VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!"

Transkript

1 VELUX INTEGR KLR 00 Version: xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af dine VELUX INTEGR produkter og er produceret og testet efter de nyeste metoder og strengeste krav. DIRECTIONS FOR USE FOR VELUX INTEGR KLR 00. 0, 0 VELUX GROUP VELUX, THE VELUX LOGO, INTEGR, io-homecontrol ND THE io-homecontrol LOGO RE REGISTERED TRDEMRKS USED UNDER LICENCE Y THE VELUX GROUP VS

2 VELUX INTEGR KLR 00 Indholdsfortegnelse Vigtig information Kontrolenheden Oversigt over kontrolenhedens funktioner 5 etjening Grundlæggende betjening etjening af vinduer 6 etjening af solafskærmningsprodukter 7 etjening af lys 8 etjening af tænd og sluk-produkter 8 etjening af andre typer io-homecontrol produkter 8 Produktposition 8 Tænd/Hjem/Stop alle produkter 8 Programmer rug af programmer 9 VELUX programmer 0- - rug et program 0- - Tilpas et program - - Læg et program ud i produktvælgeren - Tilbage til startindstillinger Egne programmer 5- - Opret et program Tilpas et program Læg et program ud i produktvælgeren 0 - Giv et program et nyt navn - Støjsvag betjening - Slet et program Smart betjening Find produkter Tastatur Giv produkter et nyt navn Grupper Opret en gruppe 5 - Tilpas en gruppe 6 - Giv en gruppe et nyt navn 7 - Slet en gruppe 8 Rum 9- - Opret et rum 9 - Tilpas et rum 0 - Giv et rum et nyt navn - Slet et rum VELUX

3 VELUX INTEGR KLR 00 Indholdsfortegnelse Favoritter - - Tilpas rækkefølge i produktvælgeren - Tilpas favoritter etjening uden brug af kontrolenhed Manuel betjening af vippevindue 5 Lukning af vippevindue ved strømsvigt eller afladet batteri 6 Lukning af vindue, hvis kontrolenheden er blevet væk 7 Opstart af nyt VELUX INTEGR system Startprocedure 8 Hvis startproceduren mislykkes 9 Udvidelse af dit VELUX INTEGR system Tilføj produkter til kontrolenheden 0 Tilføj betjeningsenhed -9 - Tilføj en betjeningsenhed til dit system, som i forvejen betjenes med en VELUX INTEGR kontrolenhed KLR Tilføj en VELUX INTEGR kontrolenhed KLR 00 til dit system, som i forvejen betjenes med en anden betjeningsenhed Få betjeningsenheder, der er taget i brug i hvert sit system, til at betjene hinandens produkter 69-9 Slet produkter i kontrolenheden 9 Fælles betjening af io-homecontrol produkter Send sikkerhedsnøgle til en anden io-homecontrol betjeningsenhed 96 - Modtag sikkerhedsnøgle fra en anden io-homecontrol betjeningsenhed 97 - Opret ny sikkerhedsnøgle i VELUX INTEGR kontrolenhed KLR Indstillinger Tid og dato Sprog 00 Støjsvag betjening af produkter 00 Nulstilling af kontrolenhed 0 Sikkerhed dgangskode 0 Skift sikkerhedsnøgle 0- Montering Vægmontering af kontrolenhed Flytning af regnsensor ved eftermontering 5 Overensstemmelseserklæring 6 VELUX

