Workshop 3 Handler om økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop 3 Handler om økonomi"

Transkript

1 Workshop 3 Handler om økonomi

2 Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige drift i afdelingerne, herunder ansvarsfordelingen Ansvar og rollefordeling ved renoveringer og nybyggeri Støtteordninger i forhold til renovering og drift Kollektive og individuelle råderetsarbejder

3 Regelsæt og kompetencefordeling Regelsæt og kompetencefordeling er beskrevet i Lov om almene boliger Driftsbekendtgørelse normalvedtægter Håndbog om almene boliger - KAB Vejledning om drift af almene boliger

4 Repræsentantskabet Repræsentantskabet er øverste myndighed, som godkender Vedtægter Årsregnskab Beretning Afdelingernes regnskaber Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Væsentlige forandringer af afdelingernes ejendomme Grundkøb og iværksættelse af nyt boligbyggeri Strategi og politikker Vælger Organisationsbestyrelse Revision

5 Repræsentantskabet Repræsentantskabet kan uddelegere beslutninger til organisationsbestyrelsen, herunder Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Væsentlige forandringer af afdelingernes ejendomme Grundkøb og iværksættelse af nyt boligbyggeri

6 Organisationsbestyrelsen Den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger varetages af organisationsbestyrelsen Budgetlægning Regnskabsaflæggelse Lejefastsættelse Sikre en forsvarlig drift af boligorganisationen og dens afdelinger Bestyrelsen lægger strategien og politikkerne for organisationen, eks.vis Trækningsret Investeringer Henlæggelser

7 Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for afdelingerne. Skal derfor skride ind, hvis afdelingsbestyrelsen / afdelingsmødet træffer beslutninger i strid med gældende lovgivning. Erstatningsansvar for kritisable dispositioner forsikring af bestyrelsen Tegner butikken Honorar

8 Organisationsbestyrelsen Overordnet ansvar for budget og regnskab Afdelingerne behandler og godkender Organisationen sikrer at budgettet er i overensstemmelse med organisationens politikker og godkender Boligorganisationen bærer risikoen hvis en afdeling kommer i uføre Tab på fraflytninger Lejetab Afdelinger i dårlig stand og dårlig økonomi kræver som hovedregel organisationens medvirken i forbindelse med rekonstruktion Uenigheder indbringes for kommunalbestyrelsen

9 Afdelingsmødet Afdelingsmødet er øverste myndighed for alle beboere i boligafdelingen. Afdelingsmødet har fået tillagt følgende kompetencer Godkendelsen af afdelingens budget og eventuelt afdelingens regnskab godkendelse af overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen, herunder forbedringsarbejder eller nye aktiviteter der medfører merudgifter Fastsættelse af husorden for afdelingen Valg af vedligeholdelsesordning og fastsættelse af vedligeholdelsesstandard

10 Afdelingsmødet Budgetkompetencen anses som den vigtigste selv om man ikke har indflydelse på mange poster, men man fastsætter vedligeholdelsesstandarden og serviceniveauet Grundlæggende principper i huslejefastsættelsen Balancelejeprincip Betaler for den slitage man udøver på boligen / ejendommen Planlagt og periodisk vedligeholdelse Uenighed om budgettet indbringes for kommunalbestyrelsen

11 Call in bestemmelsen Call in bestemmelsen Den øverste myndighed kan gribe ind og gennemføre nødvendige tiltag i boligafdelingen, hvis afdelingsmødet stemmer nej til nødvendige arbejder og aktiviteter for at sikre at afdelingen er tidsvarende og konkurrencedygtig. Gælder følgende forhold: Større renoveringsarbejder Større energibesparende foranstaltninger Boligsociale helhedsplaner Fremtidssikring af bebyggelsen

12 Call in bestemmelsen Gælder ikke i forbindelse med kollektive individuelle forbedringer som Køkken og badeværelsesrenovering Orientering til Socialministeriet via kommunen

13 Afdelingsbestyrelsens rolle og kompetence Afdelingsmødet vælger afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen har til formål at varetage afdelingens interesser bl.a. i forhold til organisationen Forelægger forslag til budget og aktiviteter / arbejder for afdelingsmødet Udmønter beslutninger fra afdelingsmødet Organisationsbestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for afdelingerne. Skal derfor skride ind, hvis afdelingsbestyrelsen / afdelingsmødet træffer beslutninger i strid med gældende lovgivning. Ingen honorar til afdelingsbestyrelsen

14 Samspillet om den daglige drift Det er afdelingsmødet der sætter rammen for afdelingens service- og vedligeholdelsesniveau samt aktiviteter i afdelingen Afdelingsbestyrelsen skal følge op og sikre at beslutningerne gennemføres Men det er ikke det samme, som det er afdelingsbestyrelsen der har retten til indkøb, indgåelse af aftaler, arbejdsgiverrollen. Det er administrationens / driftens opgave Men det sker i et samspil mellem de implicerede partnere

15 Samspillet om den daglige drift Husk det er organisationsbestyrelsen der i sidste ende har ansvaret og kompetencen Organisationsbestyrelsen har ikke bare retten men også pligten til at skride ind hvis beslutninger er i strid med gældende lovgivning

16 Ansvar og rollefordeling ved renoveringer Afdelingsbestyrelsen forelægger forslag til renoveringer for afdelingsmødet, herunder budget, huslejeeffekt og finansiering Afdelingsmødet træffer beslutning om gennemførelse af renoveringen Afdelingsbestyrelsen / byggeudvalg / følgegruppe, der tegner afdelingens interesser i projektet, men husk I er ikke Rådgiver Byggeforretningsfører Entreprenør Overlad dette til de professionelle

17 Ansvar og rollefordeling ved renoveringer Boligorganisationen er juridisk ansvarlig Bemyndiger typisk afdelingsbestyrelsen til helt eller delvist at træffe beslutninger vedr. sagens gennemførelse Afdelingsbestyrelsen vil ikke kunne indgå bindende aftaler på afdelingens / organisationens vegne Sagen startes og afsluttes altid i organisationsbestyrelsen godkender sagen, budgettet og huslejekonsekvensen samt finansieringen efter forudgående godkendelse på afdelingsmøde Godkender byggeregnskabet Underskriver dokumenter

18 Renoveringer Renoveringer forbindes normalt med udskiftning af vinduer, nyt tag etc Principielt skal der spares op til denne type renovering (henlæggelse til PPV arbejder) En andel af renoveringen er forbedringer og kan finansieres med et almindeligt realkreditlån Ofte finansieres en meget stor del af beløbet med realkreditlån Til forbedringen kan der ydes egen trækningsret

19 Trækningsret Den lede særskat, A- og G-indskud En slags opsparingskonto, 60 pct. overføres til organisationens konto Organisationens konto, bestemmer hvem der kan få støtte og rammerne for tildelingen Men kun til forbedringsarbejder Maksimalt 2/3 af udgiften Organisationsbestyrelsen sætter rammerne og tildeler støtten

20 Renoveringer LBF sager Større renoveringer / helhedsplaner / fremtidssikringer Søger LBF Vurderes efter trangskriterier Husleje Beliggenhed Afdelingens fysik Nye sager kommer i kø frem mod 2021 Støttede / ustøttede lån Kludetæppe

21 Renoveringer - kludetæppe De billige lån skal også kunne betales Kapitaltilførsel Trækningsret Gennemgang af afdelingens driftsbudget mhp at finde besparelser Henlæggelser Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån Driftsstøtte fra afdeling / boligorganisation Huslejestigning

22 Råderetsarbejder Indført i 1993, sidenhen fastlagt i lov om leje af almene boliger Gælder for alle typer af almene boliger To former Råderet inde i boligen Råderet uden for boligen Råderetten inde i boligen Gælder alle typer forbedringer, ingen positivliste så holder man sig indenfor betingelser kan man ikke hindre at beboer udnytter råderetten Godtgørelse for forbedringer

23 Råderetten Råderetten uden for boligen Beslutning om der skal være mulighed for råderet udenfor boligen træffes på afdelingsmøde Ingen godtgørelse og kan kræves retableret ved fraflytning Hovedregler for råderetten Generelle betingelser, rimelige og hensigtsmæssige, håndværkmæssigt korrekt udført etc. Anmeldes Svar indenfor 8 dage (administrationen) Forbedringer giver ret til godtgørelse Boligændringer kan kræves retableret

24 Kollektive individuelle forbedringsarbejder Ordningen fra slutningen af 90 erne Afdelingsmødet beslutter at visse forbedringsarbejder kan gennemføres i takt med beboerne ønsker det Afdelingen finansierer moderniseringen og de beboere der tilslutter sig projektet betaler. Lejeforhøjelsen gælder i typisk 10 til 20 år Flytter beboer skal ny lejer betale så længe lånet løber Finansieres med realkreditlån og evt. trækningsret Afdelingsmødet godkender budget, finansiering og huslejekonsekvens Organisationsbestyrelsen godkender efterfølgende ovenstående.

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere