Pöttinger TERRADISC/ VINODISC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pöttinger TERRADISC/ VINODISC"

Transkript

1 Svære tallerkenharver Pöttinger TERRADISC/ VINODISC

2 Lad jorden leve Nye jordbehandlingsmetoder inden for moderne landbrug har styrket tendensen reduceret jordbehandling. Efter høsten skal høstresterne nedsmuldes i jordoverfladen, så forrådnelsesprocessen hurtigt kan begynde. Denne halm-/jord-blanding skaber optimale livsvilkår for livet i jorden. Specialisten inden for den overfladiske nedsmuldning er den svære tallerkenharve TERRADISC. Denne harve er en rigtig all-round maskine, som også kan bruges til forberedelsen af såbedet. Teknik og viden kræver forståelse for naturen Det er princippet for Pöttingers nye teknologi- og udviklingscenter 2

3 Side 4 5 Pöttinger landbrugs-koncept Side 6 7 Opbygning og påmontering Side 8 9 Tallerkner strigler kanttallerkner Side Tekniske detaljer og udstyrsvarianter Side 15 Sammenklapning Side 16 Kolofon Side Pakkervalser Side VINODISC-tallerkenharve til frugt- og vindyrkning 3

4 Den vedvarende løsning for succesrigt la Pöttinger-landbrugskonceptet stiler mod en vedvarende jorddrift. Målet er: At bevare jordens frugtbarhed og skabe optimale betingelser for jordens levevæsner. Inden for moderne landbrug har nye jordbehandlingssystemer styrket tendensen til reduceret behandling. Vigtigst er dog altid opretholdelsen og forbedringen af jorden. En udelukkende finansiel betragtning er kortsynet. Opnåelse af forøget produktivitet på arealerne er centralt. Udover optimerede produktionsudgifter må man endelig ikke glemme afgrødestabilitet og effektiv bedrift. Derfor hører 90-ernes store begejstring for direkte såning (slidssåning) fortiden til. Resultat: Jordkomprimering, iltmangel, svampeforurening (mykotoxiner) og lavere udbytte. Betragtningen skal derfor være mere omfattende. Der skal tages hensyn til økonomiske og økologiske virkninger. Landmanden skal finde frem til den optimale teknik i såvel mark- som kulturhenseende. Pöttinger har testet forskellige metoder i praksis og besluttet sig for humussåning og direkte humussåning. Den konserverende jordbehandling må dog ikke påvirke afgrøden og jordens sundhed negativt. Derfor har pløjningen stadig stor betydning under visse betingelser: Humussåning Hvornår: Ved høj forekomst af høstrester Ved øget sygdomsrisiko 1. Det første skridt er at aktivere jordens væsener og fremme kimningen af ukrudtet. Herved skal man tilstræbe en overfladisk nedsmuldring af jord og halm. Med den svære tallerkenharve TERRADISC kan der - alt efter behov - arbejdes fra 4 cm dybde. Et alternativ hertil er SYNKRO-stubharven med flade skær. andet skridt 14 dage til fire uger senere humuslagets overflade gøres parat til den efterfølgende udsåning. Jo mere organisk substans 2.Det overfladen er beriget med, jo bedre kan jorden filtrere. SYNKRO-stubharvens mejselskær med aftagelige vingeskær kan især anbefales til dette arbejde. Arbejdsdybden skal være omkring 10 cm. Ved grøndække kan der med stubharvekombinationen samtidigt udlægges mellemfrugter. høj forekomst af halm og hermed øget svamperisiko iblander rotorharve-såmaskin-kombinationerne desuden halmen. Pöttinger har i sit 3.Ved program til dette formål LION-rotorharver med påmonterede mekaniske eller pneumatiske såmaskiner. Men også passive fremløbsredskaber som universalmaskinen TERRASEM har en fremragende indblandingseffekt. Det er vigtigt med fungerende tallerkenskær-systemer. Halmen må ikke trykkes ned i jorden, men skal skubbes til side. På den måde har man mulighed for en halmfri såslids. De udad hvælvede Pöttinger entallerkenskær er ideelle hertil. 4

5 ndbrug Direkte humussåning Hvornår: Ved lille forekomst af høstrester På tørre områder Ved lav ukrudtsrisiko Ved mindre sygdomsrisiko På steder med lave afgrøder 1. Ved direkte humussåning er TERRASEM-humussåmaskinen optimal. Det fremløbs-værktøj, der kan vælges mellem (spaderulle- eller tallerkenharve), løsner, blander og findeler. Resultat: En perfekt tilpasset blanding af jord og høstrester. For opnåelse af en ensartet fasthed på marken kobles de inderste og yderste hjulpar fast. Ved vendingen bærer alle hjulene derfor maskinens vægt. Et system, som skåner jorden og modvirker skadelige kompressioner. Alt efter indsatsforholdene og kørehastigheden kan såskærene hydraulisk belastes med mellem 40 og 110 kg pr. såskær. Med kombinationen rotorharve-såmaskine kan man ligeledes foretage direkte humussåning. Til dette anvendelsesområde har Pöttinger udviklet en humussåtand til LION-rotorharver. Dobbelt tanden i et stykke, med fremadrettede tænder sikrer, at jorden opbrydes jorden nedefra, og høstresterne fordeles kun på jordoverfladen. Fine jorddele koncentrerer sig i sædområdet, grovere jorddele og høstrester forbliver på overfladen og beskytter mod erosion. Pløjning Hvornår: Ved høj sygdomsrisiko (f.eks. mykotoxiner) På jorde med tendens til komprimering og ophobning af væske Ved kulturer med dybe rødder Ved stærk ukrudtsrisiko Plovløse systemer stiller særlige krav til landmanden. Der kan kun opnås økonomisk succes, hvis han finder den til arealet optimale teknik. Våde og iltfattige jorde har tendens til komprimering og til at ophobe væske ved plovløs dyrkning. Ploven løsner jorden og forøger dens porevolumen. Ved øget sygdoms- og skadedyrsrisiko er SERVO-ploven stadig den bedste løsning til forarbejde. For eksempel overvintrer fusariumstammer på døde planterester. Ved at blive nedmuldret dybere fjernes skadesvampens naturlige miljø. 5

6 Opbygning og påmontering Den nye svære tallerkenharve TERRADISC er udstyret med en stabil 2-bjælket grundramme og påmonteringskonsoller til efterkørende redskaber. Da tallerkenværktøjet aktivt kører med, kan der opnås høje kørselshastigheder. Den rene slagkraft. Optimal materialekvalitet Den svejsede, vridfaste bæreramme har en massiv konstruktion. De to tallerkenrammer er forbundet via to forbindelsessvingtapper. Svingtapperne er skruet fast på bærerammen. Også ved tallerkenrammen er der sørget for optimal materialekvalitet. Påmonteringsvarianter: Kat II bredde II eller Kat III bredde III med 2-delte tilkoblingsbeslag. Tilkobling Den manøvredygtige og kompaktbyggede maskine påmonteres ved liftens 3-pkt. Tilkobling af topstang- og liftarme kan indstilles i 3 positioner. Derved kan redskabet tilpasses til forskellige traktor-dækstørrelser. For at få en god indtrækning skal traktor-lift position være let stigende hen mod maskinen. Topstangens hældning kan ligeledes indstilles. Herved opnås en ideel tilpasning til traktorens geometri mulig, og frihøjden ved vending og transport forbedres. 6

7 Kort bygget Den korte konstruktion er et væsentligt kendetegn. Den første række tallerkner er placeret meget tæt på traktoren. Rammehøjden er 80 cm. Den samlede konstruktionslængde inkl. efterkørende redskaber overskrider ikke 3,0 m. Denne kompakthed garanterer, at maskinen kan føres roligt og stabilt. 80 cm rammehøjde sørger for et sikkert flow, selv ved høje forekomster at halm. 7

8 Tallerkner Perfekt arbejde Praksis kræver en ensartet behandlingshorisont med bedst mulig blandingsreaktion. Pöttinger har til dette formål optimeret forholdet mellem tallerknernes form, størrelse, hældningsvinkel og undergreb. Resultat: Kompromisløs indtrækning og bedste smuldring. Lille tallerkenafstand Hule tallerkner af sejhærdet specialstål tjener som aggressivt arbejdsværktøj. De to tallerkenrækkers forskudte placering sørger for en vel-mixet jord-/halm-blanding. De tallerkner på 51 cm diameter kan leveres i takket og glat udførelse. Den lille tallerkenafstand på 12,5 cm giver 8 effektive tallerkner pr. m arbejdsbredde. 12,5 cm Bedste indtrækning Tallerknerne står skråt både i forhold til kørselsretningen og til jorden. Dette undergreb sørger for optimal indtræk i jorden. Den optimerede hældningsvinkel (15 ) er ens for begge tallerkenrækker. Derved opnås optimale efterløbsegenskaber uden sidetræk. Præcis indstilling Alt efter jordtype, arbejdsdybde og -hastighed kan de to tallerkenrækker flyttes centralt i 4 trin. Nonstop-stensikring Hver tallerken er fastgjort på tallerkenrammen med klemskåle. Herimellem sørger fire gummimanchetter for sikringen af tallerknerne. Gummimanchetternes store diameter (40 mm) giver tallerknerne stor mulighed for at undvige hindringer. Herved forhindres anslag. Ved fremmedlegemer giver de integrerede gummimanchetter mulighed for, at tallerknerne kan vige udenom. Når forhindringen er passeret, føres de hule tallerkner automatisk tilbage til arbejdsstillingen. Vedligeholdelsesfri nonstop-stensikring! Vedligeholdelsesfri lejring De dobbelt-rillet-sporkuglelejer er afprøvet i entreprenørmaskin-industrien. Det garanterer robusthed og sikkerhed. Kuglernes indbyrdes placering gør, at aksiale og radiale stødbelastninger bedre optages. Lejet er oliesmurt og dermed vedligeholdelsesfrit. En 6-dobbelt labyrint-pakning lukker kuglelejet hermetisk. 8

9 Strigler og kanttallerkner Striglens fjederstål-tænder glatter det løsnede jordmateriale og bevirker således en bedre indarbejdning af høstresterne. De sørger endvidere for en findeling af jorden. Pakkervalse og strigle er én enhed Strigle-bjælken er fastgjort på pakkervalsens udliggerarm. Striglens position tilpasser sig ved ændring af arbejdsdybden. Mange indstillingsmuligheder Striglens højde og hældning kan indstilles. Afstanden til sidste tallerkenrække kan også ændres. Kanttallerkner For at undgå kamme er der i begge sider anbragt kanttallerkner med ledeplader. Kanttallerknerne kan indstilles i højden og på langs af køreretningen. Afstanden til de hule tallerkner kan også ændres. Nonstop-sikring er standard. 9

10 Pakkervalser De har frit valg Jord er ikke kun jord. Alt efter jordtype tilbyder Pöttinger et bredt program af efterkørende redskaber. Hele valseprogrammet udmærker sig ved: præcis forarbejdning og robust konstruktion. Ringpakkervalse For ringvalsen (600 mm diameter) taler den stærkere smuldring og retablering på grund af de kileformede ringe. Knivene mellem ringene findeler jordpartiklerne og renser også deres mellemrum. Den stribevise retablering har den fordel, at vand bedre kan optages. Det rigtige valg ved tørre, tunge jorde. Stavpakkervalse Den ideelle valse til behandling af tørre, ikke klæbrige jorde. Med ni stærke stave er valsen ideel for en optimal retablering. Diameter 540 mm, lave vedligeholdelses- og slitageomkostninger. Dobbelt-rørpakkervalsen er udstyret med forskellige diametre 420 mm og 380 mm bagved. Skærpakkervalse Nyhed hos Pöttinger. Skærpakkervalse med påsvejsede pakringe, som er lukket i siden. 550 mm diameter med 8 pakringe pr. 1 m arbejdsbredde. Valsen efterlader en stribevis retablering: Det fremmer vandoptagelsen og jordens åndeaktivitet. Den ideelle valse ved stenede, fugtige jordforhold og store mængder af organisk masse. (Kan leveres fra år 2006) Pendul-rotorpakkervalse To aggressive tandvalser, som griber ind i hinanden, smuldrer og blander specielt godt. Hver valse består af et centralt rør. Den forreste valse har en diameter på 270 mm, den bageste en diameter på 215 mm. Den pendulerende ophængning sørger for en optimal tilpasning til ujævnhederne fra jorden. Pendul-rotorpakkervalsen er især velegnet til lettere, ikke klæbende jordtyper. TERRADISCS efterkørende redskaber overtager dybdeføringen. Via et fint tilpasset hul-beslag kan de forskellige arbejdsdybder indstilles. 10

11 Valseudførelse og anvendelsesmuligheder Udvendig diameter i mm Anvendes ved fugtig jord Anvendes ved jordtype Type tør middel fugtig let middel tung Ringpakkervalse 600 Stavpakkervalser 540 Dobbelt stavpakkervalse 420/380 Skærpakkervalse 550 Pendul-rotorpakkervalse 600 /

12 VINODISC Til frugt- og vinhaver Humus får stadig større betydning i frugt- og vinhaverne. Organisk masse blandes med jord og forbedrer derved jordens frugtbarhed og mindsker samtidigt erosionen. Behandlingen bevirker også en mekanisk regulering af ukrudtets vækst. 1,20 m 1,45 m 1,70 m VINODISC er opbygget i moduler. Derved kan man opnå arbejdsbredder på 1,20, 1,45 og 1,70 m. Optimal materialekvalitet Den svejsede, vridfaste bæreramme er fast forbundet med tallerkenbjælken. 72 cm rammehøjde sørger for et sikkert flow, også ved store mængder organisk masse. Kompakt bygget Den kompakte konstruktion er et væsentligt kendetegn. Den første række tallerkner er placeret meget tæt på traktoren. Værktøjsrække-afstanden er 68 cm. Den samlede konstruktionslængde inkl. efterkørende redskab overskrider ikke 2,0 m. Lille tallerkenafstand Hule tallerkner af sejhærdet specialstål tjener som aggressivt arbejdsværktøj. De store tallerkner med 510 mm diameter kan leveres i takket og glat udførelse. Den lave tallerkenafstand på 12,5 cm giver effektivt 8 tallerkner pr. m arbejdsbredde. De ydre tallerkners højde kan indstilles. Herved forhindres kamdannelsen. 12

13 Nonstop-stensikring Stavpakkervalse som efterkørende redskab Hver tallerken er fastgjort på tallerkenrammen med klemskåle. Herimellem sørger fire gummimanchetter for sikringen af tallerknerne. Ved fremmedlegemer giver de integrerede gummimanchetter mulighed for, at tallerknerne kan undvige. Når forhindringen er passeret, føres tallerknerne automatisk tilbage til arbejdsstilling. Vedligeholdelsesfri nonstopstensikring! Stavpakkervalsen tilbydes som efterkørende redskab med en diameter på 420 mm. Med ni stærke stave er valsen udstyret til en optimal retablering. 13

14 Tekniske data VINODISC Montering Arbejdsbredde Transportbredde Antal tallerkner Tallerken diameter Tallerkenafstand 120 Kat. 2 1,20 m 1,20 m cm 12,5 cm 145 Kat. 2 1,45 m 1,45 m cm 12,5 cm 170 Kat. 2 1,70 m 1,70 m cm 12,5 cm TERRADISC 3000 Kat. 2 / 3 3,0 m 3,0 m cm 12,5 cm 4000* Kat. 2 / 3 4,0 m 4,0 m cm 12,5 cm 4000 K Kat. 2 / 3 4,0 m 2,8 m cm 12,5 cm 5000 K* Kat. 2 / 3 5,0 m 2,8 m cm 12,5 cm 6000 K* Kat. 2 / 3 6,0 m 2,8 m cm 12,5 cm TERRADISC Vægt med Dobbelt stavvalse Stavpakkervalse Pendul-rotorpakkervalse Ringpakkervalse Skærpakkervalse kg 1650 kg 1750 kg 1850 kg 1945 kg 4000* 2439 kg 2579 kg 2864 kg 2924 kg 4000 K 2590 kg 2640 kg 3090 kg 3070 kg 5000 K* 3003 kg 3069 kg 3458 kg 6000 K* 3355 kg 3431 kg 3889 kg 4025 kg *Kan leveres fra år 2006 Udstyr Udvidelsestallerkner Kanttallerkner i begge sider Niveaustrigle Advarselstavler belysning VINODISC 120 efter ønske VINODISC 145 efter ønske VINODISC 170 TERRADISC 3000 efter ønske efter ønske efter ønske TERRADISC 4000 efter ønske efter ønske efter ønske TERRADISC 4000 K efter ønske efter ønske efter ønske TERRADISC 5000 K efter ønske efter ønske efter ønske TERRADISC 6000 K efter ønske efter ønske efter ønske 14

15 Tallerkenlejring Overbelastningsikring Rammehøjde Bjælkeafstand Kraftforbrug fra kw / HK Vægt med stavpakkervalse vedligeholdelsesfri gummimanchetter 72 cm 68 cm 33 / kg vedligeholdelsesfri gummimanchetter 72 cm 68 cm 33 / kg vedligeholdelsesfri gummimanchetter 72 cm 68 cm 33 / kg Arealydelse vedligeholdelsesfri gummimanchetter 80 cm 80 cm 70 / 95 3 til 4 ha/t vedligeholdelsesfri gummimanchetter 80 cm 80 cm 100 / til 6 ha/t vedligeholdelsesfri gummimanchetter 80 cm 80 cm 100 / til 6 ha/t vedligeholdelsesfri gummimanchetter 80 cm 80 cm 125 / til 7,5 ha/t vedligeholdelsesfri gummimanchetter 80 cm 80 cm 150 / til 9 ha/t Alle data er uforpligtende, udstyret er forskelligt fra land til land. Sammenklapning Bærerammens hydrauliske sammenklapning muliggør en komfortabel og problemløs landevejstransport på grund af en bredde under 3 m. Fastlåsningen foregår automatisk med en hydraulisk slutpositions-lås. En integreret spærreblok i hydraulikcylindren garanterer en sikker transport af Terradisc. 15

16 Kvalitet i fremtiden Maskinerne med firkløveret som varemærke har international succes, er pålidelige hvad angår kvalitet og service. KTL-grunding og pulverbehandling billak-kvalitet Laserskæremaskiner giver højeste præcision inden for pladebearbejdning Nyt hærdecentrum for sliddele Nyeste 3-D konstruktion Fremtidssikker kontrol af delene i det nye teknologi- og innovationscentrum (TIZ) i Grieskirchen simuleres de hårdeste anvendelsesforhold, og belastningsgrænserne beregnes Originale Pöttinger-sliddele byder på yderligere fordele, som kan betale sig: Højere levetid, præcis indstilling, altid klar til brug. Overdragelse af maskinen Hos Pöttinger har hver kunde ret til at få overdraget produktet korrekt af sin Pöttinger-salgspartner for at sikre garantien. Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH Industriegelände 1 A-4710 Grieskirchen Telefon +43 (0) 7248/600-0 Telefax +43 (0) 7248/ Pöttinger Danmark Sdr. Kajgade Hobro Telefon Fax : større udbytte med Terradisc/dk/0605/FR

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

Vingeskærs stubharve SYNKRO

Vingeskærs stubharve SYNKRO 97+220.07.0103 Vingeskærs stubharve SYNKRO Successfuld SYNKRO En af landmanden s nøgleopgaver Er at behandle jorden rigtigt efter høst En rigtig behandling efter host, vil sige en god stubharvning. 2 c

Læs mere

PÖTTINGER SYNKRO. Kultivator med to og tre tandrækker 97+220.07.0412. Alle oplysninger online

PÖTTINGER SYNKRO. Kultivator med to og tre tandrækker 97+220.07.0412. Alle oplysninger online PÖTTINGER SYNKRO Kultivator med to og tre tandrækker Alle oplysninger online 97+220.07.0412 1 SYNKRO Jord er liv At spare tid om omkostninger har højeste prioritet ved jordbehandlingen. SYNKRO-kultivatoren

Læs mere

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis Terrano Jordbearbejdning uden kompromis Terrano FX universel anvendelse Terrano FM tung universalharve Terrano Ekstremt let at trække! Centrale anvendelsesmuligheder for de forskellige maskiner: Terrano

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning Joker Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning MICHAEL HORSCH: Kompakte tallerkenharver er i de senere år blevet en succesrig del af moderne jordbearbejdningsteknik. Landbrugene

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å!

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER CULTIMER TANDSTUBHARVER Stub-bearbejdning er et vigtigt led i jordbehandlingen mellem afgrøderne.

Læs mere

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Flad jordbehandling med perfektion Såbeds-perfektionisten Hvad kendetegner Cruiser XL? Cruiser XL er i vores program specialisten i flad jordbehandling. Med en maksimal arbejdsdybde på 15 cm

Læs mere

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Allrounder - classic - Varitationsmuligheder Allrounder - classic - En allround harve til mange opgaver ALLROUNDER Classic uden valse For at opnå en optimal løsning og beluftning af jorden kan Allrounder

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius den nye generation af liftophængte jordbearbejdningsredskaber! Cenius-grubberen til reduceret jordbearbejdning...

Læs mere

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dobbelt rotorrive til side- og centerskår Alle oplysninger online 97+027.07.0813 Dobbelt rotorrive til enhver anvendelse PÖTTINGER tilbyder nu en bred palette af nye dobbelte rotorriver

Læs mere

DA.0515 TERRADISC. PÖTTINGER tallerkenharver

DA.0515 TERRADISC. PÖTTINGER tallerkenharver 97+237.DA.0515 TERRADISC PÖTTINGER tallerkenharver Perfekt opblanding TERRADISC tallerkenharver Tallerkenharven TERRADISC er udviklet til jorddækning og til almindelig forberedelse af såbedet. Den kompakte

Læs mere

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber Focus TD Fremtidens bearbejdning i striber Michael HORSCH: Emner som dyrkningssikkerhed og omkostningsbesparelser får stadig større betydning. Talrige institutter har i årevis gennemført udførlige test

Læs mere

.typegraphic.dk 98001079. Printed in Denmark: www DISC-ROLLER

.typegraphic.dk 98001079. Printed in Denmark: www DISC-ROLLER DISC-ROLLER HURTIGGÅENDE JO HE-VA Disc-Roller har de vigtigste egenskaber, der kræves af et jordbearbejdningsredskab effektivitet og enkelthed og vigtigst af alt, den sparer tid og penge. HE-VA Disc-Roller

Læs mere

Rotavatorer. R500, R600, R700 og R800

Rotavatorer. R500, R600, R700 og R800 Rotavatorer R500, R600, R700 og R800 Rotavator - til intensiv jordbearbejdning Langt fjederbelastet bagskjold giver en perfekt jordoverflade. Justerbare CE afskærmninger. Enkel montage af fronthjul, sporløsnere

Læs mere

Kartoffellæggere fra GL-T-serien

Kartoffellæggere fra GL-T-serien Kartoffellæggere fra GL-T-serien Bugserede læggere 4-, 6- og 8-rækkers GL 34 T / GL 36 T / GL 38 T Multitalentet. Glæd dig til endnu mere fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder! Konkret vil det for

Læs mere

SPEED. Cenius stubharve Allrounderen til alle opgaver. tilling. Cenius den nye generation af harver til dyrkning! INDHOLDSFORTEGNELSE

SPEED. Cenius stubharve Allrounderen til alle opgaver. tilling. Cenius den nye generation af harver til dyrkning! INDHOLDSFORTEGNELSE Cenius stubharve Allrounderen til alle opgaver Cenius den nye generation af harver til dyrkning! En tredjedel af alle arbejdsomkostninger i landbrugsvirksomheder skyldes jordbearbejdning og markarbejde.

Læs mere

Standardudstyr. Ekstraudstyr: Se side 17. Montering: Redskaberne er ikke samlet. Ved FG 501/80 og FG 541/80 er hydraulikken monteret.

Standardudstyr. Ekstraudstyr: Se side 17. Montering: Redskaberne er ikke samlet. Ved FG 501/80 og FG 541/80 er hydraulikken monteret. > Saphir NEDMULDER Profi Affjedret tallerkenramme (rørprofil 80x80 mm) Tallerkener er yderlig sikret med sprængbolte Tallerkner Ø 460 mm, med støvtæt kuglelejer (lukket med smørenippel) Tænder med sikringsbolter

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Rebell classic. Kompakt tallerkenharve

Rebell classic. Kompakt tallerkenharve Kompakt tallerkenharve Med REBELL classic tallerkenharve tilbyde Köckerling en kompakt tallerkenharve til den øverlig jordbearbejdning. Denne tallerkenharve har en yderst kompakt opbygning med intrigeret

Læs mere

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Såbeds-perfektionisten Hvad kendetegner Cruiser XL? Cruiser XL er i vores program specialisten i flad jordbehandling. Med en maksimal arbejdsdybde

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer R 41 R 4 RW 4 til traktorer fra 60 til 110 hk Let liftmonteret vendeplov Enkelt, kompakt og økonomisk Grégoire Bessons know-how og erfaring gør R4 serien

Læs mere

Til alle anvendelsesområder: stubbearbejdning, jordbundsbearbejdning, løsning af dyb jord og klargøring af såbed

Til alle anvendelsesområder: stubbearbejdning, jordbundsbearbejdning, løsning af dyb jord og klargøring af såbed Centaur Til alle anvendelsesområder: stubbearbejdning, jordbundsbearbejdning, løsning af dyb jord og klargøring af såbed Leder du efter en multifunktionel maskine til jordbearbejdning? En maskine til overfladisk

Læs mere

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele:

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Vector Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Optimal ydelse non-stop 4 rækket stubharve til øverlig samt dybde harvning. En optimal opblanding af jord og halm Med Topmix

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Vibro Flex. Stubharve med vibrerende tænder

Vibro Flex. Stubharve med vibrerende tænder Vibro Flex Stubharve med vibrerende tænder Kongskilde Vibro Flex 2000/4200/4300/4000 er kraftige harver til stubbearbejdning og til såbedstilberedning i pløjefri dyrkningssystemer. Harverne fås i arbejdesbredder

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

Moderne planteavl kræver effektive løsninger

Moderne planteavl kræver effektive løsninger Arbejdsbredde 10 til 18 m Moderne planteavl kræver effektive løsninger MDS viser sine styrker i det daglige arbejde Uanset om det er almindelig planteavl med plejesporsystemer op til 18 m eller specialdyrkninger,

Læs mere

Tripelsæt slåmaskiner

Tripelsæt slåmaskiner Tripelsæt slåmaskiner GXT-serien, arbejdsbredde 12,3 m Knivbjælke GXT Store arbejdsbredder øger effektiviteten, perfekt til faste kørespor Størst mulig effektivitet hænger sammen med store arbejdsbredder.

Læs mere

ROTORFRÆSERE EL 43-53-62-82-92 ROTORHARVER HRB 122-152-182-202

ROTORFRÆSERE EL 43-53-62-82-92 ROTORHARVER HRB 122-152-182-202 Professionel jordhandling til gartnerier, frugtavl og landbrug ROTORFRÆSERE EL 43-53-62-82-92 ROTORHARVER HRB 122-152-182-202 www.kuhn.com be strong, be KUHN Source: Pixelio/Peter Smola EL 43 53 62 82

Læs mere

Universal mulchmaskiner RM 240-280 - 320-400 - 450-450 T - 480 R - 610 R

Universal mulchmaskiner RM 240-280 - 320-400 - 450-450 T - 480 R - 610 R RM Universal mulchmaskiner RM 240-280 - 320-400 - 450-450 T - 480 R - 610 R GODT LANDMANDSSKAB RM UNIVERSAL MULCHMASKINER KUHN RM-serien mulchmaskiner Planterester er til gavn for jordstrukturen, når de

Læs mere

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle MaxiRoll 2008 den fleksible tromle Med MaxiRoll 2008 sender DALBO en ny generation tromler på markedet. MaxiRoll 2008 er en særdeles kraftig tromle, der via de mangeartede udstyrsmuligheder kan bruges

Læs mere

Rotorharver. HK 25, HK 31 og HK 32

Rotorharver. HK 25, HK 31 og HK 32 Rotorharver HK 25, HK 31 og HK 32 Rotorharve HK 25 HK 25 med rørpakkervalse og hydraulisk maskinløft (tilbehør). HK 25 er en all-round rotorharve for traktorer op til 95 kw / 130 hk. Erfaringerne fra de

Læs mere

SE 75/85-55. 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal

SE 75/85-55. 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal SE 75/85-55 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal 1-rækket som altid.ydedygtig som aldrig før: den nye SE 75/85-55. Der findes ikke noget,

Læs mere

Indhold. Justering inden brug. Justering i marken. Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde

Indhold. Justering inden brug. Justering i marken. Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde Indstilling af plov Indhold Justering inden brug Justering i marken Traktorens hjulstilling (bag) Traktorens hjulstilling (forrest) Dæktryk Liftarmene Plovens bæreaksel Forplove Muldplader Rulleskær Auto

Læs mere

Universalspreder VS 2403

Universalspreder VS 2403 Universalspreder VS 2403 S trautmanns årelange erfaring med konstruktion af spredervogne og det høje kvalitetsniveau har gjort, at universalsprederne i praksis Universalsprederen har bevist deres duelighed.

Læs mere

Compakt discharve Qualidisc. afgrøderester

Compakt discharve Qualidisc. afgrøderester Compakt discharve Qualidisc Optimal overfladebehandling af jord og afgrøderester Kverneland Qualidisc: Komplet program fra 3 til 7 meter! Stubbearbejdning er en vigtig del inden for effektiv jordbearbejdning.

Læs mere

Sorterenheder fra RH-Kombi-serien. Sorter skånsomt høst succes!

Sorterenheder fra RH-Kombi-serien. Sorter skånsomt høst succes! Sorterenheder fra RH-Kombi-serien Sorter skånsomt høst succes! Optimal udnyttelse: Grimmes indlagringsteknik Mange innovative ideer og tekniske detaljeløsninger fremhæver Grimmes indlagringsteknik. Uanset

Læs mere

Väderstad Cultus. Bugseret stubharve

Väderstad Cultus. Bugseret stubharve Bugseret stubharve Justerbar arbejdsdybde - Cultus er opbygget med hydraulisk dybderegulering ned til 25cm dybde. Stor fleksibilitet - Cultus kan udrustes med flere forskellige spidser, så der kan laves

Læs mere

Indhold. Traktorens hjulstilling (bag) Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde

Indhold. Traktorens hjulstilling (bag) Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde Indstilling af plov Indhold Justering inden brug Traktorens hjulstilling (bag) Traktorens hjulstilling (forrest) Dæktryk Liftarmene Plovens bæreaksel Forplove Muldplader Rulleskær Auto Reset System (udløsere)

Læs mere

Forlængelsesbånd. SC-/TC-Serien. Skånsom opbevaring høst succes!

Forlængelsesbånd. SC-/TC-Serien. Skånsom opbevaring høst succes! Forlængelsesbånd fra SC-/TC-Serien Skånsom opbevaring høst succes! Større udbytte: Grimme indlagringsteknikken! Innovative ideer og et stort antal på høj ydelseskraft, robusthed samt tekniske nyheder udmærker

Læs mere

TERRASEM. Direkte såmaskiner 97+242.DA.0513

TERRASEM. Direkte såmaskiner 97+242.DA.0513 TERRASEM Direkte såmaskiner 97+242.DA.0513 Terrasem Opskriften på success Bugserede såmaskiner god produktivitet fra 3 9 meters arbejdsbredde. PÖTTINGER TERRASEM direkte såmaskine koncept med gode detaljer

Læs mere

Strukturskader markbrugets store problem

Strukturskader markbrugets store problem Strukturskader markbrugets store problem Planteavlsafdelingen afholder demonstration på Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev tirsdag den 8. oktober 2013. Kl. 13.00 bydes der velkommen, og de

Læs mere

Kombineret disk- og tandkultivator PERFORMER. be strong, be KUHN

Kombineret disk- og tandkultivator PERFORMER.  be strong, be KUHN Kombineret disk- og tandkultivator PERFORMER www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 PERFORMER 4000-5000 TOP KAPACITET ÉN OVERKØRSEL ONE-PASS Du har kun et kort tidsrum til rådighed med optimale vejrbetingelser,

Læs mere

Tiger. Robust harveteknik til intensiv jordbearbejdning

Tiger. Robust harveteknik til intensiv jordbearbejdning Tiger Robust harveteknik til intensiv jordbearbejdning Tiger AS Det kloge alternativ til ploven Tiger LT Kompakt med lille kraftbehov Tiger MT Den bedste arbejdskvalitet hvor der er mange planterester,

Læs mere

De 4 stærke fordele ved de nye LS 2.30/UNIDISC såskær med skiver

De 4 stærke fordele ved de nye LS 2.30/UNIDISC såskær med skiver Sulky Unidisc Danois 16/02/07 15:00 Page 2 Kommentarer fra franske brugere af UNIDISC François FIHUE og Alain FRETEL, Osmoy-St-Valéry (Seine-Maritime) Ved reduceret jordbearbejdning kan vi opnå en såhastighed

Læs mere

Hurtig og effektiv stubharvning

Hurtig og effektiv stubharvning Hurtig og effektiv stubharvning SWIFTERDISC Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Perfekt stabilitet uden uønskede ryk takket være den rette placering af tyngdepunktet. Den optimale placering

Læs mere

KUHN GF 8702. Maskinen: Demo maskine har kørt ved nogle landmænd i Sverige. Fakta: Data: Vilkår:

KUHN GF 8702. Maskinen: Demo maskine har kørt ved nogle landmænd i Sverige. Fakta: Data: Vilkår: KUHN GF 8702 Vejle 25 marts 2014 Maskinen: Demo maskine har kørt ved nogle landmænd i Sverige Fakta: Denne effektive vender er godt beskyttet af den effektive affjedring, som absorberer stød og bump fra

Læs mere

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL JORDBEARBEJDNING I TOPKLASSE! En ny generation af KUHN tallerkenharver med ekstremt kraftig centralramme. Konkurrenceevne og rentabilitet er nøgleordene

Læs mere

Hurtig og effektiv stubharvning

Hurtig og effektiv stubharvning Hurtig og effektiv stubharvning SWIFTERDISC Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Perfekt stabilitet uden uønskede ryk takket være den rette placering af tyngdepunktet. Den optimale placering

Læs mere

TOP. Rotorriver 97+022.DA.0814

TOP. Rotorriver 97+022.DA.0814 TOP Rotorriver 97+022.DA.0814 River til alle brug Let kørende PÖTTINGER river med perfekt tilpasning til underlaget, og ekstremt manøvredygtige, opfylder alle specifikationer i landbruget. Ren rivning

Læs mere

Rotorfræsere EL 122 / 162 / 282. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Rotorfræsere EL 122 / 162 / 282. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Rotorfræsere EL 122 / 162 / 282 www.kuhn.com be strong, be KUHN EL 122 162 282 INTENSIV JORDBEARBEJDNING FOR BEDRE RESULTATER I VANSKELIGE JORDTYPER Rotorfræsere er designet til at skabe et fi nt såbed,

Læs mere

SAMSON AGRO SD TALLERKEN-GYLLENEDFÆLDER - VERDENS BEDSTE - growing together SAMSON AGRO A/S SD 1 Ægte gyllenedfælder med dokumenteret effekt SAMSON AGRO tilbyder nu en tallerkennedfælder, SD (Soil Disc)

Læs mere

Revolutionerende ukrudtsbehandling Præcis såning Øget mineralisering og meget mere...

Revolutionerende ukrudtsbehandling Præcis såning Øget mineralisering og meget mere... Effektivt landbrug Også uden bekæmpelsesmidler Revolutionerende ukrudtsbehandling Præcis såning Øget mineralisering og meget mere... Gothia Redskap System Cameleon System Cameleon er udviklet til at give

Læs mere

Tandsåmaskiner MEGANT. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Tandsåmaskiner MEGANT. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Tandsåmaskiner MEGANT www.kuhn.com be strong, be KUHN MEGANT KRAFTFULDE TÆNDER FOR ET HURTIGT SÅARBEJDE UDNYT TIDEN BEDST MULIGT! Effektivitet er en vigtig faktor ved såningen i det moderne landbrug. Tiden

Læs mere

AM Skivehøstere. www.krone.de

AM Skivehøstere. www.krone.de AM Skivehøstere www.krone.de AM Økonomiske skivehøstere med høj betjeningskomfort Liftophængte skivehøstere med et enormt pendelområde Kraftigt drev via kraftoverføringsaksler giver optimal effektivitet

Læs mere

Vejle 26. februar 2014 KUHN Optimer+ 7503 discharve

Vejle 26. februar 2014 KUHN Optimer+ 7503 discharve Vejle 26 februar 2014 KUHN Optimer+ 7503 discharve Demomaskine kørt ca 150 ha Udstyret med Packlinervalse, deflektor i højre side (venstre er std), efterharve mellem discs og valse, hydrauliske bremser

Læs mere

TOP PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE DA.0915

TOP PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE DA.0915 TOP PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE 97+023.DA.0915 TOP 1252 C S-LINE 4-rotorrive med midterplacering Korte høstperioder kræver slagkraftig landbrugsteknik. 4-rotorriven giver p.g.a sin store arbejdsbredde op

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Universalspreder VS10E -VS 2003

Universalspreder VS10E -VS 2003 Universalspreder VS10E -VS 2003 S trautmann har udviklet sin universalspreder med henblik på slagkraftig indsats, enten på maskinstationer eller på store landbrugsbedrifter. Disse arbejdsmaskiner, der

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års D9 - AD3 Såteknik fra den førende på markedet Du skal ikke bekymre dig om høsten, men om den rigtige tilberedning af dine marker. (Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) az opfylder alle krav! Rationel, kvalitet

Læs mere

Parallel - o - Matic

Parallel - o - Matic Parallel - o - Matic ... Teknologi i bevægelse! Det hydrauliske ventil blok system MCV kendetegnes ved sit kompakte modulopbyggede system, samt central oliefordeling. MCV kan udvides med op til 4 hydrauliske

Læs mere

Väderstad Rapid Super XL

Väderstad Rapid Super XL Väderstad Rapid Super XL Universalsåmaskine Fleksibel og præcis - Markedets mest alsidige såsystem, med et ens fordelt skærtryk på over 100kg og en meget præcis dybdestyring af enkelte såskær, hvilket

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

En skam, at vor mest tilfredse kunde er så stum!

En skam, at vor mest tilfredse kunde er så stum! En skam, at vor mest tilfredse kunde er så stum! Lyt til Deres regnorm! Med reduceret jordbearbejdning forøges bestanden af regnorme på Deres mark gentagne gange. Rotorgrubber-såkombinationen gør det muligt

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

Ballesnittere 852-853-856. Fleksibilitet til reducerede driftsomkostninger

Ballesnittere 852-853-856. Fleksibilitet til reducerede driftsomkostninger Ballesnittere 852-853-856 Fleksibilitet til reducerede driftsomkostninger En ny verden af muligheder Fleksibilitet til at reducere dine omkostninger til strøning og udfodring Den nye serie af Kverneland

Læs mere

NEW HOLLAND BB9O9O PLUS

NEW HOLLAND BB9O9O PLUS NEW HOLLAND BB9O9O PLUS 2 3 UOVERTRUFFEN KAPACITET MED MINIMAL ANSTRENGELSE FOR FØREREN GIGANTISK UOVERTRUFFEN PRÆSTATION Den største model i den fremragende New Holland BB9000 storballepresserserie er

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

Råstyrke og effektivitet i særklasse TP 320 PTO K. designed. denmark. Reliable ChiPPing. nyhed

Råstyrke og effektivitet i særklasse TP 320 PTO K. designed. denmark. Reliable ChiPPing. nyhed Råstyrke og effektivitet i særklasse TP 320 PTO K nyhed designed manufactu R ed denmark Reliable ChiPPing TP 320 PTO K Stærk og intelligent flishugger Den kraftfulde TP 320 PTO K med bagudvendt tragt er

Læs mere

Én overkørsel er alt hvad du behøver

Én overkørsel er alt hvad du behøver Én overkørsel er alt hvad du behøver Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Individuel opbygning der er tilpasset det enkelte behov. Crushbar hydraulisk front lamelplanke sikre en ensartet

Læs mere

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OPTIMER Serie 103, 103R og 1003

OPTIMER Serie 103, 103R og 1003 Diskharve med uafhængige diske + OPTIMER Serie 103, 103R og 1003 www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 1000 SERIE 103, 103R OG 1003 OPTIMAL BLANDEEFFEKT VED HØJ ARBEJDSHASTIGHED Nutidens miljøkrav og ønsket

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

Elite. Allround Standard

Elite. Allround Standard Elite Allround Standard Mustang byder på gennemførte løsninger fra Mustang hestetrailer er konstrueret til komfortabel og sikker transport under alle forhold. Der ligger mange beregninger og forsøg med

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs på sandjord Fordele Udfordringer Hvad viser forsøgene? Økonomi og kapacitet Erfaringer med striptill i majs fra Tyskland

Læs mere

CLC stubharver. Harver til effektiv stubbearbejdning

CLC stubharver. Harver til effektiv stubbearbejdning CLC stubharver Harver til effektiv stubbearbejdning Kverneland Stubharver Uanset jordtype, så findes der altid en CLC! CLC Evo CLC Evo Wings 2 CLC pro CLC pro Classic 3 Det rigtige grundlag Rammekonstruktion

Læs mere

PÖTTINGER SERVO. Vendeplove 97+210.07.0911. Alle oplysninger online

PÖTTINGER SERVO. Vendeplove 97+210.07.0911. Alle oplysninger online PÖTTINGER SERVO Vendeplove Alle oplysninger online 97+210.07.0911 SERVO Vendeplove pløjning uden stop I mange tilfælde er ploven stadig et passende redskab. I et godt sædskifte sikrer ploven gode betingelser

Læs mere

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinstrategi CTF Faste kørespor Jordbehandling er IKKE religion det er et håndværk! Den pløjefrie kirke Den dygtige

Læs mere

NYHED AEROSEM. Luftsåmaskiner. powered by innovation. Årets maskine 2014 97+234.DA.1013

NYHED AEROSEM. Luftsåmaskiner. powered by innovation. Årets maskine 2014 97+234.DA.1013 NYHED AEROSEM Luftsåmaskiner powered by innovation Årets maskine 2014 97+234.DA.1013 For korn og majssåning AEROSEM Den nye generation af luftsåmaskiner for korn og majs (enkeltkornssåning) Det unikke

Læs mere

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes!

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes! Det innovative læggemaskineprogram fra GL 30-serien Læg med succes Høst med succes! Med GL 30-serien fra Grimme lægger du perfekt! Gå i gang med at lægge: med det innovative læggeelement fra Grimme, som

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 & SERIE 500 2 FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

SAPHIR SNEPLOVE SP. QuALITy Made

SAPHIR SNEPLOVE SP. QuALITy Made SAPHIR SNEPLOVE SP NY MODEL Saphir sneplove model SP består af en to-delt plovkrop. Hver del er separat afsikret. Med den optimale plovform er sneploven egnet til arbejde i alle snehøjder. Standardudstyr

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

Bosch have. Kompostkværne

Bosch have. Kompostkværne Bosch have Kompostkværne AXT 25 TC Universalkværn AXT Rapid 2200 Grønt og blødt materiale AXT 25 D Buskafklip Sådan vælger du din Bosch kompostkværn Trin 1 Definer typen af materiale og hvor ofte du skal

Læs mere

SAPHIR GRÆSMARKSHARVER PERFEKT S4

SAPHIR GRÆSMARKSHARVER PERFEKT S4 SAPHIR GRÆSMARKSHARVER PERFEKT S4 Standardudstyr 14 mm netringe S-støbejernsstjerner i fire rækker Høj bæreramme Kan løftes op ved transport Flere anvendelsesmuligheder ved at vende nettet God stabilitet

Læs mere

Bugserede skiveslåmaskiner. GMS/GCS-serien Arbejdsbredde 2,8-3,6 m

Bugserede skiveslåmaskiner. GMS/GCS-serien Arbejdsbredde 2,8-3,6 m Bugserede skiveslåmaskiner GMS/GCS-serien Arbejdsbredde 2,8-3,6 m GMS 3202 GMS/GCS-maskinerne er JF-STOLL s serie af bugserede skiveslåmaskiner. Maskinerne er udviklet og konstrueret i samarbejde med landmænd

Læs mere

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk Indholdsfortegnelse: Tokvam traktorskær TS Pro Prisliste nr. 2013-1 Tokvam Kunstgræsskær KGS Prisliste nr. 2013-2 Tokvam sneslynge V 140 MS / 225 HS Prisliste nr. 2013-3 Tokvam sneslynge F / THS Prisliste

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Pløjefri dyrkning af majs Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Disposition Fordele ved pløjefri dyrkning på sandjord Udfordringer Hvad viser forsøgene Nøglen til succes Opbygning af jordens frugtbarhed

Læs mere