4 VELUX INTEGR KLR 00 Vigtig information Læs hele vejledningen grundigt igennem før montering. Vejledningen bør opbevares til senere brug og gives videre til en evt. ny bruger. Sikkerhed Kontrolenheden er beregnet til at blive betjent af personer med tilstrækkelig erfaring og viden eller personer, som har fået vejledning i dens brug af en person med ansvar for deres sikkerhed. ørn må ikke lege med vindue eller tilhørende produkter, og kontrolenheden bør holdes uden for børns rækkevidde. Hvis reparation eller justering er nødvendig, skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan tilsluttes igen. Vindue og tilhørende produkter bør kun betjenes, når brugeren har sikret sig, at dette kan ske uden risiko for personer, dyr eller genstande. Stik aldrig en hånd eller lignende ud af vinduet, før forsyningsspændingen er afbrudt. Funktion Vinduer med regnsensor lukker automatisk, når regnsensoren bliver våd. Ventilationsklappen forbliver åben. Hvis regnsensoren afbrydes, mens vinduet står åbent, er der risiko for indtrængen af vand. For at vinduet ikke skal lukke på grund af meget fin/svag regn, tåge eller dug, er regnsensoren forsynet med et varmelegeme, som holder overfladen tør. Hvis vinduet er blevet åbnet manuelt, kan vinduesåbneren ikke aktiveres via regnsensoren eller andre automatiske funktioner. Når vinduet står helt åbent, tager det ca. et minut fra aktiveringstidspunktet at lukke det helt. Ved kraftig slagregn kan der derfor nå at komme vand ind, før vinduet er lukket. Sne eller is kan forhindre betjening af vinduet. Det anbefales at placere en kontrolenhed i det rum, hvor vindue og tilhørende produkter er placeret. Produkt Kontrolenheden er konstrueret til brug sammen med originale VELUX produkter. Tilslutning til andre produkter kan medføre skader eller funktionssvigt. Kontrolenheden er kompatibel med produkter med io-homecontrol logoet. Elektriske produkter må ikke smides ud med husholdningsaffald, men skal bortskaffes i henhold til nationale regler for elektronisk affald. rugte batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale miljøforskrifter. atterier indeholder stoffer, der kan være skadelige, hvis de ikke håndteres og genanvendes korrekt. rug særskilt batteriindsamlingsordning. Emballagen kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Lydtryksniveau: Maks. 70 d(). Radiofrekvensbånd: 868 MHz. Radiofrekvensrækkevidde: 50 m i frit felt. fhængig af bygningsforholdene er rækkevidden indendørs ca. 5 m. Konstruktioner med armeret beton, metallofter og gipsvægge med stålregler kan dog reducere rækkevidden. Forventet levetid for kontrolenhedens batterier: Op til år. Forventet levetid for den solcelledrevne vinduesåbners batteri: Ca. 0 år. Vedligeholdelse og service Ved vedligeholdelse og service af vindue og tilhørende produkter skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan tilsluttes igen. Vedligeholdelse og montering skal foretages under hensyntagen til lokale bestemmelser om arbejdssikkerhed. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en faguddannet person i henhold til nationale regler. Snavs på kontrolenheden fjernes med en blød klud, tør eller hårdt opvredet i vand. Snavs på regnsensoren kan medføre funktionsproblemer. Regnsensoren skal derfor rengøres med en blød, våd klud - gange om året eller efter behov. Snavs på solcellepanelet rengøres med vand og almindelige rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen. Reservedele kan bestilles hos dit VELUX salgsselskab. ngiv venligst informationerne fra typeetiketten. Eventuelle tekniske spørgsmål rettes til dit VELUX salgsselskab, se telefonliste eller io-homecontrol er avanceret og sikker radioteknologi, som er nem at installere. Produkter, der er mærket io-homecontrol, kommunikerer med hinanden, hvilket giver øget komfort, sikkerhed og energibesparelser. VELUX

5 VELUX INTEGR KLR 00 Kontrolenheden Oversigt over kontrolenhedens funktioner Viser, hvor produktet er placeret Program kører Lavt batteri Produktvælger. Viser det produkt eller program, der kan betjenes ktiverer produkter, f.eks. lukker et vindue eller kører et gardin op Indstiller produktets position, f.eks. kører et gardin delvist ned Tidsindstillet lukning / Persiennestyring Rulleskodde med flere elementer Åbner vinduets ventilationsklap. Vinduet er stadig lukket Lysstyrkemåler dgang til programmer og indstillinger Stopper produkter, der kører. Viser positionen for det produkt, der ses i displayet ktiverer produkter, f.eks. åbner et vindue eller kører et gardin ned Viser positionen på et produkt fra Et helt åbent vindue er 00 (00% åbent), og et helt lukket gardin er 00 (00% lukket) Et kort tryk på Hjem-knappen tænder displayet efter dvale og viser det første produkt i produktvælgeren. Et langt tryk ( sek.) stopper alle produkter atterirum Diode Nøgleknap RESET-knap US-stik (type micro-us ) Udløserknap til batterilåg VELUX 5

6 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Grundlæggende betjening Du betjener alle produkter ved at trykke på ikoner/knapper eller ved at trække eller trykke på skalaen i displayet. Midt i displayet i produktvælgeren vises det produkt, du kan betjene. Hvis flere produkter er registreret i kontrolenheden, vises de som skygger i siderne på displayet. Træk det produkt frem, du vil betjene, ved at køre en finger hen over displayet i pilenes retning. etjening af vinduer Luk Stop Åbn Åbn kun ventilationsklappen. Vinduet er stadig lukket. 5 Træk knappen, eller tryk på skalaen for at åbne vinduet til ønsket position. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på uret for at lukke vinduet automatisk efter et bestemt tidsrum. 7 Vælg det antal minutter, vinduet skal være åbent i, og tryk herefter på "OK". 8 I nederste venstre hjørne kan du se, hvor længe det varer, før vinduet lukker emærk: Hvis du prøver at åbne et vindue, mens det regner, er det kun ventilationsklappen, der bliver åbnet. Denne funktion skal forhindre, at det regner ind. Tryk på "OK", hvis det er i orden. Tryk på "Åbn alligevel", hvis du stadig ønsker at åbne vinduet, selv om det regner. Vinduet åbnes nu til den ønskede position, dog maks. halvt op (50 %). Efter senest 5 min. lukkes vinduet igen, hvis det stadig regner. Hvis du indstiller automatisk lukning på uret til mindre end 5 min., lukkes vinduet, når tiden udløber. VELUX 6

7 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Grundlæggende betjening etjening af solafskærmningsprodukter Rulleskodder/Markiser/Gardiner Kør op Stop Kør ned Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille solafskærmningsproduktets position. I nederste højre hjørne vises positionen fra Rulleskodder med flere elementer 5 6 Tryk på det element, du vil betjene. 7 Tryk på "OK". Du kan nu betjene elementet som beskrevet ovenfor Persienner Kør op Stop Kør ned Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille persiennens position. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på for at indstille, hvor meget lamellerne skal kippe. 6 Tryk på for at kippe lameller opad. 7 Stop 8 Tryk på for at kippe lameller nedad. 9 Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille lamellernes kipning. I nederste højre hjørne vises kipningen fra Tryk på for at vende tilbage til indstilling af persiennens position VELUX 7

8 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Grundlæggende betjening etjening af lys Sluk Stop Tænd Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille lysstyrken. I nederste højre hjørne vises styrken fra etjening af tænd og sluk-produkter Sluk Tænd etjening af andre typer io-homecontrol produkter Åbn Stop Luk emærk: Eksemplet her viser en garageport. Produktposition Ved at trykke på "STOP" kan du i nederste højre hjørne af displayet se positionen for det produkt, der vises i produktvælgeren, f.eks. hvor meget et vindue står åbent. Tænd/Hjem/Stop alle produkter For at forlænge levetiden på kontrolenhedens batterier, går displayet i dvale kort tid efter sidste berøring. Du tænder displayet igen ved at trykke på. Når displayet er tændt, får et tryk på dig hjem til det første produkt i produktvælgeren. Hvis du trykker på i mindst sekunder, stopper alle produkter. VELUX 8

9 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - rug af programmer Et program kan hjælpe dig til et smartere hjem. Det kan bl.a. sørge for, at dit hus bliver udluftet regelmæssigt, at den indendørs temperatur om ønsket holdes nede om dagen, og at varmetabet reduceres om natten. For at få adgang til programmerne skal du trykke på i displayets øverste højre hjørne. Under "Programmer" finder du de VELUX programmer, som du kan bruge med de produkter, du har registreret i din kontrolenhed. Jo flere forskellige produkter, der er registreret, desto flere VELUX programmer står til rådighed. Der findes i alt otte VELUX programmer. To programmer vil kun køre én gang, når de aktiveres. Du kan tilpasse programmerne. Luft ud Tag hjemmefra Seks programmer vil køre automatisk igen og igen efter en ugeplan, når de først er aktiveret. De stopper først, når du bestemmer det. Du kan tilpasse programmerne. Uret nederst til højre på ikonet angiver, at programmet kører igen og igen efter en ugeplan. Godmorgen Godnat Solafskærmning På ferie Du kan desuden lave dine helt egne programmer, se afsnittet Opret et program. Her kan du sammensætte programindstillingerne, som du ønsker. edre indeklima Energibalance Når du trykker på et VELUX program, kan du på displayet læse, hvad det indeholder. Hvis du vil gå tilbage, skal du trykke på. Hvis du vil aktivere et program, skal du trykke på "Start". Hvis du vil ændre de enkelte handlinger/indstillinger i programmet, så de passer dig bedst muligt, skal du trykke på "Tilpas". VELUX 9

10 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer rug et program Nedenfor vises to eksempler på, hvordan du bruger VELUX programmer. Eksempel Programmet "Luft ud" gør det let at åbne og lukke dine vinduer. Eksemplet viser, hvordan du bruger det. Tryk på "Programmer". Tryk på "Luft ud". Tryk på "Start". 5 Displayet spørger, om du vil lægge programmet ud i produktvælgeren, så det er lettere at aktivere det. Tryk på "Nej". emærk: Tryk på "Ja", hvis du gerne vil lægge programmet ud i produktvælgeren. 6 Uret bliver blåt, når programmet kører. Tryk på "Luft ud" for at stoppe programmet. Tryk på "Stop". 7 8 Tryk på for at afslutte. VELUX 0

11 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer Eksempel Programmet "Tag hjemmefra" sikrer, at alle vinduer lukkes, og at alle registrerede låse aktiveres. Eksemplet viser, hvordan du bruger det. Tryk på "Programmer". Tryk på "Tag hjemmefra". Tryk på "Start". emærk: Displayet giver dig besked, hvis et vindue er blevet åbnet manuelt. Dette vindue skal lukkes manuelt igen for at kunne sikre huset. 5 Dit hjem er nu sikret, indtil du trykker på "Lås op". EMÆRK! Når "Tag hjemmefra" er startet, kan du stadig betjene produkter almindeligt med en anden kontrolenhed eller betjeningsenhed. Men hvis du forsøger at aktivere et program, viser displayet, at betjening ikke kan udføres. VELUX

12 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer Tilpas et program Du kan ændre indstillingerne i et program, så det passer dig bedre. Eksemplet viser, hvordan du ændrer indstillingerne i programmet "Luft ud", så kun ét vindue åbner til udluftning. Dette vindue åbner til gengæld mere. Tryk på "Programmer". Tryk på "Luft ud". Tryk på "Tilpas". 5 Tryk på "Programindstillinger". 6 Tryk på "lle vinduer". 7 Tryk på "lle vinduer". 8 Fjern flueben ud for de vinduer, der ikke skal åbne. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 9 Tryk på bjælken med den blå skala. 0 Træk knappen, eller tryk på skalaen for at åbne vinduet til ønsket position. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på. Fortsæt på næste side VELUX

13 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer Tryk på "lle vinduer". Tryk på "lle vinduer". Fjern flueben ud for de vinduer, der ikke skal lukke. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på Tryk på for at afslutte. VELUX

14 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer Læg et program ud i produktvælgeren Du kan lægge et program ud i produktvælgeren, så du nemmere kan aktivere det. Eksemplet viser, hvordan du lægger programmet "Luft ud" ud i produktvælgeren. Tryk på "Luft ud". Tryk på "Start". Displayet spørger, om du vil lægge programmet ud i produktvælgeren. Tryk på "Ja". Nu ligger programmet i produktvælgeren, og du kan starte og stoppe det herfra. Tilbage til startindstillinger Hvis du fortryder dine indstillinger, kan du altid komme tilbage til de oprindelige indstillinger. Tryk på "Luft ud". Tryk på "Tilpas". Tryk på "Tilbage til startindstillinger". Tryk på "Ja". VELUX

15 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Opret et program Hvis VELUX programmerne ikke dækker dine behov, kan du lave dit eget program. Du kan f.eks. have brug for hver dag at lufte ud inden natten. Eksemplet viser, hvordan du laver et program, som du giver navnet "Natkøling". Tryk på "Programmer". Tryk på "Mit eget program". Tryk på "Opret program". 5 Tryk på "Program med ugeplan", hvis programmet skal gentages de dage, der vælges. emærk: Tryk på "Program", hvis programmet kun skal køre her og nu. Tryk på. 6 Tryk på "Tilføj produkter". 7 Tryk på "Vinduer". Tryk på. 8 Rul ned i displayet, og sæt flueben ved de vinduer, der skal indgå i programmet. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 9 Tryk på "Indstil position". 0 Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille vinduernes åbning. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på. Fortsæt på næste side VELUX 5

16 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Tryk på "Udfør trin: kl. 00:00". Rul hjulet for at indstille, hvornår vinduerne skal åbne. Tryk på "OK". Tryk på "Gentag: lle dage". Rul ned i displayet, og fjern flueben ved de dage, der ikke skal indgå i programmet. Tryk på. 5 6 Tryk på "Opret nyt programtrin" for at indstille, hvornår vinduerne skal lukke igen. 7 Tryk på "Tilføj produkter". 8 Tryk på "Vinduer". Tryk på. 9 Rul ned i displayet, og sæt flueben ved de vinduer, der skal indgå i programmet. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 0 Tryk på "Indstil position". Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille vinduernes åbning til 0 %. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på. Tryk på "Udfør trin: kl. 00:00". Fortsæt på næste side VELUX 6

17 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Rul hjulet for at indstille det tidspunkt, hvor vinduerne skal lukke. Tryk på "OK". Tryk på "Gentag: lle dage". 5 6 Rul ned i displayet, og fjern flueben ved de dage, der ikke skal indgå i programmet. Tryk på. 7 8 Skriv det navn, du vil give programmet, her "Natkøling". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. Tryk på. 9 Tryk på "Start" for at aktivere programmet. 0 Tryk på "OK". Programmet "Natkøling" står nu i oversigten under programmer. Her kan det startes, stoppes og tilpasses, når du ønsker det. Uret bliver blåt, når du starter programmet. VELUX 7

18 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Tilpas et program Du kan ændre indstillingerne i et program, så det passer dig bedre. Eksemplet viser, hvordan du ændrer indstillingerne, så Vindue ikke længere er med i programmet "Natkøling". Tryk på "Programmer". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". 5 Tryk på "Programindstillinger". 6 Tryk på "lle vinduer". 7 Tryk på "lle vinduer". 8 Fjern flueben ud for det vindue, der ikke skal åbne. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 9 0 Tryk på "lle vinduer". Fortsæt på næste side VELUX 8

19 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Tryk på "lle vinduer". Fjern flueben ud for det vindue, der ikke skal lukke. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. Tryk på. 5 Tryk på for at afslutte. VELUX 9

20 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Læg et program ud i produktvælgeren Du kan lægge et program ud i produktvælgeren, så du nemmere kan aktivere det. Eksemplet viser, hvordan du lægger programmet "Natkøling" ud i produktvælgeren. Tryk på "Programmer". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". 5 Sæt flueben ud for "Vis i produktvælgeren". 6 7 Tryk på for at afslutte. Du kan nu se programmet i produktvælgeren, og du kan starte og stoppe det herfra. VELUX 0

21 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Giv et program et nyt navn Du kan ændre navnet på dine egne programmer. I eksemplet ændres navnet på programmet "Natkøling" til "Natprogram". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". Tryk på "Vælg nyt navn". + Tryk gentagne gange på for at slette det nuværende navn. rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. 5 Skriv det navn, du vil give programmet, her "Natprogram". Tryk på. 6 Tryk på "OK". 7 Tryk på for at afslutte. 8 Du kan nu se programmet med det nye navn i produktvælgeren. VELUX

22 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Støjsvag betjening Nogle produkter er indstillet til en mere støjsvag betjening, når de aktiveres af programmer, der kører efter en ugeplan, se også afsnittet rug af programmer. Dette kan f.eks. være en fordel, hvis produkterne aktiveres automatisk om natten. emærk, at produkterne kører langsommere, når de er sat til støjsvag betjening. Du kan få dem til at køre hurtigere ved at fravælge støjsvag betjening. Eksemplet viser, hvordan du fravælger støjsvag betjening af produkterne, der betjenes via programmet "Natkøling". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". Fjern flueben ud for "Støjsvag betjening af produkter". Støjsvag betjening er nu fravalgt. 5 Tryk på for at afslutte. Slet et program Hvis du ikke længere vil bruge et af dine egne programmer, kan du slette det. Eksemplet viser, hvordan du sletter programmet "Natkøling". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". Tryk på "Slet program". Tryk på "Ja". VELUX

23 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening Find produkter Det kan være svært at skelne produkterne fra hinanden i produktvælgeren. Hvis du er i tvivl, kan du få identificeret det enkelte produkt ved at trykke på selve ikonet for produktet, f.eks. ud for Vindue. Eksemplet viser, hvordan du finder Vindue, hvis du f.eks. er ved at give vinduet et nyt navn. Tryk på ud for "Vindue ". Tryk på "Vis". Nu kører Vindue en smule frem og tilbage, så du kan se, om du har fat i det rigtige. Tryk på "Vindue ". Du kan nu fortsætte med at give vinduet et nyt navn eller finde et andet produkt. Tastatur Når du vil ændre de navne, som oprettes automatisk, kan du skrive det nye navn via et tastatur. Tastaturets funktioner: Skifter mellem store og små bogstaver og mellem tal og specialtegn. Skifter mellem bogstaver og tal. Sletter sidst skrevne skrifttegn. Eksemplet viser, hvordan du bruger tastaturet, f.eks. når du er ved at navngive grupper og vil kalde en gruppe "Gruppe ". Skriv "Gruppe". Tryk på "#" for at skifte til tal. Tryk på mellemrumstasten. Skriv "". Tryk på for at fortsætte. VELUX

24 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening Giv produkter et nyt navn Du kan ændre navnet på produkter, så du lettere kan finde og betjene dem. Eksemplet viser, hvordan du ændrer navnene på Vindue og Vindue 5 til hhv. Venstre og Højre. Tryk på "Navngiv produkt". Tryk på "Vindue ". emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. Rul ned i listen på displayet for at finde det navn, du vil give produktet. emærk: Du kan også vælge selv at skrive et navn ved at trykke på "Skriv navn". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. Vælg "Venstre". 5 6 Tryk på. Tryk på "OK". 7 Tryk på "Vindue 5". Tryk på. 8 Vælg "Højre". Tryk på. 9 Tryk på "OK". Tryk på for at afslutte. 0 I produktvælgeren kan du nu se, at vinduerne hedder "Venstre" og "Højre". VELUX

25 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Grupper Opret en gruppe Har du flere produkter af samme type, kan du betjene dem samtidigt ved at samle dem i en gruppe. Du kan f.eks. åbne og lukke alle sydvendte vinduer eller alle vinduer i et rum med ét enkelt tryk. Eksemplet viser, hvordan du opretter gruppen "Gruppe " og samler produkterne Vindue og Vindue i den. N Persienne Gardin Gardin Vindue Vindue 6 Vindue 7 Lys Lys Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Vindue Vindue 5 Gruppe Vindue Vindue Lys Lys Tryk på "Grupper". Tryk på "Opret gruppe". Tryk på "Vinduer". Tryk på. 5 Rul ned i displayet, og sæt flueben ved de vinduer, der skal indgå i gruppen. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 6 Skriv det navn, du vil give gruppen, her "Gruppe ". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. Tryk på. 7 Tryk på "etjen gruppe" for at afslutte. emærk: Tryk på "Opret flere" for at foretage flere indstillinger. 8 I produktvælgeren kan du nu se gruppen "Gruppe ". VELUX 5

26 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Grupper Tilpas en gruppe Du kan ændre indholdet i en gruppe ved at tilføje eller fjerne produkter. Eksemplet viser, hvordan du tilføjer Vindue og Vindue 5 til gruppen "Gruppe ", som allerede består af Vindue og Vindue. N Persienne Gardin Gardin Vindue Vindue 6 Vindue 7 Lys Lys Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Gruppe Vindue Vindue 5 Vindue Vindue Lys Lys Tryk på "Grupper". Tryk på "Tilpas gruppe". Tryk på "Gruppe ". Tryk på. 5 Rul ned i displayet for at finde de relevante vinduer. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. 6 Sæt flueben ved de vinduer, der skal tilføjes til gruppen. emærk: Produkter kan fjernes fra en gruppe på tilsvarende måde ved at fjerne fluebenet. Tryk på. Tryk på "etjen gruppe" for at afslutte. emærk: Tryk på "Tilpas flere" for at foretage flere indstillinger. 7 8 I produktvælgeren kan du se det ændrede indhold i gruppen "Gruppe ". VELUX 6

27 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Grupper Giv en gruppe et nyt navn Du kan ændre navnet på en gruppe. Eksemplet viser, hvordan du ændrer navnet "Gruppe " til "Sydvendte vinduer". Tryk på "Grupper". Tryk på "Omdøb gruppe". Tryk på "Gruppe ". Tryk på. 5 Skriv det navn, du vil give gruppen, her "Sydvendte vinduer". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. Tryk på. 6 Tryk på "etjen gruppe" for at afslutte. emærk: Tryk på "Navngiv flere" for at foretage flere indstillinger. 7 I produktvælgeren kan du se, at gruppen nu hedder "Sydvendte vinduer". VELUX 7

28 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Grupper Slet en gruppe Du kan slette en gruppe, hvis den ikke er aktuel mere. Eksemplet viser, hvordan du sletter gruppen "Sydvendte vinduer". emærk: Det er kun gruppen, der slettes. Du kan stadig betjene produkterne enkeltvis via produktvælgeren. Tryk på "Grupper". Tryk på "Slet gruppe". Tryk på den gruppe, du vil slette, her "Sydvendte vinduer". Tryk på. 5 Tryk på "Ja". 6 Tryk på for at afslutte. 7 Gruppen "Sydvendte vinduer" er ikke længere i produktvælgeren. Du kan stadig betjene produkterne enkeltvis via produktvælgeren. VELUX 8

29 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Rum Opret et rum Du kan oprette rum, der svarer til de faktiske rum i dit hjem, og placere dine VELUX produkter i dem. Så bliver det nemmere for dig at finde og betjene de rigtige produkter. Eksemplet viser, hvordan du opretter rummet "Soveværelse" og placerer produkterne Vindue og Vindue 5 i det. Rulleskodde Rulleskodde N Persienne Gardin Gardin Vindue Vindue 5 Vindue Vindue 6 due 7 Vin- Lys Lys Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Soveværelse Vindue Vindue 5 Vindue Vindue Lys Lys Tryk på "Rum". Tryk på "Opret rum". Rul ned i listen på displayet for at finde det navn, du vil give rummet. emærk: Du kan også vælge selv at skrive et navn ved at trykke på "Skriv navn". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. 5 Vælg "Soveværelse". Tryk på. 6 Rul ned i displayet, og sæt flueben ved de vinduer, der er i rummet. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 7 Tryk på "etjen rum" for at afslutte. emærk: Tryk på "Opret flere" for at foretage flere indstillinger. 8 I produktvælgeren kan du nu se rummet "Soveværelse". VELUX 9

30 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Rum Tilpas et rum Du kan ændre indholdet i et rum ved at tilføje eller fjerne produkter. Eksemplet viser, hvordan du tilføjer Rulleskodde og Rulleskodde til rummet "Soveværelse", som allerede består af Vindue og Vindue 5. Rulleskodde Rulleskodde N Persienne Gardin Gardin Vindue Vindue 5 Vindue Vindue 6 due 7 Vin- Lys Lys Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Soveværelse Vindue Vindue 5 Vindue Vindue Lys Lys Tryk på "Rum". Tryk på "Tilpas rum". Tryk på "Soveværelse". Tryk på. 5 Rul ned i displayet for at finde de rulleskodder, der er i rummet. emærk: Du kan se, om du har fat i den rigtige rulleskodde, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. 6 Sæt flueben ved de rulleskodder, der skal tilføjes til rummet. emærk: Produkter kan fjernes fra et rum på tilsvarende måde ved at fjerne fluebenet. Tryk på. 7 Tryk på "etjen rum" for at afslutte. emærk: Tryk på "Tilpas flere" for at foretage flere indstillinger. 8 I produktvælgeren kan du se det ændrede indhold i rummet "Soveværelse". VELUX 0

31 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Rum Giv et rum et nyt navn Du kan ændre navnet på et rum. Eksemplet viser, hvordan du ændrer navnet "Soveværelse" til "ørneværelse". Tryk på "Rum". Tryk på "Omdøb rum". Tryk på "Soveværelse". Tryk på. 5 Rul ned i listen på displayet for at finde det navn, du vil give rummet. emærk: Du kan også vælge selv at skrive et navn ved at trykke på "Skriv navn". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. 6 Vælg "ørneværelse". Tryk på. 7 Tryk på "etjen rum" for at afslutte. emærk: Tryk på "Omdøb flere" for at foretage flere indstillinger. 8 I produktvælgeren kan du se, at rummet nu hedder "ørneværelse". VELUX

32 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Rum Slet et rum Du kan slette et rum, hvis det ikke er aktuelt mere. Eksemplet viser, hvordan du sletter rummet "ørneværelse". emærk: Det er kun rummet, der slettes. Du kan stadig betjene produkterne enkeltvis via produktvælgeren. Tryk på "Rum". Tryk på "Slet rum". Tryk på det rum, du vil slette, her "ørneværelse". Tryk på. 5 Tryk på "Ja". 6 Tryk på for at afslutte. 7 Rummet "ørneværelse" er ikke længere i produktvælgeren. Du kan stadig betjene produkterne enkeltvis via produktvælgeren. VELUX

33 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Favoritter Tilpas rækkefølge i produktvælgeren Hvis der er nogle produkter, grupper eller programmer, som du bruger mere end andre, kan det være en fordel at få dem vist i en anden rækkefølge i produktvælgeren. Eksemplet viser, hvordan du får produkterne Vindue og Vindue 5 til at stå først i produktvælgeren. Tryk på "Produktvælger". Tryk på "Produkternes rækkefølge". Rul ned i displayet for at finde det ønskede produkt, her "Vindue ". emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. 5 6 Tryk på tre gange i træk for at flytte Vindue op foran Vindue. 7 Rul ned i displayet for at finde det ønskede produkt, her "Vindue 5". emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. 8 Udfør pkt. 5 og 6 for Vindue 5, så det kommer til at stå under Vindue. 9 0 Tryk på "OK". Tryk på for at afslutte. Vindue og Vindue 5 står nu først i produktvælgeren. VELUX

GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 100 / KMX 200 / KSX 100 / KLR 100

GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 100 / KMX 200 / KSX 100 / KLR 100 GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 00 / KMX 00 / KSX 00 / KLR 00 Brugsvejledning DANSK VAS 568-00-0 Indhold Tillykke med dit nye VELUX produkt For at få størst mulig glæde af produktet bør du læse denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

VELUX INTEGRA KLF 100

VELUX INTEGRA KLF 100 VELUX INTEGRA KLF 00 Brugsvejledning DANSK VAS 45796-06-03 Indhold Vigtig information 4-5 Kom godt i gang Montering 6 Startprocedure 7 Guide til hurtig standardindstilling 8 Eksempel på typisk brug af

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

KLF 100. Brugsvejledning DANSK VAS 451796-0109

KLF 100. Brugsvejledning DANSK VAS 451796-0109 KLF 00 Brugsvejledning DANSK VAS 45796-009 Indhold Vigtig information 4-5 Kom godt i gang Montering 6 Startprocedure 7 Guide til hurtig standardindstilling 8 Eksempel på typisk brug af interfacet 9 Interfacets

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere Scene Quickstart guide En fantastisk nyudvikling inden for The Art of Window Styling. Denne guide vil hjælpe dig i gang med dit PowerView

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Bruger Manual. www.ingenium.cc MEGAMAN

Bruger Manual. www.ingenium.cc MEGAMAN Bruger Manual www.ingenium.cc MEGAMAN For at kunne styre dine INGENIUM BLU LED lamper/ armaturer skal du først koble dem til din smart enhed. Se detaljer under Automatisk kobling. Montering Generelt Smart

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Dit Fibaro system kan have op til 230 Z-Wave enheder tilsluttet til det. Nedenfor kan du læse hvordan du tilføjer Fibaro enheder til din Home Center Lite eller

Læs mere

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brugermanual Living full of energy 1/7 Tillykke med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app for Android og ios giver mulighed for at regulere dit Roth Touchline gulvvarmesystem

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1)

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1) SCD498 2 3 1 DANSK 15 Introduktion Philips/Avent sætter en ære i at producere pålidelige produkter der kan give forældre den tryghed de har brug for. Denne Philips/Avent-babyalarm hjælper dig døgnet rundt

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brugermanual Living full of energy 1/7 Tillykke med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app for Android og ios giver mulighed for at regulere dit Roth Touchline gulvvarmesystem

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Kom godt i gang med din el-aflæser

Kom godt i gang med din el-aflæser Kom godt i gang med din el-aflæser Du har modtaget følgende: 1. 1 stk. el-aflæser (MeterCam) 2. 1 stk. MeterCam Interface (trådløs sender) 3. 1 stk. Internet Gateway (trådløs modtager) 4. 1 stk. strømforsyning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere