VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!"

Transkript

1 VELUX INTEGR KLR 00 Version: xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af dine VELUX INTEGR produkter og er produceret og testet efter de nyeste metoder og strengeste krav. DIRECTIONS FOR USE FOR VELUX INTEGR KLR 00. 0, 0 VELUX GROUP VELUX, THE VELUX LOGO, INTEGR, io-homecontrol ND THE io-homecontrol LOGO RE REGISTERED TRDEMRKS USED UNDER LICENCE Y THE VELUX GROUP VS

2 VELUX INTEGR KLR 00 Indholdsfortegnelse Vigtig information Kontrolenheden Oversigt over kontrolenhedens funktioner 5 etjening Grundlæggende betjening etjening af vinduer 6 etjening af solafskærmningsprodukter 7 etjening af lys 8 etjening af tænd og sluk-produkter 8 etjening af andre typer io-homecontrol produkter 8 Produktposition 8 Tænd/Hjem/Stop alle produkter 8 Programmer rug af programmer 9 VELUX programmer 0- - rug et program 0- - Tilpas et program - - Læg et program ud i produktvælgeren - Tilbage til startindstillinger Egne programmer 5- - Opret et program Tilpas et program Læg et program ud i produktvælgeren 0 - Giv et program et nyt navn - Støjsvag betjening - Slet et program Smart betjening Find produkter Tastatur Giv produkter et nyt navn Grupper Opret en gruppe 5 - Tilpas en gruppe 6 - Giv en gruppe et nyt navn 7 - Slet en gruppe 8 Rum 9- - Opret et rum 9 - Tilpas et rum 0 - Giv et rum et nyt navn - Slet et rum VELUX

3 VELUX INTEGR KLR 00 Indholdsfortegnelse Favoritter - - Tilpas rækkefølge i produktvælgeren - Tilpas favoritter etjening uden brug af kontrolenhed Manuel betjening af vippevindue 5 Lukning af vippevindue ved strømsvigt eller afladet batteri 6 Lukning af vindue, hvis kontrolenheden er blevet væk 7 Opstart af nyt VELUX INTEGR system Startprocedure 8 Hvis startproceduren mislykkes 9 Udvidelse af dit VELUX INTEGR system Tilføj produkter til kontrolenheden 0 Tilføj betjeningsenhed -9 - Tilføj en betjeningsenhed til dit system, som i forvejen betjenes med en VELUX INTEGR kontrolenhed KLR Tilføj en VELUX INTEGR kontrolenhed KLR 00 til dit system, som i forvejen betjenes med en anden betjeningsenhed Få betjeningsenheder, der er taget i brug i hvert sit system, til at betjene hinandens produkter 69-9 Slet produkter i kontrolenheden 9 Fælles betjening af io-homecontrol produkter Send sikkerhedsnøgle til en anden io-homecontrol betjeningsenhed 96 - Modtag sikkerhedsnøgle fra en anden io-homecontrol betjeningsenhed 97 - Opret ny sikkerhedsnøgle i VELUX INTEGR kontrolenhed KLR Indstillinger Tid og dato Sprog 00 Støjsvag betjening af produkter 00 Nulstilling af kontrolenhed 0 Sikkerhed dgangskode 0 Skift sikkerhedsnøgle 0- Montering Vægmontering af kontrolenhed Flytning af regnsensor ved eftermontering 5 Overensstemmelseserklæring 6 VELUX

4 VELUX INTEGR KLR 00 Vigtig information Læs hele vejledningen grundigt igennem før montering. Vejledningen bør opbevares til senere brug og gives videre til en evt. ny bruger. Sikkerhed Kontrolenheden er beregnet til at blive betjent af personer med tilstrækkelig erfaring og viden eller personer, som har fået vejledning i dens brug af en person med ansvar for deres sikkerhed. ørn må ikke lege med vindue eller tilhørende produkter, og kontrolenheden bør holdes uden for børns rækkevidde. Hvis reparation eller justering er nødvendig, skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan tilsluttes igen. Vindue og tilhørende produkter bør kun betjenes, når brugeren har sikret sig, at dette kan ske uden risiko for personer, dyr eller genstande. Stik aldrig en hånd eller lignende ud af vinduet, før forsyningsspændingen er afbrudt. Funktion Vinduer med regnsensor lukker automatisk, når regnsensoren bliver våd. Ventilationsklappen forbliver åben. Hvis regnsensoren afbrydes, mens vinduet står åbent, er der risiko for indtrængen af vand. For at vinduet ikke skal lukke på grund af meget fin/svag regn, tåge eller dug, er regnsensoren forsynet med et varmelegeme, som holder overfladen tør. Hvis vinduet er blevet åbnet manuelt, kan vinduesåbneren ikke aktiveres via regnsensoren eller andre automatiske funktioner. Når vinduet står helt åbent, tager det ca. et minut fra aktiveringstidspunktet at lukke det helt. Ved kraftig slagregn kan der derfor nå at komme vand ind, før vinduet er lukket. Sne eller is kan forhindre betjening af vinduet. Det anbefales at placere en kontrolenhed i det rum, hvor vindue og tilhørende produkter er placeret. Produkt Kontrolenheden er konstrueret til brug sammen med originale VELUX produkter. Tilslutning til andre produkter kan medføre skader eller funktionssvigt. Kontrolenheden er kompatibel med produkter med io-homecontrol logoet. Elektriske produkter må ikke smides ud med husholdningsaffald, men skal bortskaffes i henhold til nationale regler for elektronisk affald. rugte batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale miljøforskrifter. atterier indeholder stoffer, der kan være skadelige, hvis de ikke håndteres og genanvendes korrekt. rug særskilt batteriindsamlingsordning. Emballagen kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Lydtryksniveau: Maks. 70 d(). Radiofrekvensbånd: 868 MHz. Radiofrekvensrækkevidde: 50 m i frit felt. fhængig af bygningsforholdene er rækkevidden indendørs ca. 5 m. Konstruktioner med armeret beton, metallofter og gipsvægge med stålregler kan dog reducere rækkevidden. Forventet levetid for kontrolenhedens batterier: Op til år. Forventet levetid for den solcelledrevne vinduesåbners batteri: Ca. 0 år. Vedligeholdelse og service Ved vedligeholdelse og service af vindue og tilhørende produkter skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan tilsluttes igen. Vedligeholdelse og montering skal foretages under hensyntagen til lokale bestemmelser om arbejdssikkerhed. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en faguddannet person i henhold til nationale regler. Snavs på kontrolenheden fjernes med en blød klud, tør eller hårdt opvredet i vand. Snavs på regnsensoren kan medføre funktionsproblemer. Regnsensoren skal derfor rengøres med en blød, våd klud - gange om året eller efter behov. Snavs på solcellepanelet rengøres med vand og almindelige rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen. Reservedele kan bestilles hos dit VELUX salgsselskab. ngiv venligst informationerne fra typeetiketten. Eventuelle tekniske spørgsmål rettes til dit VELUX salgsselskab, se telefonliste eller io-homecontrol er avanceret og sikker radioteknologi, som er nem at installere. Produkter, der er mærket io-homecontrol, kommunikerer med hinanden, hvilket giver øget komfort, sikkerhed og energibesparelser. VELUX

5 VELUX INTEGR KLR 00 Kontrolenheden Oversigt over kontrolenhedens funktioner Viser, hvor produktet er placeret Program kører Lavt batteri Produktvælger. Viser det produkt eller program, der kan betjenes ktiverer produkter, f.eks. lukker et vindue eller kører et gardin op Indstiller produktets position, f.eks. kører et gardin delvist ned Tidsindstillet lukning / Persiennestyring Rulleskodde med flere elementer Åbner vinduets ventilationsklap. Vinduet er stadig lukket Lysstyrkemåler dgang til programmer og indstillinger Stopper produkter, der kører. Viser positionen for det produkt, der ses i displayet ktiverer produkter, f.eks. åbner et vindue eller kører et gardin ned Viser positionen på et produkt fra Et helt åbent vindue er 00 (00% åbent), og et helt lukket gardin er 00 (00% lukket) Et kort tryk på Hjem-knappen tænder displayet efter dvale og viser det første produkt i produktvælgeren. Et langt tryk ( sek.) stopper alle produkter atterirum Diode Nøgleknap RESET-knap US-stik (type micro-us ) Udløserknap til batterilåg VELUX 5

6 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Grundlæggende betjening Du betjener alle produkter ved at trykke på ikoner/knapper eller ved at trække eller trykke på skalaen i displayet. Midt i displayet i produktvælgeren vises det produkt, du kan betjene. Hvis flere produkter er registreret i kontrolenheden, vises de som skygger i siderne på displayet. Træk det produkt frem, du vil betjene, ved at køre en finger hen over displayet i pilenes retning. etjening af vinduer Luk Stop Åbn Åbn kun ventilationsklappen. Vinduet er stadig lukket. 5 Træk knappen, eller tryk på skalaen for at åbne vinduet til ønsket position. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på uret for at lukke vinduet automatisk efter et bestemt tidsrum. 7 Vælg det antal minutter, vinduet skal være åbent i, og tryk herefter på "OK". 8 I nederste venstre hjørne kan du se, hvor længe det varer, før vinduet lukker emærk: Hvis du prøver at åbne et vindue, mens det regner, er det kun ventilationsklappen, der bliver åbnet. Denne funktion skal forhindre, at det regner ind. Tryk på "OK", hvis det er i orden. Tryk på "Åbn alligevel", hvis du stadig ønsker at åbne vinduet, selv om det regner. Vinduet åbnes nu til den ønskede position, dog maks. halvt op (50 %). Efter senest 5 min. lukkes vinduet igen, hvis det stadig regner. Hvis du indstiller automatisk lukning på uret til mindre end 5 min., lukkes vinduet, når tiden udløber. VELUX 6

7 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Grundlæggende betjening etjening af solafskærmningsprodukter Rulleskodder/Markiser/Gardiner Kør op Stop Kør ned Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille solafskærmningsproduktets position. I nederste højre hjørne vises positionen fra Rulleskodder med flere elementer 5 6 Tryk på det element, du vil betjene. 7 Tryk på "OK". Du kan nu betjene elementet som beskrevet ovenfor Persienner Kør op Stop Kør ned Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille persiennens position. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på for at indstille, hvor meget lamellerne skal kippe. 6 Tryk på for at kippe lameller opad. 7 Stop 8 Tryk på for at kippe lameller nedad. 9 Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille lamellernes kipning. I nederste højre hjørne vises kipningen fra Tryk på for at vende tilbage til indstilling af persiennens position VELUX 7

8 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Grundlæggende betjening etjening af lys Sluk Stop Tænd Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille lysstyrken. I nederste højre hjørne vises styrken fra etjening af tænd og sluk-produkter Sluk Tænd etjening af andre typer io-homecontrol produkter Åbn Stop Luk emærk: Eksemplet her viser en garageport. Produktposition Ved at trykke på "STOP" kan du i nederste højre hjørne af displayet se positionen for det produkt, der vises i produktvælgeren, f.eks. hvor meget et vindue står åbent. Tænd/Hjem/Stop alle produkter For at forlænge levetiden på kontrolenhedens batterier, går displayet i dvale kort tid efter sidste berøring. Du tænder displayet igen ved at trykke på. Når displayet er tændt, får et tryk på dig hjem til det første produkt i produktvælgeren. Hvis du trykker på i mindst sekunder, stopper alle produkter. VELUX 8

9 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - rug af programmer Et program kan hjælpe dig til et smartere hjem. Det kan bl.a. sørge for, at dit hus bliver udluftet regelmæssigt, at den indendørs temperatur om ønsket holdes nede om dagen, og at varmetabet reduceres om natten. For at få adgang til programmerne skal du trykke på i displayets øverste højre hjørne. Under "Programmer" finder du de VELUX programmer, som du kan bruge med de produkter, du har registreret i din kontrolenhed. Jo flere forskellige produkter, der er registreret, desto flere VELUX programmer står til rådighed. Der findes i alt otte VELUX programmer. To programmer vil kun køre én gang, når de aktiveres. Du kan tilpasse programmerne. Luft ud Tag hjemmefra Seks programmer vil køre automatisk igen og igen efter en ugeplan, når de først er aktiveret. De stopper først, når du bestemmer det. Du kan tilpasse programmerne. Uret nederst til højre på ikonet angiver, at programmet kører igen og igen efter en ugeplan. Godmorgen Godnat Solafskærmning På ferie Du kan desuden lave dine helt egne programmer, se afsnittet Opret et program. Her kan du sammensætte programindstillingerne, som du ønsker. edre indeklima Energibalance Når du trykker på et VELUX program, kan du på displayet læse, hvad det indeholder. Hvis du vil gå tilbage, skal du trykke på. Hvis du vil aktivere et program, skal du trykke på "Start". Hvis du vil ændre de enkelte handlinger/indstillinger i programmet, så de passer dig bedst muligt, skal du trykke på "Tilpas". VELUX 9

10 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer rug et program Nedenfor vises to eksempler på, hvordan du bruger VELUX programmer. Eksempel Programmet "Luft ud" gør det let at åbne og lukke dine vinduer. Eksemplet viser, hvordan du bruger det. Tryk på "Programmer". Tryk på "Luft ud". Tryk på "Start". 5 Displayet spørger, om du vil lægge programmet ud i produktvælgeren, så det er lettere at aktivere det. Tryk på "Nej". emærk: Tryk på "Ja", hvis du gerne vil lægge programmet ud i produktvælgeren. 6 Uret bliver blåt, når programmet kører. Tryk på "Luft ud" for at stoppe programmet. Tryk på "Stop". 7 8 Tryk på for at afslutte. VELUX 0

11 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer Eksempel Programmet "Tag hjemmefra" sikrer, at alle vinduer lukkes, og at alle registrerede låse aktiveres. Eksemplet viser, hvordan du bruger det. Tryk på "Programmer". Tryk på "Tag hjemmefra". Tryk på "Start". emærk: Displayet giver dig besked, hvis et vindue er blevet åbnet manuelt. Dette vindue skal lukkes manuelt igen for at kunne sikre huset. 5 Dit hjem er nu sikret, indtil du trykker på "Lås op". EMÆRK! Når "Tag hjemmefra" er startet, kan du stadig betjene produkter almindeligt med en anden kontrolenhed eller betjeningsenhed. Men hvis du forsøger at aktivere et program, viser displayet, at betjening ikke kan udføres. VELUX

12 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer Tilpas et program Du kan ændre indstillingerne i et program, så det passer dig bedre. Eksemplet viser, hvordan du ændrer indstillingerne i programmet "Luft ud", så kun ét vindue åbner til udluftning. Dette vindue åbner til gengæld mere. Tryk på "Programmer". Tryk på "Luft ud". Tryk på "Tilpas". 5 Tryk på "Programindstillinger". 6 Tryk på "lle vinduer". 7 Tryk på "lle vinduer". 8 Fjern flueben ud for de vinduer, der ikke skal åbne. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 9 Tryk på bjælken med den blå skala. 0 Træk knappen, eller tryk på skalaen for at åbne vinduet til ønsket position. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på. Fortsæt på næste side VELUX

13 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer Tryk på "lle vinduer". Tryk på "lle vinduer". Fjern flueben ud for de vinduer, der ikke skal lukke. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på Tryk på for at afslutte. VELUX

14 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - VELUX programmer Læg et program ud i produktvælgeren Du kan lægge et program ud i produktvælgeren, så du nemmere kan aktivere det. Eksemplet viser, hvordan du lægger programmet "Luft ud" ud i produktvælgeren. Tryk på "Luft ud". Tryk på "Start". Displayet spørger, om du vil lægge programmet ud i produktvælgeren. Tryk på "Ja". Nu ligger programmet i produktvælgeren, og du kan starte og stoppe det herfra. Tilbage til startindstillinger Hvis du fortryder dine indstillinger, kan du altid komme tilbage til de oprindelige indstillinger. Tryk på "Luft ud". Tryk på "Tilpas". Tryk på "Tilbage til startindstillinger". Tryk på "Ja". VELUX

15 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Opret et program Hvis VELUX programmerne ikke dækker dine behov, kan du lave dit eget program. Du kan f.eks. have brug for hver dag at lufte ud inden natten. Eksemplet viser, hvordan du laver et program, som du giver navnet "Natkøling". Tryk på "Programmer". Tryk på "Mit eget program". Tryk på "Opret program". 5 Tryk på "Program med ugeplan", hvis programmet skal gentages de dage, der vælges. emærk: Tryk på "Program", hvis programmet kun skal køre her og nu. Tryk på. 6 Tryk på "Tilføj produkter". 7 Tryk på "Vinduer". Tryk på. 8 Rul ned i displayet, og sæt flueben ved de vinduer, der skal indgå i programmet. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 9 Tryk på "Indstil position". 0 Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille vinduernes åbning. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på. Fortsæt på næste side VELUX 5

16 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Tryk på "Udfør trin: kl. 00:00". Rul hjulet for at indstille, hvornår vinduerne skal åbne. Tryk på "OK". Tryk på "Gentag: lle dage". Rul ned i displayet, og fjern flueben ved de dage, der ikke skal indgå i programmet. Tryk på. 5 6 Tryk på "Opret nyt programtrin" for at indstille, hvornår vinduerne skal lukke igen. 7 Tryk på "Tilføj produkter". 8 Tryk på "Vinduer". Tryk på. 9 Rul ned i displayet, og sæt flueben ved de vinduer, der skal indgå i programmet. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 0 Tryk på "Indstil position". Træk knappen, eller tryk på skalaen for at indstille vinduernes åbning til 0 %. I nederste højre hjørne vises positionen fra Tryk på. Tryk på "Udfør trin: kl. 00:00". Fortsæt på næste side VELUX 6

17 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Rul hjulet for at indstille det tidspunkt, hvor vinduerne skal lukke. Tryk på "OK". Tryk på "Gentag: lle dage". 5 6 Rul ned i displayet, og fjern flueben ved de dage, der ikke skal indgå i programmet. Tryk på. 7 8 Skriv det navn, du vil give programmet, her "Natkøling". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. Tryk på. 9 Tryk på "Start" for at aktivere programmet. 0 Tryk på "OK". Programmet "Natkøling" står nu i oversigten under programmer. Her kan det startes, stoppes og tilpasses, når du ønsker det. Uret bliver blåt, når du starter programmet. VELUX 7

18 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Tilpas et program Du kan ændre indstillingerne i et program, så det passer dig bedre. Eksemplet viser, hvordan du ændrer indstillingerne, så Vindue ikke længere er med i programmet "Natkøling". Tryk på "Programmer". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". 5 Tryk på "Programindstillinger". 6 Tryk på "lle vinduer". 7 Tryk på "lle vinduer". 8 Fjern flueben ud for det vindue, der ikke skal åbne. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 9 0 Tryk på "lle vinduer". Fortsæt på næste side VELUX 8

19 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Tryk på "lle vinduer". Fjern flueben ud for det vindue, der ikke skal lukke. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. Tryk på. 5 Tryk på for at afslutte. VELUX 9

20 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Læg et program ud i produktvælgeren Du kan lægge et program ud i produktvælgeren, så du nemmere kan aktivere det. Eksemplet viser, hvordan du lægger programmet "Natkøling" ud i produktvælgeren. Tryk på "Programmer". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". 5 Sæt flueben ud for "Vis i produktvælgeren". 6 7 Tryk på for at afslutte. Du kan nu se programmet i produktvælgeren, og du kan starte og stoppe det herfra. VELUX 0

21 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Giv et program et nyt navn Du kan ændre navnet på dine egne programmer. I eksemplet ændres navnet på programmet "Natkøling" til "Natprogram". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". Tryk på "Vælg nyt navn". + Tryk gentagne gange på for at slette det nuværende navn. rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. 5 Skriv det navn, du vil give programmet, her "Natprogram". Tryk på. 6 Tryk på "OK". 7 Tryk på for at afslutte. 8 Du kan nu se programmet med det nye navn i produktvælgeren. VELUX

22 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Programmer - Egne programmer Støjsvag betjening Nogle produkter er indstillet til en mere støjsvag betjening, når de aktiveres af programmer, der kører efter en ugeplan, se også afsnittet rug af programmer. Dette kan f.eks. være en fordel, hvis produkterne aktiveres automatisk om natten. emærk, at produkterne kører langsommere, når de er sat til støjsvag betjening. Du kan få dem til at køre hurtigere ved at fravælge støjsvag betjening. Eksemplet viser, hvordan du fravælger støjsvag betjening af produkterne, der betjenes via programmet "Natkøling". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". Fjern flueben ud for "Støjsvag betjening af produkter". Støjsvag betjening er nu fravalgt. 5 Tryk på for at afslutte. Slet et program Hvis du ikke længere vil bruge et af dine egne programmer, kan du slette det. Eksemplet viser, hvordan du sletter programmet "Natkøling". Tryk på "Natkøling". Tryk på "Tilpas". Tryk på "Slet program". Tryk på "Ja". VELUX

23 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening Find produkter Det kan være svært at skelne produkterne fra hinanden i produktvælgeren. Hvis du er i tvivl, kan du få identificeret det enkelte produkt ved at trykke på selve ikonet for produktet, f.eks. ud for Vindue. Eksemplet viser, hvordan du finder Vindue, hvis du f.eks. er ved at give vinduet et nyt navn. Tryk på ud for "Vindue ". Tryk på "Vis". Nu kører Vindue en smule frem og tilbage, så du kan se, om du har fat i det rigtige. Tryk på "Vindue ". Du kan nu fortsætte med at give vinduet et nyt navn eller finde et andet produkt. Tastatur Når du vil ændre de navne, som oprettes automatisk, kan du skrive det nye navn via et tastatur. Tastaturets funktioner: Skifter mellem store og små bogstaver og mellem tal og specialtegn. Skifter mellem bogstaver og tal. Sletter sidst skrevne skrifttegn. Eksemplet viser, hvordan du bruger tastaturet, f.eks. når du er ved at navngive grupper og vil kalde en gruppe "Gruppe ". Skriv "Gruppe". Tryk på "#" for at skifte til tal. Tryk på mellemrumstasten. Skriv "". Tryk på for at fortsætte. VELUX

24 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening Giv produkter et nyt navn Du kan ændre navnet på produkter, så du lettere kan finde og betjene dem. Eksemplet viser, hvordan du ændrer navnene på Vindue og Vindue 5 til hhv. Venstre og Højre. Tryk på "Navngiv produkt". Tryk på "Vindue ". emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. Rul ned i listen på displayet for at finde det navn, du vil give produktet. emærk: Du kan også vælge selv at skrive et navn ved at trykke på "Skriv navn". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. Vælg "Venstre". 5 6 Tryk på. Tryk på "OK". 7 Tryk på "Vindue 5". Tryk på. 8 Vælg "Højre". Tryk på. 9 Tryk på "OK". Tryk på for at afslutte. 0 I produktvælgeren kan du nu se, at vinduerne hedder "Venstre" og "Højre". VELUX

25 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Grupper Opret en gruppe Har du flere produkter af samme type, kan du betjene dem samtidigt ved at samle dem i en gruppe. Du kan f.eks. åbne og lukke alle sydvendte vinduer eller alle vinduer i et rum med ét enkelt tryk. Eksemplet viser, hvordan du opretter gruppen "Gruppe " og samler produkterne Vindue og Vindue i den. N Persienne Gardin Gardin Vindue Vindue 6 Vindue 7 Lys Lys Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Vindue Vindue 5 Gruppe Vindue Vindue Lys Lys Tryk på "Grupper". Tryk på "Opret gruppe". Tryk på "Vinduer". Tryk på. 5 Rul ned i displayet, og sæt flueben ved de vinduer, der skal indgå i gruppen. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 6 Skriv det navn, du vil give gruppen, her "Gruppe ". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. Tryk på. 7 Tryk på "etjen gruppe" for at afslutte. emærk: Tryk på "Opret flere" for at foretage flere indstillinger. 8 I produktvælgeren kan du nu se gruppen "Gruppe ". VELUX 5

26 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Grupper Tilpas en gruppe Du kan ændre indholdet i en gruppe ved at tilføje eller fjerne produkter. Eksemplet viser, hvordan du tilføjer Vindue og Vindue 5 til gruppen "Gruppe ", som allerede består af Vindue og Vindue. N Persienne Gardin Gardin Vindue Vindue 6 Vindue 7 Lys Lys Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Gruppe Vindue Vindue 5 Vindue Vindue Lys Lys Tryk på "Grupper". Tryk på "Tilpas gruppe". Tryk på "Gruppe ". Tryk på. 5 Rul ned i displayet for at finde de relevante vinduer. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. 6 Sæt flueben ved de vinduer, der skal tilføjes til gruppen. emærk: Produkter kan fjernes fra en gruppe på tilsvarende måde ved at fjerne fluebenet. Tryk på. Tryk på "etjen gruppe" for at afslutte. emærk: Tryk på "Tilpas flere" for at foretage flere indstillinger. 7 8 I produktvælgeren kan du se det ændrede indhold i gruppen "Gruppe ". VELUX 6

27 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Grupper Giv en gruppe et nyt navn Du kan ændre navnet på en gruppe. Eksemplet viser, hvordan du ændrer navnet "Gruppe " til "Sydvendte vinduer". Tryk på "Grupper". Tryk på "Omdøb gruppe". Tryk på "Gruppe ". Tryk på. 5 Skriv det navn, du vil give gruppen, her "Sydvendte vinduer". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. Tryk på. 6 Tryk på "etjen gruppe" for at afslutte. emærk: Tryk på "Navngiv flere" for at foretage flere indstillinger. 7 I produktvælgeren kan du se, at gruppen nu hedder "Sydvendte vinduer". VELUX 7

28 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Grupper Slet en gruppe Du kan slette en gruppe, hvis den ikke er aktuel mere. Eksemplet viser, hvordan du sletter gruppen "Sydvendte vinduer". emærk: Det er kun gruppen, der slettes. Du kan stadig betjene produkterne enkeltvis via produktvælgeren. Tryk på "Grupper". Tryk på "Slet gruppe". Tryk på den gruppe, du vil slette, her "Sydvendte vinduer". Tryk på. 5 Tryk på "Ja". 6 Tryk på for at afslutte. 7 Gruppen "Sydvendte vinduer" er ikke længere i produktvælgeren. Du kan stadig betjene produkterne enkeltvis via produktvælgeren. VELUX 8

29 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Rum Opret et rum Du kan oprette rum, der svarer til de faktiske rum i dit hjem, og placere dine VELUX produkter i dem. Så bliver det nemmere for dig at finde og betjene de rigtige produkter. Eksemplet viser, hvordan du opretter rummet "Soveværelse" og placerer produkterne Vindue og Vindue 5 i det. Rulleskodde Rulleskodde N Persienne Gardin Gardin Vindue Vindue 5 Vindue Vindue 6 due 7 Vin- Lys Lys Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Soveværelse Vindue Vindue 5 Vindue Vindue Lys Lys Tryk på "Rum". Tryk på "Opret rum". Rul ned i listen på displayet for at finde det navn, du vil give rummet. emærk: Du kan også vælge selv at skrive et navn ved at trykke på "Skriv navn". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. 5 Vælg "Soveværelse". Tryk på. 6 Rul ned i displayet, og sæt flueben ved de vinduer, der er i rummet. emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. Tryk på. 7 Tryk på "etjen rum" for at afslutte. emærk: Tryk på "Opret flere" for at foretage flere indstillinger. 8 I produktvælgeren kan du nu se rummet "Soveværelse". VELUX 9

30 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Rum Tilpas et rum Du kan ændre indholdet i et rum ved at tilføje eller fjerne produkter. Eksemplet viser, hvordan du tilføjer Rulleskodde og Rulleskodde til rummet "Soveværelse", som allerede består af Vindue og Vindue 5. Rulleskodde Rulleskodde N Persienne Gardin Gardin Vindue Vindue 5 Vindue Vindue 6 due 7 Vin- Lys Lys Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Rulleskodde Soveværelse Vindue Vindue 5 Vindue Vindue Lys Lys Tryk på "Rum". Tryk på "Tilpas rum". Tryk på "Soveværelse". Tryk på. 5 Rul ned i displayet for at finde de rulleskodder, der er i rummet. emærk: Du kan se, om du har fat i den rigtige rulleskodde, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. 6 Sæt flueben ved de rulleskodder, der skal tilføjes til rummet. emærk: Produkter kan fjernes fra et rum på tilsvarende måde ved at fjerne fluebenet. Tryk på. 7 Tryk på "etjen rum" for at afslutte. emærk: Tryk på "Tilpas flere" for at foretage flere indstillinger. 8 I produktvælgeren kan du se det ændrede indhold i rummet "Soveværelse". VELUX 0

31 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Rum Giv et rum et nyt navn Du kan ændre navnet på et rum. Eksemplet viser, hvordan du ændrer navnet "Soveværelse" til "ørneværelse". Tryk på "Rum". Tryk på "Omdøb rum". Tryk på "Soveværelse". Tryk på. 5 Rul ned i listen på displayet for at finde det navn, du vil give rummet. emærk: Du kan også vælge selv at skrive et navn ved at trykke på "Skriv navn". rug af tastatur, se afsnittet Tastatur. 6 Vælg "ørneværelse". Tryk på. 7 Tryk på "etjen rum" for at afslutte. emærk: Tryk på "Omdøb flere" for at foretage flere indstillinger. 8 I produktvælgeren kan du se, at rummet nu hedder "ørneværelse". VELUX

32 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Rum Slet et rum Du kan slette et rum, hvis det ikke er aktuelt mere. Eksemplet viser, hvordan du sletter rummet "ørneværelse". emærk: Det er kun rummet, der slettes. Du kan stadig betjene produkterne enkeltvis via produktvælgeren. Tryk på "Rum". Tryk på "Slet rum". Tryk på det rum, du vil slette, her "ørneværelse". Tryk på. 5 Tryk på "Ja". 6 Tryk på for at afslutte. 7 Rummet "ørneværelse" er ikke længere i produktvælgeren. Du kan stadig betjene produkterne enkeltvis via produktvælgeren. VELUX

33 VELUX INTEGR KLR 00 etjening Smart betjening - Favoritter Tilpas rækkefølge i produktvælgeren Hvis der er nogle produkter, grupper eller programmer, som du bruger mere end andre, kan det være en fordel at få dem vist i en anden rækkefølge i produktvælgeren. Eksemplet viser, hvordan du får produkterne Vindue og Vindue 5 til at stå først i produktvælgeren. Tryk på "Produktvælger". Tryk på "Produkternes rækkefølge". Rul ned i displayet for at finde det ønskede produkt, her "Vindue ". emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. 5 6 Tryk på tre gange i træk for at flytte Vindue op foran Vindue. 7 Rul ned i displayet for at finde det ønskede produkt, her "Vindue 5". emærk: Du kan se, om du har fat i det rigtige vindue, ved at trykke på ikonet. Se også afsnittet Find produkter. 8 Udfør pkt. 5 og 6 for Vindue 5, så det kommer til at stå under Vindue. 9 0 Tryk på "OK". Tryk på for at afslutte. Vindue og Vindue 5 står nu først i produktvælgeren. VELUX

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere