Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler. Finansieringsmæssige overvejelser og funding-muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler. Finansieringsmæssige overvejelser og funding-muligheder"

Transkript

1 Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Finansieringsmæssige overvejelser og funding-muligheder

2 Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Agenda for dagens indlæg Deloitte Debt & Capital Advisory En del af Deloittes internationale netværk Hvad beskæftiger vi os med Overordnede funding overvejelser Overvejelser ved finansiering (risiko/afkast) Gode råde ved kapitalfremskaffelse Funding-muligheder Gap-analyse Deloitte har på vegne af de 5 regioner foretaget en analyse af, i hvilket omfang der er et gap i markedet for finansiering af bæredygtige vækst og innovationsprojekter i mindre opstartsvirksomheder og mindre vækstvirksomheder Finansieringskilder Hvilke krav stiller finansieringskilderne? Hvilken form for kapital kan de yde? Hvor meget kapital kan de bidrage med? Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 2

3 Deloitte Deloitte rådgiver inden for alle dele af virksomheden Service lines i Deloitte Deloitte Revision Skat Business Consulting Business Process Solutions Debt and Capital Advisory Enterprise Risk Services Financial Advisory Services Køb- og salg af virksomheder Transaction Services Værdiansættelse & risikostyring Debt and Capital Advisory Vi tilbyder uafhængig kvalitetsrådgivning til en bred vifte af offentlige, private og institutionelle virksomheder indenfor kapitalrådgivning Vores ekspertise inkluderer alt fra rådgivning om optimale gælds- og kapitalstruktur, fundingløsninger til mere specialiserede analyser og udførelse af komplekse strategier. Nedenfor er en række eksempler på typiske opgaver: Hjælper kunden til at være velforberedt når der skal forhandles med banker eller andre långivere Assisterer kunden i overvejelserne omkring og udarbejdelsen af en finansieringsstrategi Deltager i forhandlinger med kundens kreditorer samt gennemgang og færdiggørelse af specifikationer og betingelser Identificering af den optimale kapitalstruktur og gældssammensætning samt fremskaffelse af finansiering på bedst mulige vilkår Strategisk rådgivning på finansieringsspørgsmål Thomas Bertelsen Assistant Director Dan F. H. Jensen Manager Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 3

4 Overordnede funding overvejelser Hvornår er banken villig til at yde finansiering og hvilke alternativer findes der? Mulige funding typer Afkastkrav pr. fase* Ansvarlig lånekapital Egenkapital Højt Lavt? Hvad kigger banken efter? Et lån i banken forudsætter typisk at: De historiske regnskaber viser positiv indtjening Der er mulighed for at opnå sikkerhedsstillelse/kautioner Krav til solidaritet hånden på kogepladen Virksomheden skal være i stand til at skabe tryghed omkring usikkerhedsparametre et stærkt team er en hjælp Bankerne er hverken aktivt involveret eller en del af ejerkredsen i virksomheder, hvorfor de naturligt er fokuseret på risiko der er altså ingen upside på deres investering Derfor er bankfinansiering typisk først relevant, når virksomheden kan fremvise proof-of-business Finansieringsmuligheder fordelt på faser - eksempel (Lån med sikkerhed) (Senior gæld) (Efterstillet gæld) Ansvarlig lånekapital Egenkapital Lån med sikkerhed Senior gæld Efterstillet gæld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Lån med sikkerhed Senior gæld Efterstillet gæld Ansvarlig lånekapital Egenkapital En virksomheds mulighed for finansiering både egenkapital og fremmedkapital afhænger af en lang række faktorer, såsom virksomhedens livsfase, vækstperspektiv, branche, soliditet, mv.,,, men hvorfor er det relevant at tale om andre finansieringsformer end banklån og egenkapital? det hænger bl.a. sammen med mulighed for at stille sikkerhed, positiv drift mm. Der findes en række alternative finansieringstyper udover banklån og egenkapital som er relevante at overveje * Afkastkrav afviger også pr. instrument Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 4

5 Overordnede funding overvejelser Gode råd ved kapitalfremskaffelse Tænk finansiering fra start af, men tilpas din finansieringsstrategi I takt med din virksomheds udvikling Undersøg hvilke finansieringsmuligheder, der er tilgængelige (fx banklån, ansvarlig lånekapital, etc.) Vurder hvilken finansieringsstruktur, der vil være bedst egnet (risikoprofil) Vær kritisk over for afgivelse af sikkerheder og værdier til evt. samarbejdspartnere (IP-rettigheder) Sørg for at have de fornødne kompetencer til forhandlingen evt. søg ekstern hjælp Mød altid op til møder med investorer rustet med en gennemarbejdet og veldokumenteret forretningsplan Beskrivelse af forretningskoncept, konkurrenter, konkurrencemæssig fordel, fremtidige initiativer Beskrivelse af branchen, markedsdynamikker, markedsstørrelse, mv. Tænk over hvilke risici kapitalgiver vil overveje og hvordan de kan minimeres Udarbejd rimelige og realistiske budgetter, da de udgør en vigtig del af beslutningsgrundlaget Udarbejdelse af 3-5-års budget baseret på realistiske forudsætninger Resultatopgørelse, balance og likviditetsbudget Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 5

6 Gap-analyse Overblik over identificerede gaps og deres størrelse Gap I Egenkapital i tidlige faser i investeringstunge sektorer ~ caseafhængigt behov Identificerede gaps Gap II Egenkapital og tålmodig lånekapital til opstartsvirksomheder med vækstcase ~ 0-10 mio. kr. Gap III Egenkapital og tålmodig lånekapital til mindre virksomheder med vækstpotentiale ~ 1-10 mio. kr. Deloitte har identificeret 3 væsentlige gaps i markedet Gap I vedrører investeringstunge sektorer, hvor innovationsmiljøerne ikke kan være med, grundet deres rammer Gap II vedrører opstartsvirksomheder med en vækstcase, men som ikke nødvendigvis egner sig til venturemarkedet Gap III vedrører mindre etablerede virksomheder med vækstpotentiale, hvor soliditet og udsving i økonomien skaber en barriere for bankfinansiering Opstartsvirksomheder Mindre virksomheder Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 6

7 Gap-analyse Beskrivelse af identificerede gaps Gap I Illustration Biotek mio.kr. Medikoteknik mio.kr. IT 0-5 mio.kr. Industriteknologi 10+ mio.kr (mio.kr.) Beskrivelse Visse sektorer er meget investeringstunge. Innovationsmiljøer har ikke de nødvendige rammer til at investere i disse, da de har et loft på 6 mio.kr. En række aktører har trukket sig fra at investere i bl.a. biotek (Seed Capital) Der er behov for tålmodig kapital i form af egenkapital til investeringstunge sektorer i seed-faserne Selv modne virksomheder kan være afskåret fra bankfinansiering, og har dermed gavn af støttemidler Source: Deloitte pba. interv iews med inv estorer og eksperter Gap II 12% 35% 31% 8% 8% 8% Meget ofte Ofte Nogle gange Sjældent Forekommer ikke Source: Deloittes spørgeskemaundersøgelse af behov f or kapital (2014) Ved ikke Næsten halvdelen af markedsaktørerne interviewet af Deloitte oplever, at de ofte ikke kan finansiere projekter i det omfang, de gerne vil Der er i undersøgelsen identificeret 100+ projekter, som hører til denne kategori Der er behov for tålmodig kapital i form af egenkapital eller ansvarlige lån til opstartsvirksomheder med en vækstcase, og i mindre grad lån med garantier Gap III* Lån med almindelig sikkerhedsstillelse Lånekapital med garanti/kaution Ansvarlige lån Egenkapital 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source: Deloitte pba. interv iews med inv estorer og eksperter Undersøgelser peger på, at der er en større andel af de mindste virksomheder, som oplever vanskelig adgang til finansiering Særligt mindre virksomheder befinder sig i en vanskelig finansieringssituation pga. en lavere soliditetsgrad Der er behov for tålmodig kapital i form af egenkapital eller ansvarlige lån til etablerede mindre virksomheder med vækstpotentiale et behov der er pt. er udækket * Meget betydeligt behov Mindre betydeligt behov Intet udækket behov Ved ikke Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 7

8 Gap-analyse En lavere soliditet blandt mindre virksomheder forklarer gap III Udviklingen i medianvirksomhedens soliditetsgrad (%) Udfaldet på låneansøgninger fra små virksomheder Soliditet er en af de afgørende faktorer for at få adgang til de lave renter Dernæst vægter forretningsmodel og ledelsen tungt i den kvalitative del af bankens rating Mikro (<9 ansatte) Små (10-49 ansatte) Kilde: Deloitte på baggrund af data fra EVM (2013). Mellemstore ( ansatte) Store (250+ ansatte) Kilde: Finansrådet (2014) baseret på data fra Danmarks statistik Egenkapitals problemet Egenkapitals problemet er den primære årsag til manglende adgang til finansiering Flere analyser peger på at lavere soliditet (Egenkapital eller anden risikovilligkapital), og at SMV er netop er blevet hårdere ramt af finanskrisen, og dermed har en mindre grad af polstring, er de primære årsager til den manglende adgang til finansiering Kræver det dermed mere af den dyre finansiering (Egenkapital eller anden risikovilligkapital) at få adgang til den billige finansiering? De små virksomheder (indtil 50 ansatte) er i mindre grad blevet konsoliderede siden finanskrisen Men også strammere udmøntning af kreditpolitik i bankerne spiller ind I interviews peger bankerne selv på opstramning og at de er mere opmærksomme på kreditrisici Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 8

9 Finansieringskilder Finansieringskilder fordelt på udviklingsstadie og kapitalbehov Markedsaktører i forhold virksomheders udviklingsfase Finansiering via EU tiltag/programmer Penge- og realkreditinstitutter, alternative långivere Nationale og regionale ventureselskaber samt andre private udbydere Business angels Crowdfunding Innovationsmiljøer Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 9

10 Finansieringskilder Eksempler på markedsaktører indenfor innovationsmiljøer Markedsaktører i forhold virksomheders udviklingsfase Finansiering via EU tiltag/programmer Penge- og realkreditinstitutter, (Alternative långivere) Nationale og regionale ventureselskaber samt andre private udbydere Business angels Crowdfunding Innovationsmiljøer Pre-Seed innovation har bl.a. ydet kapital til Innovationsmiljøerne råder samlet over en bevilling på godt 200 mio.kr. Innovationsmiljøerne har et loft på deres investeringer på 6 mio.kr. pr. virksomhed Derudover yder de rådgivning Miljøerne investerer typisk i ideer årligt Der er tale om risikovillige lån med en horisont på 3-5 år For at komme i betragtning skal der være tale om en ny service- eller produktidé med et højt videnindhold Derudover skal det være et unikt produkt med et marked i vækst gerne med en international vinkel Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 10

11 Finansieringskilder Eksempler på crowdfunding en mulighed for den lokale pølsemand Lånebaseret Markedsaktører i forhold virksomheders udviklingsfase Nationale og regionale ventureselskaber samt andre private udbydere Crowdfunding Innovationsmiljøer Finansiering via EU tiltag/programmer Penge- og realkreditinstitutter, (Alternative långivere) Rewardbaseret Business angels 14% Mindre end USD USD % 13% 3% 12% 58% USD USDk Statistik for rewardbaseret crowdfunding Kilde: Kickstarter USD USD 1 mio.kr. Størstedelen af crowdfunding i Danmark udgøres af lånebaseret crowdfunding, hvor platforme som Lendino agerer markedsplads for lån Det er muligt at låne mellem og 15 mio.kr. Løbetiden er enten op til 5 eller 10 år Derudover er rewardbaseret crowdfunding populært. Her kan opstartsvirksomheder efterspørge kapital til at udvikle et nyt produkt mod bagefter at levere en modydelse til bidragsyderne (fx produktet) Statistik viser, at størstedelen af succesfulde rewardbaserede projekter rejser op mod ca kr. Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 11

12 Finansieringskilder Eksempler på business angels Markedsaktører i forhold virksomheders udviklingsfase Nationale og regionale ventureselskaber samt andre private udbydere Nordjylland Crowdfunding Innovationsmiljøer Finansiering via EU tiltag/programmer Penge- og realkreditinstitutter, (Alternative långivere) Business angels (estimeret 1000 business angels i DK) Midtjylland Business Angels Copenhagen Business angels kan være tidligere erhvervsledere Der findes i Danmark flere netværk med business angels, hvor man som virksomhed har mulighed for at søge kapital Business angels tilbyder risikovillig kapital Modsat crowdfunding og innovationsmiljøerne ønsker business angels ejerskab og indflydelse på virksomheden Som virksomhed bør man derfor overveje, om man er villig til at opgive indflydelse mod til gengæld at modtage kompetent sparring Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 12

13 Finansieringskilder Markedsaktører i forhold virksomheders udviklingsfase Finansiering via EU tiltag/programmer Penge- og realkreditinstitutter, (Alternative långivere) Nationale og regionale ventureselskaber samt andre private udbydere 60 mio.kr. 65 mio.kr. 100 mio.kr. 91 mio.kr. 100 mio.kr. 15 mio.kr. Business angels Crowdfunding Innovationsmiljøer Regionale fonde er etableret med et erhvervspolitisk mål om at forbedre adgangen til risikovillig kapital i de enkelte regioner Fondene har mulighed for at tilbyde ansvarlige lån og egenkapital Investering kan være op mod mio.kr. For at komme i betragtning skal man kunne vise et vækstpotentiale Derudover kan der være krav til antal ansatte og positiv egenkapital Fondene imødekommer særligt et gap i markedet mellem opstart og ekspansion, hvor virksomheder kan have svært ved at opnå kapital til vækst Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 13

14 Finansieringskilder cases Markedsaktører i forhold virksomheders udviklingsfase Finansiering via EU tiltag/programmer Penge- og realkreditinstitutter, (Alternative långivere) Nationale og regionale ventureselskaber samt andre private udbydere Vækstlån Vækstkaution Vækstgaranti Ansvarligt lån SKÅNSØGAARD Business angels Crowdfunding Innovationsmiljøer Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 14 hjælper ved: Ejerskifte Fornyelse af produktionen Udvidelse af forretningen Grøn omstilling Indtagelse af nye markeder Opstart af ny virksomhed Krav til virksomheden: Ved vækstlån stilles mange af de samme krav som ved bankfinansiering (sikkerhed, soliditet, historik) Gerne en del af en samlet finansieringsløsning Det ansvarlige lån kræver ingen sikkerhed og er efterstillet andre lån. Renten er typisk på 10-15% Løbetid: 6-8 år

15 Finansieringskilder Eksempler på ventureselskaber og private udbydere Markedsaktører i forhold virksomheders udviklingsfase Finansiering via EU tiltag/programmer Penge- og realkreditinstitutter, (Alternative långivere) Nationale og regionale ventureselskaber samt andre private udbydere Business angels Crowdfunding Innovationsmiljøer Ventureselskaber er fordelagtige for selskaber der har et stort behov for risikovillig kapital Dog kræver ventureselskaber ejerskab og indflydelse Ventureselskaber investerer kun i meget få virksomheder (ca. 20 årligt) Virksomhederne skal have en unik, skalerbar forretning som kan honorere ventureselskabernes høje afkastkrav Venturekapitalister forventer at få pengene 5-10 gange igen Tidshorisonten for investeringen er typisk 3-7 år Ventureselskaberne får kapital fra bl.a. pensionsselskaber Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 15

16 Finansieringskilder Eksempler på banker og alternative långivere Markedsaktører i forhold virksomheders udviklingsfase Finansiering via EU tiltag/programmer Penge- og realkreditinstitutter, alternative långivere Nationale og regionale ventureselskaber samt andre private udbydere Business angels Crowdfunding Innovationsmiljøer For etablerede virksomheder er banker, realkreditinstitutter og alternative kilder typisk den eneste mulighed for kapital som følge af virksomhedernes størrelse og dermed kapitalbehov Pensionskasser og investeringsselskaber med fokus på alternative investeringer yder ligesom banker direkte lån til virksomheder som følge af lave afkast på klassiske investeringer Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 16

17 Finansieringskilder Eksempler på EU-programmer Markedsaktører i forhold virksomheders udviklingsfase I 2015 var der ca. 80 mia. EUR til rådighed via Juncker-planen Crowdfunding Finansiering via EU tiltag/programmer 1 Juncker-planen: 80 mia. EUR i kapital i 2015 via 2 EIB og EIF Business angels Horizon 2020 er EU s største research og innovation program med 80 mia. EUR frem mod 2020 Penge- og realkreditinstitutter, (Alternative långivere) Nationale og regionale ventureselskaber samt andre private udbydere Formålet med planen er at booste jobs og gøre Europa mere produktiv En række initiativer under Horizon 2020 skal løfte investeringer i research og innovation InnovFin er et af dem. Der ydes under programmet lån og risikovillig kapital fra små til etablerede virksomheder EU-programmerne har mulighed for at yde lån, garantier, ansvarlige lån og egenkapital Innovationsmiljøer Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 17

18 Disclaimer Important notice Dette dokument er udarbejdet af Deloitte Financial Advisory. Medmindre andet er angivet, gælder følgende for oplysningerne i dette dokument: Oplysningerne, specielt tal, data og tidsplaner, er foreløbige og bør udelukkende betragtes som oplæg til diskussion. Vi indestår ikke for, at oplysningerne er troværdige, nøjagtige eller fuldstændige, og de bør ikke anvendes som sådan. Oplysningerne er ikke uafhængigt verificeret. Alle oplysninger, meninger og estimater i dette dokument repræsenterer Deloitte Financial Advisorys vurdering pr. den dato, dokumentet er udfærdiget, og disse kan ændres uden varsel. Da oplysningerne er udarbejdet i god tro, er ingen erklæringer eller kontraktlige forpligtelser, hverken direkte eller indirekte, indgået. Oplysningerne i dette dokument er tilvejebragt under den forudsætning, at Deloitte Financial Advisory og enhver partner eller medarbejder i Deloitte Financial Advisory ikke er ansvarlig for fejl eller unøjagtigheder i dokumentet, som skulle være forårsaget af uagtsomhed eller andet, eller for tab eller skade som følge af sådanne fejl, udeladelser eller unøjagtigheder. Dette dokument er strengt fortroligt og udelukkende til intern brug. Dokumentet må ikke reproduceres, distribueres, vises til tredjemand eller refereres til offentligt uden Deloitte Financial Advisorys forudgående skriftlige accept. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited Udvikling og finansiering ved støttede samarbejdsaftaler Indlæg af Deloitte 18

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer

Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer Fjernvarme Temadag Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer Lars Munk 9. april 2013 Indhold 1. Investeringsbehov 2. Overvejelser i relation til finansiering 3. Kreditmæssige udfordringer

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Velkommen Infomøde København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Side 2-12. oktober 2012 CLEVER A/S - Hvad er CLEVER CLEVER hed tidligere ChoosEV CLEVER blev etableret i oktober 2009 CLEVER ejes af Syd Energi og SEAS-NVE

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Alternativ finansiering i høj kurs

Alternativ finansiering i høj kurs FSR SURVEY / AUGUST 2016 Alternativ finansiering i høj kurs Familie, venner, crowdfunding, business angels mv. Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding FSR danske revisorer har gennemført denne

Læs mere

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Indlæg om adgang til kapital og finansiering v/ s eksperter Carsten Yde Hemme og Bent Jørgensen Indlæg om finansieringsmuligheder via de nye

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

IPD Konference 25. februar 2014

IPD Konference 25. februar 2014 www.pwc.dk IPD Konference 25. februar 2014 Per Andersen, Partner Financial Services, Revision. Skat. Rådgivning. Hvilke områder arbejder med? Ejendomsspecifikke ydelser Køb og salg af fast ejendom Enkeltudbud

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Kapitaldag i Næstved. Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Kapitaldag i Næstved. Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Kapitaldag i Næstved Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Alternativ finansiering Eksportvækst. Værdiskabende Kvalificering

Kapitalfremskaffelse Alternativ finansiering Eksportvækst. Værdiskabende Kvalificering Kapitalfremskaffelse Alternativ finansiering Eksportvækst Værdiskabende Kvalificering Tak for invitationen Carsten Færge Partner - Kapitalbørsen Fremskaffelse af kapital - er det muligt? - er det let?

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk Et kig i krystalkuglen Michael Møller mm.fi@cbs.dk Om erhvervsobligationer som suppesten Erhvervsobligationer sælges som glimrende løsning på finansieringsproblem. Løsningen bliver dog ekstra god, hvis

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Om Dansk Generationsskifte Struktur Managementselskab Dansk Generationsskifte A/S Fonde Generationsskifte Kapital K/S

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014

Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014 Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014 Seniormanager Andreas Nikolajsen og seniorkonsulent Mette Louise Pedersen, Deloitte Consulting Empowerment af borgere 1. Nye veje i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

Langfristet ErhvervsFinansiering A/S

Langfristet ErhvervsFinansiering A/S I Langfristet ErhvervsFinansiering ( LEF ) langfristet lånefinansiering til små- og mellemstore virksomheder (SMV er) Ambitionen er at skabe en alternativ finansieringskilde Finanskrisen har for mange

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Workshop 25. august 2017

Workshop 25. august 2017 Workshop 25. august 2017 Dagsorden» Velkomst og kort præsentation rund bordet af deltagerne» Kort om Invester i Trekantområdet» Processen vedrørende kapitalfremskaffelse igennem Invester i Trekantområdet»

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2 Sommerferien 2016 Vi skal ud i det blå Deloitte, juni 2016 Indhold Om undersøgelsen Sådan ser det ud med økonomien Sådan skal vi holde ferie Ferie fra jobbet 2016 Deloitte 2 Om undersøgelsen Deloitte har

Læs mere

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling Økonomiske effekter ved specialiseret behandling 3 sæt case beregninger Jacob Frankel, Actuarial, Risk & Advanced Analytics Landstingssalen 2016-09-28 Formål med beregningerne Cases og metode Landsforeningen

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Revision December 2013 Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Artikler Del 1 Almindelige bestemmelser Afsnit I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Agenda Hvad er Vækstfonden? Finansieringsmuligheder Hvad ser investorer på - hvordan ser forretningsplanen ud? 18. januar

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Etableringsaften. Søhøjlandets Regnskabskontor 29. marts Hvorfor blive selvstændig landmand? Kilde: University of Copenhagen

Etableringsaften. Søhøjlandets Regnskabskontor 29. marts Hvorfor blive selvstændig landmand? Kilde: University of Copenhagen Etableringsaften Søhøjlandets Regnskabskontor 29. marts 2017 1 Hvorfor blive selvstændig landmand? Kilde: University of Copenhagen 2 1 Alle investeringer er forbundet med risiko Forventet afkast Risikopræmie

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Finansiering af biogasanlæg. Præsenteret for Biogasforeningen

Finansiering af biogasanlæg. Præsenteret for Biogasforeningen Præsenteret for Biogasforeningen 9. december 2013 Agenda 1 Introduktion til Deloitte 2 Biogasmarkedet i dag 3 Finansieringsmodeller og potentielle investorer 4 Barrierer i biogasmarkedet 5 Anbefalinger

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008 Likviditetskrise set fra bankens side 20. januar 2008 Forløbet Sub-prime krisen bryder ud i løbet af sommeren 2007 ballonen springer Pengemarkedskrisen startede i efteråret 2007 De høje interbankrenter

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere