AB bladet 12. årgang nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB bladet 12. årgang nr. 1"

Transkript

1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet

2 Info og Indhold Bladudvalg: Grethe Rasmussen, formand for organisationsbestyrelsen Paw Andreassen, afd. 10 Poul Meisler, afd. 23 René K. Rasmussen, direktør Mette Kjær Johansen, sekretær Indhold i dette nummer: Forside Ny afdeling Buskelundhøjen side...1 Info og indhold side...2 Sommerferielukning side...2 Regulering af a conto vand-/varmebidrag side...3 Fortrinsret til anden bolig side...3 Nybyggeri side...4 Formandsmøde side...5 Kursusaktivitet side...6 Tidspunkter for afdelingernes budgetmøder side...7 Bestilling af regnskab side...8 Organisationsbestyrelsens årsberetning side Organisationsplan side...15 Foto af organisationsbestyrelsen side...16 Administrationens åbningstider i sommerferien Kontoret er lukket i uge 30. Begrænset åbningstid i uge 29 og 31. Telefon kl og kl Ekspedition kl Mandag er telefonen desuden åben fra kl Fremtidige artikler og indlæg til AB Bladet kan afleveres til Arbejdernes Byggeforening i god tid forinden udgivelserne i april, august og november måned. AB bladet - side 2

3 A conto vand- og varmebidrag pr A conto vand- og varmebidrag for 2011 reguleres pr Reguleringen er beregnet på baggrund af forbrugsregnskabet for 2010 samt prisudviklingen pr Det er en forudsætning for beregningen, at man har boet i lejemålet i hele kalenderåret De lejere, hvis a conto indbetaling adskiller sig væsentlig fra forbruget i 2010, er varslet en regulering pr Fortrinsret til anden bolig Efter en boperiode på 2 år i samme bolig, har du fortrinsret til en anden bolig. Som følge af den nye lovgivning pr skal du nu betale et oprykningsgebyr for at benytte denne fortrinsret. Det årlige gebyr er på kr. 120,00 og skal kun betales, såfremt du er aktivt søgende til en anden bolig. Vælger du at betale gebyret, vil du automatisk ud fra din anciennitet, blive indplaceret på den interne venteliste iht. gældende regler om fortrinsret i BoligSilkeborg. Betales gebyret ikke, vil du udelukkende stå søgende på den almindelige venteliste, altså uden fortrinsret. For at gøre brug af fortrinsretten, er det en forudsætning, at det årlige ajourføringsgebyr er betalt. AB bladet - side 3

4 Nybyggeri, Afd Buskelundhøjen, Hvinningdal Tirsdag den tog AB første spadestik til 12 almene familieboliger på Buskelundhøjen. Boligerne forventes indflytningsklare den Der opføres 6 stk. 3 værelses boliger på 90,6 m 2 og 6 stk. 4 værelses boliger på 106,1 m 2. Alle boliger er i ét plan med terrasse og have. I lokalområdet er der flere indkøbsmuligheder. Tæt på skole, institution samt idrætshal. Ønsker du at blive skrevet op til de nye boliger, skal dette ske via BoligSilkeborg.dk. Opskrivning vil dog først være muligt senere på foråret AB bladet - side 4

5 Formandsmøde Det årlige formandsmøde i AB er nu afviklet. Det var et godt og konstruktivt møde. Der var en god og positiv stemning og en rigtig god debat. Der deltog 16 personer, 9 formænd samt organisationsbestyrelsens 7 personer, hvoraf de 4 også er formænd i afdelingerne. Fra administrationen deltog direktør René K. Rasmussen og sekretær Mette K. Johansen. Vi kunne godt have ønsket, at flere formænd deltog. Det håber vi, at de gør til næste møde. Det er en rigtig god måde at lære afdelingsbestyrelserne fra andre afdelinger at kende på og få nogle kontakter, som man måske kan bruge i sit daglige arbejde. Jeg håber og tror, at det næste formandsmøde i AB, vil blive lige så spændende og udbytterigt som sidste møde. Det er jo ikke kun formændene, der får udbytte af mødet. Os fra organisationsbestyrelsen og administrationen får også nye erfaringer og konstruktive indslag, som vi kan bruge i vort daglige arbejde i AB. Vi håber der vil være flere, der deltager i næste møde, men vi er glade for de, der bakker op omkring møderne, tak for det. Tak for et godt møde. Grethe Rasmussen, Formand Hvad skal der arbejdes videre med det næste år: Der skal gøres en indsats for at lægge afdelingsbestyrelsens referater på AB s hjemmeside Formandsmøderne skal følges op en gang årligt Der skal afholdes møder for nyvalgte formænd Der skal afholdes et årligt møde for nyvalgte i afdelingsbestyrelsen Der var ønske om at afholde regnskabs-/ budgetkursus for afdelingsbestyrelserne ca. hvert andet år Der skal arbejdes videre med kommunikationsplatformen Der var ønske om lokale kurser evt. råderet Der var ønske om at besøge andre afdelinger Der er planlagt et opfølgningsmøde i organisationsbestyrelsen den , hvor vi vil planlægge møderne, der skal afholdes i AB bladet - side 5

6 Kurser og møder for repræsentantskabet Organisationsbestyrelsen har afholdt planlægningsmøde med hensyn til aktiviteter, (kurser og møder) for 2011/12 for repræsentantskabet. Efter de ordinære obligatoriske afdelingsmøder er afholdt i august/september måneder 2011, vil der blive afholdt møder med nyvalgte formænd samt kursus for nyvalgte i afdelingsbestyrelserne, og kursus for repræsentantskabet. Nye formænd: Mødet for nyvalgte formænd er ikke fastlagt endnu. Det bliver fastlagt efter afdelingsmøderne. Formandsmøde: Formandsmødet er fastlagt til den Regnskabskursus: Det blev besluttet at afholde et regnskabskursus i efteråret Dato er ikke fastlagt. Vi håber på stor tilslutning og opbakning fra afdelingsbestyrelsernes side. Indkaldelser vil blive udsendt i god tid før afholdelse. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, så I ikke glemmer det. Kursus for nyvalgte: Kursus for nyvalgte i afdelingsbestyrelserne er fastlagt til den i Huset, Kejlstupvej fra kl ca Kursus Mødeteknik: Kursus for afdelingsbestyrelserne er planlagt til den , fra kl kl Kurset afholdes i Medborgerhuset, Bindslev Plads. Underviser: Søren Madsen fra Boligselskabernes Landsforening. AB bladet - side 6

7 Budgetmøder (budget 2012) Afdeling Dato Tid Afholdes Fællesmøde for afdelinger uden afdelingsbestyrelsen. Afd. 1, 3, 5, 7, 11, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Huset, Kejlstrupvej 51 Afd. 2 - Ringgården Gildesalen i Ringgården Afd. 4 - Kærshøjvej, Nylandsvej Gildesalen i Havfruen Afd. 6 - Kejlstrupvej Gildesal afd. 10 Afd. 8 - Vestre Ringvej Cykelkælderen, afd. 8 Afd. 9 - Kærshøjvej, Nylandsvej, Ndr. Ringvej Gildesalen i Havfruen Afd Færgegården Gildesal afd. 10 Afd Borgergade/Nørretorv Fælleshuset på Tulipanvej Afd Langelinie/Jyllandsgade Gildesalen i Havfruen Afd Ravnholtvej 18-22/Nylandsvej Gildesalen i Havfruen Afd Lavendelvej, Violvej, Bregnevej, Valmuevej Huset, Kejlstrupvej 51 Afd Lupinvej Huset, Kejlstrupvej 51 Afd Lindeparken Huset, Kejlstrupvej 51 Afd Arendalsvej Skovhuset Afd Arendalsvej Skovhuset Afd Tulipanvej Fælleshuset på Tulipanvej Afd Tulipanvej Fælleshuset på Tulipanvej Afd Rosengade 1 A-L Fælleshuset på Tulipanvej Afd Kejlstrupvej Fælleshuset Afd Bomholts Plads 9-11/Gård Fælleshuset på Tulipanvej Afd Gunilshøjvej/Pedersmindevej Sognehus Vesterlundvej Afd Skægkær Banevej 15-41/ Centrumhus Afd Padborgvej Fælleshuset Afd Bredhøjvej/Brokbjergvej Fælleshuset Afd Skægkær Banevej 32-66/70-72/ Centrumhus Afd Nørretorv Nørretorv 10, 1. tv. Afd Nylandsvej Gildesalen i Havfruen Afd Tulipangården Fælleshuset Afd Kirunavej Fælleshuset Afd Smedebakken Silkeborg Sportscenter Afd Buskelundhøjen Fælleshuset på Padborgvej Afd Ballevej 2 C-T Huset, Kejlstrupvej 51 AB bladet - side 7

8 Bestilling af regnskab for 2010 Afdelingens regnskab for 2010 er nu klar til udsendelse. I afdelinger hvor der er valgt afdelingsbestyrelse, godkender afdelingsbestyrelsen årsregnskab for afdelingen. Er der ikke valgt afdelingsbestyrelse i en afdeling, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Afdelingens regnskab er nu underskrevet af afdelingsbestyrelse eller boligorganisationens bestyrelse. Endeligt er regnskaberne godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt den 5. april Regnskaberne kan ses på AB s hjemmeside under afdelingens informationer. Regnskabet kan også bestilles på nedenstående talon eller på adressen: Talon skal returneres til foreningens kontor, Færgegården 1. Bestilling senest den 25. maj Regnskaberne udsendes efterfølgende uge. Undertegnede bestiller hermed afdelingens regnskab for Skriv venligst tydeligt. Afd. nr.: Navn: Adresse: AB bladet - side 8

9 Organisationsbestyrelsens beretning for det forløbne år Boligpolitik Regeringens boligpolitik har til formål, at understøtte social sammenhængskraft, dens enkeltes velfærd og fremme vækst og konkurrencedygtighed i samfundet. Velfungerende byer med varieret udbud af boliger giver gode muligheder for at bo og leve og tiltrække den arbejdskraft, der er nødvendig for virksomhedernes vækst. Den almene boligsektor spiller en vigtig rolle på boligmarkedet. Sektoren udgør hovedhjørnestenen i løsningen af samfundets boligsociale opgave. Derfor har regeringens boligpolitik i forhold til den almene boligsektor til formål, at afhjælpe de problemer og vanskeligheder sektoren kan have for at løfte denne opgave. Regeringens indsats og fokus retter sig derfor mod bl.a. at sikre: En mere balanceret beboersammensætning i de almene boligområder så ghettoer ikke opstår En øget indsats for at løfte udsatte boligområder Et varieret udbud af boliger, der er til at betale for befolkningsgrupper med forskellig økonomisk formåen En almen boligsektor der er konkurrencedygtig og drevet professionelt, hvor effektivitet, kvalitet og produktivitet er nøgleordene Udviklingen i den almene sektor lokalt Som nævnt de foregående år har vi som almen boligorganisation i en årrække været mærket af den lave rente og lånemulighederne på boligmarkedet, som gjorde, at mange af vore beboere kunne tage springet og købe en ejer- eller andelsbolig, og sidde lige så billigt som de gjorde i en lejlighed hos os. Dette betød, at vi i perioder var næsten i bund med ventelisterne for en række afdelingers vedkommende. Med baggrund i finanskrisen og boligpriserne lokalt, havde vi en klar forventning om et større pres på vore ventelister fra Men fakta er, at presset på ventelisterne i 2009 blev historisk lavt, og antallet af ledige boliger steg. I 2010 er situationen vendt, antallet af ledige boliger er faldet og situationen omkring ventelisterne er stabiliseret. Siden oktober 2010 til i dag har der ikke været ledige boliger i forbindelse med den månedlige indberetning til Landsbyggefonden. Dog er der fortsat afdelinger med ganske kort ventetid. Omvendt er der også fortsat stor efterspørgsel på boliger i konkrete områder af Silkeborg. Den nye styringsreform Den 1. januar 2010 trådte en række regelændringer for den almene sektor i kraft med baggrund i den nye styringsreform. Implementeringen af det nye regelsæt er sket løbende igennem året. Første skridt på vejen var implementeringen af de nye udlejningsregler, heriblandt harmoniseringen af ventelisterne, indførelsen af opnoteringsgebyr, ajourføringsgebyr og oprykningsgebyr. Regeringen har fremlagt en strategiplan til løsning af de økonomiske og sociale problemer, som den almene boligsektor står overfor. Formålet er at skabe en økonomisk bæredygtig boligsektor med en mere bred beboersammensætning og dermed en bedre integration og kontakt med det øvrige samfund. AB bladet - side 9

10 Næste skridt på vejen var vedtægtsændringerne som var på dagsordenen på repræsentantskabsmødet 2010, med baggrund i de nye normalvedtægter. På de ordinære afdelingsmøder 2010 var emnet valg af vedligeholdelsesordning et fast punkt på dagsordenen, med baggrund i ændring af beslutningskompetencen på dette område. Implementering af årligt almenstyringsdialogmøde med tilsynsmyndigheden, Silkeborg Kommune samt dokumentationsmateriale. Og sidst men ikke mindst implementeringen af nye regnskabsmæssige regler for egenkapitalen, byggefonden og ny kontoplan. Styringsdialog, Silkeborg Kommune Styringsreformen baseret på mål- og aftalestyring mellem kommuner og boligorganisationer trådte i kraft i pr. 1. januar Heri ligger at boligorganisationerne og kommunen mødes en gang om året i en styringsdialog. Grundlaget for denne styringsdialog er den såkaldte dokumentationspakke, hvor en række fakta og vurderinger af situationen i boligafdelingerne og omkring boligorganisationens økonomi og drift opstilles. Fredag den 3. december 2010 blev der afholdt styringsdialogmøde med Silkeborg Kommune. En blød opstart på de nye styringsdialogmøder. Et godt og konstruktivt møde, hvor vi bl.a. gennemgik dokumentationspakken, som den ser ud på den nye IT-platform. Forvaltningsrevision, Arbejdernes Byggeforening Forvaltningsrevisionen tager udgangspunkt i fastsatte målsætninger og i beskrevne forretningsgange med det formål at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt god økonomistyring. følgende udvalgte hovedområder, dels i form af en tilfredshedsundersøgelse iblandt nye lejere samt afrapportering via systemværktøjer: 1. Husorden 2. Restancer 3. Flytteafregning 4. Udlejning 5. Hjemmeside, BoligSilkeborg 6. Telefonbetjening 7. Kontortider 8. Indflytningssyn 9. Skimmelsvampesager Kopi af foreningens målsætninger/resultater 2010 i form af rapport er udleveret til repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet. Konklusionen på rapporten for de udvalgte områder for 2010 er meget tilfredsstillende. Som led i den fortsatte udvikling og opfølgning af forvaltningsrevisionen, er der opstillet målsætninger for en række nye områder, der skal måles på i Venteliste, flytninger m.v. Ventelisten til en almen bolig er fortsat kort. For enkelte afdelingers og boligers vedkommende er ventetiden til at komme i betragtning til en bolig ekstra kort. Ventetiden for samtlige boliger ajourføres en gang i kvartalet, med henblik på ajourføring af oplysningerne på BoligSilkeborg. Vi har i 2010 oplevet, at der har været enkelte afdelinger med udlejningsvanskeligheder. Udlejningsvanskelighederne fremkommer ikke som følge af passivitet fra AB's side. Visse forretningsgange baseres ikke alene på administrative målsætninger, men også mere holdningsprægede mål, f.eks. vedligeholdelsesarbejder og råderet. Boligorganisationen har udarbejdet skriftlige forretningsgange og målsætninger på alle væsentlige områder. I 2010 er der målt på opstillede målsætninger på AB bladet - side 10

11 Udgangspunktet for sagsbehandlingen omkring udlejningen af ledige boliger ved Arbejdernes Byggeforening er, at den skal være så smidig og så hurtig som muligt, for dermed at tilgodese fraflytter og samtidig undgå tomgangsleje (lejetab). Det tilstræbes i den forbindelse, at boligerne for så vidt muligt skal være genudlejet senest 14 dage efter fraflytningsdatoen. Fra underskreven opsigelse foreligger, må der max gå 8 arbejdsdage, til der udsendes tilbudsbreve. Fraflytningsmæssigt havde vi i 2010 i alt 506 flytninger imod 552 flytninger i Heraf mange interne flytninger. Et fald på 8,3%. I forbindelse med de nye udlejningsregler i 2010, tilkendegav ca personer, at de ønskede at bevare deres medlemsanciennitet. I januar måned 2011 er der udsendt opkrævning af ajourføringsgebyr i forbindelse med medlemsancienniteten. Her var der i første omgang , som valgte at betale ajourføringsgebyret. Da opkrævningen af gebyret var første gang, valgte vi fra de 2 organisationers side at udsende en påmindelse til dem, som ikke havde fået betalt, som en ekstra sikkerhed for, at de nu også havde valgt bevarelsen af medlemsancienniteten fra. Nybyggeri Der er i 2010 arbejdet på projektet omkring opførelsen af 12 stk. almene familieboliger, afd. 61, Buskelundhøjen 33, 8600 Silkeborg. De økonomiske omstændigheder omkring projektet blev vurderet sammen med AB`s bygherrerådgiver DAI Gruppen a/s. Med baggrund i situationen indenfor byggebranchen var deres vurdering, at de økonomiske forhold for opførelsen af boligerne var til stede. Skema A blev indsendt til Silkeborg kommune den 8. juli 2010 og tilsagn om støtte ved skema A blev godkendt på byrådsmødet den 28. juni Projektet blev udbudt i fagentreprise den 11. oktober Resultatet blev en overskridelse af rammen på kr ,-, hvilket medførte en annullering af udbudsforretningen. Situationen blev herefter revurderet sammen med bygherrerådgiveren. Man valgte i den forbindelse at afholde en ny licitation, hvor projektet blev udbudt i totalentreprise. Denne licitation blev afholdt den 3. december Licitationsresultatet blev en opfyldelse af rammebeløbet, men dog på bekostning af alternative løsningsforslag/materialer. Kunne disse alternative løsninger/materialer accepteres? Løsningsforslag og materialer blev gennemgået med bygherrerådgiveren, og konklusionen blev, at en stor del af de alternative løsninger/materialer ikke kunne accepteres. Hvis man fra boligorganisationens side valgte at stoppe projektet som følge heraf, ville der være et større tab for boligorganisationen omkring udgifterne til bygherrerådgiveren for udarbejdelse af projektet. Organisationsbestyrelsen besluttede derfor at bidrage fra boligorganisationens egenkapital, men henblik på en gennemførelse af projektet med tillægsydelser. En udgift som under alle omstændigheder ligger væsentlig under de allerede afholdte udgifter til bygherrerådgiveren. Skema B er indsendt til Silkeborg Kommune den 18. februar 2011 og forventes godkendt, således at opstart kan finde sted senest den 1. april Renoveringsprojekt, afd. 16, Lupinvej Renoveringsprojektet er gennemført i alle afdelingens 8 blokke. Arbejderne er afleveret løbende til ibrugtagning i takt med færdiggørelsen af hver blok. I forbindelse med ibrugtagningen er lejerne varslet en lejeforhøjelse med 3 måneders varsel. Den løbende ibrugtagning ændrer ikke på entreprenørens forpligtelser garantimæssigt m.v., da afleveringstidspunktet for det samlede projekt er den 1. februar Renoveringsprojektet er officielt afleveret som planlagt den 1. februar 2011, men dele af anlægsarbejdet har man af hensyn til vejrliget været nødsaget til at udsætte, hvilket der er taget højde for i forbindelse med afleveringsforretningen. Disse arbejder vil blive iværksat og udført så snart vejret tillader det. Gennemførelsen af projektet har indtil videre med udgangspunkt i totalentreprisemodellen været behæftet med tvister omkring tekniske løsninger, planlægningen/udførelsen af arbejderne, kvaliteten af de udførte arbejder og manglende hensyntagen til beboerne. Der er derfor brugt mange ressourcer fra AB`s side på opfølgningen af projektet. Der er til projektet tilknyttet ekstraomkostninger, som uden AB bladet - side 11

12 tvivl er af en karakter, som vil være belastende for projektet økonomisk. Landsbyggefonden er forespurgt omkring deres indstilling til sagen, men der foreligger endnu ingen afklaring. Med baggrund i den økonomiske situation, har vi fra AB`s side været meget opmærksomme på, ikke at iværksætte arbejder, som ikke er absolut påkrævede i forbindelse med gennemførelsen af projektet. En situation der har været fuld forståelse for fra afdelingsbestyrelsens side. Tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift I forbindelse med budgetlægningen for 2011 er der taget højde for tilbagebetaling af lønsumsafgift og rentegodtgørelse af den indbetalte lønsumsafgift. På de ordinære afdelingsmøder 2010 (budget 2011) blev opmærksomheden særligt henledt på den ekstraordinære besparelse afdelingerne opnår, som følge af tilbagebetalt lønsumsafgift/rentegodtgørelse, og den konsekvens det medfører for huslejen i Fra 2012 vil afdelingerne ikke modtage tilbagebetalt lønsumsafgift. Det betyder, at budget 2012 udover den almindelige regulering, også vil omfatte en stigning, svarende til den samlede tilbagebetaling i Lokalt samarbejde - AB/AAB, Fælles opnotering Fælles opnotering, BoligSilkeborg må siges at fungere optimalt. Dels med baggrund i tilfredshedsundersøgelse internt ved AB omkring brugervenlighed og informationsniveau, men også med baggrund i, at færre henvender sig personligt i administrationen. Flere og flere benytter sig af den online service, som er tilgængelig via nettet alle døgnets 24 timer. Vi har også i 2010 gensidigt nydt godt af det administrative samarbejde organisationerne imellem, hvor vi drager stor nytte af hinandens viden/ erfaring. Men vi må også konstatere, at der fortsat på visse områder er kulturelle forskelle de 2 organisationer imellem, som fortsat kan virke som barrierer på visse områder. Kulturelle forskelle som vi på sigt har en forventning om kan udlignes med henblik på et tættere samarbejde for at imødegå den stigende konkurrencesituation indenfor sektoren. Arbejdernes Byggeforening, nyt website I 2010 lancerede vi fra AB`s side et nyt website som er bygget op omkring de samme principper som det fælles website under BoligSilkeborg. Det kan varmt anbefales at aflægge sitet et besøg, da der her som udgangspunkt er alle de oplysninger, som man har brug for som lejer og evt. fraflytter. Under de respektive afdelinger ligger al information omkring husordner, budgetter, regnskaber, referat af afdelingsmøder, afdelingsbestyrelsesmøder m.v. Åbent Hus arrangement, lørdag den 11. september 2010 I forbindelse med Boligselskabernes Landsforenings kampagne Lidt mere af det hele, var samtlige boligorganisationer i hele landet blevet opfordret til at afholde et Åbent Hus arrangement i weekenden den. 11. og 12. september Det var den enkelte boligorganisation, der på eget initiativ skulle stå for planlægningen af de lokale arrangementer. Arbejdernes Byggeforening tog sammen med Arbejdernes Andels-Boligforening udfordringen op og åbnede teltdøren, lørdag den 11.september 2010 fra kl Fra begge boligorganisationer deltog der repræsentanter fra administrationerne, afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelserne samt forretningsførerne. Alle stod klar til at modtage de besøgende og til at få en uformel snak eller give en rundvisning i afdelingerne. Vi havde valgt at placere os i et stort telt på fællesarealet mellem Lupinvej og Resedavej. Afdelingerne på netop Lupinvej og Resedavej har de sidste par år gennemgået en gennemgribende renovering, som der til Åbent Hus arrangementet, var rig mulighed for både at se og høre nærmere om. Kirsten Weiglet fra DAI Gruppen A/S stod klar i teltet til at besvare spørgsmål om renoveringen. Der var ligeledes mulighed for at få præsenteret den fælles søgeportal BoligSilkeborg.dk, som AB og AAB sammen introducerede sommeren Her kunne man få vist, hvor nemt man med et opnoteringsnummer og pinkode kan oprette og ajourføre sin personlige venteliste. Hjemmesiden rummer også et utal af oplysninger, såsom priser, ventetider, lejlighedstegninger og meget mere. Var man mere interesseret i at se nogle af lejlighederne på henholdsvis Lupinvej og Rese- AB bladet - side 12

13 23/04/ davej, var dette også muligt, da der var adgang til 6 forskellige lejlighedstyper. Alt i alt var det en dejlig dag, hvor mange brugte lejligheden til at kigge forbi os i teltet. Omstrukturering, ejendomsservice I 2010 har vi drøftet udviklingen af ejendomsserviceområdet på sigt, med henblik på at optimere driften i områderne. Ejendomsfunktionærerne er ansat i boligorganisationen og har tidligere været tilknyttet respektive afdelinger. Det vil sige, at ejendomsserviceområdet tidligere har bestået af mange små enheder. Ved at omstrukturere og samle områderne ejendomsservicemæssigt kan man få bedre udnyttelse af ressourcerne og samtidig opnå besparelser på visse områder som f.eks. ved fælles indkøb af maskiner m.v., og derved at optimere driften. Planen er, at implementere omstruktureringen løbende i forbindelse med naturlig afgang, således at der fremadrettet kun er 5-7 enheder. Det skal i den forbindelse præciseres, at der ikke er tale om en sammenlægning af afdelinger. De respektive afdelinger orienteres løbende i takt med omstruktureringen. Teknisk afdeling, renoveringsprojekter Målsætningen for 2010 har været at få iværksat og udført flest mulige af de renoveringsprojekter, som vi har skubbet foran os fra tidligere med baggrund i historikken omkring udarbejdelsen af drift- og vedligeholdelsesplanerne. Som led heri, har man fra ledelsens side valgt at opretholde de ekstra ressourcer i teknisk afdeling i Vi er et godt skridt på vej i den rigtige retning, men det kræver fortsat tålmodighed fra afdelingernes side. Vi tilstræber at gennemføre flest mulige af de projekter, hvor afdelingerne ligger inde med henlagte midler til dækning af omkostningerne. Sideløbende arbejdes der på de større projekter, som kræver ekstern låneoptagelse og dermed huslejestigninger. Processen omkring de lidt større projekter tager tid, men vi står nu overfor gennemførelsen af større renoveringsprojekt i afd. 09, 11, 13 og 18. Dermed ikke sagt, at alle kan forvente deres projekter gennemført i 2011, for det er ganske enkelt ikke realistisk. Det handler her fortsat om prioritering af sagerne ud fra et byggeteknisk synspunkt, restlevetid i bygningsdele o.s.v. Der har også i 2010 været stor aktivitet i vore afdelinger i forbindelse med driften samt mindre renoveringsprojekter. Lovmæssigt tiltag - etablering af postkasseanlæg, enfamilieshuse, rækkehuse Ved udgangen af 2009 skulle alle etageejendomme, opført i henhold til en byggetilladelse udstedt før 1. januar 1974, opsætte et brevkasseanlæg inden udgangen af Nu er turen kommet til villaer, rækkehuse og lign. Senest ved udgangen af 2011, skal alle villaer, rækkehuse og lign. have flyttet deres brevkasse ud til offentlig vej. Teknisk afdeling forventer ændringerne gennemført i løbet af Legionella Legionellahandlingsplanerne følges op i form af driftsmæssige forebyggende tiltag, som udføres af varmemesteren for de respektive afdelinger. Som dokumentation på de forebyggende tiltag udarbejdes der månedsrapporter over de udførte arbejder. Der er udover de driftsmæssige tiltag udtaget stikprøvevise vandprøver, som er sendt til analyse. Ingen af disse stikprøver/analyser har nødvendiggjort yderligere tiltag. EMO (energimærkningordning) Der er i 2010 udarbejdet energimærkning i vore afdelinger, således at vi er ajour i henhold til gældende lovgivning på området. AB-bladet Bladudvalget har i 2010 udgivet 2 numre. Det lykkes til stadighed bladudvalget at finde stof til bladet, men vi savner generelt artikler ude fra afdelingerne. Næste nummer udkommer sidst i april måned. AB bladet 11. årgang nr. 1 DU BLIVER SLETTET SOM MEDLEM... hvis du ikke lader dig registrere senest 31. maj 2010 Læs artikel på side 3 Find os på internettet AB_Bladet_nr2.indd 1 AB bladet 11. årgang nr. 2 Arbejdernes Byggeforening har fået ny hjemmeside. Klik ind på og se de mange nye muligheder, og bliv opdateret om alt det, der sker i din afdeling. Find os på internettet AB bladet - side 13

14 Kursusaktivitet På formandsmødet 2011 blev der givet udtryk for, at man var glad for de lokale kurser internt ved AB. I 2010 er der afholdt følgende kurser: Kursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer under overskriften Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så? Kursusaktivitet (fortsat) Formålet med kurset er at hjælpe de nyvalgte medlemmer godt i gang med bestyrelsesarbejdet. Økonomikursus for afdelingsbestyrelser for derigennem at få større indsigt i et afdelingsbudget, råbalancer og regnskab. Organisationsbestyrelsen imødeser gerne ønsker omkring relevante emner, som kan danne rammerne for en udvidelse af kursusaktiviteten. Stop for betaling med kontanter Den 1. januar 2011 indførte Arbejdernes Byggeforening kontant fri betaling i administrationen. Indførelsen er sket med baggrund i de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, således at foreningen ikke ligger inde med kontanter. Dette betyder, at der ikke længere modtages kontante indbetalinger, men at der selvfølgelig fortsat kan betales med Dankort, Visa Dankort eller Visa Electron. Indbetalinger kan også overføres til Arbejdernes Byggeforenings bankkonto. Vi har i den forbindelse opfordret vore beboere til at benytte NETS (tidl. PBS) til indbetaling af den månedlige husleje. Formandsmøder Den 1. februar 2010 var alle formænd for afdelingsbestyrelserne inviteret til et fælles formandsmøde med henblik på at udvikle et godt og konstruktivt samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og AB (organisationsbestyrelsen og administrationen). Set fra organisationsbestyrelsens side var det et godt og konstruktivt møde. Flere deltagere gav udtryk for, at det havde været en aften, der varslede godt for det fremtidige samarbejde mellem organisationsbestyrelse og afdelinger, men at der også var brug for, at der blev taget konkret fat på nogle af de forslag, der var kommet op. Det blev i den forbindelse aftalt, at ansvaret er gensidigt og at såvel afdelingsbestyrelser som organisationsbestyrelser har initiativpligt. Organisationsbestyrelsen har med baggrund i konkrete forslag på mødet løbende iværksat tiltag gennem 2010 som opfølgning. På nyt formandsmøde den 2. februar 2011 var konklusionen, at formandsmøderne er kommet godt fra start, og at man er glad for de tiltag, der er iværksat. Dialogen på mødet gav på ny stof til at arbejde med for både afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse. Formandsmødet indgår som en del af den årlige aktivitetskalender. Administrationsbidrag I 2010 er administrationsbidraget nedbragt med baggrund i gennemførelsen besparelsestiltag. Planerne blev effektueret i 2009, men har først haft virkning fra og med Det bør i den forbindelse nævnes, at ansættelsen af ekstra ressourcer med henblik på gennemførelsen af tidligere omtalte renoveringsprojekter ikke har indvirkning på administrationsbidraget. Det samme vil gøre sig gældende for Årsregnskabet I februar 2011 udsendte administrationen årsregnskabet for 2010 til formanden for afdelingsbestyrelsen. Samtlige årsregnskaber er behørig underskrevet af afdelingsbestyrelserne. Efterfølgende har organisationsbestyrelsen underskrevet regnskaberne. Beboere har mulighed for at bestille afdelingens regnskab ved indsendelse af talon trykt i aprilnummeret af AB Bladet. Bestilling via kan også benyttes. Desuden kan afdelingernes regnskaber downloades via AB's hjemme side, hvor regnskaberne ligger under fanebladet information i de respektive afdelinger. Organisationsbestyrelsen Som det forhåbentlig fremgår af beretningen har 2010 været endnu et udfordrende og travlt år. Derfor er det vigtigt, at vore møder i organisati- AB bladet - side 14

15 onsbestyrelsen foregår i en behagelig atmosfære, hvilket absolut har været tilfældet. Vi håber naturligvis, at de personer, som vi senere skal vælge til organisationsbestyrelsen, vil kunne finde sig godt til rette, så vi kan fortsætte det gode samarbejde. Til sidst vil jeg gerne udtrykke en stor tak til mine bestyrelseskollegaer og forretningsfører René Kjær Rasmussen for et godt samarbejde i Tak til afdelingerne, afdelingsbestyrelserne og medarbejderne for et godt samarbejde i Afdelingsbestyrelser (29) Repræsentantskab Organisationsbestyrelse (7) Formand Grethe Rasmussen Næstformand Poul Meisler Flemming Kristensen Karen Rod Jensen Ulla Dinesen Paw Andreassen Anders O. Sørensen Organisationsplan Arbejdernes Byggeforening Færgegården Silkeborg 60 afdelinger 2648 boliger 18 erhvervslejemål 3 institutioner Direktør René K. Rasmussen Sekretariat (1) Mette K. Johansen Teknisk afdeling (5) Jens Erik Møller Stig Daasbjerg Jørgen Wolff Claus Toustrup (tidsbegr.) Michael Pedersen (tidsbegr.) Udlejning (3) Rikke Sundwall Gitte Vestergaard Lone Christensen Bogholderi (4) Karen Mortensen Martine Rosendal Andersen Charlotte Müller Lene Rasmussen (flexjob) Anita Boesgaard (barselsvikar) Ejendomsfunktionærer (22) AB bladet - side 15

16 Organisationsbestyrelsesmedlemmer Formand Grethe Rasmussen AB bladet 12. årgang nr. 1 Næstformand Poul Meisler Paw Andreassen Ulla Dinesen Anders O. Sørensen Flemming Kristensen Karen Rod Jensen

AB bladet 11. årgang nr. 1

AB bladet 11. årgang nr. 1 AB bladet 11. årgang nr. 1 DU BLIVER SLETTET SOM MEDLEM... hvis du ikke lader dig registrere senest 31. maj 2010 Læs artikel på side 3 Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

AB bladet 11. årgang nr. 2

AB bladet 11. årgang nr. 2 AB bladet 11. årgang nr. 2 Arbejdernes Byggeforening har fået ny hjemmeside. Klik ind på www.ab-silkeborg.dk og se de mange nye muligheder, og bliv opdateret om alt det, der sker i din afdeling. Find os

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening et godt sted at bo

Arbejdernes Byggeforening et godt sted at bo et godt sted at bo Arbejdernes Byggeforening et godt sted at bo Symboler Kort & godt Arbejdernes Byggeforening er en almen boligorganisation i Silkeborg, som ligger i det midtjyske Søhøjland tæt ved Himmelbjerget

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Hvis uheldet er ude...

Hvis uheldet er ude... AB bladet 13. årgang nr. 2 Hvis uheldet er ude... Vigtig information om huslejebetaling Se side 7 Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening

Arbejdernes Byggeforening Arbejdernes Byggeforening Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. november 2013, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Generalforsamling. Michael Bach Jensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen vare lovligt indvarslet.

Generalforsamling. Michael Bach Jensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen vare lovligt indvarslet. Generalforsamling REFERAT 24.04.2012 KL. 19.00 20.40 HÅNDVÆRKERFORENINGEN Dette referat indeholder 5 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Valg af dirigent. Pkt. 2: Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2011

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet.

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet. cat Kontaktoplysninger Calle Tresselt Sekretariatschef Vedtægter for KAB T 33 63 10 56 F 33 63 10 11 cat@kab bolig.dk Kapitel 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Administrationsorganisationens navn er KAB s.m.b.a.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo

Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo Mødedato: 6. september 2010 Mødedeltagere: Allan Rasmussen (ALR) Anne Mette Kjærgaard (AMK) Ketti Pedersen (KPD) Jens Ravnborg (JRB)

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere