Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen"

Transkript

1 Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl. af bestyrelsen Erik Kudahl EK Medl. af bestyrelsen Finn Bisgaard FB Suppleant bestyrelsen Erik Petersen EP Formand Begynderudvalg Søren Fischer SF Formand Eliteudvalg Steen Ogstrup SO Formand Baneudvalg Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Mødet har følgende dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Orientering fra formanden - Orientering om skrivelse til Pensam og foreløbig svar fra samme. - Orientering fra mødet med Keld Nomanni (referat frit punkt) - Ordinært repræsentantskabsmøde i DGU (næstformanden) - Orientering om antal medlemmer pr. 1/ Orientering vedr. min skrivelse til bestyrelsen fra før påske 3. Orientering fra sekretæren 4. Endelig konstituering af udvalgene (liste over udvalgsmedlemmer, adgang til kontor) 5. Beslutning om vi fortsat skal tilsidesætte ventelisten: - ved overførsel fra andre Golfin klubber. - andre 6. Oplæg til afholdelse af fremtidige bestyrelsesmøder 7. Eventuelt Uden for dagsorden Beretning fra formændene fra Elite-, begynder- og baneudvalg Eliteudvalg (SF) SF oplyste at der er afholdt møde med elitetruppen i januar måned sammen med Peter. Eliten har fået en fast spilledag nemlig tirsdag Udtagelse til 1. hold og 2. hold efter i alt 4 tællende matcher, som afvikles før hver turneringsrunde. Derudover råder SF og Peter Agerbo over 2 wildcards Det er desuden bland eliten blevet besluttet at alle skal deltage I min 2 klubturneringer.

2 Side 2 af 5 Træningslejr bliver ikke til noget. Weekend april hvor dette skulle være arrangeret i Hjarbæk er optaget... Michael Foged fra Eliten har fremsendt en skrivelse til LS omkring afholdelse af en Pro-am i AAGC. Bestyrelsen kan tilslutte sig ideen. Truppen er meget positiv omkring spilleåret En god start og har selv været med til at arrangere. Oprykning forventes i år. Truppen er på i alt 29 spillere. SF oplyser at det blandt flere spillere er svært med de personlige sponsorater. Der kan tegnes to typer. En på og en på som er inkl. spillerbetaling. Hjemmeside bliver snarest opdateret. Søren og Stine skal have adgang til klubkontoret. Der levere bolde til holdene fra klubbens side. Indkøber selv mærket hos golfexperten. 80,- pr. spiller pr. match. Pengene afsat til træningslejr bruges til dette. Piger har tidligere år fået bolde sponsoreret af HTH køkkencenter. Hvis ikke dette fortsætter får pigerne bolde på samme præmisser. Begynderudvalg. (EP) 120 begyndermedlemmer. Der skrevet til dem om hvor vidt de fortsat vil stå som begyndere eller ej. Mange har været begynder I mange år. Navnet Begyndermatcher ændres til kaninturnering så hcp. 38. Der er i år ikke så mange nye begyndere så der er ikke behov for så mange hjælpe til kaninturneringerne. Præmier er gavekort i stedet for ting. Ikke så meget teori, så der arrangeres regelundervisning over sæsonen. Adgang til kontor: udvalgets medlemmer Baneudvalg (SO) 1. møde er afhold ved OH kontor. Se referat af dette. Arbejdslisten fra tidligere sidste år er revideret og alle arbejder forventes udført I indeværende år. SH regner med at listen følges og der ikke igangsættes arbejder der ikke fremgår af listen. Lørdag gennemgås banen med pæle og gennemgang af arbejdsplan. Der skal noget på hjemmesiden bla. planen for kommende arbejder samt klippehøjder mv. også på info tavlen. Infotavler ved kontor kan inddrages og mere info på tavle ved boldrende. Skilte ved teesteder vender enkelte steder forkert. Dette tages op på banegennemgangen lørdag. Sf ønsker indspilsområdet klippet I fairway højde. Samt afstandsmarkeringer på området. EP farligt område omkring teested på par 3 bane hul 5. Måske der kunne monteres et net. Baneudvalg undersøger Foto af greenkeeperstaben lægges på hjemmesiden.

3 Side 3 af 5 Opmålerudstyr har den tidligere formand for baneudvalget. CH har arrangeret møde med denne. Her forespørges ligeledes omkring printerinstallation. Generelt referater på hjemmesiden via sekretær. ad. pkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Ok, referat godkendt ad pkt 2. Orientering fra formanden - CH har henvendt sig til Golfin (generalforsamling) med brev omkring forpagtning. Svar modtaget fra Golfin fra PC. Sendes til bestyrelsesmedlemmer. CH har fremsendt endnu en skrivelse desangående. PC har svaret igen. Der gås efter forpagtning så længe der ikke er nyt omkring køb. - Lejeaftale fra alle 4 Golfin klubber er sendt til advokat Keld Normani. CH og KR har den 31. marts været til møde med denne. Svar er modtaget d.d. Brev udformes straks til Golfin. CH og KR tager kontakt til KN. - Repræsentantskabsmøde KR. Fredag aften tema 1. diskussion om forening til forretning omkring de problematikker der er bla. sponsorater mv. Ikke så relevant for AAGC da vi lejer det hele. 2 del. diskussion med panel omkring spørgsmål omkring forskellige forhold i golfklubben. Referat kan se på DGU.ORG - Medlemmer pr stor bane. Dette er 18 for meget. Der er 115 begyndere. Hovedparten af disse ønsker at færdiggøre begynderuddannelsen. Det afventes hvor mange der falder fra efter kontingentopkrævning. Der skal sættes en deadline for hvor længe begynder skal stå som begynder inden de ryger ned af ventelisten. Der er fremkommet et ønske fra et medlem om at overgå fra hverdags til senior. Dette accepteres. Der følges generelt at egne medlemmer går fra hverdagsmedlemmer til seniormedlemskab Der er kommet et brev fra en long distance medlem. Denne ansøger om at få kontingent tilbagebetalt da medlemmet mener at have fået forkerte oplysninger ved overgang til passiv medlem. Bestyrelsen enedes om ikke at imødekomme ansøgningen. AO skiver til vedkommende. - Pkt. udskydes til næste møde ad. pkt 3 Orientering fra sekretæren Alle referater fra alle udvalgsmøder skal sendes til sekretæren.

4 Side 4 af 5 LS orientering til udvalg om de sidste ugers post fra DGU. ad pkt. 4 Endelig konstituering af udvalgene Alle udvalgsmedlemmer er nu på plads og godkendt. Medlemmer kan ses på hjemmesiden. Alle turneringsudvalget medlemmer skal have adgang til kontor. ad. pkt. 5 Beslutning om vi fortsat skal tilsidesætte ventelisten AO og CH har været til møde i Blokhus omkring problemet med overførelse af medlemmer Golfin klubberne imellem. Problemet er at AAGC oplever en stigning af medlemmer som melder sig ind i de øvrige Golfin klubber og efterfølgende flytter medlemskabet over til AAGC, uden om ventelisterne. CH har skrevet et brev til de 3 øvrige klubber i Jylland herom. Kalø har behandlet dette på et møde den 4. april 2005, og ser ikke nødvendigt for opstramning. Altså ikke relevant fra Kalø pt, hvilket er meddelt i brev af 4. april. CH har svaret på dette ved brev af 5 april CH meddeler at AAGC fastholder at overførsel ikke kan finde sted uden om venteliste. ad. pkt. 6 Oplæg til afholdelse af fremtidige bestyrelsesmøder Med udgangs punkt i det tidligere udarbejdede oplæg udformer CH og LS et nyt forslag til næste møde. ad. pkt. 7 Eventuelt Gavekort fra Golfexperten til køb af præmier er udleveret til LS LS, MA og EK kigger på oprydning i kontoret. CH drøfter adgang til arkivrum med PC ved næste møde. MA spurgte omkring udgifter til materiale til begyndere. Disse skal afholdes af centeret. EK forespurgte om datoer til bestyrelsestur. LS fremsender forslag. Weekendtur EK tager på turneringsleder kursus. I 2005 og 2006 Blokhusturnering endelig tilbagemelding. Turneringsproportioner er udsendt. Mailes til alle.

5 Side 5 af 5 Til godkendelse Charlie Herbst Kenneth Radoor Alice Ogstrup Lars Storr Kim Nørrebo Erik Kudahl Merethe Aggergren

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere