Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF"

Transkript

1 Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Ældre kondenserende gaskedel til ny kondenserende BR10 Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. I tabel 22 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Der er anvendt virkningsgrader for kedler der BR10. Det forudsættes, at der benyttes A-pumper med et gennemsnitligt effektoptag på 30 W på nye kedler og ældre pumper (med en maks. løftehøjde på 4 m) med et gennemsnitligt effektoptag på 40 W på de gamle. Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den ældre kondenserende kedel er beregnet under samme forudsætninger vedr. hus og varmeanlæg som den nye kedel Den nye kedel er en kondenserende lavtemperaturkedler (med en returtemperatur på 35 C ved en udetemperatur på 0 C), men om sommeren regnes med konstant kedeltemperatur af hensyn til det varme vand. Der ses derfor bort fra at visse kedler med lille vandindhold kan nå at blive kolde mellem starterne og derfor får et reduceret varmetab. Dette betyder, at der er lagt lidt sikkerhed i forhold til målte værdier for sommervirkningsgrad, afhængig af det tappeprogram der forudsættes. Det forudsættes at varmtvandsbeholderen udskiftes i forbindelse med kedeludskiftningen. Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de fire typer kedler angivet i tabel 20 og et for en kondenserende BR10. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 17 og 18. I tabel 20 ses beregningerne af energi for de enkelte kedler samt den endelige beregning af standardværdien. Energiene er beregnet vha. føromtalte beregningsværktøj. I tabel 20 findes besparelsen til 817 kwh/år/énfamiliehus

2 Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at sætte standardværdien til 0 kwh pr år pr énfamiliehus (Juni 2014) Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering. 0 kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. Tabel 24 Udskiftning af ældre kondenserende gaskedel til ny kondenserende gaskedel. /Tilhørende GAS tabeller/: Kedelunit i støbejern eller pladejern (efter år 1977) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) Kedelunit i støbejern eller pladejern (1977 eller tidligere) Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) Traditionel åben Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning E Bryggers Indbygget Nej 86 E Bryggers Godt Nej Bryggers Indbygget Nej Bryggers Dårligt Bryggers Dårligt kedel Ældre lukket kedel E Bryggers Dårligt Tabel 17. Inddata til beregning af årsnyttevirkninger for gaskedler Nej Ja Ja 83

3 gaskedel fra år 2000 eller tidligere BR10 Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Returtemperatur Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning A Bryggers Indbygget Ja 99 A Bryggers Indbygget Ja 102 *) Returtemperatur ved en udetemperatur på 0 C Tabel 18. Inddata for ny kondenserende gaskedler hhv. ældre og kedler, der BR10 (gennemsnit af kedler på markedet) Nuværende kedel Ny kedel Gas, kwh/år El drift, kwh/år Besparelse, Besparelse, el Besparelse i alt Standardværdi Før Efter Før Efter kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) BR Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) pladejern (efter år 1977) Traditionel åben kedel BR Ældre lukket kedel BR Ældre kondenserende kedel 0 BR Tabel 20. Beregninger af energi før og efter gas til gas Nuværende kedel Ringe støbejernskedel Dokument (Excel) Ringe stbjkedel (1977 eller tidligere).xls

4 (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) pladejern (efter år 1977) Traditionel åben kedel Ældre lukket kedel gaskedel Kedelunit i stbj eller pldj (1977 eller tidligere).xls Renoveret stbjkedel (1977 eller tidligere).xls Kedelunit i stbj eller pldj (efter 1977).xls Traditionel åben kedel.xls Ældre lukket kedel.xls Ny kondenserende kedel.xls Tabel 22. Dokumentation for gaskedler Ref.: NYT ID Oliekedler / Udskiftning af oliekedel Standardhus for olieopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. oliekedler Ældre kondenserende Olie kedel til kedel der BR10 Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregent til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Til beregning af oliekedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. I tabel 19 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Der er anvendt virkningsgrader for kedler der BR10. Det forudsættes, at der benyttes A-pumper med et gennemsnitligt effektoptag på 30 W på nye kedler og ældre pumper (med en maks. løftehøjde på 4 m) med et gennemsnitligt effektoptag på 40 W på de gamle. Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den ældre kedel antages at kunne beregnes svarende til den ældre kondenserende gaskedel. Elet er dogskønnet til 500 kwh pr ården nye kedel er en kondenserende lavtemperaturkedler (med en returtemperatur på 35 C ved en udetemperatur på 0 C), men om sommeren regnes med konstant kedeltemperatur af hensyn til det varme vand. Der ses derfor bort fra at visse kedler

5 Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse med lille vandindhold kan nå at blive kolde mellem starterne og derfor får et reduceret varmetab. Dette betyder, at der er lagt lidt sikkerhed i forhold til målte værdier for sommervirkningsgrad, afhængig af det tappeprogram der forudsættes. Det forudsættes at varmtvandsbeholderen udskiftes i forbindelse med kedeludskiftningen. Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de to typer kedler angivet i tabel 18 og et for en kondenserende BR10. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 16 og 17. I tabel 18 ses beregningerne af energi for de enkelte kedler samt beregning af besparelsen ved udskiftning. Energiene er beregnet vha. føromtalte beregningsværktøj. Forbruget før beregnes som =20630 kwh pr år, et efter aflæses i tabel 18 til = Besparelsen bliver da 647 kwh pr år pr énfamiliehus. Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering. Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at sætte standardværdien til 0 kwh pr år pr énfamiliehus (Juni 2014). 0 kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. Tabel 20. Dokumentation for udskiftning af kondenserende oliekedler /Tilhørende OLIE tabeller/: Kedelunit i støbejern eller pladejern (efter år 1977) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) Kedelunit i støbejern eller pladejern (1977 Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning E Bryggers Indbygget Nej 86 E Bryggers Godt Nej Bryggers Indbygget Nej 76

6 eller tidligere) Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) Bryggers Dårlig Nej 70 Tabel 16. Inddata til beregning af årsnyttevirkninger for ikke kondenserende oliekedler oliekedel der BR10 Ældre kondenserende oliekedel* Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Returtemperatur* Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning A 20 19, Bryggers Indbygget Ja 101 A Bryggers Indbygget Ja 102 *Antages at give samme energi som en ældre kondenserende gaskedel, dog er elet skønnet til 500 kwh/år Tabel 17. Inddata for kondenserende oliekedler Nuværende kedel Ny kedel Forbrug, kwh/år El drift, kwh/år Besparelse, Besparelse, el Besparelse i alt Standardværdi Før Efter Før Efter kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) oliekedel der pladejern (1977 eller tidligere) BR Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) oliekedel der pladejern (efter år 1977) BR Ældre kondenserende kedel oliekedel der BR Tabel 18. Beregninger af energi før og efter Nuværende kedel Ny kedel Forbrug, kwh/år El drift, kwh/år Besparelse, Besparelse, el Besparelse i alt Standardværdi Før (olie) Efter (gas) Før Efter kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år

7 Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) BR Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) BR10 pladejern (efter år 1977) Oliefyret solokedel separat beholder ( ) Oliefyret kedelunit neddykket beholder ( ) oliekedel der BR10 Ældre kondenserende kedel BR BR BR10 Tabel 21. Beregninger af energi før og efter olie til gas Gas 25 Gaskedler / Udskiftning af oliekedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler oliekedel til ny kondenserende BR10 Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. I tabel 22 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Der er anvendt virkningsgrader for kedler der BR10. Det forudsættes, at der benyttes A-pumper med et gennemsnitligt effektoptag på 30 W på nye kedler og ældre pumper (med en

8 Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse maks. løftehøjde på 4 m) med et gennemsnitligt effektoptag på 40 W på de gamle. Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den ældre kondenserende kedel er beregnet under samme forudsætninger vedr. hus og varmeanlæg som den nye kedel Den nye kedel er en kondenserende lavtemperaturkedler (med en returtemperatur på 35 C ved en udetemperatur på 0 C), men om sommeren regnes med konstant kedeltemperatur af hensyn til det varme vand. Der ses derfor bort fra at visse kedler med lille vandindhold kan nå at blive kolde mellem starterne og derfor får et reduceret varmetab. Dette betyder, at der er lagt lidt sikkerhed i forhold til målte værdier for sommervirkningsgrad, afhængig af det tappeprogram der forudsættes. Det forudsættes at varmtvandsbeholderen udskiftes i forbindelse med kedeludskiftningen. Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de fire typer kedler angivet i tabel 20 og et for en kondenserende BR10. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 17 og 18. I tabel 21 ses beregningerne af energi for de enkelte kedler samt den endelige beregning af standardværdien. Energiene er beregnet vha. føromtalte beregningsværktøj, dog er den ældre kondenserende kedel baseret på skønnede værdier Besparelsen findes til 327 hhv 974 kwh/år /énfamiliehus Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering. Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at sætte standardværdien til 0 kwh pr år pr énfamiliehus (Juni 2014) 0 kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. /Tilhørende GAS tabeller se tidligere i dokumentet/ Ref.: Fjv 50 Udskiftning af kondenserende oliekedel til fjernvarme

9 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser / Konvertering fra kondenserende oliekedel til fjernvarme Standardhus for gasopvarmede huse ved konvertering fra gas til fjernvarme Generelle forudsætninger vedr. gaskedler og fjernvarme Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra gas til fjernvarme. Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet (findes på til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel 50 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den traditionelt lukkede kedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Det forudsættes at varmtvandsbeholderen udskiftes i forbindelse med konverteringen. Bruttofjernvarmeet beregnes således: Nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand/0,97 Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for den (middel)kondenserende kedel angivet i tabel 47 og et for et fjernvarmeanlæg. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for kondenserende kedler ses i tabel 45. Den årlige besparelse bliver således: ( kwh kwh) (0,8 * kwh /0,97) = kwh kwh = 3571 kwh De 0,8 er konverteringsfaktor der anvendes ved konvertering fra gas til fjernvarme. Ved udskiftning fra kondenserende gaskedel til fjernvarme anvendes 3650, der ikke ligger langt fra denne værdi. Der anvendes samme værdi som ved gas (Teknisk Arbejdsgruppe,notat Juni 2014). Ved udskiftning af en ældre kondenserende oliekedel til fjernvarme er besparelsen lidt større, men også her regnes med 3650.

10 Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. /Tilhørende FJERNVARME tabeller:/ gaskedel fra år 2000 eller tidligere BR10 Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Returtemperatur Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning A Bryggers Indbygget Ja 99 A Bryggers Indbygget Ja 102 *) Returtemperatur ved en udetemperatur på 0 C Tabel 45. Inddata for kondenserende gaskedler Nuværende kedel Gas El Gas, middel El, middel Forbrug, middel (gas og el) kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) (Blæsebrænder) pladejern (1977 eller tidligere) (Blæsebrænder) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) (Blæsebrænder) pladejern (efter år 1977)

11 (Blæsebrænder) Middel kedler med blæsebrænde Traditionel åben kedel Ældre lukket kedel Ældre kondenserende kedel BR Middel kedler med blæsebrænder Tabel 47. Beregninger af energi for gaskedler Nuværende kedel Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) pladejern (efter år 1977) Traditionel åben kedel Ældre lukket kedel Ældre kondenserende gaskedel Dokument (Excel) Ringe stbjkedel (1977 eller tidligere).xls Kedelunit i stbj eller pldj (1977 eller tidligere).xls Renoveret stbjkedel (1977 eller tidligere).xls Kedelunit i stbj eller pldj (efter 1977).xls Traditionel åben kedel.xls Ældre lukket kedel.xls Ældre kondenserende kedel.xls Tabel 50. Dokumentation for gaskedler VP 37 Varmepumper / Konvertering fra olie til oliekedel til jordvarme

12 varmepumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra olie til varmepumpe Generelle forudsætninger vedr. oliekedler og varmepumper Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra olie til varmepumpe. Til beregning af oliekedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet (findes på til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel 36 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den gammel støbe- og pladejernskedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elet til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder T 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ε Norm ) + (P tab, beholder T 8.760/1000)/(0,85 ε Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de to typer kedler angivet i tabel 32 og et for en jordvarmepumpe der findes på de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ og som BR10. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 30. Normeffektfaktor ε Norm væske/vand varmepumpe 3,18. Tallet stammer fra de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ På listerne var der i alt 98 varmepumper i størrelsen 6-9kW, som svarer til den størrelse der svarer til huset i Standardværdikataloget. Af disse opfyldte 61 kravet til normeffektivitet iht. BR10 som er på min. 3,0 for radiatorer. Dokumentationen for normeffektfaktorerne ses i regnearket VP_Lister normeffektivitet_ xls.

13 Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering. Elet til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/3,18) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 3,18)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kwh/år kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. VP 38 Varmepumper / Konvertering fra olie til varmepumpe der opfylder kravene i BR10 Udskiftning af kondenserende oliekedel til luft/vand varmepumpe Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra olie til varmepumpe Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra olie til varmepumpe. Generelle forudsætninger vedr. Til beregning af oliekedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet

14 oliekedler og varmepumper Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet (findes på til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel 36 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den gammel støbe- og pladejernskedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elet til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder T 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ε Norm ) + (P tab, beholder T 8.760/1000)/(0,85 ε Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de to typer kedler angivet i tabel 32 og et for en luft/vand varmepumpe der findes på de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ og som BR10. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 30. Normeffektfaktor ε Norm luft/vand varmepumpe 2,81. Tallet stammer fra de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ På listerne var der i alt 47 varmepumper i størrelsen 6-9kW, som svarer til den størrelse der svarer til huset i Standardværdikataloget. Af disse opfyldte 18 kravet til normeffektivitet iht. BR10 som er på min. 2,7 for radiatorer. Dokumentationen for normeffektfaktorerne ses i regnearket VP_Lister normeffektivitet_ xls. Elet til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/2,81) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 2,81)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kWh/år Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis

15 bygningens areal er over 200 m2. Ref.: VP 39 Varmepumper / Konvertering fra gas til varmepumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra gas til varmepumpe Generelle forudsætninger vedr. gaskedler og varmepumper Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Udskiftning af kondenserende gaskedel til jordvarme Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra gas til varmepumpe. Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet (findes på til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel 37 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den traditionelt lukkede kedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elet til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder T 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ε Norm ) + (P tab, beholder T 8.760/1000)/(0,85 ε Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de to typer kedler angivet i tabel 33 og et for en jordvarmepumpe der findes på de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ og som BR10.

16 Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 31. Normeffektfaktor ε Norm væske/vand varmepumpe 3,18. Tallet stammer fra de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ På listerne var der i alt 98 varmepumper i størrelsen 6-9kW, som svarer til den størrelse der svarer til huset i Standardværdikataloget. Af disse opfyldte 61 kravet til normeffektivitet iht. BR10 som er på min. 3,0 for radiatorer. Dokumentationen for normeffektfaktorerne ses i regnearket VP_Lister normeffektivitet_ xls. Elet til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/3,18) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 3,18)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kwh/år Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. Ref.: VP 40 Varmepumper / Konvertering fra gas til varmepumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra gas til varmepumpe Udskiftning af kondenserende gaskedel til luft/vand varmepumpe Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år.

17 Generelle forudsætninger vedr. gaskedler og varmepumper Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra gas til varmepumpe. Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet (findes på til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel 37 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den traditionelt lukkede kedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elet til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder T 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ε Norm ) + (P tab, beholder T 8.760/1000)/(0,85 ε Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de to typer kedler angivet i tabel 33 og et for en luft/vand varmepumpe der findes på de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ og som BR10. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 31. Normeffektfaktor ε Norm luft/vand varmepumpe 2,81. Tallet stammer fra de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ På listerne var der i alt 47 varmepumper i størrelsen 6-9kW, som svarer til den størrelse der svarer til huset i Standardværdikataloget. Af disse opfyldte 18 kravet til normeffektivitet iht. BR10 som er på min. 2,7 for radiatorer. Dokumentationen for normeffektfaktorerne ses i regnearket VP_Lister normeffektivitet_ xls. Elet til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/2,81) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 2,81)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kwh/år Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år.

18 Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. /Tilhørende VARMEPUMPE tabeller/ Kedelunit i støbejern eller pladejern (efter år 1977) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) Kedelunit i støbejern eller pladejern (1977 eller tidligere) Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) oliekedel der BR10 E Bryggers Godt Nej Bryggers Indbygget Nej Bryggers Dårlig ind ud Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning E Bryggers Indbygget Nej 86 Kedeltype Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Returtemperat ur* Placering VVB VVB temp A 20 19, Bryggers Indbygge t Nej 70 VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Årsnyttevirkning Ja 101 Tabel 30. Inddata til beregning af årsnyttevirkninger for oliekedler Lavtemperatur Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning Kedelunit i E Bryggers Indbygget Nej 86

19 støbejern eller pladejern (efter år 1977) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) Kedelunit i støbejern eller pladejern (1977 eller tidligere) Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) Traditionel åben kedel E Bryggers Godt Nej Bryggers Indbygget Nej Bryggers Dårligt gaskedel fra år 2000 eller tidligere BR Nej Ja Ja Bryggers Dårligt Ældre lukket kedel E Bryggers Dårligt Kedeltype Kedel- Røggas- Ilt Returtemperatur ind ud temperatur temperatur Placering VVB VVB VV Pumpeeffekt Brænder/ Lav- Årsnyttetemp Blæser temperatur virkning [kwh/år] A Bryggers Indbygget Ja 99 A Bryggers Indbygget Ja 102 Tabel 31. Inddata til beregning af årsnyttevirkninger for gaskedler Nuværende kedel Olie El Olie, middel El, middel Forbrug, middel (olie og el) kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) pladejern (efter år 1977) Oliekedel Tabel 32. Beregninger af energi for oliekedler

20 Nuværende kedel Gas El Gas, middel El, middel Forbrug, middel (gas og el) kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) pladejern (efter år 1977) Traditionel åben kedel Ældre lukket kedel Ældre kondenserende kedel BR Tabel 33. Beregninger af energi for gaskedler El kwh/år Elvarme Tabel 34. El til elvarme Varmepumpe Forbrug, før Forbrug, efter Standardværdi kwh/år kwh/år kwh/år Elvarme Jordvarme Elvarme Luft/vand varmepumpe Tabel 35. Beregninger af energi før og efter elvarme til varmepumpe Nuværende kedel Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) Dokument (Excel) Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere).xls Kedelunit i stbj eller pldj (1977 eller tidligere).xls Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidl. efter).xls

21 pladejern (efter år 1977) Oliefyret solokedel separat beholder ( ) Oliefyret kedelunit neddykket beholder ( ) Kedelunit i stbj eller pldj (efter 1977).xls Kedelunit i stbj eller pldj (efter 1977).xls Kedelunit i stbj eller pldj (efter 1977).xls Tabel 36. Dokumentation for oliekedler Nuværende kedel Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) pladejern (efter år 1977) Traditionel åben kedel Ældre lukket kedel Dokument (Excel) Ringe stbjkedel (1977 eller tidligere).xls Kedelunit i stbj eller pldj (1977 eller tidligere).xls Renoveret stbjkedel (1977 eller tidligere).xls Kedelunit i stbj eller pldj (efter 1977).xls Traditionel åben kedel.xls Ældre lukket kedel.xls Tabel 37. Dokumentation for gaskedler NB: I dokumentationsark og læs let tekster for VP 13 og VP 15 tilføjes teksten Denne standardværdi gælder ikke for konvertering fra kondenserende oliekedler til varepumper dette vil fremgå af det reviderede SVK, der fremsendes senest OTP / QM MG ( )

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP1 Varmepumper / Skift af radiatorventiler Standardhus for elopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Skift af radiatorventiler

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering Ref.: 10 Biokedler / Isolering af Standardhus for biomasseopvarmede huse biokedler/ Isolering af den aktuelle Prioriteringsfaktor: 1,0 Isolering af ingen (under 10 mm) til god isolering (mere end 20 mm)

Læs mere

Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog

Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog 01.01.2017 Bio 9 Isolering af ingen (under 10 mm) til middel isolering (10-20 mm) Udgår Ref.: Bio 10 Biokedler /

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013 Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Kr. OR Type Std.-værdi nr. (uddybes på hjemmesiden svk.teknologisk.dk) stand vær. * fakt Inkl. Prioritetsfakt. (ekskl. moms) inkl. moms Udskiftning

Læs mere

Catalogue of standard measures. - the approach adopted in Denmark

Catalogue of standard measures. - the approach adopted in Denmark Catalogue of standard measures - the approach adopted in Denmark Danish Energy Association: A commercial and professional organisation for Danish energy (mainly electricity) companies. 1 2 3 Production

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Standardværdikatalog Nyhedsbrev Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr

Standardværdikatalog Nyhedsbrev Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr Standardværdikatalog Nyhedsbrev 01.10.2016 Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr. 01.01. 2017 Ændringerne er opdelt i 1. Nye Standardværdier 2. Ændring af standardværdier 3. Standardværdier der

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 03.02.2015 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe

Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe >#41 Ravdex A/S Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde 4. november 2014 Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe De danske net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas og olie har

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur.

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur. Eksempel: Mad 1 > 12727 Madlavning Mad 1 traditionelt elkomfur til induktionskomfur keramisk elkomfur til induktionskomfur kwh/år 12727 12725 Mad 2 traditionelt el ovn til "A" mærket elovn 12726 Belysning

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser januar 2012 Indholdfortegnelse Belysning side 5 2/159 Ændringsoversigt Reference 1. version af standardværdikataloget Revideret version af standardværdikatalog

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser.1 august 2011 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler Klimaskærm - isolering Klimaskærm - vinduer,

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser juli 2012 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler Klimaskærm - vinduer, døre, ovenlys og glaspartier

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0:

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0: Standardværdikatalog logbog - 2013 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget

Læs mere

Revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 2011

Revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 2011 Revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 11 Indledning I forbindelse med revisionen af standardværdikataloget er der foretaget omfattende ændringer. Alle værdierne for opvask, køl/frys og madlavning

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser juli 2013 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 16.01.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Indhold Case 1 - Oliekedel konverteres til jordvarme eller luft/vand-varmepumpe... 3 1. Forsyning... 3 2. Kedel... 3 3. Dimensionering... 4 4. Vælg varmepumpe...

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse Læs let til Dæk 14 19 (2015 årsrevision) Ref.: Dæk 14 Beskrivelse Før/efter Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Terrændækket (belægning eller trægulv på strøer på beton med drænlæg

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling Energiløsning UDGIVET JUNI 2010 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

...ER ENIGE OM, AT DER ER...

...ER ENIGE OM, AT DER ER... ...ER ENIGE OM, AT DER ER......GOD BRUGERØKONOMI I SOLVARME VED UDSKIFTNING AF KEDEL ELLER BEHOLDER SOLVARME ER EN ÅBENLYS FORDEL I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING AF KEDEL ELLER BEHOLDER INSTALLATØRENS KUNDERÅDGIVNING

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Taastrup den 2. november 2012. Forslag til ændringer i Standardværdikataloget

Taastrup den 2. november 2012. Forslag til ændringer i Standardværdikataloget Taastrup den 2. november 2012 Forslag til ændringer i Standardværdikataloget 1 Indhold Forslag til ændringer i Standardværdikataloget... 1 Fjernvarmeanlæg, afkølings og energibesparelser... 3 Vejrkompensering...

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Tekniske spørgsmål og svar - SOS

Tekniske spørgsmål og svar - SOS Tekniske spørgsmål og svar - SOS "Spørgsmål og svar om energimærkning iht. Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3 og tidligere bekendtgørelser." - klik på linket herunder for at gå til artiklen.

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel, som udnytter energien betydeligt mere

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

Projekt solvarmebeviser

Projekt solvarmebeviser Projekt solvarmebeviser Også god økonomi for små solvarmeanlæg! Energi & Miljøafdelingen Overordnet indsats energi- & miljø: Innovation og udvikling af energi- og miljøsektoren Opsamle/koordinere viden

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mær ket gaskedel.

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

Standardværdier Indhold

Standardværdier Indhold Standardværdier Indhold Belysning... 2 Cirkulationspumper... 4 Kontorudstyr... 5 El diverse... 6 Klimaskærm... 7 Tagkonstruktioner... 7 Ydervægge... 9 Kælderydervægge...13 Vinduer...15 Dæk mod uopvarmet

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Kedelanlæg 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG KEDELANLÆG Kedelanlæg Energikonsulenten kan gennemføre energimærkning ved at anvende standardværdier for kedlens egenskaber

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2016 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 18.05.2016 Opdateringer af web-service for SVK

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Energiforlig marts 2012 Det er regeringens målsætning, at den danske el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Som led i denne målsætning

Læs mere

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt NIBE SPLIT 3-12

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt NIBE SPLIT 3-12 ventilation Bygning Felt for navn af bygning, beliggenhed, rotation, Areal, varmekapasitetog brugstid. Beregningsbetingelser Mærkning og særlige tillæg Varmeforsyning. Køling EL V (basis: kedel, fjernvarme

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017

Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017 Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Emner de næste 30 minutter.. Kort om VEB.. Baggrunden og formål med udvikling af hybridvarmepumper

Læs mere

BE10 inddata varmepumper

BE10 inddata varmepumper 1.07.2011 BE10 inddata varmepumper Inddata BE10 Indsættelse af data Her indsættes beskrivelse fra inddata-skema Ved type vælges normalt kombineret, altså både brugsvand og rumopvarmning. Andel af etageareal

Læs mere

Renovering af naturgasfyret varmecentral

Renovering af naturgasfyret varmecentral Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Renovering af naturgasfyret varmecentral Det anbefales at renovere en naturgasfyret varmecentral, hvis der i ejendommen er:

Læs mere

Konvertering til jordvarme

Konvertering til jordvarme Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET SEPTEMBER 2013 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/8 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Opvarmning via radiatoranlæg eller kaloriferer René Thiemke,

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Alminde 15 4652 Hårlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. maj 2015 Til den 18. maj 2025. Energimærkningen er udført uden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Eskærhøjvej 39H 6100 Haderslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. august 2013 Til den 23. august 2023. Energimærkningen

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr 1 INDHOLD BAGGRUND FOR DENNE GUIDE... 3 OVERVEJELSER VED VALG AF VARMEKILDE... 4 TRIN 1: TJEK STATUS FOR KOLLEKTIV FORSYNING... 5 KOLLEKTIV VARMEFORSYNING

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version 6.0 Gyldig fra: 01-01-2017 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indhold Om standardværdikataloget...

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

Produktguide. Valg af gaskedel. Indholdsfortegnelse:

Produktguide. Valg af gaskedel. Indholdsfortegnelse: Produktguide UDGIVET september 2011 Valg af gaskedel Kedlers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i forbindelse med. I denne guide

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere