Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013"

Transkript

1 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

2 2 Hvad skal vi nå inden kl ? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet? Og pengene? Søren Madsen Kredskonsulent

3 3 Lovgivning Lov om almene boliger: Hvad er en almen bolig? Formål: stille passende boliger til rådighed for alle med behov. Målsætninger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet

4 4 Lovgivning Lov om almene boliger: Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende. Boligorganisationen og kommunalbestyrelsen skal gennem etablering af samarbejde og indgåelse af aftaler arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger.

5 5 Lovgivning Lov om almene boliger: Beboerdemokrati det vender vi tilbage til! Bekendtgørelse om drift af almene boliger: Beboerdemokrati Øverste myndighed Bestyrelse Afdelingsmøde og afdelingsbestyrelse

6 6 Og der er mere Andre vigtige love og bekendtgørelser: Lov om leje af almene boliger Bekendtgørelse om udlejning Bekendtgørelse om normalvedtægter Bekendtgørelse og vedligeholdelse og istandsættelse

7 7 Den almene sektor Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit foretagender har en boligsocial forpligtigelse har beboerdemokrati

8 Definer en styrke og en svaghed ved beboerdemokratiet

9 Den almene sektors største styrke: Beboerdemokratiet Den almene sektors største svaghed: Beboerdemokratiet

10 10 Beboerdemokrati Alle lejere kan: deltage i afdelingsmødet fremsætte forslag vælges til afdelingsbestyrelsen vælges til repræsentantskabet vælges til organisationsbestyrelsen

11 11 Rollen som bestyrelsesmedlem Egne motiver til at sidde i bestyrelsen Andre lejers forventninger!

12 12

13 Beboerdemokrati Øverste myndighed (repræsentantskab/generalforsamling) Organisationsbestyrelse Afdelingsmøde (beboermøde) Og et samarbejdsorgan: Afdelingsbestyrelsen

14 14 Almen boligorganisation med repræsentantskab Repræsentantskab Afdelingsrepræsentanter + organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelse valgte beboere + andre iht. vedtægt Afd.best Afd.best Afd.best Afd.møde Afd.møde Afd.møde Forretningsfører Afdeling Afdeling Afdeling Administration

15 15 Almen boligorganisation med generalforsamling Generalforsamling Medlemmerne Organisationsbestyrelse valgte beboere + andre iht. vedtægt Afd.best Afd.best Afd.best Afd.møde Afd.møde Afd.møde Afdeling Afdeling Afdeling Direktør/ forretningsfører Administration

16 16 Øverste myndighed I en almen boligorganisation er den øverste myndighed et valgt repræsentantskab eller en generalforsamling Repræsentantskabet består af bestyrelsen og mindst 1 repræsentant for hver afdeling. De afdelingsvalgte SKAL udgøre flertallet. Generalforsamlingen består af lejere og enhver, der er opnoteret på ventelisten (medlemmer)

17 17 Øverste myndighed Opgaver Administrations- og byggepolitik Grundkøb Valg af revisor Iværksættelse af nybyggeri Ændring af vedtægter Opløsning Nedlæggelse eller salg af en afdeling Kan uddelegere flere opgaver til bestyrelsen

18 18 Bestyrelsen..har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Er ansvarlig for af driften, herunder udlejning, budgetlægning, lejefastsættelse og den daglige administration sker efter reglerne

19 19 Afdelingsbestyrelsens opgaver????? Hvad er afdelingsbestyrelsens vigtigste opgaver? (find max. 3)

20 20 Afdelingsbestyrelsen Opgaver: Fører tilsyn med afdelingen markvandring og husorden Fremlægger og godkender budgettet Fremlægger arbejder og aktiviteter i afdelingen Tovholder på de vedtagne forslag Afvikler afdelingsmødet Har informationspligt

21 21 Tilsyn Afdelingsbestyrelsen skal sørge for god orden i afdelingen Daglig opmærksomhed Godt naboskab Husorden Bygningsvedligeholdelse markvandring Men de er IKKE politifolk!!!

22 22 Husordenen -formalia Spilleregler for samvær som beboerne beslutter Formål: beskytte beboere og bebyggelse (Baggrund: erfaringer eller ønsker/forslag) Kan ændres når som helst af afdelingsmødet

23 23 Husordenen Image skabende Brug henstillinger fx vis hensyn, vær opmærksom på, undgå.. Pas på med forbudsland!

24 24 Markvandring En vedligeholdelsesplan bliver til: nødvendige arbejder ønskværdige arbejder arbejder på sigt Deltagerne: Afdelingsbestyrelsen Ejendomsinspektøren Ledende ejendomsfunktionær Ved nybyggeri inviteres afdelingsbestyrelsen til 1 års og 5 års eftersynet

25 25 Hvem har kompetencen? Afdelingsbestyrelsen fremlægger Afdelingsmødet godkender forslagene Administrationen udfører arbejderne

26 Klar arbejdsdeling! Opstil klare retningslinjer for arbejdsdelingen mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen! Almindelig vedligehold Ejendomsfunktionæren udfører Kvartalsoversigter til afd.best. Indhentning af pristilbud - Administrationen udfører Rekvirering af håndværkere - Administrationen udfører Afd.mødets beslutninger - Boligorganisationens ledelse er føres ud i livet ansvarlig afd.best. følger op 26

27 Økonomien Hvem betaler for din helhedsplan/det projekt du er ansat i?

28 Økonomien Huslejen er eneste indtægt Afdelingerne fastsætter huslejen Boligorganisationen har egenkapital og muligheder for trækningsret. Lovgivningen regulerer brugen af midlerne

29 29 Budgettet bliver til i dialog Indtægter: Husleje Udgifter: Lån Skatter/afgifter Service??

30 30 Budgettet Faste udgifter (upåvirkelige) Lån (renter og afdrag) Skatter og afgifter Variable udgifter (påvirkelige) Administrationsbidrag Fælles vand, varme, el Planlagt Periodisk Vedligehold Service AKTIVITETER

31 31 Budget-dialogen Afdelingsbestyrelsen bør have politiske holdninger til budgettet! Vil I spare mest muligt? Vil I være Grønne? Vil I styrke det sociale liv? Tænk i målsætninger!

32 32 Arbejder og aktiviteter Forslag fx Køkkenmoderniseringer De grønne områder hvad skal de bruges til? Det sociale liv skal der sættes ind med tiltag? Udestuer/garager/inddækning af altaner = råderet?

33 33 Mange muligheder for forbedringer/ forandringer Individuel forbedringer inde Råderet Kollektive forbedringer Samtlige boliger forbedres Individuelle forandringer inde Aftales med administrationen Forbedringer/forandringer ude Afdelingsmødet beslutter Finansieres af lejeren Kollektiv råderet Enkelte boliger forbedres Bestemte forbedringer Frivilligt Finansieres af afdelingen - betales via huslejen

34 34 Afvikling af afdelingsmødet Afdelingsmøder Budgetmøde Regnskabsmøde (evt.) Ekstraordinære møder afholdes når: afdelingsmødet beslutter det afdelingsbestyrelsen finder behov organisationsbestyrelsen finder behov et antal husstande (25%) i afdelingen ønsker det

35 35

36 36 Afvikling af afdelingsmøder Kom med forslag til hvordan afdelingsbestyrelsen kan skabe mere debat på afdelingsmødet!

37 37 Spillereglerne for bestyrelsen Tavshedspligt: Kun i personsager f.eks. private stridigheder, ulykker, strafbare forhold Informationspligt: Beboerne bør informeres om arbejdet i bestyrelsen Loyalitet: Kun de trufne beslutninger refereres ikke hvem

38 38 Den ideelle afdelingsbestyrelse Den sociale Idémageren Afdelingsbestyrelsen Arbejdsbien

39 Hvor bliver det boligsociale af i alt det her? Der er tale om en ny opgave en større opgave Samarbejdet med beboerdemokratiet og særligt afdelingsdemokratiet En kollega eller et projekt? Projekter som en del af driften? Hvad skal der ske bagefter?

40 BL-Danmarks Almene Boliger BL er en interesse- og brancheorganisation BL s opgaver: Politisk lobbyarbejde varetage boligsektorens interesser Informere medlemmerne BL informere, blade, pjecer, uddannelse, medlemsservice BL s medlemmer: Ca. 650 almene boligorganisationer/7.500 afdelinger Ca boliger Ca. 1 mio. beboere 40

41 41 BL-Danmarks Almene Boliger BL på nettet Bytte bolig Links Find bolig Uddannelse Bolig nyheder Hjælp og vejledning

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Boligpolitisk Arbejds- og principprogram

Boligpolitisk Arbejds- og principprogram Boligpolitisk Arbejds- og principprogram 1. INDLEDNING Det er Lejernes Landsorganisations opgave: at varetage medlemmernes interesser i private og almene udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms- ældre-,

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

oversigt over 25 handlekort

oversigt over 25 handlekort oversigt over 25 handlekort Drøftet Vi er i gang Nu kører det 1 Nabohjælp den: den: den: 2 Smilets sted den: den: den: 3 Grønt diplom den: den: den: 4 Walking tapas kom på besøg den: den: den: 5 Vand med

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere