EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008"

Transkript

1 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

2 Indholdsfortegnelse Forord Sammenfatning Dagrenovation Hjemmekompostering Papir Glas Storskrald Haveaffald Genbrugspladser Farligt affald Information Vurdering Vurdering af dagrenovationsordningen Vurdering af ordningen for køkkenaffald Vurdering af ordningen for papiraffald Vurdering af ordningen for glasaffald Vurdering af storskraldsordningen Vurdering af ordningen for haveaffald Vurdering af genbrugspladser Vurdering af ordningen for farligt affald Vurdering af informationen Formål og metode Formål Metode Resultater Frekvenstabeller Krydstabeller Bilag Spørgeskema...54 Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

3 Forord Hermed følger en analyse af den evaluering, som borgerne i Lejre Kommune har givet deres nuværende affaldsordning på udvalgte parametre. Rapporten er opdelt i 5 hovedafsnit. Første afsnit indeholder en sammenfatning på undersøgelsen. Sammenfatningen er udarbejdet af COWI, hvor den resterende del af rapporten er udarbejdet af Q/Markedsanalyse. Andet afsnit indeholder en vurdering af analysens resultater for de forskellige affaldsfraktioner, der er grafisk understøttet. Tredje afsnit omfatter en beskrivelse af analysens formål, samt den anvendte metode. Afsnittet er væsentligt for forståelsen af analysens grundlag, men er omvendt ikke afgørende for læsning af resultaterne. Fjerde afsnit består af analysens resultater i tabelform. Dvs. Frekvenstabeller samt relevante krydstabeller i øvrigt. Ved relevante krydstabeller forstår vi, kryds af 2 spørgsmål, hvor der kan være sammenhæng. Sidste og femte afsnit er bilagsafsnittet. Dette afsnit indeholder det anvendte spørgeskema. Kolding, december Udarbejdet af Torben Hyldedal, Q/markedsanalyse. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

4 1. Sammenfatning 1.1. Dagrenovation Der ser ud til at være en vis utilfredshed med dagrenovationsordningen i kommunen, idet den overordnede tilfredshed med kommunens håndtering af dagrenovation ligger på 3,7 (på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds), og 15 % af borgerne angiver, at de er direkte utilfredse (6 % er utilfredse og 9 % er meget utilfredse). Borgerne i den gamle Lejre Kommune er mere utilfredse end i resten af kommunen. Her angiver 23 % at de er direkte utilfredse. Det største problem ser ud til at være lugt og renholdning af beholdere. 35 % af borgerne erklærer sig uenige i, at der ingen lugtgener er, mens 19 % ikke mener, at beholderen er nem at renholde. Renovationsselskabet får pæne karakterer og % af borgerne er klar over, at de kan vælge størrelsen på deres dagrenovationsbeholder Hjemmekompostering Undersøgelsen viser, at to tredjedele af kommunens borgere har en kompostbeholder og at omkring 70 % af dem der har en kompostbeholder benytter den til køkkenaffald. Dvs. at omkring 46 % af kommunens borgere hjemmekomposterer en del af deres grønne køkkenaffald Papir Lejre Kommune har husstandsindsamling af papir. Gennemsnitligt 78 % af borgerne angiver, at de anvender papirspanden til papir. Her trækker den gamle Hvalsø Kommune gennemsnittet ned, idet kun 46 % bruger papirspanden (mod 88 og 93 % i de to andre gamle kommuner) og 44 % angiver, at de bruger dagrenovationsbeholderen til papir (mod 2 % i de to andre gamle kommuner). Generelt er der stor tilfredshed med at skulle sortere papiret fra til genanvendelse. Ca. 90 % af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse, også i den gamle Hvalsø Kommune Glas Når kommunens borgere skal aflevere glas til genanvendelse, kan de vælge mellem afhentning af glas i sække ved husstanden eller aflevering af glasset i kuber eller på genbrugspladsen. 80 % af borgerne kender ordningen med afhentning af glas i sække, men 65 % angiver, at de aldrig anvender ordningen. Ca. 20 % anvender ordningen enten hver eller hver anden gang. Anvendelsen er højest i gammel Lejre Kommune. 94 % af borgerne kender kuberne; 51 % angiver, at de anvender kuberne i høj grad, mens 22 % aldrig anvender dem. Anvendelsen af kuberne er højest i gammel Bramsnæs Kommune og lavest i gammel Lejre. Folk mener generelt, at kuberne er placeret tilstrækkelig tæt på husstandene (86 %) og at rengøringen og kapaciteten er nogenlunde tilfredsstillende (60 % enige, 8 % uenige). 25 % af borgerne anvender i høj grad genbrugspladsen til bortskaffelse af deres glasaffald, mens 44 % aldrig afleverer glas her. 86 % angiver, at de aldrig bortskaffer glas på andre måder end via de tre ovenstående. Generelt er der stor tilfredshed med at skulle sortere glas fra til genanvendelse (87 % tilfredse). Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

5 1.5. Storskrald Storskraldsordningen er meget kendt i kommunen (92 % kender ordningen). Der er dog lidt variation mellem de gl. kommuner, idet ordningen er mindst kendt i den gamle Hvalsø Kommune (85 %) og mest kendt i gamle Bramsnæs (95 %). Omkring 30 % af borgerne angiver, at de anvender ordningen hver eller hver anden gang, mens ca. halvdelen af borgerne aldrig bruger ordningen. Der er dog stor variation mellem de gamle kommuner, hvor borgerne i gamle Lejre Kommune anvender ordningen klart mere (49 % hver eller hver anden gang, 29 % aldrig) end borgerne i gamle Bramsnæs og Hvalsø (hhv. 22 og 14 % hver eller hver anden gang, hhv. 64 og 69 % aldrig). To tredjedele af borgerne mener, at storskrald afhentes ofte nok, mens den sidste tredjedel er uenig. 86 % mener, at de sparer en tur til genbrugspladsen, når de får afhentet storskrald ved husstanden. På spørgsmålet om, hvilke fraktioner borgerne typisk afleverer til storskrald er topscorerne brændbart, pap, møbler og jern & metal. Men mange afleverer også indbo, hårde hvidevarer og andet, mens lidt færre angiver at aflevere elektronikaffald og træstød. 68 % af borgerne er tilfredse med ordningen, mens 12 % er utilfredse. Borgerne i gammel Hvalsø og gammel Bramsnæs, der bruger ordningen mindst, er mest tilfredse (74 % tilfredse, 4-11 % utilfredse), mens borgerne i gammel Lejre Kommune, der bruger ordningen mest, er mindst tilfredse (63 % tilfredse, 14 % utilfredse) Haveaffald 85 % af kommunens borgere kender ordningen for afhentning af haveaffald. Der er dog variation mellem kommunerne, idet ordningen er mindst kendt i gammel Hvalsø Kommune (73 % mod % i gammel Bramsnæs og Lejre). 26 % af borgerne bruger ordningen hver eller hver anden gang, mens 64 % aldrig bruger den. Der er dog stor variation mellem de gamle kommuner, hvor borgerne i gamle Lejre Kommune anvender ordningen klart mere (51 % hver eller hver anden gang, 34 % aldrig) end borgerne i gamle Bramsnæs og Hvalsø (hhv. 8 og 14 % hver eller hver anden gang, hhv. 86 og 74 % aldrig). 69 % af kommunens borgere mener, at afhentningsfrekvensen for haveaffald er for lav. 85 % af borgerne mener, at de sparer en tur til genbrugspladsen, når de benytter ordningen for haveaffald. 60 % af borgerne er tilfredse med ordningen, mens 21 % er utilfredse (variationer mellem de gamle kommuner) Genbrugspladser Omkring to tredjedele af kommunens borgere bruger genbrugspladserne månedligt eller kvartalsvist, mens 8 % kommer der oftere, 15 % sjældnere og 11 % aldrig. Borgerne angiver, at de afleverer mange forskellige fraktioner på genbrugspladserne, men at det som oftest er haveaffald, der er afgørende for, hvornår folk kører på genbrugspladsen. Borgerne i gammel Lejre Kommune anvender både Torkildstrup (37 %), Roskilde (21 %) og Viby (40 %) genbrugspladser, mens borgere fra gammel Bramsnæs og Hvalsø hovedsageligt anvender Torkildstrup. Tilfredsheden med genbrugspladserne er generelt høj (95 %). Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

6 1.8. Farligt affald Borgerne afleverer typisk deres farlige affald på genbrugspladsen (76 %) og i mindre omfang hos forhandlere (11 %), apoteker (10 %), batterier i pose på skraldespanden (13 %) og "andet" (12 %) Information Borgerne får hovedsageligt information omkring affaldshåndtering via affaldshæftet (85 %) og i mindre grad via kommunens hjemmeside (14 %) og avisannoncer (10 %). Borgerne er generelt tilfredse (79 % tilfredse, 4 % utilfredse) med informationen omkring affaldshåndtering fra kommunen. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

7 2. Vurdering Vurderingen er delt op i 9 hovedafsnit: Vurdering af dagrenovationsordningen (spørgsmål 2-6) Vurdering af ordningen for køkkenaffald (spørgsmål 7-8) Vurdering af ordningen for papiraffald (spørgsmål 9-11) Vurdering af ordningen for glasaffald (spørgsmål 12-23) Vurdering af storskraldsordningen (spørgsmål 24-29) Vurdering af ordningen for haveaffald (spørgsmål 30-34) Vurdering af genbrugspladser (spørgsmål 35-39) Vurdering af ordningen for farligt affald (spørgsmål 40) Vurdering af informationen (spørgsmål 41-42) 2.1. Vurdering af dagrenovationsordningen Analysen starter med at konkludere, at borgerne i Ny Lejre kommune ikke giver dagsrenovationsordningen en tilfredsstillende vurdering. Vi konkluderer dette, fordi en gennemsnitsvurdering på 3,7 på en 5-punkts-skala betyder, at enten er borgerne ikke tilfredse og/eller de er direkte utilfredse. Dykker vi ned i tabellerne i resultatafsnittet, viser det sig også, at 15 % (6 + 9 %) er direkte utilfredse. Analysen viser videre, at det specielt er borgere, der bor i det gamle Lejre, der er utilfredse. Således er 23 % ( %) direkte utilfredse. Endelig skal det fremhæves, at såvel gennemsnitsvurderingerne såsom frekvenstabellen (for spørgsmål 2) viser, at det er muligt at styrke dagsrenovationsordningen, således at en større andel vil give karakteren 4 eller 5, dvs. en tilfredsstillende vurdering. Hvor tilfreds er du med kommunens dagrenovation? 5,0 4,0 3,7 3,4 3,8 3,9 3,0 2,0 1,0 0,0 Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 2. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

8 Størsteparten af borgerne er klar over, at de selv kan bestemme størrelsen på deres dagsrenovationsbeholder. I hele Lejre kommune (Ny Lejre) drejer det sig om 86 %. Andelen er dog lidt lavere blandt de borgere, der bor i det gamle Bramsnæs. Er du klar over, at du selv kan vælge størrelse på din beholder til dagrenovation? 100% 80% 60% 86% 89% 81% 90% 40% 20% 14% 11% 19% 10% 0% Ja Nej Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 3. Borgerne blev bedt om at vurdere dagsrenovationsordningen på 3 forhold; Renholdelse af beholderen, lugtgener og renovationsfirmaets udførelse af service. I den forbindelse konkluderer analysen, at borgerne er mest tilfredse med renovationsfirmaet, der får en gennemsnitskarakter på 4,1 i hele kommunen. Borgerne i det gamle Bramsnæs er lidt mere tilfredse end de øvrige. Borgerne giver renholdning af beholderen gennemsnitskarakteren 3,7. Det skyldes, at 19 % ( %) er direkte uenige i udsagnet "beholderen er nem at renholde". Analysen viser videre en tendens til, at borgerne i det gamle Lejre ikke er helt så enige som de øvrige. Endelig konkluderer analysen, at ordningen kun får en vurdering på 3,1 mht. lugtgener. Det skyldes, at 35 % ( %) er uenige i, at der ingen lugtgener er. Borgernes vurdering af dagsrenovationsordningen ,7 3,6 3,8 3,8 3,1 3 3,1 3,1 4,1 4 4, Beholderen er nemt at renholde. Der er ingen lugtgener. Renovationsfirmaet udfører servicen tilfredsstillende. Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 4, 5 og 6. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

9 2.2. Vurdering af ordningen for køkkenaffald Omkring 2 ud af 3 borgere har en kompostbeholder. Analysen viser, at andelen er lidt højere i det gamle Bramsnæs kommune. Her er det ca. 7 borgere ud af 10, der har en kompostbeholder. Har du kompostbeholder? 100% 80% 60% 64% 61% 71% 59% 40% 20% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 7. Analysen viser videre, at 72 % af de borgere, der har en kompostbeholder, bruger den til køkkenaffald. Tallet varierer dog lidt. Således siger 79 % af borgerne fra det gamle Lejre, at de bruger kompostbeholderen, mod 71 % fra det gamle Bramsnæs og 67 % fra det gamle Hvalsø. Bruger du kompostbeholderen til dit organiske grønne køkkenaffald? 100% 80% 72% 79% 71% 67% 60% 40% 20% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 8. På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at 46 % af borgerne i Ny Lejre kommune bruger kompostbeholderen til grønt køkkenaffald. Fordelt på de tre gamle kommuner Gl. Lejre, Gl. Bramsnæs og Gl. Hvalsø, drejer det sig om 48 %, 50 % og 40 % af alle borgere. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

10 2.3. Vurdering af ordningen for papiraffald Analysen viser, at hovedparten af borgerne anvender papirspanden til papir (78 %). Herefter kommer dagrenovationsbeholderen (14 %), genbrugspladsen (9 %) og andet (3 %). Hvilke afleveringsmuligheder benytter du for papiraffald? (Ny Lejre) 100% 80% 78% 60% 40% 20% 0% 14% 9% 3% Papirspanden Genbrugspladsen Dagrenovationsbeholderen Andet. Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 9. Der er visse variationer mellem de gamle kommuner på dette punkt. I relation hertil vil vi udelukkende fremhæve borgerne i det gamle Hvalsø kommune, hvor kun 46 % bruger papirspanden og 44 % bruger dagrenovationsbeholderen. Hvilke afleveringsmuligheder benytter du for papiraffald? 100% 80% 88% 93% 60% 40% 20% 0% 46% 44% 10% 6% 11% 2% 2% 4% 1% Papirspanden Genbrugspladsen Dagrenovationsbeholderen Andet. 3% Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 9. Borgerne er stort set enige i, at papirpanden er tilstrækkelig stor/tømmes ofte nok. Således siger 89 % af borgerne i Ny Lejre kommune dette. Analysen viser dog en svag tendens til, at borgerne i det gamle Hvalsø kommune, ikke er helt så enige. Her er 15 % ikke enige, mod hhv. 10 % og 11 % i de øvrige dele af kommunen. (Se diagrammet på næste side.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

11 Er spanden til papir (aviser/ugeblade) stor nok/ tømmes ofte nok? 100% 80% 89% 89% 90% 85% 60% 40% 20% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 10. Borgerne i alle dele af kommunen er tilfredse med, at de skal sortere papir til genanvendelse. Dette afspejler sig i gennemsnitsvurderingerne. De ligger på 4,6-4,7, hvilket er et meget højt niveau. Kigger vi nærmere på tallene i resultatafsnittet (for spørgsmål 11), så fremgår det, at % giver vurderingen 4 eller 5. Hvor tilfreds er du med, at I skal sortere papir fra til genanvendelse? 5 4,6 4,7 4,6 4, Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål Vurdering af ordningen for glasaffald Analysen viser, at 8 ud af 10 borgere kender ordningen for indsamling af glasaffald. Analysen viser videre, at der kun er begrænsede forskel på kendskab i den nye kommune. (Se diagrammet på næste side.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

12 Kender du ordningen for husstandsindsamling af glasaffald i plastsække på faste datoer 6 gange årligt? 100% 80% 80% 84% 79% 77% 60% 40% 20% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 12. Borgernes kendskab til ordningen med de centralt placerede kuber er endnu højere end deres kendskab til plastsækkeordningen. Således kender i gennemsnit 94 % af borgerne i kommunen ordningen. Gennemsnitstallet dækker dog over mindre og uvæsentlige forskelle. (Se nedenstående diagram.) Er du bekendt med, at der er placeret kuber til indsamling af glasaffald rundt om i kommunen? 100% 94% 91% 97% 92% 80% 60% 40% 20% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 13. Endvidere fremgår det af analysen, at borgerne synes, at kuberne indgår som en acceptabel del af kommunens omgivelser. Det synes i gennemsnit 94 % af borgerne. (Se diagrammet på næste side.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

13 Kuberne til glasaffald indgår som en acceptabel del af kommunens omgivelser? 100% 80% 60% 40% 20% 93% 93% 91% 94% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 14. Analysen viser, at borgerne oftest benytter kuberne, efterfulgt af genbrugspladsen, plastsække og andre steder. I tilknytning til ovenstående skal det fremhæves, at 22 % af borgerne bruger ikke kuberne, 44 % bruger ikke genbrugspladsen og 68 % bruger ikke plastsække. Hvilke afleveringsmuligheder benytter du for glasaffald? ,9 3,6 2,6 1,4 0 Plastsække Kuber Genbrugspladsen Andre steder Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 15, 16, 17 og 18. Analysen viser videre, at borgerne i gammel Lejre i højere grad end borgerne i de andre dele af kommunen bruger plastsække til at indsamle glasaffald. Det drejer sig dog kun om 29 % ( %), der i høj grad (4 og 5), anvender plastsække. Til sammenligning er tallet 11 % ( %) i det gamle Bramsnæs og 18 % ( %) i det gamle Hvalsø. (Se diagrammet på næste side og frekvenstabellen for spørgsmål 15.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

14 Husstandsindsamling af glasaffald i plastsække? ,4 1,9 1,6 1,9 1 0 Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 15. Analysen viser, at andelen, der anvender kuberne, er lidt mindre i den gamle Lejre kommune, end i de to øvrige kommuner. Af resultatafsnitter fremgår det, at 52 % af borgerne i det gamle Lejre i høj grad bruger kuberne, blandt borgerne fra de to andre gamle kommuner er tallene hhv. 65 % og 58 %. (Se nedenstående diagram og spørgsmål 16 i resultatafsnittet.) Indsamling af glasaffald i kuber? 5 4 3,6 3,3 3,8 3, Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 16. Mht. at bruge genbrugspladsen til glasaffald, så konkluderer analysen, at borgerne i den gamle Hvalsø kommune i højere grad en de øvrige borgere bruger den. Således siger 45 % ( %), at de bruger den i høj grad (4 og 5). Til sammenligning siger hhv. 28 % og 31 % af de i høj grad bruger genbrugspladsen. (Se diagrammet på næste side og resultatafsnittet.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

15 Indsamling af glasaffald på genbrugspladsen? ,6 2,5 2, Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 17. Endelig viser analysen, at der ikke er forskel på, andelen der bruger andre steder til at komme af med deres glasaffald. Indsamling af glasaffald andre steder? ,4 1,5 1,4 1,3 1 0 Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 18. Analysen viser, at der er stor forskel på, hvor ofte borgerne afleverer glasaffald til husstandsindsamling. Analysen konkluderer i den forbindelse, at borgerne i gammel Bramsnæs og gammel Hvalsø adskiller sig mht. adfærd fra gammel Lejre. (Se diagrammet på næste side.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

16 Hvor ofte afleverer du glasaffald til husstandsindsamling? (6x årligt på faste datoer) (Hjulpen) 100% 80% 60% 40% 20% 81% 65% 48% 11% 10% 13% 19% 17% 15% 5% 6% 9% 11% 8% 15% 65% 0% Hver gang Hver 2. gang. Sjældnere Aldrig Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 19. Analysen viser, i gennemsnit leverer 65 % af borgerne i Ny Lejre kommune ikke glasaffald. Borgerne fordeler sig på 48 % i gammel Lejre, 65 % i gammel Hvalsø og 81 % i gammel Bramsnæs. Borgerne er generelt tilfredse med afhentningshyppigheden. Således siger 86 % af borgene i Ny Lejre kommune ja til, at glasaffaldet hentes ofte nok. Dette tal dækker dog over nogle forskelle. Her skal gammel Hvalsø fremhæves, idet her er det kun 71 %, som er tilfredse med afhentningsfrekvensen. Afhentes glasaffald ofte nok? 100% 93% 86% 86% 80% 71% 60% 40% 20% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 20. Borgerne er til gengæld enige i placeringen af kuberne. Således synes %, at de er placeret tæt nok på deres bolig. (Se diagrammet på næste side.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

17 Er kuberne til glas/flasker placeret tæt nok på din bolig? 100% 86% 87% 86% 84% 80% 60% 40% 20% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 21. Borgerne er generelt også tilfredse med pladsen i og rengøringen omkring kuberne. Således giver borgerne gennemsnitsvurderingen 4. Analysen viser dog, at Ny Lejre kommune kan styrke sig på området, idet 7 12 % er direkte uenige i udsagnet, og kun % er enige i udsagnet. (Se nedenstående diagram.) Der er altid plads i kuberne til mit glasaffald og rengøringen omkring kuberne tilfredsstillende ,1 4,1 3,9 0 Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 22. Borgerne er dog meget tilfredse med at sortere glasaffald. Således giver borgerne sorteringen en gennemsnitsvurdering på 4,7. Endvidere viser analysen, at borgerne uafhængig af bopæl er enige i dette. (Se diagrammet på næste side.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

18 Hvor tilfreds er du med, at I skal sortere glasaffald fra til genanvendelse? 5 4,7 4,7 4,6 4, Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål Vurdering af storskraldsordningen I gennemsnit kender lidt mere end 9 ud af 10 borgere Ny Lejre kommunes storskraldsordning. Analysen afslører i den forbindelse, at kendskabet ikke er helt så stort i den gamle Hvalsø kommune, som i resten af kommunen. Her er det kun 85 %, der kender ordningen. (Se nedenstående diagram.) Kender du storskraldsordningen? 100% 92% 94% 95% 85% 80% 60% 40% 20% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 24. Der er stor forskel på, hvordan borgerne i Ny Lejre kommune benytter storskraldordningen. I det gamle Lejre kommune er der 29 %, der aldrig benytter ordningen, hvor andelen er hhv. 64 % og 69 % i gammel Bramsnæs og gammel Hvalsø kommuner. Analysen viser også, at hyppigheden hvormed de anvender ordningen er langt lavere i gammel Bramsnæs og gammel Hvalsø. Hvor 49 % ( %) benytter ordningen hver gang/hver 2. gang i gammel Lejre, så drejer det sig kun om 22 % ( %) i gammel Bramsnæs og 14 % (7 + 7 %) i gammel Hvalsø. (Se diagrammet på næste side.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

19 Hvor ofte benytter du storskraldsordningen? (6x årligt på faste datoer) (Hjulpen) 80% 60% 53% 64% 69% 40% 20% 0% 29% 22% 29% 15% 14% 18% 20% 13% 15% 17% 9% 7% 7% Hver gang Hver 2. gang. Sjældnere Aldrig Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 25. Borgene blev også bedt om at tage stilling til hyppigheden af afhentning af storskrald. I den forbindelse kan vi konkludere, at 2 ud af 3 personer er tilfredse. Det skal her fremhæves, i gammel Hvalsø er det kun 56 %, dvs. lidt over halvdelen, der er tilfredse med afhentningsfrekvensen. (Se nedenstående diagram.) Afhentes storskrald ofte nok? 100% 80% 60% 68% 67% 56% 77% 40% 20% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 26. Storskraldsordningen betyder ofte, at borgerne sparer en køretur til genbrugspladsen. Således er 86 % af borgerne enige heri. (Se diagrammet på næste side.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

20 Når du benytter storskraldsordningen, betyder det så, at du sparer en køretur til genbrugspladsen? 100% 86% 83% 91% 88% 80% 60% 40% 20% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 27. Analysen viser, at borgerne afleverer mange typer affald til storskrald. Der er dog fire kategorier, som afleveres af en større andel borgere: Brændbart, pap, jern og metal samt møbler. (Se nedenstående diagram.) Hvilke typer affald afleverer du til storskrald? 50% 43% 43% 45% 47% 40% 30% 25% 25% 31% 33% 34% 20% 10% 0% Elektronikaffald Træstød Hårde hvidevarer Indbo Andet Møbler Jern og metal Pap Brændbart Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 28. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

21 Analysen viser, at det er forskelligt, hvilke typer storskrald borgerne afleverer. Hvilke typer affald afleverer du til storskrald? 70% 60% 55% 60% 50% 45% 45% 50% 50% 50% 50% 48% 40% 33% 39% 33% 26% 35% 35% 41% 39% 35% 33% 33% 41% 30% 28% 20% 20% 18 % 17% 17% 21% 10% 0% Elektronikaffald Træstød Hårde hvidevarer Indbo Andet Møbler Jern/metal Pap Brændbart Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 28. Borgerne er generelt tilfredse med storskraldsordningen, men der er stadig plads til forbedringer. Dette viser gennemsnitsvurderingerne fra 3,8 til 4,1. I den forbindelse er der to forhold, der skal fremhæves; Andelen der giver en utilfredsstillende karakter (1 eller 2), og andelen der er tilfredse (4 eller 5). Analysen viser, at 12 % (4 + 8 %) er direkte utilfredse med storskraldsordningen. Derudover viser analysen, at 68 % ( %) er tilfredse. Gennemsnitsvurderingen kan hæves ved enten at reducere antallet af utilfredse eller ved at øge antallet af tilfredse. (Se diagrammet på næste sige samt frekvenstabellen for spm. 29 i resultatafsnittet.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

22 Hvor tilfreds er du med kommunens storskraldsordning? 5 4 3,9 3,8 4 4, Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål Vurdering af ordningen for haveaffald Ordningen for haveaffald har en kendskabsgrad på 85 %. Dette tal dækker dog over en vis spredning. I det gamle Hvalsø kommune er kendskabsgraden således kun 73 %, hvilket i det samlede regnskab trækker ned på ordningens kendskabsgrad sammenlignet med resten af kommune. (Se nedenstående diagram.) Kender du haveaffaldsordningen? 100% 80% 85% 92% 90% 73% 60% 40% 20% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 30. Det er meget forskelligt, hvor ofte borgerne benytter haveaffaldsordningen. Analysen afslører, at borgerne i den gamle Lejre kommune i langt højere udstrækning anvender ordningen. Således siger 66 % ( %), at de benytter ordningen. Til sammenligning er andelen i den gamle Bramsnæs og Hvalsø hhv. 14 % ( %) og 26 % ( %). Endelig skal det fremhæves, at 40 % af de borgere i Lejre, der kender ordningen, benytter ordningen hver gang. Andelen i de to øvrige kommuner er hhv. 4 % og 7 %. (Se diagrammet på næste side.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

23 Hvor ofte benytter du haveaffaldsordningen? 100% 80% 64% 86% 74% 60% 40% 40% 34% 20% 0% 18% 15% 12% 11% 8% 10% 4% 4% 6% 7% 7% Hver gang Hver 2. gang. Sjældnere Aldrig Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 31. Borgerne synes generelt, at haveaffaldet ikke hentes hyppigt nok. Således siger 69 %, at det ikke er hyppigt nok. Borgerne i den gamle Hvalsø kommune er dog ikke enige heri. Her er det kun 38 %, der ikke er tilfredse med afhentningsfrekvensen. (Se nedenstående diagram.) Afhentes haveaffald ofte nok? 70% 60% 62% 50% 40% 30% 20% 31% 28% 20% 10% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 32. Analysen viser, at haveaffaldsordningen for de fleste borgere betyder, at de sparer en køretur til genbrugspladsen. Således siger 85 %, af de borgere der benytter ordningen, at de sparer en tur. (Se diagrammet på næste side.) Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

24 Når du benytter haveaffaldsordningen, betyder det så, at du sparer en køretur til genbrugspladsen? 100% 80% 95% 85% 82% 86% 60% 40% 20% 0% Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 33. Borgerne er delte mht. haveaffaldsordningen. I den gamle Hvalsø kommune er borgerne tilfredse med ordningen (4,1), i den gamle Bramsnæs kommune er de meget delte (3,8) og i den gamle Lejre kommune er der også mange utilfredse (3,5). Det betyder, at ordningen i den nye kommune får en gennemsnitsvurdering på 3,7, hvilket vi normalt betegner som et kritisk niveau. Af resultatafsnittet fremgår det også, at 21 % ( %) er direkte utilfredse med ordningen. Modsat er 60 % ( %) tilfredse med ordningen. I den gamle Bramsnæs kommune er andel af utilfredse på 26 % ( %) og i den gamle Hvalsø kommune er der kun 10 % ( %) utilfredse. (Se nedenstående diagram.) Hvor tilfreds er du med kommunens haveaffaldsordning? 5,0 4,0 3,7 3,5 3,9 4,1 3,0 2,0 1,0 0,0 Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 34. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

25 2.7. Vurdering af genbrugspladser Halvdelen af borgerne ( %) kommer min. en gang pr. måned på genbrugspladsen. Derudover viser analysen, at ca. entredjedel ( %) kommer der min. halvårligt. De resterende kommer der sjældnere eller aldrig. (Se nedenstående diagram.) Hvor ofte benytter du kommunens genbrugspladser? (Hjulpen) 50% 40% 42% 30% 24% 20% 10% 8% 10% 11% 5% 0% Ugentligt Månedligt Kvartalsvis Halvårligt Sjældnere Aldrig Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 35. Nedenstående diagram viser, at der ikke er stor forskel på, hvor hyppigt kommunens borgere benytter genbrugspladsen. Det skal dog fremhæves, at borgerne i den gamle Lejre kommune benytter genbrugspladserne mindre end øvrige borgere. I gammel Lejre kommune er det således 32 % ( ) der benytter kommunes genbrugspladser maks. Halvårligt. I gl. Bramsnæs kommune er det 22 % og i gl. Hvalsø 25 %. (Se nedenstående diagram.) Hvor ofte benytter du kommunens genbrugspladser? (Hjulpen) 50% 40% 38% 44% 45% 30% 20% 10% 0% 5% 25% 24% 23% 14% 8% 10% 10% 8% 11% 8% 9% 11% 3% 5% Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ugentligt Månedligt Kvartalsvis Halvårligt Sjældnere Aldrig Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 35. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

26 Analysen viser, at haveaffald, brændbart, pap samt jern og metal er den type affald, som den største andel af borgerne afleverer. Analysen viser også, at borgerne generelt afleverer mange typer affald. (Se nedenstående diagram.) Hvilke typer affald afleverer du på genbrugspladsen? (Hjulpen) 100% 80% 60% 40% 20% 22% 33% 38% 46% 49% 53% 55% 59% 62% 63% 68% 68% 72% 72% 0% Andet Papir Træstød Glas Hårde hvidevarer Byggeaffald Møbler Indbo Elektronikaffald Plast og metal emballage Jern og metal Pap Brændbart Haveaffald Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 36. Analysen viser, at haveaffald er den affaldstype, som oftest gør, at borgerne tager på genbrugspladsen. (Se nedenstående diagram.) Hvilke affaldstyper er afgørende for, hvornår du beslutter dig for at tage på genbrugspladsen? 50% 40% 41% 30% 24% 20% 10% 4% 5% 7% 7% 8% 8% 9% 11% 11% 12% 12% 13% 15% 0% Papir Træstød Indbo Glas Hårde hvidevarer Plast og metal emballage Elektronikaffald Møbler Jern og metal Brændbart Andet Byggeaffald Pap Ved ikke Haveaffald Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 37. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

27 Analysen viser, at borgere der bor i den gamle Bramsnæs kommune og gamle Hvalsø primært bruger genbrugspladsen Torkilstrup. Borgerne, der bor i den gamle Lejre kommune, benytter derimod flere genbrugspladser. For dem er genbrugspladsen Torkilstrup kun den anden mest benyttede, idet deres mest benyttede er genbrugspladsen i Viby. (Se nedenstående diagram.) Hvilken genbrugsplads anvender du primært? (Hjulpen) 100% 97% 89% 80% 74% 60% 40% 20% 0% 37% 40% 14% 21% 8% 4% 3% 1% 0% 1% 9% 1% 1% Torkilstrup Roskilde Viby Andet. Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 38. Borgerne er alle meget tilfredse med den genbrugsplads de primært anvender. Dette ses tydeligt af nedenstående diagram, hvor det fremgår, at borgerne har givet en gennemsnitskarakter på 4,6 til 4,7. Af resultatafsnittet fremgår det også, i gennemsnit har 95 % givet karakteren 4 eller 5. (Se nedenstående diagram.) Hvor tilfreds er du med den genbrugsplads, du primært anvender? 5,0 4,7 4,7 4,7 4,6 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 39. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

28 2.8. Vurdering af ordningen for farligt affald Størsteparten af borgerne afleverer det farlige affald genbrugspladsen (76 %). En mindre andel afleverer det også hos forhandlerne, på apoteket og oven på skraldespanden (kun batterier). Endelig siger 12 %, at de også afleverer farligt affald andre steder. (Se nedenstående diagram.) Hvor afleverer du dit farlige affald? (Hjulpen) 100% 80% 60% 40% 20% 0% På genbrugspladsen Hos forhandlerne På apotekerne Batterier i en pose oven på skraldespanden Andre steder Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål Vurdering af informationen Affaldshæftet er borgernes primær informationskilde til håndtering af affald. Den bruger 85 % af borgerne. Herefter kommer kommunens hjemmeside efterfulgt af annoncer i avisen. (Se nedenstående diagram.) Hvorfra får du din information om affaldshåndtering i Lejre Kommune? (Hjulpen) 100% 80% 85% 60% 40% 20% 14% 10% 4% 4% 2% 0% Affaldshæftet (infoskrivelse fra Lejre Kommune) Lejre Kommunes hjemmeside Annoncer i avisen Andet. Søger ikke information Ved ikke Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 41. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

29 Borgerne i Lejre kommune er tilfredse med den information de får. Således fremgår det af resultatafsnittet, at 79 % ( %) er tilfredse/meget tilfredse. Modsat er kun 4 % (1 + 3 %) direkte utilfredse. (Se nedenstående diagram og resultatafsnittet.) Hvor tilfreds er du generelt med informationen om affaldshåndtering fra Lejre Kommune? 5,0 4,0 4,3 4,2 4,3 4,5 3,0 2,0 1,0 0,0 Diagrammet er udarbejdet pba. spørgsmål 42. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

30 3. Formål og metode 3.1. Formål Analysens baggrund er, at Lejre Kommune ønsker viden om, hvordan de nuværende affaldsordninger fungerer i de 3 tidligere kommuner; Lejre, Bramsnæs og Hvalsø, samt hvor tilfredse borgerne er med disse, forud for en evt. omlægning og optimering og optimering af ordningerne Metode Analysen er gennemført efter følgende metode: Det er blevet aftalt, at analysen skulle gennemføres vha. af min. 450 (3 x 150) telefoninterviews. Konkret er der i alt er gennemført 465 ( ) interviews. Q/markedsanalyse har udtaget stikprøven efter kvotaprincippet, dvs. at der er udtaget 3 lige store stikprøver, hvilket giver os mulighed at konkludere på de 3 tidligere kommuner. Vi har efterfølgende vejret resultatet, således vi også kan sige noget om kommunen som helhed. Der er anvendt følgende vægte: Bramsnæs er vægtet med 0,37 (3554 husstande) Hvalsø er vægtet med 0,30 (2836 husstande) Lejre (gl.) er vægtet med 0,34 (3220 husstande) Kilde: Danmarks Statistik. Respondenten har været den af de voksne i husstanden, som først har fødselsdag. Spørgeskemaet er udarbejdet af COWI og Q/markedsanalyse. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag. Telefoninterviews er gennemført af Q/markedsanalyse i uge / Til gennemførelse af analysen og behandling af datamaterialet er anvendt analyseprogrammet Quest. Selv om det ikke fremgår i rapporten, skal det fremhæves, at beregningerne i Quest er med decimaler, men rapporteret i hele tal. Som følge heraf kan der forekomme afvigelser i relation til det summerede tal. Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

31 4. Resultater 4.1. Frekvenstabeller Spørgsmål 2: Hvor tilfreds er du med kommunens dagrenovationsordning? Du skal bruge en 5-punkt-skala, hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. (Du får afhentet dit restaffald hver 14. dag) Sp. 2 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Meget utilfreds 134 6% 74 10% 40 5% 20 3% % 92 13% 40 5% 57 9% % % % % % % % % 5 Meget tilfreds % % % % Ved ikke 15 1% 5 1% 10 1% 0 0% Respondenter % % % % Gennemsnit 3,7 3,4 3,8 3,9 Spørgsmål 3: Er du klar over at du selv kan vælge størrelse på din beholder til dagrenovation? Krydset med spørgsmål 1: Geografi (Udfyldes af interviewer) Sp. 3 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % % % Nej % 78 11% % 65 10% Respondenter % % % % Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

32 Spørgsmål 4: I det følgende vil jeg bede dig tage stilling til en række udsagn omkring din dagrenovationsordning. Du skal anvende en 5-punkt-skala, hvor 5 er helt enig og 1 er helt uenig. Beholderen er nemt at renholde. Sp. 4 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Helt uenig 163 8% 78 11% 40 5% 45 7% % 92 13% 85 11% 65 10% % % % % % % % % 5 Helt enig % % % % Ved ikke 44 2% 9 1% 10 1% 24 4% Respondenter % % % % Gennemsnit 3,7 3,6 3,8 3,8 Spørgsmål 5: Der er ingen lugtgener. Sp. 5 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Helt uenig % % % 73 12% % % % % % % % % % 92 13% % % 5 Helt enig % % % % Ved ikke 9 0% 5 1% 0 0% 4 1% Respondenter % % % % Gennemsnit 3,1 3,0 3,1 3,3 Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

33 Spørgsmål 6: Renovationsfirmaet (Axel Hansen A/S), der indsamler dagrenovation, udfører servicen tilfredsstillende. Sp. 6 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Helt uenig 113 5% 32 5% 40 5% 41 6% % 46 6% 15 2% 53 8% % % % 73 12% % % % % 5 Helt enig % % % % Ved ikke 23 1% 5 1% 10 1% 8 1% Respondenter % % % % Gennemsnit 4,1 4,0 4,2 4,0 Spørgsmål 7: Har du kompostbeholder? Sp. 7 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % % % Nej % % % % Respondenter % % % % Spørgsmål 8: Bruger du kompostbeholderen til dit organiske grønne køkkenaffald? Sp. 8 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % % % Nej % 92 21% % % Respondenter % % % % Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

34 Spørgsmål 9: Hvilke afleveringsmuligheder benytter du for papiraffald? Rapport; Evaluering af Lejre Kommunes affaldsordninger Sp. 9 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Papirspanden % % % % Genbrugspladsen 188 9% 74 10% 45 6% 69 11% Dagrenovationsbeholderen % 14 2% 15 2% % Andet. 54 3% 28 4% 10 1% 16 3% Svar i alt % % % % Respondenter % % % % Note: Multiple svar forekommer Spørgsmål 10: Er spanden til papir (aviser/ugeblade) stor nok/ tømmes ofte nok? Sp. 10 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % % % Nej % 69 11% 70 10% 45 15% Respondenter % % % % Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

35 Spørgsmål 11: Hvor tilfreds er du med, at I skal sortere papir fra til genanvendelse? Du skal bruge en 5-punktskala, hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. Sp. 11 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Meget utilfreds 45 2% 5 1% 20 3% 20 3% % 9 1% 10 1% 20 3% % 28 4% 40 5% 16 3% % % % 57 9% 5 Meget tilfreds % % % % Ved ikke 32 2% 14 2% 10 1% 8 1% Respondenter % % % % Gennemsnit 4,6 4,7 4,6 4,6 Spørgsmål 12: Kender du ordningen for husstandsindsamling af glasaffald i plastsække på faste datoer 6 gange årligt? Sp. 12 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % % % Nej % % % % Respondenter % % % % Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

36 Spørgsmål 13: Er du bekendt med, at der er placeret kuber til indsamling af glasaffald rundt om i kommunen? Sp. 13 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % % % Nej 138 6% 65 9% 20 3% 53 8% Respondenter % % % % Spørgsmål 14: Kuberne til glasaffald indgår som en acceptabel del af kommunens omgivelser? Sp. 14 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % % % Nej 144 7% 46 7% 65 9% 33 6% Respondenter % % % % Spørgsmål 15: Hvilke af følgende afleveringsmuligheder benytter du for glasaffald? Du skal anvende en 5- punkt-skala, hvor 5 er i høj grad og 1 er overhovedet ikke. Husstandsindsamling af glasaffald i plastsække? Sp. 15 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Overhovedet ikke % % % % % 46 6% 25 3% 33 5% % 69 10% 35 5% 57 9% % 32 5% 5 1% 16 3% 5 I høj grad % % 80 10% 98 15% Ved ikke 5 0% 0 0% 5 1% 0 0% Respondenter % % % % Gennemsnit 1,9 2,4 1,6 1,9 Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

37 Spørgsmål 16: Kuber? Sp. 16 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Overhovedet ikke % % % % % 83 13% 45 6% 45 8% % 74 11% 70 9% 65 11% % 55 9% 50 7% 49 8% 5 I høj grad % % % % Ved ikke 5 0% 0 0% 5 1% 0 0% Respondenter % % % % Gennemsnit 3,6 3,3 3,8 3,6 Spørgsmål 17: Genbrugspladsen? Sp. 17 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Overhovedet ikke % % % % % 69 10% 60 8% 41 6% % % 90 12% 85 14% % 60 8% 40 5% 85 14% 5 I høj grad % % % % Ved ikke 5 0% 5 1% 0 0% 0 0% Respondenter % % % % Gennemsnit 2,6 2,5 2,5 3,0 Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

38 Spørgsmål 18: Andre steder? Sp. 18 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Overhovedet ikke % % % % % 28 4% 10 1% 4 1% % 9 1% 30 4% 4 1% % 14 2% 0 0% 4 1% 5 I høj grad 162 8% 60 8% 65 8% 37 6% Ved ikke 37 2% 0 0% 0 0% 37 6% Respondenter % % % % Gennemsnit 1,4 1,5 1,4 1,3 Spørgsmål 19: Hvor ofte afleverer du glasaffald til husstandsindsamling? (6x årligt på faste datoer) (Hjulpen) Sp. 19 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Hver gang % % 35 5% 69 11% Hver 2. gang % % 45 6% 53 8% Sjældnere % % 70 9% 98 15% Aldrig % % % % Respondenter % % % % Spørgsmål 20: Afhentes glasaffald ofte nok? Sp. 20 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % 30 86% 49 71% Nej 35 14% 9 7% 5 14% 20 29% Respondenter % % % % Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

39 Spørgsmål 21: Er kuberne til glas/flasker placeret tæt nok på din bolig? Rapport; Evaluering af Lejre Kommunes affaldsordninger Sp. 21 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % % % Nej % 88 13% % 94 16% Respondenter % % % % Spørgsmål 22: Der er altid plads i kuberne til mit glasaffald og rengøringen omkring kuberne tilfredsstillende. Du skal anvende en 5-punkt-skala, hvor 5 er helt enig og 1 er helt uenig. Sp. 22 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Helt uenig 82 4% 23 4% 30 4% 28 5% % 23 4% 25 3% 41 7% % % % % % % % 94 16% 5 Helt enig % % % % Ved ikke % 97 15% % 77 13% Respondenter % % % % Gennemsnit 4,0 4,1 4,1 3,9 Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

40 Spørgsmål 23: Hvor tilfreds er du med, at I skal sortere glasaffald fra til genanvendelse? Du skal bruge en 5- punkt-skala, hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. Sp. 23 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Meget utilfreds 9 0% 5 1% 0 0% 4 1% % 5 1% 5 1% 4 1% % 32 5% 60 8% 16 3% % % % 61 10% 5 Meget tilfreds % % % % Ved ikke 141 7% 18 3% % 12 2% Respondenter % % % % Gennemsnit 4,7 4,7 4,6 4,8 Spørgsmål 24: Kommunen har en storskraldsordning, hvor de henter storskrald ved din adresse 6 gange årligt på faste datoer. (Pap, brændbart, indbo, møbler, jern, metal hårde hvidevarer, elektronikaffald og træstød) Kender du storskraldsordningen? Sp. 24 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % % % Nej 174 8% 41 6% 35 5% 98 15% Respondenter % % % % Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

41 Spørgsmål 25: Hvor ofte benytter du storskraldsordningen? (6x årligt på faste datoer) (Hjulpen) Sp. 25 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Hver gang % % 65 9% 37 7% Hver 2. gang % % 95 13% 37 7% Sjældnere % % % 90 17% Aldrig % % % % Respondenter % % % % Spørgsmål 26: Afhentes storskrald ofte nok? Sp. 26 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % 50 77% 20 56% Nej 96 32% 65 33% 15 23% 16 44% Respondenter % % % % Spørgsmål 27: Når du benytter storskraldsordningen, betyder det så, at du sparer en køretur til genbrugspladsen? Sp. 27 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % % % Nej % 83 17% 25 9% 16 10% Ved ikke 4 0% 0 0% 0 0% 4 2% Respondenter % % % % Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

42 Spørgsmål 28: Hvilke typer affald afleverer du til storskrald? Rapport; Evaluering af Lejre Kommunes affaldsordninger Sp. 28 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Pap % % 90 33% 81 50% Brændbart % % % 77 48% Indbo % % 70 26% 73 45% Møbler % % % 98 60% Jern og metal (f.eks. cykler, barnevognsstel o. lign.) % % 90 33% 57 35% Hårde hvidevarer % % % 73 45% Elektronikaffald % 97 20% 45 17% 90 55% Træstød % % 45 17% 28 18% Andet % % 95 35% 45 28% Svar i alt % % % % Respondenter % % % % Note: Multiple svar forekommer Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

43 Spørgsmål 29: Hvor tilfreds er du med kommunens storskraldsordning? Du skal bruge en 5-punkt-skala, hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. Sp. 29 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Meget utilfreds 32 4% 23 5% 5 2% 4 2% % 41 9% 25 9% 4 2% % % 40 15% 33 20% % % 90 33% 53 32% 5 Meget tilfreds % % % 69 42% Ved ikke 5 1% 5 1% 0 0% 0 0% Respondenter % % % % Gennemsnit 3,9 3,8 4,0 4,1 Spørgsmål 30: Kommunen har en ordning for haveaffald, hvor de henter haveaffald ved din adresse 4 gange årligt på faste datoer. Kender du haveaffaldsordningen? Sp. 30 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % % % Nej % 60 8% 80 10% % Respondenter % % % % Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

44 Spørgsmål 31: Hvor ofte benytter du haveaffaldsordningen? (4x årligt på faste datoer) (Hjulpen) Sp. 31 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Hver gang % % 25 4% 33 7% Hver 2. gang % 74 11% 30 4% 33 7% Sjældnere % 97 15% 40 6% 53 12% Aldrig % % % % Respondenter % % % % Spørgsmål 32: Afhentes haveaffald ofte nok? Sp. 32 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja 99 31% 74 28% 5 20% 20 62% Nej % % 20 80% 12 38% Respondenter % % % % Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

45 Spørgsmål 33: Når du benytter haveaffaldsordningen, betyder det så, at du sparer en køretur til genbrugspladsen? Sp. 33 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ja % % 90 95% % Nej % 78 18% 5 5% 16 14% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter % % % % Spørgsmål 34: Hvor tilfreds er du med kommunens haveaffaldsordning? Du skal bruge en 5-punkt-skala, hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. Sp. 34 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø 1 Meget utilfreds 33 5% 28 6% 5 5% 0 0% % 69 16% 20 21% 12 10% % 97 22% 10 11% 12 10% % % 10 11% 37 31% 5 Meget tilfreds % % 50 53% 53 45% Ved ikke 9 1% 5 1% 0 0% 4 3% Respondenter % % % % Gennemsnit 3,7 3,5 3,8 4,1 Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

46 Spørgsmål 35: Hvor ofte benytter du kommunens genbrugspladser? (Hjulpen) Rapport; Evaluering af Lejre Kommunes affaldsordninger Sp. 35 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Ugentligt 166 8% 37 5% 80 10% 49 8% Månedligt % % % % Kvartalsvis % % % % Halvårligt % 97 14% 65 8% 57 9% Sjældnere 108 5% 55 8% 20 3% 33 5% Aldrig % 74 10% 85 11% 69 11% Respondenter % % % % Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

47 Spørgsmål 36: Hvilke typer affald afleverer du på genbrugspladsen? (Hjulpen) Rapport; Evaluering af Lejre Kommunes affaldsordninger Sp. 36 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Brændbart % % % % Indbo % % % % Møbler % % % % Jern og metal (f.eks. cykler, barnevognsstel o. lign.) % % % % Hårde hvidevarer % % % % Pap % % % % Papir % % % % Glas % % % % Plast og metal emballage % % % % Haveaffald % % % % Byggeaffald % % % % Elektronikaffald % % % % Træstød % % % % Andet % % % % Svar i alt % % % % Respondenter % % % % Note: Multiple svar forekommer Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

48 Spørgsmål 37: Hvilke affaldstyper er afgørende for, hvornår du beslutter dig for at tage på genbrugspladsen? Sp. 37 Gammel Lejre Gammel Bramsnæs Gammel Hvalsø Brændbart % 60 9% 90 13% 73 13% Indbo 141 7% 37 6% 35 5% 69 12% Møbler % 41 6% 45 7% % Jern og metal (f.eks. cykler, barnevognsstel o. lign.) % 74 12% 35 5% % Hårde hvidevarer 159 8% 46 7% 40 6% 73 13% Pap % 69 11% 95 14% % Papir 83 4% 23 4% 15 2% 45 8% Glas 128 7% 28 4% 35 5% 65 12% Plast og metal emballage 151 8% 37 6% 45 7% 69 12% Haveaffald % % % % Byggeaffald % 69 11% 95 14% 90 16% Elektronikaffald 169 9% 65 10% 55 8% 49 9% Træstød 98 5% 28 4% 30 4% 41 7% Andet % 55 9% 70 10% 94 17% Ved ikke % % % 94 17% Svar i alt % % % % Respondenter % % % % Note: Multiple svar forekommer Q/markedsanalyse Låsbygade Kolding Tlf

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Rekvireret af: Ikast-Brande Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Efteråret 2013 Spinderigade 11E I

Læs mere

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune 2015-16 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Holdninger

Læs mere

Brugerundersøgelse på affaldsområdet

Brugerundersøgelse på affaldsområdet Brugerundersøgelse på affaldsområdet i Gladsaxe Kommune Rekvireret af : Gladsaxe Kommune Udfærdiget af : Processor v. Jacob Høg Nyborg, Troels Johansen og Martin Gade Bak-Nielsen Januar 2011 PROCESSOR

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Tabeller til grafer Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune

Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune gennemført i februar og marts 2008 Tømning af skraldespand med dagrenovation Genbrugspladserne Miljø-øer Mulige nye affaldsordninger Sortering af affald Om dialog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Affaldssortering Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Sorterer danskerne deres affald hvem gør/gør ikke? Hvilken slags affald sorteres? Er der tilfredshed med den kommunale affaldssortering? Hvad

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 Holdninger Side

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014

Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014 Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Dagrenovation Side 8 Genbrugspladser Side 18 Kuber/igloer

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERNES KENDSKAB, TILFREDSHED OG HOLDNINGER TIL AFFALDSORDNINGER I LEJRE KOMMUNE

BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERNES KENDSKAB, TILFREDSHED OG HOLDNINGER TIL AFFALDSORDNINGER I LEJRE KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERNES KENDSKAB, TILFREDSHED OG HOLDNINGER TIL AFFALDSORDNINGER I LEJRE KOMMUNE Rekvireret af: Lejre Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Lotte Dalgaard Christensen April 2016

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

AffaldVarme Århus. Undersøgelse af ny renovationsløsning Del III

AffaldVarme Århus. Undersøgelse af ny renovationsløsning Del III Capacent 9. november 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 2.1 Dataindsamling 2 2.2 Analysemetoder 3 3. Sammenfatning 4 4. Den generelle tilfredshed 6 4.1 Anvendelse af de nye nedgravede containere

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering BILAG 2 Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering Primo januar 2017 udsendte Rudersdal Kommune et spørgeskema til borgerne i to forsøgsområder. I det ene område har hver husstand fået udleveret

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016

Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016 Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14 5 Konklusion

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Haveaffaldsanalyse Fensmark Næstved Kommune 2016

Haveaffaldsanalyse Fensmark Næstved Kommune 2016 Haveaffaldsanalyse Fensmark Næstved Kommune 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Adfærd og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Information Side 19

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017

Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017 Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14

Læs mere

Undersøgelse vedrørende nedgravede affaldscontainere 2011

Undersøgelse vedrørende nedgravede affaldscontainere 2011 Undersøgelse vedrørende nedgravede affaldscontainere 2011 AARHUS 2011 Rapport VERSION 1.0 Fredag d. 29. april 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Metode... 5 2.1 Dataindsamling... 5 3. Sammenfatning af

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande Notat Faxe Affald A/S CVR-nr. 34 08 47 42 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 6. juli 2012 Øget genbrug fra private husstande

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

også Vi ta r skraldet affaldshåndbog 2004 K A L U N D B O R G K O M M U N E

også Vi ta r skraldet affaldshåndbog 2004 K A L U N D B O R G K O M M U N E affaldshåndbog 2004 også Vi ta r skraldet K A L U N D B O R G K O M M U N E også Vi ta r skraldet For fjerde år i træk samler vi alle vores informationer om affald, sortering og genbrug i en Affaldshåndbog.

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Affaldsselskabernes praksis i forhold til indendørs affaldssortering i private husstande Evaluering af spørgeskemaundersøgelse

Affaldsselskabernes praksis i forhold til indendørs affaldssortering i private husstande Evaluering af spørgeskemaundersøgelse Notat Affaldsselskabernes praksis i forhold til indendørs affaldssortering i private husstande Evaluering af spørgeskemaundersøgelse Dato: juni.2016 Ref.: Anna Salkvist Camilla Hay Lærke Ærenlund Fors

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere