beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang"

Transkript

1 AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side årgang Find os på internettet eller mail til

2 Info og Indhold Bladudvalg: Grethe Rasmussen, formand for organisationsbestyrelsen Paw Andreassen, afd. 10 Poul Meisler, afd. 23 René K. Rasmussen, direktør Mette Kjær Johansen, sekretær Indhold i dette nummer: Info, indhold, Ferielukning side...2 Formandsmøde side...3 Ansøgning om boligstøtte side...5 Tilmelding til PBS side...5 Budgetmøder Vil du have indflydelse? side...6 Budgetmøder for 2014 side...7 A conto vand- og varmebidrag pr side...8 Erhvervslejemål til leje i Ringgården side...8 Uddannelse af ejendomsserviceteknikere side...9 Skovhuset side...9 Organisationsbestyrelsens beretning for side...10 Hvis uheldet er ude side...21 Bestilling af regnskab side...22 Organisationsplan side...23 Organisationsbestyrelsen side...24 BoligSilkeborg.dk Formandsmøde 2014 med fokus på samarbejde Den 5. februar 2014 var alle formænd for afdelingsbestyrelserne inviteret til et fælles formandsmøde med henblik på fortsat udvikling af et godt og konstruktivt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og AB (organisationsbestyrelsen og administrationen). Fra organisationsbestyrelsens side er der en vis skuffelse over, at kun 14 ud af 25 afdelingsformænd havde valgt at bakke op om formandsmødet Forsamlingen konkluderede i den forbindelse, at det er svært at trække folk til møder, aktiviteter m.m. Organisationsbestyrelsen har derfor valgt, at se det som et tegn på, at man er tilfreds med samarbejdet og tingenes tilstand, men advarer imod at det bliver en sovepude i forhold til den fortsatte udvikling af afdelingerne og boligorganisationen. Et tegn som forsamlingen bakkede op om. Der blev givet udtryk for tilfredshed med samarbejdet det forløbne år. Men ansvaret for den fortsatte udvikling af samarbejdet, afdelingerne og boligorganisationen er gensidig, hvor såvel afde- lingsbestyrelsen og repræsentantskab har initiativpligt. Jeg vil derfor gerne opfordre alle i afdelingsbestyrelserne til at melde ind, i løbet af året, hvis der er ting eller emner, de gerne vil have behandlet, så samler vi op på det til næste formandsmøde. Flere deltagere gav udtryk for, at det havde været et rigtig hyggeligt møde, med en god og positiv stemning og en livlig diskussion omkring emnerne. Der blev på mødet arbejdet med følgende emner, som blev fremlagt af organisationsbestyrelsen: Aktiviteter i afdelingerne Ris og ros til administrationen Inspiration til at lokke beboere til budgetmøder Kursusaktiviteter, økonomi, drift og vedligehold o. lign.(begge kurser er blevet tilbudt, men økonomikurset blev aflyst, grundet manglende tilmeldinger.) Kursus Tavshedspligt, herunder referater kunne være et tema for temakursus 2014 Den nemmeste vej til en ny bolig Administrationens åbningstider i sommerferien Kontoret er lukket i uge 30. Begrænset åbningstid i uge 28 og 29. Telefon Ekspedition kl og kl kl Mandag er telefonen desuden åben fra kl Fremtidige artikler og indlæg til AB Bladet kan afleveres til Arbejdernes Byggeforening i god tid forinden udgivelserne i april og november måned. 3

3 NYHED - Tilmeld nemt din husleje til PBS Indlæg fra afdelingsbestyrelsen afdeling 16, Lupinvej. Afdelingsbestyrelsen i afd. 16 har udarbejdet et projekt der hedder Velkommen til Lupinvej. Det omhandler informationer omkring beboerhuset, bestyrelsen, aktiviteter, beboerbladet, ansatte, samt rundvisning i afdelingen. Indlæg blev fremlagt af formanden for afd. 16 Lupinvej Anna Lisa Pedersen. Det er et stort og flot stykke arbejde, der er lagt i udarbejdelsen af velkomsten. mationer. Man kan eventuelt tilmelde sig nyhedsbrevet fra BL. Jeg håber, at dette kan inspirere flere formænd til at deltage i formandsmødet i 2015 og vi håber, at der kommer inspiration fra formændene i afdelingerne med nye ideer til, hvad vi skal arbejde videre med. Det er jo ikke kun formændene, der får udbytte af mødet, os fra organisationsbestyrelsen og administrationen får også nye erfaringer og konstruktive indslag, som vi kan bruge i vort daglige arbejde i AB. På vores hjemmeside under Beboerinformation/Som beboer, kan du nu nemt tilmelde din huslejebetaling til PBS med Nem Id. Ansøgning om boligstøtte Hvad skal der arbejdes videre med det næste år: Formandsmøderne skal følges op en gang årligt Der skal afholdes møder for nyvalgte formænd Der skal afholdes et årligt møde for nyvalgte i afdelingsbestyrelsen Der var ønske om lokale kurser, for repræsentantskabet. Emner som referater og tavshedspligt Organisationsbestyrelsen orienterede om BL s hjemmeside, hvor afdelingsbestyrelserne kan finde mange relevante infor- Vi håber, at der er mange, der vil deltage i de kommende møder, der er planlagt. Der bliver brugt mange ressourcer på planlægning af møder, og derfor vil vi være glade for stor opbakning til møderne. Vi er glade for de, der bakker op omkring møderne, tak for det. Tak for et godt og hyggeligt møde, jeg glæder mig til det næste. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god sommer. Grethe Rasmussen Formand Har du ændringer, der har betydning for din boligstøtte, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Dog vil rettelser omkring huslejeændringer automatisk blive oplyst til Udbetaling Danmark. Modtager du ikke boligstøtte i dag, men ønsker at ansøge om støtte, skal du søge på: Har du ikke mulighed for at ansøge digitalt, kan du fremsende skema med relevante bilag til: Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark kan også kontaktes på tlf.: Skal du søge boligstøtte? Få overblik og ansøg på 4 5

4 Har du lyst til at få medindflydelse? Budgetmøder august/september 2014 (Budget 2015) I august/september måned afholdes afdelingernes ordinære afdelingsmøde, og vi vil opfordre jer til at møde op. På mødet vil afdelingens budget for det kommende år blive gennemgået og I har mulighed for at stille spørgsmål. Budgettet er udarbejdet af AB s administration i samarbejde med afdelingsbestyrelsen hvis en sådan er valgt. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, men det er beboerne på afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. På mødet skal der også stemmes om de indkomne forslag. Nyt budget Vi har udviklet afdelingernes budgetter, så de har fået nyt design. Indkaldelse til møderne og det nye budget omdeles 4 uger før mødets afholdelse. Vi håber, at I finder det nye budget mere overskueligt og informativt. I budgettet finder I informationer om afdelingens indtægter og udgifter med deraf følgende husleje nedsættelse/ stigning. Forslag I har mulighed for at indsende forslag, som vil blive behandlet på mødet. Det er vigtigt, at I får præciseret forslaget, så forsamlingen kan stemme JA/NEJ til det. Forslag skal være afdelingsbestyrelsen/ab i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Der er udarbejdet et skema til forslag, som findes på vores hjemmeside under Beboerinformation/Som beboer. Alle rettidigt indkomne forslag vil blive kopieret og udsendt til alle lejemål 1 uge før mødets afholdelse. Adgang og stemmeret Lejere og øvrige myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret til afdelingsmødet. Hvert lejemål har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vi håber, at du har lyst til at deltage i mødet og gøre din indflydelse gældende. Det er også en god lejlighed til at hilse på de øvrige lejere i afdelingen. Afdeling Dato Tid Mødet afholdes Fællesmøde for afdelinger uden afdelingsbestyrelse Afd. 1, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 41, 54, 55 Fællesmøde for afdelinger uden afdelingsbestyrelse Afd. 3, 7, 11, 14, 17, 30, 31, 33, 39, 40, 47, 48, Fælleshuset Færgely Gildesalen i Havfruen Afd. 2 - Ringgården Gildesalen i Ringgården Afd. 4 - Kærshøjvej 1-19, 2-32/Nylandsvej Gildesalen i Havfruen Afd. 8 - Vestre Ringvej Caffeen, Lysbro Plejecenter Afd. 9 - Kærshøjvej, Nylandsvej, Ndr. Ringvej Gildesalen i Havfruen Afd Færgegården 1-19, 2-18/Enghavevej Fælleshuset Færgely Afd Borgergade 14-20/Nørretorv Fælleshuset Færgely Afd Langelinie 12-36/Jyllandsgade 9-17/ Nylandsvej Gildesalen i Havfruen Afd Lavendelvej, Violvej, Bregnevej, Valmuevej Huset, Kejlstrupvej 51 Afd Lupinvej Huset, Kejlstrupvej 51 Afd Lindeparken Huset, Kejlstrupvej 51 Afd Langelinie Gildesalen i Havfruen Afd Arendalsvej Skovhuset Afd Arendalsvej Skovhuset Afd Tulipanvej Fælleshuset på Tulipanvej Afd Tulipanvej Fælleshuset på Tulipanvej Afd Rosengade 1 A-L Fælleshuset på Tulipanvej Afd Kejlstrupvej Fælleshuset Afd Bomholts Plads 9-11/Gård Fælleshuset på Tulipanvej Afd Vestergade Fællessalen Afd Gunilshøjvej 15-53, / Pedersmindevej Virklund Fritidscenter Afd Skægkær Banevej 15-41/ Centrumhus Afd Padborgvej Fælleshuset Afd Bredhøjvej 24-32/Brokbjergvej Fælleshuset Afd Skægkær Banevej 32-66/70-72/ Centrumhus Afd Nørretorv Nørretorv 10, 1. tv. Afd Nylandsvej Gildesalen i Havfruen Afd Tulipangården, Tulipanvej Fælleshuset Afd Kirunavej Fælleshuset Afd Smedebakken Silkeborg Sportscenter Afd Buskelundhøjen Fælleshuset, Padborgvej Afd Ballevej 2 C-T Huset, Kejlstrupvej 51 Afd Buskelundhøjen Fælleshuset, Padborgvej 6 7

5 A conto vand- og varmebidrag pr nye ejendomsserviceteknikere hos Arbejdernes Byggeforening A conto vand- og varmebidrag for 2014 reguleres pr Reguleringen er beregnet på baggrund af forbrugsregnskabet for 2013 samt prisudviklingen pr Det er en forudsætning for beregningen, at man har boet i lejemålet i hele kalenderåret De lejere, hvis a conto indbetaling adskiller sig væsentlig fra forbruget i 2013, er varslet en regulering pr Arbejdernes Byggeforening er stolte af at kunne ønske tillykke til endnu 2 medarbejdere, som har gennemført uddannelsen som ejendomsserviceteknikere. Anne Bæk Larsen og Ove Madsen har gennem taget uddannelsen som ejendomsservicetekniker på Teknisk Skole i Århus. Fredag den 21. februar 2014 blev afslutningen på uddannelsen markeret på Teknisk Skole og de nyuddannede ejendomsserviceteknikere blev fejret. Erhvervslejemål udlejes - Tidligere Byens Brød Mangler du lokaler til butik, kontor, klinik eller lignende? Inspektør Jens Erik Møller lykønsker Ove Madsen, ansat i afd. 16, Lupinvej og Anne Bæk Larsen, ansat i afd. 18, Lindeparken Erhvervslejemålet på Nylandsvej er beliggende i AB s afd. 2 Ringgården. Udlejningsareal: 200 m², heraf ca. 54 m² kælder. Erhvervslejemålet har fået foretaget en gennemgribende istandsættelse. Tegningsmateriale og økonomisk oversigt kan rekvireres hos Arbejdernes Byggeforening. Besigtigelse af lejemålet kan aftales med Arbejdernes Byggeforening. Telefon: Selskabslokale kan lejes af alle AB lejere Hvis du står og mangler et selskabslokale, kan du leje Skovhuset, Arendalsvej 424. Udlejer af Skovhuset: Lena Lyager Jensen Arendalsvej Silkeborg Tlf.:

6 Organisationsbestyrelsens beretning for det forløbne år Boligpolitik. Politik om almene boliger Boligpolitikken har til formål, at understøtte social sammenhængskraft, den enkeltes velfærd og fremme vækst og konkurrencedygtighed i samfundet. Den almene boligsektor spiller en vigtig rolle på boligmarkedet. Boligpolitikken har i forhold til den almene sektor til formål, at afhjælpe de problemer og vanskeligheder sektoren kan have for at løfte denne opgave. Indsatsen og fokus retter sig derfor mod bl.a. at sikre: En mere balanceret beboersammensætning i de almene boligområder så ghettoer ikke opstår. En øget indsats for at løfte udsatte boligområder. Et varieret udbud af boliger, der er til at betale for befolkningsgrupper med forskellig økonomisk formåen. En almen sektor der er konkurrencedygtig og drevet professionelt, hvor effektivitet, kvalitet og produktivitet er nøgleordene. Regeringen, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti indgik i 2013 en bred aftale om udsatte boligområder. Med aftalen kommer der mere fokus på den fremskudte beskæftigelsesindsats og med den også på pligten til at stå til rådighed for det arbejde man kan få. Flere i arbejde og færre på forsørgelse er den hurtigste vej til at løfte et boligområde, bliver der givet udtryk for fra politisk side. Aftalen ligger større vægt på de sociale kriterier, men rummer også en række tiltag, der skal øge trygheden i de udsatte boligområder. Aftalen indebærer også en ændring af kriterierne for listen for særligt udsatte boligområder, tidligere kaldet ghettolisten. De nuværende tre kriterier fastholdes, men bliver suppleret med to nye kriterier om uddannelsesniveau og indkomst. Derudover vil arbejdsmarkedstilknytningen og antal dømte fremover blive opgjort som 2-årige gennemsnit i stedet for 4 årige gennemsnit. Listen kommer dermed til at hvile på et mere aktuelt og retvisende grundlag. Der er aftalt en model for udvælgelse af særligt udsatte boligområder, hvor områder med mindst beboere, som opfylder 3 ud af 5 kriterier kommer på listen. Den første officielle liste opgjort efter de 5 nye kriterier forventes offentliggjort den. 1. februar Hvis de 5 kriterier havde været indført ved opgørelsen pr. 1. oktober 2013, ville listen over særligt udsatte boligområder have 33 boligområder mod 40 områder på listen fra samme tidspunkt efter de hidtidige kriterier. Med over 29 milliarder til renovering i den almene boligsektor i perioden er der fuld gang i forbedringer af landets boliger. Som en del af Vækstplan DK indgik partierne bag boligaftalen aftale om at forhøje Landsbyggefondens renoveringsramme med 4 milliarder i Ved at investere penge i den almene sektor forventede man i 2013 en øget beskæftigelse på 250 og mere end 1000 om året de næste 3 år. Med renoveringen af den almene sektor skabes der også praktikpladser til håbefulde unge mennesker blandt landets håndværkere. Ved udgangen af 2012 vedtog Folketinget forslag om at nedsætte den kommunale grundkapital i forbindelse med nyt alment byggeri. Med aftalen påtager staten sig en større del af finansieringen og giver dermed kommunerne bedre muligheder for at føre en aktiv boligpolitik. De kommunale udgifter sættes ned fra 14 pct. til 10 pct. af byggeomkostningerne. Samlet set svarer det til, at kommunerne sparer mere end 200 millioner årligt fra Aftalen giver også kommunerne sikkerhed for, at rammerne ikke ændrer sig før 2016, hvilket har stor betydning for planlægningen. Anskaffelsessummen finansieres således: Beboerindskud på 2 pct. Kommunal grundkapital på 10 pct. Realkreditlån på 88 pct. med statslig støtte Der har i 2013 også været på fokus på fremtidens almene bolig, hvor fællesskab, fleksibilitet, energi og bæredygtighed er væsentlige elementer. Hvordan skal vi bo alment i fremtiden? I den forbindelse udskrev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en konkurrence om fremtidens bæredygtige almene bolig som en åben arkitektkonkurrence, hvor man i første fase skal komme med forslag på, hvordan fremtidens bæredygtige almene bolig kan se ud. Forslag som skal indeholde løsningsforslag på udfordringer som energireduktion, klimatilpasning, funktionalitet, fleksibilitet, optimering og planlægning af de fysiske rammer, udnyttelse af tekniske muligheder, stærke fællesskaber og arkitektur af højeste kvalitet samt andre væsentlige tiltag, der kan forbedre og fremtidssikre den almene boligform. Seest ved Kolding og et boligområde i Lisbjerg ved Aarhus blev udvalgt til at huse fremtidens bæredygtige almene bolig. Evaluering af den nye styringsreform som blev gennemført i 2010 viser, at både boligorganisationerne og kommunerne er godt tilfredse. Der er tale om en fleksibel styringsmodel, som inddrager de lokale kræfter i styringen og som fremmer initiativer, der matcher de lokale behov. Samtidig giver dokumentationssystemet styrket viden på alle niveauer om, hvordan boligorganisationerne lever op til landsdækkende målsætninger, håndterer lokale udfordringer og forbedrer deres effektivitet. Palle Adamsen, administrerende direktør i Lejerbo og formand for BL Danmarks Almene Boliger har rost boligminister Carsten Hansens resultater i det forgangne folketingsår. Vi synes, vi har haft et godt år, hvor der er frigivet flere penge fra Landsbyggefonden. Og vi har en minister, som er stærkt engageret i, hvordan boligområderne udvikler sig, og som også er gået ind i den boligsociale opgave, siger Palle Adamsen. Han fremhæver, at antallet af familier, som bliver sat ud af deres boliger, er faldet for første gang i en årrække. Og desuden peger Palle Adamsen på både sprogbrug og indhold i aftalen om særligt udsatte boligområder. Han bruger ikke betegnelsen ghetto i sit udspil, og han har gjort en indsats for at få droslet ghettostemplet ned, siger Palle Adamsen. BL-formanden tilføjer, at boligorganisationerne ser meget positivt på, at ministeren forsøger at inddrage kommunerne mere i det boligsociale arbejde. Han har lavet et udspil, som spænder kommunerne hårdere for i forhold til det sociale arbejde og beskæftigelsesindsatsen i de udsatte områder, siger Palle Adamsen. Palle Adamsen mener, at især en enkelt sag bør være i top på ministerens prioriteringsliste i dette folketingsår: Billige boliger

7 Som samfund har vi den udfordring at kunne frembringe billige boliger. Almene boliger bliver dyrere. Vi skal også betale afgifter og ejendomsskatter der er et pres på huslejerne, som betyder, at de svageste grupper får en udfordring, siger Palle Adamsen, som mener, at det er en bred opgave for politikerne. iværksat prækvalifikationsansøgninger til Landsbyggefonden/kommunen omkring gennemførelsen af helhedsplansprojekter i 8 af AB`s afdelinger og derved samtidig lagt billet ind på støtte fra den afsatte renoveringsramme. 3 af projekterne omhandler opretning som følge af byggeskade. boligorganisationer og byggebranchen finde svar på med et tværfagligt og fremtidsrettet udviklingsprojekt om fremtidens bæredygtige almene bolig. Der skulle udvælges to kommuner, som i samarbejde med hver sin boligorganisation ville opføre en ny almen bebyggelse med boliger. Det ene projekt skulle omhandle etagebyggeri og det andet et tæt-lav byggeri. Der skulle i hver kommune være udpeget en konkret byggegrund til bebyggelsen, kommunen skulle være indstillet på at give tilsagn til nye almene boliger og boligorganisationen skulle være indstillet på at opføre bebyggelsen, når der var afholdt arkitektkonkurrence på sagen. En invitation/konkurrence som vi i samarbejde med Silkeborg Kommune bød ind på vedr. et tæt-lav byggeri, i et nyt udstykningsområde i Gødvad. Et område som med lokalplansforslag var som skabt til et projekt af denne karakter. Der var på landsplan 5 kommuner/boligorganisationer, som havde budt ind på konkurrencen/ udviklingsprojektet vedr. Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig. Omvendt er der også fortsat stor efterspørgsel på boliger i konkrete områder af Silkeborg. Den 1. oktober 2013 offentliggjorde ministeren for By, Bolig og Landdistrikter den nye lovpligtige liste over særligt udsatte boligområder (ghettoområder). Af listen fremgik de almene boligområder, som er beliggende på Arendalsvej i Silkeborg, heriblandt AB`s afd. 20 og 21. Fra AB`s side er vi oprigtig kede af, at beboerne blev stemplet, ikke mindst med baggrund i, at listen allerede betragtes som forældet og egentlig er afskaffet med baggrund i den nye boligaftale fra før sommerferien. Men der skal offentliggøres tal efter den gamle liste hvert år den 1. oktober, indtil loven formelt er vedtaget. Området er ikke en ghetto og har aldrig været det. Den eneste grund til at området nu er med på listen er, at der i 2013 er 2 personer mere, som er dømt for en forseelse af en art som kan være alt fra spritkørsel til butikstyveri i et område med beboere. Det gør ikke området til en ghetto. Jeg har ingen forventning om, at en boligminister kan løse det på en gang, siger han. Palle Adamsen mener, at der skal findes nye løsninger især i de store byer, hvor arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere har svært ved at finde boliger med en fornuftig husleje. Udviklingen i den almene sektor lokalt. Generelt har vi fra boligorganisationernes side megen fokus rettet imod fremtidssikring af vore afdelinger, og samtidig få andel i Landsbyggefondens ramme til renovering og investeringsforløb. Der er i den forbindelse fra AB`s side Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviterede den 20. december 2012 kommuner og boligorganisationer til at deltage i et udviklingsprojekt til udvikling af Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig. Hvordan skal fremtidens almene bolig se ud, når der skal tages højde for samfundstendenser som ændringer i demografien, nye bosætningsmønstre, blandede beboergrupper og ikke mindst kravet om, at boligmassen skal være mere fleksibel og bruge mindre energi? Det vil ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med kommuner, Desværre var Silkeborg Kommune og AB ikke iblandt de 2 udvalgte projekter. Men fra AB`s side har vi med baggrund i kvoten på de 25 boliger og den kommunale plan for området Gødvad Enge indgået aftale med Silkeborg Kommune om opførelsen af 25 stk. almene familieboliger med udgangspunkt i bæredygtighed AB`s svar på fremtidens bæredygtige almene bolig. Et projekt med forventet byggestart i april Situationen omkring ventelisterne har i 2013 været stabil. Dog er der fortsat afdelinger med ganske kort ventetid. Arendalsvej er et område, som rigtig mange er glade for at bo i. Der er en god skole og gode daginstitutioner. Der kører i øjeblikket et nærmiljøprojekt i området med forskellige sundhedstiltag for beboerne. Det at der er tale om almene boliger, gør ikke, at det er et dårligt område at bo i. Den første officielle liste opgjort efter de 5 nye kriterier, skal offentliggøres den 1. februar Hvis de fem nye kriterier havde været indført ved opgørelsen pr. 1. oktober 2013, ville AB`s afd. 20 og 21 ikke fremgå af listen

8 Styringsdialog, Silkeborg Kommune. Styringsreformen baseret på mål- og aftalestyring mellem kommuner og boligorganisationer trådte i kraft i pr. 1. januar Heri ligger, at boligorganisationerne og Kommunen mødes en gang om året i en styringsdialog. Grundlaget for styringsdialogen er den såkaldte dokumentationspakke, hvor en række fakta og vurderinger af situationen i boligafdelingerne og omkring boligorganisationens økonomi og drift opstilles. Der har ikke været afholdt styringsdialogmøde siden mødet den 30. januar 2012, som der blev refereret fra forrige år. Kvotemøde, Silkeborg Kommune. Der har ikke været inviteret til møde med Silkeborg Kommune om kvoteønsker m.v. i 2013, hvilket formentlig skal ses i lyset af kommunevalget Forvaltningsrevision, Arbejdernes Byggeforening. Forvaltningsrevisionen tager udgangspunkt i fastsatte målsætninger og i beskrevne forretningsgange med det formål at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt god økonomistyring. Visse forretningsgange baseres ikke alene på administrative målsætninger, men også mere holdningsprægede mål, f.eks. vedligeholdelsesarbejder og råderet. Boligorganisationen har udarbejdet skriftlige forretningsgange og målsætninger på alle væsentlige områder. 4. Ledigt lejemål 5. Udlejning 6. Opsigelse 7. Ekstra lejemål 8. Restancer 9. Ungdomsbolig 10. Ændring af lejekontrakt 11. Fremleje 12. Bytte 13. Mødeindkaldelser 14. Referater 15. Valgt ind i afdelingsbestyrelse 16. Fraflytningssyn 17. Indflytningssyn 18. Skimmelsvampsager 19. Beboerklagenævn års eftersyn års eftersyn 22. Budget 23. Regnskab i afdelinger og org. 24. Istandsættelse af lejemål 25. Flytteafregning 26. Kassebeholdning 27. Forbrugsregnskaber Kopi af foreningens målsætninger/resultater i form af rapport er vedhæftet som bilag. Konklusionen på rapporten for de udvalgte områder for 2013 er yderst tilfredsstillende. Som led i den fortsatte udvikling og opfølgning af forvaltningsrevisionen, er der opstillet målsætninger for en række nye områder, der skal måles på i indflydelse på fremtiden for Arbejdernes Byggeforening. Alligevel havde kun 27 ud af repræsentantskabets 84 medlemmer valgt at tilmelde sig mødet. Skuffende med baggrund i mødets dagsorden, men ikke overraskende med udgangspunkt i de tendenser, som vi generelt oplever inden for sektoren omkring deltagelsen i det frivillige arbejde. Men en stor tak til de fremmødte repræsentanter. På mødet blev rammerne til mission, vision og værdier for Arbejdernes Byggeforening lagt fast, og godkendt af repræsentantskabet. Det er nu op til organisationsbestyrelsen, at færdiggøre sidste del af projektet, med baggrund i beslutningen på mødet. Venteliste, flytninger m.v. Ventetiden til en almen bolig er generelt kortere end for år tilbage. For enkelte afdelinger og boligtyper er ventetiden ekstra kort. Men samtidig er der også en del boligafdelinger, hvor ventetiden fortsat er over 10 år for nye medlemmer. Ventetiden for samtlige boliger ajourføres en gang i kvartalet, med henblik på ajourføring af oplysningerne på BoligSilkeborg. Vi har i 2013 oplevet, at der har været enkelte afdelinger med udlejningsvanskeligheder. og samtidig undgå tomgangsleje (lejetab). Det tilstræbes i den forbindelse, at boligerne for så vidt muligt skal være genudlejet senest 14 dage efter fraflytningsdatoen. Fra underskreven opsigelse foreligger, må der max gå 8 arbejdsdage, til der udsendes tilbudsbreve. Fraflytningsmæssigt havde vi i 2013 i alt 442 flytninger imod 477 flytninger i Heraf mange interne flytninger. Et fald på 7,3 %. Helhedsplaner (renovering). Fremtidssikring af almene boliger. De almene boliger skal også i fremtiden være en attraktiv bomulighed for et bredt udsnit af befolkningen. Hvis de almene boliger skal være konkurrencedygtige, er der en række udfordringer, der skal tages op. Dels skal der ske en fysisk genopretning af bebyggelsen med byggeskader, nedslidning og lignende. Dels skal der ske en modernisering af boligerne, som fremtidssikrer dem i forhold til øgede krav til boligstandard og ændringer i befolkningssammensætning og livsmønstre. I 2013 er der målt på opstillede målsætninger på følgende udvalgte hovedområder, dels i form af en tilfredshedsundersøgelse iblandt nye lejere samt afrapportering via systemværktøjer: 1. Hjemmeside BoligSilkeborg 2. Telefonbetjening 3. Kontortider Visions- og strategiprojekt. Onsdag den 11. september 2013 var repræsentantskabet inviteret til visions- og strategimøde på Hotel Scandic, Silkeborg. Med baggrund i de beskedne tilmeldinger der var indgået indenfor tidsfristen, blev der udsendt en reminder med overskriften Er du interesseret i at have Udlejningsvanskelighederne fremkommer fortsat ikke som følge af passivitet fra AB`s side. Udgangspunktet for sagsbehandlingen omkring udlejningen af ledige boliger ved Arbejdernes Byggeforening er, at den skal være så smidig og så hurtig som muligt, for dermed at tilgodese fraflytter 14 15

9 Målet er således, at sikre boligområder med god arkitekttur, attraktive friarealer og fælles faciliteter. Bygningerne skal have velholdt og tæt klimaskærm, velfungerende installationer og et sundt indeklima. Den enkelte bolig skal have god tilgængelighed, både ved adgang og i indretning, være af rimelig størrelse og have tidssvarende køkken og bad. Der er behov for renovering og fremtidssikring af især de ældre almene boliger, som blev opført i en tid med meget beskedne krav til boligstørrelserne, og hvor der hverken var fokus på energiforbrug eller tilgængelighed for gangbesværede og ældre personer. Arbejdernes Byggeforening har derfor igangsat renoveringsindsatsen i 5 afdelinger (afd. 2, 5, 6, 10 og 19) med henblik på fremtidssikring af disse boliger. Udover ovennævnte afdelinger er der 3 afdelinger (afd. 15, 20 og 21), hvor vi står overfor større udfordringer omkring den fremtidige drift og vedligeholdelse, dels med baggrund i konstruktive forhold (afd. 15) og dels med baggrund i byggeskader (afd. 20 og 21), hvor vi har bygningsdele, hvis levetid ikke lever op til det forventede sammenholdt med krævende vedligeholdelsesarbejder. Hovedoverskriften for iværksættelse af renoveringsindsatsen i ovennævnte afdelinger er helhedsplaner. Der udarbejdes en helhedsplan for hver af afdelingerne, som skal danne grundlag for prækvalifikationsansøgninger til Landsbyggefonden med henblik på at opnå støtte til projekterne. Prækvalifikationsansøgningerne er indsendt løbende til Landsbyggefonden i første halvår af 2013 i takt med færdiggørelsen af de foreløbige helhedsplaner. Landsbyggefonden kvitterede i forlængelse heraf for modtagelsen af ansøgningerne, og meddelte samtidig, at Fonden vil foretage en besigtigelse af de respektive afdelinger i 2014 med henblik på deres stillingstagen til sagerne. Den 3. marts 2014 har AB modtaget meddelelse om, at Landsbyggefonden har afsat beløb til sagen med forventet tilsagn i 2017 eller senere. Men dette skal ikke opfattes således, at der er meddelt tilsagn om støtte til sagerne, da vi fortsat afventer Fondens besigtigelse og endelige stillingtagen til sagerne. Boligsocial helhedsplan, Lupinvej/Resedavej I samarbejde med AAB og Silkeborg Kommune er der udarbejdet og indsendt prækvalifikationsansøgning af 29. januar 2014 til boligsocial indsats for området Lupinvej/Resedavej, AB`s afd. 16 og AAB`s afd. 18. Landsbyggefonden har kvitteret for modtagelsen og der er aftalt møde for besigtigelse den 11. marts 2014 med henblik på Landsbyggefondens stillingtagen til sagen. Lupinvej/Resedavej kommunal ansøgning om støtte fra pulje til helhedsorienteret boligsocial indsats (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter satspuljemidler). Sideløbende med ansøgningen til Landsbyggefonden omkring den boligsociale helhedsplan har Silkeborg Kommune søgt om støtte fra satspuljemidlerne til forlængelse og udvidelse af det nuværende lommepengeprojekt under projekt Ung Trivsel i Alderslyst. En ansøgning som efter sigende skulle være imødekommet støttemæssigt med en lille million kroner. Renoveringsprojekt, afd. 16, Lupinvej. Renoveringsprojektet blev officielt afleveret den 1. februar Det reviderede og attesterede byggeregnskab og skema C blev fremsendt til Silkeborg kommune den 5. september 2011, og efterfølgende godkendt på byrådsmøde af 26. september Landsbyggefonden har fremsendt skrivelser af 1. november 2012 til henholdsvis AB og Silkeborg Kommune med anmodning om tiltrædelse af den skitserede kapitaltilførsel og de i indstillingen nævnte forudsætninger. En indstilling der efterlod ej finansierede udgifter af en størrelse, som ville få vidtrækkende konsekvenser for afdelingens fremtidige økonomi m.v. Landsbyggefonden gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der var tale om en omfattende indstilling, og at der måske kunne være behov for en uddybende gennemgang af indstillingen. Fonden ville naturligvis være til rådighed med sådanne yderligere oplysninger og ville i givet fald også kunne deltage i et møde med repræsentanter for Kommunen om indstillingen. Dialog med Landsbyggefonden gjorde ikke, at man i første omgang fik klarhed over, hvordan disse udfordringer kunne/ skulle løses, hvilket gav anledning til bekymring i boligorganisationen. Silkeborg Kommune var ligeledes bekymret for, hvorledes der kunne skabes tilstrækkelig robusthed i den fremtidige økonomi for afdelingen og inviterede parterne til møde omkring sagen den 12. april Med udgangspunkt i mødet den 12. april 2013 samt løbende dialog med Landsbyggefonden gennem 2013 faldt finansieringen endelig på plads og de nødvendige lån udbetalt den 22. oktober Salg/likvidation af afd. 52, Resedavej (institution). Boligorganisationen drøftede i 2012 sammen med Institutionen og Silkeborg Kommune forestående renoveringsarbejder i afdelingen. Silkeborg Kommune ønskede i den forbindelse ikke at afholde udgifter hertil, når de ikke stod som ejer af ejendommen. Herved kom salg af afdelingen til Silkeborg Kommune på tale. Afhændelse af en ejendom skal ske på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforholdende på overtagelsestidspunktet lægges til grund. Ethvert salg af boligorganisationens faste ejendom skal, som det første, altid godkendes af den øverste myndighed. Salget blev godkendt af repræsentantskabet på ordinært repræsentantskabsmøde den 9. april Afdelingen/ejendommen er efterfølgende solgt til Silkeborg kommune pr. 1. oktober Overskydende provenu fra salget skal indbetales til boligorganisationens dispositionsfond

10 Ejendomsskat (fradrag for forbedringer). I 2013 har afdelingerne også haft stort udbytte af den aftale, som vi fra AB`s side indgik med Rafn & Søn tilbage i En aftale som omhandler køb af konsulentydelse med henblik på undersøgelse af mulighederne for nedsættelse af ejendomsskatten i samtlige af vore afdelinger. Rafn & Søn har identificeret en række områder, hvor privatpersoner og erhvervsdrivende, der ejer bolig- og erhvervsgrunde, lovmæssigt har krav på at få reduceret ejendomsskatten. En reduktion i ejendomsskatten, der ikke senere efterbeskattes og som har effekt i op til 30 år frem i tiden. Formålet med konsulentydelsen er, på kundens vegne at fremskaffe nødvendig dokumentation og argumentation med henblik på at opnå det lovbestemte fradrag, samt at gennemføre sagsbehandlingen, således at fradraget realiseres. Ydelsen omfatter udelukkende lovbestemte anliggender og følger gældende dansk lovgivning. Der er ikke tale om spekulation, risiko, udskydelse af skatter eller andre skjulte hensigter, som senere kan bringe kunden i et tilbagebetalingsforhold. Ydelsen skal sikre, at kunden udelukkende betaler det, der er lovbestemt. Udbyttet /tilbagebetalingen inden fradrag af honorar til Rafn & Søn udgør for 2013 sammenlagt kr ,-. De respektive afdelinger som er omfattet af tilbagebetalingen i 2013 vil kunne se det ud af årsregnskabet. Lokalt samarbejde - AB/AAB, Fælles opnotering. Fælles opnotering og de services vi tilbyder de boligsøgende elektronisk er blevet taget rigtigt godt imod. Ca % af de boligsøgende benytter sig af Fælles opnotering, BoligSilkeborg og den online service, som er tilgængelig via nettet alle døgnets 24 timer. Vi er derfor til stadighed meget opmærksomme på at fortsætte udvikling af sitet omkring brugervenlighed og informationsniveau. Vi har også i 2013 gensidigt nydt godt af det administrative samarbejde organisationerne imellem, hvor vi drager stor nytte af hinandens viden/erfaring. Et samarbejde der samtidig giver plads til den kulturelle forskellighed imellem boligorganisationerne. IT (Webzone) organisationsbestyrelse og ejendomsfunktionærer I 2013 er organisationsbestyrelsen og ejendomsfunktionærer blevet koblet op elektronisk til AB`s administration via en WebZone (it-platform). Et system som helt klart har lettet arbejdsgangen på flere områder. I skrivende stund regner vi med, hvis alt forløber planmæssigt, at kunne udvide og præsentere løsningen for repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet En løsning som også på dette område åbner op for nye muligheder med henblik på at lette arbejdsgangen. Teknisk afdeling, renoveringsprojekter. Der var for 2013 truffet beslutning om, at opretholde ekstra ressourcer (1 mand tidsbegrænset stilling) i teknisk afdeling med henblik på gennemførelse af flest mulige renoveringsprojekter i afdelingerne jfr. prioriteringslisten. Med baggrund i tilbud om fastansættelse valgte medarbejderen imidlertid at opsige samarbejdet med virkning fra den 2. august 2013, og der blev i den forbindelse ikke ansat ekstra ressourcer på ny. Organisationsbestyrelsens strategi med henblik på at komme renoveringspuklen til livs, må betegnes som en succes. Renoveringspuklen er tilendebragt og arbejdssituationen er normaliseret i teknisk afdeling. Fremadrettet vil renoveringsprojekter af større karakter som udgangspunkt blive løst med ekstern bistand. Organisationsbestyrelsens beslutning om tilførsel af ekstra ressourcer til teknisk afdeling er bortfaldet med virkning pr. 1. januar Legionella. Legionellahandlingsplanerne følges op i form af driftsmæssige forebyggende tiltag, som udføres af varmemesteren for de respektive afdelinger. Som dokumentation på de forebyggende tiltag udarbejdes der månedsrapporter over de udførte arbejder. Der er udover de driftsmæssige tiltag udtaget stikprøvevise vandprøver, som er sendt til analyse. EMO (energimærkningsordning). Der er udarbejdet energimærkning i vore afdelinger, således at vi er ajour i henhold til gældende lovgivning på området. AB-Bladet. Bladudvalget har i 2013 udgivet 2 numre. Selvom det til stadighed lykkes at finde stof til bladet, savner vi generelt artikler ude fra afdelingerne. Næste nummer udkommer sidst i april måned. Kursusaktivitet. I 2013 er der afholdt følgende kurser/møder i AB regi: Formandsmøde Socialt arrangement besigtigelse af byggeri (renovering/nybyggeri) i Vejle Kursus for nyvalgte formænd. Kursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer under overskriften Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så? Økonomikursus (blev aflyst pga. manglende deltagere) I 2014 er der planlagt følgende kurser/ møder i AB regi: Formandsmøde Kursus for nyvalgte formænd. Kursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer under overskriften Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så? Temakursus for repræsentantskabet temaet endnu ikke fastlagt

11 Hvis uheldet er ude... Formandsmøder. Formandsmødet indgår som en del af den årlige aktivitetskalender. Den 5. februar 2014 var alle formænd for afdelingsbestyrelserne inviteret til et fælles formandsmøde med henblik på fortsat udvikling af et godt og konstruktivt samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og AB (organisationsbestyrelsen og administrationen). Fra organisationsbestyrelsens side er der en vis skuffelse over, at kun 14 ud af 25 afdelingsformænd havde valgt at bakke op om formandsmødet Forsamlingen konkluderede i den forbindelse, at det generelt er svært at trække folk til møder, aktiviteter m.v. Organisationsbestyrelsen har derfor valgt at se det som et tegn på, at man er tilfreds med samarbejdet og tingenes tilstand, men advarer imod at det bliver en sovepude i forhold til den fortsatte udvikling af afdelingerne og boligorganisationen. Et tegn som der bakkes om af forsamlingen, der udviste tilfredshed med samarbejdet det forløbne år. Men ansvaret for den fortsatte udvikling af samarbejdet, afdelingerne og boligorganisationen er gensidigt, hvor såvel afdelingsbestyrelser, ledelse i AB, bestyrelse og repræsentantskab har initiativpligt. Administrationsbidrag. I 2013 er personaleudgifterne budgetteret under det realiserede niveau, og har dermed ikke haft indvirkning på administrationsbidraget. Dette med baggrund i bestyrelsens beslutning om, at ekstra bemanding i teknisk afdeling opretholdes, uden at dette slår fuldt igennem i budgetteringen af regnskabsposten. Årsregnskabet. I februar 2014 udsendte administrationen årsregnskabet for 2013 til formændene for afdelingsbestyrelsen. Samtlige årsregnskaber er behørig underskrevet af afdelingsbestyrelserne. Efterfølgende har organisationsbestyrelsen underskrevet regnskaberne. Beboere har mulighed for at bestille afdelingens regnskab ved indsendelse af talon trykt i aprilnummeret af AB Bladet. Bestilling via kan også benyttes. Desuden kan afdelingernes regnskaber downloades via AB`s hjemme side, hvor regnskaberne ligger under fanebladet information i de respektive afdelinger. Organisationsbestyrelsen. Som det forhåbentlig fremgår af beretningen, har 2013 været endnu et udfordrende og travlt år. Derfor er det vigtigt, at vore møder i organisationsbestyrelsen foregår i en behagelig atmosfære, hvilket absolut har været tilfældet. Vi håber naturligvis, at de personer, som vi senere skal vælge til organisationsbestyrelsen, vil kunne finde sig godt til rette, så vi kan fortsætte det gode samarbejde. Til sidst vil jeg gerne udtrykke en stor tak til mine bestyrelseskollegaer og direktør René Kjær Rasmussen for et godt samarbejde i Tak til afdelingerne, afdelingsbestyrelserne og medarbejderne for et godt samarbejde i KORT FORTALT kontakt varmemesteren/ab hvis muligt ellers kontakt vagttelefonen indenfor fagområdet Alarmcentralen: 112 Gas- og VVS-vagt: El-vagt: Skulle der opstå problemer omkring elog vvs-installationer, som kræver akut afhjælpning udenfor AB s normale arbejdstid, og det ikke er muligt at komme i kontakt med varmemesteren, kan du kontakte vagttelefonen inden for de pågældende fagområder. I Ekstraposten, som husstandsomdeles hver uge, er der en side med serviceinformationer i første del af avisen. Under overskriften Service Faste vagter fremgår det, hvem der har tilkaldevagten. Udgiften i forbindelse med akutte skader dækkes af afdelingen og regningen skal fremsendes til Arbejdernes Byggeforening. Skulle der være tale om skader, som IKKE kræver akut afhjælpning, skal varmemesteren kontaktes den førstkommende hverdag efter skaden er opstået med henblik på at løse problemet. Bruges vagtordningen alligevel, vil udgiften hertil blive pålagt lejeren

12 Bestilling af regnskab for Organisationsplan Afdelingens regnskab for 2013 er nu klar til udsendelse. I afdelinger hvor der er valgt afdelingsbestyrelse, godkender afdelingsbestyrelsen årsregnskabet for afdelingen. Er der ikke valgt afdelingsbestyrelse i en afdeling, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager organisationsbestyrelsen de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Afdelingens regnskab er nu underskrevet af afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelsen. Regnskaberne kan ses på AB s hjemmeside under afdelingens informationer. Regnskabet kan også bestilles på nedenstående talon eller på adressen: Bestilling senest den 23. maj Regnskaberne udsendes efterfølgende uge. Afdelingsbestyrelse (25) Repræsentantskab Organisationsbestyrelse (7) Formand Grethe Rasmussen Næstformand Poul Meisler Ella Pedersen Karen Rod Jensen Ulla Dinesen Paw Andreassen Anders O. Sørensen Arbejdernes Byggeforening Færgegården Silkeborg 61 afdelinger 2658 boliger 18 erhvervslejemål 2 institutioner Endeligt er regnskaberne godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt den 8. april Direktør René K. Rasmussen Undertegnede bestiller hermed afdelingens regnskab for 2013 Skriv venligst tydeligt Sekretariat (1) Mette K. Johansen Afd. nr.: Teknisk afdeling (3) Udlejning (3) Bogholderi (4) Navn: Adresse:: Jens Erik Møller Stig Daasbjerg Claus Toustrup Rikke Sundwall Gitte Heiberg Lone Christensen Karen Mortensen Martine Rosendal Andersen Charlotte Müller Lene Rasmussen (flexjob) Talon skal returneres til Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg Ejendomsfunktionærer (24) 22 23

13 Organisationsbestyrelsesmedlemmer Formand Grethe Rasmussen AB bladet Nr. 1 - April 2014 Næstformand Poul Meisler Paw Andreassen Ulla Dinesen Anders O. Sørensen Karen Rod Jensen Ella Pedersen 15. årgang

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

AB bladet 11. årgang nr. 1

AB bladet 11. årgang nr. 1 AB bladet 11. årgang nr. 1 DU BLIVER SLETTET SOM MEDLEM... hvis du ikke lader dig registrere senest 31. maj 2010 Læs artikel på side 3 Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Hvis uheldet er ude...

Hvis uheldet er ude... AB bladet 13. årgang nr. 2 Hvis uheldet er ude... Vigtig information om huslejebetaling Se side 7 Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening et godt sted at bo

Arbejdernes Byggeforening et godt sted at bo et godt sted at bo Arbejdernes Byggeforening et godt sted at bo Symboler Kort & godt Arbejdernes Byggeforening er en almen boligorganisation i Silkeborg, som ligger i det midtjyske Søhøjland tæt ved Himmelbjerget

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening

Arbejdernes Byggeforening Arbejdernes Byggeforening Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. november 2013, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

AB bladet 11. årgang nr. 2

AB bladet 11. årgang nr. 2 AB bladet 11. årgang nr. 2 Arbejdernes Byggeforening har fået ny hjemmeside. Klik ind på www.ab-silkeborg.dk og se de mange nye muligheder, og bliv opdateret om alt det, der sker i din afdeling. Find os

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere