møde, hvor der gøres status på året. Og selv om vi ikke får den samme afgørende indflydelse som i R98 s repræsentantskab og bestyrelse vil man, som Jens Purup udtrykte det, selvfølgelig lytte til gode argumenter fra brugerne, ligesom regnskaber og budgetter vil blive fremlagt. Temamøder Ud over det årlige møde kan der afholdes temamøder i stil med efterårets møde om renovationsafhentning i de hårde vinterperioder. De første to temamøder var allerede på brugernes ønskeliste. Nemlig takstsystemet samt sorteringsog genbrugsordningerne. Og således glæder brugerne sig til at komme i gang allerede i juni. R98 bliver til en almenvelgørende fond! Pressemeddelelse 8. marts 2012 I forbindelse med at R98 fra 1. maj 2011 har overdraget ansvaret for indsamlingen af borgernes affald til Frederiksberg og Københavns Kommuner, har civilstyrelsen den 6. marts 2012 godkendt, at R98 omdannes til en almenvelgørende fond. Fondens midler kan efter bestyrelsens skøn uddeles til nedennævnte formål. Fonden, hvis navn er Renholdningsselskabet af 1898, er oprindeligt oprindeligt stiftet af Kjøbenhavns Grundejerforening. Fondens formål er at foretage uddelinger til almenvelgørende formål - iform af projekter vedrørende bolig- og miljøforhold indenfor Københavns og Frederiksberg Kommuner. Yderligere detaljer om fonden kan findes i fondens vedtægter som ligger på R98 s hjemmeside Ansøgning til fonden Alle kan søge midler fra fonden. Skriftlige ansøgninger sendes til R98, c/o Accura Advokatpartnerskab, Tuborgvej 1, 2900 Hellerup. Der skal ikke anvendes et specielt ansøgningsskema. På vegne af R98 s bestyrelse John Frederiksen Bestyrelsesformand 8

9

10 Grundejermøde om tyveri og indbrud Stort fremmøde i Kulturstationen Vanløse den 27. marts Nabohjælp Naboor er en gratis online service, der hjælper dig og dine naboer med at forebygge indbrud. Det Kriminalpræventive Råd anbefaler beboere at holde øje med nabolaget med naboor får grundejerne sat nabohjælp i system. Med naboor kan man oprette sit eget private netværk af naboer og venner og forlade sit hjem med visheden om, at der er nogen, som holder øje med din bolig. Naboor er nabohjælp version 2.0. naboor er det moderne, lynhurtige supplement til nabohjælp. Politiet Grundejeren.dk s møde om tyveri og indbrud i Kulturstation Vanløse den 27. marts blev et tilløbsstykke med mere end 70 deltagende grundejere. Niels Larsen fra politiets kriminalpræventive afdeling fortalte meget levende om de fortrædeligheder, man kan udsættes for ved indbrud i det private hjem. Når man først har været udsat for disse ubudne gæster, gøres der rigtig mange anstrengelser for, at det ikke skal gentage sig. De, der endnu ikke har haft besøg, bør måske kraftigt overveje at foretage det fornødne, som kan holde indbrudstyvene væk. Med de efterhånden velorganiserede tyvebander, der ofte holder huset under opsyn, er det vigtigt at signalerer husets beboere hjemme, når de altså er ude. Få naboen til: - at parkere i din indkørsel eller carport - at fylde din skraldespand - at tømme din postkasse - at hænge vasketøj op i haven - at slå din græsplæne, hvis du f. eks. er på ferie Det er en god idé at investere i en lysboks, der tænder og slukker lys rundt omkring i huset, hvilket kan gøres for meget små penge. Lys, der tænder automatisk i havegangen, når der kommer ventet som uventet besøg, er også en god idé. Der kan også for få midler fås en sensor til påmontering i vinduet, som aktiveres med en hyletone, når vinduet åbnes. Problemet med hoveddøre her i landet er, at de oftest åbnes indad, hvilket gør det forholdsvis nemt at sparke dem op. Låsene, som ved indbrud sparkes ind med dørkarmen, bør fastgøres. Dette kan gøres simpelt med et stormbånd om låsen, der skrues fast i væggen bag karmen. Jo højere låsen sidder - jo sværere er det at sparke døren op. Man kan få gode råd hos politiets kriminalpræventive afd. på lokal 46. Her kan også udleveres ridsepenne til at indgravere f.eks. navn i værdigenstande. Politiet slår dog fast, at nabohjælp er det mest effektive våben mod indbrudstyve. Forsikring Det er omfattende at beskrive systemet med forsikring på den forholsvis korte tid, der var til rådighed ved mødet - men den tydeligvis erfarne forsikringsmand gjorde et vellykket forsøg. En mere uddybende artikel om forsikringsspørgsmål vil følge i næste nummer af Grundejeren.dk. Men uanset hvordan dine forsikringer hænger sammen - er det vigtigt at sikre sig, registrere sine værdier og evt. mærke dem, fotodokumentere og gemme kvitteringer (også på det, du køber brugt af f. eks. en nabo). 1. Når du er bortrejst Når du er bortrejst, opfordrer naboor med jævne mellemrum dine naboer til at gå en runde om dit hus for at se, om alt er, som det skal være. Du modtager automatisk en SMS, når dette er gjort. 2. Hvis uheldet er ude Hvis uheldet er ude, kan man med sin mobiltelefon automatisk alarmere alle naboer via både sms og Det vågne nabolag Hjertet i naboor er det sociale netværk, der består af naboer, nære venner og familie. Netværket er privat, hvilket vil sige, at man kun deler information med andre husstande i sit eget private netværk. Dette sikrer et miljø, der gør, at man kan dele information på en tryg og sikker måde ingen uden for dit netværk kan se din husstand. Du kan læse mere om nabohjælp på For god ordens skyld! Niels Larsen fra politiet. 10

11 Alarmrabat på forsikring er ikke politiets kop te! Ønsker du at reducere prisstigningen på din indboforsikring, kan du installere en tyverialarm i din bolig og få rabat. Sådan lyder det fra landets forsikringsselskaber, der giver op til 20 procent nedslag i præmien. Politikens rundringning til de ni største selskaber viser, at alle giver en art alarmrabat. Ifølge Rune Hernø er en hage ved alarmen, at nogle selskaber straffer kunder, der glemmer at aktivere dem.»hvis man går til bageren uden at tilkoble alarmen og får indbrud, kan det blive en udfordring i forhold til erstatningen. Nogle selskaber stiller krav om tilkobling, og at alarmen bliver efterset en gang om året. Det er sjældent, kunden slet ikke får erstatning, men man kan få reduceret sin erstatning, og det er da kedeligt«, siger den uafhængige sikringsrådgiver. Kan ende som en dyr rabat På den baggrund fraråder Forbrugerrådet, at boligejere anskaffer sig alarm på grund af rabatten. Strider mod politiets anbefaling Men rabatten strider mod den primære anbefaling fra Rigspolitiet, Kriminalpræventivt Råd, eksperter samt selskabernes egen brancheorganisation. Således er det vigtigst at have mekanisk sikring det vil sige forstærkede vinduer, døre og låse. Men disse foranstaltninger giver ingen rabat på indboforsikringen.»selskabernes rabatter ærgrer mig. Vores anbefaling er, at man fokuserer på den ydre sikring af huset, så man forhindrer tyven i overhovedet at komme ind. Det undrer mig, at selskaberne ikke vælger at belønne de mest effektive tiltag mod indbrud«, siger Anna Karina Nickelsen, sekretariatschef i Det Kriminalpræventive Råd. Hun siger, at alarmer er en ringere løsning end mekanisk sikring og nabohjælp.»det er dokumenteret, at nabohjælp kan reducere risikoen for indbrud med 30 procent. Selv om mange tror, at alarmer er de mest effektive, er det ikke dokumenteret«, siger Anna Karina Nickelsen. Tyve snyder alarmerne Selskaberne giver 5-20 procent nedslag på præmien. Typisk giver selskaberne en større rabat til de alarmer, som er koblet op på et sikkerhedsfirmas døgnbemandede vagtcentral. Tidligere i år fortalte Politiken, at tyve snyder de trådløse alarmsystemer. Rigspolitiet oplyste, at nogle tyve bruger sikkerhedsfirmaets skilt i et vindue som pejlemærke til at finde den frekvens, de kan sætte alarmsystemet ud af drift på. Det er en af grundene til, at også sikringsrådgiver Rune Hernø undrer sig over selskabernes rabatpraksis. Gør det besværligt at bryde ind og ud!»det er uheldigt, for boligejere skal starte med at kigge på, om de har gode låse og ordentlige beslag på døre og vinduer. Det handler om at gøre det så besværligt, så tidskrævende og støjende som muligt at komme ind. Sådanne foranstaltninger betyder, at tyven går videre til et andet hus«, siger Rune Hernø fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.»Det risikerer at blive en meget dyr rabat«, siger afdelingschef Vagn Jelsøe. Brancheforeningen Forsikring & Pension anerkender, at det vigtigste råd mod indbrud er et hjems ydre sikring.»men alarmen kan alligevel have en effekt, som politiet ikke tænker over, nemlig at begrænse skadens omfang. I forsikringsbranchen ser man på økonomien i det, og så er det vigtigt, at tyven er hurtigt ude af huset igen«, siger underdirektør Hans Reymann- Carlsen med henvisning til, at alarmstøjen kan stresse tyven. Han tilføjer dog, at det er en god idé, hvis der også bliver givet økonomiske incitamenter til at styrke låse, døre og vinduer. Kilde: Jacob Sorgenfri Kjær i Politiken den 10. april

12 Flere regnvandskonferencer og -markeder LAR-møde på Bispebjerg Valby Grundejerforening havde i samarbejde med Grundejeren.dk, Valby Lokaludvalg, Valby Weekend og Arbejdernes Landsbank indkaldt til minikonference om skybrud. Mange Valbyborgere havde fundet vej til Prøvehallen på Porcelænstorvet i Valby, hvor formand for Valby Lokaludvalg Lisbeth Ritter bød velkommen og understregede vigtigheden af at få rundet alle muligheder af dette emne, der i øjeblikket ligger både grundejere og Københavns Kommune på sinde. Næstformand i Grundejeren.dk Birgit Philipp præsenterede aftenens panel og og folkene bag de mange stande, der efter oplæg og debat kunne kontaktes personligt for oplysninger om alt inden for regnvandsløsninger m.m. Birgit slog samtidig et slag for vores paraplyorganisation. Det er vigtigt, at vi forener kræfterne i København, sagde hun med henvisning til, at vi bl.a. fik stoppet det urimelige forslag med at overdrage af udgifterne ved gadebelysningen til grundejerne. Mini-konference i Valby Medlem af BR og Teknik- & Miljøudvalget Jacob Hougaard, der også har sæde i bestyrelsen for Københavns Energi var positivt overrasket over det store fremmøde af grundejere, der har været ved disse store regnvandsmøder i Vanløse, Brønshøj og nu i Valby. Skybruddet den 2. juli 2011 står vist i tydelig erindring hos de fleste grundejere med ødelæggelser og store værditab til følge, sagde han og fortsatte: Eksperterne siger at vi fremover skal regne med mere og voldsommere regn, som vi ikke er gearet til at håndtere. Og selv om vi efter voldsomme skybrud i både 2010 og 2011 burde have en statistisk pause, tager Københavns Kommune klimatruslerne særdeles alvorligt. Der blev gjort mange erfaringer efter den 2. juli, hvor tanken om at inddrage parker og grønne områder til afledning af regnvand indgår i kommunens planer, hvorfor der er bevilget 100 mio. kr. til konkrete initiativer. Bl.a. skal Harrestrup Å omlægges - a la Skjern Å - for at forsinke vandstrømmen. Kommunen investerer i flere lokale løsninger, men grundejerne kan starte i egen baghave med f. eks. faskiner, regnvandsbede og bassiner samt højvandslukkere. Pengene til tilskudsordningerne er allerede opbrugt, men vi finder nye midler på budgettet, sluttede Jacob Hougaard. Flemming Springborg fra Teknologisk Institut fortalte herefter - med baggrund i tillæg til spildevandsplanen - om højvandslukkere og pumpebrønde. Man bør, når vandet opstuves i kloaksystemet, gardere sig mod vand i kælderen. Bor man i et område med forøget risiko har man pligt til at gøre noget. Det frarådes at man selv roder med løsninger, idet det er vigtigt at løsningen er korrekt installeret og projekteret. Flere typer højvandslukke blev gennemgået med fordele og ulemper. Den mest anbefalelsesværdige løsning var dog, ifølge Flemming Springborg, pumpebrønden. Søndag den 22. april var der regnvandsmøde i Kulturhus NV arrangeret af Bispebjerg Lokaludvalg. Mødet trak et halvthundrede grundejere til Kulturhuset, hvor emnet blev stærkt aktualiseret af et heftigt regnvejr under seancen. Der blev budt velkommen af lokaludvalgets miljømedarbejder Tanja Møller og herefter fulgte indlæg fra Jan Burgdorf Nielsen fra Københavns Kommune, der orienterede om kommunens planer for skybrud og regnvandshåndtering. Det blev oplyst at der pt. er pilotprojekter i gang ved Uttersev Mose og Krogebjergparken i Vanløse. Teknologisk Institut orienterede om højvandslukkere, tilbageløbsstop og pumpebrønde. Efter pausen var der et indlæg fra Orbicons Gitte Hansen med inspiration til LAR-løsninger ved hjælp af nogle spændende haveindretninger, og landskabsarkitekt Jesper Corfitzen fulgte op med idéer til regnbede i haven. Erik Honoré - fra Vanløse Grundejersammenslutning og redaktør af bladet du læser - fortalte om et fælles regnvandsprojekt med 30 grundejere og et grønt fællesareal. Også omdelingen af spørgeskemaer til samtlige ejendomme og villaer i Vanløse, hvor lokaludvalget og grundejerne samarbejder om at kortlægge bydelens vand- og vildveje. Senere fortalte Dorte von Bülow fra KE, at tilbagebetaling af kloaktilslutningsbidrag til kloakken er uændret ca kr.for villaer, medens der i etagejedomme ikke længere tilbagebetales til hver husstand, men efter antal m 2 tagflade. Altså en reduceret tilbagebetaling til etageejendomme. 12

13 DONG gør forsyningen endnu mere sikker De elektriske luftledninger fjernes, før storm eller grene river dem ned. Det var to voldsomme orkaner og tusindvis af kunder uden strøm, der fik det daværende elselskab Nesa til at sætte endnu mere fart på et af de største danske infrastrukturprojekter kabellægningen af flere tusinde kilometer elektriske luft-edninger. Nu er turen kommet til København, hvor DONG Energy for alvor startede i efteråret Orkaner skubber på tempoet Nesa var allerede i gang, da Sjælland i december 1999 blev ramt af et af de mest dramatiske vejrlig nogensinde. Orkanen rasede og tusindvis af kunder måtte ty til stearin og sweaters for at få lys og varme. Særlig grelt stod det til i Nordsjælland, hvor nogle kom til at undvære strømmen i en uge. Det igangværende arbejde med kabellægningen blev fremskyndet efter dialog med relevante myndigheder om de økonomiske forudsætninger. Pilotprojekter i store områder med tæt bymæssig bebyggelse, parcelhuse fra 1960 erne og sommerhusområder gav et godt billede af den mest effektive måde at gennemføre de omfattende anlægsarbejder på. Det var de mest udsatte områder, der blev taget først, og i 2004 var de sidste luftledninger i en række kommuner erstattet af kabler i jorden. Så da den anden store orkan kom i januar 2005, var konsekvenserne mindre. Arbejdet fortsatte, efter at Nesa i 2006 blev en del af DONG Energykoncernen. I kraft af behovet for store investeringer i bl.a. havvindmøller og international ekspansion blev tempoet skruet lidt ned, og i dag er det planen, at projektet er fuldt gennemført i I gang i København Lige nu er der højt aktivitetsniveau i den nordlige del af København NV, Utterslev og Brønshøj, og arbejdet skrider planmæssigt frem. Projektet følger de velkendte trin med forberedelse, gravning, tilslutninger og afslutning. Der skal i alt udskiftes ca. 200 km 0,4 kv luftledning i Køben-havns kommune. Projektet er opdelt i 15 delprojekter, der gennemføres i perioden 1. april 2012 til 31. december Der kabellægges i Vanløse, Husum, Utterslev, Brønshøj, Sundbyøster, Sundbyvester, Sydhavn og Valby Forberedelse før gravning Et projekt af denne størrelse kræver grundig planlægning. Derfor tilrettelægges arbejdet med kabellægning i tæt samarbejde mellem DONG Energy, kommune og grundejerforeninger. Lokalområderne besøges inden arbejdet begynder, og der er løbende dialog mellem de involverede, når gravearbejdet er i gang. Danmarks dygtigste graver Før det første spadestik bliver taget på din vej, bliver du informeret bedst muligt om, hvad der skal ske. På alle private fællesveje har Københavns Kommune endvidere gennemført en såkaldte partshøring hos hver enkelt lodsejer. Alle husstande kontaktes et par uger før gravearbejdet går i gang. DONG Energy samarbejder med en række af Danmarks dygtigste entreprenører, og derfor står der ikke DONG Energy på alle de biler, der færdes omkring dit hus eller på de folk, der betjener gravemaskinerne. Har du spørgsmål til gravearbejdet, er du velkommen til at kontakte DONG Energy. Nye forsyningsskabe En del af opgaven i kabellægningen består også i at sætte nye forsyningsskabe op i dit lokalområde.hvis der i forvejen findes forsyningsskabe i området, vil de om nødvendigt blive udskiftet. Skabene forsøges placeret, så de generer dig og dine naboer mindst muligt. Men skabene skal stå, så de er nemme at komme til, hvis der skulle opstå tekniske problemer. Forsyningsskabene placeres under alle omstændigheder altid på offentlige arealer. Vi tilslutter Når arbejdet er ved at være færdigt, skal det nye forsyningsnet tilsluttes de enkelte huse. Her bliver der er en kortvarig varslet strømafbrydelse. Husk bagefter at indstille særlig følsomt elektronisk udstyr i huset og virksomheder som f.eks. alarmsystemer, servere samt elevatorer og produktionsanlæg. Vi afslutter år de gamle elmaster er fjernet og alle husstande er tilsluttet, bliver der ryddet op. Der bliver sået nyt græs, og fliserne lægges ordentlig på plads, hvis der er gravet i eller omkring din have. Fortove, cykelstier og kørebaner reetableres til minimum samme standard, som før arbejdet startede. 13

14 Om renhold af vej, fortov og grøn beskæring Sommeren er ved at være over os og reglerne på de private fællesveje - som de færreste af os bogstavelig talt lever op til - skal da lige genopfriskes. Én gang om ugen En grundejer har pligt til mindst én gang om ugen at feje færdselsarealer belagt med asfalt, brolægning eller anden fast belægning. Det sammenfejede må ikke fejes eller skylles ned i rendesten eller afløbsbrønde, men skal anbringes i ejendommens affaldsbeholder. Hver dag Ukrudt, affald og andet, der forurener, eller som kan genere færdslen, skal fjernes, og glasskår, frugtaffald, ekskrementer og lignende skal fjernes dagligt. Grøfter, rendestene, afløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender skal til enhver tid være ryddet for alt, som kan hindre vandets frie gennemløb. I Københavns kommune er det ikke tilladt at bruge kemikalier (og dermed heller ikke vejsalt) til at fjerne ukrudt. Du kan i stede luge eller bruge gasbrænder eller damp. Tilsyn Det er Center for Renholds opgave at føre tilsyn med, at grundejeren overholder sine forpligtelser. Om nødvendigt kan Center for Renhold lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Klipning og beskæring En velholdt hæk er en smuk og naturlig afgrænsning mellem have og fortov. Og til det veldholdte hører, at hækken klippes nogle gange om året. Men klipning er også nødvendig af hensyn til de forbipasserende. Ligeledes skal træer og buske beskæres, så de ikke er til gene og fare for den gående og kørende trafik. Det findes der bestemte regler for, og de er både logiske og lette at følge. Hovedreglen er: Vis hensyn! Nøjagtig samme regel som i trafikken gælder for ejere af hække og anden beplantning: Der skal vises hensyn. Veje, fortove og cykelstier skal kunne benyttes af alle trafikanter. Og på fortovet har især svagtsynede, kørestolsbrugere og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads. Derfor disse regler: Al beplantning ved skellet skal klippes eller beskæres, så færdslen kan foregå frit og uden risiko. På hjørnegrunde skal al beplantning være klippet eller beskåret, så oversigtsforholdene altid er ubetinget forsvarlige. Overdragelse af pligter Grundejeren kan overdrage sine forpligtelser til en anden i ejendommen eller en person bosat i nærheden - det kan være en vicevært eller et firma, der udfører ejendomsservice. Hvis grundejeren ikke bor i ejendommen eller i nærheden, skal en sådan overdragelse altid finde sted. Aftalen skal være skriftlig, og skal skriftligt meddeles Center for Renhold, der kan afvise aftalen hvis man skønner, at den udpegede person ikke vil være stand til at overholde sine forpligtelser. Hvis du skifter vicevært eller ejendomsservicefirma skal du huske at sende en ny anmeldelse. Vejbelysning, vejskilte, brandhaner, elskabe og postkasser skal altid være friholdt. I højden skal der klippes eller beskæres, så der er mindst 2,80 meter i fri højde over fortov og cykelsti. Over kørebanen skal den fri højde være mindst 4,20 meter. Med mellemrum bliver hække, træer og buske efterset af Center for Renhold. Vurderingen foregår ud fra bestemmelserne i lov om offentlige veje, 103, stk. 2 og lov om private fællesveje,

15 Vejvedligeholdelseskontrakter Få ordnet vejene nu og rul betalingen ud over flere år - tilbyder NCC Roads De fælles overenskomster I de gode gamle dage - sådan ca. for 12 år siden - skulle grundejerne ikke spekulere på vejvedligeholdelse, idet vi havde kontrakter med kommunen. Det var de såkaldte fælles overenskomster, hvor grundejerne betalte et fast årligt vejbidrag, hvorefter kommunen var ansvarlig for vejene. Nu var der loft over, hvor meget man kunne opkræve i vejbidrag hos grundejerne, og derfor rakte bidraget hverken helt eller halvt. I stedet for at hæve vejbidragene til noget realistisk i en ny overenskomst vedtog borgerrepræsentationen at opsige dem og overdrage ansvaret for vedligeholdet til grundejerne selv. Mange foreninger tog opgaven med vejvedligeholdet alvorligt og har i dag fornuftige vejplaner og kontingenter og vejbidrag i en størrelsesorden, der også sikrer en god økonomi. Nogle foreninger tager sig vedtægtsmæssigt slet ikke af vejvedligeholdet. Og nogle foreninger sov Tornerosesøvn og vågnede forskrækket op til et påbud fra kommunen med temmelig store regninger til følge. Det ville lette ekspeditionen for mange foreninger, om København i stil med andre kommuner udstedte en kommunalgaranti. I Tårnby f.eks. går grundejerforeningen til kommunen med vejplaner og budget, som - hvis det er realistisk - udstyres med kommunalgaranti. Alternativet er ellers en bankgaranti, som ofte kan være svær at opnå i disse tider. Kommunegaranti eller anden betalingsgaranti er en nødvendighed for indgåelse af en større aftale med efterfølgende betaling for en investering i genopretning af asfaltbelægningerne. Nye overenskomster? De fleste - både kommuner og grundejerforeninger - kender problemet: Vejene trænger gevaldigt til at blive udbedret og vedligeholdt. Men økonomien rækker ikke til det lige nu. Det er en problematik, der bider sig selv i halen. Billede For det er langt bedre købmandsskab at få ordnet og vedligeholdt vejene her og nu - og løbende - før huller, revner og vejenes dårlige tilstand forværres yderligere. Her der så en mulighed i NCC s koncept med funktionskontrakter, der kan igangsætte og løse opgaven uden at udhule pengekassen. Vejenes tilstand bliver forbedret NCC Roads påtager sig at vedligeholde vejbelægninger mv., så de til enhver tid opfylder de aftalte tilstandskrav i hele kontraktperioden. Det betyder, at de ikke blot sørger for, at vejene hurtigt kommer op på den definerede kvalitetsstandard. De sikrer desuden, at de bliver løbende vedligholdt i hele kontraktperioden. Ligesom de påtager sig ansvaret for, at vejene er i en betydelig bedre stand ved kontraktens afslutning end dens indgåelse. Uvildigt vejeftersyn Tilstandskravene bliver defineret ud fra en vurdering af skaderne på vejoverfladen ved et eftersyn. Det er sikkert ikke aktuelt med flere vejklasser. Dels som et gennemsnit for hele vejklassen, og dels for hver enkelt strækning. Herunder bliver der fastlagt krav til maksimal lappeprocent, løbende udbedring af huller og opretning af lunker og sporkøring. Og vedligeholdte, stærke veje modstår selv hårde vintre. Vurderingen af skadesbilledet og de efterfølgende løbende vejsyn kan overlades til en uvildig tredjepart. Det giver rene linier og sikkerhed mod evt. uoverensstemmelser for begge parter. Ved at indgå en funktionskontrakt med NCC Roads får man udbedret og vedligeholdt vejnettet fra kontraktens start. Betalingen for arbejdet får man imidlertid strakt ud i årlige, faste rater over hele kontraktperioden, f. eks. op til 15 år. Kan indeksreguleres afhængig af den enkelte aftale. Kontrakten bliver udformet med særlig fokus på foreningernes budgetramme, størrelsen af de årlige ratebetalinger og udviklingen i asfaltpriser. Dette sikrer begge parter mod store økonomiske overraskelser undervejs. Konceptet kunne hjælpe de foreninger, der ikke selv har mod på at påtage sig ansvaret for de store vejrenoveringer. Sådanne kontrakter, der løbende sikrer vejnettet, må da også have en kommunal interesse, hvorfor der rettes henvendelse til Københavns Kommune med ønske om, at disse kontrakter opnår kommunalgaranti - også i København. NCC Roads bruges allerede af mange grundejerforeninger i København og sammenslutningerne i både Sundby og Vanløse har aftaler om samlede vejrenoveringer med indbyggede rabatordninger. NCC Roads afd. for mindre renoveringer Microholdet har i en årrække været sponsor på Grundejeren.dk s hjemmeside. Kontakt person er områdechef Kim Krøis, NCC Roads, Hørkær 8, 2730 Herlev. Tlf.: Mail: 15

16 Fortæl din gades historie Kort & Matrikelstyrelsen har netop lanceret en app, hvor det er muligt at skrive sin egen historie til de gader, som betyder noget særligt. Pressemeddelelse den 25. april 2012 Grundejeren.dk, Sekretariatet, Vendersgade 22, 1363 København K. Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) har i denne uge lanceret en app til smartphones. App en hedder Gadehistorier, og med den installeret på din smartphone kan du gå på opdagelse i historierne bag gader og veje i Københavnsområdet. Med hjælp af den indbyggede GPS i telefonen fortæller app en dig historierne bag de omkringliggende gader, uanset hvor du er og hvis der ikke er nogen forklaring endnu, kan du selv fortælle historien, direkte i app en, så andre brugere kan se det. Fortæl din egen historie. Gadehistorier giver dig altså mulighed for selv at skrive din egen historie til de gader, som betyder noget særligt for dig. Du kan også supplere de historier, som findes i forvejen. - Vi opfordrer alle vejlaug og grundejerforeninger til at tilføje eller supplere historierne i app en. De historier, der skrives ind, vil være tilgængelig for alle brugere. På den måde bliver app en på sigt en værdifuld kilde til viden om gaderne, ikke bare i københavnsområdet, men i hele Danmark, siger Mogens Skov fra Kort & Matrikelstyrelsen. Fakta: I Gadehistorier kan du se et kort over området omkring gaden, og her kan du vælge mellem at se Kort & Matrikelstyrelsens nyeste kort, et satellitbillede af området eller kort fra hhv tallet og 1900-tallet. På den måde kan du se, hvordan området omkring gaden har udviklet sig gennem de sidste 200 år. Vejnavneoplysningerne stammer fra: Storbyens Stednavne, 1. udgave, af Bent Jørgensen, 1999 Gyldendal A/S og Københavns Gadenavne fra Kokkedal til Ishøj og fra Dragør til Værløse, 1. udgave, af Evan Bogan, 1993 Forlaget Hovedland. Gadehistorier kan hentes både til Android og iphone. App en er gratis, og den er udviklet af Kort & Matrikelstyrelsen. Læs mere her: Kontakt: Mogens Skov, projektleder, tlf Jakob Bo Andersen, Kommunikationskonsulent, tlf

27 november 2013. Fokus på Vanløse

27 november 2013. Fokus på Vanløse Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 27 november 2013 Fokus på Vanløse Foretræde i TMU... side 3 Rockerborgen i Vanløse... side 4-5 Beslutnninger i TMU... side 6 Jakob Hougaard... side 7

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

UG Nyt. Fastelavn på Enemærket. Vil du være med til at præge foreningen? Styr på fartdjævle og fortovsparkering

UG Nyt. Fastelavn på Enemærket. Vil du være med til at præge foreningen? Styr på fartdjævle og fortovsparkering Utterslevhøj Grundejerforening - Februar 2012 UG Nyt HUSK GENERALFORSAMLINGEN Vil du være med til at præge foreningen? SIKKERHED OG TRYGHED Styr på fartdjævle og fortovsparkering AV, FOR KATTEN! Fastelavn

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r Informationshæfte... -om regnvandsløsninger side 3 i K ø b e n h a v n 19 November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse side

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n

F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 24 februar 2013 13 0 2 de ø m s b a k s rts t a n m a. t 6 n n e e s d ræ nsdag p e R ten O kitek by, r a s

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010

Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010 Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010 23 billeder med borgmester, ildsjæle, beboerrepræsentanter og underholdning Velkomst ved John Bloch-Poulsen John Bloch-Poulsen bød som formand for Strandgruppen

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007.

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007. c c""'""' FNN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNNGMØLLE :i1 cifl l Grundejerforeningen "Fuglevangen" v/hr. Ervin Cortsen 3120 DroU1ingmølle 10. juni 2007. \ Kære Ervin Cortsen! Desværre var jeg ikke i stand

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Generalforsamling i G/F Valby Have

Generalforsamling i G/F Valby Have Onsdag den 30. juni 2010 kl. 19:00 22:00 i S1, K1, K2 & K3 s fælleslokale. Første punkt var valg af ordstyrer og referent. Ordstyre blev Mie Sand G/F Kirsebærparken 3, referent blev Rasmus Anker G/F Kirsebærparken

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

G I M L E * N Y T. Efterår 2011

G I M L E * N Y T. Efterår 2011 G I M L E * N Y T Efterår 2011 Bestyrelsen Nyt om veje Parkering og trafik Vejtræer Temadag om vand Energirenovering Ny hjemmeside www.gimles.dk Halloween mandag d. 31. oktober Sommerfest/ loppemarked

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Maj 2011. Privatvejsloven Side 3. Repræsentantskabsmødet. i Grundejeren.dk Side 4-5. Klimakaos i København Side 6-7

Maj 2011. Privatvejsloven Side 3. Repræsentantskabsmødet. i Grundejeren.dk Side 4-5. Klimakaos i København Side 6-7 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 17 Maj 2011 Privatvejsloven Side 3 Repræsentantskabsmødet i Grundejeren.dk Side 4-5 Klimakaos i København Side

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00 ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 28 ebruar 2014 side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 9 side 10-11 side 12-13 side 14 side 15 side 16-17 side 18-19 side 22-23 side 24 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

Skriftlig beretning 2014-15

Skriftlig beretning 2014-15 Skriftlig beretning 2014-15 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15- årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011 Ekstraordinær generalforsamling GF Sømod Onsdag d. 3 august 2011 kl. 19 Sted: Utterslev Kirkes Menighedssal Dagsorden: 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af referent 1.3. Fremlæggelse af anslået budget for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamlingen år 2005. Formand Flemming Ravn s beretning

Generalforsamlingen år 2005. Formand Flemming Ravn s beretning Generalforsamlingen år 2005. Formand Flemming Ravn s beretning Indledningen Bestyrelsen har afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder i løbet af året. 1. suppleanten har deltaget i alle møderne. Vore tidligere

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamling den 23. marts 2010 kl. 1900 i Grundejerforeningen, Violvænget, Nordbyen.

Formandsberetning til generalforsamling den 23. marts 2010 kl. 1900 i Grundejerforeningen, Violvænget, Nordbyen. Formandsberetning til generalforsamling den 23. marts 2010 kl. 1900 i Grundejerforeningen, Violvænget, Nordbyen. Indledning: Endnu en gang velkommen til Grundejerforeningen Violvænget, Nordbyens generalforsamling.

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005.

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard 30/3-2005. Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005. Referat af generalforsamlingen og formandens beretning for året 2004. Dagsorden: 9. Valg af dirigent 10. Beretning for året

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere