Rejseråd INDHOLDSFORTEGNELSE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseråd INDHOLDSFORTEGNELSE:"

Transkript

1 1 Rejseråd - gode råd før, under og efter rejsen! INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Før afrejse 2. Insektstik 3. Dyrebid 4. Mad og drikke 5. Turistdiarre 6. Seksuelt overførte sygdomme 7. Ulykker 8. Badning 9. Dykkersyge 10. Højdesyge 11. Medicin 12. Efter rejsen

2 1. Før afrejse: Hvor fornuftigt det er at gennemføre en rejse til et ønsket rejsemål afhænger i høj grad af den rejsendes alder, helbred og fysiske tilstand samt rejsemåde og rejsemål. Langt de fleste kan rejse hvorhen de ønsker, men en del rejsende bør frarådes visse rejsemål p.gr.a. alder, graviditet og kronisk sygdom. Rejsemål: Et meget varmt og fugtigt klima er en belastning hos rejsende med hjerte-lungesygdomme samt ældre. En vis tilpasning finder sted hos de fleste, men først efter ca. 1-2 uger og så er ferien som regel forbi. Kulde og højder over 2500 m udgør ligeledes et problem hos denne gruppe rejsende og bør indgå i overvejelserne ved en påtænkt rejse. Rejsemåde: Bil, tog og skibsrejser er som regel uden problemer. Flyrejser kan næsten alle gennemføre, selv med alvorlige kroniske sygdomme, hvis rejsen er forberedt i god tid og de nødvendige forholdsregler er truffet. Det er sjældent selve flyrejsen, der er problemet, men antallet af flyskift, ophold i lufthavne i lang tid, transport af bagage over lange afstande, der giver problemer. Det samme gør sig gældende ved rundrejser med daglige skift af hoteller, tidlig afgang og sen hjemkomst og et i øvrigt stresset og sammenpresset program. Vaccinationer. Antallet af anbefalede vaccinationer og forebyggende behandling i form af medicin afhænger af rejsens karakter og den rejsendes helbredstilstand. Ved ophold i øde områder under primitive forhold anbefales flere vaccinationer og medbragt medicin end ved korttidsrejser til storbyer med ophold på gode hoteller og et velfungerende sundhedsvæsen En del sygdomme kan forebygges med vaccination eller medicin. Andre sygdomme kan man undgå, hvis man ved hvordan smitten overføres og hvorledes man skal beskytte sig se nedenstående. Forsikring. Inden udrejse bør man sikre sig en rejsesygeforsikring, der dækker den påtænkte rejse. Specielt skal man være opmærksom på de betingelser der gælder, før dækningen træder i kraft. Især rejsende med kroniske sygdomme skal være opmærksomme på betingelserne og ved mindste tvivl søge om et bindende forhåndstilsagn. 2 Det Gule sygesikringsbevis dækker kun i EU/EØS-landene: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig BEMÆRK! Populære rejsemål som Tyrkiet, Kroatien, Rusland, Egypten, Marokko og Tunesien ikke mere er dækket - der skal ved rejse til disse lande tegnes en privat rejseforsikring. Beviset giver ret til gratis lægehjælp eller refundering af afholdte udgifter i forbindelse med AKUT SYGDOM under FERIE og STUDIEOPHOLD i op til 30 dage. Ved ophold udover 30 dage skal der tegnes en privat rejsesygeforsikring. BEMÆRK! Hjemtransport er IKKE dækket. Der skal tegnes en privat rejseforsikring, hvis man ønsker en sådan ydelse. Hjemtransport er dog dækket i de nordiske lande, hvis hjemtransporten er lægeordineret. Ved akutte sygdomme forstås sådanne tilfælde, hvor behovet for behandling med rimelighed ikke kunne forudses inden afrejsen fra Danmark. KRONISKE LIDELSER er ikke dækket, hvis sikrede ikke har søgt læge for sin lidelse selv om vedkommende vidste eller havde formodning om, at lidelsen var behandlingskrævende eller væsentligt forværret inden afrejsen fra Danmark. Sygesikringen dækker heller ikke kontrol og behandling, herunder medicin til at holde en kronisk lidelse stabil eller velreguleret, samt et behandlingsbehov som man kendte inden afrejsen. KRONISKE LIDELSER er dog dækket, hvis de ikke har medført hospitalsindlæggelse eller ændret medicinering indenfor de sidste 2 måneder før afrejsen fra Danmark. Hvis man har en kronisk lidelse og ikke opfylder de 2 nævnte betingelser, kan man ansøge om bindende forhåndsbesked fra rejsesygesikringen. Der skal i dette tilfælde rettes henvendelse til: SOS REJSESERVICE Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg Kontortid ma-fr 09:00-16:00 Tel: Fax: der efter en konkret vurdering samt indhentning af helbredsoplysninger fra hospital og læge, vil kunne give et forpligtende tilsagn om dækning under sygdom i udlandet.

3 3 Det Blå sygesikringsbevis: Kortet dækker i alle EU/EØS-lande. Kortet udstedes af kommunen på anmodning. Kortet dækker ophold i det pågældende EU/EØS land uanset formålet. Gælder under såvel ferie som erhvervsarbejde, kursus, sportsbegivenheder o.s.v. Kortet dækker såvel akut som kronisk sygdom og man er dækket på samme måde som borgere i opholdslandet. Dette gælder også evt. tilskud til medicin, egenbetaling hos læger, hospitaler og klinikker. Der er typisk ingen dækning hos private læger og på private hospitaler. Fysioterapi og tandbehandling dækkes som hos offentlig sikrede i det pågældende land. Der er IKKE tilknyttet hjemtransport ved sygdom til dette kort. Ved rejse udenfor EU/EØS landene og ved ferierejser over 30 dage i EU/EØS skal der tegnes en privat rejsesygeforsikring, der dækker den påtænkte rejse. Man skal være opmærksom på de skærpede krav til rejsende med kroniske lidelser. Nedenstående regler vil være gældende for de fleste forsikringsselskaber. Det må anbefales personer med kroniske lidelser, at de får afklaret dækningen inden afrejsen og ved tvivlstilfælde indhente et bindende forhåndstilsagn De fleste selskaber vil kræve en helbredsattest for personer over 70 år. Bemærk! Det er kun forsikringsselskabets læge, der kan give tilsagnet. Forsikringen dækker, hvis den kroniske lidelse: ikke har medført hospitalsindlæggelse, behandling hos læge (som ikke er kontrolbesøg) eller ændring af medicinering indenfor de sidste 6 måneder før afrejsen fra Danmark. ikke har givet anledning til ekstraordinære lægebesøg ved de sidste 2 planlagte kontrolbesøg hos lægen inden for de sidste 6 måneder før afrejsen fra Danmark. Forsikringen dækker IKKE, hvis den kroniske syge: - er udeblevet fra kontrolbesøg indenfor de sidste 6 måneder - ikke har søgt læge selvom den pågældende måtte vide eller formode at lidelsen var behandlingskrævende eller forværret væsentligt før afrejsen fra Danmark. - har opgivet eller afvist behandling af den kroniske lidelse. - har søgt psykologbehandling for lidelsen inden for de sidste 6 måneder før afrejsen fra Danmark. - har indtaget alkohol under Antabusbehandling. - bliver behandlet med metadon eller andre narkotiske stoffer. - er skrevet op til eller er på venteliste til behandling. - er blevet opgivet i behandlingssystemet. - har AIDS uanset årsagen til behandlingen. - havde et kendt behandlingsbehov før afrejsen. - har behov for behandling, kontrol eller medicin for at holde sygdommen stabil og velreguleret. 2. Insektstik: Bid og stik af en lang række insekter kan give ubehagelige og undertiden farlige reaktioner. Her kan nævnes fluer, myg, flåter, biller, mider og væggelus, der kan give lokalreaktion i form af nældefeber, blære og forskellige former for udslæt med eller uden almensymptomer. Alvorlige og sommetider dødelige reaktioner kan opstå efter bid fra skorpioner og edderkopper - men dette er uhyre sjældent og den angst mange mennesker har for netop disse insekter står slet ikke mål med risikoen for at blive bidt. Mange af disse ubehageligheder kan undgås ved almindelig omtanke. Når man bevæger sig i bevoksede områder, hvor disse insekter lever, bør man bære en fornuftig beklædning, der beskytter huden mest muligt. Bare fødder i sandaler eller bar overkrop og shorts hører hjemme på stranden og ikke på trekking ture i regnskoven eller bushen - uanset temperatur og luftfugtighed. Ved overnatning under primitive forhold, hvor der er skorpioner og giftige edderkopper, bør man sove over jordniveau og gerne i hængekøje med myggenet. Om morgenen bør man undersøge sit tøj og sko, hvor disse insekter gerne gemmer sig. Udover fornuftig påklædning kan der opnås yderligere beskyttelse med insektafvisende midler i form af DEETpræparater, der kun kan købes i udlandet (bemærk, at disse præparater undertiden har en meget høj koncentration af det aktive stof og derfor ikke bør anvendes til børn under 3 år, hvor de kan optages gennem huden og forårsage en forgiftning!!) I Danmark kan man købe AUTAN -i form af lotion, pumpspray og stift dette produkt er formentlig lige så effektivt og har yderligere den fordel, at det ikke lugter og ikke affarver tøj. Under alle omstændigheder skal hele det utildækkede hudområder behandles hver 8.time ved beskyttelse mod myg og hver time, hvis delvis beskyttelse ønskes mod flåter, mider og andre stikkende insekter. Må ikke anvendes til børn under 2 år.

4 Specielt rejsende til Asien, Afrika og Syd-og Mellemamerika, nordlige Australien samt Karibien bør være opmærksom på risikoen for Dengue feber, der overføres fra myg, der stikker tidligt om morgenen og sidst på eftermiddagen/ først på aftenen såvel i byer som på landet. Sygdommen viser sig ved pludselig høj feber med stærk hovedpine, muskel og ledsmerter, varer som regel 5-8 dage. Der findes ingen specifik behandling. Symptomerne kan lindres med rigelig væskeindtagelse og smertestillende og febernedsættende midler som paracetamol men IKKE acetylsalicylsyre som Kodimagnyl, Treo, Magnyl, Aspirin, der kan øge risikoen for komplikationer. Det skal understreges, at i sjældne tilfælde kan sygdommen udvikle sig til en livstruende tilstand med indre blødninger. Dette ses dog meget sjældent hos turister. Der findes 4 typer af Dengue feber og man kan derfor få sygdommen mere end engang. Hvis man får sygdommen igen øges risikoen for den alvorlige form med blødninger. Derfor bør man, hvis man har haft ovenstående symptomer, kontakte læge ved hjemkomst og ved en blodprøve få konstateret om en febril episode var Dengue feber. Udover ovenstående bør rejsende til områder med malaria, hvor der overnattes under primitive forhold, medbringe et imprægneret myggenet til beskyttelse mod malariamyg om natten. Et godt myggenet er PermaNet, der kan købes på nettet til en rimelig pris og giver optimal beskyttelse. Det må endvidere anbefales at følge den udleverede vejledning angående forebyggelse af malaria Dyrebid: Dyr i almindelighed forsøger at undgå mennesker, men kan angribe hvis de føler sig truet eller er med unger. HUNDEGALSKAB(Rabies) I områder med hundegalskab bør man undgå enhver form for kontakt med pattedyr. Dette gælder også kæledyr som hunde og katte selvom de ikke viser tegn på sygdom. Dyr med hundegalskab findes i alle lande i den tredje verden, dog mest udbredt i Sydøstasien. Ved bid eller slik fra et dyr, bør man omgående søge kontakt til nærmeste hospital m.h.p. eventuel behandling. Specielt bør man være opmærksom på børn, der ofte søger kontakt med løsgående hunde og katte. Selv et ubetydeligt sår eller slik på en lille huddefekt kan overføre smitte og børn vil ikke altid tillægge dette nogen betydning. Er der mistanke om en mulig smitte, må det altid anbefales at kontakte sit forsikringsselskabets alarmcentral, der kan oplyse om hospital/klinik i lokalområdet, der er i stand til at udføre den nødvendige vaccination. Forsikringsselskabet kan samtidig kautionere for betaling for vaccine og behandling på hospitalet/klinikken. Der findes ingen prøver, der afslører om man er smittet eller ej. Sygdommen kan først konstateres, når der kommer symptomer og så er det for sent, da der ikke findes nogen behandling og sygdommen vil altid medfører døden. Eneste mulighed er derfor forebyggelse med vaccine. Hvis ikke det er muligt at blive vaccineret på destinationen, skal man henvende sig ved hjemkomst, idet det aldrig er for sent at blive vaccineret. Så længe man ikke udviser sygdomstegn kan der foretages vaccination og da inkubationstiden kan være meget lang op til et år eller mere er det aldrig for sent. Vaccination mod hundegalskab anbefales til personer, der arbejder i et område, hvor sygdommen er udbredt og hvis aktiviteter betinger en øget risiko for dyrebid. Det samme gælder personer, der under primitive forhold rejser rundt i et område med hundegalskab, hvor der ofte er langt til nærmeste lægestation eller hospital. Risiko for hundegalskab: (opdateret august 2009) Lande uden risiko: Anguilla, Antigua og Barbuda, Aruba, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Bermuda, Cayman Islands, Cypern, Danmark, Dominica, Finland, Frank rig, Gibraltar, Grækenland, Guadeloupe, Holland, Hollandske Antilles, Hong Kong, Irland, Island, Italien, Jamaica, Japan, Jomfruøerne, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Martinique, Montserrat, New Zealand, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadinerne, Storbritannien, Sverige, Taiwan, Lande med begrænset risiko eller ufuldstændige oplysninger: Tjekkiet, Turks & Caicos Amerikansk Samoa, Bahrain, Brunei, Bulgarien, Canada, Cook Islands, Fiji, Fransk Polonesien, Grenada, Guam, Italien(nordøstlige del), Kiribati, Kuwait, Maldiverne, Marshall øerne, Micronesia, New Caledonia, Niue, Nordlige Marianer, Palau, Papua New Guinea, Qatar, Samoa, Sao Tomé & Principe, Solomon Islands, Tonga, UAE, Uruguay, USA, Vanuatu, Østrig. Lande med høj risiko: Alle lande, der ikke er nævnt i ovenstående!

5 SLANGEBID. Det skal understreges, at slangebid er en meget sjælden hændelse for lokalbefolkningen og endnu sjældnere for turister. Hertil kommer, at langt de fleste slangebid ikke er dødelige og visse giftslanger hugger i forsvar uden at indsprøjte gift, da denne er "forbeholdt" naturlige byttedyr. Slanger bider udelukkende som et sidste forsvar, hvis flugt er umulig. Risikoen er størst efter mørkets frembrud og det anbefales derfor at anvende lukkede sko eller støvler, gerne med tykke sokker til knæene, hvis man bevæger sig ud efter mørkets frembrud i disse områder. Endvidere er det en god ide at bevæge sig langsomt fremad med frembringelse af støj f.eks. med en stok, der slås ned i græs og buske. På denne måde får slangerne en mulighed for at flygte, inden de bliver overrasket i deres skjul. Ved slangebid skal den udsatte legemsdel holdes i ro og evakuering til nærmeste hospital etableres hurtigst muligt. Hvis slangen kan identificeres vil dette være en stor hjælp ved den senere behandling med antiserum. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, skal man lade indstiksstedet urørt, så giften kan identificeres på hospitalet. Ellers kan såret vaskes med vand og sæbe og rensen med 70 % ethanol. Fjern stramtsiddende smykker og tøj. Anlæg elastikbind på hele benet eller armen. Bindet skal ligge stramt, men må ikke lukke af for blodcirkulationen. Man skal kunne få en finger ind under elastikbindet. Placer armen eller benet i niveau med hjertet i en skinne (med en gren, et bræt eller lignende som ved knoglebrud). Hvis elastikbind ikke haves, skal armen eller benet lejres under hjerteniveau. Ved overnatning under primitive forhold bør man om morgenen undersøge sit tøj og sine sko inden man klæder sig på, idet både slanger, skorpioner og edderkopper anvender beklædningsdele som skjul om natten MAD og DRIKKE: De fleste ved, at de skal passe på, hvad de spiser og drikker, men det er ikke altid muligt at undgå inficeret mad. Derfor bliver ca.30 % af alle rejsende ramt af maveproblemer. Symptomerne kan variere fra lette knibende mavesmerter til voldsom diarré og opkastning ledsaget af temperaturforhøjelse. For børn, ældre og svagelige kan tilfældene blive alvorlige, hvis de ikke behandles hurtigt og korrekt. Herudover kan føde og drikkevarer medføre andre og mere alvorlige sygdomme som Tyfus, Kolera, Dysenteri, leverbetændelse og en lang række parasit- og ormesygdomme. Det er vigtigt at være opmærksom, at fødens udseende eller servering ikke er nogen god indikator for dens kvalitet, hvad angår indholdet af sygdomsfremkaldende mikrober. Ofte må man gå på kompromis med det ønske de fleste har på en ferie - at kunne spise og drikke hvornår, hvordan og hvad man har lyst til. At spise sikkert på en rejse betyder, at man må fravælge visse måltider og drikke, hvis man ikke er 100 % sikker på deres kvalitet. Det er bedre at tabe 200 gr. ved at springe et måltid over og fortsætte ferien - end 5 kg efter 1 uges diarre og afbryde ferien. Man må forvente, at alle råvarer er mere eller mindre kontaminerede og man bør derfor kun indtage føde- og drikkevarer, når man er ABSOLUT sikker på, at de er tilberedt forsvarligt. Kød og Fisk: Disse fødeemner bør aldrig indtages, medmindre de er kogt eller stegt, d.v.s gennemstegt. Man bør endvidere være opmærksom på, om de serveres rygende varme og frisk tilberedt. I modsat fald, kan man få serveret kød, der har været vel tilberedt, men i timer er holdt varmt ved temperaturer mellem C. Ved denne temperatur har bakterier optimale betingelser for formering og produktion af toksiner - og en alvorlig maveinfektion bliver resultatet. Røgede og gravede fisk og kødretter bør man holde sig fra. Specielt bør man være opmærksom på, at visse fiskearter er giftige uanset om de koges eller grilles. Andre arter kan kun spises på visse tidspunkter af året. Hvis man derfor ønsker at fange og tilberede sin egen fisk, bør man rådspørge den lokale befolkning inden fisken tilberedes. Æg: Alle retter, der indeholder æg, bør kun indtages, hvis æggene er tilstrækkeligt varmebehandlet., eller retten er fremstillet af æggepulver. Navnlig bør man undgå forskellige former for sauce(hollandaise, bearnaise) og desserter(mousse, creme, icecream) samt salater med dressing tilberedt af rå æg. Frugt og grønt:

6 6 Alle grøntsager og alle frugter skal være enten kogt eller skrællet. DET ER IKKE TILSTRÆKKELIGT AT SKYLLE DEM UNDER VANDHANEN, der indeholder inficeret vand. KOG DET, SKRÆL DET - ELLER LAD DET VÆRE Drikkevarer: Vand bør kun indtages, når det er kogt. Drikkevarer på flasker helst med kulsyre - kan normalt indtages uden risiko, hvis de er tilkapslede og købt i anerkendte butikker. Mange steder faldbydes tilkapslede mærkevarer som Coca Cola og Fanta fra små boder langs vejen. Der er ingen sikkerhed for, at dette er originale og sikre drikkevarer. Mange fattige lande opsamler tom emballage og kapsler og ud fra dette fremstilles uoriginale produkter, der til forveksling ligner den ægte vare. Mælk bør kun indtages, hvis den er pasteuriseret eller kogt. Isterninger i drinks er på mindre restauranter fremstillet af det lokale vand. Nedfrysningen af vandet er IKKE tilstrækkelig til at dræbe bakterier eller virus - og det er alkoholen i drinken heller ikke! Tandbørstning bør foregå i mineralvand fra flaske, hvis der er tvivl om vandkvaliteten. 5. Turistdiarre: Turistdiarre er den hyppigste gene, der rammer den rejsende. Årsagerne er utallige, men sygdomme som kolera, dysenteri og tyfus er yderst sjældne hos korttidsrejsende, der lever under rimelige forhold på hoteller med god standard. Disse sygdomme bliver aktuelle hos rejsende til primitive områder med drikke og fødevarer af ringe hygiejnisk standard. Forebyggelse af disse sygdomme er derfor kun aktuel for udstationerede eller rygsæksrejende til primitive områder. Forebyggelse med diverse præparater som mælkesyrebakterier eller andre lignende præparater er helt uden effekt. Det vigtigste er at indtage rigelig væske og leve fornuftigt efter ovenstående anbefalinger. Forebyggelse med antibiotika må frarådes under normale omstændigheder, men kan i sjældne tilfælde være indiceret hos oplagte risikogrupper som patienter med svækket immunforsvar, mave-tarm sygdomme eller personer, der er tvunget til at opholde sig i områder i længere tid med dårlig vand- og fødemiddelhygiejne. Forebyggelse: Denne starter allerede ved afrejsen. Under flyveturen bør man indtage rigelig væske - VAND - og ikke alkoholiske drikke, der i sig selv giver udtørring. Denne tilstand kan forstærkes af den tørre luft, der fra luftdysserne blæses direkte ud i hovedet på passagerne. Man bør forsøge at sove, så man kommer frem i rimelig udhvilet tilstand. De første dage på destinationsstedet, bør man hvile og akklimatisere sig samt indtage rigelig væske. Det er meget uhensigtsmæssigt, at kaste sig ud i lange og anstrengende ekskursioner i en tilstand af træthed, udtørring og forskudt døgnrytme Behandling: Opstår diarré, skal man ikke umiddelbart starte på stoppemidler(loperamid, Imodium, Travello ). Dels forlænger det episoden og dels kan det sløre eventuelle andre og mere alvorlige symptomer. Hvis de anvendes skal det være i få dage og kun hos voksne uden feber eller blodig diarre og aldrig hos personer med forud bestående mavetarmlidelser. Kan anvendes ved bus og flyrejser, hvor diarre er ubekvem. Den korrekte behandling af diarré er tilførsel af rigelig væske samt salt. Ved varighed udover 2 døgn og ledsagende opkastninger, blodige diarré, påvirket almentilstand og feber - bør læge kontaktes. Specielt hos svækkede personer samt børn bør man være opmærksom på hurtig udtørring, der kan blive fatal. En hensigtsmæssig væske kan fremstilles let og billigt på følgende måde: 1 liter vand koges og tilsættes 3 teskefuld sukker og ½ teskefuld kogesalt. Alternativt kan medbringes færdigblandet saltblanding i form af Revolyt Til børn kan anvendes cola eller andre soft drinks men de skal fortyndes med vand i forholdet 1:3 i modsat fald kan det medføre yderligere væsketab. Efter afkøling er blandingen klar til brug, evt. tilsat lidt juice, der giver smag og tilfører yderligere salt.

7 Større børn og voksne kan indtage denne væske uden begrænsninger, børn under 10 år anbefales ½-1 glas efter hver løs afføring. Hvis diarreen fortsætter ud over 1-2 døgn kan anbefales behandling med antibiotika som éngangsdosis efter nedenstående skema: Til voksne: 1 ciprofloxacin tablet á 500 mg + 2 loperamid (Imodium, Travello ) tabletter - (ved ophold i Thailand anbefales 2 azithromycin tabletter á 500 mg) Til børn og unge i voksealderen: 2 azithromycin tabletter á 500 mg. Mindre børn azithromycin mikstur 20mg/kg. Alternativt rifaximin(xifaxan ) a 200 mg 1 tabl. 3 gange dagligt i 3 dage til personer over 12 år. Hvis ingen effekt indenfor det første døgn kan man overveje at fortsætte behandlingen på følgende måde: Til voksne: ciprofloxacin tablet á 500 mg tabletter, 1 tablet 2 gange dagligt i 5-10 dage - (ved ophold i Thailand anbefales 1 azithromycin tablet á 500 mg, 1 tablet dagligt i 3 dage.) Til børn og unge i voksealderen: 1 azithromycin tablet á 500 mg, 1 tablet dagligt i 3 dage. Mindre børn azithromycin mikstur 10mg/kg, 1 dosis dagligt i 3 dage. Alternativt rifaximin(xifaxan ) a 200 mg 1 tabl. 3 gange dagligt i 3 dage til personer over 12 år. Ovenstående behandling bør altid opstartes hos personer med øget risiko. D.v.s. personer, der er udstationeret i primitive områder i længere tid, personer med kroniske sygdomme, som diabetes, astma, hjerte-karsygdomme, mave-tarmsygdomme, nedsat immunforsvar og ældre svagelige rejsende. NB! Ved fortsatte symptomer med høj feber, blodig diarre, opkastninger, påvirket almentilstand med sløvhed og manglende væskeindtagelse skal der tilkaldes læge. Specielt hos børn skal man reagere tidligt ved disse symptomer. 6. Seksuelt overførte sygdomme: Hyppigheden af disse sygdomme er langt større i Afrika og Asien end i Europa. Dertil kommer, at der i disse lande findes kønssygdomme, som praktisk talt er ukendte herhjemme. Det sikreste er at undgå seksuel kontakt med den lokale befolkning, specielt de prostituerede. Udover risikoen for AIDS så overføres også andre sygdomme ved seksuel kontakt som f.eks. Hepatitis B og C(leverbetændelse). Endvidere er en gonorré erhvervet i udlandet ofte modstandsdygtig overfor alle kendte antibiotika, hvorfor en sådan sygdom, som i Danmark betragtes som en relativ banal infektion, kan blive livstruende, hvis den erhverves i udlandet. I denne forbindelse er det også væsentligt at understrege, at smitte med såvel HIV som Hepatitis B og C kan opstå ved blodtransfusion og injektion med sprøjter og kanyler. Blodtransfusion bør undgås. Den rejsende bør selv medbringe sprøjter og kanyler til eget brug. Det bør endvidere understreges, at seksuel kontakt er alle former for seksuelle aktiviteter, som man kan forestille sig. HIV-smitte spredes ikke ved almindelig social kontakt med lokalbefolkningen og heller ikke via stik fra insekter. Hvis man på trods af disse skræmmende perspektiver alligevel ønsker seksuel kontakt på ferierejsen, så er anvendelse af kondom en delvis beskyttelse, men under ingen omstændigheder nogen garanti. Det sikreste er fortsat at lade være! 7. Ulykker: Den hyppigste årsag til dødsfald blandt turister er TRAFIKULYKKER! En trafikulykke i et område uden et velfungerende sundhedsvæsen mangedobler risikoen for en fatal udgang. Selv mindre kvæstelser kan under sådanne forhold blive alvorlige og ende med dødsfald. Der findes sjældent en ambulancetjeneste og transport af den kvæstede kan kun foregå med lokale køretøjer på et ofte elendigt vejnet, der forøger transporttiden til nærmeste sundhedscenter. Selv større hospitaler i ulande kan mangle det mest elementære udstyr til behandling af kvæstede. Inden man overveje at begive sig ud på en rejse i en lejet bil, motorcykel eller scooter bør man være opmærksom på, at der sjældent findes nogle regler for vedligeholdelse af disse køretøjer. Det er derfor nødvendigt, at man nøje selv undersøger køretøjet, specielt dæk, bremser, styretøj og sikkerhedsseler. Man bør endvidere sikre sig en forsikring, der inkluderer ansvarsforsikring. Hvis færdselsregler findes, kan man ikke forvente at disse overholdes af de lokale. Umiddelbart ville man føle sig mest tryg på større asfalterede veje, men det er på disse veje langt de fleste trafikulykker finder sted. Forklaringen på dette paradoks findes i de høje hastigheder, som hverken bilens tilstand eller chaufførens rutine kan magte. Endeligt skal det anbefales at medbringe kanyler og sprøjter til eget brug og under alle omstændigheder være dækket af en gældende stivkrampevaccination. 7

8 8 8. Badning: Saltvand: HUSK, at den næst hyppigste årsag til dødsfald hos rejsende er drukning! Oftest hos mindre børn og alkoholpåvirkede mænd. Bad ikke nær kloakudløb. Undersøg om der findes hajer, giftige fisk og brandmænd samt alger langs badestranden. Følg de lokale anvisninger og advarsler. Ved kontakt med giftige havdyr(søpindsvin, søanemoner, rokker, stonefish, scorpionfisk, snegle, havslanger og gopler) skal ofret straks bringes op af vandet og hjælp tilkaldes. Skyl med saltvand og undgå at gnide på indstiksstedet. Om muligt få oplyst hvilket havdyr, der har forårsaget skaden, da der findes antiserum mod visse af de mest giftige dyr. Specielt i Stillehavet omkring Australien og Papua New Guinea optræder på visse tider af året, tæt på kysten og ud for flodmundinger, store mængder brandmænd - Jellyfish box - med tenakler på mange meter. Disse er livsfarlige og der skal omgående tilkaldes hjælp. Forsøg ikke at fjerner tenaklerne, da dette kun yderligere udløser gift. Der findes antiserum mod giften. Ved sår opstået ved koralrev eller fra sten på havbunden opstår meget let infektion med diverse bakterier. Afvask med sæbe og vand og påfør bakteriedræbende salve (Fucidin ). Ved svære tilfælde anbefales systematisk antibiotika som doxycyklin eller ciprofloxacin. Ferskvand: Bad aldrig i swimmingpools, hvis de ikke er klorbehandlet og vandet ikke skiftes dagligt. Undgå ligeledes boblebade, da disse næsten altid er forurenet med bakterier. Undgå kontakt med ferskvand i søer og floder, specielt i Afrika og Asien, hvor der forekommer sneglefeber (Bilharzia, Schistosomiasis). Sygdommen overføres af en fladorm, der udskilles fra snegle i vandet. Områder med speciel stor risiko for turister er Nilen, Victoriasøen, Karibasøen, Malawisøen, Lake Albert og Voltasøen alle i Afrika. Vandet kan dog anvendes til badning, hvis det har været opbevaret i beholder uden snegle i mindst 48 timer eller er tilsat klor inden anvendelse(swimmingpools). Ved river rafting og badning i floder med forurening af bakterien Leptospira kan man pådrage sig en infektion leptospirose. Denne infektion kan behandles med antibiotika (doxycyklin). Hvis ikke kontakten kan undgås kan gives forebyggende behandling med doxycyklin 200 mg x 1 ugentligt. 9. Dykkersyge: Dykning kræver, at man er i fysisk og mentalt god form og ikke har specielle sygdomme. Det må anbefales at man erhverver sit dykkercertifikat ved et anerkendt og autoriseret kursuscenter inden afrejsen - og ikke i sidste øjeblik på feriestedet under eksotiske forhold og med undervisning på et fremmed sprog. UNDGÅ DYKKERSYGE: 1. Undgå dehydrering. Dehydrering er en kendt risikofaktor for dykkersyge. Det starter allerede under flyveturen, hvor man opholder sig i meget tør luft og kan fristes til at tage en genstand eller to. På destinationen er der meget varmt med stærk sol og måske vind, der yderligere udtørre. Hertil kommer den fysiske anstrengelse ved dykning og indånding af meget tør luft ved selve dykningen. De første dage føler man ikke tørst, men man bør drikke 3-4 liter vand dagligt og så vidt muligt undgå alkoholiske drikke. 2. Læg stille ud. Træthed er en kendt årsag til dykkersyge. Man bør anvende den første dag til akklimatisering og til at komme sig over evt. jetlag. Få aftaler på plads med dykkercentret, hvordan er du stillet ved evt. dykkersyge, hvem skal kontaktes o.s.v. De første dyk bør være få og til beskeden dybde. 3. Få rigelig søvn. Selvom man er i god form, så er dykning flere gange dagligt meget anstrengende og derfor er 8-10 timers søvn at anbefale. 4. Undgå alkohol. Dykning og alkohol hører ikke sammen, for det første sløver det og for det andet er dykning efter en "våd aften" med tømmermænd og kvalme er en særdeles risikabel affære. 5. Risikofaktorer

9 Overvægtige og personer over 45 år bør holde sig på den sikre side af hvad dykkertabeller og computer tilsiger. Disse personer bør have en forsigtig opstart og udføre maksimalt 3 dyk pr. dag Planlæg hver dag i hele ferien. Hvis man veksler mellem forskellige dybder i samme dyk - "yo-yo dykning" eller foretager flere dyk samme dag og undlader at indskyde dykfri dage øger men risikoen for dykkersyge ganske betragtelig. Sørg for at dykkene bliver gradvist lavere, start dagen og ferien med de dybeste dyk først. Foretag maksimalt 3 dyk pr. dag. Indskyd en dykfri dag efter 2-3 dage. Lav et sikkerhedsstop på 5 meter efter alle dyk, bør vare mellem 3-10 min. alt efter hvor tæt man har været på ikkedecrompressionsgrænsen. Vælge mellem mange små eller få store dyk - de sidste er dem der øger risikoen for dykkersyge. FORSIKRING: En normal rejseforsikring eller ulykkesforsikring dækker ikke behandling af dykkersyge. En sådan behandling kan løbe op i et meget stort beløb, hvis f.eks. forflytning til behandling i dykkertank kræver flytransport. Man kan tegne en speciel forsikring f.eks. via Dansk Sportsdykkerforening. FLYVNING: Flyvning efter dykning må tidligst finde sted 24 timer efter sidste dyk og tidligst 48 timer, hvis der har været tale om dykning med dekompressionspause. Efter dykkersyge må man tidligst flyve 2 uger efter endt behandling, visse lande kræver dog helt op til 3-4 uger før flyvning er tilladt. 10. Højdesyge: Det er vanskeligt at afgøre, hvem der vil blive berørt af højdesyge, da der ikke er specifikke faktorer som alder, køn, eller fysiske tilstand, der er afgørende. Nogle mennesker får det, og andre får det ikke. Dog bør personer med nedennævnte lidelser undgå opstigning til over 2000 m. Hjertesygdom Lungesygdom Astma Søvnapnø Lav blodprocent Spontan sammenklapning af lunger Tendens til blodpropper Personer med tidligere højdesyge. Gravide bør undgå højder over 2500 m, hvis der samtidig påtænkes fysisk aktivitet. Risiko for iltmangel hos fosteret. Forebyggelse: 1. Hvis det er muligt, så undgå indflyvning til højtbeliggende lufthavne som f.eks. La Paz, Bolivia m, Lhassa, Tibet m, Quito, Ecuador m, Bogota, Columbia m. Hvis det ikke kan undgås, så undgå yderligere opstigning de første 24 timer. 2. Hvis der planlægges opstigning udover 3000 m, så stig højst 300 m/dag og indlæg en hviledag efter hver 900 m 3. Man kan godt stige mere end 300 m/dag, hvis man kommer ned igen og overnatter på en lavere højde. 4. Hvis der begynder at vise sig symptomer på højdesyge, så gå ikke højere før symptomerne er helt svundet. 5. Hvis symptomerne tiltager så gå ned så hurtigt som muligt og vent indtil symptomerne forsvinder. 6. Husk at forskellige mennesker akklimatiseres med forskellige hastigheder. Vær sikker på at alle i gruppen er akklimatiseret inden yderligere opstigning. 7. Husk rigelig væske, mindst 4-6 liter/døgn. Akklimatisering er ledsaget af stort væsketab og dehydrering fremmer tendensen til højdesyge. 8. Undgå tobak, alkohol og medikamenter(sovemedicin, beroligende medicin), der kan påvirke respirationen under søvn. Disse medikamenter vil forstyrre nattesøvnen. 9. Undgå overanstrengelse og forcering af opstigningen. Find en opstigningstakt, der passer hele gruppen. Symptomer på højdesyge:

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

STOMI INFO. At rejse

STOMI INFO. At rejse 03 STOMI INFO At rejse 1 Planlæg din rejse Første gang, du rejser efter din operation, kan det føles en smule usikkert. Dette er normalt og derfor kan det være klogt ikke at foretage en lang rejse første

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

med fokus på skoledagen

med fokus på skoledagen nye venner biologi med fokus på skoledagen Om Equasym Depot (Metylfenidat) og ADHD! koncentration 1 Skoledagen 2 Om ADHD 2 Behandlingen 3 Medicinen 3 Misbrug 4 Equasym Depot 5 Sådan anvender du Equasym

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Adartrel 0,25 mg filmovertrukne tabletter Ropinirol (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Lamisil Once, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Lamisil Once, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Moxalole, pulver til oral opløsning Macrogol 3350 Natriumchlorid Natriumhydrogencarbonat Kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Tag ikke EZETROL hvis: De er overfølsom (allergisk) over for ezetimibe eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Tag ikke EZETROL hvis: De er overfølsom (allergisk) over for ezetimibe eller et af de øvrige indholdsstoffer. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EZETROL 10 mg tabletter Ezetimibe Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen Røgfri Klasse 2015 Inspirationsmateriale til undervisningen 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 20% 2006 2010 2014 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Ikke-rygere 2 Kilde: HBSC Greenland

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne

Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne Tanken bag denne information er, at alle, som får opereret deres mandler, skal have det så godt som muligt efter det kirurgiske indgreb og

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Vi anbefaler dig medicinsk behandling af din kræftsygdom og håber, at denne pjece kan være en hjælp til at få et overblik over behandlingen. Pjecen

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år IKKE-RYGERE 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 2006 2010 20% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Kilde: HBSC Greenland undersøgelsen 2010 RYGERE 100% Unge i Grønland, der har prøvet at

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Behandling af stærke smerter

Behandling af stærke smerter PATIENTVEJLEDNING Behandling af stærke smerter MÅ KUN UDLEVERES I FORBINDELSE MED LÆGEORDINERING Janssen-Cilag A/S Kære patient Til behandling af Deres smerter har Deres læge ordineret Jurnista. Jurnista

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Akklimatisering: Dette forebygger risikoen for overophedning og hedeslag.

Akklimatisering: Dette forebygger risikoen for overophedning og hedeslag. September 2007 Overophedning og Hedeslag Overophedning er ingen sygdom i sig selv, men et symptom på at noget er galt. Ved ophold i varmt klima er der stor risiko for overophedning og i sidste ende hedeslag.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Disse områder beskrives :

Disse områder beskrives : Disse retningslinjer er lavet for at sikre, at I ved, hvordan I skal forholde jer, når et barn har brug for hjælp i forhold til sygdom eller tilskadekomst. Hvis et barn kommer til skade eller bliver syg

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere