Den nordiske skolen fins den?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nordiske skolen fins den?"

Transkript

1 Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen (red.) Den nordiske skolen fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag NOVUS FORLAG

2 Den nordiske skolen fins den?

3

4 Den nordiske skolen fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag Nikolaj Frydensbjerg Elf Gun Hägerfelth Peter Kaspersen Ellen Krogh Sylvi Penne Dag Skarstein Maria Ulfgard Laila Aase NOVUS FORLAG OSLO 2012

5 Novus AS ISBN Omslag: Geir Røsset Omslagsillustrasjon: Teacher and Students DrAfter123, istockphoto.com Trykk: Interface Media AS, Oslo. Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

6 Indholdsfortegnelse Donationer Förord Maria Ulfgard Indledning Peter Kaspersen Lärarutbildningen i Danmark, Norge och Sverige vid tiden för undersökningen och profiler av deltagande lärare i undersökningen Gun Hägerfelth Hva trenger vi egentlig litteraturen til? Politikk, didaktikk og hverdagsteorier i nordiske klasserom Sylvi Penne Skrivning i modersmålsfagene i skriftkyndighedens æra Ellen Krogh Medieundervisning i modersmålsfaget på vej mod multimodale perspektiver Nikolaj Frydensbjerg Elf Den polyparadigmatiska modersmålsläraren: Inte antingen eller utan både och. Om den komplexa legitimeringen av modersmålsämnet Maria Ulfgard Fagdidaktisk refleksjon som balansepunkt i sprikende profesjonsforventninger Laila Aase

7 6 INDHOLDSFORTEGNELSE Dannelse/bildning i et skandinavisk perspektiv Laila Aase og Gun Hägerfelth Omfunktioneringer: En analyse af unge modersmålslæreres professionelle identitet i den postmoderne skole Peter Kaspersen I spänningsfeltet mellan det etniskt homogena och heterogena: Nordiska modersmålslärares diskurser om elever och undervisning i det etniskt heterogena samhället Gun Hägerfelth och Dag Skarstein Oppsummering. Den nordiske skolen, fins den? Ellen Krogh, Sylvi Penne og Maria Ulfgard Om forfatterne

8 Donationer Nordfag har i forbindelse med arbejdet med denne bog modtaget donationer fra følgende institutioner: Det humanistiske Fakultet og Institut for Filosofi, Pædagogik og Religions - studier, Syddansk Universitet Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde Høgskolen i Oslo og Akershus Letterstedtska föreningen Linköpings universitet NordForsk NORDPLUS Riksbankens Jubileumsfond Universitetet i Bergen

9

10 Förord F inns det någon gemensam skandinavisk förståelse av modersmålsämnet hos verksamma modersmålslärare? Denna fråga engagerade flera av Nordfag.nets blivande medlemmar när de möttes vid en konferens våren Konferensen, som anordnades av International Mother Tongue Education Network (IMEN), hade som ett av sina syften att stimulera bildandet av spontana nätverk av forskare. Detta blev inspirationen till bildandet av Nordfag.net. Vid denna tidpunkt ingick forskare från Danmark, Norge och Sverige och det fanns en förhoppning om att kunna vidga nätverket också till Finland och Island, varför namnvalet Nordfag.net uppfattades som relevant. Senare kom vi att omtala nätverket som Nordfag, vilket också sker i denna bok. Forskargruppen utökades sedan vid ett möte under sensommaren 2007 med ytterligare medlemmar från Danmark, Norge och Sverige, då också gruppens gemensamma forskningsplan formulerades. Genom sin anknytning till IMEN låg det nära till hands att ansluta sig till de teorier och de metoder som IMEN utvecklat. Dessa kom senare att modifieras för att passa Nordfagforskarnas frågeställningar och insamlade empiri och forskarna kom själva att utveckla nya perspektiv och hämta teorier och metoder också från andra teoribildningar. Den forskning som presenteras i denna bok har sin grund i Nordfagforskarnas nyfikenhet och i deras lust och glädje att mötas för att kunna genomföra komparativa studier mellan de tre länderna Danmark, Norge och Sverige med fokus på olika aspekter av förståelsen av modersmålsämnet. Forskningsprojektet har varit ofinansierat och det har endast i undantagsfall funnits små ekonomiska bidrag till enskilda forskare vid några av lärosätena. Under projektets gång har forskargruppen sökt finansiering för att kunna mötas och det har lyckats att få medel till seminarier under perioden Vi har dessutom fått publiceringsstöd till denna bok ifrån flera bidragsgivare. Vi vill därför tacka Det humanistiske Fakultet och Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier vid Syddansk Universitet, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, Høgskolen i Oslo og Akershus, Letterstedtska föreningen, Linköpings universitet, NordForsk, NORDPLUS, Riksbankens Jubileumsfond och Universitetet i Bergen som har möjliggjort att vi har kunnat mötas för att kunna genomföra forskningsprojektet och för de publiceringsbidrag som vi har erhållit. Vi vill också tacka de verksamma lärare i Danmark, Norge och Sverige som har bidragit med dagböcker, intervjuer m.m. till den empiri som ligger till grund för den forskning som vi utfört i projektet.

11 10 FÖRORD Nordfag deltar i olika nätverk. Medlemmarna ingår i IMEN och i Nordiskt Nätverk för Modersmålsdidaktisk Forskning (NNMF) som under erhöll bidrag av NordForsk. Nordfagforskarna är också aktiva i de nationella nätverk som utgör NNMF och deltar även i The International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE). Forskarna i Nordfag har medverkat vid flera nordiska och internationella konferenser och har vid dessa tillfällen ofta bidragit med egna symposier. Forskargruppen har också ansvarat för en forskarkurs inom NNMF. Namnet Nordfag.net/Nordfag och referenserna till den nordiska modellen och den nordiska skolan har behållits trots att vårt projekt i ett snävare perspektiv kom att handla om de skandinaviska ländernas modersmålsundervisning. Att projektet involverade endast danska, norska och svenska forskare berodde på att denna projektram var praktisk och ekonomiskt genomförbar. Med denna bok om didaktiska dilemman och diskurser hos modersmålslärare i tre nordiska länder hoppas vi kunna bidra med ny kunskap om modersmålsämnet i Danmark, Norge och Sverige. Danmark, Norge och Sverige, september 2012 Nordfag / Maria Ulfgard

12 Den nordiske skolen, fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske modersmålsfag er resultat av et nært samarbeid mellom åtte skandinaviske skoleforskere Peter Kaspersen, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh fra Danmark, Laila Aase, Sylvi Penne og Dag Skarstein fra Norge og Gun Hägerfelth og Maria Ulfgard fra Sverige. Forskernes felles empiri har vært undervisningsdagbøker og intervju med 26 danske, norske og svenske morsmålslærere, primært fra videregående skole ( Boka viser at tross ulikheter og organisatoriske forskjeller mellom morsmålsundervisningen i de tre landene, er pro - blemene og utfordringene påfallende like. De åtte studiene tar for seg ulike aspekter av morsmålsfagene, som for eksempel skriveundervisning, litteraturundervisning og multimedial undervisning. Andre studier fokuserer på flerkulturelle aspekter, på undervisningen, på lærernes refleksjoner over morsmålsfagets disipliner, på de yngste lærernes profesjonsorienterte tilgang til undervisningen og på dilemmaer som oppstår mellom disiplin - fagenes faglige mål og profesjonsfeltets fokus på elev og indivi - duell utvikling i den nordiske skolen. Novus forlag ISBN: >

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Tillæg til bogen Den nordiske skolen fins den? Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen, 2012, Oslo: Novus. Tillægget er udgivet af

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4

Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4 Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4 Tryck: Reprosentralen, Universitetet i Oslo Omslagsfoto: istockphoto

Læs mere

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir vist og tekstet på tv? Utgitt av Nettverket for språknemndene

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013

MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresunds regionen 2002 2012 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN

Læs mere

Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet

Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet De nordiska universiteten har med ett The omhuldat aim of this ord text is to report on the status Denne of research så träffande about the

Læs mere

Risikosamfundet - afvikling eller udvikling?

Risikosamfundet - afvikling eller udvikling? Risikosamfundet - afvikling eller udvikling? Indlæg fra seminaret Risiko samfundet - afvikling eller udvikling? Tek-Sam23. september 1998 ANTOLOGI AUGUST 1999 Institut for miljø, teknologi og samfund Department

Læs mere

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE FORHANDLIN GAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN 20-22 JUNI 1949 NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM 1949 FORHANDLINGAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN

Læs mere

Den nordiske skolen fins den? DaDi- seminar 17. juni 2013 Kris;ne Kabel

Den nordiske skolen fins den? DaDi- seminar 17. juni 2013 Kris;ne Kabel Den nordiske skolen fins den? DaDi- seminar 17. juni 2013 Kris;ne Kabel Baggrund Nordfag.net 2007 (IMEN) modersmålslærernes forståelse af deres iden;tet som dansk-, norsk- og svensklærere i lyset af de

Læs mere

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium Nordisk Slots- og Herregårdssymposium Fyn, Danmark, 18 21 september 2014 Rapport 1 Tak til sponsorerne Dansk Center for Herregårdsforskning vil gerne takke følgende fonde for at gøre det muligt at realisere

Læs mere

,Når de skal beskrive deres

,Når de skal beskrive deres ungdomsforskning nr. 2 - juli 2003 UNGE I PERIFERIEN,Når de skal beskrive deres marginalisering i samfundet, siger de, at det er fordi, de er vokset op i periferien - a periferia nr. 2 - juli 2003 1 Center

Læs mere

Dannelse og transaktioner

Dannelse og transaktioner Dannelse og transaktioner vedrørende fast ejendom i de nordiske lande Et samarbejde mellem faginstitutioner og universiteter i Norden Et samarbejde mellem faginstitutioner og universiteter i Norden Dannelse

Læs mere

Af: Karsten Gynther, leder af Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, University College Sjælland, dk.

Af: Karsten Gynther, leder af Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, University College Sjælland, dk. Zonen for nærmeste forskel - strategier for - organisatorisk forankring af - og pædagogiske perspektiver på et grænseoverskridende nordisk skolesamarbejde. Af: Karsten Gynther, leder af Education Lab Forskningsprogram

Læs mere

02 04. juni 2011 i Tórshavn. NORNA:s 41:e symposium. Navne i kystkulturen

02 04. juni 2011 i Tórshavn. NORNA:s 41:e symposium. Navne i kystkulturen 02 04. juni 2011 i Tórshavn NORNA:s 41:e symposium Navne i kystkulturen NORNA:s 41:e symposium: Navne i kystkulturen Indhold Program... 4 Praktiske oplysninger... 6 Kort over Tórshavn... 7 Agneta Sundström:

Læs mere

Social tryghed i de nordiske lande 2009/10

Social tryghed i de nordiske lande 2009/10 Social tryghed i de nordiske lande 2009/10 Social tryghed i de nordiske lande 2009/10 Omfang, udgifter og finansiering Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og finansiering 2009/10 Version

Læs mere

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education Editorial 2014:2 To stærke tendenser i Nordidactica temanumre og artikler af enkeltforskere Nordidactica 2014:2 ISSN 2000-9879 The online

Læs mere

At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg. Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard

At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg. Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard Indhold 1 At tegne en tanke Første rapport om Visuel hf i Viborg Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund En håndbog OM Øresund som cykelregion CYKL! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGØR Y HELSINGBORG Kristianstad C K! KØBENHAVN A CYKLA! MALMÖ Hur kan vi få fler personer

Læs mere

Helst skal man have en god barndom

Helst skal man have en god barndom Helst skal man have en god barndom 2. Nordiske Konference Om Sårbare Børn København, Hotel Park inn, den 28. og 29.maj 2015 1. nordiske konference om sårbare børn og unge blev afholdt i Oslo i maj 2009.

Læs mere

Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen

Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen 1 ASTA WELLEJUS Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen DIGITALE KULTUROPLEVELSER ER I RIVENDE UDVIKLING INTERNATIONALT HVAD KAN VI GØRE FOR AT BLIVE BEDRE I ÖRESUNDSREGIONEN

Læs mere

Begreber om den nye ungdomsgeneration

Begreber om den nye ungdomsgeneration Ungdomsforskning: Begreber om den nye ungdomsgeneration Tag godt imod Millenniumgenerationen, Generation Y og andre begreber om nutidens unge. Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Nr. 3 2008 Årgang

Læs mere

VIDEN OM LÆ NING Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik

VIDEN OM LÆ NING Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik kriftlighed som omdrejningspunkt for et kommunalt udviklingsprojekt side 22 Fem prinsipper for god skriveopplæring side 60 krivekulturer i folkeskolens

Læs mere

- Mediet gør en forskel -

- Mediet gør en forskel - - Mediet gør en forskel - - en komparativ undersøgelse af kommunikation i nærundervisning og fjernundervisning Ph.D.-afhandling Yvonne Fritze Dansk Institut for Gymnasiepædagogik Syddansk Universitet,

Læs mere

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse Uddannelse, kreativitet og

Læs mere

Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet

Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet Fisk i Øresund / Fisk i Öresund Udgivet af: Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet Udgivelsesår: 2007 Antal: Redaktion:

Læs mere

Folkeoplysning i de nordiske lande

Folkeoplysning i de nordiske lande Dansk Folkeoplysnings Samråd januar 2010, revideret udgave Folkeoplysning i de nordiske lande - Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg 2009/10 Indhold Sammendrag... 5 Introduktion... 7 Kommissorium

Læs mere