Bavarian Nordic - Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bavarian Nordic - Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2013"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse 14. november 2013 Bavarian Nordic - Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2013 KVISTGÅRD, Danmark, 14. november 2013 Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC: BVNRY) offentliggør i dag delårsregnskab for årets første ni måneder. Periodens omsætning var DKK 875 mio. (2012: DKK 750 mio.) og resultatet udviser et underskud før skat på DKK 18 mio. (2012: DKK 17 mio. overskud). Divisionen for infektionssygdomme er fortsat lønsom med et resultat af primær drift efter interne omkostninger på DKK 250 mio. (2012: DKK 221 mio.). Pr. 30. september 2013 udgjorde kapitalberedskabet DKK 546 mio., inklusive uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 120 mio. Selskabet har forsknings- og leveringskontrakter med den amerikanske regering, hvorunder der pr. 30. september 2013 udestår betalinger op til USD 330 mio., svarende til ca. DKK 1,8 mia. Forventningerne til det økonomiske resultat for 2013 fastholdes med en omsætning i størrelsesordenen DKK mio. og et nulresultat før skat. Divisionen for infektionssygdomme forventer et årsresultat før skat i størrelsesordenen DKK 360 mio., som modsvares af totale omkostninger i cancerimmunterapidivisionen på DKK 325 mio., der hovedsagelig hidrører fra gennemførelse af det globale fase 3 forsøg med PROSTVAC. Koncernens kapitalberedskab forventes at være i størrelsesordenen DKK 600 mio. ved årets udgang. Koncernens hoved- og nøgletal kan findes nederst i denne meddelelse. Det samlede regnskab kan downloades fra selskabets hjemmeside: Vigtige begivenheder i tredje kvartal og frem til dags dato I august modtog selskabet europæisk markedsføringstilladelse for koppevaccinen IMVANEX I august blev rekrutteringen af personer i fase 3 lot consistency studiet med IMVAMUNE afsluttet I juli og august begyndte rekrutteringen af patienter i to fase 2 studier, sponsoreret af National Cancer Institute (NCI), hvor PROSTVAC kombineres med enzalutamid (Xtandi ). Det ene studie undersøger kombinationen i ikke-metastatisk hormonsensitiv prostatacancer og det andet i metastatisk kastrationsresistent prostatacancer Anders Hedegaard, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: Med fortsatte gode resultater er vi på vej til at opfylde de finansielle forventninger, som vi udstak til året. Vi er netop ved at afslutte leverancerne af de første 20 millioner doser IMVAMUNE til den amerikanske regering og påbegynder umiddelbart herefter leverancer i henhold til den nye kontrakt, som vi indgik med amerikanerne i april i år. Vores første produktgodkendelse - den europæiske markedsføringstilladelse for IMVANEX i august var en milepæl for selskabet, og er en vigtig anerkendelse af vores MVA-BN vaccineplatform. Vi har fortsat solidt fokus på at afslutte rekrutteringen af patienter i PROSPECT fase 3 forsøget med PROSTVAC. Desuden har vi nu hensigt om at prioritere den kliniske udvikling af CV-301 i tyktarmscancer på baggrund af de lovende kliniske fase 2 resultater, som blev præsenteret i maj i år og vi er i gang med at søge input fra de regulatoriske myndigheder med henblik på at afgøre de næste skridt i den kliniske udvikling. Udvalgte, forventede begivenheder Levere 7 millioner doser IMVAMUNE til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager i 2013 Påbegynde det endelige kliniske fase 3 forsøg med IMVAMUNE i fjerde kvartal 2013 Afslutte rekruttering i PROSPECT fase 3 forsøget med PROSTVAC i første halvår 2014 Rapportere resultater fra NCI-støttede kliniske studier med PROSTVAC Side 1 af 22

2 Med henblik på yderligere at styrke og udvide relationerne til investorer i USA, har selskabet ansat Seth Lewis som Vice President for Investor Relations. Han tiltræder stillingen senere i november og vil operere med base i USA. Seth Lewis kommer fra en stilling som Senior Vice President i The Trout Group, LLC. Kontakt Anders Hedegaard, administrerende direktør. Telefon Telefonkonference Selskabet vil afholde en telefonkonference i dag kl , hvor administrerende direktør Anders Hedegaard vil præsentere delårsregnskabet og besvare spørgsmål sammen med de øvrige medlemmer af selskabets ledelse. Dial-in numre er: Danmark: , UK: +44 (0) , USA: Telefonkonferencen vil blive transmitteret direkte via siden hvorfra den tilhørende præsentation ligeledes kan downloades. Om Bavarian Nordic Bavarian Nordic er et internationalt biotekselskab, der udvikler og producerer cancerimmunterapier og vacciner til forebyggelse af infektionssygdomme. Selskabets førende udviklingsprogrammer er PROSTVAC, en immunterapikandidat til behandling af fremskreden prostatacancer, som er i afsluttende klinisk fase 3 udvikling og IMVAMUNE, en ikke-replikérbar koppevaccine, der udvikles og leveres til det amerikanske nationale beredskabslager under en kontrakt med de amerikanske myndigheder. IMVAMUNE er godkendt i den Europæiske Union under navnet IMVANEX. Bavarian Nordics aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet BAVA (Reuters: BAVA.CO, Bloomberg: BAVA.DC). Selskabet har et sponsoreret ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet BVNRY. For yderligere information, besøg Udsagn om fremtiden Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov. Side 2 af 22

3 Ledelsesberetning Cancerimmunterapi - pipeline Indikation Program Status Prostatacancer PROSTVAC Fase 3 Tyktarmscancer CV-301 colon Fase 2 Brystcancer CV-301 breast Fase 2 Prostatacancer MVA-BN PRO Fase 1/2 Brystcancer MVA-BN -HER2 Fase 1/2 Cancerpipelinen er fokuseret på nye cancerimmunterapier til behandling af større cancertyper, hvor der er et stort, udækket medicinsk behov. Immunterapi er et område i vækst inden for cancerforskningen, som har til formål at styrke immunsystemets evne til at bekæmpe sygdommen. Målet er at fremkalde en stærk, tumorspecifik respons fra immunsystemet med henblik på at forsinke sygdomsudviklingen og forbedre overlevelsen uden at fremkalde de bivirkninger, der er forbundet med mange af de traditionelle cancerbehandlinger, såsom kemoterapi og hormonbehandlinger. De førende produktkandidater, PROSTVAC og CV-301, er begge indlicenseret og udvikles som led i forskningsaftaler med National Cancer Institute (NCI). I maj 2013 udvidedes licensen og samarbejdet omkring CV-301 til at omfatte tyktarmscancer. Desuden har selskabet afsluttet klinisk fase 1/2 udvikling af MVA-BNbaserede produktkandidater til behandling af bryst- og prostatacancer. Tilsammen har PROSTVAC og CV-301 været afprøvet i mere end 30 kliniske forsøg med flere end patienter til behandling af cancer i prostata, tyktarm, bryst, lunger, mave, bugspytkirtel og æggestokke med flere. Disse omfattende studier indikerer, at produktkandidaterne er veltolererede og har evne til at fremkalde specifikke immunresponser, rettet mod de relevante tumorassocierede antigener. På baggrund af de hidtidige prækliniske og kliniske resultater, har selskabet nu foretaget en vurdering af den samlede cancerimmunterapiportefølje, hvilket har ført til følgende prioriteringer af de fremtidige muligheder og fokusområder: PROSTVAC Rekruttering af patienter i PROSPECT fase 3 forsøget er topprioriteret. Videre undersøgelse af mulighederne for at kombinere PROSTVAC med andre behandlingsformer i metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer. CV-301 Med udgangspunkt i de positive kliniske resultater, der blev rapporteret i maj i år, vil tyktarmscancer blive prioriteret i den videre udvikling. Selskabet er i dialog med de regulatoriske myndigheder omkring et potentielt, større, randomiseret, placebokontrolleret forsøg med henblik på en yderligere evaluering af CV-301 i denne cancertype. MVA-BN HER2 Lovende kliniske fase 1 data i metastatisk brystcancer samt resultater fra et nyt præklinisk forsøg, der har vist potentiale for kombination med checkpoint inhibitorer (stoffer, der er i stand til at nedbryde kræftcellernes forsvar), gør dette til en attraktiv kandidat til videre klinisk udvikling enten af selskabet eller en partner. MVA-BN PRO Denne immunterapikandidat vedbliver at være et strategisk vigtigt element i selskabets prostatacancerportefølje, i særdeleshed med henblik på den fortsatte afsøgning af partnerskabsmuligheder. Side 3 af 22

4 PROSTVAC - prostatacancerimmunterapikandidat PROSTVAC er en immunterapikandidat i klinisk fase 3 udvikling til behandling af patienter med asymptomatisk eller minimal symptomatisk metastatisk kastrationsresistent prostatacancer. Sideløbende afprøves PROSTVAC i NCI-sponsorerede kliniske forsøg i forskellige sygdomsfaser og i kombination med andre behandlingsformer. Der er skabt en solid datapakke omfattende 21 igangværende og afsluttede kliniske fase 1 og fase 2 forsøg, hvor flere end 600 patienter er blevet behandlet med PROSTVAC, som har vist sig veltolereret. Et større randomiseret, placebokontrolleret klinisk fase 2 forsøg har påvist en øget median overlevelse på 8,5 måneder for patienter med fremskreden prostatacancer. Disse resultater har ført til opstarten af det pivotale kliniske fase 3 forsøg (PROSPECT). Andre kliniske forsøg med PROSTVAC i kombination med strålebehandling, hormonbehandling eller kemoterapi, enten samtidigt eller sekventielt, har indikeret potentielle synergier ved disse behandlingskombinationer. PROSPECT forsøget PROSPECT forsøget er et globalt, randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret studie som forventes at rekruttere omkring patienter med asymptomatisk eller minimal symptomatisk metastatisk kastrationsresistent prostatacancer. Studiet er indtil videre aktivt på mere end 160 kliniske centre i 13 lande. Rekruttering i studiet forventes afsluttet i første halvår I april 2013 indgik selskabet aftale med de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) om en opdateret plan for den statistiske analyse af forsøget. Planen indeholder foruddefinerede delanalyser af det præsterede behandlingsforløb, og vil blive foretaget med henblik på at evaluere, hvorvidt forsøget skal fortsætte som planlagt, eller standses tidligere, som følge af påvist effekt eller mangel på samme. Hvis forsøget opnår sit effektmål ved en af delanalyserne, vil en registreringsansøgning kunne indsendes tidligere, hvilket vil kunne afkorte udviklingstiden. Fase 3 forsøget udføres i henhold til en Special Protocol Assessment (SPA) aftale med de amerikanske sundhedsmyndigheder. Studiets udformning PROSPECT forsøget er inddelt i tre arme. Patienter i de to aktive arme vil modtage enten PROSTVAC med eller uden supplement af GM-CSF, som indgik i fase 2. Patienter med metastaser, der ikke har haft effekt af hormonterapi, men som endnu ikke har afprøvet andre behandlingsmuligheder, såsom kemoterapi, vil kunne kvalificere sig til forsøget. Formålet med forsøget er at vurdere PROSTVAC s effekt på patienternes overlevelse. Studiet anses for succesfuldt, såfremt en eller begge aktive arme viser bedre overlevelse end placebogruppen. For yderligere information om fase 3 forsøget henvises til: Læger og fagpersoner: Patienter: Andre PROSTVAC forsøg I fire kliniske forsøg, der sponsoreres af NCI, evalueres PROSTVAC i øjeblikket i kombination med andre behandlingsformer. Det ene forsøg er et klinisk fase 2 studie, der kombinerer PROSTVAC med enzalutamid et hormonpræparat, der blev godkendt i USA i Forsøget vil omfatte 34 patienter med ikke-metastatisk hormonsensitiv prostatacancer, der vil modtage enten enzalutamid og PROSTVAC eller enzalutamid alene. Studiets primære endemål er at undersøge stigningshastigheden af PSA som mål for tumorvæksten efter ophør af behandling med enzalutamid. Det andet forsøg er ligeledes et fase 2 forsøg, der kombinerer PROSTVAC med enzalutamid. Forsøget vil omfatte 72 patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, der vil modtage enten enzalutamid og PROSTVAC eller enzalutamid alene. Studiets primære endemål er progressionsfri overlevelse. Side 4 af 22

5 Det tredje forsøg er et klinisk fase 2 studie, der sammenligner flutamid (antihormonbehandling) med eller uden PROSTVAC i patienter med ikke-metastatisk prostatacancer. I studiet, der vil rekruttere i alt 65 patienter, indikerer foreløbige data fra 41 patienter en forøget tid til progression (TTP) for de patienter, der modtog PROSTVAC i kombination med flutamid (median TTP = 192 dage) sammenlignet med flutamid alene (median TTP = 108 dage). Det fjerde forsøg er et klinisk fase 2 studie i 50 patienter med stigende PSA efter lokal behandling (kirurgi og/eller strålebehandling). 19 patienter deltager i studiets anden del, der kombinerer PROSTVAC med hormonterapi. CV-301 immunterapikandidat med potentiale i flere cancerformer CV-301 er en immunterapikandidat med potentiale til behandling af flere cancertyper. CV-301 bygger på den samme poxvirusteknologi som PROSTVAC. Hvor PROSTVAC indeholder et enkelt antigen, der er overudtrykt i prostatacancer (PSA), så indeholder CV 301 to antigener (CEA og MUC-1), der er overudtrykt i en række større cancerformer såsom tyktarms- og brystcancer. Flere end 500 patienter har været behandlet med CV-301 i 16 igangværende og afsluttede NCI-støttede kliniske fase 1 og fase 2 forsøg i forskellige cancerformer (tyktarms- og brystcancer m.fl.). Lovende resultater med CV-301 i tyktarmscancer og metastatisk brystcancer Resultater fra et fase 2 forsøg med CV-301 i patienter med metastatisk tyktarmscancer efter operation blev offentliggjort i tidsskriftet Annals of Surgery i maj I forsøget, der blev udført ved Duke Universitet, blev 74 patienter, der var sygdomsfrie efter operation af metastatisk tyktarmscancer, behandlet med kemoterapi efterfulgt af CV enten som dendritceller modificeret med CV-301, eller CV-301 i kombination med GM- CSF. Ved sammenligning af patienterne med en anden tilsvarende patientgruppe, der også havde fået foretaget operation og modtog kemoterapi, vistes en markant forbedret overlevelse for de patienter, der modtog CV-301 (p < 0,0001). De to patientgrupper var ens på kliniske nøgleparametre. Behandlingen med CV-301 var veltolereret. De mest almindelige bivirkninger var reaktioner på injektionsstedet, feber, træthed og muskelømhed. Resultater fra et randomiseret fase 2 forsøg med CV-301 i patienter med metastatisk brystcancer er tidligere blevet præsenteret. I forsøget deltog 48 patienter, der modtog enten CV-301 i kombination med docetaxel eller docetaxel alene. Den foreløbige analyse af studiet viser en progressionsfri overlevelse på 6,6 måneder i gruppen, der modtog CV-301, og 3,8 måneder i gruppen, der kun modtog docetaxel (HR=0.67, p=0.12). Dette studie var ikke udformet til at vise statistisk signifikans i progressionsfri overlevelse. Udviklingsstrategi for CV-301 Om end CV-301 har potentiale i behandlingen af en lang række cancere (bryst-, lunge-, tyktarmscancer m.fl.), har selskabet prioriteret tyktarmscancer, som den første indikation med udgangspunkt i de meget lovende resultater, der blev offentliggjort tidligere på året. Selskabet er i dialog med de regulatoriske myndigheder omkring et potentielt, større, randomiseret, placebokontrolleret forsøg med henblik på en yderligere evaluering af CV-301 i denne cancertype. Side 5 af 22

6 Infektionssygdomme - pipeline Biodefense pipeline* Indikation Program Status Kopper IMVAMUNE flydende (frosset) ** Fase 3 / Godkendt*** Kopper IMVAMUNE frysetørret Fase 2 Miltbrand MVA-BN Anthrax Præklinisk Filovira MVA-BN Filo Præklinisk Mund- og klovsyge MVA-BN FMDV Præklinisk Kommerciel pipeline Respiratorisk syncytial virus MVA-BN RSV Præklinisk * Finansieret af den amerikanske regering ** Sælges til regeringer *** Godkendt i EU i august 2013 under navnet IMVANEX Det mangeårige, succesrige samarbejde med den amerikanske regering om udviklingen af den mere sikre koppevaccine IMVAMUNE (MVA-BN) er omdrejningspunktet i divisionen for infektionssygdomme, som har leveret vaccinen til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager (SNS) til anvendelse i nødsituationer siden Til dato har selskabet indgået kontrakter med den amerikanske regering om udvikling og levering af IMVAMUNE til en værdi af mere end USD 1 mia., heri indregnet indgåede kontrakter om videreudvikling af selskabets vaccineteknologi, MVA-BN som en bred platform til udvikling af andre vacciner til biologisk forsvar. Igangværende kontrakter omfatter: En kontrakt (RFP-3) på USD 549 mio. på udvikling, licensering samt leverance af 20 millioner doser IMVAMUNE til SNS. Tildelt i 2007 af Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), som hører under U.S. Department of Health and Human Services (HHS). En kontrakt på op til USD 228 mio. på leverance af 8 millioner doser IMVAMUNE til SNS. Tildelt i april 2013 af BARDA. En kontrakt på USD 116 mio. på klinisk udvikling af IMVAMUNE. Tildelt i 2004 af National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) En kontrakt på op til USD 95 mio. på udvikling af en frysetørret version af IMVAMUNE. Tildelt i 2009 af BARDA. En kontrakt på USD 18 mio. på udviklingen af en MVA-BN-baseret vaccine mod Marburgvirus (MVA-BN Filo). Tildelt i 2012 af NIAID. En kontrakt på USD 1 mio. på udviklingen af en MVA-BN-baseret veterinærvaccine mod mund- og klovsyge. Tildelt i 2012 af U.S. Department of Homeland Security Science and Technology Directorate (DHS). Af ovenstående kontrakter på i alt USD mio., har Bavarian Nordic pr. 30. september 2013 modtaget USD 677 mio., hvorefter der udestår op til USD 330 mio. IMVAMUNE - koppevaccinekandidat (MVA-BN) IMVAMUNE er godkendt i EU under navnet IMVANEX. IMVANEX modtager europæisk markedsføringstilladelse Den 7. august udstedte Europa-Kommissionen markedsføringstilladelse til IMVANEX (MVA-BN) til vaccination af den almene, voksne befolkning imod koppevirus, herunder også immunsvækkede personer (hiv-smittede samt personer med hudlidelsen atopisk dermatitis). Godkendelsen omfatter alle medlemslande i den Europæiske Union samt Island, Liechtenstein og Norge. Side 6 af 22

7 IMVANEX vil blive tilgængelig for de europæiske landes regeringer til indkøb og anvendelse i overensstemmelse med landenes officielle vaccinationsanbefalinger. Selskabet har desuden indsendt en registreringsansøgning for IMVAMUNE til sundhedsmyndighederne i Canada og venter en afgørelse herpå i løbet af fjerde kvartal Leverancer til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager I de første ni måneder af 2013 har selskabet leveret 5 millioner doser IMVAMUNE til SNS, hvoraf 2,3 millioner doser blev leveret i tredje kvartal. Pr. 30. september 2013 udestod 0,6 millioner doser til levering under initialordren på 20 millioner doser. De resterende doser vil blive leveret inden for ganske kort tid, hvorefter leverancerne under den nye ordre fra april 2013 vil begynde. Udviklingen af den næste generation af IMVAMUNE Siddeløbende med leverancerne af IMVAMUNE i den flydende (frossede) version, arbejder Bavarian Nordic på at færdigudvikle en frysetørret version af vaccinen under en kontrakt med BARDA. Den amerikanske regering har kraftigt signaleret, at de ønsker at udvikle en ny formulering af vaccinen til indkøb og lagring i SNS. Den frysetørrede version rummer en række fordele i forhold til oplagring og transport samt forlænget holdbarhed. I maj 2013 påbegyndte Bavarian Nordic et klinisk fase 2 forsøg, der er udformet til at opfylde kravene til en beredskabsgodkendelse. Den endelige rapport fra studiet forventes i Klinisk fase 3 udvikling af IMVAMUNE Til at understøtte registreringen af IMVAMUNE i USA er der aftalt to fase 3 forsøg med de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA): Et lot consistency studie med raske forsøgspersoner og et forsøg i 440 militærfolk, der er udformet til at påvise klinisk sammenlignelighed (non-inferioritet) mellem IMVAMUNE og den nuværende godkendte koppevaccine. Fase 3 lot consistency studiet blev påbegyndt i marts 2013 og rekruttering af forsøgspersoner blev afsluttet i august fire måneder før planlagt. I forsøget blev personer vaccineret med tre forskellige partier (lots) af IMVAMUNE (1.000 personer pr. lot), hvilket bringer det samlede antal personer, der er vaccineret med IMVAMUNE op på mere end i 19 igangværende eller afsluttede forsøg. Sikkerhedsdata fra de personer i studiet vil blive sammenlignet med en gruppe på yderligere personer, der modtager placebo. Data fra studiet forventes i Det andet fase 3 forsøg, der sammenligner sikkerheden og immunogeníciteten af IMVAMUNE med den godkendte vaccine i USA, ventes påbegyndt i fjerde kvartal I samarbejde med MILVAX (Military Vaccine Agency) har selskabet indgået en aftale med U.S. Army Research Institute for Infectious Diseases (USAMRIID) om at gennemføre forsøget på et militæranlæg i Sydkorea. Imens de kliniske forsøg pågår, skal den overordnede datapakke, der skal danne baggrund for godkendelsen, herunder prækliniske data, aftales med sundhedsmyndighederne og senere hen godkendes af en rådgivningskomité (VRBPAC). Side 7 af 22

8 Øvrige forhold Opførelsen af produktionsanlægget til PROSTVAC Efter beslutningen tidligere på året om at samle produktionsaktiviteterne i Kvistgård, har selskabet lukket anlægget i Berlin, der tidligere producerede klinisk forsøgsmateriale. Aktiviteterne er blevet overført til Kvistgård. Desuden er byggeriet af den nye produktionsenhed, der skal huse den fremtidige kommercielle produktion af PROSTVAC, blevet påbegyndt. Anlægget i Kvistgård, der allerede producerer koppevaccinen IMVAMUNE, vil blive omdannet til et multiproduktionsanlæg, hvilket muliggør en mere fleksibel produktionstilgang og reducerer afhængigheden af underleverandører, hvorved selskabet opnår bedre kontrol med produktionsaktiviteterne for PROSTVAC forud for markedslancering. Herved tilstræber selskabet at øge lønsomheden i produktionen på længere sigt. Investeringer i byggeriet forventes at udgøre i omegnen af DKK 75 mio. over en treårig periode, der dog modsvares af besparelser i samme størrelsesorden. Ny hjemmeside lanceret Selskabet har tidligere i november lanceret en ny hjemmeside, med et nyt design og struktur, der giver investorer, patienter og professionelle et bedre overblik over selskabets alsidige teknologiplatform samt de lovende sen-fase udviklingsprojekter. Selskabet styrker investoraktiviteterne i USA Med henblik på yderligere at styrke og udvide relationerne til investorer i USA, har selskabet ansat Seth Lewis som Vice President for Investor Relations. Han tiltræder stillingen senere i november og vil operere med base i USA. Seth Lewis kommer fra en stilling som Senior Vice President i The Trout Group, LLC. Side 8 af 22

9 Økonomisk udvikling i perioden (1. januar 30. september 2013, urevideret) Sammenligningstallene for den samme periode i 2012 er angivet i parenteser. Nettoomsætningen for årets første ni måneder udgør DKK 875 mio. (DKK 750 mio.). Omsætningen stammer primært fra salg af IMVAMUNE, DKK 562 mio. (DKK 664 mio.) og levering af udviklingsresultater under RFP-3 kontrakten DKK 173 mio. (DKK 0 mio.) - se nærmere omtale nedenfor. Nettoomsætningen i andet kvartal var DKK 319 mio. (DKK 304 mio.). Produktionsomkostninger i perioden udgør DKK 347 mio. (DKK 379 mio.), hvoraf omkostninger relateret direkte til omsætningen udgør DKK 304 mio. (DKK 379 mio.). Andre produktionsomkostninger udgør DKK 43 mio. (DKK 0 mio.), hvoraf lagernedskrivninger udgør DKK 36 mio. I tredje kvartal udgjorde produktionsomkostningerne DKK 135 mio. (DKK 146 mio.). Koncernens forsknings- og udviklingsomkostninger udgør DKK 397 mio. (DKK 225 mio.), hvoraf omkostningsføring (amortisering) af aktiverede IMVAMUNE udviklingsomkostninger udgør DKK 134 mio.kr. (DKK 0 mio.), se nærmere omtale nedenfor. Den øvrige stigning på DKK 38 mio. ift. sidste år kan væsentligst henføres til PROSPECT fase 3 forsøget. Forsknings- og udviklingsomkostninger i tredje kvartal udgjorde DKK 106 mio. (DKK 81 mio.). Distributionsomkostninger udgør DKK 27 mio. (DKK 29 mio.) og administrationsomkostninger udgør DKK 110 mio. (DKK 94 mio.). Stigningen i administrationsomkostninger skyldes væsentligst reklassificering af omkostninger i divisionen for infektionssygdomme, der tidligere har været ført under forsknings- og udviklingsomkostninger. Finansielle poster udgør DKK -12 mio. (DKK -6 mio.), hvoraf DKK 9 mio. kan henføres til valutakursreguleringer. Resultatet før skat er et underskud på DKD 18 mio. (overskud: DKK 17 mio.). I tredje kvartal var resultatet før skat et overskud på DKK 24 mio. (overskud: DKK 30 mio.). Skat af periodens resultat udgør en udgift på DKK 2 mio. (2012: Udgift DKK 195 mio., hvoraf DKK 182 mio. var relateret til nedskrivning af skatteaktivet). Baseret på de nuværende forventninger til den fremtidige indtjening er det ledelsens vurdering, at effekten af den gradvise nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 25% i 2013 til 22% i 2016 kan modsvares af en reduktion i den tidligere foretagne nedskrivning af skatteaktivet. Derfor er der ikke foretaget regulering af det udskudte skatteaktiv pr. 30. september Nedskrivningen vil blive revurderet en gang årligt, næste gang 31. december Resultatet for årets første ni måneder udgør et underskud på DKK 20 mio. (underskud: DKK 178 mio.). Pr. 30. september 2013 udgør koncernens kapitalberedskab DKK 546 mio. (DKK 666 mio.), inklusive uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 120 mio. (DKK 120 mio.). Pengestrømme fra driften udgør DKK 1 mio. (DKK -11 mio.). Pengestrømme fra investeringer udgør DKK -200 mio. (DKK 13 mio.) og pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgør DKK -5 mio. (DKK -7 mio.). Pengestrømme fra investeringer består overvejende af køb af værdipapirer for DKK 85 mio. (DKK 33 mio.) samt aktiverede IMVAMUNE udviklingsomkostninger på DKK 84 mio. (DKK 7 mio.). Nettoændringen i likvide midler udgør DKK -205 mio. (DKK -6 mio.). Egenkapital for koncernen udgør pr. 30. september 2013 DKK 997 mio. (DKK mio.). IMVAMUNE udviklingsprojekt Selskabet har modtaget DKK 209 mio. som betaling for leverede udviklingsresultater under RFP-3 kontrakten. Heraf vises DKK 173 mio. i en særskilt linje i note 4, idet beløbet vedrører udviklingsresultater leveret i tidligere regnskabsår, hvor den endelige ret til betalingen først er opnået i 2013, mens DKK 36 mio. indgår i IMVAMUNE salg, eftersom selskabets endelige ret til betalingen herfor er sket i takt med salget af IMVAMUNE doser i Samtidig har selskabet omkostningsført (amortiseret) DKK 134 mio. af de aktiverede omkostninger på IMVAMUNE udviklingsprojektet, hvilket netto efter periodens tilgang har reduceret aktivet til DKK 71 mio. pr. 30. september 2013 (DKK 115 mio.). Omkostningerne er medtaget under forsknings- og udviklingsomkostninger. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i note 1 og 2. Side 9 af 22

10 Finansielle forventninger Selskabet fastholder de finansielle forventninger til 2013 med en omsætning i størrelsesordenen DKK mio. og et nulresultat før skat. Kapitalberedskabet ved udgangen af året forventes at være i størrelsesordenen DKK 600 mio. Divisionen for infektionssygdomme forventes at generere et driftsresultat før renter og skat på ca. DKK 360 mio., efter omkostningsføring (amortisering) af aktiverede IMVAMUNE udviklingsomkostninger med ca. DKK 150 mio. Cancerimmunterapidivisionen forventes at generere et negativt driftsresultat før renter og skat på ca. DKK 325 mio. Forsknings- og udviklingsomkostninger forventes at udgøre ca. DKK 570 mio., hvoraf ca. DKK 100 mio. vil blive aktiveret i balancen under IMVAMUNE udviklingsprojektet og ca. DKK 110 mio. er kontraktudgifter, der vil blive ført under produktionsomkostninger i resultatopgørelsen. Side 10 af 22

11 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Kvistgård, den 14. november 2013 Direktion: Anders Hedegaard Administrerende direktør Bestyrelse: Asger Aamund Claus Bræstrup Erik G. Hansen Bestyrelsesformand Peter Kürstein Gerard van Odijk Anders Gersel Pedersen Side 11 af 22

12 Hoved- og nøgletal for koncernen DKK mio. 1/7-30/ /7-30/ /1-30/ /1-30/ /1-31/ Resultatopgørelse Noter til delårsrapporten (findes bagest i dette dokument): 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 3. Segmentoplysninger 4. Nettoomsætning 5. Produktionsomkostninger 6. Forsknings- og udviklingsomkostninger 7. Varebeholdninger 8. Andre tilgodehavender 9. Anden gæld 10. Finansielle instrumenter 11. Transaktioner med nærtstående parter 12. Incitamentsprogrammer urevideret urevideret urevideret urevideret revideret Nettoomsætning 318,9 304,4 875,0 749, ,6 Produktionsomkostninger 135,1 145,7 346,8 379,1 513,5 Forsknings- og udviklingsomkostninger 105,9 81,0 397,2 224,5 357,4 Distributionsomkostninger 11,5 10,5 27,4 28,6 39,6 Administrationsomkostninger 34,8 33,2 109,6 94,4 137,8 Resultat af primær drift (EBIT) 31,6 34,0 (6,0) 23,2 (31,7) Finansielle poster, netto (6,6) (4,3) (11,7) (6,4) (17,0) Resultat før skat 25,0 29,7 (17,7) 16,8 (48,7) Periodens resultat 19,2 19,8 (19,9) (177,9) (240,0) Balance Langfristede aktiver 585,7 635,7 644,3 Kortfristede aktiver 868, ,3 894,9 Samlede aktiver 1.454, , ,2 Egenkapital 996, ,3 999,7 Langfristede forpligtelser 93,9 98,9 54,2 Kortfristede forpligtelser 363,9 492,8 485,3 Pengestrømsopgørelse Likvide midler og værdipapirer 426,0 546,4 549,9 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 0,8 (11,1) 20,1 Pengestrømme fra investeringer (200,4) 12,7 71,0 Investering i materielle anlægsaktiver (28,5) (10,6) (20,9) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (5,0) (7,3) (9,6) Nøgletal (DKK) 1) Indtjening (basis) pr. aktie á DKK 10 (0,8) (6,8) (9,2) Indre værdi pr. aktie 38,2 40,3 38,3 Børskurs, ultimo Børskurs/Indre værdi 1,7 1,2 1,3 Udestående aktier i t.stk, ultimo Egenkapitalandel 69% 64% 65% Antal medarbejdere omregnet til fuldtid, ultimo ) Indtjening pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 "Indtjening pr. aktie". Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Side 12 af 22

13 Resultatopgørelse DKK mio. Note 1/7-30/ /7-30/ /1-30/ /1-30/ /1-31/ urevideret urevideret urevideret urevideret revideret Nettoomsætning 4 318,9 304,4 875,0 749, ,6 Produktionsomkostninger 5 135,1 145,7 346,8 379,1 513,5 Bruttoresultat 183,8 158,7 528,2 370,7 503,1 Forsknings- og udviklingsomkostninger 6 105,9 81,0 397,2 224,5 357,4 Distributionsomkostninger 11,5 10,5 27,4 28,6 39,6 Administrationsomkostninger 34,8 33,2 109,6 94,4 137,8 Driftsomkostninger i alt 152,2 124,7 534,2 347,5 534,8 Resultat af primær drift (EBIT) 31,6 34,0 (6,0) 23,2 (31,7) Finansielle indtægter 0,8 2,0 1,1 6,4 8,9 Finansielle omkostninger 7,4 6,3 12,8 12,8 25,9 Resultat før skat 25,0 29,7 (17,7) 16,8 (48,7) Skat af periodens resultat (5,8) (9,9) (2,2) (194,7) (191,3) Periodens resultat 19,2 19,8 (19,9) (177,9) (240,0) Resultat pr. aktie (EPS) - DKK - basis indtjening pr. aktie á DKK 10 0,7 0,8 (0,8) (6,8) (9,2) - udvandet indtjening pr. aktie á DKK 10 0,7 0,8 (0,8) (6,8) (9,2) Totalindkomstopgørelse DKK mio. 1/7-30/ /7-30/ /1-30/ /1-30/ /1-31/ urevideret urevideret urevideret urevideret revideret Periodens resultat 19,2 19,8 (19,9) (177,9) (240,0) Poster, som kan blive omklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder 9,2 6,0 7,2 0,1 4,9 Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter, indgået til sikring af fremtidige pengestrømme: Periodens værdiregulering 0,2 0,2 0,7 7,9 8,2 Værdireguleringer overført til omsætning - 2,7-6,2 6,2 Skat af anden totalindkomst (0,1) (0,7) (0,2) (3,5) (3,6) Anden totalindkomst efter skat 9,3 8,2 7,7 10,7 15,7 Totalindkomst i alt 28,5 28,0 (12,2) (167,2) (224,3) Side 13 af 22

14 Balance DKK mio. Note 30/ / / urevideret urevideret revideret Aktiver Erhvervede patenter og licenser 17,3 12,1 17,1 Software 3,5 5,5 5,1 IMVAMUNE udviklingsprojekt 71,2 114,8 122,7 Immaterielle aktiver under udførelse 2,8 2,8 3,6 Immaterielle aktiver 94,8 135,2 148,5 Grunde og bygninger 179,9 185,0 183,6 Indretning af lejede lokaler 0,7 7,9 1,3 Produktionsanlæg og maskiner 87,6 96,0 91,6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 20,9 24,4 27,3 Materielle aktiver under udførelse 27,6 15,3 16,8 Materielle aktiver 316,7 328,6 320,6 Andre tilgodehavender 0,8 0,8 0,7 Finansielle aktiver 0,8 0,8 0,7 Udskudt skatteaktiv 173,4 171,1 174,5 Langfristede aktiver i alt 585,7 635,7 644,3 Varebeholdninger 7 217,7 255,4 229,2 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 190,3 113,4 56,5 Tilgodehavende skat 1,3-1,5 Andre tilgodehavender 8 19,1 14,1 10,1 Periodeafgrænsningsposter 14,3 79,0 47,7 Tilgodehavender 225,0 206,5 115,8 Værdipapirer 277,2 280,0 196,4 Likvide beholdninger 148,8 266,4 353,5 Værdipapirer og likvider 426,0 546,4 549,9 Kortfristede aktiver i alt 868, ,3 894,9 Aktiver i alt 1.454, , ,2 Side 14 af 22

15 Balance DKK mio. Note 30/ / / urevideret urevideret revideret Passiver Aktiekapital 260,9 260,9 260,9 Overført resultat 677,6 745,1 683,0 Andre reserver 58,1 46,3 55,8 Egenkapital 996, ,3 999,7 Hensatte forpligtelser 19,4 15,3 17,3 Gæld til kreditinstitutter 74,5 83,6 36,9 Langfristede forpligtelser 93,9 98,9 54,2 Gæld til kreditinstitutter 8,8 9,0 52,4 Forudbetaling fra kunder 165,4 265,3 195,6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 88,6 82,1 104,2 Selskabsskat 0,2 1,7 2,2 Hensatte forpligtelser 0,8-14,8 Anden gæld 9 100,1 134,7 116,1 Kortfristede forpligtelser 363,9 492,8 485,3 Forpligtelser i alt 457,8 591,7 539,5 Passiver i alt 1.454, , ,2 Side 15 af 22

16 Pengestrømsopgørelse DKK mio. 1/1-30/ /1-30/ /1-31/ urevideret urevideret revideret Resultat af primær drift (EBIT) (6,0) 23,2 (31,7) Af- og nedskrivninger 36,0 36,6 56,5 Omkostningsføring (amortisering) af igangværende IMVAMUNE udviklingsprojekt 134,2 - - Aktiebaseret vederlæggelse 9,9 12,3 16,9 Regulering for andre ikke-kontante poster - 6,2 5,3 Ændringer i varebeholdninger 11,5 (36,5) (10,3) Ændringer i tilgodehavender (110,7) 117,6 208,9 Ændringer i hensatte forpligtelser (11,8) - 16,8 Ændringer i kortfristet gæld (51,8) (170,0) (226,9) Pengestrømme vedrørende primær drift 11,3 (10,6) 35,5 Modtagne finansielle indtægter 6,6 7,5 10,3 Betalte finansielle omkostninger (7,3) (6,7) (18,9) Kursreguleringer koncernmellemværender (6,7) 0,1 (4,3) Betalt selskabsskat (3,1) (1,4) (2,5) Pengestrømme vedrørende drift 0,8 (11,1) 20,1 Køb af immaterielle aktiver (87,0) (9,3) (24,3) Køb af materielle aktiver (28,5) (10,6) (20,9) Salg af materielle aktiver - - 0,1 Køb/salg af finansielle aktiver (0,1) (0,4) (0,3) Køb/salg af værdipapirer (84,8) 33,0 116,4 Pengestrømme fra investeringer (200,4) 12,7 71,0 Afdrag på prioritets- og bankgæld (5,0) (6,7) (9,0) Tilbagekøb af aktieoptioner i dattervirksomhed - (0,6) (0,6) Pengestrømme fra finansiering (5,0) (7,3) (9,6) Periodens pengestrøm (204,6) (5,7) 81,5 Likvide midler, primo 353,5 272,1 272,1 Kursreguleringer, primo (0,1) - (0,1) Likvide midler, ultimo 148,8 266,4 353,5 Værdipapirer 277,2 280,0 196,4 Bevilgede kreditfaciliteter 120,0 120,0 120,0 Kapitalberedskab 546,0 666,4 669,9 Side 16 af 22

17 Egenkapitalopgørelse Reserve for værdiregu- Aktie- Reserve for lering af baseret Overført valutakurs- sikringsin- veder- Koncernens DKK mio. Aktiekapital resultat udsving strumenter læggelse egenkapital Egenkapital pr. 1. januar ,9 683,0 (6,3) (0,5) 62,6 999,7 Totalindkomst for perioden Periodens resultat - (19,9) (19,9) Anden totalindkomst Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder - - 7, ,2 Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter ,5-0,5 Totalindkomst i alt for perioden - (19,9) 7,2 0,5 - (12,2) Transaktioner med ejere Aktiebaseret vederlæggelse (tegningsoptioner) ,1 9,1 Tegningsoptionsprogram udløbet - 14,5 - - (14,5) - Transaktioner med ejere i alt - 14,5 - - (5,4) 9,1 Egenkapital pr. 30. september ,9 677,6 0,9-57,2 996,6 Reserve for værdiregu- Aktie- Reserve for lering af baseret Overført valutakurs- sikringsin- veder- Koncernens DKK mio. Aktiekapital resultat udsving strumenter læggelse egenkapital Egenkapital pr. 1. januar ,9 923,0 (11,2) (11,3) 46, ,6 Totalindkomst for perioden Periodens resultat - (177,9) (177,9) Anden totalindkomst Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder - - 0, ,1 Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter ,6-10,6 Totalindkomst i alt for perioden - (177,9) 0,1 10,6 - (167,2) Transaktioner med ejere Aktiebaseret vederlæggelse (tegningsoptioner) ,9 11,9 Transaktioner med ejere i alt ,9 11,9 Egenkapital pr. 30. september ,9 745,1 (11,1) (0,7) 58, ,3 Side 17 af 22

18 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Delårsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den primære valuta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. Bortset fra nedenstående tilføjelse vedrørende nye forhold i regnskabet samt implementeringen af ændret IAS 1 og IFRS 13 er den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets årsrapport for 2012, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2012 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, som er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal IMVAMUNE udviklingsprojekt Aktiverede udviklingsomkostninger vedrørende registreringen af IMVAMUNE under RFP-3 kontrakten indgået med den amerikanske regering omkostningsføres (amortiseres) og indregnes i resultatopgørelsen under forsknings- og udviklingsomkostninger, når de relaterede indtægter tilknyttet levering af udviklingsresultaterne er indtjent og indregnet under omsætning, hvilket kan være før færdiggørelse af udviklingsprojektet og opnåelse af godkendelse. Når udviklingen er tilendebragt, og IMVAMUNE er blevet godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, amortiseres den regnskabsmæssige værdi på dette tidspunkt i takt med levering af doser over aktivets forventede økonomiske levetid. Amortiseringerne indregnes i resultatopgørelsen under forsknings- og udviklingsomkostninger. Omkostningsføring (amortisering) af aktiverede udviklingsomkostninger forud for færdiggørelse af udviklingsprojektet vises som en afgang under kostprisen. Amortisering foretaget efter opnåelse af godkendelse vises under akkumulerede amortiseringer. IAS 1 og IFRS 13 Selskabet har med virkning fra 1. januar 2013 implementeret følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag: Ændret IAS 1, Præsentation af årsregnskaber, Præsentation af anden totalindkomst IFRS 13, Dagsværdimåling Implementeringen af ændret IAS 1 medfører, at posterne i anden totalindkomst opdeles i poster, som på et senere tidspunkt kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen (recycling) i henhold til andre standarder, henholdsvis poster som ikke senere kan blive reklassificeret til resultatet. Implementeringen påvirker ikke det samlede beløb på anden totalindkomst. Implementeringen af IFRS 13 medfører, at der gives yderligere oplysninger i delårsrapporten vedrørende dagsværdier af finansielle instrumenter. 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Ved udarbejdelse af delårsrapporten med almindelig gældende regnskabsprincipper er det nødvendigt, at ledelsen foretager skøn, idet mange regnskabsposter ikke kan måles med sikkerhed, men kun kan skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet fra regnskabsaflæggelsen. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af supplerende/nye oplysninger, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. Ligeledes er værdien af aktiver og forpligtelser ofte afhængig af fremtidige begivenheder, hvorom der hersker en vis usikkerhed. I den forbindelse er det nødvendigt, at et hændelsesforløb afspejler ledelsens vurdering af det mest sandsynlige udfald. Udover de væsentlige estimater, forudsætninger og usikkerheder, der er anført i årsrapporten 2012, har ledelsen ikke foretaget væsentlige estimater vedrørende indregninger og måling. IMVAMUNE udviklingsprojekt Selskabets ledelse har vurderet, at udviklingsomkostninger, knyttet til registreringen af IMVAMUNE under RFP-3 kontrakten indgået med den amerikanske regering, fortsat opfylder betingelserne for aktivering. Den regnskabsmæssige værdi af IMVAMUNE udviklingsprojektet udgør pr. 30. september 2013 DKK 71 mio. (DKK 115 mio.). Selskabet har i andet kvartal påbegyndt en omkostningsføring (amortisering) af aktiverede udviklingsomkostninger under IMVAMUNE projektet, idet selskabet fra og med 2013 modtager betaling for de leverede udviklingsresultater og indregner betalingerne som omsætning på tidspunktet, hvor de modtages. Det er ledelsens vurdering, at der er sket levering af udviklingsresultaterne på tidspunktet, hvor selskabet har erhvervet ret til betalingen, og at de leverede udviklingsresultater repræsenterer en selvstændig værdi for den amerikanske regering. Omkostningsføring (amortisering) af udviklingsomkostningerne påbegyndes således forud for projektets færdiggørelse og godkendelsen af IMVAMUNE. Den resterende regnskabsmæssige værdi af IMVAMUNE udviklingsprojektet på tidspunktet, hvor der foreligger en godkendelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder og koppevaccinen dermed er færdigudviklet, amortiseres fra dette tidspunkt i takt med levering af doser over aktivets forventede økonomiske levetid. Side 18 af 22

19 3. Segmentoplysninger Koncernen består af to primære forretningsområder: Cancer Immunotherapy og Infectious Diseases samt en holdingfunktion (ikke rapporteringspligtigt segment). Holdingfunktionen afholder omkostninger til koncernledelse, investor relations, koncernøkonomi, IT og legal. En stor del af disse omkostninger afholdes af de to driftssegmenter via interne allokeringer. Segmentresultaterne afspejler de resultater, der rapporteres til selskabets øverste operationelle ledelse til brug for dennes beslutninger om ressourcefordeling og vurdering af segmenternes resultater. Finansielle poster fordeles ikke ud på driftssegmenter. Derfor er "Resultat af primær drift" valgt som resultatmål i segmentrapporteringen. Tilsvarende er balancen ikke opdelt på driftssegmenter, hvorfor aktivsum pr. driftssegment ikke vises. Anlægsinvesteringer opdeles på driftssegmenter og vises i nedenstående note. Den regnskabspraksis, der anvendes ved opgørelse af segmentoplysninger, er den samme som koncernens regnskabspraksis. Perioden 1/1-30/ (urevideret) DKK mio. Cancer Infectious Diseases Holding Total IMVAMUNE salg - 562,0-562,0 IMVAMUNE salg, udviklingsresultater - 173,0-173,0 Kontraktarbejde - 140,0-140,0 Nettoomsætning - 875,0-875,0 Afskrivninger 5,6 26,2 4,2 36,0 Resultat af primær drift (222,7) 283,8 (67,1) (6,0) Køb/salg () af interne ydelser 0,4 (0,4) - - Fordeling af holdingomkostninger 8,7 34,1 (42,8) - Resultat af primær drift efter allokeringer (231,8) 250,1 (24,3) (6,0) Anlægsinvesteringer 7,8 106,1 1,6 115,5 Perioden 1/1-30/ (urevideret) DKK mio. Cancer Immunotherapy Immunotherapy Infectious Diseases Holding Total IMVAMUNE salg - 663,9-663,9 IMVAMUNE salg, udviklingsresultater Kontraktarbejde - 85,9-85,9 Nettoomsætning - 749,8-749,8 Afskrivninger 5,0 26,1 5,5 36,6 Resultat af primær drift (168,7) 255,9 (64,0) 23,2 Køb/salg () af interne ydelser 0,9 (0,9) - - Fordeling af holdingomkostninger 8,7 35,5 (44,2) - Resultat af primær drift efter allokeringer (178,3) 221,3 (19,8) 23,2 Anlægsinvesteringer 1,4 15,2 3,3 19,9 Side 19 af 22

20 DKK mio. 1/7-30/ /7-30/ /1-30/ /1-30/ /1-31/ urevideret urevideret urevideret urevideret revideret 4. Nettoomsætning IMVAMUNE salg 262,9 277,3 562,0 663,9 883,3 IMVAMUNE salg, udviklingsresultater ,0 - - Kontraktarbejde 56,0 27,1 140,0 85,9 133,3 Nettoomsætning 318,9 304,4 875,0 749, ,6 I nettoomsætningen indgår: Dagsværdiregulering overført fra egenkapital vedrørende finansielle instrumenter indgået til sikring af omsætning - (2,7) - (6,2) (6,2) 5. Produktionsomkostninger Vareforbrug IMVAMUNE salg 104,3 124,9 230,2 324,8 416,8 Kontraktarbejde 23,5 16,6 73,6 53,9 82,0 Andre produktionsomkostninger 7,3 4,2 43,0 0,4 14,7 Produktionsomkostninger 135,1 145,7 346,8 379,1 513,5 6. Forsknings- og udviklingsomkostninger Periodens samlede omkostninger til forskning og udvikling 159,2 100,6 420,3 285,7 454,6 Heraf: Kontraktsarbejde indregnet under produktionsomkostninger (23,5) (16,6) (73,6) (53,9) (82,0) Aktiverede udviklingsomkostninger (45,7) (3,0) (83,7) (7,3) (15,2) 90,0 81,0 263,0 224,5 357,4 Omkostningsføring (amortisering) af igangværende IMVAMUNE udviklingsprojekt 15,9-134,2 - - Forsknings- og udviklingsomkostninger 105,9 81,0 397,2 224,5 357,4 DKK mio. 30/ / / Varebeholdninger urevideret urevideret revideret Råvarer og hjælpematerialer 12,1 24,3 25,3 Varer under fremstilling 242,6 242,6 183,4 Fremstillede varer og handelsvarer 27,7 19,5 52,0 Nedskrivning af varebeholdninger (64,7) (31,0) (31,5) Varebeholdninger 217,7 255,4 229,2 Nedskrivninger pr. 1. januar (31,5) (55,4) (55,4) Periodens nedskrivninger (49,5) (19,0) (19,5) Brug af nedskrivninger 2,5 36,0 36,0 Tilbageførsel af nedskrivninger 13,8 7,4 7,4 Nedskrivninger ultimo perioden (64,7) (31,0) (31,5) Side 20 af 22

21 DKK mio. 30/ / / Andre tilgodehavender urevideret urevideret revideret Tilgodehavende moms og afgifter 7,2 4,5 5,4 Afledte finansielle instrumenter indregnet til dagsværdi 5,3 - - Periodiserede renter 4,6 3,9 3,1 Øvrige tilgodehavender 2,0 5,7 1,6 Andre tilgodehavender 19,1 14,1 10,1 9. Anden gæld Afledte finansielle instrumenter indregnet til dagsværdi - 29,4 19,0 Forpligtelse vedrørende fantomaktier 1,2 0,4 0,5 Skyldig løn, feriepenge etc. 12,2 43,4 51,0 Øvrige skyldige omkostninger 86,6 61,5 45,6 Anden gæld 100,0 134,7 116,1 10. Finansielle instrumenter Metode og forudsætning for opgørelsen af dagsværdi Koncernen har finansielle instrumenter som måles til dagsværdi i niveau 1 og 2. Værdipapirer (niveau 1) Beholdningen af børsnoterede statsobligationer og børsnoterede realkreditobligationer værdiansættes til noterede priser og priskvoteringer. Afledte finansielle instrumenter (niveau 2) Valutaterminskontrakter og renteswaps værdiansættes efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesmetoder baseret på relevante observerbare swapkurver og valutakurser. Dagsværdihierarki for finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi Pr. 30. september 2013 (urevideret) DKK mio. Niveau 1 Niveau 2 I alt Værdipapirer 277,2-277,2 Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen 277,2-277,2 Afledte finansielle instrumenter indregnet til dagsværdi via resultatopgørelsen (handelsbeholdning, valuta) - 5,3 5,3 Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen - 5,3 5,3 Pr. 31. december 2012 (revideret) DKK mio. Niveau 1 Niveau 2 I alt Værdipapirer 196,4-196,4 Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen 196,4-196,4 Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme (rente) - (0,8) (0,8) Finansielle forpligtelser anvendt som sikringsinstrumenter - (0,8) (0,8) Afledte finansielle instrumenter indregnet til dagsværdi via resultatopgørelsen (handelsbeholdning, valuta) - (18,2) (18,2) Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen - (18,2) (18,2) Side 21 af 22

22 11. Transaktioner med nærtstående parter Arten og omfanget af transaktioner med nærtstående parter er uændret i forhold til sidste regnskabsår. Der henvises til beskrivelsen i årsrapporten for Incitamentsprogrammer Oversigt over udestående tegningsoptioner pr. 30. september 2013 Udestående pr. 1. januar Tilgang i perioden Udnyttet i perioden Bortfaldet i perioden Udløbet i perioden De samlede regnskabsmæssige omkostninger forbundet med tegningsoptionsprogrammerne har udgjort DKK 9,1 mio. i årets første ni måneder 2013 (2012: DKK 11,9 mio.) programmer I februar 2013 besluttede bestyrelsen i Bavarian Nordic A/S at tildele tegningsoptioner til Jim Breitmeyer, ny Executive Vice President og Division President, Cancer Immunotherapy. Der er blevet tildelt i alt tegningsoptioner til tegning af op til aktier af DKK 10, til en udnyttelseskurs på DKK 55,00 pr. aktie. Værdien pr. tegningsoption udgør DKK 6 beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model med de parametre, som fremgår af nedenstående tabel. De samlede regnskabsmæssige omkostninger forbundet med tegningsoptionsprogrammet udgør DKK 0,3 mio. og vil blive udgiftsført over 3 år. I august 2013 besluttede bestyrelsen i Bavarian Nordic A/S at tildele tegningsoptioner til selskabets ledelse, udvalgte medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber, samt til selskabets bestyrelse. Der er blevet tildelt i alt tegningsoptioner til tegning af op til aktier af DKK 10, til en udnyttelseskurs på DKK 73,90 pr. aktie. Værdien pr. tegningsoption udgør DKK 16 beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model med de parametre, som fremgår af nedenstående tabel. De samlede regnskabsmæssige omkostninger forbundet med tegningsoptionsprogrammet udgør DKK 8,9 mio. og vil blive udgiftsført over 3 år. Overførsel Udestående pr. 30. september Bestyrelse (19.269) Direktion (32.117) Koncernledelse (48.174) (70.199) Øvrige medarbejdere (25.344) (97.932) (99.658) Fratrådte medarbejdere (70.647) I alt (25.344) ( ) Vægtet gns. udnyttelseskurs Heraf kan udnyttes pr. 30. september Specifikation af parametre til Black-Scholes model DKK Dec 2009 Maj 2010 Aug 2010 Dec 2010 Aug 2011 Maj 2012 Aug 2012 Feb 2013 Aug 2013 Gns. aktiekurs 149,00 212,50 223,00 238,00 50,00 43,30 52,00 45,50 68,00 Gns. udnyttelseskurs ved udstedelse 184,00 291,00 259,00 261,00 54,10 54,00 59,10 55,00 73,90 Gns. udnyttelseskurs efter kapitalforhøjelse 1) 114,00 216,00 192,00 194, Forventet volatilitet 50,9% 62,7% 57,2% 49,5% 73,4% 52,5% 50,0% 28,3% 28,3% Forventet løbetid (år) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,3 3,1 3,3 Forventet udbytte pr. aktie Risikofri rente p.a. 2,10% 2,00% 0,77% 1,63% 1,08% 0,31% -0,09% 0,22% 0,78% Dagsværdi ved udstedelse 2) Dagsværdi efter kapitalforhøjelse 3) Den forventede volatilitet er baseret på den historiske volatilitet (over 12 måneder). 1) Fastlagt ifm. kapitalforhøjelse 27. maj ) Værdiansættelse af tegningsoptionens dagsværdi ved udstedelse baseret på Black-Scholes model 3) Værdiansættelse af tegningsoptionens dagsværdi ifm. kapitalforhøjelse 27. maj 2011 baseret på Black-Scholes model Side 22 af 22

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 24. APRIL 2014 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse

Læs mere

Bavarian Nordic offentliggør regnskab for første halvår 2013

Bavarian Nordic offentliggør regnskab for første halvår 2013 Selskabsmeddelelse 22. august 2013 Bavarian Nordic offentliggør regnskab for første halvår 2013 KVISTGÅRD, Danmark, 22. august 2013 Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør i dag regnskab for første

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse 27. april 2010 Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 Snarlig opstart af IMVAMUNE leverancer til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 17. april 2013 Asger Aamund Bestyrelsesformand 2 Væsentlige begivenheder Ny IMVAMUNE leveringskontrakt til værdi af 1,3 mia. kr. netop indgået med USA Succesrigt arbejde med optimering

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

VÆKST I VACCINEPIPELINEN

VÆKST I VACCINEPIPELINEN VÆKST I VACCINEPIPELINEN INVESTORDAGEN KØBENHAVN, 20. SEPTEMBER 2016 THOMAS DUSCHEK INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt integreret

Læs mere

Bavarian Nordic - Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2013

Bavarian Nordic - Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2013 Selskabsmeddelelse 16. maj 2013 Bavarian Nordic - Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2013 KVISTGÅRD, Danmark, 16. maj 2013 Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør i dag regnskab for første

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2011

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2011 Selskabsmeddelelse 31. maj 2011 Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Bavarian Nordic A/S ( Værdipapirer ) i USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke

Læs mere

EN GLOBALT FØRENDE VACCINELEVERANDØR

EN GLOBALT FØRENDE VACCINELEVERANDØR EN GLOBALT FØRENDE VACCINELEVERANDØR ROLF SASS SØRENSEN, VP INVESTOR RELATIONS INVESTORDAGEN 3. JUNI 2014 BAVARIAN NORDIC CANCERIMMUNTERAPIER OG VACCINER MOD INFEKTIONSSYGDOMME FAKTA Grundlagt i 1994,

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500 ROLF SASS SØRENSEN, VP IR & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN 22. SEPTEMBER 2015 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme Fuldt integreret, internationalt biotekselskab Ét godkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere