Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015."

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen er sket rettidigt. Der er ingen kommentarer fra grundejerforeningens medlemmer. 2. Formandens beretning om det forløbne år. Græskanter er blevet repareret, der er dialog med firma om udbedring af manglende områder. Stier er blevet belagt med nyt grus. Træer og frugtbuskebeplantning i området har været drøftet, men er udsat på grund af udgifter i forbindelse med vejvedligeholdelse, og da bestyrelsen ikke kunne se en løsning, der ville blive pæn. Egetræssveller rundt om legeplads er udsat til Gravering af sten, der er dialog med firma. Bestyrelsen afventer deres tilbagemelding. Overdragelse af sø ved legeplads til SK-forsyning sker i Energipærer bliver erstattet i alle gadelamper. Carsten - Joachimsvej 1 Oprensning af sø, er SK-Forsyning forpligtet til at holde det? Kan det indskrives i aftalen, at det bliver påført i kontrakten, at de mindst en gang om året vedligeholder søen? Bestyrelsen vil undersøge dette, da der ikke kan gives et konkret svar. Er det muligt med lyssensor således, at gadelamperne kun tændes, når der går nogen forbi? Rasmus/bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen vil drøfte dette. Jeanette - Ingridsvej 2 Kan fodboldmålene sættes fast på græsplanen? Mia/bestyrelsen orienterer om, at materiale ikke er bestilt endnu, men det er besluttet at sætte målene fast. Ann - Joachimsvej 5 Er tryg ved belysning som den er nu ved ubudne gæster. Permanent belysning har en præventiv virkning således, at området ikke er mørkelagt. Niels Ulrik- Frederiksvej 6 Er det alle steder, at der har været udbedring af græsrabatter? Rasmus/bestyrelsen orienterer om, at firmaet har været på rundtur i området og lavet de steder, hvor der blev vurderet at være et behov, men han er klar over, at der er steder som mangler. Der er dialog med firmaet omkring dette. Cristian - Marysvej 7 Er der garanti for, at udbedringen af vejen holder? Rasmus/bestyrelsen - revneforsegling er blevet anvendt, men bestyrelsen vil være opmærksomme på dette. 3. Forslag om honorar til bestyrelsen. Rasmus/bestyrelsen orienterer om forslag om en middag for bestyrelsen inkl. hjemmesideansvarlig samt elektriker, som hjælper med udskiftning af belysning. Niels Ulrik - Frederiksvej 6 Synes om ideen, så længe der ikke er tale om et vederlag til bestyrelsesmedlemmerne.

2 Casper - Joachimsvej 9 Synes om ideen, men at bestyrelsen selv forvalter beløbet, som er foreslået. Forslaget besluttes. Der er afsat 5000 kr. i budgettet for Opfølgning af vejopsparing. Rasmus/bestyrelsen orienterer om, at bestyrelsen har været i dialog med en advokat, og han har rådet bestyrelsen til at oprette en separat konto til vejopsparing. På sidste generalforsamling var der stemning for, at 700 kr. af kontingentet skulle opspares til fremtidige vejprojekter/slidlag. Christian - Marysvej 7 Hvad hvis der kommer vandbrud i vejen, hvem afholder udbedring af denne? Rasmus/bestyrelsen, det formodes, at det er DONG og SK-vandforsyning, som udbedrer dette. 5. Regnskab og budget/kasseren. 5.1 budget 2015: Mia/bestyrelsen gennemgår budgettet. Mette - Ingridsvej 15 Hvordan lyder aftalen vedr. snerydning? Det opleves, at der bliver ryddet meget, måske kan der spares noget? Rasmus/bestyrelsen kommenterer, at det måske vil være en ide at få revurderet aftalerne. Men det kan være svært at tilfredsstille alle. Niels Ulrik - Frederiksvej 6 Vedligeholdelse af grønne områder - kan det ikke gøres billigere? Rasmus og David/bestyrelsen bestyrelsen har for ikke længe siden indhentet og set på andre muligheder, hvilket gøres ca. hvert andet år, og vi har ikke kunne få billigere løsninger. Pris er reguleret fra 2014 til 2015 med ca. 300 kr. Har kendskab til Vækst og Miljø, og det er indtrykket, at de er meget dyre. Synes dog, at det er en god ide, at det bliver tjekket hvert andet år. Casper Joachimsvej 9 Forslag om mere til hensættelse til stier og veje, da der ses en øget udgift. Lars Frederiksvej 3 Spørgsmål om belysning - stemmer det? Er der ikke en større besparelse ved udskiftning af pærer. Der forventes en besparelse i budgettet på lidt mere end 4000 kr. årligt. Rasmus/bestyrelsen det er det beløb, som der forventes at kunne spare. Er der gjort tanker om investeringer af opsparring for herved at få flere renter? Gravering af sten m.m. ses vel egentlig mere som udgift? Rasmus/bestyrelsen det har bestyrelsen ikke drøftet. Er der tale om gravering af to sten? Mia/bestyrelsen ja, der er tale om to sten. Budget 2015 godkendes. 5.2 regnskab 2014: Mia/bestyrelsen gennemgår regnskabet.

3 Niels Ulrik Frederiksvej 6 Hvad indeholder udgiften til internet? Rasmus/bestyrelsen - det er grundejerforeningens hjemmeside. Forslag - er det ikke muligt med betaling af teltudlejning, når det afhentes således, at der ikke skal afregnes efterfølgende? Rasmus/bestyrelsen det har vi også talt om for herved at sikre betalingen. Regnskab 2014 godkendes. 5.3 fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 3000 kr. Ud af de 3000 kr. vil 700 kr. blive afsat på separat konto til vejopsparing. Kontingentet fastsættes til 3000 kr. 6. Indkomne forslag fra medlemmerne. 6.1 forslag om indkøb af hjertestarter/ Michael - Marysvej 4 Prisen vil ca. være kr. samt boks i alt ca kr. Der er forskel på prisen. Den undersøgte kan både anvendes til børn og voksne. Her er også vejledning undervejs. Spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne: Synes det er en god ide, som vi skal bakke op om. Har også kendskab til hjertestartere, og der er forskel på hjertestartere. Der skal tænkes over placering. Har man talt med grundejerforeningen på den anden side af vejen om de ønsker et samarbejde vedr. en hjertestarter? Rasmus/bestyrelsen jeg ved, at de har en hjertestarter ved fælleshuset. Christian Marysvej 7 Har alle adgang til hjertestarter på den anden side af vejen? Kan den stjæles? Michael/Marysvej 4 alle har adgang til hjertestartere også på den anden side af vejen. Der er en alarm i hjertestarteren, som vil give besked til en person. Jeg synes umiddelbart, at det er en unødig udgift, idet vi har en hjertestarter tæt på i området. Hvem betaler strømmen og hvordan og hvem skal tilslutte den? Brian - Henriksvej 7 Kan Trygfonden finansiere det? Michael Marysvej 4, nej, det har været undersøgt og er ikke muligt. Casper - Joachimsvej 9 Er der forslag til placering? Rasmus/bestyrelsen der er ikke konkrete forslag, men kan evt. være nede ved søen. Mette -Ingridsvej 15

4 Forslag om, at der på hjemmesiden skrives, hvem der i området kan førstehjælp. Indhentning af priser på førstehjælpskursus indhentes gerne af hende, hvis det kan være en kommende forslag/arrangement. Det besluttes, at Mette indhenter priser på førstehjælpskursus og fremsender til bestyrelsen. Forslaget vedtages bestyrelsen arbejder videre med at få opsat en hjertestarter. 6.2 opsætning af pinde med reflekssnor/ Michael - Marysvej 4. David - Alexandrasvej 10 Kan man ikke fremskaffe orange vejkegler og opsætte? Hvis der vælges spyd, så kan de altid fjernes. Casper - Joachimsvej 9 Forslag om træer for at det måske ser pænere ud. Pia Henriksvej 7 En sten kan være en mulighed. Henrik - Joachimsvej 2 Det opleves, at posten kører hen over græsrabatten? David - Alexandrasvej 10 Det opleves, at gæster parkerer på rabatter og vendepladser og ikke i indkørsler. Det vedtages, at bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget. 7. Forslag om vedtægtsændring paragraf 21. Lars Frederiksvej 3 uddyber punktet fra vedtægterne. For at vedtægtsændringen kan besluttes, skal halvdelen af grundejerforeningens medlemmer være til stede ved generalforsamlingen, og 2/3 dele skal stemme for forslaget. Dette er ikke tilfældet ved denne generalforsamling. Det foreslås derfor, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling indenfor en måned. Hvis der ved denne ekstraordinære generalforsamling er et flertal på 2/3 dele af stemmer, kan forslaget besluttes. Det vedtages, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 8. Festudvalg. 8.1 beretning fra Mia/formanden. 8.2 nye medlemmer efterspørges. Følgende ville gerne deltage i festudvalget: Bente - Nicolaisvej 5 Pernille Andersen-Marysvej 8 Ingrid Calløe Frederiksvej 4 Dato for sommerfest - sidste lørdag i august. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 9.1 følgende er på valg. 9.2 Martin. Marysvej 4, genopstiller. 9.3 Ann.Joachimsvej 5, genopstiller 9.4 David.Alexandrasvej 10, (suppleant) genopstiller. Ingen øvrige medlemmer ønsker at stille op til bestyrelsen. Det vedtages derfor, at bestyrelsesmedlemmer samt suppleant fortsætter i bestyrelsen.

5 10. Valg af revisor og revisorsuppleant revisor Thomas. Ingridsvej 3, genopstiller revisor suppleant Brian. Henriksvej 7, genopstiller. Brian vil gerne opstille som revisor og vælges derfor. Peter Mose vælges som revisorsuppleant. 11. Nabohjælp Der opfordres til, at beboerne i Skovgårdsparken tilmelder sig Nabohjælp. 12. Evt forslag om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at afholde generalforsamling en lørdag formiddag for at flere medlemmer kan deltage. Der er ikke middelbart stemning for det forslag om investeringer - de penge som er opsparet i grundejerforeningen kunne der overvejes at investere dele af. Forslag om gevinstopsparing. Bestyrelsen vil drøfte det og evt. komme med forslag til næste generalforsamling teltudlejning - kan lejes til ca. 60 personer. Pris 500 kr. Betales ved afhentning af telt. Henvendelse til bestyrelsen der er udarbejdet en ny hjemmeside, som Michael står for. Der opfordres til input til hjemmesiden, kan sendes til Michael- Grundejerforeningens hjemmeside er: www. skovgaardsparken.com 12.5 grundejerforeningens medlemmer, må gerne fremsende adresser til Mia/bestyrelsen, hvis en husstand ikke har sendt denne og/eller har skiftet adresse. mia.rasmussen(ad)gmail.com

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere