BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

2 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Oversigt over tv'et... 3 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 DVD - Betjeningsknapper... 4 Oversigt over fjernbetjening - TV... 5 Oversigt over fjernbetjening - DVD... 6 Brug af et modul til betinget adgang... 8 Standbymeddelelser... 8 Isætning af batterier i fjernbetjeningen... 9 Tilslut strøm & antenne/kabel... 9 Tænding og slukning... 9 Førstegangsinstallation... 9 Medieafspilning via USB-indgang...11 Ændring af billedstørrelse: Billedformater...11 Brug af kanallisten...11 Menuegenskaber og -funktioner Menuegenskaber og -funktioner Menuegenskaber og -funktioner Menuegenskaber og -funktioner Elektronisk Programguide (EPG) Optagelse af et program Timeshift-optagelse Øjeblikkelig optagelse Visning af optagede programmer Optagelseskonfiguration Tilslutningsfunktioner (tilvalg)...18 DVD-tilstand Sådan afspilles en DVD Konfiguration af DVD-tilstand Tekst-tv Softwareopgradering Fejlfinding & råd Typiske skærmtilstande for PC Specifikationer...28 Licensmeddelelse Understøttede filformater til USB Mediebrowser Understøttede DVI-opløsninger Understøttede filformater for DVD-tilstand Kompatible disktyper Sikkerhedsforanstaltninger (OR BACK). NO USE PARTS INSIDE. REF RIS QUALIFIED SERVIC CAUTION: TO SH (O PA QU Lynsymbolet i advarselstrekanten skal advare brugeren om, at der er uisoleret farlig spænding inden i apparatets kasse, som kan være kraftig nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet inde i en advarselstrekant skal oplyse brugeren om, at der er vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets medfølgende vejledning. Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Klargøring Placer tv'et på en fast overflade. Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om tv'et. For at undgå fejl og usikre situationer, må der ikke anbringes ting ovenpå tv'et. Brug denne enhed i moderate klimaer. Driftstemperatur og driftsluftfugtighed: 5ºC op til 45ºC, maks. 85% rel. luftfugtighed (blokér ikke ventilationsåbninger). Tiltænkt anvendelse Denne enhed bruges til at modtage og vise tvprogrammer, samt til at afspille CD'er og DVD'er (se "Kompatible disktyper til denne enhed").de forskellige tilslutningsmuligheder giver en yderligere udvidelse af modtagelsen og viser mulige kilder (forskellige eksterne enheder). Denne enhed er kun egnet til brug i indendørs på tørre steder. Denne enhed er udelukkende beregnet til privat brug og må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller kommercielle formål. Vi fraskriver principielt ethvert ansvar, hvis enheden ikke anvendes som tilsigtet, eller hvis der er foretaget uautoriserede ændringer af den. Hvis LED-tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget. Dansk ADVARSEL: Lad aldrig personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og/ eller viden bruge elektrisk udstyr uden opsyn!

3 Børn genkender måske ikke farerne korrekt! Slugning af batterier kan være dødelig. Opbevar altid batterier utilgængeligt for små børn. Søg straks lægehjælp, hvis et batteri sluges. Opbevar emballagefolie utilgængeligt for børn. Risiko for kvælning. Strømkilde Apparatet må kun anvendes med strøm fra en V~50 Hz-stikkontakt. Advarsel: Lad ikke TV'et stå på standby eller være tændt, når du forlader huset. Placering af tv'et Lad der være mindst 10 cm fri plads hele vejen rundt om tv'et for ventilation. Blokér ikke ventilationsåbningerne. Placér ikke tv'et på skrå eller ustabile overflader, da tv'et kan vælte. For at forhindre beskadigelse af tv'et, må der ikke placeres genstande oven på tv'et. Brug kun tv i moderate klimaer. Strømkabel og stik Strømstikket skal være let tilgængeligt. I tilfælde af storme og lynnedslag, når du skal på ferie, eller når tv'et ikke bruges i længere tid, skal strømkablet tages ud fra stikkontakten. Strømstikket bruges til at afbryde tv'et fra strømnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart. Placér ikke tv'et, møbler osv. på strømkablet og klem ikke kablet. Håndter kablet ved stikket, tag ikke kablet ud af tv'et ved at trække i kablet. Rør aldrig ved strømkablet/stikket med våde hænder, da dette kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød. Slå aldrig knude på strømkablet og bind det aldrig sammen med andre kabler. Strømkabler skal anbringes på sådan en måde, at der ikke trædes på dem. Et beskadiget kabel/stik kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes. Dette bør kun gøres af kvalificeret personale. Fugt og vand Du må ikke bruge dette udstyr på et fugtigt sted (undgå badeværelset, køkkenvasken og nær vaskemaskinen). Udsæt ikke tv'et for regn eller vand, da det kan være farligt. Anbring ikke genstande fyldt med vand, såsom blomstervaser, oven på tv'et. Undgå dryp og opsprøjtning. Hvis der skulle komme faste fremmedlegemer eller væske ind i kabinettet, skal tv'et tages ud af stikkontakten og undersøges af kvalificerede personer, før det tages i brug igen. Ventilation Sprækker og åbninger på tv'et er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig drift. For at undgå overophedning må disse åbninger ikke på nogen måde blokeres eller tildækkes. Varmekilder og åben ild Udsæt ikke tv'et for direkte sollys eller andre varmekilder. Tv'et bør ikke placeres i nærheden af åben ild eller kraftige varmekilder såsom et elektrisk varmeapparat. Sørg for, at der ikke befinder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på tv'et. Lydstyrke i hovedtelefoner For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelse. Vær forsigtig. Vægmontering (ekstraudstyr) For at undgå skader, skal dette tv fæstnes sikkert til væggen i overensstemmelse med installationsanvisningerne (hvis denne mulighed er tilgængelig). LCD-skærm En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke har effekt på dit produkts ydelse. Pas på ikke at ridse skærmen med fingernegle eller andre hårde genstande. Rengøring Fjern ledningen fra kontakten, inden apparatet rengøres. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Brug en blød og tør klud. Service Advarsel: Risiko for udsættelse for stråling fra klasse 1/klasse 3b synlige og usynlige laserstråler. Undlad at åbne tv'et og kigge direkte ind i strålen. Dansk - 2 -

4 Advarsel: Risiko for elektrisk stød, forsøg ikke selv at reparere, servicere eller ændre tv'et. Kontakt producenten, deres godkendte serviceværksted Miljøinformation Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet. Ikke alene bidrager du til at skåne miljøet, men du kan også spare penge ved at reducere elregningen takket være tv'ets energisparefunktion. Reducer energiforbruget på følgende måde: Du kan bruge indstillingen strømsparetilstand menuen billedindstillinger. Hvis du indstiller strømsparetilstand til Eco, skifter tv et til strømsparetilstand og dets luminansniveau vil blive reduceret til det optimale niveau. Bemærk at visse billedindstillinger ikke vil kunne ændres, når tv et er i strømsparetilstand. Hvis Picture Off er valgt, vises meddelelsen"skærmen slukkes om 15 sekunder. på skærmen. Vælg fortsæt og tryk på OK for at fortsætte. Skærmen slukkes om 15 sekunder. Hvis du deaktiverer strømsparetilstand, vil billedtilstanden automatisk blive sat til dynamisk. Når tv et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles fra stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget. Afbryd strømtilførslen når tv et ikke skal anvendes i længere tid. Det anbefales kraftigt at aktivere strømsparetilstanden for at nedbringe dit årlige strømforbrug. Det anbefales endvidere at afbryde tv'et fra stikkontakten for at spare energi, når du ikke bruger det. Hjælp os med at skåne miljøet ved at følge disse trin. Reparationsinformation Overlad servicering til kvalificeret personale. Kun kvalificerede personer må reparere tv et. Kontakt din lokale forhandler, som du har købt tv'et af, for yderligere oplysninger. TV - Funktioner Fjernbetjent farve LED-tv. Fuldt integreret digitalt/kabel/satellit TV (DVB-T/C). DVB-T2 Compliant. HDMI-stik til digital video og audio.denne forbindelse er også designet til at acceptere High- Definition signaler. USB-indgang. Program optagelse. Programtidsforskydning programmer. OSD-menusystem. Scart stik til eksterne enheder (eks. video, videospil, lydenhed osv.). Stereolydsystem. Tekst-tv, fastext, TOP-tekst. Forbindelse af høretelefoner Automatisk programmeringssystem. Manuel indstilling fremad eller bagud. Automatisk slukning efter op til seks timer. Sleep-timer. Børnesikring. Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er. NTSC-afspilning. AVL (Automatisk lydstyrkegrænse). PLL (frekvenssøgning) PC indgang Plug&Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Spiltilstand (tilvalg). Billeddeaktiveringsfunktion. Ethernet (LAN) til internetforbindelse og -tjeneste n WIFI-understøttelses (valgfrit). Oversigt over tv'et Medfølgende tilbehør Fjernbetjening Batterier: 2 x AAA Brugervejledning AV-tilslutningskabel Dansk - 3 -

5 TV-betjeningsknapper & betjening DVD - Betjeningsknapper 1. Afspil / Pause ( / ) knapafspiller/pauser disken. Når DVD-menuen (rodmenu) er aktiv, fungerer denne knap som "knapvælger" (vælger det fremhævede punkt i menuen), hvis dette ikke er forbudt af disken). 2. Stop / Åbn ( / ) knapstopper diskafspilningen/skubber disken ud eller indlæser den. 3. Diskindlæser BEMÆRK: Du kan ikke åbne diskbakken med fjernbetjeningen. For at skubbe ud under afspilning af en fi l, skal du trykke tre gange på knappen STOP " / " (på tv'et ). 1. Op 2. Ned 3. Program/Lydstyrke/AV/Standby-On knap Kontrolknappen giver dig mulighed for at styre lydstyrke/program/kilde og standby-on funktioner på tv'et. Sådan skifter du kilde: Forøg lydstyrken ved at trykke på op-knappen. Forøg lydstyrken ved at trykke på ned-knappen. For at skifte kanal: Tryk på midten af knappen, kanaloplysningsbanneret vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned For at skifte kilde: Tryk midt på knappen to gange, kildelisten vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned Sådan slukkes TV'et: Tryk midten af knappen ned og hold den nede et par sekunder, fjernsynet vil skifte til standby-tilstand BEMÆRK:Du kan flytte knappen opad eller nedad for at ændre lydstyrken. Hvis du vil skifte kanal, skal du trykke på midten af knappen én gang (position 3) og derefter fl ytte op eller ned. Hvis du trykker på midten af knappen en gang mere, vises OSD-kilden. For at vælge den ønskede kilde, skal du flytte knappen op eller ned og slippe den. Hvis du trykker på midten af knappen og holder den i et par sekunder, skifter tv'et til standbytilstand. OSD-hovedmenu kan ikke vises via kontrolknapperne på tv'et. Dansk - 4 -

6 Oversigt over fjernbetjening - TV 1. Standby 2. Billedstørrelse 3. Sove-timer 4. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuelt sprog (*) (i DVB kanaler) 5. Favoritkanal 6. Talknapper 7. Elektronisk programguide (i DVB-kanaler) 8. Ingen funktion 9. Mediebrowser 10. Navigationsknapper (Op/Ned/Venstre/Højre) 11. Ingen funktion 12. Optagelsesbibliotek 13. Program ned / Side op / Program op / Side ned 14. Lydløs 15. Program optagelse 16. Pause (i Mediebrowserens videotilstand) / Tidsforskudt optagelse 17. Hurtig tilbagespoling (i Mediebrowsertilstand) 18. Play (i mediebrowser-tilstand) 19. Rød knap 20. Grøn knap 21. Billedformatvalg 22. Ingen funktion 23. Tekst-tv / Mix (i TXT-tilstand) 24. Undertekst til/fra (i DVB-kanaler) 25. Forrige program 26. AV / kildevalg 27. Menu til-fra 28. Ok (Bekræft)/ Stop (i tekst-tv tilstand)rediger kanalliste 29. Luk /Retur / Indeksside (i tekst-tv tilstand) 30. Ingen funktion 31. Info / Vis (i Tekst-tv tilstand) 32. Lydstyrke op/ned 33. Ingen funktion 34. Ingen funktion 35. Hurtig fremadspoling (i mediebrowser-tilstand) 36. Stop (i Mediebrowserens videotilstand) 37. Blå knap 38. Gul knap BEMÆRK: Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m/23ft. Dansk - 5 -

7 Oversigt over fjernbetjening - DVD 1. StaStandby 2. Spogvalg (indstil sprog) 3. Talknapper 4. Vinkel 5. Navigationsknapper (Op/Ned/Venstre/Højre) 6. Ryd 7. Vis tid / DVD-menu 8. Lydløs 9. Pause 10. Hurtig tilbagespoling. 11. Afspil (Play) 12. Zoom 13. Gentag 14. Undertekst 15. AV / kildevalg 16. Menu 17. OK 18. Retur 19. Søgetilstand 20. Info 21. Lydstyrke op/ned 22. Spring til forrige 23. Spring til næste 24. Hurtig fremadspoling 25. Stop 26. Titel 27. Hoved BEMÆRK: Fjernbetjeningsknapper, der ikke er angivet med et tal, kan ikke bruges i DVD-tilstand. Dansk - 6 -

8 Oversigt over forbindelser Forbindelse Type Kabler Enhed Scart Tilslutning (bag på) VGA Tilslutning (bag på) Side AV Side AV PC/YPbPr Audio Tilslutning (side) HDMI Tilslutning (bag på) SPDIFF Tilslutning (bag på) Sidelyd/ videotilslutningskabel (Medfølger) PC lydkabel (medfølger ikke) Side AV Tilslutning (side) AV-tilslutningskabel (medfølger) HOVEDTELEFON Hovedtelefon Tilslutning (side) USB Tilslutning (side) CI Tilslutning (side) BEMÆRK: Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. Se illustrationerne ovenfor. YPbPr kan kun anvendes, når du forbinder en enhed, som har en YPbPrudgang gennem pc indgangen med YPbPr til pc-kabel. (YPbPr til PC-kabel medfølger ikke). Ved tilslutning skiftes til YPbPr kilde. For at aktivere PC-lyd, skal du bruge PC / YPBPR-lydstilslutningens HVIDE & RØDE indgange. Hvis en ekstern enhed er tilsluttet via SCART-stikket, vil tv'et automatisk skifte til AV-tilstand. Ved modtagelse af DTV-kanaler (MPEG4 H.264) eller i Media Browser-tilstand, vil udgangen ikke være tilgængelig via scart-stikket. Ved brug af vægmonteringssættet (ekstraudstyr), anbefaler vi, at du sætter alle dine kabler i bag på tv'et, før det monteres på væggen. CI-modulet må kun isættes eller fjernes, når fjernsynet er SLUKKET. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger. Sæt CAM-modulet og derefter kortet i indstikket, der sidder bag terminallåget bag på tv et. Modulet skal sættes rigtigt i; det er umuligt at sætte det helt i, hvis det vender forkert. CAM-modulet eller TV-terminalen kan blive beskadiget, hvis der bruges vold til at indsætte CAM-modulet. Hver USB-indgang på dit tv understøtter enheder op til 500mA. Tilslutning af enheder, der har strømværdi over 500mA kan beskadige dit tv. Dansk - 7 -

9 Brug af et modul til betinget adgang VIGTIGT: CI modulet må kun isættes eller fjernes, når fjernsynet er på STAND-BY eller HELT SLUKKET. For at kunne se visse digitale kanaler kan det være nødvendigt at bruge et modul til betinget adgang (conditional access module). Dette modul skal indsættes i CI-indstikket på tv'et. 1. Anskaf dig et CAM-modul og et tilhørende kort ved at abonnere hos et betalingskanalfirma og tilslut det så til TV-apparatet på følgende måde. 2. Sæt CAM-modulet og derefter kortet i indstikket, der sidder bag terminallåget bag på tv et. 3. CAM-modulet skal sættes rigtigt i; det er umuligt at sætte det helt i, hvis det vender forkert. CAMmodulet eller TV-terminalen kan blive beskadiget, hvis der bruges vold til at indsætte CAM-modulet. 4. Tilslut tv-apparatet til stikkontakten, tænd for det og vent et øjeblik, indtil kortet er aktiveret. 5. Hvis der ikke er sat noget modul i, vises beskeden Intet Common Interface modul fundet på skærmen. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger. Standbymeddelelser Hvis tv'et ikke modtager noget indgangssignal (fx fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil fjernsynet gå i standby. Når tv'et tændes næste, vil følgende besked blive vist: Når tv'ets automatiske timeout er nået, vil følgende besked blive vist på skærmen. Vælg JA for at slukke tv'et. Vælg Nej for at annullere. TV slukkes også, hvis du ikke foretager et valg på denne skærm. Hvis tv'et har været tændt og ikke er blevet betjent i 4 timer, vil fjernsynet gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: Dansk - 8 -

10 Isætning af batterier i fjernbetjeningen 1. Løft forsigtigt dækslet på fjernbetjeningens bagside opad. 2. Isæt to AAA-batterier. Sørg for at sætte + og - enderne af batterierne korrekt sammen i batterirummet (vær opmærksom på korrekt polaritet). 3. Sæt dækslet på plads. Førstegangsinstallation Når det tændes for første gang, vises menuen "sprogvalg". Beskeden Velkommen, vælg venligst sprog! står på alle sprogvalg i rækkefølge i OSD (skærmmenuen). Tilslut strøm & antenne/kabel VIGTIGT: Tv-apparatet er designet til at køre på V vekselstrøm, 50Hz. Efter udpakning skal du lade tv-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen. Anbring strømkablet i stikkontakten. SPDIF VGA Antenne / Kabel Tryk på knappen eller for at fremhæve det ønskede sprog, og tryk på knappen OK for at vælge. "Førstegangsinstallation" vises. Brug knappen eller til at vælge det ønskede land, og tryk på knappen for at vælge Søgetype (ekstra). Brug eller til at indstille den ønskede søgetype. De tilgængelige søgetyper er digital og analog, kun digital og kun analog. Når det er indstillet skal du trykke på for at vælge tekst-tv-sprog Brug eller knappen for at vælge "TXT Sprog" og vælg "Scan krypterede" hjælp " eller knappen. Du kan indstille Scanning kodet til Ja, hvis du vil skanne kodede stationer. Tænding og slukning Sådan tændes der for TV'et Slut strømkablet til strømkilden på V vekselstrøm, 50 Hz. Derefter lyser LED-lampen. For at tænde tv et fra standbytilstand skal man enten: Trykke på knappen, CH ^/ v eller en talknap på fjernbetjeningen. Trk på kontrolknappen på venstre side af tv et. TV et tændes herefter. Sådan slukkes TV'et Tryk på knappen på fjernbetjeningen eller holde kontrol knappen på TV et nede, indtil det slukkes, så TV et skifter til standby-tilstand. (Afhænger af modellen) For at slukke helt for TV'et skal du koble strømkablet fra strømstikket. Bemærk: Når tv et er i standby-tilstand, kan standby-led blinke for at indikere, at funktioner såsom standby-søgning, trådløst download eller timer er aktiveret. LED-TV et kan også blinke, når du tænder det fra standby-tilstanden. Dansk Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at fortsætte. Den følgende meddelelse vises på skærmen. Du kan aktivere lagringsfunktionen med eller knap. Hvis Butikstilstand (ekstra) er valgt, vil Butikstilstand (ekstra) være tilgængelig i andre indstillingsmenuer, og TV ets funktionerblive vist øverst skærmen. En sbekræftelsesskærme vises efter du har valgt butikstilstand (ekstra). Vælg Ja for at forsætte.

11 Kabelinstallation Hvis du vælger funktionen CABEL og trykker på knappen OK på fjernbetjeningen for at fortsætte vises følgende meddelelse vises på skærmen: Hvis Hjemmetilstand vil Butikstilstand (ekstra) ikke være tilgængelig efter førstegangsinstallationen. Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at fortsætte. Den følgende meddelelse vises på skærmen. Vælg ja og tryk på OK for at fortsætte. Annullér handlingen ved at vælge Nej og trykke på OK. Du skal vælge en søgetype for at søge og gemme udsendelser fra den ønskede kilde. Antenneinstallation Hvis du vælger ANTENNE på søgetypeskærmen, så vil det digitale fjernsyn søge efter digitalt fjernsyn sendt over jorden. BEMÆRK: Du kan trykke på MENU-knappen for at annullere. Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises kanalliste på skærmen. Hvis du kan lide de sorterede kanaler, iht. LCN, skal du vælge Ja og derefter trykke OK. * Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm. For fremhævelse af linjer, du ser, brug eller knappen. Du kan åbne frekvensområdet manuelt med talknapperne på fjernbetjeningen. Indstil Start og Stopfrekvens med talknapperne på fjernbetjeningen. Efter denne handling, kan du indstille Søgetrin til 8000 KHz eller 1000 KHz. Hvis du vælger 1000 KHz, udfører tv et søgningen detaljeret. Varigheden af søgningen vil imidlertid stige som følge heraf. Tryk på OK knappen for at starte den automatiske søgning, når du er færdig. Tv'et søger efter og gemmer tilgængelige udsendelser. (*) Denne indstilling er ikke til rådighed i UK. Tryk på OK knappen for at lukke kanallisten og se tv. (*) LCN er det Logical Channel Number-system, der organiserer tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en genkendelig kanalsekvens. Dansk

12 Medieafspilning via USB-indgang Du kan forbinde et USB-harddiskdrev eller USB-nøgle til dit tv via tv ets USB-indgange. Denne funktion tillader dig at afspille filer, der er gemt på et USBdrev. 2,5 og 3,5 (hdd med ekstern strømforsyning) eksterne harddiskdrev er understøttet. VIGTIGT! Du kan lave backup af dine filer, før du foretager nogen tilslutning til tv'et for at undgå muligt datatab. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skadede filer og datatab. Visse USB-enheder (MP3- afspillere) eller USB-harddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible med dette tv. Tv'et understøtter FAT32 og NTFS-diskformatering, men optagelsen vil ikke være tilgængelige med NTFS-formateret diske. Bemærk: Ved formatering af en USB-harddisk som har en filkapacitet på 1TB (terabyte) eller mere, kan der forekomme problemer med formateringsprocessen. Hurtig til- og frakobling af USB-enheder kan være risikofyldt. Enheden må ikke til- og frakobles gentagne gange hurtigt efter hinanden. Dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspillerne og på selve USB-enheden. Undlad at tage USB-modulet ud under afspilning af en fil. Mediebrowsermenu Du kan afspille billede-, musik- og filmfiler gemt på en USB-disk ved at slutte den til dit TV og bruge mediebrowserskærmen. For at gøre dette, skal du gøre følgende: Tilslut en USB-disk til en af USBindgangene, der er placeret på siden af tv'et. Du kan tilslutte to USB-enheder til dit tv. Hvis begge USB-enheder inkluderer musik-, billed- og videofiler, vises skærmmenuen for USB-valg på skærmen. Den første USB-enhed der forbindes til TV et døbes USB Drive 1. Vælg en enhed med eller knappen og tryk OK. Tryk på knappen MENU og vælg fanen Mediebrowser ved hjælp af knapperne venstre/højre og OK. Hovedmediebrowserskærmen vises. Du kan se det relaterede indhold ved at vælge fanen Video, Musik eller Billede. Følg knapangivelserne under hver enkelt på skærmmenuen for medieafspilningsfunktioner. Du kan indstille dine mediebrowserindstillinger med dialogboksen Indstillinger. Brug MENU-knappen i mediebrowsertilstand Ved at trykke MENU knappen i mediebrowsertilstand vises følgende menuskærm: Du kan tilgå menupunkterne Billeder, Lyd og Indstillinger ved hjælp af denne skærm. Tryk på MENU for at forlade skærmen. Ændring af billedstørrelse: Billedformater Programmer kan vises i forskellige billedformater afhængigt af den modtagne transmission. Du kan ændre TV ets billedformat for at se billedet i forskellige zoom-tilstande. Tryk gentagne gange på knappen SCREEN for at ændre billedstørrelsen. Du kan flytte skærmen op eller ned ved hjælp af knapperne eller mens du er i 14:9 Zoom, Cinema (biograf) eller Subtitle (undertekst). Brug af kanallisten Tv et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter eller indstille aktive stationer som skal vises med kanallisteindstillingerne. Tryk på knappen MENU for at åbne Hovedmenuen. Vælg punktet Kanalliste ved hjælp af knapperne venstre eller højre. Tryk på OK for at se indholdet af menuen. Vælg Rediger kanalliste for at administrere alle gemte kanaler. Brug Op eller Ned og OK-knapperne til at vælge Rediger kanalliste. Tryk på knappen op eller ned for at vælge kanalen. Tryk på Venstre eller Højre for at vælge en funktion i menuen, Kanalliste. Brug knapperne P+/P- til at flytte siden op eller ned. Tryk på MENU for at afslutte. Sortering af kanallisten Du kan vælge udsendelser, som skal vises på kanallisten. For at vise konkrete udsendelsestyper, skal du bruge indstillingen Aktiv kanal. Vælg Aktiv kanalliste fra kanallistemenuen med eller knappen. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Du kan vælge indstilling for udsendelsestype fra listen ved hjælp af eller og OK. Dansk

13 Tilstand Kontrast Lysstyrke Skarphed Farve strømsparetilstand Baglys (ekstra) Noise Reduction Dynamisk Contrast Farvetemperatur Billedzoom HDMI True Black Film Mode Skin Tone Colour Shift RGB Gain Nulstilling Autoposition (i PCtilstand) H-position (i PCtilstand) V-position (i PCtilstand) Pixeltakt (i PCtilstand) Fase (i PC-tilstand) Menuegenskaber og -funktioner Billedmenuindhold Alt efter, hvordan du ønsker at se skærmen, kan du indstille de tilhørende muligheder for mode (funktion). Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: Biograf, Spil, Sports, Dynamisk og Naturlig. Indstiller skærmens værdier for lys og mørke. Indstiller skærmens lysstyrkeværdi. Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen. Indstiller farveværdien og justerer farverne. For at indstille strømsparetilstand til Eco miljøvenlig, billed fra og deaktiveret. Se afsnittet Miljøinformation i denne vejledning for yderligere oplysninger om strømsparetilstand. Denne indstilling styrer baglysniveauet og kan indstilles til tilstandene Maksimum, Minimum, og Eco tilvalg. Baggrundslysfunktionen vil være usynlig, hvis strømsparetilstand er aktiveret. Baglyset kan ikke aktiveres i VGA, mediebrowsertilstand eller mens billedtilstanden er indstillet til Game (spil). Hvis signalet er for svagt og der er støj på billedet, benyttes Støjreduktion indstillingen til reduktion af støj. Støjreduktion kan indstilles til en af følgende: Lav, Medium, Høj eller Fra. Avancerede indstillinger Du kan ændre kontrastforholdet med funktionen Dynamisk kontrast. Dynamisk kontrast kan indstilles til en af følgende: Lav, Medium, Høj eller Fra. Indstiller den ønskede farvetone. indstiller billedstørrelsen til Auto, 16:9, undertekst, 14:9, 14:9 zoom, 4:3 eller biograf. Denne funktion vil være tilgængelig i menuen billedindstillinger ved visning fra en HDMI-kilde. Du kan bruge denne funktion til at forstærke de sorte farver i billedet. Film optages med et andet antal billeder per sekund end normale tv-programmer. Når du ser film, skal du aktivere denne funktion for tydeligt at kunne se scener i hurtig bevægelse. Justerer den ønskede hudfarvetone. Indstiller den ønskede farvetone. Tryk på knappen OK for at redigere RGB-gain: Du kan konfigurere farvetemperaturens værdier med RGB Gain-funktionen. Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne. Optimerer automatisk skærmen. Tryk OK for at optimere. Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side. Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund. Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse. Afhængigt af opløsningen og scanningsfrekvensen, der indlæses i TV et, kan der forekomme slørede eller støjende billeder på skærmen. I så tilfælde kan du bruge denne funktion til at få et klart billede ved at prøve dig frem. I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i Billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGAtilstand blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe den er i PC-tilstand. Dansk

14 Lydstyrke Equalizer: Balance Headphone Sound Mode AVL Hovedtelefoner/Lineout (ekstra) Dynamisk bas Surround-lyd (ekstra) Digital Out Automatisk kanalscanning (genindstilling) Manuel kanalscanning Netværkskanalscanning Analog finindstilling Førstegangsinstallation Slet serviceliste Menuegenskaber og -funktioner Justerer lydstyrken. Lydmenu-indhold I equalizermenuen kan der vælges mellem Musik, Film, Flad, Klassisk, og Brugerdefineret tilstandene. Tryk på MENU -knappen for at vende tilbage til den forrige menu. Indstillingerne i equalizermenuen kan kun ændres når Equalizertilstanden er på Personlig. Denne indstilling benyttes til at justere balance mellem venstre og højre højttaler. Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner. Du kan kun vælge mellem Mono, stereo, dual-i eller dual-ii-indstilling, hvis den valgte kanal understøtter denne indstilling. Funktionen for AVL Automatisk Volumenbegrænsning justerer lyden for at opnå et fast udgangsniveau mellem programmer (eksempelvis er reklamer ofte højere end programmer). Når du tilslutter en ekstern forstærker til dit tv ved hjælp af hovedtelefonstikket, kan du vælge denne indstilling som Lineout. Hvis du har tilsluttet hovedtelefoner til tv et skal du indstille denne mulighed til Hovedtelefoner. Aktiverer eller deaktiverer den dynamiske bas. Surround-lyd kan aktiveres og deaktiveres. Indstiller lydtype for digital udgang. Installér og genindstil menuindhold Viser automatiske indstillingsmuligheder.. Digital antenne: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer. Digtalkabel: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer. Analoge: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analog: Søger efter og gemmer antenne DVBstationer. Digital kabel og analog: Søger efter og gemmer kabel-dvb- og analoge stationer. Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser. Søger efter de sammenkædede kanaler i udsendelsessystemet. Du kan bruge denne indstilling til at finindstille analoge kanaler. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der ikke er gemt nogle analoge kanaler. Sletter alle gemte kanaler og indstillinger, nulstiller tv et til fabriksindstillingerne og starter førstegangsinstallation. Du kan følge vejledningen i det indledende installationsafsnit for mere information om denne proces. (*) Denne indstilling er kun synlig når landevalg er Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler. Dansk

15 Menuegenskaber og -funktioner Indstillingsmenuens indhold Betinget adgang Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig. Sprog Konfigurerer sprogindstillinger. Forældre Konfigurerer forældreindstillinger. Timere Indstiller timere til valgte programmer. Optagelses Viser optagelseskonfigurationsmenuen. konfiguration Indstiller dato og klokkeslæt. Bemærk: Tv et henter tidsoplysningerne fra udsendelsen. Det korrekte tidspunkt vises under Dato-/tidsindstillinger, hvis tidsoplysningerne er angivet i udsendelsen. Hvis tv et ikke er í nogen kanaltilstand, kan Dato-/tidsindstillinger kan ændres. Hvis der er en forudindstillet kanal, kan kun Tidsindstillinger ændres, og hvis de Dato/Klokkeslæt indstilles til Manuel, vil Tidszone blive aktiveret. Hvis tv et skiftes til standby-tilstand og tændes senere, og der ikke er nogen tilgængelig udsendelse, vil tidsoplysningerne ikke blive opdateret. Hvis der er en aktuel udsendelse,vil tidsoplysningerne dog blive hentet fra udsendelsen. Med andre ord vil tidsoplysningerne være tilgængelige i overensstemmelse med disse prioriteter: Tv et søger først efter tidsoplysningerne i udsendelsen, dernæst til brugerpræferencen og sidst i tekst-tv ets tidsoplysninger. Kilder Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger. Netværks indstillinger Viser Netværks indstillinger (tilvalg) Andre indstillinger: Viser tv ets andre indstillingsmuligheder: Menu Timeout Ændrer timeout-varighed for menuskærme. Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under Skanning kodet søgeprocessen. Hvis der er stillet på FRA, findes manuelt kodede kanaler ikke under automatisk og manuel søgning. Blå Baggrund Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler. Softwareopgradering Programversion Hørehæmmede Lydbeskrivelse Automatisk slukning af tv Standbysøgning (ekstra) Lagringsfunktion (ekstra) Brug denne indstilling til at sikre, at dit TV altid har de mest opdaterede informationer. For at sikre korrekt funktion skal tv et indstilles til standbytilstand. Viser programversion. Hvis stationen udsender specielle lydsignaler kan denne funktion aktiveres for modtagelse af disse. Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speaker-spor for blinde og svagtsynede seere ved visuelle medier, herunder tv og film. Du kan kun bruge denne funktion, hvis sendestationen understøtter dette ekstra speaker-spor. Du kan indstille timeout-værdien for funktionen automatisk slukning. Når timeoutværdien er nået og tv et ikke anvendes i det valgte tidsrum, slukkes tv et. Hvis du stiller Standby-søgning på FRA, vil denne funktion ikke være til rådighed. For at bruge Standbysøgning, skal du kontrollere, at Standbysøgning står på On (til). Hvis Standby-søgningen sættes til On, når tv et er i standbytilstand, søges der i tilgængelige programmer. Hvis tv et finder nye eller manglende programmer, vises der en menuskærm, som spørger om du ønsker at udføre ændringerne eller ej. Kanalliste vil blive opdateret og ændret efter denne proces. Aktivér venligst Standbysøgning-indstilling for at aktivere dit tv til automatisk at opdatere sendestationens sendefrekvens, udsendelsesdefinition og lignende ændringer. Hvis du ser på tv et i en butik, kan du aktivere denne funktion. Mens Store Mode (ekstra) er aktiveret, er nogle elementer i tv-menuen muligvis ikke tilgængelige til at blive indstillet. Dansk

16 Menuegenskaber og -funktioner Andre indstillinger: Viser tv ets andre indstillingsmuligheder: DLNA-renderer (ekstra) Tændingstilstand Virtuel fjernbetjening (ekstra) Funktionen DLNA-renderer giver dig mulighed for at dele filer, der er gemt på din smartphone. Hvis du har en DLNA-renderer kompatibel smartphone og software installeret, kan du dele /afspille fotos med dit tv. Se vejledning for din delingssoftware for mere information. Denne indstilling konfigurerer tændingstilstandspræferencen. Altid tændt: Tv et tænder altid, når der trykkes på hoved tænd-/sluk-knappen. / Standby: Tv et tænder altid i standbytilstand. / Seneste tilstand: Tv et tænder altid med den seneste valgte kanal/kilde. Aktiverer eller deaktiverer den virtuelle fjernbetjeningsfunktion. Dansk

17 Elektronisk Programguide (EPG) Nogle, men ikke alle, kanaler sender oplysninger om aktuelle og næste programmer. Tryk på knappen EPG for at se EPG-menuen. Navigationsknapper (Op/Ned/Venstre/Højre) Naviger i EPG. OK: Viser programindstillingerne. INFO: Viser, i detaljer, information om det valgte program. GRØN: Skifter til EPG-listeoversigt. GUL: Skifter til EPG-tidslinjeoversigt. BLÅ: viser filtreringsmuligheder. (OPTAG): Tv et optager det valgte program. Tryk igen for at stoppe optagelsen. VIGTIGT: Hvis du vil optage et program, skal du først forbinde en USB-disk til tv et, mens det er slukket. Der skal derefter tændes for tv et for at aktivere optagefunktionen. Ellers vil optagefunktionen ikke være tilgængelig. Bemærk: Skift til et andet program eller kilde er ikke muligt under optagelsen. Programindstillinger Tryk på OK i EPG-menuen for at åbne menuen Event Options (hændelsesindstillinger). Valg af kanal I EPG-menuen kan denne indstilling bruges til at skifte til den valgte kanal. Optag/slet optage-timer Efter du har valgt et program i EPG-menuen ved at trykke på knappen OK og muligheder-skærmen (valgmuligheder) bliver vist. Vælg funktionen OPTAG og tryk på OK. Efter denne operation bliver en optagelse indstillet til det valgte program. Hvis du vil annullere en allerede indstillet optagelse, skal du fremhæve programmet, trykke på OKknappen og vælge muligheden slet optage-timer. Optagelsen annulleres. Indstil timer/slet timer Efter du har valgt et program i EPG-menuen ved at trykke på knappen OK og muligheder-skærmen (valgmuligheder) bliver vist. Vælg funktionen indstil timer på hændelse og tryk på OK. Du kan indstille en timer til fremtidige programmer. Hvis du vil annullere en allerede indstillet timer, skal du markere det pågældende program og trykke på knappen OK. Vælg derefter slet timer. Timeren slettes. Bemærk: Det er ikke muligt at optage eller indstille timere til to eller flere individuelle programmer med samme tidsinterval. Optagelse af et program VIGTIGT: Når du bruger en ny USB harddisk, anbefales det at du først formaterer disken ved hjælp af dit tv's "Format disk" funktion. Hvis du vil optage et program, skal du først forbinde en USB-disk til tv et, mens det er slukket. Der skal derefter tændes for tv et for at aktivere optagefunktionen. For at benytte optagefunktionen, skal du tilslutte en USB-disk eller en ekstern harddisk til tv et, og den tilsluttede USB disk skal have mindst 1 GB kapacitet og have 2,0 hastighedskompatibilitet. Hvis den tilsluttede USB-enhed ikke understøtter 2,0-hastighed, vises der en fejlmeddelelse. Bemærk: Optagede programmer gemmes på den tilsluttede USB-disk. Hvis du ønsker det, kan du gemme/kopiere optagelser til en computer, men disse filer vil ikke være tilgængelige til afspilning på computeren. Du kan kun afspille optagelserne via dit tv. Bemærk: Forsinkelse af læbesynkronisering kan forekomme under tidsforskydning. Radiooptagelse understøttes ikke. Tv et kan optage programmer på op til ti timer. Optagede programmer opdeles i partitioner på 4 GB. Hvis skrivehastigheden for den tilsluttede USB-disk ikke er tilstrækkelig, kan optagelsen mislykkes, og tidsforskydningsfunktionen vil muligvis ikke være tilgængelig. Optagelser af HD-programmer kan optage mere plads på USB-disken, afhængigt af programmets opløsning. Af denne grund anbefales det at bruge USB-harddiskdrev til optagelse af HD-programmer. USB/HDD må ikke frakobles under optagelsen. Dette kan beskadige det tilsluttede USB/HDD. Multipartitionsunderstøttelse er tilgængelig. Der understøttes højst to forskellige partitioner. Hvis disken har mere end to partitioner kan der forekomme nedbrud. USB-diskens første partition bruges til PVRkompatible funktioner. Den skal også formateres som primær partition for at kunne bruges til PVRkompatible funktioner. Nogle stream-pakker kan ikke registreres på grund af signalproblemer, så nogle gange fryser videoen under afspilning. Dansk

18 Tasterne Optag, Afspil, Pause, skærmen (til PlayListDialog) kan ikke bruges, mens tekst-tv er aktiveret. Hvis timeren starter en optagelse, når tekst-tv er tændt, slukkes tekst-tv automatisk. Teksttv deaktiveres også ved løbende optagelse eller afspilning. Timeshift-optagelse Tryk på (PAUSE) knappen, mens du ser en udsendelse for at skifte til tidsforskydningstilstand. I tidsforskydningstilstand, sættes programmet på pause og optages samtidigt på den tilsluttede USB-disk. Tryk på knappen (PLAY) igen for at se programmet, der er sat på pause, fra det stoppede øjeblik. Du kan se tidsforskydningen mellem det virkelige og tidsforskudte program på infolinjen. Øjeblikkelig optagelse Tryk på (OPTAG) knappen for at optage en hændelse øjeblikkeligt, mens du ser et program. Du kan trykke på knappen (OPTAG) på fjernbetjeningen igen for at optage næste hændelse i den elektroniske programguide. I dette tilfælde viser skærmmeddelelsen de programmerede hændelser, der skal optages. Tryk på knappen (STOP) for at annullere øjeblikkelig optagelse. Skift til en anden udsendelse eller en kilde og visning af mediebrowser er ikke tilgængelige under optagelsen. Visning af optagede programmer I hovedmenuen skal du bruge eller knapperne til at vælge mediebrowser. Fremhæv elementet optagelsesbibliotek med eller knappen og tryk på OK-knappen for at åbne det. Optagelsesbiblioteket åbnes. Vælg et optaget element fra listen (hvis det er optaget tidligere) med knappen /. Tryk på OK for at se afspilningsindstillinger. Du kan vælge en indstilling med knapperne / eller OK. Tryk på (STOP) knappen for at stoppe en afspilning og returnere til Recordings Library (optagebiblioteket). Langsom fremadspoling Hvis du trykker på (PAUSE) knappen, mens du ser optagede programmer, vil funktionen Slow Forward (langsom fremadspoling) være tilgængelig. Du kan bruge knappen til at spole langsomt fremad. Ved flere tryk på knappen ændres fremadspolingshastigheden. Optagelsesbibliotek Du kan se listen med optagelser ved at vælge Optagelsesbibliotek og tryk på OK-knappen. Optagelsesbiblioteket åbnes. Alle optagelserne lagres på en liste i optagelsesbiblioteket. (GENOPTAG): Fortsætter optagelserne. RØD knap (slet): Sletter den valgte optagelse. GRØN KNAP (REDIGÉR): Foretager ændringer af den valgte optagelse. BLÅ KNAP (SORTÉR): Ændrer rækkefølgen af optagelser. Du kan vælge mellem en lang række sorteringsmuligheder. OK-knap: Aktiverer menuen Afspilningsindstillinger. INFO (DETALJER): Viser det korte / udvidede program med detaljer. Optagelseskonfiguration Vælg punktet optagelseskonfiguration i menuen indstillinger for at konfigurere optageindstillingerne. Formater disk: Du kan bruge Format Disk-funktionen til formatering af den tilsluttede USB-disk. VIGTIGT: Bemærk at ALLE lagrede data på USB-disken bliver slettet og at diskformatet i dette tilfælde derefter konverteres til FAT32, hvis du aktivere denne funktion. Hvis din USB er defekt, kan du forsøge at formatere USB-disken. I de fleste tilfælde vil formatering af USB-disken vil genoprette dens normale funktioner, men alle data, der er gemt på USB-disken går tabt. Bemærk: Hvis meddelelsen USB is too slow vises på skærmen under start af en optagelse, skal du forsøge at genstartet optagelsen. Hvis du stadig får vist samme fejl, er det muligt, at USB-disken ikke opfylder hastighedskravene. Prøv at tilslutte en anden USB-disk. Tilgængelige afspilningsindstillinger: Afspil fra begyndelsen: Afspiller optagelsen fra begyndelsen. Resume (genoptag): Fortsætter optagelserne. Afspil fra forskudt: Angiver et afspilningspunkt. Bemærk: Hovedmenuen og menupunkter kan ikke åbnes under afspilningen. Dansk

19 Tilslutningsfunktioner (tilvalg) Tilslutning til et kabelforbundet netværk For tilslutning til et kabelforbundet LAN-netværk, skal du udføre følgende trin: Forbind bredbånds-isp-forbindelsens ethernetkabel til Ethernet-indgangen på dit modem. Sørg for, at Nero Media Home software er installeret på din PC.(For DLNA-funktion). Se bilag G for mere information om installationen Bagefter skal du tilslutte din pc til et af dit modems LAN-stik (f.eks LAN-1) ved hjælp af et ordentligt LAN-kabel. Brug en anden LAN-udgang på dit modem (f.eks LAN 2) til at oprette forbindelsen til dit tv. Du kan tilføje dit TV til dit LAN ved at tilslutte LAN-porten på bagsiden af dit TV til din modemmets LAN-stik, som illustreret nedenfor. ISP-bredbåndsforbindelse Lan (ethernet-kabel) Tilslutning til et trådløst netværk VIGTIGT: Veezy 200 USB-donglen (sælges separat) skal bruges for at kunne bruge den trådløse netværksfunktion. For at bruge dit tv til dit trådløse netværk, skal du bruge en trådløs Veezy 200 USB-dongle). For at gøre dit modems SSIDsynlig, skal du ændre dine SSID-indstillinger via modemmets software. Tv et kan ikke oprette forbindelse til netværk med skjult SSID. For tilslutning til et trådløst LAN-netværk, skal du udføre følgende trin: 1. Forbind bredbånds-isp-forbindelsens ethernetkabel til Ethernet-indgangen på dit modem. 2. Sørg for, at Nero Media Home software er installeret på din PC (For DLNA-funktion). 3. Bagefter skal du forbinde den trådløse adapter til en af USB-indgangene på tv'et. 4. Vejledning til konfiguration af trådløse indstillinger er beskrevet i sektionen Network Settings (netværksindstillinger) i følgende kapitler. ISP-bredbåndsforbindelse TV'et set bagfra For at få adgang til og afspille delte filer, skal du vælge Media Browser. Tryk på MENU-knappen og vælg Billede med venstre- eller højreknappen. Tryk på OK for at fortsætte. Vælg den ønskede fil, og tryk på OK. Du skal altid bruge mediebrowserens skærm for at få adgang til og afspille delte netværksfiler. PC/HDD/Media Player eller andre enheder, der er DLNA 1.5 kompatible, bør anvendes med kabelforbindelse for højere afspilningskvalitet Vejledning til konfiguration af kabelindstillingerne er beskrevet i sektionen netværksindstillinger i menuen indstillinger. Du vil måske være i stand til at forbinde dit TV til din LAN-netværk, afhængigt af dit netværks konfiguration. I et sådant tilfælde skal du bruge et Ethernet-kabel til at tilslutte dit TV direkte til netværkets stikkontakt. Dansk Trådløs LAN- Adapter USB-indgange (siden på tv'et) En trådløs N-router (IEEE a/b/g/n) med simultan 2,4 og 5 GHz-bånd udviklet til at øge båndbredden. Optimeret til glattere og hurtigere HDvideo streaming, filoverførsler og trådløs gaming. Brug LAN-forbindelse til hurtigere fildeling mellem andre enheder som computere.

20 Hyppigheden og kanalen varierer afhængigt af området. Transmissionshastigheden varierer afhængigt af afstanden og antallet af forhindringer mellem transmissionsprodukterne, konfigurationen af disse produkter, radiobølgeforholdene, ledningstrafik og de produkter, du bruger. Transmissionen kan også være skåret af eller få afbrudt afhængigt af radiobølgeforhold, DECT-telefoner eller andre WiFi 11b apparater. Standardværdierne for overførselshastigheden er de teoretiske maksimumværdier for de trådløse standarder. De er ikke de faktiske hastigheder på datatransmission. Den placering, hvor overførslen er mest effektiv, varierer afhængigt af brugsmiljøet. Trådløs LAN-adapter skal tilsluttes direkte til tv ets USB-port. USB-hubs understøttes ikke. Vejledning til konfiguration af trådløse indstillinger er beskrevet i Wifi-kapitlet i menuen Settings (indstillinger). Wireless LAN-adapter understøtter 802,11 a, b, g og n-type modemmer. Det anbefales kraftigt at bruge IEEE n kommunikationsprotokol for at undgå eventuelle problemer, mens du ser videoer. Brug de andre USB-indgange, hvis du oplever problemer med lyd-/video-performance. Du skal bruge dit modems SSID, når der er andre modemmer i nærheden med samme SSID. Ellers kan det støde på forbindelsesproblemer. Brug kabelforbundet forbindelse i stedet, hvis du oplever problemer med den trådløse forbindelse. Konfiguration af netværksindstillinger Tv'ets netværksindstillinger omfatter kabelforbundne og trådløse forbindelsesmuligheder. Hvis tv et ikke har USB Wi-Fi-dongle (sælges separat) skal du bruge en kabelforbundet tilslutningstype. Hvis du prøver at oprette forbindelse via en trådløs forbindelse, når dit tv ikke har en USB Wi-Fi-dongle, vises en advarsel og tv et vil ikke få en IP-adresse. Prøv at tilslutte LAN-kablet efter dette, så vil tv et kunne få en IP-adresse. Konfiguration af kabelforbundne enhedsindstillinger (tilvalg) Hvis du tilslutter tv'et via ETHERNET INPUT, skal du vælge netværkstype, som kabelforbundet enhed for at konfigurere. Netværkstype Netværkstypen kan vælges som kabelforbundet eller trådløs enhed i overensstemmelse med den aktive forbindelse til tv'et. Vælg dette som kabelforbundet, hvis du har tilsluttet til tv'et et LAN-kabel. Vælg som trådløs, hvis du tilslutter via den trådløse USB-dongle (sælges separat). Konfigurationsstatus Dette afsnit viser status for forbindelsen. Vælg forbundet, hvis du ønsker at aktivere via forbindelse. Markér som Ikke tilsluttet for at afslutte en aktiv forbindelse. IP-adresse Hvis en aktiv forbindelse er tilgængelig, vil IPadressen blive vist i denne sektion. Hvis du vil konfigurere IP-adressens indstillinger, skal du trykke på den GRØN knap, og skifte til avanceret tilstand. Konfiguration af Wired indstillinger for kabelforbundet netværk i avanceret tilstand (tilvalg) Når du har trykket på den GRØN knap, vil Avanceret tilstand blive tilgængelig. Under Avanceret tilstand skal du trykke pårød-knappen for at redigere indstillinger. Når du er færdig, skal du trykkeokfor at gemme, og trykke på RETUR/TILBAGE for at annullere Konfiguration af trådløst enhedsindstillinger (Ekstraudstyr) VIGTIGT: Der skal bruges en Veezy 200 USB-dongle til at bruge trådløs netværksfunktion. For at bruge dit tv til dit trådløse netværk, skal du bruge en trådløs "Veezy 200" USB-dongle). Wi-Fi-funktionen kan bruges til en trådløs netværksforbindelse. Funktionen bruges kun til infrastruktur, såsom tilslutning til nettet, HBB-sider og forbinder med DLNA-servere (ekstraudstyr). Hvis du har Veezy 200 WiFi Dongle(sælges separat),vælgnetwork Type som Trådløs enhed for at starte tilslutningsprocessen. Dansk

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde,

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde, SAMSUNG LCD TV Series 4 Brugervejledning Dansk (s. 2) Kære kunde, Venligst gennemlæs denne brugervejledning inden apparatet tages i brug for første gang. Tallene i parentes (s. xx) angiver tilsvarende

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere