Dansk Sportsdykker Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sportsdykker Forbund"

Transkript

1 Dansk Sportsdykker Forbund Referat af møde i bestyrelsen søndag den 30. juni 2002 kl telefonkonference På mødet deltog: Jan Ivar Pinndal formand (JIP) Michael A. S. Hansen næstformand (MASH) Stig Lyngby økonomiansvarlig (SL) Jørn Christoffersen kontakt til uv-rugby, uv-jagt samt finne og apparat (JC) Kim Hansen kontakt til arkæologi, foto samt miljø (KH) Kim Saaby kontakt til TU samt ungdom (KS) Michael B. Sørensen suppleant (MBS) Der var afbud fra: Carsten Woetmann sekretær (CW) 1. juli Godkendelse af referatet fra sidste møde ad 1. Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2. Eventuelle tilføjelser til dagsordenen ad Siden sidst i bestyrelsen Hvert enkelt bestyrelsesmedlem giver kort redegørelse: 3.1. Michael A. S. Hansen 3.2. Stig Lyngby 3.3. Carsten Woetmann (meldt afbud) 3.4. Jørn Christoffersen 3.5. Kim Hansen 3.6. Kim Saaby 3.7. Jørgen Søfeldt (fraværende) 3.8. Michael B. Sørensen 3.9. Jan Ivar Pinndal ad 3. I korte træk kan følgende refereres: ad 3.1. Haft kontakt til Haderslev Dykkerklub vedr. lejemål af en af forbundets kompressorer. sagen kører roligt videre. Arbejdet på et oplæg om slut på certifikatkrigen. oplægget kommer inden så længe. Repræsenteret DSF ved retssagen i Svendborg. næste retsmøder forventes til november d.å. Deltaget på EUF-møde i Milano. der blev knyttet mange kontakter til dykkersamfundet i hele Europa. Besøgt forbundets sommerlejr. ad 3.2. Arbejdet på kontrakten med Falck om krisehjælpen. der er for mange tvivlsspørgsmål. Undersøger mulighederne for fælles forsikringer af forbundets medlemmer. Dette gælder i første omgang ulykkes- og livsforsikringer. flere selskaber er interesserede. SL indskærpede at mængden af omposteringer ikke bør ændre intentionerne i det budget som Repræsentantskabet har godkendt. Fortsættes 1

2 (fortsat) ad 3.3. Overværet en dag ved DM i Undervandsrugby i Århus. meget spændende. Deltaget i redaktionsmøde omkring blad 3/2002. Afholdt et visions- og strategimøde med redaktionsudvalget omkring bladets fremtid. Sammen med JIP deltaget i møde med bladet DYK omkring de fremtidige relationer til hinanden. Afholdt møde med SportsDykkerens nye grafiker. Deltaget i et "layout" møde med Henrik. Afholdt møder med forskellige annoncører og korrekturlæsere. ad 3.4. Deltaget ved DM i uv-rugby i Århus, herunder præmieoverrækkelsen. Deltaget i uv-jagt årsmøde på Fornæs Camping. Overværet FM i uv-jagt ved Ebeltoft. Deltaget i uv-rugby årsmøde i Odense. Deltaget i møde vedrørende eliteidræt. På mødet deltog en række af DIF specialforbund. ad 3.5. Der har været telefonisk kontakt til udvalgene for arkæologi, foto og miljø. KH kunne glædeligt meddele, at årets Fulton Togt gennemføres. Dette sker blandt andet med en underskudsgaranti fra fonden for Fulton. Efter ønsker om arkæologisk udvalgs kurser lokalt i Nykøbing-Falster området, har udvalget taget opgaven op. Der var et problem omkring miljøudvalgets BIO-togt, da det af en eller anden årsag ikke var blevet annonceret i SportsDykkeren. sagen følges. ad 3.6. Haft en dialog med Bjarne Olesen om nye medlemmer til ungdomsudvalget. ser ud til at være OK. Deltaget i møder med TU ad 3.7. Fraværende Fortsættes 2

3 (fortsat) ad 3.8. Haft kontakt med Henrik Friis (lærebogsgruppen). DSF materialer skal gennemgås. Deadline på tilbagemelding er 31/7, giver dette problemer gives melding til MBS. Besøgt Løgstør Sportsdykkerklub i anledning af deres jubilæum. ad 3.9. Arbejdet med ulykken S for Trelleborg (Sverige). sagen drøftes yderligere under dagsordenens pkt. 7. Besøgt forbundets sommerlejr på Fyns Hoved. takkede og hædrede i den forbindelse de afgående medlemmer af ungdomsudvalget. Haft en massiv kontakt til pressen generelt. der er stor opmærksomhed om vores sport p.t. Sammen med CW deltaget i møde med bladet DYK omkring de fremtidige relationer til hinanden. 4. Møderækken For at have en plan over bestyrelsens arbejdsår frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde, indstilles følgende møderække: Fredag den 23. august 2002 kl (samme sted som repræsentantskabsmødet 2003 Korsør) Søndag den 29. september 2002 kl Fredag den 18. oktober 2002 kl (lørdag afholdes seminar med kredse og udvalg Jylland) Søndag den 24. november 2002 kl Onsdag den 11. december 2002 kl (København) Søndag den 19. januar 2003 kl Fredag den 7. februar 2003 kl (Fyn) Søndag den 30. marts 2003 kl Lørdag den 5. april 2003 kl (eftermiddagen sammen med kreds- og udvalgsformænd Korsør) ad 4. Der var to ændringer til møderækken. Den blev besluttet som følger: Fredag den 30. august 2002 kl (samme sted som repræsentantskabsmødet 2003 Korsør) Søndag den 29. september 2002 kl Fredag den 11. oktober 2002 kl (lørdag afholdes seminar med kredse og udvalg Vejle) Søndag den 24. november 2002 kl Onsdag den 11. december 2002 kl (København) Søndag den 19. januar 2003 kl Fredag den 7. februar 2003 kl (Fyn) Søndag den 30. marts 2003 kl Lørdag den 5. april 2003 kl (eftermiddagen sammen med kreds- og udvalgsformænd Korsør) 3

4 5. Repræsentantskabsmødet 2003 Det indstilles at næste ordinære repræsentantskabsmøde i DSF afholdes søndag den 6. april 2003 kl i Vestsjælland rækkefølgen gør at det er Sjællands tur til et repræsentantskabsmøde. Umiddelbart er det forslaget, at mødet afholdes på Grand Park i Korsør, blandt andet fordi de er omfattet af DIF kundeordning. Endeligt skal der udpeges en ansvarlig for opgaven. ad 5. Indstillingen blev vedtaget. MBS er ansvarlig for opgaven. 6. Opgaveoversigten Den vedlagte oversigt (se bilag) ønskes drøftet og kommenteret. ad 6. Oversigten blev drøftet og bredt accepteret. 7. Ulykkeshændelserne i foråret Der har i løbet af foråret været en række ulykker, som Forbundet har involveret sig i. Der gives en orientering om de kendte hændelser, og på denne baggrund må det overvejes, hvilke aktioner DSF skal tage. Da orienteringen omhandler personoplysninger, er den fortrolig, og vil ikke blive refereret. ad 7. Der blev orienteret om hændelserne. Specielt forholdene omkring ulykken S for Trelleborg (Sverige) i pinsen blev drøftet. Der var store problemer med såvel danske som svenske myndigheder med at få bjærget den forulykkede dykker. Det endte med, at forbundet stillede den nødvendige økonomiske garanti for at få bjærget dykkeren, og at forbundet foreløbigt har betalt regningen for bjærgningen. Dette beløber sig i kr ,-. På denne baggrund blev det besluttet; at pengene skal forsøges hentet ind igen, og at disse penge skal bruges til en oplysningskampagne til forebyggelse af dykkerulykker. at der skal tages kontakt til Udenrigsministeriet (JIP) samt Falck og Søfartsstyrelsen (KS) for undgå at en lignende situation opstår igen. 8. Ansøgning om ny PC til redaktionsudvalget Redaktionsudvalget ansøger hermed om en ny computer til redaktionsudvalget til erstatning for den gamle kontormaskine som udvalget overtog fra bestyrelsen. Udvalget har leveret kontormaskinen tilbage til forbundskontoret, da maskinen var ganske uanvendelig i redaktionens arbejde med grafik, billedbehandling og bladopsætning. Maskinen var indkøbt brugt og uden muligheder for en fornuftig udvidelse i anvendelsesmulighederne. Fortsættes ad 8. Ansøgningen blev imødekommet. 4

5 (fortsat) En typisk god kontormaskine som ikke gang matchede udvalget gamle computer. Lidt af et fejlkøb til redaktionsudvalget, men måske et godt køb til et andet udvalg eller bestyrelsesmedlem med et anderledes computerbehov. Redaktionen har indhentet flere tilbud og har valgt, at søge om følgende maskine som er så fremtidssikret som det nu er muligt i disse tider. En god kraftig PC, velegnet som grafisk arbejdsplads. Minitowerkabinet med plads til udvidelser. Asus Bundkort med integreret GeForce 2 grafik, lyd og netkort. 1 APG x4 slot og 5 pci slots ledige. 4 USB stik. 10/100Mb/s ethernet, Lyd (Dolby AC3). AMD Athlon XP 1900 CPU 80Gb Harddisk (Maxtor) 512 Mb DDR Ram9i LiteOn CD-R/W drev (32/12/40) Sony Diskettedrev Logitech Pilot+ Optical Mouse Acer Windows keyboard 8.450,00 Skærm ADI M900-3 års garanti 2.495,00 Den samlede pris for dette er kr ,-. Indstillet af Carsten Woetmann 9. DSF tøj UV-rugbyudvalget anmoder bestyrelsen om bevilling af kr til indkøb af nye træningsdragter til herrelandsholdet. De eksisterende dragter er efterhånden 5 år gamle og har gået på skift imellem deltagende udøvere. Udvalget finder det således nødvendigt at der foretages indkøb af nye dragter. Vi er åbne for forslaget fra finne- og apparat udvalget om fælles indkøb, hvis bestyrelsen kan bevilge pengene. Indstillet af Søren Neubert ad 9. Det blev besluttet, at der bevilliges kr ,- til køb at træningsdragter. Udvalgene køber herefter hver enkelt dragt for kr. 200,- stykket fra deres eget budget. Det skal forsøges at finde en hovedsponsor for DSF (JC). Jeg synes, at vi skal slå fælles fodslag for hele Forbundet. Derfor synes jeg, at vi skal have lavet trøjer til officielle gøremål for både bestyrelsen, udvalgsformændene, udvalgsmedlemmer, instruktører, landshold mv. Dette kunne eventuelt kombineres med, at man fandt en hovedsponsor for forbundet. Indstillet af Jørn Christoffersen 5

6 10. DSF struktur På repræsentantskabsmødet i 2001 blev det af bestyrelsen lovet, at der skulle arbejdes med Forbundets fremtidige struktur. Der er har p.t. kun været gjort nogle indledende forespørgsler, og i ønskerne fra klubberne var det tydeligt, at der også herfra ønskes et arbejde med DSF organisation og struktur. Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark har i fællesskab udviklet konceptet Helhedsrådgivning. Formålet hermed er at udvikle specialforbundets organisation, ledelse, struktur og kultur i forhold til de forventninger, behov og ønsker, der er fra såvel interne som eksterne interessenter. Det indstilles, at Michael B. Sørensen udpeges som projektansvarlig, og at DSF som udgangspunkt skal undersøge konceptet Helhedsrådgivning nærmere. På repræsentantskabsmødet 2003 skal vi have et færdigt projekt eller være godt i gang med arbejdet. ad 10. Indstillingen blev tiltrådt. På bestyrelsens møde den 30. august 2002 skal et kommissorium for arbejdet vedtages af bestyrelsen. 11. Tillægsbevilling til UV-rugbyudvalget UV-rugbyudvalget anmoder hermed bestyrelsen om bevilling af kr til indkøb af våddragt til herrelandsholdstræneren Tonni Bertinell, som i forbindelse med kampe og træningssamlinger opholder sig i længerevarende perioder i vandet. Da der i årets budget ikke er afsat penge til udstyr, håber vi at ovenstående kan bevilges. ad 11. Det blev besluttet, at udvalget skal finde midlerne i eget budget. Indstillet af Søren Neubert 12. Eventuelt ad 12. Forholdene omkring økonomi og IT faciliteter for bestyrelse, kredse og udvalg blev kort drøftet. MASH orienterede om, at Appeludvalget p.t. behandlede en sag mod ham. Sagen drejer sig kort om MASH dykkerundervisning på Rudkøbing ungdomsskole, og om dette betragtes som merkantilt arbejde. Bestyrelsen undrer sig over, at Appeludvalget ikke har orienteret bestyrelsen direkte om sagen, som tidligere er blevet indskærpet. 6

7 Bilag til dagsordenens pkt. 6 bestyrelsens møde den 30. juni juni 2002 Hvilke opgaver er det der ligger lige nu?? For at skabe et overblik over, hvilke tiltag og opgaver der arbejdes med p.t. har jeg forsøgt at lave denne oversigt over hver enkeltes vigtigste opgave d.d. Michael A. S. Hansen Kreds 4 ledelsen mangler en formand (i samarbejde med Jan Ivar Pinndal) Kurser for klubledelserne Overblik over CEN arbejdet Stig Lyngby Forsikringer af DSF medlemmer generelt samt en mulig aftale om forsikringsfordele for Forbundets medlemsklubber Aftalen om Falcks krisehjælp, der tilsyneladende ikke fungerer optimalt Hjemmesiden den skal have et løft, så den bliver nyhedsformidlende og mere interessant at komme ind på Carsten Woetmann Presseuddannelse/medietræning vi skal have noget uddannelse og træning på plads, så vi i bestyrelsen og udvalgene bliver bedre til at håndtere pressen Materiale til annoncer til brug for fag- og interesseblade, såsom DYK, Ungdomsskolernes uddannelsesavis og lignende Jørn Christoffersen Kontakt og samarbejde med Team Danmark og DIF vedr. eliteidræt Hovedsponsor for DSF Kim Saaby Procedure for fremtidige redningsaktioner ved dykkerulykker i indland og tilstødende lande. Et samarbejde med Falcks dykkertjeneste skal undersøges Ungdomslederuddannelse/reklame for ungdomsarbejdet Problemet omkring instruktørmanglen både for snorkeldykkere og flaskedykkere Kim Hansen UV-foto og samarbejdet med Norge Samarbejdet med CMAS Videnskabelige Komité Feriemessen i Bella Centret i samarbejde med specielt miljøudvalget og arkæologisk udvalg Michael B. Sørensen Arbejdet omkring DSF struktur og organisation DSF repræsentantskabsmøde 2003 Jørgen Søfeldt Jan Ivar Pinndal Ud over at holde trådene generelt, vil jeg undersøge nærmere omkring det nordiske samarbejde Reception for Ingelise i anledning af de 25 år samt hendes udnævnelse som æresmedlem Kontakt Udenrigsministeriet vedrørende håndtering af dykkerulykker i udlandet 7

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere