DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade"

Transkript

1 DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade

2 Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede konstruktioner Ventilation af tagrum Detaljer Tagfod med udhæng Tagfod uden udhæng Kip Muret gavl med udhæng Muret gavl uden udhæng Ventilationsstuds Rørgennemføring Grat Spring i tagfladen/brandkam Ovenlys Skotrende Stor gennemførring Skorsten Kvist Reparation af undertag Tilbehør Henvisninger Produktdata RooFoil 150 TM Produktdata RooFoil 200 TM Garanti

3 DAFA AirVent System TM mange produkter, stærk sammenhæng DAFA AirVent System er gennemtænkte undertags- og vindspærreløsninger, der beror på gennemtestede produkter til tætning af byggeriets klimaskærme både på tag og facade. Produkter, der virker og produkter, der gør det nemt og enkelt. Eksempelvis er flere af systemets folier velegnet til tætning af både tag og facade. 3

4 Valg af undertag Undertaget er et vigtigt element i tagets samlede funktion og levetid. Undertaget beskytter mod regn og sne, som trænger ind under tagdækningen. Et korrekt valg af undertagsfolie er derfor afgørende for at opnå et tilfredsstillende resultat. Kravet til undertaget bør fastlægges ud fra den konkrete bygning og betragtninger som tagdækning, taghældning, kompleksitet, tilgængelighed, klimapåvirkninger og etagehøjde. Anvendelsesmuligheder DAFA RooFoil kan anvendes som undertagsfolie i de fleste tagkonstruktioner. Folierne kan anvendes under tagdækninger som teglsten, betonsten, skifer, ståltag mv. Det kan anvendes ved taghældninger på mere end 15 grader. Folierne er diffusionsåbne. For korrekt valg og anvendelse henvises til DUKO.dk DUKO klassificering DAFA RooFoil Klasse ML DAFA RooFoil Klasse ML Detaljeløsninger For at opnå optimal funktionalitet og holdbarhed er det vigtigt at deltaljeløsningerne bliver grundig planlagt, inden arbejdet udføres. For at sikre en korrekt anvendelse, har DAFA udarbejdet en række løsningsforslag der sikrer, at undertaget opnår maksimal holdbarhed. Løsningerne er gennemarbejdet i henhold til DUKOs kriterier. Alle løsningerne er efterprøvet i en prøvebygning, hvilket sikrer at alle løsningerne er bygbare. Side 6 1 Tagfod 7 2 Kip 8 3 Gavl/udhæng 9 4 Ventilationsstuds 10 5 Lille gennemføring 11 6 Grat 12 7 Spring i tagfladen/brandkam Ovenlysvindue Skotrende Stor ventilationskanal Skorsten Kvist

5 Montering Inden montage af undertaget, skal konstruktionen være afstivet korrekt i henhold til gældende vejledninger. Vindtrækbånd bør monteres på undersiden af spær, således at disse ikke forårsager skade på undertaget. Det skal ligeledes sikres, at der ikke er fugtige eller våde materialer i den underliggende konstruktion. DAFA anbefaler at monteringen af undertagsfolier foretages ved temperatur højere end -10 C. kontrolleres grundigt, inden tagbelægningen monteres. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at binderne fra tagstenene ofte er en skjult årsag til skader på undertaget. Alle reparationer må kun udføres med DAFAs egnede produkter. DAFA Airvent System kan bearbejdes med almindeligt håndværktøj. Oplægningen kan udføres parallelt og tværgående på spærretningen. Ved lave taghældninger bør oplægningen udføres parallelt. Vær særlig opmærksom på krav fra Arbejdstilsynet omkring faldsikring ved oplægningen. Undertaget monteres, så siden med tekst og markering af overlæg vender ud mod klimaskærmen. Langs tagfoden monteres altid en tværgående bane. 1. og 2. bane undertag udføres med et overlæg på 300 mm. Øvrige samlinger udføres med et overlæg på 200 mm, ved taghældninger over 30 grader kan samlingen udføres med et overlæg på 150 mm. Ved parallel oplægning kan overlægget reduceres til 100 mm under forudsætning af, at samlingen udføres mellem spær og afstandsliste. Undertaget fastgøres til spær med egnede klammer eller papsøm. Fastgørelser må kun monteres i overlæg eller under afstandslister. Det er vigtigt at folien ikke hænger, derfor skal det monteres opstrammet. Blafring For at undgå blafring skal der monters DAFA undertagsstrammere på lægter med en maks. afstand på 1 m mellem Undertagsstrammere i et spærfag. Efterfølgende monteres afstandslister i henhold til konstruktionen, tagbelægningens art og kompleksitet. Afstandslisterne skal min. være 25 mm tykke samt være trykimprægnerede som klasse NTR AB. Disse fastgøres, så vidt muligt mellem lægterne, med galvaniserede søm eller skruer pr. 300 mm. Afstandslisterne skal monters kontinuerligt under oplægningen af undertaget. Afstanden mellem lægter og undertag skal minimum være 25 mm. Ved tage eller tagflader med udsat beliggenhed, eller hvis der ønskes en ekstra sikring, monteres DAFA klemlistebånd mellem klemlister og undertagsfolie. Ved åbne tagbelægninger fx vingetegl anbefales det, at der altid monteres DAFA klemlistebånd. Båndet monteres til klemlisterne før disse monteres. Der er vigtigt at overfladerne på klemlisterne og undertagsfolien er rene og tørre før montage. Montering og færdsel på taget skal ske under største hensyntagen til undertaget. Vær opmærksom på, at DAFAs undertagsfolier hverken er trædesikkert eller faldsikkert. Det er vitalt at evt. huller, skader o. lign. repareres med det samme for at undgå indtrængning af fugt i konstruktionerne. Det anbefales, at undertaget Figur Tværgående oplægning Opbevaring DAFA RooFoil leveres oprullet på paprør, emballeret og indpakket i beskyttende folie. Rullerne skal opbevares og transporteres liggende på en sådan måde, at de ikke beskadiges. Under opbevaring må rullerne ikke udsættes for direkte sollys. Udrulning må ikke foregå på gulve o. lign. som kan beskadige folien. Det anbefales, at rullen ophænges vandret og udrulles i luften. Tape, rørkraver, undertagsklæb mv. opbevares bedst ved stuetemperatur. Undertagsklæb skal opbevares ved mere end +5 C. 5

6 Ventilerede konstruktioner I ventilerede konstruktioner, hvor der er isoleret parallelt med undertaget, skal der etableres en effektiv ventilationsspalte på mindst 50 mm. Der skal dog min. være 70 mm mellem undertag og isolering, for at kompensere for undertagets nedbøjning. DAFA AirStop DAFA RooFoil Ved afslutninger mod tagfod og ved overgang mellem vandrette og skrå tagflader mv., monteres vindplader af krydsfiner, plast eller lignende. Vindpladen sikrer, foruden vindstop, modhold for isoleringen ved alle afslutninger/kanter. Vindpladen fuges tæt mod tilstødende bygningsdele. Figur Ventileret konstruktion Uventilerede konstruktioner DAFA RooFoil Konstruktionen fungerer således, at fugt indefra fjernes ved diffusion gennem undertaget. Uventilerede løsninger må kun anvendes i konstruktioner med en effektiv dampspærre. Bemærk, at konstruktioner med pudsede lofter uden dampspærre, skal udføres med ventilation mellem undertag og isolering. Det er ved monteringen vigtigt at sikre, at isoleringen er udlagt præcist ved oversiden af spær. Der skal være direkte kontakt mellem isolering og undertag for at opnå den ønskede effekt. Det skal altid sikres, at isoleringen ikke løfter undertaget og derved mindsker afstanden mellem undertag og lægter. DAFA AirStop Figur Uventileret konstruktion Ventilation af tagrum Ventilation af tagrum udføres ved at tilføre luft i tagfoden og fjerne den i kippen. Loftrum skal altid være ventileret efter gældende forskrifter. Et diffusionsåbent undertag kan ikke erstatte ventilationen. Der skal etableres et effektivt ventilationsareal svarende til 1/500 af det bebyggede areal for at opnå tilstrækkelig ventilation. Ved husdybder på mere end 16 m skal ventilationen projekteres på baggrund af en fugtteknisk vurdering. Der må i konstruktionen ikke være uventilerede områder. Der skal herunder sørges for ventilation af taget, hvor grat, kel, ovenlys, skorsten mv. blokerer for den normale ventilation. For korrekt ventilation etableres ventilationsspalter i tagfoden med et effektivt åbningsareal på min 10 mm. Det anbefales, at der indlægges net i åbninger for at undgå fugle, insekter og fygesne. Diffusionsåbent DAFA RooFoil 150 og RooFoil 200 er begge diffusionsåbne folier, der kan anvendes til uventillerede paralleltage under forudsætning af, at der er en tæt dampspærre korrekt placeret i konstruktionen. Der skal være tæt kontakt mellem undertag og isolering. Materialer og tilbehør DAFA RooFoil kan anvendes sammen med traditionelle byggematerialer som træ, tegl, plast, zink, stål mv. Samlinger, reparationer og klæbning mod tilstødende bygningsdele må kun foretages med DAFAs produkter. Ved montering af tape eller klæbning af samlinger skal underlaget være rent og tørt. Ventilation i kip skal ske gennem tagrumsventiler. Disse skal placeres mellem første og anden lægte fra kip. Antal og placering af ventiler tilpasses tagets størrelse og geometriske udformning. 6

7 Tagfod med udhæng DAFA RooFoil Tagsten Tagfoden udføres med fodplade af min. 18 mm krydsfiner. Fodpladen føres forbi spærryggen, således at der er en afstand på min 40 mm mellem pladekant og spærryg, målt parallelt. DAFA undertagsstrammer Afstandsliste 25*50 mm tryk imp. Kl. AB Fodplade 18 mm vandfast krydsfiner hældning min. 5 o Fuglegitter med ventilation DAFA butyltape Fodblik Tagstensbinder Lægte T1 38*73 mm 40 mm 50 mm Fodpladen må aldrig udføres med en hældning på under 5 grader. På fodpladen monteres fodblik af Zink eller Alu, med en bredde på min. 100 mm. Undertaget klæbes til fodblik med DAFA butyltape eller DAFA undertagsklæb. Ved montering af rendejern på fodpladen skal disse nedsænkes for at sikre en plan flade til undertaget. Underlag til fodplade Underlister med indbyrdes afstand Vindstop Figur 1a Dampspærre DAFA Airstop System Underlister monteres med en indbyrdes afstand på 5 mm. Hvis der er færre end 3 brædder, øges afstanden, så den samlet er min. 20 mm. Hvis den samlede åbning er mere end 30 mm, skal de inderste spalter lukkes. Der ilægges insektnet bag underlister. For at undgå blafring skal der monters DAFA undertagsstrammere på lægter med en maks. afstand på 1 meter. Undertagsstrammere placeres centreret i spærfag. Figur 1.1a DAFA UV tape DAFA butyltape DAFA undertagsklæb DAFA undertagsstrammer 7

8 Tagfod uden udhæng Afstandsliste 25*50 mm tryk imp. Kl. AB Fodplade 18 mm vandfast krydsfiner hældning min. 5 o Fuglegitter med ventilation DAFA butyltape Fodblik Underlag til fodplade Tagstensbinder Tagsten DAFA undertagsstrammer Lægte T1 38*73 mm Figur 1b DAFA RooFoil 40 mm Dampspærre DAFA Airstop System Tagfoden udføres med fodplade af min. 18 mm krydsfiner. Fodpladen føres forbi spærryggen, således at der er en afstand på min 40 mm mellem pladekant og spærryg, målt parallelt. Fodpladen må aldrig udføres med en hældning på under 5 grader. På fodpladen monteres fodblik af Zink eller Alu, med en bredde på min. 100 mm. Undertaget klæbes til fodblik med DAFA butyltape eller DAFA undertagsklæb. Ved montering af rendejern på fodpladen skal disse nedsænkes, for at sikre en plan flade til undertaget. Ved ventileret tagfod, skal der monteres en vindplade parallelt med fodpladen. Pladerne monteres med en indbyrdes afstand på 30 mm. Mellem plader ilægges et perforeret snefangsrør. For at undgå blafring, skal der monters DAFA undertagsstrammere på lægter, med en maks. afstand på 1 meter. Undertagsstrammere placeres centreret i spærfag. Figur 1.1b DAFA UV tape DAFA butyltape DAFA undertagsklæb DAFA undertagsstrammer 8

9 Kip Tagsten Tagstensbinder DAFA undertagsstrammer Afstandsliste 25*50 mm tryk imp. Kl. AB DAFA RooFoil Tagrumsventil Lægte T1 38*73 mm Rygningsbånd Kipplanke Kiplægte Rygningssten Kipplankebeslag 200 mm Mellem spær monteres en planke til at bære undertaget i kippen. Undertaget ombukkes og fastgøres til planken med et overlæg på min. 200 mm. Det anbefales, at samlingen klæbes med DAFA UV tape eller DAFA undertagsklæb. I ventilerede konstruktioner monteres DAFA tagrumsventil imellem første og anden lægte fra kip. Ventil placeres i hvert spærfag, nær det ene spær. Der skal monteres en ventil i hver tagflade, ventilationsarealet skal være 100 cm 2 pr. meter. Kiplægte monteres i egnede beslag. Tagsten lukkes med rygningsbånd jf. tagstensproducent. Det skal sikres, at tagbelægning er tilstrækkeligt ventileret mellem undertag og tagsten. Figur 2 For at undgå blafring, skal der monters DAFA undertagsstrammere på lægter med en maks. afstand på 1 meter. Undertagsstrammere placeres centreret i spærfag. Figur 2.1 DAFA UV tape DAFA butyltape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer 9

10 Muret gavl med udhæng DAFA RooFoil ombukkes omkring afstandsliste Vindskede Lægte T1 38*73 mm Afstandsliste 25*50 mm tryk imp. Kl. AB Undertagsfolien monteres til konstruktionen med en bane RooFoil monteret i udhæng, parallelt med spær. Efter montering af lægter monteres en afstandsliste til lægter i den ønskede afstand fra gavlen. Undertagsfolien ombukkes omkring afstandslisten og afsluttes på oversiden af lægterne. Efterfølgende monteres vindskeden til lægterne. Lægte Underlister Figur 3a Muret gavl uden udhæng Afstandsliste 25*50 mm Tryk imp. Kl. AB DAFA RooFoil ombukkes omkring afstandsliste og lægte og Murpap ombukkes omkring lægte Lægte T1 38*73 mm Inden facademur opmures, monteres en afstandsliste på undersiden af lægterne. Undertagsfolien ombukkes omkring afstandslisten og afsluttes på oversiden af lægterne. For at sikre at vand der eventuelt trænger igennem tagbelægningen, kan bortledes, skal der fastgøres en membran af murpap på oversiden af lægterne, uden på undertagsfolien, og føres langs bagsiden af facadevæggen. Figur 3b DAFA undertagsstrammer 10

11 Ventilationsstuds Tagrumsventil monteres 150 mm fra spær og placeres mellem de to øverste lægter. Studsen placeres på undertaget. Området, der skal udskæres, aftegnes, og der skæres et præcist hul i undertagsfolien. Underdelen klemmes sammen og placeres på undersiden af folien. Overdelen placeres centreret over underdelen og fastgøres. Tagrum skal udføres med ventilationsareal på mindst 1/500 del af det bebyggede areal. Figur 4 Rørgennemføring Gennemføringer udføres med DAFA UV rørkrave. DAFA UV rørkrave 260 kan anvendes på runde rør fra Ø15 til Ø110 mm. DAFA UV rørkrave 345 kan anvendes på runde rør fra Ø 60 til Ø 200 mm. Rørkraven kan også anvendes på 100 x 150 mm og 150 x 150 mm firkantede rør. Inden kraven monteres, skal der etableres et fast underlag, hvor undertaget og kraven kan monteres med tætte samlinger. Underlaget kan udføres af 15 mm krydsfiner. Røret fastgøres til underlaget. Figur 5.1 Undertaget tilskæres hvor røret bryder folien. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder. DAFA UV rørkrave leveres med forstansede markeringer. Der må ikke laves udskæringer for emner, der ikke er forstanset. Start med at fjerne den udstansning, som passer til gennemføringen, og placer kraven over røret. Beskyttelsesfolien fjernes og kraven trykkes tæt til undertaget. Ved firkantede rør forsegles med DAFA UV tape mellem krave og rør. Der monteres et ekstra stykke undertagsfolie over kraven, som føres under næste overliggende bane. Overlægget forsegles med DAFA UV tape. Figur 5.2 DAFA UV tape DAFA Rørkrave Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer 11

12 Grat Afstandsliste 25*50 mm tryk imp. Kl. AB Lægte T1 38*73 mm Tagrumsventil Gratplanke Overlæg min. 200 mm Gratspær Gratspæret udføres med affasede kanter, tildannet til taghældningerne. Undertagsfolien udføres med et overlæg på min. 200 mm over gratspæret. Der monteres en afstandsliste på hver affasning, der klemmer overlægget. Lægter skæres parallelt med retningen på graten og fastgøres til gratplanken. Der monteres tagrumsventiler i hvert spærfag, på hver tagflade. Figur 6 Spring i tagfladen/brandkam Lægte T1 38*73 mm DAFA MS-polymer Løskant Zink eller Alu Hafte Siderende Zink eller Alu Afstandsliste 25*50 mm tryk imp. Kl. AB Der laves en rille parallelt med tagfladen i en afstand på min.150 mm målt fra overside af lægter. Undertagsfolien klæbes til væggen med DAFA butyltape. Afstandslisten monteres med 10 mm afstand til væggen. Siderenden udføre med ombuk på kanter og fastgøres til lægter med hafter. DAFA RooFoil DAFA butyltape 150 mm 100 mm På siderenden monteres en løskant udført med ombuk. Mellem løskant og murværk fuges med DAFA MS-polymer, på DAFA fugebagstop. Fugen glittes, så overfladen er plan og tæt. Figur 7 DAFA butyltape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer DAFA fugebagstop DAFA MS-polymer 12

13 Ovenlys Tagrumsventil Lægte 15 mm krydsfiner Afvandingsrende Undertagskrave jf. vinduesproducent Kuldebro isolering Ovenlyssystem med inddækning Figur 8b Der vælges et ovenlyssystem, der kan anvendes til den konkrete tagbelægning og taghældning. Vinduet monteres jf. producentens anvisning. Over vinduet etableres et fast underlag af 15 mm krydsfiner. Undertaget udskæres i feltet, hvor vinduet skal placeres, ombukkes og fastgøres til lægter. Undertagskrave jf. vinduesproducent 70 mm ventilationsspalte Tagrumsventil Over vinduet placeres afvandingsrenden med fald mod tilstødende spærfag. Undertagskraven placeres under afvandingsrende og foldes tilbage omkring kanten på renden. Efterfølgende monteres den overliggende bane uden på undertagskraven i afvandingsrenden. Undertaget klæbes til renden med tilhørende butyltape. Der monteres en tagrumsventil på over- og underside af vinduet i spærfaget. Figur 8a Figur 8c DAFA UV tape DAFA butyltape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer 13

14 Skotrende Tagrumsventil 70 mm ventilatinsspalte DAFA Airstop Bæreliste T1 lægte 38 x 73 mm Kapsel Zink eller Alu Zink eller Alu Skillelag DAFA RooFoil Kelplanke 18 mm krydsfiner DAFA butyltape 400 mm 150 mm Skotrender skal udføres i forsænket plan med oversiden af spær således, at regnvand fra undertaget kan ledes uhindret til skotrenden. Skotrendens bredde skal vurderes i hvert tilfælde, alt efter tagfladernes størrelse og hældning. Skotrendens bredde skal mindst værre 400 mm. Underlaget for skotrenden udføres af min. 18 mm krydsfiner eller 22 mm brædder. Underlagets bredde skal min. være 400 mm. På langs af underlaget monteres en bane DAFA RooFoil som skillelag. Undertagsfolien monteres til skotrendeprofilet med et overlæg på 150 mm. I samlingen monteres DAFA butyltape. Der monteres en dækkappe på kantlægte i skotrende. For ventilation af tagrummet ved skotrenden, monteres en tagrumsventil pr. spærfag i bunden ved skotreden. Figur 9 Figur 9a DAFA RooFoil DAFA butyltape Zink eller Alu Skillelag DAFA RooFoil 18 mm krydsfiner nedsænket mellem spær DAFA UV tape DAFA butyltape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer 14

15 Skotrende Skotrendeprofil udføres med ombuk Kipplanke Blindfals Tagrumsventil Kipplankebeslag Figur 9b Zink eller Alu DAFA RooFoil, skillelag én bane fra tagfod til kip Tagrumsventil DAFA butyltape Fodblik Zink eller Alu Figur 9c 18 mm krydsfiner DAFA UV tape DAFA butyltape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer 15

16 Stor gennemføring Der udføres et fast underlag af 18 mm krydsfiner. Krydsfineren monteres i plan overflade med spær, og føres 300 mm forbi gennemføring på over- og underside. På oversiden af gennemføringer opbygges en svineryg af 18 mm krydsfiner. Svineryggen udføres med fald fra midten til begge sider. Hvis gennemføringen blokerer for ventilationen i spærfaget, monteres der en tagrumsventil på over- og undersiden af gennemføringen. Figur 10 Skrå bane DAFA RooFoil Undertagsfolie deles ved gennemføringen Undertagsfolie føres 150 mm op af gennemføringen Figur 10b Svineryg 18 mm Krydsfiner Der placeres en bane RooFoil, som skæres ved overkanten af gennemføringen. Folien føres 150 mm op af gennemføringen. Inden den overliggende bane placeres, monteres to skrå baner krydsende over hinanden på svineryggen. Alle overlæg udføres med 200 mm overlæg. Samlinger på svineryggen forsegles med DAFA UV tape eller DAFA undertagsklæb. Figur 10a DAFA UV tape DAFA butyltape Tagrumsventil DAFA undertagsklæb 16

17 Skorsten Svineryg 18 mm krydsfiner Lægte Ved gennemføring af muret skorsten monteres fast underlag af 18 mm krydsfiner. Krydsfineren monteres i plan overflade med spær og føres 500 mm op af tagfladen på oversiden og 150 mm ned af tagfladen på undersiden. På oversiden af skorstenen opbygges en svineryg af 18 mm krydsfiner. Svineryggen udføres med fald fra midten til begge sider. Figur 11a Ved stålskorstene skal der anvendes en egnet varmefast gennemføring, hvor skorstenen gennembryder undertagsfolien. Der placeres en bane undertagsfolie, som skæres ved overkanten af skorstenen og føres 200 mm op af skorstensvæggene. Mellem skorsten og undertagsfolie tætnes med DAFA butyltape. Inden den overliggende bane placeres, monteres to skrå baner, krydsende over hinanden, på svineryggen. Alle overlæg udføres med 200 mm overlæg. Samlinger på svineryggen forsegles med DAFA UV tape. Hjørner forsegles med DAFA undertagsklæb. Figur 11b Hvis skorstenen blokerer for ventilationen i spærfaget, monteres der en tagrumsventil på over- og undersiden af skorstenen. DAFA MS-polymer Løskant Zink eller Alu Blyerstatning Inddækningerne på svineryggen og omkring skorstenen udføres af Zink og blyerstatning. Inddækningerne afsluttes med en løskant af Zink, monteret i rille parallelt med tagfladerne. Der fuges mellem løskant og skorstensvæg med DAFA MS-polymer ilagt på egnet bagstop, glittet til plan tæt overflade. Figur 11c DAFA Buyltape DAFA undertagsklæb Tagrumsventil DAFA UV tape DAFA MS-polymer 17

18 min. 600 mm Kvist 400 mm 18 mm krydsfiner Fodplade 18 mm krydsfiner Undertagsfolie føres under fodplade 18 mm krydsfiner T1 lægte 38 x 73 mm 500 mm 40 mm Figur 12.1 Omkring kvisten opbygges et fast underlag af 18 mm krydsfiner. Krydsfineren nedfældes til plan overflade mellem spær. Tagfod på kvisten opbygges jf, figur 1a. Fodpladen føres tæt til underlagspladen i tagfladen. Underlaget i skotrenden opbygges jf. figur 9a. Lægteafstanden på tagfladen udregnes præcist jf. tagstensproducentens anvisning. I lægtefeltet ved udløbet fra skotrenden tildannes en fodplade mellem lætger. Undersiden placeres 40 mm fra overkant af underliggende lægte, og oversiden afsluttes ved undersiden af overliggende lægte. Inden fodpladen på tagfladen ilægges, monteres undertagsfolien i det underliggende område. Undertagsfolien skal som minimum føres forbi området, hvor fodpladen skal placeres. Fodpladen monteres på en bæreliste og monteres med fodblik af Zink eller Alu, som ved tagfod. Tagfoden på kvisten færdiggøres, og skotrenden opbygges med skillelag og skotrendeprofil af Zink eller Alu. Undertagsfolien klæbes til skotrendeprofil og fodblik med DAFA butyltape med et overlæg på min. 150 mm. DAFA UV tape DAFA butyltape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer 18

19 Kvist Zink eller Alu Blyerstatning Undertagsfolie DAFA butyltape Fodblik Zink eller Alu Løskant eller blindfals Tagrumsventil Blyerstatning DAFA RooFoil Figur 12.2 Udløbet fra skotrenden udføres af blyerstatning, som tildannes til tagsten. Skotrendeprofilet udføres af Zink eller Alu. Samlingen mellem skotrendeprofil og undertagsfolie udføres med et overlæg på min 150 mm og tætnes med DAFA butyltape. Der monteres en dækkappe af Zink eller Alu, på kantlægte i skotrende. På forside og langs sider på kvist føres undertaget min. 200 mm op af kvistvægge. Undertaget klæbes med DAFA butyltape. Samlinger fuges med DAFA undertagsklæb. For ventilation af tagrummet ved kvist, monteres DAFA tagrumsventiler i hvert spærfag. Inddækningerne på facade og langs sider på kvisten udføres af blyerstatning,y som tildannes til tagstenene. Inddækningerne afsluttes med en løskant eller blindfals af Zink eller Alu, afhængig af den efterfølgende beklædning. DAFA UV tape DAFA butyltape Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer 19

20 Reparation af undertagsfolie Hul eller mindre flænge/revne Ved revner eller flænger, mindre end 50 mm repareres med DAFA UV tape. Der monteres to stykker overlappet tape parallelt med flængen. Tapen føres 100 mm forbi flængen i hver ende. Hvis overfladen er våd eller fugtig, skal denne aftørres med en tør bomuldsklud, inden tapen monteres. Reparationen kan udføres ved temperaturer højere end -10 C. Figur 13 Større flænge/revne Større revner eller flænger repareres med et stykke undertagsfolie. Reparationsfolien tilskæres, så den er min. 100 mm større, end området den skal dække. Oversiden udføres med 2 skrå snit til hver side. Reparationsfolien klæbes til undertagfolien med DAFA undertagsklæb. Løse kanter forsegles med DAFA UV tape. Hvis overfladen er våd eller fugtig, skal denne aftørres med en tør bomuldsklud inden undertagsklæberen påføres. Reparationen kan udføres ved temperaturer højere end -10 C. Figur 14 OBS. Hvis undertagsfolien er deformeret, skal folien udskiftes i hele spærfagets bredde. Se efterfølgende afsnit. Større skader eller svigt ved samling Ved større skader, eller hvis undertagsfolien er deformeret, skal der udføres en reparation i hele spærfagets bredde. Afstandslisterne udskæres i området der skal udskiftes, således at undertagsfolien kan udføres med 200 mm overlæg. Der udskæres et egnet stykke undertagsfolie, som føres under den overliggende bane og over den underliggende bane. Overlæget fuges med DAFA undertagsklæb. Figur 15 Hvis overfladen er våd eller fugtig, skal denne aftørres med en tør bomuldsklud inden undertagsklæberen påføres. Reparationen kan udføres ved temperaturer højere end -10 C DAFA UV tape DAFA undertagsklæb 20

21 Tilbehør Følgende tilbehørsprodukter indgår i DAFA AirVent system. DAFA butyltape DAFA UV tape DAFA undertagsklæb DAFA UV rør- og kabelkrave Tagrumsventil DAFA undertagsstrammer DAFA MS-polymer DAFA fugebagstop DAFA klemlistebånd. Anvendes ved tage med udsat beliggenhed. Henvisninger I sammenhæng med denne vejledning henvises til nedenstående tekniske fælleseje: - BR 10 Bygningsreglementet - SBI-anvisning 178, Bygningers fugtisolering - SBI-anvisning 224, Fugt i bygninger - SBI-anvisning 226, Tagboliger - byggeteknik - Træ 51. taglægter - Træ 54, undertage - Træ 56, træskelethuse - Træ 58, træspær 2 - Valg, opstilling og afstivning - BYG-ERFA blad nr , Undertage - Opbygning, materialer og projektering - BYG-ERFA blad nr , Undertage - Udførelser og detaljer - BYG-ERFA blad nr , Blafrende undertage af banevarer - BYG-ERFA blad nr , Ventilation af tagkonstruktioner - BYG-ERFA blad nr , Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfinér i ventilerede tagrum - BYG-ERFA blad nr , Inddækninger af metal - mellem tag og murværk - BYG-ERFA blad nr , Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly

22 Produktblad RooFoil 150 (2 sider) Garanti DAFA RooFoil 150TM DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen. DAFA RooFoil 150 indgår i DAFA AirVent System og er en stærk diffusionsåben dug, der kan anvendes til såvel undertag som vindspærre i en let ydervægskonstruktion. Anvendelse Som undertag anvendes DAFA RooFoil 150 som selvbærende banevare i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner med en hældning over 150. DAFA RooFoil 150 anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsbeklædning. Må kun anvendes bag facader, der er lukket for UV-lys. Materialet DAFA RooFoil 150 er en 3-lags dug fremstillet med en kombination af PPvæv og folie med høj rivestyrke. Dugen er diffusionsåben med en Sd-værdi på ca. 0,015 m. Sd-værdien skal ganges med faktor ca. 5,7 for at få z-værdien. DAFA RooFoil 150 har en blå overflade med stiplede linjer i begge sider for markering af overlæg. Mål DAFA RooFoil 150 er med en lav vægt på kun 150 g/m2 let at rulle ud. Med 50 m i rullerne kan Leveringsstørrelser antallet af samlinger reduceres DAFA RooFoil 150 leveres i ruller med betragteligt. en bredde på 1,5 m samt 1,1 m og en længde på 50 m. Transport, levering og lagring DAFA RooFoil 150 er emballeret i PE-folie. DAFA RooFoil 150 opbevares liggende på europalle, tørt og beskyttet mod vejrlig og direkte sollys. Tekniske specifikationer Kvalitetssikring Brandklassifikation DAFA RooFoil 150 er CE-mærket efter EU standard EN NAVN METODE ENHED Rullelængde EN m > 50 Rullebredde EN m 1,5-0,5%, +2% EN g/m % EN Klasse E Vægt Rivestyrke langs/tværs EN N 150/ /-50 Brudforlængelse langs/tværs EN N/50mm 70/90 +40/-30 Trækstyrke langs/tværs EN N/50mm 290/200 ±70 EN ISO 12572/C m 0,015 Vandtæthed EN 1928 Klasse W1 Fleksibilitet ved lave temperaturer EN 1109 C -25 Sd værdi DAFA AirVent undetagsfolier er klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. 22 RESULTAT Eksponeringstid Max. 8 uger Varenummer (1,1m / 1,5m) / EAN nummer (1,1m / 1,5m) / TUN nummer (1,1m / 1,5m) / DUKO klasse ML Tæt bag tag og facade

23 certificeret ENVIRONMENTAL CERTIFICATE WEEE RoHS REACH WEEE COMPLIANCE COMPLIAN DAFA RooFoil 150 Undertagskonstruktioner DAFA RooFoil 150 er diffusionsåben og dermed velegnet som undertag i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner. DAFA RooFoil 150 som selvbærende undertag i ventileret konstruktion Udførelse Monteringen af DAFA RooFoil 150 kan udføres i fugtigt vejr, men må ikke udføres i frostvejr. Max. eksponeringstid er 8 uger. Da DAFA RooFoil 150 er diffusionsåben, kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA RooFoil 150 udrulles med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger tapes helt tæt med DAFA UV tape. DAFA RooFoil 150 er hverken trædesikkert eller faldsikkert. ude ude inde inde DAFA RooFoil 150 som selvbærende, diffusionsåbent undertag i ikke-ventileret konstruktion DAFA RooFoil 150 anvendt som undertag med ventilation mellem isolering og undertag. DAFA RooFoil 150 anvendt som vindspærre med ventileret hulrum bag regnskærmen. DAFA RooFoil 150 som tættende lag på fast undertag i ventileret konstruktion Ydervægskonstruktioner DAFA RooFoil 150 er en kraftig diffusionsåben dug, der er velegnet som vindspærre i en let ydervægskonstruktion, hvor der er et ventileret hulrum bag facadens regnskærm. DAFA RooFoil 150 monteres med min. 150 mm overlæg, og frie samlinger tapes med DAFA UV tape. DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales DAFA UV tape Klæbebånd med maksimal klæbeevne. DAFA RooFoil 150 som vindspærre i venti-leret ydervægsbeklædning DAFA undertags-klæb Permanent elastisk specialgummi til udvendig brug. DAFA UV kabelkrave DAFA UV rørkrave Helt tæt gennemføring af kabler eller el-dåser. Helt tæt gennemføring af runde eller firkantede rør. DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA RooFoil 150, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse. Se mere på 23

24 Produktblad RooFoil 200 (2 sider) DAFA RooFoil 200 TM DAFA RooFoil 200 indgår i DAFA AirVent System og er en stærk diffusionsåben dug, der kan anvendes til såvel undertag som vindspærre i en let ydervægskonstruktion. Garanti DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen. Anvendelse Som undertag anvendes DAFA RooFoil 200 som selvbærende banevare i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner med en hældning over DAFA RooFoil 200 anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsbeklædning. Må kun anvendes bag facader, der er lukket for UV-lys. Materialet DAFA RooFoil 200 er en 3-lags dug fremstillet med en kombination af PPvæv og folie med høj rivestyrke. Dugen er diffusionsåben med en S d-værdi på ca. 0,015 m. S d -værdien skal ganges med faktor ca. 5,7 for at få z-værdien. DAFA RooFoil 200 har en sort overflade med stiplede linjer i begge sider for markering af overlæg. Leveringsstørrelser DAFA RooFoil 200 leveres i ruller med en bredde på 1,5 m samt 1,1 m og en længde på 50 m. Mål DAFA RooFoil 200 er med en lav vægt på kun 200 g/m 2 let at rulle ud. Med 50 m i rullerne kan antallet af samlinger reduceres betragteligt. Transport, levering og lagring DAFA RooFoil 200 er emballeret i PE-folie. DAFA RooFoil 200 opbevares liggende på europalle, tørt og beskyttet mod vejrlig og direkte sollys. Kvalitetssikring DAFA RooFoil 200 er CE-mærket efter EU standard EN DAFA AirVent undetagsfolier er klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. Tekniske specifikationer NAVN METODE ENHED RESULTAT Rullelængde EN m > 50 Rullebredde EN m 1,5-0,5%, +2% Vægt EN g/m % Brandklassifikation EN Klasse E Rivestyrke langs/tværs EN N 220/160 +/-50 Brudforlængelse langs/tværs EN N/50mm 45/70 +/-30 Trækstyrke langs/tværs EN N/50mm 320/200 +/-60 S d værdi EN ISO 12572/C m < 0,015 Vandtæthed EN 1928 Klasse W1 Fleksibilitet ved lave temperaturer EN 1109 C -25 Eksponeringstid Max. 8 uger Varenummer (1,1m / 1,5m) / EAN nummer (1,1m / 1,5m) / TUN nummer (1,1m / 1,5m) / DUKO klasse ML 24 Tæt bag tag og facade

25 certificeret ENVIRONMENTAL CERTIFICATE WEEE RoHS REACH WEEE COMPLIANCE COMPLIAN DAFA RooFoil 200 Undertagskonstruktioner DAFA RooFoil 200 er diffusionsåben og dermed velegnet som undertag i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner. DAFA RooFoil 200 som selvbærende undertag i ventileret konstruktion Udførelse Monteringen af DAFA RooFoil 200 kan udføres i fugtigt vejr, men må ikke udføres i frostvejr. Max. eksponeringstid er 8 uger. Da DAFA RooFoil 200 er diffusionsåben, kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA RooFoil 200 udrulles med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger tapes helt tæt med DAFA UV tape. DAFA RooFoil 200 er hverken trædesikkert eller faldsikkert. ude ude inde inde DAFA RooFoil 200 som selvbærende, diffusionsåbent undertag i ikke-ventileret konstruktion DAFA RooFoil 200 anvendt som undertag med ventilation mellem isolering og undertag. DAFA RooFoil 200 anvendt som vindspærre med ventileret hulrum bag regnskærmen. DAFA RooFoil 200 som tættende lag på fast undertag i ventileret konstruktion Ydervægskonstruktioner DAFA RooFoil 200 er en kraftig diffusionsåben dug, der er velegnet som vindspærre i en let ydervægskonstruktion, hvor der er et ventileret hulrum bag facadens regnskærm. DAFA RooFoil 200 monteres med min.150 mm overlæg, og frie samlinger tapes med DAFA UV tape. DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales DAFA UV tape Klæbebånd med maksimal klæbeevne. DAFA RooFoil 200 som vindspærre i ventileret ydervægsbeklædning DAFA undertags-klæb Permanent elastisk specialgummi til udvendig brug. DAFA UV kabelkrave DAFA UV rørkrave Helt tæt gennemføring af Helt tæt gennemføring af kabler eller el-dåser. runde eller firkantede rør. DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA RooFoil 150, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse. Se mere på 25

26 DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirVent System. Garantien er ensbetydende med, at DAFA påtager sig direkte omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen. Det er valget af folie, som afgør, om garantien dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger således den valgte folies garantiperiode. Garantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder og normer, som de er godkendt efter. Garantien gradueres efter følgende princip: 0 10 år: 100 % dækning år: 80 % dækning år: 60 % dækning For at opnå DAFAs funktionsgaranti er det en forudsætning, at den færdige løsning lever op til følgende: Der er kun anvendt anbefalede produkter fra DAFA AirVent System til den udvendige tætning Projekteringen lever op til kravene i Bygningsreglementet Produkterne er monteret korrekt i overensstemmelse med DAFAs montageanvisninger Der foreligger dokumentation for de produkter, der er indkøbt fra DAFA AirVent System DAFAs funktions- og produktgaranti gælder også for DAFA AirStop System. Se DAFA AirStop System folder. 26

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

DAFA AirVent System super til tag og facade

DAFA AirVent System super til tag og facade DAFA AirVent System super til tag og facade Nr. 3A DEC 2015 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking.

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking. Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag Viking type 280 MK

Læs mere

DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade

DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade Nr. 3 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis 5 og

Læs mere

DAFA AirVent System til tag og facade

DAFA AirVent System til tag og facade DAFA AirVent System til tag og facade Nr. 3B JAN 2016 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15

Læs mere

DAFA AirVent System til tag og facade

DAFA AirVent System til tag og facade DAFA AirVent System til tag og facade Nr. 3C JANUAR 2017 Tæt bag tag og facade DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at

Læs mere

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt DAFA AirStop System TM når tæt er tæt Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Nr. 6 for det bæredygtige byggeri Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 Et komplet sortiment af intelligente produkter 7 3 6 4 6 1 5

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde PROTEX UNDERTAGE som lader huset ånde DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Vandtæt

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde PROTEX e - som lader huset ånde Diffusionstætte undertage Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Vandtæt Stor rivestyrke Kræver ingen specialværktøj Kan lægges på langs og på tværs Lang levetid

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk Cembrit Weather Safe Montagevejledning Indhold Produktinformation Tilbehør Undertagets opbygning Montering Detaljer Opbevaring og håndtering Garanti og salg 2 3 4 5 8 12 12 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

UNDERTAG. Montagevejledning KOMPROMENT BEDST BEDRE EKSTRE BRILLIA. Viking 800 Viking type 800. Viking 400 M H. Viking 280. Viking 200 MH M H MK

UNDERTAG. Montagevejledning KOMPROMENT BEDST BEDRE EKSTRE BRILLIA. Viking 800 Viking type 800. Viking 400 M H. Viking 280. Viking 200 MH M H MK Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG NT BRILLIA BEDST Viking 280 BEDRE Viking 200 MH M H MK GODKENDT Trædesikert underlag Viking 400 M H MK GODKENDT Trædesikert underlag Varmereflekterende M EKSTRE Viking

Læs mere

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Skemaet skal udfyldes af producenter eller leverandører, som ønsker et produkt optaget i undertagsklassifikationsordningen. Der skal udfyldes

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? DAFA intelligent dampspærresystem 0.2 10.0 s d m DAFA er en intelligent fugtadaptiv dampspærre, der tilpasser sig fugtforholdene. Ved fugtophobning på ydersiden af dampspærren vil

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Halotén Montagevejledning Undertag.

Halotén Montagevejledning Undertag. Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM Sundt indeklima i et sundt hus Halotex sundt indeklima Mange danskere bor i (for) tætte huse... Bygges der for tætte huse i Danmark? det har længe været diskuteret. Svaret er

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage...

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Den lette tagløsning. scandinavien a/s

Den lette tagløsning. scandinavien a/s Den lette tagløsning Med MetroBond tilbyder Metrotile scandinavien a/s et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver vi års garanti på. scandinavien a/s PRODUKTET METROBOND farver, lyd

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere