Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7"

Transkript

1 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side 8 Tyveri, indbrud og alarmer...side Regnvandskonferencer i bydelene...side 12 DONG og Elforsyningssikkerhed...side 13 Grøn er vårens hæk...side 14 Vedligeholdskontrakter i pilotprojekt...side 15 Gadehistorier...side 16

2 Fakta om grundejeren.dk Bestyrelsen Sekretariat Valgt på repræsentantskabsmøde: Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe Valgt i 2011 for Valby og Omegns Byggef. Byplanlægning/byggeri og miljø Kasserer: Poul Hounsgaard Valgt i 2012 for GF Sundbyvang Vand og kloak Bjarne Kallesøe Valgt i 2011 for Italiensvej Nordøst Energi Hans Bo Larsen Valgt i 2011 for GF Utterslevhøj Natur/have og byfortætning Hanne Skovsgaard Valgt i 2012 for GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Gurbakhsh Singh Sanotra Valgt i 2011 for Brønshøj Præstegårds GF Jørn Palm Valgt i 2012 for GF Søndervang 2100 Østerbro Horserødvej Vejlaug Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug Solvænget m. v., Ejerlaug vedr. rækkehuse Strandpromenadekvarerets Grundejerlaug 2300 Sundbyerne Fredenshøj GF Italiensvej Nordøst GF Lykkehøj GF Møllely GF Odin GF Strandengen GF Sundbyvang GF Ulrick Birchs Allé Vejlaug Valhal GF Vestre Solvang GF 2400 NV Dortheavejs Vejlaug Enebærvej GF Utterslevhøj GF 2500 Valby Ankeret GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej GF Gl. Østengaard GF Hestehaven GF Højmark GF, 2500 Kløverbladet GF Bydelsudpegede medlemmer: Næstformand: Birgit Philipp Særligt valgt i 2012 for ét år Jura Steen A. S. von Lorenzen Permanent for Vanløse Grundejersammensl. Parkering og skiltning Hans Aage Zabel Permanent medlem for Brønshøj Grundejerf. Vejsyn og grænsen privat/offentlig Valgte suppleanter: Leif Petersen Valgt i 2011 for GF Søndervang Inge-Merete Feilberg Valgt i 2011 for Vejforeningen af 11/ Michael Christensen Valgt i 2012 for Danas Park Valgte revisorer: Per Rahbek 2012-Valby og Omegns Byggeforening Suppleant Bent Roloff 2011-GF Ulriksdal Medlemsforeninger Lyset GF Nybovej GF Ny Østergaard Villaby GF Strandlyst GF Søholm GF Søholm Park GF Søndervang GF Søndre Hanssted GF Trekantens Vejlaug Ulriksdal GF Valby Bakkes Vejlaug Valby og Omegns Byggeforening Vigerslev Haveforstad GF 2700 Brønshøj Boeslunde GF Brønshøjgårds Haveby GF Brønshøj Kirkevejs Vejlaug Brønshøj Parcelforening Brønshøjs Præstegård GF, Brønshøj Præstegårdsø Danas Park Enighedens Vejlaug Frederikssundsvej 333 EF Holcks Plads Håbets Allé Vejlaug m.fl. Kirkemosens Haveby GF Søgaard GF Grundejeren.dk - sekretariatet v/sekretariatsleder Jette Balslev Vendersgade 22, 1363 København K. Tlf.: Juridisk Hot-line Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, parkering, lejeforhold, byggesager m.m. Forsikring Kollektiv ledelsesog bestyrelsesesansvar, erhvervsansvar samt underslæb. 900 kr. årligt Grundejeren.dk Redaktionsudvalget: Hans Bo Larsen, Hanne Skovsgaard, Jette Balslev og Erik Honoré. Foto s: Jan Mørch, Erik Honoré og Ulrik Danneskiold-Samsøe. Vejforeningen af 11/ Vanløse Bakke Allé GF Bakkedal GF Damhussøen GF, Fossgården GF Frederiksgårds Allé Vejlaug Hasselvængets Ejerlaug Holmestien GF Katrinedal GF Kildeåens Haveby GF Kirkestiens Villakvarter GF Kæragervej GF Langkærvej/Ledagersti GF Lille Husum GF Løvholmens Vejlaug Morsøvej af 1945 GF Ofea Plads GF Slotsherrens Bro GF Thorupgårdens Haveby GF Toftøjevejens Vejlaug Vanløse Haveby GF Vanløse Ny Villakvarter GF Vanløse Stationsby GF Aabakken GF Udgiver: Grundejeren.dk Layout: Erik Honoré Tryk: Lasertryk ISSN:

3 Kommuner på private afveje Af Erik Honoré Kommuner i gavehumør I disse for vort land så trange tider er også kommunerne økonomisk trængte og søger nu - ved besparelser, nemme indtægter og brugerbetalinger at få lukket budgethullerne. Og det er vel helt fair - tingene skal hænge sammen, og der er kun borgerne til at betale for samfundsudgifterne. Som det fremgik af TV-Avisens Pengemagasinet, er kommunerne kommet i gavehumør og forærer gavmildt deres vejanlæg og disses gadebelysning til beboerne. Nu er denne lyst til at hælde udgifterne i hovedet på vejenes beboere ikke drevet af ret og rimelighed, men fordi man ved hjælp af en forældet lovgivning kan slippe af sted med det. Gadebelysningen Sagen om gadebelysningen i Odense - hvor Statsforvaltningen Syddanmark gjorde opmærksom på, at det stred mod kommunalfuldmagten, når kommunerne betalte for gadebelysningen på de private fællesveje - har fået mange kommuner til at øjne en mulighed for at slippe af med den udgift. Og selv om man i Københavns Kommune i 1962 mente, at gadebelysningen burde være en kommunal opgave, tog man sagen alvorligt og lagde an til at give gadebelysningen tilbage de private fællesveje. I mellemtiden reviderede den forrige regering privatvejsloven således, at det ikke længere var i strid med kommunalfuldmagten for kommunerne at bære udgifterne. Nu kunne man som kommune skønne det var nødvendigt af f. eks. trafikmæssige eller kriminalpræventive hensyn. Københavns Kommune, der altså ville privatisere gadebelysningen af angst for at handle i strid med kommunalfuldmagten, fik nu mulighed for selv at bære udgiften. Men da de nu fik muligheden for at skønne, hvem der skulle betale, kunne de alligevel ikke stå for fristelsen til at forære udgiften til beboerne på fællesvejene. I Grundejeren.dk fik vi foretræde for Teknik- og Miljøudvalget og gjorde opmærksom på denne urimelige særskat, man pålagde beboerne, hvorefter forslaget faldt - i denne omgang. Private fællesveje Der blev også gjort en ændring på, hvordan man kan nedklassificere offentlige veje til private fællesveje. Først og fremmest kan det ikke gøres over en nat efter en beslutning i kommunalbestyrelsen. Nu skal det varsles fire år i forvejen, hvorved borgerne får lejlighed til at afklapse deres politikere ved et kommunevalg inden gennemførelsen af en vejoverdragelse. Og det er da ikke så ringe. Så kan situationer som den, der opstod i Lyngby, hvor kommunalbestyrelsen vedtog at overdrage 25% af vejnettet til beboerne på vejene straks efter kommunalvalget, undgås. Og i denne sag var vi da også ude på overdrevet, idet Lyngby Kommune ikke blot ville forære borgerne udgiften på vejnettets fremtidige vedligehold, men sandelig også udgiften på flere års manglende vedligeholdelse. Vejene, der var i en elendig forfatning, ville nemlig med påbud til beboerne blive krævet istandsat med øjeblikkelig virkning, så snart overdragelsen var en realitet. Det må vel være tilladt med lidt moral hos de lokale politikere. Normalt er det - ved opklassificering af private fællesveje til offentlige - at kommunen kræver vejene istandsat af beboerne inden en overtagelse. Københavns Kommune Da Pengemagasinet henvendte sig til grundejeren.dk i et forsøg på at finde grundejere, der for nylig havde fået overdraget veje fra kommunen med store omkostninger til følge, måtte vi skuffe dem. I København er det gået modsat, hvor en hel del veje er blevet offentlige, men kun i City og Brokvartererne. Det var nu ikke, fordi de var for trafikbelastede, for dem er der rigtig mange flere af, men fordi de lå i vejen for indførelsen af parkeringszoner. Kommunen må som bekendt ikke opkræve p-gebyrer på de private fællesveje. De overtagne veje blev - rimeligt nok også den vej - forlangt istandsat inden overtagelsen. Derimod er der adskillige eksempler på uforstålige påbud om istandsættelser, og så kommer det stadig bag på mange husejere, at de bor på en privat fællesvej. I Pengemagasinet var eksemplet fra København et sådant eksempel med nogle veje, der ikke har et vejlaug eller en grundejerforening og formentlig derfor ingen opsparede midler i en vejfond. Og så er det selvfølgelig en ordenlig udskrivning, der måske ikke lige var indregnet i budgettet. To gode grunde til fællesskab Så opfordringen skal være følgende: 1. At oprette et vejfællesskab, der lokalt kan varetage de fælles interesser. Det er billigere at vedligeholde vejen løbende end at vente til den går op i limningen, hvor skaderne på vejens øvrige lag allerede kan være sket. Og så bliver det for alvor dyrt. 2. At indgå i en paraplyorganisation, hvor man over for forsyningsvirksomheder, kommune og forvaltning kommer bedre til orde i kampen om status på de private fællesvej. 3

4 Svanemøllekvarteret på godt og ondt! Af Erik Honoré Grundejeren.dk s lokalaktiviteter rundt omkring i bydelene sker i høj grad i samarbejde med bydelenes egne bestyrelsesrepræsentanter fra Amager, Brønshøj, Valby og Vanløse. Den voksende medlemsskare på Østerbro har nødvendiggjort oprettelsen af en forbindelseslinie til én af bydelens foreninger, der i øjeblikket har generne af en voldsom trafikforøgelse på de smalle private fællesveje pga. tunnelbyggeriet ved Svanemøllen. I Svanemøllekvarteret, der bliver en af naboerne til Nordhavstunnelen, ligger bl. a. Solvængets Ejerlaug. De har en meget informativ hjemmeside - www. solvaenget.dk - hvor du kan orientere dig om slagets gang i kvarteret. Så det måtte være det helt rigtige sted at henvende sig. Jeg kontakede derfor formanden, Ulrik Danneskiold- Samsøe, der velvilligt lagde hus til et møde. Han tilbød også at være guide, hvis vi tog en rundtur i kvarteret på de to-hjulede, og endelig kunne han da præsentere mig for to naboformænd som han arbejder tæt sammen med. Bingo - Tre fluer med et smæk! Rækkehusene i soldalen Jeg ankom den 11. april på min forårstrimmede cykel til Ulriks domicil i Soldalens karakteristiske rækkehuse, der fik vedtaget den bevarende lokalplan (411) i Borgerrepræsentationen i Vi fik en kop te og en hurtig snak om samarbejdet med kommune og forvaltning i forbindelse med de både færdige og igangværende projekter. Store skader på vejarealet Vi har da haft et godt og fornuftigt samarbejde med kommunen om flere af vores lokale projekter, men synes vi bliver ladt noget i stikken mht. vores trafikbelastede private fællesveje, siger Ulrik Danneskiold-Samsøe. Tunnelbyggeriet, der vil vare flere år, giver selvfølgelig nogle udfordringer, og vi må tåle en del mere trafik på vore veje. Men det kan ikke være rigtigt, at forvaltningen beder os om at reparere de mange skader - der sker på vore veje - for egen regning, når den øgede trafik netop forårsages af anlægsarbejdet med trafikafspærringer på de kommunale hovedveje. Og en fuldt læsset lastvogn, som der kommer en del af fra tunnelbyggeriet, kan jo på et par sekunder gøre os mange tusind kroner fattigere. Da vi besigtiger forholdene, er det endnu ikke blevet myldretid, men køen på Strandpromenaden med de mange biler, som skal ud på strandvejen er allerede blevet lang. De utålmodige bilister vælger så at svinge op ad de De smalle veje med kun en kørebane har store problemer, når færdslen foregår i begge retninger. Især de tunge køretøjer, der inddrager fortovet i kørebanen, forårsager voldsomme skader. smalle sideveje, hvor der parkeres tæt, idet beboerne på Strandvejen mangler p-pladser. Så gevinsten ved denne smutvej er ofte beskeden, når der er færdsel i begge retninger og kun en fri kørebane Det idyllisk beliggende område med de tre foreninger Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug, Svanevængetsog Solvængets Ejerlaug er blevet hårdt prøvet. De forholdsvis store beløb, der opspares i deres vejfonde, kan hurtigt få ben at gå på, når kommunen ikke vil vedkende sig nogen form for andel i de mange ødelæggelser på vej og fortov. At kalde de private fællesveje for private er jo ganske simpelt falsk varebetegnelse, siger Ulrik. Det eneste private ved vejene er pligten til at betale for deres vedligeholdelse. Solvængets informative hjemmeside 4

5 Norhavnstunnelen Efter min samtale med Ulrik tager vi et par timer rundt i kvarteret. Tunnelbyggeriet er noget af en opgave, og Københavns Kommunes vision er ifølge at Nordhavn skal være fremtidens bæredygtige bydel med energineutralt byggeri i alle prisklasser, med metrobetjening og med de bedste betingelser for cyklisterne. En bydel, der på sigt kan komme til at huse op til beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser. Nordhavnsvej skal forbinde Helsingørmotorvejen og Nordhavn. Vejen vil aflaste tætbeboede gader på Østerbro. Den tunge trafik fra containerhavnen kan i fremtiden benytte Nordhavnsvej til og fra Nordhavn. Dermed aflastes Indre By også for tung trafik. Målet er, at trafikken i den nye del af Nordhavnen skal fordele sig med mindst 1/3 cykeltrafik, mindst 1/3 kollektiv trafik og højst 1/3 biltrafik. Nordhavnsvej bliver en del af Ring 2, vejen får to spor i hver retning, og farten bliver maks. 60 km/t. Vejen bliver 1650 m, hvoraf 620 m bliver lagt i tunnel. Der bliver sat 2,5 km støjskærm op, og der bliver lagt støjreducerende asfalt. Vejen vil stå færdig i 2015 og vil dagligt lede biler uden om centrale beboelsesgader på Østerbro. Jagtvej, Tuborgvej, Lyngbyvej, Ryvangs Allé, Strandvejen, Strandvæn-get, Strandøre, Strandpromenaden, Sejrøgade, Nygårdsvej, Vognmands-marken og Bellmansgade bliver aflastet for trafik. Lastbiltrafikken til og fra Nordhavn kan i fremtiden benytte Nordhavnsvej. Ulrik Danneskiold-Samsøe orienterer sig hos folkene på tunnelbyggeriet Tunnel, ramper og pumpesystemer er konstrueret, så tunnelen kan klare meget kraftige regnskyl og skybrud. Der er afsat ca. 2 mia. kr. til vejen. Heraf bidrager staten med 700 mio. kr. Nordhavnsvej får til- og afkørsel til Vejen er en del af aftalen mellem Helsingørmotorvejen lige nord for Københavns Kommune og staten om Ryparken Station. Vejen går langs jern- metrocityring og udbygning af Nordhavn. banen, gennem området ved Svanemøllens Kaserne, under jernbanen og under krydset ved Ryvangs Allé/ Strandvænget/Strandvejen og munder ud i Ring 2 ved Svanemøllehavnen. Miljøundersøgelser Nordhavnsvejs konsekvenser for miljøet er undersøgt. Resultaterne er samlet i en miljørapport (VVM). Til højre: Visualisering af tunnelforbindelsen. Nederst: Projekt Nordhavnsvej med Svanemøllekvarteret 3 foreninger nordvest for Svanemøllen Station. Området med de 3 foreninger 5

6 Svanemøllekvarteret... Egen sandstrand Når Nordhavnstunnelen i 2015 er færdig, bliver Svanemøllekvarteret igen et attraktivt område. Ud over en kæmpe lystbådehavn har man fået anlagt Svanemøllestranden. Ulrik erkender, at der også er positive erfaringer med kommunen. Vi har da fået kvarterets egen sandstrand. Men den gave, kommunen vil give Østerbros badegæster i form af at udbygge strandens 43 kvm. store toiletbygning med 66 kvm. yderligere til flere toiletetter, omklædningsrum og en kiosk, er ikke alle lige begejstrede for. Planerne møder kritik hos flere beboere i området og medlemmer af Østerbro Lokaludvalg. Vi skal passe på, der ikke kommer en bygning, der fylder mere end stranden. Vi har mobile kiosker, så hvad skal vi med en kiosk? Til sidst sidder vi allesammen i vandet, siger Annette Engell (V) fra lokaludvalget. Men planerne har også sine tilhængere, så meningerne er delte. En bid af kvarterets egen sandstrand De tre formænd Lars Gøtke, Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug, Ulrik Danneskiold-Samsøe, Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v. og Søren-Michael Pihl, Svanevængets Ejerlaug. Den nye cykelforbindelse til byggeriet i Tubog Havn Gode cykelforbindelser De tre foreninger har været foregangsmænd mht. den nye gang- og cykelsti, der anlægges for enden af Strandpromenaden som genvej til Tuborg Havn af Københavns Kommune, Gentofte Kommune og Carlsberg Ejendomme i fællesskab. Den er nu færdig og indvies den 29. april. Indtil videre går den til den i juli 2011 nedlagte Berlinmur på grænsen til Gentofte Kommune. Man venter og venter og... Samarbejdet mellem de tre foreninger og andre interessenter i kvarteret har været sat på en hård prøve, og samarbejdet med Københavns Kommune har været ualmindeligt fodslæbende. Den massive trafik på vore veje, de mange skader, trafikuheld og kvæstede cyklister har ikke fået Teknik- og Miljøforvaltningen ud af starthullerne. Ved møde den 2. sept aftaltes der en plan med TMF. Men efterfølgende har TMF ignoreret alle aftaler. Først her langt ud på foråret 2012 er der tegn på handling. TMF skriver for nylig, at den optimale løsning på jeres veje er en spærring og trafikchikaner med tilhørende skiltning - Forvaltningen forventer at fortsætte dialogen med jer i løbet af foråret, lige så snart...! Det er jo ikke dialog, der er behov for, men handling. Skal der virkelig lig på gaden, før de ansvarlige myndigheder kan tage sig sammen til at komme i gang med at løse de påtrængende trafikproblemer i området? 6

7 Det kan kun gå for hurtigt! Når Københavns Kommune sætter dette kæmpearbejde i gang i Svanemøllekvarteret med lukning af Strandvejen, kan det jo ikke komme bag på dem, at småvejene vil blive flittigt brugt af den massive trafik. Og politiets trafiktællinger bliver jo misvisende, når de foretages midt på dagen, idet de voldsomme problemer hovedsageligt opstår i myldretiden. Kære borgmester Ayfer Baykal Søndag den 29. april blev Svanemølleruten åbnet af områdets beboerne, Østerbro Lokalråd, Dansk Cyklist- og Dansk Fodgænger Forbund og mange flere. Den røde snor blev klippet over af 8-årige Karen Kroon Vi kender jo - på de private fællesveje - til bevidstløshed problematikken med vore veje som smut/genveje. Når man som bilist ikke har lyst til at holde i kø på de stærkt trafikerede offentlige veje og vælger at svinge ind på småvejene, skal der da helst være en tidsmæssig gevinst, hvorfor der trykkes lidt for hårdt på speederen, når de smalle ensporede veje tages i brug. Det kan vel ikke være så svært at få indført nogle midlertidige foranstaltninger for at få begrænset den voldsomme trafik på de private fællesveje mellem Strandpromenaden/Strandøre og Strandvejen. Trafikkø på Strandøre Efter ledningsomlægningerne i Strandvænget har entreprenørernes tunge lastvogne påført de smalle veje og tilhørende fortove mange skader, hvilket man selvfølgelig forventer, at de - eller kommunen - udbedrer. Og så ville det være klædeligt, hvis man tog de skader med, som er forårsaget af smutvejstrafikken. Man kan selvfølgelig være bekymret for, hvilke ulykker disse skader kan påføre sagesløse trafikanter og fodgængere i mellemtiden. Og skulle der ske noget, hvem har så ansvaret - grundejerne? Tak til Københavns Kommune På vegne af vore medlemmer vil vi hermed rette en stor tak til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøudvalget for den store entusiasme og vedholdenhed, vi har oplevet i forbindelse med virkeliggørelsen af den nye sti mellem Strandpromenaden og Philip Heymans Allé. Vi har med glæde oplevet, hvordan Københavns Kommune har sat sig i førersædet for dette projekt og løst alle de forhindringer, som vi har oplevet af lovgivningsmæssig og økonomisk karakter. Sådan lyder indledningen i det takkebrev, der markerede åbningen af stiarealet og afsendtes til Københavns og Gentofte Kommuner samt Carlsberg Ejendomme. Afsenderne var beboerne syd og nord for stien, EF Tuborg Havnepark A+D, EF Tuborg Sundpark, EF Ved Eltham, Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug, Svanevængets Ejerlaug, Ejerlauget vedr. rækkehusene ved Solvænget samt Østerbro Lokalråd og Ryvang Lokalråd. Tak til Trafikudvalget/Sti Nu Vi har med stor interesse fulgt vores formand for trafikudvalget Ulrik Danneskiold-Samsøe s kamp for at fremme projekt sti nu, som er en del af den kommende Svanemøllerute, sagde Anet Burchard fra Østerbro Lokalråd ved åbningen. Nu er den her, og derfor må vi i dag glædes over, at grænsen til Gentofte kommune nu er åbnet, og at cyklister og fodgængere får mulighed for at komme videre ad denne sti, hvor der før har været en mur. Når vi løfter i flok I juni 2009 var mange af os organisationsrepræsentanter mødt frem på Café Jorden Rundt for at drøfte, hvorledes vi kunne bevæge Københavns og Gentofte Kommuner til at etablere en sti. I dag kan vi glæde os over, at stien er en realitet, sagde Ulrik Danneskiold- Samsøe bl. a. i sin tale. Har det grænseoverskridende samarbejde mellem beboerorganisationer nord og syd for kommunegrænsen haft betydning for tempoet? JA, jeg tror, at det har lettet den politiske beslutningsproces. Alle har været fortalere for den gode idé. De, som har været imod, har i hvert fald ikke været synlige. Så vores nye sti er et symbol på, at det betaler sig at løfte i flok. Nu kan vore venner, der kommer fra nordsiden, glæde sig over nem adgang til Svanemøllestranden, sejl- og roklubberne, cafeerne og en genvej til København. Vi, der kommer syd fra, kan se frem til nem adgang til Waterfront butikscenter, til Eksperi-mentarium, restauranter og cafeer. Den unikke bygning, der rummer Café Jorden Rundt, hvor projektet Sti nu startede, lå desværre i vejen for tilkørslen til Nordhavnstunnelen. 7

8 Brugerforum på husholdningsaffald en realitet! Københavns Kommune har vedtaget oprettelsen af et brugerforum på affaldshåndteringen. Den 18. april blev det aftalt, hvem og hvor mange der skal have sæde i forsamlingen. Håndterligt brugerforum Så blev et brugerforum på affaldshåndteringen i København en realitet. Den 18. april mødtes organisationsrepræsentanter fra brugerne med Københavns kommunes affaldsservice hos Center for Miljø på Islands Brygge. Der var enighed om, at et brugerforum af en håndterlig størrelse - set i forhold til det 67 mand store repræsentantskab i det nedlagte R98 - var at foretrække. Nu var det ved mødet kun sammensætningen og den fremtidige struktur, der skulle konfirmeres, men på organisationsrepræsentanterne kunne det høres at forskellige emner allerede trængte sig på. Repræsentanterne Til stede ved dette indledende møde var Boligselskabernes Landsforening, Grundejerforeningen Danmark, andelsog ejerboligernes landsorganisationer og Grundejeren.dk. Og vi genkendte selvfølgelig de forskellige repræsentanter fra samarbejdet i repræsentantskabet fre R98. Til stede fra Grundejeren.dk var Bjarne Kallesøe og Poul Hounsgaard fra Sundbyerne, Hans-Åge Zabel fra Brønshøj, Hanne Skovsgaard fra Valby og Erik Honoré fra Vanløse. Fra mødet den 18. april i mødelokale Soyakagen, under ledelse af Jens Purup Kim L. Røgen og Merete Kristoffersen fra Københavns Kommune (til højre). Et årligt ordinært møde Aftalen blev, at hver organisation stiller med fra 3-5 repræsentanter. Der holdes et årligt møde, hvor der gøres status på året. Og selv om vi ikke får den samme afgørende indflydelse som i R98 s repræsentantskab og bestyrelse vil man, som Jens Purup udtrykte det, selvfølgelig lytte til gode argumenter fra brugerne, ligesom regnskaber og budgetter vil blive fremlagt. Temamøder Ud over det årlige møde kan der afholdes temamøder i stil med efterårets møde om renovationsafhentning i de hårde vinterperioder. De første to temamøder var allerede på brugernes ønskeliste. Nemlig takstsystemet samt sorteringsog genbrugsordningerne. Og således glæder brugerne sig til at komme i gang allerede i juni. R98 bliver til en almenvelgørende fond! Pressemeddelelse 8. marts 2012 I forbindelse med at R98 fra 1. maj 2011 har overdraget ansvaret for indsamlingen af borgernes affald til Frederiksberg og Københavns Kommuner, har civilstyrelsen den 6. marts 2012 godkendt, at R98 omdannes til en almenvelgørende fond. Fondens midler kan efter bestyrelsens skøn uddeles til nedennævnte formål. Fonden, hvis navn er Renholdningsselskabet af 1898, er oprindeligt oprindeligt stiftet af Kjøbenhavns Grundejerforening. Fondens formål er at foretage uddelinger til almenvelgørende formål - iform af projekter vedrørende bolig- og miljøforhold indenfor Københavns og Frederiksberg Kommuner. Yderligere detaljer om fonden kan findes i fondens vedtægter som ligger på R98 s hjemmeside Ansøgning til fonden Alle kan søge midler fra fonden. Skriftlige ansøgninger sendes til R98, c/o Accura Advokatpartnerskab, Tuborgvej 1, 2900 Hellerup. Der skal ikke anvendes et specielt ansøgningsskema. På vegne af R98 s bestyrelse John Frederiksen Bestyrelsesformand 8

9

10 Grundejermøde om tyveri og indbrud Stort fremmøde i Kulturstationen Vanløse den 27. marts Nabohjælp Naboor er en gratis online service, der hjælper dig og dine naboer med at forebygge indbrud. Det Kriminalpræventive Råd anbefaler beboere at holde øje med nabolaget med naboor får grundejerne sat nabohjælp i system. Med naboor kan man oprette sit eget private netværk af naboer og venner og forlade sit hjem med visheden om, at der er nogen, som holder øje med din bolig. Naboor er nabohjælp version 2.0. naboor er det moderne, lynhurtige supplement til nabohjælp. Politiet Grundejeren.dk s møde om tyveri og indbrud i Kulturstation Vanløse den 27. marts blev et tilløbsstykke med mere end 70 deltagende grundejere. Niels Larsen fra politiets kriminalpræventive afdeling fortalte meget levende om de fortrædeligheder, man kan udsættes for ved indbrud i det private hjem. Når man først har været udsat for disse ubudne gæster, gøres der rigtig mange anstrengelser for, at det ikke skal gentage sig. De, der endnu ikke har haft besøg, bør måske kraftigt overveje at foretage det fornødne, som kan holde indbrudstyvene væk. Med de efterhånden velorganiserede tyvebander, der ofte holder huset under opsyn, er det vigtigt at signalerer husets beboere hjemme, når de altså er ude. Få naboen til: - at parkere i din indkørsel eller carport - at fylde din skraldespand - at tømme din postkasse - at hænge vasketøj op i haven - at slå din græsplæne, hvis du f. eks. er på ferie Det er en god idé at investere i en lysboks, der tænder og slukker lys rundt omkring i huset, hvilket kan gøres for meget små penge. Lys, der tænder automatisk i havegangen, når der kommer ventet som uventet besøg, er også en god idé. Der kan også for få midler fås en sensor til påmontering i vinduet, som aktiveres med en hyletone, når vinduet åbnes. Problemet med hoveddøre her i landet er, at de oftest åbnes indad, hvilket gør det forholdsvis nemt at sparke dem op. Låsene, som ved indbrud sparkes ind med dørkarmen, bør fastgøres. Dette kan gøres simpelt med et stormbånd om låsen, der skrues fast i væggen bag karmen. Jo højere låsen sidder - jo sværere er det at sparke døren op. Man kan få gode råd hos politiets kriminalpræventive afd. på lokal 46. Her kan også udleveres ridsepenne til at indgravere f.eks. navn i værdigenstande. Politiet slår dog fast, at nabohjælp er det mest effektive våben mod indbrudstyve. Forsikring Det er omfattende at beskrive systemet med forsikring på den forholsvis korte tid, der var til rådighed ved mødet - men den tydeligvis erfarne forsikringsmand gjorde et vellykket forsøg. En mere uddybende artikel om forsikringsspørgsmål vil følge i næste nummer af Grundejeren.dk. Men uanset hvordan dine forsikringer hænger sammen - er det vigtigt at sikre sig, registrere sine værdier og evt. mærke dem, fotodokumentere og gemme kvitteringer (også på det, du køber brugt af f. eks. en nabo). 1. Når du er bortrejst Når du er bortrejst, opfordrer naboor med jævne mellemrum dine naboer til at gå en runde om dit hus for at se, om alt er, som det skal være. Du modtager automatisk en SMS, når dette er gjort. 2. Hvis uheldet er ude Hvis uheldet er ude, kan man med sin mobiltelefon automatisk alarmere alle naboer via både sms og Det vågne nabolag Hjertet i naboor er det sociale netværk, der består af naboer, nære venner og familie. Netværket er privat, hvilket vil sige, at man kun deler information med andre husstande i sit eget private netværk. Dette sikrer et miljø, der gør, at man kan dele information på en tryg og sikker måde ingen uden for dit netværk kan se din husstand. Du kan læse mere om nabohjælp på For god ordens skyld! Niels Larsen fra politiet. 10

11 Alarmrabat på forsikring er ikke politiets kop te! Ønsker du at reducere prisstigningen på din indboforsikring, kan du installere en tyverialarm i din bolig og få rabat. Sådan lyder det fra landets forsikringsselskaber, der giver op til 20 procent nedslag i præmien. Politikens rundringning til de ni største selskaber viser, at alle giver en art alarmrabat. Ifølge Rune Hernø er en hage ved alarmen, at nogle selskaber straffer kunder, der glemmer at aktivere dem.»hvis man går til bageren uden at tilkoble alarmen og får indbrud, kan det blive en udfordring i forhold til erstatningen. Nogle selskaber stiller krav om tilkobling, og at alarmen bliver efterset en gang om året. Det er sjældent, kunden slet ikke får erstatning, men man kan få reduceret sin erstatning, og det er da kedeligt«, siger den uafhængige sikringsrådgiver. Kan ende som en dyr rabat På den baggrund fraråder Forbrugerrådet, at boligejere anskaffer sig alarm på grund af rabatten. Strider mod politiets anbefaling Men rabatten strider mod den primære anbefaling fra Rigspolitiet, Kriminalpræventivt Råd, eksperter samt selskabernes egen brancheorganisation. Således er det vigtigst at have mekanisk sikring det vil sige forstærkede vinduer, døre og låse. Men disse foranstaltninger giver ingen rabat på indboforsikringen.»selskabernes rabatter ærgrer mig. Vores anbefaling er, at man fokuserer på den ydre sikring af huset, så man forhindrer tyven i overhovedet at komme ind. Det undrer mig, at selskaberne ikke vælger at belønne de mest effektive tiltag mod indbrud«, siger Anna Karina Nickelsen, sekretariatschef i Det Kriminalpræventive Råd. Hun siger, at alarmer er en ringere løsning end mekanisk sikring og nabohjælp.»det er dokumenteret, at nabohjælp kan reducere risikoen for indbrud med 30 procent. Selv om mange tror, at alarmer er de mest effektive, er det ikke dokumenteret«, siger Anna Karina Nickelsen. Tyve snyder alarmerne Selskaberne giver 5-20 procent nedslag på præmien. Typisk giver selskaberne en større rabat til de alarmer, som er koblet op på et sikkerhedsfirmas døgnbemandede vagtcentral. Tidligere i år fortalte Politiken, at tyve snyder de trådløse alarmsystemer. Rigspolitiet oplyste, at nogle tyve bruger sikkerhedsfirmaets skilt i et vindue som pejlemærke til at finde den frekvens, de kan sætte alarmsystemet ud af drift på. Det er en af grundene til, at også sikringsrådgiver Rune Hernø undrer sig over selskabernes rabatpraksis. Gør det besværligt at bryde ind og ud!»det er uheldigt, for boligejere skal starte med at kigge på, om de har gode låse og ordentlige beslag på døre og vinduer. Det handler om at gøre det så besværligt, så tidskrævende og støjende som muligt at komme ind. Sådanne foranstaltninger betyder, at tyven går videre til et andet hus«, siger Rune Hernø fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.»Det risikerer at blive en meget dyr rabat«, siger afdelingschef Vagn Jelsøe. Brancheforeningen Forsikring & Pension anerkender, at det vigtigste råd mod indbrud er et hjems ydre sikring.»men alarmen kan alligevel have en effekt, som politiet ikke tænker over, nemlig at begrænse skadens omfang. I forsikringsbranchen ser man på økonomien i det, og så er det vigtigt, at tyven er hurtigt ude af huset igen«, siger underdirektør Hans Reymann- Carlsen med henvisning til, at alarmstøjen kan stresse tyven. Han tilføjer dog, at det er en god idé, hvis der også bliver givet økonomiske incitamenter til at styrke låse, døre og vinduer. Kilde: Jacob Sorgenfri Kjær i Politiken den 10. april

12 Flere regnvandskonferencer og -markeder LAR-møde på Bispebjerg Valby Grundejerforening havde i samarbejde med Grundejeren.dk, Valby Lokaludvalg, Valby Weekend og Arbejdernes Landsbank indkaldt til minikonference om skybrud. Mange Valbyborgere havde fundet vej til Prøvehallen på Porcelænstorvet i Valby, hvor formand for Valby Lokaludvalg Lisbeth Ritter bød velkommen og understregede vigtigheden af at få rundet alle muligheder af dette emne, der i øjeblikket ligger både grundejere og Københavns Kommune på sinde. Næstformand i Grundejeren.dk Birgit Philipp præsenterede aftenens panel og og folkene bag de mange stande, der efter oplæg og debat kunne kontaktes personligt for oplysninger om alt inden for regnvandsløsninger m.m. Birgit slog samtidig et slag for vores paraplyorganisation. Det er vigtigt, at vi forener kræfterne i København, sagde hun med henvisning til, at vi bl.a. fik stoppet det urimelige forslag med at overdrage af udgifterne ved gadebelysningen til grundejerne. Mini-konference i Valby Medlem af BR og Teknik- & Miljøudvalget Jacob Hougaard, der også har sæde i bestyrelsen for Københavns Energi var positivt overrasket over det store fremmøde af grundejere, der har været ved disse store regnvandsmøder i Vanløse, Brønshøj og nu i Valby. Skybruddet den 2. juli 2011 står vist i tydelig erindring hos de fleste grundejere med ødelæggelser og store værditab til følge, sagde han og fortsatte: Eksperterne siger at vi fremover skal regne med mere og voldsommere regn, som vi ikke er gearet til at håndtere. Og selv om vi efter voldsomme skybrud i både 2010 og 2011 burde have en statistisk pause, tager Københavns Kommune klimatruslerne særdeles alvorligt. Der blev gjort mange erfaringer efter den 2. juli, hvor tanken om at inddrage parker og grønne områder til afledning af regnvand indgår i kommunens planer, hvorfor der er bevilget 100 mio. kr. til konkrete initiativer. Bl.a. skal Harrestrup Å omlægges - a la Skjern Å - for at forsinke vandstrømmen. Kommunen investerer i flere lokale løsninger, men grundejerne kan starte i egen baghave med f. eks. faskiner, regnvandsbede og bassiner samt højvandslukkere. Pengene til tilskudsordningerne er allerede opbrugt, men vi finder nye midler på budgettet, sluttede Jacob Hougaard. Flemming Springborg fra Teknologisk Institut fortalte herefter - med baggrund i tillæg til spildevandsplanen - om højvandslukkere og pumpebrønde. Man bør, når vandet opstuves i kloaksystemet, gardere sig mod vand i kælderen. Bor man i et område med forøget risiko har man pligt til at gøre noget. Det frarådes at man selv roder med løsninger, idet det er vigtigt at løsningen er korrekt installeret og projekteret. Flere typer højvandslukke blev gennemgået med fordele og ulemper. Den mest anbefalelsesværdige løsning var dog, ifølge Flemming Springborg, pumpebrønden. Søndag den 22. april var der regnvandsmøde i Kulturhus NV arrangeret af Bispebjerg Lokaludvalg. Mødet trak et halvthundrede grundejere til Kulturhuset, hvor emnet blev stærkt aktualiseret af et heftigt regnvejr under seancen. Der blev budt velkommen af lokaludvalgets miljømedarbejder Tanja Møller og herefter fulgte indlæg fra Jan Burgdorf Nielsen fra Københavns Kommune, der orienterede om kommunens planer for skybrud og regnvandshåndtering. Det blev oplyst at der pt. er pilotprojekter i gang ved Uttersev Mose og Krogebjergparken i Vanløse. Teknologisk Institut orienterede om højvandslukkere, tilbageløbsstop og pumpebrønde. Efter pausen var der et indlæg fra Orbicons Gitte Hansen med inspiration til LAR-løsninger ved hjælp af nogle spændende haveindretninger, og landskabsarkitekt Jesper Corfitzen fulgte op med idéer til regnbede i haven. Erik Honoré - fra Vanløse Grundejersammenslutning og redaktør af bladet du læser - fortalte om et fælles regnvandsprojekt med 30 grundejere og et grønt fællesareal. Også omdelingen af spørgeskemaer til samtlige ejendomme og villaer i Vanløse, hvor lokaludvalget og grundejerne samarbejder om at kortlægge bydelens vand- og vildveje. Senere fortalte Dorte von Bülow fra KE, at tilbagebetaling af kloaktilslutningsbidrag til kloakken er uændret ca kr.for villaer, medens der i etagejedomme ikke længere tilbagebetales til hver husstand, men efter antal m 2 tagflade. Altså en reduceret tilbagebetaling til etageejendomme. 12

13 DONG gør forsyningen endnu mere sikker De elektriske luftledninger fjernes, før storm eller grene river dem ned. Det var to voldsomme orkaner og tusindvis af kunder uden strøm, der fik det daværende elselskab Nesa til at sætte endnu mere fart på et af de største danske infrastrukturprojekter kabellægningen af flere tusinde kilometer elektriske luft-edninger. Nu er turen kommet til København, hvor DONG Energy for alvor startede i efteråret Orkaner skubber på tempoet Nesa var allerede i gang, da Sjælland i december 1999 blev ramt af et af de mest dramatiske vejrlig nogensinde. Orkanen rasede og tusindvis af kunder måtte ty til stearin og sweaters for at få lys og varme. Særlig grelt stod det til i Nordsjælland, hvor nogle kom til at undvære strømmen i en uge. Det igangværende arbejde med kabellægningen blev fremskyndet efter dialog med relevante myndigheder om de økonomiske forudsætninger. Pilotprojekter i store områder med tæt bymæssig bebyggelse, parcelhuse fra 1960 erne og sommerhusområder gav et godt billede af den mest effektive måde at gennemføre de omfattende anlægsarbejder på. Det var de mest udsatte områder, der blev taget først, og i 2004 var de sidste luftledninger i en række kommuner erstattet af kabler i jorden. Så da den anden store orkan kom i januar 2005, var konsekvenserne mindre. Arbejdet fortsatte, efter at Nesa i 2006 blev en del af DONG Energykoncernen. I kraft af behovet for store investeringer i bl.a. havvindmøller og international ekspansion blev tempoet skruet lidt ned, og i dag er det planen, at projektet er fuldt gennemført i I gang i København Lige nu er der højt aktivitetsniveau i den nordlige del af København NV, Utterslev og Brønshøj, og arbejdet skrider planmæssigt frem. Projektet følger de velkendte trin med forberedelse, gravning, tilslutninger og afslutning. Der skal i alt udskiftes ca. 200 km 0,4 kv luftledning i Køben-havns kommune. Projektet er opdelt i 15 delprojekter, der gennemføres i perioden 1. april 2012 til 31. december Der kabellægges i Vanløse, Husum, Utterslev, Brønshøj, Sundbyøster, Sundbyvester, Sydhavn og Valby Forberedelse før gravning Et projekt af denne størrelse kræver grundig planlægning. Derfor tilrettelægges arbejdet med kabellægning i tæt samarbejde mellem DONG Energy, kommune og grundejerforeninger. Lokalområderne besøges inden arbejdet begynder, og der er løbende dialog mellem de involverede, når gravearbejdet er i gang. Danmarks dygtigste graver Før det første spadestik bliver taget på din vej, bliver du informeret bedst muligt om, hvad der skal ske. På alle private fællesveje har Københavns Kommune endvidere gennemført en såkaldte partshøring hos hver enkelt lodsejer. Alle husstande kontaktes et par uger før gravearbejdet går i gang. DONG Energy samarbejder med en række af Danmarks dygtigste entreprenører, og derfor står der ikke DONG Energy på alle de biler, der færdes omkring dit hus eller på de folk, der betjener gravemaskinerne. Har du spørgsmål til gravearbejdet, er du velkommen til at kontakte DONG Energy. Nye forsyningsskabe En del af opgaven i kabellægningen består også i at sætte nye forsyningsskabe op i dit lokalområde.hvis der i forvejen findes forsyningsskabe i området, vil de om nødvendigt blive udskiftet. Skabene forsøges placeret, så de generer dig og dine naboer mindst muligt. Men skabene skal stå, så de er nemme at komme til, hvis der skulle opstå tekniske problemer. Forsyningsskabene placeres under alle omstændigheder altid på offentlige arealer. Vi tilslutter Når arbejdet er ved at være færdigt, skal det nye forsyningsnet tilsluttes de enkelte huse. Her bliver der er en kortvarig varslet strømafbrydelse. Husk bagefter at indstille særlig følsomt elektronisk udstyr i huset og virksomheder som f.eks. alarmsystemer, servere samt elevatorer og produktionsanlæg. Vi afslutter år de gamle elmaster er fjernet og alle husstande er tilsluttet, bliver der ryddet op. Der bliver sået nyt græs, og fliserne lægges ordentlig på plads, hvis der er gravet i eller omkring din have. Fortove, cykelstier og kørebaner reetableres til minimum samme standard, som før arbejdet startede. 13

14 Om renhold af vej, fortov og grøn beskæring Sommeren er ved at være over os og reglerne på de private fællesveje - som de færreste af os bogstavelig talt lever op til - skal da lige genopfriskes. Én gang om ugen En grundejer har pligt til mindst én gang om ugen at feje færdselsarealer belagt med asfalt, brolægning eller anden fast belægning. Det sammenfejede må ikke fejes eller skylles ned i rendesten eller afløbsbrønde, men skal anbringes i ejendommens affaldsbeholder. Hver dag Ukrudt, affald og andet, der forurener, eller som kan genere færdslen, skal fjernes, og glasskår, frugtaffald, ekskrementer og lignende skal fjernes dagligt. Grøfter, rendestene, afløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender skal til enhver tid være ryddet for alt, som kan hindre vandets frie gennemløb. I Københavns kommune er det ikke tilladt at bruge kemikalier (og dermed heller ikke vejsalt) til at fjerne ukrudt. Du kan i stede luge eller bruge gasbrænder eller damp. Tilsyn Det er Center for Renholds opgave at føre tilsyn med, at grundejeren overholder sine forpligtelser. Om nødvendigt kan Center for Renhold lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Klipning og beskæring En velholdt hæk er en smuk og naturlig afgrænsning mellem have og fortov. Og til det veldholdte hører, at hækken klippes nogle gange om året. Men klipning er også nødvendig af hensyn til de forbipasserende. Ligeledes skal træer og buske beskæres, så de ikke er til gene og fare for den gående og kørende trafik. Det findes der bestemte regler for, og de er både logiske og lette at følge. Hovedreglen er: Vis hensyn! Nøjagtig samme regel som i trafikken gælder for ejere af hække og anden beplantning: Der skal vises hensyn. Veje, fortove og cykelstier skal kunne benyttes af alle trafikanter. Og på fortovet har især svagtsynede, kørestolsbrugere og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads. Derfor disse regler: Al beplantning ved skellet skal klippes eller beskæres, så færdslen kan foregå frit og uden risiko. På hjørnegrunde skal al beplantning være klippet eller beskåret, så oversigtsforholdene altid er ubetinget forsvarlige. Overdragelse af pligter Grundejeren kan overdrage sine forpligtelser til en anden i ejendommen eller en person bosat i nærheden - det kan være en vicevært eller et firma, der udfører ejendomsservice. Hvis grundejeren ikke bor i ejendommen eller i nærheden, skal en sådan overdragelse altid finde sted. Aftalen skal være skriftlig, og skal skriftligt meddeles Center for Renhold, der kan afvise aftalen hvis man skønner, at den udpegede person ikke vil være stand til at overholde sine forpligtelser. Hvis du skifter vicevært eller ejendomsservicefirma skal du huske at sende en ny anmeldelse. Vejbelysning, vejskilte, brandhaner, elskabe og postkasser skal altid være friholdt. I højden skal der klippes eller beskæres, så der er mindst 2,80 meter i fri højde over fortov og cykelsti. Over kørebanen skal den fri højde være mindst 4,20 meter. Med mellemrum bliver hække, træer og buske efterset af Center for Renhold. Vurderingen foregår ud fra bestemmelserne i lov om offentlige veje, 103, stk. 2 og lov om private fællesveje,

15 Vejvedligeholdelseskontrakter Få ordnet vejene nu og rul betalingen ud over flere år - tilbyder NCC Roads De fælles overenskomster I de gode gamle dage - sådan ca. for 12 år siden - skulle grundejerne ikke spekulere på vejvedligeholdelse, idet vi havde kontrakter med kommunen. Det var de såkaldte fælles overenskomster, hvor grundejerne betalte et fast årligt vejbidrag, hvorefter kommunen var ansvarlig for vejene. Nu var der loft over, hvor meget man kunne opkræve i vejbidrag hos grundejerne, og derfor rakte bidraget hverken helt eller halvt. I stedet for at hæve vejbidragene til noget realistisk i en ny overenskomst vedtog borgerrepræsentationen at opsige dem og overdrage ansvaret for vedligeholdet til grundejerne selv. Mange foreninger tog opgaven med vejvedligeholdet alvorligt og har i dag fornuftige vejplaner og kontingenter og vejbidrag i en størrelsesorden, der også sikrer en god økonomi. Nogle foreninger tager sig vedtægtsmæssigt slet ikke af vejvedligeholdet. Og nogle foreninger sov Tornerosesøvn og vågnede forskrækket op til et påbud fra kommunen med temmelig store regninger til følge. Det ville lette ekspeditionen for mange foreninger, om København i stil med andre kommuner udstedte en kommunalgaranti. I Tårnby f.eks. går grundejerforeningen til kommunen med vejplaner og budget, som - hvis det er realistisk - udstyres med kommunalgaranti. Alternativet er ellers en bankgaranti, som ofte kan være svær at opnå i disse tider. Kommunegaranti eller anden betalingsgaranti er en nødvendighed for indgåelse af en større aftale med efterfølgende betaling for en investering i genopretning af asfaltbelægningerne. Nye overenskomster? De fleste - både kommuner og grundejerforeninger - kender problemet: Vejene trænger gevaldigt til at blive udbedret og vedligeholdt. Men økonomien rækker ikke til det lige nu. Det er en problematik, der bider sig selv i halen. Billede For det er langt bedre købmandsskab at få ordnet og vedligeholdt vejene her og nu - og løbende - før huller, revner og vejenes dårlige tilstand forværres yderligere. Her der så en mulighed i NCC s koncept med funktionskontrakter, der kan igangsætte og løse opgaven uden at udhule pengekassen. Vejenes tilstand bliver forbedret NCC Roads påtager sig at vedligeholde vejbelægninger mv., så de til enhver tid opfylder de aftalte tilstandskrav i hele kontraktperioden. Det betyder, at de ikke blot sørger for, at vejene hurtigt kommer op på den definerede kvalitetsstandard. De sikrer desuden, at de bliver løbende vedligholdt i hele kontraktperioden. Ligesom de påtager sig ansvaret for, at vejene er i en betydelig bedre stand ved kontraktens afslutning end dens indgåelse. Uvildigt vejeftersyn Tilstandskravene bliver defineret ud fra en vurdering af skaderne på vejoverfladen ved et eftersyn. Det er sikkert ikke aktuelt med flere vejklasser. Dels som et gennemsnit for hele vejklassen, og dels for hver enkelt strækning. Herunder bliver der fastlagt krav til maksimal lappeprocent, løbende udbedring af huller og opretning af lunker og sporkøring. Og vedligeholdte, stærke veje modstår selv hårde vintre. Vurderingen af skadesbilledet og de efterfølgende løbende vejsyn kan overlades til en uvildig tredjepart. Det giver rene linier og sikkerhed mod evt. uoverensstemmelser for begge parter. Ved at indgå en funktionskontrakt med NCC Roads får man udbedret og vedligeholdt vejnettet fra kontraktens start. Betalingen for arbejdet får man imidlertid strakt ud i årlige, faste rater over hele kontraktperioden, f. eks. op til 15 år. Kan indeksreguleres afhængig af den enkelte aftale. Kontrakten bliver udformet med særlig fokus på foreningernes budgetramme, størrelsen af de årlige ratebetalinger og udviklingen i asfaltpriser. Dette sikrer begge parter mod store økonomiske overraskelser undervejs. Konceptet kunne hjælpe de foreninger, der ikke selv har mod på at påtage sig ansvaret for de store vejrenoveringer. Sådanne kontrakter, der løbende sikrer vejnettet, må da også have en kommunal interesse, hvorfor der rettes henvendelse til Københavns Kommune med ønske om, at disse kontrakter opnår kommunalgaranti - også i København. NCC Roads bruges allerede af mange grundejerforeninger i København og sammenslutningerne i både Sundby og Vanløse har aftaler om samlede vejrenoveringer med indbyggede rabatordninger. NCC Roads afd. for mindre renoveringer Microholdet har i en årrække været sponsor på Grundejeren.dk s hjemmeside. Kontakt person er områdechef Kim Krøis, NCC Roads, Hørkær 8, 2730 Herlev. Tlf.: Mail: 15

16 Fortæl din gades historie Kort & Matrikelstyrelsen har netop lanceret en app, hvor det er muligt at skrive sin egen historie til de gader, som betyder noget særligt. Pressemeddelelse den 25. april 2012 Grundejeren.dk, Sekretariatet, Vendersgade 22, 1363 København K. Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) har i denne uge lanceret en app til smartphones. App en hedder Gadehistorier, og med den installeret på din smartphone kan du gå på opdagelse i historierne bag gader og veje i Københavnsområdet. Med hjælp af den indbyggede GPS i telefonen fortæller app en dig historierne bag de omkringliggende gader, uanset hvor du er og hvis der ikke er nogen forklaring endnu, kan du selv fortælle historien, direkte i app en, så andre brugere kan se det. Fortæl din egen historie. Gadehistorier giver dig altså mulighed for selv at skrive din egen historie til de gader, som betyder noget særligt for dig. Du kan også supplere de historier, som findes i forvejen. - Vi opfordrer alle vejlaug og grundejerforeninger til at tilføje eller supplere historierne i app en. De historier, der skrives ind, vil være tilgængelig for alle brugere. På den måde bliver app en på sigt en værdifuld kilde til viden om gaderne, ikke bare i københavnsområdet, men i hele Danmark, siger Mogens Skov fra Kort & Matrikelstyrelsen. Fakta: I Gadehistorier kan du se et kort over området omkring gaden, og her kan du vælge mellem at se Kort & Matrikelstyrelsens nyeste kort, et satellitbillede af området eller kort fra hhv tallet og 1900-tallet. På den måde kan du se, hvordan området omkring gaden har udviklet sig gennem de sidste 200 år. Vejnavneoplysningerne stammer fra: Storbyens Stednavne, 1. udgave, af Bent Jørgensen, 1999 Gyldendal A/S og Københavns Gadenavne fra Kokkedal til Ishøj og fra Dragør til Værløse, 1. udgave, af Evan Bogan, 1993 Forlaget Hovedland. Gadehistorier kan hentes både til Android og iphone. App en er gratis, og den er udviklet af Kort & Matrikelstyrelsen. Læs mere her: Kontakt: Mogens Skov, projektleder, tlf Jakob Bo Andersen, Kommunikationskonsulent, tlf

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Jomsborgvej September 2011 Formanden skriver Det har været den vådeste sommer i 100 år, og mange medlemmer af grundejerforeningen har haft oversvømmelser

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt.

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt. Sætter man sig for at undersøge, hvem der ejer vejene i Grundejerforening Fogedmarkens område, dvs. Lupinvej og Rosenvej, opdager man, at Grundejerforeningen ejer det meste; men at der sandelig også er

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kære grundkøber

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til

Læs mere

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse April. 2012 Information til beboerne i andelsboligforeningen Landsbyen...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse Klokkelyngen - Viborg Information Hermed kort

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Grundejerforeningen Hårbølle Strand

Grundejerforeningen Hårbølle Strand Grundejerforeningen Hårbølle Strand www.grfhs.dk e-mail: grfhs.post@gmail.com Mødereferat Den 13/11-2007 Emne: Vejbesigtigelse på Baldersvej Tid: Torsdag den 28/6-2007 kl. 15.00. Sted: Baldersvej i Hårbølle.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et villaområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive

Læs mere

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Læs mere om Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver og

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

27 november 2013. Fokus på Vanløse

27 november 2013. Fokus på Vanløse Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 27 november 2013 Fokus på Vanløse Foretræde i TMU... side 3 Rockerborgen i Vanløse... side 4-5 Beslutnninger i TMU... side 6 Jakob Hougaard... side 7

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Særudgave sådan kan du forebygge indbrud Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud 1.Se på dit hus med tyvens øjne en tyv vil vælge det hus: Hvor det er lettest

Læs mere

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler.

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler. Bilag 5 01148 Nordvestpassagen - Notat om høringssvar Scenarie J og K har været i høring hos Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Dansk Handicap Forbund og Københavns Politi(bilag A og bilag B).

Læs mere

Michael Leth-Espensen

Michael Leth-Espensen Michael Leth-Espensen Fra: Anne Marie Funch Hansen Sendt: 15. april 2016 12:06 Til: Michael Leth-Espensen; Ronnie Giphardt Pedersen; Erik Knudsen; Emilie Aase Egeberg Fabild; Ole Brockdorff;

Læs mere

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017 Det har været et fantastisk dejligt år for Pedersdal Grundejerforening. Og bestyrelsen har hygget sig med en masse spændende ting. Vi har i bestyrelsen bare det sidste år arbejdet ca. 1200 timer frivilligt

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Mødt: 21 husstande var repræsenteret. Fra afdelingsbestyrelsen: Anna Birkemose, Susanne Vesterbirk, Liselotte Wienberg

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Ejgild Christensen nr. 35. blev valgt til dirigent Flemming Johansen nr. 27. valgt til referent Eigil slog takten an og kunne konstaterede at indkaldelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget Svanevænget.

Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget Svanevænget. Teknik- og Miljøforvaltningen Plan & Arkitektur Bilag 1 Til: Fra: Vedr.: Til sagen Christina Lund Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen.

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn (Grundlagt 1921) www.gf-fortunen.dk 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Søren Gundorf,

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00.

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Valby, den 5. februar 2007 Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Dagsorden. 1. valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formands beregning

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010

Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010 Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010 23 billeder med borgmester, ildsjæle, beboerrepræsentanter og underholdning Velkomst ved John Bloch-Poulsen John Bloch-Poulsen bød som formand for Strandgruppen

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Slide 2: Præsentation af hhv. belysningsmedarbejdere og Digitaliseringssekretariat. Dagsorden: Vi forventer at bruge 1 time på belysningen og 1 time

Slide 2: Præsentation af hhv. belysningsmedarbejdere og Digitaliseringssekretariat. Dagsorden: Vi forventer at bruge 1 time på belysningen og 1 time 1 Slide 2: Præsentation af hhv. belysningsmedarbejdere og Digitaliseringssekretariat. Dagsorden: Vi forventer at bruge 1 time på belysningen og 1 time på fiberprojektet (internet). 2 Tilbagekøb af vejbelysningen

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

grundejeren.dk Fortætning af Københavns villabyer Dobbelthuse og byfornyelse forslag til ændring af kommunens praksis

grundejeren.dk Fortætning af Københavns villabyer Dobbelthuse og byfornyelse forslag til ændring af kommunens praksis grundejeren.dk FÆLLESFORENINGEN AF GRUNDEJERFORENINGER I KØBENHAVN Fortætning af Københavns villabyer Dobbelthuse og byfornyelse forslag til ændring af kommunens praksis Af bestyrelsen i Grundejeren.dk

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Det skal du som grundejer gøre

Det skal du som grundejer gøre vinter i københavn Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. Det skal du som grundejer gøre Når sneen falder,

Læs mere