GE Oil & Gas Serier. Masoneilan* VariPak* Justerbar-C v Styreventiler. Instruktionsmanual. GE-dataklassificering : Offentlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GE Oil & Gas Serier. Masoneilan* VariPak* Justerbar-C v Styreventiler. Instruktionsmanual. GE-dataklassificering : Offentlig"

Transkript

1 GE Oil & Gas Serier Masoneilan* VariPak* Justerbar-C v Styreventiler Instruktionsmanual GE-dataklassificering : Offentlig

2 NÆRVÆRENDE VEJLEDNING GIVER KUNDEN/OPERATØREN VIGTIGE PROJEKTSPECIFIKKE OPLYSNINGER UD OVER NORMAL BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESPROCEDURE. SOM FØLGE AF FORSKELLIGE BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESREGLER FASTLÆGGER GE (GENERAL ELECTRIC COMPANY OG DATTERSELSAKBER OG ASSOCIEREDE SELSKABER) INGEN SPECIFIK PROCEDURE, MEN ANGIVER GRUNDLÆGGENDE BEGRÆNSNINGER OG KRAV BASERET PÅ TYPEN AF UDSTYR. VEJLEDNINGER FORUDSÆTTER, AT OPERATØREN HAR EN GENEREL FORSTÅELSE AF KRAVENE TIL SIKKER BETJENING AF MEKANISK OG ELEKTRISK UDSTYR I ET POTENTIELT FARLIGT MILJØ. NÆRVÆRENDE VEJLEDNING SKAL DERFOR FORTOLKES OG ANVENDES PÅ ARBEJDSSTEDET SAMMEN MED DE SPECIFIKKE KRAV FOR BETJENING AF ANDET UDSTYR PÅ ARBEJDSSTEDET. NÆRVÆRENDE VEJLEDNING HAR IKKE TIL HENSIGT AT DÆKKE ALLE DETALJER ELLER VARIATIONER AF UDSTYRET I FORHOLD TIL ENHVER EVENTUALITET, DER SKAL OPFYLDES VED INSTALLATION, BETJENING ELLER VEDLIGEHOLDELSE. ØNSKES DER YDERLIGERE INFORMATION ELLER I TILFÆLDE AF PROBLEMER, SOM IKKE TILSTRÆKKELIGT DÆKKER KUNDENS/OPERATØRENS FORMÅL, SKAL GE SPØRGES TIL RÅD. RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG ANSVAR PÅ VEGNE AF GE OG KUNDEN/OPERATØREN BEGRÆNSES TIL DET, SOM UDTRYKKELIGT FREMGÅR AF AFTALEN FOR LEVERING AF UDSTYRET. DER GIVES INGEN YDERLIGERE INFORMATION ELLER GARANTI FRA GE VEDRØRENDE UDSTYRET ELLER DETS BRUG, EJ HELLER INDIREKTE VIA NÆRVÆRENDE VEJLEDNING. VEJLEDNINGEN UDLEVERES TIL KUNDEN/OPERATØREN ALENE FOR AT HJÆLPE MED INSTALLATION, TEST, BETJENING OG/ELLER VEDLIGEHOLDELSE AF DET BESKREVNE UDSTYR. NÆRVÆRENDE DOKUMENT MÅ IKKE GENGIVES HELT ELLER DELVIST UDEN SKRIFTLIG GODKENDELSE FRA GE. 2 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Indhold 1. Generelt Reservedele Eftersalgsafdeling Træning Betjening Præcis justering af Varipak 28002, justerbar-c v Ventil Flow-koefficient for Varipak 28001, enkelthåndtag og 28002, justerbar-c v Ventiler Aktuator Håndhjul Omstyring af ventil Installation Indledning Ventilinstallation Tryk og elektrisk kredsløb Grænseafbrydere Kalibrering Regulering af stempelstang Justering af prop Justering af begrænser Varipak C v Justering Justering af starttryk Vedligeholdelse Fjernelse af aktuatormembran Udvidelse med pakkering Adskillelse Samling Hurtigudskiftningsmetode (kun ventiler med max. C v Af 0,6 til 3,8) P eller 7700E, aktuatorvedligeholdelse Vedligeholdelsesbetjening specifikt for 7700E-aktuator Konvertering af 7700P-aktuator (tryk) til 7700E-aktuator (elektro-tryk) General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Masoneilan VariPak-kontrolventil Instruktionsmanual 3

4 Sikkerhedsinformation Vigtig - læses inden installation Masoneilan seriens vejledning indeholder FARE, ADVARSEL, og FORSIGTIG mærkninger efter behov for at orientere om sikkerhed og anden vigtig information. Læs vejledningen nøje før installation og vedligeholdelse af styreventilen. FARE og ADVARSEL med risiko for personskade. FORSIGTIG med risiko for skade på udstyr eller ejendom. Betjening af udstyret kan under visse driftsforhold føre til reduceret systemydeevne og personskade eller dødsfald. Der kræves overholdelse af alle FARE, ADVARSEL, og FORSIGTIG meddelelser med henblik på sikker betjening. A Symbol for sikkerhedsadvarsel. Det orienterer dig om potentiel risiko for personskade. Overhold alle sikkerhedsoplysninger ifølge symbolet for at undgå risiko for personskade eller dødsfald. FARE Tegn på potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til dødsfald eller alvorlig personskade. ADVARSEL Tegn på potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til alvorlig personskade. FORSIGTIG Tegn på potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til mindre eller moderat personskade. FORSIGTIG Bruges den uden sikkerhedssymbolet, er det tegn på en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til tingsskade. Om nærværende manual Nærværende information kan ændres uden forudgående varsel. Nærværende information må hverken helt eller delvist afskrives eller kopieres uden GE s skriftlige tilladelse. Rapporter fejl uanset art eller spørgsmål om d e n oplysningerne i manualen til din lokale leverandør. Nærværende vejledning er udarbejdet specifikt til serien af styreventiler og gælder ikke ventiler tilhørende andre produkter. Levetid Den aktuelt anslåede levetid for Masoneilan seriens styreventil er 25 år. For at maksimere den anvendelige levetid for produktet er det vigtigt at udføre årligt eftersyn, rutinemæssig vedligeholdelse og sikre korrekt installation for at undgå utilsigtet belastning af produktet. De specifikke driftsbetingelser påvirker også produktets levetid. Kontakt fabrikken for vejledning om specifik anvendelse efter behov inden installation. Garanti Dele, der sælges af General Electric, dækkes af garanti for fejl i materialet og fremstillingen i op til et år fra afsendelsesdatoen, forudsat de nævnte dele anvendes ifølge GE's anbefalinger. GE forbeholder sig ret til at ophøre med at fremstille et produkt eller til at ændre produktmateriale, design eller specifikationer uden varsel. Nærværende manual er til Masoneilan seriens styreventiler. Styreventilen SKAL: Installeres, idriftssættes og vedligholdes af en kvalificeret og kompetent fagperson, der er behørigt uddannet. Under visse driftsforhold kan brug af beskadiget udstyr føre til forringelse af systemet og til personlig personskade eller dødsfald. Ændring af specifiktion, struktur og komponenter må ikke føre til ændring manualen, medmindre disse ændringer påvirker produktets funktion og ydeevne. Alle tilstødende rør skal grundigt skylles, så alt opsamlet affald fjernes fra systemet. Bemærk: Alle vigtige oplysninger og betingelser. 4 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes.

5 1. Generelt Nærværende installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning gælder for Masoneilan VariPak seriens styreventiler. De omfatter reservedelsliste med anbefalede reservedele (side 21). VIGTIGE OPLYSNINGER Før installation, betjening eller vedligeholdelse af udstyret skal nærværende vejledning nøje læses og forstås. Der må kun arbejdes på udstyret af en kvalificeretmedarbejder. Følges vejledning og forholdsreglerne ikke i nærværende, kan det føre til funktionsfejl og alvorlig skade på udstyret. 1.1 RESERVEDELE Til vedligeholdelse anvendes kun originale Masoneilanreservedele fra en lokal GE-repræsentant eller reservedelsafdeling. Ved bestilling skal der altid henvises til original ordre på udstyret og og navnlig det nummer, der står på seriepladen. (135) 1.2 EFTERSALGSAFDELING GE tilbyder en kompetent eftersalgsafdeling som hjælp til kunder med opstart, vedligeholdelse og reparation af ventiler og instrumenter. Kontakt nærmeste GE-salgskontor eller repræsentant. 1.3 TRÆNING GE organiserer løbende undervisning i betjening, vedligeholdelse og anvendelse af Masoneilanstyreventiler og instrumenter for kundeservice- og instrumenteringspersonale. Kontakt din lokale GErepræsentant eller træningsafdelingen for at få yderligere oplysninger General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Masoneilan VariPak-kontrolventil Instruktionsmanual 5

6 2. Betjening Masoneilan VariPak-microflow-styreventilen har en lang række forskellige, nominelle flow-koefficienter (C v ), fra 0,004 til 3,8. Der er to typer aktuatorer: - VariPak med enkelt håndtag beregnet til en nominel C v. Denne version anvendes ved tilstrækkelig viden om betjeningsforholdene til dimensionering af ventilen. - VariPak med justerbar C v. Ventilen anvender et patenteret håndtagssystem til at justere C v på arbejdsstedet for at passe med de faktiske betjeningsforhold og dermed undgå at overdimensionere flow-kapaciteten. Hver kombination af prop og ring kan justeres uden at ændre styresignalet. 2.1 PRÆCIS JUSTERING AF VARIPAK JUSTERBAR-C v VENTIL Ventilen kan justeres med et enkelt, men solidt tværhåndtag med justerbart omdrejningspunkt. Det kan let gøres med hånden enten før installation eller under betjening. Eksempelvis kan en applikation med krav om teoretisk C v på 0,006 håndteres med VariPak med maksimum C v på 0,010, der efterfølgende kan kalibreres på arbejdsstedet mellem 0,004 og 0, FLOW-KOEFFICIENT TIL VARIPAK ENKELTHÅNDTAG OG JUSTERBAR-C v VENTILER Kombinationer af prop/ring (trim) Otte propper og fem ringe anvendes til ti tilgængelige prop- og ringkombinationer, som identificeres med koder fra 0 til 9 (se figur 2). Formen af hver prop og portdiameter kan anvendes til at matche dele med tabellen i figur 2. Forskellen mellem de fire propper i trimnr. 6 til 9 er i vinklen for den flade spids. Samme ring (3e) og samme afstandsstykke (3f) anvendes i alle fire tilfælde (se figur 2). Brug tabellen i figur til at vælge proppen og ringen til C v værdi eller område for C v de værdier du ønsker. Trimnr. VARIPAK FLOW-KOEFFICIENT C v VARIPAK MIN. RISIKOFRI MAKS. 9 0,0040 0,0016 0,0020 0,0024 0,0028 0,0032 0,0036 0, ,010 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0, ,025 0,010 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0, ,050 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0, ,10 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 4 0,25 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,23 0,25 3 0,6 0,25 0,30 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 2 1,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1 2,3 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 0 3,8 1,5 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 Figur 1 6 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes.

7 Prop og ring nr. 9 Prop og ring nr. 8 Prop og ring nr. 7 Prop og ring nr. 6 Prop og ring nr. 5 Prop og ring nr. 4 Prop og ring nr. 3 Prop og ring nr. 2 Prop og ring nr. 1 Prop og ring nr. 0 VariPak C v 0,004 C v 0,010 C v 0,010 C v 0,050 C v 0,10 C v 0,25 C v 0,60 C v 0,2 C v 2,3 C v 3,8 VariPak C v 0,004 til 0,0016 C v 0,010 til 0,004 C v 0,010 til 0,004 C v 0,050 til 0,010 C v 0,10 til 0,04 C v 0,25 til 0,10 C v 0,60 til 0,25 C v 1,2 til 0,9 C v 2,3 til 0,9 C v 3,8 til 1,5 3f 3d 3c 3b 3a Åbningsdiameter 2 mm 3e Åbningsdiameter 1,6 mm Åbningsdiameter 4,5 mm Åbningsdiameter 9,5 mm Åbningsdiameter 14,3 mm Ændring af prop- og ringkombination Prop- og ringkombination kan let ændres for trimnr. 1 til 9. Udskift blot følgende dele: - Proppen og ringen (se figur 1 og 2 for at vælge kombinationen til den nye C v ). - C v justeringspladen (25) hvad angår VariPak justerbar-c v ventil. - Aktuatorfjeder (134) (se figur 3 for at kontrollere fjederområder svarende til ny C v. Maks. trykforsyning Prop/ Flowkoefficient C v CI. IV CI. V CI. IV CI. V Fjederområder (134) Justerbar-C v Enkelt håndtag ring-nr. m.bar Psi Farvekode bar (Psi) bar (Psi) bar (Psi) ATO ATC 0 3,8 til 1, ,3 til 0,9 2, Rød 2,1 (30) 2,1 (30) 2,1 (30) 2 1,2 til 0,5 (40) ,6 til 0,25 4 0,25 til 1,10 5 0,10 til 0, ,050 til 0,020 1, Grøn 1,4 (20) 1,4 (20) 1,4 (20) 7 0,025 til 0,010 (25) ,010 til 0, ,004 til 0,0016 Figur 3 - aktuatorfjederområder og forsyningstryk 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Masoneilan VariPak-kontrolventil Instruktionsmanual 7

8 Følg vejlednignen beskrevet i Adskillelelse/samling i kapitlet Vedligeholdelse på side 14 til Udskift seriepladen (135), eller ret information på eksisterende plade. FORSIGTIG Hvis ventilen har 1/2" eller 3/4" NPT gevindenhed, begrænses den maksimale kapacitet til trimnr. 9 til 3 eller 9 til 2. Trimnr. 9 kan ikke installeres i VariPak-ventil designet til trimnr. 0. Tilsvarende kan trimnr. 0 ikke installeres i ventiler designet til andre trimnumre Justering af C v af Varipak ventil til hver prop og ringkombination Det gøres ved at flytte justeringsknappen (24) langs pladen (25) øverst på håndtag nr. 1 (21). Justeringspladen (25) dækker område C v med værdier for den valgte prop- og ringkombination. Udfør justeringen som følger: Figur 4 - justering af C v af Varipak ventil til hver propog ringkombination - Justeringknappen løsnes (24) og føres langs håndtaget til den ønskede værdi. Spænd justeringsknappen fast. Note: - Betjeningen indebærer at flytte håndtag 2 enten med tryk (luft føres ind i aktuatoren) eller manuelt (tryk på stempelgaffelhoved (140b) med en skruetrækker eller tilsvarende), så de to håndtag er helt parallelle. - Det kan være nødvendigt at nulstille for at kalibrere lukkepunkt efter ændring af C v. 2.3 AKUTATOR En enkelt akuator indstiller VariPak-ventilerne til Air-to- Close (ATC) eller omvendt Air-to-Open (ATO). Ventilfunktionen kan ændres uden yderligere del ved blot at ændre: - stiften i hullet i balancefjederklemmen til VariPak ventil med enkelt håndtag, - de to stifter til den justerbare-c v VariPak ventil og derefter kalibrere efter behov. Følg vejlednignen ifølge Omvendt ventilfunktion på side HÅNDHJUL (figur 5) Håndhjulet er en valgfri funktion i toppen af dækslet og monteret med låsehåndtag. Adgang er mulig direkte uden at fjerne andre dele. Den består af gevindstang med håndhjul (120) og håndtagsstop (122). Gevindstangen hviler frit på aktuatorbeslaget (108) og føres gennem dækslet (110) med håndhjulsskiven (119). En blokstopper skruet på gevindstangen. Blokken føres af aktuatorbeslaget (108). Figur 5 8 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes.

9 Når håndhjulet (120) drejes mod uret, flytter stoppet (122) gevindstangen op og presser fjederen (134) sammen og hæver håndtag nr. 2 (22) (VariPak 28002) eller (113) (VariPak 28001). Det lukker ventilen, hvis ventilen er monteret med direkte aktuator (Air-to-Close) og åbner ventilen, hvis den er udstyret med omvendt aktuator (Air-to- Open). Ventilen kan ændres til automatisk funktion (neutral position) ved at dreje håndhjulet mod uret til stopperen (122) rører ved beslaget (108). Bemærk: Under betjeningen frigøres kompressionen, når stopperen (122) går væk fra håndtaget (22) (VariPak 28002) eller (113) (VariPak 28001). Fortsæt, indtil spændingen vender tilbage, og spænd håndhjulslåsen (121). VariPak-aktuatorer er udstyret med grænsestopper. Den består af reservedel (180) og (181) og er udformet til at forhindre skade på proppen og ringmontagen og/eller propstamme i tilfælde af aktuator-overslag. Bemærk: Grænsestopperen anvendes ikke med ATO-ventiler monteret med håndhjul og skal skrues ned i bunden af stemplet VariPak ventil med enkelt håndtag E. Fjern holderklemme (112b) fra stiften (18), og fjern stiften fra håndtaget (113) og propgaffelbolten (104a). Bemærk: Betjeningen forenkles ved at fjerne belastningen på gaffelbøjlen med den koniske kompressionsfjeder (106). Gør det ved at trykke mod propenden med en skruetrækker, og pres stifterne ud. F. Fjern de to klemmer (112a) fra stiften (105), og afbryd for at afkoble håndtaget (113) fra beslaget (108). G. Monter håndtagene igen (113), og sørg for, at stiften (105) sidder i de rette huler på håndtaget og beslaget til aktuatorens nye bevægelse (se figur 6). Monter fjederklemmen (115) i det tilhørende hul. Bemærk: Sørg for, at gaffelbolten sidder korrekt, før håndtaget sættes på beslaget. H. Kobl propgaffelbolt (104a) med håndtag (113) ifølge normal montageproces (trin I. i afsnittet Samling på side 17). Følg samme fremgangsmåde for VariPak justerbar-c v ventil fra trin L. 2.5 OMSTYRING AF VENTIL (Figur 5, 6, 26, 27 og 29) FORSIGTIG Ventilen skal isoleres og trykudluftes, før den samles. A. Dækslet løsnes og fjernes (110). På ventiler udstyret med håndhjul løsnes skruen (109) til dækslet, håndhjulslåsen (121) fjernes, håndhjulet (120) drejes mod uret for at løsne dækslet (110). B. Juster signalet, så ventilen lukker. Ændr signalet en anelse, så proppen lige bevæger sig af ringen. På VariPak justerbar-c v ventil indstilles justeringsknappen (24) til minimum C v indstilling. C. Låsemøtrik (103) løsnes, og med en skruetrækker drejes propstammen en og trekvart omgang mod uret. Luk for signalet og driftstrykket. Spænd låsemøtrikken (103) fast mod hængebøjlen. D. Lås møtrik (117) op, og løsn skruen helt (116). Tag fjederen (114) af fjederklemmen (115) VariPak justerbar-c v ventil (2 håndtag) E. Fjern holderklemme (112b) fra hver af de to stifter (184), og fjern stifterne fra håndtaget (113) og propgaffelbøjle (104a). Bemærk: Betjeningen forenkles ved at fjerne belastningen på gaffelbolten med den koniske kompressionsfjeder (106). Gør det ved at trykke mod propenden med en skruetrækker, og pres stifterne ud. F. Fjern de to klemmer (112a) fra stift nr. 1 (105), og afbryd for at afkoble håndtag nr. 1 fra beslaget (108). Løsn justeringsknappen (24), og indstil den til maksimum C v indstilling. Fjern den glatte ende af justeringsstiften (23) fra rillen i håndtag nr. 2, mens håndtag nr. 1 fjernes. G. Fjern stift no. 3 (18), og fjern håndtag nr. 2 (22) fra beslaget. H. Fjern de to skruer (26), og monter igen C v justeringsplade (25), og drej den rundt med henblik på den nye bevægelse. I. Monter håndtag nr. 1 og 2 i rækkefølge, og sørg for, at stifterne (105) og (108) sidder i de rette huler på håndtaget og beslaget til aktuatorens nye bevægelse (se figur 6) General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Masoneilan VariPak-kontrolventil Instruktionsmanual 9

10 Bemærk: Sørg for, at gaffelbolten sidder korrekt, før håndtag nr. 1 sættes på beslaget (108). J. Nulstil justeringsknappen (24) til minimum C v position. K. Kobl propgaffelbolt (104a) med håndtag (1) ifølge normal montageproces (trin L. i afsnittet Samling på side 17). L. Hægt fjederen (114) i det relevante hul i fjederklemmen (115) (se figur 6). M. Åbn for drifts- og signaltryk, og udfør kalibrering. Sæt dækslet (110) på med de to skruer (109). Er ventilen udstyret med håndhjul, genmonteres dækslet, og håndhjulet drejes med uret, så det passer med håndtagsstop (122). Spænd dækselskruerne (109). N. Ventilen kan anvendes igen. Note: - Ved udskiftning af Air-to-Close-aktuator med Air-to-Openaktuator skal man neutralisere grænsestopperen ved at skrue den ned i bunden af stemplet. - Ved udskiftning af Air-to-Open-aktuator med Air-to-Closeaktuator indstilles grænsestopper i åbningsposition. AIR-TO-CLOSE-AKTUATOR AIR-TO-OPEN-AKTUATOR VariPak med enkelt håndtag VariPak med justerbart C v (2 håndtag) *Kun type 7700-aktuator Figur 6 - Identifikation af huller i tapstift 10 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes.

11 3. Installation 3.1 Indledning A. Før installation af ventil fjernes alle rester af fremmedmateriale fra rør, såsom svejserester, kalk, olie, fedtstof osv. B. Noter alle data på seriepladen. C. Til ventilinspektion uden afbrydelse af procesbetjening skal der være en håndbetjent stopventil på hver side af VariPak sammen med håndbetjent spjældventil monteret på en bypass-ledning. 3.2 Ventilnstallation (figur 7, 8 og 9) Forbindelser: ANSI Class 1500* VariPak-ventil: - Kan boltes fast mellem 25 mm (1") rørflanger udført jf. standard ISO-PN 10 - PN 250 (ANSI og 1500 lb). Brug ASTM A 193 Gr B 7 (eller tilsvarende) kulstofstålboltning til temperaturer mellem -29 og +350 C. Til rust- eller kryogenbehandling anvendes ASTM A 193 Gr B8 rustfrit stål (hærdet ved koldhamring). Al ledningsboltning til installation leveres af GE på anmodning. Figur 8 - VariPak-flanget forbindelse VariPak-ventilen kan leveres efter ønske med 1/2", 3/4" eller 1" NPT-trådede ender. Anvend PTFE-tape eller forsegler kompatibel med processen på de gevindskårne rørender. Figur 7 - VariPak-flanget forbindelse - Tilsluttet med 25 mm-flanger designet ifølge standard ISO-PN 20, 50 og 100 (ANSI 150, 300 og 600 lb). Monter pakninger, der er kompatible med serviceforhold mellem ventil og rørflanger. Figur 9 - VariPak-skrueforbindelse (ekstra) Trimning: Ventilen er lille og let, så den let installeres i røret. Støt ventilen ved montering af stifter. Der medfølger korrekt udformede nav til centrering af ventilen og forhindring af rotation, før stifterne spændes. Ventilen skal altid installeres med flow tending to open. Flow-pilen på ventilen skal pege i retning med flowet. Monter boltene, og spænd dem i et krydsmønster General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Masoneilan VariPak-kontrolventil Instruktionsmanual 11

12 Isolering: Hvis ventilen isoleres, skal du sørge for, at isoleringen ikke overskrider det skraverede område, der vises i figur 10 nedenfor. Figur 10 - Isoleringsgrænser for VariPak-ventil 3.3 Tryk- og elkredsløb (figur 3, 11 og 12) - Til/fra-ventil: Tilslut luftforsyningsledningen direkte til 1/8" NPT-gevindforbindelse i membrandæksel (137). - Styreventil med 7700P-aktuator (luftsignal): Tilslut driftsog instrumentsignalledninger til relevante forbindelser på manifold-blokken (144) (figur 11). Brug 4 x 6 mm (1/4" O.D.) til rørføring. - Styreventil med 7700E-aktuator (elsignal): Tilslut manifoldblokken (144) luftforsyningsledning, og opret elektrisk forbindelse til I/P-modulet (20) (figur 12). Brug 4 x 6 mm (1/4" O.D.) til rørføring. Note: Kontrollér, at driftstrykket er som angivet på seriepladen. 7700P- eller 7700E-aktuatorer kan installeres for både VariPak 28001, enkelthåndtag og VariPak 28002, justerbar-c v ventiler. Figur 12 - forbindelser med 7700E-aktuator 3.4 Grænseafbrydere (figur 13) I visse tilfælde kan der udleveres grænseafbrydere til VariPak-ventilen efter ønske. De er monteret med ledning og justeres på fabrikken i forhold til kundens bestilling. Den sorte ledning tilsluttes enten til den normalt åbne eller normalt lukkede klemme for den øvre grænseafbryder. Den sorte og hvide ledning er tilsluttet til afbryderens klemme. Den røde ledning tilsluttes enten til den normalt åbne eller normalt lukkede klemme for den øvre grænseafbryder. Den røde og hvide ledning er tilsluttet til afbryderens klemme. Du kan regulere grænseafbrydere ved at løsne bolte og flytte ventilen til den ønskede position. Juster positionen af afbryderen, indtil den udløses. Spænd boltene ( ). Figur 13 - Installation af grænseafbryder Figur 11 - forbindelser med 7700P-aktuator 12 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes.

13 4. Kalibrering VariPak-ventilerne er fabrikskalibrerede ifølge komponenter specificeret af kunden. Hvis kalibreringen afbrydes (fx efter skift fra direkte til omvendt ventilfunktion eller udskiftning af prop og ring), skal følgende justering helt eller delvist udføres i følgende rækkefølge: - Justering af stempelgaffelbolt (104b). - Justering af propstamme. - Justering af grænsestopper. - C v justering. - Justering af starttryk for aktuator 4.1 REGULERING AF STEMPELSTANG Justering af stempelstang på VariPak 28001, enkeltventil (figur 14 og 26) Justeringen skal kun udføres, hvis stemplet (131) fjernes. I så fald kan det udføres under samlingen før kobling af håndtaget (113) på gaffelboltene (kap. VEDLIGEHOLDELSE - samling, trin H., side 17). VariPak justerbar-c v ventil (figur 14 og 27) Justeringen skal kun udføres, hvis stemplet (131) fjernes. I så fald kan det udføres under samlingen før kobling af håndtagene (21) og (22) på gaffelboltene (kap. VEDLIGEHOLDELSE - samling, trin K., side 17). Med stemplet hvilende på membranen (137) drejes gaffelbolten (104b), så toppen af aktuatorbeslaget (108) er 0,5 mm til 1 mm fra bunden af indikatoren (126). Det gøres lettere med en mellemplade. Koblingshåndtag nr. (22) i gaffelboltposition. Tillad tilstrækkelig lufttryk til at frigøre løsemøtrikken (125), og spænd den fast mod indikatoren. Kontrollér, at indikatoren (126) er korrekt positioneret. Frigør lufttrykket. 4.2 JUSTERING AF PROP Justering af stempelstang på VariPak enkeltventil (figur 15, 16 og 26) Med stemplet hvilende på membranen (137) drejes gaffelbolten (104b), så toppen af aktuatorbeslaget (108) er 0,5 mm til 1 mm fra bunden af indikatoren (126). Det gøres lettere med en mellemplade. Tillad tilstrækkelig lufttryk til at frigøre løsemøtrikken (125), og spænd den fast mod indikatoren. Kontrollér, at indikatoren (126) er korrekt positioneret. Frigør lufttrykket Justering af stempelgaffelbolt på Figure 14 - Justering af stempelgaffelbolt (104b) I så fald kan det udføres under samlingen før kobling af håndtaget (113) på gaffelboltene (kap. A. Løsn møtrikken (103), og drej proppen med skruetrækker og samtidig blokering af gaffelbolt (104a), indtil den er i den position, der fremgår af figur 15. Låsemøtrik (103). Figur 15 - Forudindstilling af propposition 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Masoneilan VariPak-kontrolventil Instruktionsmanual 13

14 B. Monter håndtag (113) med fjederklemme (115) med hullet pegende opad, monter stiften (105) i hul A, sæt stift (18) i gaffelbolten (104a). Note: Alle stifter skal smøres inden montering. C. Tryk på håndtaget på aktuatorsiden for at kontrollere prop/ringlækage med ΔP 3,5 barg (50 psig). Hvis ventilen er udstyret med håndhjul, må håndtaget (113) ikke røre ved armstoppen (122). Hvis ventilen lækker, frigøres trykket ved indgangen, og stiften (18) til gaffelbolten (104a) fjernes, og møtrikken løsnes (103). Løsn proppen for at flytte gaffelbolten op (104a). En hel omgang flytter positionen 1 mm op. Spænd låsemøtrikken (103) igen. D. Kontrollér, at afstanden mellem gaffelbolt (104b) og hullet i håndtaget (113) er ca. 2 mm. Efter behov justeres gaffelboltens position (104a), indtil denne afstand er opnået, jf. figur 16. Værdien er den første kompression af aktuatorfjederen (134). På dette lukkepunkt, hvor proppen ikke spændes på sædet, skal håndtag nr. 1 og 2 være helt parallelle. Denne egenskab gør det muligt at ændre justeringsknappen (24) senere at opnå den krævede C v værdi. B. Justeringknappen løsnes (24) og føres langs håndtaget nr. 1 til den ønskede værdi. C v position på justeringspladen (25). Spænd justeringsknappen (24). C. Løsn låsemøtrik (103), og drej propstammen en og trekvart omgang mod uret vha. en skruetrækker. Er ventilen fjernet fra røret, kan der udføres en bobletest på kalibreringsbænken med henblik på en præcis justering. Brug skruetrækkeren til at holde proppen på plads, spænd låsemøtrikken (103) mod gaffelbolten (104a). D. Lad der komme luft ind for at fjerne mellempladen. Udløs derefter trykket. Note: På en Air-to-Open-aktuator kan pladetykkelsen øges eller reduceres med en- totiendedel af en millimeter for at sikre, at håndtag nr. 1 og 2 er helt parallelle, og den ønskede tæthed ved lukning opnås, navnlig ved lave C v værdier (C v < 0.10). Figur 16 - justering af håndtag (113) E. Tilfør nok lufttryk til aktuatoren til at drive stempelgaffelbolten (104b) opad. Kobling af gaffelbolt til håndtag (113) med stift (124). F. Frigør aktuatortrykket, og gentag tryk/ringlækagetest med ΔP 3,5 barg (50 psig). Målet A skal svare til figur 16. Frigør ventiltrykket efterfølgende Justering af prop på VariPak justerbar-c v ventil (figur 27, 28 og 29) Når alle koblinger er udført, gøres følgende: A. Tilfør nok tryk til aktuatoren, til at stempelstangen føres langt nok ud, så mellempladen placeres under indikatoren (126). Brug en 1,5 mm-mellemplade til Air-to-Open-aktuator og en 25 mm-mellemplade til Air-to-Close-aktuatoren. Frigør lufttrykket efter indsættelse af mellemplade. 4.3 JUSTERING AF GRÆNSESTOP (figur 5) VariPak-ventilerne indeholder en grænsestopper til at forhindre skade på proppen og ringen og/eller proppen i tilfælde af aktuator-/håndhjulsoverspænding. Enheden indeholder en møtrik (180), der fungerer som stop, skruet på plads i stempelstangen inden i fjederkammeret og en låsemøtrik (181). Efter behov skal enheden justeres straks efter propjustering (jf. afsnit 4.2). A. Fjern pladen (VariPak justerbar- C v ventil), og tilfør nok driftstryk til at lukke ventilen. Drej låsemøtrikken (181) på stempelstangen, indtil den berører låsemøtrikken (125). Drej grænsestopperen (180), indtil den berører indersiden af aktuatorbeslaget (108). B. Hold grænsestopperen med 12 mm skruenøgle, og spænd låsemøtrikken (181). Frigør lufttrykket. 14 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes.

15 4.4 VARIPAK C v JUSTERING Det gøres ved at flytte justeringsknappen (24) langs pladen (25) øverst på håndtag nr. 1 (21). Se afsnittet Justering af C v Varipak ventil til hver prop og ringkombination, side STARTTRYK - JUSTERING AF AKTUATOR (figur 7, 25, 26 og 27) A. Tilslut luftforsyning- og signalledninger til aktuator 7700P eller 7700E (elektrisk signal). B. Vælg driftstryk ifølge ventilen C v værdi (se tabellen i figur 3). C. Indstil signal til minimumsværdien for Air-to-Openaktuator og maksimumværdi for Air-to-Close-aktuator. Drej optagningsskruen (116), indtil stempelstangen begynder at bevæge sig. Spænd låsemøtrikken (117). 5. Vedligeholdelse FORSIGTIG Sørg altid for tilstrækkeligt tryk i ventil eller aktuator inden vedligeholdelse eller adskillelelse. Figur 17 - Udskiftning af membran 5.2 TILFØJELSE AF PAKNINGSRING (figur 18, 26 og 27) A. Før tilføjelse af pakningsring skal ventilen isoleres, og alt tryk frigøres. Fjern pakningsflangemøtrikker (8b), løft pakningsflangen og følger, indsæt ny pakningsring. Spænd møtrikkerne (8b) med fingeren, og spænd derefter en omgang med nøglen. 5.1 FJERNELSE AF AKTUATORMEMBRAN (figur 17, 24, 25, 26 og 27) A. Skru de to trykforbindelsesmøtrikker af (138a), og træk rørledningen (140) ud. Fjern de fire hætteskruer (139) og membrandækslet (137). Fjern den brugte membran. Udform en ny membran (136), og sæt den på stemplet som vist i figur 17. Monter membranrullen på beslagsrillen. Pas på, at du ikke bøjer eller knækker membranen under udskiftningen. Sæt membrandæksel på igen (137) med de fire skruer (139), og tilslut slangen med de to trykforbindelsesmøtrikker (138a). Kontrollér, at alle forbindelser er lækagetætte. Figur 18 - Tilføjelse af pakningsring 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Masoneilan VariPak-kontrolventil Instruktionsmanual 15

16 5.3 ADSKILLELSE (figur 5, 24, 25, 26, 27, 28 og 29) I visse tilfælde kan det være nødvendigt at adskille VariPakventilen, eksempelvis for at udskifte prop/ring (montage af nye dele eller ændring af maksimal C v værdi) eller skifte pakningsringe, når maksimal C v er under 0,6. Bemærk: Hvis den maksimale C v 0,6, kan der anvendes en hurtig udskiftning for at undgå adskillelse af ventilen (se side 18). FORSIGTIG Ventilen skal isoleres og trykudluftes, før den samles. A. Dækslets skruer løsnes (109), og dækslet (110) fjernes. Er ventilen udstyret med håndhjul, løsnes skruen (109) til dækslet, håndhjulslåsen (121) fjernes, håndhjulet (120) drejes mod uret for at løsne dækslet (110). Adskillelsesprocedure for VariPak enkeltventil: B. Lås møtrik (117) op, og løsn skruen helt (116). Fjern fjederklemme (115) fra håndtaget (113), og fjern fjederen (114) fra regulatoren. C. Fjern de to klemmer (112c) fra stiften (124), og adskil stiften for at afkoble stempelgaffelbolten (104b) fra håndtaget (113). Bemærk: Betjeningen kan forenkles ved at tillade lufttryk til aktuatoren og drive stempelgaffelbolten (104b) opad og frigøre lufttrykket. D. Fjern holderklemme (112b) fra stiften (18), og adskil stiften fra håndtaget (113) og propgaffelbolten (104a). F. Fjern de to klemmer (112a) fra stiften (105), og afbryd for at afkoble håndtaget (113) fra beslaget (108). Følg samme fremgangsmåde for VariPak justerbar- C v ventil fra trin I. Adskillelsesprocedure for VariPak justerbar-c v ventil: B. Juster signalet, så ventilen lukker. Ændr signalet en anelse, så proppen lige bevæger sig væk fra ringen. Nulstil justeringsknappen (24) til minimum C v position. C. Låsemøtrikken (103) løsnes, og propstammen drejes en og trekvart omgang mod uret vha. en skruetrækker. Lukkesignal og driftstryk. Spænd låsemøtrikken (103) lidt mod hængebøjlen. D. Løsn møtrikken (117) og skruen (116) helt. Fjern fjederklemmen (115) fra håndtag nr. 2, og fjern fjederen (114) fra regulatoren. E. Fjern holderklemmen (112b) fra hver af de to stifter (184), og adskil stifterne fra håndtag nr. 1 og gaffelbolten (104a). Bemærk: Betjeningen forenkles ved at fjerne belastningen på gaffelbolten med den koniske kompressionsfjeder (106). Gør det ved at trykke mod propenden med en skruetrækker, og pres stifterne ud. F. Fjern de to klemmer (112c) fra stiften nr. 4 (124), og adskil stiften for at afkoble stempelgaffelbolten (104b) fra håndtag nr. 2 (22). G. Fjern de to klemmer (112a) fra stift nr. 1 (105), og afbryd for at afkoble håndtag nr. 1 fra beslaget (108). Adskil den glatte ende af justeringsstiften (23) fra rillen i håndtag nr. 1, og fjern justeringsknappen (24) og justeringsstiften (23) fra håndtag nr. 1. H. Fjern stift no. 3 (18), og fjern håndtag nr. 2 (22) fra beslaget. I. Hold proppen på plads med en skruetrækker, og lås møtrikken op (103). Løsn gaffelbolten (104a) og låsemøtrikken (103). Fjern fjederknappen (102), fjeder (106) og trykpladen (101). J. Fjern de to pakningsflangemøtrikker (8b), pakningsflangen (10) og pakningsfølgeren (9). Fjern de to beslagsmonteringsmøtrikker (8a) samt beslaget (108). K. Brug en pakningskrog, og fjern så mange pakningsringe (6) som muligt fra pakningskassen. Fjern sikkerhedsstiften (11), og træk proppen ud for at fjerne pakningsafstandsstykket (5), proppen og stammen og efter behov resten af pakningen. L. Brug en 9/16"- eller 14 mm-sekskantnøgle og svensknøgle, lås op og træk holderen ud (4). M. Fjern ringen (3) og pakningen (2) med en krog af ståltråd på ca. 3 mm i diameter. Aftør forsigtigt krogens ende. Bemærk: - Ringen til VariPak-ventiler med C v maks.< 0,10 består af to dele: ring (3e) og afstandsstykke (3f). Disse dele har en lille åbning og kan ikke fjernes med en krog. Det er derfor nødvendigt at fjerne ventilen fra røret, vende det om og efter behov slå på bunden med en træhammer. Hvis ringen (3a) sidder fast i sit hus, kan den fjernes ved at sætte skruetrækkeren i åbningen. 16 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes.

17 - VariPak-ventiler med C v maks. 3,8 har ingen ringpakninger (2). 5.4 SAMLING (figur 5, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 og 29) Før samling udføres, skal indersiden af ventil og alle deles gøres omhyggeligt rent, navnlig med fokus på pakningsoverflader og kontaktflader. Sørg for at bruge ny ringpakning (2) og ny pakning (6) under samlingen. A. Indsæt ny ringpakning (2) i ventilen (13), sæt ringen på (3), og sørg for, at pakningen er korrekt centreret på ringen. Drej den, så en af portene flugter med ventilens udgangsåbning. Bemærk: Hvis den maksimale C v er mindre end 0,10, skal ringen (3e) først sættes på den nye pakning (2) med samme forholdsregler som ovenfor. Monter afstandsstykket (3f), og drej den, så en af portene drejes mod udgangsåbningen. VariPak-ventiler med maksimum C v på 3,8 har ingen ringpakning (2). B. Kom forsigtigt Never Seez-smøremiddel (eller tilsvarende) på gevindene og i bunden af ringholderen (4). Brug en 9/16"- eller 14 mm-sekskantnøgle og svensknøgle, spænd holderen til 59 ftlb eller 8 dan.m til forstærkede grafitpakninger i rustfrit stål eller til 40 ft-lb eller 5,5 dan.m til glasfyldte PTFE-pakninger (figur 19). Bemærk: Spænd holderen til 30 ft-lb eller 4 dan.m til ventiler med maksimum C v på 3,8. C. Indsæt proppen og montagen i ringen. For ventiler med maksimum C v < 0,10 kontrolleres det, at der ikke er friktionspunkter i proppen. Registreres der et friktionspunkt, løsnes holderen (4), og ringen (3e) sættes på igen, indtil den glider let. Monter afstandsstykket (5), og drej det, så et af hulleren passer med sikkerhedsstiftens (11) hul i ventilen. Bemærk: For ventiler med maksimum C v under 0,10 kontrolleres det, at ringen (182) er monteret på proppen før montering af proppen på afstandsstykket (3f). Er ringen slidt eller beskadiget, udskiftes den. Figur 19 - Tilspænding af ringholderen (4) D. Vikl to lag PTFE-tape omkring sikkerhedsstiften (11). Skru stiften i dækslet fem og en halv til seks omgange fra gevindpunktet. Bemærk: Fastlæggelse af gevindpunktet: - Skru sikkerhedstiften en omgang i. - Træk sikkerhedsstiften ud, mens den skrues af. E. Monter pakningen, og sørg for, at skæringen for hver pakningsring er 120 fra den modstående ring. Pres ringene lidt ned med en 1/2" s., str. 160-slange. Sæt pakningsfølgeren (9) på proppen. F. Monter aktuatorbeslag (108), og fastgør med to møtrikker (8a). Sæt pakningsflange (10) på proppen. Spænd de to pakningsflangemøtrikker med hånden og en omgang med svensknøglen. G. Monter i følgende rækkefølge pladen (101), den koniske kompressionsfjeder (106) og fjederknappen (102) (jf. position i figur 26 og 27). Skru møtrikken (103) og gaffelbolten (104a) fast på proppen. Juster møtrik og gaffelbolt uden at låse dem sammen, indtil til hullerne sidder omtrent: - 2,3 mm under justeringen af stifthullerne i aktuatorbeslaget (108) til VariPak enkeltventilen (figur 15). - 1,5 mm over justering af stifthullerne i aktuatorbeslaget (108) til VariPak justerbar-c v ventil (figur 20). Bemærk: Mål afstanden ved at montere stifter (105), (184) og (18) i hullerne General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Masoneilan VariPak-kontrolventil Instruktionsmanual 17

18 Samlingsprocedure for VariPak justerbar-c v ventil (fortsat): H. Koblingshåndtag nr. 2 (22) til aktuatorbeslag (108) med stift (18). Sørg for, at hullet i håndtag nr. 2, hvor fjederklemmen (115) er monteret, sidder over og på linje med balancefjederen (114). Figur 20 - Forjustering af prop til VariPak justerbar-c v Adskillelsesprocedure for VariPak enkeltventilen (fortsat): H. Koblingshåndtaget (113) til aktuatorbeslaget (108) med stiften (105) og 2 klemmer (112a). Sørg for, at hullerne i håndtaget (113), hvor fjederklemmen (115) monteres, sidder ovenfor. Bemærk: Sørg for, at gaffelbolten (104a) sidder korrekt, før håndtag nr. 113 sættes på aktuatorstøtten (108). Følg figur 6 for at identificere placeringen af håndtagets forbindelseshuller og fjederklemmens (115) fastgørelseshul efter behov. I. Koblingsbolt (104a) til håndtag (113). Det gøres ved at trykke enden af proppen med en skruetrækker, indtil hullerne i gaffelbolten og håndtaget er justeret ind efter hinanden. Kobl vha. stiften (18) og klemmerne (112b). Bemærk: Alle stifter smøres let inden montage. Udfør justering som beskrevet i Kalibrering, afsnit 4.2.1, side 12. J. Hvis stempelgaffelbolten (104b) ikke er forstyrret under adskillelelsen, kobles den med enden af håndtaget (113) ved at lade lufttrykket blive ført til aktuator og presse gaffelbolten (104b) op. Kobl gaffelbolten på håndtaget (113) med stiften (124) og to klemmer (112c). Bemærk: Er gaffelbolten (104b) forstyrret, fortsættes justeringen og koblingen ifølge Kalibrering, afsnit 4.1.1, side 12. K. Udløs trykket fra aktuatoren, og kontrollér tætheden igen (jf. Kalibrering, afsnit 4.2.1, side 12). Fortsæt fra trin M. i VariPak proceduren. I. Monter justeringsstiften (23) i glideren til håndtag nr. 1, og skru justeringsknappen (24) på gevindenden. Indsæt den glatte ende af stiften (23) i rillen i håndtag nr. 2, og sæt håndtag nr. 1 på støttebeslaget (108). Kobl håndtag nr. 1 på aktuatorbeslaget (108) med stiften (105) og 2 klemmer (112a). Bemærk: Sørg for, at gaffelbolten (104a) sidder korrekt, før håndtag nr. 1 sættes på aktuatorstøtten (108). Følg figur 6 for at identificere placeringen af håndtag nr. 1 og nr. 2 s forbindelseshuller og fjederklemmens (1) fastgørelseshul efter behov. J. Nulstil justeringsknappen (24) til minimum C v position. K. Er stempelgaffelbolten (104b) ikke forstyrret under afskillelelsen, kobles den til enden af håndtag nr. 2 med stiften (124) og to klemmer (112c). Bemærk: Betjeningen kan forenkles med lufttryk på membranen (136) og indstille stempelstagen i mellemposition og ved at indstille justeringsknappen til en position, hvor håndtag nr. 2 er mest tilgængeligt. Er gaffelbolten (104b) forstyrret, fortsættes justeringen og koblingen ifølge Kalibrering, afsnit 4.1.1, side 12. L. Kobl gaffelbolten (104a) til håndtag nr. 1. Det gøres ved at trykke på enden af proppen med en skruetrækker, indtil hullerne i gaffelbolt og håndtag nr. 1 justeret ind efter hinanden. Kobl vha. de to stifter (184) og klemmerne (112b). Bemærk: Klemmerne indsættes på stifterne mellem siderne i gaffelbolten og håndtag nr. 1. M. Skru optagelsesskruen (116) helt af fjederklemmen (115), monter klemmen, efter at balancefjeder (114) er hægtet på springbeslaget til membran S/A (152) og derefter til fjederklemmen (115). Bemærk: Fjederklemmen (115) har to huller. Hvis Air-to-Openaktuator anvendes, skal fjederen hægtes på det øverste hul. Hvis Air-to-Close-aktuator anvendes, skal fjederen hægtes på det nederste hul (figur 6). 18 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes.

19 N. Åbn for drifts- og signaltrykket, og udfør kalibrering. Sæt dæksel (110) på med de to skruer (109). Er ventilen udstyret med håndhjul, genmonteres dækslet, og håndhjulet drejes med uret, så det passer med håndtagsstoppet (122). Spænd dækselskruerne (109). O. Hvis ventilen er fjernet, sættes den i igen ifølge forholdsreglerne i Ventilinstallation på side 10. Tag ventilen i brug igen. 5.5 HURTIGUDSKIFTNINGSMETODE (KUN VENTILER MED MAKS. C v AF 0,6 TIL 3.8) (figur 21, 26 og 27) Den hurtigste og letteste måde at udskifte pakning på er at fjerne hele aktuatoren fra ventilen og sørge for ikke at ændre aktuatorindstillingen. Metoden anbefales dog ikke for ventiler med maksimum C v under 0,6 på grund deres meget fine propper. Disse ventiler adskilles ved at udskifte pakningen (jf. ADSKILLELSE, side 15). er at forhindre proppen i at blive skubbet ud, hvis aktuatoren tilfældigvis fjernes, men ventilen er under tryk. De indre dele af ventilen kan ikke fjernes, medmindre sikkerhedsstiften fjernes først. Fjern de to pakningsflangemøtrikker (8b), og før de to monteringsmøtrikker (8a) til aktuatorbeslaget så langt tilbage som muligt. C. Fjern aktuator-propsamlingen fra ventilen ved at slå den af med et stykke træ og en hammer efter behov. Rengør pakningskassen i ventilen. Fjern den slidte pakning, og rengør proppen grundigt. Påsæt forsigtigt nye pakningsringe, og placer afskæringen for hver ring 120 fra den næste ring. D. Sæt aktuator-propsamlingen på ventilen igen, og: - juster hullet i pakningsafstandsstykket (5) ind efter sikkerhedsstiftens (11) hul, - sæt de to monteringsmøtrikker på igen (8a). - Vær ekstra omhyggelig med at føre hver pakningsring ind i pakningskassen. E. Vikl to lag PTFE-tape omkring sikkerhedsstiften. Skru stiften i dækslet fem og en halv til seks omgange fra gevindpunktet. Bemærk: Fastlæggelse af gevindpunktet: - Skru sikkerhedsiften en omgang i. - Træk sikkerhedsstiften ud, mens den skrues af. F. Sæt pakningsfølgeren på igen samt pakningsflange og flangemøtrikker (8b). Spænd pakningssamlingen korrekt. Er ventilen udstyret med Air-to-Open-aktuator, frigøres lufttrykket, eller håndhjulet drejes, for at prop og ring kommer i kontakt igen. Idriftsættes igen. 5.6 VEDLIGEHOLDELSE AF 7700P ELLER 7700E (figur 22, 23, 24, 25, 26 og 27) Figur 21 - Pakningsudskiftning (for C v maks. 0,6) Udluft ventiltrykket, og fortsæt som følger: A. Kontrollér, at proppen hviler på ringen. For ventiler udstyret med Air-to-Open-aktuator indføres der tryk under membranen, og håndhjulet drejes for at bevæge proppen væk fra ringen. B. Fjern sikkerhedsstiften (11) fra ventilen. Sikkerhedsstiften kobles med hullet i pakningsafstandsstykket (5). Funktionen af sikkerhedsstiften og afstandsstykket FORSIGTIG Lukkesignal og driftstryk. Isoler og fjern trykket i ventilen. A. Skru de to trykforbindelsesmøtrikker af (138a), og træk rørledningen (140) ud General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Masoneilan VariPak-kontrolventil Instruktionsmanual 19

20 B. Løsn de to hætteskruer (141a), og fjern manifoldblokken (144), fjederen (158), pakningen (146) og de tre o-ringe, ventilsamlingen (155 til 157), pladerne (145) og o-ringen (153). FORSIGTIG Forsigtig: Pladerne skal håndteres med forsigtighed (145). C. Løsn låsemøtrikken (117) og optagningsskruen (116), tag fjederklemmen af håndtaget (22) eller (113). D. Skru hætteskruerne af (141b) positionsblokken (147), og fjern positionsblokken fra aktuatorbeslaget. Fjern skruerne (148) for at adskille membransamlingen (152) og fjederen (154) fra positionsblokken. Undersøg alle dele, og udskift i tilfælde af slid eller skade. E. Monter positionsmembranen (152) og fjederen (154) på positionsblokken, og spænd skruerne (148). Kontrollér, at den lille signalports o-ring sidder i fordybningen i membransamlingen. F. Sæt bloksamlingen på aktuatorbeslaget igen. Bemærk: Ved installation af positionsblokken (147) drejes den, så målerne vender korrekt, når manifoldblokken (144) installeres(figur 22). H. Monter o-ringen (153), pladerne (145), ventilsamlingen, pakningen (146) og de tre tilhørende o-ringe, fjederen (158) og manifoldblokken (144). Spænd skruerne (141a), sæt rørslangerne på igen (140), og spænd tryktilslutningsmøtrikkerne (138a). Note: Pakningsportene (146) skal rettes ind efter positionsblokken (147). For at sikre korrekt ydeevne kontrolleres det, at alle pakninger er helt tætte. I. Sæt fjederklemmen (115) på håndtaget (22) eller (113). For VariPack ventilen følges figur 6 for placering af fjederklemme (115) ifølge nødvendig aktuatorfunktion. Tilføj driftstryk og signal. Vælg starttryk ifølge vejledningen i kapitlet Kalibrering. Idriftsættes igen. Positionsenhed 7700P 7700E Signal (Psi) 3-15 eller 6-30 eller ma Fjeder ref. nr Fjederfarvekode Gul Rød Hvidblå Hvidgrøn Gulrød Figur 23 - farvekode til positionsfjeder (114 og 154) 5.7 VEDLIGEHOLDELSE SPECIFIKT FOR 7700E-POSITIONSENHED FØLG ATEX-VEJLENDING NR FOR AL VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISKE DELE I 7700E-POSITIONSENHED. Figur 22 - Positionssamling - Bemærk, hvordan positionsenhed (147) og pakning (146) vender G. Kontrollér, at pakningen (146), de tre o-ringe og lejerne ikke er slidte eller beskadigede, og udskift efter behov. A. Løsn skruerne (27), og fjern I/P-modulet (20). Bemærk: Ved beskadigelse skal I/P-modulet udskiftes. B. Kontrollér, at o-ringene (28, 29 og 30) og lejerne ikke er slidte eller beskadigede. Bemærk: Alle slidte eller beskadigede dele skal udskiftes. C. Monter o-ringene (28, 29 og 30) i rillerne på I/P-modulet (20). Sæt I/P-modulet (20) på manifoldblokken (144). Spænd skruerne (27). Bemærk: For at sikre korrekt ydeevne kontrolleres det, at alle pakninger er helt tætte. 20 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes.

21 5.8 KONVERTERING AF 7700P-POSITIONSENHED (TRYK) TIL 7700E-POSITIONSENHED (ELEKTROTRYK) Et kit bestående af manifoldblok (144) og I/P-modul (20) fås hos den lokale Masoneilan-repræsentant eller reservedelsafdelingen. FØLG ATEX-VEJLENDING NR FOR AL VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISKE DELE I 7700E-POSITIONSENHED. Lukkesignal og driftstryk. Isoler og fjern trykket i ventilen. A. Afbryd de to trykforbindelsesmøtrikker af (138a), og træk rørledningen (140) ud. B. Løsn de to hætteskruer (141a), og fjern manifoldblokken (144). Fjederen (158), pakningen (146) og de tre o-ringe, ventilsamlingen (155 til 157), pladerne (145) og o-ringen (153) skal ikke fjernes, medmindre du har nye dele. Ellers kontrolleres det blot, at delene er i perfekt stand inden montering. C. Er ovennævnte dele fjernet, gøres følgende: Monter o-ringen (153), pladerne (145), ventilsamlingen (155 til 157), pakningen (146) og de tre o-ringe, fjederen (158) og manifoldblokkend (144) - I/P-modul (20). Spænd skruerne (141a), sæt rørslangerne (140) på igen, og spænd tryktilslutningsmøtrikkerne (138a). Bemærk: Pakningsportene (146) skal rettes ind efter positionsblokken (147). For at sikre korrekt ydeevne kontrolleres det, at alle pakninger er helt tætte. D. Sæt fjederklemmen (115) på håndtaget (22) (VariPak 28002) eller (113) (Varipak 28001). For VariPack ventilen følges figur 6 for placering af fjederklemme (115) ifølge nødvendig aktuatorfunktion. Tilføj driftstrykket, og aktiver det elektriske signal. Reguler starttryk ifølge vejledningen i Kalibrering. Idriftsættes igen. FORSIGTIG Pladerne håndteres med forsigtighed (145) General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Masoneilan VariPak-kontrolventil Instruktionsmanual 21

22 Figur 24 - Tværsnit af VariPak justerbar-c v aktuator og 7700P-positionsenhed RESERVEDELSLISTE Ref. Antal Reservedelsnavn Ref. Antal Reservedelsnavn Ref. Antal Reservedelsnavn Δ 1 1 1/4" NPT-rørprop Skivestøtteplade Rørslange Ο 2 1 Ringpakning Fjederknap 141 (a, b) 4 Skrue a 1 Ring Cv maks. 3, Låsemøtrik Udgangsmåler b 1 Ring Cv maks. 2,3 og 1, Gaffelbolt Instrumentmåler 3 c 1 Ring Cv maks. 0,25 og 0, Tapstift nr Manifoldblok d 1 Ring Cv maks. 0, Konisk pakningsfjeder til 5 Plade e 1 Ring Cv maks. < 0,10 Ο Skive Ο Pakning (inkl. 171 & 172) 3 f 1 Afstandsstykke Cv maks. < 0, Aktuatorbeslag Positionsblok 4 1 Ringholder Dækskrue Hullet flad. c-skrue 5 1 Pakningsafstandstykke Dækning Ο Positionsmembran S/A Ο 6 1 Pakkering 112 (a, b, c) 6 Holderklemme Ο O-ring 7 2 Pakkeflangestift Balancefjeder Fjeder 8 a 2 Monteringsmøtrik Fjederklemme Ο Krave 8 b 2 Pakkeflangemøtrik Spændeskrue Ο Spole 9 1 Pakkefølger Låsemøtrik Ο Fjeder 10 1 Pakkeflange Håndhjulslåsemøtrik Fjeder 11 1 Sikkerhedsstift Håndhjulsbøsning Δ Afbryder a 1 Prop/stamme Cv maks. 3, Håndhjul Δ Skrue b 1 Prop/stamme Cv max. 2, Håndhjulslås Δ Skive 12 c 1 Prop/stamme Cv maks. 1,2 og 0, Stopper Δ Møtrik d 1 Prop/stammeCv maks. 0,25 og 0, Dækprop Δ Ledning 13 a 1 Del Cv maks. < 3, Tapstift nr. 4 Δ Klemme 13 b 1 Del Cv maks. 3, Låsemøtrik Logo 18 1 Drejestift nr. 3 (22/108) Indikator Dækskive 20 1 I/P-modul Indikatorplade Signaldecal 21 1 Håndtagsnr Skrue til indikatorplade O-ring 22 1 Håndtagsnr Hurtigmøtrik O-ring 23 1 Justeringsstift Stempel S/A Dækprop 24 1 Cv justeringsknap Skrue til serieplade Begrænser 25 1 Cv justeringsplade Aktuatorfjeder Låsemøtrik 26 2 Skrue til justeringsplade Serieplade Holderring (Cv maks. < 0,10) 27 4 Skrue Ο Membran Prop (Cv maks. < 0,10) Ο 28 1 O-ring Membrancover Tapstift nr. 2 Ο 29 1 O-ring Bøjning t (inkl. 138a) Ο 30 1 O-ring Skrue til dækhætte Ο Anbefalede reservedele Komplet undermontage omfatter: prop og stamme (183), holder (182), ring (3e) og afstandsstykke (3f) (se figur 2). Kun til pneumatisk aktuator. Se figur 2. Se tabel i figur 23. Kun til håndhjul (ekstra) (figur 5). Ο Komplet undermontage omfatter ref. nr. (155, 156 og 157). Ikke vist. Kun støbte dele. Kun for aktuator med håndhjul og/eller model 8013 E.P. positionsenhed (fig. 5). Δ Kun til ekstra grænseafbrydertilpasning: antal for to grænseafbrydere (jf. figur 13). 22 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes.

23 Figur 25 - Tværsnit af VariPak enkelthåndtagsaktuator og 7700E-positionsenhed Figur 26 - Delvist tværsnit af VariPak enkelthåndtag, air-to-open-ventil 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Masoneilan VariPak-kontrolventil Instruktionsmanual 23

24 24 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes.

25 Figur 27 - Delvist tværsnit af VariPak justerbar-c v, air-to-open-ventil Figur 29 - koblingsdetaljer for håndtag nr. 1 og 2 Figur 28 - delvist topvisning 2015 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. Masoneilan VariPak-kontrolventil Instruktionsmanual 25

Masoneilan* Varilog* MS Styreventil

Masoneilan* Varilog* MS Styreventil GE Oil & Gas Masoneilan* Varilog* 28000 MS Styreventil Bilag til instruktionsmanual til VariPak 28000-serien (GEA30857) GE-dataklassificering : Offentlig 2 GE Oil & Gas 2016 General Electric Company. Alle

Læs mere

GE Oil & Gas. Model 37/38. Masoneilan* Fjeder-Membran Actuatorer Betjeningsvejledning. GE Data Klassificering: Offentlig

GE Oil & Gas. Model 37/38. Masoneilan* Fjeder-Membran Actuatorer Betjeningsvejledning. GE Data Klassificering: Offentlig GE Oil & Gas Model 37/38 Masoneilan* Fjeder-Membran Actuatorer Betjeningsvejledning GE Data Klassificering: Offentlig 2 GE Oil & Gas 2014 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. DENNE VEJLEDNING

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Fig.1 Ventil Type 3321 med søjlelaterne for montage af elektrisk eller pneumatisk aktuator Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA Udgave februar 2004

Læs mere

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Instruktionsvejledning Aktuator 657 (30-70 og 87) Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Indhold Indledning... 1 Vejledningens indhold... 1 Beskrivelse... 2 Specifikationer... 2 Kurser... 3 Installation...

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

GE Oil & Gas. Serie 496. Masoneilan* Drejeafbryder Brugervejledning. GE Data Classification : Public

GE Oil & Gas. Serie 496. Masoneilan* Drejeafbryder Brugervejledning. GE Data Classification : Public GE Oil & Gas Serie 496 Masoneilan* Drejeafbryder Brugervejledning GE Data Classification : Public DENNE VEJLEDNING INDEHOLDER VIGTIGE PROJEKTSPECIFIKKE REFERENCEOPLYSNINGER TIL KUNDEN/OPERATØREN SOM ET

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers Installationsvejledning Sikkerhedsinformation Sikkerhedsadvarsler 1.1 Læs og gem alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til fremtidig

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm Placerer FlowCon DPCV på returløbet med tilslutningsforbindelse i fremløbet, gennem kapillarrøret som vist i tegningerne. Det er anbefalet at en snavssamler påmonteres før indløbet til kapillarrøret for

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Drift og vedligehold Manifold

Drift og vedligehold Manifold Drift og vedligehold Manifold 140522_040414:11_dk Adresse Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hjemmeside/ e-mail www.qmt3.com info@qmt3.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

PROFLEX ventilreguleringsprogram

PROFLEX ventilreguleringsprogram PROFLEX ventilreguleringsprogram 2-vejs reguleringsventiler 3-vejs reguleringsventiler Pneumatiske aktuatorer, type T Pneumatiske aktuatorer, type S Indstikstermostater Driftsinstruktion Udgave Juni 2002

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSJÆLD ETL-1 BRANDSJÆLD» INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETL-1 Brandspjæld Montage DV BESKRIVELSE, RODUKTKODE, DIMENSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Installationsvejledning Dansk - April 2006 Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Indledning Installation Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at

Læs mere

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E Installationsvejledning Dansk Maj 2002 Type ACE97 Introduktion Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at modtage en kopi af brugsanvisningen,

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

En omfattende række pneumatiske aktuatorer, der overholder EN ISO 5211, yder kompakt, pålidelig og økonomisk drift til alle typer turn-ventiler

En omfattende række pneumatiske aktuatorer, der overholder EN ISO 5211, yder kompakt, pålidelig og økonomisk drift til alle typer turn-ventiler En omfattende række pneumatiske aktuatorer, der overholder EN ISO 5211, yder kompakt, pålidelig og økonomisk drift til alle typer turn-ventiler Funktioner Generel anvendelse PremiAir-aluminiumsaktuatoren

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system Instruktionsblad P/N 75499A0 Danish ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale foretage eftersyn på dette pumpepanel. Afbryd strømmen ved en ekstern afbryder, før der foretages elektriske reparationer. Afbryd

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Pneumatisk aktuator Type 3277

Pneumatisk aktuator Type 3277 Pneumatisk aktuator Type 3277 Fig. 1 Type 3277 Pneum. aktuator Fig. 2 Type 3277-5 Pneum. aktuator 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske aktuator Type 3277 (Fig. 1) bliver primært brugt på SAMSON Ventil

Læs mere

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning MOTIONSCYKEL Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med din træning. Læs venligst de medfølgende sikkerhedsforanstaltninger og samlevejledningen

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Trykafbryder, Type CS

Trykafbryder, Type CS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Trykafbryder, Type CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Form No. Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6337 3378-782 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING...

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING... 1 BESTANDDELE (FIG. A)... 2 2 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER... 2 3 MONTERING... 2 3.1 Figur 19... 2 3.2 Figur 2... 2 3.3 Figur 3... 2 3.4 Figur 4... 3 3.5 Figur 5... 3 3.6 Figur 6... 3 3.7 Figur 7... 4 3.8

Læs mere

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr Dansk Betjeningsvejledning VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr. 102022 VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr. 102084 FLEX TRADING A/S Hvidemøllevej 9-11 8900 Randers Tlf.: 89 14 14 89 Fax: 89 14 14

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Indhold: 1.0 Opbevaring... 3 2.0 Montage.... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Rørføring... 3 3.0 Rørsystem.... 4 3.1 Fittings....

Læs mere