27 november Fokus på Vanløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27 november 2013. Fokus på Vanløse"

Transkript

1 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 27 november 2013 Fokus på Vanløse Foretræde i TMU... side 3 Rockerborgen i Vanløse... side 4-5 Beslutnninger i TMU... side 6 Jakob Hougaard... side 7 Jakob Næsager... side 9 De private fællesveje igen... side Faskinetræf på Bangsbo Plads... side Entreprenører sylter vejarbejde... side 14 Naboret - hvad er det?... side 15 Parkeringszoner... side Affaldssortering... side Lokalplan for Godthåbsvej... side Valg til lokaludvalgene... side 24

2 Fakta om grundejeren.dk Bestyrelsen Sekretariat Valgt på repræsentantskabsmødet: Formand: Birgit Philipp Valgt i 2013 for GF Søndre Hanssted Jura Kasserer: Poul Hounsgaard Valgt i 2012 for GF Sundbyvang Vand og kloak Hans-Jørgen Lykkeboe Valgt i 2013 for Valby & Omegns Byggeforening Kommunalplaner Hanne Skovsgaard Valgt i 2012 for GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Arrangementer & redaktionsudvalg Gurbakhsh Singh Sanotra Valgt i 2013 for Brønshøj Præstegårds GF Skilte, veje & snerydning Jørn Palm Valgt i 2012 for GF Søndervang Vedtægter Michael Christensen Valgt i 2013 for GF Danas Park Snerydning & redaktionsudvalg Bydelsudpegede medlemmer: Steen A. S. von Lorenzen Udpeget af Vanløse Grundejersammenslutning Parkering, skiltning & veje Hans Aage Zabel Udpeget af Brønshøj Grundejerforening Vejsyn & renovation Valgte bestyrelsessuppleanter: Leif Pedersen Valgt i 2013 for GF Søndervang Valgte revisorer: 1. Per Rahbek Valgt i 2012 for Valby og Omegns Byggeforening 2. Henning Jensen Valgt i 2013 for GF Søndre Hanssted Suppl. Jens Kolind Valgt i 2013 for GF Søndervang Medlemsforeninger Grundejeren.dk - sekretariatet v/sekretariatsleder Erik Honoré Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Tlf.: Juridisk Hot-line Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, parkering, lejeforhold, byggesager m.m. Forsikring Kollektiv ledelsesog bestyrelsesesansvar, erhvervsansvar samt underslæb. 900 kr. årligt Medlemsblad Redaktionsudvalget: Erik Honoré, Hanne Skovsgaard og Michael Christensen. Fotsidefoto: Fakkeloptog i Vanløse v/jan Mørch Udgiver: Grundejeren.dk Layout: Erik Honoré Tryk: Lasertryk ISSN: Østerbro 2500 Valby 2700 Brønshøj 2720 Vanløse Horserødvej Vejlaug Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug Solvænget m.v., Ejerlaug vedr. rækkehuse Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug 2300 Sundbyerne Fredenshøj GF Italiensvej Nordøst GF Lykkehøj GF Møllely GF Odin GF Strandengen GF Sundbyvang GF Ulrick Birchs Allé Vejlaug Valhal GF Vestre Solvang GF 2400 NV Dortheavejs Vejlaug Enebærvej GF Utterslevhøj GF Ankeret GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Frilands Allé GF Dæmningen GF Gl. Østengaard GF Hestehaven GF Højmark GF Kløverbladet GF Lyset GF Nordre Hanssted GF Nybovej GF Ny Østergaard Villaby GF Strandlyst GF Søholm GF Søholm Park GF Søndervang GF Søndre Hanssted GF Trekantens Vejlaug Ulriksdal GF Valby Bakkes Vejlaug Valby og Omegns Byggeforening Vigerslev Haveforstad GF Boeslunde GF Brønshøjgårds Haveby GF Brønshøj Kirkevejs Vejlaug Brønshøj Parcelforening Brønshøjs Præstegård GF Brønshøj Præstegårdsø Danas Park GF Enighedens Vejlaug Frederikssundsvej 333 EF Holcks Plads Husum Haveby GF Håbets Allé Vejlaug m.fl. Kirkemosens Haveby GF Lille Husum GF Solhøj GF Søgaard GF Vejforeningen af 11/ Bakke Allé GF Bakkedal GF Damhussøen GF, Fossgården GF Frederiksgårds Allé Vejlaug Hasselvængets Ejerlaug Holmestien GF Katrinedal GF Kildeåens Haveby GF Kirkestiens Villakvarter GF Kæragervej GF Langkærvej/Ledagersti GF Løvholmens Vejlaug Morsøvej af 1945 GF Ofea Plads GF Slotsherrens Bro GF Thorupgårdens Haveby GF Toftøjevejens Vejlaug Vanløse Haveby GF Vanløse Ny Villakvarter GF Vanløse Stationsby GF Aabakken GF 2

3 Foretrædet i TMU angående rockerborgen! Forelagt skriftligt for Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer inden udvalgsmødet den 7. oktober Tak for muligheden for foretræde. Jeg møder på vegne Grundejeren.dk (Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København) med knapt 7000 medlemmer. G/F Vanløse Ny Villakvarter er én af vores medlemsforeninger. Københavns kommune har i over et år vidst, at beboerne i G/F Vanløse Ny Villakvarter i Vanløse havde store problemer med den rockerborg, som var blevet etableret i deres område. Beboerne bad for mange måneder siden Københavns kommune om hjælp, men indtil nu har der ingen lydhørhed været fra borgmester Ayfer Baykal. Borgmesteren har anmodet sine jurister om at undersøge, om der er hjemmel til at udstede et forbud. Kommunens jurister når frem til, at når der ikke er en lokalplan, kan KK ikke udstede et forbud. Kommunens jurister mener ikke, at der er bestemmelser i planloven, som kunne finde anvendelse og undersøger ikke domspraksis til bunds. Kommunens jurister undersøger heller ikke, om der i denne konkrete sag er en tinglyst servitut, som kunne anvendes. Det er simpelthen ikke godt nok! Borgerne, altså Vanløse Ny Villakvarter, har derfor været nødt til at betale for advokatbistand. Advokat Morten Mark Østergaard, Forum Advokater A/S, har vurderet sagen og udfærdiget et notat, bilag 1, hvori det påpeges, 1) at kommunen med hjemmel i planlovens 43 kan nedlægge forbud for at sikre overholdelse af servitutbestemmelser, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan, (der er en deklaration på ejendommen, bilag 2, 1, 5 og 10) 2) at der efter planlovens 12, stk. 3 kan nedlægges forbud mod en anvendelse, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, jf. UfR H. 3) at det i Retten i Roskildes dom af 1. marts 2012 (sag 11A- 2706/2011) vedr. planlovens 35 fastslås, at en anvendelse til klubformål ikke er forenelig med den almindelige planretlige forståelse af begrebet beboelse. Herudover kunne man have anvendt planlovens 14. Ejendommen er ligeledes omfattet af boligreguleringslovens 46, stk. 1, hvorefter en ændring i anvendelsen til andet end boligformål kræver kommunens tilladelse, jf TfK En sådan tilladelse ses ikke at være givet. Det er det arbejde, som kommunens jurister burde have udført for sine borgere, og det er borgmesterens ansvar, at det ikke er udført godt nok. Dette mangelfulde arbejde har medført, at borgerne, der i forvejen betaler forvaltningens lønninger, herudover skal bruge egne beskattede midler på en advokatundersøgelse! Grundejeren.dk trådte for nogle måneder ind i sagen til støtte for Vanløse Ny Villakvarter og har anmodet professor, dr. jur. Peter Pagh om en udtalelse. Den fremlægges som bilag 3. Heraf fremgår, at det er professor Paghs opfattelse, at anvendelse af ejendommen til rockerklubhus er i modstrid med servitutten. Kommunen vil derfor kunne nedlægge et forbud mod ejendommens anvendelse som klubhus efter planlovens 43. Der vil herved fx kunne henvises til UfR Ø. denne ændrede anvendelse er en planlægningsmæssig relevant forskel. Der vil på dette punkt yderligere kunne henvises til Roskilde Byrets dom af 1. marts 2013, Konklusion: Sammenfattende er det min (altså PP s) opfattelse, at Københavns kommune på grundlag af servitutten kan forhindre, at ejendommen anvendes til klubhus, og at et forbud efter planlovens 43 kan nedlægges, Det er klart, at der er en procesrisiko forbundet med ethvert forbud, men i sidste ende er det jo domstolene og ikke forvaltningen, der skal bedømme, om et forbud er inden for lovens rammer. Faktum er, at borgerne i Vanløse er taget som gidsler af forvaltningen i dennes vurdering af procesrisikoprocenter. Man kan stille det spørgsmål: Hvor lille skal procesrisikoen være, før man som kommune stiller sig på beboernes side frem for på rockernes? Når man bevidst fravælger at benytte de muligheder for at handle, som én af Danmarks førende planretsprofessorer og tidligere konstitueret landsdommer, Peter Pagh, påviser, kan det efter vores opfattelse sidestilles med at give rockerne carte blanche. Hvis kommunen vælger at handle juridisk, altså at udstede et forbud, hvilket man kunne have gjort for længst, er der næppe nogen, der vil kritisere kommunen, ej heller hvis sagen efterfølgende indbringes for domstolene af rockerne. Det er faktisk en win-win situation : Hvis kommunen får medhold, vil en sådan afgørelse danne præcedens for et betydeligt antal ejendomme, hvor københavnerservitutten er tinglyst, og hvis kommunen ikke får medhold, vil det tydeliggøre behovet for en bedre lovgivning. Det må undre, at når det ude i landet, bl.a. i Roskilde og Ringsted, kan lykkes af få rockerne ud med hjemmel i gældende lovgivning, hvorfor kan det så ikke lykkes i København? Svaret er, at det kan det også, og kommunen burde have handlet for længst. Det er fint, at der nu foreligger et forslag fra S og C til konkret handling tak for det! Men vi mener stadig, at det er vigtigt, at der hurtigst muligt nedlægges et forbud mod den aktuelle brug af ejendommen, så det sikres, at naboerne i løbet af meget kort tid igen kan være trygge i eget hjem. Kommunen har hele tiden KUNNET bruge juraen og nedlægge forbud indtil nu har den bare ikke VILLET! Det er simpelthen ikke i orden! Birgit Philipp, cand.jur., mediator Formand for Grundejeren.dk (Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København) 3

4 Rockerborgen i Vanløse - sammen er vi stærke! Når politikere i Københavns borgerrepræsentation og Grundejeren.dk står sammen, sker der noget: Den 2. oktober tog Grundejeren.dk problematikken op den 9. oktober blev der nedlagt forbud! Af Birgit Philipp, cand.jur., pens. advokat Formand for Grundejeren.dk Foto: Jan Mørch Den 7. oktober 2013 mødte jeg for Teknik og Miljøudvalget i København. Når man får bevilget foretræde, har man 10 minutters taletid inden selve udvalgsmødet, og den tid blev brugt til at søge at overbevise udvalget om, at der var juridisk grundlag for (hjemmel til) at nedlægge et forbud mod rockerborgen i Vanløse. Kommunens egne jurister havde hele tiden ment, at kommunen ikke kunne gøre noget. Det talepapir, jeg havde udarbejdet til lejligheden, kan ses på forrige side. Heraf fremgår også de juridiske argumenter og den dokumentation, der blev bragt på banen. Professor, dr. jur. Peter Pagh, som er én af vores fremmeste eksperter på området, og som jeg havde rettet henvendelse til, støtter også vores synspunkter. På det efterfølgende møde i udvalget samme eftermiddag vedtog udvalget énstemmigt, både at der skulle nedlægges et forbud mod rockerborgen, og et forslag om, at der skulle etableres en særlig rockerpakke til stessning af rockerne, fremsat af Jakob Hougaard (S) og Jakob Næsager (K) altså en total sejr! Forud var gået et ultrakort forløb: Grundejeren.dk holdt et valgmøde den 2. oktober, hvortil vi havde inviteret alle medlemmer af Teknik og Miljø Udvalget. Jakob Hougaard (S), Jakob Næsager (K) og Karin Storgaard (DF) deltog. Formålet med mødet var at undersøge, hvad politikerne ville gøre for grundejerne i næste valgperiode. Et af de emner, der blev drøftet, var de problemer, som naboerne til rockerborgen på Tudskærvej i Vanløse (som ligger i vores medlemsforening Vanløse Ny Villakvarter), var tvungne til at leve med. Naboerne havde i over et år forsøgt at råbe Teknik og Miljøforvaltningen med borgmester/forvaltningschef Ayfer Baykal (SF) i spidsen, op, men uden held. Hvad sker i fremtiden: Nu fortsætter kampen så mellem Københavns kommune og rockerne, som naturligvis har ankemuligheder, hvis de ikke vil acceptere forbuddet. Sådan er det i en retsstat. Hvis Københavns kommune vinder sagen ved en domstol, vil en sådan dom kunne anvendes andre steder i landet (skabe præcedens). Hvis rockerne skulle vinde, vil en sådan afgørelse være et kraftigt signal til Folketinget om, at der er behov for ny lovgivning på området, fordi der synes at være bred enighed om, at rockerborge ikke hører til i villakvarterer. Der er allerede lydhørhed for dette synspunkt i Folketingets retsudvalg. Særligt om politiets rolle: Når man er så heldig at bo i en retsstat, må man ikke udøve selvtægt. Det overlades til myndighederne (politiet) at skride ind, hvis man bliver udsat for et overgreb. Fint nok, men det forudsætter, at politiet rent faktisk gør noget, ellers risikerer man, at man borgerne føler sig totalt afmægtige som tilfældet er på Tudskærvej. På Grundejeren.dk s valgmøde den 2. oktober deltog et par civilklædte betjente, så politiet havde forudset, at noget kunne ske. Samme aften og efter et TV-interview fik naboen til rockerborgen knust ruder. Når politiet påstår, at man er massivt til stede i området, kunne man måske have forventet, at denne massive tilstedeværelse havde udmøntet sig i nogle brugbare observationer. Hvis massiv tilstedeværelse derimod betyder, at politiet kører i bil gennem området X antal gange dag og nat, vil jeg vove at påstå, at det ikke er godt nok. Alle 3 BR-politikere udtrykte på mødet, at de ville gå ind i sagen, og de fik sagen op i pressen. Få dage efter (6.10.) arrangerede Jakob Hougaard og Jakob Næsager sammen med Grundejeren.dk et fakkeltog til rockerborgen. Her deltog mennesker - mindst. Det var et imponerende syn med den store menneskemængde over for Tudskærvej. Hele forløbet med massiv mediedækning, hvor især formanden for Vanløse Ny Villakvarter og nabo til rockerne Lars Georg Jensen var i front, fakkeltoget og Grundejeren.dk s juridiske og ressourcemæssige støtte, førte så til, at den 9. oktober, kun 7 dage efter valgmødet, blev både den rockerpakke, som Jakob Hougaard og Jakob Næsager havde fremsat forslag om, og rockerforbuddet, krævet af Grundejeren.dk, vedtaget det må vist siges at være noget nær rekord! 4

5 Birgit Philipp, Jakob Næsager og Jakob Hougaard ved demonstrationen i Vanløse Efter at forbuddet blev nedlagt 9.10., fik naboen igen sten gennem ruderne. Også denne reaktion kunne politiet måske have forudset. På medlemmerne af Grundejeren.dk s vegne, ja på alle grundejere i Københavns vegne, må vi kræve, at politiet sikrer vores villaområder effektivt, således at det kan være trygt for voksne og børn at bo der. Det er netop derfor, villaområderne vælges som boform af så mange på trods af stigende ejendomsskatter og den ekstra skat, der ligger i, at vi selv skal betale for vedligeholdelse af de private fællesveje. Det er også netop dette ønske om tryghed, der kommer til udtryk i den såkaldte københavnervedtægt, som er tinglyst på de fleste ejendomme i villaområderne i København. Denne vedtægt forbyder f.eks. udøvelse af erhverv fra parcellen og forbud mod foreningsdrift, fordi disse aktiviteter vil betyde forøget trafik, støj og røg, som vil være til gene for de øvrige beboere i området. Disse servitutter blev oprettet i begyndelsen af 19-hundredetallet, hvor mange af villaområderne blev etablerede. Dengang kendte man ikke til rockere, men selve hensigten med servitutten: at villaområderne skulle være trygge for beboerne, og at de ikke skulle generes af naboer, kom klart til udtryk allerede dengang, og denne norm gælder stadig - så meget desto mere - den dag i dag. Servitutten er altså ikke specielt rettet mod rockere, den er tænkt langt bredere: I et villaområde skal man opføre sig, så man ikke generer sine naboer, men den gælder naturligvis også for rockere. I de områder, hvor man har en sådan servitut, er den tinglyst på de enkelte ejendomme. Det betyder, at man må formodes at kende den, inden man køber/lejer en ejendom, og at man har forstået og accepteret, at den skal overholdes. Hvis man ikke er indstillet på at overholde disse bestemmelser, der gælder for alle beboere i området, skal man måske finde et andet sted at bo. Politiet vil formentligt sige, at der er ressourcemangel. Til det svarer Grundejeren.dk: Det er et spørgsmål om prioritering. Vi kræver, at trygheden i vores villaområder opprioriteres af politiet, så lovlydige familier, der er så uheldige at få en rockerborg som nabo, kan opholde sig i deres eget hjem uden at skulle frygte sten gennem ruderne eller det, der er værre! Specifikt kræver vi, at politiet nu udnytter alle de muligheder, de har, for at stresse rockerne ud af villaområderne, ved effektivt at gribe ind, hvis der foregår ulovligheder, så vi ikke om kort tid skal se en ny rockerborgproblematik et andet sted i et københavnsk villaområde. 5

6 Beslutninger i Teknik- & Miljøudvalget d 7. oktober 15 Beslutningsforslag fra Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti vedr. ophør af rockerborg på adressen Tudskærvej 30 i Vanløse ( ) At udvalget pålægger forvaltningen til øjeblikkeligt at håndhæve den servitut på ejendommen, som bestemmer, at huset kun må bruges til boligformål, herunder at grunden ikke må benyttes til Handel, Fabrik, Værksted eller anden Indretning, der foraarsager Larm eller Lugt, frembyder et ubehageligt Skue eller paa anden Maade efter Magistratens Skøn er til Ulempe for de omboende. I den forbindelse pålægges forvaltningen dels at indhente politiets vurdering af, om adressen ikke anvendes til beboelse, dels foretage en vurdering af, om huset anvendes til anden indretning, som er til ulempe for beboerne. Politiets og forvaltningens vurdering skal indgå som grundlag for bedømmelsen af, om ejendommens anvendelse er lovlig. At udvalget pålægger forvaltningen øjeblikkeligt at nedlægge forbud mod ejendommens anvendelse som rockerklubhus efter planlovens 43, hvis det konstateres, at husets anvendelse er ulovlig. BESLUTNING Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 7. oktober 2013 Udvalget besluttede: At udvalget pålægger forvaltningen til øjeblikkeligt at håndhæve den servitut på ejendommen, som bestemmer, at huset kun må bruges til boligformål, herunder at grunden ikke må benyttes til Handel, Fabrik, Værksted eller anden Indretning, der foraarsager Larm eller Lugt, frembyder et ubehageligt Skue eller paa anden Maade efter Magistratens Skøn er til Ulempe for de omboende. I den forbindelse pålægges forvaltningen dels at indhente politiets vurdering af, om adressen ikke anvendes til beboelse, dels foretage en vurdering af, om huset anvendes til anden indretning, som er til ulempe for beboerne. Politiets og forvaltningens vurdering skal indgå som grundlag for bedømmelsen af, om ejendommens anvendelse er lovlig. At udvalget pålægger forvaltningen øjeblikkeligt at nedlægge forbud mod ejendommens anvendelse som rockerklubhus efter planlovens 43, hvis det konstateres, at husets anvendelse er ulovlig. 16 Beslutningsforslag fra Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti vedr. anti-rockerpakke ( ) At Teknik- og Miljøudvalget pålægger borgmester og forvaltning i samarbejde med de øvrige relevante forvaltninger til hurtigst muligt at fremlægge en plan for udmøntningen af nedenstående antirockerpakke, herunder beder de relevante udvalg træffe beslutning om de konkrete punker: - Kontrolbesøg fra bygningsmyndighederne for at påse, at huset beboes og at bopælspligten overholdes. - Parkerings- og standsningsforbud foran rockerborgen for at undgå hasarderet kørsel gennem villakvarteret, når der foretages razziaer, herunder opsætning af bump m.v. - Besøg fra miljøkontrollen for at kontrollere støjniveauer samt for skadedyr. - Tjek af alle personer til rockerborgen for social snyd og bedrageri, herunder samkøring af registre over sociale ydelser - i samarbejde med Socialforvaltning og Jobcentre - Besøg af bevillingsmyndighederne for tjek for udskænkning af alkohol. - Rette henvendelse til de relevante myndigheder om: Indførelse af visitationszoner (Københavns Politi). - Tjek af alle personer, der kommer til rockerborgen for besiddelse af euforiserende stoffer eller andre ulovlige besiddelser (Københavns Politi) - Tjek af alle biler, der kommer til rockerborgen for at tjekke, at der er betalt skatter og afgifter (SKAT). - Ransagninger for stoffer, våben, tyvekoster m.v. (Københavns Politi) - Besøg af fødevarermyndighederne for kontrol af servering af i klubhus (fødevaremyndighederne). BESLUTNING Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 7. oktober 2013 Udvalget besluttede: At Teknik- og Miljøudvalget pålægger borgmester og forvaltning i samarbejde med de øvrige relevante forvaltninger til hurtigst muligt at fremlægge en plan for udmøntningen af nedenstående antirockerpakke, herunder beder de relevante udvalg træffe beslutning om de konkrete punker: - Kontrolbesøg fra bygningsmyndighederne for at påse, at huset beboes og at bopælspligten overholdes. - Parkerings- og standsningsforbud foran rockerborgen for at undgå hasarderet kørsel gennem villakvarteret, når der foretages razziaer, herunder opsætning af bump m.v.6 Besøg fra miljøkontrollen for at kontrollere støjniveauer samt for skadedyr. - Tjek af alle personer til rockerborgen for social snyd og bedrageri, herunder samkøring af registre over sociale ydelser - i samarbejde med Socialforvaltning og Jobcentre - Besøg af bevillingsmyndighederne for tjek for udskænkning af alkohol. - Rette henvendelse til de relevante myndigheder om: - Indførelse af visitationszoner (Københavns Politi). - Tjek af alle personer, der kommer til rockerborgen for besiddelse af euforiserende stoffer eller andre ulovlige besiddelser (Københavns Politi) - Tjek af alle biler, der kommer til rockerborgen for at tjekke, at der er betalt skatter og afgifter (SKAT). - Ransagninger for stoffer, våben, tyvekoster m.v. (Københavns Politi) - Besøg af fødevarermyndighederne for kontrol af servering af i klubhus (fødevaremyndighederne). 6

7 Kampen mod rockerborge skal fortsætte! Af Jakob Hougaard Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Bosat i Vanløse. Nummer 3. på Socialdemokraternes opstillings-liste til valget d. 19. november Hvordan kan vi som samfund beskytte naboer rundt omkring i vores villakvarterer mod rockerbander, som slår sig ned i boligområder og generer naboerne? I flere kommuner beklager borgmestrene, at man har svært ved at smide rockerne ud af boligområderne med den gældende lovgivning. Det er nu blevet højaktuelt i København i forhold til rockerborgen i Vanløse. I udgangspunktet er det en voldsom provokation fra rockernes side, når de vælger at slå sig ned i et villaområde. For rockerne kender på forhånd naboernes indstilling: de er ikke velkomne. Hvem ville også stå med åbne arme og byde velkommen til naboer, som indretter motorcykelklub i en almindelig villa med markedets største og mest larmende motorcykler, som indretter villaen til smugkro med larmende fester hver weekend? Skal vi acceptere naboer, som får salgspriserne på vejen til at dykke, og reelt stavnsbinder naboerne? Jeg siger nej! Derfor er jeg glad for det samarbejde, vi har haft med grundejeren.dk omkring Bandidos klubhus i Vanløse, hvor naboerne turde stille sig op og fortælle om deres oplevelser. Og det er ikke artige ting, som naboerne har måtte finde sig i! Chikane, hensynsløs adfærd og trusler har været dagens orden. Det er for mig helt, helt uacceptabelt. Man føler sig jo retsløs i forhold til, at rockerne som våben anvender den private ejendomsret og har papir på deres hus. Derfor mener jeg, at København skal udfordre den gældende retsstilling. Hvis man fra Christiansborg mener, at vi skal prøve at smide rockerne ud af vores boligområder ved hjælp af Planloven, så skal vi gøre det. I Vanløse viser det sig, at kommunen kan smide Bandidos-rockerne ud af huset i Tudskærvej 30 ved at gøre brug af en servitut fra 1918, som slår fast, at huset skal bruges til beboelse og ikke må genere naboerne. I rockernes tilholdssted i Husumvej 60 er vi i øjeblikket ved at undersøge en tilsvarende servitut fra Hvis vi skan slå to fluer med ét smæk, så skal vi gøre det: rockerne skal ikke slå sig ned i et beboelsesområde. Sammen med Det Konservative Folkeparti har jeg og socialdemokraterne sat en dagsorden for nul-tolerance overfor rockernes hensynsløse adfærd. Vi skal blokere for rocker-klubhuse i alle lokalplaner over boligområder og byudviklingsområder og så skal kommunen iværksætte en anti-rockerindsats sammen med Politi og Skat. En indsats, som vi også håber på vælgerne husker, når de går ned og stemmer. Vi skulle gerne kunne fortsætte med at bekæmpe rockerne i boligområderne i de kommende år. Rockerborgen i Vanløse I Vanløse fik naboen Lars Georg Jensen kastet sten ind ad sine vinduer natten efter, at han fortalte sin historie i TV-Avisen. Men han gjorde det rigtige: stod fast på sin ret til at være tryg i eget hjem og det har heldigvis vist vejen for mange andre naboer, som nu tør sige fra! Det skal samfundet myndigheder og politikere bakke grundejerne 100 % op om. De inviterede paneldeltagere i Grundejeren.dk s valgmøde den 2. oktober (om bl.a. Rockerborgen) blev opfordret til at skrive et indlæg om aktuelle emner - det tilbud tog Jakob Hougaard imod. 7

8 Servicecheck af villa-servitutter Nyt medlemstilbud fra Grundejeren.dk - har vi en rockersikker servitut? Det spørgsmål ved vi, at der er mange, både bestyrelsesmedlemmer og andre i vores medlemsforeninger, der stiller sig selv i disse dage. Hvis det viser sig, at der ikke findes en sådan servitut, skal det i den enkelte sag aftales nærmere, om en egentlig sagsbehandling skal indledes, og hvad der i givet fald skal ske. Når dette ligger fast, kan grundejerforeningens bestyrelse få oplyst en fast pris på opgaven og en redegørelse for, hvilke skridt der skal foretages. Derfor oplyser vi allerede nu, at Grundejeren.dk er i fuld gang med at udarbejde et særligt tilbud et servitutcheck - til vores medlemmer, som kan skitseres som følger: For et fast mindre beløb kan bestyrelser i vores medlemsforeninger hos vores faste advokatforbindelse, advokat Morten Mark Østergaard, Forum Advokater A/S, få foretaget et check af, hvorvidt der på de pågældende ejendomme i grundejerforeningen er tinglyst en servitut, som vil kunne anvendes, hvis der skulle blive etableret en rockerborg i området. Man kan få et forslag til en velegnet servitut og man kan aftale, om grundejerforeningens bestyrelse selv vil sørge for tinglysning, eller om man vil overlade dette arbejde til advokat Morten Mark Østergaard. Når enkelthederne i dette medlemstilbud om kort tid ligger fast, vender Grundejeren.dk tilbage. I mellemtiden kan evt. spørgsmål rettes til Birgit Philipp Har I en Rockerborg i jeres område? Det ser nu ud til, at såvel Teknik og Miljø Udvalget som Folketinget er indstillede på at gøre noget generelt for, at vi i fremtiden kan undgå, at der etableres rockerborge i villakvarterer. Derfor vil vi i Grundejeren.dk gerne have et overblik over, hvor der i København findes rockerborge, så meld hurtigt tilbage med oplysning om beliggenhed og en kort beskrivelse af de gener, I oplever. Hvis I kender til en rockerborg, som ligger i en nabogrundejerforening, der endnu ikke er medlemmer af Grundejeren.dk, må I meget gerne også oplyse os om dette. Det haster, så vend tilbage lynhurtigt! Birgit Philipp, formand - T: Nyt system for ejendomsvurderinger? Birgit Philipp Pressemeddelelse Når vi nu skal have et nyt system for vurdering af ejendomme i Danmark, så hvorfor ikke kigge på, hvad udlandet gør, og lade sig inspirere?, siger formanden for Grundejeren.dk (Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København), Birgit Philipp. Vi mener, at det er et problem, at man fra statens side énsidigt har lagt sig fast på at beskatte fast ejendom på tidspunkter, hvor fortjenesten ikke er realiseret. Når man skruer så kraftigt og uventet op for beskatningen, som det nu sker, medfører det, at mange mennesker vil være nødt til at gå fra hus og hjem tidligere, end de havde planlagt, og det er helt urimeligt. Vi forstår udmærket, at arbejdsfri fortjenester skal beskattes, men der er ingen fortjeneste, før der sker et salg af ejendommen, siger hun. Når vi nu skal have et helt nyt vurderingssystem, som et uvildigt ekspertudvalg skal finde frem til, var det måske på sin plads, at udvalget undersøgte de ordninger, man har i andre lande. Spanien f.eks. har man en forholdsvis lav ejendomsskat, men når ejendommen handles, bliver der opkrævet 7% moms af købesummen. Momsen betales af køber, og uden dokumentation for, at momsen er betalt, kan skødet ikke tinglyses. Sælger betaler en kapitalvindingsafgift på 35% af fortjenesten, altså af forskellen mellem sælgers oprindelige købesum og den aktuelle salgssum. Et koefficientsystem giver en reduktion i afgiften, jo flere år man har ejet ejendommen, og hvis man sælger ejendommen til f.eks. børn, får man også et nedslag. Grundejeren.dk opfordrer derfor til, at skatteminister Holger K. Nielsen i sit opdrag til ekspertudvalget inkluderer, at man skal undersøge de skattemodeller på området, der findes i andre lande, f.eks. inden for EU, således at vi i Danmark kunne nå frem til, at størstedelen af beskatningen lægges på fortjenesten, når den realiseres, slutter Birgit Philipp. 8

9 Vi skal ikke jage folk fra hus og hjem! Efter Grundloven er boligen ukrænkelig, men virkeligheden er, boligejerne udsættes for flere og flere krav. Mange af dem er endda dyre for boligejerne, og kan risikere at tvinge nogen fra hus og hjem. Af Jakob Næsager Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Gruppeformand Nr. 2 på den konservative liste d. 19. november Stigende skatter Ikke alle husejere har kr. mere om året til at lægge i kommunekassen. Med den stigende grundskyld skat af grundens værdi vil en husejer i København i gennemsnit skulle betale kr. mere om året til kommunekassen. Det kan jage folk fra hus og hjem. Hverken børnefamilier eller pensionister har kr. ekstra om året til kommunen. Problemet med ejendomsskatterne, herunder grundskylden, er, at selvom ens hus eller grund stiger i værdi, får man ikke flere penge at betale med. Det kan i værste fald betyde, at folk tvinges til at sælge deres hjem. Vi konservative har foreslået, at grundskylden i København sættes ned, så det ikke kommer til at gå ud over den enkelte boligejer, at hans hus eller grund er steget i værdi. Forslaget går ud på, at grundskylden sættes ned i takt med, at vurderingerne stiger. På den måde holdes grundejerne skadesløse og kan forblive boende i deres eget hjem. Forslaget blev fremsat i forbindelse med behandlingen af budgettet for Desværre stemte de røde partier imod. Tværtimod var de så grådige, at de oven i købet valgte at bruge de 168 mio. kr., som grundejerne næste år skal betale mere i grundskyld. Forbud mod rockere I København er der flere rocker-borge. Desværre har flere rockerklubber valgt at slå sig ned i villa-kvarterer og boligområder. Det skaber stor frygt og utryghed hos naboerne. Mange har stadig den store rocker-krig i frisk erindring, og ønsker ikke at blive del i en ny rocker-fejde. I et villa-kvarter i Vanløse har en gruppe Bandidos-rockere desværre valgt at slå sig ned. Mange naboer har følt sig truet, børn har ikke turdet være alene hjemme, og andre igen har været utrygge ved at sove i deres eget hjem. Det er naturligvis uholdbart. Vi er derfor to medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation, der har taget initiativ til et forbud mod rocker-borgen på Tudskærsvej i Vanløse. Heldigvis var der enstemmig opbakning på Rådhuset. Det kan tage nogle uger, inden forbuddet og evt. dagbøder bliver effektueret. Der er sendt et klart signal fra Rådhuset om, at rocker-borge i villa-kvarterer og beboelsesområder ikke er acceptabelt. Det må aldrig blive rockerne, der sætter dagsordnen. Heldigvis var der enstemmig opbakning på Rådhuset. Det kan tage nogle uger, inden forbuddet og evt. dagbøder bliver effektueret. Der er sendt et klart signal fra Rådhuset om, at rockerborge i villa-kvarterer og beboelsesområder ikke er acceptabelt. Det må aldrig blive rockerne, der sætter dagsordnen. Heldigvis var der i den konkrete grundejerforening en servitut, der kan bruges til at få sat rockerne på porten. Det er desværre ikke alle steder i København. Derfor har jeg og en kollega taget initiativ til, at vi nu får skrevet ind i alle nye lokalplaner, at rockerborge og rocker-klubhuse ikke må placeres i villa-kvarterer, boligområder og byudviklingsområder. Dette generelle forbud mod rockere håber vi bliver vedtaget i løbet af november. Private fællesveje Også på andre fronter oplever grundejerne at blive chikaneret. Kommunen stiller stigende krav til de private fællesveje, og regningen for disse nye krav havner hver gang hos grundejerne. Vi oplever også, at flere veje bliver lukket, enten helt eller delvist. Det sker bl.a. ved brug af bump og chikaner, ensretninger af veje og ved at gøre veje blinde. Det giver ofte et uhensigtsmæssigt trafikmønster, hvor en del trafik ledes ad private fællesveje. Det giver øget belastning og slid, som grundejerne også kommer til at betale for. Som eksempel kan jeg nævne, at trafikmængden er steget til det tredobbelte i kvarteret omkring Randbølvej, da kommunen valgte at lukke Randbølvej for gennemkørende trafik. Nye tider, nye løsninger Der er behov for at få rusket op i det trafikfjendske flertal på Rådhuset, der ofte sender regningen videre til grundejerne, hvad enten det er nye udgifter, der skal finansieres af grundskylden, eller det er nye chikaner af bilisterne, som ofte giver øgede gener for beboerne i byens villa-kvarterer. Tirsdag den 19. november har du mulighed for at bestemme, hvem der skal være din repræsentant på Rådhuset. Der er behov for et stærkt mandat til de personer og de partier, der vil tale boligejernes sag, så ingen tvinges fra hus og hjem. De inviterede paneldeltagere i Grundejeren.dk s valgmøde den 2. oktober (bl.a. om Rockerborgen) blev opfordret til at skrive et indlæg om aktuelle emner - det tilbud tog Jakob Næsager imod. 9

Udnyttelsen af villagrunde!

Udnyttelsen af villagrunde! ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 29 Maj - juni 2014 Udnyttelsen af villagrunde! Rockerborgen i Vanløse Henvendelse til retsudvalget Repræsentantskabsmødet 2014 Medlemsmøder Regnvandsmødet

Læs mere

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r Informationshæfte... -om regnvandsløsninger side 3 i K ø b e n h a v n 19 November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse side

Læs mere

25 maj 2013. Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6

25 maj 2013. Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 25 maj 2013 Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3 Konferencen om nabostøj... side 4-5 Mere DONG-opgravning?... side 6 Nye regler for byggeaffald...

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00 ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 28 ebruar 2014 side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 9 side 10-11 side 12-13 side 14 side 15 side 16-17 side 18-19 side 22-23 side 24 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Læs mere

Fakta om grundejeren.dk

Fakta om grundejeren.dk ællesforeningen af Grundejerforeninger 30 oktober 2014 Er din håndværker autoriseret Det sku være så godt Protest over ejendomsskattesystemet Nye vurderinger rammer også forkert Grundskyld i 2014-18 Pas

Læs mere

26 september 2013. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3. Kommunale LAR-projekter...

26 september 2013. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3. Kommunale LAR-projekter... Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 26 september 2013 Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3 Kommunale LAR-projekter... side 4 Brugerrepræsentant til vand/klima. side 5 Energi-

Læs mere

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

20 Marts 2012 ISSN: 2244-9035

20 Marts 2012 ISSN: 2244-9035 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 20 Marts 2012 ISSN: ISSN: 2244-9035 2244-9035 Betalingsringen Betalingsringen er er aflyst... aflyst... 33

Læs mere

Valby Have. September 2012. Fra vor egen verden... side 3. Fokus på Valby Have... side 4-5. Møde med Den kriminalpræventive Afd...

Valby Have. September 2012. Fra vor egen verden... side 3. Fokus på Valby Have... side 4-5. Møde med Den kriminalpræventive Afd... F æ l l e s f o r e n i n g e n Valby Have a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 22 September 2012 Fra vor egen verden... side 3 Fokus på Valby Have... side 4-5 Møde med Den kriminalpræventive

Læs mere

Maj 2011. Privatvejsloven Side 3. Repræsentantskabsmødet. i Grundejeren.dk Side 4-5. Klimakaos i København Side 6-7

Maj 2011. Privatvejsloven Side 3. Repræsentantskabsmødet. i Grundejeren.dk Side 4-5. Klimakaos i København Side 6-7 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 17 Maj 2011 Privatvejsloven Side 3 Repræsentantskabsmødet i Grundejeren.dk Side 4-5 Klimakaos i København Side

Læs mere

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore.

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 15 November 2010 Grundejermødet i Prøvehallen side 4-7 Indhold: Den lyse ide blev skudt ned af både grundejere og lokale politikere. Sagen ligger nu

Læs mere

Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013

Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse DONG S jordlægning af elledninger i København og tilslutning

Læs mere

September 2011 ISSN: 2244-9035. Storskrald Ros til skraldemændene side 3. Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre!

September 2011 ISSN: 2244-9035. Storskrald Ros til skraldemændene side 3. Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre! F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 18 September 2011 ISSN: 2244-9035 Storskrald Ros til skraldemændene side 3 Det store skybrud... -og de oversvømmede

Læs mere

grundejeren dk F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n April/maj 2005 Nr 1 Fællesforeningens Repræsentantskabsmøde 2005 finder sted hos R98 den 19

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København maj-juni 2009 11 Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus www.grundejeren.dk Fællesforeningens

Læs mere

Torsdag den 31. maj 2007 kl. 17.30

Torsdag den 31. maj 2007 kl. 17.30 1. Torsdag den 31. maj 2007 kl. 17.30 Dagsorden: 222/07 Trængselsafgifter 224/07 Gang i København: Deregulering for restauranter 220/07 Københavns Kommunes regnskab 2006 221/07 Overførsel af midler fra

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere

Særskilt opkrævning af vandbidrag forbudt...

Særskilt opkrævning af vandbidrag forbudt... LEJER I Danmark NR. 58 - Efterår 2009 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Særskilt opkrævning af vandbidrag forbudt...... medmindre der er vandmålere i lejemålet. Det afgjorde Højesteret

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

Lejer på Midtsjælland

Lejer på Midtsjælland Lejer på Midtsjælland NR. 117 Efterår 2013 MEDLEMSBLAD FOR RLE & ROSKILDE LEJERFORENING Ejerlejligheds-fidus forhindret Roskildes borgmester, Joy Mogensen (A) kom i mindretal, da byrådets flertal ikke

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere