Interview i Kristeligt Dagblad den 2. februar Meningen til sidst. Ved Dorte Remar. For Erling Tiedemann er det en udfordring at blive ældre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interview i Kristeligt Dagblad den 2. februar 2001. Meningen til sidst. Ved Dorte Remar. For Erling Tiedemann er det en udfordring at blive ældre."

Transkript

1 Interview i Kristeligt Dagblad den 2. februar 2001 Meningen til sidst Ved Dorte Remar For Erling Tiedemann er det en udfordring at blive ældre. - Når man som jeg er blevet 68 år, ser man vennerne forsvinde. Jeg læser dødsannoncer, og så er den ene væk, og så er den anden væk, og så haler dødens realitet sig ind på mit liv. De firkantede hornbriller og det hvide hår snyder. Som har han taget tilløb helt nede fra den anden ende af den lange gang i lejligheden, entrer han energisk stuen, hvor hustruen Vivian har anvist plads i det danske designermøblement af fyrretræ. Der er hvide persienner for karnapvinduet ud til Vesterbrogade, hvor den københavnske trafik brummer tre etager nede. Alligevel er der lyst i rummet og højt til loftet som hos Erling Tiedemann, der har forberedt sig og er rede med sin personlige opfattelse af begrebet håb: - Udtryksmåden»fra vugge til grav«kunne også hedde»fra fødsel til død«. Men jeg har læst, at i den ortodokse kirke siger man»fra undfangelse til herlighed«. Det kan jeg godt lide, for i virkeligheden skulle vi sige, at menneskelivet ikke er noget endeligt. Jordelivet indbefatter nok et for mig uforståeligt punktum. Jeg accepterer døden, men vil ikke sige, at jeg forstår den. Men med den ortodokse kirke kan jeg sige, at uendeligheden begynder med undfangelsen, og den ender aldrig. Som Vorherre siger hos Jeremias: "Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig!" Dér har du det egentlige, som også er mit håb, der knytter sig til uendelighed. Den nuværende formand for Etisk Råd og forhenværende Venstre-amtsborgmester i Vejle vakte undren og beundring, da han som 62-årig i 1994 forlod amtsborgmesterembedet og drog til Paris for at fordybe sig i bibelteologiske studier ved Institut Catholique. For udefra set kunne det synes fortjent, at han i stedet nød sit otium oven på et langt arbejdsliv, først som lærer og skoleinspektør og siden som politiker med stort samfundsengagement. Han har således haft et overvældende antal tillidsposter inden for amts- og kommunalpolitik, sit parti Venstre, sundheds-, kultur- og trafikområdet samt den katolske kirke i Danmark.

2 Da Erling Tiedemann i 1996 kom hjem fra Paris, var det heller ikke til en tilværelse som pensionist. Han blev nemlig leder af det katolske Pastoral-Center, som han bor dør og dør med, medlem af Dommerudnævnelsesrådet, af bestyrelsen for Det Danske Bibelselskab og Etisk Råd, som han sidste år blev formand for. Han er også en flittig foredragsholder og har helt i tidens ånd sin egen hjemmeside på Internet, med links til aktuelle emner inden for det etiske område, artikler og indlæg, foredrag og møder med mere - samt til broderen Ankers vinavis. Et usædvanligt højt aktivitetsniveau i en tid og et land, hvor befolkningen klamrer sig til efterlønsordningen, og hvor 50-årige, der er blevet ufrivilligt arbejdsløse, må kæmpe desperat for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Hvad driver ham? - Jeg er bare en forløber for det, som vi oplever lige nu i samfundet, nemlig at vi slet ikke kan undvære alle de ældres hænder. Hvorfor blive pensioneret, når der måske er 20 til 30 år tilbage af ens liv? I dag har små piger udsigt til at blive 86 år og små drenge til at blive 78 år. Alligevel har man en forestilling om, at man skal på pension som 60-årig og leve med ingenting. Men behovet for menneskelig indsats for hinanden er så stort i dag, at vi ikke skal holde op med at arbejde, siger Erling Tiedemann og fortsætter: - Alle er jo trætte klokken 17, og jeg bliver det efterhånden klokken Da vi flyttede til Paris, var det da også planen, at det skulle være rosinen i pølseenden. Det var en overlevelsesøvelse, fordi folk, der har haft knald på, ofte ikke overlever at sætte sig i gyngestolen, når de når pensionsalderen. Jeg måtte da også stå på tæerne de to år på universitetet i Paris. Vi havde regnet med, at vi bagefter skulle hjem og bo i Vejle, have en lille hund og gå tur med den og tage på tilbudsrejser til Gran Canaria. Men så blev jeg spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig det og det. Og efterhånden er jeg blevet enormt taknemmelig, fordi det er meget livsopfyldende og giver mening at have noget at lave. Det er rart, at der er bud efter én, og at arbejdet er spændende. - For eksempel da jeg blev bedt om at deltage i Dommerudnævnelsesrådet, kom jeg ind i en verden, hvor jeg ikke har været før. Og jeg elsker at komme bag om kulisserne. Jeg kan også se det meningsfyldte i arbejdet i Etisk Råd. Det er til gengæld det vanskeligste, jeg har været med til. Det går mig langt mere på, end da jeg var amtsborgmester og formand for Amtsrådsforeningen. - Der er et langt stykke vej fra det politiske, der ofte mest handler om resurcer. Og det er ikke nær så svært at tage stilling til, hvordan man i samfundet skal bruge 30 millioner kroner som at sige nej eller ja til for eksempel terapeutisk kloning, som er fremstilling af menneskelige fosteranlæg for måske at kunne lave væv og organer, der kan erstatte beskadigede celler i kroppen. Det angår mennesket meget mere. Ansvaret er 2

3 det samme, men det er tungere at løfte, fordi det berører menneskesyn og pludselig også ens egen selvforståelse. Der er tvivl hele tiden. Hvad er din livsfilosofi? - Det er et omfattende spørgsmål, svarer Erling Tiedemann med et skævt smil. - I virkeligheden burde man kunne stille sig op på en sæbekasse når som helst og have et veldokumenteret og færdigt svar på det. Som Peter siger i sit Første Brev, skal man altid være rede til at aflægge regnskab for det håb, man har. Men for at kunne besvare det spørgmål må man tage udgangspunkt i sin livshistorie og spørge sig selv: Hvad er det bærende eksistentielle indhold i dit liv? Hvad bygger det på? Hvor er det forankret? - Det er ikke nødvendigvis noget, man har læst sig til i en bog, - selv om jeg har læst uendelig mange bøger. Det er gennem ens livshistorie, at ens grundlæggende livsholdning bliver dannet. Alle mennesker har en historie. Vi er historiebøger, og vores navne er indskrevet i himlene, som det hedder i Lukasevangeliet. Jeg oplever, at også vores historie er nedskrevet - ikke udfra et astrologisk eller på anden måde deterministisk synspunkt - men at livsvejen har haft en bestemmelse. Jeg oplever, at jeg ikke selv har lagt programmet.»gud har lagt den vej til rette, vi skal finde ud af at vandre i«- eller noget i den retning, står der hos Paulus. - Det er næsten som med de små børn i børnehaven, der har en kasse med huller i, og som så skal lægge klodserne i de rigtige huller. Livet består i at finde de rigtige huller til klodserne. Det er ikke mig, der har fundet på hverken klodser eller huller, men jeg skal finde ud af at få det til at lykkes. - Mit udgangspunkt er, at jeg er vokset op i den katolske kirke. Jeg bryder mig egentlig ikke om at tale om "den kristne tradition", da det let bliver til en slags tingsliggørelse af troen. Jeg vil hellere tale om Kristus-troen, den tro, der kommer af det, man hører og af det vidnesbyrd, man modtager fra andre mennesker. Mit håb grunder sig også i møder med mennesker, der har været så gennemlyst af tro, at liv og samvær med dem har kastet nogle lysstråler fra det uendelige ind i mit liv. Det har været med til at bygge Kristus-troen op i mit liv, så den er blevet det centrale i min livs- og selvforståelse. - Jeg blev på et tidspunkt bedt om at holde et oplæg ved en hospicedag på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice. Da jeg i den forbindelse skulle tænke over døden, blev jeg meget bevidst om min holdning. Og den er, at jeg oplever håbet som det, der kan give mening i et liv, som døden ellers kunne true med at gøre meningsløst. For når man alligevel skal dø, hvad er så meningen med at være her? Her får så mit håb og den kristne tro mig til at se på min tilværelse som et liv med åbne ender. Det var begyndt, før det begyndte, og det slutter aldrig. - Livet er jo ikke altid let. Det er hele 3

4 tiden en udfordring at leve. Det bliver ikke mindre let af, at vi ved, vi skal dø. Døden anfægter livet, og håbet er knyttet til, at der er en mening til sidst, og du må gerne kursivere "til sidst", indskyder Erling Tiedemann og forklarer videre: - Det er det, jeg er forankret i - den tillid, at man sætter sin lid til til sidst. Jeg elsker ordet amen, der er hebraisk og betyder, at noget er solidt, fast, at der er noget at bygge på, at der er noget, der ikke glider. I vores menneskelige tilværelse synes vi ofte, at tingene skrider, og at det eneste sikre er fundamentale forandringer, der truer os. Men i det amen er der en sikkerhed for, at der er noget, én man kan regne med, - noget der ikke svigter. Vi mennesker svigter. Jeg bliver nogle gange klam ved tanken om, hvor mange gange jeg har svigtet andre. Trøsten ligger i, at der - til sidst - er én, der ikke svigter. - Hvor kommer det fra? Jeg ved det ikke. I min barndoms katekismus stod der, at troen er en gave. Hvorfor jeg har fået den og andre ikke, ved jeg ikke. Det er et af de mysterier, der tumler rundt i hovedet på mig. Tvivlen, tror jeg, er der hele tiden. Den er et grundvilkår. Tvivl er et uadskilleligt aspekt ved troen. Det er hele tiden sådan, at man må sige, at troen vedligeholdes af håbet. I min barndoms kirke havde latin en langt større plads end i dag i måden at udtrykke sin tro på. Tro hedder på latin fides. Fides quæ er troens indhold. Og fides qua er troens holdning, som er den afgrundsdybe tillid til Gud. - Men når det kommer til så meget i de teologiske udtryk om Gud, er der sagt meget sludder, der ikke siger mig en pind. Jeg er ikke en teologisk oprører, men det optager mig bare ikke så meget. Mine to år i Paris gik jeg sammen med teologistuderende. Men jeg gik til en begrænset del af studiet, for jeg interesserer mig kun for Bibelen og ikke for systematisk dogmatik og moral og alt det andet, som de studerende skulle igennem. Min kone siger altid, at»erling havde ingen moral i Paris...!«- Det, der interesserer mig og holder mig oppe i mit liv er fides qua - tillid til den Gud, jeg ikke forstår. Jeg klynger mig meget til den historie, der er om ham i Bibelen - om ham og mig. Der er fortællinger om skabelsen, fortællingen om befrielsen fra Egypten, fangeskabet i Babylon og de 10 bud - de 10 tilbud til mennesker om et godt liv. Og der er ikke mindst Jesus i Det nye Testamente. Jeg er meget optaget af Bibelen. Den har givet mig så mange bingo-oplevelser. Ikke bare på det psykologiske plan, eller fordi der er oplevelser af arketypisk genkendelighed. Jeg kalder det bingooplevelser, for jeg kan ikke gøre mere rede for det andet end ved at understrege, at jeg oplever det som meget væsentligt for mit liv. - Jeg er også kun et menneske. Anfægtelsen af tro og håb er noget, man oplever, på løbende bånd. Men jeg er glad for, at jeg som 68-årig har bevaret mit håb. Det ville være noget fis at lade som om, at alt bare er halleluja, halleluja. Hos mig møder du ikke en blankpoleret overflade. Mit liv er ikke en kasserolle uden buler. - Som amtsborgmester blev mine holdninger udfor- 4

5 dret, og i dag som formand for Etisk Råd bliver jeg hele tiden udfordret med spørgsmål til livets hellighed. Men min tro og tillid til Vorherres soliditet og til noget, der ikke rokker sig, har gjort det muligt at stå alle de ting igennem. Det politiske liv har ikke kunnet rokke ved håbet. Det har vist sig stærkere. - Jeg har min tillid til, at tingene klares til sidst. Jeg opfatter eskatologien - forestillingen om de sidste tider - som noget, der også angår det enkelte menneskes liv. Jeg tror på, at tingene lykkes til sidst. Det gælder også for vores kultur. Vi har det med at frygte, at det hele går ad h... til. Men der er ligesom indbygget en genoprettelsesfaktor, der virker lige som det menneskelige immunforsvar. Når den virker, kan historiens gang opleves som i bølger: Nazismen vandt ikke. Marxismen vandt ikke. Og den vanvittige kapitalisme vil heller ikke vinde. For al den materialisme og menneskelige selvovervurdering, der var uhyrlig i de to ideologier, gælder også for kapitalismen. - Alle disse historiske og politiske midlertidigheder, hvor mennesker knytter håb til forskellige ideologier og tror, at vi ligesom kan skabe vores egen eskatologi, bryder altid sammen. Det hele står i Det Gamle Testamente, der har det budskab, at totalitære ideologier bryder sammen. For vores håb er ikke knyttet til denne verden. - Med nazismens Endlösung-tanke, der gik ud over de arme jøder, var der tale om, at mennesker mente at kunne skabe ikke bare et tusindårsrige, men det endelige Rige. Det er tankevækkende, at nazisterne netop kastede sig over det lille jødefolk, der er Guds udvalgte folk. Jeg holder meget af jøder, deres folk er en eksistens, der udgør et element også i mit håb. Det er jo et håbets og tillidens folk. Der bliver nok også engang et fælles "til sidst" mellem dem og os i den kristne kirke. Hvad det bliver, kan jeg ikke overskue nu, men jeg er sikker på, at det vil finde en løsning. - Aktuelt trues vi ifølge FN's klimaforskere af alvorlige klimaproblemer med øgede vandstande over hele kloden som følge af forurening. Jeg ved ikke, om vi dér står over for et forbigående fænomen. Menneskeheden er jo ved at vågne op til dåd, og der er århundreder lange bremselængder, ligesom der er århundreder lange tilløb. Vi har været igennem en meget lang periode med industrialisering, kommunisme og kapitalisme, hvor mennesket er stået af på sin ansvarlighed over for naturen. Man har haft et illusionsprojekt i forhold til naturen og troet, at resurcerne var uendelige. Nu vågner man så op og kommer til besindelse i forhold til naturen, dyrene og menneskelivet. Det er tegn på en stigende bevidsthed om ansvarlighed. - Skabelsesberetningen er en fortælling om det uudsigelige. Jeg tror ikke på, at det hele blev skabt på 6 gange 24 timer. Men jeg tror absolut på beretningen som menneskets inspirerede eftertanke om sin oprindelse. For mig er Bibelen utvetydigt skrevet af mennesker, men Vorherre har samtidig lige så utvetydigt haft en afgørende finger med i spillet. Kosmos, naturen og dyrene blev skabt og til sidst menneskene, der skul- 5

6 le give det hele navn og påtage sig ansvar. Det ansvar er blevet misligeholdt, og konsekvenserne er så truende, at man begynder at tage sig sammen. Men der er jo også verdenshistorie i klimaet. For eksempel hører det til mysterierne, at vi engang har haft en istid. Erling Tiedemann er vokset op på Vennemindevej på Østerbro i København, hvor hans forældre drev en manufakturhandel. Moderen var katolik, og faderen var protestant, men konverterede i en høj alder til katolicismen. Tiedemanns mormor var den første i familien, der blev katolik, og i dag har den været katolsk i snart 110 år. - Jeg er vokset op i en mindretalskirke. I barndommen var det nærmest en ghettokirke, der blev holdt mere eller mindre isoleret fra det danske samfund. Da jeg var dreng og ung mand kunne det ligge i luften, om man nu også var rigtig dansk, når man var katolik, fortæller han. - Med en lidt skæv bemærkning siger jeg altid, at Folkekirken er min nationale kirke, mens den katolske er min konfessionelle og sakramentale kirke. Det er dér, jeg går til alters, bliver gift og får mine børn døbt, og naturligvis er det den katolske, der er min egentlige kirke. Men det generer ikke mig, at folkekirken har særstatus i Danmark. Specielt ikke, fordi folkekirken i meget høj grad er ramme om, at kristendommen overhovedet findes i Danmark. Hvis det gik folkekirken dårligt, gik det nok også kristendommen dårligt. Som foredragsholder kommer jeg til en del meninghedsmøder i folkekirken, og det føler mig godt tilpas ved. - Vennemindevej var fuld af butikker, da jeg voksede op. Det er altsammen væk i dag og erstattet af store forretninger inde i centrum, hvor ekspedienterne ikke aner, hvad de handler med - som min far sagde. Vores butik findes heller ikke mere, den er blevet muret til. Det var en god kernefamilie, vi var to brødre, og min bror lever heldigvis endnu. Vi boede nærmest i butikken. Når jeg kom hjem fra skole, gik jeg ind gennem butiksdøren og råbte: Det er mig! - Sådan en butik var en meget lykkelig konstruktion. I dag kan det være et problem at holde sammen på familien, fordi begge forældre har udearbejde. Mine forældre arbejdede også begge to, men de var hjemme. Nogle gange stod min mor og klippede stof ud til forklæder, kjoler og andet tøj, som kvinder sad ved trædemaskinen og syede rundt omkring i deres lejligheder i kvarteret. Der var en egenproduktion, som slet ikke eksisterer mere. Det var en god verden, hvor mine forældre havde et fællesskab om at drive en butik, og samværet var meget intensivt. Så jeg er i så henseende blevet forkælet af en tryg barndom. 6

7 - Der er ingen, der går lidelsesfrit gennem tilværelsen, heller ikke jeg. Ens forældre kan blive syge og dø, børnene kan blive syge, og man kan miste mennesker, man holder af. Selv har jeg oplevet stress og utilstrækkelighedsfølelse, hvor det er en stadig oplevelse af at stå med et brød, der absolut er slået for stort op til, at nogen kan bage det, og så er det det, man skal. Politik er at finde løsninger på interessemodsætninger. I politik skal du vælge, og hvor ofte har jeg ikke været i tvivl. Set i bakspejlet har jeg været heldig og har ikke oplevet den store fallitsag. Men man kan altid være i tvivl, om man ikke kunne have gjort det bedre. - I politik bestemmer man meget lidt alene, for der er mange om det. Nogle gange lykkes det ikke at overbevise de andre, og der er som sagt modstridende interesser i befolkningen. Det sker, at nogen siger, at politikerne ikke er repræsentative for befolkningen, men efter mine observationer er virkeligheden snarere, at de er rædselsfuldt repræsentative og alt for godt afspejler, hvad der rører sig i befolkningen. - Jeg har altid set sådan på det, at religion ikke i uheldig forstand skal blandes ind i politik og omvendt. Men i ens eget liv må de to ting nødvendigvis hænge sammen. Ellers bliver man skizofren. Det er ikke tilfældigt, at der er en tre-klang bestående af tro, håb og kærlighed. Hvis den tro og det håb, du har, ikke fører til solidaritet og ansvar for andre mennesker, er der noget galt. Man kan måske sige, at troen er vejviseren, håbet er motoren, og kærligheden realiseringen. - Håbet kan blive truet. Det tror jeg, at alle mennesker oplever, når døden stunder til. Vi ved alle, at vi skal dø, vi ved bare ikke hvornår. På et eller andet tidspunkt får vi det måske at vide. Der kan være timer eller dage tilbage, hvor det hele så passerer revy sådan, som de, der har været det igennem, fortæller. Jeg tror, at når man står over for døden som en umiddelbart forestående realitet, må man regne med, at hele ens liv og alt, hvad man har bygget på, kommer til revision og bliver udfordret. - Det vil ikke komme bag på mig, hvis det er sådan. Men netop her melder håbet sig så i tillid til, at hvis mit eget livsfundament bliver truet, så ved jeg, at min tillid og mit håb bygger på et andet fundament. Når Jesus i Getsemane fik sved på panden, hvorfor skulle lille mig så ikke også blive bange? Og jeg vil ikke aflægge vidnesbyrd om, at jeg aldrig er blevet rystet, for det ville være usandt. Men som det folkelige udtryk siger: Når du har taget Vorherre i hånden, er han den sidste, der slipper. - Jeg regner ikke med, at vi mennesker nogensinde får afklaret hele programmet. Jeg tror, at livet bliver ved med at være et mysterium. Jo ældre man bliver, jo flere ubesvarede spørgsmål bliver der. Der kan komme nye spørgsmål til, man ikke har stået overfor før: Hvorfor var jeg her? Hvad gik det ud på? Og man skal se i øjnene, at døden er den store udfordrer for livets mening, fastslår Erling Tiedemann og tilføjer: 7

8 - Derfor er jeg også optaget af korset. Korset var på en måde en fallit. Men så kom opstandelsen som falittens dementi. Som det, der kom til sidst. 8

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere