Ejendom 32 Viborgvej 49.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 32 Viborgvej 49."

Transkript

1 Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom F.S. Peder Dusinus Pedersen Anders Rasmussen Simon Pedersen Købmand I.C.Nielsen Murermester I.C.Nielsen. F.S. = Formandens søn

2 Simon Pedersen Simon Pedersen blev født den 22. april 1842 og var søn af smed Peder Pedersen og hustru Maren Andersdatter i Hylstrup, Alsted sogn, Sorø amt. I 1862 fik Ellen Kirstine Nielsen i Sandby en søn, som Simon Pedersen var far til, og på det tidspunkt opholdt han sig i Glumsø. Den 28. maj 1864 blev han gift i Sandby med moderen til barnet, Ellen Kirstine Nielsen, der var født den 18. juli 1840 og var datter af Niels Stephensen og hustru Ane Kirstine Sørensdatter i Sandby, Præstø amt. Efter vielsen blev de boende i Sandby, hvor de fik en søn i slutningen af året. Ifølge afgangslisten fra Sandby flyttede de til Store Sjørup i Estruplund sogn den 30/ , hvor Simon blev smed. Ved folketællingen 1870 var Simon Pedersen smed på Estruplund. I april 1873 flyttede familien til Rind sogn, hvor Simon Pedersen blev omtalt i tilgangslisten som daglejer, og de boede hos husmand Christen Middelhede i Rind. Her boede de til januar 1874, hvor Simon Pedersen blev smed i Frederiks. Her blev familien til maj 1875, hvor de flyttede til Kølvrå, Haderup sogn ifølge afgangslisten i Frederiks. I 1899 købte Simon Pedersen et stykke jord af Lars Larsen Balle for 425 kroner. Han havde nok ikke mange penge for betalingen var en obligation på beløbet. Simon startede så som landmand ved siden af at han stadig var smed. Han har fået bygget sig et hus på stedet og en smedje. Efter 7 år sælger han ejendommen til den yngste søn, Dusinus, men Simon skal have ret til at benytte den lejlighed, der er i den søndre ende af huset, samt at bruge medjen. Det er sikkert den, der nu skaffer dem det daglige brød. Ved folketællingen i 1911 står han opført som arbejdsmand, så han har sikkert haft forskelligt forefaldende arbejde. Det ser ud til, at han senere er blevet ansat som graver og ringer ved Karup kirke. Simon Pedersen døde den 16. september 1920 i Karup, og ved folketællingen året efter boede Ellen Kirstine hos sønnen Simon Pedersen. Herefter flyttede hun på et tidspunkt til datteren Juliane Emilie, der var gift og bosat på Stangerum mark, Dalbyover sogn og boede her til sin død den 20. marts Hun blev 85 år gammel. Begge blev begravet på Karup kirkegård. Børn af Simon Pederen og Ellen Kirstine Nielsen: 1. Niels Stephensen Pedersen, født 15. november 1862 i Sandby, Præstø amt. Død 7/ Maren Kirstine Pedersen, født 12. december 1864 i Sandby, Præstø amt. 3. Niels Stephan Pedersen, født 4. oktober 1867 i Estruplund, Randers amt. 4. Juliane Emilie Pedersen, født 20. november 1868 i Estruplund, Randers amt. 5. Petrea Marie Pedersen, født 11. februar 1871 i Store Sjørup, Estruplund sogn. Død 4/ Petrea Marie Pedersen, født 29. august 1872 i Store Sjørup, Estruplund sogn. Død 1/ Johan Frederik Vilhelm Pedersen, født 8. oktober 1874 i Frederiks. 8. Simon Pedersen, født 28. april 1877 i Kølvrå, Haderup sogn. Døbt i Karup. 9. Peder Pedersen, født 10. marts 1879 i Kølvrå, Haderup sogn. Døbt i Karup. Død 29/ Ane Marie Kirstine Pedersen, født 28. juni 1880 i Kølvrå, Haderup sogn. Døbt i Karup. 11. Hans Laurits Pedersen, født 23. oktober 1881 i Kølvrå, Haderup sogn. Døbt i Karup. 12. Peder Dusinus Pedersen, født 6. januar 1883 i Kølvrå, Haderup sogn. Døbt i Karup. Ad 2. Maren Kirstine Pedersen, født 1864: 24/ fik hun som ugift et barn Larsine Kirstine Jensen. Ved barnets konfirmation i 1901 boede hun hos moderens forældre. Ad 3. Niels Stephen Pedersen, født 1867: I 1895 var han gift med Andrea Marie Jensine Bech-mann, og de fik en søn, Simon Bechmann Pedersen. På det tidspunkt var Niels Stephen Pedersen fattiggårdsbestyrer i

3 Ølgod, Ribe amt. I 1909 blev sønnen konfirmeret, og da var familien i Karup. Ved et barns dåb i 1908 blev det oplyst, at Niels Stephen Pedersen var barber i Karup. Ad 4. Juliane Emilie Pedersen, født 1868: Gift 1. gang 13/ i Spentrup, Randers amt med snedker Jens Peter Poulsen, født 1/ i Dalbyover. Død 16/7 1903, 35 år i Dalbyover. Gift 2. gang 12/ i Dalbyover med ungkarl Anders Christian Andersen, født den 11/ i Udbyover. Ad 7. Johan Frederik Vilhelm Pedersen, født 1874: Gift 10/ i Spentrup, Randers amt med Mette Kirstine Christensen, født 4/ i Borup, Randers amt. Ved vielsen var han tjenestekarl på Buggesholm, Raasted sogn. Ad 8. Simon Pedersen, født 1877: Gift 17/ i Herning med Sidsel Pedersen, født 12/ og var datter af boelsmand Iver Pedersen og hustru Karen Andersen i Gullestrup, Herning sogn. Ad 10. Ane Marie Kirstine, født 1880: Gift 3/ i Fovlum, Aalborg amt med enkemand Jacob Jacobsen i Fovlum. Folketælling Karup. Simon Pedersen født 22/ i Alsted, Sorø amt. Gift Husfader, smed, landmand Ellen Kirstine Nielsen født 18/ i Sandby, Præstø amt. Gift Husmoder. Larsine Kirstine Jensen født 24/ i Karup Ugift Barn (Deres barnebarn) Marie Nielsen født 4/ i Haderup Sypige Folketælling Karup. Simon Pedersen født 22/ gift Husfader, smed. Kjerstine Pedersen født 18/ gift Husmoder Mariane Poulsen født 6/ Barn (Deres barnebarn) Folketælling Karup. Simon Pedersen født 22/ i Hylstrup Arbejdsmand Ellen Kirstine Pedersen født 18/ i Sandby Husmoder

4

5 KØBEKONTRAKT. 1. Undertegnede Lars Larsen Balle af Karup sælger til ligeledes undertegnede smed Simon Pedersen i Karup et areal af 28 tdr. land af min ejendom matr. Nr. 5a og 6a Karup, hvilket solgte areal udgør den midterste del af marken og er nærmere vidnesfast påvist og aftalt og afmærket i terrænet. 2. På den del som udgår fra matr. Nr. 5a skal der langs det vestre skel deraf udlægges en 12 alen bred vej, som skal forbinde de 2 dele af matr. Nr. 5a, som sælgeren beholder tilbage, og som derfor skal henligge til fri brug og benyttelse for sælgeren. 3. Udstykningen skal iværksættes snarrest muligt. 4. Køberen er bekendt med, at matr. Nr. 5a og 6a er behæftet med forskellige om vandanlæg og vands afbenyttelse indgåede kontrakter, som derfor ville behæfte den solgte jord, som de dog ikke vedkommer. 5. Købesummen udgør 425 kroner, skriver fire hundrede og fem og tyve kroner, som berigtiges derved, at køberen samtidig med at han modtager skødet, hvilket skal ske så snart udstykningen er i orden og senest 1. november4 d.a. for købesummen udsteder obligation til sælgeren, rentebærende med 4 % p.a. at erlægge i de sædvanlige terminer, 11. juni og 11. december, og gående ud på at beløbet, såfremt renterne prompte betales og pantet holdes forsvarligt vedlige, ikke skal kunne forlanges udbetalt tidligere end 11. juni termin Ved obligationen skal gives 1. prioritets panteret i den solgte jord med bygninger og tilbehør. 6. Skulle Køberen undlade at udstede obligation i overensstemmelse med forrige post, når skøde præsenteres ham, har han om fordres, derved brudt kontrakten og bliver pligtig straks at fravige ejendommen og at give sælgeren en erstatning af 50 kroner for kontraktbruddet. 7. Af den solgte jord skal køberen svare de skatter og tiender, som fremtidig opkræves i forhold til det hartkorn, der bliver pålignet den. 8. Omkostningerne ved udstykning ved denne kontrakt og ved skødet bæres af parterne hver med halvdelen. Ligeså bestemmes med hensyn til obligationen. 9. I søgsmålstilfælde vedtages hurtig retsforfælgning efter frd. 25. januar f.t. Kjellerup den 3. juni Lars Larsen Balle Simon Pedersen SKØDE. Den ved foranstående kontrakt solgte parcel er ved landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 7. oktober 1899 betegnet med matr. nr. 5ah og 6r af Karup, skyldsat for hartkorn henholdsvis 1 skp. Og 2 ¾ alb. Fælles glskat. 3 kr. Ved samme approbation pålignet matr. Nr. 5ah i vederlag for præstetiende 2 ¾ fdk. rug og for kongetinde 2 ¾ fdk. rug og 1 ¼ fdk. byg og matr. Nr. 6r i vederlag for præstetinde ¾ fdk. rug. Købesummen er nu berigtiget på kontraktmæssig måde og kontrakten i det hele opfyldt. Jeg er således fyldestgjort for overdragelsen og jeg fraskriver mig derfor herved enhver lod og del i den solgte, foran betegnede parcel der derimod fra nu af skal være køberens ejendom og tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, byrder og pligter, hvormed jeg selv har været ejer deraf, fri for enhver beføjede tiltale, alene med respekt for de i kontraktens post 4 nævnte hæftelser, samt derhos med respekt for den i kontraktens post 2 ommeldte vej, der alene behæfter matr. nr. 5ah alene til fordel for matr. nr. 5a. Til bekræftelse med underskrift p.t. Kjellerup den 2. november Lars Larsen Balle Til vitterlighed H.Simonsen L.P.Petersen. Attesteres til tinglæsning jfr. landbrugsministeriets skrivelse af 7. f.m. hvorefter matr. Nr. 5ah og 6r af Karup by og sogn er skyldsat for hartkorn henholdsvis 1 skp. og 2 ¾ alb. glskat. under et 3 kr. Viborg stiftamt den 4. november Andr. Skrike Læst på Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 10. november 1899 og indført i skøde- og pantebogen. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP55 side 1128).

6 Peder Dusinus Pedersen Peder Dusinus Pedersen blev født den 6. januar 1883 og var søn af smed Simon Pedersen og hustru Ellen Kirstine Nielsen, der på det tidspunkt boede i Kølvrå. Han blev gift i Gjellerup kirke den 3. maj 1907 med pige Thomasine Kirstine Sortberg, født den 21. maj 1882 og var datter af væver Henrik Sortberg og hustru Maren Andrea Larsen i Hammerum. I 1906 fik Peder Dusinus Pedersen skøde på forældrenes gård. De forbeholdt sig ret til for livstid at benytte den lejlighed, som var i stuehusets søndre ende, og omfattede 2 stuer, køkken og forstue med deri værende kakkelovne og komfur, og smedjen, som fandtes i ejendommen forbeholdt Simon Pedersen sig ligeledes udelukkende brugsret af. Han beholdt dog kun ejendommen i 2 år så solgte han den til Andreas Rasmussen. Han blev sikkert derefter arbejdsmand. Deres første barn blev født i 1908 i Karup, hvor det blev hjemmedøbt; men det blev ikke fremvist i kirken i Karup, da familien var bortrejst inden. Da de fik deres næste barn, blev det født i Ikast, men døbt i Karup. I folketællingen i 1911 var de tilbage i Karup, da var han arbejdsmand. I 1912 var de flyttet til Vammen, her blev det næste barn født. Da var han cementstøber. Året efter var de så tilbage i Karup, og da var han arbejdsmand. De var der ikke i I 1919 var de kommet til Ullits i Fovlum sogn. Her blev de sidste 2 børn fødte. Der var han først cementstøber og sidst arbejdsmand. I 1925 var de tilbage i Karup og her ser det ud til de blev. Thomasine Kirstine døde den 1. april 1930 i Karup, 47 år gammel. Peder Dusinus Pedersen døde den 7. januar 1972 iflg. deres gravsten på Karup kirkegård. Børn af Peder Dusinus Pedersen og Thomasine Kirstine Sortberg: 1. Simon Smed Pedersen, født 17. juni 1908 i Karup. Hjemmedøbt af lærer Wammen, bortrejst. 2. Henrik Verner Pedersen, født 1. oktober 1909 i Karup. 3. Elna Kristine Pedersen, født 28. februar 1911 i Karup. 4. Mary Andrea Pedersen, født 11. april 1912 i Vammen 5. Aksel Hauro Pedersen, født 13. maj 1913 i Karup. 6. Børge Sigfred Pedersen, født 16. maj 1919 i Ullits, Fovlum sogn. 7. Rigmor Kirstine Pedersen, født 3. marts 1922 i Ullits, Fovlum sogn. Ad 3. Elna Kristine Pedersen, født 1911: Gift 30/ i Frederiks med enkemand, arbejdsmand af Karup Peter Olaf Georg Nielsen, født 19/ i Ilbjerg, Rybjerg sogn, Viborg amt. Søn af husmand Niels Peter Andersen Nielsen og hustru Maren Knudsen i Ilbjerg. Folketælling Karup. 1911: Dusinus Pedersen født 6/ i Kølvrå gift Arbejdsmand Sine Pedersen født 21/ i Hammerum gift Husmoder Simon Pedersen født 17/ i Karup Barn Henrik Simonsen født 1/ i Karup Barn

7 1925: Pedersen, Dusinus født 6. januar 1883 i Kølvrå gift arbejdsmand Pedersen, Thomasine Kirstine født 21. maj 1882 i Gjellerup gift hans kone Pedersen, Simon Smed født 17. juni 1908 i Karup ugift deres barn Pedersen, Mary Andrea født 11. april 1912 i Vammen ugift deres barn Pedersen, Aksel Hauro født 13. maj 1913 i Karup ugift deres barn Pedersen, Børge Sigfred født 16. maj 1919 i Ullits ugift deres barn Pedersen, Rigmor Kirstine født 3. marts 1922 i Ullits ugift deres barn

8 SKØDE Undertegnede smed Simon Pedersen i Karup tilstår herved at have solgt, ligesom jeg skøder og endelig afhænder til min søn Peder Dusinus Pedersen den mig ifølge skøde, tinglæst 10. november 1899 tilhørende ejendom Matr.no 5ah Karup by og sogn af hartkorn 1 skæppe. Matr.no 6r smsts. af hartkorn 2¾ album tilligemed derpå beliggende bygninger og alt hvad deri er af indmurede søm- og nagelfaste genstande, hvorhos medfølger, hvad der på ejendommen er af avl, afgrøde, besætning og avlsredskaber. Den solgte ejendom med tilbehør som anført er overgivet til og taget i besiddelse af køberen, som deraf skal svare de skatter og afgifter, som herefter opkræves, og som respekterer den ejeren af Matr.no 5a tillagte vejret på Matr.no 5ah, samt at der på ejendommen er noteret forskellige om vandanlæg og vands afbenyttelse indgåede kontrakter, som dog faktisk ikke vedkommer den solgte ejendom, hvad dog pantebogen ikke udviser. Køberen har forpligtelse til at overtage og tilsvare den på ejendommen hvilende gæld til husmandskreditforeningen efter 2 obligationer for tilsammen 1300 kr., hvormed han er bekendt, hvoraf han skal svare de renter og ydelser, som herefter forfalder. Reservefondsandelen tilkommer køberen. Som vilkår i overdragelsen er vedtaget: 1. Sælgeren og hustru, Ellen Kirstine Nielsen forbeholder ret til for livstid udelukkende at afbenytte den lejlighed, som er i stuehusets søndre ende, og omfatter 2 stuer, køkken og forstue med deri værende kakkelovne og komfur. 2. Der forbeholdes dem ligeså uhindret adgang til brønden med redskaber, ligesom der i tørvehuset skal levnes dem tilstrækkelig plads til deres tørv. 3. Smedien, som findes i den solgte ejendom forbeholder sælgeren sig ligeledes udelukkende brugsret af. 4. Dersom sælgeren fraflytter ejendommen bortfalder følgelig de under 1-3 forbeholdte beføjelser, men i stedet og som vederlag derfor skal der så betales ham kontant 400 kr. skriver fire hundrede kroner, der skal erlægges ved fraflytningen. Heromhandlede forpligtelse er også anvendelig i det tilfælde, at hustruen som længstlevende fraflytter ejendommen. Ud over de foran under 1-4 ommeldte køberen påhvilende forpligtelser, der skulle hvile som hæftelse på ejendommen næst efter kreditforeningsgælden, har der været betinget en købesum af 2500 kr. skriver to tusinde fem hundrede kroner, hvoraf 700 kr. for de medfulgte løse dele, hvilken købesum er berigtiget ved køberens forpligtelse til at overtage fornævnte kreditforeningsgæld og på anden måde. Jeg er således fyldestgjort for overdragelsen, og jeg fraskriver mig derfor herved enhver lod og del i den solgte ejendom, som derimod fra nu skal tilhøre køberen som fuldkommen ejendom med samme herligheder og rettigheder, byrder og pligter, hvormed jeg selv har været ejer deraf, fri for enhvers beføjede tiltale. Til bekræftelse med sælgerens, køberens og sidstnævntes kurators underskrifter. f.t. Kjellerup den 6. november Simon Pedersen Peder Dusinus Pedersen N. S. Pedersen Til vitterlighed: D. Petersen L.P.Petersen Skatterne af forannævnte ejendom er betalte indtil april termin 1906 inklusive. Viborg amtstue den 7/ C.T.Bang Stpl. 1 kr. Kuratorbeskikkelse. Herved beskikkes barber N.S.Pedersen i Skive til kurator for den mindreårige Peder dusinus Pedersen, der er født den 6. januar 1883 i Haderup sogn. Lysgård m.fl. herreders kontor i Kjellerup den 2. oktober L.P.Petersen cst. Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 9. november 1906 og indført i skøde- og pantebogen. Kuratorbeskikkelse forevist. Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP59 fol. 996)

9 Anders Anders Rasmussen Anders Rasmussen blev født 1. juli 1864 og var søn af snedker Rasmus Andersen og hustru Johanne Jensdatter i Stjær. I november 1901 blev Ellen Marie Rasmussen født. Hun var datter af ugift Eva Marie Margrethe Lauth, og Anders Rasmussen vedkendte sig faderskabet og stod fadder ved datterens dåb i Tapdrup kirke. Den 5. februar 1902 blev Anders Rasmussen og Eva Marie Margrethe Lauth gift i Tapdrup kirke. På det tidspunkt opholdt begge sig i Subæk mølle, Tapdrup sogn. Eva Marie Margrethe Lauth var født den 13. september 1879 i Grønhøj og var datter af ugift Marie Margrethe Lauth i Grønhøj. Udlagt barnefader var Johan Georg Bertel i Sandkjærgårde, hvor moderen havde tjent 10 måneder før fødslen. I løbet af 1902 flyttede familien til Viborg, hvor de bosatte sig i gaden Navnløs nr. 42. I 1908 arbejdede Anders Rasmussen på Lynderupgård, og medens de opholdt sig der, købte Anders Rasmussen ejendom 32 i Karup. Besætningen ved overtagelsen var på 1 ko, 1 får, 1 gris og 10 høns. Han beholdt den kun i 1 år, så solgte han den til Simon Pedersen, der var søn af ejendommens første ejer. Ved folketællingen 1911 opholdt familien sig stadig i Karup; men på et tidspunkt mellem 1911 og 1914 flyttede de til Skræ i Thorning sogn. Inden januar 1921 var de flyttet til Haurdal i Frederiks sogn, og her boede de, da Anders Rasmussen døde den 14. december 1929 på Kjellerup sygehus. Eva Marie Margrethe Lauth døde i 1960 i Skive. Begge blev begravet på Frederiks kirkegård. Anders Rasmussen og Eva Marie Margrethe Lauths børn: 1. Ellen Marie Rasmussen, født 2. november 1901 i Tapdrup. 2. Ejner Emil Rasmussen, født 31. december 1902 i Viborg. Døbt i Viborg Domsogn. Forældres adresse: Navnløs 42 i Viborg. 3. Thorvald Rasmussen, født 1. juli 1904 i Viborg (iflg. fkt. 1911); men vi kan ikke ham. 4. Carl Henry Rasmussen, født 14. juni 1908 i Lynderup sogn. 5. Jenny Emilie Rasmussen, født 14. oktober 1911 i Karup. 6. Aksel Marinus Rasmussen, født 14. november 1914 i Thorning. Folketælling Karup. Der er fejl i folketællingerne. Anders Rasmussen født 1/ i Stjør gift Husfader, arbejdsmand Eva Marie Rasmussen født 13/ i Grønhøj gift Husmoder Ejner Emil Rasmussen født 31/ i Viborg Søn Thorvald Rasmussen født 1/ i Viborg Søn Henry Rasmussen født 14/ i Lynderup Søn Jenny Emilie Rasmussen født 4/ i Karup Datter Folketælling Haurdal. Anders Rasmussen født 1/ i Aarhus Husfader, jordarbejder Marie Rasmussen født 11/ i Frederiks Husmoder Jenny Rasmussen født 14/ i Karup Barn Axel Rasmussen født 14/ i Thorning Barn

10 SKØDE Undertegnede Peder Dusinus Pedersen af Karup sælger, skøder og endelig afhænder herved til Anders Rasmussen f.t. Lynderupgård den mig ifølge skøde, tinglæst 9. november 1906, tilhørende ejendom: Matr.no 5ah Karup af hartkorn 1 skp 0 fjk 0 alb 6r smsts ¾ tilligemed derpå beliggende bygninger med mur- og nagelfaste genstande, hvorhos medfølger, hvad der på ejendommen er af avl, afgrøde og af besætning 1 ko, 1 får, 1 gris og 10 høns samt 4000 tørv. Den solgte ejendom med tilbehør som anført er overgivet til og taget i besiddelse af køberen, som deraf skal svare de skatter og afgifter, som herefter opkræves, og som respekterer den ejeren af Matr.no 5a tillagte vejret på Matr.no 5ah, samt at der på ejendommen er noteret forskellige om vandanlæg og vands afbenyttelse indgåede kontrakter, som dog faktisk ikke vedkommer den solgte ejendom, hvad dog pantebogen ikke udviser. Køberen har forpligtelse til at overtage og tilsvare den på ejendommen hvilende gæld til husmandskreditforeningen efter 2 obligationer for tilsammen 1300 kr. hvormed han er bekendt, hvoraf han skal svare de renter og ydelser, som er forfaldne i afvigte juni termin og som herefter forfalder. Ved kontrakt af i dag, som samtidig hermed tinglæses, har køberen forpligtet sig og senere ejere til at udrede en pengeydelse af 35 kr. årlig til mine forældre for livstid, kapitaliseret for 5 år til 175 kr. Foruden nævnte årlige ydelse har der været betinget en købesum af 1500 kr., skriver et tusinde fem hundrede kroner, hvoraf 300 kr. for de løse dele. Denne købesum er berigtiget ved køberens forpligtelse til at overtage fornævnte kreditforeningsgæld og ved kontant betaling. Jeg er således fyldestgjort for overdragelsen, og jeg fraskriver mig derfor herved enhver lod og del i den solgte ejendom, som derimod fra nu skal tilhøre køberen med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg selv har ejet den, fri for enhvers beføjede tiltale. f.t. Kjellerup den 14. august Peder Dusinus Pedersen Til vitterlighed: L.P.Petersen Emil August Jensen Skatterne af forannævnte ejendom er betalt indtil oktober termin 1907 inklusive. Vurderet til 1800 kr. Viborg amtstue den 20/ C.T.Bang Læst.den 28. august pantebogen. Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP61 fol. 55)

11 Simon Pedersen Simon Pedersen blev født den 28. april 1877 og var søn af smed Simon Pedersen og hustru Ellen Kirstine Nielsen i Kølvrå, Haderup sogn. Han blev døbt i Karup kirke, da det var den kirke, som forældrene søgte. Simon blev uddannet smed hjemme hos faderen, og da han blev gift den 17. juni 1904 i Herning, var han smedemester i Karup. Han blev gift med Sidsel Pedersen, der blev født den 12. februar 1878 og var datter af boelsmand Iver Pedersen og hustru Karen Andersen i Gullestrup, Herning sogn. De fik deres første barn i Herning, hvor de boede i Sten Blichersgade og flyttede derefter til Tvilum sogn, hvor de bosatte sig på Horn mark. Her blev deres andet barn født; men umiddelbart derefter flyttede de til Alderslyst i Balle sogn, hvor barnet blev døbt. I 1909 købte han forældrenes tidligere ejendom. Den drev han i 9 år, men så solgte han jorden fra, men beholdt det stykke jord, hvorpå bygningerne lå. Han fortsatte som arbejdsmand. I 1918 blev der oprettet en afdeling af Dansk Arbejdsmands Fagforening i Karup, og Simon Pedersen Smed blev valgt som den første formand. Han havde hvervet i flere år; men den 17. juni 1922 meddelte Simon Pedersen, at han mente, der blev taget for lidt hensyn til ham, og derfor fratrådte han formandsposten. Han fik dog hvervet igen i 1924; men herefter fik han problemer med fagforeningen. I 1925 fik han ikke betalt sin kontingent til tiden, og fik besked på, at den skulle være betalt inden næste generalforsamling. I 1927 modtog bestyrelsen en besked fra ham om, at han ikke ville indbetale kontingent til den nuværende kasserer. I 1933 blev der oplyst, at Simon Pedersen nu havde afdraget sin gæld til fagforeningen. Disse oplysninger har vi fra et festskrift, der blev lavet i 1983 i anledning af fagforeningens jubilæum. Herfra stammer også tegningen af Simon Pedersen. Ved folketællingerne i 1921 var Simon Pedersen jordarbejdsmand og i 1930 var han fiskehandler i Karup. Hvor Sidsel og Simon Pedersen derefter er taget hen er uvist; men tilsyneladende er de ikke døde i Karup. Børn af Simon Pedersen og Sidsel Pedersen: 1. Iver Kristian Pedersen, født 16. juli 1905 i Herning. 2. Ellen Kirstine Pedersen, født 21. december 1906 på Horn mark, Tvilum sogn. Døbt i Balle kirke. 3. Simon Smed Pedersen, født 28. marts 1908 i Balle, Viborg amt. 4. Julius Kristian Pedersen, født 29. januar 1910 i Karup. 5. Karen Marie Pedersen, født 3. oktober 1911 i Karup. 6. Hanssine Marie Pedersen, født 23. september 1913 i Karup. 7. Kirsten Margrethe Pedersen, født 11. november 1914 i Karup. 8. Otto Sigfred Pedersen, født 15. september 1917 i Karup. 9. Ninna Vilhelmine Pedersen, født 6. september 1919 i Karup. Ad 2. Ellen Kirstine Pedersen, født 1906: Gift i Karup kirke 12/ : Ungkarl, husmand af Ungstrup, Thorning sogn, Johannes Pedersen Balle, født 12/ i Almind og var søn af husmand Ole Pedersen Balle og hustru Ane Marie Nielsen og pigen husassistent af Karup by Ellen Kirstine Pedersen. Ad 5. Karen Marie Pedersen, født 1911: Viet den 1/ af sognefoged Jens Jensen i Vallerbæk på dennes bopæl: Ugift landmand af Kjeldbjerg, Viborg amt Søren Møller Christiansen, født 16/ og var søn af møller Jens Christiansen og hustru Ane Kirstine Simonsen i Vester Børsting, Vroue sogn, Viborg amt og pige syerske Karen Marie Pedersen.

12 Folketælling Karup. (Der er fejl i folketællingen) Sidsel Pedersen født 19/ i Herning gift Iver Kristian Pedersen født 16/ i Herning Ellen Kjerstine Pedersen født 21/ i Balle sogn Simon Smed Pedersen født 28/ i Alderslyst, Silkeborg Julius Smed Pedersen født 29/ i Karup Tillægsliste. Midlertid fraværende: Simon Pedersen født 28/ i Haderup gift Husfader, daglejer, banearbejde Folketælling Karup. Simon Pedersen født 28/ i Grove sogn gift Jordarbejdsmand Sidsel Pedersen født 12/ i Herning gift Husmoder Ellen Kirstine Pedersen født 21/ i Tvilum sogn Barn Simon Smed Pedersen født 28/ i Balle sogn Barn Karen Marie Pedersen født 3/ i Karup Barn Hansine Marie Pedersen født 23/ i Karup Barn Kirsten Margr. Pedersen født 11/ i Karup Barn Otto Sigfred Pedersen født 15/ i Karup Barn Ninna Vilhelmine Pedersen 6/ i Karup Barn Ellen Kirstine Pedersen født 18/ i Sandby, Præstø amt Enke, slægtning Folketælling Karup. Simon Pedersen født 28/ i Grove gift Husfader, fiskehandler Sidsel Pedersen født 12/ i Herning gift Husmoder Karen Marie Pedersen født 3/ i Karup ugift Barn

13

14

15 I.C.Nielsen Simon Pedersen solgte i 1918 jorden til A. S. Thybo som transporterede den til I.C.Nielsen. Han beholdt den indtil han gik konkurs. Her overtog murermester I.C.Nielsen den. Parcellerne er derefter blevet udstykket og bebyggede. Personbeskrivelse af I.C.Nielsen findes under ejendom 3.

16 KØBEKONTRAKT 1. Undertegnede Simon Petersen af Karup sælger herved til ligeledes undertegnede musiker A.S.Thybo smst. den mig ifølge skøde tinglæst 30. juli 1909 tilhørende ejendom: Matr.nr. 5ah Karup by og sogn af hartkorn 1 skp 0 fdk 0 alb 6r smst 0 0 2¾ Alene med undtagelse af et areal på 2 tdr land af ejendommens sydøstre hjørne, hvilket fra salget undtagne areal, hvorpå sælgerens bygninger ligger, er kendelig afmærket i terrænet og skal fraskilles ved landinspektør i betimelig tid inden skøde skal udstedes. 2. Den solgte jord overtages straks af køberen, som deraf skal svare de skatter og afgifter, der her efter forfalder, dog således at køberen indtil udstykningen approberes betaler alle hartkornsafgif-terne af hele ejendommen, medens ejendomsskyldskatter af hele ejendommen udredes af parterne hver med halvdelen. 3. Køberen er bekendt med og respekterer, at ejeren af matr.nr. 5a er reserveret vej på matr.nr. 5ah ved et den 10. november 1899 tinglæst skøde, samt at ejendommen er behæftet med forskellige kontrakter og deklarationer om benyttelse af vand og vedligeholdelse af vandingsanlæg og kanaler m.m. 4. Købesummen udgør 1300 kr. skriver et tusinde tre hundrede kroner. Heraf skal inden 1. november d.a. betales 100 kr. skriver et hundrede kroner, dog at sælgeren samtidig hermed får kvitteret og udslettet af pantebogen den på ejendommen hvilende den 28. august 1908 tinglæste kontrakt og årlig udredelse og kontant 35 kr. til Simon Pedersen sen. og hustru. Restkøbesummen skal betales i 11. december termin 1918 og skal imidlertid forrentes med 5% årlig som skal erlægges med halvdelen hver 20. oktober, og den anden halvdel hver 20. april stedse ½ år forud, altså første gang 20. oktober Skulle køberen nogensinde udeblive med renter over forfaldstid eller skulle han ikke erlægge selve købesummen til forfaldstid, forbryder han derved sin ret efter kontrakten og bliver pligtig straks at fravige den købte jord, uden at han har krav på tilbagebetaling, af hvad han på købesummen måtte have erlagt eller godtgørelse for, hvad han måtte have anvendt på ejendommen. 6. Samtidig med restkøbesummens betaling skal der meddeles skøde fri for andre hæftelser end hvad foran er ommeldt. 7. Omkostningerne ved udstykningen ved nærværende kontrakt med stempling og skødet med tinglæsning udredes af køberen alene. 8. I søgsmålstilfælde vedtages ret af forfølgning efter frdn. af 25. januar På tro og love erklæres, at den solgte jords værdi er lig købesummen. Karup den 14. oktober Som sælger: Simon Petersen Som køber: A. S. Thybo Til vitterlighed: Martinus Hvid A. C. Petersen

17 TRANSPORT Ved landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 16. november 1918 er den af sælgeren forbeholdte parcel fraskilt og beregnet som matr.nr. 6af af hartkorn 1¼ alb og den ved kontrakten solgte ejendom består derefter af: Matr.nr. 5ah Karup af hartkorn 1 skp 0 fdk 0 alb 6r smst ½ Jeg A. Thybo tilstår at jeg til købmand I. C. Nielsen i Karup har afstået og overdraget min ret efter foranstående kontrakt, og da jeg for denne overdragelse er fyldestgjort tiltransporterer jeg ham herved mine rettigheder efter kontrakten, således at han i et og alt indtræder i den retsstilling som kontrakten hjemler mig og således i retten til at erholde skøde imod at opfylde kontraktens bestemmelse. Karup den 27. november A. S. Thybo. Til vitterlighed: Carl Jensen Chr. Moldberg SKØDE Købesummen med renter er nu betalt og jeg Simon Pedersen er således fyldestgjort for den foranstående kontrakt solgte ejendom, der ifølge udstykningsapprobation af 16. november 1918 består af: Matr.nr. 5ah Karup by og sogn hartkorn 1 skp 0 fdk 0 alb 6r 0 0 1½ Hvilken ejendom jeg derfor herved i henhold til foranstående transport tilskøder købmand J. C. Nielsen, hvem den fra nu skal tilhøre som fuldkommen ejendom og med samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed jeg selv har været ejer deraf, fri for enhvers beføjede tiltale og fri for andre hæftelser end anført i kontrakten. Karup den 27. november Simon Pedersen Til vitterlighed: A. S. Thybo Chr. Moldberg Ved skrivelse af 16. november 1918 har landbrugsministeriet approberet skyldsætningen af forannævnte parcel matr.nr. 5ah Karup by og sogn 1 skp. 0 alb. 6r 0 1½ Skatterne af forannævnte ejendom er betalte indtil april termin 1918 inklusive. Ikke særskilt vurderet. Viborg amtstue den 30. november Schjøtt. Læst.. den 13. december pantebogen. Anm. Kontrakten til S. Pedersen og hustru henstår uudslettet. Læst: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP65 fol. 893)

18

19

20

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer:

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: 1890 Abraham Johansen Møller køber parcel 10d af Visti Andersen ejendom 10 til ny ejendom. 1890 Christen Andersen fra Mønsted. 1895 Niels Nielsen. 1898 Christen Andersen.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger.

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. , matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. Ft.1855 Kirkensgaardhus/ Wilhelm Conrad Nielsen, 26 år, født i Ferring, gift, husfader, væver. Ane Jensen, 32 år, født i Vandborg, gift, hans kone.

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen.

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen. Kongerslev Gården i Kongerslev Omkring 1916-18 køber Mormor og Morfar en gård i Kongerslev, som er på 16 tdr. land. På denne gård blev vores mor Nelly og vores moster Ingeborg født d. 17-10-1918. Gården

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Ejendom 9 Alskovvej 55

Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Kieldsen. 1787 Jens Christensen. Giørup m.fl. Jens Christensen. 1809 Christen Jensen. 1839 F.S. Lars Christensen Balle. 1843 Sælger parcel 9b til Niels

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejer: Fæster: 1788 Kærsholm. Søren Christensen 17? Peder Glud i Bøgild. Anders Jensen ~ F.D. 1800 Anders Jensen. 1802 Christen Andersen. 1802 Rasmus Pedersen

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status Jordareal (1808) Huse Beliggenhed 53, Vester Egede by og sogn 55, Vester Egede by og sogn Lejehuse under gården Christianslund,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Vandborg Skole, matr. 3a

Vandborg Skole, matr. 3a FT.1787 Hans Fr. Braae, 42 år, gift, madfader, sogne degn. Johanne Jensdatter, 40 år, gift, madmoder. Johann Fr. Braae, 6 år, søn. Jens Peter Braae, 3 år, søn. Karen Marie, 10 år, datter. Nicoline, 8 år,

Læs mere

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset,, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset, Fattighuset matr. 3b syd for Vandborg kirkegård, (der ved lågen ind til den sidste anlagte kirkegård er). FT.1834 Johanne Jensdatter,

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere