HÅNDBOG Lægningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG Lægningsvejledning"

Transkript

1 HÅNDBOG Lægningsvejledning

2 Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side 8-9 Skæring og boring / Bindere... side Dækbredder... side H 14 programspecifikationer... side H 10 programspecifikationer... side F 12 Ü-Nord programspecifikationer... side F 10 Ü programspecifikationer... side F 7 programspecifikationer... side G 10 programspecifikationer... side DS 5 programspecifikationer... side Vingesten programspecifikationer... side 28 Tilbehør... side 29 Profile tagprogram - andre modeller/former... side Alle vore tagsten og tilbehør overholder naturligvis EU norm EN1304 Tegltagsten, grovkeramisk type". Køber må acceptere en brækage på op til 2%. Se iøvrigt Tegl 36 af november

3 Afstandslister I tage med falstagsten skal der over spærene indlægges mindst 25 mm tykke afstandslister mellem undertag og lægter. Afstandslister skal være trykimprægnerede. Afstandslisternes formål er: At sikre en god ventilation langs tagstenenes underside i sammenhæng med indløbsareal ved tagfod og udløbsareal ved kip. At sikre en effektiv fastholdelse af undertaget. At etablere en fri spalte, således at smuds, plantedele m.m. kan passere under lægterne. At give plads til montering af binderne. NB. Ventilation langs tagstenenes underside er nødvendig, da risikoen for frostskader øges med voksende vandindhold i stenene. Lægter Lægtningen skal udføres med mindst 38x73 mm lægter, der skal opfylde kravene til taglægter af styrkeklassen TI i henhold til trænormen. Lægterne skal lægges korrekt og ensartet med en lægtningstolerance på ±3 mm målt ved spærene, som foreskrevet i TOP s Byggeblad nr. 26,»Lægtning af tage«. Tolerance må ikke ophobes. Lægteafstanden måles fra overkant til overkant lægte. Den opgives vejledende af tagstensproducenten og bestemmes for de leverede sten ved udlægning af 2 opadgående rækker tagsten med 12 i hver på et plant underlag. 3

4 4 Ventilation Ventileret tagkonstruktion - tagrum og skrå tage Ved en ventileret tagkonstruktion skal ventilationsåbninger-nes samlede areal mindst være 1/500 af bygningens grundareal. Arealet skal fordeles jævnt i tagfladen med mindst 1/1000 ved kip og 1/1000 ved tagfod (1/2000 pr. side ved tagfod i traditionelt sadeltag). Disse grundregler for ventilationsarealet gælder ved bygnings-bredder op til 20 meter. Ved større bygnings-bredder må der foretages særlige fugttekniske beregninger, se BYG-ERFA Erfaringsblad (27) , Ventilation af tagkonstruktioner. Ved hanebåndsspær skal kolde skunker og spidslofter ventileres, også når der anvendes diffusionsåbne undertage. Ventilation i undertage Ved ventilerede konstruktioner kan ventilationsåbninger i form af ventilationsstudse monteres i undertaget. For vinge-tagsten med muret rygning skal der være mindst 25 mm fri luftspalte under rygningen, og for falstagsten skal der monteres en tudtagsten i umiddelbar nærhed af hver ventilationsstuds i undertaget. Ventilationsstudse i undertaget monteres jævnt fordelt nær kip (og ved tagfod om nødvendigt). Vær opmærksom på, at der omkring gennembrydninger, som f. eks. ovenlys og skorstene, skal monteres ventilationsstudse i undertaget. Ventilation af hulrum mellem tagsten og undertag For alle tagstenstyper skal der være ventilationsåbning ved både tagfod, kip, skotrender og grater svarende til en mindst 200 cm 2 fri, gennemgående spalte pr. lbm ved en husbredde på op til 8 m. Ved større husbredder skal ventilationsspaltens frie åbning øges proportionalt med den øgede husbredde. Når der anvendes fuglegitter eller tagsten med flad udformning, nedsættes ventilationsarealet ved tagfoden. Kravet om min. 200 cm 2 fri spalte pr. lbm gælder dog fortsat, hvorfor præfabrikerede ventilationslister med fuglegitter kan anbefales. Rekvirer dokumentation hos tagstensproducenten inden udformning af detalje ved tagfoden. Figur 6: Principtegning, der viser forskellige ventilationsmuligheder

5 Figur 8: Snit i tagflade med uventileret konstruktion. Isolering monteres tæt mod det diffusionsåbne undertag, og det sikres, at der overalt er min. 25 mm fri afstand svarende til afstandslistens tykkelse mellem underside lægter og overside undertag, idet isoleringen kan løfte undertaget op. Figur 7: Snit i tagflade med ventileret konstruktion. Ved ventilerede undertage af banevarer projekteres der med en fri ventilationsåbning på mindst 70 mm målt fra overside isolering til overside spær. Ved undertag på fast underlag dog min. 50 mm. 5

6 Fastlæggelse af tagfladens længde For at opnå den korrekte løsning, og et tag hvor stenene ligger tæt, må der under projekteringen tages højde for tagfladens inddeling, svarende til de valgte stens dækbredde. Ligeledes bør det under projekteringen tilstræbes, at ovenlysvinduer og kviste om muligt kan indbygges i tagfladen, i tagstenens modul, således at der afsluttes og begyndes med hele sten. Dækbredden opgives vejledende af tagstensproducenten og bestemmes for de leverede sten ved udlægning af 2 tværgående rækker tagsten med 12 i hver på et vandret underlag eller ved prøveoplægning på taget. Middel = b1 + b2 dækbredde 20 Middel = l1 + l2 dæklængde 20 Breddesnit - trukket Breddesnit - samlet Længdesnit - trukket 6 Længdesnit - samlet

7 Oplægning af tagsten Stenen oplægges fra højre mod venstre. Dækbredden og lægteafstanden opgives vejledende af tagstensproducenten og afstandene findes ved en prøveudlægning som beskrevet side 6. For at få et ensartet farvespil skal man blande tagsten fra flere paller. Stenene skal falde sammen, således at falstagsten falder sammen i falsene. Under oplægningen må der regnes med nogen tildannelse af stenene for at opnå dette. Tagstenene bør henlægges efter snor for mindst hver 2. række eller rettes ind efter retholt. Binding af stenene foregår under oplægningen. Fuglegitter kan placeres forneden ved tagrenden oven på fodblikket. Figur 12: Alle tagsten, markeret med gråt, bindes. Vingetagsten bindes eksempelvis med JP-bindere og falstagsten med sidefalsbindere. Binding af tagsten Mindst hver anden tagsten skal bindes. De bundne sten skal fordeles diagonalt som vist på fig. 12. Ved at binde stenene diagonalt, hvor diagonalen går nedefra fra højre mod venstre opnås, at hver enkelt sten fastholdes i tagfladen, idet ikke bundne sten»ligger under«en bunden. Herudover skal alle sten bindes: I nederste eller næstnederste række ved tagfod. I yderste række ved gavle. Langs skotrender. Omkring ovenlys og andre gennembrydninger i tagfladen. I øverste række langs mørtelfrie rygninger og grater. 7

8 Udsat beliggenhed På tage med særlig udsat beliggenhed og udsatte tagkonstruktioner bør hver eller hver anden sten bindes. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at skrue stenene fast. Det skal af den projekterende vurderes, om taget har en særlig udsat beliggenhed ud fra: Bygningens beliggenhed (terrænklasse). Bygningens udformning. Lokale vind- og turbulensforhold. Generelt skal man være opmærksom på, at tagsten og bindere følges ad. Det vil sige, at producenten leverer både tagsten og bindere, idet binderen er udformet og tilpasset de enkelte tagstenstyper og lægtedimensionen 38x73 mm. Ved andre lægtedimensioner skal der anvendes specielle bindere. Rygning og grater Mørtelfrie rygninger og grater Rygningsstenene fastholdes til en ventilationsplanke eller toplægte. Rygningsstenene kan skrues eller fastgøres med specialbeslag, der leveres sammen med rygningsstenene. Ved udsat beliggenhed bør stenene dog skrues fast. Topplanken eller lægten skal monteres så lavt, at rygningsstenene ligger ned til - men fri af - tagstenene. I ventilerede rygninger bør der anbringes ikke ekspanderende fugebånd i overlæggene mellem rygningsstenene for at hindre indtrængning af vand og fygesne. Se fig. 17. I tage med falstagsten skal rygninger og grater altid lægges mørtelfrie 8 Figur 17: Snit i mørtelfri rygning med ventilation via ventilationsplanke.

9 Rygningslægning keramisk med kipsten Standardløsning Rygningsmontering med toprulle Toprulle påklæbes til nederste fals i øverste sten. Rygningen placeres ned til nederste fals som ill. Afstand fra kip (spær) til overkant toplægten Mål gældende for standardløsning Afstandslister 25 mm 34 mm Taghældning mm 176 mm mm 171 mm mm 167 mm mm 164 mm mm 161 mm mm 160 mm 9

10 Afstand fra kip til overkant øverste lægte Kiplinie Nibra falstagsten H10 og H14. Afstand fra kiplinie til overkant øverste lægte måles oven på klemlisten. Taghældning Afstand fra kiplinie til øverste lægte mm mm mm mm mm mm Skæring og boring Nibra tagsten er ekstrem hårde at skære og bore i. Vi anbefaler følgende skære-/boreværktøj: Boremaskine med kort krop, eller akumaskine med slag (vigtigt at bore med slag). Skæreskiven du anvender skal være beregnet til hårde materialer, som f.eks. natursten. Spørg evt. håndværkerafdelingen i din lokale Trælast- eller tømmerhandel. Alle mål er ca. mål. Tolerance er i henhold til EU normer for tegl. 10

11 Bindertyper Sidefalsbinder for falstagsten standard Sidefalsbinder for falstagsten til sømning Binder for vingesten, standard Binder for vingesten, special 11

12 Dækbredder H H F 12 Ü-Nord F 10 Ü

13 F G DS Nelskamp Vingesten

14 H 14 Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 43,4 cm Bredde ca. 26,7 cm Lægteafstand ca. 33,3 cm ±10 mm Dækbredde ca. 21,5 cm Antal stk/m 2 ca. 13,9 stk. Min. taghældning 15 Vægt ca. 3,6 kg pr. stk Binder 435/115 til 38x73 lægter. Dobbeltvinget Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~29,1 cm Dækbredde ~29,1 cm Vægt ~3,7 kg Antal stk/m ~3,0 14 Vindskedesten standard, venstre Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~29,1 cm Dækbredde ~18,7 cm Vægt ~4,1 kg Antal stk/m ~3,0 Vindskedesten standard, højre Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~26,4 cm Dækbredde ~11,5 cm Vægt ~4,3 kg Antal stk/m ~3,0 Vindskedesten special, venstre Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~26,8 cm Dækbredde ~25,1 cm Vægt ~5,0 kg Antal stk/m ~3,0 Vindskedesten special, højre Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~23,9 cm Dækbredde ~17,4 cm Vægt ~4,5 kg Antal stk/m ~3,0 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm Vægt ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm Vægt ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm Vægt ~3,1 kg Rygningssten start, til vindskedesten standard Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 30,5 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Vægt ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten standard Længde ~ 39,0 cm DækLængde ~ 31,0 cm Bredde ~ 25,1cm DækBredde ~20,0 cm

15 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Vægt ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Grat start Længde ~ 49,0 cm DækLængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm DækBredde ~ 20,0 cm Valmklokke (universal) Vægt ~4,5 kg Tudsten (Udluftningsareal ~15 cm 2 ) Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~26,7 cm Dækbredde ~21,5 cm Vægt ~3,7 kg Kipsten Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~26,7 cm Dækbredde ~21,5 cm Vægt ~3,4 kg Tagfodsten Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~33,3 cm Bredde ~26,7 cm Dækbredde ~21,5 cm Vægt ~3,5 kg Pulttagsten Længde Individuelt Lægteafstand Individuelt Bredde ~26,7 cm Dækbredde ~21,5 cm Tagsten med hul til taghætte Længde ~ 43,4 cm Lægteafstand ~ 33,3 cm Bredde ~26,7 cm Dækbredde ~21,5 cm Findes ikke i alle farver Taghætte til tagsten med hul Ø = 80 mm Længde ~ 32,5 cm Bredde ~10,0 cm Findes ikke i alle farver Keramisk taghætte Ø = 100 mm Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~ 33,3 cm Bredde ~26,7 cm Dækbredde ~21,5 cm Vægt ~3,5 kg Findes ikke i alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~43,4 cm Lægteafstand ~ 33,3 cm Bredde ~49,0 cm Dækbredde ~43,0 cm Vægt ~1,0 kg Findes i alle farver 15

16 H 10 Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 48,8 cm Bredde ca. 29,9 cm Lægteafstand ca. 38,4 cm ±15 mm Dækbredde ca. 24,8 cm Antal stk./m 2 ca. 10,3 stk. Min. taghældning 15 Vægt ca. 4,4 kg pr. stk Binder 435/115 til 38x73 lægter. Dobbeltvinget Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~32,1 cm Dækbredde ~32,1 cm Vægt ~4,1 kg Antal stk/m ~2,6 Vindskedesten standard, venstre Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~32,1 cm Dækbredde ~19,5 cm Vægt ~5,5 kg Antal stk/m ~2,6 Vindskedesten standard, højre Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~29,7 cm Dækbredde ~12,0 cm Vægt ~5,3 kg Antal stk/m ~2,6 Vindskedesten special, venstre Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~27,8 cm Vægt ~6,7 kg Antal stk/m ~2,6 Vindskedesten special, højre Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~26,8 cm Dækbredde ~20,1 cm Vægt ~5,8 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm Vægt ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 16 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm Vægt ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm Vægt ~3,1 kg Rygningssten start, til vindskedesten standard Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 30,5 cm Bredde ~ 25,4 cm DækBredde ~20,0 cm Vægt ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten standard Længde ~ 39,0 cm DækLængde ~ 31,0 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm

17 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Vægt ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Grat start Længde ~ 49,0 cm DækLængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm DækBredde ~ 20,0 cm Valmklokke (universal) Vægt ~4,5 kg Tudsten (Udluftningsareal ~17 cm 2 ) Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~24,8 cm Vægt ~ 4,5 kg Kipsten Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~24,8 cm Vægt ~ 4,1 kg Tagfodsten Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~38,4 cm Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~24,8 cm Vægt ~4,6 kg Pulttagsten Længde Individuelt Lægteafstand Individuelt Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~24,8 cm Tagsten med hul til taghætte Længde ~ 48,8 cm Lægteafstand ~ 38,4 cm Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~24,8 cm Vægt ~ 4,8 kg Findes ikke i alle farver Taghætte til tagsten med hul Ø = 80 mm Længde ~ 32,5 cm Bredde ~10,0 cm Findes ikke i alle farver Keramisk taghætte Ø = 100 mm Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~ 38,4 cm Bredde ~29,9 cm Dækbredde ~24,8 cm Vægt ~4,8 kg Findes ikke i alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~49,0 cm Lægteafstand ~ 38,4 cm Bredde ~30,0 cm Dækbredde ~24,8 cm Vægt ~1,0 kg Findes i alle farver 17

18 F 12 Ü-Nord Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 48,8 cm Bredde ca. 29,2 cm Lægteafstand ca. 34,6 cm ± 25 mm Dækbredde ca. 23,9 cm Antal stk/m 2 ca. 12,3 stk. Min. taghældning 22 Vægt.: ca. 3,6 kg pr. stk Binder 435/2 til 38x73 lægter. Dobbeltvinget Længde ~48,8 cm Dæklængde ~34,6 cm Bredde ~32,2 cm Dækbredde ~32,2 cm Vægt ~4,9 kg Antal stk/m ~2,8 Vindskedesten, venstre Længde ~48,8 cm Dæklængde ~34,6 cm Bredde ~32,2 cm Dækbredde ~25,2 cm Vægt ~5,2 kg Antal stk/m ~2,8 Vindskedesten, højre Længde ~48,8 cm Dæklængde ~34,6 cm Bredde ~29,2 cm Dækbredde ~17,0 cm Vægt ~5,0 kg Antal stk/m ~2,8 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm Vægt ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm Vægt ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm Vægt ~3,1 kg 18

19 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Vægt ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Grat start Længde ~ 49,0 cm DækLængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm DækBredde ~ 20,0 cm Valmklokke (universal) Vægt ~4,5 kg Tudsten (udluftningsareal ~15 cm 2) Længde ~48,8 cm Dæklængde ~34,6 cm Bredde ~29,2 cm Dækbredde ~23,9 cm Vægt ~3,7 kg Keramisk taghætte Ø = 125 mm Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~ 34,6 cm Bredde ~29,2 cm Dækbredde ~23,9 cm Vægt ~7,8 kg Findes ikke i alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~48,8 cm Lægteafstand ~ 34,6 cm Bredde ~52,8 cm Dækbredde ~47,8 cm Vægt ~1,0 kg Findes i alle farver 19

20 F 10 Ü Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 48,7 cm Bredde ca. 29,6 cm Lægteafstand ca. 41,6 cm ± 12 mm Dækbredde ca. 24,2 cm Antal stk./m 2 ca. 10,0 stk. Min. taghældning 15 Vægt ca. 3,8 kg pr. stk Binder 435/102 til 38x73 lægter. Halv tagsten Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~17,0 cm Dækbredde ~11,9 cm Vægt ~2,6 kg Dobbeltvinget Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~32,4 cm Dækbredde ~32,4 cm Vægt ~5,2 kg Antal stk/m ~2,4 Vindskedesten venstre Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~32,4 cm Dækbredde ~24,0 cm Vægt ~6,3 kg Antal stk/m ~2,4 Vindskedesten højre Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~29,2 cm Dækbredde ~15,2 cm Vægt ~5,9 kg Antal stk/m ~2,4 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm Vægt ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm Vægt ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm Vægt ~3,1 kg 20

21 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Vægt ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Grat start Længde ~ 49,0 cm DækLængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm DækBredde ~ 20,0 cm Valmklokke (universal) Vægt ~4,5 kg Tudsten (udluftningsareal ~17 cm 2 ) Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~29,6 cm Dækbredde ~24,2 cm Vægt ~4,2 kg Kipsten Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~29,6 cm Dækbredde ~24,2 cm Vægt ~4,2 kg Tagfodsten Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~29,6 cm Dækbredde ~24,2 cm Vægt ~4,5 kg Pulttagsten Længde Individuelt Lægteafstand Individuelt Bredde ~29,6 cm Dækbredde ~24,2 cm Keramisk taghætte Ø = 100 mm Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~41,6 cm Bredde ~29,6 cm Dækbredde ~24,2 cm Vægt 4,8 kg Findes ikke alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~ 41,6 cm Bredde ~29,6 cm Dækbredde ~24,2 cm Vægt ~1,0 kg Findes i alle farver 21

22 F 7 Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 57,9 cm Bredde ca. 36,0 cm Lægteafstand ca. 48,0 cm ± 15 mm Dækbredde ca. 30,5 cm Antal stk./m 2 ca. 7,0 stk. Min. taghældning 15 Vægt ca. 6,4 kg pr. stk Binder 435/115 til 38x73 lægter. Dobbeltvinget Længde ~ 57,9 cm Lægteafstand ~ 48,0 cm Bredde ~ 45,0 cm DækBredde ~ 45,0 cm Vægt ~ 8,8 kg Antal stk/m ~ 2,1 Vindskedesten venstre Længde ~ 57,9 cm Lægteafstand ~ 48,0 cm Bredde ~ 41,9 cm DækBredde ~ 40,2 cm Vægt ~ 9,3 kg Antal stk/m ~ 2,1 Vindskedesten højre Længde ~ 57,9 cm Lægteafstand ~ 48,0 cm Bredde ~ 32,2 cm DækBredde ~ 24,9 cm Vægt ~ 8,1 kg Antal stk/m ~ 2,1 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm Vægt ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm Vægt ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm Vægt ~3,1 kg 22

23 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Vægt ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Grat start Længde ~ 49,0 cm DækLængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm DækBredde ~ 20,0 cm Valmklokke (universal) Vægt ~4,5 kg Tudsten (Udluftningsareal ~20 cm 2 ) Længde ~ 57,9 cm DækLængde ~ 48,0 cm Bredde ~ 36,0 cm DækBredde ~ 30,5 cm Vægt ~ 5,6 kg Keramisk taghætte Ø = 100 mm Længde ~ 57,9 cm DækLængde ~ 48,0 cm Bredde ~ 36,0 cm DækBredde ~ 30,5 cm Vægt ~ 6,0 kg Findes ikke i alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~57,9 cm Lægteafstand ~ 48,0 cm Bredde ~36,0 cm Dækbredde ~30,5 cm Vægt ~1,0 kg Findes i alle farver 23

24 G 10 Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 48,7 cm Bredde ca. 29,7 cm Lægteafstand ca. 39,4 cm ± 10 mm Dækbredde ca. 25,0 cm Antal stk./m 2 ca. 10,0 stk. Min. taghældning 15 Vægt ca. 4,4 kg pr. stk Binder 435/2 til 38x73 lægter. Halv tagsten Længde ~ 48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~ 16,8 cm DækBredde ~ 12,5 cm Vægt ~ 2,5 kg Dobbeltvinget Længde ~ 48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~ 24,5 cm DækBredde ~ 24,5 cm Vægt ~ 3,7 kg Antal stk/m ~ 2,6 Vindskedesten venstre Længde ~ 48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~ 22,8 cm DækBredde ~ 21,0 cm Vægt ~ 5,1 kg Antal stk/m ~ 2,6 Vindskedesten højre Længde ~ 48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~ 22,8 cm DækBredde ~ 16,5 cm Vægt ~ 5,1 kg Antal stk/m ~ 2,6 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm Vægt ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm Vægt ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm Vægt ~3,1 kg 24

25 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Vægt ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Grat start Længde ~ 49,0 cm DækLængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm DækBredde ~ 20,0 cm Valmklokke (universal) Vægt ~4,5 kg Special rygningssten Længde ~ 44,0 cm DækLængde ~ 38,5 cm Bredde ~ 25,5 cm DækBredde ~ 17,5 cm Vægt ~ 4,3 kg Antal stk/m ~ 2,5 Special rygningssten start Længde ~ 44,0 cm DækLængde ~ 35,0 cm Bredde ~ 25,5 cm DækBredde ~ 17,5 cm Special rygningssten slut Længde ~ 38,0 cm DækLængde ~ 35,0 cm Bredde ~ 25,5 cm DækBredde ~ 17,5 cm Tudsten (Udluftningsareal ~20 cm 2 ) Længde ~ 48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~ 29,7 cm DækBredde ~ 25,0 cm Vægt ~ 4,3 kg Keramisk taghætte Ø = 100 mm Længde ~ 48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~ 29,7 cm DækBredde ~ 25,0 cm Vægt ~ 4,3 kg Findes ikke i alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~48,7 cm Lægteafstand ~ 39,4 cm Bredde ~30,0 cm Dækbredde ~25,0 cm Vægt ~1,0 kg Findes i alle farver 25

26 DS 5 Programspecifikation Tekniske data: Længde ca. 59,4 cm Bredde ca. 37,8 cm Lægteafstand ca ,4 cm Dækbredde ca. 32,6 cm Antal stk/m 2 ca. 6,0 stk.* Min. taghældning 15 Vægt pr. stk. ca. 7,0 kg pr. stk *ved max lægteafstand Binder 435/102 til 38x73 lægter. OBS! Ved DS 5 skal alle sten bindes. Halv tagsten Længde ~59,9 cm Lægteafstand ~44-50,4 cm Bredde ~21,2 cm Dækbredde ~15,8 cm Vægt ~3,5 kg Antal stk/m ~2,0 Dobbeltvinget Længde ~59,9 cm Lægteafstand ~44-50,4 cm Bredde ~25,4 cm Dækbredde ~25,4 cm Vægt ~4,5 kg Antal stk/m ~2,0 Vindskedesten venstre Længde ~59,9 cm Lægteafstand ~44-50,4 cm Bredde ~22,3 cm Dækbredde ~20,7 cm Vægt ~6,4 kg Antal stk/m ~2,0 Vindskedesten højre Længde ~59,9 cm Lægteafstand ~44-50,4 cm Bredde ~20,7 cm Dækbredde ~13,7 cm Vægt ~6,1 kg Antal stk/m ~2,0 Rygningssten (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~37,0 cm Vægt ~3,7 kg Antal stk/m ~2,6 Rygningssten start (konisk) Længde ~43,5 cm Dæklængde ~38,2 cm Vægt ~3,7 kg Rygningssten slut (konisk) Længde ~39,5 cm Dæklængde ~36,0 cm Vægt ~3,1 kg 26

27 Rygningssten start, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 34,0 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Vægt ~ 4,0 kg Rygningssten slut, til vindskedesten special Længde ~ 43,5 cm DækLængde ~ 41,5 cm Bredde ~ 25,1 cm DækBredde ~20,0 cm Grat start Længde ~ 49,0 cm DækLængde ~ 42,0 cm Bredde ~ 24,5 cm DækBredde ~ 20,0 cm Valmklokke (universal) Vægt ~4,5 kg Tudsten (Udluftningsareal ~20 cm 2 ) Længde ~59,9 cm Lægteafstand ~44-50,4 cm Bredde ~37,8 cm Dækbredde ~32,6 cm Vægt ~5,7 kg Keramisk taghætte Ø = 100 mm Længde ~ 59,9 cm Lægteafstand ~ 44-50,4 cm Bredde ~ 37,8 cm DækBredde ~ 32,6 cm Vægt 6,0 kg Findes ikke alle farver Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~59,9 cm Lægteafstand ~ 44-50,4 cm Bredde ~37,8 cm Dækbredde ~32,6 cm Vægt ~1,0 kg Findes i alle farver 27

28 Vingesten Nelskamp Tekniske data: Længde ca. 39,3 cm Bredde ca. 24,5 cm Lægteafstand ca. 32,3 cm DækBredde ca.19,5 cm Antal stk/m 2 ca. 16,5 stk. Min. taghældning 25 Vægt ca. 2,5 kg pr. stk Binder Type 225NK til 38x73 lægter. Sættemærker kan forefindes på Nelskamp vingetagsten. Dobbeltvinget Længde ~ 39,3 cm Lægteafstand ~ 32,3 cm Bredde ~ 28,0 cm Dækbredde ~ 28,0 cm Antal stk/m. ~3,1 Vindskedesten venstre Længde ~ 39,3 cm Lægteafstand ~ 32,3 cm Bredde ~ 28,8 cm DækBredde ~ 25,0 cm Vægt ~ 2,7 kg Antal stk/m ~ 3,1 Vindskedesten højre Længde ~ 39,3cm Lægteafstand ~ 32,3 cm Bredde ~ 24,9 cm DækBredde ~ 16,0 cm Vægt ~ 2,7 kg Antal stk/m ~ 3,1 Rygningssten Længde ~ 41,8 cm DækLængde ~ 33,0 cm Bredde ~ 23,7 cm DækBredde ~ 21,0 cm Vægt ~3,5 kg Antal stk/m ~ 3,0 Rygningssten start Længde ~ 43,9 cm DækLængde ~ 40,0 cm Bredde ~ 23,7 cm DækBredde ~ 21,0 cm Rygningssten slut Længde ~ 43,8 cm DækLængde ~ 40,5 cm Bredde ~ 23,9 cm DækBredde ~ 21,0 cm Grat start Længde ~ 43,4 cm DækLængde ~ 29,5 cm Bredde ~ 23,7 cm DækBredde ~ 21,0 cm Vægt ~ 3,2 kg Valmklokke Vægt ~ 4,5 kg Tudsten (Udluftningsareal ~15 cm 2 ) Længde ~ 39,3 cm Lægteafstand ~ 32,3 cm Bredde ~ 24,5 cm DækBredde ~ 19,5 cm 28 Plast hætte 15 x 15 cm Længde ~39,3 cm Lægteafstand ~ 32,3 cm Bredde ~44,5 cm Dækbredde ~39,0 cm Vægt ~1,0 kg Findes i alle farver

29 Tilbehør Nibra keramiske tagsten har et stort tilbehørsprogram, der gør det let at give taget den rigtige finish. Tilbehør fås til alle tagstenstyper i naturrød, engoberet, edelengoberet og glaseret i samtlige farver. Tilbehør der ikke produceres som standard, kan fremstilles specielt til den specifikke opgave. Notater: 29

30 Profile tagprogram NIBRA H 14 NIBRA H 10 NIBRA F 12 Ü-Nord NIBRA F 10 Ü NIBRA F 7 NIBRA G NIBRA DS 5 Nelskamp Vingesten

31 Andre modeller og former Spørg om pris og leveringstid H 15 F 15 R 15 R 13 S D 13 D 15 Ü 31

32 Forhandler Nibra håndbog 10 _2012. Vi tager forbehold for trykfejl

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 MELODIE Vingefalstagsten CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på at udvikle tagstenen

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

FUTURA. Romerfals tagsten. Byggematerialer siden 1907

FUTURA. Romerfals tagsten. Byggematerialer siden 1907 FUTURA Romerfals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. CREATON producerer mere end 350 mio. enheder

Læs mere

HF14 / VARIO Vingefalstagsten

HF14 / VARIO Vingefalstagsten HF14 / VARIO Vingefalstagsten 1 2 3 HF14 / VARIO Vingefalstagsten HF14 / VARIO Farver og overflader MEYER-HOLSEN serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

KOMPROMENT betontagsten

KOMPROMENT betontagsten KOMPROMENT betontagsten 30 GARANTI Å R TEGLTAG BETONTAG NATURSKIFERTAG SOLCELLETAG TAGTILBEHØR UNDERTAG OVENLYSVINDUER KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D sort KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D KOMPROMENT

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kunsten at vælge det rigtige tag!

Kunsten at vælge det rigtige tag! Kunsten at vælge det rigtige tag! PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER 1 Tysk grundighed - høj kvalitet! Tagsten er ikke bare tagsten ligesom et tag ikke bare er et tag. Tagets og tagstenenes

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

håndstrøgne tagsten ANVENDELSE AF HÅNDSTRØGNE DANTEGL TAGSTEN FRA LAFARGE ROOFING

håndstrøgne tagsten ANVENDELSE AF HÅNDSTRØGNE DANTEGL TAGSTEN FRA LAFARGE ROOFING håndstrøgne tagsten ANVENDELSE AF HÅNDSTRØGNE DANTEGL TAGSTEN FRA LAFARGE ROOFING Indhold Tegl som byggemateriale Side 4 Fremstilling af håndstrøgne Dantegl Side 6 Dantegl håndstrøgen vingetagsten Side

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Building Value. Tegltagsten. Den ideelle løsning til moderne og sunde byggerier

Building Value. Tegltagsten. Den ideelle løsning til moderne og sunde byggerier uilding Value Tegltagsten en ideelle løsning til moderne og sunde byggerier se de mange muligheder på de næste sider Wienerberger Tegltagsten er et vigtigt element i dansk byggekultur, og Wienerberger

Læs mere

Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning

Læs mere

MODENA - romerfalstagsten

MODENA - romerfalstagsten 1 Steffen Sten ApS Havnegade 70B 5000 Odense C 65916430 info@steffensten.dk tagsten.net MODENA - romerfalstagsten 2 3 2 3 1 2. Forskydning top 25 mm 3. Integreret sømhul 1 Modena 11 Dæklængde ca. 34,0-36,5

Læs mere

UDFØRELSE UNDERTAG TAGFOD UNDERSTRYGNING MED MØRTEL

UDFØRELSE UNDERTAG TAGFOD UNDERSTRYGNING MED MØRTEL UDFØRELSE UNDERTAG Undertag skal udføres i overensstemmelse med principperne anført i klassifikationsordningen DUKO, vejleninger fra TOR og TOP samt i følgende BYG-ERFA Erfaringsblade: Undertage. Opbygning,

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde PROTEX UNDERTAGE som lader huset ånde DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Vandtæt

Læs mere

Oplægning uden rygningsindlæg. Indhold

Oplægning uden rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning uden rygningsindlæg Indhold 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5 Mål vedrørende

Læs mere

DOMINO. Arkitekt Fals-Tagsten

DOMINO. Arkitekt Fals-Tagsten DOMINO Arkitekt Fals-Tagsten 1 2 3 DOMINO Det sikre valg hvis der ønskes et minimalistisk udtryk Med vor DOMINO har vi skabt en usædvanlig vellykket forbindelse af enestående fordele ved en ægte lertagssten

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde PROTEX e - som lader huset ånde Diffusionstætte undertage Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Vandtæt Stor rivestyrke Kræver ingen specialværktøj Kan lægges på langs og på tværs Lang levetid

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn. Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn. Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Indhold Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

SINFONIE. Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. 1

SINFONIE. Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. 1 SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. 1 2 SINFONIE Vingefalstagsten til tagl De mange fordele viser, at det er lykkedes at skabe noget særligt. I samarbejde med M. C. Ludowice er

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7172 Oversigt over klagepunkter: 1. Utilstrækkelig tagrumsudluftning. 2. Fugtskjolder udvendig på facademur ved bryggers, bad og soveværelse. 3. Fugtaftegninger på lofter omkring

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften -tagstenen der renser luften Profile - din sikre leverandør af byggematerialer -tagstenen der renser luften 30 års garanti Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for miljøet

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

PREMION. Fladtagsten med HØJBRÆNDINGSFAKTOR 1

PREMION. Fladtagsten med HØJBRÆNDINGSFAKTOR 1 PREMION Fladtagsten med HØJBRÆNDINGSFAKTOR 1 2 PREMION det kommer an på de in PREMION fascinerende optik takket være den finkeramiske topkvalitet. Fra de ekstremt frostrige alperegioner til de tropiske

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S Dansk Profilteknik A/S En stålsikker løsning... DP Exclusive DP Prestige // DP Sinus Variant DP Exclusive Dansk Profilteknik A/S DK-9575 Terndrup EN 508-1 MPA BAU HANNOVER 41,5 200 Dækkebredde 1.000 mm.

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften ClimaLife -tagstenen der renser luften PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ClimaLife -tagstenen der renser luften Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005 0-03-11.2005 Når du skal ventilere Tagrummet Taghætter Inline ventilation Ventilationselementer til rygning Bølgeklodser og fuglegitter til tagfod Rygnings- og gratbånd Effektiv ventilation holder taget

Læs mere

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM Sundt indeklima i et sundt hus Halotex sundt indeklima Mange danskere bor i (for) tætte huse... Bygges der for tætte huse i Danmark? det har længe været diskuteret. Svaret er

Læs mere

PROFILE Tagtilbehør - til Nibra teglsten og PROTEX undertage

PROFILE Tagtilbehør - til Nibra teglsten og PROTEX undertage PROFILE Tagtilbehør - til Nibra teglsten og PROTEX undertage Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Tagtilbehør PROFILE Tagtilbehør PROFI toprulle 31/39 cm. 72 ruller pr. palle Sort, rød, brun

Læs mere

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Højprofiler s. 2 Opbevaring og montage s. 3

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer

Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer EasyTile tagsten og tilbehør 1. EasyTile tagsten Standard og Premium Tagsten 2. Vindskedesten venstre Dækmål 207 Gavludhæng venstre 3.

Læs mere

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk Cembrit Fiberline Facader med translucens, styrke og tekstur Indhold Produktinformation og tilbehør 2 Facadens opbygning 3 Montering 4 Lodret beklædning 7 Ventilation 8 Detaljer 9 Komposit profiler 10

Læs mere

3 34 348 348.22 blad 1

3 34 348 348.22 blad 1 UDK 69.024.153:691.328.5 SfB: (47) Nf 6 3 34 348 348.22 blad 1 konstru ktioner tage tagdækning Erstatter 348.22blad 1; dateret marts 1949 Indledning Henned påbegyndes en revision af afsnittet om tagdækning

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Tekniske detaljer Ergoldsbacher Linea

Tekniske detaljer Ergoldsbacher Linea Tekniske detaljer Ergoldsbacher Linea Glat. Ren. Konsekvent Ergoldsbacher Linea Ergoldsbacher Linea til moderne arkitektur. Designteglstenen for den gode form på taget. Konsekvens i designet og i fremstillingen.

Læs mere

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL - et unikt strøsystem Boliger, erhverv m.m. Indendørs Fleksibel byggehøjde: Systemet 15-402 mm...også velegnet til lyddæmpning...byggehøjder fra 15-402 mm Til strøens

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking.

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking. Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag Viking type 280 MK

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tegltagsten. Tegltagsten

Tegltagsten. Tegltagsten Tegltagsten Se de mange muligheder på de næste sider Wienerberger Tegl Tilbehør Tegltagsten er et vigtigt element i dansk byggekultur, og Wienerberger ønsker at inspirere byggebranchen med spændende teglprodukter.

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Tilsynsrapport Sag: Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet Kunde: Ejerlejlighedsforeningen Belek Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Udgivet Dato: 02.11.2011 Underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN INNOVATIONER MED PROFIL 8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN AFLØB GULVAFLØB TIL SAMLINGSTÆTNINGER Anvendelse og funktion Schlüter -KERDI-DRAIN er et gulvafløbssystem til enkel og sikker etablering af samlingstætninger

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere