Referat. Den 7. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Den 7. maj 2014"

Transkript

1 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt: kl Deltagere: Alex F. Rasmussen Formand Jens Corfitzen Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2) Peter Jørgensen Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1) Thomas Begulic Bestyrelsesmedlem (afd. 1) Afbud Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem (afd. 2) Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til bestyrelsen (afd.1) Afbud Suppleant til bestyrelsen (afd. 2) Jeanette Vennerberg Repræsentantskabsmedlem (afd.2) Afbud Christian Melsen Repræsentantskabsmedlem (afd.1) Afbud Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) Afbud Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) Afbud Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Afbud Kasper Nørballe Direktør PAB Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelses møde den 18. marts Ordinært repræsentantskabsmøde (bilag 1) 4. Organisationsbestyrelsens beretning (bilag 2) 5. God almen ledelse (bilag 3) 6. Boligselskabets budget 2015 (bilag 4) 7. Regnskab 2013 for boligorganisation og afdelingerne (bilag 5, 6 og 7) 8. Orientering fra formanden (bilag 8) 9. Orientering fra administrationen (bilag 9) 10. Ledelsesretten (bilag 10) 11. Valg af revisor (bilag 11 og 12) 12. Opdeling af trækningsretsmidler (bilag 13) 13. Ansættelse af ejendomsfunktionær 14. Lukket punkt (bilag 14 og 15) 15. Eventuelt

2 1. Valg af dirigent og referent At Kasper Nørballe indstilles til at varetage begge dele. Kasper Nørballe blev valgt til dirigent og referent. 2. Referat fra den 18. marts 2014 At referatet godkendes. Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. Ordinært repræsentantskabsmøde Indkaldelse med dagsorden til repræsentantskabsmøde er vedlagt som (bilag 1). Indkaldelsen udsendes senest den 28. april Afdelingernes regnskaber er udsendt til bestyrelsen den 16. april 2014 Repræsentantskabsmødet afholdes den 26. maj 2014 kl At dagsordenen behandles og godkendes. Dagsordenen blev gennemgået og punkt 7. valg af revisor blev organisationsbestyrelsens anbefaling ændret fra Ernest og Young, til Albjerg revision v/ Pia Søndergaard. Endelig dagsorden fremsendes til repræsentantskabet efter mødet. 4. Organisationsbestyrelsens beretning Udkast til beretning er vedlagt som (bilag 2). At udkast til beretning behandles og godkendes. Beretningen blev gennemgået og der blev lavet følgende ændringer. I afsnittet om økonomi rettes tallene til de faktuelle tal, når regnskabet er helt færdigt. 2

3 I afsnittet om ommærkning af boliger rettes, kollegium til ungdomsboliger. I afsnittet om lovgivning, rettes beløbet pr. lejemål fra ca. kr. 300 til kr I afsnittet om fremtiden rettes teksten til På bestyrelsesmødet den 6. maj 2014 var der stillet forslag om, at vi fik afsat kr i boligorganisationens budget for 2015, der skal bruges til afholdelse af et seminar. Bestyrelsen stemte om forslaget, der blev vedtaget med 3 stemmer for og en imod.. Eftersom Jens Corfitzen stemte imod forslaget om at afsætte midler til afholdelse af seminaret, gjorde han opmærksom på at han ikke kunne godkende dette punkt i beretninge. Med ovenstående ændringer godkendte bestyrelsen beretningen til forelæggelse på repræsentantskabsmødet jf. vedtægternes God almen ledelse Forretningsudvalget har været til bestyrelsesseminar i FA09. Seminaret handlede om de udfordringer der kunne komme i fremtiden for boligorganisationer og organisationsbestyrelsens ansvar omkring dette. Administrationen og organisationsbestyrelsen har i de sidste par år haft stor opmærksomhed på økonomien, men mener at det vil være en god idé at begynde og arbejde med god almen ledelse. BL og KLs pjece om god ledelse af almene boliger er vedlagt som (bilag 3), til inspiration og som udgangspunkt for denne dialog. Tanken er at organisationsbestyrelsen skal arbejde med dette i løbet af 2014 og holde en temadag / seminar om dette emne i starten af At organisationsbestyrelsen tager stilling til, om der skal arbejdes med god almen ledelse og vil afsætte kr i organisationsbestyrelsens budget for 2015, til afholdelse af en temadag / seminar primo Bestyrelsen havde en længere dialog om punktet og endte med at stemme om indstillingen. Tre stemte for, Peter, Alex og Carsten og en stemte imod Jens. 6. Budget 2015 Budget 2015 er vedlagt som (bilag 4). At udkast til budget 2015 behandles og godkendes. Godkendelse af budgettet udsættes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, da der ved en fejl er udsendt forkert budget. Der indkaldes til mandag den 26. maj 2014 kl

4 7. Regnskab 2013 for boligorganisation og afdelingerne Boligorganisationen Regnskabet udviser et overskud på kr Regnskabet vedlagt som (bilag 5). Afdeling 1 Regnskabet udviser et overskud på kr Regnskabet er vedlagt som (bilag 6). Afdeling 2 Regnskabet udviser et underskud på kr Regnskabet er vedlagt som (bilag 7). At organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne. Godkendelse af regnskaberne udsættes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, der indkaldes til mandag den 26. maj 2014 kl Orientering fra formanden Personaleadministration Ejendomsinspektør Jan Haagensen Som bekendt har Jan sagt op da han har fået sit drømmejob. Der skal hurtigst muligt sættes en stillingsannonce op og søges efter en ny ledende ejendomsfunktionær. Aflastning rengøring Marie Marie ønsker aflastning i de løbende rengøringsopgaver. Det er især trapperne i blok D der belaster meget og ønskes taget ud af den samlede rengøring. Driften ser på de samlede udgifter til rengøringen pr. år og fremsætter forslag. Til orientering seneste driftsmødereferat fra Kjeld vedlagt som (bilag 8). At orienteringen tages til efterretning. Det blev stemt om, at Jan Haagensen kan få udbetalt sin afspadsering, inden han stopper med ud gangen af maj måned Jens Stemte imod, Peter, Carsten og Alex stemte for. Orienteringen blev taget til efterretning. 9. Orientering fra administrationen. 4

5 Orientering fra styringsdialogmødet med Københavns Kommune den 13. marts Referatet er vedlagt som (bilag 9). Administrationen har været i dialog med Københavns Kommune vedrørende fortrinsret for beboere der får børn i højhuset. Det er Kommunens opfattelse at der ikke kan gives fortrinsret til ovenstående og at der ikke er hjemmel til at smide beboere der får børn mens de bor i højhuset, selv om der står at der ikke må bo børn i de små boliger i højhuset. Administrationen sender hurtigst muligt efter den 28. april opsigelser og nye kontrakter ud til alle dem der har en garage i Lægeforeningens Boliger, der efterlever de regler der blev vedtaget på afdelingsmødet i At orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. 10. Ledelsesretten Administrationen og organisationsbestyrelsen ønsker at få klarlagt ledelsesretten og beslutnings kompetencer imellem boligorganisationens ansatte. Vedlagt som (bilag 10) er udkast til et notat der beskriver beslutningskompetence og ledelsesmæssige snitflader mellem administrationen, boligor ganisationens ansatte, afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen. At vedlagte udkast bliver behandlet og besluttet. Bestyrelsen besluttede at der ikke var brug for en forretningsgang for beslutningskompetence og ledelsesret. Det blev præciseret, at driftschefen har den daglige ledelse af ejendomsmesteren og at det er ham der afholder MUS-samtaler med denne. 11. Valg af revisor På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at der på organisationsbestyrelsesmødet den 6. maj 2014, skal besluttes hvem der skal indstilles som kommende revisor for Lægeforeningens Boliger. Der har nu været afholdt møde med alternativ revisor der har snakket med bestyrelsen og fremlagt tilbud, der er vedlagt som (bilag 11 og 12). At bestyrelsen beholder nuværende revisor og indstiller dette til repræsentantskabet. 5

6 Det blev besluttet at følge indstillingen. 12. Opdeling af trækningsretsmidler Da det må forventes at både afdeling I og II i den kommende fremtid vil indstille til brug af trækningsretten, vil det være en god idé at få lavet en politik for, hvordan disse midler fordeles mellem afdelingerne. At midlerne bliver opdelt efter indbetaling som det fremgår af vedlagte (bilag 11). Det blev besluttet at følge indstillingen. 13. Ansættelse af ejendomsfunktionær På det seneste driftsmøde, lovede Driftschefen at fremsende forslag til finansiering af Michaels(ejendomsfunktionær) ansættelsesforhold for resten af 2014 inkl. kontraktudkast, idet hans nuværende ansættelse kan ses på den meget reducerede brug af ekstern VVS. Frem til april havde ejendomskontoret registreret en besparelse på eksterne håndværkere på ca. kr ,00. Konto 115 udviser ca. kr ,00 mindre i forhold til samme periode sidste år. Desuden mangler at få underskrevet en stillings- og funktionsbeskrivelse for denne stilling. At midler skal findes så den ekstra ejendomsfunktionær kan forsætte frem til udgangen af 2014, samt forslag til ansættelse fuld tid skal fremsættes på afdelingsmøde i september Ejendomsfunktionæren skal have underskrevet sin stillings- og funktionsbeskrivelse snarest. Det blev besluttet at Ejendomsfunktionæren kan ansættes i en fuldtids tidsbegrænset stilling i 6 mdr. (12. maj 2014 til 31. september 2014) Herefter er det afdelingsmødets beslutning, om der skal ske en fastansættelse af Michael. 14. Lukket punkt Lukket punkt vedlagt som (bilag 14 og 15). 15. Eventuelt Evaluering af mødet. Næste møde er tirsdag den 17. juni

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere