Værd at vide om din bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om din bank"

Transkript

1 Værd at vide om din bank August 2011

2 Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser. Først og fremmest er det lykkedes Sparekassen at vende et underskud fra årets første kvartal på 15,8 mio. kr. til et overskud ved halvåret på 7,6 mio. kr. Selv om konkurserne i bl.a. Amagerbanken og Fjordbank Mors har kostet os 18 mio. kr., er det på et stærkt andet kvartal lykkedes at komme hurtigt tilbage i plus. Faldende nedskrivninger og mindre ejendomseksponering På positivsiden kan vi notere, at nedskrivningerne er tæt på halveret i forhold til samme tidspunkt sidste år. Vores kreditteam har for alvor fået fat i den lange ende, og nedskrivningerne falder samtidig med at vores samlede ejendomseksponering også falder en smule. Vi har desuden stort set intet landbrug, som også er en presset branche. Fortsat bundsolid Solvensen er med 18,6 % fortsat høj med en pæn overdækning på 5,3 procentpoint. Likviditetssituationen er fortsat meget solid, hvilket blev understreget for nylig, da Sparekassen førtidsindfriede 300 mio. kr. af bankens lån med statsgaranti. Egenkapitalen er fortsat på ca. 1. mia. kr. Indlån ramt af et bump på vejen Vi er ikke helt tilfredse med, at vi har mistet indlån. Fonden for Sparekassen Faaborg, som er uafhængig af Sparekassen, blev i foråret genstand for negativ presseomtale. Det gjorde nogle af vores kunder og aktionærer utrygge, og vi er ikke i tvivl om, at det var de dage, hvor Fonden var i rampelyset, der kostede noget indlån. En pæn del af det mistede indlån har vi dog hentet hjem igen via overtagelsen af Ryslinge Andelskasse. Vi vil gerne låne flere penge ud Vi vil meget gerne låne flere penge ud til privatkunder og mindre og mellemstore fynske virksomheder. Men usikkerheden omkring blandt andet boligmarkedet har forplantet sig, og fynboerne er stadig lidt tilbageholdende og afventer udviklingen i samfundsøkonomien. Det gør vores arbejde med at låne penge ud lidt mere udfordrende. Når dertil lægges Sparekassens dækning af tab på konkursramte banker forventer vi nu, at årsresultatet lander et sted mellem 100 og 120 mio. kr. før kursreguleringer, nedskrivninger og skat. Sparekassen har overtaget Ryslinge Andelskasse Sparekassen Faaborg overtog i juli måned aktiviteterne i Ryslinge Andelskasse efter, at Andelskassen ikke længere levede op til lovens solvenskrav. Andelskassen stod i en svær situation og rettede derfor henvendelse til Sparekassen Faaborg. Med overtagelsen undgik Ryslinge Andelskasse at komme ind under afviklingsordningen i Bankpakke III. Dermed undgik både kunder og andelshavere tab. Andelskassen ligger i naturlig forlængelse af Sparekassen Faaborgs markedsområde på Midtfyn. Sparekassen Faaborg viderefører Andelskassen som en afdeling i filialnettet og har overtaget de syv medarbejdere og alle ca kunder. - Vi er rigtig glade for, at vi kunne byde Andelskassens kunder velkommen i Sparekassen. De vil opleve at få den samme gode betjening, som de er vant til af deres velkendte rådgiver, fortæller administrerende direktør i Sparekassen Faaborg, Claus Sejling. Med en fornuftig blanding af lokalt baseret privat og erhverv passer Ryslinge Andelskasses kunder rigtig fint ind i Sparekassen Faaborg. - Vi får flere kunder, mere indtjening og samtidig sendt et signal til omverdenen om, at vi er en stærk bank og solide nok til at gennemføre en overtagelse, understreger Claus Sejling. Fra 2012 forventes overtagelsen at bidrage med en indtjening på den primære drift i omegnen af 4-6 mio. kr. - Overtagelsen af Ryslinge Andelskasse passer meget fint ind i vores strategi, hvor vi udbygger vores solide fundament, så vi hele tiden følger med udviklingen, forklarer Claus Sejling.

3 Mere viden skal give øget tryghed Første halvdel af 2011 har i bankverdenen været præget af uro i kølvandet på Amagerbankens og Fjordbank Mors kollaps. Sparekassen Faaborg har også været genstand for megen omtale, og enkelte medier har stillet spørgsmålstegn ved Sparekassens soliditet. Det er der absolut intet belæg for, og du kan som kunde og investor have fuld tillid til, at Sparekassen Faaborg er sund og solid. Vores måde at drive banken på er kendetegnet ved stor omhyggelighed og rettidig omhu. Vi er meget forsigtige og grundige i tilgangen til at skabe en fremtidssikret fynsk bank. Den turbulens, vi har oplevet omkring Sparekassen Faaborg skyldes ikke, at vi ikke har styr på tingene, men det faktum, at hele branchen i disse år som en naturlig konsekvens af finanskrisen gennemgår en hestekur, der desværre er så hård, at de svageste banker bukker under. Men langt de fleste banker - herunder Sparekassen Faaborg - er altså stærke nok til at klare udfordringerne. Vi har selv for ganske nylig overtaget Ryslinge Andelskasse, som efter store nedskrivninger ikke længere kunne fortsætte alene og derfor søgte læ hos os. Det er naturligt, at uroen omkring bankerne gør indtryk. I Sparekassen Faaborg har vi derfor valgt at sætte fokus på en øget information om banken til vores kunder og investorer. Vi vil nemlig meget gerne fortælle, hvordan økonomien ser ud i banken, og hvorfor vores kunder kan sove helt trygt om natten. Jeg håber, du vil tage godt imod initiativet og opleve en øget tryghed og viden omkring din bank - Sparekassen Faaborg. Med venlig hilsen Claus Sejling Administrerende direktør

4 Mere om økonomien i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er den største selvstændige lokale bank på Fyn. Vores kunder har en meget høj sikkerhed for deres engagementer, uanset om det er udlån eller indlån. Ejendomskunder og landbrug Sparekassen Faaborg har en del erhvervskunder, der har investeret i ejendomme. Det er en branche, der har været under pres siden finanskrisens start. Vores kreditafdeling håndterer professionelt og konsekvent de problemramte engagementer og foretager de nødvendige hensættelser og nedskrivninger. Vi oplever dog nu, at flere af engagementerne igen udvikler sig positivt. Landbrug er et andet område, hvor der for tiden stilles spørgsmålstegn ved den økonomiske sundhed. Sparekassen Faaborg har ikke ret mange landbrugskunder, og langt størsteparten af dem er i fin form. Vi har styr på fundingen Sparekassen Faaborg har i dag en stærk funding baseret på kundernes indlån, lån og egenkapital. Sparekassen Faaborg har fornylig førtidsindfriet 300 mio. kr. af vores lån med individuel statsgaranti (Bankpakke II). Vi har et relativt lille indlånsunderskud. Vi forventer, at vi inden udgangen af 2013 har skabt balance mellem ind- og udlån, så Sparekassen er helt uafhængig af funding fra andre banker og statsgarantier. Nedskrivninger Langt de fleste af vores kunder er privatkunder, hvor vi ikke oplever, at man generelt har problemer med at få økonomien til at hænge sammen. På erhvervssiden har Sparekassen Faaborgs nedskrivninger gennem hele 2011 vist en faldende tendens. Generelt ser det ud til, at samfundsøkonomien er i bedring og det smitter også positivt af på erhvervskunderne. Dog skaber den fornyede uro omkring økonomien i flere sydeuropæiske lande og USA øget usikkerhed om den fremtidige udvikling i den danske økonomi. En god indtjeningskraft 2010 endte med det første underskud i 25 år i Sparekassen Faaborg. Heldigvis er et år meget lidt i den store sammenhæng, hvor Sparekassen for eksempel bare gennem de sidste fem år har tjent over 400 mio. kr. Her et halvt år inde i 2011 er der igen overskud på trods af bidrag til Indskydergarantiordningen på sammenlagt ca. 18 mio. kr. efter Amagerbankens og Fjordbank Mors konkurs. Vi har fokus på almindelig bankdrift, og det er herigennem vi søger at øge forretningsomfanget med vores kunder, styrke indtjeningen og minimere risikoen for tab. Det har vi som følge af mange loyale kunder, en fornuftspræget kreditkultur og evnen til at tiltrække nye kunder succes med. Aktiekursen Aktiekursen er faldet markant siden årets begyndelse, hvilket primært skyldes uheldig presseomtale i foråret. Set i forhold til den indre værdi i Sparekassen, er det vores opfattelse, at den aktulle kurs ligger under et retvisende niveau, og langt fra afspejler de faktiske forhold i Sparekassen. Vi har en meget stærk likviditet Stresstest viser stor soliditet Likviditet betyder i bund og grund, hvor mange penge pengeinstituttet har i kassen. Lovgivningen stiller krav om, at alle pengeinstutter skal have en sund likviditet. For Sparekassen Faaborg betyder det, at vi skal have adgang til 753 mio. kr. i kolde kontanter. Vi har en rigtig god likviditet og dermed rigtig mange penge i kassen. Faktisk næsten tre gange så mange, som loven kræver af os. Vi har 2,2 mia. kr. i kassen, fordi vi forud for udløbet af den generelle statsgaranti har valgt at sikre os ekstra godt i tilfælde af, at det værst tænkelige skulle ske. Det regner vi nu ikke med, men vi har det bedst med at være på den sikre side. Sparekassens penge: 2,2 mia. kr. Lovens/statens krav 753 mio. kr. Koncernens samlede formue er på 1,3 mia. kr. Det giver os en solvensprocent på 18,6. Staten har fastsat, at et pengeinstituts solvens skal være minimum 8 %. Finanstilsynet gennemfører desuden en stresstest på alle pengeinstitutter i Danmark. Stresstesten gennemføres ved at udsætte pengeinstituttets tal for det, man kan kalde et finansielt stormvejr. Gennem denne trykprøvning af pengeinstituttet finder man frem til, hvor meget kapital pengeinstituttet skal have for at overleve en meget alvorlig krise. Sparekassen Faaborgs individuelle solvens er beregnet til 13,3 %, hvilket svarer til, at vi i en alvorlig krisesituation skal have en formue på 1,0 mia. kr. I dag er Sparekassen Faaborgs formue helt oppe på 1,3 mia. kr. Så vi har en pæn solvensmæssig friværdi. Sparekassens styrke 18,6 % = 1,3 mia. kr. Finanstilsynets stresstest 13,3 % = 1,0 mia. kr.

5 Kunderne i centrum Vi tør godt sige, at vi hører til blandt de danske banker, der i kølvandet på finanskrisen er allerlængst fremme med at indarbejde en ny strategi, der afspejler den verden, vi nu lever i. Vi satser på fynboerne På kundeområdet satser Sparekassen Faaborg udelukkende på privatkunder og mindre og mellemstore fynske erhvervskunder. Privatkunderne skal uanset om man er ung under uddannelse, en nystiftet familie eller på vej på pension opleve, at vi er de bedste til bolig, forsikring, pensions- og investeringsrådgivning. Vi er hele familiens bank. På erhvervssiden tager vi ikke større engagementer ind i banken, end vi kan overskue dem. Vi ved alt om finansiering til en selvstændig håndværksmester, men vi er ikke med, hvis det handler om komplekse investeringsprojekter eller det, der ligner. Til gengæld vil vi meget gerne hjælpe væksten og initiativet i gang på Fyn. Vi vil være tæt på Vores store styrke er lokalkendskabet, dygtige medarbejdere og de nære relationer til kunderne. Vi er lidt tættere på - og det vil vi blive ved med at være. For godt nok indebærer vores strategi, at vi gerne vil være større. Men vi vil ikke være en storbank. Vi vil være en bank, der er stor nok til at opfylde kundernes behov og skabe den nødvendige tryghed og sikkerhed. Med flere filialer i vores markedsområde sikrer vi et indtjeningsgrundlag, der gør, at vi kan holde nogle attraktive priser samtidig med, at vi følger med de stigende lov- og administrationskrav, der stilles til os som bank. Kunderne i centrum I vores Vision 2013 har vi desuden sat fokus på flere nye tiltag, som vores kunder vil nyde godt af. Hele planen handler om at sætte kunderne i centrum i Sparekassen Faaborg. Som kunde vil du i endnu højere grad kunne forvente, at vi i Sparekassen er den aktive og udfarende part. Vi sætter endnu større fokus på den gode og kompetente rådgivning, og det betyder blandt andet også, at vi på de interne linjer har meget stort fokus på at skabe mere tid i vores filialer til at rådgive kunderne. Et skridt i den retning er etableringen af rene rådgivningsfilialer, hvor medarbejderne udelukkende bruger deres tid på rådgivningsopgaver. Nyt formuecenter Samtidig etablerer Sparekassen nu et Formuecenter. Her samler vi et team af dygtige rådgivere på formueområdet. Det bliver en stor fordel for vores kunder, der nu i højere grad vil kunne få rådgivning fra eksperter inden for aktiv gældspleje, pension og investering. Vi forventer, at formuecentret er i fulde omdrejninger i løbet af efteråret. Fokus på nye muligheder De tekniske og elektroniske muligheder kommer fremover til at spille en stor rolle i Sparekassen Faaborg. Senest har vi lanceret en ny mobilbank. Ved at udnytte de elektroniske muligheder får du som kunde et meget bedre overblik over din økonomi, og det bliver billigere og nemmere at være kunde. Så tag fat i din rådgiver, hvis du vil vide mere om de elektroniske muligheder.

6 gi din opsparing et rentehop * Indskud: Min: kr. - Max: kr. og du kan få pengene når du vil! Nu kan du give dine penge et ordentligt rentehop. Med en Højrentekonto Plus får du 2 % det første år, og renten hopper 1 % om året helt op til 5 % det fjerde år. Det giver dig en gennemsnitsrente på 3,5 % over 4 år. Får du brug for pengene undervejs, kan du hæve dem uden varsel. Det koster kun 1 % - uanset hvornår. Og husk: Mens den høje rente arbejder for dig, arbejder dine penge for Fyn. For vi vil Fyn! Download vores gratis mobilbank Hent mobilbanken... Nu kan du ordne dine bankforretninger på din smartphone lige meget hvor og hvornår. Mobilbanken fungerer på både iphone og Android telefoner. På sparekassenfaaborg.dk kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang med at bruge applikationen. Hent mobilbanken...

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen.

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen. Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden efter finanskrisen? Tale til Kom dagen 2010, Dansk Kommunikationsforening Peter Straarup Tirsdag den 23. november 2010 Planche 1: Titelplanche Tak for

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Sparekassen Thy Februar 2011 Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Side Indhold: 1 >> Positivt resultat 2 >> Stærk og solid 3 >> 5 års nøgletal 4 >> Personalenyt 5 >> Erhvervskundeportræt 6 >>

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere