INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14 Indhold 1. Skolens formål 2. Skolens fysiske rammer 3. Skolens elevgruppe 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 5. Skolens ugeplan 6. Årsplanen 7. Skolens fag 8. Øvrige undervisningsaktiviteter 9. Øvrige profiler 10. Det almene 11. Lærernes tjenestetidsplan 1

2 Indhold 1. Skolens formål Værdigrundlag Skolens fysiske rammer Skolens elevgruppe Kostskolearbejdets tilrettelæggelse Kontaktlærerfunktionen... 7 Vagternes indhold Skolens ugeplan Uddybende forklaringer til ugeplanen Indholdsplan Motion Bilag: Mit Motions Mål Morgensamlinger Kontaktgrupper Fredagscafé Weekendaktiviteter Årsplan Velkomstdagen Introperioden Forældredag og efterskolernes Åbent Hus Brobygning/faglig uge CT Terminsprøve/temauger KK Internationale aktiviteter KF Tjekkiet Galla og juleafslutning Obligatorisk selvvalgt opgave CT Forældrekonsultationerne Karneval Kyndelmissefest BM Udvekslingsrejser KF De internationale dage Forældrearrangementet i forbindelse med Europadagene Gl. elevdag Skriftlig prøveperiode KK Formøde for nye elever to arrangementer LT Mundtlig prøveperiode KK Afslutningsdagene KK

3 Afslutning med forældre LT Skolens fag LT Eis IC KF Prøveforberedende fag Særlige fag på Eisbjerghus Efterskole Cambridge engelsk for alle skolens elever Begyndersprog for 10. klasse Fransk Italiensk og Spansk Kinesisk XW Uddannelses- og erhvervsvejledning CT International profil 2012/13 KF Samfundsfag for 9. klasse RV Student Council Værkstedsfag Øvrige undervisningsaktiviteter Køkkenpraktik CR Øvrige profiler IT profil SO Sundhedspolitik Skolens kostprofil CR Maden på Eisbjerghus Anbefalinger fra Fødevarestyrelsen Det almene Skolens regler Lektiecafé Brandinstruks Krise-/sorgplan Lærernes tjenestetidsplan

4 4

5 1. Skolens formål. Det er skolens formål, jfr. vedtægternes 1, stk. 3, at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Der lægges gennem skolens almendannende undervisning vægt på, at eleverne bl.a. får viden om og indsigt i uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Danmark. Det er undervisningens formål at fremme den folkelige oplysning gennem større viden om økonomiske, sociale og kulturelle forhold i Danmark og udlandet. Eleverne modtager en grundig teoretisk og praktisk undervisning, der styrker den enkeltes alsidige og menneskelige udvikling. Skolens undervisning skal med respekt for traditionen være forankret i nutiden og rettet mod fremtiden. Værdigrundlag På Eisbjerghus Efterskole indgår elever og skolens medarbejdere i et forpligtende fællesskab, hvor nøgleord som åbenhed, imødekommenhed, hjælpsomhed og gensidig respekt er centrale begreber. Vi lægger vægt på at lære både individuelt og i fællesskaber. Et godt læringsmiljø er karakteriseret ved indbydende omgivelser, selvvirksomhed og arbejdsglæde. Vi værdsætter mangfoldighed og forskellighed. Vi opøver elevernes evne til selvstændigt og refleksivt at forholde sig til deres omverden ved at fremme interkulturel kompetence: Det vil sige evnen til at arbejde sammen med nogen, der er forskellig fra os selv nationalt, socialt, kulturelt og sprogligt. Eisbjerghus Efterskole marts

6 2. Skolens fysiske rammer. Skolen har til huse i et tidligere plejehjem og råder over ca m 2 bygninger. Disse er fordelt på elevværelser med eget toilet og bad, vagtværelse til lærerne, opholdsarealer, institutionskøkken, spisesal, foredragssal, klasselokaler og faglokaler samt de nødvendige depoter, værksteder, vaskerum, kontorer og personalerum. Desuden har skolen en nærliggende bygning, der er indrettet med følgende faglokaler: a. Keramik/hobbysløjd/medielokale b. Drama/bevægelse c. Musik med lydstudie d. Fysiklokale e. Kontor til IT lærerne f. Værelser til gæstelærere Samt yderligere en bygning med værksted til skolens tekniske servicepersonale. Til skolen hører også to tjenesteboliger. Dertil råder skolen over en stor parklignende have på ca m 2 3. Skolens elevgruppe. Eisbjerghus Efterskole har 126 elever fordelt på 90 piger og 36 drenge. Eleverne går alle i 9. og 10. klasse og har som grundlag for optagelsen været på besøg på skolen inden skolestart den 11. august Skolen stiller i øvrigt ikke specielle betingelser for optagelsen. 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse. Skolens elever bor på to elevgange med både piger og drenge på hver gang. Skolen ser det som et af sine formål at opdrage eleverne til større kendskab over for det modsatte køn snarere end at lægge 6

7 begrænsninger. Det betyder dog ikke, at reglerne for samvær og omgang med det modsatte køn ikke er omfattet af et let forståeligt regelsæt. Kontaktlærerfunktionen Kontaktlærerfunktionen deles mellem 11 af skolens faste lærere. 1. Kontaktlæreren er bindeleddet mellem skolen og hjemmet 2. Kontaktlæreren gennemgår skolens regler og sikrer sig, at eleverne har forstået disse. 3. Kontaktlæreren lærer eleverne at gøre rent efter nærmere udarbejdet plan. Der er afsat 1,5 time hver fredag til rengøring og samvær mellem eleverne og kontaktlæreren. 4. Kontaktlæreren har et indgående kendskab til sine elever fordi: a. Kontaktlæreren snakker med sine elever hver dag og holder desuden et ugentligt kontaktgruppemøde. b. Kontaktlæreren tilser de syge elever i kontaktgruppen. c. Kontaktlæreren er opmærksom på fødselsdage og inviterer til arrangementer ifølge nærmere plan. 5. Kontaktlæreren er ansvarlig for gennemførelse af forældresamtaler og konsultationer efter nærmere plan. 6. Kontaktlæreren skriver elevudtalelser i slutningen af skoleåret. Vagternes indhold 1. Morgen Når en elev har fødselsdag, får man flag i håret og på bordet, hvor hun/han sidder. Morgenvagten møder kl og går en runde på gangene. Charlotte mødes med morgenvagten på lærerværelset kl Morgenvagterne fordeler øverste og nederste gang imellem sig. Tjekker værelser fra Køkkenpersonalet åbner døren til spisesalen kl. 7.15, hvor morgenmaden starter. Kontaktelever hjælper hinanden. Eleverne har faste pladser. Samme rutine som til frokost (se plan under frokost). Syge elever meddeler, at man er syg, skrives på liste tilses senere af Charlotte morgenvagten sikrer sig, at elever forlader spisesalen. Bordeformændene mod parken er ansvarlig for afrydning møder eleverne til morgensamling. Morgenvagten slutter kl CT noterer de syge elever i vagtbogen. 7

8 Når en elev har fødselsdag, synges skolens fødselsdagssang i forbindelse med morgensamlingen. Om tirsdagen dog i forbindelse med morgenmaden. 2. Frokost frokostvagten henter posten på sekretariatet. Køkkenpersonalet åbner døren til spisesalen starter frokosten køkkenpersonalet sørger for indlæring af rutiner og forestår den daglige styring af måltidet. Vagten hjælper med dette. Der står en ansat ved hvert buffetbord. Frokostvagten lukker døren kl o Alle sætter sig ved faste pladser og foretager sig intet før maden er præsenteret af køkkenpersonalet, og der er sagt værsgo! o Eleverne går til tagselvbordene efter nærmere anvisning. Man starter fra øst og bevæger sig mod vest. o Når måltidet slutter, bliver der sagt: Værsgo at samle. o Service og bestik stables PÆNT for bordenden bordene tørres af. Bordformænd i midten er ansvarlig for afrydning. o Dagens meddelelser. o Posten læses højt og lægges på buffetbordet, hvor elever kan afhente den. Ikke afhentet post leveres tilbage til kontoret. o Efter køkkenet har sagt Velbekomme, må eleverne forlade spisesalen. Når alle er på plads i spisesalen går værelseskammerater med mad til de syge. Skal efter måltidet sørge for afhentning af bakker, service og bestik. De syge må trække frisk luft mellem og Frokostvagten præsenterer sig selv, så eleverne ved, hvem de kan få hjælp af. 3. Aften Aftenvagt 1 møder o Deltager i motion. o Spiser med eleverne. o tjekker rengøring i tekstil, billedkunst, hall samt nederste toiletter. o Går rundt i lektietimen fra til og hjælper eleverne. Aftenvagt 2 møder o Går til hånde omkring motionsaktiviteter fra kl til o Møder kl i køkkenet. o Spiser med eleverne. I. Husk at nævne, hven der skal i køkkenet til aftenkaffen. 8

9 o tjekker rengøring i klassefløjen, foredragssalen og lukker køkkenet af. o Har lektiecafé fra til o Laver aftenkaffe sammen med eleverne kl o Skal være til kaffe kl o Hjælper køkkenelever med kaffen og tjekker oprydning i spisesalen og elevopholdsstue. o Sender eleverne på deres værelser kl Start kl med at minde eleverne om, at det er nu, de skal begynde at tænke på at gå på værelserne. o Mellem og besøger vagten de enkelte elevværelser for at sige godnat til eleverne. Aftenvagt 3 møder o Deltager i motion. o Spiser med eleverne. o Tjekker rengøring i elevfløjen, hovedbygning og grå hal samt tilser de syge. o Har lektiecafé fra til o Har aftenfag fra kl til o Skal være til aftenkaffe kl o Tjekker bagvagt sammen med 3-4 elever (kontaktgruppeværelse) kl o Sender eleverne på deres værelser kl Start kl med at minde eleverne om, at det er nu, de skal begynde at tænke på at gå på værelserne. o Mellem og besøger vagten de enkelte elevværelser for at sige godnat til eleverne. o Sørger for, at der er ro på skolen og at lyset er slukket, inden man selv går i seng/forlader skolen. o Husk at lægge listen på lærerværelser, så den er klar til morgenvagten. Aftenvagt 4 møder o Deltager i motion. o Spiser med eleverne. o Tjekker rengøring i elevfløjen, hovedbygning og grå hal samt tilser de syge. o Har lektiecafé fra til o Har aftenfag fra kl til o Skal være til aftenkaffe kl o Tjekker bagvagt sammen med 3-4 elever (kontaktgruppeværelse) kl o Sender eleverne på deres værelser kl Start kl med at minde eleverne om, at det er nu, de skal begynde at tænke på at gå på værelserne. o Mellem og besøger vagten de enkelte elevværelser for at sige godnat til eleverne. o Sørger for, at der er ro på skolen inden man selv går i seng. o Husk at have listen klar til morgenvagten. o Nattevagt o Morgenvagt Mødetid for aftenvagter mandag er kl

10 Lektier og lektiecafé o o Lektier og afleveringer Målet er at eleverne arbejder med deres pensum i timerne og har så få daglige lektier, som muligt. Eleverne har pligt til at lave deres afleveringsopgaver og aflevere dem til tiden. Forsømmer eleverne at aflevere, kan man som faglærer henvise dem til lektiecafé. Lærerne koordinerer afleveringsopgaverne i årskalenderen. Opgaverne udleveres til eleverne mindst 2 uger før aflevering. Læreren afleverer de rettede opgaver til eleverne senest 2 uger senere. Lektiecafé For at hjælpe og motivere eleverne til at få lavet deres lektier til tiden, tilbyder vagtlærerne lektiecafé i lektietimen. Her vil der være ro og rum til at få lavet lektier og vagtlærerne vil være til stede i klasseværelserne og tilbyde deres hjælp. Ved aftensmaden melder eleverne sig til lektiecaféen og man tilbringer så hele timen der. Er man henvist pga. manglende aflevering, har man mødepligt. Computer/iPad kan medbringes, men kan kun benyttes til lektielæsning. Skal man høre musik, benyttes høretelefoner. Husk at eleverne skal være på skolen fra kl Hvis de ønsker at gå i hallen, i biografen eller på idrætsbanerne kan vagtlæreren give tilladelse til dette. Alle aktiviteter slutter kl , så klasse-, fritids- og faglokaler kan aflåses. De syge må trække frisk luft mellem og samt igen mellem og Weekend Tilmelding til weekenden foretages senest tirsdag aften kl på skolens intra. Hvis dette ikke er sket, er eleven automatisk frameldt weekenden på Eisbjerghus. Weekendvagten deles af fire personer. Senest tirsdag middag kl ugen før sin weekendvagt ophænger lørdagsvagten et program med den eller de aktiviteter, som tilbydes i løbet af lørdag eftermiddag. Aktiviteterne aftales evt. med vagtkollegaerne eller eleverne. Én gang i løbet af skoleåret arrangerer kontaktlæreren sammen med sine kontaktelever et større arrangement for alle de elever, der vælger den pågældende weekend. Dette kan eksempelvis være Bryllupsfest, Omvendt Dag, Hippiefest o. lign. Weekendvagter er ANSVARLIGE for indsamling af billedmateriale til hjemmesiden/facebook. Weekendvagter går i køkkenet fredag inden kl for at høre om måltiderne. Weekendvagt A møder fredag kl og har fri lørdag kl o Laver weekendlister køkkenplan og soveplan. Soveplan udfærdiges for én nat af gangen. Der må kun være det antal elever i hvert værelse, der er sengepladser til. 10

11 o Weekendmøde med eleverne. Her gennemgås weekendens program og det meddeles hvem, der skal i køkkenet osv. o Aftensmad. Evt. start af aktivitet. o Aftenkaffe. o på værelserne. o Godnat lysene slukkes. o Lørdag morgen mellem kl og serveres brunch. Læreren og køkkeneleverne møder kl Weekendvagt B møder lørdag kl og har fri søndag kl o Senest kl skal eleverne møde til morgenmad vagtlæreren skal huske en afkrydsningsliste. Senest kl skal eleverne have spist brunch. o Lave rengøringsplan. o alle elever mødes i foredragssalen til info-møde. o Køkkeneleverne møder kl o Eftermiddagens aktivitet kan startes på et vilkårligt tidspunkt. o Eftermiddagskaffen passes ind efter aktiviteterne. o Aftensmaden kl herefter aktiviteter fortsat eller evt. friaften. o aftenkaffe o Skolen skal være opryddet efter dagens aktiviteter senest kl o på værelserne. o godnat lysene slukkes. o Vagt B er ansvarlig for aflevering af billedmateriale inkl. tekst! o Søndag morgen mellem kl og serveres brunch af læreren, som møder kl Weekendvagt C møder søndag kl og har fri søndag kl o Senest kl skal eleverne møde til morgenmad vagtlæreren skal huske en afkrydsningsliste. Senest kl skal eleverne have spist morgenmad og smurt madpakke til eftermiddagen. o alle elever mødes i foredragssalen til info-/rengøringsmøde. o Rengøring af skolen og værelserne påbegyndes og færdiggøres umiddelbart efter info-mødet. o serveres eftermiddagskaffe. o Besøgselever vil blive inviteret til en rundvisning med skolens elever fra kl Herefter samtale med CT og LT. o aftensmad. o aftenkaffe o Skolen skal være opryddet efter dagens aktiviteter senest kl o på værelserne. o godnat lysene slukkes. Weekendvagt D. Man møder kl og slutter vagten mandag morgen kl o Aftenkaffe. Vagtlæreren medbringer krydslisten. 11

12 o Bagvagt, som i hverdagen. o På værelserne. o Godnat lysene slukkes. o Mandag morgen kl møder vagten på lærerværelset. Resten af vagten forløber som beskrevet under Morgenvagten. Weekendvagterne råder over 500 kr. til diverse. Weekendkassen klargøres af skolens bogholder og findes i medicinskabet. Husk at opkræve kostpenge fra gæster. Weekendbemanding, hvis antallet af elever når 65 Skolens student crew træder i funktion. Hvis de mod forventning ikke kan dække vagten, sker dækningen efter følgende plan: o WA: Fredag lørdag 9.30 OG lørdag o WB: Lørdag 9.30 søndag 9.30 o WC: Søndag OG fredag o WD: Søndag mandag 8.00 OG søndag I tilfælde af sygdom Hvis en lærer med tilsyn i weekend rammes af sygdom, dækkes denne lærers tilsyn af de øvrige weekendvagter. 5. Lukkevagt I forbindelse med ferier og forlængede weekends har en lærer lukkevagten. Lukkevagten møder typisk kl og har fri kl , eller når den sidste elev har forladt skolen, og denne er lukket forsvarligt af. Husk at instruere eleverne om, at de skal bruge afkrydsningslisten. Kl begynder man at lukke skolen af. Dette betyder at: Vinduer lukkes og haspes. Radiatorer sættes på 1. Indvendige døre lukkes og låses! Lys samt teknisk udstyr slukkes. Skraldespande på gange og i klasselokaler tømmes. Bollebordet ryddes. Cykelskure aflåses. Alarmen tilsluttes og de udvendige døre låses. 12

13 6. Modtagevagt I forbindelse med ferier og forlængede weekends har en lærer modtagevagten. Vagt A møder på skolen kl og slutter kl Vagt B møder på skolen kl og slutter næste morgen kl o Mellem kl og vender eleverne tilbage til skolen. o skal eleverne være på værelserne. o siges godnat og lysene slukkes. o Næste morgen kl møder nattevagten på lærerværelset. Resten af vagten forløber som beskrevet under Morgenvagten 5. Skolens ugeplan Uddybende forklaringer til ugeplanen. Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl til er der morgensamling i skolens foredragssal. Morgensamlingen starter med TV-avis, derefter ca minutters fortælling - afsluttende med en sang. Forstanderen varetager morgensamlingens indledende og afsluttende del og giver i denne forbindelse dagens meddelelser. Skolens almindelige undervisning er fordelt, som det fremgår af dagsrytmeskemaet og er tilrettelagt som klasseundervisning. I forbindelse med Cultural Studies for 9. klasse og Global Perspectives for 10. klasse er eleverne inddelt på hold svarende til de grupper, der skal rejse til en af de seks destinationer i foråret. Desuden undervises 9. klasserne i samfundsfag. Undervisningens nærmere indhold er beskrevet i afsnittet Skolens fag. Aftenerne er præget af god aktivitet dels i lektiecaféen, men også i kraft af de mange forskellige aftentilbud. Indholdsplan Motion Det er vedtaget, at motion indgår i skolens dagligdag. Med denne præmis prioriteres høj puls, frisk luft samt personlige målsætninger. Vi ønsker at give eleverne adgang til afvekslende, sjov og krævende motion, der sætter krav til deres deltagelse og giver dem mulighed for at opnå de mål de eventuelt har sat. I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal eleverne have mindst 30 minutters motion om dagen. Den første motionsgang vælger eleverne således, hvad de vil frem til efterårsferien. 13

14 Vagtholdet aftaler indbyrdes hvilke tre motionsformer, de vil udbyde. Det er hensigtsmæssigt, at der tilbydes tre forskellige former, således at der er noget for alle. Der oprettes holdlister, og motion starter med at krydse eleverne af. Efter efterårsferien oprettes motionsklubber. Indholdet af disse klubber er betinget af elevernes forslag til idrætslige aktiviteter. Der vil til enhver motionsklub være tilknyttet en lærer, hvis rolle er at hjælpe eleverne med praktiske ting, såsom at sørge for at evt. remedier er tilgængelige. Der tilbydes seks motionsklubber hver dag. Eleverne vælger selv, hvilke klubber de vil deltage i. Det er kontaktgruppelærerens opgave at sørge for, at den enkelte elev laver noget hver dag; det er idrætslærernes opgave at sørge for, at klubbernes motionsprogram ikke er uhensigtsmæssigt planlagt. Der vælges nye motionsklubber tre gange: efter efterårsferien, efter jul og endeligt efter påske. Målet med motionsklubber er, at den enkelte elev selv tager ansvar for sin egen daglige motion. Hvis motionstilbuddet lægger op til det, har eleverne mulighed for at udarbejde et personligt mål for, hvad de vil opnå med at deltage i motion i løbet af perioden. Disse mål laves i samarbejde med motionslæreren, og det er dennes pligt at følge op på og justere disse mål. Det skal holdes for øje, at vi arbejder på at styrke elevens handlekompetencer og evner til realistisk målsætning og ønsker derfor eleven succes uanset.(se vedlagte bilag som kan bruges til personlig målsætning.) Før efterårsferien og før juleferien laver vagtholdene en mundtlig evaluering på, hvorledes det er forløbet. Vagtlærerne er hele tiden opmærksomme på elever, der ikke deltager. Gennem en positiv dialog med den enkelte elev, finder læreren ud af, hvordan eleven motiveres til at deltage. Se smittemodel under motion. Bilag: Mit Motions Mål Mål Sæt et specifikt, realistisk og tidsbegrænset mål Forhindring Hvad kan forhindre dig i at opnå dit mål? Motivationsmakker Hvem kan hjælpe dig til at opnå dit mål? Hvordan? 14

15 Plan Hvordan vil du komme i gang med at opnå dit mål? I dag Hvad kan du gøre i dag for at komme i gang? Elevens underskrift Morgensamlinger lærerens underskrift Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra 7.55 til 8.30 afholdes der morgensamling i foredragssalen. Der startes med TV-avis og meddelelser og derefter ca min. fortælling og sang. Til stede ved morgensamlingen er alle skolens elever, skolens forstander samt skiftende lærere, der står for fortælling og sang. Omdrejningspunktet for fortælling kan være alt hvad der er nærværende for eleverne og som sammen med fællessang fra enten højskolesangbogen eller anden sangbog, giver en god og positiv start på dagen. Morgensamlingen er således den faste ramme for en daglig forsamling med et indhold, der er fælles for alle samt en synliggørelse af skolens fællesskab ved fællessang og markering af særlige begivenheder, f.eks. elevernes fødselsdag og andre mærkedage. Ved enkelte lejligheder kan eleverne være værter ved morgensamlingen, enten kontaktgruppevis, eller hvis grupper af elever har haft en fælles oplevelse, som de gerne vil dele med resten af skolen. Morgensamlingernes indhold planlægges og beskrives af de involverede lærere ca. 3 måneder frem. 15

16 Kontaktgrupper Kontaktgruppemøder indtil jul 2013 Hver kontaktgruppe skal stå for et aftenarrangement i løbet af året samt en kontaktgruppeweekend. Søndag d , kl : Nøgler udleveres 200 kr. hvis de smides væk Faste pladser i spisesalen, bordformænd, stå foran indgangen til spisesalen. Husk at vise, hvor man træffer nattevagten hhv. RV og vagtværelse. Søndag d , kl : Dagsrytme gennemgås, Sengeredning, ting på plads, røgalarm (ikke til ophæng af ting), levende lys (kun fyrfadslys i stager, max. 3 i klynge). Procedure ved brandalarm. Ophæng på vægge/tyggegummi intet på lofter, ingen pornografiske billeder, sydstatsflag, alkoholreklamer, eurofriserende stoffer osv. Værelsestjek fejl og mangler nedskrives til Jørgen; hvis ting skal hænges op, skal de medbringes inden 3 uger. Boksene (Begge bokse 159A) Søndag d , kl : Proceduren for aflevering af computere, godnat Tirsdag d kl : INTRO Køkkenvagter og rengøringsvagter (gulvvask samt en uge i køkkenet) Snak om de oplysninger de fik på skoleorienteringsløbet Fortælle om bagvagtsystemet fortælle hver elev, hvornår han/hun er bagvagt. Mobiltelefon hvornår og hvordan repeteres. Har alle mat.redskaber, ordbøger, cykelhjelm osv. i orden? Tale om weekends indhold og aktiviteter. Fortælle hvordan weekendlisten udfyldes. INTRO: Rengøringsprocedure for fællesområder og værelser. Hvordan går det generelt? Undervisning, dagligdag, venner m.m. Hvilke forventninger har I til dette ophold på Eis? Har vi gjort dette?? 16

17 Hvordan skaber vi den fedeste kontaktgruppe? - Omsorg, værdier, involvering, hvad er en god kammerat? Hvad er et fedt efterskoleår, hvordan opstår det gode fællesskab? Ugen der gik Tirsdag d kl : Turen til Tjekkiet, pakkeliste Tirsdag d kl : TJEKKIET Tirsdag d kl : Værtsrollen både menneskeligt og praktisk: Praktisk: sengetøj, med hjem i weekends osv. Menneskeligt: At tage hånd om gæsten, sætte sig i hans sted osv. (Uganda kommer denne dag) Hvordan går det generelt? Undervisning, dagligdag, venner m.m. Aftenarrangement, der skal afholdes i løbet af året. Hvad kunne vi lave? Valg til SC ved i KG (Seriøse elever: opgaver, planlægning, oprydning..) Tirsdag d kl : Snak om trivsel Tirsdag d kl : Tirsdag d kl : Hvordan kan man forberede sig til terminsprøverne Tirsdag d kl : TERMINSPRØVE Tirsdag d kl : Efterårsferie Tirsdag d kl : Opfriskning af, hvordan man gør rent på område/værelset Evaluering af det første ¼ år - skriv to gode og to negative ting. Diskussion herudfra. 17

18 Husker du dine venner derhjemme? Snak om venskab/fællesskab, hvordan man plejer det. Efterskolen varer kun et år, man skal også hjem igen. Tirsdag d kl : Glæd din nabokontaktgruppe kontaktgruppen laver en lille glædelig overraskelse til deres nabokontaktgruppe. Tirsdag d kl : Nyt fra student council gruppens SC-medlem afholder mødet. Brobygning Faglige dage Tirsdag d kl : Brobygning/faglig uge intet møde Tirsdag d kl : Faglige samtaler Tirsdag d kl : Forberede TEMA forældredage Hvad kan man gøre for bedre at komme igennem vinterens mørke Tirsdag d kl : Traditioner og events på Eis (f.eks. galla) Eleverne kommer med forslag til, hvilke events de godt kunne tænke sig. Tirsdag d kl : Julehygge samt evaluering af første halve år. Det var så planen for det første halve år. Det sidste halve år, arbejder lærerne individuelt med deres kontaktgruppe. Der foreligger derfor ikke nogen samlet plan. Fredagscafé Fredagscafé er hver fredag i tidsrummet Alle elever mødes i foredragssalen, til en fællesskabende oplevelse. Indholdet er oftest hentet i Højskolesangbogen. Det kan være årstidens sange, eller andre temaer heri. Yderligere vil enkelte fredagscaféer være inspireret af temaer og emner uden for Højskolesangbogen. Dette kan være danske eller internationale kunstnere, der har haft 18

19 indflydelse på den kultur eleverne møder i dag. I løbet af året vil enkelte fredagscaféer være reserveret til at skolens forskellige musikhold, kan stå for indholdet. Det overordnede mål for fredagscaféen er at eleverne, samlet, ønsker hinanden god weekend på en spændende, sjov og inspirerende måde. Weekendaktiviteter Formålet med weekenderne er at fremme de sociale relationer, fællesskabet og den gensidige forståelse, både mellem elever elever og elever ansatte Der er 4 lærere der deler tilsynet i en weekend. Weekendvagt A (WA): Fredag kl lørdag kl Weekendvagt B (WB): Lørdag kl Søndag kl Weekendvagt C (WC): Søndag kl Weekendvagt D (WD): Søndag kl mandag kl Weekender starter fredag kl , hvor eleverne har fri til at tage af sted. De skal returnere søndag i tidsrummet kl I forbindelse med almindelige weekender, er det WB der står for det obligatoriske arrangement, der skal foregå i løbet af lørdagen. Senest tirsdag i ugen før en weekend skal WB informere eleverne om weekendens program, således eleverne kan træffe valget om, hvorvidt de ønsker at blive på skolen denne weekend. Eleverne tilkendegiver senest tirsdag kl.20.00, om de bliver på skolen, eller tager andetsteds hen. De elever, der har valgt at blive på skolen i weekenden, mødes med WA til et weekendmøde fredag kl , hvor weekendens program og køkkentjanser gennemgås. Da weekenderne er en stor del af det at være på efterskole, er det vigtigt, at der tilbydes et indhold, der animerer eleverne til at blive. Indholdet skal være afvekslende og give mulighed for og plads til både fællesoplevelser, hygge og afslapning. I særlige weekender er eleverne forpligtet til at blive på skolen i weekenden. 19

20 Det drejer sig om den sidste weekend i september, hvor der om lørdagen er forældredag, og om søndagen efterskolernes åbent hus. Desuden er der lørdagen, der ligger i forlængelse af skolens temauge, samt søndagen inden Kr. Himmelfartsdag. Alle kontaktgrupper er, i samarbejde med kontaktlæreren, forpligtet til at forestå en kontaktgruppeweekend, hvor der arrangeres særligt store events. Dette kunne være temadage over temaer som: Halloweenfest, Bryllupsfest, Børnefødselsdag, Olympiade. Der er også enkelte udvidede weekends, hvor eleverne enten tager på weekend fra torsdag kl , eller først returnerer til skolen mandag mellem kl og Det anbefales fra skolens side, at man bruger disse fridage til tandlægebesøg o. lign 6. Årsplan Se bilag sidst i rapporten Velkomstdagen Søndag den 11. august 2013 Lærere møder kl Indkvartering Velkomst i spisesalen En lille forfriskning i spejlsalen På værelserne med kontaktlæreren Afrejse forældre Middag Eleverne sætter nåle i Danmarkskortet Kontaktgruppemøde a. Dagsrytme b. Sengeredning c. Røgalarm. Procedure ved alarm opstilling ved cykelskur d. Værelsestjek fejl og mangler nedskrives til Jørgen e. Om ophængning på vægge - tyggegummi. Der må ikke hænges noget op på lofterne f. Boks m koder Fællesarrangement på skolen Supervisor og fløjtenist: Hoffotograf: TJ MS 20

21 Aktivitet Ansvarlig: Hvis regnvejr: 0. Alfabetisk rækkefølge 2 x 62 BD Øverste elevgang Opdeling af elever i 10 grupper 1. Evolutions leg RH Billedkunst 2. Kluddermor CA Tekstil 3. Speakers Corner BM Opholdsstue gr. á ca. 9 elever. Højde, længde, bredde. KK Foredragssalen v flygel 5. Frugtsalat NJ Foredragssal v indgang 6. Fluesmækker HV Grøn 7. Kålorm/tusindben RV-LB Gul 8. Røvskrivning KF Blå 9. Navneleg med bolde KC Lilla 10. Fotografi af alle elever - til navneskilte CT Sofa v. lærerværelset 11. Grænseleg PE Jagtstuen Mangler opgaver:?? Sang i foredragssalen Kaffe og isvaffel Aflevering af PC - Kontaktlærersamvær - klar til at gå til ro På værelserne - kontaktlærerne siger godnat Lysene slukkes Lærermøde i opholdsstuen Introperioden Det overordnede formål med introdagene på Eisbjerghus Efterskole er at give hver enkelt elev et trygt og solidt fundament, hvorpå de kan bygge deres efterskoleår. Derfor bestræber vi os på allerede i første uge at få eleverne forankret i stedet og i hinanden. De første 4 dage af skoleåret er nøje planlagt med dette aspekt for øje. Skolens personale formidler skolens principper og grundideer til eleverne, således at eleverne i disse dage opnår et grundlæggende kendskab til skolens væsen. På den måde vil den enkelte elev opleve en forankring til stedet og kan derfor tage ejerskab til skolen allerede fra starten. Desuden vil dagene være fyldt ud med ryste-sammen -aktiviteter af sportslig, kreativ og faglig karakter, således at eleverne 21

22 oplever sig selv og hinanden i uvante, skøre og sjove sammenhænge. Gennem disse aktiviteter der primært er fokuseret omkring grupper af varierende størrelse og besætning introduceres eleverne til mange af deres kammerater på en afslappet og behagelig facon. Dette vil danne en essentiel base for venskaber og bekendtskaber resten af skoleåret. Weekenden Arbejdsplan for introdagene Dato og tid Titel Indhold Behov/bemanding Søndag d. 11/8 Første skoledag som vi plejer Ligner det vi plejer. Aftenens aktivitet er indenfor Alle lærere møder ind Alle Indkvartering Alle Velkomst i spisesalen Alle lærere synger kor En lille forfriskning i Alle spejlsalen På værelserne med Alle kontaktlæreren Forældre tager hjem Alle Aftensmad Alle Kontaktgruppemøde Dagsrytme, sengeredning, Alle røgalarm, værelsestjek (fejl og mangler), om ophængning, boks og koder Fællesarrangement Tillidslege... poster rundt på skolen/som vi plejer Alle - hver lærer sørger for evt. materialer Sang i foredragssalen Alle Aftenkaffe Alle Computeraflevering Eleverne ser dem igen onsdag morgen På værelserne Alle kontaktlærere siger godnat Lyset slukkes og lærerne mødes i opholdsstuen til briefing Alle Alle Alle WD: LJ Mandag d. 12/8 Introdag 22

23 Værelsestjek LJ-CT Morgenmad LJ-CT Morgensamling: Skolens LT -RV naboer IT-IPad info SO Formiddagskaffe Udlevering af I-pad Hvis IPad ikke er kommet, fortæller vi som vi plejer. Evt. de elever der har mobil, bruger disse.. Introduktion og Facebook I-pads uddeles i klasser Oprette facebook-profil Melde sig ind i skolens Facebook-gruppe Installerer app: QR-scanner Skal i introdagene bruges til at tage billeder/lave afstemninger og andet (må dog ikke erstatte mødet med hinanden+personale) SO + 3 lærere (?) RV-LB-CA-KK-BD-KC I-pads/udleveringslister etc. Jacob (Hubit) Pause Frokost Skoleorienteringsløb Som tidligere/dog har eleverne I-pad (QRscanner) med rundt Alle lærere+køkken+ pedeller+kontor - Se bilag (LB) Kontaktgruppemøde Om dagens oplevelser Alle kontaktgruppelærere Pause AV: TJ(22.15)-BM(22.45)- LB(23.15) RV: Nattevagt Aftensmad Planlægge og tage værelsesbilleder Aftenkaffe På værelserne Godnat Tirsdag d. 13/8 Introdag Værelsesopgave Værelsestjek TJ-CT Morgenmad CT-TJ Morgensamling: Skolens værdigrundlag Oplæg ved BM Krav: A3+elever+navne+lamineres Udføres af vagterne LT 23

24 Stifinder rundt i Nr. Aaby Se bilag (TJ) Ingen IPad eller telefon TJ + BD Frokost Kontaktgruppemøde NJ sender et inspirationsark Pause Afklaring af spørgsmål + forventningsbreve: brev til dig selv! Alle kontaktgruppelærere Rengøringskursus Inkl. Første rengøring af Alle kontaktgruppelærere fællesområder Aftensmad Grillmad Al personale + familie Giv køkken besked om antal!!! Vinder af Operation Stifinder + hem'li-nemli Dåb shhhh!!!! ekstra post: Elever chippes, så vi kan kontrollere dem. De kan høre lyden af en boremaskine. Den får de for panden, men det er en rød sprittusch der sidder i. Al personale Det sædvanlige udstyr (se bilag) + boremaskine, stol, tusch På værelset KK-SO-PE(22.25)- RH(23.15) RV: nattevagt Godnat Onsdag d. 14/8 Klassens dag Værelsestjek NJ-CT Morgenmad NJ-CT Morgensamling: TJ Præsentationer: mig-dig-os Fx våbenskjold Se bilag (NJ) Formiddagskaffe Præsentation og valg af værkstedsfag Frokost Oplæg ved NJ Dansklærere: TJ-SO-CA- NJ-RV-LB Værkstedsfagslærere: LB- SO-BM-MS-RV-CT-HV- KF-JN-KK-RH-CA-DR- TJ-NJ Undervisning iflg. skemaet BD-HV-RS-CA-KC- XW/RH RV-HV-RS-CA-BD-KC RV-CA: Idræt med 9. kl Gåtur, ført an af vagter Aftenvagter: CA(22.15)-HV(22.45)- RV(23.15) RV: Nattevagt Aftensmad 24

25 Lektiecafé Fernisering Opsætning af værelsesbilleder/afstemning på Facebook Aftenkaffe Noget ferniseringsagtigt! CA-HV-RV NJ laminerer i løbet af ugen På værelset Godnat Torsdag d. 15/8 Vejledning & faglighed på Eis Værelsestjek CA-CT Morgenmad CA Morgensamling: Vejledning BD, CA, CT Vejledning Stepstones og værdispil BD, CA, CT Vejledning Stepstones og værdispil BD, CA, CT Faglighed - forventninger LT/KK Frokost Klassebilleder Klassen finder på og får taget billede til klassedøren Oplæg ved BM KF-NJ-BD Klassepersonbingo Lær hinanden at kende Oplæg ved NJ KC-KF-NJ-PE-BD-RS En slags motion Fælles leg Aftenvagter: NJ-KC-RS(22.45) KF(08.00) Aftensmad Lektiecafé Fri aften Aftenkaffe På værelset Godnat Fredag d. 16/8 Almindelig skoledag Værelsestjek KF-CT Morgenmad KF-CT Morgensamling: TJ NORMALT SKEMA!! Incl. Rengøring, fredagscafé og weekendmøde/normal sengetid Aftenaktivitet: Dramaunderholdning påbegyndes Se bilag (TJ) TJ sender oplæg til drama WA: LJ Ekv: NJ/TB 25

26 Lørdag d. 17/8 Føns, drama og natløb kl Morgenmad LJ + køkken Kl Klargøring til cykeltur : KC-NJ-PE-SR Kl Afgang mod Føns med Cykeltur til Føns: hygge og Husk hjelme!!! cykel & hjelm samvær Frokost på stranden Kl Sidste forberedelser af drama/rekvisitter/udklædni Hjælp fra lærere: Åben dramadepot ng Aftensmad KC-NJ-PE-SR Drama i spejlsalen Alle kontaktgruppelærere (-BD) + CT-LT Toastmaster TJ Aftenkaffe KG-lærere På værelset KG-lærere Godnat KG-lærere Natløb: shhh!! hem'linemli Se bilag (LB) Oplæg ved LB/SO KK-BM-TB-LB-SO-RV- CA-HV-TJ-RH-RS Søndag d. 18/8 Rolig søndag Brunch : TJ : PE : KC : KR Info/rengøringsmøde Eftermiddagskaffe Aftensmad 26

27 Forældredag og efterskolernes Åbent Hus Forældredag lørdag den 28. september Morgenmad Rengøring Opstilling af stole/musikinstrumenter i spisesalen 6 elever skal hjælpe JK/RH Musik RV Spisning uden for spisesalen Klargøring af lokaler læ Ankomst og velkomst i spisesalen Oplevelser a la Tjekkiet et arrangement i parken a. Septembers himmel RV b. Kort nyt fra LT c. Kort nyt fra vejlederne CT - Forældreforedrag uge 2 BD d. Billedkavalkade og andet godt fra Tjekkiet e. Musikholdet underholder RV f. Sensommervise RV I kontaktgrupper der serveres kaffe. a. Kontaktgruppeweekend hvad og hvornår? b. Besøg fra vores udenlandske samarbejdsskoler a. Uganda c. Skoledage og forældrearrangement op til Påske d. Evt. spørgsmål fra forældre Forældresamtaler. Ca. 10 min. pr. elev. Kontaktlæreren beskriver, hvordan eleven er faldet til Oprydning Aftensmad Søndag Morgenmad Rengøring Spisning i spisesalen Aftensmad Aftenkaffe På værelserne Godnat lyset slukkes Husk at, der er almindelig gå på værelset tid kl Lyset slukkes kl både fredag og lørdag! 27

28 EFTERSKOLERNES DAG SØNDAG DEN 29. SEPTEMBER 2013 Fra Kl til PROGRAM Velkomst hos Birte Rasmussen og Charlotte Tegen RUNDVISNINGER VED SKOLENS ELEVER MØD SKOLENS ELEVER OG ANSATTE I Klasselokalerne Billedkunst og tekstil Musik og spejlsalen Mediecenter Fysik Idrætscross og voldsbold i parken 28

29 Efterskolernes dag 2013 Birte og Charlotte - velkomstcafé ved indgangen Eleverne har udgangspunkt hos Birte og Charlotte, som hjælper med at fordele eleverne. Nete hjælper med at finde elever til rundvisning. Lennart - mediefag Birte Marie om begyndersprog, fransk/delf og filmkundskab/-produktion Søren om skolens IT-profil i KC om skolens tyskundervisning/goethe og samarbejdet med Sydslesvig Henrik - om skolens boglige profil, geografi Torben dansk, historie, samfundsfag, aftenfag Bodil + tre tidligere elever - vejledning illustreret gennem materialer og Edb-programmer i Janne - sørger for elever og udstilling af materialer i Charlotte sørger for at eleverne arbejder i Køkkenpersonalet serverer lidt særligt til lejligheden i Kasper og Robert + 3 tidligere elever EIS IC, rejser, GP, CS og Cambridge i Rasmus om skolens musikundervisning i Christina Sætter Kun for piger i gang i Christina om Fysik/kemi Ronnie - idrætscross/friluftsliv samt idræt og fritiden i Nørre Aaby i Peter van E voldsbold og ultimate i Jørgen + to elever - det store overblik Mediecentret Mediecentret IT kontor Grøn Gul Blå Lilla Tekstil Billedkunst Spisesalen Foredragssalen Musiklokalet Spejlsalen Fysik Parken Parken Ude som inde Michael er fotograf Charlotte, Kåre og Lars i spisesalen. OBS faglærerne skal selv sørge for at finde elever til værkstederne! 29

30 Lørdag den 28. september 2013 Bilag på medarbejderrådsmødet den 25. september LT Forældredag Fællesarrangement i spisesalen Oplevelser fra Jokerturen Kontaktgruppemøde Individuelle samtaler med kontaktlæreren Hjemrejse 30

31 Septembers himmel er så blå Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide, og lydt vi hører lærken slå som før ved forårstide. Den unge rug af mulden gror med grønne lyse klinger, men storken længst af lande fór med sol på sine vinger. Der er en søndagsstille ro imellem træ r og tage, en munter glæde ved at gro, som var det sommerdage. Og koen rusker i sit græs med saften om sin mule, mens bonden kører hjem med læs, der lyser solskinsgule. Hver stubbet mark, vi stirrer på, står brun og gul og gylden, og røn står rød og slåen blå, og purpursort står hylden. Og georginer spraglet gror blandt asters i vor have, så rig er årets sidste flor: oktobers offergave. De røde æbler løsner let fra træets trætte kviste. Snart lysner kronens bladenet, og hvert et løv må briste. Når aftensolen på sin flugt bag sorte grene svinder, om årets sidste røde frugt den tungt og mildt os minder. At flyve som et forårsfrø for sommerblomst at blive er kun at visne for at dø, kan ingen frugt du give. Hvis modenhedens milde magt af livet selv du lærte, da slår bag falmet rosendragt dit røde hybenhjerte. Alex Garff

32 Sensommervise Æbler lyser rødt på træernes grene, høsten går ind. Går igennem skoven ganske alene, stille i sind. Gyldne farver og sensommerbrise fylder hjertet med vemodig musik, går og nynner en sensommervise fjernt fra byens larmende trafik. Sommerbrisen danner krusning på søen, mystisk og sort. Stæreflokke svæver højt over øen - snart tager de bort. Gyldne farver og sensommerbrise fylder hjertet med vemodig musik, går og nynner en sensommervise fjernt fra byens larmende trafik. Duft af brænderøg blandt brunlige bregner, blåsorte bær. Stille summen mellem blade som blegner - af tnen er nær... Gyldne farver og sensommerbrise fylder hjertet med vemodig musik, går og nynner en sensommervise fjernt fra byens larmende trafik. Modne rønnebær bag dybgrønne grene rødt titter frem - Går igennem skoven ganske alene - nu må jeg hjem! Gyldne farver og sensommerbrise fylder hjertet med vemodig musik, går og nynner en sensommervise fjernt fra byens larmende trafik. Musik &Tekst: Kirsten og Finn Jørgensen Brobygning/faglig uge CT Formålet med den faglige uge, er at give de små prøvefag (biologi, geografi, historie og samfundsfag) bedre vilkår og flere timer. 32

33 Den faglige uge for 9. klasses elever ligger i samme uge som 10. klasses elever er i brobygning (uge 46). Der er afsat én dag til hvert af fagene: geografi, historie og samfundsfag i hver klasse, og to dage til biologi i hver klasse. Som udgangspunkt er dagene organiseret efter de almindelige ringetider, der vil dog være mulighed for at bruge dagen til ekskursioner, feltarbejde eller lignende. Brobygning for 10. klasse uge 46. Morgenmad samt madpakkesmøring Klokken Afgang privat bus fra stationen til Kolding sammen med Viby klokken Togtider: (Klippekort udleveres på lærerkontoret.) Afgang mod Fredericia gymnasium klokken Afgang mod Fredericia HHX, HF Kræs og EUC Lillebælt Klokken Retur til skolen mellem Husk at krydse dig af ved hjemkomst hver dag på kontoret Motion Klokken Aftensmad klokken Rengøring på fællesområder Lektietime klokken Torsdag aften er der fredagsrengøring på fællesområder klokken og klokken fredagsrengøring på værelserne. Der vil være nogen, der skal i køkkenet i løbet af ugen. Husk at have styr på hvor du skal hen hvad du skal have med og hvordan du kommer hjem igen. Plan for 9. klasser i faglige uger KK Ringetiderne er helt almindelige for 9. klasserne (dog er 1. lektion anderledes) 33

34 1. lektion: lektion: lektion: Middag: lektion: lektion: lektion: Man deles som faglærere om middagsvagten, ½ time til hver Man er selvfølgelig velkommen til ture ud af huset. I kender selv budgetterne for jeres fag. (Læs: Cyklen er stadig fantastisk..). HUSK at aftale madpakker med køkken, i god tid!! Uge 46 Mandag d. 12. nov. Aftenvagt: RV-TJ Tirsdag d. 13. nov. Aftenvagt: LE-KF Onsdag d. 14. nov. Aftenvagt: PE-LB Torsdag d. 15. nov. Aftenvagt: KC-BM Fredag d. 16. nov. Weekendvagt: ikke fastsat Lilla klasse Morgenvagt Dansk (LB) INGEN morgenvagt Biologi (LE) Historie (LB) Samfundsfag (RV) Fysik (CA) Grøn klasse Morgenvagt Samfundsfag (RV) Historie (LB) Biologi (LE) Fysik (CA) Dansk (RV) Terminsprøve/temauger KK Årets skriftlige terminsprøve afholdes i fagene Dansk, Matematik, Engelsk og Tysk eller Fransk. 34

35 Terminsprøven afholdes i november (uge 47) og har til formål at forberede eleverne på den skriftlige prøve til maj Desuden vil terminsprøven kunne synliggøre elevernes faglige standpunkt for både elever og faglærere. Terminsprøverne organiseres i 2012 således, at 10. klasses elever og 9. klasses elever prøves på to forskellige tidspunkter, hhv. formiddag eller eftermiddag. I år vil det være sådan, at de elever der ikke sidder til prøve vil lave aktiviteter, der forbereder dem på skolens temauge. HVEM ER HVOR, HVORNÅR? Man møder senest 10 min før prøven, og hjælper efterfølgende med oprydning. Til dette får hver lærer 1 time Max elevfordeling: 45 i foredragssal, 33 i spejlsal Mandag 19. nov. Tirsdag 20. nov DK-indsaml. BD-CA-LB- NJ-LE 9. klasser 10. klasser , Dansk Skr. fremstilling Lilla og Grøn i Spisesal (49 elever) DANMARK s indsamling BD-CA-LB-NJ-LE (Almindelige ringetider og pauser, dog fra kl 8.00) Middag kl i spisesalen for alle KK-BM 15.30: RV Dansk Skr. fremst. Foredragssal: Gul og ½-IC (45 elever) Spejlsal: Blå og ½-IC (33 elever) Middag kl i spisesalen for alle BD-NJ 16.00: KC TJ-LB 16.00: KF Onsdag 21. nov Berlin BM-KC- RH-RV-TJ Tysk, Foredragssal (41 elever) Fransk, billedkunst (8 elever) KK-NJ 10.15: BD BM Spisesal: Tysk (43 elever) Spejlsal: Fransk (7 elever) Middag kl i spisesalen for alle KC-RV 10.15: TJ CA 35

36 Torsdag 22. nov Berlin BM-KC- RH-RV-TJ Matematik, Færdighed + problem Lilla og Grøn i foredragssal (49 elever) KK-CA 16.00: BM Matematik Foredragssal: Gul og ½-IC (45 elever) Spejlsal: Blå og ½-IC (33 elever) Middag kl i spisesalen for alle LB-RH 16.00: NJ LE-KF 16.00: KC Fredag 23. nov Berlin BM-KC- RH-RV-TJ Engelsk Lilla og Grøn i Spisesal ( elever) KK-BD 10.30: TJ Engelsk Foredragssal: Gul og ½-IC ( elever) Spejlsal: Blå og ½-IC ( elever) NJ-KF 10.30: LB RV-KC 10.30: LE Middag kl i spisesalen for alle Lilla: 23 Grøn: 25 Blå: 25 Gul: 26 Eis-IC: 25 Internationale aktiviteter KF Dato/periode/aktivitet. 17. september morgen til 19. september - eftermiddag. Besøg fra Ungdommens Røde Kors og unge fra Uganda 24. september Europamesse i København. BD og KF Vi deltager med (mindst) 2 elever plus Amos og Paul 28. september International Education konference i Holland. KF deltager. 24. oktober 1.november Besøg fra Esparreguera 12. november EU aften med politiker og debat Vi får besøg af en EU politiker, der vil give oplæg om EU og debattere med Eisere og indbudte gæster 36

37 29. november International Konference På Eisbjerghus arrangeret af internationalt udvalg i efterskoleforeningen Repræsentanter fra efterskoler december Besøg fra Indien. 10. januar 2013 BD møde internationalt udvalg i Efterskoleforeningen 31. januar 8. februar 2013 Besøg fra San Sebastian februar IC rejser til Indien Som kompensation for rejsen i vinterferien holder Indiens gruppen fri i uge marts Udveksling Europature og USA 26. februar 5. marts. Besøg fra Holland (IC) 4. april 11. april 2013 Besøg fra Dreux april. Besøg fra Pescia 30. april 2013 BD møde internationalt udvalg i Efterskoleforeningen Første weekend i oktober 2013 Y2K network youth conference Sted fastlægges evt. UK Vil blive på dette tidspunkt fremover Tjekkiet Introtur - Tjekkiet Sep Personale: 37

38 Birte Elise Rasmussen Birthe Marie Lausten Bodil Dinesen Charlotte Tegen Christina Andersen Christl Radler Henrik Bjerre Vesløv Jette Meyer Christensen Karl Christian Gubi Schmidt Kasper Frausing Kåre Kramer Lars Tegen Lennart Bach Nete Junager Peter Van Ee Rasmus Vognsen Ronni Haugaard Torben Vesterlund Jensen Vi inddeler alle elever i fire grupper med 4-5 personaler som Team ledere. Alpha TJ - PEV - JC - NJ Bravo RH - CT - CA - CR Charlie KK - HV - KC - BR Delta LB - KF - RV - BM Journalist- og foto gruppe BD - LT Eleverne er sammen i disse 4 grupper til aktiviteterne i Spindleruv. Fordeling ligger på drev tirsdag til rejseforberedelse sammen med værelsesfordeling. Afrejse: Mandag, den 2. september 2013 Hjemkomst: Fredag, den 6. september

39 Transport t/r i to dobbeltdækkere med 78 sæder t/ræ 3 overnatninger på Hotel Lesana i Spindl. Flersengsværelser til eleverne. Dobbeltværelser til lærerne. Alle værelser med bad. Fuld pension på hotellet (Første måltid morgenmad tirsdag og sidste måltid morgenmad og madpakker torsdag morgen) Aftensmad på restaurant i Prag torsdag aften Guider til aktiviteter i Spindl Eisbjerghus Efterskole Spindl og Prag i uge 36, 2013 Kl Søndag aften: Aftenkaffe - Madpakkesmøring PEV/LB Mandag, den 2/9 kl Busserne ankommer til Eisbjerghus Efterskole kl Afgang fra skolen kl Mødetid for Personale kl Morgenmad TJ/RH/KK/BD kl Pakke bus. Elevbagage. Madvarer. Etc. PEV/CR/HV/RV kl Elever i bus. Fordele og tælle. CT/KF kl Falck-Kassen! RH kl tjekke værelser, lys og vinduer. ALARM. NJ/BR kl Aftensmad JC/CA/KC/LB kl Forventet ankomst til Spindl Tømme bus. Elevbagage mm. Tjek-ind på hotellet. Værelsesfordeling. Godnat på værelser. Alle Teamlærere BM/PEV/ LT/KF/KK//NJ/CT TJ/RH/KC/RV Tirsdag, den 3/9 Morgenmad og madpakkesmøring. JC/CT/HV (2personaler pr. Aktivitets gruppe.) kl A. Rappelling og bridging (35 persons) PEV/NJ B. Højdepark og sommerbobslæde (35 persons). CA/RH C. Klatring ved De Grå Klipper (35 persons). KK/BR 39

40 D. Trekking med lift op (35 persons). BM/KF Journalist/Foto LT/LB Kl B. Rappelling og bridging CT/CR A. Højdepark og sommerbobslæde TJ/JC D. Klatring ved De Grå Klipper BD/RV C. Trekking med lift op HV/KC Journalist/Foto LT/LB kl Fritid indtil aftensmad Kl Aftensmad: CA/KF/LT kl Obligatorisk aftenarrangement (Dagens "Kåring": Bodil?) RV/LB Godnat på værelser Teamlærere Onsdag, den 4/9 Morgenmad og madpakkesmøring Kl C. Rappelling og bridging KK/KC D. Højdepark og sommerbobslæde BD/BM A. Klatring ved De Grå Klipper PEV/JC B. Trekking med lift op CT/CR Kl D. Rappelling og bridging KF/RV C. Højdepark og sommerbobslæde HV/BR B. Klatring ved De Grå Klipper CA/RH A. Trekking med lift op TJ/NJ Journalist/Foto LT/LB kl Fritid indtil aftensmad Kl Aftensmad: BR/BM/PEV Info om oprydning og rengøring: KF kl Aftenarrangement (Dagens "Kåring": Bodil?) TJ/LB Godnat på værelser Teamlærere Torsdag, den 5/9 kl Morgenmad og madpakkesmøring. Kl Tjek ud af værelserne. Kl pakning af busser. CR/BR/JC/RV TJ/NJ/RH/CA/KK/HV/KF KC/CT/BD/PEV Kl Afgang fra Spindl 40

41 Kl Forventet ankomst til Prag Elever i Rejsegrupper San S.: KK/BD/CR Gul Dreux: KC/TJ/BR Lilla Canada: CA/HV/RV Sort Chengdu: J//KF/RH Blå Tumkur: LT/CT/PEV Grøn Vadodara: LB/BM/JC Hvid KL Rejsegrupper spiller Prague Challenge. KL Fritid for personale og elever KL Mødested ved Busserne (Nærmere aftale) Kl Aftensmad på restaurant i Prag. KL Fordeling af elever i busser Evt Fotosession Karlsbroen Kl Afgang fra Prag NJ/CA/KK/RV KF/LT Fredag, den 6/9 kl Forventet ankomst til Eisbjerghus Efterskole KL Tømme Busser Elevbagage Elever + KC/CT KL Tømme Busser Madvarer + rekvisitter HV/RH/TJ/BM KL Tømme Busser Diverse KF Frokost. Nicolai Kl Evaluering af Intro tur med rejselærere KF/BD/LB/LT/CA/TJ 41

42 Forældrearrangementer i forbindelse med temaugerne Velkommen til forældrearrangement den 8. december 2012 på Eisbjerghus Efterskole Lysfest Ankomst forældre. Sandwich til alle Hilsen fra Berlin Kaffe og te Udsmykning af parken! Bålene tændes Fakkeloptog med sang og musik gennem parken Bålmad sælges ved bålpladsen Afslutningssang, oprydning og tak for i dag Ret til ændringer forbeholdes! Galla og juleafslutning Torsdag inden eleverne går på juleferie, afholdes der galla. Skolens Student Council har forinden lavet en indbydelse, hvor alle elever bliver inviteret til eventen. Arrangementet starter over middag, hvor eleverne sendes ud på julesulepytteløb. Herefter går resten af eftermiddagen med, at eleverne gør sig klar til gallamiddagen om aftenen. I løbet af aftenen foregår der diverse aktiviteter, der danses bl.a. Lancier. Alle elever og lærere deltager i arrangementet. 42

43 Formålet med gallaen er at give eleverne samt lærerne endnu en fælles oplevelse, som afslutning på det første halve år på Eisbjerghus Efterskole. Fællesskab og julehygge er de væsentligste elementer denne dag. Obligatorisk selvvalgt opgave CT Projektopgaven er en problemorienteret opgave, hvor man i par eller enkeltvis arbejder med et selvvalgt emne. Emnet skal være et underemne til et overordnet emne, der er fælles for hele klassen. Man har fem dage til at lave opgaven, der består af et produkt, som kan være en skriftlig opgave, egen produceret videofilm, animation, eller andet kreativt, en logbog samt præsentation. I løbet af ugen vil der være mulighed for løbende vejledning fra de to vejlederen, der er tilknyttet klassen i projektugen. Ugen afsluttes med en mundtlig præsentation for vejledere og klassekammerater ved hjælp af lyd, billeder, skuespil, diverse modeller og lignende. Produktet og logbogen afleveres til vejlederen. De to vejledere udarbejder en udtalelse med karakter, hvor du bedømmes ud fra arbejdsindsats, produkt og fremlæggelse. Navn: Værelse: Mit emne er: Problemformulering: (her skal du stille hv-spørgsmål om hvad du vil undersøge) Begrundelse for valg af emne i forhold til uddannelsesplan: Hvordan vælger jeg at undersøge emnet hvilke arbejdsmetoder vil jeg bruge hvor får jeg informationer og viden om emnet: 43

44 Hvad har jeg og hvad mangler jeg og hvor vil jeg skaffe det? (brochurer, papirer, opgaver, aftaler ) Produkt fremlæggelse/udtryksform: Hvilke foreløbige overvejelser har jeg gjort mig? Hvilken udtryksform har jeg tænkt mig at anvende? Hvad får jeg muligvis brug for hjælp til? Hvilke kilder og materialer har jeg tænkt mig at anvende og hvordan? Solo eller sammen med andre: Jeg arbejder alene (sæt x) Jeg arbejder sammen med: Begrundelse: Forældrekonsultationerne Kære alle! Hermed lidt information om forældredagen. Alle vil få en kopi af forældrebrevet med tider for invitation af elever. Fredag den 1. februar altså på dagen - kan man på kontoret få at vide, hvem der kommer på hvilket tidspunkt. Alle skal medbringe udtalelser om elevernes faglige og sociale standpunkt, også selvom eleven ikke kommer til forældresamtalen. Ajourføringen af udtalelserne anvendes af kontaktlæreren, når den endelige udtalelse udfærdiges til sommerferien. Derfor indskrives disse i samlemappen på intranettet SENEST mandag den 4. marts. 44

45 Efter samtalerne fredag kl og søndag kl kan alle holde fri. Hvis samtalerne er overstået inden dette tidspunkt, er man velkommen til at gå hjem, når sidste samtale er overstået. Evaluering af forældredagene vil ske på mødet mandag den 4. februar. På de næste sider kan I se de sedler, som eleverne benytter, når de sammensætter deres samtaler. Sedlerne hænges på døren uden for jeres lokale. Ophængningen sker præcis fredag kl og søndag kl og hverken tidligere eller senere. Dette er meget vigtigt, da eleverne skal have lige muligheder for at være til stede. Som lærer møder man fredag kl og søndag kl for at gøre lokalet klar til brug. Husk også oprydning efter brug. Vedlagt er en lokalefordeling bytning kan ikke finde sted. Lokalet må gerne gøres hyggeligt, den gode atmosfære betyder jo meget! Rigtig god fornøjelse! LARS 45

46 Eksempel: TID ELEV TID LÆRER

47 Forældresamtaler lokalefordeling Kåre Kramer Viceforstanderkontor Lennart Bach Gul Linda Erlund Grøn Karl Christian Gubi Schmidt Blå Birthe Marie Lausten Lilla Henrik Vesløv Vagtværelse Kasper Frausing Internationalt kontor Rasmus Vognsen Hansen Musik Charlotte Tegen Kontor Bodil Dinesen Lærerværelse Ronni Haugaard Billedkunst Torben Vesterlund Jensen Tekstil Christina Andersen ICT koordinator Nete Junager Internet café Robert Satchwell Foredragssal Skriftlige udtalelser fra Marie Banke. Udtalelserne afleveres til kontaktlæreren. 47

48 Karneval Kyndelmissefest BM Hvert år afholdes karneval torsdag inden vinterferien. Kontaktgrupperne pynter sig og deres fælles værested i foredragssalen i overensstemmelse med et nærmere fastlagt tema, der uddeles via lodtrækning. Om det er et fremtids-, et jungle- eller et sørøvertema, der skal arbejdes ud fra, er således tilfældigt. Vi spiser alle i foredragssalen, og der leveres underholdning af kontaktgrupperne i form af et selvskrevet skuespil og en sang. I løbet af aftenen vil der foregå små lærerindslag, der dog er hemmelige. Udvekslingsrejser KF FORBEREDELSER TIL UDVEKSLING Eleverne vil ved skoleårets start vælge og begrunde deres ønske mht. udvekslings destination. Skolens internationale koordinator vil fordele eleverne i rejsegrupper. Den internationale koordinator meddeler partnerskolerne hvilke lærere, der er ansvarlige for udvekslingen og kontakten og den videre planlægning med partnerskolen overgår derefter til rejselærerne. Generelt: Så snart tidspunktet for genbesøg er kendt og partnerskolen kender navne og antal på de elever der skal besøge os, tages der kontakt til eleverne i rejse gruppen: eleverne udfylder profiler til brug ved sammensætning med gæster, evt. via PC.. sammensætningen + indkvarteringsliste laves i samarbejde med partnerskolen. Elevkorrespondancen starter. Det er her vigtigt at man som rejselærer taler med eleverne om deres kontakt til partneren. Det er også vigtigt at alle både her og på partnerskolen får en positiv kontakt til hinanden i god tid inden genbesøg/rejse. (følg op på dette og hjælp eleverne ved evt. problemer med kontakten) 48

49 Besøg på Eisbjerghus: KF Husk at: informere eleverne om besøgstidspunkt så snart I ved det, især hjemmeweekenden er vigtig! Vær omhyggelig i snak med eleverne om evt. problemer ved hjemmeweekenden angående indkvartering eller andet. Sende brev hjem til forældrene om genbesøget. Informer om weekenden. Reservere skolens gæsteværelser til gæstelærerne. Lave plan for elevernes placering på værelser. (hvis gæsten er af modsat køn, findes andet værelse til overnatning). Eleverne skal sørge for dyne og pude til gæsterne evt. sovepose - husk: gæsterne får altid dynen og den bedste seng. Lave program for besøget. Tjek med forudgående korrespondance om der er særlige ønsker til programmets indhold. Inddrage eleverne i planlægningen af besøget og udførelsen af det sociale program, således at de får et naturligt medansvar for besøget. Lave budget for genbesøget Bestille busser, lave aftaler med besøgssteder. Informere øvrige medarbejdere. Lave aftaler med køkken ang. spisetider og særlige menuønsker. Tjekke ankomst og afrejse. Skal gæsterne hentes? Er der noget at tage højde for? Sidst men ikke mindst: OPRETHOLD EN HØJ INFORMATIONSSTANDARD TIL ALLE ANDRE PÅ SKOLEN. OPSLAG PÅ LÆRERKONTOR OG GANG OM INDKVARTERING, VÆRTER, PROGRAM MM. Husk også, at selv om det er dig/jer der er ansvarlige for besøget, er det hele skolen, der har besøg derfor inddrag gerne dine kolleger efter aftale og lav gerne arrangementer på skolen hvor alle kan deltage så vi alle mærker suset ud fra. UNDER BESØGET afholdes et aften arrangement, så hele skolen mærker, at vi har besøg. 49

50 Inden rejsen: Lærerne: Lave budget for rejsen. Frist meldes ud fra kontoret. Skrive forældrebrev (se nedenfor). (senest 4 uger før) Lave aftaler med eleverne om evt. afstigning på hjemrejsen; meddel køkkenet hvor mange der skal spise ved hjemkomsten; snak også madpakker med køkkenet. Tjek at eleverne har gyldigt pas og sygesikringsbevis. Sørg (evt. efter samråd med BD) selv for at tjekke eventuelle fremmede pas og opholdstilladelser ved en opringning til den pågældende ambassade. Dette skal gøres 2 måneder før rejsen, da det tager tid at arrangere nye pas. Arrangere indkvartering eller bestille hotelværelse til jer selv eller lave aftale med værterne. Informere øvrige medarbejdere om rejsen, bl.a. adresseliste hos Birthe Husk at medbringe jeres eget Eisbjerghus sygeforsikringskort Husk billetterne. Disse bestilles af CT, der giver nærmere information. Sammen med eleverne i rejseforberedelses-timerne Arbejd med: landets historie, geografi, samfundsforhold, kultur, sprog, mv. Forberede specifikt om programmet, den private indkvartering, det at være gæst osv. Forbered brug af dagbogen. (Bestilles af en lærer, såfremt man ønsker dagbog). Snakke om præsentation af jeres tur for vi andre efter rejsen. Det er en god idé at uddelegere enkelte dele af turen med henblik på senere præsentation. Efterbehandling af rejsen indeholder bl.a. takkebreve, plakat til indramning, præsentation for plenum, forældredag og evaluering. Forberede fortælling og evt. underholdning om Danmark til brug på den fremmede skole (Inden I forbereder for meget teknisk, check på skolen, om de har udstyret til at vise det!) Brev til forældre indhold. Besked om afrejse- og ankomsttidspunkter for gruppen. Hvis der er mulighed for af- og påstigning undervejs også besked om dette. Lærernes hoteladresse og telefonnummer og evt. telefontid. 50

51 Elevadresse, hvis I har dem. Huskeliste herunder pas, det gule sygesikringsbevis, evt. særligt tøj, en lille gave til værtsfamilien. (Ingen skal medbringe sovepose.) Evt. kort om turens indhold En påmindelse om, at skolens regler gælder under hele turen og at evt. overtrædelse kan betyde hjemsendelse på forældrenes regning. (Sådanne alvorlige skridt tages dog ikke uden at være diskuteret det med skolens forstander). Eleven er sygdomsmæssigt dækket af det gule sygesikringsbevis. Yderligere rejseforsikring skal være tegnet af eleven. Efter Rejsen Onsdag den 27. marts afholdes der international forældredag. (nærmere program vil blive udsendt) Forberedelser til den internationale forældredag sker den 25., 26. og 27. marts Indhold: Udstilling af hver rejse-destination indeholdende: plakater, billeder, fortællinger, smagsprøver mv. En samlet præsentation af rejsen af hvert rejsehold varighed ca. 15 min. Desuden skal alle rejsehold lave: takkebreve, evaluering, plakat til indramning. Alle elever og rejselære skal evaluere på turen (brug skemaet) Desuden skal rejselærerne lave en samlet, grundig evaluering af både genbesøg og rejse og aflevere denne til KF senest 1. maj Alt materiale fra turen, der kan være nyttigt på næste rejse, samles i mappe. De internationale dage Det overordnede formål med De internationale dage på Eisbjerghus Efterskole er at give hver enkelt elev en god afslutning på deres udvekslinger. Eleverne får mulighed for såvel individuelt, som i deres forskellige rejsegrupper, at bearbejde indtryk og oplevelser, og få sat ord på de mange begivenheder. 51

52 De internationale dage fungerer derfor som bearbejdning og evaluering af hele udvekslingsforløbet og står som pendant til den grundige rejseforberedelse, hver enkelt rejsehold har været igennem inden deres genbesøg og deres udlandsrejse. På De internationale dage fremstiller hvert rejsehold desuden en udstilling, samt en præsentation, der sætter fokus på de vigtigste elementer fra rejsen, såvel fagligt som socialt. Rejseholdene udstiller rundt på skolen og europadagene afsluttes med en forældredag, hvor forældre inviteres til at se og høre om udvekslingsoplevelserne. Forældrearrangementet i forbindelse med Europadagene Eisbjerghus Efterskole 27. marts 2013 Europatur Velkomst i foredragssalen Foredragssalen Pescia, San Sebastian, New York Spisesalen Dreux, Esparreguera, Tumkur Foredragssalen Dreux, Esparreguera, Tumkur Spisesalen Pescia, San Sebastian, New York Foredragssalen Fælles afslutning 52

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at gøre en indsats for kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner.

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner. Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at prioritere kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

BAGUD MED DET HELE FOLKETS SKOLE? PSYKISK PROBLEM XXXXXX TAG INDFLYDELSE SIDER STILLINGER F ØRST E ARBEJDSUGE:

BAGUD MED DET HELE FOLKETS SKOLE? PSYKISK PROBLEM XXXXXX TAG INDFLYDELSE SIDER STILLINGER F ØRST E ARBEJDSUGE: 13 9 SIDER STILLINGER F ØRST E ARBEJDSUGE: BAGUD MED DET HELE N R. 1 3 / 1 4. A U G U S T 2 0 1 4 / F O L K E S K O L E N. D K Hvor begynder man, når ingenting rigtigt er på plads? Vi følger to læreres

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere