RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Dialogmøde om kollektiv trafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Dialogmøde om kollektiv trafik"

Transkript

1 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 2 - MARTS 2015 Dialogmøde om kollektiv trafik

2 GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal Kommune. Infobrevet udkommer næste gang i juni Infobrevet udgives af Teknik og Miljø, og målet er at sætte fokus på aktuelle temaer, samtidig med at vi bringer andre historier af interesse for boligejere. Denne gang sætter vi bl.a. fokus på Vi bor smukt -kampagnen, den kommende klima- og energipolitik, og hvordan du bruger Byg & Miljø til at søge om byggetilladelse. God læselyst! Udgives af Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Øverødvej Holte Ansvarshavende redaktør Henrik Møller [ ] Layout Henrik Møller [ ] Foto Rudersdal Kommune, Colourbox Skribent Henrik Møller [ ] Indhold Har du ris og ros, så kontant Henrik Møller [ ] Dialogmøde om kollektiv bustrafik 3 Rudersdal Kommune lancerer kampagnen Vi bor smukt 4 Ny klima- og energipolitik på vej 5 Større energibesparelse endventet 6 Vasevej taget i brug i sin fulde bredde 6 Brug Byg & Miljø til din byggeansøgning 7 Sådan sorterer du husholdningsaffaldet 8 Pas på støjen fra varmepumper 9 Tid til at starte indsatsen mod bjørneklo 10

3 Bus-puslespil med snoretræk Et halvt hundrede borgere greb ivrigt sakse, tape og snore for at være med til at planlægge busdriften, da Rudersdal Kommune sammen med Movia indbød til dialogmøde om den kollektive bustrafik. Engagementet var ikke til at komme udenom, og følelserne og meningerne var mange, da man havde bænket sig i lokalet på Birkerød Skole til møde torsdag 19. marts. Fra starten var det tydeligt, at mange meget gerne ville tale om de nye, små busser, der især kører i Birkerød-området. Der blev stillet mange spørgsmål og ytret mange holdninger, og i det efterfølgende gruppearbejde blev de mange input samlet sammen, så de kan indgå i den senere evaluering af busserne. Kompleks ramme for planlægning af bustrafikken Efter en kort introduktion til programmet af formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller (B) kridtede Movia og Kommunen banen op og fortalte om den ramme, planlægningen af bussernes ruter m.v. sker indenfor: Hvordan sker planlægningen, hvad kan vi selv styre (de lokale ruter), hvad skal der være enighed om blandt os og nabokommunerne (de regionale ruter), og naturligvis hvordan ser økonomien ud og vil se ud den kommende tid. Planlægningen og hensynet til rigtig mange behov og krav er som et kæmpe puslespil, der mestendels består af blå himmel, og hvor en del af brikkerne kan være svære at få sat ordentligt på plads. Selv den mest optimale planlægning ud fra en lang række hensyn kan ikke tilgodese noget nær alle, og naturligt nok bidrog en del deltagere med meget konkrete ønsker: Busserne skal køre oftere, 198 skal forlænges ned til Plantagevej i Bistrup, eller hvad med to helt nye ringruter der binder henholdsvis Birkerød / Høsterkøb og Holte / Trørød / Vedbæk bedre sammen? Andre var højere oppe i helikopteren og spurgte til logikken (eller mangel på samme) i, at man taler meget om grøn omstilling og styrkelse af den kollektive trafik, mens man samtidig skærer ned. Gruppearbejde om ruteplanlægning Efter en kort pause med sandwich og vand gik turen ud til de syv grupper, hvor repræsentanter for Movia og Rudersdal Kommune hjalp processen i gang: Først en brainstorm på hvad der mere overordnet er vigtigt for den enkelte i bustrafikken, dernæst helt lavpraktisk i gang med at afmærke de ønskede ruter på kortet med snor. Efter en meget engageret indsats samledes alle til sidst, hvor gruppernes vigtigste pointer blev præsenteret. Nu følger arbejdet med at samle de mange indtryk og forslag og kigge nærmere på dem. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, MARTS

4 Hjælp os så vi stadig kan bo smukt Under sloganet Vi bor smukt søsætter Rudersdal Kommune lørdag d. 25. april en stor kampagne, der skal informere og engagere borgerne til at yde en indsats for, at vores smukke kommune også fremover er et rent og indbydende sted at bo. Kampagnen, der løber gennem hele året, sættes i gang med en renholdelses-turné i de fem byområder i Birkerød, Holte, Nærum, Trørød og Vedbæk. Ideen er, at alle gode kræfter går sammen for at markere det fælles mål og ansvar for, at kommunen fremstår ren og imødekommende. Derfor håber vi, at rigtig mange grundejere vil være med til at gøre en forskel. Kom og vær med - så kan I samtidig få en god snak med et af medlemmerne af Miljø- og Teknikudvalget om, hvad der rører sig hos jer, og hvad I synes er væsentligt. På turen samler vi naturligvis det affald op, vi måtte finde, vi uddeler postkort, som fortæller om kampagnen, og vi snakker med folk undervejs. Vi lægger op til en hyggelig og udbytterig lørdag, hvor vi naturligvis også sørger for både lidt at drikke og spise for krop og sjæl. Alt det praktiske klarer vi, vi sørger for en iøjnefaldende kittel og en hapser til at samle affald op med, poser m.v. Vi har brug for i alt ca. 35 deltagere. Send tilmelding pr. mail til Henrik Møller, Fra 20. april kan du læse mere om den samlede kampagne på rudersdal.dk/viborsmukt Læs også nyhed på rudersdal.dk Tid til en forårsklipning Foråret er her, og alle glæder sig til at komme i haven. Du kan være med til at styrke det gode naboskab ved at hjælpe med at holde jeres lokale miljø smukt, og det gør du bl.a. ved at klippe din hæk helt ind til skel. Du får nemlig den pæneste hæk hele sæsonen igennem, hvis du allerede nu klipper den helt tæt. Læs mere på rudersdal.dk/beskaering. Vidste du at Vi her i kommunen sender og cykler ud med ca hækkebreve hvert år, fordi hækken ikke er blevet klippet, som den skal. Det kan du være med til at lave om på. Vis det gode eksempel, så vi alle kan glæde os over, hvor smukt vi bor. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, MARTS

5 Alle skal engageres i ny plan for klima og energi 2015 er året, hvor borgere, erhvervsliv, politikere og kommune for alvor kridter banen op for en fælles indsats for at holde igen på energien, så vi reducerer udledningen af CO2 og sparer penge. Alle parter bliver engageret - i første omgang med at byde ind til en ny klima- og energipolitik for årene Planen skal være vedtaget ved udgangen af Aktuelt er kommunen i fuld gang med at dokumentere igangværende indsatser og samle input til nye projekter. Sammen med et idékatalog, der blev behandlet i Miljøog Teknikudvalget i starten af året, vil dette arbejde danne grundlag for debatmøder i foråret med borgere og lokale virksomheder. Her er håbet, at rigtig mange er interesseret i at komme med indspark til mål, indsatser og prioriteringer på området. Når disse input er indarbejdet, skal det endelige forslag behandles i Miljø- og Teknikudvalget i det tidlige efterår. Herefter sendes forslaget i høring, før det så skal vedtages i kommunalbestyrelsen sidst på året. Idéoplæg med seks temaer Det idéoplæg, der skal bygges videre på, indeholder seks overordnede temaer og en række tilhørende dilemmaer: Dæmpning af gadelys vinder frem Bæredygtig byplanlægning Transport Energiforsyning Energieffektive bygninger Grøn omstilling Klimatilpasning Til inspiration er der for hvert tema beskrevet en række mulige indsatser, der skal uddybes frem mod det endelige oplæg. Det er vurderingen, at målene for klima og energipolitikken for Rudersdal Kommune som virksomhed bør sættes til 15 pct.'s reduktion af CO2 i perioden fra , svarende til ca. to pct. pr. år.» Læs mere på rudersdal.dk Mål for ny klima- og energipolitik Læs mere næste side Set i forhold til det opnåede resultat fra på ca. 25 pct.'s CO2 reduktion, vil Rudersdal Kommune dermed i 2020 have reduceret CO2-udledningen med 40 pct. fra RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, MARTS

6 Vasevej taget i brug i sin fulde bredde De store anlægsarbejder på Vasevej er nu slut, og den nye vej er taget i brug i sin fulde bredde. Den endelig afslutning af arbejderne sker i foråret, når den sidste asfalt er lagt på. Der er gennemført en række forbedringer, som dels vil øge sikkerheden på den befærdede vej, der forbinder Holte og Bistrup, dels vil give en bedre oplevelse af landskabet: Som noget af det meget synlige har de tohjulede trafikanter nu fået en dobbeltrettet cykelsti, og bilisterne undgår de to skarpe sving, hvor vejen er blevet rettet ud. I begge ender af den dobbeltrettede cykelsti, syd for jernbanen og tæt på Rønnebærvej i Holte-delen, er anlagt to overgange for cyklister. Desuden har overgangene en hævet flade, der skal gøre bilisten opmærksom på de krydsende cyklister. Til erstatning for den natur, som er nedlagt, er etableret fire nye biotoper. To nye regnvandsbassiner skal håndtere regnvand fra Vasevej, men er udformet så de også fremstår som attraktive naturelementer. Som led i arbejdet er der tyndet godt ud i beplantningen, så trafikanterne får et langt bedre kig ud mod den flotte og varierede natur, Vasevej byder på. Større energibesparelse end ventet Den nye politik bygger videre på Klima- og Energipolitik , som er succesfuldt gennemført. Målet var at reducere Kommunens energiforbrug med 20 pct. over fem år ( ). Men ved udgangen af 2013 var der opnået en samlet energibesparelse på 24 pct. svarende til en 23 pct. s reduktion af CO2. De såkaldte ESCO-projekter på skolerne i Rudersdal er et godt eksempel på initiativer, der både har sparet energi og inspireret børnene til bedre energiadfærd. Dels er der gennemført en række energioptimerende renoveringer af skolerne, dels er der arbej- det målrettet med at styrke adfærd hos både elever og medarbejdere samt skolerne som helhed. De opnåede resultater viser større besparelser end forudsat i projektet, og derfor modtog kommunen i oktober 2014 Energiforum Danmarks energipris. En særlig form for samarbejde ESCO står for Energy Service Company og er et samarbejde mellem kommunen og entreprenørvirksomheden NCC, som planlægger og gennemfører energioptimerende renoveringer på kommunens skolebygninger. Projektet finansieres med de energibesparelser, som opnås i ESCO-kontraktens løbetid, og dækker kommunens 13 folkeskoler og SFO'er. Besparelserne omfatter el, vand og varme. Med hunden på tur i naturen Foråret står på spring og mange af os vil ud og se de første anemoner, høre lærken synge og opleve alle de andre forårstegn. Har man en hund, skal den selvfølgelig med på tur. Når man færdes i naturen med hund, skal den som udgangspunkt føres i snor. Netop på denne tid af året er naturen særlig følsom, da fuglene yngler, og rådyrene får deres lam. En hund, som slippes løs og strejfer rundt i skoven, på engen eller i mosen, kan forårsage stor skade og forstyrrelse for det vilde dyreliv. Her i kommunen har vi mange græsningsfolde, hvor der er forbud mod løse hunde af hensyn til kreaturer og får. Til glæde for hundeejerne og deres hunde er der heldigvis også mange hundeskove, hvor hunden kan løbe frit, dog under forudsætning af at man har fuldt herredømme over den. Vis hensyn når du færdes med din hund, ikke kun på grund af det vilde dyreliv, men også af hensyn til andre der er ude for at opleve og nyde naturen. Når du holder hunden i snor, er du også et godt eksempel for andre. Læs mere om reglerne for færdsel med hunde på Naturstyrelsens hjemmeside RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, MARTS

7 - En god forberedelse er guld værd for begge parter, fortæller afdelingschef i Byplan, Mette Preisler: Vi kan gøre arbejdet hurtigere, og ansøgeren får en bedre service, der oven i købet er billigere. - Derfor forventer vi også generelt på sigt at se en bedre kvalitet i de ansøgninger, vi modtager, og derfor en hurtigere og bedre sagsbehandling - naturligvis afhængigt af hvor omfattende og komplekst det konkrete projekt er. Om Byg & Miljø Har du spørgsmål, f.eks. til hvordan du skal bruge Byg & Miljø, så start med at kigge på rudersdal.dk eller læse Introduktion til Byg & Miljø. Her kan du bl.a. få info om selve løsningen og sagsbehandlingen for de enkelte aktiviteter, samtidig med at du kan se en guide for, hvordan du søger. Har du stadig ikke fundet et svar, er du velkommen til at skrive eller ringe til Byplan. Hvis du ringer med et teknisk spørgsmål, må du meget gerne sige det straks, så kan vi hurtigt give dig den rigtige hjælp. Søg om byggetilladelse via Byg & Miljø Kontakt Byplan på , Fra 1. december 2014 blev det obligatorisk at bruge den digitale løsning Byg & Miljø til at søge om byggetilladelse. Løsningen letter dit arbejde, fordi du guides igennem processen. Samtidig kan en velforberedt ansøgning spare penge på gebyret. Ud over at kunne foretage selve ansøgningen finder du på Byg & Miljø en lang række informationer, bl.a. om din egen ejendom, som kan lette dit arbejde, når du skal søge. Du skal blot logge på Byg & Miljø med din NemID. Du kan også vælge at give din rådgiver fuldmagt til at søge for dig eller blot hjælpe dig med at søge. Har du din rådgiver med inde over, er det en god ide at sikre sig, at du kan følge dit projekt i Byg og Miljø. Jo bedre forberedt, jo billigere er det Tid er som bekendt penge, og det gælder også i behandlingen af byggesager. Siden 1. januar i år beregner kommunen sit gebyr efter, hvor lang tid det tager at behandle din byggesag. Men har du forberedt din byggeansøgning godt og sørget for at vedlægge al nødvendig dokumentation, kan kommunen behandle din sag hurtigere. Dermed bliver gebyret tilsvarende lavere. Timeprisen i 2015 er 694 kr. På Byg & Miljø kan du ved at søge på din adresse se, hvilke forhold der gør sig gældende. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, MARTS

8 Sådan sorterer du husholdningsaffaldet Husholdningsaffald er affald, der naturligt fremkommer fra en husholdning samt tilsvarende affald fra virksomheder, institutioner, kantiner, restauranter m.v. Her kan du læse, hvordan du sorterer det. Køkkenaffald og andet småt forbrændingsegnet affald bortskaffes via dagrenovationsordningen. Men følgende affald fra husholdningen må ikke havne i affaldssækken: Skarpe og spidse genstande Lavenergipærer Gløder eller varm aske Jord, sten, grus, sand Bygningsaffald, kloakslam, olier eller kemikalier og flydende affald af enhver art Glasskår og almindelige glødepærer kan dog bortskaffes som dagrenovationsaffald, hvis det er forsvarligt pakket ind, så skraldemanden ikke kommer til skade, når sækken tømmes. Sortering af affald Husholdningen har pligt til at sortere affaldet i følgende kategorier: Papir mv. skal lægges i kuber til papir Glasemballager skal lægges i kuber til glas Pap kan afleveres via storskraldsordningen eller på genbrugspladserne Emballager af metal og plast i form af tomme, rengjorte plastdunke fra f.eks. drikkevarer og metaldåser skal afleveres på genbrugspladserne Køkkenaffald mv. afhentes via dagrenovationsordningen Farligt affald: Batterier kan afleveres i en lukket frysepose (max 4 L.) på låget af skraldestativet. Farligt affald, som stammer fra produkter, der forhandles på apotekerne, som f.eks. medicinrester, kviksølvtermometre, kanyler mv., kan afleveres til alle apoteker i Rudersdal Kommune. Andet farligt affald skal afleveres på genbrugspladsen. Småt elektronik kan afleveres i en lukket 4 L. frysepose på låget af skraldestativet. Større elektronikaffald skal afleveres på genbrugspladsen. Mulighed for at være med i haveaffaldsordning Foråret er kommet, og det betyder arbejde i haven. Samtidig kan grundejerne være med i kommunens haveaffaldsordning. Rudersdal Kommune tilbyder at hente haveaffaldet en gang om ugen i sommerhalvåret fra 1. april til 30. november En hel sæson koster 525 kr., og tilmelding gælder, indtil man afmelder sig. Tilmelding sker via hjemmesiden, hvor du også kan læse mere om ordningen: Man kan melde sig til når som helst, men jo hurtigere man melder sig til, jo mere gavn får man af ordningen. Det koster nemlig det samme, om man er med i ordningen fra starten eller først senere på sæsonen. Afbrænding er hyggeligt, men absolut forbudt Det varmer, det er måske lidt hyggeligt og i hvert fald dejligt nemt, men afbrænding af haveaffald er forbudt i byzone og i sommerhusområder og har været det siden 1. januar Afbrænding er forbudt af hensyn til naboer og miljø, og når man i stedet genbruger haveaffaldet, er gevinsten som nævnt ovenfor at der kommer ny god dansk jord ud af det. Det er kun tilladt at afbrænde tørt haveaffald på ejendomme i landzonen og kun i perioden fra 1. december til 1. marts. Dog er bål tilladt Sankt Hans aften og ved særlige lejligheder til rekreative formål på egen grund, se RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, MARTS

9 Varmepumper er populære, men pas på støjen Varmepumper er populære som middel til at spare energi. Det gælder især hvis du opvarmer med olie eller el og bor i et område uden fjernvarme eller naturgas. Men varmepumper kan desværre hurtigt blive lidt af en pestilens for naboer og dig selv, da de ikke er lydløse. Derfor skal du orientere dig om, hvilke støjgrænser der gælder, og hvor meget den model, du har udset dig, støjer. Varmepumpens udendørs del har to dominerende støjkilder, nemlig ventilatoren og kompressoren. I nogle tilfælde kan lyden fra kompressoren være lavfrekvent støj, som er dybe brumme- eller summelyde. Lavfrekvent støj kan især være et problem for nattesøvnen og måske også for dine naboer. Der findes ikke præcise krav til støj fra varmepumper. Der er stor forskel på støjniveauet for de forskellige modeller på markedet. Derfor er det vigtigt at vælge en varmepumpe, der støjer så lidt som muligt, især hvis naboen bor tæt på. Spørg altid forhandleren om, hvor meget den udvendige del af varmpumpen støjer, og om den udsender lavfrekvente lyde. Støjgrænser Hvis der bliver klaget over støj fra din varmepumpe, kan Kommunen give et påbud om at nedbringe støjen. Her vil vi gå ud fra støjgrænserne i Miljøstyrelsens støjvejledning. Støjgrænserne afhænger af, hvilket område du bor i, samt tidspunkt på døgnet (se ovenstående tabel. Støjgrænserne skal overholdes alle steder uden for din ejendoms skelgrænse og ikke kun ved naboens terrasse eller soveværelsesvindue. Læs mere om varmepumper på rudersdal.dk Om jordvarmepumper Hvis du tænker på at installere en varmepumpe som din fremtidige opvarmning, kan du læse mere på: Energistyrelsens hjemmeside. Tilladelser Kommunen skal give tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg (jordvarmepumper). Læs mere om jordvarmeanlæg på rudersdal.dk Etablering af luft til luft-varmepumper og luft til vandvarmepumper kræver ikke tilladelse fra kommunen. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, MARTS

10 Nu går kampen mod bjørneklo i gang igen Foråret er her, og det er tid til at tage kampen op mod en gammel, men yderst ubuden gæst: Kæmpebjørnekloen. Kampen er vigtig, fordi kæmpebjørnekloen, der tilhører de såkaldte invasive arter, er en giftig plante, der uden bekæmpelse spreder sig hurtigt, gør områder ufremkommelige og fortrænger dyr og andre planter. Indsatsen mod bjørneklo er derfor et fælles projekt, hvor både Rudersdal Kommune og grundejere har et ansvar. Den overordnede ramme er Kommunens indsatsplan, der løber frem til Din opgave som grundejer med bjørneklo Alle grundejere med bjørneklo er forpligtet til at begynde indsatsen inden 1. maj. 15. juni skal alle arealer med bjørneklo være bekæmpet effektivt. 1. august skal den opfølgende bekæmpelse være afsluttet. Den løbende indsats er nødvendig, da planten er uhyre slidstærk og sagtens kan ligge i skjul i flere år, mens den venter på de rette betingelser for at kunne blomstre. Der er forskellige måder at bekæmpe bjørnekloen, men vi anbefaler, at man graver bjørnekloen op og gør det hurtigst muligt, mens den stadig er lille. Fakta om kæmpebjørneklo Kæmpebjørneklo er en skærmplante. Den bliver normalt en til tre meter høj og har op til halvanden meter lange blade. Stænglen kan blive 10 cm i diameter og er furet, typisk håret og med rødlige pletter nederst. Planter, der lige er spiret frem, har runde blade, men bladene bliver efterhånden takkede, og fuldt udviklede blade er fligede og stærkt takkede. Kæmpebjørnekloens blomster er hvide og sidder i skærme i toppen af stænglen. Blomstringen sker fra juni-august. Fra juli danner bjørnekloen frø. I gennemsnit sætter en plante frø. Kæmpebjørnekloen stammer fra Kaukasus, hvor den findes i lavlandet på fugtprægede skråninger. I Danmark foretrækker den fugtige voksesteder som moser, enge og langs åer, men den kan også findes på mere tør bund som for eksempel overdrev og industrigrunde. Kæmpebjørnekloen formerer sig udelukkende ved at sprede frø, og det er derfor vigtigt at bekæmpe planten inden frøsætning. Typisk blomstrer kæmpebjørnekloen i sit andet eller tredje leveår, og derefter dør den. Husk at hvis du finder bjørneklo uden for din egen ejendom, kan du melde det til os på rudersdal.dk, Giv os et praj. Læs mere og få tip til bekæmpelse på ruderdal.dk/bjoerneklo RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, MARTS

11 Vi vil gerne leje med dig vil du leje os? Vi har lokaler der rummer personer, rigeligt med gratis p-pladser, lys, lyd og service i verdensklasse. Vi lejer allerede med bl.a. TDC, Rotary og Furesø Golfklub. skal vi også leje med dig? Ring til kunstnerisk leder Asger Ahn for din næste lejeaftale Se mere på Mantzius.Rudersdal.dk Ja Måske Nej... et koncert- og kulturhus der gerne vil lejes Johan Mantziusvej 7 A i Birkerød 3 min. fra Birkerød Station

12 RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf Teknik og Miljø Øverødvej Holte Tlf Udgivet

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 1 - JANUAR 2015 Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 1 Lovgrundlag... 1 Indsatsområde... 2 Mål med bekæmpelse... 2 Frist for bekæmpelse... 2 Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Ivrige børn samlede affald

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Ivrige børn samlede affald RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 2 - MAJ 2016 Ivrige børn samlede affald GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal Kommune.

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 862. af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som fastsat

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Det første regnbed er klar på Viekær

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Det første regnbed er klar på Viekær RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3 - JUNI 2015 Det første regnbed er klar på Viekær GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Man kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo mekanisk og kemisk. De mekaniske metoder er rodstikning, slåning, skærmkapning eller græsning. Kemisk metode består i at anvende et

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... 2 Rodstikning med spade... 2 Græsning... 2 Afdækning...

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 4-9 2014 Klimasikring i Trørød: Et smukkere Holmebjerg 3 Strategi på vej for et rent og indbydende Rudersdal 4 Tidlig bjørneklo kom bag på mange husejere

Læs mere

Byd velkommen til Madam Skrald

Byd velkommen til Madam Skrald Byd velkommen til Madam Skrald din nye genbrugsbeholder Herlev Kommune indfører en ny måde at sortere affald på. Du er en af de 100 husstande, der har meldt sig som ambassadører for ordningen i forsøgsperioden.

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2014

Nyhedsbrev februar 2014 Nyhedsbrev februar 2014 I dette nyhedsbrev afsløres vinderne af energisparekonkurrencen, og du kan i forlængelse af det læse om de nye konkurrenceparametre i energisparekonkurrencen. Derudover kan du blive

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO I BALLERUP en fælles indsats kan gøre en forskel Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en smuk, men farlig plante, som vi skal gøre en ekstra indsats for at bekæmpe

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE AFFALD CYKLER, KNALLERTER M.M. ANSØGNINGER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE AFFALD CYKLER, KNALLERTER M.M. ANSØGNINGER «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027 Forord Kæmpe-bjørneklo er den mest kendte af de invasive plantearter, hvilket desværre er et udtryk for, at den er vidt udbredt

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

1. 1,2 kg. 2. 1,8 kg

1. 1,2 kg. 2. 1,8 kg Hvor stammer Bisamrotten fra? 1. Asien 2. Nordamerika 3. Centraleuropa Du får et Forebyggelseskort, fordi der sættes fælder op i din by. Hvor høj en vægt kan en Bisamrotte opnå? (tre svarmuligheder) 1.

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Guide: Sådan tænder du et bål

Guide: Sådan tænder du et bål Guide: Sådan tænder du et bål Af: Henrik Vang Christensen, indehaver af www.børninaturen.dk Hvad bruger du som tænd kilde til at få gang i bålet? Hvor lang tid går der, inden du kan lave snobrød? Hvad

Læs mere

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld.

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Har du en have og kan du lide tanken om at bruge gratis kompost frem for kunstgødning?

Læs mere

Lærervejledning. Besøg på genbrugspladsen for klasse. Om besøg på genbrugspladsen

Lærervejledning. Besøg på genbrugspladsen for klasse. Om besøg på genbrugspladsen Lærervejledning Besøg på genbrugspladsen for 0.-4. klasse Om besøg på genbrugspladsen Elever i grundskolens 0.-4. klasse inviteres til at besøge ARCs genbrugspladser. Ved besøget lærer eleverne at sortere

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side.

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side. 19. januar 2013, Ebeltoft VUMB LØBSLEDELSE Lasse Petersen. Thomas Kjerstein. TELEFON 6165 7365 E-POST vumb2013@gmail.com WEB www.vumb.dk VUMB 2013 Kære Deltagere Så er der ikke længe til starten på VUMB

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Forslag til Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag ofte i store sammenhængende bestande langs vandløb og veje, ved søer og moser

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Livlig debat på årsmøde

Livlig debat på årsmøde RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 1 - JANUAR 2016 Livlig debat på årsmøde Der var livlig debat om stort og småt, da Rudersdal Kommune mødtes med grundejerforeningerne ved årsmødet i slutningen

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Klimatilpasning og klimaforebyggelse Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Færre oversvømmelser hvordan? Indsatsområder Klimatilpasningsanlæg: Nordvand og kommunen Borgere

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det.

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. Alt affald er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. 2 ENDNU MERE GENBRUG I dag afleverer vi i Slagelse

Læs mere

NR. 2-4 2014 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

NR. 2-4 2014 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 2-4 2014 Placering af sten i rabatten er ikke tilladt 3 Infomøde og workshop om regnvand i Trørød 4 Nye broer og ramper i motorvejsprojektet 5 2. etape af

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Aksel Hansens udstykning. Lumsås. Information fra vejlauget

Aksel Hansens udstykning. Lumsås. Information fra vejlauget Aksel Hansens udstykning Lumsås Information fra vejlauget Vejlauget I vores udstykning har vi ingen grundejerforening, intet ordensreglement og ingen servitutstiftende bestemmelser om beplantning, bebyggelse

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Anemonen. Anemonen. Hvordan formerer den sig?

Anemonen. Anemonen. Hvordan formerer den sig? Trinmål til undersøgelsesaktiviteter Beskrive udvalgte (dyr og) planter Kende forhold, der karakteriserer de forskellige årstider Undersøge enkle forhold vedrørende vejret Kende de naturområder, hvor navngivne

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 STATUS PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 KÆRE DELTAGER I MADAM SKRALD FORSØGSORDNINGEN I slutningen af 2011 meldte grundejerforeningen Køllegaard sig ind i forsøgsordningen, sammen med borgmester

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by

Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by Program for borgermødet 1. Velkommen ved Tina Tving Stauning. 2. Hvad er en lokalplan? Hvorfor en ny lokalplan? Og hvordan

Læs mere

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK Affald El Varme Vand Natur VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK - IDÉKATALOG TIL MILJØARBEJDE I DAGINSTITUTIONER Få et grønt Idekatalog håndtryk INDHOLD Side 2 Få et grønt håndtryk Side 3 Miljøbevidsthed

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 3 Lovhjemmel... 3 Ikrafttræden... 3 Bekæmpelsespligt... 3 Prioritering af arealer... 3 Tidsfrister for bekæmpelse... 4 Tilsyn,

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

afbrænding af haveaffald

afbrænding af haveaffald afbrænding af haveaffald tema Kender du reglerne for afbrænding af haveaffald? Find ud af, hvad du må og ikke må. 2 Distrikarbejde evaluering Nye regler for afbrænding af haveaffald 1. marts 2010 trådte

Læs mere