RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE"

Transkript

1 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer 5 Tema om håndtering af farligt affald ved ombygning m.v. 6-7 Motorvejsprojekt er forsinket til 4. august 8

2 GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal Kommune. Infobrevet udkommer fire gange om året - næste gang i september. Infobrevet udgives af Teknik og Miljø, og målet er at sætte fokus på aktuelle temaer, samtidig med at vi bringer andre historier af interesse for boligejere. Denne gang sætter vi fokus på renholdelse, ligesom du kan læse om håndtering af farligt affald ved ombygning og renovering, og at kommunen gerne vil samarbejde om pleje af grønne arealer. God læselyst! Indhold Udgives af Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Øverødvej Holte Ansvarshavende redaktør Henrik Møller [ ] Layout Henrik Møller [ ] Foto Peter Jørgensen, Birkerød Colourbox Rudersdal Kommune Skribent Henrik Møller [ ] Har du ris og ros, så kontant Henrik Møller [ ] Et fælles ansvar at holde vores smukke kommune ren og pæn 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i Holte-kryds 4 Rudersdal vil gerne samarbejde om pleje af grønne arealer 5 Farligt affald: Det skal du huske ved ombygning og renovering 6 Affaldsplan i høring 7 Faser i motorvejsprojektet er forsinket 8

3 Et fælles ansvar at værne om vores smukke kommune Rudersdal Kommune er en grøn og smuk kommune, men ingen af delene kommer eller består af sig selv: Både det grønne og det smukke skal passes og plejes - og vi har alle et ansvar. - Kommunens ansatte gør en stor indsats for at holde gader, veje og fællesarealer pæne og rene, men det kræver jo desværre kun ganske få dårlige oplevelser, hvor nogen f.eks. har smidt affald på gågaden i Birkerød, før mange synes, at der ikke er pænt længere. Desuden kan vi sagtens bruge nogle af disse ressourcer til andre, mere konstruktive projekter. Politiparken i Birkerød bærer især om sommeren i perioder tydelige spor af fest og glæde. Kønt er det ikke... (Foto: Peter Jørgensen). Det siger den radikale formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller, der slår til lyd for, at renholdelse er - og skal være - en fælles opgave, et fælles ansvar: - Kommunen kan gøre meget - og gør meget - men kan aldrig løfte opgaven alene. Vi har brug for, at borgerne i kommunen tager aktiv del. - Det handler om værdier og holdninger, og at vi alle sammen gerne vil have, at vores bokommune skal se ordentlig ud. Vi skal alle være med til at holde by og natur ren og pæn - med den standard som vi ønsker for vores egen bolig. Vi er mere ude om sommeren og griser mere Forholdet er især aktuelt på denne årstid, hvor alle er meget ude, og man typisk kombinerer udeliv med at spise og drikke. Det giver mere affald i form af emballage, som en del desværre lader ligge eller decideret smider fra sig. Om det så er unge studenter, børn eller voksne er underordnet: Alle har et ansvar, og grundejerne har desuden et ansvar for at holde fortovet ud mod vejen pænt (se faktaboks på næste side). - Desværre er det jo også sådan, at der hurtigt kan opstå en Udvalgsformand Court Møller negativ spiral, hvis man oplever, at skidtet flyder, og tingene er snavsede. Det gælder om, at vi ikke kommer ind i denne spiral ved, at alle tager ansvar for, at vi har en pæn og ordentlig kommune, som vi hjælpes ad med at holde ren, siger Court Møller videre. Få renholdelse på foreningens dagsorden Som i mange andre forhold kan et godt naboskab løse rigtig mange problemer, før de blive store og uoverskuelige. Det gælder også det fælles ansvar for at holde omgivelserne rene og pæne. Derfor kan grundejerforeninger og vejlaug i områder, hvor renholdelsen kunne være bedre, med fordel sætte emnet på dagsordenen, så man får en god og konstruktiv debat om problemet, dets karakter og omfang, og hvordan alle kan bidrage til at løse det. Når hus, fortov, grønne arealer m.v. holdes pæne og rene, bliver alle mere tilfredse, og samtidig er det klart den letteste og billigste løsning. Stier og arealer med asfalt holder ikke nær så længe, hvis de er dækket af grus, skidt og møg. En ren flade er simpelthen mere robust, så det er ikke kun et spørgsmål om æstetik. Court Møller afslutter med at ønske alle en rigtig god sommer.

4 Renholdelse: Sådan er dit ansvar som grundejer Offentlige veje Grundejere, som bor ud til en offentlig vej, skal renholde fortovet ud for deres ejendom. Det omfatter at: Fjerne ukrudt Feje arealer med fast belægning Fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller særligt forurenende Renholde trapper til ejendommen Renholde rabatter og nedløbsriste, så regnvandet kan løbe frit Private fællesveje Grundejere med vej-ret, som grænser til private fællesveje, skal renholde fortov, rabat og kørebane ud for deres ejendom. Det betyder, at de har samme ansvarsområder som grundejere ved offentlig vej samt et ekstra: Vedligeholde og reparere vejen ud for ejendommen Renholdelse er også beskæring Ud over renholdelse er man også forpligtet til at beskære hæk og anden beplantning mod fortov, vej eller sti. Bl.a. må beplantningen ikke dække for gadelyset. Fra juni er det aktuelt at få ordnet disse ting, da det giver gener for dine medborgere. Rudersdal Kommune udfører i juli og august hækkeinspektion for at sikre gode forhold for alle på de fælles arealer. Bedre oversigtsforhold ved kryds i Holte Rudersdal Kommune forbedrer nu oversigtsforholdene i krydset Pile Allé / Øverødvej i Holte for de bilister, der skal ud fra Pile Allé. Problemet er, at bilisterne fra Pile Allé ikke kan se, om der kommer cyklister fra venstre. Pt. arbejder Forsyningen Allerød Rudersdal på Pile Allé. Når Forsyningen er færdig, sandsynligvis i uge 30, går arbejdet med at forbedre oversigtsforholdene i gang. Konkret flyttes fortov og cykelsti på Øverødvej øst for Pile Allé længere ud mod kørebanen. Desuden flyttes udkørslen fra Pile Allé helt frem til Øverødvej, hvorved oversigten forbedres betydeligt. Målet er, at bilerne fra Pile Allé får lettere ved at se cyklisterne på cykelstien, fordi bilisterne kommer helt frem, hvorved de cyklende fra Øverødsiden bliver synlige tidligere end i dag. Samtidig flyttes busstoppestedet vest for Pile Allé lidt længere væk og en smule ud. Anlægsarbejdet foregår hen over sommerferien og vil vare nogle uger. En stor tak til den borger som kom med ideen til disse forbedringer.

5 Rudersdal vil gerne samarbejde om pleje af grønne arealer Vedligeholdelse af kommunens grønne arealer er et område, hvor der kan være et spændende perspektiv i at gøre en fælles indsats. - Nogle borgere vil gerne selv pleje hække, buske og træer på kommunens områder, og her er vi klart interesseret i at indgå i et samarbejde og lave en aftale med de pågældende. Det fortæller områdechef i Teknik og Miljø Allan Carstensen, som dog understreger, at der skal være en aftale med kommunen, før en borger, en grundejerforening eller et vejlaug må gå i gang med at klippe en hæk eller anden beplantning ned. - Hvis man har særlige ønsker til udformningen af de grønne arealer, så lad os gerne tale om det, siger han videre. Vi er fleksible, hvis nogen har lyst og mod på at pleje grønne arealer, træer, hegn eller hæk for at tilgodese lokale ønsker. - Man må dog ikke gå i gang uden videre. Der kan være fredningsmæssige hensyn, beskyttede arealer eller andre begrænsninger. En aftale med kommunen vil typisk beskrive rammerne for plejen af de enkelte typer beplantning over en given periode. Enighed er bedst I praksis vil det også være en rigtig god idé, hvis man i et område er enig om, hvad der skal ske, og hvilke ønsker man har, før man kontakter kommunen om en aftale. For det, som den ene ønsker sig, er måske den anden inderligt imod: Nogen ønsker sig et åbent kig fra deres altan mod søen i parken, andre foretrækker at nyde intimiteten og det lidt dunkle, når de går tur i samme park. Alle disse ender samt hensynet til den almindelige vedligeholdelse af det grønne og evt. krav som følge af Naturbeskyttelsesloven skal mødes fornuftigt, før man må kaste sig over et hegn eller en hæk.

6 Vigtigt at håndtere farligt affald korrekt ved nedrivninger og renoveringer Sommeren er kommet, og det er traditionelt højsæson for at renovere huset eller måske rive en gammel tilbygning ned. Derfor vil Rudersdal Kommune gøre opmærksom på, hvordan dette sker korrekt, så evt. farligt affald sorteres og fjernes på forsvarlig vis. Den rette fremgangsmåde sikrer, at skadelige stoffer ikke spredes i naturen eller blandes sammen med affald, der kan genbruges. Grundejerens eget ansvar at farlige materialer og stoffer håndteres korrekt Som bygherre skal man være opmærksom på, at man selv hænger på ansvaret for, at alt foregår korrekt, medmindre man har overdraget ansvaret til den håndværker, man bruger, via den kontrakt, der er indgået. - Vi vil naturligvis opfordre til, at man gør sig bekendt med, hvad der kræves, når man vil renovere sit hus eller rive noget ned, så vi undgår forurening eller sammenblanding af affald, siger miljømedarbejder Tanja Ladefoged fra Natur, Park og Miljø i Rudersdal Kommune. kontrakt, skal du sikre dig, at håndværkeren vil udføre arbejdet korrekt. Som i mange andre forhold er det ikke altid, at det første og billigste tilbud også er det bedste, når det gælder om at finde et firma, der kan hjælpe med at renovere boligen eller rive en forfalden tilbygning ned. Har man ikke fået skrevet ind i kontrakten, at håndværkeren påtager sig opgaven med at fjerne farligt affald på den rette måde og forpligter sig til at overholde reglerne, ja, så hænger man altså selv på ansvaret. - Derfor skal man stille de kritiske spørgsmål til de håndværkere, man får et tilbud fra. Spørg dem hvordan de vil gennemgå huset for farlige materialer og stoffer, og hvordan de kommer af med det, fortsætter Tanja Ladefoged. Læs mere om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald» rudersdal.dk Se faktaboksen på næste side for nærmere info om de konkrete regler. Stil de kritiske spørgsmål til håndværkeren Selv, hvis du har overdraget ansvaret for håndteringen af affaldet til en håndværker, via en

7 Skadelige stoffer må ikke blandes med affald til genbrug Det er ikke kun hensynet til naboer og øvrige omgivelser, som gør det vigtigt, at farlige materialer og stoffer identificeres, sorteres og bortskaffes på den korrekte, forsvarlige måde. Affaldsplan sendt i høring På sit møde onsdag 4. juni godkendte Miljø- og Teknikudvalget at sende en fælles affaldsplan i høring for de fire kommuner i I/S Nordforbrænding: Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. Forslaget til affaldsplan er nu sendt i høring fra 1. juli til 30. september, da høringsperioden er forlænget pga. sommerferien. Øget sortering Farligt affald Elektronikaffald Genbrugspladser Bygge-/anlægsaffald Miljørigtig affaldsindsamling Visuelt miljø Digitalisering Information og samarbejde En anden meget vigtig grund er, at det ikke må blandes sammen med affald, der kan - og skal - genbruges i overensstemmelse med regeringens målsætninger på området. I forslaget til Affaldsplan 2014 er der udpeget ni fokusområder: Læs mere på rudersdal.dk/hoeringer og kom gerne med din kommentar til planen. - Det er utrolig vigtigt, at vi ikke får de skadelige ting ind i vores affaldsstrømme, siger miljømedarbejder Tanja Ladefoged. Vi skal være sikre på, at vi genbruger det, som er rent, og som kan genbruges. Samtidig skal det skadelige sorteres fra og fjernes på forsvarlig vis og bortskaffes korrekt. Nye regler for renovering og nedrivning Fra 1. januar 2013 er ændringer af Affaldsbekendtgørelsen trådt i kraft. Det betyder, at bygherren i forbindelse med visse renoveringer og nedrivninger af bygninger samt ved udskiftninger af termoruder skal anmelde affaldet til kommunen. Desuden skal der screenes for PCB ved nedrivning eller renovering af bygninger, som er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977 eller ved udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i samme periode. Der er mere end et tons affald eller Affaldet stammer fra en bygning eller et anlæg på over 10m 2 Alle typer affald skal anmeldes, uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet osv. Læs mere om PCB i byggeaffald:» pcb-guiden.dk Ved nedrivninger og renoveringer skal bygherren anmelde det affald, der fremkommer, hvis:

8 Nu er cykelsti og fortov færdig på første del af Vasevej Med færdiggørelsen af fase 1 af Vasevejprojektet er den nye cykelsti og det nye fortov etableret på Vasevej på strækningen fra Kongevejen til Rønnebærvej. Den første grove belægning er lagt, så man kan bruge cykelsti og fortov, dog kun cykelstien på den sydlige side endnu. 2. fase, som dækker strækningen fra Vasevej nr. 9 til nr. 22, er nu godt i gang, og det betyder, at entreprenøren er begyndt at rydde beplantning på nordsiden af Vasevej efter Rønnebærvej samt sørge for de nødvendige kontakter til ledningsejerne ifm. ledninger og rør, der skal omlægges. Det primære arbejde i fase 2 forventes afsluttet ca. 10. juli Parallelt er rydning og gravearbejde i fase 3 gået i gang ca. 1. juli, denne fase dækker strækningen fra Vasevej nr. 22 til nr. 47 og løber frem til september. Hævet flade skal sænke fart ved rundkørsel på Trørødvej Rudersdal Kommune har etableret en hævet flade i rundkørslen på Trørødvej. Formålet er at få hastigheden ned på et sted, hvor der færdes mange cyklister. Initiativet skal forbedre sikkerheden og trygheden for cyklisterne. Ved arbejdet er der bl.a. flyttet kantsten, inden der er lagt asfalt og foretaget afstribning af fodgængerfelt. Større asfaltarbejder Blandt de mange opgaver, som Driften i Teknik og Miljø løbende udfører med at lægge ny belægning på veje og cykelstier, kan nævnes et par stykker: Byagervej i Birkerød, fra Bakkevej til Ravnsnæsvej på den ene side af cykelstien. Skodsborgvej mellem Bredevej og Langebjerg på cykelsti. Frem til ca. 15. juli udføres arbejde på en del af Stenhøjgårdsvej i Birkerød: Brosten erstattes af kantsten, og det eksisterende fortov omlægges. Rudersdal Kommune renoverer fortov og cykelsti på den østlige del af Nordvanggårdsvej ud mod Bistrup Park. Arbejdet dækker strækningen fra Birkerød Parkvej til Bistrupskolen og løber frem til begyndelsen af august. Gammel Holtevej åbnes igen 4. august, lige nu har Vejdirektoratet bl.a. travlt med asfaltering af vej og stier. Vejarbejde på motorvej forsinket til 4. august Motorvejsprojektet er ramt af forsinkelse, og det betyder, at det nye tilslutningsanlæg ved Elleslettegårdsvej, åbning af de nordvendte ramper ved Øverødvej samt åbning af Gammel Holtevej mellem Langhaven og Gl. Holtegade først sker 4. august. Årsagen er, at bl.a. funderingsforholdene for et par af broerne har været ringere end forudsat i projektet. Derfor har Vejdirektoratet, som er bygherre på projektet, skulle ændre brofundamenterne, hvilket tager længere tid. BEMÆRK: Fra 4. august lukkes de sydvendte ramper ved Øverødvej / Langhaven, så man i stedet må benytte Elleslettegårdsvej eller Skodsborgvej, hvis man skal mod København.» Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside» Læs mere på rudersdal.dk/motorvej

9 Lettere at anmelde rotter Via Giv os et praj kan borgeren let anmelde de ubudne gæster, og det nye system gør det samtidig let for kommunen at følge udviklingen. En kortfunktion viser alle anmeldelserne på et kort, hvilket skal give mindre kørsel, fordi det er nemmere for rottefængeren at tilrettelægge ruterne. - Vores nye system er mere brugervenligt set fra borgernes synspunkt, fortæller Nina Caspersen fra Natur, Park og Miljø i Teknik og Miljø. Det er naturligvis en fordel, da det nu er besluttet fra regeringens side, at borgerne skal bruge de digitale løsninger, når de kontakter kommunen.» rudersdal.dk/rotter Klimatilpasningsplan vedtaget Den konkrete udmøntning af kommunens forpligtelser på klimaområdet er den klimatilpasningsplan, som blev vedtaget i kommunalbestyrelsen 21. maj 2014 efter endt høringsperiode og borgermøde.» Læs om klima og klimatilpasningsplanen Planen nævner en række tværgående indsatser samt fem områder, der er vurderet som særligt kritiske, og som er udvalgt på baggrund af en lang række kriterier: Trørød - vejprojekt Holte Bistrup Birkerød Erhvervsby Høsterkøb På rudersdal.dk/rotter finder du info og link til en formular, hvor du kan anmelde rotter.

10 Vi vil gerne leje med dig vil du leje os? Vi har lokaler der rummer personer, rigeligt med gratis p-pladser, lys, lyd og service i verdensklasse. Vi lejer allerede med bl.a. TDC, Rotary og Furesø Golfklub. skal vi også leje med dig? Ring til kunstnerisk leder Asger Ahn for din næste lejeaftale Se mere på Mantzius.Rudersdal.dk Ja Måske Nej... et koncert- og kulturhus der gerne vil lejes Johan Mantziusvej 7 A i Birkerød 3 min. fra Birkerød Station

11 RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf Fax Teknik og Miljø Øverødvej Holte Tlf Udgivet

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 1 - JANUAR 2015 Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8.

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. LEJEPLADSEN Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. nr. 15 november / december 2006 2 LEJEPLADSEN Hvis din ejendom bliver solgt Mange investorer

Læs mere

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 30. april 2014 Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 Svar på spørgsmål fra Grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra grundejerforeningerne

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

NR.89 Juni 2009 30.Årg.

NR.89 Juni 2009 30.Årg. 20 NR.89 Juni 2009 30.Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2009 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr 36 30

Læs mere

grundejeren.dk Flot ser det ud... Hvad kan man få for en tyver? Vi har et problem Grønt Valby og grundejerne Pleje & udviklingsplaner grønne Vanløse

grundejeren.dk Flot ser det ud... Hvad kan man få for en tyver? Vi har et problem Grønt Valby og grundejerne Pleje & udviklingsplaner grønne Vanløse grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Marts 2005 Nr. 3 2. årgang Mindstegrundstørrelse uændret side 3 Hvad kan man få for en tyver? side 4-5 Vi har et problem side 6 Grønt

Læs mere