Q1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober december 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober december 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 1/ februar 2017 Q1 2016/17 Coloplast A/S Holtedam Humlebæk Denmark CVR-nr Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober december 2016) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 3% til mio. kr. I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 5% i Kontinens, 8% i Urologi og 5% i Hud- og Sårpleje. Væksten i USA i den kroniske forretning var som forventet negativt påvirket af lagerreduktioner hos større distributører og lagerniveauet er nu normaliseret. De sydkoreanske sundhedsmyndigheder har fra 1. januar 2017 forbedret tilskudsordningerne for intermitterende katetre og dette vil omfatte omkring sydkoreanere. Coloplasts køb af den amerikanske distributør Comfort Medical blev godkendt i slutningen af december til en værdi af 1,1 mia. kr. Det vurderes at der på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen er indgået forlig i mere end 95% af antallet af sager i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressurininkontinens. Driftsresultatet (EBIT) steg 3% målt i danske kroner og 8% i faste valutakurser, og udgjorde mio. kr. Overskudsgraden (EBIT-marginen) i faste valutakurser blev 33% mod 32% sidste år. Målt i danske kroner var overskudsgraden 33%, hvilket svarer til driftsresultatet i samme periode sidste år. Periodens resultat steg 15% til 946 mio. kr. Indtjeningen pr. aktie (EPS), udvandet, steg tilsvarende med 15% til 4,46 kr. De frie pengestrømme var minus 833 mio. kr., hvilket var mio. kr. mindre end samme periode sidste år. Korrigeret for udbetalinger i forbindelse med sager vedrørende brug af transvaginale net samt købet af Comfort Medical blev de frie pengestrømme mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Anden del af aktietilbagekøbsprogrammet på totalt 1 mia. kr. frem til udgangen af regnskabsåret 2016/17 forventes iværksat i andet kvartal 2016/17. Finansielle forventninger for 2016/17 Der forventes en organisk omsætningsvækst på 7-8% i faste valutakurser og 7-8% i danske kroner. Der forventes en EBIT-margin på 33-34% i faste valutakurser og omkring 33% i danske kroner. Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 700 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 23. Telekonference Afholdes den 1. februar 2017 kl. 15:00 CET og forventes at vare ca. 1 time. Ring på , +44(0) eller Telekonferencens referencenr Et webcast vil være tilgængeligt på kort efter telekonferencens afslutning. 1/22

2 Hoved- og nøgletal 1. oktober december Koncern Mio. DKK 2016/ /16 1. kvt. 1. kvt. Ændring Resultatopgørelse Omsætning % Forsknings- og udviklingsomkostninger % Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) % Driftsresultat (EBIT) % Finansielle indtægter og omkostninger, netto N/A Resultat før skat % Periodens resultat % Omsætningsvækst Periodens vækst i omsætning, % 3 11 Stigningen fordeler sig således: Organisk vækst, % 6 7 Valuta, % -3 4 Tilkøbte virksomheder, % 0 0 Balance Samlede aktiver % Investeret kapital % Egenkapital ultimo % Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften % Pengestrømme fra investeringer N/A Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto % Frie pengestrømme N/A Pengestrømme fra finansiering % Nøgletal Overskudsgrad, EBIT, % Overskudsgrad, EBITDA, % Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % 1) Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % 1) Egenkapitalforrentning, % Egenkapitalandel, % Indre værdi pr. frie aktie, kr % Aktiedata Børskurs pr. aktie, kr % Børskurs/indre værdi 24,0 29,3-18% Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk. 212,0 211,7 0% PE, price/earnings ratio 26,6 35,7-25% Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 4,46 3,87 15% Frie pengestrømme pr. aktie -3,9 3,9 N/A 1) Nøgletallet er før særlige poster. Efter særlige poster er ROIC før skat 75% (2015/16: 97%) og ROIC efter skat 58% (2015/16: 75%): 2/22

3 Ledelsesberetning Salgsudvikling Målt i danske kroner steg omsætningen med 3% til mio. kr., mens den organiske vækst blev 6%. Et fald i værdien af især det britiske pund mod den danske krone blev kun delvist modsvaret af en stigning af den amerikanske dollar. Salgsudvikling pr. forretningsområde Mio. DKK 2016/ /16 3 mdr 3 mdr Organisk vækst Sammensætning af vækst Valuta Rapporteret vækst Stomi % 0% -3% 3% Kontinens % 0% -4% 1% Urologi % 1% 9% Hud- og Sårpleje % -1% 4% Nettoomsætning % 0% -3% 3% Salgsudvikling pr. region Mio. DKK 2016/ /16 3 mdr 3 mdr Organisk vækst Sammensætning af vækst Virksomhedsopkøb Virksomhedsopkøb Valuta Rapporteret vækst Europæiske markeder % -5% 1% Andre etablerede markeder % 1% 3% 8% Øvrige markeder % -3% 4% Nettoomsætning % 0% -3% 3% Stomi Salget af stomiprodukter for første kvartal udgjorde mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 3% i danske kroner. Den organiske vækst var 6% og blev fortsat primært drevet af SenSura porteføljen samt Brava tilbehørsprodukter. Væksten i SenSura porteføljen var meget tilfredsstillende og kan blandt andet tilskrives udviklingen i Storbritannien, Tyskland, Sydeuropa og Japan. Det var udviklingen af særligt SenSura Mio produkter, som påvirkede væksten positivt, heriblandt SenSura Mio Convex. SenSura Mio Convex er lanceret i 16 lande, og feedbacken er fortsat særdeles positiv. Grundet væsentlig større efterspørgsel end forventet øges kapaciteten yderligere i løbet af 2016/17. Væksten i salget af Assura/Alterna porteføljen var tilfredsstillende, og udviklingen var hovedsageligt drevet af det kinesiske, russiske og spanske marked, men også det argentinske marked bidrog til væksten. Udviklingen i salget af Brava tilbehørsprodukter var tilfredsstillende og kan primært tilskrives udviklingen i Kina, Storbritannien samt Frankrig. Fra et landeperspektiv var væksten meget tilfredsstillende i Storbritannien og homecareforretningen Charter tager fortsat markedsandele. Derudover bidrog specielt Kina, Sydeuropa og Tyskland til væksten. Udviklingen i Japan er tilsvarende positiv og særligt inden for SenSura porteføljen. Væksten i fjerde kvartal 15/16 var negativt påvirket af restordrer på urostomiposer grundet kvalitetsproblemer hos en ekstern råvareleverandør. Restordreniveauet er normaliseret i løbet af det første kvartal. Væksten i USA var som forventet negativt påvirket af lagerreduktioner hos større distributører, og lagerniveauet er nu normaliseret. Derudover var væksten negativt påvirket af udviklingen i en række lande i region Øvrige markeder, herunder især Saudi-Arabien samt Brasilien. Kontinens Omsætningen i kontinensforretningen i første kvartal udgjorde mio. kr. og voksede med 1% i danske kroner og 5% organisk. Det er fortsat salget af SpeediCath intermitterende katetre samt Peristeen, der driver væksten. Udviklingen i salget af kompakte katetre var drevet af et positivt momentum i USA, Storbritannien, Frankrig og 3/22

4 Tyskland, men også de nordiske markeder samt Italien bidrog til væksten. Udviklingen i salget af standardkatetre var fortsat udfordret, hvilket primært skyldes en reduktion i størrelsen af udbuddet i Saudi-Arabien i første kvartal i år sammenlignet med sidste år samt lagerreduktioner hos større distributører i USA. SpeediCath Flex er lanceret i 11 lande pr. 1. januar 2017, og feedbacken er meget positiv. Udviklingen i salget af urinposer og uridomer var svagt positivt grundet et stadig forbedret moment i Frankrig men negativt påvirket af øget konkurrence i Holland samt lavere udbud i Saudi-Arabien. Salget af Peristeen voksede fortsat pænt drevet af en god udvikling i særligt Storbritannien, USA og Frankrig. Fra et landeperspektiv var væksten inden for Kontinens positivt påvirket af udviklingen på det amerikanske, franske, tyske og britiske marked. Derudover var der fortsat et gunstigt moment i Argentina, Danmark og Rusland. Som forventet var kvartalet negativt påvirket af lagerreduktioner hos større distributører i USA, og lagerniveauet er nu normaliseret. Dette blev dog til dels opvejet af et stærkt momentum i salget af SpeediCath intermitterende katetre. Saudi-Arabien påvirkede væksten negativt grundet en reduktion i størrelsen af udbuddet sammenlignet med første kvartal sidste år. Urologi Salget af urologiprodukter for første kvartal steg med 9% til 408 mio. kr., mens den organiske vækst var 8%. Væksten var primært drevet af Altis slynger og Restorelle produkter til behandling af stressurininkontinens og nedsunket underliv i USA, hvor Coloplast tager markedsandele. Væksten i salget af Titan penisimplantater på det amerikanske marked udviklede sig fortsat tilfredsstillende. Væksten i salget af kirurgiske engangsprodukter var positivt påvirket af salget i Frankrig, men negativt påvirket af lavere udbudsaktivitet i Brasilien og Saudi-Arabien. Fra et landeperspektiv var væksten for Urologi fortsat drevet af det amerikanske marked, men også Europa og særligt Frankrig bidrog til væksten, mens hovedsageligt Brasilien påvirkede salget negativt. Hud- og Sårpleje Salget af hud- og sårplejeprodukter for første kvartal steg med 4% til 521 mio. kr., mens den organiske vækst var 5%. Den organiske vækst i Sårpleje blev på 8% isoleret set. Væksten i Sårpleje blev fortsat drevet af Biatain skumbandager og særligt salget af Biatain Silicone og Biatain Super. Væksten i Biatain Silicone var drevet af det britiske, franske og tyske marked. Sundhedsreformer i Grækenland har betydet et skift i produktporteføljen til blandt andet Biatain Super samt påvirket salget generelt grundet lageropbygning. Udviklingen i salget af Biatain skumbandager blev også positivt påvirket af Kina, selvom væksten er lavere end sidste år, mens Saudi-Arabien fortsat påvirkede væksten negativt grundet en reduktion i størrelsen af udbuddet sammenlignet med første kvartal sidste år. Biatain Silicone Sizes & Shapes produktporteføljen er lanceret i 8 lande pr. 1. januar 2017, og feedbacken er meget positiv. Comfeel Plus porteføljen, som er blevet opgraderet i forhold til design og brugeroplevelse, er relanceret i 10 lande pr. 1. januar Salget af hudplejeprodukter påvirkede væksten negativt og skyldes et gunstigt momentum i første kvartal sidste år. Kontraktproduktionen af Compeed påvirkede væksten positivt. Fra et landeperspektiv var væksten for Hud- og Sårpleje positivt påvirket af Grækenland, Tyskland og Storbritannien. Væksten i Sårpleje var derimod udfordret af udviklingen i Saudi-Arabien, Kina samt Brasilien. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 3%. Bruttomarginen var 69%, hvilket svarer til bruttomarginen i samme periode sidste år. Bruttomarginen var positivt påvirket af de fortsatte effektiviseringer og særligt af udflytningen af SenSura Mio og Compeed til Ungarn. Periodens bruttomargin var negativt påvirket af produktmix samt afskrivninger. I faste valutakurser var bruttomarginen 69% mod 68% sidste år. Omkostninger Distributionsomkostningerne udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode året før, svarende til en stigning på 26 mio. kr. Dermed udgjorde distributionsomkostningerne 28% af omsætningen, hvilket er på niveau med sidste år. Kvartalet indeholder investeringsinitiativer inden for salg og marketing i hovedsageligt USA samt Sårplejeforretningen. 4/22

5 Administrationsomkostningerne for perioden udgjorde 148 mio. kr. mod 135 mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 13 mio. kr. Målt i procent af omsætningen udgjorde administrationsomkostningerne således 4% i kvartalet og er dermed på niveau med samme periode sidste år. Kvartalet indeholder transaktionsomkostninger i forbindelse med opkøbet af Comfort Medical. Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg 12 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år og endte på 138 mio. kr. Stigningen på 10% skyldes et generelt højere aktivitetsniveau. Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde dermed 4% af omsætningen mod 3% i samme periode sidste år. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger resulterede i en nettoudgift på 1 mio. kr. for kvartalet mod en nettoudgift på 10 mio. kr. i samme periode sidste år. Driftsresultat Driftsresultatet blev mio. kr. mod mio. kr. samme periode i året før, hvilket medførte en stigning på 32 mio. kr. eller 3%. Dette svarer til en overskudsgrad på 33% og er dermed på niveau med samme periode sidste år. I faste valutakurser var overskudsgraden 33% i kvartalet mod 32% i samme periode sidste år. Finansielle poster og skat De finansielle poster udgjorde en nettoindtægt på 2 mio. kr. mod en nettoomkostning på 123 mio. kr. i samme periode året før. Udviklingen i nettoomkostningen skyldes hovedsageligt et tab sidste år på de realiserede valutaterminskontrakter især på den amerikanske dollar og den argentinske peso. I år blev tabet på den amerikanske dollar modsvaret af en gevinst på det britiske pund. Skatteprocenten blev 23, hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Skatteudgiften var på 282 mio. kr. mod 246 mio. kr. i samme periode sidste år. Nettoresultat Periodens resultat blev 946 mio. kr. mod 825 mio. kr., hvilket var en øget indtjening på 121 mio. kr. eller 15% i forhold til samme periode sidste år. Indtjeningen pr. aktie (EPS), udvandet, steg tilsvarende med 15% til 4,46 kr. Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra driften blev 254 mio. kr. mod 629 mio. kr. i samme periode sidste år. Faldet skyldes primært udbetalinger og forlig i forbindelse med retssager i USA om produktansvar vedrørende brug af transvaginale net. I første kvartal blev der udbetalt 1,2 mia. kr. i forbindelse med de ovennævnte retssager i USA. I alt er der indtil videre udbetalt 3,6 mia. kr. Investeringer Coloplast investerede 112 mio. kr. mod 124 mio. kr. året før. Reduktionen skyldes tidsforskydning i investeringer i maskiner til nye produkter og fabriksudvidelser. CAPEX udgjorde 3% af omsætningen. Købet af Comfort Medical betød en investering på 1,1 mia. kr., og salg af værdipapirer udgjorde 110 mio. kr., hvilket er 207 mio. kr. lavere end samme periode sidste år. I alt var pengestrømme fra investeringer negative med mio. kr. Frie pengestrømme De frie pengestrømme var dermed negative med 833 mio. kr. mod en positiv pengestrøm på 831 mio. kr. i samme periode sidste år hovedsageligt grundet købet af Comfort Medical og grundet indgåelser af forlig i forbindelse med retssager i USA om produktansvar vedrørende brug af transvaginale net. Korrigeret for udbetalinger i forbindelse med de ovennævnte sager samt købet af Comfort Medical blev de frie pengestrømme mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Kapitalberedskab Rentebærende gæld inklusiv værdipapirer var på balancedagen mio. kr. mod et rentebærende nettoindestående på 222 mio. kr. i samme periode sidste år. Likviditetstræk som følge af forlig i forbindelse med retssager i USA om produktansvar vedrørende brug af transvaginale net samt opkøbet af Comfort Medical er dækket af de dertil indgåede kreditfaciliteter. Balance og egenkapital Balance Den samlede balancesum udgjorde mio. kr., hvilket er en stigning på mio. kr. i forhold til starten af regnskabsåret. De immaterielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr., eller mio. kr. mere i forhold til starten af 5/22

6 regnskabsåret. Stigningen skyldes opkøbet af Comfort Medical. Materielle anlægsaktiver faldt med 6 mio. kr. i forhold til starten af regnskabsåret til mio. kr. Andre langfristede aktiver faldt med 4 mio. kr. fra 521 mio. kr. til 517 mio. kr. Dermed steg de langfristede aktiver samlet med mio. kr. til mio. kr. Arbejdskapitalen målt i procent af omsætningen var på 25% mod 24% i starten af regnskabsåret. Varebeholdningen steg med 108 mio. kr. til mio. kr. grundet lageropbygning i forbindelse med genopbygning af lagre efter restordre på urostomiposer og forberedelse til produktlanceringer. Tilgodehavender fra salg steg med 10 mio. kr. til mio. kr., mens gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser faldt med 27% eller 185 mio. kr. i forhold til starten af året til 512 mio. kr. I løbet af kvartalet er der indgået yderligere aftaler i forbindelse med retssager i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvaginale net. I den forbindelse blev deponeringer netto øget med 723 mio. kr. i forhold til starten af året til totalt mio. kr. I forhold til starten af året faldt værdipapirbeholdninger med 110 mio. kr. til 379 mio. kr. Likvide beholdninger faldt med 1 mio. kr. til 545 mio. kr. Kortfristede aktiver steg med 751 mio. kr. i forhold til starten af året til mio. kr. Egenkapital Egenkapitalen faldt med 854 mio. kr. siden årets start til mio. kr. Udbetaling af udbytte på mio. kr. blev modsvaret af periodens totalindkomst på 971 mio. kr., salg af egne aktier på 78 mio. kr. samt aktiebaseret vederlæggelse på 6 mio. kr. Finansielle forventninger for 2016/17 Der forventes en organisk omsætningsvækst på 7-8% i faste valutakurser og 7-8% i danske kroner. Der forventes en EBIT-margin på 33-34% i faste valutakurser og omkring 33% i danske kroner. Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 700 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 23. De finansielle forventninger indeholder de reformer, hvor effekten er kendt. Coloplasts langsigtede forventninger til prispresset er uændrede og svarer til ca. 1,0% i årligt prispres. De finansielle forventninger forudsætter derudover fortsat positiv og stabil salgsudvikling på Coloplasts hovedmarkeder samt en fortsat succesfuld udrulning af nye produkter. Forventningen til EBIT-marginen forudsætter, ud over realisering af væksten, at Coloplast fortsat vil være i stand til at levere skala- og effektivitetsforbedringer. Anlægsinvesteringerne indeholder yderligere produktionskapacitet til nye og eksisterende produkter samt færdiggørelse af en ny fabrik i løbet af 2017/18. Hensættelsen til dækning af omkostninger vedrørende transvaginale net indeholder fortsat et væsentligt element af skøn. I 2015/16 iværksatte Coloplast et aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. kr. frem til udgangen af regnskabsåret 2016/17. Første del på 500 mio. kr. blev afsluttet i august Anden del forventes iværksat i andet kvartal og forventes gennemført inden udgangen af dette regnskabsår. Egne aktier Beholdningen af egne aktier udgjorde pr. 31. december B-aktier, hvilket er færre aktier end i starten af regnskabsåret. Reduktionen skyldes optionsudnyttelser. 6/22

7 Andre forhold Køb af Comfort Medical Coloplast overtog Comfort Medical i slutningen af december 2016 for et kontant beløb på USD 160 mio., svarende til 1,1 mia. danske kr. Comfort Medical er en amerikansk distributør af medicinsk udstyr med landsdækkende distribution af katetre og stomiprodukter, som er grundlagt i Florida i Overtagelsen udgør endnu et element i Coloplasts overordnede ambition om at bringe innovative produkter og service til det amerikanske marked. Integrationen af Comfort Medical forløber planmæssigt. Forbedrede tilskudsordninger for kateterbrugere i Sydkorea De sydkoreanske sundhedsmyndigheder har fra 1. januar 2017 forbedret tilskudsordningerne for intermitterende katetre. Den nye tilskudsordning udvider den patientgruppe, som er berettiget til intermitterende katetre, til også at inkludere blandt andre personer med rygmarvsskade. Omkring sydkoreanere vil være omfattet. Ny fabrik i Ungarn Coloplast har besluttet at udvide selskabets eksisterende fabrik i Nyírbátor, Ungarn. Udvidelsen er på ca kvadratmeter og forventes at stå færdig i første halvår af 2017/18. Den samlede investering udgør omkring 175 mio. kr. 7/22

8 Valutakursfølsomhed Coloplasts finansielle forventninger til regnskabsåret 2016/17 er udarbejdet på baggrund af følgende valutariske forudsætninger for selskabets hovedvalutaer: DKK GBP USD HUF EUR Gennemsnitskurs 2015/16 1) , Spotkurs den 19. januar , Estimeret gennemsnitskurs 2016/17 2) , Ændring i spotkursen sammenlignet med -10% 4% 1% 0% gennemsnitskursen fra 2015/16 1) Gennemsnitskurserne fra 1. oktober 2015 til 30. september ) Estimeret gennemsnitskurs er beregnet som gennemsnitskursen for de første 3 måneder kombineret med spotkursen for 19. januar Omsætningen påvirkes især af udviklingen i USD og GBP i forhold til DKK. Driftsresultatet er påvirket af udsving i HUF over for DKK, da Coloplast har en væsentlig del af produktionen og dermed omkostningerne i Ungarn, mens salget er beskedent. Mio. kr. over 12 måneder ved 10% kursfald initialt (Gennemsnitskurser 2015/16) Omsætning EBIT USD GBP HUF 0 50 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i nærværende meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater. De er underlagt risici, usikkerhed og forudsætninger, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige. De fremadrettede udsagn er baseret på selskabets nuværende forventninger, estimater og forudsætninger og afgives på grundlag af oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt. Coloplasts muligheder for at opnå de opstillede langsigtede mål og opfylde forventningerne kan påvirkes af større udsving i kurserne for væsentlige valutaer, væsentlige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkonomien. Dette kan påvirke selskabets økonomiske resultater. 8/22

9 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober december 2016 for Coloplast A/S. Delårsrapporten, der hverken er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, og efter yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, egenkapital, forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. oktober december Endvidere indeholder ledelsesberetningen efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling. Udover det i delårsrapporten anførte, er der ikke sket ændringer i koncernens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for 2015/16. Humlebæk, den 1. februar 2017 I direktionen: Lars Rasmussen Adm. Direktør, CEO Anders Lonning-Skovgaard Koncerndirektør, CFO Allan Rasmussen Koncerndirektør, Global Operations Kristian Villumsen Koncerndirektør, Chronic Care I bestyrelsen: Michael Pram Rasmussen Niels Peter Louis-Hansen Per Magid Formand Næstformand Birgitte Nielsen Jette Nygaard-Andersen Brian Petersen Jørgen Tang-Jensen Thomas Barfod Martin Giørtz Müller Torben Rasmussen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt 9/22

10 Tabeller Regnskabstal for kvartalet er ikke reviderede Opgørelse af totalindkomst Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Resultatopgørelse kvartalsopdelt /22

11 Totalindkomstopgørelse 1. oktober december Koncern Indeks Koncern Mio. DKK 2016/ /16 Note 1. kvt. 1. kvt. Index 1 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter 37 8 >200 3 Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Anden totalindkomst: Poster der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger 18-6 Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger -5 1 Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: 13-5 Værdiregulering af valutaafdækning Heraf overført til finansielle poster Skatteeffekt af afdækning Kursregulering af primoværdier og øvrige kursreguleringer vedr. datterselskaber Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt Indtjening pr. aktie (EPS) 4,47 3,90 Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 4,46 3,87 11/22

12 Balance Pr. 31. december Koncern Mio. DKK Note Aktiver Erhvervede patenter og varemærker mv Goodwill Software Forudbetalinger og immaterielle anlægsaktiver under udvikling Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Forudbetalinger og materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Deponeringer Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver /22

13 Balance Pr. 31. december Koncern Mio. DKK Note Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for valutaafdækning Forslag til ordinært udbytte for regnskabsåret Overført overskud Egenkapital i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Egenkapital og forpligtelser Eventualforpligtelser 9 Køb af virksomhed 13/22

14 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktiekapital Reserve for Reserve for Forslag Egenvalutakurs- valuta- til Overført kapital Mio. DKK A-aktier B-aktier reguleringer afdækning udbytte overskud i alt 2016/17 Balance pr Totalindkomst: Årets resultat Anden totalindkomst, poster der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger -5-5 Anden totalindkomst, poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdiregulering af valutaafdækning Heraf overført til finansielle poster Skatteeffekt af afdækning Kursregulering af primoværdier og øvrige kursreguleringer vedrørende datterselskaber Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt Transaktioner med ejere: Overførsel Salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse 6 6 Udbetaling af udbytte vedrørende 2015/ Transaktioner med ejere i alt Balance pr /22

15 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktiekapital Reserve for Reserve for Forslag Egenvalutakurs- valuta- til Overført kapital Mio. DKK A-aktier B-aktier reguleringer afdækning udbytte overskud i alt 2015/16 Balance pr Totalindkomst: Årets resultat Anden totalindkomst, poster der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger -6-6 Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger 1 1 Anden totalindkomst, poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdiregulering af valutaafdækning Heraf overført til finansielle poster Skatteeffekt af afdækning Kursregulering af primoværdier og øvrige kursreguleringer vedrørende datterselskaber Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt Transaktioner med ejere: Overførsel Salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse 5 5 Udbetaling af udbytte vedrørende 2014/ Transaktioner med ejere i alt Balance pr /22

16 Pengestrømsopgørelse 1. oktober december Koncern Mio. DKK 2016/ /16 Note 3 mdr 3 mdr Driftsresultat Afskrivninger Regulering for øvrige ikke likvide driftsposter Ændringer i driftskapital Renteindbetalinger og lignende 4 8 Renteudbetalinger og lignende Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver -5-6 Investeringer i grunde og bygninger -2-2 Investeringer i tekniske anlæg m.m Investering i anlægsaktiver under udførelse Salg af materielle anlægsaktiver 21 9 Køb af virksomhed Nettosalg/(-køb) af letomsættelige værdipapirer Pengestrømme fra investeringer Frie pengestrømme Udbytte til aktionærer Køb af egne aktier 0 0 Salg af egne aktier og tab på udnyttede optioner Pengestrømme fra finansiering Nettopengestrømme Likvider og kortfristet gæld i kreditinstitutter pr Kursregulering af likvide beholdninger 6-3 Nettopengestrømme Likvider og kortfristet gæld i kreditinstitutter pr Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 16/22

17 Noter Koncern 1. Segmentoplysninger Driftssegmenter Driftssegmenterne er defineret på baggrund af den månedlige rapportering til direktionen, der er vurderet at være øverste operationelle ledelse samt den ledelsesmæssige struktur. Rapporteringen til ledelsen er baseret på tre operative segmenter, som er henholdsvis Chronic Care, Urologi samt Hud- og Sårpleje. Det operative segment Chronic Care indeholder salg af stomiprodukter og kontinensprodukter. Det operative segment Urologi indeholder salg af urologiske produkter, herunder engangsprodukter. Det operative segment Hud- og Sårpleje indeholder salg af hud- og sårplejeprodukter. De rapporteringspligtige segmenter er ligeledes Chronic Care, Urologi og Hud- og Sårpleje. Segmenteringen afspejler rapporteringsstrukturen til direktionen. I Fælles/ikke fordelte indgår støttefunktioner (Produktionsenheder, R&D og Stabe) samt elimineringer, da disse funktioner ikke er indtægtsskabende. Finansielle poster og selskabsskat allokeres ikke til driftssegmenterne. Ledelsen vurderer de operative segmenter særskilt på basis af indtjeningsbidraget før interne poster og elimineringer (Market Contribution), og ressourceallokering foretages tillige på denne baggrund. Omkostningsfordelingen mellem segmenterne sker på direkte basis. Allokering af enkelte uvæsentlige indirekte omkostninger sker systematisk mellem Fælles/ikke fordelte og de rapporteringspligtige segmenter. Der sker ingen rapportering til ledelsen af aktiver eller forpligtelser fordelt på de rapporteringspligtige segmenter. De rapporteringspligtige segmenter måles således ikke herpå, ligesom der ikke foretages ressourceallokering på basis heraf. Ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10% af omsætningen. Driftssegment Mio. DKK 2016/ / / / / / / / / /16 Segmentomsætning Chronic Care Fælles/ikke Urologi Hud- og Sårpleje fordelte I alt Stomi Kontinens Urologi Hud- og Sårpleje Koncernekstern omsætning i henhold til Totalindkomstopgørelsen Segment-driftsresultat Omkostninger ikke indeholdt i segmenternes driftsresultat 0 0 Driftsresultat før skat i henhold til Totalindkomstopgørelsen Finansielle omkostninger, netto Skat af periodens resultat Periodens resultat efter skat i henhold til Totalindkomstopgørelsen /22

18 Noter Koncern Mio. DKK 2016/ /16 2. Finansielle indtægter Renteindtægter 4 8 Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra Anden totalindkomst 33 0 I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger 3 1 Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra Anden totalindkomst 0 77 Dagsværdireguleringer af kontantbaserede aktieoptioner 0 1 Valutakursreguleringer, netto Andre finansielle omkostninger og gebyrer 12 9 I alt Regulering for øvrige ikke-likvide driftsposter Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver, netto 1 2 Forskydning, hensættelser i øvrigt I alt Ændringer i driftskapital Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Øvrige tilgodehavender, inkl. deponeringer Leverandør- og anden gæld m.v I alt Likvider og kortfristet gæld i kreditinstitutter Kontantbeholdning 1 1 Kortfristede bankindeståender Likvider Kortfristede kreditinstitutter I alt /22

19 Noter Koncern 7. Andre hensatte forpligtelser Produktansvarssag vedrørende transvaginale net De anførte beløb omfatter bruttohensættelser vedrørende visse retskrav. Coloplast har siden 2011, i lighed med en række andre større producenter, været part i individuelle søgsmål ved forskellige føderale domstole og delstatsdomstole i USA, hvor der er nedlagt påstand om produktansvar ved brug af transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressurininkontinens. I den forbindelse blev der i 2012 i Southern District of West Virginia etableret en såkaldt 'multidistrict litigation' (MDL) til samlet behandling af Coloplasts føderale retssager. Coloplast har siden de første søgsmål indtaget den position at ville forsvare sig mod nuværende og eventuelle fremtidige sager, og har i den forbindelse løbende vurderet, hvilken strategi og tiltag der bedst tjener selskabets interesser. På den baggrund har Coloplast siden begyndelsen indgået forlig med grupper af advokatfirmaer, hvilket er blevet intensiveret som følge af at dommer Joseph Goodwin af flere omgange har beordret de involverede parter at gøre væsentlige fremskridt i forligsprocessen. Der er siden regnskabsåret 2013/14 udgiftsført 5,25 mia. kr. i forventede omkostninger til retssager i USA, inklusive juridiske omkostninger (før modregning af forsikringserstatning på 0,5 mia. kr.). Den samlede omkostning er opgjort på baggrund af en række skøn og vurderinger og er derfor forbundet med betydelig usikkerhed. Den resterende hensatte forpligtelse til retskrav pr udgør 0,5 mia. kr. (1,1 mia. kr. pr ) samt 2,5 mia. kr., der er indregnet under anden gæld (2,4 mia. kr. pr ). Forpligtelserne klassificeres som anden gæld når der indgås aftaler med sagsøgernes advokater, hvorved beløb og timing er kendt. Med henvisning til skadesklausulen i IAS 37 ønsker Coloplast på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere om forudsætningerne for hensættelsen, herunder detaljer om nuværende og forventede antal sager samt indgåede forlig. Det vurderes således, at offentliggørelse af sådanne oplysninger vil være skadeligt for Coloplast i forbindelse med igangværende fortrolige forhandlinger og kan påføre Coloplast og dets aktionærer økonomiske tab. 8. Eventualforpligtelser Coloplast koncernen er, ud over de i note 7 Andre hensatte forpligtelser nævnte retssager, part i enkelte mindre retssager, der ikke forventes at få indflydelse på koncernens fremtidige indtjening. 19/22

20 Noter Koncern 9. Køb af virksomhed Coloplast indgik pr. 20. december 2016 en aftale om køb af 100% af aktierne og stemmerettighederne i Comfort Medical, LLC. Comfort Medical, LLC er en amerikansk direct-to-consumer distributør af medicinsk udstyr med landsdækkende distribution af katetre og stomiprodukter på det amerikanske marked. Overtagelsen forventes derfor at give Coloplast en bredere geografisk dækning på det amerikanske marked og dermed adgang til at tilbyde innovative produkter og service til en større del af det amerikanske marked, herunder CARE programmet. Overtagelsen er ligeledes en mulighed for at komme et led tættere på brugerne og tiltrække nye brugere igennem Comfort Medicals forretningsmodel baseret på Direct Response annoncer og lægehenvisninger. Selskabet indgår i den konsoliderede nettoomsætning med 7 mio. kr. for perioden. Effekten på koncernens nettoomsætning for 2016/17, opgjort proforma, som om selskabet havde været overtaget 1. oktober 2016, ville være ca. 60 mio. kr. Foreløbig dagsværdi på over tagelsestidspunktet ( ) Mio. DKK Immaterielle anlægsaktiver 188 Materielle anlægsaktiver 1 Andre langfristede aktiver 2 Tilgodehavender 46 Likvide beholdinger 2 Leverandørgæld -9 Anden gæld -3 Overtagne nettoaktiver 227 Goodwill 919 Samlet vederlag for virksomheden Overtagne likvide beholdninger og kortfristede kreditinstitutter -2 Kontant vederlag De immaterielle anlægsaktiver består af Kundelister 143 mio. kr., Varemærker 34 mio. kr. og Software 11 mio. kr. Kundelisterne består af adgang til den eksisterende kundebase i Comfort Medical. Varemærker er Comfort Medical brandet og navnet, der er forbundet til salg af kateter og stomi produkter. Tilgodehavender fra salg udgør brutto 112 mio. kr. og der er således indregnet en nedskrivning på 66 mio. kr. Efter indregning af identificerbare aktiver og forpligtelser til dagsværdi er goodwill i forbindelse med overtagelsen opgjort til 919 mio. DKK, der er skattemæssigt afskrivningsberettiget. Goodwill er et udtryk for de synergier, der forventes opnået ved den bredere geografisk dækning af det amerikanske marked, adgang til at tilbyde innovative produkter og service til en større del af det amerikanske marked samt mulighed for at tiltrække nye brugere igennem Comfort Medicals forretningsmodel baseret på Direct Response annoncer og lægehenvisninger. Coloplast afholdt i regnskabsåret 2016/17 transaktionsomkostninger forbundet med overtagelsen for ca. 7 mio. kr. som blev indregnet i administrationsomkostninger i totalindkomstopgørelsen. Det aftalte vederlag for aktierne udgjorde 160 mio. USD, der forfaldt på tidspunktet for overtagelsen. 20/22

21 Resultatopgørelse kvartalsopdelt Koncern 2016/ /16 Mio. DKK Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat før særlige poster Særlige poster Driftsresultat Resultatandele efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster 4,47 4,77 4,62 4,33 3,90 Indtjening pr. aktie (EPS) 4,47 2,00 4,62 4,33 3,90 Indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster, udvandet 4,46 4,75 4,60 4,31 3,87 Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 4,46 2,00 4,60 4,31 3,87 21/22

22 Yderligere information Investorer og analytikere Anders Lonning-Skovgaard Koncerndirektør, CFO Tlf Ellen Bjurgert Director, Investor Relations Tlf / Presse og medier Maria Lindeberg Senior Media Relations Manager Tlf Hjemmeside Adresse Coloplast A/S Holtedam Humlebæk Danmark CVR NR Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretning omfatter stomi-, urologi-, kontinens-, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab med omkring ansatte. Coloplast A/S Investor Relations CVR nr. Holtedam 1 Tlf Humlebæk Fax Danmark 22/22

H1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober marts 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

H1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober marts 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 3. maj 2017 H1 2016/17 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober 2016-31. marts 2017) Hovedpunkter Den organiske

Læs mere

H1 2015/16. Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober marts 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16

H1 2015/16. Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober marts 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16 Selskabsmeddelelse nr. 5/2016 3. maj 2016 H1 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober 2015-31. marts 2016) Hovedpunkter Den organiske

Læs mere

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner.

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner. Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 11. august 2015 9M 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 9M 2014/15 (1. oktober 2014-30. juni 2015) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

9M 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober juni 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

9M 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober juni 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 4/2017 16. august 2017 9M 2016/17 Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober 2016-30. juni 2017) Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Hovedpunkter Den

Læs mere

9M 2015/16. Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober juni 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16

9M 2015/16. Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober juni 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16 Selskabsmeddelelse nr. 8/2016 16. august 2016 9M 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober 2015-30. juni 2016) Hovedpunkter Den

Læs mere

Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15

Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15 Selskabsmeddelelse nr. 1/2015 29. januar 2015 Q1 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

2015/16. Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober september 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

2015/16. Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober september 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 2. november 2016 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober 2015-30. september 2016) Hovedpunkter

Læs mere

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25. Selskabsmeddelelse nr. 1/2014 29. januar 2014 Q1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2013/14 (1. oktober 2013-31. december 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 11%. Målt i danske kroner

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje Selskabsmeddelelse 28. januar 2010 Q1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 01/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2009/10 (1. oktober 2009-31. december 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev

Læs mere

2016/17. Årsregnskabsmeddelelse, 2016/17 (1. oktober september 2017) Nye langsigtede finansielle forventninger og strategiopdatering

2016/17. Årsregnskabsmeddelelse, 2016/17 (1. oktober september 2017) Nye langsigtede finansielle forventninger og strategiopdatering 2016/17 Årsregnskabsmeddelelse, 2016/17 (1. oktober 2016-30. september 2017) Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Nye langsigtede finansielle forventninger og strategiopdatering

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014 7. maj 2014 H1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, H1 2013/14 (1. oktober 2013-31. marts 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 09/2012 15. august 2012 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 (1. oktober 2011-30. juni 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste Selskabsmeddelelse 29. april 2010 H1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 6/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2009/10 (1. oktober 2009-31. marts 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Valutakursudviklingen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 30. oktober 2014 2013/14 Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 (1. oktober 2013-30. september 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 13. august 2013 Q3 2012/13 Regnskabsmeddelelse, tre kvartaler 2012/13 (1. oktober 2012-30. juni 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

2014/15. Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015)

2014/15. Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015) Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 3. november 2015 2014/15 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 3/2013 30. januar 2013 Q1 2012/13 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003) Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 Humlebæk den 16. februar 2004 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober 2003-31. december 2003) Godt resultat på trods af 4% fald i Coloplasts faktureringsvalutaer.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på Kvartalsmeddelelse 14. august 2009 Q3 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 9/2009 Regnskabsmeddelelse, 3. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-30. juni 2009) Hovedpunkter år-til-dato Den organiske omsætningsvækstt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje Årsregnskabsmeddelelse 6. november 2009 Q4 2008/09 Selskabsmeddelelse nr. 14/2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008/09 (1. oktober 2008-30. september 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK.

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK. Selskabsmeddelelse 3. februar 2009 Q1 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 2/2009 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækstt blev

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse 19. august 2010 9M 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2009/10 (1. oktober 2009-30. juni 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 12/2012 6. november 2012 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 (1. oktober 2011-30. september 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005)

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005) Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2005 Humlebæk den 19. august 2005 Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober 2004-30. juni 2005) Salget voksede med 8% i lokale valutaer og 7% i danske kroner og fortsatte

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 4/2012 26. april 2012 H1 2011/12 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 (1. oktober 2011-31. marts 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 1. november 2011 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 (1. oktober 2010-30. september 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

1. Coloplast leverer tilfredsstillende årsregnskab og skruer op for vækstambitionerne

1. Coloplast leverer tilfredsstillende årsregnskab og skruer op for vækstambitionerne Bestyrelsens beretning 2016-17 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Coloplast leverer tilfredsstillende årsregnskab og skruer op for vækstambitionerne Coloplasts årlige generalforsamling er for mig en helt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 4% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 4% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 01/2012 25. januar 2012 Q1 2011/12 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2011/12 (1. oktober 2011-31. december 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 04/2011 4. maj 2011 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 (1. oktober 2010-31. marts 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 3. november 2010 Q4 2009/10 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 (1. oktober 2009-30. september 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere