VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!"

Transkript

1 VELUX INTEGR KLR 00 Version: xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af dine VELUX INTEGR produkter og er produceret og testet efter de nyeste metoder og strengeste krav. DIRECTIONS FOR USE FOR VELUX INTEGR KLR 00. 0, 0 VELUX GROUP VELUX, THE VELUX LOGO, INTEGR, io-homecontrol ND THE io-homecontrol LOGO RE REGISTERED TRDEMRKS USED UNDER LICENCE Y THE VELUX GROUP VS

2 VELUX INTEGR KLR 00 Indholdsfortegnelse Vigtig information Kontrolenheden Oversigt over kontrolenhedens funktioner 5 etjening Grundlæggende betjening etjening af vinduer 6 etjening af solafskærmningsprodukter 7 etjening af lys 8 etjening af tænd og sluk-produkter 8 etjening af andre typer io-homecontrol produkter 8 Produktposition 8 Tænd/Hjem/Stop alle produkter 8 Programmer rug af programmer 9 VELUX programmer 0- - rug et program 0- - Tilpas et program - - Læg et program ud i produktvælgeren - Tilbage til startindstillinger Egne programmer 5- - Opret et program Tilpas et program Læg et program ud i produktvælgeren 0 - Giv et program et nyt navn - Støjsvag betjening - Slet et program Smart betjening Find produkter Tastatur Giv produkter et nyt navn Grupper Opret en gruppe 5 - Tilpas en gruppe 6 - Giv en gruppe et nyt navn 7 - Slet en gruppe 8 Rum 9- - Opret et rum 9 - Tilpas et rum 0 - Giv et rum et nyt navn - Slet et rum VELUX

3 VELUX INTEGR KLR 00 Indholdsfortegnelse Favoritter - - Tilpas rækkefølge i produktvælgeren - Tilpas favoritter etjening uden brug af kontrolenhed Manuel betjening af vippevindue 5 Lukning af vippevindue ved strømsvigt eller afladet batteri 6 Lukning af vindue, hvis kontrolenheden er blevet væk 7 Opstart af nyt VELUX INTEGR system Startprocedure 8 Hvis startproceduren mislykkes 9 Udvidelse af dit VELUX INTEGR system Tilføj produkter til kontrolenheden 0 Tilføj betjeningsenhed -9 - Tilføj en betjeningsenhed til dit system, som i forvejen betjenes med en VELUX INTEGR kontrolenhed KLR Tilføj en VELUX INTEGR kontrolenhed KLR 00 til dit system, som i forvejen betjenes med en anden betjeningsenhed Få betjeningsenheder, der er taget i brug i hvert sit system, til at betjene hinandens produkter 69-9 Slet produkter i kontrolenheden 9 Fælles betjening af io-homecontrol produkter Send sikkerhedsnøgle til en anden io-homecontrol betjeningsenhed 96 - Modtag sikkerhedsnøgle fra en anden io-homecontrol betjeningsenhed 97 - Opret ny sikkerhedsnøgle i VELUX INTEGR kontrolenhed KLR Indstillinger Tid og dato Sprog 00 Støjsvag betjening af produkter 00 Nulstilling af kontrolenhed 0 Sikkerhed dgangskode 0 Skift sikkerhedsnøgle 0- Montering Vægmontering af kontrolenhed Flytning af regnsensor ved eftermontering 5 Overensstemmelseserklæring 6 VELUX

4 VELUX INTEGR KLR 00 Vigtig information Læs hele vejledningen grundigt igennem før montering. Vejledningen bør opbevares til senere brug og gives videre til en evt. ny bruger. Sikkerhed Kontrolenheden er beregnet til at blive betjent af personer med tilstrækkelig erfaring og viden eller personer, som har fået vejledning i dens brug af en person med ansvar for deres sikkerhed. ørn må ikke lege med vindue eller tilhørende produkter, og kontrolenheden bør holdes uden for børns rækkevidde. Hvis reparation eller justering er nødvendig, skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan tilsluttes igen. Vindue og tilhørende produkter bør kun betjenes, når brugeren har sikret sig, at dette kan ske uden risiko for personer, dyr eller genstande. Stik aldrig en hånd eller lignende ud af vinduet, før forsyningsspændingen er afbrudt. Funktion Vinduer med regnsensor lukker automatisk, når regnsensoren bliver våd. Ventilationsklappen forbliver åben. Hvis regnsensoren afbrydes, mens vinduet står åbent, er der risiko for indtrængen af vand. For at vinduet ikke skal lukke på grund af meget fin/svag regn, tåge eller dug, er regnsensoren forsynet med et varmelegeme, som holder overfladen tør. Hvis vinduet er blevet åbnet manuelt, kan vinduesåbneren ikke aktiveres via regnsensoren eller andre automatiske funktioner. Når vinduet står helt åbent, tager det ca. et minut fra aktiveringstidspunktet at lukke det helt. Ved kraftig slagregn kan der derfor nå at komme vand ind, før vinduet er lukket. Sne eller is kan forhindre betjening af vinduet. Det anbefales at placere en kontrolenhed i det rum, hvor vindue og tilhørende produkter er placeret. Produkt Kontrolenheden er konstrueret til brug sammen med originale VELUX produkter. Tilslutning til andre produkter kan medføre skader eller funktionssvigt. Kontrolenheden er kompatibel med produkter med io-homecontrol logoet. Elektriske produkter må ikke smides ud med husholdningsaffald, men skal bortskaffes i henhold til nationale regler for elektronisk affald. rugte batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale miljøforskrifter. atterier indeholder stoffer, der kan være skadelige, hvis de ikke håndteres og genanvendes korrekt. rug særskilt batteriindsamlingsordning. Emballagen kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Lydtryksniveau: Maks. 70 d(). Radiofrekvensbånd: 868 MHz. Radiofrekvensrækkevidde: 50 m i frit felt. fhængig af bygningsforholdene er rækkevidden indendørs ca. 5 m. Konstruktioner med armeret beton, metallofter og gipsvægge med stålregler kan dog reducere rækkevidden. Forventet levetid for kontrolenhedens batterier: Op til år. Forventet levetid for den solcelledrevne vinduesåbners batteri: Ca. 0 år. Vedligeholdelse og service Ved vedligeholdelse og service af vindue og tilhørende produkter skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan tilsluttes igen. Vedligeholdelse og montering skal foretages under hensyntagen til lokale bestemmelser om arbejdssikkerhed. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en faguddannet person i henhold til nationale regler. Snavs på kontrolenheden fjernes med en blød klud, tør eller hårdt opvredet i vand. Snavs på regnsensoren kan medføre funktionsproblemer. Regnsensoren skal derfor rengøres med en blød, våd klud - gange om året eller efter behov. Snavs på solcellepanelet rengøres med vand og almindelige rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen. Reservedele kan bestilles hos dit VELUX salgsselskab. ngiv venligst informationerne fra typeetiketten. Eventuelle tekniske spørgsmål rettes til dit VELUX salgsselskab, se telefonliste eller io-homecontrol er avanceret og sikker radioteknologi, som er nem at installere. Produkter, der er mærket io-homecontrol, kommunikerer med hinanden, hvilket giver øget komfort, sikkerhed og energibesparelser. VELUX

5 VELUX INTEGR KLR 00 Kontrolenheden Oversigt over kontrolenhedens funktioner Viser, hvor produktet er placeret Program kører Lavt batteri Produktvælger. Viser det produkt eller program, der kan betjenes ktiverer produkter, f.eks. lukker et vindue eller kører et gardin op Indstiller produktets position, f.eks. kører et gardin delvist ned Tidsindstillet lukning / Persiennestyring Rulleskodde med flere elementer Åbner vinduets ventilationsklap. Vinduet er stadig lukket Lysstyrkemåler dgang til programmer og indstillinger Stopper produkter, der kører. Viser positionen for det produkt, der ses i displayet ktiverer produkter, f.eks. åbner et vindue eller kører et gardin ned Viser positionen på et produkt fra Et helt åbent vindue er 00 (00% åbent), og et helt lukket gardin er 00 (00% lukket) Et kort tryk på Hjem-knappen tænder displayet efter dvale og viser det første produkt i produktvælgeren. Et langt tryk ( sek.) stopper alle produkter atterirum Diode Nøgleknap RESET-knap US-stik (type micro-us ) Udløserknap til batterilåg VELUX 5

6 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Grundlæggende betjening Du betjener alle produkter ved at trykke på ikoner/knapper eller ved at trække eller trykke på skalaen i displayet. Midt i displayet i produktvælgeren vises det produkt, du kan betjene. Hvis flere produkter er registreret i kontrolenheden, vises de som skygger i siderne på displayet. Træk det produkt frem, du vil betjene, ved at køre en finger hen over displayet i pilenes retning. etjening af vinduer Luk Stop Åbn Åbn kun ventilationsklappen. Vinduet er stadig lukket. 5 Træk knappen, eller tryk på skalaen for at åbne vinduet til ønsket position. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på uret for at lukke vinduet automatisk efter et bestemt tidsrum. 7 Vælg det antal minutter, vinduet skal være åbent i, og tryk herefter på "OK". 8 I nederste venstre hjørne kan du se, hvor længe det varer, før vinduet lukker emærk: Hvis du prøver at åbne et vindue, mens det regner, er det kun ventilationsklappen, der bliver åbnet. Denne funktion skal forhindre, at det regner ind. Tryk på "OK", hvis det er i orden. Tryk på "Åbn alligevel", hvis du stadig ønsker at åbne vinduet, selv om det regner. Vinduet åbnes nu til den ønskede position, dog maks. halvt op (50 %). Efter senest 5 min. lukkes vinduet igen, hvis det stadig regner. Hvis du indstiller automatisk lukning på uret til mindre end 5 min., lukkes vinduet, når tiden udløber. VELUX 6

7 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Grundlæggende betjening etjening af solafskærmningsprodukter Rulleskodder/Markiser/Gardiner Kør op Stop Kør ned Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille solafskærmningsproduktets position. I nederste højre hjørne vises positionen fra Rulleskodder med flere elementer 5 6 Tryk på det element, du vil betjene. 7 Tryk på "OK". Du kan nu betjene elementet som beskrevet ovenfor Persienner Kør op Stop Kør ned Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille persiennens position. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på for at indstille, hvor meget lamellerne skal kippe. 6 Tryk på for at kippe lameller opad. 7 Stop 8 Tryk på for at kippe lameller nedad. 9 Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille lamellernes kipning. I nederste højre hjørne vises kipningen fra Tryk på for at vende tilbage til indstilling af persiennens position VELUX 7

8 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Grundlæggende betjening etjening af lys Sluk Stop Tænd Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille lysstyrken. I nederste højre hjørne vises styrken fra etjening af tænd og sluk-produkter Sluk Tænd etjening af andre typer io-homecontrol produkter Åbn Stop Luk emærk: Eksemplet her viser en garageport. Produktposition Ved at trykke på "STOP" kan du i nederste højre hjørne af displayet se positionen for det produkt, der vises i produktvælgeren, f.eks. hvor meget et vindue står åbent. Tænd/Hjem/Stop alle produkter For at forlænge levetiden på kontrolenhedens batterier, går displayet i dvale kort tid efter sidste berøring. Du tænder displayet igen ved at trykke på. Når displayet er tændt, får et tryk på dig hjem til det første produkt i produktvælgeren. Hvis du trykker på i mindst sekunder, stopper alle produkter. VELUX 8

9 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - rug af programmer Et program kan hjælpe dig til et smartere hjem. Det kan bl.a. sørge for, at dit hus bliver udluftet regelmæssigt, at den indendørs temperatur om ønsket holdes nede om dagen, og at varmetabet reduceres om natten. For at få adgang til programmerne skal du trykke på i displayets øverste højre hjørne. Under "Programmer" finder du de VELUX programmer, som du kan bruge med de produkter, du har registreret i din kontrolenhed. Jo flere forskellige produkter, der er registreret, desto flere VELUX programmer står til rådighed. Der findes i alt otte VELUX programmer. To programmer vil kun køre én gang, når de aktiveres. Du kan tilpasse programmerne. Luft ud Tag hjemmefra Seks programmer vil køre automatisk igen og igen efter en ugeplan, når de først er aktiveret. De stopper først, når du bestemmer det. Du kan tilpasse programmerne. Uret nederst til højre på ikonet angiver, at programmet kører igen og igen efter en ugeplan. Godmorgen Godnat Solafskærmning På ferie Du kan desuden lave dine helt egne programmer, se afsnittet Opret et program. Her kan du sammensætte programindstillingerne, som du ønsker. edre indeklima Energibalance Når du trykker på et VELUX program, kan du på displayet læse, hvad det indeholder. Hvis du vil gå tilbage, skal du trykke på. Hvis du vil aktivere et program, skal du trykke på "Start". Hvis du vil ændre de enkelte handlinger/indstillinger i programmet, så de passer dig bedst muligt, skal du trykke på "Tilpas". VELUX 9

10 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer rug et program Nedenfor vises to eksempler på, hvordan du bruger VELUX programmer. Eksempel Programmet "Luft ud" gør det let at åbne og lukke dine vinduer. Eksemplet viser, hvordan du bruger det. Tryk på "Programmer". Tryk på "Luft ud". Tryk på "Start". 5 Displayet spørger, om du vil lægge programmet ud i produktvælgeren, så det er lettere at aktivere det. Tryk på "Nej". emærk: Tryk på "Ja", hvis du gerne vil lægge programmet ud i produktvælgeren. 6 Uret bliver blåt, når programmet kører. Tryk på "Luft ud" for at stoppe programmet. Tryk på "Stop". 7 8 Tryk på for at afslutte. VELUX 0

11 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer Eksempel Programmet "Tag hjemmefra" sikrer, at alle vinduer lukkes, og at alle registrerede låse aktiveres. Eksemplet viser, hvordan du bruger det. Tryk på "Programmer". Tryk på "Tag hjemmefra". Tryk på "Start". emærk: Displayet giver dig besked, hvis et vindue er blevet åbnet manuelt. Dette vindue skal lukkes manuelt igen for at kunne sikre huset. 5 Dit hjem er nu sikret, indtil du trykker på "Lås op". EMÆRK! Når "Tag hjemmefra" er startet, kan du stadig betjene produkter almindeligt med en anden kontrolenhed eller betjeningsenhed. Men hvis du forsøger at aktivere et program, viser displayet, at betjening ikke kan udføres. VELUX

12 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer Tilpas et program Du kan ændre indstillingerne i et program, så det passer dig bedre. Eksemplet viser, hvordan du ændrer indstillingerne i programmet "Luft ud", så kun ét vindue åbner til udluftning. Dette vindue åbner til gengæld mere. Tryk på "Programmer". Tryk på "Luft ud". Tryk på "Tilpas". 5 Tryk på "Programindstillinger". 6 Tryk på "lle vinduer". 7 Tryk på "lle vinduer". 8 Fjern flueben ud for de vinduer, der ikke skal åbne. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 9 Tryk på bjælken med den blå skala. 0 Træk knappen, eller tryk på skalaen for at åbne vinduet til ønsket position. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på. Fortsæt på næste side VELUX

13 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer Tryk på "lle vinduer". Tryk på "lle vinduer". Fjern flueben ud for de vinduer, der ikke skal lukke. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på Tryk på for at afslutte. VELUX

14 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer Læg et program ud i produktvælgeren Du kan lægge et program ud i produktvælgeren, så du nemmere kan aktivere det. Eksemplet viser, hvordan du lægger programmet "Luft ud" ud i produktvælgeren. Tryk på "Luft ud". Tryk på "Start". Displayet spørger, om du vil lægge programmet ud i produktvælgeren. Tryk på "Ja". Nu ligger programmet i produktvælgeren, og du kan starte og stoppe det herfra. Tilbage til startindstillinger Hvis du fortryder dine indstillinger, kan du altid komme tilbage til de oprindelige indstillinger. Tryk på "Luft ud". Tryk på "Tilpas". Tryk på "Tilbage til startindstillinger". Tryk på "Ja". VELUX

15 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Opret et program Hvis VELUX programmerne ikke dækker dine behov, kan du lave dit eget program. Du kan f.eks. have brug for hver dag at lufte ud inden natten. Eksemplet viser, hvordan du laver et program, som du giver navnet "Natkøling". Tryk på "Programmer". Tryk på "Mit eget program". Tryk på "Opret program". 5 Tryk på "Program med ugeplan", hvis programmet skal gentages de dage, der vælges. emærk: Tryk på "Program", hvis programmet kun skal køre her og nu. Tryk på. 6 Tryk på "Tilføj produkter". 7 Tryk på "Vinduer". Tryk på. 8 Rul ned i displayet, og sæt flueben ved de vinduer, der skal indgå i programmet. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 9 Tryk på "Indstil position". 0 Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille vinduernes åbning. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på. Fortsæt på næste side VELUX 5

16 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Tryk på "Udfør trin: kl. 00:00". Rul hjulet for at indstille, hvornår vinduerne skal åbne. Tryk på "OK". Tryk på "Gentag: lle dage". Rul ned i displayet, og fjern flueben ved de dage, der ikke skal indgå i programmet. Tryk på. 5 6 Tryk på "Opret nyt programtrin" for at indstille, hvornår vinduerne skal lukke igen. 7 Tryk på "Tilføj produkter". 8 Tryk på "Vinduer". Tryk på. 9 Rul ned i displayet, og sæt flueben ved de vinduer, der skal indgå i programmet. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 0 Tryk på "Indstil position". Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille vinduernes åbning til 0 %. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på. Tryk på "Udfør trin: kl. 00:00". Fortsæt på næste side VELUX 6

17 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Rul hjulet for at indstille det tidspunkt, hvor vinduerne skal lukke. Tryk på "OK". Tryk på "Gentag: lle dage". 5 6 Rul ned i displayet, og fjern flueben ved de dage, der ikke skal indgå i programmet. Tryk på. 7 8 Skriv det navn, du vil give programmet, her "Natkøling". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. Tryk på. 9 Tryk på "Start" for at aktivere programmet. 0 Tryk på "OK". Programmet "Natkøling" står nu i oversigten under programmer. Her kan det startes, stoppes og tilpasses, når du ønsker det. Uret bliver blåt, når du starter programmet. VELUX 7

18 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Tilpas et program Du kan ændre indstillingerne i et program, så det passer dig bedre. Eksemplet viser, hvordan du ændrer indstillingerne, så Vindue ikke længere er med i programmet "Natkøling". Tryk på "Programmer". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". 5 Tryk på "Programindstillinger". 6 Tryk på "lle vinduer". 7 Tryk på "lle vinduer". 8 Fjern flueben ud for det vindue, der ikke skal åbne. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 9 0 Tryk på "lle vinduer". Fortsæt på næste side VELUX 8

19 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Tryk på "lle vinduer". Fjern flueben ud for det vindue, der ikke skal lukke. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. Tryk på. 5 Tryk på for at afslutte. VELUX 9

20 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Læg et program ud i produktvælgeren Du kan lægge et program ud i produktvælgeren, så du nemmere kan aktivere det. Eksemplet viser, hvordan du lægger programmet "Natkøling" ud i produktvælgeren. Tryk på "Programmer". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". 5 Sæt flueben ud for "Vis i produktvælgeren". 6 7 Tryk på for at afslutte. Du kan nu se programmet i produktvælgeren, og du kan starte og stoppe det herfra. VELUX 0

21 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Giv et program et nyt navn Du kan ændre navnet på dine egne programmer. I eksemplet ændres navnet på programmet "Natkøling" til "Natprogram". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". Tryk på "Vælg nyt navn". + Tryk gentagne gange på for at slette det nuværende navn. rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. 5 Skriv det navn, du vil give programmet, her "Natprogram". Tryk på. 6 Tryk på "OK". 7 Tryk på for at afslutte. 8 Du kan nu se programmet med det nye navn i produktvælgeren. VELUX

22 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Støjsvag betjening Nogle produkter er indstillet til en mere støjsvag betjening, når de aktiveres af programmer, der kører efter en ugeplan, se også afsnittet rug af programmer. Dette kan f.eks. være en fordel, hvis produkterne aktiveres automatisk om natten. emærk, at produkterne kører langsommere, når de er sat til støjsvag betjening. Du kan få dem til at køre hurtigere ved at fravælge støjsvag betjening. Eksemplet viser, hvordan du fravælger støjsvag betjening af produkterne, der betjenes via programmet "Natkøling". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". Fjern flueben ud for "Støjsvag betjening af produkter". Støjsvag betjening er nu fravalgt. 5 Tryk på for at afslutte. Slet et program Hvis du ikke længere vil bruge et af dine egne programmer, kan du slette det. Eksemplet viser, hvordan du sletter programmet "Natkøling". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". Tryk på "Slet program". Tryk på "Ja". VELUX

23 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening Find produkter Det kan være svært at skelne produkterne fra hinanden i produktvælgeren. Hvis du er i tvivl, kan du få identificeret det enkelte produkt ved at trykke på selve ikonet for produktet, f.eks. ud for Vindue. Eksemplet viser, hvordan du finder Vindue, hvis du f.eks. er ved at give vinduet et nyt navn. Tryk på ud for "Vindue ". Tryk på "Vis". Nu kører Vindue en smule frem og tilbage, så du kan se, om du har fat i det rigtige. Tryk på "Vindue ". Du kan nu fortsætte med at give vinduet et nyt navn eller finde et andet produkt. Tastatur Når du vil ændre de navne, som oprettes automatisk, kan du skrive det nye navn via et tastatur. Tastaturets funktioner: Skifter mellem store og små bogstaver og mellem tal og specialtegn. Skifter mellem bogstaver og tal. Sletter sidst skrevne skrifttegn. Eksemplet viser, hvordan du bruger tastaturet, f.eks. når du er ved at navngive grupper og vil kalde en gruppe "Gruppe ". Skriv "Gruppe". Tryk på "#" for at skifte til tal. Tryk på mellemrumstasten. Skriv "". Tryk på for at fortsætte. VELUX

24 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening Giv produkter et nyt navn Du kan ændre navnet på produkter, så du lettere kan finde og betjene dem. Eksemplet viser, hvordan du ændrer navnene på Vindue og Vindue 5 til hhv. Venstre og Højre. Tryk på "Navngiv produkt". Tryk på "Vindue ". emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. Rul ned i listen på displayet for at finde det navn, du vil give produktet. emærk: Du kan også vælge selv at skrive et navn ved at trykke på "Skriv navn". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. Vælg "Venstre". 5 6 Tryk på. Tryk på "OK". 7 Tryk på "Vindue 5". Tryk på. 8 Vælg "Højre". Tryk på. 9 Tryk på "OK". Tryk på for at afslutte. 0 I produktvælgeren kan du nu se, at vinduerne hedder "Venstre" og "Højre". VELUX

25 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Grupper Opret en gruppe Har du flere produkter af samme type, kan du betjene dem samtidigt ved at samle dem i en gruppe. Du kan f.eks. åbne og lukke alle sydvendte vinduer eller alle vinduer i et rum med ét enkelt tryk. Eksemplet viser, hvordan du opretter gruppen "Gruppe " og samler produkterne Vindue og Vindue i den. N Persienne Gardin Gardin Vindue Vindue 6 Vindue 7 Lys Lys Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Vindue Vindue 5 Gruppe Vindue Vindue Lys Lys Tryk på "Grupper". Tryk på "Opret gruppe". Tryk på "Vinduer". Tryk på. 5 Rul ned i displayet, og sæt flueben ved de vinduer, der skal indgå i gruppen. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 6 Skriv det navn, du vil give gruppen, her "Gruppe ". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. Tryk på. 7 Tryk på "etjen gruppe" for at afslutte. emærk: Tryk på "Opret flere" for at foretage flere indstillinger. 8 I produktvælgeren kan du nu se gruppen "Gruppe ". VELUX 5

26 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Grupper Tilpas en gruppe Du kan ændre indholdet i en gruppe ved at tilføje eller fjerne produkter. Eksemplet viser, hvordan du tilføjer Vindue og Vindue 5 til gruppen "Gruppe ", som allerede består af Vindue og Vindue. N Persienne Gardin Gardin Vindue Vindue 6 Vindue 7 Lys Lys Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Gruppe Vindue Vindue 5 Vindue Vindue Lys Lys Tryk på "Grupper". Tryk på "Tilpas gruppe". Tryk på "Gruppe ". Tryk på. 5 Rul ned i displayet for at finde de relevante vinduer. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. 6 Sæt flueben ved de vinduer, der skal tilføjes til gruppen. emærk: Produkter kan fjernes fra en gruppe på tilsvarende måde ved at fjerne fluebenet. Tryk på. Tryk på "etjen gruppe" for at afslutte. emærk: Tryk på "Tilpas flere" for at foretage flere indstillinger. 7 8 I produktvælgeren kan du se det ændrede indhold i gruppen "Gruppe ". VELUX 6

27 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Grupper Giv en gruppe et nyt navn Du kan ændre navnet på en gruppe. Eksemplet viser, hvordan du ændrer navnet "Gruppe " til "Sydvendte vinduer". Tryk på "Grupper". Tryk på "Omdøb gruppe". Tryk på "Gruppe ". Tryk på. 5 Skriv det navn, du vil give gruppen, her "Sydvendte vinduer". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. Tryk på. 6 Tryk på "etjen gruppe" for at afslutte. emærk: Tryk på "Navngiv flere" for at foretage flere indstillinger. 7 I produktvælgeren kan du se, at gruppen nu hedder "Sydvendte vinduer". VELUX 7

28 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Grupper Slet en gruppe Du kan slette en gruppe, hvis den ikke er aktuel mere. Eksemplet viser, hvordan du sletter gruppen "Sydvendte vinduer". emærk: Det er kun gruppen, der slettes. Du kan stadig betjene produkterne enkeltvis via produktvælgeren. Tryk på "Grupper". Tryk på "Slet gruppe". Tryk på den gruppe, du vil slette, her "Sydvendte vinduer". Tryk på. 5 Tryk på "Ja". 6 Tryk på for at afslutte. 7 Gruppen "Sydvendte vinduer" er ikke længere i produktvælgeren. Du kan stadig betjene produkterne enkeltvis via produktvælgeren. VELUX 8

29 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Rum Opret et rum Du kan oprette rum, der svarer til de faktiske rum i dit hjem, og placere dine VELUX produkter i dem. Så bliver det nemmere for dig at finde og betjene de rigtige produkter. Eksemplet viser, hvordan du opretter rummet "Soveværelse" og placerer produkterne Vindue og Vindue 5 i det. Rulleskodde Rulleskodde N Persienne Gardin Gardin Vindue Vindue 5 Vindue Vindue 6 due 7 Vin- Lys Lys Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Soveværelse Vindue Vindue 5 Vindue Vindue Lys Lys Tryk på "Rum". Tryk på "Opret rum". Rul ned i listen på displayet for at finde det navn, du vil give rummet. emærk: Du kan også vælge selv at skrive et navn ved at trykke på "Skriv navn". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. 5 Vælg "Soveværelse". Tryk på. 6 Rul ned i displayet, og sæt flueben ved de vinduer, der er i rummet. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 7 Tryk på "etjen rum" for at afslutte. emærk: Tryk på "Opret flere" for at foretage flere indstillinger. 8 I produktvælgeren kan du nu se rummet "Soveværelse". VELUX 9

30 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Rum Tilpas et rum Du kan ændre indholdet i et rum ved at tilføje eller fjerne produkter. Eksemplet viser, hvordan du tilføjer Rulleskodde og Rulleskodde til rummet "Soveværelse", som allerede består af Vindue og Vindue 5. Rulleskodde Rulleskodde N Persienne Gardin Gardin Vindue Vindue 5 Vindue Vindue 6 due 7 Vin- Lys Lys Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Soveværelse Vindue Vindue 5 Vindue Vindue Lys Lys Tryk på "Rum". Tryk på "Tilpas rum". Tryk på "Soveværelse". Tryk på. 5 Rul ned i displayet for at finde de rulleskodder, der er i rummet. emærk: Du kan se, om du har fat i den rigtige rulleskodde, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. 6 Sæt flueben ved de rulleskodder, der skal tilføjes til rummet. emærk: Produkter kan fjernes fra et rum på tilsvarende måde ved at fjerne fluebenet. Tryk på. 7 Tryk på "etjen rum" for at afslutte. emærk: Tryk på "Tilpas flere" for at foretage flere indstillinger. 8 I produktvælgeren kan du se det ændrede indhold i rummet "Soveværelse". VELUX 0

31 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Rum Giv et rum et nyt navn Du kan ændre navnet på et rum. Eksemplet viser, hvordan du ændrer navnet "Soveværelse" til "ørneværelse". Tryk på "Rum". Tryk på "Omdøb rum". Tryk på "Soveværelse". Tryk på. 5 Rul ned i listen på displayet for at finde det navn, du vil give rummet. emærk: Du kan også vælge selv at skrive et navn ved at trykke på "Skriv navn". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. 6 Vælg "ørneværelse". Tryk på. 7 Tryk på "etjen rum" for at afslutte. emærk: Tryk på "Omdøb flere" for at foretage flere indstillinger. 8 I produktvælgeren kan du se, at rummet nu hedder "ørneværelse". VELUX

32 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Rum Slet et rum Du kan slette et rum, hvis det ikke er aktuelt mere. Eksemplet viser, hvordan du sletter rummet "ørneværelse". emærk: Det er kun rummet, der slettes. Du kan stadig betjene produkterne enkeltvis via produktvælgeren. Tryk på "Rum". Tryk på "Slet rum". Tryk på det rum, du vil slette, her "ørneværelse". Tryk på. 5 Tryk på "Ja". 6 Tryk på for at afslutte. 7 Rummet "ørneværelse" er ikke længere i produktvælgeren. Du kan stadig betjene produkterne enkeltvis via produktvælgeren. VELUX

33 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Favoritter Tilpas rækkefølge i produktvælgeren Hvis der er nogle produkter, grupper eller programmer, som du bruger mere end andre, kan det være en fordel at få dem vist i en anden rækkefølge i produktvælgeren. Eksemplet viser, hvordan du får produkterne Vindue og Vindue 5 til at stå først i produktvælgeren. Tryk på "Produktvælger". Tryk på "Produkternes rækkefølge". Rul ned i displayet for at finde det ønskede produkt, her "Vindue ". emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. 5 6 Tryk på tre gange i træk for at flytte Vindue op foran Vindue. 7 Rul ned i displayet for at finde det ønskede produkt, her "Vindue 5". emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. 8 Udfør pkt. 5 og 6 for Vindue 5, så det kommer til at stå under Vindue. 9 0 Tryk på "OK". Tryk på for at afslutte. Vindue og Vindue 5 står nu først i produktvælgeren. VELUX

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt i gang med din el-aflæser

Kom godt i gang med din el-aflæser Kom godt i gang med din el-aflæser Du har modtaget følgende: 1. 1 stk. el-aflæser (MeterCam) 2. 1 stk. MeterCam Interface (trådløs sender) 3. 1 stk. Internet Gateway (trådløs modtager) 4. 1 stk. strømforsyning

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 Total genstart indebærer, at Handi Xcover 2 startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi Xcover 2 skal overtages

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt!

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt! MANUEL termostathoved eq-3 Model K Indholdsfortegnelse I. Drift og display... 2 II. Generelle funktioner...... 2 Trin 1: Montering af batteriet... 3 Trin 2: Indstil dato og klokkeslæt... 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere