Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr."

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 5/ maj 2014 H1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, H1 2013/14 (1. oktober marts 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Forretningsområderne voksede organisk med 9% i Stomi, 11% i Kontinens, 10% i Urologi og 11% i Hud- og Sårpleje. Bruttoresultatet steg 9% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 68% mod 67% i samme periode sidste år. Driftsresultatet før særlige poster (EBIT før særlige poster) steg 14% og udgjorde mio. kr. Overskudsgraden før særlige poster (EBIT-marginen før særlige poster) blev 33% mod 31% i samme periode sidste år. Driftsresultatet (EBIT) er påvirket af en omkostning på mio. kr. til afvikling af søgsmål vedrørende transvaginale net. Driftsresultatet udgjorde 997 mio. kr. og overskudsgraden (EBIT-marginen) blev 16%. Periodens resultat før særlige poster steg med 21% til 1.516, og indtjeningen pr. aktie før særlige poster (EPS før særlige poster) var 7,18 kr. Periodens resultat blev 761 mio. kr. mod mio. kr. for samme periode sidste år, og indtjeningen pr. aktie blev 3,61 kr. Første del af aktietilbagekøbsprogrammet er iværksat i andet kvartal 2013/14 og forventes afsluttet inden udgangen af august Bestyrelsen har besluttet at udlodde interimudbytte på 4 kr. pr. aktie, svarende til en udbyttebetaling på 844 mio. kr. 1/23

2 Finansielle forventninger for 2013/14 Der forventes nu en organisk omsætningsvækst på omkring 9% og omkring 7% i danske kroner mod tidligere omkring 8% organisk og omkring 6% i danske kroner. Der forventes nu en EBIT-margin før særlige poster på 33-34% i faste valutakurser og omkring 33% i danske kroner mod tidligere omkring 33% både i faste valutakurser og danske kroner. Der forventes nu en EBIT-margin på 25-26% i faste valutakurser og omkring 25% danske kroner. Anlægsinvesteringer forventes fortsat at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skattesats forventes fortsat at blive omkring 25%. Telekonference Afholdes den 7. maj 2014 kl. 15:00 CET og forventes at vare ca. 1 time. Ring på , +44 (0) eller Telekonferencen har reference nr Et webcast vil være tilgængeligt på kort efter telekonferencens afslutning. 2/23

3 Hoved- og nøgletal 1. oktober marts (ikke revideret) Koncern Ændring Koncern Mio. DKK Mio. DKK 2013/ / / /13 6 mdr 6 mdr 2. kvt. 2. kvt. Ændring Resultatopgørelse Omsætning 6,080 5,707 7% 3,017 2,842 6% Forsknings- og udviklingsomkostninger % % Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) 1,206 2,012-40% % Driftsresultat før særlige poster 1,997 1,756 14% % Driftsresultat (EBIT) 997 1,756-43% <-100% Finansielle indtægter og omkostninger, netto <-100% % Resultat før skat 1,022 1,687-39% <-100% Periodens resultat 761 1,252-39% <-100% Omsætningsvækst Periodens vækst i nettoomsætning, % Stigningen fordeler sig således: Organisk vækst, %-point Valuta, %-point Balance Samlede aktiver 9,278 10,066-8% 9,278 10,066-8% Investeret kapital 6,194 6,551-5% 6,194 6,551-5% Egenkapital ultimo 5,847 6,350-8% 5,847 6,350-8% Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften 997 1,059-6% % Pengestrømme fra investeringer % % Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto % % Frie pengestrømme % % Pengestrømme fra finansiering -1, % % Nøgletal Overskudsgrad, EBIT % Overskudsgrad, EBITDA % Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % Egenkapitalforrentning, % Egenkapitalandel, % Indre værdi pr. aktie, kr % % Aktiedata Børskurs pr. aktie, kr % % Børskurs/indre værdi % % Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk % % PE, price/earnings ratio % % Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet % <100% Frie pengestrømme pr. aktie % % 3/23

4 Ledelsesberetning Salgsudvikling Målt i danske kroner steg omsætningen med 7% til mio. kr., mens den organiske vækst blev 10%. Et fald i værdien af især japanske yen og amerikanske dollar mod danske kroner reducerede væksten med 3%- point. Salgsudvikling pr. forretningsområde Mio. DKK Sammensætning af vækst Mio. DKK Organisk 2013/ /13 Organisk Rapporteret 2013/14 vækst 6 mdr 6 mdr vækst Valuta vækst 2. kvt. 2. kvt. Stomi % -5% 4% % Kontinens % -3% 8% % Urologi % -3% 7% 299 9% Hud- og Sårpleje % -3% 8% 426 6% Nettoomsætning % -3% 7% % Stomi Salget af stomiprodukter udgjorde mio. kr. for første halvår, svarende til en rapporteret vækst på 4%. Den organiske vækst var 9% og drevet af SenSura porteføljen samt Brava tilbehørsprodukter. Omsætningen i den resterende del af stomiporteføljen var på samme niveau som sidste år drevet af fortsat vækst i regionen Øvrige markeder. Den næste generation af stomiprodukter under brandnavnet SenSura Mio er i løbet af årets første seks måneder prælanceret i syv europæiske lande, og produkterne er blevet godt modtaget. Andet kvartals organiske vækst var 7%. De primære bidragydere til væksten var, som for halvåret, SenSura og Brava. Væksten i andet kvartal var hovedsageligt drevet af USA, hvor især salget af tilbehørsprodukter var meget tilfredsstillende samt af regionen Øvrige markeder, hvor der bl.a. blev leveret på et større udbud i Argentina samt bygget lager op hos en ny distributør i Algeriet. Dertil kommer god vækst på særligt de nordiske markeder. Kontinens Omsætningen i kontinensforretningen udgjorde mio. kr. og voksede med 8% i danske kroner og 11% organisk. Det var fortsat salget af SpeediCath intermitterende katetre, herunder især de kompakte katetre, som drev væksten i Europa og USA. Væksten i Conveen uridomer og urinposer var tilfredsstillende og var især drevet af de europæiske markeder. Salget af Peristeen til anal irrigation voksede fortsat meget tilfredsstillende og bidrog til den positive udvikling indenfor kontinens. Andet kvartals organiske vækst var 12%, og som for første halvår bidrog især SpeediCath intermitterende katetre til væksten. Omsætningen i USA steg pænt grundet ændringen af en større distributørs rabatstruktur og på baggrund af et relativt svagt andet kvartal sidste år. Urologi Salget af urologiprodukter steg med 7% til 594 mio. kr., og den organiske vækst blev 10%. Væksten var primært drevet af Titan penisimplantater på det amerikanske marked, Altis slynger til behandling af stressinkontinens hos kvinder samt af endourologiske produkter i Europa. Andet kvartals organiske vækst var 9% og var hovedsageligt drevet af salget af Titan i USA og af endourologiske produkter, hvor især væksten i Frankrig var pæn. Hertil kom levering på udbud i Rusland. Produkter til behandling af stressinkontinens hos kvinder bidrog pænt til kvartalets vækst, primært drevet af Altis i USA. 4/23

5 Hud- og Sårpleje Salget af hud- og sårplejeprodukter udgjorde 836 mio. kr., svarende til en vækst for perioden på 8% i danske kroner og 11% organisk. Væksten i Sårpleje var 13% for første halvår og drevet af salget af Biatain skumbandager. Den høje vækst i første halvår kom især fra Kina, Grækenland og Brasilien, hvor salget af både Comfeel hydrokolloidbandager og Biatain skumbandager var meget tilfredsstillende. Den europæiske sårplejeforretning havde positiv vækst i første halvår, hvilket hovedsageligt var drevet af salget af den nye og forbedrede version af Biatain Silicone. Kontraktproduktionen af Compeed leverede høj vækst i halvåret. Hudplejeforretningen voksede tilfredsstillende i halvåret. I andet kvartal var den organiske vækst 6% og væksten i Sårpleje var 10%, drevet af Kina og Brasilien samt af levering af et udbud i Mellemøsten. Den nye og forbedrede version af Biatain Silicone bidrog væsentligt til den samlede vækst især for de europæiske markeder. Kontraktproduktionen af Compeed leverede solid vækst også i andet kvartal imens hudplejeforretningen oplevede negativ vækst grundet udsving i distributør indkøb mellem første og andet kvartal. i sårplejeforretningen, herunder i kontraktproduktionen af Compeed. Andet kvartals vækst var 5%. Særligt de nordiske markeder samt Storbritannien og Tyskland bidrog til væksten. Den reducerede vækst i forhold til første kvartal skyldtes et lavere moment i flere af de europæiske markeder. Andre etablerede markeder Omsætningen voksede med 2% til mio. kr. Svækkelsen af især japanske yen, men også amerikanske og australske dollar mod danske kroner reducerede væksten med 9% point. Den organiske vækst var 11%, drevet af især høj vækst i USA indenfor kontinens- og stomiprodukter, hvor særligt Brava tilbehørsprodukter voksede pænt. Den øgede omsætning i urologiforretningen, hvor især Titan voksede, bidrog ligeledes til væksten i USA. Væksten i Japan og Canada var meget tilfredsstillende. I Japan skyldes udviklingen til dels, at japanske distributører øgede lagrene før en annonceret prisstigning i andet kvartal samt at salget af tilbehørsprodukter udviklede sig meget tilfredsstillende. Salgsudvikling pr. region Mio. DKK Sammensætning af vækst Mio. DKK Organisk 2013/ /13 Organisk Rapporteret 2013/14 vækst 6 mdr 6 mdr vækst Valuta vækst 2. kvt. 2. kvt. Europæiske markeder % -1% 6% % Andre etablerede markeder % -9% 2% % Øvrige markeder % -8% 17% % Nettoomsætning % -3% 7% % Europæiske markeder Omsætningen var mio. kr., svarende til en rapporteret vækst på 6%. Organisk voksede den europæiske forretning med 7%. Væksten var drevet af Storbritannien, Tyskland og de nordiske markeder. Dertil kom en positiv udvikling i Sydeuropa, som dog skal ses i lyset af et svagt første halvår i 2012/13, hvor markederne var præget af besparelser og reformer. Salget indenfor endourologiske produkter i Frankrig påvirkede urologiforretningen i Europa positivt. Hertil kom pæn vækst Andet kvartals organiske vækst var 12% - primært drevet af USA. Her blev specielt kontinensforretningen positivt påvirket af ændrede indkøbsmønstre som følge af ny rabatstruktur for en af de større distributører. Væksten i Japan var i andet kvartal ligeledes positivt påvirket af salg af Brava tilbehørsprodukter. 5/23

6 Øvrige markeder Omsætningen voksede med 17% til 847 mio. kr., og den organiske vækst var 25%. Væksten i første halvår var drevet af Kina, Brasilien og Grækenland. Væksten i Grækenland skal ses i sammenhæng med en lagerreduktion i første halvår sidste år. Væksten i andet kvartal var 22% og var positivt påvirket af lageropbygningen hos den nystartede distributør i Algeriet, forskydningen af et større udbud i Argentina samt tilfredsstillende vækst i Kina og Brasilien. Rusland havde negativ vækst grundet et lavere antal udbud i dette kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. I januar 2014 indledtes drift af et nyt datterselskab i Tyrkiet, hvilket er i overensstemmelse med vækststrategien for regionen. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgjorde mio. kr., mod mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 9%. Bruttomarginen var 68% mod 67% i samme periode sidste år. Forbedringen var et resultat af effektiviseringer i produktionen. I faste valutakurser var bruttomarginen 69%. Bruttomarginen i andet kvartal var 69% både i faste kurser og i danske kroner, mod 67% i samme periode sidste år. Omkostninger Distributionsomkostningerne udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Dermed udgjorde distributionsomkostningerne 29% af omsætningen, hvilket var 1%-point højere end samme periode sidste år. Halvåret indeholder øgede investeringer i salgsinitiativer på i alt godt 100 mio. kr. Andet kvartals distributionsomkostninger var 880 mio. kr. eller 29% af omsætningen mod 28% i samme periode sidste år. Kvartalet indeholder øgede investeringer i salgsinitiativer på omkring 60 mio. kr. Administrationsomkostningerne var 240 mio. kr. mod 274 mio. kr. i første halvår sidste år. Målt i procent af omsætningen udgjorde administrationsomkostningerne 4%, hvilket var 1% point lavere end samme periode sidste år. Reduktionen skyldes øget effektivitet, færre projektaktiviteter og tilbageførsel af en del af hensættelsen til imødegåelse af tab på debitorer. Administrationsomkostningerne i andet kvartal udgjorde ligeledes 4% af omsætningen mod 5% i samme periode sidste år. Der er tilbageført 20 mio. kr. af hensættelsen til imødegåelse af tab på debitorer i kvartalet. Tilbageførslen vedrører hovedsageligt Spanien, hvor vi modtog 45 mio. kr. i betaling på overforfaldne offentlige tilgodehavender fra de spanske myndigheder. Forsknings- og udviklingsomkostningerne var 185 mio. kr. hvilket var på niveau med samme periode sidste år. Omkostningerne udgjorde dermed 3% af omsætningen, hvilket også var på niveau med samme periode sidste år. Andet kvartals forsknings- og udviklingsomkostninger var 91 mio. kr., hvilket også svarer til 3% af omsætningen. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger resulterede i en nettoindtægt på 6 mio. kr. for første halvår mod en indtægt på 15 mio. kr. i samme periode sidste år. For andet kvartal var nettoindtægten henholdsvis 4 mio. kr. mod 7 mio. kr. i samme periode sidste år. Særlige poster Coloplast har siden 2011 været part i individuelle søgsmål ved forskellige føderale domstole og delstatsdomstole i USA, hvor der er nedlagt påstand om produktansvar ved brug af transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressurininkontinens. Til afvikling af disse søgsmål, er der nu hensat mio. kr. til dækning af eventuelle erstatninger og forlig samt øvrige omkostninger. Hertil kommer at Coloplast har en produktansvarsforsikring på 500 mio. kr., hvilket bringer den samlede forventede omkostning til retssager i USA op på mio. kroner. Der henvises til note 8 for yderligere oplysninger. 6/23

7 Driftsresultat Driftsresultatet før særlige poster blev mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer til en overskudsgrad før særlige poster på 33%, både i danske kroner og faste valutakurser mod 31% i samme periode sidste år. Forbedringen skyldes hovedsagligt effektiviseringer i produktionen og administrationen. Tilsvarende var overskudsgraden før særlige poster 33% for andet kvartal i både danske kroner og faste valutakurser, hvilket er en forbedring på 3%-point i danske kroner i forhold til samme periode sidste år. Kvartalets forbedring var påvirket af reduktionen af hensættelsen til tab på debitorer. Driftresultatet for første halvår blev 997 mio. kr. For kvartalet blev driftresultatet negativt med 16 mio. kr. Finansielle poster og skat De finansielle poster udgjorde en nettoindtægt på 25 mio. kr. mod en nettoomkostning på 68 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket hovedsageligt skyldtes en nettogevinst i år på realiserede valutaterminskontrakter mod et nettotab i samme periode sidste år, samt renteindtægter i år mod renteudgifter sidste år. Andet kvartals finansielle poster udgjorde en nettoudgift på 2 mio. kr. mod en nettoudgift for andet kvartal sidste år på 3 mio. kr. Den effektive skattesats blev 26% og dermed på niveau med sidste år. Skatteudgiften for perioden blev reduceret med 245 mio. kr. vedrørende særlige poster og blev på 261 mio. kr. mod 435 mio. kr. i samme periode sidste år. For andet kvartal var skatteudgiften 1 mio. kr. mod 220 mio. kr. året før. Nettoresultat Periodens resultat før særlige poster blev mio. kr., hvilket var en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år, og indtjeningen pr. aktie før særlige poster (EPS før særlige poster) steg ligeledes med 21% til 7,18 kr. For andet kvartal steg nettoresultatet før særlige poster med 16% til 736 mio. kr. og tilsvarende steg indtjening pr. aktie før særlige poster (EPS før særlige poster) med 16% til 3,48 kr. Periodens resultat blev 761 mio. kr., hvilket er et fald på 39% i forhold til samme periode sidste år, og indtjeningen pr. aktie (EPS) blev 3,61kr. Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra driften blev 997 mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Udviklingen skyldtes hovedsageligt en stigning i betalt selskabsskat på 352 mio. kr. modsvaret af en øget indtjening (EBITDA) før særlige poster på 194 mio. kr. samt en positiv effekt fra nettorenter på 53 mio. kr. Den øgede skattebetaling skyldes primært en frivillig acontoindbetaling på 200 mio. kr. Investeringer Coloplast investerede netto 201 mio. kr. i de to første kvartaler mod 187 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes investeringer i maskiner til nye produkter. Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver brutto (CAPEX) steg med 20% til 220 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Frie pengestrømme De frie pengestrømme var dermed 796 mio. kr. mod 872 mio. kr. i samme periode sidste år. Balance og egenkapital Balance Den samlede balancesum udgjorde mio. kr., hvilket er et fald på 86 mio. kr. i forhold til starten af regnskabsåret. De immaterielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr., eller 77 mio. kr. mindre end ved starten af regnskabsåret. Faldet kan henføres til kvartalets ordinære afskrivninger på erhvervede patenter og varemærker, samt et fald i amerikanske dollar mod danske kroner. 7/23

8 Langfristede aktiver steg på grund af et øget udskudt skatteaktiv som følge af hensættelsen til retssagerne i USA. Kortfristede aktiver faldt med 271 mio. kr. til mio. kr. i forhold til starten af året. Faldet skyldtes hovedsagligt udbetaling af ordinært udbytte, betalt selskabsskat og aktietilbagekøb, modsvaret delvist af øgede forsikringstilgodehavender i forbindelse med retssagerne i USA. I forhold til starten af regnskabsåret steg tilgodehavender fra salg med 5% til mio. kr., og varebeholdninger steg med 9% til mio. kr. Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser steg 3% i forhold til starten af året til 430 mio. kr. Arbejdskapitalen i procent af omsætningen var 23 hvilket var 1%-point højere sammenlignet med starten af regnskabsåret. Langfristede forpligtelser steg med mio. kr. sammenlignet med begyndelsen af regnskabsåret grundet hensættelsen til retssagerne i USA. Kortfristede forpligtelser faldt med 225 mio. kr. hvilket skyldtes betaling af selskabsskat vedrørende sidste år. Faldet er delvist modsvaret af en stigning i hensættelser til retssagerne i USA. samt at aktieudbytte udbetales to gange årligt henholdsvis i forbindelse med generalforsamlingen samt i forbindelse med halvårsregnskabet. Aktietilbagekøb og udlodning af udbytte vil dog altid ske under hensyntagen til koncernens aktuelle likviditetsbehov. Sidste dag aktien handles inklusiv. udbytte vil være 8. maj 2014 og første dag aktien handles eksklusiv udbytte vil være 9. maj Udbyttet udbetales til aktionærerne den 14. maj Bestyrelsen besluttede i første kvartal 2013/14 at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på samlet 1 mia. kr. frem til udgangen af regnskabsåret 2014/15 (se Selskabsmeddelelse nr. 2/2014). Første halvdel af tilbagekøbsprogrammet på 500 mio. kroner er iværksat i andet kvartal 2013/14 og forventes gennemført inden udgangen af regnskabsåret. Egne aktier Pr. 31. marts 2014 udgjorde beholdningen af egne aktier B-aktier, hvilket er stk. mindre end i starten af året. Reduktionen skyldtes optionsudnyttelser modsvaret af tilbagekøb af aktier. Rentebærende nettoindeståender på balancedagen var 949 mio. kr. Egenkapital Egenkapitalen faldt med 922 mio. kr. siden årets start til mio. kr. Periodens totalindkomst var 663 mio. kr. og udbetaling af udbytte var på mio. kr. Nettoeffekten af køb af egne aktier, udnyttelse af aktieoptioner og aktiebaseret vederlæggelse reducerede egenkapitalen med 109 mio. kr. Udbytte og aktietilbagekøb Bestyrelsen har besluttet at der udbetales interimudbytte på 4 kr. pr. aktie. Dette svarer til en udbetaling på 844 mio. kr. Udbetalingen skal ses i lyset af den ændrede udbyttepolitik, der blev annonceret sidste år, ifølge hvilken al overskydende likviditet udbetales til aktionærerne i form af udbytte og aktietilbagekøb, 8/23

9 Finansielle forventninger for 2013/14 Der forventes nu en organisk omsætningsvækst på omkring 9% og omkring 7% i danske kroner mod tidligere omkring 8% organisk og omkring 6% i danske kroner. Der forventes en EBIT-margin før særlige poster på 33-34% i faste valutakurser og på omkring 33% i danske kroner. Der forventes en EBIT-margin på 25-26% i faste valutakurser og på omkring 25% i danske kroner. Anlægsinvesteringer forventes fortsat at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skattesats forventes fortsat at blive omkring 25%. Den langsigtede finansielle ambition er at vokse mere end markedet og levere indtjeningsmarginaler på niveau med de bedst indtjenende medicoselskaber [1]. Den samlede vægtede markedsvækst i Coloplasts markeder udgør fortsat 4-5%. Andre forhold Organisatoriske ændringer i Tyskland Chima Abuba har efter eget ønske fratrådt sin stilling som landechef for Tyskland pr. 30. april 2014 og en proces er i gang for at finde hans efterfølger. Kapitalmarkedsdag den 4. juni 2014 Coloplast afholder kapitalmarkedsdag den 4. juni Formålet med kapitalmarkedsdagen er at give institutionelle investorer og aktieanalytikere en opdatering på forretningen og et indblik i de væsentligste strategiske temaer. Den 3. juni, vil der ydermere være mulighed for at besøge Coloplasts produktionsfaciliteter i Nordsjælland. Der kan afgives tilmelding til IRkoordinator Sara Munch på Koncernens omsætningsvækst er fortsat meget tilfredsstillende og derfor er forventningerne til årets vækst opjusteret fra omkring 8% til omkring 9%. Investeringer i salgsfremmende initiativer forventes fortsat at udgøre mio. kr. De finansielle forventninger forudsætter fortsat positiv og stabil salgsudvikling på Coloplasts hovedmarkeder. Prispresset i 2013/14 forventes fortsat at ligge en smule over niveauet i 2012/13, men under den langsigtede forventning på 1% i årligt prispres. De finansielle forventninger indeholder de reformer, hvor effekten er kendt. Forventningen til EBIT-marginen forudsætter, udover realisering af væksten, at Coloplast fortsat vil være i stand til at levere resultater i tråd med det tidligere udmeldte potentiale for produktivitetsforbedringer. Hensættelsen til dækning af omkostninger vedrørende transvaginale net er baseret på ledelsens bedste estimater og skøn. [1] Coloplasts sammenligningsgruppe består pt. af følgende medicoselskaber: Medtronic Inc., Baxter International Inc.,ConvaTec Inc., Covidien PLC, Stryker Corp., St. Jude Medical Inc., Boston Scientific Corp., Sonova Holding AG, Smith&Nephew PLC, CR Bard Inc., Getinge AB, WDH A/S og Shandon Weigao Group Medical. 9/23

10 Valutakursfølsomhed Coloplasts finansielle forventninger til regnskabsåret 2013/14 er udarbejdet på baggrund af følgende forudsætninger for selskabets hovedvalutaer: DKK GBP USD HUF EUR Gennemsnitskurs 2012/13* Spotkurs den 29. april Estimeret gennemsnitskurs 2013/ Ændring i estimeret gennemsnitlig valuta- 1% -5% -4% 0% kurs sammenlignet med sidste år** *) Gennemsnitskurserne fra 1. oktober 2012 til 30. september 2013 **) Estimeret gennemsnitskurs er beregnet som gennemsnitskursen for første kvartal kombineret med spotkursen for 29. april 2014 Omsætningen påvirkes især af udviklingen i USD og GBP i forhold til DKK. Driftsresultatet er påvirket af udsving i HUF over for DKK, da Coloplast har en væsentlig del af produktionen og dermed omkostningerne i Ungarn mens salget er beskedent. Mio. kr. over 12 måneder ved 10% kursfald initialt (Gennemsnitskurser 2012/13) Omsætning EBIT USD GBP HUF 0 35 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i nærværende meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater. De er underlagt risici, usikkerhed og forudsætninger, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige. De fremadrettede udsagn er baseret på selskabets nuværende forventninger, estimater og forudsætninger, og afgives på grundlag af oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt. Coloplasts muligheder for at opnå de opstillede langsigtede mål og opfylde forventningerne kan påvirkes af større udsving i kurserne for væsentlige valutaer, væsentlige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkonomien. Dette kan påvirke selskabets økonomiske resultater. 10/23

11 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober marts 2014 for Coloplast A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, og efter yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, egenkapital, forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. oktober marts Endvidere indeholder ledelsesberetningen efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Humlebæk, den 7. maj 2014 I direktionen: Lars Rasmussen Adm. direktør Lene Skole Koncerndirektør I bestyrelsen: Michael Pram Rasmussen Niels Peter Louis-Hansen Per Magid Formand Næstformand Brian Petersen Jørgen Tang-Jensen Sven Håkan Björklund Thomas Barfod Jane Lichtenberg Torben Rasmussen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt 11/23

12 Tabeller Regnskabstal er ikke reviderede Opgørelse af totalindkomst Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Resultatopgørelse kvartalsopdelt /23

13 Opgørelse af totalindkomst 1. oktober marts (ikke revideret) Koncern Indeks Koncern Indeks Mio. DKK Mio. DKK 2013/ / / /13 Note 6 mdr 6 mdr 2. kvt. 2. kvt. 1 Omsætning 6,080 5, ,017 2, Produktionsomkostninger -1,918-1, Bruttoresultat 4,162 3, ,069 1, Distributionsomkostninger -1,746-1, Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger > >100 Driftsresultat før særlige poster 1,997 1, Særlige poster -1,000 0 <-100-1,000 0 < Driftsresultat (EBIT) 997 1, Resultatandele efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter > >100 4 Finansielle omkostninger >100 Resultat før skat 1,022 1, Skat af periodens resultat Periodens resultat 761 1, Anden totalindkomst Poster der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdiregulering af valuta- og renteafdækning Heraf overført til finansielle poster Skatteeffekt af afdækning Kursregulering af aktiver i fremmed valuta Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer vedrørende datterselskaber Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt 663 1, Indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster Indtjening pr. aktie (EPS) Indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster, udvandet Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet /23

14 Balance Pr. 31. marts (ikke revideret) Koncern Mio. DKK Note Aktiver Erhvervede patenter og varemærker mv Goodwill Software Forudbetalinger og immaterielle anlægsaktiver under udvikling Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Forudbetalinger og materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver /23

15 Balance Pr. 31. marts (ikke revideret) Koncern Mio. DKK Note Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserve for valutakursreguleirnger Reserve for valuta- og renteafdækning Forslag til udbytte for perioden ,473 Overført overskud 4,922 5,566 5,130 Egenkapital i alt 5,847 6,350 6,769 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser 1, Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser 1, Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Kreditinstitutter i øvrigt 130 1, Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld 913 1, Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser 2,041 3,263 2,266 Forpligtelser 3,431 3,716 2,595 Egenkapital og forpligtelser 9,278 10,066 9,364 8 Eventualposter 15/23

16 Egenkapitalopgørelse Reserve Koncern Aktiekapital Reserve for for valuta- Forslag Egenvalutakurs- og rente- til Overført kapital Mio. DKK A-aktier B-aktier regulering afdækning udbytte overskud i alt 2013/14 Balance pr Periodens totalindkomst: Periodens resultat Anden totalindkomst Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger 6 6 Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger -2-2 Værdiregulering af valuta- og renteafdækning Heraf overført til finansielle poster Skatteeffekt af afdækning 9 9 Kursregulering af aktiver i fremmed valuta Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer vedrørende datterselskaber Anden totalindkomst i alt Periodens totalindkomst i alt Transaktioner med ejere: Overførsel Køb af egne aktier Salg af egne aktier og tab på udnyttede optioner Aktiebaseret vederlæggelse Udbetaling af udbytte vedrørende 2012/ Transaktioner med ejere i alt Balance pr /23

17 Egenkapitalopgørelse Reserve Koncern Aktiekapital Reserve for for valuta- Forslag Egenvalutakurs- og rente- til Overført kapital Mio. DKK A-aktier B-aktier regulering afdækning udbytte overskud i alt 2012/13 Balance pr som rapporteret i årsrapporten Periodens totalindkomst: Periodens resultat Anden totalindkomst Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger -7-7 Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger 2 2 Værdiregulering af valuta- og renteafdækning Heraf overført til finansielle poster -2-2 Skatteeffekt af afdækning Kursregulering af aktiver i fremmed valuta 7 7 Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer vedrørende datterselskaber Anden totalindkomst i alt Periodens totalindkomst i alt Transaktioner med ejere: Overførsel Køb af egne aktier Salg af egne aktier og tab på udnyttelse af optioner Aktiebaseret vederlæggelse Kapitalnedsættelse Udbetaling af udbytte vedrørende 2011/ Transaktioner med ejere i alt Balance pr /23

18 Pengestrømsopgørelse 1. oktober marts (ikke revideret) Koncern Mio. DKK 2013/ /13 Note 6 mdr 6 mdr Driftsresultat Afskrivninger Regulering for øvrige ikke likvide driftsposter Ændringer i driftskapital Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Investeringer i grunde og bygninger 0-4 Investeringer i tekniske anlæg m.m Investering i anlægsaktiver under udførelse Salg af materielle anlægsaktiver 19 4 Investering i associeret virksomhed 0-8 Pengestrømme fra investeringer Frie pengestrømme Udbytte til aktionærer Køb af egne aktier samt udnyttelse af aktieoptioner, netto Finansiering fra aktionærer Langfristet lånefinansiering, optagelse 0 0 Langfristet lånefinansiering, afdrag 0 0 Pengestrømme fra finansiering Nettopengestrømme Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr Kursregulering af likvide beholdninger 2 12 Nettopengestrømme Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 18/23

19 Noter 1. Segmentoplysninger Koncern, 2013/14 Driftssegment Det operative segment Hud- og Sårpleje indeholder alene salg af hud- og sårplejeprodukter på udvalgte europæiske markeder samt Brasilien, hvor Hud- og Sårpleje-segmentet organisatorisk er udskilt fra den øvrige forretning. Salget af hud- og sårplejeprodukter på øvrige markeder indgår i forretningsområdet Hud- og Sårpleje i det operative segment Salgsregioner. Porgès indeholder salg af urologiske engangsprodukter, mens SU indeholder salg af urologiske produkter. Segmenteringen afspejler rapporteringsstrukturen til direktionen. De operative segmenter Hud- og Sårpleje, Porgès og SU er indeholdt i det rapporteringspligtige segment Salgsregioner, da de opfylder sammenlægningskriterierne. De operative segmenter Hud- og Sårpleje, Porgès og SU er derfor ikke rapporteringspligtige segmenter. I Fælles/ikke fordelte indgår støttefunktioner (Global Marketing, Global R&D og Stabe) samt elimineringer, da disse segmenter ikke er indtægtsskabende. De anførte operative segmenter (med undtagelse af SU) udgør hver især under 10% af den samlede segmentomsætning, segmentresultat og segmentaktiver. Det operative segment SU udgør over 10% af de samlede aktiver, men da aktiverne udelukkende allokeres til segmenterne i forbindelse med nedskrivningstests og ikke rapporteres segmenteret til ledelsen, vurderes segmentet ikke at være rapporteringspligtigt. Finansielle poster og selskabsskat allokeres ikke til driftssegmenterne. Ledelsen vurderer de operative segmenter særskilt på basis af driftsresultatet (EBIT), og ressourceallokering foretages tillige på denne baggrund. Resultatmålet opgøres på samme måde som i koncernregnskabet. Omkostningsfordelingen mellem segmenterne sker på direkte basis. Allokering af enkelte uvæsentlige indirekte omkostninger sker systematisk mellem Fælles/ikke fordelte og de rapporteringspligtige segmenter Salgsregioner og Produktionsenheder. Der sker ingen rapportering til ledelsen af aktiver eller forpligtelser fordelt på de rapporteringspligtige segmenter Salgsregioner og Produktionsenheder. De rapporteringspligtige segmenter måles således ikke herpå, ligesom der ikke foretages ressourceallokering på basis heraf. Ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10% af omsætningen. Driftssegment Salgsregioner 1) Produktionsenheder 1) Fælles/ikke fordelte Mio. DKK 2013/ / / / / / / /13 I alt Ekstern omsætning Driftsresultat for segment Finansielle poster /23

20 Noter Koncern Mio. DKK 2013/ /13 2. Særlige poster Særlige poster I alt Særlige poster vedrører forventede omkostninger i forbindelse med igangværende retsager. 3. Finansielle indtægter Renteindtægter Dagsværdireguleringer aktieoptioner 0 0 Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital 57 2 I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger 2 38 Dagsværdireguleringer af kontantbaserede aktieoptioner Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital 0 0 Valutakursreguleringer, netto Andre finansielle omkostninger og gebyrer 8 11 I alt Regulering for øvrige ikke-likvide driftsposter Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver, netto 3 0 Forskydning, hensættelser i øvrigt I alt Ændringer i driftskapital Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Øvrige tilgodehavender Leverandør- og anden gæld m.v I alt Likvider og kortfristede kreditinstitutter Værdipapirer Kontantbeholdning 1 1 Kortfristede bankindeståender Likvider Kortfristede kreditinstitutter Heraf stående lån overført fra langfristede forpligtelser i perioden I alt /23

21 Noter 8. Andre hensatte forpligtelser/eventualposter Produktansvarssag vedrørende transvaginale net Coloplast har siden 2011 været part i individuelle søgsmål ved forskellige føderale domstole og delstatsdomstole i USA, hvor der er nedlagt påstand om produktansvar ved brug af transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressurininkontinens. I august 2012 blev der etableret en såkaldt 'multidistrict litigation' (MDL) til samlet behandling af Coloplasts føderale retssager i Southern District of West Virginia (MDL nr. 2387). Sagerne sammenlægges med henblik på forberedende sagsbehandling. Ved samme ret behandles MDL-sager mod andre større producenter af transvaginale net. Der er endnu ikke sat en endelig dato for behandling af sager imod Coloplast. Som alternativ til at blive sagsøgt har Coloplast indgået såkaldte tolling agreements. Ved en tolling agreement bevarer parterne muligheden for at gøre alle indsigelser gældende, mens parterne deler sygejournaler og andre relevante oplysninger med henblik på at kunne vurdere, om sagerne kan løses ved forlig. Som en del af tolling agreements sættes forældelsesfristen i bero. Coloplast er ikke i stand til at forudsige tidsforløbet eller resultatet af sådanne retssager eller af sager omfattet af tolling agreements. Coloplast kan heller ikke forudsige, om der vil blive indledt flere sager mod selskabet. Enkelte konkurrenter har på nuværende tidspunkt fået afgjort sager eller indgået forlig i sager, der også vedrører brugen af transvaginale net. Coloplast følger disse for at vurdere, om de har indflydelse på de sager, som Coloplast er involveret i. Coloplast vil forsvare sig mod de nuværende og eventuelle fremtidige sager, men vurderer løbende andre tiltag hvis disse bedre tjener selskabets interesser. Coloplast har således indgået foreløbige forlig med grupper af advokatfirmaer. Der er i halvårsregnskabet for 2013/14 indeholdt en omkostning på mio. kr. til dækning af mulige erstatninger og forlig samt øvrige omkostninger i forbindelse med juridisk assistance og gennemførelse af retssager. Omkostningen er modregnet den fulde forsikringsdækning på 500 mio. kr. og nettobeløbet på mio. kr. udgør særlige poster i resultatopgørelsen. Periodens resultat er påvirket med 755 mio. kr. Omkostningen på mio. kr. er opgjort på baggrund af en række skøn og vurderinger og er derfor forbundet med betydelig usikkerhed. Der kan således ikke gives sikkerhed for at beløbet ikke ændres over tid. Det skønnes, at nuværende og fremtidige sager vil være i niveauet /23

22 Resultatopgørelse kvartalsopdelt (ikke revideret) Koncern Mio. DKK 2012/ /14 Note Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 1 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat før særlige poster Særlige poster Driftsresultat Resultatandele efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster 2,93 3,01 3,37 3,56 3,70 3,48 Indtjening pr. aktie (EPS) 2,93 3,01 3,37 3,56 3,70-0,09 Indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster, udvandet 2,88 2,95 3,30 3,49 3,63 3,44 Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 2,88 2,95 3,30 3,49 3,63-0,09 22/23

23 Yderligere information Investorer og analytikere Lene Skole Koncerndirektør, CFO Tlf Ian Christensen Vice President, Investor Relations Tlf / Nick Fridberg Senior Manager, Investor Relations Tlf / Presse og medier Simon Mehl Augustesen Media Relations Manager Tlf Hjemmeside Adresse Coloplast A/S Holtedam Humlebæk Danmark CVR NR Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretning omfatter stomi, urologi, kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab med over ansatte. Coloplast A/S Investor Relations CVR nr. Holtedam 1 Tlf Humlebæk Fax Danmark 23/23

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25. Selskabsmeddelelse nr. 1/2014 29. januar 2014 Q1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2013/14 (1. oktober 2013-31. december 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 11%. Målt i danske kroner

Læs mere

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner.

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner. Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 11. august 2015 9M 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 9M 2014/15 (1. oktober 2014-30. juni 2015) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 3/2013 30. januar 2013 Q1 2012/13 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 09/2012 15. august 2012 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 (1. oktober 2011-30. juni 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 30. oktober 2014 2013/14 Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 (1. oktober 2013-30. september 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 13. august 2013 Q3 2012/13 Regnskabsmeddelelse, tre kvartaler 2012/13 (1. oktober 2012-30. juni 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15

Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15 Selskabsmeddelelse nr. 1/2015 29. januar 2015 Q1 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje Selskabsmeddelelse 28. januar 2010 Q1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 01/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2009/10 (1. oktober 2009-31. december 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

H1 2015/16. Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober marts 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16

H1 2015/16. Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober marts 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16 Selskabsmeddelelse nr. 5/2016 3. maj 2016 H1 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober 2015-31. marts 2016) Hovedpunkter Den organiske

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 4/2012 26. april 2012 H1 2011/12 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 (1. oktober 2011-31. marts 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste Selskabsmeddelelse 29. april 2010 H1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 6/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2009/10 (1. oktober 2009-31. marts 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Valutakursudviklingen

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 4% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 4% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 01/2012 25. januar 2012 Q1 2011/12 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2011/12 (1. oktober 2011-31. december 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Torsdag den 5. december 2013 Page 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Page 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund Jørgen Tang-Jensen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Q1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober december 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

Q1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober december 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 1/2017 1. februar 2017 Q1 2016/17 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober 2016-31. december 2016) Hovedpunkter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 12/2012 6. november 2012 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 (1. oktober 2011-30. september 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

9M 2015/16. Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober juni 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16

9M 2015/16. Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober juni 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16 Selskabsmeddelelse nr. 8/2016 16. august 2016 9M 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober 2015-30. juni 2016) Hovedpunkter Den

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

H1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober marts 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

H1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober marts 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 3. maj 2017 H1 2016/17 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober 2016-31. marts 2017) Hovedpunkter Den organiske

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på Kvartalsmeddelelse 14. august 2009 Q3 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 9/2009 Regnskabsmeddelelse, 3. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-30. juni 2009) Hovedpunkter år-til-dato Den organiske omsætningsvækstt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje Årsregnskabsmeddelelse 6. november 2009 Q4 2008/09 Selskabsmeddelelse nr. 14/2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008/09 (1. oktober 2008-30. september 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

2014/15. Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015)

2014/15. Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015) Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 3. november 2015 2014/15 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK.

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK. Selskabsmeddelelse 3. februar 2009 Q1 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 2/2009 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækstt blev

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse 19. august 2010 9M 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2009/10 (1. oktober 2009-30. juni 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%.

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 1. november 2011 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 (1. oktober 2010-30. september 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 3. november 2010 Q4 2009/10 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 (1. oktober 2009-30. september 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 04/2011 4. maj 2011 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 (1. oktober 2010-31. marts 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

9M 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober juni 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

9M 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober juni 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 4/2017 16. august 2017 9M 2016/17 Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober 2016-30. juni 2017) Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Hovedpunkter Den

Læs mere

2015/16. Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober september 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

2015/16. Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober september 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 2. november 2016 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober 2015-30. september 2016) Hovedpunkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003) Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 Humlebæk den 16. februar 2004 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober 2003-31. december 2003) Godt resultat på trods af 4% fald i Coloplasts faktureringsvalutaer.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

2016/17. Årsregnskabsmeddelelse, 2016/17 (1. oktober september 2017) Nye langsigtede finansielle forventninger og strategiopdatering

2016/17. Årsregnskabsmeddelelse, 2016/17 (1. oktober september 2017) Nye langsigtede finansielle forventninger og strategiopdatering 2016/17 Årsregnskabsmeddelelse, 2016/17 (1. oktober 2016-30. september 2017) Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Nye langsigtede finansielle forventninger og strategiopdatering

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere