DANMARKS POSTSTEMPLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS POSTSTEMPLER"

Transkript

1 POSTMESTRENE Martin Olesen Due ass rev.kt Afsked Carl P. R. Kofoed Schøning posteksp Afsked Axel Thorvald Mørch ktr Viborg Jørgen Nielsen Jørgensen Tønder Afsked Johan Peter Garboe oktr Aarhus Afsked Svend Egon Dalsgaard oktr jb.pkt Afsked Sigfred Sørensen insp. Horsens Jernbanen Lunderskov - Varde åbnes , og tages straks i brug af postvæsenet. Bureauet nedlægges Kontraherede KørsIer pr. 31. Marts 1932: Esbjerg - Grimstrup - Agerbæk, privat Kontrahent, Automobil. 1½ Gang daglig, 1 Dobbelttur kun Esbjerg - Grimstrup. Esbjerg - Hjerting, privat Kontrahent, Automobil. 2 Gange daglig. Esbjerg - Vester Nebel, privat Kontrahent, Automobil. 1½ Gang daglig. Før 1866, før man kunde tale om noget egentligt Esbjerg, var der gaaende Post 2 Gange ugentlig fra Varde til Strandby Kro, hvor Beboerne selv maatte afhente deres Post. Fra Strandby Kro var der Overfartssted til Fanø. Fra 1. Juli 1866 oprettedes et Brevsamlingssted i Strandby Kro underlagt Varde Postkontor, og Kromanden, Kresten Spangsberg, blev Brevsamler. Den 1. Oktober 1874 blev Brevsamlingsstedet flyttet til Esbjerg Banegaard, og Stationsforstander Bruhn ansattes som Brevsamler. Brevsamlingsstedet fik straks to Gange daglig Udveksling med Varde og Bureauet, medens Udvekslingen med Nordby Fanø, der hidtil var foregaaet over Brevsamlingsstedet i Strandby, først senere kom i Gang og da med Taske en Gang daglig. Fra 1. September 1877 udvidedes Forbindelsen mellem Esbjerg og Nordby til to Gange daglig, og fra 1. Maj 1891 udførtes Turene med Dampfærge. Stationsforstanderen afløstes den 1. Juli 1875 af en M. V. Due, og samtidig oprettedes en Postekspedition. Due fungerede som Postekspeditør til 27. August 1885, og den 1. Oktober s. A. blev Postekspedient, Løjtnant Schøning forflyttet hertil fra København og overtog Forretningerne. Nu gik det efterhaanden Slag i Slag med Udviklingen, og allerede den 1. Oktober 1889 blev Postekspeditionen omdannet til Postkontor, og Schøning blev saaledes Byens første Postmester. I Postmester Schønings Periode flyttede Kontoret den 1. September 1888 fra Banegaarden til den af Postekspeditøren opførte Ejendom i Havnegade, hvor nu Provsten bor. Ved Auktion erhvervede Indenrigsministeriet den 21. Aug den fhv. Hotelejer Chr. Thomsen tilhørende Ejendom paa Torvet, Matr. Nr. 72, og paa Grunden opførtes med Urik Plesner som Arkitekt den nuværende smukke Post- og Telegrafbygning, hvortil man flyttede i Efteraaret Postmester Schøning tog sin Afsked i 1919 og afløstes den 1. December s. A. af daværende Postkontrolør A. T. Mørch, som nu er Postmester i Viborg. Postmester Mørch afløstes igen den 1. December 1927 af nuværende Postmester J. N. Jørgensen, som blev forflyttet hertil fra Tønder. Den 1. Juli 1931 rykkede Kontoret op i højeste Klasse, og Udviklingen har saaledes ført med sig, at Kontoret nu hører til de største i Landet med en Pengeomsætning i Millioner. At hele denne Udvikling kun har varet en god Menneskealder ses af følgende: Esbjergs første egentlige Brevbærer var Landpostbud Søren Nielsen, som begyndte i 1876 og den Gang foruden Esbjerg besørgede Post til 17 Landsbyer i 3 Sogne. Og gamle Søren Nielsen lever endnu i bedste Velgaaende. Telegrafstation oprettedes 1875 med Postekspeditøren som Bestyrer. Fra 1883 overtoges Stationen af en telegrafuddannet Bestyrer. Statstelefoncentralstation oprettedes 1. Januar April 1928 sammensluttedes Stationen med Postkontoret. Ved Udskillelsen af Telegrafforretningerne fra Postvæsenet lejedes Lokaler til Telegrafstationen hos Overtelegrafist H. W. C. Gries i Havnegade. Fra Oktober Flyttedag 1894 fik Stationen nye Lokaler i Ejendommen paa Hjørnet af Havnegade og Torvegade, Matr. Nr. 2en, men forblev her kun til 1. Oktober Aaret efter, da Stationen flyttedes til en nyopført Ejendom paa Hjørnet af Torvegade og Danmarksgade. Herfra flyttedes Stationen 1908 til den nuværende Post- og Telegrafbygning. Afgående poster Ankommende poster ESBJERG LAP IIa, k84 1 POST Vestbanen tog 38, Nordby 1. post Tog 31, taske fra Varde, Vestbanen tog 38, Nordby 1. post 2 POST Vestbanen tog 33 Vestbanen tog 33 3 POST Vestbanen tog 42, Nordby 2. post Vestbanen tog 42, Nordby 2. post 4 POST Vestbanen tog 37 Vestbanen tog 37 ESBJERG LAP IIb, k86 1 POST Tog 77, Fanå 1. post Tog 72 fra Varde, Tog 77 2 POST Tog 76 Tog 76, Fanø 3 POST Tog 85, Fanø 2. post Tog 85, Fanø 4 POST Tog 82 Tog 82

2 BRS VARDE PXP! PKT! Type NUM Inskription 144 BES KAS B k V k42 LEV OPH R k92 TIL NED G Mus A Type LAP IIa Inskription ESBJERG REK OMD S X k84 X Tidligste Seneste BES KAS B k V k42 LEV OPH R k92 TIL NED G Mus 1 Type LAP IIb Inskription ESBJERG BES KAS B k86 X V k42 LEV OPH R k POST

3

4 Type BRO Ia-1 Inskription ESBJERG/!!! BES KAS B k V k Omdannet fra/til BRO IIIb-2 Tildeling 3 Type BRO Ia-2 Inskription ESBJERG/!!! BES KAS B k V k LEV OPH R k Omdannet fra/til BRO IIIb-1 Tildeling 4 Type BRO Ia-3 Inskription ESBJERG/!!! BES KAS B k V k42 LEV OPH R k92 Omdannet fra/til BRO Ia-6 Tildeling 5 Type BRO Ia-4 Inskription ESBJERG/!!! V k42 Omdannet fra/til BRO Id-1 Tildeling 6 Type BRO Ia-5 Inskription ESBJERG/!!! V k Omdannet fra/til BRO Id-3 Tildeling 7 Type BRO Ia-6 Inskription ESBJERG/!!! V k Omdannet fra/til BRO Ia-3 BRO Id-2 Tildeling 5a Type BRO Id-1 Inskription ESBJERG/!!! V k42 Omdannet fra/til BRO Ia-4 Tildeling 6a Type BRO 1d-2 Inskription ESBJERG/!!! V k Omdannet fra/til BRO Ia-6 Tildeling 5b Type BRO Id-3 Inskription ESBJERG/!!! V k42 Omdannet fra/til BRO Ia-5 BRO IId-1 Tildeling 7a

5

6 Type BRO IIIb-1 Inskription ESBJERG/!!! V k42 Omdannet fra/til BRO Ia-2 Tildeling 4a Type BRO IIIb-2 Inskription ESBJERG/!!! V k42 Omdannet fra/til BRO Ia-1 Tildeling 3a Type BRO IIb Inskription ESBJERG/!!! V k42 8 Type BRO IId-1 Inskription ESBJERG/!!! V k42 Omdannet fra/til BRO Id-3 Tildeling 7b Type BRO IId-2 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 9 Type BRO IId-3 Inskription ESBJERG/!!! V k42 10 Type BRO IIc Inskription ESBJERG/!!! V k42 11 Type BRO IId-4 Inskription ESBJERG/!!! V k42 12 Type BRO IId-5 Inskription ESBJERG/!!! V k42 Omdannet fra/til BRO IId-19 Tildeling 13

7

8 Type BRO IId-6 Inskription ESBJERG/!!! V k42 LEV OPH R k92 Omdannet fra/til BRO IId-11 Tildeling 14 Type BRO IId-7 Inskription ESBJERG/!!! V k42 Omdannet fra/til BRO IId-13 Tildeling 15 Type BRO IId-8 Inskription ESBJERG/!!! V k42 16 Type BRO IId-9 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 17 Type BRO IId-10 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 18 Type BRO IId-11 Inskription ESBJERG/!!! V k42 LEV OPH R k92 Omdannet fra/til BRO IId-6 Tildeling 13a Type BRO IId-12 Inskription ESBJERG/!!! V k42 LEV OPH R k92 19 Type BRO IId-13 Inskription ESBJERG/!!! V k42 LEV OPH R k92 Omdannet fra/til BRO IId-7 Tildeling 14a Type BRO IId-14 Inskription ESBJERG/!!! V k42 LEV OPH R k92 20

9

10 Type BRO IId-15 Inskription ESBJERG/!!! V k42 LEV OPH R k92 21 Type BRO IId-16 Inskription ESBJERG/!!! V k42 LEV OPH R k92 22 Type BRO IId-17 Inskription ESBJERG/!!! V k42 LEV OPH R k92 X 23 Type BRO IId-18 Inskription ESBJERG/!!! V k42 LEV OPH R k92 X 24 Type BRO IId-19 Inskription ESBJERG/!!! V k42 LEV OPH R k92 X Omdannet fra/til BRO IId-5 Tildeling 13a Type BRO IId-20 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 25 Type BRO IId-21 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 26 Type BRO IId-22 Inskription ESBJERG/!!! V k42 27 Type BRO IId-23 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 28

11

12 Type BRO IId-24 Inskription ESBJERG/!!! V k42 29 Type BRO IId-25 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 30 Type BRO IId-26 Inskription ESBJERG/!!! V k42 31 Type BRO IId-27 Inskription ESBJERG/!!! V k42 32 Type BRO IId-28 Inskription ESBJERG/!!! V k42 33 Type BRO IId-29 Inskription ESBJERG/!!! V k42 34 Type BRO IId-30 Inskription ESBJERG/!!! V k42 35 Type BRO IId-31 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 36 Type BRO IId-32 Inskription ESBJERG/!!! BES KAS B k V k42 37 kan ikke skelnes fra BRO IId-30 & 32

13 Type BMS-H-1 Inskription ESBJERG/!!! V k42 BMS:1 Type BMS-L Inskription ESBJERG/!!! V k42 BMS:2 Type BMS-L Inskription ESBJERG/!!! V k42 BMS:3 Type BMS-A Inskription ESBJERG/!!! V k42 BMS:4 Type BMS-H-1 Inskription ESBJERG/!!! V k42 BMS:5

14 Type BRO IId-33 Inskription ESBJERG/!!! BES KAS B k V k42 38 Type BRO IId-34 Inskription ESBJERG/!!! BES KAS B k V k42 X 39 Type BRO IId-35 Inskription ESBJERG/!!! BES KAS B k V k42 40 Type BRO IId-1 Inskription ESBJERG/!!! V k42 LEV OPH R k92 X 1:1 Type BRO IId-2 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 1:2 Type BRO IId-3 Inskription ESBJERG/!!! V k42 1:3 Type BRO IId-4 Inskription ESBJERG/!!! V k42 1:4 Type BRO IId-5 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 1:5 Type BRO IId-1 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 2:1 data for BRO IId-1/2

15 Type RUL-2 Inskription ESBJERG/""" BES KAS B k V k42 LEV OPH R k92 RUL:2 Type RUL-3 Inskription ESBJERG/""" BES KAS B k V k42 LEV OPH R k92 RUL:3 Type RUL-1 Inskription ESBJERG/ V k42 RUL1:1 Type RUL-1 Inskription ESBJERG/!!!! V k42 RUL2:1 Type RUL-2 Inskription ESBJERG/""" V k42 RUL1:1 Type RUL-2 Inskription ESBJERG/""" V k42 RUL2:2 Type RUL Inskription ESBJERG/ V k42 X RUL/:1

16 Type BRO IId-2 Inskription ESBJERG/!!! V k42 2:2 Type BRO IId-3 Inskription ESBJERG/!!! V k42 2:3 Type BRO IId-4 Inskription ESBJERG/!!! V k42 2:4 Type BRO IId-1 Inskription ESBJERG/!!! V k42 3:1 Type BRO IId-2 Inskription ESBJERG/!!! V k42 3:2 Type BRO IId-1 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 4:1 data for BRO IId-1/2 Type BRO IId-2 Inskription ESBJERG/!!! V k42 4:2 Type BRO IId-3 Inskription ESBJERG/!!! V k42 X 4:3 Type BRO IId-4 Inskription ESBJERG/!!! V k42 4:4

17 Type Inskription Andelsselskabet/Esbjerg Rutebilstation REK OMD S k84 Tidligste Seneste V k42 LEV OPH R X k92 Type BRO IIh Inskription ESBJERG/!!! V k42 kendes ikke postalt anvendt

18 Type BRO IId-1 Inskription ESBJERG/!!! V k42 11:1 Type BRO IId-2 Inskription ESBJERG/!!! V k42 11:2 Type BRO Ii Inskription ESBJERG/!!! V k42 OMB:1 Type BRO IIIi Inskription ESBJERG/!!! V k42 OMB:2 Type BRO IIi Inskription ESBJERG/!!! V k42 OMB:3 Type UDS Inskription ESBJERG V k42 LEV OPH R k92 X 39 Type TUR Inskription ESBJERG/ V k42 LEV OPH R k92 TIL NED G Mus X TUR:1

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 17.6.1879 A. E. Edsberg Stationsforst. 1.12.1892 1.1.189 C. S. Bender Stationsforst. 0.4.1902 1.6.1902 G. W. Staun Stationsforst. 1..1917 1.5.1917 Olaf Viggo Vald. Nielsen Stationsforst. 1.7.1927

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER Jernbanen Roskilde - Korsør åbnes 27.4.1856, og tages straks i brug af postvæsenet. Afgående poster Ankommende poster BORUP LAP IIa, k84 1 POST Tog 12 ladepost til Roskilde, Tog 2 Tog 1 2 POST Tog 5, Tog

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.7.1814 Schaarup Opsynsmand 12.1822 1.4.1823 Chr. Frederik Baadsgaard Apoteker 19.1.1854 24.5.1854 Erik Poulsen Bech postfm 27.6.1865 29.6.1865 Johan Gerhard Thiel Husum 30.9.1877 Afsked

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.8.1883 Carl Julius Jørgensen postfm 30.6.1889 Løkken 1.7.1889 Frederik E. Chr. F. Schmidt postfm 31.3.1912 Afsked 1.4.1912 R.L.Nielsen posteksp 30.4.1913 kst 1.5.1913 Christen Enevoldsen

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER BIRKERØD 3460 (Bi) POSTMESTRENE 1.8.1886 N. J. Johansen Stationsforst. 30.4.1898 1.5.1898 S. C. Ibsen Stationsforst. 31.12.1900 1.2.1901 T. A. Kaarsberg Stationsforst. 30.4.1917 1.5.1917 Georg Valdemar

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 20.9.1799 Søren Jespersen Gæstgiver 4.11.1803 Afsked 4.11.1803 Christian Schandorf Gæstgiver 1812 1.1.1813 Jens Nicolai Boserup 25.11.1819 1.4.1820 Anders Jensen Schou Organist 24.11.1834

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER KØBENHAVN VALBY 2500 (Vby) POSTMESTRENE 1.7.1878 Marie Sophie Amalie Korup 31.10.1899 Afsked 1.1.1900 Christian Emil Victor Emanuel Andersen posteksp 31.5.1930 Afsked 1.6.1930 Carl Frederik Andersen ktr

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1695 Hans Lund 1711 Knud Jørgensen 1712 10.9.1712 Johan Frederik v. Wahren Kontrollør 12.8.1779 12.8.1779 Hans Junghans Borgmester 31.12.1808 Afsked 1.1.1802 Peder Limschau 14.6.1850 1.1.1851

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER NEKSØ 3730 (Nx) POSTMESTRENE 1828 Hans Frederik Heggelund Toldbetjent 1834 Toldkass. 1834 Christian Heiberg Jespersen Toldbetjent 5.1841 1845? Dominicus Braag Winther Apoteksbestyrer 2.4.1869 1.5.1869

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER AUGUSTENBORG POSTMESTRENE..853 Georg Emil Birch Aktuar 29.6.864 Fordrevet Den. Januar 853 oprettedes en mindre Postekspedition her, og samtidig oprettedes en Forbindelse mellem Nordborg og Sønderborg over

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER FREDERIKSVÆRK 3300 (Fvk) (907), (Frv) POSTMESTRENE 805 Larsen 3.2.8 82 Sandberg 83 26.2.83 Larsen?.7.845 Sigfred Christian Frederik Hjort Birkedommer 30.9.846 Herredsfoged..847 Christian Johannes Hanson

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 20.7.1764 Johan Kohl 7.3.1676 Begravet 9.9.1686 Hans Peitersen 11.6.1690 Begravet Rasmus Nielse (Mule) 5.8.1711 Begravet 10.9.1715 Johan Rasmussen (Mule) 28.6.1737 Begravet 26.7.1737 Birgitte

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER KØBENHAVN N. 2200 (N) POSTMESTRENE 15.7.1862 Thomas Herman Lange 31.8.1865 Posteksped. 1.9.1865 Johan Christian Hansen Vesterbro 30.9.1908 Afsked 1.11.1908 Axel Peter Frants Alexander Sørensen Avispkt

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER AARHUS C. 8000 (Ar) DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Bendixen Harding 1712 22.8.1712 Henrik Weigner 4.1731 11.5.1731 Henrik Wegner Skuespiller 20.11.1733 Arkivar 20.11.1733 Marie Weigner 10.1744

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 8.5.1751 Lars Falster Tolder 23.7.1764 30.11.1764 Peder Larsen Hedemarch Tolder 31.7.1789 30.12.1789 Henrik Rold Tolder 4.11.1803 Afsked 4.11.1803 Hans Wolters Toldinspektør 7.2.1831 1.10.1831

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 31.3.1674 Christian Pipper 1711 Anders Knudsen 13.3.1716 Susp. 18.6.1717 Hans Peder Gyrsting Byskriver 1719 12.6.1719 Lewe Elias Lewesen Agende post 5.1731 27.6.1731 Christopher Høeg Byskriver

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER KALUNDBORG 4400 (Kb) POSTMESTRENE 1711 Lorentz Bras 1.1719 10.3.1719 Bagge Lauesen Roed Borgmester 21.9.1742 Begravet 16.11.1742 Johan Otto Weygaard Gæstgiver 17.4.1785 13.5.1785 Hans Steenfeldt Gæstgiver

Læs mere

Bentzon Teglværk, Gjerrild

Bentzon Teglværk, Gjerrild Gjerrild Brevsamlingsstedet (BRS) i Gjerrild blev oprettet den 1/8 1880 og blev fra starte underlagt Grenaa. Efter Ryomgård Gjerrild banens åbning den 5/12 1911 blev det den 1/1 1912 ændret til JBS og

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER KØBENHAVN K. (K) 1000 DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1626 Peder Kolding 22.10.1633 Niels Frandsen 17.12.1634 Afsked 1.6.1639 Gerhard van Oesede 1653 Afsked 1659 Rasmus Andersen 1.1684 1701 Jacob Lerche

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER København-Helsingør startede som en enkelt bureaulinie, men da Kystbanen åbnede blev det to linier med fælles endestationer (i København dog to forskellige, (Kystbanen kørte til 1917 normalt til Østerport

Læs mere

Artiklen er skrevet af Mogens Andersen.

Artiklen er skrevet af Mogens Andersen. Posten i Ydby Brevsamlingsstedet i Ydby etableres i 1854, hvor Meinert i Ydby kan underskrive kontrakten med postvæsenet. Det bliver postmester Wilhelm Herholdt fra Thisted, der på etatens vegne underskriver

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Nimtofte brevsamlingssteds dåbsattest

Nimtofte brevsamlingssteds dåbsattest Nimtofte Nimtofte brevsamlingssted (BRS) blev oprettet og underlagt Grenaa den 1/6 1852. Efter omlægningen af landevejen og åbningen af jernbanen Grenaa Randers, blev brevsamlingsstedet den 26/8 1876 nedlagt.

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.11.1921 Hans Jørgen Pagh 31.8.1939 Afsked 1.9.1939 Søren Chr. Johs. Sørensen oktr 16.1.1947 21.1.1947 O.M.Rasmussen oktr 31.3.1947 kst 1.4.1947 Otto Marius Rasmussen oktr 31.1.1962 Afsked

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER Denne midterste jyske tværbane startede som en sidebane til den østjyske længdebane fra Skanderborg til Silkeborg. Den var drevet af DSB (der dengang hed De jydsk-fynske Statsbaner). I tidligere fremstillinger

Læs mere

De underlagte posthuse. Anholt

De underlagte posthuse. Anholt I tiden før 1815 blev posten til og fra afsendt ved skibslejlighed, dels via Helsingør, Aarhus og Grenaa. Dem der ønskede at sende brev enten til eller fra måtte altså selv sørge for skibslejlighed til

Læs mere

Transportruter. for praktiserende læger tilknyttet Sydvestjysk Sygehus. Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen

Transportruter. for praktiserende læger tilknyttet Sydvestjysk Sygehus. Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen Transportruter 1 for praktiserende læger tilknyttet Sydvestjysk Sygehus Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen Rutebeskrivelser 2 Rutebeskrivelser 5 ruter, samt Grindsted rute Filskov Fanø 3 3 Ruter køres

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.4.1908 Jens Christian Bruun 31.1.192 Afsked 1.2.192 Peter Herman Bruun Petersen V. Wowern 28.2.1939 Afsked 1.3.1939 Peter Slivsgaard oktr 31.7.194 Afsked 1.8.194 Laurits Jensen oktr 28.2.1967

Læs mere

Stensballes postbesørgelse i gammel tid.

Stensballes postbesørgelse i gammel tid. Stensballes postbesørgelse i gammel tid. Samt noget om persontransporten og andre små historier fra det gamle Stensballe. Finn Skriver Laursen Den første post man hører om er Frands Mogensen (1731-1812)

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange.

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange. Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

Forhandlere_til_produktionsdyr

Forhandlere_til_produktionsdyr Navn Adresse By Allinge Apotek Kirkegade 13 Allinge Apoteket Svalen Nørrebrogade 224 København N Apoteket Ørnen, Odense Vestergade 80 Odense C Asnæs Apotek Asnæs Centret 7 Asnæs Axeltorvs apotek, Helsingør

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3 Oversigt over maksimal transporttid for eleverne i de 3 oplæg For hvert strukturoplæg er der taget udgangspunkt i den elev, der får den længste transporttid. Der er ikke kigget på taxaturene, men kun på

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Banen er en af de 4 private baner, der havde udgangspunkt i Horsens

Banen er en af de 4 private baner, der havde udgangspunkt i Horsens Den private jernbane Horsens - Juelsminde og de landsbyer der på baggrund af jernbanens oprettelse fik posthuse. Banen er en af de 4 private baner, der havde udgangspunkt i Horsens Af Finn Skriver Laursen

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER Historien om bureauet København-Korsør er på mange måder hele bureautjenestens historie. Det var det første bureau i Kongeriget, og det blev meget hurtigt både den primære landsdelsforbindelse og forbindelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Postforbindelsen mellem Mandø og Fastlandet 1874-1939. Af Niels Mandøe

Postforbindelsen mellem Mandø og Fastlandet 1874-1939. Af Niels Mandøe Mandøposten nr 12 1939 side 291-299 Postforbindelsen mellem Mandø og Fastlandet 1874-1939. Af Niels Mandøe Postvæsenet er af forholdsvis ny Dato ude paa Landet; men i Almindelighed var der heller ikke

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875 1875-1876 1876-1877 1877-1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885

Læs mere

Det metodistiske trossamfund Trossamfundets navn i Danmark: Metodistkirken 1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-Kirke Efter 1939: Metodistkirken

Det metodistiske trossamfund Trossamfundets navn i Danmark: Metodistkirken 1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-Kirke Efter 1939: Metodistkirken Det metodistiske trossamfund Trossamfundets navn i Danmark: Metodistkirken 1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-Kirke Efter 1939: Metodistkirken Trossamfundets internationale navn: The United Methodist

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Det metodistiske trossamfund

Det metodistiske trossamfund Det metodistiske trossamfund Trossamfundets navn i Danmark: Metodistkirken 1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-Kirke Efter 1939: Metodistkirken Trossamfundets internationale navn: The United Methodist

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Månedens. Bangsbo Museum & Arkiv. Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen BANGSBO-LOGO PANTONE 187

Månedens. Bangsbo Museum & Arkiv. Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen BANGSBO-LOGO PANTONE 187 Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen butik har dybe rødder tilbage til dengang, frederikshavnerne begyndte at køre på cykel i begyndelsen af sidste århundrede. Herluf Pedersens

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

De til dato kendte Kjøbenhavnske Bypostmærker perforeret med perfin

De til dato kendte Kjøbenhavnske Bypostmærker perforeret med perfin De til dato kendte Kjøbenhavnske Bypostmærker perforeret med perfin Ved gennemgang af mine mange chartek omhandlende perfin fandt jeg blandt disse en mail fra den 12. november 2013 hvortil der var vedhæftet

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Vedr. ejendommen matr. Nr. 13bf Sædding By, Guldager Sædding Strandvej 32, 6710 Esbjerg V.

Vedr. ejendommen matr. Nr. 13bf Sædding By, Guldager Sædding Strandvej 32, 6710 Esbjerg V. Byggeri Teknik og Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Vedr. ejendommen matr. Nr. 13bf Sædding By, Guldager Sædding Strandvej 32, 6710 Esbjerg V. I henhold til jeres brev af 11.marts 2015, skal vi herved meddele

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til Aar 1890 Tirsdagen den 9 de September var Sogneraadet for Understed-Karup mødt i Dahls Skole for i Henhold til Kongeligt aabent Brev af 11 Juli er tilstillet med Stiftamtets Skrivelse af 23 Juli overensstemmende

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14B 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 9630 1448 Alt sendes til Funktionspostk.

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET

STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET STRANDBY FARSØ KOMMUNE STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET Fed skrift: Stemmeberettiget (4 stemmer hver) Normal skrift: personer der blev stemt på Kilde: valgbogen

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 GRENAA GAMLE STAD Kannikegade B2 Kannikegade ca. år 1910, nærmest ses bindingsværkshuset nr. 12 snedker Sofus Carlsens, nr. 14 er maler Oluf Carlsens, begge huse er i dag revet ned i forbindelse med reguleringen

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

6 7 A A B B C D D C A B A 7 5 B C D C 1 2 D 6

6 7 A A B B C D D C A B A 7 5 B C D C 1 2 D 6 Flyt kasserne - sum 0 Navn: Klasse: Flyt rundt på kasserne, så alle par af tilstødende tal giver summen 0. A B A B C D C D A B A B C D C D Materiale ID: BOX... Flyt kasserne - sum 0 Lærer: Dato: Klasse:

Læs mere

Beskrivelse af Vestbanens værksted i Varde

Beskrivelse af Vestbanens værksted i Varde Beskrivelse af Vestbanens værksted i Varde 1. Historie Værkstedet er oprindeligt en del af en ældre ringremise opført i forbindelse med anlægget af Varde - Grindsted jernbane. Den sydøstlige del af remisen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

7 MT Taxi & Bus 270,00 270,00 270,00. 2 MT Falck Danmark A/S 290,00 247,00 283,55

7 MT Taxi & Bus 270,00 270,00 270,00. 2 MT Falck Danmark A/S 290,00 247,00 283,55 1 MT Viby Torv 2 Flextransport I/S 194,00 194,00 194,00 1 MT ph service 224,00 223,00 223,85 1 MT inger steen 253,00 110,00 231,55 1 MT Citybusser Aps 249,00 149,00 234,00 1 MT Randers Taxa 258,00 210,00

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Ældrerådet i Silkeborg Kommune

Ældrerådet i Silkeborg Kommune Ældrerådet i Silkeborg Kommune Sundheds- og Omsorgsafdelingen Hvorfor har vi et ældreråd? Ældrerådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske forhold og fungerer som kontaktled mellem borgere og byråd i alle

Læs mere

Horns Rev 3 Planlægningsbæltet

Horns Rev 3 Planlægningsbæltet 0 Planlægningsbælte for projektetet (Varde, Esbjerg og Vejen kommune. Kort nr.: 0 Planlægningsbælte for projektetet (Varde, Esbjerg og Vejen kommune. Kort nr.: 0 Planlægningsbælte for projektetet (Varde,

Læs mere